Robertsfors 1944 – 1949

Robertsfors – Hermods realskola


Det här är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.

Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida.  

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du Gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!


Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Robertsfors skola 1944–1949

Robertsfors – Hermods realskola


”Nisse på macken” Eriksson

Efter flera års planerande med kyrkoherde Hällbom som drivande startade Robertsforsskolan den 12 september 1944. Iden till denna skolform kom just från Robertsfors i Västerbotten. Första årskursen tog examen 1947. Vår grupp bestod av ett tjugotal ungdomar som samlades tisdagar och torsdagar klockan 14 och vår lärare var Birgit Hårsta. Vi höll först till på ”Länsmansgården” på Kalvstigen men flyttade sedan till Hällnäs.

Själv cyklade han från Edsäng och vid Ljusbacken sammanträffade han alltid med ”Mo Gösta” från Knaggälve, det var en lång cykelväg och varje kväll skulle vi hem såklart. Nisse, som var bondpojke hade stort stöd av föräldrarna, som såg till att jag pluggade min hemläxa. Vi fick sedan redogöra för vår läxa från Hermods och fröken rättade till och förklarade. Vi hade nog en enastående hög närvaroprocent.

En gång fick vi åka till Malmö för slutexamen och bo där på ett internat. Han delade rum med en kille från Lappland.

De fick något stipendium från kommunen speciellt till malmövistelsen. Hela Robertsforsskolan upphörde 1949. När Nisse hade tagit sin examen var han mycket stolt och han tyckte att han hade stor nytta av sina studier. På 50-talet köpte han Essomacken av Herman Holmberg som flyttat och han skötte den tills pensioneringen.

Intervju med ”Nisse på macken” Eriksson
den 3 mars 2015/Kjell Grönberg


Robertsfors realskola i Delsbo

Hudiksvalls Tidning berättar måndagen den 16 juni 1997:

Jubileumsfestligheter i Delsbo – Åldrande elever mindes realskola

Året var 1941 som man i Robertsfors i Västerbotten började en ny skolform. Korrespondensskolan. Den spreds snabbt, bland annat till Delsbo. Och i lördags samlades omkring 25 forna elever till femtioårsminnet av realskolan i just Delsbo. Det blev ett kärt möte på forngården med en mängd minnesberättelser. För femtio år sedan fanns det alltså en realskola i Delsbo. Det var Hermods realskola eller Robertforsskolan. Den hade sina lokaler i Länsmansgården, som den då fick heta efter landsfiskal Knut Ericsson, som hade sitt kontor och sin bostad där.

Gården ägdes då av Elof Jonsson. Nu kallas den för Söderlings.

Initiativet till att det också blev en realskola i Delsbo togs av kyrkoherde David Hällbom och mejeriarbetaren Bertil Jonsson, som åren 1940–1945 också var ordförande i Delsbo SLU-avdelning.

Vi kallade ihop till ett möte i Bygdegården. Jag tror det var 1944, berättar Bertil Jonsson, som nu var med vid helgens jubileumsträff.

Intresseförening
Han minns att det kom många intresserade och det beslöts att bilda en intresseförening. Hällbom valdes till ordförande. Man fick en lärarinna från Uppland som skulle bistå med undervisningen. Hennes namn var Birgit Hårsta. Inför femtioårsminnet ombads HT:s förre lokalredaktör Bror Jonsson, att söka artiklar och notiser kring skolan. Bror Jonsson fann bland annat en notis från den 31 maj 1947. Ett referat från ett årsmöte i skolans läsesal. Där stod att intresseföreningen hade 37 medlemmar.

Åtta av skolans elever hade under året fått 300 kronor var i tatsstipendier och två elever 100 kronor var. I stipendier från landstinget hade erhållits 1.250 kronor och från Delsbo kommun 725 kronor.

Bror Jonsson berättar vidare: Efter bara två veckor eller fredagen den 13 juni 1947 kunde man i HT läsa, att kyrkoherde Hällbom ”fick på torsdagen ett telegrafiskt meddelande från Malmö att samtliga abiturienter från skolan avlagt realexamen som privatister i Malmö. De sex eleverna är de första från Hermodsskolan i Delsbo, som genomgått preparandkurs och som nu avlagt examen efter endast tre års studier. De utexaminerade är Inez Eriksson, Linfläck, Solveig Eriksson, Svedjebo, Karin Sälg, Fjärdsätter, Lars Erik Brodén, Wij, Hans Hedberg, Änga och Ove Sandström, Friggesund”.

roberts-001-1997Jubileumsfestligheter 16 juni 1997.

Lades ner
Realskolan i Delsbo lades ned efter fem år. Orsaken var att avgifterna ökade och nya skolformer planerades. Intresseföreningen höll årsmöte och det ”markerade avslutningen på en skola och en skolform, som varit av stor betydelse för bygden och även röjt väg för den högre folkskola, som planerades. Föreningen beslöt nämligen, att skolan skulle nedläggas från vårterminens slut”.

Bertil Jonsson en av initiativtagarna till realskolan fanns med vid festligheterna. För honom blev det extra stämningsfullt att återse eleverna. Bror Jonsson berättar vidare från sitt ”forskande”. I en artikel i HT den 8 juni 1949 stod som rubrik ”Högre folkskola i Delsbo. Ansökan ingiven till K. M:t”.

”Delsbo kommunfullmäktige beslöt vid sammanträdet på tisdagen att enligt förslag från skolstyrelsen inge en ansökan till K. M:t om att från höstterminen 1949 få inrätta en fyraårig högre folkskola i Delsbo gemensam för Delsbo och Bjuråkers socknar”. Då fanns det ett 60-tal högre folkskolor i landet och de avslutades vanligen med realexamen. Men tyvärr kom det inte att bli någon sådan skola i Delsbo.

Text och bild av Jan Olsson.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *