Mattias Blom i Bjuråker

Mattias Blom ville gärna hålla fiolen mot bröstet då han spelade och inte under hakan, skriver Grubb-Ante.Lista över Hälsingespelmän.


Folkmusiken från Hälsingland.


Notor till Hälsingelåtar.


Spelmän som blivit tilldelade Zornmärket.


Sök och forska Svenskt visarkiv.


Sveriges Spelmäns Riksförbund.


Hälsinglands Spelmansförbund.


Här finns det mesta om Svensk Musikhistoria.


Gillar du den här sidan får du gärna dela den med dina vänner


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Mattias Blom är en av de mest omtalade spelmännen i Bjuråker. Hans far, med samma namn, var också spelman och inflyttad till Delsbo från Leksand. Mattias Blom den yngre blev tidigt föräldralös. Medan fadern levde hade Mattias redan börjat spela fiol. Men det är inte särskilt troligt att han ägnade sig åt faderns låtar, som till stor del kan ha varit dalalåtar. Mattias Blom den yngre föddes i Delsbo, men flyttade till Bjuråker vid 15 års ålder. Där tog han åter upp spelandet, som en tid tillbaka varit vilande. Anders Jonsson har berättat att Blom i Bjuråker lärde sig mer om fiolmusik av de äldre spelmännen och att han tillämpade deras spelsätt, men i vissa avseenden avvek hans sätt att spela. Blom ville gärna hålla fiolen mot bröstet då han spelade och inte under hakan.

Möjligen kan detta vara ett manér han tagit efter från sin far, som var dalaspelman och som troligen också använde sig av bröstspelandet.

Enligt Anders Jonsson lär därför en del av Tigerns repertoar ha utgjorts av Hultkläppslåtar, som sedan via Mattias Blom hamnat hos Anders Jonsson.

Ungefär samtidigt som han flyttade från Norrberg vid sekelskiftet slutade han också att spela offentligt. Mattias Blom eller ”Brun-Mattes”, som han kallades efter sin mors hem, spelade ibland tillsammans med Tigern och lärde sig låtar av honom. Troligt är också att han anammade mycket av den äldre spelmannens spelsätt och teknik, som Anders Jonsson framhållit.

Det har sagts om Mattias Blom att han spelade rent, säkert och ledigt och hade ett rätt så livligt temperament i sitt spel. Han deltog aldrig i någon av de första Hälsinge-stämmorna (Delsbo 1908, Bollnäs 1909, Hudiksvall 1910 och 1913) – trots att han då var i sin spelmanskrafts dagar. Tävlandet låg aldrig för honom, inte heller offentlighet och berömmelse. Samma egenskaper, både vad gäller personlig kemi, spelsätt och teknik hade Grubb-Ante, som därtill aldrig försökte lära sig någon virtuositet. Mattias Blom och han spelade tillsammans 1928.

Därför kan man på goda grunder anta att Grubb-Antes sätt att spela, hans teknik och i övrigt ortodoxa inställning och det faktum att han för det mesta spelade för sitt eget nöjes skull, och därmed inte tog intryck av så många andra spelmän (förutom Mattis Blom), också var representativt för de äldre spelmännens spelsätt. Något tillspetsat skulle man kunna uttrycka det så att låtarna lät lika när Anders spelade dem som när hans äldre förebilder spelade dem.

Varken Anders Jonsson, Mattias Blom eller Valsjö-Tigern finns med i samlingsverket ”Svenska Låtar”. Det är inte märkligt om man betänker att Tigern vid uppteckningstillfället på 1920-talet hade lämnat offentligheten och Mattias Blom inte tyckte om offentlighet. Anders Jonsson, å sin sida, trodde att låtarna skulle uppfattas som ålderdomliga och att han därmed löpte risken att bli utskrattad.

Källa:
Svågadalen, av Hälsinglands museum 1990
Avskrift, Åke Nätterö

 

 

 – 17 G 9 – Mattias Blom och hans släkt, enligt Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

—17 G 1—

MATS MATSSON, * 1698. Infl. fr .. okänd ort. Masmäst. vid Hedvigsfors bruk, Bjuråker.
MARGETA ….. , * 1684. H. härst. okänd.
MATS * 172.. Okänd vistelseort
PEHR * 1727                                                    2
BRITA * 173.. Okänd vistelseort

—2—

1 PEHR MATSSON, * 1727, s. t. masmästare M. Matsson i Hedvigsfors. G. 2 ggr. Masmäst. i Hedvigsfors bruk, sen. i Österbo, Bjuråker. † 13/4 1812 (ålder).
(X42) KARIN ANDERSDOTTER, * 1731, d. t. mästersmed A. Ersson o. h. Margta Matsdotter i Maråker, Söderala. † 15/4 1790 (moderpassion).
70C1 MARGRETA WALL, * 1754, trol. d. t. sold. G. Wall, Västansjö, Bjuråker. † 17/4 1820 (ålder).
MATS * 9/5 1749. Okänd vistelseort
MARGRETA * 29/1 1751                                     9B5
ANDERS * 15/2 1758                                         3

—3—

2 ANDERS PEHRSSONPALM, * 15/2 1758, s. t. masmäst. P. Matsson i Österbo, Bjuråker. G. 26/12 1782. Sold. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bruksarb. Bos. i Hedvigsfors (Österbo). † 4/6 1792 (funnen död på vägen invid Tå by).
(X10) ANNA PEHRSDOTTER, * 9/8 1758, d. t. smedsmäst. P. Davidsson o. h. Maria Pehrsdotter i Gnarps sn. † 30/10 1792 (gulsot).
CARIN * 16/11 1783                                          35G15
PEHR * 20/2 1785                                             4
ANNA MARIA * 11/1 1788                                  52H3
ANDERS * 17/1 1791. † 6/9 1793

—4—

3 PEHR ANDERSSONBRUN, * 20/2 1785, s. t. sold. A. Palm i Våtmor. G. 1811. Sold. nr 125 vid 1 majorens komp., Häls. reg. Bos. i Lia, Bjuråker. † 5/1 1871.
10C4 ANNA PEHRSDOTTER, * 26/12 1777, d. t. bonden P. Olofsson o. h. Carin Andersdotter i Ängebo, Bjuråker. Änka e. sold. L. Brandt i Kyrkbyn, Bjuråker. † 12/2 1861.
ANNA * 24/6 1812                                            8H16
PEHR * 25/7 1821                                             5

—5—

4 PEHR PEHRSSON, * 25/7 1821, s. t. sold. P. Brun i Lia, Bjuråker. G. 10/3 1844. Bonde i Änga, »Överälve 2», Delsbo. † 3/5 1893.
(X6)30T7 KARIN JONSDOTTER, * 1/10 1820, d. t. korp. J. Löf i Strandäng, Delsbo. Utfl. t. Bjuråker 1894. † 14/5 1908.
PEHR * 13/4 1845                                             6
KARIN * 25/1 (27/1) 1859                                  7

—6—

5 PEHR PEHRSSON, * 13/4 1845, s. t. bonden P. Pehrsson i Överälve 2, Delsbo. G. 15/5 1876. Bonde i Överälve 2. Utfl. t. Bjuråker 1898 o. t. Ljusdal 1912.
(X6)1S3 BRITA HANSDOTTER, * 15/4 1848, d. t. bonden H. Olofsson i Strandäng s7, Delsbo. † 7/6 1878 (lungsot).
PEHR, tv., * 21/9 1870. † 27/11 1870
HANS, tv., * 21/9 1870. † 11/12 1870
KARIN * 23/11 1871                                          8
BRITA, tv., * 1/5 1877. † 22/5 1878
MARGTA, tv., * 1/5 1877. † 15/8 1877

—7—

(W19) MATS ISRAELSSONBLOM, * 10/7 1853 i Leksands sn, Kopp. G. 10/9 1876. Jordbr.-arb. Bos. i Överälve 2, Delsbo. † 2/2 1893.
5 KARIN PEHRSDOTTER, * 27/1 1859, d. t. bonden P. Pehrsson i Överälve 2, Delsbo. † 8/10 1887 (lungsot).
PEHR * 5/10 1876. † 13/9 1881
BRITA * 22/6 1878. † 23/6 1878
MATHIAS * 19/12 1880                                      9 spelman
PEHR * 27/10 1883                                           10

—8—

(S44) NILS JOHAN NILSSONSTEN, * 23/2 1863 i Lysviks sn, Värml. G. 8/5 1893. Sold. nr 124 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. Norrberg, Bjuråker. † 19/10 1916.
6 KARIN PEHRSDOTTER, * 23/11 1871, d. t. bonden P. Pehrsson Överälve 2, Delsbo.
BRITA * 3/6 1893. † 29/5 1905

 

 
Mattias Blom ”Brun Mattes” tillsammans med sin hustru Johanna
Bild ur boken, Svågadalen, sid 116

När Mattias var sju år dog modern. Fadern höll ihop hemmet i fem år, men så gick även han ur tiden, endast 40 år gammal. De båda pojkarna var då utan både far och mor, den ene 9 år och den andra 12 år, alltså i den ålder då de inte, som det heter kund ta vård om sig själva. De fick fosterhem och deras tillvaro blev nog dräglig, eller så bra som den för handen varande omständigheterna kunde bli.

Då Mattias gått och läst och blivit 15 år lämnade han fosterhemmet, Knapps i Knaggälve, och tog drängplats i Bjuråker. Fadern var spelman och medan han levde hade Mattias börjat spela något, men genom händelsernas utveckling blev det avbrott. Till råga på alla prövningar familjen fått utstå kom en eldsvåda, som lade gården i aska, även fiolen strök med. En sådan fick han dock låna, så han kunde fortsätta med spelningen.

När han kom till Bjuråker, var han utan instrument, men det problemet löstes med att han blev bjuden en fiol, som han kunde få arbeta för. Priset var 15 kronor, som skulle gäldas med att han arbetade 15 veckor, mat och husrum tillhandahölls under tiden. En femtonåring hade inte råd att hålla sig med pretentioner, det var bara att acceptera. Fiolens ägare var generös nog att pruta en vecka, så att de bara blev 14 han behövde arbeta för instrumentet.
Han fortsatte som dräng några år, fast inte för en krona i veckan, men det rörde sig om små summor på 1890-talet, då den kontanta årslönen för en fullgod dräng var 200 kronor.

Fram mot sekelskiftet började det bli bättre förtjänstmöjligheter för lösa arbetare genom  den ökade skogsavverkningen och han lät inte mer städsla sig som dräng utan övergick till att ta arbeten, där förtjänsten blev i relation till arbetsinsatsen.

År 1903 gifte han sig och kort tid därefter förvärvade makarna ett hemman i Byn. De hade inga pengar men ett gott anseende och det medgav skuldsättning. Hemmet hade förre ägaren sålt till Iggesunds Bruk, som frånstyckade skogen och behöll den. Gård och skog samt någon hagmark sålde bolaget sedan för 3 500 kronor.  I Norrhavra var det ursprungligen 18 självägande bönder eller torpare och av dem hade 15 sålt sina hemman eller torp till bolaget, i flertalet fall satt deras ättlingar som landbönder på gårdarna. Säljaren av detta hemman hade flyttat från orten och gården var det bara att flytta in i för makarna Blom, som fick hus och hem i ett huj,  och det artade sig bra för dem. Sju år efter förvärvet var hemmanet betalt, det fanns häst i stallet, kor i ”fäjset” och nödiga redskap, allt skuldfritt. Av dessa sista knapphändiga fakta framgår att Mattias Blom inte bara var en spelman, han var dessutom en duktig och driftig arbetsmänniska.
Detsamma kan sägas om hans maka  och det var nog deras gemensamma insatser i form av arbete  och sparsamhet, som på ganska kort tid gav det relativa välstånd makarna gemensamt kunde glädjas åt.
HT Lördagen den 30 november 1968
Av Anders Jonsson, som under 18 år var Mattias Bloms spelkompis.
Förkortat reportage


—9—
7 MATHIAS BLOM, * 19/12 1880, s. t. M. Blom i Överälve 2, Delsbo. G. 3/7 1903. Spelman Bonde i Norrhavra  124, 3:9, 119, Bjuråker. † 10/6 1936.
51D1 JOHANNA BERG, * 14/1 1879, d. t. landbonde A. Berg i V. Stråsjö, Bjuråker.
HENNING MATIAS * 16/10 1906. † 25/1 1907
HILDING MATIAS * 27/4 1912. Bonde i Ö. Stråsjö 86.
EDIT MARIA * 11/7 1913                                    11
ANDERS BERTIL * 15/11 1914. Bonde i Norrhavra 119 


Beväringsmarsch efter Mattias Blom, Bjuråker, Hälsingland, MP3, med andrastämma av Stefan Lindén, MP3 (2014-04-11).


Skänklåt från Bjuråker efter Mattias Blom, Bjuråker, Hälsingland, MP3, med andrastämma efter Thore Härdelin d.y., MP3 (2015-02-27)


Senpolska efter Mattias Blom, Bjuråker, Hälsingland, MP3, med andrastämma efter Stefan Törnqvist, MP3 (2020-03-26)
Senpolska med La Folia-motiv efter Mattias Blom, Bjuråker, Hälsingland, upptecknad av Sven Härdelin efter ”Bryggarn”, Grubb-Anders Jonsson, Delsbo, MP3, med andrastämma efter förlaga från Folkets Hus Spillefolk, Köpenhamn, MP3, och med andrastämma av Sven Härdelin, MP3 (2020-03-25)


Polska nr 3, ”Norrhälsingepolska”, efter Mattias Blom, Bjuråker, Hälsingland, MP3, med andrastämma av Otorgs Kaisa Abrahamsson, MP3 (2018-10-10)


Skälleko, gånglåt med vistext efter Mattias Blom, Bjuråker, Hälsingland, upptecknad efter ”Bryggarn”, Anders Jonsson, Delsbo, MP3, med andrastämma av Allan Westin, MP3 (2015-02-27)

 

—10—

7 PEHR BLOM, * 27/10 1883, s. t. M. Blom i Överälve 2, Delsbo. G. 1/7 1906. Bonde i V. Stråsjö 5, sen. handl. i Norrhavra, Bjuråker.
51D1 MARIA BERG, * 9/3 1883, d. t. landbonde A. Berg i V. Stråsjö, Bjuråker.
ELIN MARIA * 19/2 1907                                    22D20
JOHANNA KATARINA * 21/7 1908                        49G8

—11—

(X27) RAGNAR HILDING PETTERSSON, * 3/10 1909 i Ljusdal, Gävleb. G. 28/2 1937. Torpäg. i Holmberg, sen. åkare, bos. i Norrhavra 119, Bjuråker.
9 EDIT MARIA BLOM, * 11/7 1913, d. t. bonden M. Blom i Norrhavra 3.
HILDING GÖRAN * 15/5 1937
MATS SÖREN * 13/6 1942

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *