Högs klockare – kyrkvärdar – organister

Något om Högs klockare, organister och kyrkvärdar

Anders Martinsson skriverForsa och Högs kyrkor fick elektrifierade klockringningar vid samma tillfälle, troligen 1948. I Hög ominstallerade man året 1973. En ny kläpp för ändamålet och klämtningen installerades av Bergholz Klockgjuteri i Sigtuna.


Läs om kyrkvärdens arbetsuppgifter på Wikipedia


Se filmen, vad gör en kyrkvärd.


Här kan du läsa boken om – Värd i kyrkan, av Nils-Henrik Nilsson


Läs om Högs kyrka på Wikipedia.


Se hur man gjuter kyrkklockor.


Läs om kyrkklockor på Wikipedia


Läs om klockarens status.


Lyssna på klockringning från Hille kyrka.


Högs kyrkas historia i kronologisk ordning.


Kantor – Wikipedia.


Aktuell inf. om kyrkan i Hög 


Gillar du den här sidan får du gärna dela den med dina vänner


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar det du läser, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Om klockaren

Uppgifter ur boken ” Klockarens vedermödor” om Anders Wattrang i Harmånger.

Klockaren hade ett gammalt yrke. Redan i Hälsingelagen från 1300-talets första hälft finns bestämmelser som rör hans syssla, vilken alltså är medeltida. Han (det var alltid en han) fortlevde även efter reformationen på 1500-talet och hade en rad olika uppgifter inom kyrkans verksamhet, reglerade inom kyrkolagen. Som ordet visar ansvarade han för klockringningen och Wattrang antecknar exempelvis de extra ringningar som skedde vid kungars och drottningars dödsfall.

Dessutom ledde han sången i kyrkan, han skulle ha stark röst och ett gott öra, men behövde inte vara musikaliskt utbildad. Kyrkorglar var länge ganska ovanliga, i Harmånger fick man första orgeln 1864, ett 4-stämmigt verk, byggt av snickaren Anders Forsell i Harmånger. På Wattrangs tid fick sången ledas av just klockaren och hur Wattrang sjöng vet vi inte, men klagomålen över skorrade och falsk församlingssång hördes på många håll under 1700-talet. Ofta satt klockaren på en särskild stol eller bänk längs fram i kyrkan, vänd mot församlingen. Han ledde psalmsången och svarade prästen i högmässan. Psalmsången var länge växelsång, så att manssidan och kvinnosidan i kyrkan turades om att sjunga psalmens verser.

Allt skulle klockaren kunna, och Wattrangs dagboksanteckningar jävar den åsikten. I 1686 års kyrkolag och klockaren en nyckelroll för att förbättra befolkningens läs- och skrivkunnighet. 1842, när folkskolestadgan antogs försvann den skyldigheten och enskilda lärare anlitades i socknarna. Ungdomens katekesläsning, tillsyn och skötsel av kyrkans inventarier, spridning av kungörelser, skrivbiträdesuppgifter, kollektredovisning, assistans åt kyrkoherden. Klockaren fick lov att vara tusenkonstnär, i Wattrangs bouppteckning finns ett oblatjärn upptaget bland järnsakerna, vilket visar att det var i klockarbostaden som nattvardens oblater gräddades. Klockaren skulle också bära kyrkans tjänstepost till närmaste grannförsamling och hade också skyldighet att hjälpa prästen med allehanda grövre sysslor som slakt och skörd. Enligt en förordning från 1755 skulle han biträda vid åderlåtning och från 1805 finns en bestämmelse om likvärdiga kunskaper om vaccinering. Bägge dessa medicinska åtgärder sysselsatte också Wattrang.

Församlingen hade rätt att sätta upp egna regler för klockaren, men det är inte känt om Harmånger hade några sådana bestämmelser. Rent formellt var det sockenstämman som utsåg klockaren och domkapitlet som utfärdade fullmakt, ifall han godkändes. Om klockaren inte skötte sig, var lat eller ”fallen för dryckenskap” kunde han avsättas. Under 1800-talet blev de ålderdomliga reglerna för yrket mer och mer kritiserade. Den ständiga plikten att ringa i klockorna, den nästan obefintliga tryggheten på ålderdomen (många gamla klockare hamnade på fattigstugan) och överlevande änkor och barn. Man försökte instifta pensionskassor, men frågan hamnade i långbänk och fick egentligen ingen lösning förrän under 1900-talet.

Klockaren Anders Wattrang levde mellan 1773 och 1855 i Backen, Harmånger.


Klockarens bestyr

Klockarfar, han skall nu allting bestyra:
Lära barnen, att två och två är fyra.
Utan honom man kan ej lära stava.
Utan honom man kan ej folket begrava.

Föds ett barn, så fråga, vad skall han heta?
”Gå till klockarn han måste allting veta”.
Om ett par sig i äkta ståndet begiver,
Är det klockaren som bröllopsverserna skriver.

Får med sjukdom för sina synder man sota,
”Gå till klockaren han skall dig nog kunna bota”.
Om processer och annat otyg än äger:
”Gå till klockaren och hör dig för vad han säger”.

Han skall veta råd för alla slags sorger,
ympa barn skall han kunna, samt spela på orger,
Det är han som skall hålla handbok åt prästen,
Och vid gravöl så är det han, som får resten.

Varje söndag skall predikstolen han damma,
Klockare ock klokare är detsamma,
Han i läsa skall känna nyaste modern,
Lugga barn skall han på Lankastermetoden.

Han åt prosten skall väga tioendesmöret,
Åka bakpå chaisen till Läs-förhöret.
Prost och kaplan han söka skall att förlika,
Och vid mässfall det händer, han får predika.

Ingenting, nej inget får han försumma:
Dör en gubbe, så tröstar klockaren hans gumma,
Han skall föra an både dansen och leken.
Och vid bordet så är det han, som skär steken.

Han skall vara med från början till slutet:
Skall det skjutas, så släpper klockaren till krutet,
Han skall vara en till hjälp för gamla och unga,
Framförallt skall han vara grön till att sjunga.

Det är träffande verser som boktryckaren J. W. Bäckström skrivit om klockarens liv, träffande och sammanfattande. Dikten ingår i ett folklustspel av G. W. Böttiger och uppfördes första gången 1843 på Kungliga Teatern i Stockholm. Den är alltså samtida med Anders Wattrang. Lankastermetoden var en pedagogisk metod av en engelsk pedagog och kallades också växelundervisning. Äldre och kunnigare elever undervisade övriga, allt under lärarens övervakning. På så sätt klarade en lärare av mycket stora klasser. Det där med krutet handlar om att klockaren på vissa orter hade ansvar för socknens krutförråd. Således fick han ansvar för både stensprängning och salutskjutningar.


Hälsingelagens ord

Om klockare ock klockor

Nu skall ock den tagas till klockare, som båda äro ense om, prästen och socknen. Äro de icke ense, må den taga klockare, som giver lönen.

§ 1. Detta är klockarens rätt: en halv spann säd, en kaka bröd och sovel till en kaka bröd av var och en som till prästen giver tioende både av säd och boskap; det skall han själv gå omkring och hämta vid jul. De som utgöra avgift till prästen och äro gifta, give till klockaren två penningar. Den som är ogift give en penning.

§ 2. Klockaren är skyldig att vårda klockans skrud och att hämta präst till annan socken, om prästen ej är hemma.

§ 3. Ringer någon i klockan, som klockaren icke har bett därom, han skall giva klockaren en aln. Bryter han sönder klockan, skall han återgälda den. Får han skada därav, ligge han ogill. Lossna banden på klockan, då skall klockaren tre söndagar tillsäga kyrkovärdarna. Råde de ej bot därpå och brister klockaren, då skola de gälda den. Säger klockaren till, då skall han gälda den.

Källa:
Klockarens vedermödor, av Jan-Olov Nyström, sid. 9-10 och 108-109 och 110.
Avskrift: Åke Nätterö

Per Olsson, orgeltrampare, dödgrävare och klockare i Hög


Per Olssons enkla gård med jordgolv och brunn på gården

Per Olssons livsöde är både gripande och fängslande. Han föds den 22 oktober 1853 och är son till husman Olof Johansson Höglund och Ingrid Persdotter i Kungsgården, Hög. Han är nummer fyra av fem barn. Per fick ett svårt liv då han enligt hörsägen var s k krympling med krökt rygg, dubbelnäsa, och kluven läpp, d v s, harmynt.

I husförhörslängden står att han har ”fel på målet” och ”talade nasalt”. Han gick framåtlutat för att  kanske dölja sitt ansikte. Efter faderns död 1894 bor han med sin mamma Ingrid på båtmanstorpet” Åsänget nr 1″ eller ”Bergstomten i Kungsgården Hög. Gården beskrivs som mycket primitiv och hade stampat jordgolv.

När mamma Ingrid dör 1904 tar Per hjälp av pigor.
Året 1919 kommer pigan Kristina Englin, med sig har hon sonen Jan Olof. Sedan föder hon med en annan man, tvillingarna Edvin och Anna 1925. Gården får då ett trägolv.

År 1922 skriver Per över gården på hushållerskan Kristina Englin och hon skall nu ”taga hand om honom till döddagar”. Per arbetade som medhjälpande kyrkvaktmästare, dödgrävare och ringare. Ett nytt hus på tomten blir klart 1935.


Kristina Engelin.

Högs första orgel togs i bruk den 19 september 1861. Orgeltrampningen sköttes först av frivilliga. En turordningslista upprättades.

”Orgel-trampningen af delägarna i Orgelverket skall utgöras så bland bönderna som Utanvidsfolket, efter kallelse, by för by, å predikstolen och taga sin början, så snart en längd för detta ändamål hunnit utskrivas”.

Den 5 maj 1902 antogs Per Olsson i Kungsgården till den nyinrättade tjänsten som orgeltrampare, till ett arvode av 25 kronor per år.

Utkvitterad lön av Per Olsson den 6 juni 1909. Första halfåret orgeltramparlön, helgmålsringarelön, samt andragångs ringarelön, med tillsammans, Fyrtio kronor 40:-

Ny orgel invigdes under våren 1917, som fortsättningsvis också skall trampas av Per Olsson.

1928 återgår Per Olsson till att vara torpare på Bergstomten i Kungsgården tillsammans med Kristina och hennes barn.

Per blir sängliggande och dör av ålderdomssvaghet. Ingen läkare anlitas strax före dödsfallet och den 21 juni 1939 avlider han och begravdes på midsommaraftonen 1939. Det sades att ett ljus gick genom stugan den stund då Per somnade in.

Text och bild ur Julhälsning 2019
Av Anders Martinsson


Uppgifter ur Forsa – Hög släktbok


—5D20—

17 OLOF JOHANSSON HÖGLUND, * 12/12 1812, s. t. husman Johan Höglund i Kungsgården, Hög. G. 3/6 1838. Husman i Kungsgården, † 12/12 1894.
6A5 INGRID PERSDOTTER, * 17/1 1814, d. t. Cherstin Persdotter i Frölland, Hög.
† 14/2 1904.
OLOF, * 1/10 1837                                          22.
JOHAN, * 28/6 1840                                        23.
JONAS, * 28/5 1845                                         24.
PER, * 22/10 1853                                           35.
BRITA, * 13/11 1854                                       39.

– 35 –

20 PER OLSSON, * 22/10 1853, s. t, husman Olof Johansson Höglund i Kungsgården. Torpare i Kungsgården† 21/6 1939.
(X31)28E2 KRISTINA ENGLIN, * 14/2 1888, d. t. torpare Jon. Englin i Niarne, Nianfors. Hush:a. Kungsgården 2:10. † 3/8 1950
JON OLOF ENGLIN, * 5/9 1918                          36.
Tv. EDVIN ENGLIN, * 19/12 1925                       37.
Tv. ANNA ENGLIN, * 19/12 1925                        38.

 

Klockare, kyrkvärdar och organister. Uppgifter ur Forsa – Hög släktbok

Sammanställt utan inbördes ordning. Vi börjar med kyrkvärdar


—4D1—

IV PEHR JONSSON, * 15/11 1665, s. t. bonden Jon Olofsson i Gåcksäter 1, Hög.
G. 1/1 1701. Kyrkvärd o. bonde i Gåcksäter 1. † 16/12 1740.
(X8) BRITA OLSDOTTER, * /9 1681 fr. Vålsta, Forsa, † 9/7 1767.
OLOF, * /1 1702                                              2.
BRITA, * /3 1703                                             (X8)15K2.
KARIN, * 21/12 1706                                       (X8)2W2.
CECILIA, * 22/6 1711                                      1J3.
JONAS, * 5/1 1712                                          3.
INGRID, * 1715                                              5E2.
ANNA, *  /3 1724                                            2C3. 


 —1J2—

1 ERIC JONSSON, * 13/8 1669, s. t. bonden Jon. Ericsson i Kungsgården 1. Kyrkvärd o. bonde i Kungsgården 1. † 13/1 1738.
RACHEL OLOFSDOTTER, * 2/10 1681. † 2/5 1744.
MARGRETA, * 5/4 1701                                    5D2.
INGRID, * 1707                                              4D2.
JONAS, * 18/8 1711                                         3.


—1C2—

1 PER ERICSSON, * /12 1695, s. t. bonden Eric Persson i Fors 1, Hög.
G. /10 1719. Kyrkvärd o. Bonde i Fors 1. † 29/9 1779.
5P1 BRITA MÅRTENSDOTTER, * 1691, d. t. bonden Mårten Persson i Tåsta 3.
3E1 – Tid. g. o. änka 1716. Omg. † 3/5 1774.
CARIN, * /3 1724. † 22/2 1744.
ANNA, * /1 1726                                             4.
ERIC, * 16/8 1732. † 2/8 1733.


Baldra 1A
 —3—

1 JONAS BRYNGELSSON, * 15/12 1697, s. t. bonden Bryngel Larsson i Baldra 1. Kyrkvärd, Sockenmurare o. bonde i Baldra s 1. † 18/12 1770.
CHIRSTIN OLSDOTTER, * 21/4 1694. † 2/10 1765.
CECILIA, * 1/2 1723                                        5
MARGRETA, * 9/4 1729                                    3P5


—2J5—

4 JONAS PERSSON, * 30/6 1778, s. t. bonden Per Jonsson i Kungsgården 2. G. 2/11 1800. Fjärdingsman, kyrkvärd. Bonde i Kungsgården 2. † 27/4 1851.
4G4 MARGTA OLSDOTTER, * 17/11 1775, d. t. bonden Olof Olsson i Hjortsta 2.
2Z6 – Tid. g. o. änka 18/9 1798. † 23/2 1842
CHERSTIN, * 31/1 1802                                   6.

—2J6—

1C6 SVEN MÅRTENSSON, * 14/11 1802, s. t. bonden Mårten Svensson i Fors 1, Hög. G. 28/10 1827. Kyrkvärd o. bonde i Kungsgården 2. † 19/3 1892.
5 CHERSTIN JONSDOTTER, * 3/1 1802, d. t. bonden Jon Persson i Kungsgården 2. † 11/11 1888.
MARGRETA, * 25/1 1829                                  12G2.
JONAS, * 26/2 1831                                         7.
ERIK, * 9/9 1836                                             8.

—2J8—

6 ERIK SVENSSON, * 9/9 1836, s. t. bonden Sven Mårtensson i Kungsgården 2.
G. 3/5 1867. Kyrkvärd o. bonde i Kungsgården 2. † 9/1 1915.
(X19) ANNA LARSDOTTER, * 26/8 1840 i Hälsingtuna. † 17/2 1878.
CHRISTINA, * 25/2 1868. G. o. Fl. t. Hälsingtuna 1896.
SVEN, * 23/5 1870                                          10.
LARS, * 11/6 1874. † 3/7 1874.
ERIK, * 17/8 1877. † 14/10 1877.


—3P16—

4J7 PER ERSSON, * 28/7 1820, s. t. bonden Eric Ersson i Lia 2. G. 29/10 1848. Kyrkvärd o. bonde i Tåsta s 1. † 7/2 1881.
11 MARGTA JONSDOTTER, * 26/7 1825, d. t. bonden Jon Månsson i Tåsta s 1.† 17/11 1905.
JONAS, * 19/3 1852                                         21.
ERIK, – 27/5 1862. † 29/4 1865.


—7P5—

(X8)15K2 OLOF STEFANSSON, * 28/1 1733, s. t. bonden Stefan Jonsson i Kälkebo, Forsa. G. 1/11 1758. Kyrkvärd o. bonde i Västanåker 2. † 12/8 1795
4 CECILIA JONSDOTTER, * 22/8 1735, d. t. bonden Jon Larsson i Västanåker 2.† 5/2 1817


—1Z8—

6 JONAS OLSSON, * 2/3 1839, s. t. bonden Olof Larsson i Åsak 1. G. 19/5 1868. Kyrkvärd o. bonde i Åsak 1. † 24/1 1907
1J13 KARIN ERSDOTTER, * 2/3 1844, d. t. bonden Erik Jonsson i Kungsgården s 1. † 22/12 1924
OLOF, * 18/6 1871
ERIK, * 11/4 1878                                           10


—3A17—

16 OLOF PERSSON, * 18/1 1849, s. t. bonden Per Ersson i Lia 1, Hög.
G. 18/11 1875. Kyrkvärd o. Bonde i Lia 1 o. 2. † 20/12 1929.
4J8 ANNA ERSDOTTER, * 9/9 1853, d. t. häradsdomare Erik Ersson i Lia 2. † 6/10 1930.
PER, * 13/1 1878. Bonde i Lia 2. † 14/2 1920.
ERIK, * 22/2 1879. † 22/7 1879.
ANNA, * 31/1 1882. † 31/1 1882.
ERIK, * 28/3 1888                                           18.


—3C4—

3 LARS PERSSON, * 21/12 1729, s. t. bonden Per Persson i Frölland 1. G. 21/4 1754. Kyrkvärd o. bonde i Frölland 1. † 3/5 1782.
3Z3 BRITA SVENSDOTTER, * 11/4 1735, d. t. bonden Sven Olofsson i Åsak 3.
† 13/6 1810.
PEDER, * 21/1 1755. † 3/2 1755.
PEDER, * 24/5 1756. † 1/8 1758.
ANNA, * 9/1 1758. † 31/10 1766.
MARGRETA, * 1/11 1760                                  6.
BRITA, * 31/7 1763. † 7/11 1763.
SVEN, * 5/9 1764. † 26/9 1764.
LARS, * 8/11 1767. † 23/2 1768.
SVEN, * 21/12 1768. † 31/12 1768.
JONAS, * 19/6 1770. † 8/4 1771.
ANNA, * 26/2 1773. † 13/4 1783.


—3E3—

2N1 LARS PERSSON, * 17/12 1717, s. t. kyrkvaktare Per Frisk i Frölland. G. 28/12 1741. Kyrkvärd o. bonde i Edsta 3. † 21/2 1798.
2 MARGRETA JÖNSDOTTER, * /2 1721, d. t. bonden Jöns Persson i Edsta 3.
† 19/4 1809.
BRITA, * 9/8 1743. † 29/8 1743
PER, * 18/11 1744                                           4.
JÖNS, * 24/7 1747. † 25/8 1747.
BRITA, * 20/10 1748. † 6/12 1748.
ANNA, * 3/7 1750                                            2A4.
HELENA, * 17/1 1753                                       4P4.
BRITA, * 10/11 1755                                       4D8.
LARS, * 10/8 1757. † 24/8 1757.
VIARGRETA, * 8/11 1758                                  5.


—3E8—

3Z5 OLOF SVENSSON, * 18/3 1811, s. t. bonden Sven Olsson i Åsak 3. G. Kyrkvärd o. bonde i Edsta s 3. † 30/7 1898.
6 BRITA LARSDOTTER, * 8/9 1811, d. t. bonden Lars Persson i Edsta s 3.
† 25/11 1884.
KARIN, * 8/6 1836. † 13/7 1892.
LARS, * 26/3 1851                                          11.


—3E12—

9 LARS ERSSON, * 25/4 1859, s. t. bonden Erik Larsson i Edsta 3. G. 24/11 1881. Kyrkvärd o. bonde i Edsta 3. † 25/5 1940.
3D9 BRITA ERSDOTTER, * 22/9 1863, d. t. bonden Erik Ersson i Glimsta 1.
† 16/4 1949.
ANNA, * 9/12 1881. † 2/3 1882.
MAGDALENA KRISTINA, * 12/5 1883                  16.
ERIK, * 23/11 1884. Fl. t. Hälsingtuna 1935.
OLOF, * 1/10 1887. † 11/2 1933.
ANNA, * 8/2 1895                                            17.
LARS HELMER, * 24/12 1896. † 5/8 1898
LARS, * 2/8 1898                                            18.
NILS HELMER, * 24/7 1900                               19.
JONAS VERNER, * 3/7 1902                              20.


—5E5—

3P5 OLOF JONSSON, * 3/4 1758, s. t. bonden Jon. Olofsson i Tåsta s 1.
G. 7/11 1790. Kyrkvärd o. bonde i Edsta 5. † 26/12 1843.
4 INGRID PAULSDOTTER, * 17/11 1764, d. t. bonden Paul Ersson i Edsta 5.
† 1/9 1850.
Tv. JONAS, * 14/7 1791                                   6.
Tv. PAUL, * 14/7 1791. † 22/7 1791.


—1G4—

3 NILS OLSSON, * 24/4 1754, s. t. bonden Olof Ericsson i Hallsta 1. G. 7/11 1784. Kyrkvärd o. bonde i Hallsta 1. † 29/11 1818.
3P5 CHERSTIN JONSDOTTER, * 9/6 1754, d. t. bonden Jon Olofsson i Tåsta s 1.
† 2/2 1845.
OLOF, * 8/7 1786                                            5.
MARGTA, * 21/5 1790                                      2A5.


—5G5—

(X8)24N3 NILS NILSSON, * 1/2 1732, s. t. bonden Nils Eriksson i Näset 2, Forsa. G. 10/10 1756. Kyrkvärd o. bonde i Hjortsta 3, Hög. † 11/5 1796.
4G2 MARGRETA OLSDOTTER, * 2/5 1724, d. t. bonden Olof Persson i Hjortsta 2.
3 – (Fosterdotter t. Bonden Olof Jonsson i Hjortsta 3). † 16/12 1792.
OLOF, * 5/11 1757                                          6.

—5G6—

5 OLOF NILSSON, * 5/11 1757, s. t. bonden Nils Nilsson i Hjortsta 3. G. 20/10 1782. Kyrkvärd o. Bonde i Hjortsta 3. † 1/11 1795.
1E2 HELENA JONSDOTTER, * 30/11 1753, d. t. bonden Jon Månsson i Edsta 1.
Änka o. omg. 1797                                               7.
NILS, * 29/3 1786                                           8.


—7G5—

4 OLOF OLOFSSON, * 19/10 1770. s. t. bonden Olof Olofsson i Hjortsta 5. G. 25/11 1804. Kyrkvärd o. Bonde i Hjortsta 5. † 8/5 1852.
3D4 MARGTA NILSDOTTER, * 17/6 1777. d. t. bonden Nils Ersson i Glimsta 3.
† 1/5 1864.
OLOF, * 19/4 1806                                          8G7.
NILS, * 9/11 1810                                           (X8)6N6.
PER. * 18/12                                                   6.
ERIC, * 18/6 1819                                           (X8)10B9.


—9E3—

2 NILS JONSSON, * 30/6 1717, s. t. bonden Jon Ersson i Holm 1. G. 2 ggr. Kyrkvärd o. bonde i Holm 1. † 24/5 1787.
2C1 ANNA OLSDOTTER, * 11/2 1715, d. t. bonden Olof Larsson i Fors 2. G. 17/11 1742. † 25/6 1760.
5P2 ANNA PERSDOTTER, * 11/2 1733, d. t. bonden Per Mårtensson i Tåsta 3. G. 4/10 1761. † 6/2 1823.
JONAS, * 9/7 1743. † 9/7 1743.
JONAS, * 10/11 1744                                       4.
MARGRETA, * 1/4 1747. † 27/5 1747.
OLOF, * 11/5 1748. † 17/3 1754.
ANNA, * 12/10 1752. † 12/5 1813.
Tv. OLOF, * 27/10 1755. † 3/11 1755.
Tv. MARGRETA, * 27/10 1755. † 7/11 1755.
OLOF, * 27/4 1757. Fl. t. Tuna 1782
BRITA, * 13/9 1762                                         5.
PER, * 22/3 1764. † 4/3 1796
ERIK, * 3/9 1767                                             6
ELISABET, * 27/6 1771,
CARIN, * 25/5 1775.
MARGRETA, * 6/3 1778.


—15G12—

(X8)16W2 ANDERS ANDERSSON, * 28/1 1879, s. t. bonden Anders Andersson i Vålsta s 3, Forsa. G. 3/3 1907. Kyrkvärd o. bonde i Holm 1, Hög. † 22/4 1931.
10 BRITA LARSDOTTER, * 23/9 1878, d. t. bonden Lars Larsson i Holm 1, Hög.
† 19/4 1951.
LARS, * 30/5 1907                                               13.

 

Vi fortsätter men klockare, sammanställt utan inbördes ordning

6J1

MÅRTEN BARTELSSON, * 1662. Klockare i Kungsgården, Hög. † 28/4 1733.
SIGRID OLSDOTTER, * 1693.
Änka o. omg. 30/10 1736                                      2.
MARGRETA, * 19/10 1729                                    3.


5D15 

14 JOHAN PERSSON HÖGLUND, * 5/7 1705, s. t. komminister Per Höglund i Hög.
G. /9 1728. Klockare i Holm 3. † 1/9 1773.
42J1 CHRISTINA ERSDOTTER, * /9 1703, d. t. Eric Jonsson o. hu. Kerstin Olsdotter i Sigsta. † 9/5 1778.
MAGDALENA, * 6/5 1730.
CATHRINA, * 27/5 1732                                   40.
ERIC, * 18/4 1734                                           2C4.
CHERSTIN, *5/2 1737. † 31/8 1773.
JOHAN, * 11/1 1740. † 31/5 1740.
JOHAN, * 5/7 1741. † 12/7 1743.
OLOF, * 8/8 1744                                            16.
Svärmor: KERSTIN OLSDOTTER, * /6 1670, änka e. Erik Jonsson i Sigsta. † 10/6 1737.


5D18

JONAS HÖGLUND, * 16/8 1785, s. t. klockare Olof Höglund i Kungsgården, Hög.
G. 28/5 1809. Landbonde, klockare o. sockenskrivare. Vid Prästbordet, Kungsgården, Hög, † 26/2 1864.
1P6 ANNA PERSDOTTER, * 15/12 1788, d. t. bonden Per Ersson i Sigsta 1, Hög.
† 6/5 1874.
BRITA, * 18/8 1811. † 17/4 1828.
ANNA, * 5/4 1816                                            4E6.
OLOF, * 23/4 1818. † 21/11 1819.
OLOF, * 18/7 1823                                          21.
CHERSTIN, * 7/3 1826                                     1E5.


9G6

ERIC NILSSON HOLMQVIST, * 3/9 1767, s. t. bonden Nils Jonsson i Holm 1.
G. 20/4 1807. Klockare o. bonde i Holm 1. † 22/2 1840.
5D16 CHERSTIN OLSDOTTER, * 22/8 1777, d. t. klockare Olof Höglund i Kungsgården, Hög. † 20/2 1845
NILS, * 12/3 1808. † 17/3 1808.
(X18) CHRISTINA HELENA NORDIN, * 9/9 1804.
Fosterdotter                                                   8.


10E1

(W24) MATHIAS MAURITZ CARLSSON, * 17/7 1854 i Mora sn. Kopp. G. 30/12 1879. Infl. fr. Gnarp 1880. Skollärare i Edsta, Hög. Nämns som organist och klockare. † 13/7 1943.
(X10) EMMA AMANDA BERG, * 23/7 1858 i Gnarp. † 11/5 1932.
FRANS HJALMAR, * 2/4 1880. Maskinist. Emigr. t. USA 1931.
HARALD MAURITZ, * 13/3 1882                         2.
JOHANNA MATILDA, * 1/12 1884. † 17/3 1890.
ANDERS SIGURD VALDEMAR, * 26/5 1886.
KARL HILDING, * 20/2 1889. Urmakare. Fl. t. Hudiksvall 1946.
JOHANNA MATHILDA, * 4/2 1892                       3.
ERIK VILHELM, * 23/2 1895. Fl. t. Hudiksvall 1911.
KNUT OSCAR, * 31/1 1898                                4.
HELGA MARIA, * 16/4 1899                               5
EDLA AMANDA, * 19/1 1903. G. 19/5 1935 m. jordbr. Karl Tyko Berglund i
Fågelhem, Gnarp.


 2R2 

(X11) JOHAN DANIEL OLSSON, * 2/3 1904 i Gävle. G. 22/9 1946. Infl. fr. Stockholm 1939. Musikdirektör, KlockareKantor o. folkskollärare i Edsta, Hög.  Död 14/2 2001.
1 BEDA VIOLA JONSSON, * 25/6 1921, d. t. bonden J. V. Jonsson i Holm ss 3, Hög
BO GUNNAR, * 16/6 1947
ALF BÖRJE, * 18/7 1950


Sonja Kroon Björgyll har spelat i Dellenbygdens kyrkor sedan 10-års åldern.


Sonja Kroon. Nyligen 11 år fyllda spelande hon vid orgeln i Bjuråkers kyrka. Bild ur HT.

11V3 Gösta Kron, *24/12 1914, s. t. bonden N. E. Kron i Gammelsträng s5, Norrbo. G. 5/1 1941. Flottn.-arb. Bos. i Norrbbyn 1.
9Å51 Brita Kristina Eriksson, *21/1 1912, d. t. bonden E. Jonsson i Ö. Norrbobyn 9.
Barn:
Sonja Kristina *3/5 1943 kyrkomusiker bosatt i Norrbobyn.
Nils Rune, *11/1 1945


Läs mer här om Sonja Kroon Björgyll i helahälsingland.se

hin-057-sonja-k
Musiken har följt Sonja Kroon Björgyll sedan skolåldern. Foto: Lars Sundin bild ur HT 9/2 2006
I Hög var hon kantor under 22 år.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

4 kommentarer

 1. Mycket fint arbete med denna sammanställning om och kring Högs kyrka. Det är en glädje och heder att kunna samarbeta med dig/er.
  God fortsättning år 2020
  Anders Martinsson
  Ordf. Högs sockens hembygdsförening

  1. Hej Eva!
   Vad glad jag blir när du berättar, då vet jag att arbetet inte varit förgäves. Förresten, har du kollat under gårdar och platser i Hög, har just uppdaterat den sidan

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *