Telefon i Bjuråker

År 1885 kom Dellenbygden att höra till Norra Hälsinglands telefonnät


De första telefonerna var elektromagnetiska, där ljudvågor fick sätta ett membran i svängning. Detta skapade en växelström, som sedan överfördes till en hörtelefon i den mottagande telefonen via två trådar. Där började ett membran svänga, i takt med växelströmmen, och skapade åter ljudvågor.


Ingen trodde på telefonen från början, vill du veta varför – klicka här.


Läs om Telefon.


Se film, Telefonen förr och nu 1924.


Se spelfilm om telefonens genombrott, med flera olika berättelser


Se film från Sveriges första automattelestation.


Rikstelefonkatalogen.


Televerket.


Telefonkiosker.


Läs om Telegrafi.


Telestation.


Facebookgruppen televerkare.


Bilder och beskrivning av de första telefonerna, del 1.


Telefonhistoria del 2.


Tekniska museet.


Hudiksvall Telefonhistorik.


Telefon i Norrbo.


Intressant berättelsen om hur det var att vara växeltelefonist.


Föreskrifter för telefonist.


Vi efterlyser berättelser och mer bilder på både personer och verksamhet från alla telefonstationer


Använd sökfunktionen
Tryck ner  Ctrl,  håll kvar och tryck ner tangenten  f  och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du söka vad du vill i det här dokument.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Från röksignaler till telefon 

Människan har alltid velat förmedla sig med andra. Indianerna hade sina röksignaler och på kanarieön La Gomera visslade man till varandra. Förr fick vi dekreten från staten och kungen upplästa i kyrkan och mindre lokala nyheter fick vi efteråt på kyrkbacken. Idag är vi översköljda med information. När telefonen kom, fanns redan telegrafen. Den optiska telegrafen var en fransk uppfinning, som från 1793 användes i hela republiken Frankrike. Sverige var nästa land att utnyttja uppfinningen. 1794 fanns en optisk telegraf mellan Stockholm och Drottningholm. Kungl. Maj:t beslutade 1853 att anlägga elektriskt telegrafnät över hela landet.1858 hade de flesta städer telegrafstation. Hudiksvall fick telegraf redan 1856.

Skotten Alexander Graham Bell patenterade telefonen i USA år 1876 och fick i många år äran för uppfinningen men det var italienaren Antonio Meucci som konstruerade den första telefonen omkring 1849.

Det första telefonsamtalet i Sverige ägde rum i augusti 1877. Det gick från Grand Hotell i Stockholm till Telegrafstationen i Gamla Stan, genom förevisning av en representant för Bells företag. År 1883 hade Stockholm 100 abonnenter och vid det året började man bygga upp lokala nät i olika delar av Sverige. År 1923 kunde man ringa från Stockholm till Göteborg och 1956 ringdes det första samtalet till USA. Privata telefonbolag byggde nät och stationer ute i landet. 1886 fanns telefonnät i mer än 50 städer, och på 1890-talet började telefonen komma till landsbygden. Sverige intog en viktig roll för telefonins utveckling. Stockholm var på 1880-talet världens telefon tätaste stad. Sverige låg på framkant i den tekniska utvecklingen, mycket tack vare Lars Magnus Ericsson. LME var den främste tillverkaren av telefoner och växlar för användning i Sverige.

I början konkurrerade Bell och Ericsson men Ericssons telefoner var av bättre kvalité. Telegrafverket anlade det två första statliga telefonnäten i Härnösand och Uddevalla 1882 och började köpa upp privata nät. 1889 beslöt riksdagen att anlägga ett rikstelefonnät. Utvecklingen av telefonautomatsystem började i slutet av 1800-talet. 1902 var 97% av abonnenterna utanför Stockholm anslutna till Telegrafverkets nät.

1921 började man bygga ett rikskabelnät, som tog 20 år att fullborda. Den första rikskabeln var Stockholm-Göteborg 1923.

Automatiseringen inleddes 1924 och avslutades i Sundsvall 1972.

I början av 1950-talet fanns fortfarande i stort sett bara manuell växling av telefonister vid rikssamtal eller mellan olika distrikt. Hudiksvall fick telefon 1882 och 1884 fanns 50 abonnenter. I Bjuråker fanns 21 abonnenter 1906. En var Ivarsson som hade affär i Västansjö som tog över efter Wellander som dog 1891. Åren 1884 – 1885 drogs linje från Hudiksvall till Forsa, Delsbo och Färila. Bruken i bygden fick telefonförbindelse med varandra under 1880-talet.

Källa:
Bjuråkers-Blad 2011
Av Helena Palena


1915 fans det  två telefonstationer i Bjuråker. En telefonstation i Friggesund och en i Ängebo
Exempel på abonnenter i katalogen

 


Telefonstationer i Bjuråker


Telefonstationer enl. 1933 års Rikstelefonkatalog

I kyrkbyn fans ingen telefonväxel, bara en servicetelefon som man fick låna när man ville ringa.

Bjuråkers telefonväxel låg i Friggesund

 
Eko. karta från 50-60-talet, visar att telestationen låg mitt emot gästis i Kyrkbyn.


I det gula huset låg Posten där Agda Wixner arbetade och i det högra huset bodde Petrus Jonsson.
Lägg märke till den vackra vindflöjeln på taget. Den är riksspelman Wille Grindsäters symbol.

I försäkringspapper från 1867 kallas platsen för Alcenska tomten, Söderblomsvägen 8, kyrkbyn 12:1. Fanjunkare Fredrik Wixner köpte det s k bankhuset av handlare Sundell 1860. Där blev sedan dottern Agda Wixner Poststationsföreståndare.

Telefonstationen i kyrkbyn har har legat här sedan mitten av 1920-talet. Då drog man ledningar  härifrån till Norrbo. Här var det inte fråga om någon telefonväxel, utan här kunde allmänheten bara få låna en telefon för att få ringa. En föregångare till det som senare blev Telefonkiosker.

Ingrid Danielsson, född Dahlström i Västansjö 1924, minns att det fanns i telefonstation i Kyrkbyn där man kunde ringa. Det var i ett hus mittemot Gästis där det fanns två fina damer. Hon gick i skolan i kyrkbyn på 30-talet därför har hon många minnen härifrån. Det ser ut att vara 1908 års telefonkatalog som sitter på väggen bakom Agda Wixner


pib-034-postkontor
Carolina Augusta (Agda ) Wixner som poststationsföreståndare i Kyrkbyn i början av1900-talet


Uppgifter ur 1925 års Rikstelefonkatalog


—46 G 1—
(X43) JONAS FREDRIK AUGUST WIXNER, * 15/10 1830 i Söderhamn. G. 6/1 1863. Fanj. vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Gärde, sen. i Kyrkbyn, Bjuråker. † 15/7 1908.
(X18) ANNA MARGRETA WIXNER, * 19/7 1837 i Hudiksvall. † 2/3 1908.
HILMA CATHARINA LOVISA  * 28/10 1863. † 13/3 1934
IDA SOFIA * 30/10 1866. Lärarinna. † 20/7 1946
CAROLINA AUGUSTA  * 7/11 1868. Agda kallad. F. poststat.-förest. † 13/10 1945
JOHAN ISIDOR * 25/12 1870. Utfl. t. Ärtemark 1901
ANNA FREDRIKA * 7/11 1873. Utfl. t. Hudiksvall 1910
CARL ARTHUR * 23/5 1878. Utfl. t. Hudiksvall 1895
GUSTAF FREDRIK * 18/6 1881. † 20/1 1882 (kikhosta)
31B6 KARIN KRISTINA »FÄLDT» * 2/7 1857 (fosterd.) (X33)4Y211918 köper Nils Andersson fastigheten. Troligen är det han som blev föreståndare för telefonväxeln även om det inte framgår av försäkringshandlingarna.

—1 D 9—
6 NILS ANDERSSON, * 15/7 1854, s. t. bonden A. Larsson i Näppänge 3. G. 14/5 1879. Bonde i Berge, sen. bos. i Kyrkbyn, Bjuråker. † 7/5 1938.
(X33)1Z11 ANNA NILSDOTTER, * (13/5) 14/6 1852, d. t. bonden N. Pehrsson i Vedmyra s1, Norrbo. † 11/6 1925.


—45 D 8—
3 PER NATHAN WIBERG, * 19/7 1907, s. t. arb. A. G. Wiberg i Länsjö. G. 6/8 1939. Skogsarb. 1932 köper han fastigheten Kyrkbyn 13:1, Bjuråker. Han säljer den 1940 till Petrus Jonsson.  Utfl. t. Västanfors, Vm., 1940. † 6/8 1949 i Strömbacka
(X8) BARBRO MARGRETA JONSSON, * 26/9 1918 i Forsa, Gävleb


1940 köpte Petrus Jonsson fastigheten Kyrkbyn 13:1,Söderblomsvägen 6. Petrus dotter Ulla minns att det ibland kom folk för få ringa och att det stod en blå telefonskylt vid vägen. Det framgår även på eko. karta att här fans det en telefonstation. 1954 köper Petrus Jonsson fastigheten Ängatorpet (minkfarmen) av  Erik Glad. Vid Telefonstationen som fanns här kunde man komma och låna en telefon för att ringa.

Petrus Jonsson född 29/4 1911 i Hälsingtuna, son till Jonas Jonsson o. h. h. Anna f. Lindstedt. Gift med Astrid f. Mickelsson, f. 8/10 1908 i Norrbo, d. t. Michel Eriksson o.h.h. Mia f. Lindgren.
Barn: Kerstin f. 28/3 1938, Ulla f. 10/2 1949 minns att det kom folk för att låna telefon att få ringa.

Vi efterlyser bilder och mer information om den här verksamheten


I förgrunden ser vi det gula huset där Agda Wixner arbetade, och det röda huset som äges av Petrus Jonsson. Bilden är från Arkiv Digital.

Bjuråkers Telefonväxel låg i Friggesund

Bjuråker

Föreståndare för den första Telefonväxeln i Bjuråker var fröken Elisabet Ehinger


Det här är Ehingervägen 1. Troligen låg Bjuråkers första telefonväxel i det här huset.
Vykort ur egen samling som är från början av 1900 -talet. Lägg märke till alla telefonledningar.


Dagstidningen den 21 april 1949

En känd 61-årig kommunalman, själv f.d. brukspojke, berättar:
”Hör att E.G. Wengelin uppgivet, att telefonen kom till Bjuråker 1886. (Å, sid. 178, säger Wengelin,”under 1886 uppsattes i socknen åtskilliga telefonlinjer, vilka förbundos med norra Hälsinglands storartade telefonnät o.s.v.

Det första telefonskåpet 1895.
Min sagesman säger härom; ”Om detta var sant, måste det ha varit någon lokal telefonledning. I Friggesund, som ju i alla tider haft centralen, sedan den tillkom, uppsattes telefonskåpet först 1895 eller 1896”. Då monterade man in ett skåp hos Ehingers (syftar på ingenjör Ehinger). *) Jag är ju född 1887 och var såsom pojkbyting, på 8-9 år, hjälpreda och ”passopp” åt montörerna. Jag fick gå med mat åt dem. Jag minns förresten, att montörerna (båda) voro dalmasar och hette Sandén och Sjöholm. Detta måste ha varit 1895-96 och ej 1886! Den första uppgiften måste ha avseende på lokaltelefon och ej på växel.

Brukskontoret fick första telefonen
Den som fick telefonen först här på orten av brukskontoret i Hedvigsfors och därefter framlidne handlaren Fridolfssons företrädare. Hette han icke Fredriksson och var från Hudiksvall? Insp. På bruket var den mäktige Hägg, fader till jägmästare Hägg i Hudiksvall och broder till tonsättare A. Hägg, om jag minns rätt.

Den viktigaste skogvaktarbefattningen var belägen i Brättningberg. Skogv. Per Jonsson fick därför mycket post genom oss på Friggesund. (Smällar-Jon Eriks uppgift i det förbigående, att han barfota för 25 öre fick gå med telegram till Brättingberg bekräftas sålunda. Det var 4½ mil tur och retur). Vi hade också en kvinna, som sprang omkring med post och ofta barfota, då det gick för sig.


—29F6— Berättare ovan var Karl Forslund

2 KARL MAGNUS FORSLUND, * 3/8 1887, s. t. mjöln. A. O. Forslund i Friggesund. G. 3 ggr. Mjöln. Bos. i Svedjebo, Bjuråker. † 17/9 1961
(X39) ESTER KRISTINA WIMAN, * 21/8 1897 i Rogsta, Gävleb. G. 11/5 1919. † 27/6 1927.
46A20 MATILDA KATARINA PERSSON, * 11/8 1898, d. t. P. Larsson i Thormyra, Bjuråker. G. 5/8 1935. † 29/7 1938.
(Z54) ADA KATARINA ESKILSSON, * 24/2 1907 i Ytterhogdal, Jämtl. G. 19/10 1941. † 23/6 1985
INGRID JULIA * 3/7 1919 Utfl. t. Ljusdal 1947
KARL OSKAR * 31/8 1921. Utfl. t. Ludvika, Kopp., 1947
ANNA GRETA * 23/12 1923. Utfl. t. Ljusdal 1942
MÄRTA KRISTINA * 1/4 1925
ERIK IVAR * 17/7 1927. Kvarnarb. i Bjuråker
(Z54) SIGRID BRITT-MARI * 18/5 1936. (Styvd.)
BIRGIT MATILDA * 28/7 1938. Utfl. t. Sth. 1941
NILS ESKIL * 15/1 1942
ASTRID LILLEMOR * 25/7 1944


August Wilhelm Ehinger född 8/7 1818 i Visby. Skogsförvaltare.
Gift 7/9 1856 med Carolina Steffenberg född 8/7 1818 i Svärdsjö.
Barn:
Johan Bernard * 23/9 1857
Alma Katrina * 31/3 1859
Elisabeth Maria * 2/4 1861 Telefonstationsföreståndare  † 5/2 1952 Ede 7:21 Delsbo
Augusta Emilia  *11/2 1864
Karolina Vilhelmina * 15/9 1874

 

 

Telefonväxeln på Ehingervägen 7 i Friggesund


Efter Elisabeth Ehinger kom Telefonväxeln i Friggesund att ligga här på Ehingervägen 7. Växeln  sköttes av Lovisa Qvick, till slutat av 1929 då telefonväxeln flyttades till det nybyggda huset på Svågavägen 19.

—25 B 4— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

3 JOHAN ERIC QVICK, * 12/1 1863, s. t. arb. J. E. Qvick i Friggesund, Bjuråker. G. 31/5 1885. Bruksarb. Bos. i Friggesund. † 14/8 1920.
(T33) MARIA LOVISA ERIKSSON, * 26/8 1858 i Kumla, Ör. Infl. fr. Söderala, Gävleb., 1883. † 25/6 1943.
(A1) *)MARIA LOVISA ELISABET ERIKSSON * 8/5 1891. Fosterd. 5A47Lovisa Qvick. Bilden utlånad av Lillemor Westerberg


—5 A 47—
38 NILS OLOF PALM, * 15/8 1887, s. t. torp. L. O. Palm i Avholm, Bjuråker. G. 28/8 1910. Flottn.-arb. Bos i Friggesund 26, Bjuråker
25B4*) MARIA LOVISA ELISABET ERIKSSON-QVICK, * 8/5 1891 i Sth. Fosterd. t. arb. J. E. Qvick i Friggesund.
MARIA KRISTINA * 14/10 1910                           49

—49—
(X8) ANDERS FOLKE KIHLANDER, * 7/9 1902 i Forsa sn, Gävleb. G.1/10 1933. (Infl. 1945.) Flottn.-arb. Bos. i Avholm, Bjuråker. † 19/4 1979
47 MARIA KRISTINA PALM, * 14/10 1910, d. t. flottn.-arb. N. O. Palm i Friggesund 26, Bjuråker, växeltelefonist, bos. Bjamsvägen 6. † 4/5 1995Maria Kilander vid Telefonväxeln


Hanna Eriksson vid växelbordet

—48 K 7—
3 Hans Gustaf Dahlström, * 18/1 1911, s. t. mjöln. O. E. Dahlström i Ede, Delsbo. G. 26/12 1933. Chaufför. Bos. i Friggesund, Svågavägen 28, Tomsjö 116, Bjuråker. † 24/12 1982
(X4)8H43 Hanna Katrina Eriksson, * 22/5 1904, d. t. bonden P. E. Eriksson i Västansjö 63, Bjuråker. Växelstationsföreståndare. † 9/12 1992

HT den 10 augusti 1929


Från Ehingervägen flyttades telefonväxeln 1929 till Svågavägen 19, där både Maria Kilander, Palm och Hanna Eriksson, Dahlström kom att arbeta. Telefonväxeln som under hela sin verksamhetstid kallades för Bjuråker, stängdes för gott när teletrafiken blev automatiserad den 27 maj 1964.

Telefonväxeln i Friggesund Fr v, Hillevi Flyren, Hanna Dahlström, Klockar Anna Östberg, Norrbo, och Inga-Britt Andersson? Bilden utlånad av Lillemor Westerberg.Ingrid Nordqvist g. Strand, Elvy Westerberg, Hillevi Flyren, Hanna Westerberg, Asta Fastén, klockar-Anna Östberg, Norrbo och Hanna Dahlström. Bilden utlånad av Lillemor Westerberg.Inga-Britt med telefon, Hanna Westerberg, Elvy Westerberg och Hillevi Flyren
Bilden utlånad av Lillemor Westerberg.Troligen från stängningen av växeln från 1964. Inga-Britt Andersson, efternamn osäkert?, Klockar- Anna Östberg från Norrbo, Asta Fastén, Elvy Westerberg, Hanna Dahlström, Ingrid Nordqvist-Strand, Hanna Westerberg och Hillevi Flyrén. Bilden utlånad av Lillemor Westerberg.

Ingegerd Karlsson f. Lek, berättar att även hon arbetade på växeln till och från, liksom Elsa Forslin.


Uppgifter ur 1932 års katalog


Uppgifter ur 1940 års telefonkatalog 


Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog 

Björsarv 

Uppgifter ur 1940 års telefonkatalog 

Björsarv 28. Bild ur boken, Gods och Gårdar, 1940, sid.189. Fastighet med telefonväxelstation uppfördes 1938,  äg. Helge Nyqvist. Växeln låg upptill, där det även fanns en kur för besökare för privata telefonsamtal.
Vi söker bilder och berättelser från den här verksamheten

—1 G 67— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo- Norrbo släktregister

65 AXEL HERBERT WILHELM KARLSSON, * 29/3 1911, s. t. bonden K. Karlsson i Ängebo s3. G. 23/2 1941. Skogsarb. Bos. i Ängebo 35, sen. i Björsarv 106, där de förestod telefonväxeln. Efter flytt till Strömbacka tog de hand om telefonväxeln där.
64B2 HULDA GERTRUD FASTÉN, * 30/12 1918, d. t. J. Hj. Fastén i Strömbacka, Bjuråker.
KARL AXEL HÅKAN * 14/6 1941
ANNA GERTRUD GUNILLA * 25/5 1944
LARS KJELL OVE * 13/11 1946

—35 G 97— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

90 HELGE EDVARD LEONARD NYQVIST, 29/7 1890, s. t. landbonde H. Nyqvist i Ängebo. G. 14/7 1912. Bonde i Björsarv 124, Bjuråker.† 15/10 1958
(X37) ANNA KATARINA ELIN PERSSON, * 14/4 1891 i Ramsjö, Gävleb. † 28/12 1980
HELGA LINNEA HILLEVI * 13/8 1914                    30F2 

—2—
1 KARL OLOF ARNE FLYRÉN, * 5/5 1912, s. t. bag. K. E. Flyrén i Västansjö. G. 24/6 1937. Bagarmäst. Bos. I Friggesund, Tomsjö 113, Bjuråker. † 15/4 1991
35G97 HELGA LINNEA HILLEVI NYQVIST, * 13/8 1914, d. t. bonden H. E. L. Nyqvist i Björsarv, Bjuråker. Växeltelefonist. †19/1 2004
KARL HELGE RUNE * 11/3 1942
BERIT ELIN MATILDA * 24/10 1945
BO ARNE KENT * 17/11 1948


Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog

Björsarv 28. Bild från Arkiv Digital, där man kan beställa förstoring av bilden

I slutet av 1950-talet togs butiken över av charkuterist Bengt Olof Fast. Född 3/6 1926 i Haverö, Medelpad. † 4/6 1972
Gift 1/10 1949 med Ulla Kristina Jönsson * 13/10 1929 i Stöde, Medelpad. † 24/4 2015
Hans Christer * 9/2 1949
Inga-Britt Christina * 23/5 1950
Hans-Göran Olof * 2/8 1955
Rolf Arne * 11/8 1958
Knut Ove * 8/6 1961


1961 togs butiken övar av handlare Rune och Elsy Westerberg.
Gunnar Rune Westerberg * 23/5 1927, s.t. Nils Johan Gottfrid Westerberg i Norrdala † 2/4 1982
Gift 12/2 1950 med Elvy Viola Lindqvist, d. t. Jonas Reinhold Lindqvist i Brättingberg Växeltelefonist.
† 25/3 2018
Rune Lennart * 12/2 1947 G. 29/9 1973 med Lillemor Eriksson 23/9 1947
Bengt Anders * 25/11 1950
Elvy Kristina * 6/9 1952
Lars Gottfrid * 7/5 1956

 

 

Brunkänge

Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog 

 

 

Bricka

 


Uppgifter ur 1932 år telefonkatalog


Utanför telefonväxeln i Bricka (se skylten) står denna volvolastbil parkerad.Det var i den här fastigheten Bricka 45, 1:3. med långsidan mot vägen som telefonväxeln låg. Huset till höger med lunettfönster på gaveln är även det en äldre fastighet som är moderniserad. Den används som bostad. Det var i bottenvåningen i huset med långsidan mot vägen som växeln låg. I den borre ändan av bottenvåningen var det Café  Det var även där min man hade sin verkstad  berättar Annette Westberg.

Det finns fortfarande hål och porslinsknoppar efter telefonledningarna till vänster om de övre två gavelfönstren


På husets gavel finns hål och porslinsknoppar efter telefonledningar och Lisbet Ström bekräftar att   telefonväxeln låg rakt nedanför på bottenvåningen.


Några av de personer som har bott här:

—27 C 1— Uppgifter ur Delsbo – Bjuråker – Norrbo släktbok

(S43) NILS WESTERBERG, * 26/7 1857 i Lysvik, Värml. G. 4/3 1883. Infl. fr. Forsa 1884. Handl. i Svedjebo, sen. byggmäst. i Bricka, Bjuråker. † 14/8 1933.
(S43) CAROLINA NILSDOTTER, * 7/7 1857 i Lysvik, Värml. † 10/12 1919
NILS JOHAN GOTTFRID * 9/5 1883                      2
KARL GUSTAF ADOLF * 20/11 1885. Byggn.-arb. Bos. i Bricka 13. ⇓

—33 E 4—
1 KLARA MARIA KLARKVIST, * 25/12 1894, d. t. landbonden O. Klarkvist i Brändbo 6. Hushåll. Bos. i Bricka 45,1:3 Bjuråker. † 15/2 1992
27C1 KARL GUSTAV ADOLF WESTERBERG * 20/11 1885 s. t. Nils Westerberg i Bricka. Bos. Bricka 1:3  † 7/9 1964
ERNST GOTTFRID * 23/9 1917. Chaufför åt Stillmark  i Brännås. G. 29/11 1958 med Hanna Jonsson, 1961 byggde han ett eget hus på andra sidan vägen, bricka 3:12, Bricka 46.† 9/9 1995
TYRA KRISTINA * 17/4 1919                            *)  28A24
KARL OLOF ALBERT * 2/10 1921
ELSA GUNBORG * 17/7 1924                              5
ANNA LISA * 22/10 1927. † 2/11 1927
ÅKE ÖSTEN * 25/12 1928. Utfl. t. Norrbo 1945


—28 A 24—
20 ELOF STRÖM, * 30/5 1918, s. t. skogsarb. E. O. Ström i Strömbacka. G. 23/6 1946. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 12, sen Bricka, Bjuråker.
33E4 *)  TYRA KRISTINA WESTERBERG, * 17/4 1919 i Bricka, Bjuråker
Lisbet Marie * 23/8 1948. 

Lisbet Marie Ström * 23/8 1948 d.t. Elof Ström. Bosatt i föräldrarnas fastighet Bricka 52, tillsammans med Rolf Persson * 22/1 1948.  Lisbet bekräftar att det funnits både telefonväxel och café i huset Bricka 45. Det var 1954 som föräldrarna byggde huset i huset de bor i. Huset var från början en manskapsbod från Tvärforsen. Samma sak gjorde även Gösta Backström berättar Lisbet.
Laila Kristina Marie * 17/8 1984


Efter Westerbergs  och ett par andra ägare, köptes fastigheten den 15 sept. 1988 av den kända konstnären Per Westberg med hustru Annette och två barn.

    
Här kommer domkyrkan på plats som sista byggnad i Per Westbergs fantastiska bygge som är 1,20 meter brett och 320 meter långt och som ska smycka museet i universitetsbyggnaden Gustavianum i Uppsala. Text och bild ur HT den 9 maj 2001 av Inge Gard.

Per Erik Lennart Westberg * 21/12 1953 i Säffle, s. t. Läroverksadjunkt Nils Lennart Mauritz Westberg i Hudiksvall.  † 14/8 2014
Gift 21/12 1989 med Nachtegaal Annette Trude * 13/1 1956 i Nederländerna. Hon kan bekräfta att det funnits en telefonväxel i huset.
Johannes Erik Anton * 5/10 1989
Eva Rosa Linda * 12/3 1992

 

 

Gårdsmyra 


Flygbild från 1987 är lånad från Arkiv Digital, där man även kan köpa en förstoringGårdsmyra 6, f d telefonväxeln


TILLÄGNAD KARIN ANDERSSON PÅ VÄXELN

År nittonhundrafyrtioåtta en vacker sommardag
telegrafare anlände å dom pojkarna var gla
Nu ledningar blev dragna härs å tvärs igenom byn
och tråd på stolpar fästes och restes upp mot skyn
Nu möttes dessa bygder en ny och stor epok
då skvallertråd blev dragen intill varje liten kåk
På varje bord snart står det en apparat med lur
man fritt ur hjärtat talar ty här finns ej censur

Så satt vi uti spänning å vänta en signal
vi fick vårt nummer tretton å den linjen den var klar
Men timmarna dom skredo det hördes ej ett knyst
då plötsligt ringer klockan och det hände dock till sist
Så lyfte jag på luren och ropade glatt hallå
visst var man lite mallig det kan man väl förstå
Gårdsmyra mjukt men tydligt jag hörde nu en röst
så varma känslor vällde fram uti mitt gamla bröst

Nog var det bråda dagar för växelns personal
men mjukt och glatt som vanligt så fick vi alltid svar
Kanhända var upptaget på linjen här och där
och säkert var det många som då blev sur å tvär
Men ljuvligt var att höra en vacker kvinnas röst
som månget sorgset hjärta gav ro å frid å tröst
Men inom kort försvinner nu denna käcka kår
Då själv med kalla siffror vi våra nummer slår.

Här jobbar åter gubbar som kablar lägger ner
uti jordens innandömen vi aldrig dessa ser
Snart ej vi mer får lyssna till strängens glada sång
under bistra kalla dagar eller vinternatten lång
Romantiken den försvinner när det gamla det skall bort
en epok nu här försvinner snart den är ett minne blott
Aldrig mer ett glatt gomorron aldrig mer ett vänligt ord
kulturskymning sakta sänker sej uppå vår varma jord.

Sitt öde går till mötes varje manuell station
och alla kvinnor sparkas ut förutom all pardon
Ett kapitel är avslutat som räckt i många år
till vilken gagn å nytta min hjärna ej förstår
Jag artigt lyfter hatten och giver min honnör
till alla kårens kvinnor äras den som äras bör
Till Karin här på växeln som för oss har stått vakt
från alla abonnenter å från mej ett hjärtligt tack.

Erik S Krantz
år 19481) Karin Andersson och 2) Siv Karlsson i växeln i Sörgårds februari 1964. Det är militärmanöver i skogarna och furir C L Persson från Bollnäs kopplar in sig på nätet.
Bilden utlånad av Siv KarlssonProppväxeln ser ut som en liten orgel. Siv Karlsson (Andersson som flicka) 20 år, i färd med att växla fram samtal. Hon arbetade en kort tid och var med när den lades ner i maj 1964.
Bilden utlånad av Siv Karlsson


De manuella växlarna som fanns på landsbygden försvann med automatiseringen. Det fanns växel i Strömbacka, Hedvigsfors, Friggesund och i vissa byar. Växeln bredvid prästgården där Tord Bergström nu bor fanns växeln för kyrkbyn.

I Sörgårds i Gårdsmyra 6 inrättades växeln hos Karin och Lars Andersson. Karin Andersson skötte växeln som var öppen mellan klockan sju och nio alla dagar. Nere vid vägen stod en skylt – Telegraf – för stationen var även dåtidens telefonautomat för allmänheten. – Jag var nio år och minns när vi fick växeln 1948. Det var kallt och mycket snö den vintern, säger Sörgårds-Lasse Andersson.

När man ringde till växeln fick man veva innan man lyfte på luren. När telefonisten svarade sa man namnet på den man ville tala med och telefonisten visste direkt numret och kopplade. När samtalet var slut skulle man veva igen så telefonisten förstod att samtalet var slut. Det glömdes ofta därför kunde telefonisten trycka in en knapp på luren som hängde i en sträng från taket och lyssna om samtalet fortfarande pågick eller ej. Att inhysa telefonstationerna hemma på landsbygden innebar att kvinnor kunde få ett yrke med bra betalt. Eftersom det var öppet alla dagar kunde kvinnorna anställa flera. Siv Karlsson arbetade i sin ungdom i Sörgårds under en tid hos Karin Andersson som var född 1900 och gick bort 1971.


 
Siv Karlsson vid telefonväxeln. Genom fönstret hade hon utsikt mot gårdsplan och landsvägen
Bilden utlånad av Siv Karlsson


– När det ringde svarade vi ”Gårdsmyra” eller ”växeln”. När växeln lades ner 1964 kom folk dit med blommor och tackade för den tid som varit. Det var roligt att hjälpa Tant Karin, säger Siv Karlsson.

Telefonen utvecklades sen snabbt från petmojtelefoner, Kobror och fram till våra mobiltelefoner. Fler och fler går över från fast telefoni och använder bara mobilen. Idag har de flesta datorer i hemmet och surfar på nätet. Nu är det fråga om snabb uppkoppling som gäller.

Sommaren 2006 fick vi som använder automatiska telefonstationen i Svedjebo ADSL. Innan var det uppringt modem som gäller med låg fart. Det blev en avsevärd förbättring och det gick mycket snabbare att surfa. Nästa steg är att koppla in sig på fiber vilket kostar 12 500 kr. och då får man stå för grävningen fram till vägen själv. Hösten 2010 drogs kabel från Svedjebo till Hedvigsfors och man hoppas på Fiberstaden att abonnenter i Hedvigsfors kan bli inkopplade kommande höst. Tyvärr är inte kabeldragningen utförd i hela Bjuråker. Alla telelinjer med koppartråd ska bort och initialt läggs flera telestationer ner i Bjuråker. Stationerna är för dyra att sköta och dessa ersätts med fast mobilt bredband – en dosa i hemmet, enligt projektledare Christer Hedberg på Fiberstaden.
Källa:
Text ur Bjuråkers-Blad 2011
Av Helena PalenaSista dagen då telefonväxeln i Gårdsmyra var öppen. Den lades ner i automatiseringens spår den 27 maj 1964. Här blir de avtackade med blommor och presenter. Bilden utlånad av Siv Karlsson
Bakre raden: Ulla Karlsson, Vera Andersson, Ulla Andersson g. Olsson, Siv Karlsson
Fram sitter: Severin Krantz, Karin Andersson som förestod växeln och Johan Brink


Ulla Olsson (se bild ovan) i Brunkänge berättar att växeln låg strax innanför entrén. Där fanns även en hytt för besökare som ville ringa. Karin som hade växeln var hennes farmor.Det säjs att det stod en liknande skylt nere vid vägen.


—5 D 31— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

25 JONAS ERSSON, * 25/2 1873, s. t. landbonden E. Ersson i Tjärna 10. Fosters. t. bonden L. Andersson i Bricka 10, Bjuråker. G. 30/4 1899. Bonde i Bricka 102.
6F20 SIGRID ERIKSDOTTER, * 7/5 1869, d. t. kolare E. Medin i Norrdala, Bjuråker.
KARIN * 23/4 1900                                           38 ⇓
JULIA * 10/6 1905

—38—

10G22 LARS AUGUST ANDERSSON, * 12/9 1897, s. t. bonden J. A. Andersson i N. Långsbo 3, Delsbo. G. 15/5 1921. Bonde i Bricka 112, Bjuråker.
311) KARIN ERIKSSON, * 23/4 1900, d. t. bonden J. Ersson i Bricka 102, Bjuråker. Telefonväxelföreståndare † 6/3 1971
SIGRID * 22/2 1922                                          (X6)13N27
JOHAN * 1/9 1924 (Ullas far)
JONAS * 27/1 1927
INGRID * 19/6 1935
LARS * 26/9 1939


—4 B 36—
29 NILS EINAR KARLSSON, * 7/11 1912 i Bjuråker. G. 22/8 1943. Bonde i Österbo 65, Bjuråker.
15E19 RUT MARGARETA NIKOLINA RUCKMAN * 17/7 1917 i Österbo, Bjuråker
SVEN ARNE * 10/2 1937

Sven Arne Karlsson * 10/2 1937 s.t. Nils Einar Karlsson i Österbo, bos i Hedvigsfors 216.
Gift 30/7 1966 med 2) Siv Margareta Andersson  * 26/8 1944, växeltelefonist. d. t. Brita Laura Frideborg Karlsson. Siv är även en kunnig Pingelursk makare
Vivi-Ann Margareta * 15/6 1968
Sven Torbjörn * 8/3 1970
Hans * 20/1 1973 bos. Snåret 4, Våtmor, Bjuråker 


—1 G 66—
63 AXEL KARLSSON, * 6/11 1888, s. t. skogvakt. C. Olsson i Ängebo, Bjuråker. G. 28/7 1918. Bonde i Ängebo 34.
(Y19) HENNY MARGRETA ANDERSSON, * 6/9 1892 i Helgum, V.- norrl. Infl. 1917.
BRITA LAURA FRIDEBORG * 15/12 1918 Bos Snåret 4,Dottern Siv Margareta * 26/8 1944 ⇑
SIRI GUNBORG ALEXIA * 15/9 1920. † 5/7 1942
ÅKE MAURITZ * 2/2 1922. Jordbr.-arb. i Ängebo
VENNI TORBORG * 24/6 1923. Utfl. t. Järvsö 1947
TURE SIXTEN * 21/7 1928

 

Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog 

Brännås

Här låg telefonväxeln, Brännås 106.

Vi söker bilder och berättelser från den här verksamheten

Uppgifter ur 1940 års telefonkatalog 


Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog 


—17 K 33— Uppgifter u Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

26 Anders Ernst Norin, * 2/3 1891, s. t. kol. D. F. Norin i Våtmor 1.
G. 8/11 1912. Skogsarb. Bos. i Brättingberg, sen. i Brännås, Lassastorpet 110, Bjuråker.
(X4)6E17 Brita Augusta Nilsdotter, * 20/7 1890, d. t. arb. N. Olsson i N. Storås, Bjuråker.
Karin Linnea * 7/6 1912                                     38 ⇓
Nils Fredrik * 11/9 1914, † 3/2 1915
Nils Fredrik * 9/5 1916, † 17/12 1943
Erik Albert * 28/9 1918, † 9/7 1927

—17 K 38—
(X27) Olof Ragnar Löfgren, * 2/7 1906 i Ljusdal, Gävleb. Infl. 1930. G. 22/5 1932. Skogsarb. Bos. i Brättingberg, sen. i Brännås, Bjuråker. † 4/2 1940.
33 Karin Linnéa Norin, * 7/6 1912, d. t. skogsarb. A. E. Norin i Brättingberg, Bjuråker. Växeltelefonist  1) Änka o. omg. (X4)46A45
2) Gunda Karolina * 29/5 1931

—46A45—
26 ERNST JONAS VALFRID OLSSON, * 2/3 1908, s. t. kol. O. Olsson i Länsjö, Bjuråker. G. 6/4 1942. Vist. i Bergsjö 1911-1942. Skogsarb. Bos. i Brännås, Bjuråker.
(X6)17K381)  KARIN LINNEA NORIN, * 7/6 1912, d. t. skogsarb. A. E. Norin i Brättingberg, Bjuråker. Änka e. skogsarb. O. R. Löfgren i Brännås, Bjuråker.

   2) GUNDA KAROLINA NORIN * 29/5 1931, dotter till Karin Norin, Växeltelefonist † 11/2 2008 Gift 4/11 1950 med JOHN HARALD JOHANSSON * 1/4 1926 Bos. i Lassastorpet, Brännås 104.
Mats Olof * 7/10 1956
Jan Axel * 6/12 1959


—35 G 56— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

34 OLOF ERIKSSON, * 6/3 1883, s. t. arr. E. Jonsson i Brännbo 3, Bjuråker. G. 4/4 1915. Torp. i Brännås, Moddtorpet 13.
8G13 KERSTIN LINDBERG, * 27/9 1888, d. t. bonden P. Lindberg i Brännås.
OLOF GUSTAF * 26/7 1915. Jordbr.-arb. i Bjuråker
ANNA DOROTEA * 23/4 1917. † 7/5 1917
ANNA KRISTIN * 23/7 1918
BRITA DOROTEA * 6/2 1920. Utfl. t. Hassela 1943
IDA MARGRETA * 8/12 1922                               11H32
LYDIA MARIA * 25/12 1926. Telefonist. Utfl. t. Hassela 1946

 

Furuberg

Uppgifter ur 1940 års telefonkatalog 

 

Hedvigsfors

Uppgifter ur 1940 års telefonkatalog 


Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog

Lennsjö

Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog 

Norrdellen med stationshus i Anderbo

 

35274351015687-l
Anderbo. Här har telearbetarna tagit ner en stor gren från den stora aspen som växte framför jordkällaren.  I bakgrunden televerkets stationshus.


Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog

Rönnebo

Automatstationen vid Rönnebo 110.

Stationen byggdes intill Valborg och Gottfrid Bergströms fastighet, och blev färdigbyggd 1939.

Lars Jonsson, Lata kallad, tog några bilder på telearbetarna som reste stolpar och byggde stationen

    
Okända stationsbyggare i Rönnebo              Okända stolpgrävare med varsina grävskopor


Okända telearbetare med kaptenbostället Rönnebo i bakgrunden

Uppgifter ur 1940 års telefonkatalog 


Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog 

TOMSJÖ

Telefonväxeln för Ramsjö och Tomsjö


Ramsjö 32. Onds
10:2

22U20 Olof Andersson – Ond-Gubben kallad, född 3/4 1885. Död 5/12 1976
Gift 25/11 1906 med Elisabet Olsson från Klövsjö i Jämtland, född 23/12 1882. Inflyttad från Ljusdal 1905. Hon avled den 15/5 1964
När Ramsjö och Tomsjö fick telefon 1939 blev växelstationen placerad här.
Fem barn:
Anders Gunnar 12/12 1904 Gift 1945 Jordbruksarbetare här i Ramsjö 10.2
Ingrid Augusta 14/6 1907 Utflyttad till Kårböle 1930 Gift Rydstedt, död 19/10 1972
Olof Viktor 19/3 1910 – 12/6 1916
Hans Alfred 20/2 1912 Gift 1939 med Dagny Alida Persson bosatt i Överälve 3.3
Erik Hjalmar 9/7 1914 Gift 1941 med Gertrud Olsson Utflyttad till Forsa 1946


Uppgifter ur 1940 års telefonkatalog 


Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog 

 

Strömbacka

Telefonväxeln i Strömbacka 26.


I det här huset låg telefonväxeln i StrömbackaHulda Karlsson ansvarig för växeln i Strömbacka ser på när Astrid Wiberg kopplar på 1950-talet

—45 D 6— uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister
3 JOHAN EDVIN WIBERG, * 25/7 1903, s. t. arb. A. G. Wiberg i Länsjö. G. 12/6 1932. Skogsarb. Bos. i Tjärna, sen. i Oxåsen, Bjuråker. Utfl. t. Västanfors, Vm., 1939.
7E19 ANNA ERIKSSON, * 8/7 1901, d. t. bonden K. Eriksson Tjärna 3, Bjuråker.
FRITZ ERIK * 22/3 1924. Utfl. t. Västanfors, Vm., 1939
ANNY KRISTINA * 12/12 1926. Utfl. t. Västanfors, Vm., 1939
ASTRID TERESIA * 9/11 1929. Telefonist. Bos. hos Wedins i Strömbacka
ANNA SYLVIA * 1/10 1936. Utfl. t. Västanfors, Vm., 1939


Gunnar Berglund  stående bakom Alf Toresson vid montage av relästativ i Strömbacka manuella växel. Reläsatser i stativet anslöts till landsledningar från halvautomatiska växlar i Furuberg och Lendsjö och från helautomatisk växel i Frisbo. Året var 1951.
Bild och text ur boken, Telefolk i norra Hälsingland, sid 61.


Sista tjänstgöringsdagen den 24 maj 1964 för Hulda Karlsson vid växeln i Strömbacka


—1G67— Uppgifter ur Bjuråkers släktregister

65 AXEL HERBERT WILHELM KARLSSON, * 29/3 1911, s. t. bonden K. Karlsson i Ängebo s3. G. 23/2 1941. Skogsarb. Bos. i Ängebo 35, sen. i Björsarv 106, Bjuråker.
64B2 HULDA GERTRUD FASTÉN, * 30/12 1918, d. t. J. Hj. Fastén i Strömbacka, Bjuråker.
KARL AXEL HÅKAN * 14/6 1941
ANNA GERTRUD GUNILLA * 25/5 1944
LARS KJELL OVE * 13/11 1946

Uppgifter ur 1940 års telefonkatalog 


Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog 

Valsjön

Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog 

 

Ängebo

Telefonväxeln i  Ängebo

ang-096
Ängebo 78 Ängmans/Nickes
Ängebo 1:10

Ängmans låg på samma tomt som Nickes. Här låg även Ängebos gamla telefonväxel.
År 1901 hade Ängebo sex abonnenter. Under tiden man rev det gamla huset och byggde upp det nuvarande, var troligen växeln flyttad till Kus, Ängebo 22.

9F10 Jonas Mattsson-Ängman född 6/5 1840, s. t. kol. M. Mattsson i Rökullen 1. Handlare bosatt i Ängebo, Bjuråker. Död 13/7 1879 (maginflammation).
Gift 23/9 1866 med 48A6 Anna Brita Alcén född 4/3 1837, d. t. furir L. P. Alcén i Gärde, Bjuråker.
Sex barn:
Margareta Christina 9/11 1866
Anna Brita 15/7 1869. Emigr. t. USA 1903.
Mathias Wilhelm 25/3 1872. Emigr. t. USA 1902.
Clara 12/8 1874 – 7/2 1890.
Katrina 17/8 1875 – 20/3 1965. Gift med 35G64 E. Englund. Bonde i Ängebo 8:9 (13).
Jonas Gustaf 13/12 1877 Telefonstationsföreståndare. Han avled 2/8 1946.

Nya huset byggdes 1924 av Per Larsson som byggherre, ägare var Jonas Ängman som ansvarade för telefonväxeln.
Telefonväxeln för Ängebo var kvar här fram till 1964.

9F10 Telestationsföreståndare Jonas Gustaf Ängman född 13/12 1877, son till handlare J M Ängman i Ängebo. Han flyttade till Dragsved 1927 och 1932 till Västansjö och därifrån till Duvnäs i Delsbo. Död 2/8 1946.

10G30 Nils Magnusson född 4/1 1888, s. t. landbonde M. Nilsson i Brändbo s1 (ett-öringen kallad, sedan han fått ett öra avbitet av en häst). Fjärdingsman o. gårdsägare i Ängebo 1:10, Bjuråker. Död 26/9 1953.
Gift 23/6 1918 med 35G50 Marta Stillmark född 2/1 1887, d. t. bonden J. Stillmark i Brännås, Bjuråker. Marta ansvarade för telefonväxeln i trettio år till Anna Andersson tog över ansvaret 1954. Marta avled 16/12 1968.
Fosterdotter, 14D9 Anna Kristina Ortman född 24/3 1924. Gift och bosatt här.

ang-228-vaxeln
Marta Magnusson vid telefonväxeln. Bilden utlånad av Linda Wikström.

61C3 Tage Lennart Andersson född 30/3 1918, s. t. bagare A. J. Andersson i Ängebo 4, Bjuråker. Busschaufför o. bos. i Ängebo. Död 14/5 1999.
Gift 1/10 1944 med 14D9 Anna Kristina Ortman född 24/3 1924. Hon växte upp i Spångmyra, Bjuråker och 1935 kom hon till Ängebo. Hon var föreståndare vid telefonväxeln i Ängebo mellan 1954 – 1964. Hon avled 28/2 2007.

Uppgifter ur 1932 års telefonkatalog


Uppgifter ur 1940 års telefonkatalog 

Uppgifter ur 1949 års telefonkatalog 


Växelföreståndarnas sista årsmöte i Gävle 1962.  Bilden utlånad av Lillemor Westerberg
Känner du igen någon? Hjälp oss med uppgifter

Bakre raden:
1.Herbert Karlsson 2. Hulda Karlsson 3.   4. Hanna Dahlström 5   6. Anna Andersson Ängebo 7. Tage Andersson Ängebo.
Mellersta raden:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Främre raden: 
1 2 3 4 5 6
Om Du känner igen någon och vill hjälpa oss med uppgifter kan göra det längst ned på sidan där du finner vår Mailadress. Tack!

HUDIKSVALLS TIDNING DEN 29 MAJ 1964


Fyra föreståndarinnor, som avgår med pension och som här fått sina pensionsbrev. Inom parentes anges det år de började sin tjänst hos Televerket.

Övre raden fr. v. fru Hanna Dahlström, Bjuråker (1925), fröken Signe Hansson, Bobygden (1930). Sittande fr. v. fru Karin Andersson, Gårdsmyra (1948) och fru Stina Sandström, Delsbo (1932). Damerna flankeras av telekommissarie Bertil Ohlberger och kvällens värd, telereparatören Erik Barås.


Dellenbygdens telefonister hyllades vid avskedsfest

Onsdagen den 27 maj 1964 blev ett ”historiskt” datum både för Televerket och ortsborna, när det gäller telekommunikationerna i Dellenbygden. Då debuterade nämligen automationen inom hela det vidsträckta området från Valsjön i norr till Bobygden i söder. På morgonen var inte mindre än 84 man i arbete över hela linjen. Det gällde att länka in systemet med riksnätet och se till att det hela fungerade.

Men telefonerna var något tystare än vanligt, vilket ansågs bero på att allmänheten till att börja med intog en något avvaktande hållning till ”petmojarna” och det nya sättet att ringa, som för många ännu var någonting alldeles nytt och oprövat.

Den stora telefonväxeln i Delsbo låg tom och öde. Detsamma gällde Bjuråker och alla de större eller mindre telefonstationerna i hela området. Det var som om en vind hade gått fram och inte lämnat någon kavar.

I Delsbo hade Pressbyrån i viss mån fått ersätta växeln, åtminstone för telegraminlämning och telefonsamtal. Där hade också tre nya talhytter med en ny typ av samtalsautomater installerats.

På telestationen var man ännu i full verksamhet. Till denna var 26 stationer anslutna, där av sju som varit manuella, och dessutom en alldeles ny automatisk telefonstation för Överälve med omnejd.

Det var givet att dagen på något sätt måste firas, och firandet ägde rum på Björkede pensionat, där en stor personalfest för ett 80-tal deltagare anordnades och där de avgående föreståndarna och telefonisterna avtackades och hyllades.

Deltagarna hälsades välkomna av telereparatören Erik Barås, Hudiksvall, bördig från Delsbo, och för Dellborna mera känd som Lövar-Erske. Med sin humor och sitt frejdiga humör angav han genast den glada stämningen, som rådde hela kvällen. Han inledde med några rimord om att: ”gladare kan ingen vara än telefonister, som slipper svara

Men han hade också en del allvarsord att säga om livets villkor, om hur vi ofta står inför avskedstagande t.ex. från skola, hem, vänner och anförvanter.

Telefonisterna i Dellenbygden har nu fått ta farväl av sitt arbete på grund av utvecklingen inom det tekniska området.

Under supén läste Barås upp en mängd telegram, det ena tokroligare än det andra. Fiskevårdsföreningen i Bjuråker hade tänkt på fru Hanna Dahlström och hennes intresse för fiske: ”I många år hon suttit inne, nu blir hon farlig för varje pinne”.

Barås berättade historier, som vore värda att återge. En av dem visade, hur svårt det kan vara för en icke ortsbo att förstå infödingarnas tungomål. En dellbo beklagade sig för en televerkare över att hans telefon inte fungerade, trots att man dragit upp nya trådar:
— Vi har drajje ôpp nie, sa han
— Ja, men det behövs inte mer än två, fick han till svar.
— Vi har drajje ôpp nie, here dô, upprepade dellbon smått förargad.

Oförberedda talares klubb var också på alerten. Barås presenterade tre kamrater inom verket. ”Sven-Pelle” inledde och bringade damerna sin hyllning. Näste talare instämde i vad den föregående sagt men hade även en hel del att tillägga. När turen kommit till den tredje talaren, var denne försvunnen. Han hade passat på att smita, medan ”Sven-Pelle” talade till damerna.

Barås kåserade om ett och annat. Han talade om den gamle mannen, som hade tyckt att det borde vara bokstäver i stället för siffror på petmojarna, så att man kunde stava och lägga ihop. Då vore det lättare att komma fram när man skulle till Larshalvars, Törsängarns elle Mittjenirs

I det sammanhanget erinrades också om det välmotiverade förslaget (i en artikel i HT för något år sedan) att låta införa gårdsnamn i telefonkatalogen, t.ex: ”Persson, Larshalvars Per”, men om man säger Per Persson kan det vara nästan vem som helst.

Telekommissarie Ohlberger höll högtidstalet. Han nämnde inledningsvis, att han endast sällan sammanträffat med så många teleanställda på en gång, men det inträffade nu för tredje gången. Första gången var vid Televerkets 100-årsjubileum, andra gången när Hudiksvallsområdet automatiserades 1961 och nu, när turen kommit till Delsbo området. På tal om 100-årsjubileet berättade han en historia från Televerkets barndom, då en odalman fått telefon installerad och ville prova den nya apparaten. Däremot visste han inte så noga, vem han skulle ringa till utan nöjde sig med förklaringen:
— Låt linja stå för mi räkning e stunn.

Ohlberger talade om fördelarna och nackdelarna med automationen. För abonnenter vid de små stationerna, som intehaft nattjänst, är det en fördel men för andra en nackdel, då den mänskliga faktorn ändå betyder så mycket.

Han framförde televerkets tack till alla, som medverkat vid denna omdaning av telenätet, tackade de sju föreståndarinnorna, överlämnade pensionsbrev och blommor till de fyra som hade de flesta tjänsteåren, nämligen fru Stina Sandström, Delsbo, fru Hanna Dahlström, Bjuråker, fru Karin Andersson, Gårdsmyra och fröken Sigrid Hansson, Bobygden.

Han omtalade samtidigt att föreståndarna i Brännås, Strömbacka och Ängebo får avskedsersättning, och att en viss avskedsersättning även tilldelas övrig personal, som varit anställd under minst fem års tid. För övrigt uttalade han även ett tack från föreståndarinnorna till deras anställda.

Den subskriberade supén närmade sig sitt slut. Bröderna Djerfs kapell spelade och det berättades vid borden. Om det som var aktuellt, t.ex. grävskopan, som slitit av ledningen till Frisbo på själva premiärdagen, och andra episoder. Men mest glada minnen från tidigare år.

Och hela kvällen formade sig till ett tack till alla föreståndarinnor och telefonister i Dellenbygden, som nu slutat sin tjänst. Det tacket formades kanske bäst av bjuråkers skalden Severin Krantz i hans hyllningsdikt till Karin, som nu även föredrogs av telekommisarien och som avslutades med orden: ”Jag artigt lyfter hatten och säger min honnör
B J:son 

Avskrift:
Viveca SundbergMan fick betala efter hur många perioder man hade talat

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *