Anders Bryggarn Jonsson

Anders Bryggarn Jonsson även kallad ”Grubb-Ante” upptecknade spelmän som Mattias Blom, Valsjö-Tigern, Tupp-Sven och Åsbergan. Utan honom skulle många av de gamla låtarna ha gått förlorade. I den här musikaliska släkten finns även storspelmannen Hjalmar Jonsson från Lia, i Bjuråker. Delas gemensamma anfader var Olof Larsson i V. Stråsjö1759-1808.


     
Två bilder på Anders Bryggarn  Jonsson
Under sin uppväxt i Bjuråker var han känd som Grubb-Ante. Under senare delen av sitt liv som fabrikör blev han kallad Anders Bryggarn Jonsson


Lista över Hälsingespelmän.


Folkmusiken i Bjuråker.


Folkmusiken från Hälsingland.


Spelman – Wikipedia.


Notor till Hälsingelåtar.


Spelmän som blivit tilldelade Zornmärket.


Sök och forska Svenskt visarkiv.


Sveriges Spelmäns Riksförbund.


Hälsinglands Spelmansförbund.


Här finns det mesta om Svensk Musikhistoria.


Läs om Grubb Anders Jonsson på Wikipedia.


Läs om släkten Dahlström.


Gillar du den här sidan får du gärna dela den med dina vänner


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Anders ”Bryggarn” Jonsson 

Redan under tiden i Ängebo skrev Anders Jonsson sina första notiser och kom så småningom att infatta en mängd artiklar, som behandlade hembygden och folkmusiken. Dessa publicerades i en rad olika litterära organ i Hälsingland. På 1920-talet var han medarbetare i Hudiksvalls Nyheter, och bevakade en del aktuella händelser i bygden. Han var också platsredaktör i Delsbo 1943-45.

När Hälsinglands Spelmansförbund fyllde 35 år 1963, utgavs en speciell minnesskrift: ”Folkmusiken i Hälsingland genom tiderna” författad av Anders Jonsson

Musikintresset vaknar
I Norrhavra fanns i slutet av 1800-talet en fiolspelande dräng som hette Mattias Blom. Anders Jonssons föräldrar, som själva var musikintresserade, kände till Mattias skicklighet att spela fiol och bjöd hem honom för att få höra honom spela. Den då sexårige Anders blev mycket imponerad av Mattias Bloms spel och hans fiolintresse vaknade. En fiol som var inköpt till Anders bror, men som legat undanlagd, togs fram och Anders Jonsson berättade 1973 att ”minnet av den dagen står fortfarande efter fyllda 80 år klar och levande”.

Anders tränade mest för sig själv. Han tog aldrig några lektioner och fram till de första tonåren kunde han endast utföra enklare melodier.

Samspelet med Mattias Blom
1910 började Anders spela tillsammans med Mattias Blom. Han tillägnade sig så småningom mer och mer av dennes repertoar liksom sättet att stödja fiolen mot hakan i stället för mot bröstet, som de flesta andra bjuråkersspelmän i slutet av 1800-talet gjorde.

Anders hade mycket lätt att ta upp och minnas vad han hörde och av hans repertoar på ca 100 låtar var över hälften efter Mattias Blom. Det vanliga var ju att spelmännen lärde sig av varandra på gehör, oftast från äldre till yngre. Man tillägnade sig då inte bara melodin utan även sättet att framföra den.

1913 började de två spela tillsammans offentligt, emellanåt även med orgel- eller gitarrackompanjemang. De spelade på fester av olika slag och någon gång på dans i Bjuråkerstrakten.

Bildningsrörelser och nykterhetsrörelser hade stor aktivitet i Bjuråker vid den här tiden och de två spelade ofta vid de olika lokalföreningarnas festligheter. Det rådde ett mycket gott kamratskap mellan dem, och Anders har betonat Mattias Bloms entusiasmerande förmåga. Intresset för musiken och de ideella rörelserna blev en förmedlande länk mellan de båda spelmännen.

Samspelet varade till 1928, då Anders Jonsson flyttade till Bollnäs. Han försökte återknyta spelkontakten 1935, då han kom till Delsbo men detta visade sig vara omöjligt eftersom Mattias Blom hade drabbats av sjukdom.

Repertoaren
Anders Jonssons repertoar bestod dels av en grupp gamla spelmanslåtar, mestadels polskor, och dels av en mer populärmusikalisk del som t ex marscher, populära valser och marknadslåtar.

Huvudparten av den äldre repertoaren bestod av polskor uppblandat med valser, gånglåtar mm. De flesta spelmän med självaktning, som Anders Jonsson uttryckte det, skulle kunna några knäpplåtar vilket innebar att man växlade mellan att knäppa på strängarna och spela med stråken. Ofta slutade spelmännen kvällen med just en knäpplåt.

Trots det långa uppehållet i spelandet på över 20 år, bevarade Anders Jonsson Mattias Bloms repertoar i minnet på mins 50 låtar ”med drillar och allt”. Tack vare sin svaghet i notläsning fick han inte så många ”felande” intryck utan hans spelsätt överensstämde förmodligen väl med Mattias Bloms och andra spelmäns från slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.

Inställningen till spelmansmusiken
Med tiden fick Anders Jonsson en mer kritisk inställning till spelmansstämmorna och resultatet av dem. Syftet med stämmorna var ju främst att rädda folkmusiken åt eftervärlden men eftersom hälsingarna gärna anammat nymodigheter på olika områden och så även inom folkmusiken, ansåg Anders Jonsson att stämmorna (som i början var spelmanstävlingar) som en följd av detta, på så sätt och vis fick en motsatt verkan än den avsedda. Han menade att stämmorna medverkade till att rensa ut den gamla hälsingska folkmusiken i stället för att bevara den.

Intresset för den äldre och ”enklare” folkmusiken fick en renässans i mitten av 1960-talet. Anders Jonsson förmedlade då sina gamla låtar till riksspeleman Sven Härdelin. Dennes son Thore blev 1967 riksspelman på delar av Anders repertoar. Juryns motivering var:
”För traditionsrikt spel av gamla hälsingelåtar”.

Källor:
Skare, Ing-Marie; En hälsingespelman – hans musik och miljö. Opubl. 3-betygsuppsats. Musikvet. Inst. Sthlms Universitet 1973

Blomberg Ingegerd:
Spelmanstraditionen i Hälsingland och spelmansstämmorna i Delsbo. Publ. 3-betygsuppsats Musikvet. Inst. Sthlms Universitet 1984. Hälsinglands museum 1984

Avskrift ur,
Delsbo-Kjolen 2006
Av Ingegerd Blomberg 

 

Läs mer om Mattias Blom.   

 

Grubb Anders Jonssons släkt enligt Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister.

Läs om hela Grubb-släkten.

Registerbeteckning »4B» omfattar en bondesläkt i Berge, Bjuråker, som tidigast omnämnes i 1593 års jordebok.

—4 B I—

ERICH HANSSON, * 156.. Härst. okänd. Nämnes som bonde Berge 4, Bjuråker, enl. 1593-1629 års Jdbk.
MARIT, * 157. . H. härst. okänd.
JONAS * 160.                                                   II

—II—

I JONAS ERICHSSON, * 160., trol. s. t. bonden E. Hansson i Berge 4, Bjuråker. Bonde i Berge 4 enl. 1641-1670 års Jdbk.
ANNIKA, * 160. . H. härst. okänd.
ERICH * 164.                                                   III

—III—

II ERICH JONSSON, * 164., trol. s. t. bonden J. Erichsson i Berge 4, Bjuråker. Bonde i Berge 4.
BRITA, * 1652. H. härst. okänd.
SIGRID * 167.
KJERSTIN * 1678                                              20H1
JONAS * 1681                                                  1
OLOF * 1683                                                    2
MATS * 1688                                                    3
ANDERS * 169.                                                 4

—1—

III JONAS ERICHSSON, * 1681, s. t. bonden E. Jonsson i Berge 4, Bjuråker. Bonde i Berge 4.
13FIV GERTRUD OLOFSDOTTER, * 1689, trol. d. t. bonden O. Erichsson i Mon 1, Bjuråker. † 1756.
ERICH * 1728                                                   39

—2—

III OLOF ERSSON-SVEDSTRÖM, * 1683, s. t. bonden E. Jonsson Berge 4, Bjuråker. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Berge, sen. Stråsjö, Bjuråker. † 17…
11GIII BIRGITTA HANSDOTTER, * 1689, trol. d. t. bonden H. Larsson i Stråsjö 3, Bjuråker.
HANS * 25/7 1718. † 20/6 1718
ERIK * 31/1 1720                                             5
LARS * 26/11 1721                                           6
BRITA * 26/11 1723. † 29/7 1724
MARGTA * 9/8 1725 (Okänd vistelseort)
HANS * 24/5 1728. † 27/5 1730

—3—

III MATS ERIKSSON, * 1688, s. t. bonden E. Jonsson i Berge 4, Bjuråker. Bonde i Berge 4.
SIGRID LARSDOTTER, * 1689. Okänd härst.
ERICH * 2/8 1721. † 29/9 1721

—4—

III ANDERS ERIKSSON, * 169., trol. s. t. bonden E. Jonsson i Berge 4, Bjuråker. Bonde i Berge 4.
9BIV CARIN HANSDOTTER, * 169., trol. d. t. bonden H. Olofsson i Byn 2, Bjuråker.
BRITA * 26/10 1719                                          7

—5—

2 ERIK OLOFSSON, * 31/1 1720, s. t. sold. O. Eriksson-Svedström i Stråsjö, Bjuråker. G. 1744. Änkl. o. omg. 1790. Husman i Stråsjö, Bjuråker. † 28/12 1796 (slag).
4H3 ELLA OLSDOTTER, * 1708, d. t. sold. O. Ranke i Västansjö, Bjuråker. † 28/2 1790.
(X6) ANNA ABRAHAMSDOTTER, * 1715. Infl. fr. Delsbo.
BRITA * 1/10 1745                                            3G3
OLOF * 13/9 1750. † 23/6 1752
OLOF * 1753                                                    8

—6—

2 LARS OLSSON, * 26/11 1721, s. t. sold. O. Svedström i Stråsjö, Bjuråker. Bonde i Stråsjö 3, »Erik-Ols». (Bördat hem. gm sin mor.) † 11/7 1792 (slag).
41F2 MARGTHA ANDERSDOTTER, * 26/6 1725, d. t. sold. A. Holm i Avholm, Bjuråker.
BRITA * 23/7 1746                                            1G10
CARIN * 1/2 1756                                             13F5
OLOF * 16/5 1759                                             9

—7—

12G1 JONAS PEHRSSON, * 28/9 1716, s. t. bonden P. Larsson i Tjärna 4, Bjuråker. G. 1748. Måg o. bonde i Berge 4, Bjuråker. † 5/2 1791 (håll o. stygn).
4 BRITA ANDERSDOTTER, * 26/10 1719, d. t. bonden A. Eriksson i Berge 4, Bjuråker. † 11/11 1796 (ålder).
CARIN * 16/3 1750                                           10
BRITA * 11/5 1756                                            20G5

—8—

5 OLOF ERICSSON, * 1753, trol. s. t. husman E. Olofsson i Stråsjö, Bjuråker. Torp. i Svala, Delsbo.
(X8) CHERSTIN OLSDOTTER, * 1745. Infl. fr. Forsa. Änka o. bos. i Sördala, Bjuråker. † 18/3 1826 (ålder).
44E3 LARS »PEHRSSON» * 4/7 1803 (fosters.) Utfl. t. Medelpad 1826

—9—

6 OLOF LARSSON, * 16/5 1759, s. t. bonden L. Olsson i Stråsjö 3, Bjuråker. G. 1/12 1782. Bonde i V. Stråsjö 3, »Erkols», Bjuråker. † 22/11 1808 (feber).
3DVI MARGTA ERIKSDOTTER, * 1/11 1757, d. t. skomak. E. Hansson i Gärde, Bjuråker. † 22/2 1845 (ålder).
MARGTA * 9/1 1784                                          1G14
ERIK * 4/5 1786                                               11
LARS * 23/9 1788                                             12
CARIN * 20/2 1791                                           13
ANDERS * 30/4 1794                                         14
OLOF * 21/1 1797. † 27/5 1800 (koppor)
BRITA * 29/6 1799. † 29/5 1800 (koppor)
BRITA * 11/7 1802                                            15

—10—

(X33)9V1 JONAS PEHRSSON, * 19/4 1736, trol. s. t. bonden P. Pehrsson i Hålsjö 11, Norrbo. Måg o. bonde i Berge 4 (3), Bjuråker. † 26/11 1812 (ålder).
7 CARIN JONSDOTTER, * 16/3 1750, d. t. bonden J. Pehrsson i Berge 4, Bjuråker. † 10/7 1827 (vattusot).
SIGRID * 1769 (Okänd vistelseort)

—11—

9 ERIK OLOFSSON, * 4/5 1786, s. t. bonden O. Larsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker. G. 1810. Bonde i Stråsjö 3 (4), »Erkols», Bjuråker. † 20/7 1861 (sjuklig i flera år).
6E5 ELLA ERIKSDOTTER, * 22/4 1789, d. t. torp. E. Olsson i Norrberg, Bjuråker. † 12/12 1862 (ålder).
12 ERIK * 10/12 1818 (fosters.)                          16

—12—

9 LARS OLOFSSON, * 23/9 1788, s. t. bonden O. Larsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker. G. 23/10 1814. Bonde i V. Stråsjö 3, »Erkols». † 26/1 1876 (ålder).
7D2 SIGRID OLOFSDOTTER-NYLANDER, * 10/1 1792, d. t. torp. O. Nylander i Långede, Bjuråker. † 15/3 1880 (ålder).
OLOF * 8/10 1815                                             17
LARS, tv., * 10/12 1818                                     18
ERIK, tv., * 10/12 1818                                     11
ANDERS * 7/10 1826                                         19 
MARGTA * 4/10 1831                                        (X6)17K22

—13—

9 CARIN OLSDOTTER, * 20/2 1791, d. t. bonden O. Larsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker.
OLOF ERIC * 7/2 1827. † 24/11 1871

—14—

9 ANDERS OLOFSSON, * 30/4 1794, s. t. bonden O. Larsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker. G. 182.. Husman i Dragmyra, Bjuråker, sen. torp. i V. Stråsjö 4. † 17/7 1884 (ålder).
6E5 GÖLIN ERIKSDOTTER, * 11/10 1796, d. t. torp. E. Olofsson Norrberg, Bjuråker. † 13/2 1877 (bröstlidande).
OLOF * 5/3 1822                                              20
ERIK * 7/5 1824. Utfl. t. Ljusdal 1842
LARS * 5/6 1826. Utfl. t. Ljusdal 1842
ANDERS * 25/10 1828. Utfl. t. Ljusdal 1844
PEHR * 19/7 1831. Utfl. t. Ljusdal 1846
BRITA * 14/6 1834. † 3/6 1838 (smittkoppor)
MARGTA * 27/3 1838                                        8H27

—15—

(X23) JÖNS LARSSON, * 28/8 1791, s. t. skomak. L. Jönsson o. h. Margta Ersdotter i Hogland, Ilsbo sn. G. 17/10 1824. Torp. i Brättingberg, Bjuråker. † 20/5 1851.
9 BRITA OLOFSDOTTER, * 11/7 1802, d. t. bonden O. Larsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker. † 10/8 1858 (sängliggande i 22 veckor).
MARGTA * 29/9 1825                                        46
LARS * 30/9 1827                                             21
OLOF * 22/4 1829. Husman i Björsarv, Bjuråker.
BRITA * 10/9 1830
ERIK, tv., * 28/8 1831. Dräng i Tå, Bjuråker
JÖNS, tv., * 28/8 1831. Dräng i Alsjö, Bjuråker. † 18/9 1886 (lungsot)
BRITA * 28/1 1834                                            5D20
CARIN * 27/2 1836                                           5F9
ANDERS * 18/12 1838                                       22
SIGRID * 24/7 1842                                          5D16

—16—

11 ERIK LARSSON, * 10/12 1818, s. t. bonden L. Olofsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker. Fosters. t. bonden E. Olofsson i Stråsjö 4. G. 5/6 1843. Bonde i V. Stråsjö 4, »Erkols», sen. i V. Stråsjö 6. † 18/1 1873.
30G5 ANNA LARSDOTTER, * 10/5 1819, d. t. bonden L. Jonsson i V. Stråsjö 6. † 28/12 1902.
ELLA * 13/ 4 1844                                            1E26
KARIN * 1/8 1846                                             6F33
LARS »NÄS» * 28/4 1849, † 6/10 1873 (lungsot)
ERIK * 19/3 1852                                             23
SIGRID * 28/6 1857                                          14H16
ANNA * 14/11 1859                                           21E14
MARGTA * 31/3 1866                                        1F19

—17—

12 OLOF LARSSON, * 8/10 1815, s. t. bonden L. Olofsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker. G. 2/10 1842. Torp. i Långede, Bjuråker, sen. i V. Stråsjö, Bjuråker. † 9/9 1898.
2D8 Anna Larsdotter, * 23/2 1812, d. t. bonden L. Larsson i Gärde 2, Bjuråker. † 16/6 1890 (ålder).

—18—

12 LARS LARSSON, * 10/12 1818, s. t. bonden L. Olofsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker. G. 20/10 1845. Bonde i V. Stråsjö 3. † 13/2 1890 (bröstlidande).
13A6 BRITA PÅLSDOTTER, * 19/7 1826, d. t. bonden P. Jonsson i Ö. Stråsjö 4, Bjuråker. (Fosterd. t. torp. J. Isacsson i Ö. Stråsjö, Bjuråker.) † 9/5 1863.
LARS * 27/9 1846                                             24
ANNA * 17/5 1852                                            20A19
SIGRID * 19/1 1855. Utfl. t. Forsa 1885
BRITA, tv., * 1/5 1858                                       43A13
MARGET, tv., * 1/5 1858                                    44B45

—19—

12 ANDERS LARSSON, * 7/10 1826, s. t. bonden L. Olofsson V. Stråsjö 3, »Erkols», Bjuråker. G. 1859. Mjöln., sen. torp. V. Stråsjö. † 6/3 1892 (blodförgiftning).
16G5b SIGRID JONSDOTTER, * 21/7 1833, d. t. torp. J. Pehrsson i Klovan, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1916.
ANNA * 6/9 1860. † 19/10 1860
LARS * 20/10 1861. Utfl. t. Forsa 1888
JONAS * 8/3 1864                                             25
SIGRID * 13/1 1868                                          (X33)9A39
ANNA * 22/11 1875. † 30/11 1875 (strypsjuka)

—20—

14 OLOF ANDERSSON-TIGER, * 5/3 1822, s. t. torp. A. Olofsson i V. Stråsjö 4, Bjuråker. G. 1848. Bonde i V. Stråsjö 4, »Erkols» (2 öresl.) † 29/1 1901.
5E5 KJERSTIN JONSDOTTER, * 3/8 1820, d. t. bonden J. Pålsson Långmor, Bjuråker. † 30/12 1919.
ANDERS * 28/12 1852                                       26
JONAS * 2/6 1863                                             27

—21—

15 LARS JÖNSSON, * 30/9 1827, s. t. torp. J. Larsson i Brättingberg, Bjuråker. G. 20/2 1879. Torp. i Ahlsjö, Bjuråker. † 3/4 1916.
27A8 MARGTA LARSDOTTER, * 17/7 1852, d. t. torp. L. Andersson i Alsjö, Bjuråker. † 26/1 1917.
ANDERS OLOF * 18/7 1876                                28
KERSTIN * 22/ 4 1879                                       35G53
LARS * 27/6 1884. Torpäg. i Öster bo 65, Bjuråker
BRITA MARGRETA * 21/7 1891                            29

—22—

15 ANDERS JÖNSSON, * 18/12 1838, s. t. torp. J. Larsson i Brättingberg, Bjuråker. G. 31/12 1865. Husman i Långbo, Delsbo. † 22/5 1918.
(X6)44J3 KARIN MICKELSDOTTER, * 26/11 1839 i Färila, Gävleb. † 5/10 1914.
Brita * 12/5 1865. † 20/8 1882
Anders * 27/1 1868. Utfl. t. Njutånger 1900
Christina * 6/2 1871                                          (X6)45J6
Karolina * 8/3 1875. Utfl. t. Forsa 1899
Olof * 13/3 1879                                              30
Brita * 25/12 1886

—23—

16 ERIK ERSSON, * 19/3 1852, s. t. bonden E. Larsson i V. Stråsjö 6, Bjuråker. G. 1/12 1889. Bonde i V. Stråsjö 12. † 3/11 1931.
46 BRITA NORDBERG, * 18/8 1855, d. t. skomak. O. Nordberg i Björsarv, Bjuråker. † 9/5 1919.
ANNA * 21/7 1891. Bos. i Kyrkbyn 86, Bjuråker
MARGET * 20/5 1895                                         10D22
KARIN * 1/6 1901. Utfl. t. Ljusdal 1929

—24—

18 LARS LARSSON, * 27/9 1846, s. t. bonden L. Larsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker. G. 11/6 1878. Bonde i V. Stråsjö 3 (2 öresl.). Utfl. t. Högs sn 1896.
3F8 ANNA HANSDOTTER, * 12/2 1854, d. t. bonden H. Jonsson i Ö. Stråsjö 11, Bjuråker.
ANNA * 7/11 1875. † 21/4 1883 (sockersjuka)
BRITA * 22/9 1878. Utfl. t. Högs sn 1896

—25—

19 JONAS ANDERSSON, * 8/3 1864, s. t. torp. A. Larsson i V. Stråsjö, Bjuråker. G. 4/12 1886. Landbonde i Norrhavra 11, Grubbs, Norrhavra 74, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1916.
7D4 BRITA NYLANDER, * 3/5 1864, d. t. torp. Olof Nylander orgelbyggaren i Norrhavra 74, Bjuråker. † 25/10 1910.
OLOF * 27/12 1886. † 26/12 1904
SIGRID * * 21/1 1888                                       46A33
ANDERS * 3/9 1891                                          31 Spelman, läskedryckstillverkare 
JONAS * 15/9 1895. Utfl. t. Ljusdal 1916
KARIN * 22/9 1899. † 10/11 1915
BRITA * 24/8 1906. Utfl. t. Ljusdal 1916

—26—

20 ANDERS OLSSON * 28/12 1852, s. t. bonden O. Andersson i V. Stråsjö 4, Bjuråker. G. 3/11 1877. Bonde i V. Stråsjö s4. † 23/7 1913.
15H7 KJERSTIN PEHRSDOTTER, * 30/3 1844, d. t. torp. P. Engström i Ståläng, Bjuråker. † 2/1 1934.
KERSTIN * 28/2 1879                                        45E8
OLOF * 4/2 1885. † 2/3 1885 (allm. svaghet)

—27—

20 JONAS OLSSON,* 2/6 1863, s. t. bonden O. Andersson i V. Stråsjö 4, Bjuråker. G. 21/12 1884. Bonde i V. Stråsjö s14. † 4/10 1932.
1E25 SIGRID PEHRSDOTTER, * 17/6 1859, d. t. bonden P. Strålin i V. Stråsjö s6, Bjuråker. † 12/7 1913.
KERSTIN * 29/1 1885. † 27/3 1885 (bröstsjukdom)
KERSTIN * 24/8 1886                                        32
PER * 2/7 1888                                                33
OLOF * 13/6 1890                                             34
SIGRID * 23/11892                                           16G20
ANDERS * 27/2 1894. Skogsarb. i V. Stråsjö 32
KARIN * 28/12 1895                                          (X6)18N36
ANNA * 19/8 1898. † 21/3 1899

—28—

21 ANDERS OLOF LARSSON, * 18/7 1876 i Ahlsjö Bjuråker. G. 15/10 1897. Snick. i Västansjö 18, Bjuråker. † 15/8 1956
45A4 ANNA GLAD, * 6/2 1872, d. t. sold. O. Glad i Berge, Bjuråker. † 5/7 1952
ANDERS OLOF * 8/3 1894. Skogsarb. Bos. i Västansjö (Notering)
LARS * 10/7 1898. † 22/11 1930
FRIDA KATRINA * 13/12 1900. Utfl. t. Forsa 1919. † 20/1 1921
TYRA MARGRETA * 15/1 1908                             35
ESTER KRISTINA * 30/7 1909. † 23/8 1909
ERIK GUNNAR * 21/4 1914. † 15/12 1931

—29—

21 BRITA MARGRETA LARSDOTTER, * 21/7 1891, d. t. torp. L. Jönsson i Ahlsjö, Bjuråker. Hushåll. i Ahlsjö, sen. i Hedvigsfors 11, Bjuråker.
NILS EINAR * 7/11 1912                                    36
ANNA ELVIRA * 5/10 1915                                 37
MARTA GUNHILD * 26/1 1917. Utfl. t. Jättendal 1946
SVEA KRISTINA * 30/5 1920. Utfl. t. Vika, Kopp., 1942
ELSA LINNEA * 30/1 1924. Postförest.

—30—

22 OLOF ANDERSSON-SVEDBERG, * 13/3 1879, s. t. husman A. Jönsson i Långbo, Delsbo. G. 24/6 1914. Anst. som sold. nr 26 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Långbo, Delsbo. Utfl. t. Njutånger 1916.
(X6)46J18 KLARA MATILDA KRISTINA GLANS, * 15/5 1893, d. t. torp. J. Glans i Klubbo, Delsbo. Utfl. t. Njutånger 1916
HELGA KRISTINA * 5/5 1915. Utfl. t. Njutånger 1916

 


Ängebo 74

ang-010-hus-74ang-251-selma-hansson-jonss
Ängebo 74. Nedre bilden med Selma Hansson /Jonsson ur Linda Wikströms samling

Ängebo 74 Grubb-Antes f d Posten

Tidigare Ängebo 6584
Ängebo 8:4, 8:5 Tel: 13
Här låg postkontoret i Ängebo från 1925 till 1958 då posten flyttade till Ängebo 206
Läs om postens historia i Bjuråker

Fastigheten uppfördes 1925 av timmer från Stråsjö under tegeltak. 1½ våning om 6 rum och kök. En loge med frörenseri som låg strax ovanför ingick. ”Grubb-Ante”, Anders Jonsson, hade bryggeriverksamhet både i V. Stråsjö och här. Bryggeriet i Stråsjö drevs av Svedman. Företaget ”Bjuråkers Läskedrycksfabrik” sålde han omkring 1925 till sin släkting ”Grubb-Jonke”, Jonas Dahlström i Västansjö, som fortsatte läskedryckstillverkningen i stor skala.

Efter varandra i släktboken 4B31 Anders Jonsson och 4B32 storspelman Hjalmar Jonsson från Lia

 – 4B31 –
25 Anders Jonsson (följ hans släkt bakåt i släktboken) ”Grubb-Ante” född 3/9 1891, s. t. landbonde J. Andersson i Norrhavra 11, Bjuråker. Änkl. o. omg. Byggn.-arb, bryggerifabrikör, fiolspelman som även komponerade egna låtar,  Dessutom poststationsföreståndare 1925-1928.  Vist. i Bollnäs mellan 1928-1935, då han därifrån flyttade till Ava 2:26 i Delsbo. I Delsbo startade han Delsbo Bryggeri, som han drev till 1959. Kanske var det samma anläggning som han tidigare hade sålt till Grubb-Jonke, som han nu drev vidare i Ava Delsbo. Vem vet?   † 5/11 1975
Gift 26/8 1917 med (Y30) Selma Katrina Hansson född 4/6 1887 i Långsele, V.-norrl. Infl. fr. Helgum 1909. Död 17/10 1925.
Två barn:
John Arne 18/12 1916 – 4/1 1988. Stationskarl. Bos. i Gävle
Uno Sixten 29/5 1918 – 25/9 2000. Serg. Bos. i Hälsingborg.

gped-038-ava  
Flaskan ägs av Morgan Eriksson i Krusänga


gped-039-stenbergs
P R Stenbergs Diversehandel, Avavägen 25.

I husets källare med ingång från baksidan bedrev Anders Jonsson, Delsbo Bryggeri. Även i bostadens källarvåning, på Avavägen 24, hade han tillverkning enl. husets nuvarande ägare Yngve Stridh. Till medhjälpare hade han Svens-Helmer Eriksson och Elsa Hammarström, berättar Yngve Stridh.

Anders Jonsson gifte om sig i Bollnäs den 1/7 1928 med lärarinnan Anna Cecilia Hansson född 29/12 1885 i Forshälla, Bohuslän.  Hon avled den 19/6 1965.
Grubb Anders Jonsson avled den 5 november 1975


Litteratur:

Anders Jonsson, Om Bjuråkers Brudmarsch. Artikel i Hudiksvalls Tidning 1951

Anders Jonsson, Folkmusiken i Hälsingland genom tiderna. Utgiven med anledning av Hälsinglands 35-årsjubileum, Bollnäs 1963.

Anders Jonsson, Brickens i Stråsjö – fortfarande en spelmansborg. Artikel i Hudiksvalls Tidning 1964

Anders Jonsson, Spelmän och Spelmansstämmor, särtryck ur Svenska Turistförenings Tidskrift 1965

Anders Jonsson, Klassisk Folkmusik, Artikel i Hälsingerunor 1967. Västerås 1967

Anders Jonsson, Ett 60-årsminne. Artikel i Hälsingerunor 1968. Västerås 1968

Anders Jonsson, Mattias Blom – ett äreminne, artikel i Hudiksvalls Tidning 1968

Anders Jonsson, Invandrar- och släkthistoria från Bjuråker. Artikel i Hälingerunor 1970.

Se och lyssna till Grubb Anders Jonsson:


Se : Polska efter Mattis Blom


Se:  Polska från Knaggälve.


Bjuråkers brudmarsch eller ”Forsa gånglåt” av E. du Puy, efter ”Bryggarn”, Grubb-Anders Jonsson, Delsbo, MP3, i trestämmigt arrangemang av John Eriksson, MP3 (2014-09-02)


Beväringsmarsch från Bjuråker, efter Anders Jonsson. Spelad av Skäggmanslaget


Det finns det mer att läsa om Anders Jonsson i en artikel införd i Delsbo-kjolen 2012.—4B32—

27 KERSTIN JONSDOTTER, (följ släkten bakåt i släktboken) * 24/8 1886, d. t. bonden J. Olsson i V. Stråsjö s14, Bjuråker. Bos. i V. Stråsjö 17. † 20/6 1964
JOHAN RAGNAR * 7/8 1908. † 9/9 1908
JONAS EINAR * 22/1 1911                                 38
PER ERIK * 29/3 1913
SIGRID MARIA * 16/6 1920                                7D11
HJALMAR EMANUEL * 24/8 1923 Dragspelskonstnären i Lia. † 14/9 2000

Dragspelskonstnären Hjalmar Jonsson död 


Hjalmar Jonsson förgyllde genom åren mången tillställning med sin musik
Läs om Hjalmar Jonsson på Wikipedia.
Läs mer om Hjalmar och Märta Jonsson i Sörlia.

Hjalmar Jonsson var född och uppväxt i Stråsjö. Som han själv uttryckte det utvandrade han från Stråsjö 1948. Det var också det året han ingick äktenskap med Märta född Forslund. Makarna kom därefter att bo i Sörlia.

Genom åren har han förgyllt mången tillställning med sin musik. På senare tid var det hans egen komponerande musik som blev allt mer framträdande. Hjalmar Jonsson var en erkänt skicklig musiker.

Till Amerika
I slutet av 50-talet reste han tillsammans med Theofil Engström till Amerika och besökte där svenskbygder. Hjalmar ”Lumberjack” Jonsson, dragspelskonstnären från Hälsingland gjorde en motsvarande turné tillsammans med Anna– och Kalle Öst under 1970.

Denne bygdens son arbetade som ung i skogen. Och just skogsarbete har alltid stått honom varmt om hjärtat. Det yrke som i mångt och mycket är på utdöende har han varit med och dokumenterat, bland annat på film med Erik Eriksson. Många minns säkert filmen ”Kastved”.

Baptist
Som 16-åring blev han medlem i Bjuråkers Baptistförsamling. Och vid Betelkapellet i Norrberg hade han sin plats. Han sågs som Guds glade spelman. I skrifter har han beskrivets som dragspelaren vilken alltid förmedlat sin glädje.

Hjalmar Jonsson kännetecknades som en försynt person, som ogärna ville stå i rampljuset. Men han kunde ändock inte undgå att hyllas som en riksbekant dragspelare var än han kom.

Turnéerna i Amerika talade han gärna och ofta om. Om hur han spred glädje tillsammans med vänner i svenskbygderna. Hemmavid var han ett självskrivet dragplåster vid stämmor av skilda slag.

Lärde unga
Många ungdomar sökte sig till Hjalmar och Märtas hem. Ungdomar som idag gjort karriärer inom sång och musik. En Tradition var till exempel att juletid bjuda på en konsert i Bricka. En återvändarafton där Hjalmar sattes i gullstol tillsammans med bland andra Bo Karlsson, Tove Nilsson, Helena Brolin och Ann-Marie Backlund.

Vid sidan av dragspelet har skogen och jakten tagit den mesta av tiden i anspråk. Inte heller att förglömma hans livskamrat Märta. Han skulle ha fyllt 77 år den 24 augusti 2000.

Som närmast sörjande står Märta, sonen Petri och döttrarna Kerstin och Yvonne med respektive familjer.
Text och bild ur HT, av Jan Olsson 

 

 

 —4 B 33—

27 PER JONSSON, * 2/7 1888, s. t. bonden J. Olsson i V. Stråsjö s14, Bjuråker. G. 30/10 1909. Bonde i V. Stråsjö 45.
45E4 BRITA FRÖJD, * 28/12 1887, d. t. bonden O. Fröjd, V. Stråsjö 4, Bjuråker.
MARIA INGEBORG * 24/12 1909. † 5/1 1910
ANNA FRIDEBORG * 25/11 1911                         1B28
OLOF GÖSTA * 28/6 1914. Jordbr.-arb. (Persson)
RUT SIGRID * 25/2 1920

—34—

27 OLOF JONSSON, * 13/6 1890, s. t. bonden J. Olsson i V. Stråsjö s14, Bjuråker. G. 1/11 1916. Bonde i Ö. Stråsjö 184, Bjuråker.
8H32 MARGRETA OLSDOTTER, * 5/5 1892, d. t. torp. O. Jonsson i Söderdala, Bjuråker.
EINAR ANDERS IVAN ANDERSSON * 28/8 1912 i Ljusdal. Fosters.
Skogsarb. Bos. i Ängebo 86.
EDIT MARGRETA * 26/7 1922

—35—

28 TYRA MARGRETA LARSSON, * 15/1 1908, d. t. snick. A. O. Larsson i Västansjö 18, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1934.
MAJ-BRITT JONSSON-HENRIKSSON * 29/1 1928. Utfl. t. Ljusdal 1946

—36—

29 NILS EINAR KARLSSON, * 7/11 1912 i Bjuråker. G. 22/8 1943. Bonde i Österbo 65, Bjuråker.
15E19 RUT MARGARETA NIKOLINA RUCKMAN * 17/7 1917 i Österbo, Bjuråker
SVEN ARNE * 10/2 1937

—37—

(C78) KNUT AUGUST GUNNAR ÅSTRÖM, * 25/8 1915 i Västland, Upps. G. 22/8 1937. Skogsarb. Bos. i Svedjebo 43, Bjuråker.
29 ANNA ELVIRA KARLSSON, * 5/10 1915 i Ahlsjö, Bjuråker.
SVEN INGEMAR * 20/11 1937

—38—

32 JONAS EINAR JONSSON, * 22/1 1911 i V. Stråsjö, Bjuråker. G. 24/1 1940. Skogsarb. Bos. i V. Stråsjö, sen. i Tigerstorpet 110, Bjuråker.
40B2 ANNA ELVIRA NORDENSTÅL, * 31/8 1914, d. t. torp. A. F. V. Nordenstål i Norrberg, Bjuråker.
KERSTIN INGEGERD * 7/11 1936
TORA MATILDA * 17/10 1939. († 1/5 -13 G. Pettersson)
SVEN ANSGAR * 7/3 1947. † 4/7 1947

—39—

1 ERICH JONSSON, * 1728, s. t. bonden J. Erichsson i Berge 4, Bjuråker. G. 17… Bonde i Berge 4, Bjuråker.
8G2 SIGRID HANSDOTTER, * 19/12 1725, d. t. bonden H. Nilsson i Spångmyra 7, Bjuråker. † 21/9 1815 (ålder).
JONAS * 13/3 1751                                           40
CARIN * 20/6 1753                                           26A3
GERTRUD * 2/8 1759                                        51
ANNA * 7/9 1764

—40—

39 JONAS ERIKSSON, * 13/3 1751, s. t. bonden E. Jonsson i Berge 4, Bjuråker. G. 2/2 1777. Bonde i Berge 4 (3). † 13/7 1789 (ryggvärk).
5G2 BRITA ERIKSDOTTER, * 14/9 1754, d. t. bonden E. Pehrsson i Spångmyra 4, Bjuråker. (G. 2 ggr.) † 3/8 1834 (ålder).
41E3 JONAS MICHELSSON, * 18/5 1763, s. t. sold. M. Busk i Sjövik, Bjuråker. G. 28/10 1792. Bonde i Berge 3, Bjuråker. † 6/1 1842 (ålder).
SIGRID * 18/8 1778                                          13E14
BRITA * 1/10 1780                                            2H5
ERIK * 6/8 1783                                               41
CARIN * 4/10 1786                                           8G8
JONAS * 4/8 1789. † 1/7 1790 (håll o. stygn)
MARGTA * 3/8 1793. † 3/3 1823 (bröstfeber)
JONAS * 15/12 1796. Husman, bos. i Berge, Bjuråker. † 22/8 1870
ANNA * 21/12 1799. † 6/5 1800 (koppor)

—41—

40 ERIK JONSSON, * 6/8 1783, s. t. bonden J. Eriksson i Berge 3, Bjuråker. G. 1818. Bonde i Berge 3, »Erkas». † 7/4 1851.
27A3 MARGTA ANDERSDOTTER, * 13/8 1789, d. t. torp. A. Henriksson, Njuparne, Bjuråker. † 24/11 1852.
JONAS * 27/4 1819                                           42
ANDERS * 4/7 1824                                          43
BRITA * 29/12 1827                                          3B15

—42—

41 JONAS ERIKSSON, * 27/4 1819, s. t. bonden E. Jonsson i Berge 3, »Erkas», Bjuråker. G. 4/5 1854. Bonde i Berge 4 (3). Hem. sk. t. 2 öresl. o. 15pngl. Utfl. t. Forsa 1872
(X33)29A6 MARGTHA JONSDOTTER, * 1/10 1822, d. t. sold. J. Lang i Västansjö, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1872.
MARGTA * 19/8 1855. Utfl. t. Forsa 1872
SIGRID * 12/12 1856. Utfl. t. Forsa 1872
BRITA * 23/10 1859. Utfl. t. Forsa 1872
ERIK * 28/12 1861. † 3/1 1862 (allm. svaghet)
CARIN * 28/12 1864. Utfl. t. Forsa 1872

—43—

41 ANDERS ERSSON, * 4/7 1824, s. t. bonden E. Jonsson i Berge 3, »Erkas», Bjuråker. G. 6/6 1852. Bonde i Berge (under nr 3). Utfl. t. Forsa 1872.
41E4 KJERSTIN OLOFSDOTTER, * 10/2 1824, d. t. torp. O. Andersson i Skärås, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1872.
ERIK * 3/9 1852. Utfl. t. Forsa 1872
KJERSTIN * 19/4 1857. Utfl. t. Forsa 1872

—44—

31 JOHN ARNE JONSSON, * 18/12 1916, s. t. fabrikör A. Jonsson i Ava, Delsbo. G. 9/10 1943. Stationskarl. Bos. i Gävle.
(X11) ELVINE TERESIA MAGNUSSON, * 15/11 1921 i Gävle.
TOR ARNE * 27/12 1947

—45—

31 UNO SIXTEN JONSSON, * 29/5 1918, s. t. fabrikör A. Jonsson i Ava, Delsbo. Serg. Bos. i Helsingborg.
(M82) GUNNI MÖHLENBROCK, * 19.. i Helsinborg.
ANDERS * 1946

—46—

(X33)1V12 OLOF NORDBERG, * 6/7 1827, s. t. arb. A. Nordberg i Österbo, Bjuråker. G. 25/5 1851. Sockemkomak. Bos. i Björsarv, Bjuråker. † 14/6 1897.
15 MARGTA JÖNSDOTTER, * 29/9 1825, d. t. torp. J. Larsson i Brättingberg, Bjuråker. † 2/1 1903.
ANDERS * 25/9 1853                                         47
BRITA * 18/8 1855                                            23
OLOF * 18/1 1858. † 4/4 1858 (av våda kvävd)
MARGRETHA * 23/9 1862                                   22D11
CARIN * 6/10 1865. Blind sedan 1874. † 27/7 1896
GOSSEBARN (odöpt) * 19/9 1869. † 20/9 1869

—47—

46 ANDERS NORBERG, * 25/9, 1853, s. t. skomak. O. Norberg i Björsarv, Bjuråker. G. 13/8 1893. Skomak. Bos. i Björsarv. † 2/4 1935.
(S50) KARIN JÖNSDOTTER, * 5/5 1857 i N. Finnskoga, Värml. Infl. fr. Ljusdal 1893. † 19/2 1920.
SIGNE MATILDA * 1/9 1890                                10G29
MARGRETA KAROLINA * 9/7 1894                        48
ANNA BRITA * 13/2 1898                                   49

—48—

47 MARGRETA KAROLINA NORDBERG, * 9/7 1894, d. t. skomak. A. Nordberg i Björsarv, Bjuråker. Ladugårdssköt. Bos. i Strömbacka.
NILS EMIL * 18/7 1914                                      50
ING-BRITT * 1/12 1923

—49—

47 ANNA BRITA NORDBERG, 17/2 1898, d. t. skomak. A. Nordberg i Björsarv, Bjuråker. Utfl. t. Norrbo 1941. † 30/7 1986
ANN-MARIE * 6/3 1923. Utfl. t. Skinnskatteberg, Vm. 1941

—50—

48 NILS EMIL NORBERG, * 18/7 1914 i Björsarv, Bjuråker. G. 30/9 1944. Skogsarb. Bos. i Björsarv 610.
(X33)21U21 HILMA MARGRETA HEDMAN, * 21/4 1916, d. t. arr. O. V. Hedman i Björsarv 141, Bjuråker.
HILMA BIRGIT * 21/5 1936
BERNDT HILMER * 19/4 1945

—51—

(X37) ANDERS ANDERSSON, * 1752. Infl. fr. Ramsjö. Bonde i Svedjebo, Bjuråker.
39 GERTRUD ERIKSDOTTER, * 2/8 1759, d. t. bonden E. Jonsson Berge 4, Bjuråker. Piga i Svedjebo. † 26/3 1831 (slag).
PEHR * 20/2 1778                                             14E8

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen -till Orgelbyggaren i Bjuråker – till Bönhus och Kapell i Bjuråker.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *