Källerängan – Delsbo-Hövdingen

Jon Jonsson, Källeräng Delsbo, kallades skämtsamt för Delsbo- hövdingen


Läs om Jon Jonsson på Wikipedia

 

 

Delsbo-hövdingen, Jon Jonsson, Källeräng, Delsbo.

Källeräng 203.

Han föddes den 18 jan.1867 som enda barn i bondgården Källeräng 2:3 och avled hastigt efter en hjärnblödning den 8 aug. 1939. Hans föräldrar var Jonas Jonsson 1833-1920 och Brita Jonsdotter 1831-1915.

Jon Jonsson oftast kallas ”Källerängan” här enbart kallad J.J. gifte sig 10/11 1892 med Ingrid Persdotter 1872-1946 och de fick den 15/2 1895 sonen Jonas. Denne son, gifte sig 1927 med Hilma Jonsson ”Spörbacks-Hilma” född 1902 och de fick två flickor Brita 1927 och Hanns 1930. (Se släktboken 5 M. V1 11)

J.J. gick enbart folkskola och var en företagsam person som kom att spela en viktig roll i Delsbos utveckling. Redan 1888 blev han som 21-åring invald i kommunens taxeringsnämnd. Han blev av det Frisinnade liberala partiet invald i Landstinget men han övergick 1914 till Bondeförbundet och medverkade aktivt till att partiet köpte Hudiksvalls Tidnings tryckeri A/B. År 1917 blev han vald till riksdagsman i andra kammaren men avstod trots stora påtryckningar från återval två år senare.

Han hade redan som 20 åring börjat handla med trävaror och köpte skog och skogsskiften av bönderna. J.J. fick till slut ett 40-tal skogsskiften runt om i Bobygden. År 1895 byggde han en snickerifabrik med en stark ångmaskin, som krävde mycket ved för att dra olika maskiner, såg, timmerspel, hyvlar, transportband m.m.  Det behövdes mycket vatten till ångmaskinen och för detta byggdes ett vindkraftverk som pumpade upp vatten från en närliggande brunn. Företaget specialiserade sig snart som en lådfabrik och levererade till Margarinbolaget och Primus samt även snuskaggar till Tobaksbolaget. Ett 15-tal anställda arbetade år J.J. Sonen Jonas fungerade en tid som driftchef.

Hela sitt liv tänkte J.J. vad som var bra för Delsbo. Han var med och startade Hembygdsföreningen 1934 och skrev skämtsamma artiklar i tidningen ”Delsbo-Kjolen”.  Han skänkte till föreningen ”Norrbergsstugan” som 1945 flyttades till Forngården på Åhs. Han kunde även ha en egen chaufför som utöver att vara ansvarig för alla hästar och körde han en Chevrolet cupé m/1928. Mest ville J.J. gå omkring i vardagskläder och gärna vistas i sin vallstuga i Alsjö.

Det cirkulerar många historier kring J.J. Han hade en varm omsorg för sina anställda men kanske blev den ekonomiska verkligheten för svår. Det berättas att när de anställda ville ha mera lön i februari 1937 så lade ”Källarängan” ned hela fabriken. Sammantaget gjorde J.J. en så stor insats för bygden att han välförtjänt kunde kallas ”Delsbo-hövdingen”.

Uppgifter är hämtade från intervjuer, Hudiksvalls Tidning 10/8 1939 samt ur Martin Tappers bok 1995 om byn Källeräng.

Delsbo den 2 juni 2022 Kjell Grönberg.


Jon Jonssons förfäder och barn

Registerbeteckning »5 M» omfattar en bondesläkt i Delsbo som tidigast omnämnes i 1593 års jordebok i Källerängs by.
—5MI—

(X6) Jon Olsson, * 156. . Nämnes som bonde i Källeräng, Delsbo, enl. 1593—1600 års Jdbk.
H. namn okänt.
Anders * 159.                                                   II

—II—

I Anders Jonsson, * 159 ., trol. s. t. bonden J. Olsson i Källeräng, Delsbo. Bonde i Källeräng enl. 1618—1620 års Jdbk. Han var äg. av 1 häst o. 7 kor enl. 1629 års boskapslista.
H. namn okänt.

—III—

(X6) Eric Pehrsson, * 16… Nämnes som bonde i Källeräng, Delsbo, enl. 1641 års Jdbk. Han är trol. måg i gården.
H. namn okänt.

—IV—

(X6) Olof Nilsson, * 1601. Härst. okänd. Bonde i Källeräng 2, Delsbo, enl. 1656—1670 års Jdbk. † ./4 1699.
(X6) Anna ……….* 1603 i Källeräng, Delsbo. † ./1 1689.
Nils * 163.                                                       V

—V—

IV Nils Olsson, * 163., trol. s. t. bonden O. Nilsson i Källeräng 2, Delsbo. Bonde i Källeräng 2 enl. 1683—1710 års Jdbk.
(X6) Margreta ………., * 16… Härst. okänd.
Olof * 167.                                                      21K2
Karin * 168 .
Kerstin * 1683
Erich * 21/4 1689                                             VI
Pehr * 7/2 1696, † 1696

—VI—

V Erich Nilsson, * 21/4 1689, s. t. bonden N. Olsson i Källeräng 2, Delsbo. Bonde i Källeräng 2 enl. 1729—1740 års ML. † 15/8 1775.
13L1 Karin Ericsdotter, * 18/12 1691, d. t. bonden E. Pehrsson i Hammarsvall 5, Delsbo. † 17/3 1767
Margreta * 22/12 1716                                      24N2
Karin * 18/11 1719                                           17M1
Ingrid * 11/8 1721                                            59T3
Nils * 20/4 1724                                               1
Kjerstin * 8/11 1726                                          2
Eric * 8/4 1730                                                 3
Olof * 13/10 1733, † 19/10 1733

—1—

VI Nils Ersson, * 20/4 1724, s. t. bonden E. Nilsson i Källeräng 2, Delsbo. G. 25/10 1747. Änkl. o. omg. 1779. Bonde i Källeräng 2. † 20/1 1795.
2R2 Sigrid Olofsdotter, * 12/3 1721, d. t. bonden O. Jonsson i Skog 3, Delsbo. † 26/4 1773.
2P1 Ingrid Ersdotter, * 18/11 1748, d. t. bonden E. Pehrsson i Sannäs 2, Delsbo. Änka o. omg. 30N3
Carin * 30/12 1748, † 9/3 1762
Olof * 3/2 1751                                                4
Eric * 9/2 1753                                                 5
Kjerstin * 28/2 1757                                          8T4

—2—

Jonas Larsson-Glad, * 2/3 1736. Infl. fr. Ljusdal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Källeräng, Delsbo. † 25/7 1820.
VI Kjerstin Ersdotter, * 8/11 1726, d. t. bonden E. Nilsson i Källeräng 2. Änka e. sold. C. Gustafsson-Roth i Källeräng. † 13/5 1812 (ålder).
Gustaf »Carlsson» * 1756 (styvs.) † 1778
Kjerstin * 25/2 1757 (styvd.)                              20K2
Sigrid * 4/12 1765                                            15K3
Jonas * 20/11 1768                                           21

—3—

1 Eric Ersson, * 8/4 1730, s. t. bonden E. Nilsson i Källeräng 2. G. 2 ggr. Bonde i Norrberg 2, Delsbo. † 4/8 1800.
2MVI Margta Jonsdotter, * 20/12 1731, d. t. bonden J. Olsson i Kila 2, Delsbo. † 19/3 1797.
7P3 Margta Svensdotter, * 30/8 1769, d. t. bonden S. Pehrsson i Norrberg. Änka o. omg. 37M5
Jonas * 6/1 1767                                              6

—4—

1 Olof Nilsson, * 3/2 1751, s. t. bonden N. Ersson i Källeräng 2, Delsbo. G. 1787. Bonde i Källeräng 2. † 23/1 1807 (flussfeber).
36N2 Cherstin Olofsdotter, * 10/4 1762, d. t. bonden O. Jonsson i Nyåker 3, Delsbo. † 14/7 1837.
Sigrid * 3/1 1789                                              10K11
Olof * 13/2 1791                                               7

—5—

1 Eric Nilsson-Äng, * 9/2 1753, s. t. bonden N. Ersson i Källeräng 2.
G. 1781. Sold nr 16 vid Häls. reg. Bos. i Skog, Delsbo. † 30/9 1789 i Finland under krigstjänst vid Korpis.
7S1 Margta Andersdotter, * 26/2 1756, d. t. sold. A. Glomberg i Skog, Delsbo. Änka o. omg.18T2

—6—

3 Jonas Eriksson, * 6/1 1767, s. t. bonden E. Ersson i Norrberg 2. G. 1789. Bonde i Källeräng 3, Delsbo. † 9/5 1835.
17T3 Margta Eriksdotter, * 21/7 1769, d. t. bonden E. Paulsson i V. Tolbo 2, Delsbo. † 2/12 1845.
Margta * 19/11 1790                                         24N7
Anna * 22/5 1793                                             7T13
Eric * 13/12 1797                                             8
Kjerstin * 17/12 1801                                        2P7
Jonas * 17/9 1804                                            9
Olof * 23/2 1809                                              44K5

—7—

4 Olof Olofsson, * 13/2 1791, s. t. bonden O. Nilsson i Källeräng 2, Delsbo. Bonde i Källeräng 2. Emigr. t. N. Amerika 1846.
7P5 Margta Olofsdotter, * 9/12 1796, d. t. bonden O. Svensson i Norrberg s 3, Delsbo. Emigr. t. N. Amerika 1846.
Olof * 15/5 1823. Emigr. t. N. Amerika 1846
Brita * 25/2 1826. Emigr. t. N. Amerika 1846
Kjerstin * 30/10 1829. Emigr. t. N. Amerika 1846
Margta * 11/7 1831. Emigr. t. N. Amerika 1846
Sigrid * 4/12 1833. Emigr. t. N. Amerika 1846

—8—

6 Eric Jonsson, * 13/12 1797, s. t. bonden J. Eriksson i Källeräng 3, Delsbo. Husman i Källeräng. † 21/12 1874 (slag).
5T3 Margta Larsdotter, * 7/6 1801, d. t. bonden L. Olofsson i Vitterarv s 1, Delsbo. † 23/10 1879 (kräfta).

—9—

6 Jonas Jonsson, * 17/9 1804, s. t. bonden J. Eriksson i Källeräng 3, Delsbo. G. 15/5 1831. Bonde o. byvakt i Källeräng 3. † 8/3 1874 (bröstinflammation).
3P4 Sigrid Hansdotter, * 23/2 1811, d. t. bonden H. Olsson i Sannäs 3, Delsbo. Rest t. N. Amerika 1846 (rymt), sen. återkommit, † 28/4 1881 (bröstinflammation).
Jonas * 28/1 1833                                            10
Hans * 9/4 1836                                               6O13
Margta * 22/11 1838                                         11
Sigrid * 22/12 1842                                          56S9

—10—

9 Jonas Jonsson, * 28/1 1833, s. t. bonden J. Jonsson i Källeräng 3, Delsbo. G. 3/5 1866. Husman i Källeräng. † 18/1 1920.
11L6 Brita Jonsdotter, * 2/3 1831, d. t. bonden J. Larsson i Källeräng ss 1. † 15/8 1916.
Jonas * 18/1 *1867                                           12

—11—

2R15 Olof Hansson, * 16/12 1834, s. t. bonden H. Olofsson i ö. Tolbo s 1. G. 14/11 1861. Måg o. bonde i Källeräng 3, Delsbo. † 28/7 1902.
9 Margta Jonsdotter, * 22/11 1838, d. t. bonden J. Jonsson i Källeräng 3. † 17/5 1916.
Ingrid * 12/2 1862                                            7P25
Sigrid * 11/1 1864                                            13
Margta * 24/2 1866                                           14
Anna * 17/1 1869                                             1L42
Kerstin * 5/1 1872                                            30M9
Brita * 13/7 1874                                              11T16
Jonas * 4/3 1877                                              15
Hans * 2/6 1878                                               16

—12—

10 Jonas Jonsson, * 18/1 1867, s. t. husman J. Jonsson i Källeräng, Delsbo. G. 10/11 1892. Bonde i Källeräng 23. † 8/8 1939.
2R17 Ingrid Pehrsdotter, * 20/11 1872, d. t. bonden P. Olsson i Tjärnmyra s 1, Delsbo. † 28/1 1946.
Jonas * 15/2 1895                                            17

—13—

11 Sigrid Olsdotter, * 11/1 1864, d. t. bonden O. Hansson i Källeräng 3. Bos. i Duvnäs, Delsbo.
Olof * 1/3 1890. Emigr. t. USA 1910
Sigfrid * 21/8 1906. Måleriarb.

—14—

11 Margta Olsdotter, * 24/2 1866, d. t. bonden O. Hansson i Källeräng 3, Delsbo.
Margta * 2/7 1892                                            60P9

—15—

11 Jonas Olsson, * 4/3 1877, s. t. bonden O. Hansson i Källeräng 3.
G. 24/6 1907. Bonde i Västanäng 6, Delsbo. Utfl. t. Sth. 1941.
18N74 Brita Amanda Vilhelmina Rudolphi, * 2/8 1879, d. t. fotogr. C. Rudolphi i Ede, Delsbo. Lärarinna.
Sigvard Valdemar * 18/4 1908. Utfl. t. Spånga 1930
Hubert Augustin * 7/9 1909. Utfl. t. Sth. 1931
Eivor Ragni Margreta * 3/12 1912. Utfl. t. Sth. 1931

—16—

11 Hans Olsson, * 2/6 1878, s. t. bonden O. Hansson i Källeräng 3, Delsbo. G. 17/6 1906. Bonde i Källeräng s 1 o. s 4. † 25/6 1919.
28K1 Augusta Serafia Gran, * 3/8 1883 i Undersvik, Gävleb. Infl. 1884. † 15/6 1927.
Marta * 22/9 1906                                            (X4)35G72
Olof Edvard * 22/8 1908                                    18
Hans Olof * 24/2 1911                                       19
Erik * 12/1 1914                                               20
Jonas Martin * 13/10 1916, † 2/9 1917
Jonas Martin * 1/9 1918
Anna Birgit »Schalberg» * 28/6 1925

—17—

12 Jonas Jonsson, * 15/2 1895, s. t. bonden J. Jonsson i Källeräng 23, Delsbo. G. 7/4 1927. ’Bokhåll. o. bonde i Källeräng 23. † 6/6 1963
43J11 Hilma Maria Jonsson, * 27/9 1902, d. t. arb. J. Larsson i Glombo, Delsbo. † 15/12 1972
Brita * 5/9 1927
Hanna * 17/9 1930

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen .

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *