Gårdar och platser i Norrbo

Dellenportalen har samlat ihop fakta om Norrbo från intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv.

Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Se film om slåtterarbete.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

 *  Lin & Lo Turismutveckling, när du vill upptäcka din hembygd

 * Se Norrbos leder.
 * Norrbo socken.
 * Dagar som ska sätta Norrbo på kartan, 2 apr. 2012. helahälsingland.se.
 * Norrbostämman 2013 på facebook.
 * Bilder från Norrbo Hälsingebilder
 * Se Håkan Blanks film om brobygget över Norrboån
 
* Invigning av nya bron över Norrboån, den 12 nov. 2015. helahälsingland.se.
 * Invigning av Norrboån P4-Gävleborg.
 * Se Jan Thomas Håkanssons video över Norrbobyn jan 2016
 * Se Norrbosonen Paul Nygrens samling av vykort från Norrbo
 * På Nyårsafton 2017 anordnades konsert i före detta Norrbo missionskyrka.
 * Blivande spelmän tränar i Norrbo.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

GÅRDAR OCH PLATSER I NORRBO

Namnet Norrbo (Norrbo 1315-19) är inte entydigt. Förleden kan antingen bestå av ordet nor, syftande på den korta åliknande förbindelsen mellan Dellarna som ligger strax väster om kyrkan, eller också kan man tänka sig adv. norr. I detta senare fall får man förstå namnet som bygden ”norr om Delsbo” eller möjligen ” den norra delen av Dellenbygden”, skriver Stefan Brink i boken, Ortnamn i Hälsingland.

Namnet Norrbo återfinns på 28 platser i landet

Folkmängden i Norrbo
År 1750 var folkmängden 456 personer
År 1780 var folkmängden 506 personer
År 1800 var folkmängden 654 personer
År 1900 var folkmängden 1.149 personer
År 1925 var folkmängden 1.202 personer

Inkolentnamn för sockenbo i Norrbo socken, – Norrbo-grisar, – svin, – gö

Skillnaden mellan gårdsnamn och namn på gårdar

Det finns en skillnad mellan gårdsnamn och namn på gårdar. För att ett namn skall räknas som ett gårdsnamn skall huset ha varit i släkten i minst tre generationer, i annat fall är det bara namn på en gård. Här förekommer både gårdsnamn, namn på gårdar,ägor och platser. Många gårdar är borta sedan längre. En del försvann redan vid storskiftet på 1700-talet eller vid laga skift under slutet av 1800-talet. Andra har försvunnit genom brand, försäljning eller hemmansdelning. År 1890 bodde 1076 personer i Norrbo. 54 personer var soldater underställda Kungliga Hälsinge regemente.

Härifrån är uppgifterna hämtade
I referensmaterialet nedan förekommer en hel del motstridiga uppgifter, vilket gjort det svårt att avgöra vilken information som är den rätta. Många uppgifter hänvisar till äldre fastighetsbeteckningar som inte är tillämpliga idag. Fastigheter genomgår ständig förändring genom att de blir sålda, slås samman, eller styckas av. Därför kan uppgifter snabbt bli felaktiga. Det är inte Dellenportalens ambition att den här sammanställningen skall vara aktuell, men om Du ser att någon uppgift blivit felaktiga ber jag dig vänligen kontakta oss så att vi får rätta till felet.

Utöver muntliga berättelser är uppgifter hämtade från litteratur:
GÅRD OCH BYGGD genom 100 år
NÅGRA BLAD UR NORRBOS HISTORIA
SVENSK HEMBYGD 1938
SVENSKA GODS OCH GÅRDAR 1940
GÄVLEBORGS LÄN BYGD OCH FOLK 1950
GÅRDARNA I GÄVLEBORGS LÄN 1966
SVENSK ORTFÖRTECKNING 1980
BEBYGGELSE I HUDIKSVALLS KOMMUN
NORRBOBYN 2002
Från ORTNAMNSREGISTRET SOFI I Uppsala, har vi hämtat de flesta uppgifterna

 

 

Namn på platser i Norrbo.
Anren;
Landstigningsplats vid kyrkan. Vid likfärder satte man iland liken här.
Antonsrönningen; äldre namn Ängarns, NÖ Hallavallen. Ängarn kom från gården Sjudars.
Baströnningen; skogsmark, NÖ Ora.
Bastvallen; tidigare badstugovallen, nu försvunnen vall Norr om Norrdellen.
Bastvallsmyra; myr N Dyrvallen. Vid dess syd ända låg Bastvallen
Bergrönningsvägen; väg mellan Orbäcken och Dyrvallen
Blodmyra, vik vid Norrdellen med blodig bakgrund.Nu campingen/Rävnäset. Se bilder
Blängjören; råmärke
Blästen; nu brunnen gård med beteckning Rumsta. Läs här om Blästen 
Bogatan/Kilbogatan; väg mellan Bobacka å Gammelsträng och Kilberget. Vägen leder till Finnvallen, Knåpvallen och Backvallen.
Bruksbacken/Bruksudden; höglänt udde vid Norrdellen vid Gubbruket.
Brunkängstäkten; åker Ora
Dal-Ollesrönningen; skogsmark, som troligen en gång varit åker NV Björsbo
Djupdal; åkrar som ligger mellan bergknallar NÖ Gammelsjön
Djupharet; sten i Norrdellen SV Björsboholmarna
Dragmyran; myrmark N Norrdellen Ö Brunkänge. Där har stått ett torp med odlad jord till.
Dragmyrvägen; går ut på vägen mellan Brunkänge och Dyrvallen
Elsas hålet; myrmark vid Sandmyren
Farsorskyrkan; stor med sprickor i NÖ Funnervallen
Finnbergssågen; såg vid Finnbergsåns utlopp i Norrdellen. Nedlagd på 1940-talet
Finnvallen/Finnmyran; fäbod NV Gammelsjön, tillhörande Finn-Olles. Består av bara en stuga som lär ha byggts strax efter 1909. Man ville ha korna på hemskogen
Fjälgatan; strandbit NV Hallavallen
Flaggberget; berg N Fönebo. På berget har växt långa smäckra granar som man har gjort flaggstänger av. (Lennart Hagåsen 1976)
Frankarstenen; en Frank, som kallades Frankarn brukade sitta på älgpass där. Ö Dyrvallstjärn
Gengaddsvägen; brukningsväg och kyrkostig genom näset mellan Norrbobyn och Hålsjö
Getfittan; klyfta som en stig leder igenom Ö Hallavallen
Gladans; gård och mark Sandmyren NÖ Björsbo. Angränsande åker Sven-Eriks.
Gillermyran; ovanför Björsbo före Sandmyren. gård som nu är borta
God-Gustavs västra; myr NÖ Dyrvallen, skiftet har delvis tillhört till Gods-gården.
Gropomdal; klyfta, omskriven förkastning N Gäddsjön. Klicka här, bilder o information
Gullho; sägenomspunnen plats utefter Fjällgatsbäcken
Gumpstenen/Gångstenen; sten vid stranden SÖ Hallavallen
Halldarsveden; nybyggare Samuel Samuelsson 1779 -1784 (Är det Högsved man avser?)
Hundhålet; vägbit SV Funnervallen.
Jännicken; sten i Norrdellen N Hålsjö
Karlbygget; På Karlen vid Kalbäcken NV Järnblästen lär ha funnits någon slags bebyggelse
Kaptenssvedjorna; avläggningsplats för virke vid Kaptensviken SÖ Ora
Karl hålen; tre små tjärnar på Fagermyren
Karlbäcken; belägen i östra delen av Norrbo
Kavelbromyran; myr SV Stensjön
Killingmyren; myr vid Ullriksdal N Dyrvallen
Klar-Jonkes kolningen; skogsmark NV Dyrvallen vid Orabäcken
Klinga, Klingla eller Kringla; myr Ö Tjärnvallen. Enl. uppgift är myren rund.
Knapparna; två stenar i Norrdellen invid Kvarnholmen
Kockharet; grund V Norrön bland Björsboholmarna
Kojrönningen/Backmorönningen; skogbit N Ora
Kojrönningsbäcken; rinner genom Kojrönningen N Ora
Kolvägen; väg NÖ och N Ora. Går västerut från västra basvägen vid Sturkrönningen fram till Fönebo. Utefter den här vägen körde man kol till Moviken.
Krokmyran el Krokmyrorna; myrar Ö Dyrvallen som går just i en krok. Kallas även Pålmyran efter alla pålar som märker ut rågången. Vid sydändan av myrarna finns ett älgpass,
Krokpasset; som fått sitt namn efter en Krok-Erske som brukade ha det under älgjakten
Krokstubba/Krokstubben; strandremsa efter en gård och nyodling utefter Norrdellsvägen. Där bodde bl.a. Carl Grip och Carl Christiansen med familjer.
Källrönningen; myrmark N Tjärnvallen
Lagmyren; myr N Unnervallen
Lagrönningen; skogsområde å 1Vedmyra.
Lagrönninsviken; vik i Sumåssjön å Vedmyra
Lagskiftet; skogsskifte SÖ Ora. Jakobs och Nygårds hade skiftet ihop.
Lappfläcken; plats på Karlen Ö Dyrvallen.
Lars-Henriks el. Hindriks rönningen; skogsmark NV Dyrvallen
Larsetäkten; åker i Ora
Lata; strandbit av Dellen S Björsbo
Lill-Ora; strandbit NV Ora
Lill-Orudden; udde vid Ora
Lillvallen; nu försvunnen fäbod SÖ Masbo
Lillås; berg Brännåsvallen
Lingerängsbäcken, bäck i Bästdal där det funnits linberedningsverk
Lingerängsviken, vik i Sördellen vid Lingerängsbäckes utlopp
Lomberget; berg Ö Dyrvallen
Lomtjärn; tjärn vid Brännåsen
Lundsrönningen; skogsmark NÖ Björsbo
Långmyran el. Tvärsförsmyran; myr SÖ Funnervallen
Löt = I de flesta fall inhägnat område invid gården
Lövråna; sur skogsmark NÖ Dyrvallen
Margran; grund i Norrdellen SV Björsbo. Här finns även en förlist malmhaxe.
Majas myran; myr SÖ Funnervallen
Messmörsstenen; sten V Stensjön, V Unnervallen och SV Dyrvallen. Tre olika stenar.
En sten står där Stensjöbäcken korsar vägen mellan Fjälgatan och Funnervallen. Efter samma väg finns en andra sten som kallas Tobaksstenen eller Messmörsstenen.
Michels rönningen, myrlänt skogsmark belägen Ö Hallavallen
Moren el. Funnermoren; skogsmark NV Funnervallen
Myrres; gård N V Sandmyren. Läs här om Myrres
Myruddarna; två uddar å Prästgården i Norrdellen
Notlyckan; vik, äga Fönebo NV Ora
Nyhem; nu två bortagna stugor S Ora
Myhemsudden; udde S Ora
Nättbackarna; bergknallar N klacken, SÖ Dyrvallen
Ora; badstrand i Norrdellen. Ett äldre ord för Ora är aura=grus eller sand. En mer känd badplats är Orbaden.
Orgrinden; numera försvunnen grind i Ora
Orharet; stenar i Norrdellen S Ora
Orhästhagen/Prästskogen; skogsområde vid Ora
Per-Jacksarns källa; källa V Stenjön. Han lär ha tyckt om salubrin blandat med vatten från den här källan
Porsbäcken; bäck mellan Porsmyran och Kalbäcken NÖ Tjärnvallen
Proströnningen; skogsmark NÖ Ora
Präststugan; stuga åt dem som arbetade på prästskogen N Ora. Huset är byggt på fjäder som är en mycket gammal byggteknik där timmerväggarna förblir intakta vid resning och rivning.
Pålmyran; myrtag SÖ Funnervallen
Rosten = Rast. Skolans mest efterlängtade ord som betecknar en stunds paus. Den betydelsen har inte ordet haft från början. Rast var i fornsvenskan ett längdmått och motsvarade en halv mil. På långa vandringar behövde man vila två gånger per mil. Samma innebörd har ordet rost i Norge och Island och äldre danskan där det heter rast lika som det gör här.
Den mest kända rastplatsen i Dellenbygden är rosten mellan Norrbobyn och Hålsjö. Vägen över Norrbo var enda vägen österut då vägen på södra sidan Södra Dellen kom till först 1840.
Rostbäck; bäck N Björsbo. Enl. uppgift är det ett rödaktigt slam i bäcken.
Rågrian; myrmark vid Bastvallen. På platsen har tidigare stått en Rågria=Torklada
Rännvägen; brukningsväg Ö Björsbo. Efter vägen fanns källor varifrån det rann vatten i rännor ner till Björsbo.
Sammels; nu försvunnen gård NV Björsbo. Läs här om Sammels
Sexskillingen eller Dal-Ollesrönningen; skogsmark NV Björsbo
Sessasåsen; berg SÖ Dyrvallen
Sibirien; skogskoja NV Gulåsen
Sjudarssvarta/Sjujarssvarta; skog NÖ Hallavallen
Sjuvallen; fäbod N Björsbo
Skakelmyran; myr utgör nordvästra delen av Dalsmyran N Dyrvallen
Skettbacka; knalle SV Tjärnvallen
Slammerberget; berg och stenig skogsmark vid Slamrorna SV Unnervallen. Namnet förklaras av att det slamrade när häst och vagn for över den steniga marken
Sojers rönningen; skogsmark vid Ora
Spelan; mosse vid Tjärnvallen
Spången; mosse SV Tjärnvallen
Stenbromyran; myr NÖ Tjärnvallen
Stenbårn; stenig buföringsgadd vid Finnklack S Unnervallen
Stensjöbäcken/Funnervallsbäcken; bäck mellan Stensjön och Funnervallstjärnen.
Stensjön; sjö V Funnervallen. Nästan hela sjön hör till Stensgärde
Stintbackarna; kullar N Dyrvallen
Stormyra; nu försvunnen bosättning SÖ Björsbo
Storsten; sten i Norrdellen NV Hallavallen
Stubba-Stubbaudden; område och udde S Björsbo
Sturkrönningen/Proströnningen; skogsmark NÖ Ora
Stöveln/Stövla/Stövelmyran; myr som till formen liknar en stövel N Funnervallen
Svarta; skogsområde NÖ Hallavallen
Svensås; berg S Funnervallen
Svingens; nu försvunnet torp Ö Masbo
Sågknippan; vägbacke N Orsågen NÖ Ora
Tjärdalen; skogsmark där det finns rester efter en tjärdal N Ora
Tobaksstenen /Messmörsstenen; vilosten efter vägen Fjällgatan – Funnervallen
Troshällan; stenhäll V Hallavallen
Ulltiksdal; skogsområde, som på 40-talet kom att kalls för Petsamo N Dyrvallen
Vålåsvallen; på Norrbo skog inemot Bergsjö sn.
Västra basvägen; väg mellan Ora och området vid Bastvallen
Östra basvägen; väg mellan Ora och Bastvalls-Stormyran

Bilden ägs av Åke Nätterö och Dellenportalen. se och får inte användas utan tillstånd.

Detta är Tobaksstenen och Viveca Sundberg 10 sept. 2016
Tobaksstenen, omedelbart söder om f. d. stig och 17 m om svag (uttorkad) bäckkrök.
Mått. 2,5×1,2 och 0,6 m hög. Ganska platt ovansida som sluttar sakta mot öster.
Namnuppgift från Albin Gunsth Backmo, skriver Riksantikvarieämbetet.

Här finns Tobaksstenen:

nov-188-karta

Karta: Riksantikvarieämbetet

 

 


HP den 24 maj 1902

BACKMO  Karta
Namnet Backmo, återfinns inte på annan plats i landet
Backmo med nr. 2,5,6,10,17,18, och 19 har fastighets bet. Norrbobyn. Backmo en del av Norrbobyn.
Norrbobyn 1:1 Olles
Norrbobyn 2 Ol Jacks/Svantes. Gårdens Ol Jacks flyttades hit från Norrbobyn
Norrbobyn 6. Israels, efter Israel Israelsson
Norrbobyn 6. Löns
Norrbobyn 6:1 Johanneses
Norrbobyn 9:1 Frids (Erik Eriksson 1932)
Norrbobyn 9:1 Gryms. En knekt Grym bodde där
Norrbobyn 9:1 Jans/Ol Svens
Norrbobyn 10. Ormbergs /Länsmans Gården Länsmans hitflyttad från Norrbobyn. Länsman Jonas Hellberg köpte hemmanet 1708.
Norrbobyn 16. Långgärdstorpet
Norrbobyn 17:2 Norrbacka/Källmans
Norrbobyn 17:2 Sörbacka, den här gården är vänd mot södertill skillnad mot Norrbacka.
Norrbobyn 18. Sandåkern eller Lövarvet, hitflyttad gård å prästgården Norrbobyn
Norrbobyn 27:2 Gråbo/vallen, Gården hitflyttad från Dragmyra. Den revs och sågades upp till ved under kriget på 40-talet. Läs här om Dragmyra
Norrbobyn ? , Hängs
Norrbobyn s 9 Pete Per Olsson Backlund
Backmoarna inkolentnamn på inbyggarna i Backmo å Norrbobyn. (Lennart Hagåsen 1976).
Backmogatorna; stora landsvägen genom Backmo. Dess västra del kallas Lingeränsgatan.
Bergmansänget; åker å Prästgården
Berlinsviken; vik i Sördellen SV Backmo. En person Berlin hade sitt skogsskifte vid viken
Botten; åker som förr varit försumpad mark längst ner i en svag sänka vid Lingerängsbäcken
Bäckbron; bro över Lingerängsbäcken
Dyrhammarn; skogsdunge N Backmo
Erk-Ers; gården utflyttad från Norrbobyn där en annan gård Erk-Ers finns.
Fallet; beteshage NV Backmo
Grym-Jonkes; torp
Grå-Sandåkern/Gråbo; nu försvunnen gård
Hansesbcken; landsvägsbacke i landsvägen. Intill backen ligger lägenheten Hanses.
Länsmansgatan; väg Ö Backmo. Vägen går över åkrarna vid gården Ormberg som också kallas Länsmans västra och östra.
Länsmansrönningen; beteshage SÖ Backmo
Lingeränget; badstrand Sördellen V Backmo
Lingerängsbäcken/Gammelsjöbäcken; bäck rinner ut i Sördellen Gammelsträng, Backmo
Långharpan; långgrund badstrand i Sördellen V Backmo
Långharpvägen; väg till badstranden Långharpan och Långharpudden
Pellas/Baltzars; gården utflyttad hit från Norrbobyn
Sandåkershammarn; träddunge i Bästdal
Skomakars; jordbruksläg. som brukats av minst två generationer skomakare
Slokhatten; lada med utskjutande tak (för hässjövirke) på storängarna i Backmo
Öst i Sandåkern/Grå Sandåkern; gården revs troligen på 1940-talet

 

 

BRUNKÄNGE Karta

Namnet Brunkänge, återfinns inte på annan plats i landet
Fribergs, gård
Brunkestrand; pensionat och kiosk på 1950-talet
Brunkänge; telefonstation (1962)
Brunkängsgrundet; beläget ca 500 meter V Brunkängssudden

 

 


gpno-001-bastdal

Bästdal

BÄSTDAL Karta
Namnet Bästdal, återfinns inte på annan plats i landet Foton

Enligt en dagbok som Karin Ingvarson äger, fick man lyse i Bästdal den 12/3 1919.
Bästdal 1 Kilmyr/Sved
Bästdal 1:2. m.fl. Oppigården
Bästdal 1:3 Utegården
Bästdal 2:1 Pållas
Bästdal 2:9. Halt Pelles.  Hammarn, dunge hör till Halt-Pelles
Bästdal 2. Bylöten, backstuga. Tallbeväxt hed som förr var allmänning
Bästdal 2. Frids, hemmansdelning
Bästdal 2. Godtomten, hemmansdelning. Ny ägare Nordström
Bästdal 2. Gubbtäkten, äga
Bästdal 2. Sveds, soldattorp, efter en soldat Sved
Bästdal 2:2 Nordströms
Bästdal 3:1 Järse Olles
Bästdalsbäcken; dike mellan Bästdal och Lingerängsbäcken
Bästdalsvägen; går från folkets hus till trevägskorsningen N Halt-Pelles
Bästdals Elektriska kvarn 1941, Bästdals tröskverksförening, spånhyling, Norrbo byggnadsförening.
Duvröjningen; äga
Dyrhammaren; skogsbacke
Gammelbacka; skogbevuxen liten höjd Ö Bästdal
Hyvelhuset; hyvelhus å Hålsjö vid Bästdal
Hålsjögatorna; stora landsvägen mellan Högsved och Mogan
Klockarbacken; backe och åker i Bästdal som tillhört klockarjord därav namnet
Källrönningen; terräng Bästdal
Lövarvet; gård Bästdal
Mellanskiftet; åkrar mellan Hojen och Långsvalarna
gpno-002-gammelsjon
Gammelsjön i förgrunden

 

 

Fönebo

Läs mer här om Fönebo.

gpno-003-fonebo
Vykort, Foto: Bo Silver


Fönebo Camping. Priser och öppettider till Campingen

FÖNEBO Karta
Närliggande badplatser.
Läs om Dellendröm
Namnet Fönebo, kan tolkas som ”föra till bod”, från den tid då platsen var ett bodland. Namnet återfinns inte på annan plats i landet
Till Fönebo räknades även gårdar i och kring Masbo i Strömbacka
Hela byn ägts av Strömbacka bruk och består av 20 arrendegårdar. (Erik Eriksson 1932)
Ardersnårsrönningen; skogsmark NÖ Fönebo
Bergvägen; stig, går mellan Tomten och Söroms över Bondberget
Bondgrundet; grund i Norrdellen utanför Bondberget
Bondhästhagen; hage intill landsvägen.
Bonds; arrendegård
Brask Olles; äga, här har förr stått en gård. (Erik Eriksson 1932)
Braskkvarnen; nu riven kvarn i Fönebobäcken.
Braskses; arrendegård
Brasktäkten; vägstycke som leder över åkrarna strax väster om Braskses
Bygget; arrendegård
Bäck- Jonkes/Bäck-Antes; arrendegård vid Östbäcken. Sedan bodde här Anders Berglund
Bäckladan; lada vid Östbäcken
Erk-Ers; arrendegård
Franks; nu minner bara Franktäkta om platsen.
Gammel-Jakobs; nu riven jorbrukslägenhet
Gensnåret; vägstycke som går genom ett skogsparti.
Hag-Olles rönningen; skogsparti. Hag-Olle lär tidigare ha bott vid Båtlänningen i Norrbobyn.
Idéns; gård
Klar-Jonkes/Klars; arrendegård
Kungen; höjd Ö Fönebo
Kvarnbacken; backe intill Braskkvarnen
Lekens; arrendegård
Lill Jakobs; gård i Fönebo
Lind Jon Eriks/Lind Jonkes
Lortgatan;
kostig i Fönebo
Lorthålet; beteshage Ö Fönebo
Lötrönningen; äga i Fönebo
Magnuses; arrendegård
Myratijan; skogstrakt N. Fönebo
Nilses; Fönebo 1
Nipars; arrendegård
Niparudden; udde i Fönebo
Ny Öbergs; arrendegård i Fönebo
Ol Svens lorthålet; V Fönebo
Olssonsudden; udde i Fönebo
Penningbacken; backe på stigen mitt för Bondberget
Pinvägen; brukningsväg genom skogsområdet Pinan Ö Fönebo
Rimsberget; berg SÖ Masbo
Saras svalen; åker efter Bäck-Antes fru Sara i Fönebo
Smedrönningen; skogsmark Ö Fönebo
Snåret; nu riven arrendegård
Ströms; arrendegård 1932
Söroms; gård belägen S Östbäcken
Tomten/Tomtas; gården byggdes 1887 av grannen Jonas Klar (Klar-Jonke)
Tungströms; gård

 

 

 


Karta över Hålsjö fram till sockengränsen vid Hallbodal, från 1793


Gammelsträng

gpno-004-gammelstrangFrimodig:s i Gammelsträng. Bild från Arkiv Digital

GAMMELSTRÄNG = Gamblestreng 1543. Namnet kan betyda ”den äldsta ängen”.
Mindre del av själva byn kallas Norrpå-sveden eller Sveden Karta
Namnet Gammelsträng, återfinns inte på annan plats i landet

En häftig eldsvåda utbröt den 1 juli 1926 i hemmansägaren Nils Erik Krons i Gammelsträng stora mangårdsbyggnad, som var sammanbyggd med ladugård och övriga uthus. Inom en halvtimme var allt nedbrunnet till grunden. Gården var lågt försäkrad i Gävleborgs läns brandstodsbolag för 8,000 kr., medan lösöret, av vilket endast en obetydlighet räddades, var oförsäkrat. Ägaren gör därför en mycket kännbar förlust.

Gammelsträng 1:1 Norrgården, gården låg ursprungligen längst i norr.
Gammelsträng 1:3 Locket. Inkolentnamn Lôkarn
Gammelsträng 1. Hällarna
Gammelsträng 2. Mågens Jonkes/Vilhelms
Gammelsträng 2:1 Vilhelms
Gammelsträng 2:4, 7. Gammelsjön. Gården utflyttad hit vid laga skifte. Namnet då var Jons.
Gammelsträng 2. Bärmyren; äga
Gammelsträng 3. Backlyckan, backstuga
Gammelsträng 3. Byrönningen, avstyckning
Gammelsträng 3. Lagerlund
Gammelsträng 3:4 m.fl. Tomta/Sjötorp
Gammelsträng 3:15. Ol-Anders/Olanders
Gammelsträng 3:16. Nygården
Gammelsträng 4. Knåpens/Knåpans, gårdsnamn efter en som alltid höll på med något knåp
Gammelsträng 4. Hälltomten, backstuga
Gammelsträng 4. Isakstomten, backstuga
Gammelsträng 4:1. Mojens
Gammelsträng 4:2 Ängjars
Gammelsträng 5. Ystegården/Backen
Gammelsträng 5. Klarröjningen backstuga (Nils Erik Eriksson 1936)
Gammelsträng 5:1 Olles
Gammelsträng 6. Flodins, namn efter gårdens ägare
Gammelsträng 6. Nordkvists/Nords
Gammelsträng 6. Båthusbruket, backstuga vanligen kallad för Krok- Erkes. Bruk = odling
Gammelsträng 6. Stinas, efter gumman som bodde här
Gammelsträng 6. Sjötorp, backstuga
Gammelsträng 6. Västigårn/Ljusbergs
Gammelsträng 6:1. Krokgården knekttorp
Gammelsträng 6:2 Sjudars/Sjujas, gård
Gammelsträng 6:17, 6:22. Kring Jonkes
Gammelsträng 6. Holmgården, räknas till Norrpåsveden. En knekt Holm bodde där.
Gammelsträng 7. Bobacka, gård vid skogsbacke. Här finns tre forngravar.
Gammelsträng 8. Finns/Finn-Olles. Gården uppkom genom delning av Nr 1 Olov Andersson (9V6). Förste ägaren var av finnsläkt. 1960 flyttades den 23 meter långa och ca 75 ton tunga gården till Sjudal där den sedan dess är Norrbos hembygdsgård.
Gammelsträng 10:1, 12:1 m.fl. Knåpans
Gammelsträng 14:1. m.fl.  Backen
Gammelsträng 15:1 Majens Back-rå, åker SÖ Norrigården. Namn troligen efter gårdar Backen, Lockar-rå Finn-rå, m fl.
Backbron, äga
Backvallen, fäb. belägen NV Gammelsjön. Stugan ditflyttad strax efter 1909 från Unnervallen
Backåkern. Åkern gränsar till gården Backen. Ägan hör till Knåpens
Gammelröjningen, äga
Bygget, åker, här har funnits en gård
Byggviken/Byviken, vik i Norrdellen Ö Gammelsträng
Djupdal, åkrar i östligaste delen av Gammelsträng
Fallet, äga Gammelsträng 6.
Finn-Rå, åker SÖ Norrigården
Finnbacken, vägbacke vid Finn-Olles
Gamlen/Gamlensjorden, vid Gammelbacka SV Gammelsträng
Gammelbacksladen, vid Gammelbacka nu ombyggd till sommarstuga.
Halmtaksladan, vid Gammelbacka. Ladan hade förr halmtak
Holmsvängen/Östbännskroken. Vägkrok efter Holms och nu rivna Östbänns.
Isarv, gårdsnamn = Storängsvägen 47. Hålsjö 9:12
Kilarna, gård belägen vid västra delen av åkrarna Kilarna i Gammelsträng
Kilbogatan, väg i Gammelsträng mellan Bobacka och Kilberget
Killadan, lada på Kilarna N Kilberget S Gammelsträng
Kitarna, äga å Gammelsträng
Klargården, torp i Gammelsträng, räknas till Norrpåsveden
Knapladan, lada S Gammelsträng
Knippan, åker som sluttar i Gammelsträng
Knåpen eller Knåpan, inkolentnamn på innehavaren av gården knåpens
Knåplogen, lada vid Knåpens. Man brukade tröska råg där. Kallades också Råglogen.
Knåpmoren, Hansesmoren, Hängmoren, åker V Gammelsjön
Knåpvallen, NV Gammelsjön, består av en stuga ditflyttad från Tjärnvallen strax efter 1909
Kolningen, beteshage där man kolade under kriget
Kullerladan, numer riven lada som stod på en kulle S Norrigården
Lappkyrkan, äga i Gammelsträng (Nils Erik Eriksson 1936)
Lapplyckan, åker N Gammelsträng
Kilbogatan, väg i Gammelsträng mellan Bobacka och Kilberget
Lill-Rå, åker S Norrigården
Lill-Råsladan, lada S Norrigården
Locksgatan, vägbit i Gammelsträng och Ängebo
Locksladan, lada vid Locksåkern N Hagans
Mickels, läg. Som ägdes av en Mickel i slutet av 1800-talet
MorbergetKnåpberget el. Tomtmorsberget, V Gammelsjön.
Myran, åker NV Gammelsjön
Mågens/Måjens, nu nedbrunnen gård
Neriasparna, aspdunge S Knåpans
Ol-Anders båthuset, båthus i Hålsjö vid Norrdellen
Plåten, kölna vid Kilberget S Gammelsträng. Kornet lades på plåtar och torkades till malt.
Råglogen. Eftersom logens golv är tätt brukade man förr tröska råg där. Den tillhör Nygården och Knåpans
Sjudal, förr åker nu platsen för Norrbo HembygdsföreningDäljorna, sluttningen ner mot sjön.
Sjögatan, väg från Sjudars till Norrdellen
Skålars/Storsveden gård Ö Gammelsträng. Namn från en karl från gården Skålars i Delsbo
Tomtmorsberget, berg V Gammelsträng
Utsikten, belägen på Josefsberget varifrån man ser stora delar av Norrbo sn.
Vallvägen, går från byvägen mellan Ormberg och Backen till Knåpvallen och Backvallen


Hudiksvalls Posten 2 september 1891


gpmo-019-toppstugan Hembygdsföreningens stuga på Josefs-berget. Bild ur HT från invigningen 1959

gpno-048-ormbergRiksantikvarieämbetets karta med R-märke pekar ut avrättningsplatsen.
Mellan Ormberg och Kilberget finns fornlämning 43 Norrbo sn. På en liten kulle finns den påstådda avrättningsplatsen där enligt sägnen två häxor skall ha blivit avrättade och begravda. Hundra alnar från avrättningsplatsen finnas en källa, i vilken bödeln tvättade sin yxa.

Klicka här för att läsa om Häxprocessen i NorrboStorängsvägen 26, juli 2023Storängsvägen 28, juli 2023

 

Hålsjö

gpno-005-halsjo
Här ser vi Hålsjö skola mitt i bild. Lägg märke till alla små lador på höger sida


HP den 8 april 1904

—27Å10— uppgifter ur släktboken
6 Per Olof Persson Frank, *29/8 1875, s. t. skomak. P. Frank i Backmo. G. 11/5 1902. Arb. Bos. i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 6/4 1904
(X4)12B14 Brita Andersdotter, *19/12 (19/2) 1882, d. t. bonden A. Pehrsson i Hålsjö s7, Norrbo. Änka. Utfl. t. Hudiksvall 1905
Per Valfrid, *12/10 1902. Utfl. t. Ovanåker 1928.
Anders Emil, *10/1 1904, † 18/8 1905


Hudiksvalls Allehanda den 18 maj 1885

—2Y19— Uppgifter ur släktboken
14 Mickel Jonsson, *4/3 1839, s. t. bonden J. Mickelsson i Ö. Hålsjö 2, Norrbo. G. 30/11 1864. Bonde i Ö. Hålsjö s2. † 22/9 1883.
10Y5 Christina Pehrsdotter, *30/9 1839, d. t. bonden P. Olsson i V. Hålsjö 14. † 27/6 1915.
Olof, *14/11 1866. Emigr. t. N. Amerika 1895.
Marget, *1/1 1870                                           (X4)47F5
Per, *2/11 1880                                              24


HÅLSJÖ
Namnet Hålsjö, återfinns på ytterligare en plats i landet. Karta
Hålsjö 1. Daniels, namnet följde med vid flytten från Norrbobyn. Hör numer till Ersas.
Hålsjö 1:2. M. fl. Ersas
Hålsjö 1:4 Skolhustomten, J. Wården
Hålsjö 2. Froms, gård Tranberg
Hålsjö 2. Gunstgården
Hålsjö 2. Mogården
Hålsjö 2. Låses, lägenhet
Hålsjö 2. Rosslaskiftet, äga
Hålsjö 2. Lötmyra. Gården har namn efter en myr som har legat här tidigare
Hålsjö 2. Morängsbacken, backe.
Hålsjö 2. Hommo
Hålsjö 2. Gräfterna, äga
Hålsjö 2:1 Nylands Eriks, avstyckat
Hålsjö 2:1 Rysstorpet
Hålsjö 2:3 Mogans
Hålsjö 2:36 Snälltorpet = Hålsjö 606
Hålsjö 2:6 m.fl. Norrgården
Hålsjö 3. Duvsvedjan, äga
Hålsjö 3:3. Moränget
Hålsjö 3. Godbygget/Godbruket, hemmansdelning, äga.
Godgatan, går från trevägskorsningen vid Gods, till trevägskorsningen vid Nygården
Hålsjö 3. Gullsgården, backstuga
Hålsjö 3. Mickelstorpet, avst. läg.
Hålsjö 3. Spikens
Hålsjö 3. Samuelsgården, backstuga som nu är borta
Hålsjö 3. Mösehänget /Inigården, Högsved. Flyttad från Bästdal. Brann på 1930-talet
Hålsjö 3:1 Moränget/Granmor/ Norins
Hålsjö 4. Lars Ols/Nilses
Hålsjö 4. Törngården, den är nu bortriven, men en äga bär namnet
Hålsjö 4:1. Hommo/Påsens
Hålsjö 4:2. Hallens
Hålsjö 4:3. m.fl. Pärsans
Hålsjö 4:4. Krokens
Hålsjö 4:14. Hagsvedjorna, skattetorp utflyttat
Hålsjö 5. Nockas/Ol Jons
Hålsjö 5:1. Borkens/Gammel-Borkens
Hålsjö 6. Krokens hemmansdelning. Namnet troligen efter någon som hetat Järnkrok.
Hålsjö 6. Löten
Hålsjö 6. Nöjds, backstuga vid Löten som revs i början av 1900. Påsens, hemmansdelning
Hålsjö 6. Skanses, gården har namn efter en soldat Skans
Hålsjö 7:1. Matses
Hålsjö 7:20. Ol-Pers
Hålsjö 7:3. Glugg-Jonkes
Hålsjö 8:2. Finn-Ingrids. På gården lär ha bott en Ingrid född på 1630-talet som var dotter till Erik Eriksson av finsk släkt (6YV). 1841 gifter Karin Andersdotter från Finn-Ingrids i sig hos gården Finn-Olles i Gammelsträng (9V16). Nu ägs båda gårdarna av Anders Bylund.
Finn-Ingrids bygget, åker N Gods å Hålsjö. Bygget är gemensamt namn för åker.
Finn-Ingrids renen, Renen, inkörsväg till Finn-Ingrids.
Hålsjö 8:5 Erik Westmans därefter barnbarnet Anders Bylund Hålsjö 68
Hålsjö 9:1. Port-Daniels/Erk- Anders. Port-Daniels svärfar död 1916 fick öknamnet porten i det militära av en kamrat som sa att han tog upp så mycket plats i sängen då han var bred som en port.
Hålsjö 9:2. Anders Ersson
Hålsjö 10. Backlyckan, gård
Hålsjö 10:2 Jon-Lars
Hålsjö 10:1 Svantorpet/Svalarnas/Sval-Anders, torp
Hålsjö 10:3. Harpan/Harspens, avstyckad lägenhet. Därefter Sval-Anderses
Hålsjö 10:4, 10:15 Harpans/Niskens
Hålsjö 10:4. Svedja/Svedens
Hålsjö 10:5. Norells-Harspa
Hålsjö 10. Bromsens
Hålsjö 10. Bengs
Hålsjö 10. Grips
Hålsjö 10. Brännsvedbacken, avstyckning
Hålsjö 10. Klockharpan, äga.
Hålsjö 10. Duvrönningen, gård
Hålsjö 10. Hagsvedjan, avstyckning
Hålsjö 11. Hjort-Pelles, backstuga som inte finns kvar.
Hålsjö 11. Stons, torp
Hålsjö 11. Mörkbo, efter ägaren Mörk
Hålsjö 11. Upp på änget
Hålsjö 11. Lundbruket
Hålsjö 11. Mossgård/Ol-Hans
Hålsjö 11:3. Ol-Hans
Hålsjö 11:3 Gods
Hålsjö 11:4. Skans
Hålsjö 12:1, 18:2 Per-Jacks/Per-Jacks Anders (7Å26 Per Jonsson = Per Jacks)
Hålsjö 12:4. Rysstorpet
Hålsjö 13. Gubbruket, äga. Bruk=nyodling
Hålsjö 13. Lars Svens/Larskens
Hålsjö 13:1 Traneberg. Nygårds/Pelles Stinas
Hålsjö 13:1. Isänget, äga
Hålsjö 13:2, 6:16. Lars-Jens
Hålsjö 13:3 Prins-Bruket
Hålsjö 13:4. Nygården
Hålsjö 13:5. Froms Tranbergsbruket
Hålsjö 14. Dunders, en åker 150 meter i sydöst kallas också Dunners
Hålsjö 14 Persbo/Norells
Hålsjö 14. Fribergssveden, lägenhet.
Hålsjö 14:1. Gammelgods, hemmansdelning. God är ett soldatnamn
Hålsjö 14:1 Knöl Annas, gård
Hålsjö 14:2 Strid Pellas
Hålsjö 14:3. Gods, gård. Norr om gården ligger åkern Pussen efter gården med samma namn.
Hålsjö 14:9, m.fl. Knölens, vanligt namn på gården (Erik Eriksson 1932)
Hålsjö 14:7. Storängen
Hålsjö 14:28. Skivars, gården har förr varit Gästgiveri. (Nils Erik Eriksson 1936)
Hålsjö 15. Bylöten, backstuga
Hålsjö 15. Nylands, avstyckat
Hålsjö 15:1-15:3. Holms. Det har bott flera generationer Holm här
Hålsjö 15. Igared
Hålsjö 15:2, 7. Pell Pers/Lönns efter Nils Lönn. Gården flyttades från Hålsjöviken vid skiftet
Hålsjö 16 Hammarbruket
Hålsjö 16:1, 16:3 Hagans/Hagens
Hålsjö 16:1 Hagans, hemmansdelning
Hålsjö 16:2. Per-Lars
Hålsjö 17. Nord Jonkes/Andrases
Hålsjö 17. Erk Anders, änga, lägenhet
Hålsjö 17. Östergården/Backströms i Glugg. Flyttades och uppfördes som Präst-Jonkers
Hålsjö 17. Kammars, riven backstuga stod mellan Anderses o Hagens
Hålsjö 17:1 Kammars
Hålsjö 17:1 Kusmyran, uppodlad myra (Erik Eriksson 1932)
Hålsjö 17:2 Jon-Lars, Präst-Jonkes, Backströms, samtliga Räveln
Hålsjö 17:2 Nyänga
Hålsjö 17:11 m.fl. Skarplycka/Präst-Jonkes
Hålsjö 18. Glugg, nu riven gård. Gluggbruket, åker vid Högsved
Hålsjö 18. Nissåker, äga.
Hålsjö 18. Högs/OL Mårtens soldattorp
Hålsjö 18. Strids
Hålsjö 18. Repars, en repslagare Pettersson bodde där
Hålsjö 18. Klacken, ödegård NÖ Björsbo
Hålsjö 18:1. Högsved
Hålsjö 20:1. Anderses
Hålsjö 22:1 m.fl. Skarplyckan
Hålsjö 27:1 m.fl. Ol-Hans
Hålsjö 29:1, 13:4. Nygården. Påsbrunnen, brunn på gården efter Påsens
Hålsjö 30:1. Moränget
Hålsjö Central Café

gpno-016-Holsjo-handel
Erik Halléns affär i Hålsjö när det begav sig. Affären
Hudiksvalls bostäder

Bagars, lägenhet, en bagare Sundberg hade bageri där
Bastgrinden, grind, som stod intill en basta, d.v.s. ett torkhus för säd Ö. Ol-Hans.
Bygget, gemensamt namn på Ol-Hans, Bygget, Skansbygget och Finn-Ingrids Bygget.
Bälggrop eller Bälgrop, dike mellan Jon-Lars och Finn-Ingrids i Hålsjö.
Danielsgatan, väg mellan Lass-Ols och skolan i Hålsjö
Danielslogen, nu riven lada V Mogan
Dragmyran, nu försvunnit torp. Läs här om Dragmyra
Dubbelladorna, två lador med gemensamt tak NV Gods å Hålsjö
Dubbla, odling
Grip-Anna, backstuga
Girp-Marget, backstuga
Grip-gården, nu riven, brunnen är kvar.
Erik-Anders, brunnen, brunn mellan Jon-Lars och Finn-Ingrids.
Erk-Andersvägen, åkerväg mellan Stensgärde och Erk-Anders å Hålsjö på Gammelbacka.
Erk-Olsas, lägenhet efter en Erik Olsson
Erkes-Pelles, namn på samma stuga har tidigare varit Ädels/Hjort-Pelles och Jonkes
Foten, sten som står för sig själv på Hålsjöön i Hålsjö
Frankarskogen, i norra kanten av skogen bodde en båtbyggare Frank, Frankan kallad.
Fyr-Ingrids, gård
Fyrmoren, äga
Gammellogen, garage till Per-Jacks
Gluggkroken, vägkrök SV Hagans
God-Erkes, är avstyckad från granngården Gods
Gråladan, lada NÖ Ol-Hans
Gräfterna, åkrar NÖ Norrigården
Gräftesgatan, vägbit NÖ Norrigården
Gräftesladan, numera riven NÖ Norrigården
Gullgårdstäkten, här har förut stått en gård. (Nils Erik Eriksson 1936)
Halla, uppå Halla, åker
Halladan, numer riven lada vid Ol-Hans. Den stod på ett stenröse i åkern Hallen
Hammarn, stenkummel NV Mogan
Hojladan, lada på åkern Hojen Ö Nygården
Homostenen/storstenen. sten på Homo
Homovallen, nu försvunnen fäbod
Homovallen, idrottsplats belägen på Homo
Huggstången, notvarp i Södra Dellen vid Hålsjö
Hålsjöbåthusen, vik Norrdellen
Japan, torp mellan själva byn och Norrdellen
Kaffeladan, lada ligger i skuggan Ö. Skivars i Hålsjö och användes av gårdsfolket från Per-Jacks som brukade dricka kaffe där när de arbetade på åkrarna.
Keckas, lägenhet i Hålsjö
Kerstisgården, lägenhet i Hålsjö. Efter en Kerste som avled i slutet av 1800-talet
Kilmyr, myrtag i Hålsjö
Kilvarpet, notvarp i Sördellen vid Hålsjö
Kina, torp mellan Hålsjö by och Sördellen
Knöllogen, nu brunnen loge vid Knölens
Kosvalen, åker SV Hagans i Hålsjö. Enl. uppg. Ska en Kersti från Glugg bytt åkern mot en ko.
Kungsnåret, mystisk trakt i V Hålsjö (Nils Erik Eriksson 1936)
Kungsnårsvägen, även Nyvägen (Nils Erik Eriksson 1936)
Lars-Jens, gård i Hålsjö
Lars-Jensbruket, åkrar i N Hålsjö
Lars-Jensviken, vik i Norrdellen
Lata, plats vid Norrdellen
Likbro, brygga i Hålsjö i Sördellen. Härifrån brukade man ro liken till kyrkan.
Lilladan, lada N Mogan i Hålsjö
Lorthålet, åker N Hålsjö
Lortängsladan, lada vid lortänget N Hålsjö
Luffarsten, sten N Nylands å Hålsjö
Luffarbänken, bänk vid vägkanten utefter Rosten

gpno-006-sodra-dellen
Luffarbänken

Lund, gemensamt namn Erk-Anders o Gamlen å Hålsjö och på Jakobs o Backlyckan
Lyckan, gräsplätt vid Per-Jacks. Mellan Gammellogen och Stegen. Lycka dialekord för hage.
Mellanladan, lada vid Mogan
Mogabacken, (Hökans) skogsbacke, nu bebyggd med pensionärslägenheter.
Mogasvalen, åker vid Norrigården. Enl uppg. var Mogan och Norrigården ett enda hemman
Morfarsladan, lada NÖ Nylands.
Nockasbenet, åker SÖ Skivars. Åkern är smal och går längs rågången till Nockas. Skivarbenet är en annan åker som båda påminner om ett par ben.
Nyladan, försvunnen lada vid Ängena N Hålsjö. Ladan flyttades till Björsbo
Nyvarpet, notvarp i södra Dellen vid Hålsjö
Ol-Jons/Nockas, torp mellan Norrdellen och Hålsjö
Oppiglugg, nu riven gård i Hålsjö
Papelstenen/Papelsvalen, här har även stått en stuga efter Papel-Margit i Hålsjö 18
Pell-Persbrunnarna, två brunnar på Nygården efter den rivna gården Pell-Pers
Per Massasgadden, stig NV Gammelsjön. En kolare Per Massa lär ha bott här i sin koja
Prinsviken, vik i Norrdellen invid åkern Prinsbruket NÖ Hålsjö
Präst-Jonke, var tidigare arrendator vid prästgården i Bjuråker
Ronängsharet, undervattensgrund utanför Ronänget i Norrdellen N Hålsjö
Rosten, vägsträcka mellan Hålsjö och Norrbobyn
Rosten= Rast. Skolans mest efterlängtade ord som betecknar en stunds paus. Den betydelsen har inte ordet haft från början. Rast var i fornsvenskan ett längdmått och motsvarade en halv mil. På långa vandringar behövde man vila två gånger per mil. Samma innebörd har ordet rost i Norge och Island och äldre danskan där det heter rast lika som det gör här. Källa: Östgötalagen.
Rävkullsbackarna, backar i Hålsjö
Schavons, backstuga i Hålsjö som nu är försvunnen. Han brukade och byggde båtar.
Sjöladan, lada nära Norrdellen NÖ Skivars i Hålsjö
Skarpnäsviken, vik vid Norrdellen N Hålsjö
Skivarbacken, vägbacke NÖ Skivars Hålsjö
Skivarberget, bergknalle SÖ Skivars
Skolbacken, landsvägsbacke som nu hamnat på sidan om sedan vägen blivit rätad.
Skolsvängen, krök som genom rätning av vägen nu hamnat på sidan om nya sträckningen.
Spansk/Spanskgatan, äga och väg i Hålsjö
Stega, svinstia vid Per Jacks gård V. Hålsjö 12 (7Å26 Per Jonsson = Per Jacks)
Stenstorpet, torp å Hålsjö
Stobben, nu försvunnen stuga i Hålsjö
Strid –Jonkes, gård efter Jonas Strid i Hålsjö
Stridgatan, avtagsväg in till torpet Strids N Ol-Hans
Stridjorden, åker NÖ Ol-Hans
Svartgata, väg mellan Löten och Per Jacks. V. Hålsjö 12 (7Å26 Per Jonsson = Per Jacks)
Västibyvägen, från stora landsvägen vid Glugg genom den del av byn som kallas Västibyn,
Västigården, som stod i Glugg är nu borta
Östbänns, gården låg intill vägkröken Östbännskroken vid Holms. Gården revs på 30-talet.


Bylunds 1977. Bild från Arkiv DigitalKonsum 1977. Bild från Arkiv Digital


 
Konsum. Bild från Arkiv Digital.

 

HÖGSVED

Namnet Högsved, återfinns inte på annan plats i landet. Karta

Borkens, jordbrukslägenhet som brukades av en person Brok från Gammel-Borkens
Gunstgården, nu riven gård.
Bild Sockenbilder
Luffarbänken. Vägvakten Gustav Ström satte upp bänken V Högsved omk. 1930
Mickels, jordbrukslägenhet som ägdes av Mickel Johansson som avled på 1920-talet
Mörtänget, förr vattensjuk betesmark i Högsved
Slätrå, nu igenväxt åker eller slåtteräng Hålsjö 4, N Högsved
Spikens, lhg i Högsved, öknamn på en småväxt skomakare som aldrig sa spik utan nubb.
Suggänget, åker SÖ Norrigården å Hålsjö
Tjärdalen, en skogsbacke där det bränts tjära. En grop finns på platsen
Entreprenörer – Onlinekatalogen

 

 

Järnblästen

gpno-007-jarnblasten
Järnblästen. Fr v Anna, Brita, Anna-Greta Skoglund, Erik Skoglund, Lars samt två släktingar.

JÄRNBLÄSTEN Sockenbilder
Namnet Järnblästen, återfinns på ytterligare en plats i landet. Karta

Här har man framställt järn vilket framgår av namnet. 1592 var tre hillebardsmeder verksamma här.
Många som varit bosatta här återfinns i ”Delsbo, Norrbo, Bjuråker släktregister”, under 12 V.
I Ilsbos egen släktbok återfinns hela den kände Bläst-Lars Skoglunds släkttavla. Släkten har anor på Blästen från tidigt 1800-tal. Bläst-Lars levde här 25/4 1891 – 27/5 1964, då han omkom när hans hus brann ned till grunden.

Läs mer här om Järnblästen.

 

 

 

gpno-008-klacken
Klacken, som fastigheten såg ut  2006.

KLACKEN, karta
Namnet Klacken, återfinns på ytterligare sju platser i landet.

Ödegård belägen intill berget Klacken NÖ Björsbo.
Klacksbäcken, del av Björsbobäcken
Klackstäkten, en numer igenväxt åker
Klacksänget, myrmark längs Klacksbäcken
Läs mer här om Klacken

 

NORRBOBYN
Namnet Norrbobyn, återfinns inte på annan plats i landet. Karta.


Karta över Norrbobyn från 1793


Norrbo Kyrkstigen
Kyrkstigen och pilgrimsleden är troligen samma led.
Bilder över Norrbobyn

gpno-009-pipars-affaf
Norrbobyn Pipars affär 1925. Bakom disken står Ester Bäcklund. Senare blev hon lärarinna i Njuparne i Bjuråker.


gpno-009-karta
Klicka på Riksantikvarieämbetet för att läsa om alla fornlämningar


gpno-018-norrbo-b-pipars
Pipars i Norrbobyn. Läs när det var affär här. Bilden ägs av Anna Östberg


gpno-021-lada-klockars
Härbre vid Klockars. Byggnaden är ännu inte daterad, men bedöms vara från sent 1400-tal


gpno-030-slotter 
Staffas. Stående f v Lotta och, Jonas Mickelsson, Josefina och Per-Erik Stadin
Sittande, Stina Mickelsson, okänd, Sonja Mickelsson, blev g. m. Lars Andersson, de tog senare över gården
Bilden utlånad av Ulla Olsson


gpno-024-staffas
Norrbobyn, Staffas. Jonas o Stina Mickelsson
Bild ur Ulla Olssons samling


gpno-025-staffas 
Norrbobyn, Staffas. Stina o dottern Sonja Mickelsson
Bilden utlånad av Ulla Olsson


gpno-023-barn 
Norrbobyn, Gästgivars. Gustav Olsson f. 1921
Bilden utlånad av Ulla Olsson


gpno-029-bil

Herman Östberg och Erik Holmgren
Bilden utlånad av Ulla Olsson


gpno-051-smens-baks--n-byn
Smens bakstuga. Vilka är personerna? Bilden utlånad av Ingegerd Nilsson


gpno-052-n-byn-lotas
Lötas. Bilden utlånad av Ingegerd NilssonPipars 1977. Bild från Arkiv Digital


 


Orrens 1977. Bild från Arkiv DigitalAffären 1977. Bild från Arkiv DigitalBild från Arkiv DigitalBergfeldts 1977. Bild från Arkiv DigitalBloms 1977. Bild från Arkiv DigitalNygårds  1977. Bild från Arkiv DigitalStaffas 1977. Bild från Arkiv DigitalRävfarmen 1977. Bild från Arkiv Digital


Norrbobyn 1. Hängs, hemmansdelning
Norrbobyn 1. Mörkbacka, efter ägaren Mörk
Norrbobyn 1:3. Mårtens/Forslins
Norrbobyn 1:6. Smedens/Sme-Pelles/Smens
Norrbobyn 1:20. Ols-Backa/Krons
Norrbobyn 1:23. Villavallen Olsvens/Krons
Norrbobyn 1:25. Båtlänningen
Norrbobyn 1:29. Nordenståls
Norrbobyn 1:3 Mårtens
Norrbobyn 1:31. Fritiden
Norrbobyn 2. Ol-Jacks/Daniels
Norrbobyn 2:1. Holms, Bergfälts. Sommarhus Skrotten Holmtorpet 2:2, 2:3
Norrbobyn 4. Olbacka/Hindriks, torp
Norrbobyn 4:4.- 7:2 Gästgivars/Snälls/Stonsans/Staffars. Förr fanns här en  Gästgivargård
Norrbobyn 5. Pelles/Baltsars. Baltzar Lars från Överby i Forsa bodde här.Gården utflyttad till Backmo vid skiftet.
Norrbobyn 5. Godtäkten, äga
Norrbobyn 6. Ersk Ers
Norrbobyn 7. Hjortstorpet
Norrbobyn 7:2. Jakobs/Hjälms/Staffas/ Anders Staffare Staffare AB
Norrbobyn 7:3. Erk Ers
Norrbobyn 8. Brasks, gården är utflyttad till Fönebo
Norrbobyn 9. Bränntomt, odling SV Staffas. 1912 hittades här två 2000 år gamla urnor.
Norrbobyn 9:2. Snällsbruket/Backlins
Norrbobyn 9:3. Olsvens
Norrbobyn 9:8. Länsmans/Villas. Länsmansgården flyttad till Backmo. Länsman Jonas Hellberg köpte hemmanet 1708. Nuvarande gård byggd 1912  i villastil därav namnet Villas.
Norrbobyn 10:1 Henses, gården utflyttad till Backmo
Norrbobyn 11. Björnbruket, avstyckning äga.
Norrbobyn 11- 12:2. Jans, Innehavaren av gårdsnamnet överfört från Jans i Skärås
Norrbobyn 11:2. Missionshuset/Spjuttorpet/Fanjunkarns/Magnus
Norrbobyn 11:6. Tomtens /Hastes/Timpers
Norrbobyn 11:3. Ellas svalen, invid åkern har Ellas stuga en gång lagat.
Norrbobyn 11:3. Perslund/Ejvins/Stadins
Norrbobyn 11:5. Jans
Norrbobyn 11:6. Hastes /Timper
Norrbobyn 11:8. Fanjunkars/Spjuttorpet
Norrbobyn 12. Forslins
Norrbobyn 12. Jakobs/Bergmans
Norrbobyn 12. Baströjningen, avstyckning/äga
Norrbobyn 12. Bergs, torp
Norrbobyn 12. Jakobs, namnet är numer ur bruk
Norrbobyn 12:1 Spjutet/Fanjunkars, lht.
Norrbobyn 12:2. Jans/Ol-Jonstomten
Norrbobyn 12:4. Nygårds
Norrbobyn 12:6 – 12:7. Bloms
Norrbobyn 12:9. Blåbergsbruket/Bergsbruket/Gränses
Norrbobyn 12:10. Jokobs/Bergmans
Norrbobyn 12:14. Florentins
Norrbobyn 13:2. Lötas. Löt kallas i de flesta fall ett inhägnat område invid gården.
Norrbobyn 13:3. Skrotten, Åströms
Norrbobyn 13:8. Skråtorpet/Typografernas
Norrbobyn 14. Karls, gården nu borta
Norrbobyn 14. Käcks
Norrbobyn 14. Mistelsmyran, ägan är en odlad myr
Norrbobyn 14:?. Pipar-Jonas/ Söms. Söm var far till Bergman
Norrbobyn 14:3 Såjers (Såggårds) Namn efter det hus som låg här tidigare
Norrbobyn 14:7. Hansbruket/Engbergs/Kalles/Bloms 
Norrbobyn 14:8. Magnuses/Nilses
Norrbobyn 14:11. Vedmyra 7:8. Orrens
Norrbobyn 14:13 Ling-Kares/Normans Per.
Norrbobyn 14:15 Tingbergs/Lyckobruket
Norrbobyn 14:17. Brolins Bygg.Brolin
Norrbobyn 14:18, 14:18. Rävfarmen
Norrbobyn 15. Smedjebacken/Munkens = ungkarl
Norrbobyn 15:3. Gammel-Hjortens/Pipars. Pipare= Hornblåsare, som angav ton i kyrkan
Norrbobyn 15:4. Klockars. Den som byggde gården var klockare
Norrbobyn 16:1. Prosts. En prostänka har en gång ägt hemmanet.
Norrbobyn 16:2. Saras/Larses/Såggårdstorpet (Såjers)
Norrbobyn 16:4. Här låg byns skola som brann ned 1970.
Norrbobyn 16:6. Fribergs
Norrbobyn 16:7. Drugge
Norrbobyn 17. Flinks, nu försvunnit torp.
Norrbobyn 17. Stadins
Norrbobyn 17. Per Mats/Nilses
Norrbobyn 17:1. Magnuses
Norrbobyn 17. Hanses, torp
Norrbobyn 17:16. Normans/Natans
Norrbobyn 17. Holms, åker S Skrotten hör till Holms
Norrbobyn 17:17. Jonkes bygge/Lönngården
Norrbobyn 18. Lövarvet, gårdsplats
Norrbobyn 19. Gråsandåkern. Äldsta gården i byn
Norrbobyn 20:1 F.d. Affären och första skolan
Norrbobyn 22:1. Godtemplarhus/Normans Lasses/Post-Annas
Norrbobyn 29:1. Sandåkers
Norrbobyn 32:1 Mylmagga/Ol-Jons/Björnbruket/Hermans
Norrbobyn 34:1. Prästgården 1:3. Leeks/Palms
Norrbobyn 35:1. Prästgården 1:4. Hedboms/Frasses/Ullas
Prästgården 1:11. G:a Prästgården 
Prästgården 1:13. Prästgården, landbons
Norrbo kyrka Wikipedia Kyrkans program… Svenska kyrkan
Vedmyra 1:3, Orrens
Arvs, SÖ Lötas nu rivet torp efter knekten Arv.
Arvladan, loge vid Arvsåkern i Båtlänningen
Aspens, nu försvunnit torp
Backarns/Backensgården, nu försvunnit torp (och åker) i närheten av Båtlänningsbacken
Badstuguvallen/Bastvallen, fäbod hörande till Norrbobyn
Bergsbruket/Blåbärstorpet, torp som ägdes av en soldat Sjöberg som tog sig namnet Berg.
Bolins, nu försvunnet torp som legat mellan Flinks-Gräntz N om vägen
Braskgatan, vägbit mellan Ol-Svens och Staffars. Brask-Johan flyttade sedan till Fönebo.
Båthusviken, vik i Norrdellen. Där stod tidigare ett båthus.
Båtlänningen, båtplats i Sördellen. Där stod tidigare ett båthus. Läs här om bussolyckan
Båtlänningen, nu litet sommarstugeområde. Tidigare fanns här ett soldattorp. Här bodde en som kallades Hag-Olle. Kyrkobesökare från de östra byarna brukade lämna sina båtar här när de besökte kyrkan.
Båtlänningsbacken, backe i vägen vid Båtlänningen
Danielsåkern, en skomakare Daniel bodde där intill. (Lennart Hagåsen 1976)
Danskvik, vik i Norrdellen. Enl. trad. drevs danskarna ut i vattnet här vid en strid 1434
Erk-Ers, i trädgården syns grundstenarna efter det till Backmo utflyttade Erk-Ers
Farstallen eller Färdstallen, stall vid Lötas.
Finland, åker å prästgården Norrbo
Finn-Olles sand, strandbit vid Norrdellen N Skrotten
Fjärden/Uppifjärden/Västifjärden, vik, del av Norrdellen NV Norrbobyn
Forslins hällan, stor sten alldeles utanför gården Mårtens i Sördellen SÖ Norrbobyn
Fröjdlogen, tröskloge vid Båtlänningen
Gränsbruket, åkrar SÖ Skrotten. Har ägds av en Gräns.
Hag-Olles täkten, åker mellan Båtlänningen och Mårtens. Hag-Olle lär ha bott i Båtlänningen.
Homobruket, torp
Hanseskroken, nu försvunnen vägkrök vid prästgården. Hanses gård lär ha stått här.
Hästhagstäkten eller Hästhagäkten, åker å prästgården bakom kyrka mot Norrdellen
Myrviksudden/Hansesudden, udde i Norra Dellen
Hjälmlogen, loge NV Lötas. Står mellan Erk-Ers och Gästgivars
Hägnaden, åkerjord vid prästgården.
Kojudden, tidigare Tjockudden, udde i Norrdellen N. Norrbobyn
Korssand, udde, vik och badstrand i Norrdellen
Kranses, åker, troligen namn efter ett nu försvunnet torp SÖ Lötas
Kullstaden, jordkulle NV Skrotten och notplats på östra ändan av Hålsjö holme
Kvarnholmen, holme i Norrdellen på västra sidan om Norrboån
Kyrkgaddsvägen/Järngaddsvägen, brukningsväg och stig mellan Norrbobyn och Hålsjö
Kålsängen, åker N Staffas
Käckbacken, vägbacke. Käckbruket, åker, S Skrotten
Lars-Jacks, numer försvunnen gård i Norrbobyn. Brukarna av gården har hetat Lars Jakobsson och Jakob Larsson växelvis i flera generationer.
Lilladan, lada SV Staffas
Lillsand, vik i Norrdellen V Norrbobyn
Lillsandsholmen/udden, udde vid Lillsand
Lyckevallen, försvunnen fäbod vid Lyckeåsen Ö Fönebo, vars stugor återfinns i Norrbobyn
Lyckens, nu försvunnen gård som troligen stod där åkern kallas för lycketomten
Lyckobruket, = liten ängslycka. Avstyckning från Norrbobyn 14 och 15.
Mormorsstycket, åker i Norrbobyn
Myrvägen/Syltavägen, väg mellan Norrbobyn och Syltan
Mystersmyran, åker Ö Skrotten
Nilses bruket, åker S Skrotten efter Nils Östberg
Nollan, rund myr NÖ Båtlänningen
Normanskroken, nu försvunnen landsvägskrok genom byn
Normanstäkten/Nyckelvikstäkten, åker vid Nyckelvik, NÖ Norrbobyn
Norrbo Skans, vallgravar på Rävnäs
Offersten, nu bortagen sten vi offerstensbacken S Skrotten
Ol-Jons gatan, väg i Norrbobyn
Oppboningen, åker SÖ Skrotten
Oppifjärden, del av Norrdellen NV Norrbobyn
Pelles brunnen, brunn Norrbobyn 5, NV Lötas mellan Erk-Ers och Lötas
Pelles gadden, gångstig N Norrbobyn
Per-Matslogen, loge NV Lötas
Per Stabbe, tall vid Norrbo kyrka. ”Tallen är knappa 200 år gammal, men sägnerna om den och om den nu döda Per Sto äro många och märkliga. Tallen tillhör en visserligen ovanlig men dock här och var förekommande extremform av vår vanliga tall. Den har sannolikt som planta blivit skadad och därför mångstammig. Tidigt har den förlorat sin förmåga att skjuta toppskott och mera vuxet på bredden än på höjden. Den är 10 meter bred och 5,5 m hög och stammens omkrets är vid basen 510cm. 3/6 1951”. Slut citat, ur boken, Natur i Hälsingland och Härjedalen av Tore Arnborg och Kai Curry-Lindahl 1951.

gpno-010-per-stabbe
Per Stabbe

Petters, nu försvunnen gård efter Petter Engberg SÖ Lötas
Piparudden, udde i Norrdellen NÖ Skrotten
Prostmyrorna, åker Ö Skrotten
Pålningen, stenpir vid Norrboån
Rollbergs el. Rolfsbergsgården, åker Ö Båtlänningen
Rolfsbergsänget, äga Vedmyra 1.
Roten, slåtteräng på Näsen vid Boholm NV Skrotten
Sandåkern eller Lövarvet, platser å prästgården. Gård härifrån utflyttad till Bästdal
Skolkroken, vägkrök belägen vid den 1970 nedbrunna skolan i Norrbobyn
Skägget, åker i Norrbobyn
Smedladan, lada belägen på smedtäkten SÖ Lötas
Spångerängsviken, vik vid Skrotten
Stons, torp på Snällsbruket Norrbobyn 4
Svanudden och Svanviken, i Norrdellen NÖ Norrbobyn
Syltaviken med intilliggande Hästmyren togs det stenblock som pryder Norrbo skans
Syltan, vik, åker N Norrbobyn. Sylta= sankt, sumpigt område
Syltvägen, väg till Syltan, kallas även Myrvägen då den går förbi Lockmyr
Sömsänget/Bergmansänget, åker å Prästgården. Söm var far till Bergman
Tegelbruket, strandparti där det funnits ett tegelbruk vid Norrdellen NV Skrotten
Väst på Sojel, åker
Ängmans, åkrar och buskage i Båtlänningen minner om ett nu försvunnet torp
Över-Långnäsladorna, två lador belägna vid västra kanten av Över-Långnästäkten NÖ byn.

gpno-011-norrbobyn


gpno-047-uthus-1937-38
Härbre i Norrbo fotat 1937 eller 1938.
Källa: Länsmuseet Gävleborg.

gpno-020-lada-kyrkan 
Härbre på Kyrkvallen. På andra sidan vägen sett från Norrbo kyrka står detta härbre. I slutet av 1800-talet flyttades härbret till Knåpvallen vid Ormberg där den användes som hölada. Dåvarande ägaren skänkte härbret till hembygdsföreningen som placerade den vid kyrkan 1952, eftersom man tänkt lägga hembygdsgården där. Träprover visar att härbret är byggt omkring 1482. En del stockar har blivit utbytta med timmer fällt vintern 1549-50.Prästgården 1977. Bild från Arkiv Digital

 

 

Norrboån

gpno-012-norrbo-b
Fornlämningen mitt i bild, Kånkan kallad, är en gammal begravningsplats
Klicka på Riksantikvarieämbetet för att läsa om alla fornlämningar.

NORRBOÅN

Namnet Norrboån, återfinns inte på annan plats i landet Norrboån karta
Norrboån Länsmuseet Gävleborg
Prästgården 1:2. Nya Dellenbaden, f.d. festplats och restaurant vid Ånäset. Byggd 1929.
Arkeologi Norrboån
Prästgården 1:5 Sandgrens/Bergströms
Vedmyra 7:12 Emils
Vedmyra 7:13,7:26 Ugglas
Vedmyra 7:31 Pira/G:a Dellenbaden. En vårdag 1914 brann Piras ner till grunden.
Vedmyra 8:1 Jösses/Perssons

Blodmyra nu kallas camping för Rävnäset Se Nitas vackra bilder från Blodmyra
Sommarhemmet Dellenbaden
Tusenåriga lämningar vid Norrboån P4 Gävleborg
Dragränna från Järnåldern vid Norrboån ARKEOLOGI GÄVLEBORG
Invigning av nya bron över Norrboån den 12 nov 2015, Hela Hälsingland.se.

Läs mer här om Norrboån

Pin-001-piras
Kronolänsmansgården ”Piras” nedbrunnen 1914. Vägen till vänster leder till Delsbo, vägen t. h. leder till Bjuråker. Snöplogarna till vägarna står uppställda på ömse sidor.
Bild ur boken”Några blad ur Norrbo sockens historia”.

gpno-031-gamla-dell

Sommarhemmet

gpno-019-bolllan-norrboan
Fotbollsplan vid Norrboån. Det här motståndarlaget var från Ängebo

gpno-026-sagospel

Sagospel vid Lillsand. Ledare Anna-Greta Härdelin
Bild ur Ulla Olssons samling
Bakre raden från vänster: Karin Olsson Prost, Anna Jonsson Lötas, Sonja Mickelsson Staffas, Märta Jonsson, Orrens, Andrea K…, Ester Blom, Marta Jonsson Lötas, Anna Pipars, Karl Löta, … Kring prästgården, Ella Bergsman, Ann-Mari Enocksson, Ingrid Pipars.
Sittande: Anna o Emma Erskers, Göta Bergman, Johan Östberg, Anna-Brita Prosts, Karin Enocksson och Elsa Bergman.

gpno-012-norrbo
Flygfoto över Norrboån

 

 

SANDMYREN Karta
Glads
Sandmyren har en egen sammanställning

gpno-013-sandmyren
Sandmyren

Läs mer här om Sandmyren

 

STENSGÄRDE 

Stensgärde återfinns på ytterligare en plats i landet. Karta
Stengärde var förr en enstaka gård som kallades för Stenkorset
Stensgärde Sockenbilder
Stensgärde 1. Aro äga
Stensgärde 1:4 Glads/Skogbergs. Namn efter gårdens ägare. Sven-Erik Glad var den förste.
Stensgärde 1-1:5 Nilsbo/Nilses
Stensgärde 1. Falktorpet/Falkses, har stått här.
Stensgärde 1:1 Krings torp
Arvs/Arvses/Rusarvs, torp efter knekten Arv
Bästdalsbåthusen, båtplats vid Norrdellen N Stensgärde
Kringmyran, myr, i närheten av torpet Krings å Stensgärde
Stengårds, gård å Stensgärde

gpno-046-annons-1926

Annons ur Hudiksvalls Tidning 31 juli 1926

 

WEDMYRA

Vedmyra, by i sydvästradelen av Norrbo sn. Delar av byn tillhör Norrbo, Delsbo och Bjuråkers socknar. Namnet återfinns inte på fler platser i landet. Karta
Vedmyra 1, Eriks, hemmansdelning. (Nils Erik Eriksson 1936)
Vedmyra 1, Bergmyran, äga.
Vedmyra 1. Falkens tomten, äga efter en gård som har stått här
Vedmyra 1. Kvarnbacken, här har stått en kvarn
Vedmyra 1:20. Ersk Ers
Vedmyra 1:34. Nilses/Nilsas

 

 

ÄNGSBO /ÄNGEBO= Ängebo finns i Bjuråker och på ytterligare tre platser i landet. Karta
Ängebo 1. Äga. Flera gårdar ägde förr nyodlingen här.
Ängebo 1. Hästhagen, avstyckning
Ängebo 1. Kringlet, avstyckat jordområde
Ängebo 2:1. Ängebo gård
Klacksberget, höjd Ängebo o Bästdal
Lerbruket/Tegelbruksgropen, lertag där man tog lera till tegel S Ängebo
Slåttsveden, åker i Ängebo 1.
Slåttsvedsharet, grund i Norrdellen

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan, och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *