Delsbo socken 1900-talet

Dellenportalen har fått tillåtelse publicera Kjell Grönbergs sammanställning om ”Delsbo socken 1900-talet ålder och värde”. Till skillnad från tidigare, kommer många uppgifter i den här sammanställningen att sakna källhänvisning. Anledning till detta är att många uppgifter kommer från personliga anteckningar och minnesbilder. Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.


Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Här kan du se den berömda filmen. En film om Delsbo av Lars-Erik Logård

 

DELSBO SOCKEN ÅLDER OCH VÄRDE

Av Kjell Grönberg

 

1900-talet

debo-032-karta
Riksantikvarieämbets karta över Delsbos sockengränser

1901
Hade Delsbo socken 5.582 innevånare.

1901
Hudiksvalls Folkbank med lokal i Godtemplarhuset i Delsbo annonserade
denna sommar flitigt efter nya kunder. Tel. nr 22.

1901
9 okt. mördades Johan Olsson och hans hustru Ingrid i byn Isbo av okänd. Han hade varit en betydelsefull man i Delsbo och bland annat skänkt pengar till en läkarstation, senare sanatorium, senare Dellenborg, senare Svanbacken i Johannesberg och där av namnet JOHANnesberg.

1902
14 dec. invigdes nybyggda kapellet i Fredriksfors av Baptistgruppen i Delsbo (ombyggd 1935).

1903
Startade Carl Gustaf Rudolphi en möbelsnickeri och affär i nybyggt hus (Sjögränd 2) i slänten mot Stömnesjön (väster om blivande Larssons möbelaffär).

1904
Byggdes Norrväna skola eftersom Sörväna skola lagts ned och eleverna flyttats till Långede.

1905
Brann sågverket för Olov Andersson, Ljusbacken ned.

1905
Byggde Per Tapper en liten elektrisk kraftstation i Långede

1905
I november startade Delsbo kyrkokör med kantor Emil Anjou som ledare

1906
Grävdes en vattenledning (rör från England) mellan Hedåssjön till Bredåker. Ledningen upphörde 1969.

1906
Lôkarn, Jon Jonsson, köpte ”Blåshemmanet” Avavägen 19, Ava 4:6

1906
Natten till söndagen den 11 november nedbrann apoteket och apotekarebostaden i Johannesberg. Det återuppbyggdes 1908

1907
Slutade kyrkoherde Fredborg som sista präst med jordbruk, hästar och kor. Därefter följde en rad arrendatorer fram till år 1986.

1907
Byggde järnhandlare Rudolphi ett hus norr om järnvägsviadukten, efter några år kom Upplandsbanken dit och därefter Nya konditoriet.

1907
21 juli invigdes ålderdomshemmet Ljusbacken i en nyinköpt byggnad, då för 23 boende. Där fanns även kor, hästar, grisar och höns och ett visst mått av självförsörjning.

1907
21 juli brann hela byn, sju byggnader ned i Knaggälve.

1907
Byggdes Långbacka stationshus. Efter 1985 blev huset militärförråd och sedan en privat bostad.

1907
Blev Gustav V kung. Valspråk: ”Med folket, för fosterlandet”.

debo-001-flytt
Flyttning av kyrkans klockstapel

1908
Till pingsthelgen flyttades kyrkans klockstapel från kyrkogårdens västra sida tvärs över vägen mot väster.

1908
En elkraftstation byggdes i Stömneån vid Avakvarn och en station högre upp i ån där linskäkt, tröskverk och mjölkvarn fanns. (J.Garnet: Ljus och kraft).

debo-011-1908
Hälsingestämman med Arvid Lindman i talarstolen.

1908
Vid midsommartiden arrangerades en hälsingestämma, en spelmansstämma med musik- idrotts- och sångtävlingar, tal av statsminister Arvid Lindman, länets landshövding C. M. Ström m.fl. flera, konst- och hemslöjdsutställningar, ett fingerat bröllop, konserter, allt för cirka 15.000 personer.

debo-026-t-lista

Turlista på järnvägen 1909

1909
6 juni bildades Delsbo socialdemokratiska arbetarkommun.

1910
9 juli håller Kata Dahlström föredrag på Olof Jonssons (Klint-Olle) gård i Ede

1911
Utbyggdes Västanängs skola i Bobygden med en stor sal mot öster.

1911
I sept. är starten för C.G. Rudolphis möbel och järnaffär på befintlig plats Köpmang. 7. Möbelavdelningen och snickeri avyttrades vid denna tid. (Äldre affärer i Sverige kallades då Järn- och Kramaffärer)

1912
Byggdes ett mejeri i Norra Ede dit mjölken då kom med hästskjutsar senare med lastbilar.

1912
21 mars. Upptäcktes falska enkronor i butiken Gästgivargården, Edsäng.

1912
Bildades idrottsföreningen Delsbo IF med Knut Paulsson som initiativtagare.

1912
Augusti, höll järnvägsbron i Fredriksfors på att rasa p.g.a. översvämning i Klubboån.

1912
Kördes första postbilen (tidigare med hästskjuts) mellan Delsbo och Strömbacka med Erik Hansson, Näsbyn som ansvarig. Hästkörning förekom även senare.

1912
Bildades Delsbo Folkets Husförening (lokalen inviges 11 maj 1913).

1913
Invigdes missionshuset i Ede av Svenska Missionsförbundets församling i Delsbo. Huset byggdes 1869 som bondgård, gästgivargård, senare handelsbod och telegrafstation. Det var ortens första vitreveterade byggnad.

debo-002-folkets-hus

1913
11 maj invigdes Folkets Hus i Delsbo, en enkel lokal för danstillställningar. (1923 gjordes en tillbyggnad med kök, serveringslokal och bostad).

1913
Byggdes Fiskredskapsfabriken i Knutslunda. Jon Paulsson startade verksamheten i slutet av 1800-talet i källarvåningen på Hammaren, strax intill.

1913
5 augusti invigdes skjutbanan i Fänsmyra söder om idrottsplatsen.

debo-007-j-berg
Vykort över Sjukstugan vid Rångsjön avsänt 26 sept. 1913

1913
15 december invigdes sjukhemmet vid Rångsjön, ritad av arkitekt Frey Berglund, Hudiksvall. Det var de tre kommunerna Delsbo, Bjuråker och Norrbo samt Landstinget som bekostade verksamheten. Redan 1875 hade Johan Olsson, Svala skänkt 20.000 kr. för detta ändamål men förslaget hade varit bordlagt sedan dess.

1914
Invigdes gamla mejeriet i Bjusnäs till en gudstjänstlokal av Ungdomsföreningen

Vårblomman tillhörande Helgelseförbundet (sedan 1960-talet i privat ägo).

1914
Reparerades och tillbyggdes Mellankvarn i Stömneån med tröskverk i samma hus.

1914
26 april eldhärjades ett tio- tal hus vid Kvarnbackarna vid Stömneån och jämnades med marken.

1915
Startade EFS då 15 ungdomar bildade De ungas förbund, ordförande var då lärarinnan Marta West.

1915
Öppnades i slutet av året Delsbos första Konsumbutik i Fredriksfors men den brann ned året därpå.

1916
Skrev författaren Martin Koch ”Guds vackra värld” där del 1 av 2 kallades ”Vargen i Hobo” föreställande Delsbobygden med ”Kniven” P.M. Johansson

1916
Byggdes Långede skola eftersom Sörväna skola lagts ned detta år (start 1866).

1917
Öppnades en Konsumbutik i Västanäng

1917
17 maj återvände ”Kniven” Mattias Johansson från 26 års internering i Långholmsfängelset.

debo-003-ckeck
Check från Mälarprovinsernas Bank i Delsbo, ur Kjell Grönbergs checkhäfte.

1917
Övertogs Helsinglands enskilda bank (start i slutet av 1800) av AB Mälarprovinsernas enskilda bank i Delsbo. År 1922 tog man namnet Mälarbanken och 1926 övertogs denna bank av Handelsbanken.

1917
Byggde ”Lassas” en kraftstation i ån mellan Bäckartjärn och Oppsjösjön

1917
aug. V. Berge och Ede skola fick el indragen, p g a fotogenbrist. Lärarna fick betala halva kostnaden själva.

1918
Påbörjades ett elkraftverk i Klubboån vid Fredriksfors.

1919
Drabbades bygden av ”Spanska sjukan” med många dödsfall.

1919
Mördades ”Sven brännvin” av sin bror Carl Svensson.

1919
25 maj första sammanträdet med nybildade Kommunalfullmäktige i Delsbo med 28 ledamöter varav två kvinnliga, vilket var mycket ovanligt. De två var Anna Eriksson, Gåsbacka och Sigrid Persson, Ede.

1919
I september besöktes Ljusbacken av en fattigvårdsinspektör som anmärkte på behov av byte av plåttallrikar och plåtmuggar mot porslin, egna klädskåp, m.m.

1919
Byggdes huset vid Köpmangatan 24 som sedan ägts av Bergkvist. O.A. Persson, urmakare Sved, Bror Jonsson (Hudiksvalls Tidning) och Björn Jonsson.

debo-021-biograf
Biografen Rex invigning 1919

1919
Invigdes Delsbos biograf Rex med filmen ”Cirkus Rollsons sista föreställning”. Då ägdes bion av Wallberg. År 1927 byttes biografen namn till Svea med Jonas Pålsson som ny ägare. Numera är biografen digitaliserad och visar nya filmer.

1920
Byggde Delsbo konsumtionsförening en affär i Långbacka. (upphörde 1932).

1921
Byggdes bönhuset i Åhs av EFS (Evangeliska Fosterlands Stiftelsen) i Delsbo med invigning 1 januari 1922. Entrén låg då i väster och altaret i öster.

1922
Anlände läraren Georg Grängsjö, (då Olsson) sedermera rektor och kulturpersonlighet.

1923
Byggdes Ede såg av och hyvleri av ”Nors Per” vid Stömneåns södra sida (1992 stor ombyggnad).

1923
Inköpte Delsbo IF området Ede 49:1 som sedan blev idrottplats med fotbolls-plan, läktare, omklädningsrum och klubbrum.

1924
13 maj månad spårade ett godståg med 22 vagnar ur i närheten av tunnlarna vid Djupdal. Inga personer skadades men tillskyndande personer kunde plocka gratis sill från sönderslagna silltunnor.

1925
I februari behandlade sockenstämman behovet av elektriskt ljus inne i Sockenstugan. Beslut blev två lampor.

1925
10 juni mördades ”Finn Ante”, Anders Olsson av okänd person.

1925
Brann Ruben Stenssons affär i Ava (byggde ny affär vid Avavägen).

1925
Nådde Delsbo socken hitintills högsta innevånarantalet 5.796 personer.

1925
Fick Manne Siegbahn (1886-1977) nobelpris i fysik. Han har bott här då fadern var stationsinspektör.

1926
Bildades Delsbo SLU-avd. idag Center. Ungdomsförbundet SLU gav då ut 1:a n:r av Dellsbo-kjolen.

1926
Delsbo kyrka elektrifierad

1927
Uppförde Ruben Stenberg en speceributik vid Avavägen.

debo-025-skola
Sjulsbergs skola.

1927
Byggdes Sjulsbergs skola nr 2 uppe på en höjd. Den fungerade som skola till 1963. (Sjulsbergs skola nr 1 med start 1875 låg väster om nybyggnaden och flyttades till Avavägen 20 – då Lönnbergs snickeri). Sjulsberg 2 lades ned 1963.

1927
Brann Långbacka såg (byggd 1897 och sysselsatte då 20-talet personer). 1948 sattes en cirkelsåg igång där som stängdes 1962.

1928
Byggde Olle Westlund sin affär vid Köpmangatan, (flyttat från Tomsjö) senare Delsbo Bok- och Present därefter P.O. Radio.

1929
Byggdes ”Vitskolan” i Ede som senare har vuxit med ett stort antal byggnader.

1929
Byggdes stationshuset i Delsbo om, nu med poststation, resgods, expedition och väntsal.

1929
8 december invigdes kapellet i Vitterarv av Pingstförsamlingen Salem, Södra Sannäs. Huset kom i privat ägo 1938. (Församlingen flyttade 1939 till Filadelfia-kyrkan, Ede vid väg 84.

1929
Ägde ett ”Delsbo-bröllop” rum på Skansen i Stockholm mellan Anna och Gunnar Orelund. Där medverkade Tore och Sven Härdelin, ”Delsbo StintanFredrik Winblad von Walter, Bror Hillgren, kyrkoherde E.A. Fredholm med flera.

1929
Ombyggdes gamla landsvägsbron över Stömneån vid Avasjön och Nedre tull-kvarn. En flottningsränna gick då under bron.

1930
Byggdes NTO-lokalen i Ede vid väg 84 mot Ljusdal. Där fungerade en tid en bank. (Huset såldes 1939 till blivande Filadelfiaförsamlingen).

1930
Startade ABF en avdelning i Delsbo Folkets Hus.

1931
8 april bildades Delsbo jordbrukskassa vid Nors, Edevägen 21. Ordf. Olof Eriksson, Sunnansjö 5. Kassör: Ors-Olle Persson, bror med Nors-Per Persson. Kontoret flyttade 1951 till Stationsgat.

1931
Startade en ganska stor tillbyggnad av ålderdomshemmet Ljusbacken så att ett 50-tal boende kunde vistas där, utbyggnaden blev klar 1932.

debo-006-1933
Bild från sockendräktstävlingen i Ljusdal 1933

1933
Den 9 juli var det utlyst en sockendräktstävling i Ljusdal och över 1000 dräkt-klädda personer kom från 22 socknar. Delsbo vann med 317 deltagare dvs 5,67% av Delsbos befolkning. Närmast kom Färila med 237 pers. (4,25%). De vann liknande tävling 1935 och 1970.

1933
Kolliderade en buss med tåg vid Sunnansjö/Bobygdsvägen, flera avlidna

1934
10 juni bildades Delsbo CKF (då med namnet Sv. landsbygdens kvinnoförbund)

1934
27 juni bildades Delsbo hembygds- och fornminnesförening.

debo-013-1934
Kronprinsparets besök i Delsbo 1934

1935
Första huset ”Per Nilsas gården” visades på Hembygdsföreningens område. För kronprinsparet Gustaf Adolf och Louise som då besökte Delsbo.

1935
Bildades Dellenkretsen av Röda korset

1935
Inköpte kommunen en lastbil som byggdes om till brandbil, en Chevrolet m/29 med slangar och sprutor.

1935
11 oktober bildades Delsbo bygdegårdsförening och 29/11 invigdes Bygdegården.

1936
Den 14/4 startade Delsbo frivilligbrandkår. Kåren bestod av 10 ordinarie samt 10 ersättare med Herman Pettersson som brandchef och Olof Blanck som brandmästare.

1936
29 november invigdes ”Delsbo Bygdegård” i Sunnansjö, som andelsförening, efter initiativ av Bondeförbundets avdelning i Delsbo.

1937
Lades Källerängs såg– och lådfabrik ned, då med ett tjugotal anställda. Ägare var riksdagsman Jon Jonsson.

1938
Lades Källbergsbo skola ned (start 1866)

debo-005-jubileum
Bild från järnvägsjubileet i Delsbo 28/8 1938. Vid fanan Olof BlankVid fanan Olof Blank och J.P. Hansén. Bilden utlånad av Gösta Blank.

1938
28 augusti firades järnvägens 50-årsjubileum med extratåg från Hudiksvall och Ljusdal. Tal av kommunikationsminister G. F. Lundgren och landshövding Lybeck. Fest under stora tält vid turisthotellet i Delsbo och omkring 5000 personer lär ha varit kring arrangemanget. Inför jubileet hade stationen utökats med poststation och godsmagasin.

1938 
Nedtogs Maria-skulpturen från orgelns krön till koret vid dopaltaret.

1938 
Renoverades predikstolen och målades av Gunnar Torhamn

1938
21 december inviger ärkebiskop Erling Eidem nyupprustad kyrka med bl.a. de nya målade bilderna på kyrkans predikstol utförd av Gunnar Torhamn (St. Staffan, Laurentius Petri, Lars Landgren och Nathan Söderblom).

1939
Öppnar Vestra Helsinglands Konsumtionsförening, Stationsgatan 3, nuvarande Åkes Motor.

1939
I februari flyttade biblioteket från sockenstugan till ”Östbergs fastighet”, Hällnäs stora hus med Georg Olsson (Grängsjö) som ordförande.

1939
I mars övertogs Härdelins trädgårdsrörelse av Jonasson och Bergström d.v.s. Delsbo handelsträdgård som sedan dess fungerat i många år.

1939
Måndag 4 september inskränktes tågtrafiken med motordrivna rälsbussar på Dellenbanan på grund av Tysklands angrepp på Polen 1/9 och England-Frankrikes krigsförklaring. Den 1/9 proklamerades förstärkt mobilisering i Sverige av militären. Privat bilkörning skulle undvikas.

1939
29 oktober invigdes nya Filadelfia-lokalen i Ede vid väg 84.

1939
4 november invigs Åhs bönhus efter att Ernst Lindgren målat en fondmålning mot väster där entrén tidigare fanns och efter en del snickeriarbeten.

1939
29 november blev en ny vägsträckning klar mellan Fredriksfors- Ede- Hammarsvall utan någon korsning med järnvägen. (d.v.s. nuvarande väg 84.).

1940
19 mars fanns en samlad annonssida i HT, speceriaffärer; Westlunds, Stenbergs, Elof Andersson Högtomt, Björks Långbacka, G. Forsbergs Edsäng, Karl Perssons Svedja. Anna Olssons sybehör, Wings mode Ava, Hedvig Ugglas, Hjältes tyger, Olof Anderssons kläder Fredriksfors, Handelsträdgården, Delsbo snickeri och Anderssons slakteri.

1940
29 september invigdes andelsmejeriet på Stationsgatan, nu med resurser att ta emot 25000 l. mjölk varje dag. Det var då Hälsinglands största.

1940
Lades skolan i Gäddvik ned (start 1874).

1940
18 augusti invigdes Delsbogården, på Skansen, Stockholm. Under detta namn finns bl.a. Västerängsstugan (från Bommens), sängstuga och härbre från Sunnanås, fähus från Gåsbacka, stuga, stall och loge från Edsäng.
Fågeldammen i Delsbo

1940
i augusti är fågeldammen vid Turisthotellet, Kalvstigen klar och utrustad med bänkar mm helt utfört med frivilliga krafter till allas förnöjelse. Behovet av en branddamm där var också stort.

1940
Visiterar ärkebiskop Erling Eidem Delsbo kyrka.

1940
Färghandlare Eber Öhr öppnade en färgaffär på Köpmangatan(källarvåningen å Centralkaféet). Där tog han över apoteket i Johannesbergs medicinlåda så att den kom närmare kunderna.

debo-009

Tjärnmyrastugan då den stod på Köpmanberget.

1941
Sattes Tjärnmyrastugan på plats på Forngården (invigd 1944). Stugan från 1600-talet hade sedan 1918 stått på Köpmanberget i Hudiksvall genom Hälsinglands forn-minnessällskap. Tjärnmyra ligger några km söder om Fredriksfors.

1941
9 december i tidningsartikel meddelade Röda Korsordförande Ingrid Bergström att de ordnat utspisning, gröt och mjölk, i ett par byskolor. (bl.a. i Åhs bönhus).

1942
En bilgengasolycka inträffade i januari i Knutslunda men chauffören klarade livet.

1942 
Målade Gunnar Torhamn altarmålning bl.a. dop och konfirmation

1943
1/3 eldhärjades två gårdar i Sättjära. Ett parti dynamit på vinden påskyndade branden.

1943
Senare i mars blev det en stor brand i en ladugård i Stömne. Många djur innebrändes.

1943
På hösten uppförde medlemmar i Högtomts jultomteförening en bastu i Ås. ???

1943
Det högsta antalet 83 boende, på Ljusbacken d.v.s. stor omsättning.

1944
6 januari var det över tusen åskådare vid en travtävling på Stömnesjön. Prisutdelning på Turisthotellet.

1944
Den 14 maj (Lars Landgren föddes 14 maj 1810 och kom till Delsbo 1 maj 1844) invigde biskop Torsten Bohlin en staty över Landgren vid Klockstapeln. Konstnär var Arvid Backlund. Monumentet bekostades av kyrkan och hembygdsföreningen.

1944
Hölls ”låtsasbröllop” på Forngården mellan Anders Jonsson, Bännbro och Birgit Eriksson, Johannesberg. Stort reportage i Svenska Journalen nr. 34. Det skedde i samband med Hembygdsföreningens 10 års jubileum.

1944
Lades Överälve skola ned (start 1866).

1944
12 september startade Robertsfors-skola (Hermods realskola) vid Länsmans-gården på Kalvstigen med 18 elever och lärarinnan Brita Johansson. (fröken Birgit Hårsta kom därefter). Det var den första liknande skola i Gävleborgs län. (skolan lades ned våren 1949).

1944
24 sept. gemensam annons i HT från Delsbo: Anna Olssons damskrädderi, Logårds foto, Delsbo Installationsbyrå, L. Janssons sadelmakeri, Petterssons slakteri, H. Näsmarks tapetserare, O. Olssons skoaffär, T.H. Moströms måleri, Per Perssons snickeri, Bröderna Forslunds snickeri, K. Frank cykel och sport, Lindströms bageri, P.E. Mobergs musikaffär, O.A. Perssons skrädderi, G. Nordéns tekniska, Delsbo snickeri, R. Högbergs radio, M. Erikssons mode, K.A. Sjödins möbelsnickeri, K. Nordins rör, P.E. Perssons snickeri, S. Karlssons verkstad, Fredriksfors snickeri, K. Glantz bygg, A. Nordlöws smide och J. Algot Eriksson Hansa försäkringar.

1945
Byggdes affärshuset med vid Storgatan. (mera uppg. av GB).

1945
22/7 – 29/7 Hantverksmässa i Ede Skola, och Hembygdsföreningen med omnejd

1945
9 december uppträdde Delsbos första allmänna Lucia med tärnor på initiativ av Köpmannaföreningen genom Anders Jonsson i Olles Herrekipering. Tidigare hade enskilda föreningar haft luciafiranden.

1946
28 juni deltog 72 dräktklädda dellbor i ett teaterspel vid Lantbruksmötet i samband med jubileumsutställningen i Gävle.

1946
22/6 – 29/7 Hantverksutställning på Turisthotellet i Delsbo med 28 utställare från bygden. Arrangör var Delsbo Hantverks- och småindustriförening (1936-1990) samt Hantverkarnas ungdomsgille.  En broschyr på 24 sidor hade tryckts upp.

1946
Startade Skid- och Friluftsfrämjandets lokalavdelning i Delsbo. (1952 flyttades ett 1600-talshus till Kolarberget av föreningen).

debo-010
Detalj ur ett flygfoto över Esso stationen i Delsbo centrum

1946
Startade Esso sin bensinstation vid det då nybyggda huset i centrum av Herman Holmbergs ”Biltjänst”.

1946
Bildades Folkpartiets lokalavdelning i Delsbo (övergick 1991 till Hudiksvalls avd.).

1946
Upphörde Svenssons festplats vid Södra Dellen, Fredriksfors med en danstillställning.

1947
19 januari bildades orienteringsklubben OK Dellen.

1947
Lades skolan i Södra Sannäs ned (start 1874).

1947
Lades skolan i Håknorrbo ned (start 1874).

1947
Användes annexet vid Hällnäs som skollokal med två klassrum. Då hade kyrkans verksamhet i församlingssalen flyttat till sockenstugan i Knutslunda.

1947

debo-038-f-fors

En bild från fabriken från omkring 1948 eller 1949. Alla bilder utlånade av Hans Örn.
Uppgifter har lämnats av Astrid Thorén, Delsbo genom Marianne Fäldt.
Från vänster Karl Falk och hunden Vocka, Per Nord, Axel Vedin, Olof Hammer, Norrväna, Joel Öhrn, Nybonns-Olof Jonsson, Sara Högström, Mäl-Lassas Lars Larsson, Olle Persson, Helmer Persson, Pelle Eriksson, Erik Persson, Gottfrid Rahm, Pelle Persson, Ida Johansson, Dagny Zetterlind, Klary Blomkvist, Alberta Rigo, Lars Persson, Astrid Thorén, f. Persson, Adele Eriksson, Marta Jonsson, Fridolf Svensson, Gösta Thorén, Olga Rigo, Tegel-Gunnar Eriksson, Norra Sannäs.
Sittande: Anita ”Finn”?, Martina Persson, Gun Norin, Linnéa Kring, Gerda Norin, Erika Rahm, Annie Öst och Elna Norin.


Norrländska Ljusstöperiet startade sin verksamhet i Fredriksfors (uppköptes 1961 av Liljeholmen). Fabriken byggdes av Joel Öhrn 1946-47, omfattar 1500 kvadratmeter, längd 36 meter och bredd 11 meter, med tre flygelbyggnader.  Joel Öhrn föddes i Hallaryd, Småland den 7/4 1912. Han var även nöjesarrangör. 1936 startade han nöjesplatsen Tåparken i Bjuråker. Han kom till Hälsingland som helt ung och mera av en tillfällighet blev han ägare av Lasse Krog i Färila och drev gästgiveri där i några år, innan han bosatte sig i Fredriksfors. Där började han och hustrun 1940 under mycket blygsamma förhållanden att stöpa ljus till försäljning. Det var kristid och allt de tillverkade fick en strykande åtgång. Joel avled den 3/3 1976.

Vid krigsslutet 1945 blev ljusen eller rättare sagt facklorna från Delsbo kända över hela Norden, när pressen kunde meddela att de fredsfacklor, som flammade på Karl Johan i Oslo, var tillverkade i Delsbo.

debo-041-f-fors
En bild från arbetsplatsen där man packade ljus ”packen”. Sedda från höger till vänster.

Alva Svensson, Linnéa Kring, kvara i Långede, okänd, Ingegerd Östgård, Inga-Greta Falk, Lilian Andersson, övriga okända.

debo-039-f-fors
Här har den kvinnliga personalen fått vita rockar.

Bakre raden: Märta Olsson, Åke Larsson, okänd, Folke Rahm, Tjärnmyra, Erika Rahm, Arne Jonsson, Gerda Norin, Fisk-Helmer Olsson, Lasse Larsson, Einar Andersson, Ingvar Jonsson, okänd, Bodel Isaksson, Erik Andersson, Olof Andersson.

Mellanraden i sicksack: Okänd, Linnéa Kring, Kvara i Långede, Marta Jonsson, Ingegerd Östgård, Tegel-Astrid Eriksson, Norra Sannäs, okänd, Lilian Andersson, Irene Rahm, Helmy Persson, Karin Persson, Elna Larsson, Olga Rigo, Adele Eriksson, Alberto Rigo, Rut Karlsson, Albert Frövall, Bobygden, Anita Haggren, Per Nord, Barbro Thorén, Olof Hammer, Norrväna, Britta Karlsson, Olof Jonsson, Martina Persson, Karl Falk, Beda Dahlström, Astrid Thorén, född Persson, Anna Pettersson, Karin Ring och okänd.

debo-040-f-fors 
Lucia firande på fabriken omkring 1951, den lilla tärnan är 6-åriga Gunilla Öhrn

debo-042-plasering

1 Märta Norin, 2 Erika Rahm, 3 Gerda Norin, 4 Annie Öst , 5 Ida Johansson, 6 okänd,  7 okänd, utan inbördes ordning, Märta Olsson, okänd, Irene Rahm, Tegel-Astrid Eriksson, Norra Sannäs, okänd, okänd, okänd, Per Nord, Joel Öhrn, Arne Johansson, okänd, Olof Johansson, Einar (?) Andersson, okänd, Fisk-Helmer Olsson, okänd, okänd, Tegel-Gunnar Eriksson, Norra Sannäs och okänd.

Främre raden: Gun Norin, Maj-Mert Persson, Sättjära, Helmy Persson, Bobygden Lucia, Linnéa Kring, Kvara i Långede, Barbro Thorén och Gunilla Öhrn (Joels dotter).Beskrivning med innehåll i originalkartong


1948
Förlades församlingens bibliotek till Ede skola med Maria Karlsson som chef

1948
12 juli kolliderade en bil med ett tåg vid Sunnansjö varvid två personer avled

1948
Den 8 augusti invigde DHR, Friluftsgården Dellenborg som tidigare varit sjuk-hem och sanatorium.

1948
Lades Vitterarvs skola ned (start 1878).

1948
Startade en skolbespisning i Högtomts skola och var första bespisning i Delsbo.

1949
Öppnades ett kommunalt bad vid ”Klacks” i Stömnesjön.

1949
Beslut att bygga polishus med kontor, arrest, förhörsrum och bostad på Stationsgatan i samarbete med Bjuråker och Norrbo kommuner.

1949
Inköpte brandkåren en ny brandbil med ny fin utrustning.

1949
Den 28 augusti invigdes minnessten över Lars P. Esbjörn vid hans födelseplats vid Åhs. Invigningstalare var rektorn vid Forsa folkhögsksola Israel Jonzon och stenen var gjord av sten-huggare Emil Burgman, Johannesberg.

1949
Den 29 oktober var det premiär på filmen ”Lång Lasse i Delsbo” på biografen Svea. Många ortsbor hade medverkat i filmen som statister. Filmens arbetsnamn och flera filmsekvenser med våld stoppades tidigare av en massiv opinion.

1949
I oktober utkom Delsbo och Bjuråker respektive Norrbo släktregister med 1060 sidor.

1949
Startade en handelsskola i Ede skola men den varade endast ett par år.

debo-012
Delsbo fattigbössa

1950
Uppsattes en kopia av sparbössan ”Fattiggubben” från 1600-talet vid entrén till kyrkogården från väster (originalet finns i sakristian).

1950
Lades skolan i Åhs ned (start 1847).

1950
9 oktober kunde Delsbos skogsarbetare se demonstration av nya skogsmaskiner bl. a, en motorsåg som på 15 sek. kapade en 15 tums tall.

1950
29 oktober blev Gustaf Vl Adolf kung. Valspråk: ”Plikten framför allt”.

1950
15 november brann skolan i Södra Sannäs ned till grunden

1951
26 jan. byggstart för pensionärshemmet i Ava.

1951
juli månad invigdes gravkapellet vid Delsbo kyrka.

1951
28/7 stor brand hos hem.äg. Erik Wallner i Sjömyra, allt brann ned. Brandkårerna i Delsbo, Bjuråker, Norrbo och Näsviken deltog i släckningen.

1951
Flyttades Norrbergsstugan från ursprunglig plats till Forngården. Kommunen gav 3,000 i flyttkostnad.

1951
Försäkringsbolaget Skandia skänkte till brandkåren en jeep speciellt utrustad för skogsbränder.

1952
Traditionen med en årlig återkommande spelmansstämma på Forngården inleds. När Olle Blanck, styrelseledamot i Hembygdsföreningen i över 25 år, hörde talas om att några spelmän i Delsbo spelmanslag börjat förbereda för en spelmansträff på Lillvallen tände han idén om ett samarbete. Mera om detta i ”Delsbo-Kjolen” 2012.

1952
I november blev Delsbos kyrkklockor elektrifierade .

1953
14 maj avlider ”Delsbo Stintan” Ida Albertina Gavell Blumenthal i Stockholm. Hon var född den 4/11 1869 I Arbrå men fattade stort intresse för musiken, allmogevanor och klädesdräkten i Delsbo när hon under ett års tid vistades här under sin konfirmationstid. Hennes syster Emilie var gift med komminister Carl Måhlen, Delsbo. (Hälsingerunor 1970).

1953
18 oktober invigdes Pellasgården (troligen från 1600-talet) på Kolarberget av Skid- och Friluftsfrämjandets rikschef S.M. Fleetwood.

1954
I april bildades Delsbo pensionärsförening SPF.
1 nov. stod den nya läkarmottagningen i Delsbo färdig att ta emot de första patienterna

1955
Lades tillverkningen i Fiskredskapsfabriken ned.

1955
14/3 ”Lokalen” i Oppsjö, Lassas med bl.a. biograf brann ned till grunden.

1955
18 juni besökte kung Gustaf Vl Adolf Delsbo forngård. Det var samma datum, 82 år tidigare, som Oskar ll, besökt socknen.

1955
13 augusti öppnades museet ”Lyktan” vid Mariagården. Förre ägaren Bror Hillgren hade avlidit detta år och testamenterat huset till Hembygdsföreningen.

1955
Invigdes Västanängs skola nr 2 eftersom dess första skola var för omodern (start 1863). År 2004 blev skolan privat och kallas Bobygda skola.

1955
Byggde trädgårdsmästare Bergström affärshus vid Köpmangatan där Sparbanken flyttade in.

1955
Startade Lennart Linds bageri med konditori vid huset med Jacobssons El på Storgatan.

1955
Byggdes en lägenhet, tre rum o. kök i annexet vid Hällnäs.

1956
Den 31 januari störtade ett flygplan J 28 ned i Södra Sannäs. Piloten klarade sig med ett fallskärmshopp.

1956
Flyttades ”Knektstugan” efter soldaten Henrik Timper från Isbo till Forngårdsområdet.

1956
20 augusti störtade tre flygplan ned vid Blaxås berg. De sex flygarna klarade sig.

1956
Blev villaområdet ”Vällingby” klart öster om Ede.

1956
En blåsorkester för ungdomar fungerade i Åhs bönhus till 1962 med Per Brodén som ledare

1957
4 februari var det premiär för ”En film om Delsbo” av Lars Erik Logård med tal av red. Bror Jonsson.

1957
I april är nya ytvattenverket intrimmat och klart för att leverera.

1957
Sprängdes ett kassaskåp i Oscar Olssons skoaffär.

1957
Invigdes nyrenoverade lokaler i Folkes Hus.

1958
Startade Delsbo Folkdanslag. Traditionsenligt fortsatte midsommarfirande på forngården, Dellenborg och uppträdande på olika tillställningar.

1958
Byggdes gymnastiklokal (sedan bibliotek) och vinkelbyggnad med klasslokaler vid Ede skola.
Murare vid Ede skola var Göran Uggla och Herbert Fält, berättar Görans dotter, Birgitta Uggla.

1958
Byggdes tvåvåningshus vid torget för apotek, försäkringskassa och polis. (1977 flyttade Försäkringskassan därifrån och Handelsbanken flyttade in). Då blev även två hyreshus på Torggatan färdigbyggt.

1958 
Ersattes orgeln med ett verk, 32 stämmor och tre manualer av Grönlunds Luleå

1958
14/12 invigdes den nyrestaurerade orgeln med 2.700 pipor i kyrkan.

debo-027-1959

1959
24 maj invigdes elektrifieringen av Dellenbanan mellan Hudiksvall och Ljusdal av kommunikationsminister Gösta Skoglund. (Dellenbanan av Gunvor Gustafsson)

1959
29/5 gifte sig fyra syskon födda Thorén i Delsbo kyrka d.v.s. fyra brudpar.

1959
Lades Fredriksfors skola ned (start 1874).

1959
På hösten öppnades Gulf bensinstation och taxikontor vid torget. (lades ned i februari 2015). Tidigare hade båda verksamheterna varit utanför Svea bio.

1960
1 september förolyckades en dam som körde moped ned i timmerrännan vid Stömneån nära Avasjön.

1961
5 mars vann David ”Dalle” Johansson Vasaloppet, på dåvarande rekordtid 4.45. (Delsbo idrottsförening 100 år).

1961
17 november etablerade L.M. Eriksson en fabrik med 30 anställda i ett annex till Hällnäs. Ett kompressorsrum fanns i källaren. I oktober 1962 flyttade LME till det nedlagda mejeriet på Stationsgatan.

1961
Fick Delsbo centrum gatubelysning.

1961
13/11 avled tre personer vid en stor gårdsbrand i Hagen.

1962
Revs sockenstugan på våren och på samma plats byggdes ett nytt och mera ändamålsenligt församlingshem. Huset invigdes 9/12.(sockenstugan hade tidigare stått på kyrkogårdens sydöstra sida men flyttade 1894 till befintlig plats).

1962
Återinvigdes idrottsplatsen efter upprustning av Delsbo IF. Fick ett kommunalt bidrag 9 juli efter ansökan.

1962
19/6 brann Stömne såghus ned men stora delar av sågverket och hyvleri räddades.

1962
Lades Fortsättningsskolan ned efter 38 år. Nu infördes enhetsskolan.

1962
Lades skolan i Långede ned (start 1916).

1962
Gick Långbacka såg i konkurs och lades ned.

1963
På våren byggdes L.M. Erikssons stora fabrik på Stationsgatan (senare Sensair).

1963
Byggde Televerket ett hus på Köpmangatan.

1963
Gjordes en stor textilinventering i av Nordiska Museet, länshemslöjden och Delsbo Hembygdsförening. Från 235 hem insamlades material för en utställning i Åhs bönhus inför detta års spelmansstämma.

1963
Byggdes en pumpstation vid Mobergsbron vid Stömneån.

1963
Lades Sjulsbergs skola nr 2 ned (start 1927).

1963
16/8 invigdes en ny brandstation vid Ede skola.

1964
På våren inreddes sammanträdes-lokaler, bättre lokal för bibliotek och källararkiv i Hällnäs huvudbyggnad.

1964
1 juli invigdes Jordbrukskassans nya kontor i Ede.

1964
Lades skolan i Östra Berge ned (start 1866).

1964
Lades skolan i Högtomt ned (start 1861).

1964
Flyttade postverket från stationsbyggnaden till nybyggt hus vid Edevägen.

1964
22-23 augusti besökte ärkebiskop Gunnar Hultgren Delsbo kyrka m.fl. platser.

1964
Byggdes en ny bro över Stömneån för den nya kommande sträckningen av väg 305 mot Bjuråker.

Minnessten över Delsbo Kompani.

1964
Restes en minnessten över Delsbo kompanis övningsplats i Hagen. Stenen är tillverkad av Emil Burgman, i Johannesberg.

1965
Bildades Delsbo Lions Club som sedan ordnade lucia- resp. midsommarfirande tills klubben upphörde år 2005.

1965
Upphörde Frälsningsarmens verksamhet i Delsbo. Lokalerna på Furugatan såldes till Staffansgården men kom senare i privat ägo.

1965
Slutade flottningen av timmer på ån Svågan. Därefter ökade lastbilstrafiken på väg 305 avsevärt.

1965
Startade Delsbo timmerhus sin verksamhet på Stationsgatan.

debo-018-flyg

Ovanför byggnaden vid strandkanten kom Rudolphis att bygga sina magasin, och bakom biografhuset byggde Vivo som nu ägs av Hemköp.

1965
Byggde Rudolphis järnaffär ut med stora magasinsbyggnader mot Stömnesjön.

1965
I augusti presenterade kommunstyrelsen namn på gator i Delsbo centrum.

1966
Startades Sveriges första folkhögskola speciellt för personer med rörelsehinder på Dellenborg. Lades ned 1975 då Forsa folkhögskolas nya byggnad var klar.

1966
I juni öppnades Vivo-affären (senare blev det Hemköp).

1966
Lades småskolan i Edes första skolbyggnad ned s.k. Rödskolan (start 1889).

1967
Upphörde diversehandeln i Johannesberg som fungerat sedan 1880.

1967
Byggdes ny huvudbyggnad med klasslokaler och administration vid Ede skola samt en ny idrottshall. Elever från Bjuråker-Norrbo ”bussades” till Ede skola.

1967
3 september övergick Sverige från vänster- till högertrafik. I Delsbo var det skyltat och alla tillgängliga poliser var ute och inga olyckor inträffade.

1967
5 oktober upphörde Ljusbacken som ålderdomshem och alla boende flyttade till nybyggda servicehuset Edshammar. En stor insamling av namnförslag hade föregått namngivandet.

debo-017-kronan

Café Kronan

1967
Revs kafé ”Kronan” söder om järnvägen, granne med Edeborg.

1967 
Fick Delsbo kyrka koppartak och putsade ytterväggar.

1968
Byggdes hyreshusen vid Smedjegatan 4-6-8-10 klart.

1969
I mars månad invigds Friluftsgården Dellenborg ny logibyggnad med 20 rum, inomhusbassäng, pub, kontorslokaler och reception.

1969
Lades Norrväna skola ned (start 1904).

1970
I februari är biblioteket flyttat från Hällnäs huvudbyggnads andra våning till annexet.

1970
Skänkte Signe och Olov Persson-Nors, Mellankvarn med linskäkt (sista ordinarie skäktningen skedde 1946) till Hembygdsföreningen. Där förekom sedan årligen visningar av skäktningsarbetet. År 2008, efter ny takläggning, överlämnades byggnaden till Stömne verkstäder.

1970
Vann hembygdsföreningen i Delsbo en dräkttävling i Ljusdal med Gösta Blank som ledare. Föreningen fick en fana i pris.

1970
4 juli lades Fredriksfors järnvägsstation ned.

1970
5 juli vigdes Britt Marie Calles, Bjursås och operasångare Rune Rosell, Delsbo på gammalt manér i samband med spelmansstämman.

1970
Byggdes en simhall sammanbyggt med idrottshallen vid Ede skola (Hus C.).

1970
Lades Frälsningsarmén på Furugatan ned.

1970
14 december hölls sista tinget i Delsbo tingshus (1:a lagmanstinget hölls 1398) Helmer Ljus var åtalad. -Bror Jonsson/Alfred Forsbom-

1971
Upphörde Delsbo kommun att vara självständig och gick nu tillsammans med andra kranskommuner upp i Hudiksvalls kommun.

1971
13 mars invigdes simhallen vid Ede skola.

1971
Maj månad revs Centralkaféet i hörnet av Köpmangatan och väg 84.

1971
23 september invigdes den utökade kyrkogården med gravplatser väster om klockstapeln (Swartlings bok om kyrkan).

1971
Byggdes 8 huskroppar med hyresbostäder i två våningar längs Björkgatan.

1971
Byggdes Rikets sal i Sunnansjö vid Stenhamrevägen av Jehovas Vittnen.

1972
Inledde Eva Olsson sin långa svit med 12 SM guld i längdskidåkning till 1980.

1973
Var det utomhus- tempererade badet vid Ede skola klar.

debo-019-h-vall

Campingplatsen i Hammarsvall

1973
I juni månad blev nya campingplatsen vid Hammarsvall, ”Klacks” klart med nytt servicehus, kiosk och expedition samt välordnad badplats.

1973
Blev Carl XVl Gustaf kung. Valspråk: ”För Sverige i tiden”.

1973
3 september bildades Dellenbygdens DX-club i Ede skola.

1973
23 september invigde ärkebiskop Olof Sundby den nymoderniserade kyrkan en entré från sakristian samt nya kyrkogården väster om klockstapeln.

1974
Antog Jordbrukskassan namnet Föreningsbanken.

debo-020

Svenska skidspelen i Falun 1973. Thomas Magnusson före Juha Mieto (Fin).

1974
17 februari vann längdskidåkare Thomas Magnusson VM guld på tre mil i Falun.

1974
Brann en del av ljusfabriken i Fredriksfors, fabriken revs sedan ned.

1974
På samma dag som Delsbostämman brann två ladugårdar i Tomta, nära festligheterna, och detta väckte stor uppmärksamhet.

1975
I februari månad brann västra huset på Hammaren (ett av Delsbos äldsta hus). En ny liknande byggnad uppfördes 1976.

1975
15 februari genomfördes en kassaskåpskupp på postkontoret med stulna värden för 450.000 kr.

1976
Öppnades elljusspåret vid Stömne genom Delsbo IF:s försorg.

1976
25/9 sökte Albert Skogsberg, Näsviken samt flera sportdykare efter Delsbos kyrkklocka vid Bergviken på norra sidan men fann endast en moped.

debo-029-fore-ica

Huset till höger revs för att ge plats åt ICA. Fotograf, okänd

1976
20 oktober invigdes ICA-Hallen i Delsbo centrum. Försäkringskassan flyttade in i samma hus.

1977
Stängdes den sista livsmedelsaffären i Fredriksfors där det tidigare funnits två.

1977
Startade Waldorfskolan först i Fredriksfors, sedan 1988 i Vedmyra som privat skola.

1978
3 februari revs byggnaden där bl.a. gamla ICA-affären ”Brickens” å Köpmangatan var inrymt (upphört 1976). Där byggde trädgårdsmästare Åke Bergström sedan ett hus som hyrdes av Sparbanken.

1978
Bildades pensionärsföreningen PRO i Delsbo.

1978
Lades speceriaffären i Långbacka vid väg 84 ned av ägarna Göta och Erik Orlander.

1978
Gjorde Tomas Magnusson det avgörande ”rycket” i skidstafett-VM i Lathis så att Sverige kunde vinna guldmedaljen.

1979
I april öppnade textilaffären ”Fyndet” på Köpmangatan av Inga Britt Klingefors. Hon fortsatte nu den affären efter Marta Erikssons nu kallad ”Förarns” (affären hade funnits på annan plats).

1980
26 februari stängde Arthur Larsson affären Bok och Present på Köpmangatan och P.O:s Radio flyttade in där.

1980
I februari stängdes gator av i centrum för okynnestrafik. Det gällde Köpmangatan, Torggatan, Smedjegatan och Björkgatan mellan 22-03.

1980
I mars flyttade Sparbankens kontor från Torggatan, vid torget, till Köpmangatan och Delsbo Parfym övertog lokalerna på Torggatan.

debo-024-wrisslers

Wrislers kiosk på torget 1980. Ingrid Pettersson och Margareta Wrisler Björn

1980
Flyttades kiosken vid Järnvägsstationen (Pressbyrån?) till Köpmangatan.

1980
9 juni kom initiativtagaren till denna skrift till Delsbo, som chef för Dellenborg.

debo-028-1980

Spelmansstämman i Delsbo 1980. Georg Grängsjö får här motta hyllningar och ett nyinstiftat förtjänsttecken av ordförande i länets Hembygdsförbund, Edvin Jansson.

1980
29 juni invigdes Skolmuseet i Åhs. Skolan uppfördes 1847 på samma plats med timmer från prostgården 1740. Museets tillkomst får helt och hållet tillskrivas rektor Georg Grängsjös förtjänst.

debo-023

SJ firade att det var 100 år sedan Norra stambanan nådde Ljusdal 1880

1981
Uppträdde Dellenbygdens folkdanslag i TV-programmet ”Nygammalt”.

debo-022-1982

1982
23 feb. Stor brand av ljusfabriken i Fredriksfors. Sällsynt stark hetta utvecklades.

1982
18 november invigdes nya Hotell Dellenborgs matsal, kök och rehab avdelning.

1983
20 mars invigdes det ombyggda församlingshemmet nu med namnet Mariagården, 771 kvm i tre plan.

1983
I juni månad startade en kalkningsanläggning vid reningsverket.

1983
Startade föreningen Staffansgården sin verksamhet med special yrkesskola i f.d. Turisthotellet, (genom Årstahemmets särskola hade de prövat tidigare i Högtomt), upphörde 1992.

1984
I januari startade Duni Bilå sin nya upprustade ljusfabrik i Fredriksfors.

1984
8 – 15 juli startade ”Musik vid Dellen” sina första arrangemang i dessa bygder.

1984
Startade Ljusdalsbanans Vänner och blev året därpå Dellenbanans Vänner med eget stationshus, egna tåg och dressiner i turisttrafik.

1984
27 augusti invigdes Hotell Dellenborg nya gästrumsdel i tre våningar med 45 moderna rum och 90 bäddar. Nu kunde hotellet ta emot 140 gäster. På årsbasis arbetade då 180 personer där.

1984
Byggdes en matsal i separat byggnad vid Ede skola.

1984
4 oktober beslutade regeringen lägga ned SJ:s persontrafik på Dellenbanan.

1984
Bildades Delsbo Dansklubb.

1984
Övergick Norrljusfabriken till Friggs naturprodukter (till år 1991).

1985
13 januari kördes sista rälsbussen turen Hudiksvall – Ljusdal och person-transporterna skedde sedan med landsvägsbuss.

1985
17 maj överlämnade Lillemor Ohlin, Ingrid Påls Gustavsson och Albert Färlin en delsbodräkt till prinsessan Madeleine i Stockholm.

1985
Övertog klubben MAD (Motor Association Delsbo) en tom motorgård i Fredriksfors. Tidigare hade Lassas Lars Olsson en mekanisk verkstad där.

1985
1 oktober startade Delsbos nya fjärrvärmeverk.

1986
1 januari delades Hudiksvalls storkommun upp i olika delar och nu bildades Dellenbygdens kommundelsnämnd med kommunalkontor i Hällnäs.

1986
Byggdes museibyggnad med expeditionslokaler, café, arkiv och visningsrum för textilier av Delsbo hembygdsförening.

1986
Bildades Föreningen Dellenkultur.

1986
Den 31 december lades fabriken L.M. Eriksson på Stationsgatan ned. Se DiBis bildarkiv.

1987
Blev slakteriet i Fredriksfors klart efter stor utbyggnad

1988
Brann den nyuppförda men ej invigda samlingslokalen vid Staffansgården ned till grunden. Året därpå var en liknande byggnad uppförd.

1988
Mördades en äldre man, Bergsjö-Edvard, i Delsbo av ”Ljus Helmer”.

1988
15 januari flyttades läkarstationen från Stationsgatan till Hälsocentralen på Björkgatan. 13/2 invigdes den med terapi, matsal, folktandvård och sjukgymnastik sammanbyggd med servicehuset Edshammar.

1988
Stängdes Delsbos sista lanthandel, Alms speceriaffär i Näsbyn.

1989
I april startade ett nybyggt daghem för barn i Sunnansjö.

1989
I oktober var ridhuset i Sunnansjö klart att användas.

debo-034-flyg

1990
Den 28 februari flyttade pensionärer in i 46 mindre lägenheter i Månsbacken med förbindelsegång till Edshammar och Hälsocentral.

1990
Revs den norra delen av Wahlströmska fastigheten Lyktan ned och en ny pastorsexpedition uppfördes där.

1990
Bildades Stiftelsen Bror Hillgrens Minne av red. Bror Jonsson med museum i gamla komministergården Lyktan.

de-075

1990
8 nov. Flyttades Per Perssons intakta hus från Köpmangatan 8 till Hammarsvallsv. 28.

1991
2 juni bildades föreningen Dellarnas kyrkbåtsroddare.

1992
28/5 sökte Kjell Grönberg och Delsbo Lions club samt fem dykare efter Delsbos kyrkklocka vid södra sidan av Bergviken vid Lynäs udde. Klockan försvann 1529 då Gustaf Wasa beordrat nedforsling av denna klocka till Stockholm. Länsstyrelsens representant var med vid sökningen. Dykarna fann endast ett järnrör omslutet av trä som kunde vara en klock-kläpp.

dels-007-vykort

Bergviken. Vykort från 1920-talet

1992
16 juni brann en hyvelbyggnad vid Ede såg. Själva maskinen blev kvar som ett industriminne. Branden förmodades vara anlagd.

1992
10 oktober. Efter en omfattande upprustning återinvigdes Ede såg och hyvleri av landshövding Eric Ericson.

1994
22 maj sjösattes första kyrkbåten för 14 roddare av Dellarnas kyrkbåtsbyggare. Byggaren Lars Forslund levererade sedan många liknande båtar till andra orter.

1994
Utgavs Delsbo-Kjolen på nytt i hembygdsföreningens regi.

1995
Byggdes en tredje övervåning på Ede skola.

1995
Brann Smedjans daghem ned till grunden. Branden var anlagd av okänd. Ett nytt daghem uppfördes på samma plats.

1995
Inventerade Anki Olsson och Per-mas Gösta Olsson alla äldre lador och timmerbyggnader inom socknen åt Länsstyrelsen i Hembygdsföreningens regi för en dendrokronologis undersökning.

1995
Byggdes P-platser bakom bensinstationen/taxi vid Delsbo torg.

1996
Presenterade J. Turner och M. Gradh en översiktsplan för Delsbo centrum. Där föreslog de bl.a. omgående rivning av järnvägsviadukten, en placering av ett busscentrum vid järnvägsstationen, borttagning av bensinstationen vid torget, och byggning offentlig lokal för ex. butiker, bibliotek och turistbyrå där i stället.

1996
Revs Delsbos enda ”funkis hus” vid Stationsgatan. Då i Tages Jacobssons ägo.


Ede 32:14, Delsbos enda hus i funkisstil


debo-036
Hotell Dellenborg

1997
30 september avslutade DHR driften vid Hotell Dellenborg då med 18 anställda. 65 rum och 140 bäddar samt 7 timmerstugor, 5.357 kvm ytor, konferens och matsal, totalt 62.410 kvm markyta.

1997
Invigdes Lantbruksmuseet i Knutslunda. Tidigare ägare var Stiftets egendoms-nämnd och Delsbo Centerorganisation bidrog med medel till museet som drivs av Delsbo hushållsgille.

1998
9 maj invigdes Delsbo IF:s stora träningsanläggning, Dellbohallen.

1998
Slogs Föreningsbanken och Sparbanken ihop då Sparbanken flyttade från Köpmangatan till Edevägen 4.

1998
1 december köpte Nordic Tourism med Göran Lindgren, hotell Dellenborg. (Allt såldes i maj 2003 till Kent och Mary Stjärnlöv och i nov. 2006 såldes hotellet på exekutiv auktion till Hewal fastighet AB).

1998
Installerade SSS (Sweden Solar System) två slipade kristallkulor från Brasilien föreställande proportionerlig modell av planeten Pluto och dess måne Karon i förhållande till Solen d.v.s. Globen i Stockholm. Modellen finns å Fågeldammen vid Staffansgården. Övriga planetmodeller finns vid Slussen, KTH och Riksmuseet i Stockholm, Mörby, Arlanda, Uppsala, Furuvik och Söderhamn.

1999
Flyttade biblioteket från Hällnäs annex till Ede skolas f.d. matsal.

1999
I oktober var Norsbron klar efter breddning och upprustning.

1999
Sålde EFS bönhuset i Åhs till Delsbo hembygds- och fornminnesförening för 75.000 kronor.

1999
31 december. En av mänsklighetens mäktigaste stund var då vi gick över till ett nytt årtusende. Det var ju ett firande av Jesu födelse och i Delsbo skedde det då kyrkoherde Ulf E. Olsson personligen slog de tolv slagen på största kyrkklockan i stapeln. Ett stort fyrverkeri, som betalades av Hudiksvalls kommun avfyrades. Sång, musik och god mat med historia och frågesport följde i fullsatta Mariagården i alkoholfri miljö. Den befarade störningen vid millennieskiftet av datorerna, speciellt hos flygplan uteblev.
Se firandet i England,  tolvslaget i London.
Lyssna på Dagens Eko.

Sammanställt 20161011
av Kjell Grönberg.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan också Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö 


Delsbo socken 1800-talet – Tillbaka till toppen – till Delsbo socken 1900-talet del 2

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

11 kommentarer

 1. Jättefin sammanställning av 1900-talet i Delsbo. Men som vanligt har jag hittat ett par tryckfel och konstigheter:

  1912
  Bildades Delsbo Folkets Husförening (lokalen inviges 11 maj 1013).
  — Jag skulle tro att lokalen inviges 11 maj 1913.

  Läste lite på
  https://dellenportalen.se/skolorna-i-delsbo/sorvana-skola-1866-1916/ och
  https://dellenportalen.se/skolorna-i-delsbo/norrvana-skola-1904-1969/
  och har ett par funderingar runt följande notiser:

  1904
  Byggdes Norrväna skola eftersom Sörväna skola lagts ned och eleverna flyttats till Långede.
  — Det verkar som om Norrväna skola byggdes 1904 eftersom avståndet för många barn var för långt till Sörväna skola, men att Sörväna skola fanns kvar ännu några år.

  1916
  Byggdes Långede skola eftersom Sörväna skola lagts ned detta år (start 1866).
  — Det verkar som om Sörväna skola lades ned och revs 1916, delar av den flyttades till Långede där det byggdes en ny skola.

  Till sist, en liten fråga angående möbel- och järnhandlare C.G. Rudolphi:
  Notiserna från 1903 och 1907 och 1911 gäller väl samme C.G. Rudolphi ?

  1. Hej Ingvar,
   tack för att du håller koll på vad vi skriver. Att vi hade 900 år fel på invigningen av folkets hus var lätt att åtgärda, värre är det skolfrågorna där måste jag inhämta information från de som skrev skolboken.
   Om C.G.Rudolphi vet jag inte vad som är fel, där vill jag få mer inf. för att kunna ändra på något.

   Hälsningar
   Åke Nätterö

 2. Hej Åke !
  Jag är speciellt intresserad av C.G. Rudolphi eftersom jag har en släkting som har jobbat där i järnhandeln i många år.

  Det finns nog inte mycket fel i texterna men jag såg att:
  – 1903 startade C.G. Rudolphi ett möbelsnickeri och affär,
  – 1907 Byggde järnhandlare Rudolphi ett hus norr om järnvägsviadukten,
  – 1911 I sept. är starten för C.G. Rudolphis möbel och järnaffär på befintlig plats.

  Så det jag funderar på är om det fanns en eller två Rudolphi, en möbelsnickare och en järnhandlare. Men det var väl samme man, eller hur ?

 3. Hej!
  Vilken fin sida och så mycket värdefull information!
  Jag är nyfiken på Astrids Matsalar. När startade rörelsen och när upphörde den? Vad hette Astrid i efternamn och lever hon fortfarande?
  Jag träffade henne som ung och nygift och varje gång jag åker sträckan Delsbo-Järvsö över Kalvstigen tänker jag på henne.
  Mvh,
  Carina Aynsley
  070/311 38 05
  super-carina@hotmail.com

  1. Hej Carina!
   Först vill jag tacka för alla snälla värmande ord jag får från dig. Vad jag vet så är Astrid lika strålande glad som hon alltid har varit.
   Hon heter Dahlström i efternamn och bor på Tånggatan 45 i Delsbo. Jag har bara tel. till hennes man Bengt Lindblom 073-840 89 87, han är lika trevlig han.
   Ha det så bra i sommarvärmen, Åke Nätterö

 4. Min farfar var en av dom första som fick elcertifikat! Min pappa hette Helge lill Jonsson från åsh! Min morfar var tegel Gunnar Eriksson samt min mamma är tegel Astrid dvs hans dotter!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *