Delsbo Kyrkoherdar och komministrar

KYRKOHERDAR OCH KOMMINISTER – TJÄNSTER I DELSBO
Behjälplig med uppgifter har Kjell Grönberg varit


Svenska präster från 1100-talet och framåt på, Wikipedia.


Att bli präst – Svenska kyrkan.


Att bli diakon – Svenska kyrkan.


Att bli kyrkomusiker – Svenska kyrkan.


Aktuell inf. om Svenska kyrkan och Dellenbygdens pastorat.


Gillar du den här sidan får du gärna dela den med dina vänner


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar det du läser, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

SERIES PASTORUM

KYRKOHERDAR I DELSBO

 

Klicka på Upsala Arkestifts Herdaminne nedan, för att läsa mer om Delsbo herdar från, Johannes 1320till Gustaf Wilhelm Ekstedt 1791.

Upsala Arkestifts Herdaminne, första häfte, Delsbo, sidor 278 – 290
1842 Utgåva 1–7.

Avskrift ur BJURÅKER – DELSBO – NORRBO släktregister

Johannes.
Nämnes som kyrkoherde i Delsbo 1320.

Benedictus.
Nämnes som kyrkoherde i Delsbo 1346

Johannes Olai. 1457 -1465
Nämnes som kyrkoherde i Delsbo 1457. Kallades på sin liksten i Koret ”Curatus in Dylsby sn”.
Död 1465.

Johan. 1471 –
Nämnes som kyrkoherde i Delsbo 1471.

Jonas. 1474 -1483
Nämnes som kyrkoherde i Delsbo 1474. ”Hederlig man” enl. ärkebiskop Jacobus Ulphonis. Levde ännu 1483.

Andreas. 1490 –
Prost i Delsbo. Underskrev jämte fem andra pastorer i Hälsingland ett brev år 1490, vari han kallas Herr Anders, prost i Delsbo.

Elof Svensson. 1525 – 1556
Kyrkoherde Elaus i Delsbo omkring åren 1525 – 1528. Kallades Herr Elfwer och levde ännu 1556.
Hans dotter Gude(i)lena blev gift med biskop Olaus Stephan Bellinus.
Hans dotter Brita Elofsdotter blev gift med Ingelbertus Olai Helsingus, hovpredikant hos Gustav Vasa.

Jacobus Matthiw. 1557 –
Underskrev som landspräst i Delsbo det förra consilium Ups. 1572. Underskrev och gillade  liturgien. Gift med Anna Larsdotter Björnram, dotter till landshövding i Norrland Lars Olsson Björnram i Isnäs. Enl. annan källa uppges han vara gift med hennes dotter Margreta Olsson Björnram Rålamb.

Petrus Olai.
Upptages ej av Lenæus i Delboa Illustrata.

Jonas  Petri.  1593 – 1604
Nämnes som kyrkoherde i Delsbo 1593. Död 1604 och efterlämnade flera små barn.

Dominicus Olai Arnæsius. 1606 -1653
Född i Arnäs socken, Ångermanland. Gift med Karin Nilsdotter Trast, som överlevde honom. Mag. utomlands. Pastor i Delsbo 1606.  Riksdagsman 1649 och underskrev Ständernas  förklaring om Hertig Carl  Gustafs  succession. Död 1653.

   
Marcus Wilhemi Björkman och hans hustru Margareta Michaelsdotter Gestrinius.
Porträtten finns i Delsbo kyrka

Marcus Wilhelmi Björkman. 1655-1672
Född 1614 i Bollnäs, son till kyrkoherde Wilhelm Marci  Björckman, o h. h. i Ljusdal. Gift med Margareta Michaelsdotter Gestrinius. Stud. 1632, prv. 1639. Skeppspred. 1645, kyrkoherde i Delsbo 1655. Riksdagsman i Göteborg 1660. Död den 26 april 1672.

Den 26/4 1672 avled kyrkoherde Marcus Biörkman och fick en fin gravsten vid södra sidan av altaret. Stenen (här nedan) finns i O. Bromans Glysisvallur häfte 21, del 2:5, sidan 366 och kostade 22 riksdaler. / Leneaus; Delsboa Illustrata, sidan 99-102 (inklusive en beskrivning av Björkman).
– Delar av gravstenen finns på läktaren i Delsbo kyrka sedan 2006.-


Bevarade delar efter Marcus Wilhemi Björkmans gravsten


Stenens inskription.

Jonas Olai Korbelius. 1674-1680
Född i Kårböle, Färila socken, Hälsingland. Gift med Catharina Luther (Luttro). Stud. 1648, prv, 1658. Adj. pastor i Storkyrkan Sth., komminister 1660 därst., kyrkoherde i Delsbo 1677. Led. av Trolldomskommissionen 1674 och såg tre delsbobor halshuggas och brännas.

Jonas Phragmenius1681 -1702
Född i Fjärdhundra socken, Sth. län, son till kyrkoherde Jonas Wernicius och hans hustru i Hagby.
Gift 1669 med Elisabet Olsdotter, vilken var änka efter Pehr Bengtsson i Edby, Näs sn.
Stud. 1664, mag. 1668, prv. 1670.  Lektor i Gävle o prot. 1670, rektor i Gävle 1679. Kyrkoherde i Delsbo 1681. Riksdagsman 1693. Död den 14  juni 1702.

Johan Halenius. 1704 -1716
Född den 21 dec. 1659, son till prosten Johan Halenius och hans hustru Elsa Enstadia i Väddö, Sth. län. Gift första ggn. med Maria Roland och andra ggn. med Anna Helena Hjolman.
Stud. 1667, mag. 1685. Reg.-pastor vid Uppl. reg. samt kom från tjänst i Polen och blev kyrkoherde i Delsbo 1704. Död 1716.

Olof Nauclerus. 1716 – 1732
Född den 1 maj 1675 och son till markscheidern Olof Sim. Naucler och hans hustru Ebba Lohram i Dalek. Gift första ggn. med Christina Aurivillius, dotter till kyrkoherde Christopher Aurivillius o. h. h. Sara Wattrang i Alfta. Gift andra ggn. med Justina Ziervogel. Stud. 1691. mag. 1703. Adj. i Storkyrkan. Sth., prv. 1706. E. o Kungl. Hovpredikant 1710. Kyrkoherde i Delsbo 1716, kontr.-prost 1717. Riksdagsman 173. Död den 10 juni 1732.

Knut Nilsson Lenæus. 1733 – 1776
Född den 25 oktober 1688, son till kyrkoherde Nils Lenæus och hans hustru i Lena socken. Gift 1717 med Anna Robsahm. Stud. 1704, mag 1716, prv. 1717. Rektor i Sth. 1717, kyrkoherde i Estuna 1725, kontr.-prost 1728, kyrkoherde i Delsbo 1733, kontr.-prost 1734. Riksdagsman 1731, 1738, 1740, 1742 och 1751. Han har skrivit Delsboa Illustrata. Död den 22 januari 1776.


Kjell Grönberg vid Knut Linæus grav

Matthias Stålberg. 1776 – 1808
Född den 28 dec. 1730, son till hammarsmed A. Stålnebb och hans hustru Margareta Andersdotter i Gullgruva, Skogs socken i Hälsingland. Gift med Charlotta Christina Hillberg, dotter till doktor Hillberg och hans hustru i Ockelbo.
Stud. 1751, mag. 1758, prv. 1761. V. notarie i Sth. 1760 och notarie 1770. Kyrkoherde i Delsbo 1776, kontr.-prost 1787. Död den 3 augusti 1808.

Daniel Gustaf Stillmark. 1809 – 1841
Född den 26 nov. 1762, son till garvare Carl Gustaf Stillmark, och hans hustru Christina Genberg i Söderhamn. Gift första ggn. år 1800 med Matilda Juliana Säf född 1767. Död 1819. Änkling o omgift 1819 med Elisabeth Justina Delin.
Stud. 1783, prv. 1787. V. pastor 1794, v. pred. i Sth. 1802, ordinarie 1803. Past.-ex. 1804. Komminister i Hedvig Eleo. Sth. 1807, kyrkoherde i Delsbo 1809, prost 1838. Död 11 juni 1841.


Lars Landgren. Tavlan sitter i Delsbo kyrkas sakristia.

Lars Landgren. 1844 – 1876
Född den 14 april 1810 i Östervåla. Gift första ggn. år 1842 med Matilda Augusta Ferner, född 14/5 1817 i Njutånger. Död 15/12 1861.
Änkl. o omgift 16/1 1865 med Klara Maria Martinsson * 5/6 1828. Död 11/1 1922.
Stud. 1827. mag. 1833, teol. kand. 1838, past.-ex 1841. V. kollega i Hudiksvall 1832 och i Gävle 1833 – 1836, rektor i Hudiksvall 1839. Kyrkoherde i Delsbo 1842, v. kontr.-prost 1845 och ord. samma år. Riksdagsman 1851 – 1858 och 1862 – 1863. LNO 1856, KNO 1876. Teol. dr 1860. Biskop i Härnösands stift 1887. Död den 30 mars 1888.
Lars Landgrens minnesruna.


Delsbo kyrkogård. Doctorinnan M. A. Landgren 14/5 1817 – 15/12 1861


Lars Landgrens gravsten på kyrkogården i Härnösand

Johan Rudolf Norelius. 1879 – 1891
Född den 10 juli 1809 i Söderhamn. Gift 7/7 1847 med Johanna Sofia Brynhilda Tegman.
Stud.  1828, prv. 1834, past.-ex. 1846. Kyrkoherde i Los 1846, i Njurunda 1858, i Hudiksvall o Idenor 1868, kontr. – prost 1876, kyrkoherde i Delsbo 1878 LVO 1877. Död  12/2 1891.

Lars Fredborg. 1868 – 1875 1891 – 1912
Född den 10 augusti 1842 i Bollnäs. Gift 10/8 1871 med Adolfina Katarina Charlotta Öhman.
Stud. 1862, prv. 1864, past.-ex. 1873. Komminister i Delsbo 1868, kyrkoherde i Ovanåker 1875 och i Delsbo 1891. Död den 11 febr. 1912.

Erik August Fredholm. 1904 – 1941
Född den 19 jan. 1871, son till soldat A. Fredholm o. h. h. Karin Ersdotter i Tierp, Uppsala län. Gift första ggn. med Hanna Ragnhild Harriet Elisabet Oskara Sundberg år 1902, och andra ggn 1916  med Agnes Harriet Ekerman.
Stud. 1892, prv. 1897.  Kommin. i Djurö 1901, i Delsbo 1904, kyrkoherde 1912. Död den 18 dec. 1941.


Delsbo kyrkogård. Kyrkoherde Erik August Fredholms familjegrav.

Johan David Hällbom. 1943 – 1954
Född den 15 maj 1885, som till handl. J. E. Hällbom o. h. h. Edla Sofia Wahlberg i Uppsala. Gift 24/8 1919 med Maria (Maja) Elvina Nordström.
Stud. 1903. prv. 1910. Kommin. i Bergvik 1914, kyrkoh. i Voxna 1922 och i Delsbo 1942.
Död i Uppsala 23/12 1967.

Einar A. Öberg. 1945 – 1955
Född 10/7 1905 i Stensele, Västerbotten. Student 1930, prästvigd 1936. Kyrkoadjunkt i Kårböle 1939, komminister i Norrbo 1941 -1945 därefter 1945 – 1955 i Delsbo. Gift 18/10 1936 med Margit Charlotta född 9/8 1906 i Uppsala. Hon avled i Bjuråker 21/6 2004. Einar Öberg avled i Delsbo 7/10 1987


Delsbo kyrkogård. Kyrkoherden Einar Öberg.

Bertil Grunnesjö. 1973 – 1994
Bertil Grunnesjö född 25 juli 1928 i Seglora, Västergötland. Gift 21/7 1955 med skollärare Elsie Eriksson f. 7/3 1931. Barn, Thomas 1955, Lars, 1960.

Ulf E. J. Olsson. 1994 – 2005
Prosten Ulf Olsson är född i april 1946  Östervåla, Västmanlands län. Gift 26/8 1978 med Birgitta Anita f. i oktober 1943. Två barn.

Peter Södergård. 2005 –
Peter Södergård född i mars 1960 i Kolsva, Västmanland.

SERIES PASTORUM

KOMMINISTER – TJÄNSTER I DELSBO

Petrus Olai. 1593
Underskrev Upsala mötes beslut 1593

Nicolaus Jonae Delbogius. 1591 – 1623
Född i Delsbo. Komminister i Delsbo åren 1591 – 1623. Kyrkoherde i Färila 1623. Död 1636.

Olof Arnaesius. 1628
Ang. som komminister i Delsbo 1628.

Petrus Erici Jettendalius  -1641
Stud. 1625. Komminister i Delsbo 16.. Död 1641.

Ericus Olai Brunnius 1641 – 1643
Son till kyrkoherde Olof Brunnius i Harmånger, Hälsingland. Stud. 1626. komminister i Delsbo åren 1641 -1643. I Bollnäs någon tid därefter. Skild från ämbetet på grund av fallandesot.

Nicolaus Olai Boldnaesius. 1643
Son till kyrkoherde Olaus Andreae i Bollnäs. Stud. 1622. Komminister i Delsbo 1643. Död 16..

Abrahamus Johannis. 1646 – 1650
Komminister i Ramsele under 16 år, komminister i Delsbo 1646 och sockenskrivare. Död 1650

Martinus. 1650 –
Kollega i Enköping, från 1650 komminister i Delsbo

Jonas Petri Hudvichius. 1663 – 1665
Son till kyrkoh. P. J. Hudvichius o. h. h. hustru i Arbrå, Hälsingland. Stud. 1636, prv. 1645. Kommin. i Hudiksvall 1647, i Delsbo 16.. – 1665, kyrkoh. i Arbrå efter fadern 1663 men dog före tillträdet. Död 1665.

Petrus Jonae Baestadius. 1665 – 1680
Född i Söderhamn. Kollega i Upsala 1657, prv. 1665 till prosten Björkmans adj. i Delsbo, kommin. i Delsbo 1665 – 1680, kyrkoherde i Estuna 1680, kontr.-prost 1684. Riksdagsman 1693. Död 1702.

Lars Wallenius. 1680 – 1699
Född 1651 i Färila, Hälsingland. Son till kyrkoherde J. Wallenius i Forsa, Hälsingland. Stud. 1671, prv. 1677. Förordnad till v. pastor i Torstuna, v. pastor i Forsa 1678, kollega i Hudiksvall 1679, komminister i Delsbo 1680. Död den 11 feb. 1700.

Pehr Jonac Ruth. 1700 – 1720
Född i Delsbo. Stud. 1683, prv. 1686. Respondens vid prästmötet 1693. Komminister i Delsbo 1700. Död den 12 juni 1720. ( 49P1 mer om honom längre ned på sidan).

Eric Isaeus. 1722 – 1766
Född den 1 oktober  1688, son till kyrkoherde E. Isaeus o. h. h. i Segersta, Hälsingland. Stud. 1707. prv. 1710. Bat.-pred. vid Häls. reg. 1713, komminister i Delsbo 1722. Död den 21 nov. 1766.
(8L8 mer om honom längre ned på sidan).

Hans Olofsson Forsell. 1768 – 1773
Född i dec. 1712 i Järvsö, son till till en korpral därstädes. Stud. 1734, prv. 1747. Komminister i Delsbo 1768. Död den 24 april 1773.

Anders Hök. 1773 – 1775
Född 1721, son till hammarsmed i Hamrånge. Stud. 1743, prv. 1756. Komminister i Delsbo 1773. Död den 26 jan. 1775.

Jonas Haglund. 1775 – 1784
Skomakarson född den 23 april 1737 i Gävle. Stud. 1757, mag. 1764,  prv. 1762. Komminister i Delsbo 1775. Död den 7 febr. 1784.

Pehr Delin. 1784 – 1815
Född den 1 aug. 1744, son till länsman J. Delin i Delsbo. Stud. 1763. prv. 1768. Skolmäst. i Rasbo 1773, kommin. i Delsbo 1784. Död den 18 okt. 1815. (mer om honom längre ned på sidan).

Johan Titze. 1816 – 1818
Mjölnarson, född den 2 nov. 1762 i Bollnäs. Stud. 1785, prv. 1788. Kommin. i Delsbo 1816 – 1818. I Färila 1805 och i Alfta 1816. Död den 16 juni 1831.

Jonas Hägglund. 1818 – 1837
Född den 16 maj 1777, son till bonden L. Gudmundsson i Häggesta by, Bollnäs. Stud. 1801, prv. 1803. Kommin. i Hogdal 1812, i Delsbo 1818. Död den 5 juli 1837.
(31K1 mer om honom längre ned på sidan).

Gustaf Wilhelm Ekstedt. 1839 – 1867
Länsmansson född den 31 juli 1791 i Valbo Gävleborgs län. Stud. 1811, prv. 1814. Kommin. i Hille 1827, i Delsbo 1839. Död den 31 juli 1867 ( 43T1 mer om honom längre ned på sidan)     
Gustaf Wilhelm Ekstedt 31 juli 1791 – 31 juli 1867, hustru  Maria Margretha 22/8 1802 10/12 1858.
Delsbo kyrkogård. 

Nils Johan Thunblad. 1878 – 1883
Torparson, född den 4 april 1841 i Blädinge socken, Småland. Stud, 1863, prv. 1871. Kapellpred. i Åmot 1871. Kapellpredikant i Katrineberg 1874-1877, kommin. i Delsbo 1877 – 1883. Past.-ex. 1880. Lärare i Augustanakollegiet i Rock Island, USA, 1881. Kyrkoherde i Munsö 1883.

Karl Olof Måhlen. 1883 – 1890
Kopparslagarson, född den 5 februari 1853 i Ockelbo, Gästrikland. Stud. 1872, prv. 1876. Kommin. i Östervåla 1881, i Delsbo 1883 – 1890, kyrkoherde i Ramsjö 1890.

Erik Hjalmar Strömbäck. 1890 – 1898
Född den 26 maj 1857 i Torsåker, Gävleborg, son till bruksförvaltare Erik Viktor Strömbäck och Erika Petronella Åberg. Stud. 1876, prv. 1879. Kapellpredikant i Kristineberg och Annefors 1886, komminister i Delsbo 1890 – 1898. Död den 24 maj 1918.

Nils Björkbäck. 1898 – 1903
Född den 12 juli 1864 i Bollnäs, son till bonden Per Persson och Anna Ingrid Nilsdotter.
Stud. 1886, prv. 1892. Komminister i Delsbo 1898 – 1903, kyrkoherde i Järbo 1903 – 1923, i Torstuna 1923 – 1931, tf. kontr.-prost i Fjärdhundra södra kontrakt 1928, ord. 1930. Död den 8 nov. 1931.

Tor Efraim Andræ. 1913 – 1915
Född den 9 juli 1885 i Hvena, Östergötland, son till kyrkoh. Anders Johan Andraæ och Ida Karolina Nilsson. Stud. 1903, prv. 1909, tf. kommin. i Rasbo 1912-1913, kommin. i Delsbo 1913 – 1915, i Gamla Upsala 1915-1922, tf. kyrkoh. i Gamla Upsala 1922-1924, ord. kyrkoh. 1924-1928. Doc. i religionshistoria vid Upsala universitet 1917, assist. vid prakt.-teol. prenotioner vid Upsala universitet 1929.  Uppförd i 2:a rummet å förslag till ärkebiskop 1931. En av de ardeton i Svenska akademin 1932. Biskop över Linköpings stift 1936. Ecklestiastikminister sommaren 1936. Död den 24 februari 1947.

Per Wilhelm Barkander. 1915 – 1926
Född den 16 maj 1883 i Hässne, Gotland, son till snickarmäst. Anders Petter Barkander och Anna Maria Vilhelmina Andersson. Stud. 1908, prv. 1912. Komminister i Delsbo 1915 – 1926, kyrkoh. i Skånela 1926, kontrakts prost i Seminghundra och Äringhundra kontrakt 1929. Död 11 april 1953.

Johan Hilding Bakke. 1926 – 1926
Född den 19 februari 1898 i  Östersund, son till handelsres. Johan Ernst Christian  Backe och Brita Julia Hoflin. Stud. 1918, prv. 1924. Kyrkoadj. i Staffans förs. i Gävle 1925. Kommin. i Delsbo 1926. Död i Delsbo den 23 september 1926.

Anders Andersson. 1927 – 1931
Född den 19 februari 1894 i Breared, Hall., son till sågv. arb. Lars Andersson och Neta Lovisa Nilsson. Stud. 1918, prv. 1926, kommin. i Delsbo 1927 – 1931. Kyrkoh. i Skattunge 1931.
Verkade inom Svenska Frälsningsarmén 1912-1923.

Östen Sixten Napoleon Hårdh. 1932 – 1945
Född den 3 oktober 1905 i Tving, Blekinge, son till köpman Karl Gustav Ingvar Hårdh och Maria Olsson. Stud. 1924, prv. 1929. Komminister i Delsbo 1932 – 1945. Kyrkoherde i Frösunda 1945.

Einar Anund Öberg. 1945 – 1955
Född den 10 juli 1905 i Stensele, Västerbotten, son till folkskollärare Johan Öberg och Johanna Karolina Wedin. Stud. 1930, prv. 1936. Kyrkoadj. i Kårböle 1939, komminister i Norrbo 1941 – 1945, i Delsbo 1945 – 1955. Död i Delsbo den 7/10 1987.

Karl Gustaf Rask. 1955 – 1962
Född den 16 mars 1921 i Forsa församling, Han blev komminister i Delsbo församling 1955, i Forsa och Högs församlingar 1962, kyrkoherde i Hälsingtuna församling 1966 och kontraktprost i Sundhede kontrakt 1982. Död den 28 augusti 2002.

Tryggve Thyselius. 1962 – 1965
Född 16/11 1907 i Linköping (Östergötlands län, Östergötland). Död 23/2 1985 Enåker, Heby kn.

Tore Bertil Grunnesjö. 1967 – 1973

Per Ola Bohlin. 1973 – 1979

Ulf E. J. Olsson. 1979 – 1994
Prosten Ulf Olsson är född i april 1946  Östervåla, Västmanlands län. Gift 26/8 1978 med Birgitta Anita f. i oktober 1943. Två barn.

Sven Alfred Eriksson. 1994 – 1999

Ola Niclas Loive. 1999 – 2005

Elinor Tidholm. 2005 – 2017

Här får du all aktuell information om Delsbo församling.

I Delsbo släktbok finns uppgifter om kyrkoherdar som haft sin rötter i Delsbo


43 T
—1—

(X47) Gustaf Wilhelm Ekstedt, * 31/7 1791 i Valbo sn Gävleb. Infl. 1841 fr. Hille. Kommin. Bos. i Lycktan, Delsbo. † 31/7 1867 (gastrisk feber).
(U) Maria Margretha Falk, * 22/8 1802 i Västmanland. † 10/12 1858.
Vilhelmina Maria * 13/2 1822                              (X33)21U12
Gustaf Leonard * 22/1 1826
Robert Wilhelm * 16/12 1827. Handelsbokhåll. Utfl. t. Söderhamn 1858
Jacob Edvard * 28/10 1829. Adjunkt. Utfl. t. Hille 1849
Carl Axel * 2/4 1833
Emma Gustafva, tv., * 29/7 1836. Utfl. t. Ed, Värml., 1876
Gertrud, tv., * 29/7 1836
Johan Ernst * 8/9 1838

30K

Registerbeteckning »30K» berör en släktgren från Bollnäs som inflyttat till Delsbo omkring år 1820.
—1—

(X5) Jonas Hägglund, * 16/5 1777 i Bollnäs. G. 20/4 1817. Kommin. Bos. i Näsbyn 1, Delsbo. † 5/7 1837.
(X9) Anna Elisabet Ström, * 31/12 1788 i Färila sn, Gävleb. D. t. överste Ström, † 12/11 1869.
Anna Maria * 30/11 1818, † 8/5 1822
Carolina Catharina * 3/5 1820                             2
Maria Elisabet * 26/9 1822                                 (X4)40B2
     Helena Petronella * 2/8 1824                              3
Anna Charlotta * 26/3 1828                                13T8
Wilhelmina Josephina Margreta * 30/5 1835          18N74

—2—

(Y57) Erik Broberg, * 13/4 1813 i Tuna sn, V.-norrl. Infl. fr. Hudiksvall 1845. G. 10/8 1847. Handl. i Sunnansjö, Delsbo. † 18/3 1849.
1 Carolina Catharina Hägglund, * 3/5 1820, dl. t. kommin. J. Hägglund i Näsbyn 1, Delsbo. Änka o. bos. i Näsbyn 1. † 24/9 1904.
Johan Erik Axel * 13/6 1848                               4

—3—

(X29) Pehr Olof Svedberg, * 6/10 1815 i Mo sn, Gävleb. G. 9/8 1849. Änkl. o. omg. 27/3 1872. Skollär. o. sockenskriv. Bos. i Ås, Delsbo, sen. i Svedjebo, Bjuråker. † 26/9 1893 (kräfta).
1 Helena Petronella Hägglund, * 2/8 1824, d. t. kommin. J. Hägglund i Delsbo. † 31/1 1861.
(X4)35F4 Anna Andersdotter, * 13/4 1826, d. t. bonden A. Jonsson i Tomsjö 4. Änka e. bonden A. Carlsson i Svedjebo, Bjuråker. † 29/11 1907.
Amanda Christina Elisabet * 8/11 1850. Utfl. t. Bjuråker 1872
Gustaf Theodor * 12/1 1853, † 13/11 1867 (nervfeber)
Wilhelm Leonard * 7/2 1856. Utfl. t. Bjuråker 1872
Alfred Jonas Olaus * 31/1 1859. Bokhåll. i Tomta, Delsbo. † 24/10 1879.

—4—

2 Johan Erik Axel Broberg, * 13/6 1848. s. t. handl. E. Broberg i Sunnansjö. G. 16/7 1874. Snickerifabr. o. bonde i Näsbyn 1, Delsbo. † 7/6 1934.
(X27) Christina Broberg, * 1/4 1848 i Ljusdals sn, Gävleb. † 26/4 1927.
Johan Algot * 21/11 1875                                   5

—5—

4 Johan Algot Broberg, * 21/11 1875, s. t. fabrikör J. E. A. Broberg i Näsbyn 1, Delsbo. G. 11/10 1905. Bonde i Näsbyn 12 (4). † 17/5 1947.
40K2 Karin Nordin, * 9/2 1877, d. t. bonden P. Nordin i Näsbyn 8, Delsbo. † 28/11 1941.
Emfrid Svea Kristina * 10/8 1907                         13T30
Per Axel Ingemar * 17/12 1908. G. o. utfl. t. Sth.
Ebba Margreta Karolina * 13/2 1911                    4K19
Algot Vilhelm Gustaf * 10/6 1913. Maskinist. Bos. i Koskullskulle, Nb
Eva Ingeborg * 11/11 1915

 

49 P

Registerbeteckning »49P» berör en gren av en bondesläkt i Delsbo vars tidigare uppgifter ej gå att fastställa.
—1—

(X6) Pehr Jonae-Ruth, * 166., s. t. bonden J. Pehrsson i Delsbo. Stud. 1683, prv. 1686. Respondent vid prästmötet 1693. Kommin. i Delsbo 1700. † 12/6 1720.
Hedviq Noræus, * 16.. d. t. P. Bengtsson o. h. h. Elisabeth Olsdotter i Edby, Näs sn.
Pehr * 16/8 1695, † 27/9 1695
Hedvig * 29/9 1696
Olof * 20/11 1697. (Karolin.) Död i norska fjällen 1718
Lars * 14/5 1699, † 5/3 1742 i Finland
Elisabeth * 15/6 1700
Anna Catharina * 15/9 1703                               5P1
Christina * 11/3 1705
Gertrud * 14/1 1707, † 1707
Sophia * 11/5 1708
Benedictus * 1/12 1713                                     2

—2—

1 Benedictus Ruth, * 1/12 1713, s. t. kommin. P. J. Ruth i Delsbo. G. 1/1 1747. Stud. 1734. Prv. i juni 1739. Änkl. o. omg. 178.. Adj. Bos. i Vi, Delsbo. Kommin. i Järvsö 1767 o. kyrkoh. 1774. Prost 1786. Concienator vid prästmötet i Uppsala 1780.
Maria Eleonora Kiölling, * 2/3 1718. † 1783.
Petrus * 1/3 1748                                             3
Carolus * 4/8 1749                                            4
Benedict * 20/6 1751. Gymnasist 1764. Not. i Aukt.-kam. i Sth.
Anna * 27/7 1753                                             5
Hedvig * 25/5 1755, † 21/10 1755
Laurentius * 27/10 1756, † 12/4 1758
Laurent * 24/5 1759                                          6
Fridericus * 1/1 1762, † 8/2 1763

—3—

2 Petrus Ruth, * 1/3 1748, s. t. prosten B. Ruth i Järvsö. Stud. 1766, prv. 1772. Kommin. i Torsåker 1788. † 13/1 1800.
(X11) Catharina Elisabeth Tullström, * 17. . i Gävle.
Margreta * 24/7 1793. Död i Ö.-våla 16/1 1864

—4—

2 Carolus Ruth, * 4/8 1749, s. t. prosten B. Ruth i Järvsö. Stud. 1768, prv. 1772. Kommin. i Forsa 1788. † 1824.
(Y49) Maria Åberg, * 17.., d. t. borgare E. Åberg i Sundsvall.
Maria Eleonora * 17… G. m. prästman Olof Elf

—5—

(XII) Johan Ström

, * 1748 i Gävle. G. 2 ggr. Ingenjör. Bos. i Hammaren 2, Delsbo. † 23/1 1832.
2 Anna Ruth, * 27/7 1753, d. t. prosten B. Ruth i Delsbo. † 27/2 1816 (slag).
Anna Maria Forsström, * 1784. Utfl. t. Rödön 1834.
Anna Maria Ruth * 6/1 1798. (Fosterd.) Utfl. t. Rengsjö 1817

—6—

2 Laurent Ruth, * 24/5 1759, s. t. prosten B. Ruth i Järvsö. Stud. 1778, prv. 1784. Kommin. i Mo 1800. † 1807.
Brita Catharina Gewalin, * 17… Härst. okänd.
Lars Johan * 17..
Bengt Reinhold * 17..
Anna Maria * 17..

 

 

8L

Registerbeteckning »8L» upptager de tidigaste kända ägarna av Hammaren nr 2 i Delsbo. Hemmanet har tidigare varit komministerboställe.
—I—

Pehr Pehrsson, * 169. . Härst. okänd. Bonde i Hammaren 2, Delsbo, enl. 1710 års Jdlbk.
Anna ………., * 169.. Härst. okänd.
Brita * 9/7 1720                                               20K1
Lars * 172. . Okänd vistelseort
Karin * 172. . Okänd vistelseort
Pehr * 1728                                                     7L2

—1—

(B51) Anders Ersson, * 157. . Nämnes som bonde i Issjö by, Länna sn, Sth. län. (Enl. Sehlbergs genealogier, Gävle.)
(B51) Maria Andersdotter, * 157 . i Länna, Sth. län.
Lars * 1588                                                      2
Eric * 160.                                                       3

—2—

1 Laurentius Andræ Isæus, * 1588, s. t. bonden A. Ersson i Issjö, Länna. Stud. 1628. G. 6/3 1628. Kollega i skola i Gävle. Prv. 1633. Kommin. i Hille 1635, pastor därst. 1657. † 10/7 1667.
(X11) Dorothea Olofsdotter-Kiöpman, * 7/2 1608 i Gävle. † 3/5 1689.
Anna * 29/5 1632
Margretha * 23/8 1634, † 16. .
Anders * 2/1 1637. Rådman i Nora
Eric * 12/11 1640                                             4
Johan * 7/5 1647. Kapt. i Öv. Mackliens reg. i Pommern
Cathrina * 8/9 1649
Dorothea * 16/2 1655. G. m. reg.-fältskär Georg Tuscher
Dotter * 165., † 165.

—3—

1 Eric Andersson, * 160., s. t. bonden A. Ersson i Issjö, Länna, Sth. län.
H. namn okänt.
Lars * 163.                                                      5

—4—

2 Eric Larsson (Hillander) Isæus * 12/11 1640, s. t. pastor L. Isæus i Hille, Gästrikland. G. 20/1 1678. Prv. 7/12 1664. Pastor i Hanebo o. Segersta 1677. † 1692.
(X13) Cathrina Gestrinia, * 164 ., d. t. kyrkoh. P. J. Gestrinii i Hanebo, Hälsingland.
Lars * 167., † 1. ..
Dorothea * 14/10 1679
Margretha * 8/5 1681                                        20
Petrus * 7-8/1 1684                                          7
Catharina * 24/10 1685                                     27
Eric * 1/10 1688                                               8

—5—

3 Lars Ericsson-Hille, * 163., s. t. E. Andersson i Hille, Gästrikland. Borgare i Gävle 1655. † före 1659.
(XII) Ingeborg Andersdotter, * 163 ., trol. i Gävle.

—6—

(X40) Johan Olof Gæver, * 1668 i Gäfverstad, Segersta sn, Hälsingland. Stud. 1692. Prv. 1696. Kommin. i Torsåker o. utnämnd kyrkoh. i Årsunda, men dog före tillträdandet. † 1722.
4 Dorothea Isæa, * 14/10 1679, d. t. pastor E. Isæus i Segersta. Änka o. omg. † 24/3 1743.
(X13) Olof Gallenius, * 1670 i Hanebo, Hälsingland. Stud. 1701.
Prv. 1705. Bat.-pred. vid Häls. reg. i Riga o. hemkom 1721 e. 13 års fångenskap. Kyrkoh. i Årsunda 1724—1730. † 28/4 1730.
Johan * 25/10 1704                                          9
Chryssostomus * 170., † 170 .
Eric * 170.. Direktör över manufakturfaktoriet i Mariestad
Catharina * 172                                                28

—7—

4 Petrus Isæus, * 7-8/1 1684, s. t. pastor E. Isæus i Segersta, Hälsingland. G. 1719. Kollega i Hudiksvall 1712. Prv. 1712. Präst.
† 9/10 1732.
(X36) Elisabet Catharina Thelai, * 169., d. t. kyrkoh. M. M. Thelaus i Ovanåker, Hälsingland. Änka o. omg.
(X42) Michel Dahlmark, * 1671 i Rogsta. Stud. 1699 Prv. 1700. Kommin. i Söderala, Hälsingland, 1715. † 11/1 1738.
Magnus * 8/1 1721                                           10
Petrus * 1726                                                   11

—8—

4 Eric Isæus, * 1/10 1688, s. t. kyrkoh. E. Isæus i Segersta, Hälsingland. Prv. 1710. Bat.-pred. vid Häls. reg. 1713. G. 27/2 1718. Kommin. Bos. i V. Hammaren, Delsbo. † 21/11 1767 (1766).
(X47) Catharina Wahlman, * 169., d. t. kyrkoh. P. Wahlman i Ljusdal, Hälsingland.
Catharina * 1719                                              60T2
Dorotea * 29/1 1723, † 1723
Erich * 31/12 1725, † 31/12 1725
Margreta Elisabeth * 4/1 1728                             12

—9—

6 Johan Gæwer * 25/10 1704, s. t. kommin. J. O. Gæver i Torsåker, Gästrikland. G. 1735. Prv. 1727. Kommin. i Alfta 1732. † 8/2 1750.
(X1)4C1 Maria Fant, * 19/10 1713, d. t. prosten Mich. Ersson-Fant i Västanå, Alfta. † 28/3 1789 (ålder).
Dorothea * 11/5 1736, † 1736
Maria, tv., * 23/10 1737, † 1737
Elisabet, tv., * 23/10 1737, † 1737
Johannes, tv., * 2/2 1739, † 1739
Michael, tv., * 2/2 1739, † 1739
Johannes * (28/4) 28/3 1741                              24
Michael * 15/12 1743, † ./12 1743
Dorothea * 19/3 1745, † 1745
Michael * 7/2 1747, † 1747
Cathrina * 1/1 1749                                          (X1)4C3

—10—

7 Magnus Isæus, * 8/1 1721, s. t. prästen P. Isæus i Hudiksvall.
Prv. 1751. G. 1780. Pastor i Skuttunge 1779, prost 1787. † 13/9 1792.
(C52) Margareta Norenia, * 17. ., d. t. kyrkoh. O. Norenius i Skuttunge, Upps.

—11—

7 Petrus Isæus, * 1726, s. t. prästen P. Isæus i Hudiksvall. Stud. 1744. Prv. 1753. Kommin. i Ovanåker 1773. † 26/12 1797 (bröstvattusot).
(X36) Christina (Catharina) Spiegel, * 1751, d. t. reg.-fältskär U. P. Spiegel i Kohlbackahöjden, Ovanåker, † 21/1 1800 (bröstvattusot).
Peter Ulrich * 1775
Carl (Lars) Magnus * 18/1 1778                          17
Eric (Albert) Engelbrekt * 1/2 1784                      13

—12—

(XII) Johan Ström, * 13/4 1723, s. t. hattmak. A. Ström i Gävle. G. 1748. Postmäst. Bos. i V. Hammaren, Delsbo. Sen. direct. music. i Gävle. Änkl. o. omg. 25/10 1781. † 9/7 1786.
8 Margreta Elisabeth Isæus, * 4/1 1728, d. t. kommin. E. Isæus i Delsbo. † 2/1 1780.
(XII) Elisabet Catharina Nordenelf, * 17/10 1745, d. t. stadskassören E. Nordenelf i Gävle, † 17/1 1828.
Anders * 13/5 1751. stud. † 8/9 1768
Johan * 9/6 1754                                              14
Elisabet * 28/2 1756                                         15
Catharina Christina * 1758. Utfl. t. Ljusdal 1775
Eric * 1761. Stud. Kammarmusiker hos Hertig Carl
Margreta * 1763. Utfl. t. Gävle 178.
Sara Margreta * 10/5 1765                                 5P6
Johan Eric * 8/10 1782. Målarges, i Gävle

—13—

11 Eric Engelbrekt Isæus, * 1/2 1784, s. t. kommin. P. Isæus i Ovanåker, Hälsingland. G. 180 . Infl. t. Alfta 1812. Hovkamrerare o. kronolänsman. Bos. i Kyrkbyn ss 17, Alfta. † 27/7 1871.
(X5) Christina Gustafva Forsius, * 26/11 1787, d. t. kapt. Ad. Forsius i Bollnäs, Gävleb.
Catharina Aurora * 8/10 1807. Utfl. t. Bollnäs 1836
Pehr Adolf * 8/8 1809                                        18
Frans Engelbert * 16/11 1813, † 3/11 1829 (drunknat i Gävle fjärd)
Erica Gustafva * 14/7 1818. Utfl. t. Skog 1841
Christina Charlotta * 24/2 1825. Utfl. t. Mo 1844

—14—

12 Johan Ström, * 9/6 1754, s. t. postmäst. J. Ström i Hammaren.
G. 18/11 1790. Postmäst., organist o. sockenskriv. Bos. i Vij, Delsbo.
† 8/2 1807 (vattusot).
(X18) Catharina Fahlander, * 1764 i Hudiksvall, † 7/1 1841.

—15—

(X11) Olof Wahlroth, * 14/9 1755, s. t. ringaren Jöns Wahlrot o. h. h. Christina Boström i Gävle. G. 12/3 1786. Kantor 1777 o. klockare 1793. Bos. i Gävle.
12 Elisabet Ström, * 28/2 1756, d. t. direct. music. J. Ström i Gävle.
† 1828.
Christina Elisabeth * 1787                                  16
Johan Olof * 15/10 1789. Sjöman. † ./7 1809
Pehr Gustaf * 179., † 5/8 179 . vid 10 mån. ålder

—16—

(X11) Pehr Wahlroth, * 17.. i Gävle. G. 1808. Änkl. o. omg. 1817. Styrman, sen. skeppare o. kapten i Gävle.
15 Christina Elisabet Wahlroth, * 1787, d. t. kantor O. Wahlroth i Gävle, † 1816.
(X11) Cathrina Christina Sjödin, * 17. ., d. t. skeppare Abr. Sjödin o. h. h. Margreta Catrina Landtberg i Gävle, † 18. .

—17—

11 Lars Magnus Isæus, * 18/1 1778, s. t. kommin. P. Isæus i Ovanåker. Prv. 1802. Kollega i Enköpings skola 1805 o. skolmäst. 1808. Past.-ex. 1812. Kommin. i Lillkyrka o. Boglösa 1817 samt pastor 1821.
† 13/5 1852.
Petronella Ottiliania Sjöberg, * 1778, d. t. rådman Sjöberg i Enköping, † 1838.
Katarina Margreta * 1808, † 1808
Per Ulric * 14/6 1809                                         19
Sophia Charlotta * 1819                                     18
Johan Magnus * 1810, † 1812
Lars Fredrik * 1812, † 1813
Christina Charlotta * 1814, † 1814
Jonas Oscar * 1817, † 1820

—18—

13 Pehr Adolf Isæus, * 8/8 1809, s. t. hovkamr. E. E. Isæus i Alfta.
G. 1849. Stud. 1829. Prv. 1830. Past.-ex. 1842. Kommin. i Vaksala 1847, kyrkoh. i Valö 1858.
17 Sophia Charlotta Isæus, * 1819, d. t. pastor L. M. Isæus i Lillkyrka.
Charlotta Ottilia * 1852                                      29

—19—

17 Per Ulric Isæus, * 14/6 1809, s. t. pastor L. M. Isæus i Lillkyrka. Stud. 1827. Prv. 1832. Skolmäst. i Veckholm 1838. G. 1840. Past.ex. 1843. Kommin. i Husby-Sjutolft 1845, i Bälinge 1853. Kyrkoh. i Häggeby 1861 o. i Biskopskulla 1869. † 21/5 1879.
Katrina Matilda Brolinsson, * 1817, d. t. kommin. J. R. Brolinsson i Vallby, † 1885.
Per Magnus Reinhold * 1841. Prof. vid TH, Sth.
Erik Ragnar * 1846. Kansl. i Sth. hälsovårdsnämnd
Nils Alfred * 1848. Ing. † 1876 i Sala (olyckshändelse i gruva)
Kristian Erik Birger * 1852, † 1858
Anna Teresia Alfrida * 1854. G. 1878 m. possessionat. E. Sundblad i
Motala
Hilda Magdalena Linnéa * 1858. Fotograf
Teodolinda Matilda * 1843, † 1849
Nanna Amalia * 1850, † 1851
Emma Elisabet Matilda * 1861, † 1866

—20—

(X6) Jonas Phragmenius, * 1669, s. t. kyrkoh. J. Phragmenius i Delsbo. G. 169. . Änkl. o. omg. 17. .. Stud. 1685, mag. 1694, prv. 1695. Con.-rektor i Hudiksvall 1697, i Segersta 1708. Kyrkoh. 1713 o. kontr.-prost i Segersta 1724. † ./12 1740.
Barbara Krok, * 16. .. Härst. okänd.
4 Margretha Isæus, * 8/5 1681, d. t. pastor E. Isaeus i Segersta.
Elisabet * 169. .G. m. fältväbel J. Tordfjäll vid Häls. reg.
Jonas * 1701                                                    21
Jacob * 170. . Officer vid Häls. reg.
Anna * 17. .. G. m. serg. C. Winberg i Sth.
Barbara Margreta * 17. .                                    22
Eric * 17… Präst, † 17. . (drunknat)
Johan Chrysostomus * 1714                               23
Olof Gabriel * 17… Handelsbetj.
Catharina Hedvig * 17. ., † 17. .
Henric Magnus * 17… Skrivare

—21—

20 Jonas Phragmenius, * 1701, s. t. kontr.-prost J. Phragmenius i Segersta. G. 17… Prv. 1723. Kommin. i Söderhamn 1729 samt skolmäst. Riksdagsman, † 1743.
(X43) Brita Stenbit, * 17. ., d. t. rådman Stenbit i Söderhamn.
Barbara Margareta * 17. .. G. m. tullinsp. A. Westerberg o. 2:a ggn m.
apot. F. Sjöqvist
Brita Catharina * 17… G. m. bergsfogde P. Castorin
Daniel * 17… Handelsbetj.

—22—

(Y) Pehr J. Lindström, * 24/6 1703, s. t. bonden Lindström i Sticksjö, Ångerm. G. 17… Stud. 1723, prv. 1732, mag. 1737. Kommin. i Segersta 1740. † 20/2 1788.
20 Barbara Margreta Phragmenius, * 17. ., d. t. kontr.-prost J. Phragmenius i Segersta.
Johan Gabriel * 27/4 1738                                  25
Eric Magnus * 17. .. Stadscons. not. i Sth.
Otto Reinhold, * 17… Tygskriv. i Gävle
Margreta Barbara * 174 .                                   24
Catharina Christina * 17.., † 17.

—23—

20 Johan Chrysostomus Phragmenius, * 1714, s. t. kontr.-prost J. Phragmenius i Segersta. G. 17. .. Stud. 1731. Prv. 1751. Kommin. i Färentuna 1763. † 12/4 1768.
Eva Beata ……….., * 17. .. Härst. okänd.

—24—

9 Johannes Gæwer, * 28/4 1741, s. t. kommin. J. Gæwer i Alfta. Stud. 1760. Prv. 1765. Kommin. i Mo 1775. † 1/11 1790.
22 Margreta Barbara Lindström * 174 ., d. t. kommin. P. J. Lindström i Segersta.
Johan * 17. .. Hovinköpare
Maria Margreta * 17. .
Catharina * 17. .

—25—

22 Johan Gabriel Lindström, * 27/4 1738, s. t. kommin. P. J. Lindström i Segersta. G. 25/4 1783. Stud. 1758, fil. kand. 1766, prv. s. å. Kommin. i Bollnäs 1782. Past.-ex. 1793. † 1/5 1804.
(X5) Johanna Christina Linderforss, * 174 ., d. t. kommin. Henr. Linderforss i Bollnäs.
Pehr Henric * 178. . Hovkamrer
Gabriel * 19/2 1786                                          26
Christina Barbara * 178

—26—

25 Gabriel Lindström, * 19/2 1786, s. t. kommin. J. G. Lindström i Bollnäs. Stud. 1804, prv. 1810, past.-ex. 1819. Kommin. i Sth. 1821, kyrkoh. i Hamrånge 1824, prost 1843. † 16/6 1869.
(A) Charlotta Fredrika Berzelius, * 1803, d. t. sjökapt. Berzelius i Sth.
Emilia Charlotta * 1827. G. m. kommin. P. J. Gällstedt i Hammarby
Johan Herman * 1829. Kronolänsman i Alfta
Carl August * 26/2 1832. Kyrkoh. i Ockelbo
Otto Emil * 1834. Lärov.-adj. i Östersund
Fredrica Amalia * 1836. G. m. prosten P. E. Frisk i Häfverö
Sophia Carolina * 1840. G. m. prosten P. E. Frisk i Häfverö. † 1869
Fredric Alfred * 1843. Stud.

—27—

(X41) Lars Ekeberg, * 1679, s. t. kyrkoh. L. L. Ekeberg i Skog, Hälsingland. Stud. 1699, prv. 1704. Förordn. t. Riga 1708—1709. Reg.-pastor i Häls. reg. Deltog i fälttågen till Jämtland, Härjedalen, Bohuslän o. Pommern. Kyrkoh. i Skog 1717 o. i Söderala 1735. Kontr.-prost 1741.
† 14/11 1743.
4 Catharina Isæa, * 24/10 1685, d. t. pastor E. Isæus i Segersta.
Sara Margareta * 17… G. m. rektor A. Forssius i Hudiksvall
Dorothea Elisabet * 17.
Catharina * 17… G. m. kyrkoh. L. Hällström i Segersta

—28—

(X11) Olof (Selvast) Sylvest, * 172., s. t. skrädd. Selvast i Gävle. Stud. 1742, prv. 1751. Kommin. i Funbo, Upps., 1766. † 19/9 1768.
6 Catharina Gallenius, * 172 ., d. t. kyrkoh. O. Gallenius i Ärsunda. G. 2 ggr. † 1798.

—29—

(U15) Markus Olof August Wester, * 2/12 1834, s. t. brukspatron Wester i Harbo, Vm. G. 2 ggr. Stud. 1852, fil. kand. 1857, teol. lector 1867, prv. 1872, past.-ex. s. å. Kyrkoh. i Hökhuvud o. Skefthammar 1873 o. i Veckholm, Kungshusby, Torsvi, 1878. Kontr.-prost 1882. LNO.
(X43) Hilda Engelke, * 1841, d. t. kapt. N. Engelke i Söderhamn.
† 1872.
18 Ottilia Charlotta Isæus, * 1852, d. t. kyrkoh. P. A. Isæus i Valö, Sth.
Ebba Karolina Magdalena * 1864
Amy Sofia * 1877, † 1886

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt
Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens  konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.
Tack för ditt stöd – tillsammans kan vi glädja andra.
Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av  Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

4 kommentarer

  1. Hej! Ibland blir det fel… -;) Jag står visserligen rätt som komminister i Delsbo – men däremot står en helt annan man som kyrkoherde istället för mig… Klickar man på namnlänken så kommer ni till en disputerad doktor i teoretisk filosofi som heter Erik J. Olsson… -;) Ni får gärna rätta till det hela – denne Erik J. Olsson blir säkert förvånad om någon kontaktar honom och menar han varit kyrkoherde i Delsbo…
    En sak till: Jag kallas enbart för Ulf – och har mina andra förnamnsinitialer med i namnteckning m m. Alltså inte Ulf Erik utan: Ulf E.J. Olsson.
    MVH från Gävlebukten!
    Ulf E.J. Olsson, Prost och f d både komminister och kyrkoherde i Delsbo

    1. Hej! Jag är så tacksam att jag fick möjlighet att rätta till den här fadäsen redan i detta tidiga skede. Hoppas nu att det blivit rätt, om inte var snäll och rätta mig igen. Med vänlig hälsning Åke Nätterö

  2. Kh Einar A. Öberg kom till Delsbo redan som komminister 1945….och blev kyrkoherde 1955. Bytte han verkligen namn från Erik till Einar när han blev kyrkoherde…eller är det ”tryckfelsnisse” som varit framme ??? Jag har aldrig hört annat än att han kallades för Einar Öberg och hade honom som min konfirmationspräst.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *