Forsså Bruk

Sedan 1840-talet fanns i Näsviken en lerkärlsfabrik.1860 övertog Eduard Rasch Böle Kakelugns- och stenkärlsfabrik och bytte namn till Forsså stenkärlsfabrik.1868 revs den gamla kakelfabriken för att ge plats för byggnation av en pappersmassefabrik.


Läs om Forsså Bruk-Wikipedia


Läs om PLM – Wikipedia


Se bilder Sockenbilder/Forsa


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan.

 

 

Forsså Bruk


Hudiksvalls Veckoblad 24 augusti 1850

Helklingat taktegel av Forså i Forsa socken tillverkning försäljes hos P. Wahlström


1846 Kommerskollegium utfärdade ”tillståndsbrev” åt f d löjtnanten Nils Philip Fränell att i Forsa anlägga en kakelugns- och lerkärlsfabrik.

1856 ca fanns det tre lerbråk (blandare) i området, en ägdes av Anders Andersson i Böle och två ägdes av Forsså tegelbruk- och stenkärlsfabrik

1858 I Böleströmmen fanns en tullkvarn, sex linberedningsverk, en linhammare, tre linbråk och en smedja.

1858 förvärvade Eduard Rasch tegelbruket i avsikt att anlägga ett järnbruk, bessemerverk på platsen vilket sedan blev skrinlagt.

1860 Eduard Rasch övertog Böle Kakelugns- och stenkärlsfabrik och bytte namn till Forssåns stenkärlsfabrik.


Helsingen den 5 april 1861


Priskurant på flata och runda kakelugnar 1861


Helsingen den 29 november 1861


Vid Forså Manufakturverkstad tillverkas alla sorters yxor, såsom:
hugg-, hand-, tälj- och träd – samt spadar, skyfflar, hästskor, plogar,
bomsmiden och dylikt. Forsån i oktober 1861
Eduard Rasch


1868 Den gamla kakelfabriken revs och Forsså Bruk började bygga ett av de första träsliperierna i Sverige och det första i Norrland.

1869 Driften är nu i gång och den första trämassan har tillverkats i Forsså Bruk.

1874 Rasch införde den av tysken Behrend uppfunna metoden att genom ångblåsning av veden åstadkomma en segare fiber. Fabrikatet kallas ”läderpapp”. Under de första åren i brukets historia transporterades produkterna till Forsa varifrån det fanns järnvägsförbindelse med Hudiksvall. Men nu byggde Rasch en privat järnväg från Näsviken, men den trafikerades enbart under sommaren.

1890 invigdes Ljusdals-banan och därmed låg hela världen öppen för bruket.

1911 Depressionsvågen i världen drabbade också bruket. Långt framskridna planer på ytterligare utbyggnad fick stoppas och vid nyåret gick bolaget i konkurs. Betalningarna fick ställas in. Familjen Rasch försvann från bruket och konkursförvaltaren lyckades sälja industrin. Ett konsortium bildade Forsså Bruks AB och till brukspatron utsågs Werner Rhedin från Surte glasbruk i Västergötland. Paul Birch Burchardt från Fridafors fabriker i Småland blev disponent.
Aktiebolagets kapital fördubblades och utbyggnadsplanerna kunde fullföljas.

1913-14 Det nya pappbruket började byggas och under byggtiden eldhärjades det gamla och byggdes aldrig upp igen. Företaget hade redan 1895 gått över till elektricitet och nu tryggade man kraftförsörjningen genom att köpa hälften av Edefors- och Edängeforsfallen i Ljusnan.

1918 Antalet anställda höll sig konstant vid 125 personer men tillverkningen ökade snabbt. 1912 var produktionen 1. 481 ton papp och fem år senare 4.768 ton. Aktiekapitalet hade också ökat till 2,3 miljoner kronor.

1924 Konkurrensen hårdnade och Forsså Bruk förädlade sin papp ytterligare ett steg. Dotterbolaget Kraftbox bildades och fabriken byggdes ut igen. Kooperationen satsade pengar i dotterbolaget. Från 1920-talet hade bruket både tillverkning av massa, papp och vidareförädling av solidpapp för ytteremballage.

1935-45 Produktionen steg kraftigt fram till slutet av 1930-talet. Under kriget fick Forsså svårt att sälja sina produkter. Marknaden krympte och i början av 1940-talet tvingades bolaget att sälja aktier. Under krigsåren ökade dock bruket arbetsstyrkan från 190 till 298 personer trots  att produktionen minskade något.

1948 Efter krigsslutet kom åter en gynnsam period för Forsså. Pappmaskinen byggdes ut och 1948 noterades en årsproduktion på över 10. 000 ton papp. Samma år tillverkades 16. 000 ton våtmassa vid fabriken.

1967 Sedan början av 1950-talet hade Forsså endast i begränsad utsträckning använt returfiber i sin massatillverkning. Det här året lades basen för egen massatillverkning – träsliperiet – ner och bruket satsade på returpapper som råvara. Ungefär hälften av råvaran – kemisk och mekanisk massa – köptes från andra fabriker. I samband med att träsliperiet i Forsså lades ner såldes också andelen i Edänge kraftstation. Forsså bildade det danska dotterbolaget A/S Svedabox för att efter tre år vara ensamma ägare.

1974 Redan efter ett par år – när Forsså var ett inarbetat återvinningsföretag – kom en ny intressent in i bilden. Det var Plåtmanufaktur AB PLM som också köpte Forsså och Westervik. Köpet innebar inga större  förändringar för bruket i Näsviken.

1976 PLM satsade på en ny hylsfabrik och en ny kascheringsmaskin (som klistrar ihop pappen till en kraftigare vara) i Näsviken. Maskinen var den andra i sitt slag i världen.

1980 PLM måste strukturrationalisera för att få ner förlustsiffrorna för sin pappers-division. Westerviks-fabriken lades ner i september. Även Forsså drabbades – skiften minskades från fem till tre vid kascheringen, från fem till fyra vid papptillverkningen. Vid hylsfabriken gick man över till dagskift. När rationaliseringen var färdig hade 57 personer fått lämna fabriken.

1981 Hylsfabriken såldes till Andersfors i Medelpad. Men problemen var trots inskränkningarna inte över för Forsså. De följande åren blev kostsamma för PLM även om förlusterna minskade något. PLM började söka en ny ägare för att bli kvitt sitt problembarn. Tanken var att Forsså skulle leva vidare som papptillverkare, men inte under PLM:s mantel. Man hörde sig för hos liknande och större företag i branschen, enligt uppgift bl.a. Iggesunds bruk men fick inget napp. Den ende intressenten var Munksjö som samtidigt var Forssås störste inhemska konkurrent.

Våren 1982 blev det klart – det dramatiska beslutet för 206 anställda:
Munksjö ville köpa Forssås maskiner, marknad och lager och det 115-åriga brukets dagar var räknade.


Text och bild ur HT den 30 april 1983. Inne i arksalen arbetade både män och kvinnor


Hudiksvallsposten den 2 januari 1889Forsså Bruk samt delar av Böle och Veda byar under slutet av 1800-talet. Bild ur boken FORSA.Vykort över Forsså Bruk från början av 1900-taletFrån Blåsåsens höjder hade Näsvikens centrum detta utseende 1915


Forsså Bruks historia har också varit en stor del av Näsvikens samhällets historia.
Under Brukets storhetstid var det mellan 200 – 300 personer som fick sin utkomst vid detta företag.

Den 23 juni 1982 drabbades de anställda och hela bygden av beskedet – om ett år slår fabriken igen sin verksamhet.

Munksjö köper Forsså Kraftbox maskiner och marknad. FLM (Plåtmannufaktur AB) kommer under 1983 att avveckla verksamheten vid Forsså, som då hade 210 anställda.

Ägaren förklarade med motiven till nedläggningen med orden:
– Betydande förluster till följd av överkapacitet i branschen.

Innan vi närmare fördjupar oss i det tragiska slutet på denna industriella epok, ska vi nysta på den historiska tråden.

När Forsså Bruks grundare Eduard Rasch kom till den lilla byn vid Bölesrömmen på 1850-talet var hans planer att där starta ett järnbruk.

Han förvärvade en kakelfabrik som var i drift i Näsviken. Han kastade sina blickar på ett tegelbruk som ägdes av patron Johan Larsson.

Rasch som hade sina rötter i Hannover, Tyskland arbetade 10-tal år vid Hudiksvalls Trävaruaktiebolag innan han satte spaden i jorden för att bygga en av landets första massafabriker i Näsviken. Året var 1868.

Till en början transporterades produkterna till Forsa som då hade järnvägsförbindelse med Hudiksvall. En tid prövade fabriken på att tillverka konstläder – Zulukaffer.


1909 byggs det nya sliperiet i Näsviken. Den 48 m höga skorstenen stod kvar till 1991 då den sprängdes med 5 kg dynamit av Ulf Widlund och Åke Frank.

Från far till son
När grundaren Eduard Rasch avled 1896 tog sonen Berthold över platsen som disponent efter att ha varit driftchef under några år. Det investerades i nya maskiner och konstlädret var en stor produkt.

1911 blev en mörk milstolpe i bolagets historia. Sverige och hela omvärlden hade drabbats av en svår depression. Planerad utbyggnad stoppades, bolaget gick i konkurs och familjen Rasch gjorde sorti från AB Forsså Träpappfabrik.

Ett konsortium bildade Forsså Bruks AB och brukspatron blev Werner Rhedin från Surte glasbruk i Västergötland. På disponentstolen tog Paul Birch Burchart från Fridafors fabriker i Småland plats. Släkten Burchart kom sedan att sätta sin prägel på företagets ledning under ett halvt sekel.

Ett nytt pappersbruk byggdes under åren 1913 – 1914. Produktionen som 1912 var 1.480 ton hade 5 år senare stigit till 4.768 ton.

Konkurrensen hårdnade, tekniken gjorde sina landvinningar och genom dotterföretaget Kraft-box startades en vidareförädling av brukets papp.

Från 1920 tillverkades massa, papp och vidareförädling till solidpapp för ytteremballage.

Efter krigsslutet 1945 upplevde Forsså en framgångsrik period. Pappmaskinen byggdes ut och årsproduktionen översteg 10.000 ton. Samtidigt började Bruket att utnyttja returpapper för sin produktion. Från hela Sverige rullade järnvägsvagnar in till Näsviken med gamla tidningar, returpapper av alla slag som maldes in i råvaran.Forsså Bruk 1924 Personal från underhåll och klistermaskin
Stående bak:
Otto Rask, Sigurd Pettersson, Erik Engström, Bernhard Fagerström, Hugo Borg, Eskil Olsson, Herman Olsson, Gustav Fagerström och Elov Ström
Mellan raden:
…?, Maria Eriksson, Tilda Olsson, Karin Hultkvist, Lisen Tåström, Amanda Carling och Boyan Rundgren
Främre raden:
Otto Hultkvist, Jon Erik Nord den yngre, Eskil Enkvist, Jon Erik Nord den äldre, Gustav Borg, Johan Skoglund, G W Fagerström, Per J Borg, Calle Schmidt och Axel Persson.


Margarinlådor och litografiskt flerfärgstryck
Åren gick. Hjulen rullade som vanligt vid Bruket. Eldaren ”Lill-Calle” Olsson, maskinreparatören ”Calle Macko” Malmqvist, Per Söderström i Byberg, Alrik Hådén i Böle och långa raden av trotjänare vandrade in och ut genom fabriksgrindarna med matsäcksboxen i hand.

Det var inte bara margarinlådor och annan ytteremballage som Kraftbox ”sprutade” fram på den tiden. De hade också blivit specialister på innerförpackningar med litografiskt flerfärgstryck.

Klistermaskiner, stans- och häftmaskiner var dagens melodi. Tempoarbetet hade gjort sitt intåg. Snabba fingrar och mera pengar i portmonnän.

Armarna gick som lärkvingar när Erik Hiller och hans jämnåriga matade dessa maskiner. Och när söndagen kom köade folk utanför Folkets hus för att få uppleva karusellen Lockfågelns festliga upptåg på scenen.

Samhället fick nya skollokaler och en ny idrottsarena Forssåtunet. Brukets tekniker veckade sina pannor kring vattentäta lådor för fisk, grönsaker och mycket annat. Här väntade en ny stor marknad.

Men som alltid krävs det kapital då det satsas på nya produkter. I slutet av 1960-talet hade Bruket stora bekymmer med ekonomin. Det fanns inte pengar för den utbyggnad som konkurrensen krävde. Westerviks pappersbruk AB dök då upp som köpare av Forsså Bruk.

Redan 1974 var det dags för nya ägare. PLM (Plåtmannufaktur AB) köpte både Forsså och Westervik. PLM startade sin verksamhet i Näsviken med att bygga en hylsfabrik och inköpa en ny kascheringsmaskin. Men Forsså Bruk visade inga vinstsiffror.

Kärva vindar och oro i samhället
PLM
satte in några strukturåtgärder och Forsså Bruk stampade vidare några år, men frågetecknen blev bara större. När midsommarhelgen 1982 stod för dörren kom meddelandet:

–  Munksjö köper Forsså Kraftbox AB:s maskiner och marknad. PLM kommer under 1983 att avveckla verksamheten vid Forsså, som då hade 210 anställda.

  I en kommitté sade PLM:
 –  Verksamheten vid Forsså Kraftbox har under en lång följd av år gått med betydande förluster till följd av överkapacitet på marknaden för brukets produkter.

Ett år senare, den 1 juli 1983 var avskedets stund inne. Maskinerna stannade för alltid. De anställda kramade om varandra. Allvarstyngda ansikten. Vad skulle morgondagen bära i sitt sköte?

Det känns bittert en dag som denna. Inte minst för mig som kämpat varje dag för att söka rädda arbetstillfällen. Vi på golvet har sett vart vi var på väg, sade SALF-klubbens ordförande Karl Olsson, Hamre.

Produktionen
Järnvägen Hudiksvall – Forsa
hade tillkommit 1860 med slussar till Dellensjöarna och detta var en förutsättning för att klara frakterna till fabriken. En annan förutsättning var den befintliga vattenkraften för att klara kraftförsörjningen. En damm byggdes och kraften till fabriken levererades av två liggande turbiner, lämningar efter rampen till en av dem synes ännu, dessutom finns en turbin där kraftstationen ligger. Kraften till olika delar av fabriken förmedlades av transmissioner och remmar. Dessutom fanns en ångmaskin intill mekaniska verkstaden. I början av 1900-talet tillkom en kraftstation vid nedre slussen i Hamre.


1868 fick bolaget sin första utmärkelse. Samma år revs den gamla kakelfabriken och på platsen påbörjades byggnation av en pappersmassefabrik

År 1868 – 1869 började framställningen av träpapper, det var en omständlig procedur då allt skedde för hand, varje färdigt papp ark skulle först efter det har tagits av pappmaskinen pressas, torkas i magasin med luftventilation, glättas mellan maskindrivna polerade stålvalsar och därefter kantskäras. Slutligen var det kvinnor som vägde och mätte tjockleken på varje ark och sorterade arken i högar. 70×100 var vanligt format. Arken packades i balar om 150 kilo med luckor på över och undersidan. Innan bandjärnet kom användes vidjor av björk. Transporten av den färdiga varan skedde sommartid med båt på Tamms kanalled till Forsa station och därifrån med tåg till Hudiksvall för vidare befordran med båt. När norra stambanan blev färdig förbi Ljusdal kördes vintertid pappen och andra produkter från fabriken med hästforor till Ljusdal.


1897-09-02
Forsså Träpappfabrik deltog i Stockholmsutställningen och den i Tyskland utgivna Papier-Zeitung uppger att Forssås monter är storartad; ”Alla alster från denna fabrik, äro framstående och stå oöverträffade i sitt slag. Pappen återger de finaste utpressningar med alla enskildenheter. Fabriken behärskar marknaden med sina alster”.

Nordens expositionstidning skriver bl.a: ”Fabriken utställer prover av alla sina tillverkningar, bestående av papp till bokbinderier, kartongfabriker, skofabriker, järnvägsbiljetter, adresslappar, tygpressning (presspahn) etc. Dessutom utställes av använda råmaterieler okokt trä, ångkokt trä, hackat trä, kollrad massa (system Rasch-Kirchner) samt färdig massa, dels slipad dels behandlad efter det egna systemet, den s.k. Quetsch-metoden.

För att visa pappens överlägsna godhet för finaste bokband, äro smakfulla album, bundna av Forsså ”halvpatentpapp” hos flera av landets förnämsta bokbinderier och innehållande prover av alla fabrikanterna, utställda. Slutligen finns pressade bilder av glanskartong som genom mycket hög relief (utpressning) visa pappens läderliknande styrka. Fabriken är den enda i Skandinavien som tillverka glanspresspapper. Linskivepackningar av patenterad läderpapp hava på senare tiden börjat föras i marknaden och föreligga däröver de amplaste utlåtanden. Ett par skoklackar visa pappens användning visa pappens användning till utländska skodon. Färdiga, emballerade balar visa förpackningen för export och försändning inom landet. Montern, utförd av gips, krönes av en jordglob såsom en sinnebild av att Forsså papp är spridd jorden runt. En vy i olja över hela etablissemanget synes i fonden. Ett större album, upptagande alla vid föregående expositioner erhållna belöningar, samt exteriörer och interiörer över verket, är även utställd.”
Källa: Forsadatabas.seVedtransport till Forsså sliperi 1900 -1910

Från början framflottades slipveden till en plats vi kallade ”slipvedsbryggan” där man med häst och en vagn med ett hjulpar kördes ut i vattnet där stockarna surrades fast och kördes upp på land, där de barkades för hand. Stockarna var 10 fot, dvs 3 meter, men de hade varit längre från början. Efter att ha barkats kördes timmerstockarna fram till fabriken och kapades i längder som passade för slipstolarna. En del av veden kokades för framställning av brun papp. Det fanns en liggande kokare där lastade vagnar kördes in och under viss tid med ångtryck antog en brun färg. Dessutom fanns en klotrund kokare av stora dimensioner som roterade. Försök har gjorts att koka sågspån för att användas vid papptillverkning men kokaren exploderade och en man dödades.

Slipstolarna var av tysk tillverkning med 5 – 6 tryck fördelade på framsidan upp till centrum på stenen och så små att det inte fanns plats för mer än ett par vedtrum i varje. Matningen skedde genom en kätting. Bredden på stenarna var omkring 30 cm och de var fastsatta direkt på axeln med två genomgående krysskilar. På stenen var brickor med genomgående bultar.

Från sliparna gick massan till raffinörer av samma typ som kvarnstenar. Därifrån till grovsorterare (skyttelverk) till en centrifugalholländare som bestod av en vertikalt stående apparat med en fast och en rörlig del med på kant stående stålstänger efter samma idé som en holländare. Efter detta gick den till en större holländare med en mycket omsorgsfull malning. Sedan gick massan ned till pappmaskinerna där massan togs upp från siebern på filt till en järnvals av varierande dimension beroende på vilket format som skulle tillverkas. De som skötte maskinen kallades för pappmakare och det var noga med skötseln om det skulle bli bra papp.

I valsen fanns längsgående spår, ibland två, pappformatet bestämde detta. För att få någorlunda samma tjocklek på pappen fanns där ett hjul som nådde pappen när rätt tjocklek uppnåtts. Då ringde en klocka och då skulle pappmakaren med en benkniv göra ett snitt efter valsens spår och försiktigt lägga arket på en vagn. Mellan varje ark lades en plåt och när den var lastad kördes den till den hydrauliska pressen där det mesta av vattnet pressades ur.

Pressen var placerad i hörnet vid uppgången till kraftstationen (inifrån).

Från pressen kördes den upp på ett spår dragen av en lina för att upphängas för torkning. I fabrikens första tid, lufttorkades pappen i kanaler med värme. Omkring 1897 byggdes ett ca 30 meter högt torktorn. Då sattes pappen fast med klykor på vagnar som sedan kopplades till en kätting. På vagnens ändar satt byglar som passade in på tappar på kättingarna och följde med kättingarnas gång. En mängd kamflänselement gav värme.

När pappen hade torkat var den vågig och ojämn och då skulle den glättas. Detta gick till på så vis att den ark för ark fördes in mellan två valsar, där den skulle renskäras vilket skedde för hand, sedermera tillkom dock en mekanisk skärmaskin.

Zulukaffern fick först blötas i kar, eller så fick den gå under en dusch för att sedan glättas. Detta tog lång tid, först för att få den jämn och sedan för att den skulle få en slät yta.

Berglera och vitjord användes vid papptillverkningen, om det hade någon annan uppgift än att öka vikten på pappen, vet jag inte. Det blev knappast något kvar, när det blev uppslammat följde det nog med vattnet som passerade genom dukarna på sibrarna.Det höga torktornet till vänster byggdes omkring 1897, Den vita villan är disponentbostaden för Berthold Rasch som numer är flyttad till bruksallén 1 i Näsviken där fastigheten blev uppbyggd 1947.

Vid brukspatron Eduard Rasch död 1896 efterträddes han av sin äldste son Berthold Rasch född  1869. Denne hade befattningen som Forsså Bruks ledare fram till 1911 då företaget begärdes i konkurs. Ett konsortium övertog därefter bruket och tillsatte Paul Birch Burchardt som disponent.
Troligen upprepades historien att disponentbostaden på bruksområdet blev sonen, direktörsassistenten Björn Burchardts bostad sedan den blivit flyttad uppe till Hängnan, intill bruksherrgården inför hans giftermål 1948.


Förmiddagsskiftet vid Forsså Bruk den 3 mars 1925. Sliperiet brunkokeriet och dagskiftet.
Bakre raden:
Martin …son, Knut Fagerström, Jonas Hedman, Olov Johansson (Snar-Olle), Per Sjöström, Olov Mod och Lars Hådell
Mellan raden:
Adolf Stenberg, Anders Sonevik, Artur Andersson, Gustaf Björk, Isedor Frövall, Einar Hedman och Artu Frank.
Främre raden:
Oskar Strid, Erik Olsson, (Popp Erske), Otto Englund, Per Olov Gunst, Per Hådell förman, Per Olov Östberg, Axel Eriksson, Karl Svensson, Karl Eriksson och Karl Andersson.


Produkterna
Det gjordes flera sorters papp, bland annat till bokpärmar, vit, brun och en sort som kallades glanspapp med en mycket blank och slät yta. Glättvalsarna var bestrukna med vad jag tror, paraffin eller något liknande. Dessutom gjordes en sorts papp som hade mönstrad yta, glättvalsarna var där mönstrade. Liknande papp tror jag användes till Unica boxar (matboxar).

En särskild sorts papp kallades Zulukaffer (läderpapp), den var 5-6 mm tjock och hård som plåt. Vid den tillverkningen användes en särskild massa. Veden höggs då i mycket små bitar som maldes i kollergångar, detta medförde att man fick en massa med längre fibrer är vid slipning. På fabrikens tredje våning voro en mängd småpojkar och delvis äldre sysselsatta med utstansning och skärfling av gelänken som var en ganska stor försäljningsartikel.

Rullgardiner av papper, utan mekanisk anordning, gjordes också en tid. Dessutom gjorde de emballage för flaskor i en maskin med korrugerade valsar som formade pappen.

Bolaget erhöll flera guldmedaljer vid olika utställningar för sin höga kvalité. Bolagets produkter såldes såväl inom landet som på export.

Källa:
Boken FORSA, och saxade uppgifter ur anteckningar efter Gustaf Fagerström som Hugo Martinsson renskrivet och publicerat under Näsvikens historia.Eduard Rasch Bilden lånad från Sockenbilder/Forsa.

Eduard Rasck var utbildad jägmästare och deltog som frivillig i en fältjägarbataljon i dansk-tyska kriget som utbröt 1848. Rasch dekorerades med järnkorset och befordrades till löjtnant. Efter kriget verkade han några år som revirförvaltare i norra Tyskland.

Han kom till London till Br Benecke som ägde stora skogsområden i Hälsingland som han fick i uppdrag att inventera. År 1858 anlände han, 31 år gammal, till Sverige och när han kom till Näsviken blev han kvar här.Forsså Herrgård i Näsviken. Bilden är ett vykort som är poststämplat 1911.
Detta var Eduard Rasch bostad som han troligen lät bygga under 1860-talet. Han planterade även några ovanliga träd som han tog hem från Tyskland.

Den nye disponenten Paul Birch Burchardt som tillträdde sin tjänst 1911, lät under slutet av 1920-talet bygga om herrgården som nu fick ett ståndsmässigt utseende med ett magnific säteritakLäs mer här om herrgården.


—45D1—

Tyskland FREDRIK AUGUST EDUARD RASCH, * 14/2 1827, i S:t Matthei, Gronau, Preussen. G. 17/12 1868. Disponent vid Forsså träpappfabrik V. Konsul. † 11/11 1896.
(X31)15M14 SALLY CAROLINA FERNER, * 15/6 1849, d. t. bruksinspektor Carl Fredr. Ferner i Iggesund. Fl. t. Hudiksvall 1909. † 29/10 1924.
CARL VILHELM BERTHOLD, * 8/9 1869                2.
LARS GUSTAF GEORG, * 24/10 1870. † 4/1 1871.
ERIK WILLIAM RUDOLF, * 27/12 1871. Fl. t. Stockholm 1895.
OTTO EDVARD TURE, * 13/2 1873. † 30/6 1883.
ERNST ALFRED UNO, * 20/4 1874. Direktör. Fl. t. Hudiksvall I 906.
HENRIETTA CAROLINA AMALIA, * 24/6 1875        3.
KARL GOTTFRID, * 12/12 1876. † 2/1 1877.
CARL GEORG, * 26/12 1877. Disponent. Fl. t. Stockholm 1920.
LARS HERMAN, * 4/4 1879. Ingenjör. Fl. t. Stockholm 1920.
JOHAN MARTIN,* 31/1 1881. Fl. t. Stockholm 1905.
ANNA ELFVA AUGUSTA, * 20/6 1882. Fl. t. Stockholm 1906.
EDVARD LORENTZ, * 18/3 1885. † 19/3 1887.
ELIN MARIA ADELHEID, * 1/6 1890. † 27/2 1891.
Svärmor: Sara Brita Ferner, f. Askberg, * 19/9 1826, i Harmånger. Änka 17/11 1848.

—2—

1 CARL VILHELM BERTHOLD RASCH, * 8/9 1869, s. t. disponent F. A. E. Rasch i Forssån. G. 8/9 1893. Disponent i Forssån. † 11/1 1938 i Ronneby.
(X18) MARIA ELISABET SIGNEUL, * 29/1 1872, i Hudiksvall. † 24/3 1966.
FREDRIK VILHELM RASCH, * 7/4 1895. Distriktsläkare i Stockholm.
ALRIK EDVARD RASCH, * 19/7 1899.
STEN HERMAN RASCH, * 20/11 1910.Försändelse från Forsså Träpappfabrik avsänt med banpost Hudiksvall-Ljusdal 6/11 1897Försändelse från Forsså Bruks Aktiebolag, Näsviken, poststämplat  27/2 1924.


Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog

Forsså Bruks Aktiebolag
    7 – Brukskontoret. Linjeväljare
28 – Brukskontoret. Linjeväljare
194 – Förmanskont. (el. avd. och rep. -avd.)

B O S T A D S T E L E F O N E R:

187 – Borg, A. G. Kassör
142 – Borg, Holger, Sågverksfaktor
133 – Borg, Hugo, Verkmästare
191 – Brattlund, H. Skogsmästare
172 – Burchardt, Björn. Direktörsassistent.
71 – Burchardt, Pauel B. Disponent
87 – Dahlström, H. Chaufför
96 – Engström, E. Byggnadsförman
1 – Eriksson, E. Montör
126 – Halvorsen, Nils H. Ingenjör
85 – Iversen, G. Försäljningschef
211 – Olsson, Edvin och Paul, Skiftesförmän
101 – Price, W. Kamrer
185 – Sundholm, Arnold R. Diplomingenjör
174 – Tjärn, E. Rättare

 


VARGEN


Vargen. Här ser vi när virket lyfts upp ur vattnet Foto Bonny Sjöblom

Rationaliseringarna på bruket fortsatte år efter år och nya arbetssparande metoder utvecklades i snabb takt. I slutet av 30-talet uppmonterades vid Böleströmmen en ny, stor maskin, ett jättemonster som vid starten på grund av sitt skramlande och mullrande gav bruksbefolkningen åtskilliga sömnlösa nätter innan de vande sig vid oväsendet. Det var ”Vargen” som gjorde entré på Forssån.


Vedhögen och transportbanor. Foto: Bonny Sjöblom

Vargen var en stor barknings- och kapningsanläggning och ingick i rationaliseringen. För att i ord förklara den, kan man säga att den bestod av ett jättestort plåtkar med vattensprinklersystem. Till detta kar gick ett transportband med kedjor och hakar och på det transporterades massaveden uppför för att sedan ramla ner i karet med dunder och brak. Där låg massaveden och rullade om varandra under vattenbegjutning tills all bark hade släppt. Då tog ett annat liknande transportband vid och förde nu den barkfria massaveden genom ett kapverk med flera sågklingor som kapade ner massaveden till lagom stora vedtrum för att passa i sliperiets slipstolar. Men innan trummen gick sitt öde till mötes i sliperiet fördes de av ytterligare ett transportband medels en lång och svängbar arm ut över lagringsområdet där de föll ner för att så småningom bilda en jättepyramid av vedtrum.


Foto: Bonny Sjöblom

At det skramlade och dånade kan ju var och en begripa, allra helst som hela proceduren utfördes ute i det fria. Under inkörningsperioden förekom en hel del fel som gjorde att man då och då fick stanna maskineriet för att reparera. Det var något som var varg i maskineriet, sade förmodligen någon och sedan var maskinen döpt. Den fick heta Vargen och så hette den så länge den gick. Eftersom Forsså Bruk körde treskift, så gick ju Vargen dygnet runt. Men människan är en formbar varelse och det dröjde inte förrän alla hade vant sig vid oljudet och sov gott trots allt skrammel och dån.


Sliperiet 1929. Foto: Bonny Sjöblom

Från trumhögen lastades sedan trummen upp i ett timmerspel som gick i en bana över vägen, över bruksområdet till kokeri och sliperi. Timmerspelet gick i en överklädd trumma under hela trumhögen och vid mynningen av trumman stod en eller två gubbar och matade.


Det här är Hjalmar Johansson Foto: Bonny Sjöblom

Som grabbar var vi naturligtvis nyfikna på hur det var i trumman mitt under trumhögen och brukade i obevakade ögonblick smyga i där. Där inne var det omvända årstider. Kröp man in på sommaren kunde man, åtminstone på försommaren, hitta snö och is, och smög man in där vintertid var det varm och skönt, i vart fall om man jämförde med utetemperaturen.


Foto: Bonny Sjöblom

Jag vet inte hur länge Vargen var i aktion, men det måste ha varit nån gång på 50-talet som den monterades ned. Då lades nämligen sliperiet ner och man började istället utnyttja returpapper för papptillverkningen.


Bild över Forssån. Foto: Bonny Sjöblom

De äldre kommer väl ihåg ”Pappersdepån”, magasinet där man förvarade allt pappersskrot som kom i järnvägsvagnar till bruket. Vilken guldgruva den var för oss ungar. Vad mycket spännande böcker och tidningar man kunde hitta där. Var det tillåtet att var där, frågar du antagligen. Ånej, men sådana förbud var ju till för att överträdas.

Med mänskliga mått mätt blev ”Vargens” levnad ganska kort. När den stängdes av blev det märkvärdigt tyst i samhället. Det var faktiskt med en viss saknad som man åsåg nedmonteringen. Vargen hade trots allt skrammel (som man ju vant sig vid) givit samhället en viss färg eller snarare en viss ton. Något arkitektoniskt mästerverk hade den väl inte varit, men vad kan man begära av en mastodontmaskin som haft till uppgift att barka och kapa massaved till vedtrum. Det hade i alla fall varit en signatur för samhället. Jag tror inte det har funnits någon liknande maskin på annat håll.
Källa:
Bruket mellan broarna och vattnen
Av Nils-Olof FalckForssån Foto: Bonny Sjöblom


HT Måndagen den 22 april 1974


De flesta tjänsteåren hade truckföraren Gunnar Rask med 52 år, och en extra hyllning från VD Pär Svensson, kamrer Märta Olsson nöjer sig än så länge med 27 tjänsteår.  
Här är den första kullen av anställda vid Forsså Bruk som hedrats med guldklockor. Längst till höger ”lagets” bas direktör Pär Svensson. Kommande lördag kommer en ny grupp att hedras med samma utmärkelser.


Alla personuppgifter är hämtade ur Forsa – Hög släktregister


Personal

A.

—50G1—

(R90) JOHAN AUGUST ANDERSSON, * 19/6 1852 i Häggesled, Skarab. län. G. 3/11 1889. Arb. vid Forsån. † 17/2 1917.
(X3) BRITA KRISTINA ÖSTLING, * 7/12 1864. Bergsjö.
ANDERS, * 4/11 1889                                      2.
JOHAN, * 3/10 1891.


—37Å2—

1 MAGNUS ANDERSSON, * 27/1 1870, s. t. Karin Månsdotter i Hillen. G. 27/9 1891. Arb. i Forsån. Fl. t. Delsbo 1899. Bonde i Myra s10, Delsbo. Åter t. Forsa 1909. † 11/9 1922.
9H7 ANNA MATILDA NORIN, * 1/1 1873, d. t. landbonden Anders Norin i Hamre 7. † 4/8 1942.
CERDA EUGENIA, * 6/1 1892                             (X6)58J5.
ANNA MARIA, * 11/4 1893. † 11/4 1893.
KARL, * 19/5 1896. † 20/5 1896.
KARL EVALD, * 25/5 1898                                 3.
MARIA KATRINA, * 23/11 1900. Fl. t. Hudiksvall 1925.
ANDERS IVAR, * 12/4 1902. Emigr. t. Kanada 1927.
ANNA MATILDA, * 26/2 1906. Fl. t. Östersund 1927.
ELIN MARGRETA, * 20/10 1907. Fl. t. Sundsvall 1928.
IRIS MARTINA, * 26/12 1909. Fl. t. Njutånger 1932 – (X31)12S11.
GUSTAF FERDINAND, * 25/5 1911. † 25/6 1911.
HEDVIG HILLEVI, * 22/10 1915. Fl. t. Stockholm 1915


—107D1—

(R139) GUSTAF EMIL ANDERSSON, * 18/6 1876, i Mariestad. G. 26/12 1900. Infl. 16/9 1922. Verkmästare vid Forså bruk. † 14/3 1936.
(O20) MARIA ELFRIDA (MICKELSSON) OLSSON, * 29/12 1880, i Hjärtum, Göt. † 18/12 1955, i Böle.
GÖSTA FREDRIK WALTER, * 3/3 1902. Fl. t. Sundsvall 1934.
BO ARVID, * 25/5 1903. Fl. t. Sundsvall 1926.
ÅKE ROLAND, * 15/2 1913. Kontorist                              2.
STEN MELKER, * 28/5 1922.

—107D2—

1 ÅKE ROLAND ANDERSSON, * 15/2 1913, verkmästare Gustaf Emil Andersson vid Forsså bruk. Skeppningsassistent i Hamre. † 5/8 1924.
(B93) HULDA FRIDEBORG WIKSTÖM, * Täby, Stockholm.
BJÖRN KRISTER, * 11/1 1946.
(X22) INGRID BIRGITTA WAHLSTRÖM, * 30/5 1924, i Idenor 12F14


—10Å1—

S 48 KARL ANDERSSON, * 31/10 1860 I Nor, VärMl. G. 26/12 1881. Infl. 1910. Elektriker i Forssån. † 17/5 1952
S 48 MATILDA JANSSON, * 31/8 1863 i Nor. Värml. † 12/12 1934
RAGNHILD MATILDA, * 17/6 1890. Fl. t. Gävle 1917.
BROR ANDERS HILDING, * 12/7 1892. Elektriker
GUSTAF HENNING VOLMAR, * 6/10 1894. Fl. t. Uppsala 1922
OTTO EINAR, * 1/6 1897. Fl. t. Älvkarleby 1914.
TORBORG MARGRETA, * 21/1 1900                    4.
GUNBORG DAGNY KRISTINA, * 20/7 1902           51G3.
MAGDA ELFVA ISEDORA, * 23/11 1904               2.
KNUT ARTUR HARALD, * 11/4 1908                    3.


—10Å3—

1 KNUT ARTUR HARALD ANDERSSON, * 11/4 1908, s. t. montör Karl Andersson i Forssån. G. 4/6 1932. Sliperiförman i Hamre. † 13/5 1970.
7J2 ANNY KRISTINA BENGTSSON,* 4/6 1913, d. t. banvakt. P. J. Bengtsson i Rolfsta.
ULF RUDMAR, * 19/9 1932.
BERIT IRENE, * 10/8 1936                                5.
HANS ROLAND, * 17/1 1942.


—14Å2—

1 OLOF ANDERSSON, * 21/9 1882, s. t. arb. Anders Hansson i Böle. G. 12/6 1904. Fabr.arb. i Forssån. Fl. t. Torp, V. norrl. 1917
11N7 BRITA NILSDOTTER, * 12/5 1884, d. t. bonden Nils Olsson i Norrhoga 2
SIGNE KATRINA, * 25/9 1901
JENNY MARGRETA, * 22/8 1904. Fl. t. Torp
JOHAN HELMER, * 10/6 1906. Fl. t. Torp
ANNA OTTILIA, * 23/11 1907. Fl. t. Torp
ERNST GUSTAF, * 6/12 1910. Fl. t. Torp
NILS VIKTOR, * 1/5 1913. † 1/5 1913


—103Å2—

1 MÅRTEN ANDERSSON, * 15/8 1871, s. t. arb. Anders Mårtensson i Byberg. G. 10/11 1895. Arb. i Forssån. Fl. t. Sundsvall 1911.
(S43) MARIA OLSDOTTER, * 1/10 1864 i Lysvik, Värml.
GERDA MARTINA, * 15/9 1896. † 14/ 1903.
ELSA MARIA, * 5/8 1899. Fl. t. Sundsvall.
EVERT GUNNAR, * 9/1 1904. Fl. t. Sundsvall.


På onsdagen den 9 april 1913 vid halv 4-tiden inträffade en hemsk dödsolycka vid Forssån. Arbetaren Daniel Andersson skulle gå igenom maskinsalen till sin arbetsplats. När han genade mellan en maskinaxel och ett skyddsräcke fastnade han på axeln och klämdes till döds. Dödsorsaken var kvävning orsakade av att kläderna snöpte till om halsen men även kroppen blev skadad.

—63Å2—

1 DANIEL ”ANDERSSON” PERSSON, * 9/12 1872 i Gunnarskog, s. t. Per A. Andersson i Hamre. G. 15/8 1897. Arb. i Forssån. † 9/4 1913.
10G1 MARIA ERIKA LYBECK, * 18/5 1875, d. t. arb. Nils Lybeck i Söderäng. † 7/7 1954.
ELIN KRISTINA, * 25/1 1898. † 22/4 1968. Og.
HELGE EMANUEL, * 13/5 1903                           3.
4H19 – AINA ELVIRA MATSSON, * 4/4 1920         4.

 

B.


35Å1—

(Y17) PAUL BIRCH BURCHARDT, * 15/6 1882 i Gudmundrå, V.norrl. G. 12/12 1907. lnfl. fr. Härnösand 1911. Disponent vid Forså bruks AB. † 18/5 1957.
(Y17) ALMA VENILDA SVENSSON, * 25/3 1884 i Västervik, Kalm. län. † 5/8 1965.
LARS GÖSTA, * 13/4 1908. Korrespond. Fl. t. Traryd, Kronob. 1932.
LILLEMOR BRITA, * 25/2 1910                           2.
BJÖRN EIVIND, * 1/12 1911. Agent i Sydafrika     3.
PAUL BIRCH ÅKE, * 30/6 1919.
ULLA MARGARETA, * 29/6 1921                         5.
HANS JÖRGEN, * 25/9 1923. † 12/10 1928.
JAN OLOF DIDRIK ÖRJAN, * 12/2 1930               4.
HELGA ELISABET BURCHARDT, * 22/12 1889. Gymnastikdirektör


13 Januari 1935. Vid en villabrand i Näsviken vid 4-5 tiden på morgonen nedbrändes den byggnad i vilken ingenjör Lars Bovin och hans hustru Lillemor Britta Bovin f. Burchardt var bosatta. Makarna räddade sig, svårt skadade, ut genom fönstret på övre våningen, fru Bovin var dock så illa bränd att hon avled efter några timmar. Makarna hade gift sig för endast fyra månader sedan. Villan hade nyligen uppförts av AB Kraftbox och var belägen intill Näsvikens järnvägsstation.

—35Å2—

(R226) LARS JAKOB BOVIN, * 1/6 1906 i Undenäs, Skarab. län. G. 8/9 1934. lngenjör i Forsån.
† 9/11 2007.
1 LILLEMOR BRITA BURCHARDT, * 25/2 1910, d. t. disp. P. B. Burchardt i Forsån. † 13/1 1935.
EVY SOFIA MARKMAN, * 4/4 1916. G. 1/10 1938.
Tv. OLOF JACOB, * 11/7 1939.
Tv. ULLA KRISTINA, * 11/7 1939.
LARS JOHAN, * 31/8 1940.
PER ANDERS, * 2/4 1942.
EVA AGNETA, * 5/7 1944.

—35Å3—

1 BJÖRN EIVIND BURCHARDT, * 1/12 1911, s. t. disponent Paul Birch Burchardt i Forsån. G. 31/5 1948. Direktörsassist. i Hamre. Affärsman i Sydafrika. † 2/11 1960.
(X19) INGRID MARIANNE PlHLMAN, * 24/3 1922 i Hälsingtuna
BJÖRN OLOF, * 19/2 1949.
EVA CHARLOTTE, * 15/6 1950.
BIRCH EIVlND, * 12/9 1951.

—35Å4—

1 JAN OLOF DIDRIK ÖRJAN BURCHARDT, * 12/2 1930, s. t. disponent Paul Birch Burchardt i Forsså. G. 6/7 1957 Civilingenjör i Timrå.
ANNA MARGRETA BÖRJESSON, * 27/7 1932 Stockholm
EVA, * 1/7 1958. † 31/5 1961.
Anders Tv * 29/5 1960
Johan Tv * 29/5 1960


—21G1—

(X25)32B3 JONAS BYQVIST, * 13/11 1865, s. t. soldat Per Jonsson Byqvist i Karsjö, Järvsö. G. 10/5 1888. Infl. 1895. Förman vid Forsån. † 29/10 1946.
(X25)2K17 ANNA ERSDOTTER, * 28/5 1867, d. t. bonden Erik Ersson i Kalv 2, Järvsö. † 6/12 1925.
PER ALEX, * 12/9 1888. † 20/4 1902.
JONAS EDVARD, * 12/12 1890. † 15/5 1908.
ANNA, * 10/4 1893. Fl. t. Ockelbo 1920.
KARL EINAR, * 6/12 1895                                 2.
ESTER ELVIRA, * 7/7 1899. Fl. t. Voxna 1921.
Tv. ELLEN KRISTINA, * 31/8 1904                      20G13.
Tv. MARTA EVELINA, * 31/8 1904. Fl. t. Stockholm 1927


—27G7—

(X21) BROR OSKAR BRÄNDT, * 6/9 1916 i Högbo, s. t. Johan Oskar Brändt i Iggesund. G. 6/9 1941. Pappfabr.arb i Böle.
3 BRITA MARIA RASK, * 5/6 1917, d. t. Karl Otto Rask vid Forsså bruk.
BRITTA AGNETA, * 13/2 1946.


—28G11—

(X27) ERNST GÖRAN BUSKE, * 14/4 1939 i Ljusdal. G. 22/6 1962. Maskinsköt. i Hamre.


—52G2—

1 PER BERG, * 6/1 1868, s. t. soldat Per Berg i Böle. G. 19/4 1891. Fabr.arb. i Forsån, Bos. i Böle. † 19/2 1935.
(Y53) KERSTIN JONSDOTTER, * 24/7 1866 i Timrå, V.norrl. † 25/2 1945.
PER EDVARD ALBERT, * 30/8 1892                     5.
IDA KRISTINA, * 21/5 1895                              6.


—48U1—

(X6)52L1 BIRGER JULIUS BENGTSSON, * 14/2 1910, s. t. bonden N. S. Bengtsson i S. Sannäs 5, Delsbo. G. 10/10 1942. Transportarb. i Forsån.
(X6) NANNY GUNVOR ANDERSSON, * 28/12 1914 i Delsbo.
KARIN GUNVOR, * 8/3 1945.


—1A5—

4 JONAS JÖNSSON BLOM, * 22/4 1855, s. t. soldat Jöns Blom i Rumsta. G. 20/12 1905. Fabr.arb. i Forssån. † 10/4 1935
3A2 CHARLOTTA VILHELMINA JONSSON, * 18/12 1871, d. t. Katrina Persdotter i Hamre. † 16/8 1958
MATILDA ELISABET, * 20/2 1898
ANNA KRISTINA, * 16/6 1900. † 6/7 1900
PER, * 21/5 1903. † 12/6 1903
HILDA KATRINA, * 25/8 1904. Fl. t. Spånga, Sthlm. 1936
KARL JOHAN, * 18/6 1909. † 24/3 1910


—25T6—

4 HILDING MIKAEL BACKMAN, * 31/12 1907, s. t. bonden Anders Backman i Trogsta s10. G. 18/4 1938. Ladugårdskarl vid Forsså bruk.
MARTA ANDERSSON, * 1/1 1909.
ELLINOR BIRGITTA, * 11/2 1940.


—24Å3—

(X4) PER BÄCKMAN, * 1856. Arb. i Forssån. Forsa.
30A12 HEDVIG FREDRIKA ÄRFSTRÖM, * 20/5 1858, d. t. Mästersven J. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. Infl. 1881.
SELMA CHARLOTTA, * 31/12 1881.
ANNA BRITA, * 23/12 1884.


—100Å4—

(X6)13T35 KARL JOHAN BERGQVIST, * 6/6 1890, s. t. bonden Johan Bergqvist i Stormnäs 1, Delsbo. G. 20/6 1915. Maskinförare vid Forsså bruk. Sen. Mjölnare i Fredriksfors, Delsbo (X6)13T37.
10E3 ANNA MARGRETA WESSLUND, * 30/6 1896, d. t. arb. Carl Janzon i Forsån
100Å3 Fosterdotter t. And. G. Wesslund i Böle.


—7E8—

(X20)6A26 TAGE LENNART LARSSON BLANK, * 12/9 1925, s. t. J. A. Blank o. Alma Karolina Larsson i Lia, Hög. G. 19/7 1947. Pappfabr.arb. i Söderäng.
2 IDA MARGARETA BERGLÖF, * 30/9 1928, d. t. flottnarb. Nils Fredrik Berglöf i Söderäng.
YVONNE MARGARETA, * 23/11 1947.
EVA-BRITT KRISTINA, * 16/1 1950.
LARS TAGE, * 15/6 1959.


—25G2—

(X6)38S2 ANDERS GUSTAF BORG, * 6/6 1879, s. t. soldat A. G. Borg i Hammarsvall, Delsbo. G. 13/ 11 1904. Järnarb. vid Forså bruk. Sen. verkmästare. † 21/3 1940.
24G4 Sonson t. Anders Mellberg.
1 KLARA OLIVIA HEDENSTRÖM, * 4/3 1887, d. t. skomakare Lars Hedenström i Hillen. † 20/5 1955.
Tv. ERIK, * 4/6 1903. † 4/6 1903.
Tv. ANDERS GUSTAF, * 4/6 1903. † 7/6 1903.
GUSTAF HOLGER, * 6/5 1906                            3.
ANDERS HUGO, * 8/8 1909                               4.
ANDERS GUSTAF, * 29/12 1919. Kontorist           5.

                                                              —25G3—

2 GUSTAF HOLGER BORG, * 6/5 1906, s. t. arb. A. G. Borg i Forsån. G. 15/9 1935. Sågverksfaktor i Hamre. † 5/5 1955.
1H15 ELSA VIOLA KIHLANDER, * 16/5 1906, d. t. bonden A. I. Kihlander i Hamre 1.

                                                              —25G4—

2 ANDERS HUGO BORG, * 8/8 1909, s. t. arb. A. G. Borg i Forsån. G. 5/8 1934. Verkmästare i Forsån.
(Y48) LILLY HELENA JONSSON, * 29/10 1912 i Stöde, V.norrl.
BJÖRN HUGO, * 18/11 1936                              6.
GUSTAV HÅKAN, * 31/12 1941. † 23/3 1942.
KERSTIN HELENA, * 28/4 1950.

                                                              —25G5—

2 ANDERS GUSTAF BORG, * 29/12 1919, s. t. järnarb. Anders Gustaf Borg i Forsån. G. 27/3 1948. Kamrer i Hamre. † 13/2 1966.
(Y37) ANNA GRETA JACOBSSON, * 15/11 1925 i Ramsele, V.norrl.
PER ANDERS, * 27/2 1949.
LARS ERIK, * 26/2 1951.

                                                              —25G6—

4 BJÖRN HUGO BORG, * 18/11 1936, s. t. verkmäst. Anders Hugo Borg i Forsån. G. 17/3 1962. Verkstadsarb. i Smedsgården.
(X31) BARBRO MARIA RUNDQVIST, * 8/11 1939, d. t. slaktare Oskar Yngve Rundkvist i Njutånger.
BJÖRN HÅKAN, * 3/7 1963.


—23B1—

(S90) HARRY ALEXIS BRATTLUND, * 28/1 1915, i öv. Ullerud, Värml. G. 23/6 193 7. Skogsmästare i Böle.
(S90) GERD HENNY MARIA THOREN, * 17/3 1918, i öv. Ullerud, Värml.
JAN AXEL, * 11/7 1956.

 

D.

—135E1—

(X18) TORE GUSTAF SELIM DAHLIN, * 9/1 1890 i Hudiksvall. G. 2/12 1916. Maskinist i Forssån.
(X25) KARIN ENGLUND, * 28/9 1889 i Järvsö.
GUSTAF SIGFRID, * 25/11 1917.


—38Z1—

(E77) KARL ERIK DAHLBERG, * 6/3 1825 i Risinge, Ög. G. Maskinist i Forsån. † 28/7 1898.
(U2) MARIA ADOLFINA LANDSTRÖM, * 5/3 1830 i Arboga, Västm. län. † 28/10 1907.
KARL ERIK, * 19/12 1858. † 24/5 1894.
AUGUSTA JOSEFINA, * 16/2 1863. † 7/7 1864.
Svärmor: Järndragare Landströms änka Eva Andersdotter Hall, * 20/ 5 1802.


—28Å2—

1 OSKAR JAKOB ISRAEL DAHLBERG, * 16/2 1886, s. t. arb. Anders Dahlberg i Hamre. G. 10/10 1914. Järnarb. vid Forsån. Fl. t. Hudiksvall 1916.
(X18) HANNA MATILDA ÖSTLIN, * 24/12 1890 i Hudiksvall.
MARGIT KRISTINA, * 21/12 1910. Fl. t. Hudiksvall.


—16G1—

(S10) JOHAN ANDERSSON DAHLÉN, * 3/8 1848 i Brunskog, Värml. G. 15/4 1876. Förman vid Forsså bruk. Fl. t. Ljusdal 1915.
(S10) KARIN PERSDOTTER, * 17/10 1846 i Brunskog.
EMMA KAROLINA, * 8/6 1876 – 30Ö1.
JOHAN, * 28/5 1878. Fl. t. Bollnäs 1899. Sen       (X25)17E2.
HULDA MARIA, * 20/12 1879                             2.
KARL VILHELM, * 3/12 1881. fl. t. Järvsö 1903.
ANNA ELFRIDA, * 5/1 1887. † 8/12 1889.
SELMA EUGENIA, * 24/6 1889                           14G2.


 —112H1—

(Y29) ERIK DAHLBERG, * 30/1 1831 i Ljustorp, V.norrl. G 28/11 1869. Smed i Forssån.
(X6) KARIN JONSDOTTER, * 16/1 1828 i Delsbo.
ERIC, * 19/6 1871.


—40U1—

(X6)49K3 ERIK HELMER DAHLSTRÖM, * 11/9 1910, s. t. jbr.- arb. J. E. Dahlström i S. Långbo, Delsbo. G. 17/4 1940. Chaufför vid Forsså bruk. † 16/8 1971.
(X6)49K4 EDITH KRISTINA OLSSON, * 15/4 1919, d. t. vägarb. Mikel Olsson i Gäddvik, Delsbo.
ERIK ROLAND, * 21/8 1942.
INGRID GUNILLA, * 22/4 1944                          2.
BENGT GÖRAN, * 9/6 1946.
EVA KRISTINA, * 1/2 1949.


—63Å3—

2 HELGE EMANUEL DANIELSSON, * 13/5 1903, s. t. arb. Daniel Persson i Forssån. G. 4/7 1926. Fabr.arb. i Hamre. † 20/9 1974.
103C8 HELFRIDA LINNEA SVED, * 8/6 1908, d. t. målare Erik Sved i Hamre.
MAJ VALBORG HILDEGARD, * 19/8 1925.
ROLF EMANUEL, * 5/12 1930.

 

E.

—4G3—

(N56) ALGOT NIMROD EKBERG, * 21/2 1897 i Snöstorp, Hall. län. G. 10/3 1918. Fabr.arb. i Forsån. Fl. t. Snöstorp 1918.
1 EMMA JOSEFINA FORSLUND, * 20/12 1897, d. t. arb. Lars Forslund i Byberg.
EVERT NIMROD, * 7/4 1918. Fl. t. Snöstrop.


—45Å3—

(X7)11F9 ERIK OLOF ENQVIST,* 31/5 1880, s. t. arb. Lars Olof Angerstedt-Enqvist i Mörtsjö, Njutånger. G. 2 ggr. Fabr.arb. vid Forsån. Fl. t. Njutånger 1918 – (X31)1R29. † 18/11 1950.
1 VENDLA CHARLOTTA HOLM, * 6/2 1880, d. t. arb. Erik Holm, Ångsågen. G. 19/2 1911. † 26/4 1916.
35T12 KARIN ERIKSSON, * 10/11 1892, d. t. torpare Erik Persson i Näset. Sen. bonde i Frölland 2         (X20)4C22.
ERIK VILHELM ENQVIST, * 31/3 1900. Fl. t. Njutånger.
ELOF MAURITZ ENQVIST, * 3/2 1912. Fl. t. Njutånger.
NILS GUSTAF ENQVIST, * 7/10 1914                  (X31)1R40.


—131Ä1—

(D81) ALBERT EKENGREN, * 22/7 1855 V. Vingåker, Sörml. G. 28/12 1877. Infl. 6/10 1900. Nattvakt, Forsån. † 26/4 1945.
(D60) HEDDA MARIA PETTERSSON, * 29/6 1854, St. Malm, Sörml. † 30/6 1921.


—69G4—

(X4)35H1 PER ERIKSSON, * 29/11 1875, s. t. handl. Erik Eriksson i Näset, Bjuråker. G. 1/6 1900. Borstbindare i Västansjö, Bjuråker. Arb. i Forsså, Forsa. † 25/5 1943.
(X4)43C3 JOHANNA CHARLOTTA FORSLIN, * 22/9 1871, d. t. Jonas Erik Forslin i Friggesund, Bjuråker, † 6/11 1946.
PER ERNST, * 4/6 1898. Fl. t. Avesta 1916.
BRITA ELVIRA, * 24/10 1900. Fl. t. Uppsala 1922
ERIK HELGE, * 17/12 1901. Fl. t. Stockholm 1921.
KARL EDVIN, * 9/8 1903 i Forsa. † 6/10 1903.
ANNA MARGRETA, * 9/7 1906. Fl. t. Danderyd 1925.
JOHAN OTTO, * 9/4 1909. Fl. t. Östersund 1936.


—87G1—

(S4) NILS OLSSON ”ENGLUND”, * 12/8 1860 i Boda, Värml. G. 31/7 1887. Fabr.arb. i Forssån. † 17/7 1941.
2H10 EMMA KRISTINA ENGLUND, * 28/4 1866, d. t. bonden Nils Englund i Hamre 2. † 23/2 1947.
EMIL, * 2/9 1884. Fl. t. Spånga 1909.
SELMA KRISTINA, * 24/11 1887. Fl. t. Stockholm 1910.
ALMA MARIA, * 10/9 1890                                5.
OSKAR RUDOLF, * 4/2 1892. Fl. t. Sundsvall 1907.
NILS MARTIN, * 26/8 1896                               3.
KARL LUDVIG, * 20/8 1899                               4.
OTTO VILHELM, * 15/5 1902                             2.


—99G2—

(X7)11F9 JONAS EMIL ENQVIST, * 21/2 1883, s. t. arb. Lars Olof Angerstedt – Enqvist i Mörtsjö, Enånger. G. 30/12 1906. Infl. 1905. Järnarb. vid Forsså bruk, Forsa. Fl. t. Bollnäs 1916. † 22/2 1962.
1 ANNA CHARLOTTA NORIN, * 19/6 1872, d. t. arb. Johan Norin i Byberg. † 26/2 1944.
VALBORG ELISABET, * 1/5 1897. † 30/9 1905.
IDA MARIA, * 23/11 1899. Sjukhusbitr. i Hudiksvall.
KLARA JOHANNA, * 5/5 1904. Fl. t. Bräcke 1930.
JOHAN TEODOR, * 4/9 1908. † 27/12 1920.


—102Å1—

(W27) ISAK AXEL ERIKSSON, * 9/5 1847 i Ore sn, Kopp. län G. 13/11 1870. Fabr.förman vid Forssån. † 23/2 1940.
(X44) HEDDA ULRIKA GUSTAFSSON, * 7/10 1851 i Torsåkers sn, Gävleb. län. (X7)10E2 (D. t. skogvaktare O. D. Gustafsson vid Boda bruk, Enånger. O. D. Gustafsson var son t. Jägmästare Gustaf Georgii i Jumkil. Uppsala län. † 12/2 1899.
ANNA MATILDA, * 30/3 1872                             2.
ANNA KRISTINA RINGSTRÖM, * 27/12 1887. Fosterdotter. Fl. t. Ekshärad 1913.


—127Å1—

(X4)6F47 ERIK OLOF ERIKSSON, * 21/8 1872, s. t. kolare Erik Ling i Linneråsen, Bjuråker. G. 3/10 1897. Infl. 1903. Arb. i Forssån.
(X4) STINA JONSDOTTER, * 6/5 1868, d. t. torpare Jon Eriksson i Lia, Bjuråker. † 5/12 1905.
KARIN, * 26/10 1901.
JONAS ALBIN, * 9/8 1903                                 (X4)6F64.
ANNA KRISTINA, * 22/11 1905                          2.


—20G13—

12 FRITZ ERIK ENGSTRÖM, * 17/9 1903, s. t. sågv.arb. Gustaf Edvin Engström i Hamre. G. 16/11 1929. El.­montör i Byberg. † 24/4 1949.
21G1 ELLEN KRISTINA BYQVIST, * 31/8 1904, d. t. förman Jonas Byqvist i Forsån.
ANNA KAJSA, * 11/5 1930.


                                                          —58Å6—

5 ÅKE EMANUEL ENGLUND, * 16/2 1919, s. t. skogvaktare V. E. Englund i Hamre. G. 22/6 1947. Fabrarb. i Hamre.
(X11) BIRGIT INGEGERD JONASSON, * 22/9 1919 i Hel. Trefald, Gäfle.
GOSSE, * 25/8 1950. † 26/8 1950.
ÅSA STASIA DESIDERIA, * 22/8 1951.
ESKIL OLA EMANUEL, * 11/8 1955.

 

F.

—19G3—

1 JOHAN ERIK FORS, * 11/11 1886, s. t. arb. Per Fors vid Ångsågen. G. 20/12 1908. Fabr.arb. i Forsån.
(X19) MARIA TERESIA ERIKSSON, * 2/6 1887 i Hälsingtuna. † 25/7 1968.
INGRID VIOLA, * 30/9 1906. Fl. t. Hudiksvall.
ANNY MARIA, * 15/4 1909. G. 14/11 1936 m. Fritz Oskar Aman i Timrå.
ERIK JOHAN, * 15/10 1918. † 15/10 1918.
MARTA KRISTINA, * 25/5 1926.


    
Två bilder på Gustaf Fagerström. Bilderna utlånade av Bonny Sjöblom

—52D4—

1 ERNST GUSTAF FAGERSTRÖM, * 10/12 1899, s. t. smeden G. V. Fagerström, Ångsågen. G. 4/11 1933. Smed i Övernäs. † 28/4 1990.
(X43) SELMA VILHELMINA LAGERBERG, * 9/2 1896, i Söderhamn. Lärarinna. † 5/11 1988.


—92Å1—

(X7)19V3 JOHAN OLOF FÄRNSTRÖM, * 1/1 1864, s. t. smed Per Gustaf Fernström i Långvind, Enånger. G. 11/6 1899. Arb. vid Forsån, Forsa. Fl. t. Ovansjö 1908.
(X20) HELENA LAURENTIA LINDGREN, * 27/4 1864, d. t. Anna Hansdotter fr. Stöde, V.norrl.
LARS OLOF BERNHARD, * 22/5 1885. Styvson. Fl. t. Ovansjö.
FRANS ANTON, * 30/9 1891. Styvson. Fl. t. Ovansjö.
JOHAN, * 4/8 1900. Fl. t. Ovansjö.
HEDVIG ELISABET, * 15/3 1903. † 29/8 1907.
GERTRUD HELENA, * 6/ 11 1906. Fl. t. Ovansjö.


—27Ö4—

(X4)43C2 PER JOHAN FORSLIN, * 26/4 1881, s. t. bonden Johan Forslin i Norrbobyn ss1, Norrbo. G. 9/2 1908. Arb. i Forsån. Fl. t. Norrbo. 1911. Bonde i Ö. Norrbobyn sss1, Norrbo.
2 ANNA HILDUR FORSBERG, * 8/11 1883, d. t. Marta Johansdotter i Överby.
ERNST IVAR, * 21/12 1908. † 7/1 1912.
EDIT LINNEA, * 30/6 1910                                40Z3.
ERNST IVAR, * 18/3 1912.
EDVIN LEONARD, * 27/6 1915.
PER ERIK, * 30/3 1917.
ELIN MARGRETA, * 21/6 1919.
ESTER LOVISA, * 7/6 1922. Fl. t. Forsa 1941, sen. t. Hög – (X20)2J11.
ANNA ELISABET, * 14/2 1924.
ELNA CECILIA, * 11/6 1925.
MÄRTA, * 21/8 1927.


—127J1—

PER ALBERT FRESK, * 6/7 1874 i Stockholm. G. 5/8 1899. Ingenjör i Forssån.
(B63) GURLI CHARLOTTA JOHANNA SÖDERSTRÖM, * 3/6 1874 i Orkesta, Stockholms län.
GRETA GURLI, * 5/7 1900 i Svenarum, Jönk.
AINA EVELINA, * 26/11 1902.


—41U1—

(X4)44B53 ELVING SIGURD FRANK, * 11/9 1915 Ramsjö sn. G. 14/6 1942. Lagårdskarl, Forsså bruk. Fr. 1945 bonde i Norrhavra 9, Bjuråker.
(X4)44B48 RUT EIVOR PERSSON, * 1/10 1921, d. t. småbrukare Nils Emil Persson i Dragsved 11, Bjuråker. Fl. t. Bjuråker 1945.
KJELL ÅKE, * 8/5 1944.


—52Y2—

1 ANDERS OLSSON FRIBERG, * 2/8 1853, s. t. änkan Anna Olsdotter fr. Ransäter, Värml. G. 1/6 1879. Smed i Forsså.
(X18) BRITA KRISTINA PERSDOTTER, * 3/4 1860 i Hudiksvall.
ESTER AMANDA, * 7/11 1879.


—40Å1—

(X6)42S3 FRANS GUSTAF FAST, * 21/4 1883, s. t. soldat Carl Conrad Fast, Fredriksfors, Delsbo. G. 2 ggr Järnarb. vid Forsså bruk, Forsa. Fl. t. Järvsö 1918. Smed i Ulvsta. † 10/3 1941.
(X6)10J15 BRITA KRISTINA JONSSON, * 21/9 1892, d. t. arrend. Jon Jonsson i Oppsjö. Delsbo. G. 22/5 1910. † 25/11 1924
(X25)2D7 KATRINA MATILDA ANDERSSON, 5/7 1892, d. t. bonden And. Andersson i Öje av 8 Järvsö. G. 8/7 1928. † 7/7 1932.
MARTA KATRINA, * 26/10 1910                         (X25)27A54
KARL GUSTAF, * 9/3 1912                                2
BROR JONAS, * 25/12 1913. Svarvare. † 16/7 1945
ANNA TERESIA, * 6/9 1915. Fl. t. Hofors 1940
EVA KRISTINA, * 30/3 1919. † 14/1 1921
ESTER MARGRETA, * 13/10 1920. Fl. t. Färentuna 1941
FRANS KONRAD, * 10/11 1922. † 4/1 1923
RUT BIRGITTA, * 3/8 1924. Fl. t. Bollnäs 1943
KNUT VALDEMAR, * 13/1 1927. Fl. t. Ovansjö 1945


—17Ö11—

10 PER GUNNAR FROM, * 18/5 1938, s. t. bonden Per Alvar From i Sörväna 1, Delsbo. Hamre 4:12.
† 19/2 2013
19W7 IRIS BIRGITTA GRAD, * 19/7 1924, d. t. Johan Martin Grad i Hamre. † 19/4 2006
19W9 – G. 29/9 1945 m. målare Erik Jonsson. Fl. t. Hög -(X20) 9G23. Skild 4/1 1966.
9G21 Hög – IRIS MARIANNE JONSSON, * 18/1 1948. Adoptivdotter, Sen. Forsa


—54G2—

1 NILS GUSTAF FALK, * 16/1 1877, s. t. handl. G. A. Falk i Hamre. G. 12/2 1921. Reparatör i Övernäs. † 22/8 1956
73C1 MARTA STEN, * 24/6 1880, d. t. soldat Olof Sten i Medvik. † 18/11 1952.
NILS OLOF, * 24/3 1922 Fotograf, författare        5.
55G1 NILS JOHAN MUNTER, * 15/12 1925. Fosterson. Text.arb. † 12/5 1954.

 

G.

—20A6—

(W23) LARS OLOF GRAN, * 26/12 1864 i Malung, Kopp. G. 30/10 1887. Soldat o. bryggare i Forsån. † 10/10 1948
3 MARGRETA CARLSDOTTER, * 20/9 1863, d. t. torpare Carl Carlsson i Rolfsta. † 8/3 1947
KRISTINA LINNEA, * 15/6 1888. † 7/3 1908
BRICKEN ELIDA, * 2/8 1892. Fl. t. Stockholm 1911
IRMA MARGRETA, * 4/3 1894. Sjuksköterska. † 17/10 1918
ANNA MATILDA, * 29/10 1896. Fl. t. Borgsjö 1913
LARS OLOF, * 27/6 1899. Sjöman
KARL MARTIN, * 20/9 1901. Fl. t. Enköping 1934. † 24/10 1963
JOHAN VERNER, * 17/8 1905. † 14/4 1928


—19G4—

(Y31) ERIK VILHELM GRUBB, * 10/10 1880 i Mo sn. V.norrl. G. 27/12 1903. Arb. vid Forsån. Fl. t. Timrå 1911.
1 ANNA FORS, * 22/5 1879, d. t. arb. Per Fors vid Ångsågen
MARTA INGEBORG, * 22/3 1901. Fl. t. Timrå.
INGRID MARIA, * 27/8 1904. Fl. t. Timrå.
ANDERS ERIK, * 13/10 1906. † 14/11 1907.

 

H.

—20E1—

(S36) JOHAN HULTQVIST, * 6/3 1854 i Karlstad. Infl. 1892. G. 30/7 1893. Arb. i Forsån. † 8/10 1916.
(S15) KARIN MAGNUSDOTTER, * 6/9 1852 i Ekshärad, Värml. † 24/12 1940.
PER REINHOLD, * 25/10 1885                              4.
KRISTINA PERSDOTTER, * 3/7 1887                      2.
KARL OTTO, * 9/4 1895                                       3.
JOHAN HILDING, * 23/10 1897. Rättare. Fl. t. Hanebo 1922


—20E4—

1 PER REINHOLD EMANUEL HULTQVIST, * 25/10 1885, s. t. arb. Johan Hultqvist i Forsån. G. 18/5 1913. Stationskarl i Näsviken.
(X14) GUNILLA AUGUSTA BACKMAN, * 18/1 1893, i Harmånger
KARIN MATILDA, * 11/5 1914. † 13/7 1919.
GUNNAR EMANUEL, * 25/6 1924.


—35Å5—

NILS HEBERG HALVORSEN, * 17/7 1913 i Risör, Norge. G. 3/1 1948. Ingenjör i Hamre.
1 ULLA MARGARETA BURCHARDT, * 29/6 1921, d. t. disponent P. B. Burchardt Forsså.
NILS THOMAS, * 21/3 1949.
KLAS ÖRJAN, * 31/8 1950.


—36Å1—

(T16) ADOLF FREDRIK HILL, * 6/2 1884 i Örebro. G. 15/7 1911. Infl. fr. Visnum, Värml. Ingenjör vid Forså bruk.
(T41) EVA MARIA KAROLINA SUNDELL, * 26/3 1887 i Nora, Ör.
BIRGIT EVA, 9/3 1914. Fl. t. Arvidsjaur 1937.
(W12) EVA ALMA CHARLOTTA SUNDELL, * 12/1 1854. Änka 9/10 1895. † 19/5 1925. (Trol. svärmor).


—99A2—

(X31)9H7 ERIK OLOF HENRIKSSON, * 14/10 1864, s. t. kolare Henrik Olofsson i Nian-Näset. Nianfors. Infl. 1898. Arb. i Forssån. Fl. t. Amsberg, Kopp. 1913.
1 BRITA ASP, * 24/9 1864, d. t. soldat Anders Asp i Norrhoga. Forsa. G. 14/11 1886. † 19/5 1904.
(X31)6K19 ANNA JULIANA ÅGREN, * 7/11 1886, d. t. båtsman Erik Gustaf Ågren Buller i Nordmyra, Njutånger. Infl. 1904.
MARGRETA KRISTINA, * 24/12 1886.
ANNA ADOLFINA, * 2/9 1889                             4.
ANDERS OLOF, * 29/10 1892. † 4/4 1923.
BRITA INGEBORG, * 18/8 1895. Fl. t. Halmstad 1912.
PER ERIK, * 16/4 1898. † 11/5 1899.
GERHARD GOTTFRID, * 31/5 1899. Fl. t. Amsberg 1913.
ERIK, * 20/1 1906.
MÄRTA KRISTINA, * 29/4 1908.


—41D2—

(X19) LARS HÅDELL, * 16/9 1867, i Hälsingtuna. 2 G. 16/11 1901. Infl. 1901. Tid. g. o. änkl. Maskinist i Forssån. † 20/8 1909
1 ANNA KAROLINA KIHLANDER, * 28/3 1877, d. t. Axel Otto Kihlander i Hamre. † 30/7 1909.
ESTER KATARINA, * 22/7 1895. † 29/8 1909.
ERIK RAGNAR, * 27/6 1898. † 30/7 1909.
BERTA MARIA KAROLINA, * 10/4 1907                70D1 sen. 22Ö8


—20E3—

1 KARL OTTO HULTQVIST, * 9/4 1895, s. t. arb. Johan Hulstqvist i Forssån. G. 23/1 1921. Verkst.arb. i Hamre.
(X20)6P24 BRITA PERSSON, * 29/9 1890, d. t. bonden Per Mårtensson i Västanåker 1, Hög. † 29/12 1972.
INGRID KRISTINA, * 9/10 1924                            28H21.


—104G2—

(G75) MAGNUS HÅKANSSON, * 8/5 1847 i V. Torsås, Kronob. län. G. 14/6 1874. Klampare i Forssån. † 13/10 1918.
(Y33) MARIA ANETTE NORDIN, * 23/11 1849 i Njurunda. V.norrl. † 26/5 1917.
1 FRIDA KATRINA LANDSTEDT, * 24/4 1903. Fl. t. Bjuråker 1921.


—62H1—

(O16) OLOF HJALMAR ISIDOR HOLMBERG, • 20/8 1877 i Christine, Göteborg. G. 1/8 1903. Kamrer i Forssån.
(O16) LILLY GUSTAVA STÅLGREN, * 6/6 1876 i Gustavi domk., Göteborg.
SIGRID LILLY ELISABETH, * 10/9 1903.


—124X1—

(X10) KARL JOHAN HÅDEN, * 13/4 1870 i Gnarp. Förut g. o. skild 1920. Sågare i Forssån.
(S52) HULDA ENGSTRÖM, * 2/8 1882 i N. Råda, Värml. † 26/10 1929. Hush:a. Infl. 1920.
ERIK JOSEF, * 28/2 1903.
HULDA EUGENIA, * 30/9 1904.
SVEA VIKTORIA, * 6/5 1907                              25W1.
RUT INGEBORG, * 3/6 1910.
SONJA LAURA MAJBRITT, * 8/12 1920.


—14Å1—

(W19) ANDERS HANSSON, * 5/10 1840 fr. Hisvåla, Leksand, Kopp. G. 1871. Infl. 1881. Arb. i Böle, Forsa. † 2/10 1930
(W19) STOLTS GRETA OLSDOTTER, * 17/10 1840 i Leksand. † 30/1 1898.
ANDERS, * 26/11 1877. † 10/6 1887.
OLOF, * 21/9 1882                                          2


—5Ä1—

(X4)21U17 JONAS ERIK HEDMAN, * 7/12 1874, s. t. arb. Jonas Hedman i Ljusdal. G. 7/12 1902. Fl. t. Delsbo 1891. Soldat. Sen. fabr.arb. i Hamre, Forsa. † 19/7 1958.
(X39) ANNA WIMAN, * 23/10 1871 i Rogsta sn. † 24/10 1949.
SIGNE ELISABET, * 12/10 1900                         2.
JOHAN EINAR, * 10/1 1904                               3.
ANNA MARGRETA, * 19/3 1906                          4.
BROR VILHELM, * 4/9 1910. Fick guldur efter 25 tjänsteår på Forssån
Tv. ERIK MARTIN, * 28/11 1912.
Tv. MARTA KRISTINA, * 28/11 1912.

 

I.

—43G1—

(Y44) HERMAN IMANUEL IVERSEN, * 11/3 1877 i Skön, V.norrl. G. 21/12 1902. Fl. t. Forsa 1914. Sågv. Faktor i Forsån. † 3/1 1941.
(X33)15Y6 KARIN DANIELSSON, * 19/7 1879, d. t. bonden Dani Michelsson i V. Hålsjö 15, Norrbo. † 18/4 1965.
EMIL GOTTFRID, * 12/3 1903                            2.
GREGOR EMANUEL, * 12/6 1904                        3.
GÖSTA HERMAN DANIEL, * 1/5 1906.
Fl. t. Hässleby, Jönk. län. 1934                          4.
ANNA MARIA, * 21/3 1908.
Fl. t. Ärtemark, Älvsb. län. 1929.
KARIN INGEGERD, * 22/9 1913.

—43G2—

1 EMIL GOTTFRID IVERSEN, * 12/2 1903, s. t. faktor H. I. Iversen i Forsån. G. 7/7 1928. Sågv.arb. i Hamre.
(O32) ELIN INGEBORG JOHANSSON, * 1/6 1902 i Kungälv, Göt. Folkskollär.

—43G3—

1 GREGOR EMANUEL IVERSEN, * 12/6 1904, s. t. faktor H. I. Iversen i Forsån. G. 1/6 1935. Försäljn.ch. i Övernäs. † 28/4 1973.
2N11 JULIA MARGRETA ANDERSSON LIDÉN, * 1/3 1901, d. t. bonden Anders Andersson i Nansta 2.

—43G4—

1 GÖSTA HERMAN DANIEL IVERSEN, * 1/5 1906, s. t. faktor H. I. Iversen i Forssån. G. 31/5 1936. Slaktare i Edsbyn                 (X36)11E21.
(X36)11E13 KARIN OLSSON, * 16/4 1911, d. t. bonden Olof Jonsson i N. Edsbyn 3, Ovanåker.
KARIN BIRGITTA, * 28/8 1939.

 

J.

—20G3—

1 ANDERS OLOF JÄDERBERG, * 5/2 1866, s. t. arb. Olof Jäderberg vid Ångsågen. G. 20/8 1893. Arb. i Forsån. † 18/1 1940.
19G1 HELENA FORS, * 6/4 1872, d. t. arb. Per Fors vid Ångsågen. † 27/2 1964.


—28G1—

(W19) BACK OLOF JANSSON, * 14/4 1828 i Leksand, Kopp. G. 1856. Fabr.arb. i Forsån. † 27/9 1904.
(W19) ELISABET PERSDOTTER, * 15/12 1834 i Leksand. † 21/3 1918.
BRITA, * 9/11 1857                                         27G1.
JOHAN, * 22/9 1859                                        4.
PER, * 3/8 1862                                              2.
OLOF, * 27/10 1868.
ANNA ELISABET, * 15/9 1872                            46S10.
ANDERS GUSTAF, * 10/11 1874                         3.
KRISTINA CHARLOTTA, * 15/12 1877                 7.


—92G5—

91G2 KARL HARRY JONSSON, * 15/2 1904, s. t. Anna Helena Jonsson. G. 26/8 1928. Fabr.arb. i Forsån.
91G2 FRIDA MARIA MAJSTRÖM, * 22/7 1906, d. t. snickare Olof Majström i Veda.
MILLY INGEGERD, * 6/2 1929.
LARS GÖSTA, * 2/11 1946.


—118X1—

(B90) ERNST GUSTAF JOHANSSON, * 20/11 1876 i Turinge, Sth. län. G. 6/12 1902. Maskinförare i Forsån.
(F70) ANNA LINNEA PETTERSSON, * 13/4 1881 i Långaryd, Jönk.
JARL ALLAN REINHOLD, * 18/6 1904.
VIVIAN MARTA IRENE, * 14/5 1906.
ERNST FOLKE, * 16/6 1910.
MAGNUS RUNE, * 4/3 1913.
BIRGIT MARIA, * 25/3 1915.


—9Ä3—

1 JONAS JOHANSSON, * 27/5 1868, s. t. kolare Joh. E. Ersson i Rödmyra. G. 29/11 1891. Arb. i Forsån. Fl. t. Njutånger 1906. † 3/3 1953.
(X31)19D14 KRISTlNA WEDIN, * 11/12 1872, d. t. kolare Jonas Wedin i Rödsjö, Njutånger. † 18/10 1949.
TERESIA EUGENIA, * 23/1 1892. † 11/12 1905.
ERIK ALBERT, * 12/9 1894. † 10/11 1894.
JOHAN EDVIN, * 4/10 1898                               (X31)10H5.
ERIK HENNING, * 22/5 1902. † 13/7 1902.
ERIK HENNING, * 28/11 1903                           (X31)10H6.
AGNES EUGENIA, * 6/4 1906. Fl. t. Stockholm 1930.
KRISTINA TERESIA, * 26/7 1911                        (X31)19L7.


—72Ä1—

(X14) JONAS OLOF JOHANSSON, * 14/6 1883 i Harmångers sn. G. 25/6 1932. Fabr.arb. i Forsån. † 2/5 1963.
(X27) ALMA KAROLINA OLSSON, * 21/7 1895 i Ljusdal.
BJÖRN, * 17/10 1932.


—56D1—

(X4)32A7 ANDERS OLOF JERNKROK, * 9/9 1863, s. t. smed Jonas Jernkrok i Strömbacka, Bjuråker. G. 18/2 1888. Smed vid Forssån, Forsa. † 17/2 1902.
(X4)38A3 BRITA KRISTINA HELLBERG, * 17/4 1871, d. t. kolare Anders Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. Fl. t. Bjuråker 1910. † 17/9 1926.
ANDERS REINHOLD, * 5/11 1887. Fl. t. Bjuråker 1908. † 1/1 1909.
EDLA MATILDA, * 2/4 1889                               (X4)45C9.
GUSTAF LEONARD, * 3/11 1891. Fl. t. Överluleå 1913.
JOHAN ARVID, * 29/1 1894                               (X4)32A16. Fl. t. Forsa                                56D6.
ALF ARTUR, * 8/8 1901                                    (X4)32A17.


—18X1—

(S48) ANNA KAJSA JOHANSDOTTER, * 26/10 1831 i Nor, Värml.
29H14 – Syster t. skomak. Anders Johansson i Hillen. Arb. i Forssån.
JOHAN GUSTAF TYBERG, * 23/3 1863 i Nor.


136X1

(X19) ANNA BRITA JONSSON, * 26/3 1875 i Hälsingtuna. Ladug.piga i Forssån.
PER LUDVIG, * 28/8 1918 i Forsa.


—61Y1—

(T27) PER AUGUST JOHANSSON, * 12/2 1849 i Järnboås, Ör. G. 14/2 1879. Arb. i Forsså.
(T41) KAROLINA FREDRIKA ARONSDOTTER, * 21/9 1859 i Nora, Ör.
AXELINA VILHELMINA, * 11/11 1880.
KLARA EUGENIA, * 10/3 1884.


—39Z1—

(S32) JOHAN JANSSON, * 17/3 1849 i Huggenäs, Värml. G. 21/10 1877. Infl. 1878. Rättare i Forssån. Sen. handlande i Böle. † 16/4 1939.
(S9) MARIA KATRINA KILANDER, * 27/2 1848 i Bro sn., Värml. † 20/5 1929.
ANNA MARIA, * 7/3 1878. † 28/3 1878.
CARL JOHAN, * 10/7 1880. † 7/9 1880.
ANNA MARIA, * 1/8 1881                                  23D4.
ELVIRA TERESIA, * 13/11 1883                         23D3.
KLARA ISEDORA, * 6/9 1886. Fl. t. Hälsingtuna 1910 -2.
KARL GUSTAF JOHANNES, * 11/10 1888. † 14/9 1889.
LOVISA JANSSON, * 9/7 1859. (Syster t. Johan Jansson). Fl. t. Säffle 1892.


—103Å4—

(S88) AUGUST JONSSON, * 17/5 1865 i Ö. Emtervik, Värml. G. 21/12 1890. Arb. i Forssån. Fl. t. Ilsbo 1901.
1 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 11/4 1868, d. t. arb. Anders Mårtensson i Byberg.
VENDLA MARIA, * 15/11 1891. Fl. t. Ilsbo .
JOHN SAMUEL, * 20/8 1893. Fl. t. Ilsbo.
SVEN ARVID, * 10/12 1897. Fl. t. Ilsbo.


—15Ä1—

(Y48) JOHAN JOHANSSON, * 21/4 1854 i Stöde, V.norrl. G. 26/4 1891. Infl. fr . Järvsö 1890. Arb. i Forssån, Forsa. Sen. fabr.arb. i Lund. † 2/6 1915.
(X4)19H12 ANNA ENGLUND, * 12/10 1857, d. t. husman Anders Englund i Våtmora, Bjuråker. † 5/8 1923.
BRITA ERIKA, * 18/1 1879. Fl. t. Delsbo 1901.
ANNA LAURENTIA, * 22/9 1883. † 17/6 1885.
JOHANNA KRISTINA, * 4/12 1884. Fabr.arb. i Lund – 6.
EMMA CHARLOTTA, * 22/7 1886                        20G4.
ANNA ZENOBIA, * 26/4 1888. † 25/7 1889.
ANNA KUNIGUNDA, * 2/3 1890. † 29/9 1890.
JOHAN ALBANUS, * 21/6 1891. † 14/2 1913. Og.
SIGNE VIKTORIA, * 7/3 1893. † 19/3 1894.
SIGNE VIKTORIA, * 25/3 1894                          40T8 o. 49S5.
ANNA JOSEFINA, * 25/11 1895                          2.
LARS ELVING, * 15/1 1898                               3.
ESTER MARIA, * 6/1 1900                                 4


—116J1—

(W6) STIG ERLAND JOHANSSON, 17/3 1940 i Enviken, Kopp. län. G. 6/6 1965. Ingenjör i Hamre. Blev 1982 tilldelad guldur efter 25 års arbete i bolaget
(W33) GUNHILD ANNELI ANDERSSON, * 3/6 1946 i Grycksbo, Kopp.
ANNA VIKTORIA, * 24/11 1967 i Högalid, Stockholm.
MALIN HENRIETTA, * 4/11 1971.


—67G3—

(X20)8A3 JOHAN HJALMAR JOHANSSON, * 7/11 1898, s. t. husman Joh. Erik Johansson i Glimsta, Hög. G. 2/12 1923. Fabr.arb. i Hillen, Forsa.
1 IRMA MARGRETA KLAR, * 2/10 1900, d. t. skomakare Jonas Klar i Forsån. † 6/12 1944.
SALLY MARGRETA, * 19/12 1920. Fl. t. Hudiksvall 1938.
LILLY BIRGITTA JULIANA, * 7/10 1926. † 31/12 1926
SVEN ÖSTEN, * 5/12 1927.
HANS PAUL, * 8/12 1935.

 

K.

—6E1—

(C45) GUSTAF KJELLMAN, * 9/9 1828, i Morkarla sn. Uppsala län. Arb. i Forsån. † 8/11 1875.
(C45) JOHANNA HAGELIN, * 25/6 1828, i Morkarla. † 15/11 1882
MATILDA, * 5/10 1854                                        40Z1.
EVA, * 19/8 1860                                               41Ö1.
KARL GUSTAF, * 1/4 1863.
KLAS JOHAN, * 25/5 1869                                    2.
ALBERT, * 4/6 1874. Fl. t. Ljusdal 1896.


—28G7—

(S9) KARL JOHAN KIHLANDER, * 25/6 1872 i Bro sn. Värml. G. 14/5 1899. Fabr.arb. i Forsån. † 14/2 1953.
28G1 KRISTINA CHARLOTTA OLSDOTTER, * 15/12 1877, d. t. arb. Back Olof Jansson i Forsån. † 24/6 1946.
GERDA VILHELMINA, * 26/5 1900. Fl. t. Tierp, Uppsala 1916
KARL GUSTAF, * 25/9 1901. Fl. t. Tierp, 1918.
JOHAN HENNING, * 15/8 1903                          8.
DAGNY KRISTINA, * 11/9 1905. Hush:a i Böle      6.
ANNA ELISABET, * 5/4 1907. Fl. t. Strängnäs 1930.
ELSA SOFIA, * 5/7 1913. † 8/4 1916.
ERIK VILHELM, * 2/5 1915.
BRITA FRIDEBORG, * 11/1 1918.

—28G8—

7 JOHAN HENNING KIHLANDER, * 15/8 1903, s. t. arb. K. J. Kihlander i Forsån. G. 20/1 1929. Fabr.arb. i Böle.
(X6) GERTRUD MARGRETA ERIKSSON, * 31/8 1907. † 9/4 1967
JOHAN LENNART, * 14/3 1929                           10.
MARTA BIRGITTA, * 28/9 1940                          11.


—41D5—

(S9) EVALD NAPOLEON KIHLANDER, * 5/12 1855, i Bro, Värml. Arb. i Forsså.


—101G4—

1 GUSTAF ADOLF KIHLANDER, * 6/6 1895, s. t. arb. A. F. Kihlander i Forssån. G. 17/7 1927. Kartongfabr.arb. i Byberg.
37D1 EMMA JUSTINA OLSSON, * 16/6 1897, d. t. mjölnare Anders Olsson i Hamre.
ULLA INGEGERD, * 24/8 1929.
ANDERS IVAR, * 6/1 1932.

—101G5—

1 ANDERS FOLKE KIHLANDER, * 7/9 1902, s. t. arb. A. F. Kihlander i Forssån. G. 2 ggr. Fabr.arb. i Forssån.
1J1 NAEMI MATILDA KARLSSON, * 18/12 1902, d. t. banvakt K. J. V. Karlsson i Näsvikeh. G. 14/9 1930. † 17/8 1931.
(X4)5A47 MARIA KRISTINA PALM, * 14/10 1910, d. t. flottn.arb. N. O. Palm i Friggesund, Bjuråker. G. 1/10 1933.


—29Å1—

(T27) PER AUGUST JANSSON, * 12/2 1849 i Jämboås, Ör. Fabr.arb. i Forsså.
(U36) LINA FREDRIKA ARONSDOTTER, * 21/9 1857 i Nora, Västm. län.
AXELINA VILHELMINA, * 11/11 1880. † 10/1 1881.


—51Å4—

(X25) PER KOLLIN, * 9/8 1867 Järvsö. G. 15/2 1890. Arb. vid Forssån. Emigr. t. Amerika 23/12 1892.
2 KARIN STRÖM, * 20/9 1869, d. t. arb. Olof Ström i Hillen
HANNA MARIA, * 3/6 1890. Emigr. t. Amerika.
EDVARD REINHOLD, * 18/1 1892. Emigr. t. Amerika


—57C2—

25E1 KASPER VILANDER (CARLBERG) KRON, * 22/10 1880, s. t. husman J. F. Carlberg i Hedsta. G. 3/12 1905. Soldat i Sörhoga. † 17/12 1958.
1 HlLDA SUND, * 4/8 1883, d. t. korpral Michel Sund i Sörhoga. † 30/11 1953.
JOHAN, * 15/2 1906                                        3.
HERMAN, * 12/7 1907.
VIKTOR, 14/2 1909. Erhöll guldur efter 25 tjänsteår på Forssån
PER, * 12/9 1911. † 16/7 1913.
ANNA, * 5/9 1915.
MÄRTA, * 2/10 1920.

 

L.

—14A4—

(X2) PER LÖFSTRAND, * 30/4 1867, s. t. torpare Per Persson i Östansjö, Arbrå.
G. 18/5 1890. Arb. i Forsån, fl. t. Arbrå 1899. † 28/4 1948
3 ANNA OLSDOTTER, * 23/9 1869, d. t. husman Olof Olsson i Hamre
ANNA KATRINA, * 7/10 1889. Fl. t. Arbrå            (X2)7N14
HILDA MARGRETA, * 28/1 1891, fl. t. Arbrå. † 19/5 1904
BEDA KRISTINA, * 19/1 1893, fl. t. Arbrå.           (X2)1N31
HULDA MARIA, * 15/2 1897. † 6/10 1900
PER ALBERT, * 30/1 1906                                 (X2)7N15


—106X1—

(B29) JOHAN FREDRIK LUNDBERG, * 5/7 1857 i Grödinge, Stockholms län. Infl. fr. Hudiksvall 1891. Hovslagare i Forsån. Änkl. 27/8 1885.
(C26) JOHANNA MATILDA WALLIN, * 18/4 1857 i Hjälsta, Uppsala län. Hush:a.
(A12) HULDA ELISABET, * 11/11 1883 i Katarina förs. Stockholm
(A12) SIGNE TERESIA, * 20/8 1885 i Katarina förs. Stockholm.
(A12) LEVIN KONSTANTIN, * 21/7 1886 i Maria förs. Stockholm


—127X1—

(X6)26J4 ANDERS LÖNNBORG, * 27/1 1861, s. t. soldat Erik Lönn i Gåsbacka, Delsbo. Soldat i Delsbo. Arb. i Forsån, Forsa. Smältverksarb. i Iggesund. † 12/4 1932.
(X6)37J1 KARIN ERSDOTTER, * 1/11 1856, d. t. bonden Erik Nord i Knutslunda, Delsbo. G. 15/4 1883. Fl. t. Fors, Jämtl. 1897. † 18/1 1937.
(X39) KLARA KRISTINA BERGLUND, * 28/5 1866 i Rogsta. Hush:a. † 1/9 1943.
SIGRID, * 1/10 1881                                       (X6)41P7.
ERIK JOHAN, * 30/10 1885                               (X6)29N25
ANNA MARIA, * 30/6 1895. Fl. t. Fors, Jämtl. 1897.
RICKARD EMANUEL, * 1/10 1897. Fl. t. Fors, Jämtl. 1897.
KLARA KRISTINA BERGLUNDS barn:
ANNA VILHELMINA KARLSSON, * 11/7 1889        2.
MARIA, * 29/9 1895                                         (X31)15H4.
ANTON MATTIAS, * 13/10 1900                         (X31)15H5.
JOHAN ERIK, * 6/7 1904                                   (X31)15H6.
OSKAR VALDEMAR, * 20/11 1906                       (X31)15H7.


—42Å1—

(F101) ANDERS LUNDQVIST, * 4/7 1883 i Svenarum, Jönk. län. G. 12/3 1910. Infl. 1915. Verkmästare vid Forsån. Bos. i Böle.
(T37) IDA LOVISA FRANSSON, * 28/9 1890 i Ljusnarsberg, Ör. län.
JOHN HARRY, * 4/5 1910.


—43Å1—

(P43) KARL JAKOB NAPOLEON JAKOBSSON LUND, * 26/8 1878 i Fuxerna, Älvsb. län. G. 2/4 1904. Infl. 1916. Förman, Forså bruk. Fl. t. St. Tuna, Kopp. 1918.
(P43) TEKLA ELEONORA KARLSSON, * 25/10 1880 i Fuxerna, Älvsb.


—10A12—

7 KARL ERIK LINDSTRÖM, 31/8 1887, s. t. torpare Jon. Lindström i Hamre. G. 17/8 1918. fabr.arb. i Forssån, fl. t. Bergsjö 1921. Hyttarb. i Iggesund                                              (X31)13H1
(X33)3Å42 NANNY ELISABET FRIDLUND, * 26/1 1894, d. t. bonden Jonas Fridlund i Norrbobyn 2, Norrbo. † 26/6 1951
ELIN MARGARETA, * 30/4 1910                         (X31)17L2
ANNA VIOLA, * 29/12 1918                               (X31)1E16
KARL SIXTEN, * 9/3 1921. † 20/5 1929
ERIK EINAR, * 12/10 1922                                (X31)13H2
VIVAN ELISABET, * 23/9 1924. † 24/1 1931


—75L1—

(X4)37A9 PER EMIL LINDBERG, * 21/5 1877. s. t. Anders Lindberg i Moviken, Bjuråker. G. 28/10 1900. lnfl. 1902. Arb. i Forssån. Fl. t. Skönmon, V. norrl. 1905.
(X4)15H10 EMMA PERSDOTTER, * 9/12 1877, d. t. bonden Per Stål i Ytterhavra, Bjuråker.
ANNA MARGARETA, * 26/9 1901.
ELIN MARIA, * 20/9 1903.


—104X1—

HELENA LAURENTIA LINDGREN, * 27/4 1864 i Hög, d. t. Anna Hansdotter fr. Gässåsen, Stöde V. Norrl. Arb. i Forssån.
LARS OLOF BERNHARD, * 22/5 1885 i Delsbo.
ANNA LENA, * 26/4 1889. † 11/10 1890.
FRANS ANTON, * 30/9 1891.


—59Y2—

(B10) ANDERS LINDBERG, * 31/3 1847 i Börstil, Stockholms län. G. 8/8 1875. Arb. i Forsså.
(X4)37A5 MARGRETA SÖDERSTRÖM, * 14/5 1850, d. t. arb. Jonas Söderström i Strömbacka, Bjuråker. Familjen fl. t. Gnarp 1900.
JOEL AMANDUS, * 26/10 1875. † 23/6 1891.
PER EMIL, * 21/5 1877.
LEANDER ANDREAS, * 14/9 1879.
LARS EDVARD, * 10/3 1881.
MARGRETA EUGENIA, * 29/3 1884.
JONAS BERNHARD, * 13/1 1891.
JOEL ERHARD, * 18/4 1894.


—111A6—

5 HENNING LINDBERG, * 10/8 1920, s. t. Jonas Olof Lindberg i Veda. G. 4/10 1955. Verkmästare i Byberg.
(X6)35T15 ELSA EMILIE BLANK, * 11/7 1934, d. t. bagare Arvid Olsson Blank i Ede, Delsbo.
ERNST HENNING HÅKAN, * 22/5 1963.
JAN OLOF, * 5/6 1971.


—53H1—

(X42) PER ERIK TURE LJUSBERG, * 14/6 1944 i Ljusne. G. 5/8 1966. Pappfabr.arb. i Hedsta.
(E65) LENA MARIANNE NORMAN, * 30/7 1945 i Motala, Ög.
KARL RIKARD, * 28/7 1970.


—33S8—

5 SIGURD HILDEMAR LJUSBERG, * 9/6 1911, s. t. bonden P. A. Ljusberg i Söderäng sss3. G. 29/10 1960. Papp.fabr.arb. i Böle.
14X1 MÄRTA ENGBERG, * 11/5 1922, d. t. Sigrid Engberg i Sörhoga.
14X2 – lNGELA MARGARETA, * 21/4 1963.


—27S17—

(X3) ERIK EINAR LINDSTRÖM, * 12/10 1922 i Bergsjö. G. 5/1 1961. Pappfabr. i Tomten, sen. i Medvik 2.
8 JUDIT INGER OTTILIA JONSSON, * 7/3 1932, d. t. Per Edvard Jonsson i Sunnanbäck. Ekonomibitr. i Tomten.
JUDIT EVA-LENA, * 27/1 1960.
LENA ANNA MARIA, * 16/5 1963.
LENA SIV-INGER, * 5/2 1967.


—36G2—

1 JOHAN ARNE LARSSON, * 11/5 1910, s. t. arb. L. A. Larsson i Iggesund. G. 23/12 1934. Fabr.arb. i Hamre.
24D1 SALLY KONSTANCE HALVARSSON, * 12/12 1910, d. t. slakt. L. A. Halvarsson i Byberg.
ULF ARNE ARNESSON, * 28/6 1935.

 

M.

—37Å3—

2 KARL EVALD MAGNUSSON, * 25/5 1898, s. t. arb. Magnus Andersson i Forsån. G. 30/11 1929. Maskinskötare i Rolfsta. Kommunalkamrer. † 8/3 1956.
26H5 MÄRTA AMALIA ANDERSSON, * 20/4 1905, d. t. bonden Anders Persson i Hedsta ss6.
KARIN INGEBORG EVALDSSON, * 23/3 1938        4.


—74Ä1—

(Y54) OLOF NESTOR MOLIN, * 26/2 1891 i Torps sn. V.norrl. G. 21/6 1920. Infl. 1919. Fabr.arb. i Hamre. † 29/7 1968.
(Y48) KLARA MARGRETA ANDERSSON, * 27/5 1895 i Stöde, V.norrl.
LILLY HELENA KRISTINA, * 1/1 1919.
DAGNY MARGRETA, * 11/9 1922                        142A17.
SIGNE KATARINA, * 14/4 1926                          2.
ANNA SYLVIA, * 15/8 1929.
HANS OLOV, * 14/9 1931.


—103C5—

JOHAN FREDRIK MEIMERMONDT, * 185 . G. 14/12 1890. Sadelmakare i Forssån.
2 MARIA ADOLFINA WINBLAD v. WALTER, * 14/10 1866, d. t. fanjunk. G. Fr. Winblad v. Walter i Hamre. Fl. t. Gnarp 1916.
GERDA KRISTINA, * 16/7 1887. Fl. t. Hudiksvall 1911.
TEKLA ADA MARIA, * 12/2 1891. † 20/4 1892.Inälv. Kalle Macko står här på den troligen segrande båten som deltagit i båttävlingen från Näsviken till Inälv som Kalle Macko arrangerat.

—31E8—

2 KARL (Macko) SIGVARD MALMQVIST, * 26/2 1904, s. t. arb. Olof Malmqvist i Funsta. G. 4/6 1933. Sågv.arb. i Böle. † 2/12 1978 Båtlänningen 18, Näsviken
14A5 MARTA KRISTINA OLSSON, * 7/10 1910, d. t. husman Olof Olsson i Böle.


—24A1—

4A9 OLOF MOOD, * 22/2 1865, s. t. husman Per Persson i Sörviksta. G. 7/4 1901. Soldat i Åkre. † 6/11 1935
8E1 BRITA HELENA GUSTAFSDOTTER, * 28/4 1878, d. t. husman Gustaf Andersson i Tomta. † 10/12 1950 i Smedsgården
KARL EINAR, * 20/3 1900                                 2
BRICKEN ARVIDA, * 1/8 1902                            3
ALMA KRISTINA, *18/11 1904. Telefonist            97G6
PER GUSTAF, * 26/2 1907. † 8/1 1908
KARIN ADELIA, * 2/11 1910. † 1/6 1928
OLOF GUNNAR, * 9/9 1915
ERIK INGVAR, * 22/6 1920                               5

—24A2—

1 KARL EINAR MOOD, * 20/3 1900, s. t. soldat Olof Mood i Åkre. G. 7/8 1927. Fabr.arb. Torpare i Hamre
3H4 MARTA MARIA NORDIN, * 7/6 1903, d. t. gästgivare A. O. Nordin i Hamre 3 o. 5.
SVEN EINAR, * 29/10 1927                               4
INGRID HELENA, * 28/9 1929                            6
SIGRID BIRGITTA, * 23/3 1935
NILS OLOF, * 3/9 1937

 

N.

—32A1—

(X6)37J1 JON ERIK NORD, * 19/2 1843, s. t. bonden Erik Matsson Nord. Fl. t. Forsa 1892. G. 3/6 1873. Smed i Forsån, verkmästare. † 10/10 1929.
(X6)26J4 KATARINA KRISTINA LÖNN, * 9/11 1852, d. t. soldat Erik Lönn i Gåsbacka, Delsbo. † 10/5 1927.
ANNA HELENA, * 12/5 1874                              22L15.
KATRINA KRISTINA, * 9/4 1876                         14A5.
MARGRETA MATILDA, * 17/7 1885                     28G3.
JOHAN ERIK, * 12/2 1888                                 2.

—32A2—

1 JOHAN ERIK NORD, * 12/8 1888, s. t. smeden Jon Erik Nord i Forsån. G. 31/12 1909. Verkstadsarb. i Byberg.
(X42) BEDA BIRGITTA NORMAN, * 17/4 1886, i Söderala.
VERA EVELINA, * 2/11 1912                              3.
ERIK VILHELM, * 17/3 1916.


—87Å1—

(160) JOHAN OSKAR NORRBY, * 5/11 1853 i Lärbro, Gottl. G. 11/11 1888. Infl. 1894. Arb. i Forsån. † 25/5 1933.
(S41) KRISTINA NORBERG, * 10/6 1863 i Lekvattnet, Värml. † 28/9 1927
JOHAN BERTHOLD, * 26/12 1888. † 5/3 1890.
LILLY MARIA, * 5/3 1891. † 19/5 1891.
BERTHOLD FERDINAND, * 3/4 1892                   2.
JOHAN MAURITZ, * 22/9 1893                           3.
ESTER MARIA, * 14/10 1895. G. o. fl. t. Strängnäs 1926. G. m. läkaren vid
Sundby sjukhus Viktor Linder.
KARL FREDRIK, * 30/7 1901                              4.

—78Å2—

1 BERTHOLD FERDINAND NORRBY, * 3/4 1892, s. t. arb. J. O. Norrby i Forsån G. 24/1 1926. Fabr.arb. i Byberg. † 20/11 1945.
(X5) JUDIT ANNA MARIA ERIKSSON, * 19/11 1905 i Bollnäs
LILLY EIVOR KRISTINA, * 23/4 1926.
STIG BERTIL, * 1/5 1930.
GUNNAR MAURITZ, * 3/7 1932.
ULLA MARIANNE, * 14/10 1940.
TORD ERIK, * 20/9 1944.

—3—

1 JOHAN MAURITZ NORRBY, * 22/9 1893, s. t. arb. J. O. Norrby i Forsån. G. 24/2 1924. Maskinförare i Böle. † 2/10 1946.
(X27) ELMA ALLIDA ÖHGREN, * 19/9 1893, d. t. Anders Johan Öhgren, Hybo, Ljusdal. † 30/12 1958.

—4—

1 KARL FREDRIK NORRBY, * 30/7 1901, s. t. arb. J. O. Norrby i Forsån. Förman i Forsån. † 21/12 1967.
49G1 SELMA KRISTINA JONSSON, * 20/7 1901. d. t. bonden Jon Larsson i Grängsjö 1, Enånger. Fabr.arb. i Böle. G. 1934      4H14.
ELSA KRISTINA, * 8/11 1928. Fl. t. Nacka, Stockholm 17/11 1944.
1F20 ELIN ERIKSSON, * 5/5 1915, d. t. bonden Olof Ersson i Flatmo 1. G. 5/8 1934.
CARL OLOF, * 31/7 1944.


—56Ä1—

(S52) PER JONSSON NORDQVlST, * 6/2 1845 i N. Råda, Värml. Infl. fr. Ljusdal 1902. Kolare i Forsån, Forsa. Emigr. t. Amerika 1912.
(S15) BRITA MARIA SÖDERSTRÖM, * 19/5 1850 i Ekshärad, Värml.
PER EMANUEL, * 15/1 1878. Emigr. t. N. Amerika 1912.
KARL VILHELM, * 21/9 1881. Fl. t. Bräcke 1904.
ARON SIGFRID, * 11/3 1890. Emigr. t. Amerika 1906.
EFRAIM GOTTFRID, * 15/12 1891. Emigr. t. Amerika 1906.
ALMA ALBERTINA ELISABET, * 8/11 1895. Emigr. t. Amerika 1912.


—6Å1—

(Y1) KLAS FREDRIK NORDQVIST, * 12/8 1872 i Alnö sn. V.norrl. G. 13/9 1908. Infl. 1916. Järnarb. vid Forsså bruk.
(P159) HULDA DOROTEA EKSTEDT, * 21/2 1879 i Sundalsryr, Älvsb.
INGRID FREDRIKA, * 22/5 1908.
MARGRETA LINNEA, * 5/9 1909.
ASTRID ERIKA MATILDA, * 14/10 1910.
RUTH INGEBORG, * 12/3 1913.
ERIK GUSTAF FREDRIK, * 5/4 1915.


—100Å1—

(X4)50E1 ERIK NYGREN, * 30/9 1831, s. t. hyttarb. Per Nygren i Österbo, Bjuråker. G. 186?. Bruksarb. i Hedvigsfors. Fr. 1874. arb. i Forssån, Forsa. † 11/5 1915.
KATARINA MEIJER, * 8/1 1839 i Attmar eller Högsjö, V.norrl. † 25/9 1927.
SIGRID KATARINA, * 2/7 1862. † 18/11 1864.
BRITA LENA, * 10/5 1864                                 3.
ANNA KRISTINA, * 3/10 1866. † 7/12 1872.
PER ERIK, * 12/5 1869. † 10/12 1872.
CARL GUSTAF, * 4/11 1871. † 30/6 1875.
HEDDA JOSEFINA, * 29/10 1874. † 23/2 1876.
KARL ERIK, * 30/12 1876. Fl. t. Hudiksvall 1899.
ANNA MARIA, * 5/4 1880. † 11/1 1885.
JOHAN HJALMAR, * 28/12 1882                         2.

—100Å2—

1 JOHAN HJALMAR NYGREN, * 28/12 1882, s. t. arb. Erik Nygren i Forssån. G. 1/5 1902. Fabr.arb. i Veda. † 4/1 1946.
22N10 KARIN ELIN FLANK, * 29/7 1884, d. t. bonden Karl Erik Flank i Näset 1. † 10/5 1963.
KARL ERIK, * 26/8 1903. † 24/10 1903.
ANNA VILHELMINA, * 15/6 1905. Fl. t. Gävle 1926.
KARIN ELISABET, * 20/9 1908                           6K21.
BRITA MATILDA, * 14/4 1911                            101Å5.
ERIK JOHAN, * 7/9 1917                                   5.


—128Å1—

(S73) ALBERT NYQVIST, * 16/5 1871 i Töcksmark, Värml. G. 25/5 1895. Verkmästare i Forssån.
(S67) ANNA JOHANNESSON, * 9/7 1871 i Svanskog, Värml.
JOHAN ALBERT VIGO, * 9/10 1895.
VÄINÖ GERO, * 4/9 1897.
ARNE VILHELM, * 25/6 1899.
ANNA KARIN VIVI, * 25/6 1902.
FRITZ GEORG VIDAR, * 20/2 1908.


—38E7—

2 ERNST OLOF NORELL, * 6/2 1896, s. t. skräddare Per Joh. Norell i Hamre. G. 28/10 1923. Fabrarb. i Hamre. † 27/11 1974.
(B10) EMMA KRISTINA LÖFQVIST, * 26/4 1890 i Börstils sn. Stockholm. Fl. t. Arvika 1925.


     —38E13—

(X6) ERIK ALFRED NORELL, * 24/2 1918 i Delsbo. G. 19/8 1950. Pappfabr.arb. i Hillen.
8 BRITA PERSSON, * 31/10 1921, d. t. Jonas Axel Persson i Hamre.
ALF TORBJÖRN, * 9/3 1952.


—10Å6—

2 BO KARL INGEMAR NILSSON, * 19/3 1934, s. t. lantbrevbärare Nils Aug. Nilsson i Hamre. G. 14/3 1959. Fabr.arb. i Övernäs.
(AC16) SOLBRITT VIVI-ANN SÖDERLUND, * 29/9 1939 i Lycksele, V.b.
BO JAN MICKAEL, * 19/3 1963.
KARL GÖRAN CHRISTER, * 21/9 1965.

 

O.

—15G2—

1 OLOF ADOLF OLOFSSON, * 23/4 1886, s. t. arb. Olof Nilsson, Ångsågen. G. 27/2 1910. Fabr.arb. vid Forsån. Fl. t. Ö. Vingåker 1914.
16G1 SELMA EUGENIA DAHLÉN, * 24/6 1889, d. t. förman Johan Dahlen i Forsån.
JENNY INGEGERD, * 19/4 1910. † 1/7 1913.


—28G2—

1 BACK PER OLSSON, * 3/8 1862, s. t. Back Olof Jansson i Forssån. G. 23/1 1887. Arb. vid Forssån. † 1/9 1931.
(S10) KARIN JANSDOTTER, * 19/2 1858 i Brunskogs sn., Värml. † 11/3 1933.
ANNA EUFEMIA, * 19/12 1888. Fl. t. Karlstad 1912.
OLOF PAUL EDVIN, * 10/8 1892                         6.


—28G3—

1 ANDERS GUSTAF OLSSON, * 10/11 1874, s. t. arb. Back Olof Jansson i Forsån. G. 7/4 1907. Fabr.arb. i Byberg. † 31/3 1962.
32D1 MARGRETA MATILDA NORD, * 17/7 1885, d. t. verkmäst. J. E. Nord i Forsån. † 13/11 1939.
ERIK ESKIL, * 22/9 1907                                  5.
ANNA MATILDA, * 4/11 1913                             75C7.

—28G4—

1 JOHAN OLSSON, * 22/9 1859, s. t. Back Olof Jansson i Forssån. G. 25/5 1884. Arb. i Böle. † 15/11 1943.
(X18) AUGUSTA LOVISA TÖRNBLOM, * 11/11 1858 i Hudiksvall.
29G1 Fosterdotter t. maskinist Olof Nilsson.
GERDA ELISABET, * 4/4 1884. Fl. t. Stockholm 1911.
GUSTAF DANIEL, * 11/12 1886. † 20/8 1890.
KARL JOHAN, * 22/11 1888                               1W15.
TYRA JULIANA, * 16/2 1891. Fl. t. Ljusdal 1911.
SELMA CHARLOTTA, * 27/11 1894. Fl. t. Stockholm 1917

—28G5—

3 ERIK ESKIL OLSSON, * 22/9 1907, s. t. arb. Anders Gustaf Olsson i Byberg. G. 14/3 1931. Fabr.arb. i Hillen. Fl. t. Stockholm 1936.
(X6)16S6 ANNA FREDRIKA ROSENHOLM, * 27/6 1909, d. t. målaren Fredrik Rosenholm i Hagen, Delsbo.
MARGIT INGEGERD, * 9/6 1931. Fl. t. Stockholm.
STURE MAURITZ, * 10/7 1933. Fl. t. Stockholm.

—28G6—

2 OLOF PAUL EDVIN OLSSON, * 10/8 1892, s. t. arb. Back Per Olsson i Forsån. G. 16/12 1918. Maskinförare i Böle. † 17/12 1963.
1W11 ANNA MARGRETA NORBERG, * 23/11 1894, d. t. bonden Axel Norberg i Veda 1. † 3/9 1930.
7 DAGNY KRISTINA KILANDER, * 11/9 1905, d. t. Karl Johan Kilander i Forsån.
AXEL PAUL, * 6/2 1919                                    9.
PER SUNE, * 29/11 1924. † 1/10 1928.
SIRI MARGARETA, * 10/7 1927.
BERNT SUNE, * 3/2 1932. † 1/2 1933.


—28G9—

6 AXEL PAUL OLSSON, * 6/2 1919, s. t. maskinförare O. P. E. Olsson i Böle. G. 26/12 1951. Verkmästare i Böle.
(X20)4C15 MÄRTA PAULINA OLSSON, * 21/6 1924, d. t. bonden Olof Olsson i Tåsta ss1, Hög.
ANNA HELENA, * 9/7 1952.
KARIN MARIA, * 21/3 1958.


—87G4—

1 KARL LUDVIG OLSSON, * 20/8 1899, s. t. arb. Nils Olsson i Forsån. G. 15/8 1926. Eldare i Forsån.
10A10 MARTA LINDSTRÖM, * 9/8 1904, d. t. arb. Anders Lindström i Veda.
KERSTIN ELISABET, * 5/12 1927.
STIG ANDERS, * 11/4 1933.


—99Z1—

(X6)3P23 HANS OLSSON, * 21/10 1917, s. t. bonden Olof Olsson i Jobsmyra 2, Delsbo. G. 23/10 1943. Infl. 1945 t. Hamre. Ladug.sköt. i Forsån.
(X6)24P29 ELIN LINNEA HENRIKSSON, * 30/9 1917, d. t. bonden Henrik Henriksson i Prättingberg 3 Delsbo.
HANS LENNART, * 31/7 1947                            2.


—59Å5—

(S27) MAGNUS OLSSON, * 14/5 1861 i Gunnarskog. Värml. G. 20/11 1887. Arb. i Forsån.
BRITA LENA MYRGREN, * 29/10 1857 i Råda. Värml.
AGNES KATRINA, * 20/7 1885.
KRISTINA, * 26/12 1887.
MARIA, * 2/3 1890.
OLOF MARTIN, * 2/5 1893.
JOHAN ROBERT, * 27/8 1895.


—87G2—

1 OTTO VILHELM OLSSON, * 15/5 1902, s. t. arb. Nils Olsson i Forssån. G. 14/11 1925. Fabr.arb. i Övernäs.
1T9 ESTER KATRINA JONSSON, * 30/3 1905, d. t. bonden Daniel Jonsson i Tomta 1.
MAJ BRITf KRISTINA, * 28/12 1925.
GUDRUN INGEGERD, * 24/7 1927                      6.
TORE INGVAR, * 27/3 1931                              7.
DAN NILS OVE, * 13/12 1942.


—44T10—

9 NILS OLSSON, * 25/11 1803, s. t. soldat Olof From i Töfsätter. G.
(X31)37G1 – Kolare i Nianfors. Sen. fabr.arb. i Forsså. † 1/10 1868.
(W39) MARGRETA KRISTINA SÖDERBERG, * 5/7 1822 i Särna, Kopp. † 10/10 1902.
NILS, * 20/6 1842.
OLOF, * 19/4 1844                                          11.
JOHAN, * 14/1 1846. Dräng i Smedsgården. † 3/3 1865.
ANNA KRISTINA, * 16/7 1848.
PER ERIK, * 20/8 1852.
GRETA, * 20/7 1855                                        98G1.
BRITA, * 22/7 1860                                         40D1.
KARIN, * 7/4 1868.
JONAS, * 26/1 1865. † 1/5 1865.

 

P.


Försändelse upprättad av Walter Price den 8/8 1940

—105D1—

(W27) FILIP OTTO VALTER PRICE, * 23/8 1901, i Ore sn., Kopp. G. 23/1 1936. Korrespondent vid Forså bruk. † 29/7 1971.
(X9)17B8 ANNA SIGNE ELISABET HÖGBERG, * 14/7 1900, d. t. bonden Anders Högberg i Yg 9, Färila.


—50E1—

(H16) CARL JOHAN PETTERSSON, * 3/4 1830 i Fliseryd, Kalm. län. Arb. i Forsån. † 16/6 1898.
(C58) MARIA LOVISA ROSENDAHL, * 31/1 1828 i Söderfors, Uppsala län. † 13/10 1897.
CARL ALBERT, * 29/5 1855. Fl. t. Gävle 1875.
EMMA LOVISA, * 15/3 1858.
MATILDA GUSTAVA, * 20/4 1861                          36Ö1.
ERNST VILHELM, * 2/3 1871. Målare i Hamre. † 10/4 1911


—12G3—

(W19) ANDERS PERSSON, * 8/5 1854 i Leksand, Kopp. län. Infl. 1881. G. 2/10 1881. Arb. i Forsån. † 23/4 1934.
1 HEDVIG BIRGITTA RUTH, * 27/7 1852, d. t. slussvakt Olof Ruth i Forssån. † 9/7 1935.
PER GUSTAF, * 12/3 1883. † 14/6 1893.
ANDERS JOHAN, * 24/6 1886. Fl. t. Rättvik 1917.
ANNA MARGRETA, * 20/1 I 1890. † 28/8 1912.


—19G5—

(X5) BROR EDVARD PERSSON, * 12/12 1885 i Bollnäs. G. 30/10 1909. Arb. vid Forså bruk. Fl. t. Timrå, V.norrl. 1914.
1 MARIA FREDRIKA FORS, * 18/7 1891, d. t. arb. Per Fors vid Ångsågen.
AXEL, * 24/2 1910. † 3/3 1910.
BROR ERIK, * 4/5 1911. Fl. t. Timrå.
PER EDOR, * 21/4 1912. Fl. t. Timrå.
KARL EVALD, * 17/6 1913. Fl. t. Timrå.


—62G1—

INGRID OLOFSDOTTER, * 27/2 1853. Infl. fr. Järvsö. Bos. i Forsån.
OLOF ALBERT, * 11/12 1888                             2

—62G2—

1 OLOF ALBERT PETTERSSON, * 11/12 1888, s. t. Ingrid Olsson i Forsån. G. 22/11 1913. Fabr.arb. vid Forså bruk. † 24/5 1962.
(X27) BRITA KRISTINA JONSSON, * 2/2 1890 i Ljusdal. † 19/2 1932.
TORA MARGRETA, * 5/3 1906                            3.
SIGURD GOTTHARD, * 22/3 1910                      4.
OLOF RAGNAR, * 24/9 1913.
HILDUR OTILIA, * 18/6 1917                             53E6.
SVEN INGVAR, * 21/l 1920. † 5/5 1929.


—62G4—

2 SIGURD GOTTHARD PETTERSSON, * 22/3 1910, s. t. arb. O. A. Pettersson i Byberg. G. 18/4 1938. Fabr.arb. i Byberg. † 23/1 1949.
(X33)14Å24 ANNA STRID, * 20/12 1909, d. t. bonden Lars Erik Strid i Ö. Hålsjö, Norrbo.
LARS OLOV, * 6/4 1941.


—122G1—

(H16) KARL JOHAN PETTERSSON, * 3/4 1830 i Fliseryd, Kalmar län. G. arb. i Forsån.
(C58) MARIA LOVISA ROSENDAL, * 31/1 1828, d. t. bruksarb. Per Olof Rosendal i Söderfors.
CARL ALBERT, * 29/5 1855.
EMMA LOVISA, * 15/3 1958.                             2.
MATILDA GUSTAVA, * 20/4 1861.
ERNST VILHELM, * 2/3 1871.

—2—

1 EMMA LOVISA, * 15/3 1858, s. t. Carl Johan Pettersson i Forsså.
CARL GUSTAF, * 4/8 1877.


—91Å1—

(K39) OLOF PALMQVIST, * 17/10 1858 i Öljehult, Blekinge län. G. 5/10 1884. lnfl. 1884. Verkmästare i Forsån. Fl. t. Ransäter 1906.
(S87) KARIN MARIA JONSDOTTER, * 21/4 1862 i Östmark, Värml.
ALMA KONSTANCE, * 2/7 1885. Fl. t. Djursholm 1904
VIKTOR FRIDOLF, * 24/4 1887. Fl. t. Hudiksvall 1904.
SIGNHILD MARIA, * 3/10 1888. Fl. t. Stockholm 1906.
ELNA KRISTINA, * 9/5 1892. Fl. t. Ransäter 1906.
EVELINA, * 24/12 1894. Fl. t. Ransäter 1906.
KERSTIN VIKTORIA, * 2/9 1899. Fl. t. Ransäter 1906.
KARL OLOF, * 30/5 1902. Fl. t. Ransäter 1906.
SVEN JOHAN, * 24/6 1905. Fl. t. Ransäter 1906.


—122Å1—

(X13) JONAS PERSSON, * 30/4 1877 i Hanebo. G. 14/6 1906. Arb. i Forsån.
(X27) ALBERTINA KRISTINA SVENSSON, * 15/7 1881 i Ljusdal.
OLGA ELEONORA, * 26/12 1907.
GUNNAR VILHELM, * 29/6 1910.


—33Å1—

ALFRED PIHL, * 9/4 1859 i S:t Katarina, Petersburg, Ryssland. G. 20/4 1901. Inlf. fr. Gnarp 1905. Kamrer i Forssån. † 13/3 1940
(X10) SIGRID HILDEGARD HAGBERG, * 30/11 1874 i Gnarp. † 11/11 1960.
SIGRID MARGARETA, * 19/10 1902. Fl. t. Danderyd, Stockholm 1937.
CHARLES BERNHARD, * 10/1 1904. Forstmästare.
NILS OLOF, * 31/7 1905                                   2.
GUSTAF, * 3/5 1907. Emigr. t. Kanada 1928. † 4/10 1929.
SVEN EDVIN, * 8/5 1910. Ingenjör. Fl. t. Traryd, Kronob. 1935.
ELISABET, * 15/5 1915. Fl. t. Dalarö, Stockholm 1936.
HANS GÖRAN, * 23/4 1919.


—63Å2—

1 DANIEL ”ANDERSSON” PERSSON, * 9/12 1872 i Gunnarskog, s. t. Per A. Andersson i Hamre. G. 15/8 1897. Arb. i Forssån. † 9/4 1913.
10G1 MARIA ERIKA LYBECK, * 18/5 1875, d. t. arb. Nils Lybeck i Söderäng. † 7/7 1954.
ELIN KRISTINA, * 25/1 1898. † 22/4 1968. Og.
HELGE EMANUEL, * 13/5 1903                           3.
4H19 – AINA ELVIRA MATSSON, * 4/4 1920         4.


—78C10—

4 KARL HENNING PETTERSSON, * 16/11 1918, s. t. Gustaf Gunnar Pettersson i Hillen. G. 25/10 1947. Pappfabr.arb. i Hamre.
35H13 KRISTINA MIKAELSSON, * 20/3 1920, d. t. torpare Mikael Danielsson i Häggnäs.
LARS KÅGE, * 9/3 1955.

R.

—134D1—

(K29) KARL AXEL ROLANDER, * 8/11 1868, i Ronneby. Bokhållare i Forsån.


—56X1—

CARL JOHAN RAMBERG, * 20/4 1813 i Norrköping, Ög. Pappmakargesäll i Lund, Forsa.


—12G1—

(X3)12K4 OLOF JONSSON RUTH, * 16/6 1820, s. t. gästgiv. Jon Jonsson i Kyrkbyn, Bergsjö. G. 5/6 1845. Landbonde i Berge, Bergsjö. Fl. t. Forsa 1868. Slussvakt vid Forsån. † 11/5 1877.
(X20)30R1 MARGRETA CECILIA ELF, * 6/8 1815, d. t. adjunkt Olof Elf i Edstaberg Hög. † 25/1 1893.
MARIA ELEONORA, * 24/12 1844                       2.
JONAS OLOF, * 16/9 1846. † 7/4 1849.
HEDVIG BIRGITTA,* 21/7 1848. † 7/11 1848.
CARL OLOF, * 21/l 1850. † 30/8 1852.
HEDVIG BIRGITTA, * 27/7 1852                         3.
CARL OLOF, * 7/10 1854. † 16/3 1926. Arb. i Forsån.
JONAS ERIK, * 20/10 1857.


27G1—

(T12) PER GUSTAF RASK, * 3/7 1851 i Fellingsbro, Ör. s. t. torp. Lars Erik Rask i Fallet. G. 13/8 1876. Arb. vid Forsån. † 31/3 1889.
28G1 BRITA OLSDOTTER, * 9/11 1857, d. t. arb. ”Back” Olof Jansson i Forsån. † 29/8 1920.
GUSTAF OTTO, * 29/4 1877. † 28/7 1877.
HILMA CHARLOTTA, * 17/7 1878. Fl. t. Tierp, Uppsala. 1905.
HULDA ELISABET, * 5/2 1880                            5.
GUSTAF HERMAN, * 5/4 1882. Fl t. Tierp, Uppsala 1905.
OLOF GERHARD, * 24/9 1884                            2.
PER GOTTFRID, * 2/11 1886                             9.
KARL OTTO, * 11/1 1889                                  3.

—2—

1 OLOF GERHARD RASK, * 24/9 1884, s. t. arb. Per Gustaf Rask i Forsån. G. 14/3 1908. Fabr.arb. Forsån. † 2/12 1954.
17G3 SELMA ELEONORA ERIKSSON, * I 1/7 1885, d. t. arb. Olof Eriksson Ångsågen. † 23/11 1957.
GERHARD GUNNAR, * 8/5 1908. Fick guldur efter 52 tjänsteår på Forssån
ERIK GUSTAF, * 20/8 1910                               4.
KARL ARNE, * 9/2 1913                                    6.
DAGMAR MARGRETA, * 27/9 1915. Fl. t. Uppsala 1937.
INGRID ELISABET, * 16/9 1918                         31L6.
OLOF TAGE, * 10/9 1927.

—3—

1 KARL OTTO RASK, * 11/1 1889, s. t. arb. P. G. Rask i Forsån. G. 9/12 1916. Arb. vid Forså bruk. † 7/11 1963.
25G1 MARIA TERESIA HEDENSTRÖM, * 7/11 1889, d. t. skomak. Lars Hedenström i Hillen.
NILS GÖSTA, * 4/9 1912. † 2/2 1918.
BRITA MARIA, * 5/6 1917.
Fl. t. Stockholm 1937                                       7.
OTTO GÖSTA, * 12/5 1924                                8.

—4—

2 ERIK GUSTAF RASK, * 20/8 1910, s. t. Olof Gerhard Rask i Forssån. G. 2/4 1941. Eldare i Forssån.
(X4)26A25 MÄRTA ELISABET NILSSON, * 15/5 1913, d. t. bonden Nils Jonsson i Ängebo 10, Bjuråker.
MÄRTA ANITA, * 28/7 1941.


—27G8—

3 OTTO GÖSTA RASK, * 12/5 1924, s. t. Karl Otto Rask, Forsså bruk. G. 15/8 1959. Elektriker i Hamre.
(X23) SIGNE LINNEA HELLSÉN, * 26/12 1932 i Ilsbo.
GÖSTA LENNART, * 10/12 1959.
BENGT GÖRAN, * 21/3 1966.

—27G9—

1 PER GOTTFRID RASK, * 2/11 1886, s. t. arb. Per Gustaf Rask i Forssån. Og. Pappfabr.arb. i Hamre. † 7/6 1970.

—27G10—

(T12) ERIK ALFRED RASK, * 8/2 1861 i Fellingsbro, Ör. 1 Bror t. P. G. Rask. Hamre.


—50Å6—

(X43) SVEN GUNNAR PERCY RÖST, * 23/4 1927 i Söderhamn. G. 28/2 1948. Verkstadsarb. i Hamre.
3 BRITTA ELISABET MYRGREN, * 21/5 1929, d. t. Snickare Ernst Gunnar Myrgren i Hamre.
ANDERS GUNNAR, * 31/7 1948.
SVEN GÖRAN, * 12/10 1952.


—6G1—

(X6)16T14 OLOF MYRSTEN ROS, * 22/2 1873, s. t. husman Per Myrsten i Hagen, Delsbo. G. 2 ggr. Fabr.arb. i Forssån, Forsa. Bonde i Hallsta 2, Delsbo. † 6/7 1946.
(X6)10L10 SIGRID OLSDOTTER, * 3/7 1865, d. t. husman Olof Hansson i Hammarsvall, Delsbo. G. 24/5 1896. Fr. skild 1909. † 27/1 1932.
4G1 MARIA KRISTINA FORSLUND, * 17/6 1882, d. t. Lars Forslund i Byberg, Forsa.
5G2 Änka.1908. Omg. 21/3 1919. Åter fl. l. Forsa 1945.
FRIDA KATRINA, * 11/6 1891                            (X4)28H10 o. (X31)16D4.
OSKAR VILHELM, * 2/6 1893.
SIGNE VILHELMINA, * 4/3 1902. † 30/8 1903.
TYRA ELVIRA, * 26/10 1904. † 18/1 1905.
5G2 ELLEN KATRINA, * 2/8 1908.
SIGURD ERLING, * 11/10 1909. Emigr. t. Kanada 1928.
HUGO EINAR, * 25/12 1911. Fl. t. Ljusnarsberg 1934.
KONRAD ARNE, * 23/11 1915                            2.


—131G1—

(X4)65D2 ANNA MARIA RASK, * 7/4 1885, d. t. fanjunkare J. P. Hübbinette Rask i Norrbo. Husförest. Forsså bruk. † 3/3 1942.


—20Ö18—

(X39) LARS LEONARD RINGQVIST, * 3/3 1879 i Rogsta sn. G. 4/7 1904. Infl. fr. Ljusdal 1903. Inspektor i Forssån. Fl. t. Rogsta 1909. † 3/12 1957.
16 MÄRTA OLSDOTTER, * 13/2 1876, d. t. husman Olof Jonsson i Övernäs. † 21/10 1948.
EDIT MARGRETA, * 29/9 1904. Fl. t. Rogsta.
BRITTA GUNBORG, * 14/12 1907. Fl. t. Rogsta.

 

S.

—49Ö1—

(X14) JOHAN LUDVIG TEODOR STRAND, * 13/12 1899 i Harmånger. Fabr.arb. i Forsån. † 6/9 1923.


  —83D1—

(X43) KARL JOHAN SKOGLUND, * 19/3 1877 i Söderhamn. G. 10/4 1904. El. montör i Forsån. † 10/1 1957.
(X14) EMMA ERIKSSON, * 19/6 1881, i Hälsingtuna. † 26/1 1959
ELSA MARTINA, * 3/2 1905 -1W12.
KARL EMIL, * 13/12 1909.


—68E6—

3 KARL ERIK ANTON SJÖSTRÖM, * 24/3 1902, s. t. husman A. G. Sjöström i Långby. G. 25/4 1931. Fabr.arb. i Forsån. † 18/6 1970.
10N15 ANNA JULIA HED, * 10/12 1901, d. t. bonden Jonas Hed i Norrhoga 1.
KARIN INGEGERD, * 1/10 1929                            9.
SVEN INGVAR, * 19/5 1931.

—7—

3 ANDERS GUSTAF SJÖSTRÖM, * 18/10 1903, s. t. husman A. G. Sjöström i Långby. G. 23/9 1928. Fabr.arb. i Hillsta.
90Z1 TERESE DAHL, * 19/4 1908, d. t. arb. Martin Dahl i Sörhoga.
ANDERS UNO, * 17/2 1928. † 14/4 1928.
BERNT INGEMAR, * 18/5 1929.
NILS UNO, * 3/11 1930. † 17/1 1931.
KJELL TURE, * 26/11 1936. † 20/5 1945.
MARTIN OVE, * 20/8 1941.

—8—

3 PER JOHAN SJÖSTRÖM, * 17/12 1905, s. t. husman A. G. Sjöström i Långby. G. 28/11 1936. Fabr.arb. i Byberg. † 2/9 1966.
(X3) KRISTINA MARGRETA LANDIN, * 3/11 1910 i Bergsjö.


—23G3—

1 KARL ERIK ERSSON SVEDMAN, * 10/9 1864, s. t. sågv.arb. Erik Andersson i Hillen. G. 26/12 1891. Arb. i Forsån. Fl. t. Skönsmon, V.norrl. 1905.


—61G1—

(G20) JOHAN EDVARD SÖDERSTRÖM, * 9/11 1849 i Göteryd, Kronob. län. G. 2/10 1880. Infl. 1886. Eldare vid Forsån, Forsa. Fl. t. Enslöf, Hall 1901.


—62G3—

(U43) CARL RUNE SVAHN, * 2/7 1906 i Sala, s. t. Carl Johan Svahn i Näsviken. G. 9/6 1935. Fabr.arb. i Övernäs.                               106E1
2 TORA MARGRETA PETTERSSON, * 5/3 1906, d. t. O. A. Pettersson.
KARL HÅKAN, * 28/1 1945.


—99X1—

(X39) ANDREAS SJÖDIN, * 22/1 1865 i Rogsta. G. 15/11 1891. Stalldräng i Forsån.
(X19) JULIA OLSDOTTER, * 6/12 1863 i Hälsingtuna.
SIGNE KATRINA, * 2/8 1892.


 

föreningen och även varit med i styrelsen. Jubilaren var även aktiv medlem i Forsa hemvärn.

—80Å1—

(B108) KARL ALFRED PETRUS SCHMIDT, * 24/8 1889 i Öregrund, s. t. sjökapten – (X31)1N10 – Emil Alfred Schmidt, Njutånger. G. 10/1 1915. Järn.arb. i Forsån, Forsa. Maskinist. † 19/12 1970.
(X4)21L8 LYDIA IRENE KRANS, * 27/4 1897, d. t. soldat Jonas Krans i Moviken, Bjuråker.
KARL ARNE, * 8/10 1913                                  2.
SIXTEN ALFRED, * 6/8 1916                              4.
SVEA MARIA KAROLINA, * 5/9 1917                   89G6.
SVEN ERIK KONRAD, * 12/11 1918                    3.
TAGE SIGVARD PETRUS, * 3/12 1921. † 10/3 1922.
TAGE SIGVARD PETRUS, * 7/3 1923. † 27/6 1923.
GÖTE SIGVARD PETRUS, * 10/7 1924. † 16/8 1924.
KARL BÖRJE, * 23/6 1928. † 20/1 1930.
MILDRED INGEGERD, * 7/12 1930                     5.
KARL BRYNOLF UNO, * 3/3 1933                        6.
ULLA BRITT, * 4/9 1934                                   4M18.
ELVY MARIA, * 19/6 1937                                 9.
MAJ-BRITT ANNA IRENE, * 23/9 1925. † 14/4 1926.

80Å2—

1 KARL ARNE SCHMIDT, * 8/10 1913, s. t. maskinist K. A. P. Schmidt i Forsån. G. 16/12 1934. Fabr.arb. i Forsån. † 27/7 1960.
79Å2 TYRA VIKTORIA PETTERSSON, * 14/2 1912, d. t. murare Pn Rick. Pettersson i Berglock.
ROLF LENNART ARNE, * 23/2 1935                     7.

—3—

1 SVEN ERIK KONRAD SCHMIDT, * 12/11 1918, s. t. maskinist K. A. P Schmidt, Forsån. G. 2/1 1943. Pappfabr.arb. i Böle.
26D3 MAJ-BRITT HEDLUND, * 15/11 1922, d. t. fabr.arb. Erik Albert Hedlund i Lund.
SVEN ÅKE, * 8/6 1943 – 8.
KERSTIN MARGARETA, * 19/9 1944. † 23/4 1945.
MONA ELISABET, * 25/6 1946.
EVA MARGARETA, * 29/9 1948.
KURT UNO ALBERT, * 28/3 1951.
SIV ULLA, * 19/8 1952                                     10.
ÅSA CHRISTINE, * 5/8 1957.

—4—

1 SIXTEN ALFRED SCHMIDT, * 6/8 1916, s. t. maskinist K. A. P. Schmidt i Forsån. G. 8/12 1939. Fabr.arb. i Hamre.
(X6)54J9 KARIN INGEBORG LEEK, * 22/10 1921, d. t. skräddare Jonas Leek i Åkre, Delsbo.
TORD SIXTEN, * 20/1 1942.


—148G1—

(X18) SUNE LENNART SCHMIDT, * 6/7 1938 i Hudiksvall. Pappfabr.arb. i Hamre. 1982 fick han ta emot ett guldur efter 25 tjänsteår på bruket.
(X23) SONJA KRISTINA HELLSÉN, * 3/4 1938 i Ilsbo.
CARL OVE, * 13/9 1964.


—80Å8—

3 SVEN ÅKE SCHMIDT, * 8/6 1943, s. t. Sven Erik Konrad Schmidt i Böle. Fabr.arb. i Lund.
(X18) INGRID NAIMI KARLSSON, * 14/9 1940 i Hudiksvall.
ROYNE ALF-ÅKE, * 18/1 1967.
INGRID KARINA SOFI KRISTIN, * 18/7 1968.


—57Ä1—

(X4)43A15 ANDERS SVENSK, * 18/4 1875, s. t. soldat Anders Olof Svensk i Våtmor, Bjuråker. G. 24/11 1901. Arb. i Forsån, Forsa. Sen. byggn.arb. i Avholm, Bjuråker. – (X4 43A21. Fl. t. Bjuråker 1919.
(X4)24H9 KRISTINA ÖSTLUND, * 26/1 1880, d. t. förman J. Östlund, Hedvigsfors, Bjuråker. † 5/6 1910.
(X4)2F36 BRITA JULIANA ALBERTINA OLSSON, * 22/7 1886, d. t. bond. Olof Andersson i Avholm 9, Bjuråker. G. 31/12 1927.
ANNA KATRINA, * 13/2 1903. Fl. t. Bjuråker 1911 – (X4)35G93.
EDIT KRISTINA, * 16/6 1906                             (X4)47E14.


                             —58Ä1—

(Z43) JAKOB VILHELM MÅNSSON STRAND, * 17/4 1881 i Rätan,Jämtl. G. 23/3 1913. Infl. fr. Loos 1915. Faktor i Forsån, Forsa. † 21/11 1949.
(T37) HILDA ADÉLE ANDERSSON, * 2/2 1882 i Ljusnarsberg, Ör. † 7/5 1950.
SVEN GÖSTA, * 11/11 1913.
STIG VILHELM, * 16/7 1916. † 28/7 1936.

—59Ä1—

(X7)15E3 ERIK ADOLF STENBERG, * 15/3 1880, s. t. stenhuggare K. J. Stenberg, Tosäter, Enånger. G. 28/12 1902. Infl. fr. Bollnäs 1910. Fabr.arb. i Böle, Forsa. † 16/4 1962.
(X7)8F23 ANNA MARGRETA ENGBERG, * 9/1 1874, d. t. båtsman M. Engberg i Boda, Enånger. † 9/7 1946.
KARL GUNNAR, * 3/10 1902. † 30/4 1924.
MATS GOTTFRID, * 20/5 1904                           2.
GUNBORG MARGRETA, * 24/11 1907. Fl. t. Hudiksvall 1928

—59Ä2—

1 MATS GOTTFRID STENBERG, * 20/5 1904, s. t. arb. E. A. Stenberg i Böle. G. 2/1 1932. Arb. i Forsså bruk. † 2/8 1971.
(X6)7K14 SIGNE LINNEA LIND, * 23/7 1911, d. t. arb. Erik Axel Lind i Fredriksfors, Delsbo. † 13/12 1968.
BRITT-INGER, * 27/6 1932.


73Ä1—

(X14) LARS SVENSSON, * 16/3 1866 i Harmånger. G. 26/12 1897. Infl. 1917. Fabr.arb. o. gårdsäg. i Hamre. † 10/10 1941.
(X10) BRITA KRISTINA BURSTRÖM, * 14/1 1877 i Gnarp. † 5/9 1958.
LILLY MARIA, * 2/12 1898                                2.
AGNES INGRID KRISTINA, * 13/9 1900. Fl. t. Ljusdal 1922.
RUTH MARGRETA, * 16/4 1907. Fl. t. Stockholm 1937.
LARS EINAR, * 20/2 1911. Reparatör.

—2—

1 LILLY MARIA SVENSSON, * 2/12 1898, d. t. arb. Lars Svensson i Hamre. Kokerska. Fl. t. Ljusdal 1931.
INGRID KRISTINA, * 13/5 1923.
BIRGIT, * 8/3 1931.


—36Ö1—

(BD17) ESAIAS HERMAN SVANBERG, * 14/8 1841 i Haparanda (Nedertorneå). G. 28/10 1883. Bokhållare i Övernäs. † 28/1 1891.
50E1 MATILDA GUSTAVA PETTERSSON, * 20/4 1861, d. t. arb. C. J. Pettersson i Forsån. † 17/4 1900.
SELMA GUSTAVA, * 9/9 1884                            2.
ELIN MATILDA, * 11/3 1887. † 27/11 1887.
ELIN KAROLINA, * 5/9 1888. † 25/10 1890.


—95C4—

2 JOHAN AUGUST SCHÖNBORG, * 30/3 1847, s. t. sockenskrivare Olof Schönborg i Hassela. G. 6/7 1875. Fabr.arb i Forsså.
(X27) ELLA SVENSDOTTER, * 15/11 1857, i Ljusdals sn.
JOHAN VALFRID, * 25/10 1876.
AUGUSTA KATRINA, * 22/8 1878.
BRITA ARVIDA, * 27/2 1881. † 14/3 1881.


—10N12—

(C17) KARL JOHAN SANDGREN, * 22/8 1845 i Films sn, Uppsala. Tid. g. o. änkl. 12/2 1882. lnfl. fr. Ramsjö. 1903. Fabr.arb. i Forssån. † 6/4 1913.
10 MARGTA PERSDOTTER, * 27/8 1859, d. t. bonden Per Olsson i Norrhoga 1. Hush:a i Norrhoga.
ANNA BRITA PAULSDOTTER NORÉN, * 31/5 1884. Kaféinnehavare i Lund, Forsa. † 20/4 1967.


—26Z1—

(C17) KARL JOHAN SANDGREN, * 22/8 1845 i Films sn., Upps. län. G. 7/12 1873. Stallkarl i Forssån, Forsa. Fl. t. Ramsjö 1892. † 6/4 1913.
(X4)10A4 GRETA STINA TUNGSTRÖM, * 18/12 1841, d. t. hyttarb. H. G. Tungström i Moviken, Bjuråker. † 12/12 1882.
KARL GUSTAF, * 7/9 1873                                2.
JOHAN OSKAR, * 9/4 1875. Fl. t. Karlskrona 1892.


—129Å1—

(X3)26B4 LILLY MARIA SVENSSON, * 2/12 1898, d. t. bonden Lars Svensson i Högen s4, Bergsjö. Kokerska i Forssån
INGEGERD KRISTINA, * 13/5 1923


—22B1—

46S10 ELOF FERDINAND OLSSON STRÖM, * 16/9 1893, s. t. husman Olof Svedberg i Trogsta. G. 4/3 1917. Fabr.­arb. i Böle. † 26/4 1959.
(X14) HILDA MARIA JOHANSSON, * 18/6 1895, i Harmångers sn.
LARS GÖSTA, * 6/4 1915. Affärsman
i Hudiksvall. † 7/7 1952                                    2.
BROR ELOF, * 16/7 1917                                  3.
LARS GÖSTA, * 6/4 1915. Affärsman i
Hudiksvall. † 7/7 1952                                     2.
BROR ELOF,* 16/7 1917                                   3.


—22B3—

1 BROR ELOF STRÖM,* 16/7 1917, s. t. Elof Ferdinand Ström i Böle. Og. Fabr.arb. i Böle. † 9/4 1943.Pelle Sjöblom. Foto: Bonny Sjöblom

—109G1—

(X6)49N15 PER SJÖBLOM, * 10/5 1904, s. t. bonden J. E. Sjöblom i Källeräng 118 Delsbo. G. 18/11 1928. Fl. t. Forsa 1931. Jordbr.arb i Veda. 49Z2 Sonson t. Erik Olsson i Bäck.
(X6)42K16 KARIN MARGRETA HÖGLUND, * 4/3 1907, d. t. arb. L.M. Höglund i Sättjära, Delsbo.
JOHN TAGE, * 17/11 1927                                2
KARIN INEZ, * 4/7 1930                                   93Ä4.
KNUT ARNE, * 3/7 1933                                   4.
SIV INGRID IRENE, * 9/10 1936                        7E12.
PER RUNE, * 2/4 1939                                      3.
ULRIK SIXTEN, * 9/5 1948.

 

—2—

1 JOHN TAGE SJÖBLOM, * 17/11 1927, s. t. jordbr.arb. Per Sjöblom i Veda. G. 5/9 1953. Kartong.arb. i Veda. Erhöll guldur efter 25 tjänstgörings år på Forssån
(X37) DAGNY BIRGITTA RANDSTRÖM, * 26/3 1935 i Ramsjö
JOHN BONNY, * 24/11 1952.
KARIN IRJA, * 31/1 1954.
Tv. SIV INGELA, * 2/5 1956.
Tv. KARIN BIRGITTA, * 2/5 1956.
ANNA KARINA, * 23/11 1959.

—3—

1 PER RUNE SJÖ BLOM, * 2/4 1939, s. t. jbr.arb. Per Sjöblom i Veda. Kartongarb. i Veda.
(X18) MONIKA GUNILLA HENRIKSSON, * 16/10 1943 i Hudiksvall.
LENA KRISTINA, * 1/1 1961.
RUTH CAMILLA, * 8/1 1969.

—4—

1 KNUT ARNE SJÖBLOM, * 3/7 1933, s. t. Per Sjöblom i Veda. Hamre.
(X10) SIGRID MÄRTA CARLÉN, * 25/7 1936 i Gnarp. Hush:a.
JAN ARNE, * 14/9 1962

 

T.

—89G6—

1 GUSTAV TERNEBORG, * 2/2 1914, s. t. sågv.arb. Per Terneborg i Lund. G. 30/11 1941. Verkst.arb. i Berglock
80Å1 SVEA MARIA KAROLINA SCHMIDT, * 5/9 1917, d. t. maskinist K. A. P. Schmidt i Forsån.
BILLY GUSTAV, * 2/4 1946.
LARS GÖRAN, * 14/12 1951.


—80Å9—

(X4)9A18 NILS LEONARD TRYGG, * 29/9 1930, s. t. Fritz Albert Trygg i Moviken, Bjuråker. Fabr.arb. i Bäck.
1 ELVY MARIA SCHMIDT, * 19/6 1937, d. t. maskinist K. A. P. Schmidt i Forsån.
ULLA KARINA NILSDOTTER, * 9/3 1968.
NILS ERIK, * 6/2 1970.


—136D1—

(S54) PETRUS THORÉN, * 22/11 1877, i Nyed, Värml. G. 11/11 1911. Verkmästare i Forssån.
(U8) FRIDA VILHELMINA NORMAN, * 5/12 1879, i Dingtuna, Västml.län.
ANNA KAROLINA, * 10/3 1914.

V.

—134E1—

(Y5) JOHN VALDEMAR WIKLUND, * 9/2 1892 i Bjärtrå, V.norrl. G. 10/6 1916. Verkst.arb. i Forsån.
(G3) GERDA NILSSON, * 26/1 1893 i Almundsryd, Kronob.
TORSTEN LENNART, * 24/9 1917.


—8W5—

4 KARL ERIK OLSSON WEDIN, * 28/5 1872, s. t. husman Olof Wedin i Veda. G. 22/11 1896. Fabr.arb. i Forsån. Fl. t. Njutånger 1904.
(X31)11T1 MARIA KATRINA UHLÉN, * 8/12 1871, d. t. mjölnare Nils Magnus Uhlén, Oränge, Njutånger.
ANNA ELISABET, * 17/12 1896. † 24/1 1897.
ANNA HILDEGARD MARIA, * 6/9 1899. Fl. t. Njutånger o. t. Guldsmedshyttan 1908.
KARIN GERDA ELISABET, * 14/7 1902. Fl. t. Njutånger. Fl. t. Guldsmedshyttan 1908.
JUDIT EMILIA TERESIA, * 29/8 1905. Fl. t. Guldsmedshyttan 1908.

—6—

4 OLOF OLSSON WEDIN, * 27/11 1876, s. t. husman Olof Wedin i Veda. G. 28/10 1900. Arb. i Forsån. Fl. t. Järvsö 1909                      (X25)50D1.
(X2)9M37 ANNA BRITA WESTMAN, * 12/12 1880, d. t. husman Per Westman i Östansjö, Arbrå sn.
ANNA KAROLINA, * 14/7 1900. G. i Järvsö           (X25)15H52.
OLOF FERDINAND, * 13/9 1901. Fl. t. Umeå 1922.
BRICKEN OLIVIA, * 6/7 1903. G. i Arbrå              (X2)10E10.
ALMA INGEBORG, * 21/9 1905. † 18/10 1925.
PER BERTIL, * 7/10 1907. Fl. t. Dingtuna 1944.
KARL HOLGER, * 7/2 1910. Fl. t. Ytterhogdal 1937.
HILDA KRISTINA, * 17/1 1912 G. iJärvsö             (X25)41F4.
HARRY EVALD,* 16/1 1913. G. i Järvsö               (X25)50D2.
JONAS HELMER, * 10/6 1919. G. i Järvsö            (X25)50D3.
ERIK HERBERT, * 6/9 1922. Fl. t. Östersund 1945.


—34Å1—

(O85) ESKIL ARNOLD WANNBERG, * 30/6 1877 i Uddevalla.G. 30/3 1907. Infl. 1909. Disponent vid Forså bruks AB. Fl. t. Sundsvall 1911.
(H99) EBBA INGEBORG ELISABET ENGQVIST, * 18/10 1878 i V. Ed. Kalm län.
BRITA INGEBORG ESKILSDOTTER, * 16/6 1909. Fl. t. Sundsvall


—10Å4—

(X25)4T3 KARL JOHAN WIBERG, * 7/8 1891, s. t. bonden Karl Gustaf Wiberg i Hamre 11, Järvsö. G. 15/5 1921. Montör i Hamre. † 8/1 1966.
1 TORBORG MARGRETA ANDERSSON, * 21/1 1900, d. t. montör Karl Andersson i Forssån.
TORD KARL KENNET, * 22/9 1921.
BERNT GUSTAF ALLAN, * 22/5 1924.

Å.

—60Y1—

(X23) ANNA STINA ÅSLUND, * 23/6 1843 i Ilsbo. Fabr.arb. i Forsså.
LARS VILHELM WILLHOLM, * 6/10 1869 i Hudiksvall

Ö.

—51G1—

(X4)19A1 OLOF HANSSON ÖSTLING, * 8/9 1822, bonden Hans Olofsson Rask i Norrhavra 2, Bjuråker. G. 1844. Fl. t. Forsa 1873. Arb. vid Forsån. † 11/2 1892.
(X4)17A5 KARIN NORDSTRÖM, * 3/8 1825, d. t. hyttarb. o. Nordström i Thormyra, Bjuråker. † 17/10 1916.
HANS OLOF, * 11/10 1845. † 24/6 1863.
KATRINA MARGRETA, * 26/5 1848                     40Ö1.
KRISTINA ELISABET, * 1/6 1851. Fl. t. Hudiksvall 1872.  Sen. Forsa                                                    5.
PER ERIK, * 2/1 1854.
ANDERS FREDRIK, * 5/4 1856. Fl. t. Hudiksvall 1871.
Åter t. Forsa.                                                  7.
ANNA BRITA, * 5/8 1858                                  8H14.
JOHAN GUSTAF, * 22/6 1861.
JOHANNA MATILDA, * 26/2 1864.
LARS OLOF, * 17/12 1866                                 2.

—2—

1 LARS OLOF ÖSTLING, * 7/12 1866, s. t. arb. Olof Östling i Forsån. G. 22/11 1896. Arb. vid Forsån. Fl. t. Harmånger. 1935. † 27/9 1946.
52G1 INGA KATRINA BERG, * 8/10 1876, d. t. soldat Per Berg i Böle. † 18/4 1931.
LARS HERMAN, * 27/6 1898                              3.
PER OLOF, * 21/6 1901. † 6/12 1901.
HENNY KRISTINA, * 18/7 1905. Fl. t. Hudiksvall 1929.
ESTER ERIKA, * 5/3 1907                                 4.

—3—

2 LARS HERMAN ÖSTLING, * 27/6 1898, s. t. L. O. Östling i Forsån. G. 30/5 1925. Fabr.arb. i Övernäs.
10Å1 GUNBORG DAGNY KRISTINA ANDERSSON, * 20/7 1902, d. t. elmontör Karl Andersson, Forsån.
GÖREL LILL-INGER, * 20/4 1926                        6.
BENGT UNO, * 9/3 1931


—68G1—

(X31)4B5 KLAS VIKTOR ÖHMAN, * 26/6 1889, s. t. Anna Brita Edström i Övernjöte, Njutånger. G. 2/11 1917. Fabr.arb. i Forsån. † 22/7 1919.
69G1 EMMA KRISTINA FORSLIN, * 23/7 1896, d. t. Nils Olof Forslin i Lund, Forsa.
Änka o. omg.             2.
RUTH EMMY ÖHMAN, * 13/8 1915                      67G4.
GÖTA KRISTINA ÖHMAN, * 31/7 1917                 (X33)1Ö28.


—80Å5—

(C62) GÖTE EINAR ÖHMAN, * 6/8 1931. G. 20/12 1954. Fabr.arb. i Tierp. Sen. i Böle, Forsa.
1 MILDRED INGEGERD SCHMIDT, * 7/12 1930. (Tuttan) d. t. maskinist K. A. P. Schmidt i Forssån.
JAN LENNART EINAR, * 29/6 1951.
STIG CHRISTER PETRUS, * 11/3 1955.


—15B18—

(X27) FRANS ARVID ÖHGREN, * 6/8 1888, s. t. Anders Johan Öhgren i Hybo, Ljusdal. G. 27/10 1918. Faktor vid Forssån. Fl. t. Nynäshamn 1924. † 10/11 1941.
4N11 Bror t. Gustaf Albin Öhgren.
15 ANNA JUDIT SVENSSON, * 31/3 1894, d. t. bonden Sven Persson i Bäck 1. † 29/7 1936.
MARGOT GRACE, * 20/1 1919                           21.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra. 

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *