Konfirmander 1990 – 1999

Konfirmander i Bjuråker 1990

 

Thomas Nordin 1988 – 2010
Kyrkoherde Thomas Nordin föddes den 2/6 1949 i Stockholm. Gift 5/8 1974 med diakon Katarina Norrfjärd Nordin född 14/3 i Malmberget Norrbottens län, Lappland. Tre barn. Carl David Urban född 3/3 1980, Gudrun 4/9 1983, Olov 17/9 1987.
Thomas Nordin har gjort sig känd som en varm förespråkare för våra pilgrimmer under fotvandringstiden. Han har med stort engagemang deltagit och lett grupper utefter de vandringsleder som korsat vår socken och som pilgrimer gick utefter på sin väg till Nidaros (Trondheim) i Norge. En annan gärning som ligger Thomas Nordin varmt om hjärtat är hans mission i Tanzania, en plats dit familjen gärna återvänder.

Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-001-1990-webb
Konfirmander i Bjuråker 1990
Fotot ägs av Julia Ribbing

Stående bak från vänster
1. Peter Jons Ängebo
2. Anna-Karin Persson Friggesund
3. Johan Berg
4. Magnus Borg Västansjö
5. Benny Olsson Norrhavra
6. Torbjörn Andersson Norrhavra
7. Dennis Karlsson Västansjö
Sittande fram från vänster
8. Carola Höglund Friggesund
9. Sara Larsson Friggesund
10. Linda Fröjd Väster Stråsjö
11. Kyrkoherde Thomas Nordin
12. Julia Norman Fagerfall
13. Ulrika Forslin Tå
14. Jessica Karlsson Furuberg

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


 

KONFIRMANDER 1991

Thomas Nordin 1988 – 2010
Kyrkoherde Thomas Nordin föddes den 2/6 1949 i Stockholm. Gift 5/8 1974 med diakon Katarina Norrfjärd Nordin född 14/3 i Malmberget Norrbottens län, Lappland. Tre barn. Carl David Urban född 3/3 1980, Gudrun 4/9 1983, Olov 17/9 1987.
Thomas Nordin har gjort sig känd som en varm förespråkare för våra pilgrimmer under fotvandringstiden. Han har med stort engagemang deltagit och lett grupper utefter de vandringsleder som korsat vår socken och som pilgrimer gick utefter på sin väg till Nidaros (Trondheim) i Norge. En annan gärning som ligger Thomas Nordin varmt om hjärtat är hans mission i Tanzania, en plats dit familjen gärna återvänder.
Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-001-1991
Konfirmander i Bjuråker 1991
Kortet ägs av Magnus Tykosson (tidigare Johansson) Friggesund

Stående från vänster:
1. Tobias Svensk Vesslav. 3. Friggesund
2. Jon Olov Olovsson Hästnäs 1222
3. Peter Krantz Tjärna 837
4. Johan Backström Norrbobyn 923
5. Marcus Vallin Änga 791
6. Christer Jonsson Ehringevägen 17. Friggesund
7. Magnus Johansson Fönebo 1316
Sittande från vänster:
8. Sophia Larsson Stålholmsv. 18. Friggesund
9. Linda Söderblom Söderblomsv. 7. Kyrkbyn
10. Linda Wikström Ängebo 6587
11. Kyrkoherde Thomas Nordin
12. Eleonore Mattsson Eheringev. 22. Friggesund
13. Anna Larsson Avholm 1219

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


 

KONFIRMANDER 1992

Per Billy Jernkvist 1988 – 1998

Född 20/7 1957 i Stavby i Uppland. Prästvigd 2/7 1985. Gift 22/5 1982 med Eva född 12/5 1957 i Hedemora i Dalarna, Bosatta med sina 2 barn i Norrbobyn
Sin första tjänst hade han i Voxnabruk, sedan som komminister i Bjuråker fram till 1998 då de flyttade till Alfta och från 1/3 2010 kyrkoherde i Västerlövsta kyrka i Uppland.

Klicka på bilden för att se den i ett större format.

ko-001-1992
Konfirmander i Bjuråker 1992
Kortet ägs av Gun Bergman Rönnebo

Bakre raden från vänster
1. Bjarne Rådlund Friggesund
2. Jennie Hedqvist Kyrkbyn
3. Christian Kristiansson Hedvigsfors
4. Marcus Ljung Hedvigsfors
5. Fredrik Karlsson Furuberg
6. Madeleine Jonsson Lännsjö
Främre raden från vänster
7. Åsa Jonsson Strömbacka
8. Jennie Wiman Kyrkbyn
9. Präst Per Jernqvist
10. Ann-Christine Bergström Avholm
11. Catharina Bergman Rönnebo

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


 

KONFIRMANDER 1993

Per Billy Jernkvist 1987 – 1998
Född 20/7 1957 i Stavby i Uppland. Prästvigd 2/7 1985. Gift 22/5 1982 med Eva född 12/5 1957 i Hedemora i Dalarna, Bosatta med sina 2 barn i Norrbobyn Sin första tjänst hade han i Voxnabruk, sedan som komminister i Bjuråker fram till 1998 då de flyttade till Alfta och från 1/3 2010 kyrkoherde i Västerlövsta kyrka i Uppland.

Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-001-1993
Konfirmander från Bjuråker och Norrbo konfirmerade vid Norrbo kyrka 1993
Kortet ägs av Maria Sarkkinen f. Sandin bosatt i Sörlia

Bakre raden från vänster:
1. Niklas Hedström Friggesund
2. Andreas Westerberg Friggesund
3. Anders Persson Tjärna
4. Maria Högvall Fläsma
5. Magnus Brink Ängebo
6. Martin Berger Norrbo
7. Sara Persson Friggesund
8. Einar Nilsson Björsarv
9.Margareta Brun Bricka
Främre raden från vänster:
10. Maria Sandin Avholm
11. Maria Staffare Norrbo
12. Komminister Per Jernkvist
13. Johanna Östberg Avholm
14. Madelene Karelius Norrbo

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


 

KONFIRMANDER 1994

Thomas Nordin 1988 – 2010
Kyrkoherde Thomas Nordin föddes den 2/6 1949 i Stockholm. Gift 5/8 1974 med diakon Katarina Norrfjärd Nordin född 14/3 i Malmberget Norrbottens län, Lappland. Tre barn. Carl David Urban född 3/3 1980, Gudrun 4/9 1983, Olov 17/9 1987.
Thomas Nordin har gjort sig känd som en varm förespråkare för våra pilgrimmer under fotvandringstiden. Han har med stort engagemang deltagit och lett grupper utefter de vandringsleder som korsat vår socken och som pilgrimer gick utefter på sin väg till Nidaros (Trondheim) i Norge. En annan gärning som ligger Thomas Nordin varmt om hjärtat är hans mission i Tanzania, en plats dit familjen gärna återvänder.

Per Billy Jernkvist 1987 – 1998
Född 20/7 1957 i Stavby i Uppland. Prästvigd 2/7 1985. Gift 22/5 1982 med Eva född 12/5 1957 i Hedemora i Dalarna, Bosatta med sina 2 barn i Norrbobyn Sin första tjänst hade han i Voxnabruk, sedan som komminister i Bjuråker fram till 1998 då de flyttade till Alfta och från 1/3 2010 kyrkoherde i Västerlövsta kyrka i Uppland.

Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-001-1994
Konfirmander i Bjuråker 22/5 1994
Foto: Widar Sällström
Kortet ägs av Kerstin Berglund

Konfirmandernas namn
Övre raden fr. v.
1. Laila Wigg (ledare)
2. Marie Brun
3. Randi Söderblom Kyrkbyn
4. Folke Wigg Dragsved/Friggesund
5. Andreas Norrgård Friggesund
6. Kristin Ärlemar Kyrkbyn
7. Lars-Åke Wästlund Norrdala
Rad två fr. v.
8. Christian Seger Brättingberg
9. Anna-Karin Sundström Friggesund
10. Anneli Wiman Kyrkbyn
11. Ingrid Persson tv Friggesund
12. Cajsa Hedman Kyrkbyn
13. Johanna Nord Kyrkbyn
14. Marianne Jonsson Lennsjö
15. Johanna Johansson Österstråsjö
Främre raden fr. v.
16. Madelene Jonsson Friggesund
17. Anna Berglund Frisbo
18. Malin Jonsson Svedjebo
19. Komminister Per Jernkvist
20. Maria Syd Västerstråsjö
21. Malin Westerberg Friggesund
22. Linda Persson tv Friggesund

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


KONFIRMANDER 1995

Thomas Nordin 1988 – 2010

Kyrkoherde Thomas Nordin föddes den 2/6 1949 i Stockholm. Gift 5/8 1974 med diakon Katarina Norrfjärd Nordin född 14/3 i Malmberget Norrbottens län, Lappland. Tre barn. Carl David Urban född 3/3 1980, Gudrun 4/9 1983, Olov 17/9 1987.
Thomas Nordin har gjort sig känd som en varm förespråkare för våra pilgrimmer under fotvandringstiden. Han har med stort engagemang deltagit och lett grupper utefter de vandringsleder som korsat vår socken och som pilgrimer gick utefter på sin väg till Nidaros (Trondheim) i Norge. En annan gärning som ligger Thomas Nordin varmt om hjärtat är hans mission i Tanzania, en plats dit familjen gärna återvänder.

Klicka på bilden för att se den i ett större format
konfirmander-1995-markt

Konfirmation i Bjuråker 3-4 juni 1995
Kortet ägs av Veronika Fast

Klicka på bilden för att se den i ett större format

Bakre raden från vänster 
1. Veronika Fast Björsarv
2. Emma Forsvik Kyrkbyn
3. Helena Hedqvist Kyrkbyn
4. Peter Brun Hedvigsfors
5. Morgan Ljung Hedvigsfors
6. Helena Gill Tå
7. Jenny Karlsson Ängebo
8. Laila Wigg (assistent)
Främre raden från vänster
9. Hanna Persson Ängebo
10. Jenny Johansson Österstråsjö
11. Angelica Höglund Friggesund
12. Thomas Nordin Kyrkoherde
13. Sandra Kykyri Västansjö
14. Veronika Eriksson Ängebo
15. Jessica Hedblom Björsarv

 

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


KONFIRMANDER 1996

Thomas Nordin 1988 – 2010

Kyrkoherde Thomas Nordin föddes den 2/6 1949 i Stockholm. Gift 5/8 1974 med diakon Katarina Norrfjärd Nordin född 14/3 i Malmberget Norrbottens län, Lappland. Tre barn. Carl David Urban född 3/3 1980, Gudrun 4/9 1983, Olov 17/9 1987. Thomas Nordin har gjort sig känd som en varm förespråkare för våra pilgrimmer under fotvandringstiden. Han har med stort engagemang deltagit och lett grupper utefter de vandringsleder som korsat vår socken och som pilgrimer gick utefter på sin väg till Nidaros (Trondheim) i Norge. En annan gärning som ligger Thomas Nordin varmt om hjärtat är hans mission i Tanzania, en plats dit familjen gärna återvänder.

Klicka på bilden för att se den i ett större format
ko-001-1996
Konfirmander i Bjuråker 1996
Kortet ägs av Jörgen Sundberg

Bakre raden från vänster
1. Ann-Sofi Jonsson, Strömbacka
2. Marlene Fredin, Ramsjö
3. Anna Persson, Tjärna
4. Elias Månsson, Norrlia
5. Lars Andersson, Spångmyra
6. Beatrice Allansson, Avholm
Rad två fr v.
7. Peter Danulf, Kyrkbyn
8. Elias Hellberg, Friggesund
9. Kristoffer Åström, Friggesund
10. Per Andersson, Spångmyra
11. Anders Ström, Frisbo
12. Marie-Louise Wästlund, Norrdala
13. Laila Wigg, Hedvigsfors, ledare
Främre raden fr v.
14. Jörgen Sundberg, Friggesund
15. Anna Jonsson, Friggesund
16. Kyrkoherde Thomas Nordin
17. Sofie Lindqvist, Ängebo
18. Catarina Brink, Norrhavra
19. Sofia Bergström, Friggesund

 

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


 

KONFIRMANDER 1997

Thomas Nordin 1988 – 2010
Kyrkoherde Thomas Nordin föddes den 2/6 1949 i Stockholm. Gift 5/8 1974 med diakon Katarina Norrfjärd Nordin född 14/3 i Malmberget Norrbottens län, Lappland. Tre barn. Carl David Urban född 3/3 1980, Gudrun 4/9 1983, Olov 17/9 1987.
Thomas Nordin har gjort sig känd som en varm förespråkare för våra pilgrimmer under fotvandringstiden. Han har med stort engagemang deltagit och lett grupper utefter de vandringsleder som korsat vår socken och som pilgrimer gick utefter på sin väg till Nidaros (Trondheim) i Norge. En annan gärning som ligger Thomas Nordin varmt om hjärtat är hans mission i Tanzania, en plats dit familjen gärna återvänder.
Klicka på bilden för att se den i ett större format
ko-001-1997
Konfirmander i Bjuråker 1997
Kortet ägs av Tobias Mattsson i Änga Bjuråker

Bakre raden fr. v:
1. Helena Frisk,
2. Joel Fredin Ramsjö
3. Johan Eriksson Vedmyra
4. Mattias Jons, Ängebo
5. David Eriksson Kyrkbyn
6. Stefan Höglund Ängebo
7. Mathias Andersson Kyrkbyn
8. Martin Höglund Friggesund
9. Tobias Mattsson, Friggesund
10. Marlene Blom Österstråsjö
11. Laila Wigg (assistent)
Främre raden fr. v:
12. Angelika Bergström, Bruktet Norrlia 12:1
13. Sara Eriksson Friggesund
14. Annika Kallberg Friggesund
15. Anna Källman Friggesund
16. Thomas Nordin Kyrkoherde
17. Ann-Katrin Berg Västerstråsjö
18. Therese Sundin Johannesberg
19. Emma Fredin Tomsjö
20. Josefin Ärlemar Kyrkbyn
21. Sandra Wikström Ängebo
 Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

 

KONFIRMANDER 1998

Thomas Nordin 1988 – 2010
Kyrkoherde Thomas Nordin föddes den 2/6 1949 i Stockholm. Gift 5/8 1974 med diakon Katarina Norrfjärd Nordin född 14/3 i Malmberget Norrbottens län, Lappland. Tre barn. Carl David Urban född 3/3 1980, Gudrun 4/9 1983, Olov 17/9 1987.
Thomas Nordin har gjort sig känd som en varm förespråkare för våra pilgrimmer under fotvandringstiden. Han har med stort engagemang deltagit och lett grupper utefter de vandringsleder som korsat vår socken och som pilgrimer gick utefter på sin väg till Nidaros (Trondheim) i Norge. En annan gärning som ligger Thomas Nordin varmt om hjärtat är hans mission i Tanzania, en plats dit familjen gärna återvänder.
Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-001-1998
Konfirmander i Bjuråker 1998
Foto: Widar Sällström
Kortet ägs av Peter Schröder

Konfirmandernas namn
Övre raden fr.v:
1. Josefin Åsberg Västansjö
2. Peter Schröder Kyrkbyn
3. Tobias Jonsson Svedjebo
4. Vincent Wallin Änga
5. Stefan Karlsson Våtmor
6. Fred Jonasson
7. Henrik Olsson Norrhavra
8. Jesper Sund Hedvigsfors
9. Lena Westerberg Avholm
10. Laila Wigg (assistent)
Främre raden:
11. Linnea Persson Kyrkbyn
12. Zara Fröroth Brättingberg
13. Cecilia Karlsson Friggesund
14. Thomas Nordin Kyrkoherde
15. Cathrin Persson Norrlia
16. Åsa Holmberg Hedvigsfors
17. Sofia Norman Fagerfall

 

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


KONFIRMANDER 1999

Thomas Nordin 1988 – 2010
Kyrkoherde Thomas Nordin föddes den 2/6 1949 i Stockholm. Gift 5/8 1974 med diakon Katarina Norrfjärd Nordin född 14/3 i Malmberget Norrbottens län, Lappland. Tre barn. Carl David Urban född 3/3 1980, Gudrun 4/9 1983, Olov 17/9 1987.
Thomas Nordin har gjort sig känd som en varm förespråkare för våra pilgrimmer under fotvandringstiden. Han har med stort engagemang deltagit och lett grupper utefter de vandringsleder som korsat vår socken och som pilgrimer gick utefter på sin väg till Nidaros (Trondheim) i Norge. En annan gärning som ligger Thomas Nordin varmt om hjärtat är hans mission i Tanzania, en plats dit familjen gärna återvänder.
Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-001-1999
Konfirmander i Bjuråkers kyrka 1999
Kortet ägs av Joel Eriksson i Friggesund

Konfirmandernas namn
Bakre raden fr.v:
1. Carola Norman Brännås
2. Katarina Andersson Linfläck, Delsbo
3. Lina Hellberg Friggesund
4. Annelie Persson Friggesund
5. Kristin Brun Hedvigsfors
6. Joel Eriksson Fagerfall
7. Marie Ström Bricka
8. Mikael Karlsson Våtmor
9. Jonas Dellenhag Västansjö
10. David Fredin Ramsjö
11. Simon Berthilsson Friggesund
12. Simon Bertilsson Friggesund
Främre raden fr. v:
13. Sofia Andersson Ängebo
14. Madeleine Andersson Lennsjö
15. Emelie Lindqvist Ängebo
16. Caroline Andersson Norrhavra
17. Thomas Nordin Kyrkoherde
18. Mari Wallström Hammarsvall, Delsbo
19. Anna Persson Avholm
20. Carina Holmberg Långmor
21. Therese Sjöberg Västansjö
22. Enar Månsson Norrlia
23. Laila Wigg (ledare)

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *