Hälsingekustens alla haveriplatser

Läs om Christer Westerdahl forskning över Hälsingekustens alla haveriplatser. Han är arkeolog och sportdykare och har speciellt intresserat sig för marin arkeologi.


Fartygsregistret – Transportstyrelsen.


Läs om Hälsingekusten.


Båtar ägda av Iggesunds Bruk.


Läs om Svenska ångfartyg på Wikipedia.


Läs om Galeaser på Wikipedia


Läs om Barkskepp på Wikipedia


Läs om Slupar på Wikipedia


Läs om Skonare på Wikipedia

Lista över svenska skonerter på Wikipedia.


Lista över Svenska bogserbåtar på Wikipedia


Lista över fartygstyper på Wikipedia


Farygstyper, text och bilder


Lista över kulturmärkta bruksfartyg i Sverige på Wikipedia


Bogserbåtar, Isbrytare m. m. tugboatlars.se


Vrakregister dykohav.se Se Ej funna vrak.


faktaomfartyg.se, ett omfattande fartygsregister


Tabell över fartyg nämnda efter 1800.


Sjömansrullor – Riksarkivet  – sök i arkiven


Se facebooksgruppen HUDIKSVALLS-KOMMUN GAMLA & NYA BILDER.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

HUDIKSVALLS TIDNING lördagen den 2/7 1994

Hälsingekustens alla haveriplatser

Historiska lämningar som berättar om vårt ursprung finns inte bara på land. Längs kusterna och i havet finns det en hel del som kan tala om hur människan farit fram över vattnen. Eftersom Sverige är begåvat med så mycket kuststräckor, har både forskare och amatörer intresserat sig för marin arkeologi.

Det är inte bara lämningar i form av vrak eller andra rester, som berättar historier. Namn på samhällen, orter och platser längs kusten talar om för oss vad som hänt, och hur det var förr.

Christer Westerdahl är arkeolog och sportdykare och har speciellt intresserat sig för marin arkeologi. Han arbetar idag på arkeologinstitutionen vid Köpenhamns universitet. Inför sin doktorand i arkeologi vid Umeå universitet, arbetade han ute på fältet mellan 1975 och 1980 med att inventera Norrlandskusten, från Haparanda till Norrtälje.

Avhandlingen heter Norrlandsleden, och syftar på det gamla namn som funnits sedan 1600-talet på farleden mellan Mälardalens utlopp och norrut.


Christer Westerdahl har dokumenterat mer än 1 000 objekt längs Hälsingekusten.

Följande text berättar bara en bråkdel om vad som hänt utmed kuststräckan. För att förenkla så mycket som möjligt, har endast de större objekten tagits med, samt vissa muntliga uppgifter som inte finns dokumenterade på annat sätt. Andra uppgifter, som till exempel nätfångster om möjliga vrak, har inte tagits med samt en del muntliga traditioner. Likaså gäller enstaka fynd av båtdelar.

Nummermarkeringen på kartan här intill anger inte exakta positioner. Platsen finns i stället upptagen i texten.

 

 

 

GNARP

 1.  KALKUGNSVIKEN, innanför Enstensudden. Vrakplats för kalkskuta. Spant ska fortfarande vara synliga i sanden.
 2. FÅGELHAREN. Vrakplats på sjökort avseende M/S Delos av Härnösand som sjönk 1945 på sex meters djup. Finns delvis på stranden
 3. Trakten av NORRFJÄRDEN. Vrakplats för spannmålslastade skonert Lyckan 1833, som förliste på Fjärdsgrund, men fördes till Norrfjärden och sjönk.
 4.  STYGGBERGSUDDEN. Fyndplats för vrakgods av Strängnässkuta från 1695
 5.  Är detta platsen för järnångfartyget Umeås förlisning? Enligt uppgifter från Kalmar-Posten och Nya Wermlandstidningen från denna tidpunkt skulle Umeå gått på Lillgrundet, nordost från Gran och sprungit läck. Samtidigt finns uppgifter om att hon sjönk 850 famnar från skäret Gran i segelleden mellan Gran och Brämön. Olyckan inträffade den 24 november 1856 och 14 eller 18 människor omkom.
 6. GRAN. Förlisningsplats för brädlastade skonert från Swartwik den 12-13 oktober 1843, på väg från Västerbotten.
 7.  GRANS FYR i nordost, 2,5 mil från Gran. Förlisningsplats för skeppet Transit av Bristol, den 14 september 1864. Hon var lastad med järn och bräder från Norrland, och endast sex man räddades enligt sjöförklaringen i Sundsvall.
 8.  SÖDRA GRAN. Förlisningsplats och vrakplats för trålaren Resö av Skatan, Sundsvall, delvis på land.
 9.  KLASVIKEN (udden) hamn, Gnarp. Förlisningsplats för galeas från Häfverö, som gick mellan Klasviken och Iggesund med träkol. Under storm den 4 november 1882 grundstötte hon och ankarkätting och förtöjningar brast. Fartyget drev i land.
 10.  Utanför SÖRFJÄRDEN. Fyndplats för pollare, möjligt 1700-tal.
 11. GNARPSBADEN, Sörfjärden. Vrakplats 75 meter från stranden för tremastaren Yrsa av Kämpersvik som sjönk under bogsering 1966. Enligt annan uppgift är hon skrotad.
 12.  Udden av Vitörarna. Förlisningsplats för skonaren Lauritz den 28 maj 1898.
 13. VITÖRARNA. Vrakplats för slupen Troheten den 4-5 oktober 1837. Destination Åvike bruk och fartyget var lastad med tackjärn.
 14.  VITÖRARNA. Förlisningsplats för galeas från Sköns socken den 20 september 1882. Hon gick mellan Rödestrand och Stockholm med trälast.
 15.  TJUVÖN, Mellanfjärden. Vrakuppgifter om Elisabeth? Tre ankare har plockats upp här.
 16.  JÄTTHOLMARNA. Här förliste en skonert från Waxholm i augusti 1850 med last av kalksten.
 17.  JÄTTHOLMARNA. Enligt muntlig uppgift ska en bogserbåt från Sundsvall förlist mellan 1915 och 1920
 18.  RÖNNSKÄR, Stocka. Barkskeppet Gerda (Concordia) av Simrishamn på 371 ton. Strandade under svår storm i närheten av Rönnskär den 4 oktober 1903. Besättningen räddades.

 

 

STRÖMSBRUK

 1. STRÖMSBRUK. Skonerten Joel av Blidö förliste den 20 maj 1892.
 2.  Öst-syd-öst om STOCKA. Vrakmarkering i sjökort avseende M/S Gustaf 1953, som exploderade genom läckage i karbidlast och blev vrak på 70 meters djup.
 3. SÖDRA KORVGRUND. Pråmen Balder av Umeå sprang läck och sjönk i hård vind den 15 augusti 1912. Lastad med famasfosfat.
 4.  SKJALMSGRUNDET, norra Bergön. S/S Skjalm förliste julafton 1900.
 5. GETRÄNNAN, Inre Bergön. Vrak efter mindre fartyg besiktigad av Christer Westerdahl och Sjöhistoriska museet 1977. Rester av Gävlefiskarhaxe från 1800-talet.
 6.  VITSKÄR, yttre Bergön. Motorgaleas Thor av Finsvik sjönk 1934 på 45-55 meters djup.

 

 

HUDIKSVALL

A. I Hudiksvall auktionerades förlista fartyg; galeas Antonia 1805, galeas Mathilda 1817, galeas Försigtigheten 1817, galeas Margareta 1817, galeas Tojwå 1819, galeas Dristigheten 1824, galeas Neptun 1829, galeas Frigga av Uleåborg 1831, galeas från Norrbotten 1818 och Neptunus

25. Arnöviken var en känd ankarplats och vinterhamn i äldre tider. Sven-Erik Larsson från Enånger fann ett stort ankare i viken.

26. ARNÖVIKEN. Förlisningsplats för Lovisa 1834

27. ARNÖVIKEN. Pråmen Fjäl förliste 1838, oklart öde.

28. HÄSTHOLMEN, norra Hornslandet. Förlisningsplats för slupen Henric 1856

29. SKÄR mellan Bålsön och fastlandet. Jakten Walhalla av Tönsberg förliste den 22-23 november 1868. Hon gick med last av ångmaskiner från Oslo till Sundsvall. Lasten är bärgad.

30. NORRA BÅLSÖN. Förlisningsplats och vrakplats för M/S Silvana 1959

31. NORDÖSTRA BÅLSÖN. Skonert Carl och Anna av Östhammar förliste den 26 juni 1894 i ostlig vind och tjocka.

32. NORDÖSTRA BÅLSÖN. Ångaren S/S Bleville av Frankrike med trälast från Sundsvall till Dieppe, förliste 13 september 1893. Vrakplats.

33. BÅLSÖN. Trolig förlisningsplats för galeas av Norrbotten. Enligt samtida tidningsuppgifter; ”Auktion den 26 november 1818 på Kuggören på ett parti masteträd och bjelkar, bärgade på öarna däromkring samt skråfwet efter fartyget”.

34. BÅLSÖSUNDET. Skonaren Piteå av Roslagsbro förliste den 1 juni 1906. Fartyget hade tegellast mellan Stockholm och Umeå, men i nordostlig vind och regntjocka tog befälhavaren miste på Bålsösundet och Arnöviken till vilken de skulle söka nödhamn.

35. GÅSHÄLLAN, Bålsön. Förlisningsplats för skonaren Magnus av Motala

36. BÅLSÖN. Osäker position. Förlisningsplats för Inge Hillborg 1889 som var en slättoppad skonert med tegellast.

37. BÅLSÖ södra udde. Slupen Wätö förliste den 4 december 1874, som hade vedlast och gick mellan Näske och Stockholm.

38. BÅLSÖGRUND, Koppelgrund. Pråmen Andreas av Karlsvik förliste i nordostlig vind och tjocka den 8 juni 1912.

39. HORNSLANDET. Obestämd plats för galeas Neptun (Neptunus) som förliste den 8 september 1829. ”Nio stycken ombordvarande barnhusbarn räddades i land av Enkefru Sadelin och Bondhustrun Tjernlund”.

40. KUGGÖRENS fiskeläge. Galeas Frigga av Uleåborg, destination Hamburg förliste den 28 november 1831. ”Hon var lastad med 9 000 rubel gamla slantar i 73 kärl, 1 700 lod arbetadt silfwer samt bräder, strandade vid obebodda Kuggörs fiskehamn och förolyckades. Auktion den 14 mars 1832 i Hudiksvall på bärgad last och inventarier”.

41. BÅLSÖN. Trolig förlisningsplats för tre stycken galeas, Tojwå som auktionerades 1819 i Hudiksvall, Matilda som auktionerades 1818 och Margareta som auktionerades 1817.

42. Fiskeläget KUGGÖREN. Slup av Hernösand förliste den 17-18 augusti 1852 under stark nordlig storm. Öppna galeas Lyckan såldes med vedlast här 1831. Vrakets öde okänt.

43. Cirka fyra distansminuter från Bålsön. Slättopparen Teolinda av Norrköping blev påseglad av tyska ångaren Lissabon den 16 september 1915.

44. Cirka fyra distansminuter från Bålsön. Bogserfartyget Ane sjönk 1982. Hon gick efter David av Ramvik som också bogserade Klampis, från Sundsvall till Lidingö. Ane tog in vatten och sjönk, medan David av Ramvik fortsatte med Klampis.

45. Söder om BÅLSÖN. Bogserbåten Saturnus av Stockholm förliste 1925. Enligt andra uppgifter ska hon ha gått mellan Agön och Hornslandet. Osäker position.

46. ÖSTRA HORNSLANDET. Vrakmarkering i sjökort avseende S/S Picardier från Belgien som förliste 1923. Vissa vrakdelar ska finnas kvar.

47. HORNSLANDET. Slup med destination Stockholm av last med bräder och plank förliste den 17 oktober 1871. Besättningen räddades av ångaren Luleå.

48. HORNSLANDET. Malmlastade skonare Två bröder förliste 1850.

49. I farleden utanför Hornslandet. Förlisningsplats för torpederade S/S Commerce av Göteborg 1916, som uppges ha skjutits i sank av svenska kanonbåten Klas Uggla för att inte blockera farleden. Enligt andra uppgifter ska Commerce ha sjunkit öster om Stocka vid Hundgrund.

50. Syd-sydöst SJÄLHÄLLORNA, södra Hornslandet. Skonertskeppet Blenda av Länna gick på grund i storm och regndis den 2 oktober 1912. Hon var lastad med kalksten och gick mellan Hyde och Härnösand. ”Den 2 oktober 1912 utgingo en mästerlots, två lotsar vid Agö lotsplats samt en sjökapten och fem fiskare under orkanlik storm och bärgade besättningen å strandade svenska skonertskeppet Blenda. För vid berörda tillfälle ådalagt mod och rådighet tillerkändes den av lotsarna, som ledde bärgningsarbetet, 25 kronor och var och en av de i arbetet deltagande personer 20 kronor”.

51. SÖDRA GRÄSÖN, Idenorsolmen. Slup av Iggesund sprang läck i stark, sydlig vind och måste sättas i land. Detta hände den 24 augusti 1882, och hon var lastad med malm och gick mellan Harnäs och Hudiksvall.

52. Söder om LJUSGRUNDET. Barkskeppet Jason av Kragerö, med destination London, förliste den 1 oktober 1864. Hon hade lastat trä i Hudiksvall.

53. LÅNGÖREN, södra Gackerön. Skonert Stora Öland av Finland strandade och blev vrak den 11 oktober 1873. Fartyget gick mellan Åland och Hudiksvall, och när hon förliste hade hon barlast.

54. ÅNGBÅTSBRYGGAN i Hudiksvall. En jakt sjönk ett stenkast från ångbåtsbryggan. Masterna syntes ovanför vattnet och troligen omkom två personer.

 

 

IGGESUND

55. SNOKSKÄRSGRUND. Ångaren S/S Wattington av Hartlepool fastnade i leran med sin last av trä den 14 juni 1892.

56. GÅRDSFJÄRDEN. Ett fartyg med last till Iggesund sjönk 1831.

57. BONDGRUND. Slupen Alfsol av Arholma, lastad med järnmalm förliste den 24 juni 1894.

58. STUMPGRUNDET. Briggen Tjalf av Horten med sin last av sill mellan Cork i England och Hudiksvall, sjönk den 27 maj 1889. ”Svag sydlig vind och klar luft. Fartygets förut befintliga lastport intrycktes af isen, så att fartyget sjönk”.

59. TUPPSKÄR, väster om Innerstön. Skonert av Roslagen, lastad med trä från Sundsvall till Stockholm, sprang läck i snöstorm den 27 oktober 1881. När kapten försökte rädda båten och sökte hamn stötte fartyget på grund.

60. KRÅKSUNDET. Galeas med destination Hudiksvall från Gävle förliste i augusti 1850.

61. KRÅKSUNDET. Skonaren Emanuel av Länna med last av bräder från Härnösand till Stockholm, förliste 20 oktober 1906 i storm.

62. Nordöstra DRAKÖN. Skonert från Östhammar med last av träkol från Skönvik till Norrköping, förliste 18 oktober 1880.

63. Norra DRAKÖN. Skonaren Rudolf av Blidö med last av bräder från Axelsvik till Nynäs förliste den 2 oktober 1912 i storm och regndis.

64. HEBBERSVIKA, norra Agön. Skonaren Charlotta av Länna förliste 1921. Botten finns kvar enligt dykare.

65. Norra AGÖN. Galeas Enigheten av Resö förliste i storm den 21 oktober 1906.

66. Östra AGÖN. S/S Daland av Göteborg förliste 1931. Hon finns kvar som vrak.

67. AGÖN. Obestämd förlisningsplats för skonaren Aspasia av Axmar

68. AGÖN. Obestämd förlisningsplats för galeas Anna Charlotta (?) som sönderslogs totalt vid Agön den 25 september 1829. Tre man drunknade.

69. AGÖN. Obestämd förlisningsplats för skeppet Österbottens Vapen av Härnösand

70. Östra SKVALPEN, Agön. Ångfartyget S/S Bard av Stockholm hade barlast då hon av okänd anledning rände upp på Skvalpen den 14 december 1911.

71. AGÖNS östra spets. Skonert Nyttan av Haparanda, destination Stockholm var lastad med lax, smör, tjära och pottaska. Hon sprang läck och sjönk två mil från Agön den 3 november 1842. Aktern drev upp på land, resten av båten söndersplittrades.

72. GABRIELSTEN, Agön. Enligt muntlig uppgift ska ett fartyg vid namn Gabriel ha förlist här.

73. ROMAHÖLJA, Agö udde. Enligt muntlig uppgift har ett fartyg vid namn Roma förlist här.

74. BÅDAN, Små-Tilhällan. Skeppet Carl Gustaf av Kristiania med barlast från Hudiksvall till Köpenhamn, förliste den 5 oktober 1896. Namnbrädan finns kvar på ett fiskarhus i Agö hamn.

75. SÖDRA TIHÄLLAN. Galeas Löijan av Härnösand slogs sönder 1831. Hon var lastad med spannmål och besättningen skulle ha klättrat längs stormasten i land.

76. STORSUNDET. Skonert Rolf av Landskrona med last av trä från Saltvik till Helsingör, förliste den 24 november 1890 i snöstorm.

77. KRÅKSUNDET. Galeas Inga av Sundsvall förliste den 10-11 oktober 1835.

78. Sydvästra KRÅKSUNDET. Vrakplats för Inga av Sundsvall Hon är ett 26 gånger åtta meter kravellbyggt fartyg med två mastfötter, mastmynt från 1803 och kreatursben i lasten. Hon ligger på sex till elva meters djup och lasten bärgades 1987 för osteologisk undersökning.

79. AGÖN. Galeas Enigheten av Strömstad förliste i storm den 21 oktober 1906.

 

 

ENÅNGER

80. ENHAMMARS KLIPPA, Enånger. Förlisningsplats för brädlastade Odelmark 1861.

81. Västra ändan av FJÄLEVIKEN. Vrakplats för lokal skuta Dido 1850.

82 Södra ENHAMMARSFJÄRDEN. Osäker position för fartyg med last av symaskiner. Ska ha förlist under senare tid enligt muntlig uppgift.

 

 

LÅNGVIND

83. I viken utanför Långvind. Vrakplats för flera malmskutor.

84. TRESTENSUDDEN. Förlisningsplats för järnskrotslastad pråm 1920.

85. Utanför KORSHOLMEN. Okänd position av fiskebåt som ska ha förlist 1895.

86. Utanför KORSHOLMEN. Okänd position efter fiskebåt som ska ha förlist 1918 och flera ombord omkom.

87. KORSHOLMSUDDE. Pråmen Kemi bogserades av ångaren Kolbjörn. Kabeln slet sig i snöstormen och en man omkom. Hon ligger som vrak på botten.

88. KORSHOLMSLANDET. Slupen Margareta av Söderhamn, med destination Hudiksvall förliste trekvarts mil från Långvind den 24 november 1803.

89. KORSHOLMEN. Obestämd position för en skonare från Hudiksvall, som enligt muntlig uppgift förliste 1844.

 

 

SKÄRSÅ

90. LJUSNARSVIK. Förlisningsplats för briggen Johanna Elisabet av Tönsberg

91. PRÄSTGRUNDET, Klackörarna. Skonertskepp från Åland förliste den 16 april 1882. I snöstormen hade barlasten förskjutit sig och fartyget kantrade.

92. PRÄSTGRUNDET. Förlisningsplats för jakten Anna Maria

93. PRÄSTGRUNDET. Förlisningsplats för galeas Försigtigheten 1830.

94. PRÄSTGRUNDET. S/S Söderhamn II förliste 1879 med lots ombord. Lasten bärgades och rättegång mot lotsen inleddes. Fartygets öde okänt.

95. PRÄSTGRUNDET. Pråmen Fårö III av Stockholm förliste 1917.

96. PRÄSTGRUNDET. Ett bogserat skrov, före detta Gun, förliste här.

97. SÖDRA HUMLAN, Humlegårdsstrand. Vrakplats för äldre haxe.

98. OLSVIKSLANDET, Norrala. Skonaren Gustaf av Sundswall med last av styckegods, råg, linfrö och hampa strandade och har funnits uppvräkt på Olsvikslandet. Hon förliste i början av november 1851.

 

 

SÖDERHAMN

B. Varvet i Östanbro, Söderhamn. Vrakplats för två stora nybyggda fartyg, två gamla skutor och en haxe som brändes av ryssarna 1721.

99. Grundet BROTTAREN (Brottharen?). Ej lokaliserad förlisningsplats för trälastade motorgaleas Axel av Västervik

100. ROPAREN, Vresan, Stålnäshararna. Skeppet Runeberg av Lillesand med barlast till Sundsvall från Misseley, förliste under storm den 27 oktober 1894.

101. KORSHAMNEN, Stålnäset. Förlisningsplats för galeas Eol av Stockholm Besättningen omkom.

102. GRÅHÄLLEN. Skonaren Eulalia av Härnösand med destination till Landskrona, var lastad med 95 tunnor tjära och 500 tolfter bräder. Hon förliste den 29 oktober 1851. En man räddades och sex omkom ur besättningen.

103. Nordvästra SKROVELN. Vrakplats troligen av bogserbåt på 1940-talet.

104. Östra grundet SLINGRAN Hällgundet. Vrakmarkering i sjökort avseende holländska M/S Wilpo I huvudsak bärgad.

105. Nord-nordost HÄLLGRUND. Vrakmarkering i sjökort avseende holländska M/S Berkel

106. HÄLLGRUND. Förlisningsplats för galeas Friherrinnan 1803 på väg till Riga från Hudiksvall.

107. Ön MALEN. Förlisningsplats för Malenedal (?).

108. Sydost om SÖDERHAMN. Saltlastade skeppet Trident från Norge 1865.

109. SÖDERHAMN. Gävlehaxen Anna från 1700-talet sjönk utanför Åsbacka sågverk 1916.

110. Norra BULLERSTENEN. Vrakplats troligen av skrotpråm. Stenen skulle ha fått sitt namn efter fartyget.

111. Nordväst BRANTHÄLL. Vrakplats för briggen Amalia Hillman Hon bogserades hit och är kanske bärgad.

112. LILLJUNGFRUN. Förlisningsplats av skonaren Carlsson den 21 oktober 1869.

113. LILLJUNGFRUN. Förlisningsplats för slupen Hoppet den 15 maj 1869.

114. LILLJUNGFRUN. Barkskeppet Constantina av Vigo Spanien bogserades med barlast från Söderhamn till Gävle. I hög sjö brast bogserkabeln och fartyget drev på land den 6 juni 1908.

115. LILLJUNGFRUN. Förlisningsplats för holländska barkskeppet Bulgersteyn

116. Östra LILLJUNGFRUN. Förlisningsplats för pråmen Öhrviken I av Skagshamn 1928.

117. Norra SJÄLSTENARNA. Slupen Fido av Hudiksvall förliste den 14 november 1873 på sin resa från Söderhamn till Hudiksvall.

118. RÖNNSKÄR. Förlisningsplats för träkolslastade skonaren Anna Catharina 1890 under orkan. Besättningen omkom.

119. ENSKÄR. Förlisningsplats för slup från Öregrund 1882. Fartyget bärgades.

120. HAXHAMNEN, Enskär. Vrakplats för äldre haxe.

121. Norra ENSKÄR. Vrakplats för fyra pråmar och en skuta.

122. SÖDRA INLOPPET, Söderhamn. Förlisningsplats för pråm 1883.

123. SÖDERHAMNS SKÄRGÅRD. Skonaren Sophia av Stockholm med destination Nordmaling, förliste den 5 november 1864. Hon var lastad med styckegods och spannmål.

124. SÖDERHAMNS SKÄRGÅRD. S/S Trafik sjönk helt 1873. Bärgad?

125. FINSKAN. Vrakmarkering i sjökort avseende M/S Bråvik av Stockholm 1946.

126. FINSKAN. Vrakplats för sentida kutter med tändkulemotor.

127. Norra FINSKAN. Galeas Expeditien av Brevik förliste den 14 november 1888. Destination Sundsvall med kalk.

 

 

SANDARNE OCH LJUSNE

128. LILLGRYTAN, Ljusne. Förlisningsplats för slupen Carl Gustav som sjönk efter lossning av järnmalm 1841.

129. Nära LJUSNE. Briggen Automatia av England med destination Ljusne förliste den 21 oktober 1870. Hon hade barlast och blev vrak.

130. VALLVIK. Bogserbåten Gustaf Hedberg sjönk 1980.

131. LÅNGHÖRNINGEN. Skonare från Finland med barlast till Hudiksvall gick på grund i svår storm den 11 oktober 1873.

132. Norra FALUDDEN, Sandarne. Finska skonaren Alexander förliste 1926.

133. Mellan SANDARNE och LÅNGRÖR. Förlisningsplats av uppbrunna skeppet Linda (Luida?) av New York 1864. Osäker position.

134. STORJUNGFRUHÅLET. Fyndplats för ankare, spant och bordplanka uppfiskad av trålare.

135. RÖDMALEN, nordvästra Storjungfrun. Skonaren Veta av Åland drev i land under storm den 6 november 1894.

136. HÄLLUDDEN.Briggen Idogheten av Luleå, destination Luleå från Köpenhamn gick totalt förlorad med barlast den 12-13 oktober 1843.

137. LILLSKVALPET. Fyndplats av mynt från 1632-1652. Troligen från en förlisning.

138. Nordvästra STORJUNGFRUN. Vrakmarkering i sjökort av Balder av Stockholm Bärgad.

139. STORJUNGFRUN. Skonaren av Marstal ankrade på Storgrundet i snöstorm. Kättingarna brast och fartyget drev på land den 16 april 1882.

140. STORJUNGFRUN. Förlisningsplats för okänt (utländskt?) fartyg 1904.

141. STORJUNGFRUN. Förlisningsplats för skonaren Neptunus

142. STORGRUND. Galeas Zephyr strandade och blev vrak den 31 maj 1865. Besättningen räddades.

143. STORGRUND. Ångaren S/S Abeona av Newcastle strandade efter att missvisning av kompassen. Hon var lastad med trä, destination West Hartlepool då hon gick på grund den 23 oktober 1890.

144. STORGRUND. Skonaren Rapide strandade och blev vrak den 31 maj 1865.

145. STORGRUND. Ångaren S/S Oxon av Hull gick på grund i hård vind och hög sjö. Missvisning av kompass och gammalt sjökort skulle varit orsaken till olyckan den 14 september 1889. Hon var lastad med trä från Djupvik till Hull.

146. STORGRUND. Skonare från Vätö sprang läck den 3 augusti 1878.

147. Utanför STORJUNGFRUN. Osäker position för galeas Didric av Sundsvall. På sin resa från Stockholm, lastad med sand sjönk hon tre mil från ön den 13 september 1849.

148. mellan STORJUNGFRUN och STORGRUNDET. Förlisningsplats för briggen Conjuncturen

149. STORJUNGFRUN, Finngrundet. Förlisningsplats för skonare av Furusund 1881.

150. STORJUNGFRUN. Briggen Liburna av Grimstad, destination Söderhamn från Newcastle förliste den 7 maj 1869. Hon var lastad med kol.

151. Östra STORJUNGFRUN. Skonaren Mercurius av Söderhamn ”befann sönderslagen öster om Storjungfrun på sin resa från Stockholm”, i november 1831.

152. SÖDRA UDDEN. Ångaren S/S Southhell av Hull förliste den 24 november 1887. Hon var tom, sikten klar med väst-sydvästlig frisk vind.

153. SÖDRA UDDEN. När galeas Venus sökte nödhamn, förliste hon 1820.

154. SÖDRA UDDEN. Galeas Allen av Vasa var lastad med kvarnstenar och rödfärg, då hon gick förlorad den 31 oktober 1822.

155. LILLBÅDAN. Skonare från Enånger förliste i hård storm och snöyra den 29 oktober 1884. Hon gick mellan Sandhamn och Hudiksvall och var endast tre år gammal då hon blev vrak.

156. Trekvart mil från STORJUNGFRUN. Osäker position för galeas Anna Elisabeth som strandade och övergavs av besättningen den 17 november 1847. Hon var barlastad.

157. STORJUNGFRUNS UDDE. Skonaren Wilhelmina av Häfverö förliste efter felbedömning den 19 augusti 1896. Hon var lastad med trä från Sundsvall till Stockholm.

158. STORJUNGFRUNS SÖDRA UDDE. Förlisningsplats för skonert Neptun

159. STORJUNGFRUNS SÖDRA UDDE. Förlisningsplats för skonert Jättendal den 1 november 1878 i stark tjocka. Fartyget hade trälast från Jättendal till Stockholm.

160. KALKUDDEN. Ångaren S/S Ernst Robert av Hernösand sattes på land i hård vind och tjocka för att rädda besättningen den 15 april 1890. Hon var lastad med järnmalm och gick mellan Strömsholm och Galtströmsbruk.

161. MARÅKER. Förlisningsplats för galeas Erik

162. MARÅKER. Briggen S:t Patrick av Marseille, destination Ljusne förliste den 21 oktober 1869. Fartyget slogs sönder och det hölls auktion på skrovet och bärgat gods vid Maråkers bruk den 30 november 1869.

163. Norra TÄRNSHARE. Förlisningsplats för pråm på 1930-talet enligt muntlig uppgift.

164. SUNNÄS. Förlisningsplats för briggen Norma av Norge den 2 december 1867.

165. Södra STORJUNGFRUN. Förlisningsplats och vrakplats för pråm enligt muntlig uppgift.

166. Nordöstra TUPPARNA. Jakten Lovisa förliste på grund 1834 med glaslast, vilken delvis bärgades.

167. Norra TUPPARNA. Förlisningsplats för galeas Sophia 1810, eventuellt vrak.

168. TUPPARNA. Förlisningsplats för klinkgaleas Friheten med styckegodslast 1847.

169. VÄSTERHÄLLGRUND. Förlisningsplats för skonert Elisabeth av Väddö i svår storm 1893.

170. Två distansminuter från STORJUNGFRUN. Osäker position av slupen Skarpskytten av Söderhamn 1877 på 20 famnars djup.

171. VÄSTERHÄLLGRUND, Tupparna. Skonert Elena av Simrishamn. Hon låg för ankar i storm och snötjocka då ankarkättingen brast och hon drev på land. Detta hände den 12 oktober 1903.

172. TUPPARNAS södra sida. Ångaren S/S Väddö-kanal av Gefle hade last av styckegods från Söderhamn till Gävle. ”Nord-nordvästlig vind och klar sigt. Långlotsen som förde kommandot vid grundstötningstillfället, missräknade sig på fartygets läge vid kursförändring för passerandet emellan Storjungfrun och Tupparne”.

173. TUPPARNA. Förlisningsplats av åländska skutan Julia 1911.

174. SKÄLSTENARNA, södra Tupparna. Pråmen Pauline av Ljusne förliste i hård vind och tjocka, men drogs upp på land den 17 april 1894. Hon var lastad med järnmalm och seglade mellan Gävle och Ljusne.

175. GRANÖ, nära Sunnäs. Skonert av Oskarshamn förliste i snöstorm och tjocka den 16 april 1882.

176. SKUTLÄGSHOLMEN, sydöstra Granön. Vrakplats för 1600-tals fartyg. Fyndplats för keramik, järnföremål och fragment av sidentyger.

177. GRANÖN. Förlisningsplats för skuta från Uleåborg 1668 med last av kryddor och tyger.

178. KALLHARSSKÄREN (Kalvhararna). Osäker position för skonert Starkotter av Hernösand, strandade på grund under sin resa från Stockholm till Härnösand den 12-13 oktober 1843. Fartyget var lastat med styckegods och blev vrak.

Källor:
Christer Westerdahl
Norrlandsleden I och II
Sjöhistoriska museet
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen – Till Norrlandskustens många vrak– Till Två Fartygskatastrofer 1695-96 Till Kust- och insjöbåtar

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-60062

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *