Överälve 1887 – 1944

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.


Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriva rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på byn som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner

Om du gillar den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder från den här skolan. Tack för att du vill hjälpa till.

Överälve skola 1887–1944

Överälve skola i Delsbo var den nordligaste och västligaste utposten för lärdomsväsendet i Delsbo. Här fick barnen från Bjart och Överälve sin undervisning och andliga färdkost, innan de skickades ut i livet. Bjart hörde då till Delsbo, men överflyttades någon gång på 1940-talet till Ljusdal. (Citat från Bror Jonssons artikel om Överälve skola 1932, som var införd i HT 19 april 1979).

Till en början fick dessa barn gå hela vägen från Bjart och Överälve till Högtomt. Men man tyckte så småningom, att det inte blev någon ordnad skolgång på grund av den långa vägen. Så det beslutades att det skulle byggas ett skolhus i Överälve. För grundläggning till detta skolhus avsattes 100 kr år 1886. 1887 stod skolan färdig och kunde tas i bruk.

Från ett besök vid landsarkivet i Härnösand hittades anteckningar om ett gåvobrev. Gåvobrevet var daterat 15 april 1888, där Olof Eriksson och hans hustru Brita Eriksdotter skänkt området nära Bjart och Överälve för skolbygget.

Ytterligare citat från Bror Jonssons artikel:
– När jag kom hit 1909 var det 7 barn från Bjart och 12-15 från Överälve, som gick i skolan här, berättar 79-åriga Anna Persson-Äng.

”Olle Ring gick i skolan med henne och är ju ungefär i samma ålder. Han berättar: En vinter när jag var borta på skogsarbete brann den gamla skolan ner. Jag tror det var 1918. Då köpte kommunen en gård av Olle Jonsson eller Måjen, som han kallades, och flyttade den till skolhustomten. Jonsson hade en liten affär i Överälve och skulle just sluta, så det passade ju bra.”

Överälve skola drabbades av nedläggning 1944. Barnen från Överälve hänvisades då till skolan i Högtomt.


Hudiksvallsposten onsdagen 16 februari 1887

Ett nytt skolhus kommer under detta år att uppföras i Öfwerelfwe, för barnen från Öfwerelfe och Bjart byar. Barnen från dessa byar hafwa förut bevistat skolan i Högtomt, men den långa wägen af öfwer en half mil har omöjligg jort all ordentlig skolgång. Dessa brister komma nu således att blifwa af hjelpta. Äfwen kommer början att göras med ett nytt skolhus i Ede. De uppoffringar socknen i och för dessa byggnader kommer att göra, blifwa rätt stora och länder derföre kommunen till heder.


Skolhustomten No ­2

Gåvobrev: 1 september 1888 från kronohemmanet
Öfwerelfwe No 6, 0,2221 hektar.
Öfwerelfwe No. sub. sub. 6 i Delsbo.
Olof Eriksson
Hustrun Brita Eriksdotter
Givare
Wittnen:
Johan Jonsson
Jon Olsson
Båda i Öfwerelfe
Detta för byar Bjart och Öfwerelfe byar uppförda skolhus 1886.
Grundläggning för skolan i Öfwerelfwe, 100 kr.


 

Lärare i Överälve skola:

1888 Maria Tengborg
1900 Göta Norman Nordlinger
1918 Anna Maria Rosell från Bergsjö
1922 Hulda Andersson
1930 Stina Knapp
1931 Hanna Fahlberg
1940 Hulda Ohlin

Annons införd i Svensk Läraretidning:

No 26. 1930. Lärarinnetjänsten vid Överälve fasta mindre folkskola (D1) i Delsbo skoldistrikt sökes hos skolrådet adr. Delsbo före den 5 juli.

Lön enligt lag. Skolrådet.

elve-003-maria-tengborg
Maria Tengborg.

Ulla Fredins son, Kristian Silver, har berättat om sin mormors mor, som kom som lärare till Överälve skola. Hon hette Maria Tengborg och var född 1870. År 1888 flyttade hon från Stockholm till Hälsingland, och fick tjänst som lärare i Överälve, Ede och Gäddviks skolor. Hon blev gift Härdelin 1891. Makarna skildes 1918 och hon dog 1933. Troligtvis var hon den förste läraren i Överälve skola.


Signe Berg berättade om sin skoltid i Överälve skola

Hon är född 1931 och började sin skolgång 1938. Efter 6 år i Överälve skola blev det fortsättningsskola i Högtomt. Den varade i 6 veckor under hösten. Sen fortsatte hon med skolkök för Brita Persson i Vitskolan i Ede. Samtidigt gick hon och läste för en präst som hette Östberg.

De tre första åren i Överälve gick Signe för Hanna Fahlberg. Från och med åk 4 fick hon en ny lärarinna, som hette Hulda Ohlin och kom från Bollnäs. På nedre våningen i skolhuset fanns en lägenhet, där skolans lärare bodde.

Thea Karlsson (Ring) var anställd som skolstäderska under denna tid. En gång på hösten och en gång på våren hade barnen skurlov. Då var det storstädning av skolan. Så när barnen kom tillbaka efter lovet var det rent, fint och luktade gott av såpa.

Under åren 1938-40 fanns det 14–15 elever i skolan. De satt två och två i bänkarna, och det var två rader i skolsalen.

Skoldagen började med att barnen ställde upp sig på led i kapprummet. På uppmaningen ”Framåt marsch ”gick barnen in i skolsalen och placerade sig vid sin bänk.

Men satte sig inte i bänken förrän fröken sa ”Sitt ner”. Så blev det morgonbön, som bestod av någon psalm och Fader Vår.

Skoldagen avslutades med Välsignelsen. Undervisningen bestod av modersmål (svenska språket), räkning, naturlära, historia, geograf i, teckning, syslöjd och gymnastik. Signe tyckte mest om syslöjd.

Ibland flyttades lektionerna utomhus och man studerade växter på plats. Även lekar utomhus förekom förstås.

För att svara på någon fråga, skulle man räcka upp handen först.

Signe kom ihåg en rolig episod i början av sin skolgång. Hon såg en av sina kamrater räcka upp handen och hon funderade: ”Vem vinkar hon åt?”

På rasterna var det full fart. Det lektes Jägare och hund, Dunk = kurragömma, Brännboll med flera.

Någon skollunch var det inte tal om. Det var matsäck bestående av en samarinflaska med mjölk och smörgås. Tänk om någon hade delikatessbröd. Då kunde det hända, att man kunde byta upp sig.

Sträng aga förekom under den här tiden. Ibland hände det, att man hade kastat små lappar till varandra. Då blev det kvarsittning efter skolans slut. Detta för att markera att …så gjorde man inte.

Den 31 januari 2012 besökte vi Signe Berg, som berättade för oss om sin skoltid i Överälve skola.

Ingrid Pauls Gustavsson och Sigrid Persson


 

elve-002-1932
Överälve skola Höstterminen1932

Lärare: Hanna Fahlberg.

Bakre raden:
Sågollas-Bror Olsson, Änga-Olle Persson, Klätt-Gösta Nilsson, Klätt-Göte Nilsson, Rings-John Jonsson , Johans-Emil Johansson och Klätt-Josef Nilsson.

Främre raden:
Ida Åkerström, Snälls-Marta Nilsson, Sågollas-Jenny Olsson, Skolhus-Märta Andersson, Bergströms-Ingrid Persson, Sandtäkts-Ruth Eriksson, Anna Åhs och Klätt-Göta Nilsson.


elve-001
Examensbild från 1940.

Lärare: Hulda Ohlin

Bakre raden:
Sandtäkts-Ingemar Eriksson, Snälls-Nisse Nilsson, Änga-Sven Persson och Rings-Elsa

Mellan raden:
Signe Berg, Viktors-Birgit, Klätt-Sonja Nilsson, Klätt-Sven Nilsson och Rings-Astrid

Främre raden:
Klätt-Linnea Nilsson och Klätt-Irma Nilsson

Glöm nu inte att vi vill få även dina skolkort registrerade, mejladressen finns längst ned på sidan

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *