Livet som yrkeskriminell

Anders Olof Hallin föddes i Bergsjö 1841. Från 9 års ålder till sin död 1901 hade hela hans liv varvats med fängelsevistelser och nya stölder av olika slag.

Egentligen bryr vi oss inte om tjuvar, av flera anledningar, men eftersom den här notoriska tjuven är så väl beskriven (vi har kollat att uppgifterna stämmer) är berättelsen ett lysande exempel på hur livet kan se ut för en yrkeskriminell.


Gillar du den här sidan får du gärna dela den med dina vänner


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner  Ctrl,  håll kvar och tryck ner tangenten  f  och släpp. Jag sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du söka vad du vill i det dokument du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

KARLSTADS-TIDNINGEN ONSDAGEN DEN 2 OKTOBER 1901

En sorglig lefnadssaga.

I torsdags afled å akad. Sjukhuset i Uppsala den både inom och utom vårt land vida beryktade äfventyraren Anders Olof Hallin i en ålder af omkring 60 år.

Hallin var född i Bärgsjö, Hälsingland. Redan vid 9 års ålder kom han till en hästbytare i Sättna, Västernorrland, vistades hos denne tils han blef 12 år, då han på egen hand gaf sig ut i världen. Han skaffade sig ett litet lager af kramvaror = (enl. Wikipedia: Kramvaror är varor av ringa värde. Ordet kommer av fornsvenskans kram från lågtyskans kram och betyder ursprungligen ’handelsbod med tälttak’. Benämningen användes på handelsvaror som nålar, knappar, kammar, hårband, tvålar, m.m. och varorna såldes av månglare i hemmen och på marknader) och strök omkring i bygderna och öfvade sig vid marknader o.d. som ficktjuf.

Vid 16 år blef han för fickstöld dömd till 6 mån. straffarbete, men rymde och lyckades hålla sig undan tils han 1858 begick ett mord äller dråp i Sundsvall. Han dömdes härför till döden, men benådades på grund af sin ungdom med 28 dygns vatten och bröd samt 10 års straffarbete.

Då han hösten 1868 frigafs från fängelset, flyttade han till Örebro, där han inom kort häktades och för fickstöld dömdes till 2 års straffarbete.

När fängelsets portar ånyo öppnades för honom begaf han sig till Härnösand, där han återupptog sitt forna yrke, fickstöld i stor skala, som han sökte maskera med kramhandel. Flera gånger blef han häktad på olika orter, men lyckades alltid undkomma.

År 1872 blef han omsider fast och dömd till 3 års straffarbete för fickstöld.

Frigiven 1874 etablerade han sig som hästbytare i Sättna, dömdes återigän för stöld till 2 års straffarbete. Nu var han så allmänt känd i landet, att det nästan blef honom omöjligt att som han uttryckte sig »göra affärer här», hvarför han begaf sig till utlandet.

Om den period, som nu följde, vet man icke mer än att Hallin hufvudsakligen opererade först på Östersjöbåtarne och sedan i Moskwa m.fl. platser. Slutligen hade han lyckats få ihop en ganska afsevärd förmögenhet, köpte en gård i Finland och ämnade slå sig ner därstädes, då han helt plötsligt blef utvisad ur landet och återförd till Sverige. Hans ombud och förtroendemän i Finland och Ryssland begagnade sig nu af tillfället och bedrogo honom på hans genom stöld samlade förmögenhet.

År 1885 bosatte han sig i Bondkyrko socken invid Upsala. Han var nu gift med en kvinna, som tillhörde en af de sorgligt bekanta tjufsläkterna i Hofva, Västergötland. Mer än en gång hände det att både man och hustru samtidigt voro hvar på sitt håll anhållna och barnen ensamma i hemmet. (Ene sonen dömdes sedermera vid 13 års ålder för en mängd stölder att intagas på Hall).

År 1889 blef Hallin häktad jämte den mycket beryktade Slars Daniel Danielsson för mordbrand i Upsala. De kunde inte icke fällas, men blefvo på grund af sitt mällanhafvande dödsfiender, och följande år blef Slars Daniel ohyggligt knifhuggen af Hallin, som därför dömdes till 3 års straffarbete.

Några år därefter häktades han i Ryssland för en stöld på 80,000 rubel. Han satt i ryskt ransakningshäkte nära 2 år och lösgafs därefter. Den fordom kraftige mannen var nu en till kropp och själ bruten gubbe. Hans enda önskan var att bli befriad af döden.

På sin dödsbädd erkände han för flera personer att han begått den stora stölden i Ryssland. Han bekräftade att det stulna beloppet uppgick till omkring 80,000 rubel samt meddelade att rofvet doldes af en finne, som var hans medhjälpare. Denne hade sedan dess försvunnit och medtagit alt, så att Hallin vid sitt lösgifvande icke hade ett enda öre.


Personuppgifter:
Fader: Kringvandrande kammakare Anders Halin och hustru Helena Melldahl från Sättna, Västernorrland

Anders Olof Hallin f. 16/2 1841 i Bergsjö. Gift 27/10 1883. Död 22/9 1901
Hustru Charlotta Christina Brink f. 5/12 1853 i Lundby, Jönköping. Död 27/10 1883
Son Gustaf Thure f. 11/12 1875 i Jönköping
Son Frans Oskar Adolf f. 10/5 1877 i Jönköping
Son Karl Viktor f. 19/10 1881 i Katharina förs. Petersburg
Son Theodor Olof Alexander f. 2/8 1883 i Katharina förs. Petersburg

Avskrift och uppgifter:
Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *