Mordet i Bergsjö 1837

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord och allvarliga våldsdåd i och omkring Dellenbygden.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Läs om definition Mord och dråp och olika straffskalor på Wikipedia


Lista på livstidsdömda i Sverige.


Läs om livstidsdömda på Carlstens Fästning.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Torparen Hans Marche 26/8 1796 Bosatt i Fiskvik, Bergsjö. Skjuten till döds av sin broder Matts Persson Marche den 6/12 1837 

 

 

—2M10— Bergsjö släktbok

6 MATS PERSSON FISK, * 6/8 1717, s. t. bonden Per Persson i Ungrik, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Västertanne. † 1780.
14E3 ANNA OLOFSDOTTER, * 15/4 1707, d. t. bonden Olof Larsson i Älgered 14, Bergsjö. G. 1/11 1738. † 26/3 1765.
10H2 SIGRID OLOFSDOTTER, * 19/2 1736, d. t. smed. Olof Olofsson i Hulte, Bergsjö. G. 19/10 1766. Änka o. omg.                                               4B82.
CECILIA, * 27/10 1739. † 19/11 1739
CECILIA, * 19/11 1741
OLOF, * 13/12 1747                                            15
PER, * 17/2 1768 Matsson Marche
ANNA, * 13/1 1771                                             1B12
SIGRID, * 23/7 1775                                           5M5
ERIC, * 14/3 1779                                              16


Ilsbo släktbok sidan 354

1788-1808 Per Matsson Marche

Rotehemman 1783: Hogland nr 1, 3, sub 3
Antagen som soldat här 1788. Längd 174 cm. 1800 underofficerskorpral. Till Södertälje kanal 1807 på kronoarbete. Bevistade fälttåget i Finland 1808-1809, varunder han blesserats i slaget vid Oravais och levde blott tre dagar. Begravd i Uleåborg, Finland. Ett ben avskjutet.
Bosatt i 8 Hogland. Från Bergsjö 1788. Vigd den 23/10 1791 med pigan Karin Hansdotter från Forsa.

Per Matsson Marche, f. 17/2 1768. Gift 23/10 1791. Död 24/9 1808
Karin Hansdotter, f. 1759. Död 24/4 1831
Barn:
Pehr, f. 1789 i Bergsjö. Död 11/8 1811
Sigrid, f. 25/10 1792 i Ilsbo
Hans, f. 26/8 1796. Död 6/12 1837 (Ihjälskjuten)
Ingrid, f. 20/2 1799
Olof, f. 27/10 1801
Matthias (Matts), f. 4/8 1807. Livstidsdömd och till spö på Carlstens fästning

mord-115-fiskvik

Övre raden: Jon Pehrsson (tidigare torparen) f. 9/12 1780. Död i april 1822
Rad två: Torparen Hans Pehrsson Marche f. 26/8 1796. Gift 1823 (ihjälskjuten)
Rad tre: Hustru, änka och omgift i okt. 1823. Margeta Pehrsson f. 23/1 1778
Rad fyra: Dotter Kerstin f. 18/5 1812( dotter t. Jon Pehrsson ovan)
Rad fem: Son Pehr f. 14/8 1815
Rad sex: Dotter Gölin f. 10/1 1819
Nedre raden:Drängen Hans Pehrsson Marche f. 26/8 1796. (Han var tidigare dräng i huset innan han gifte sig med änkan)

 

mord-116-dom

Matts Marche som 1838 för mord dömd till 40 par spö och livstids straffarbete vid Carlstens fästning.

 

mord-117-dom

Lars Larsson f. 23/1 1793 dömd 1838 till 10 års fästning

 

Justitie-Stats-Ministerens berättelse om brottmålen och Civile Rättegångsärenden i Riket under loppet av år 1838.

De under rubriken dråp och mord upptagne brott äro Torparen Matts Marches mord å sin broder, Torparen Hans Marche i Bergsjö

Sedan Hans Marche bedrifvit otukt med sin egen stjufdotter, Kerstin Jonsdotter, bortgifte han henne med sin bemälde broder, men sökte ändock att få fortsätta det brottsliga umgänget med Kerstin. Och då han numera af henne afvisades, utior han i våldsam behandling både mot Kerstin och det andra husfolket. Drifven af svartsjuka och retad af brödrens orättvisa behandling mot sina anhörige, fattade Matts, såsom i hans tanke det enda medlet till vinnande af frid, beslut att rödja honom ur vägen, hvilket han omsider, efter ett och ett halft års öfverläggning och sedan han under tiden en gång varit färdig att verkställa brottet, men af en tillfällig omständighet derifrån hindrats, omsider utförde. Matts, som var 30 år gammal, smög sig en natt på brodern, som då var ensam i skogen,  sysselsatt med kolning, och ihjelsköt honom. Den mördades hustru Margta Persdotter, 45 år, och ofvannämda Kerstin Jonsdotter, 27 år gammal, hvilka båda vetat gerningen å färde vara, men det ej uppenbarat, Torparen Lars Larsson i Lillbodarne, 45 år gammal, som lånat vapen till mordet, så ock den sistnämndes hustru och en annan qvinna, hvaraf den förra var 43 och den sednare 47 år gammal, som förtegat efteråt erhållen kunskap om brottet, fällde af HäradsRätten till ansvar för delaktighet. Alla i detta brott deltagande hade försvarlig Christendomskunskap; och var Matts Marche i öfrigt känd för fridsamhet samt derföre allmänt af sina bekanta afhållen.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Åter till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *