Skanså mjölkvarn

Under 1900 talet fanns det tre tullkvarnar i Hassela. Franshammars kvarn, Skanså kvarn och kvarnen i Kölfors ”kvara”.


Läs om kvarnar på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Skanså mjölqvarn


Från kvarnen till vägen gick en räls där man kunde köra ut säckarna på en tralla

Mot mitten av 1800-talet, började det hända saker i Skansån. Man blir allt mer medveten om vattenkraftens betydelse.
Flera hantverkare söker sig till Skansen, där de efterhand blir till centrum för hantverk och småindustri.
I ett sockenstämmoprotokoll från 1845 tillfrågade husman Erik Smed från Östantjärn sockenmännen ” om de hade något att invända mot att han anlade en tullmjölkvarn i Skansån”
Det enhälliga svaret var ”att de intet hade däremot”.
En tullmjölkvarn, var en kvarn där mjölnaren tog betalt för malning genom att ”tulla” av mjölet. D.v.s. ta kvar en del av mjölet för egen räkning.

Från den 7 sept. 1846 finns köpehandlingar där denne Erik Smed från hemmanet Bäckaqvarnanläggning nr 1, köper ett vattenfall till tullmjölqvarnanläggning. Området ligger på ”södra sidan väg öster om ån 22½ kpl. (kappland) jord till tomt med förbehåll af bl.a. vatten till ovanför liggande linberedningsverk”.
Kvarnen skattlades den 2 augusti 1848. Som kvarnägare nämns då sockensmeden Eric Christofferson Norberg i Lindsjön, Hassela socken och förre torparen Nils Jonsson i Lindsjön, Attmars socken.
I skatteläggningshandlingarna beskrivs anläggningen noga. Där anges även att dammen är gemensam för ett tätt liggande linberedningsverk. Kvarnen beräknades, under de tre månader av året den kunde användas, mala 540 tunnor. 90 tunnor råg, 225 tunnor korn och 225 tunnor havre.

Som framgår av beskrivningen var kvarnstenarna 9 kvarter i diameter, vilket är ca 133, 65 cm.


Mjölnaren skulle av detta få tulla ”en kappe af Tunnan Råg och Korn samt två kappar af Tunnan Hafra, i Tull inflyter 2 Tunnor 26 Kappar Råg, 7 Tunnor 1 kappe Korn och 14 Tunnor 2 kappar Hafra”.

På dessa intäkter beräknades så den årliga räntan (skatten) för mjölnaren.

Nils Svanström berättar i en uppteckning som gjordes 1950 lite om kvarnbygget, och hur det varit tidigare.

De gamla berätta att mellan den s.k. Höljan, som är översta falltröskeln i Skansåforsarna ned till Skakfallet, som är den nedersta, var ingång då vattenståndet var högt eller vid höst och vår. Varje hemman från Stakholmen till Berge hade sina vattenfallsrättigheter efter ån. På dessa byggdes då småkvarnar för husbehov. Ofta byggde två gårdar gemensamt.

När man fått några säckar säd uttröskade med slaga, som var det äldre sättet för tröskning, så var det att fara ner till vattenkraften och förmala säden till föda och för människor och djur. Den som då for med sädeslasset fick vara mjölnare i något dygn, ty hastigheten och kapaciteten på dessa stenar var ju inte stor. Det var att sitta uppe och höra på det eviga mullret.

Hur lätt kunde man inte somna för att plötsligt rycka till då den monotona ljudet ändrade karaktär, kvarnen började gå tom.
Den som fick äran av denna väckning var kvarntomten, ty en sådan trodde man var bosatt i kvarnen för att vaka över den medan ägaren inte var där. Därför var det också vanligt att lämna kvar något mjöl i mjölbingen. – och detta var ju alltid slut då man kom åter nästa gång: tomten hade låtit sig ”gusslånet” väl smaka – även om han haft någon hjälp av påpassliga råttor som också gärna höll till i kvarnen.

Men de gamla skvaltkvarna började lida av ålderssvagheter och en kvarn med riktiga stora stenar, inte mindre än tre par, byggdes invid landsvägsbron. Nu fick man genom suganordningen ett mera fuktfritt mjöl, vilket inte alltid var fallet i småkvarnarna, vars skötare ofta inte var så införsatta i förmalningens finesser. Det blev nu en yrkesmjölnare som fick ta hand om arbetet.

Den första mjölnaren som nämns i Skansen hette Nils Jonsson Berglind, född i Bergsjö 10/5 1809. Han nämns även som delägare i kvarnen och inflyttade 1854 från Attmar. Två år senare emigrerade han till Amerika.

1857-58 Göran Henriksson från Fagerbacken
1858-62 Mathias Henriksson Wiberg även han från Fagerbacken. Dessa var halvbröder.

1863 – 1890 Johan Sundell född 1833 i Lindsjön. Han var gift med Katrina Persdotter f. 1835 i Linderås, Bjuråker. Fyra av deras barn uppnådde vuxen ålder. Per-Olof, Kristina Katarina, Hans och Johan Erik.
Kristina gifte sig med Erik Johan Söderlund och blev bosatt i Mörtsjön.
Efter faderns död var det sönerna Hans och Per Olof Sundell som fortsatte med verksamheten i Skansen.

Som kvarnägare nämns då Hans Hansson Stenberg f. 1827 i Bjuråker.

Senare tycks kvarnen ha ägts av ”flera intressenter” bl.a. Erik Rapp.


Tittar man vidare i husförhörslängderna nämns under åren följande mjölnare i Skansfors:

År 1893 köpte Hans, som var mjölnare, ”kvarnen jämte 8,473 kpl” (13 ar) Brodern, Per Olof, som var snickare, köpte ”7,827 kpl” (12 ar). Enligt handlingen 1896 skulle utmålet fördelas mellan P.O. Sundell, som hade sin bostad norr om vägen och Hans Sundell, som hade sin bostad söder om vägen.

I kvarnkammaren hade Per Olof sitt snickeri.
Även två yngre bröder fanns kvar i hemmet vid den här tiden. Den yngste Carl Leonard dog 1895, 15 år gammal och Johan Erik flyttade 1898 till Forsa.

I slutet av januari 1897, var det nära att kvarnen skulle brinna, En notis ur Hudiksvallsposten berättar:
Eldsvådetillbud i Hassela
Vid ½ 6 tiden i torsdagsmorse blef ägaren till Skansfors tullmjölkvarn i Hassela Hans Sundell varse att eld utbrutit i hans kvarn, hvarför han sprang till sin bostad efter nyckeln till kvarnen och lyckades ur den s.k. kvarnkammaren, där elden utbrutit, hämta krut och laddade patroner, som voro där förvarade. Då han öppnade dörren, slog elden omkring, nära af luftdraget, och började genast taga fart. Sedan kyrkans spruta ankommit till platsen vidtog räddningsarbetet med det vackra resultatet att elden blef släkt och kvarnen räddad, tack vare de raska ynglingarnas och äfven några äldre personers kraftiga arbete. Den käckaste bland dem alla var slaktaren Manne Nordström från Norrlindsjö i Attmars socken. Sundells lösegendom var oförsäkrad hvadan han gör stor förlust då hela hans vackra snickarredskap m.m. blef förstört.


Kvarnen från å-sidan. Till vänster om kvarnen gick en ränna med dammlucka. Den kallades för ”slipränna”. Där fanns en slipsten som drevs av vattenkraft. Dit gick byborna för att slipa liar och andra verktyg.

Om snickarverkstaden i kvarnen, berättar Erik Sundell, son till mjölnaren Hans Sundell, i sina minnesanteckningar som han gjorde 1976, då han var nära 80 år gammal.

”Där höll man sig med maskiner som svarv och bandsåg långt innan det fanns någon elkraft i Hassela.
Man använde sig då av kraften från forsen intill, där man hade en turbin. Från den hade man dragit linor 100 meter upp till verkstaden. Kraftöverföringen var väl på sin höjd 15 meter. Detta klarade man tack vare två hjulhus på vägen”.

Han berättade också att turbinen fanns i början av 1900-talet och att kvarnen dessförinnan drevs av ett stort vattenhjul.

Båda familjerna Sundell lämnade så småningom Hassela för att flytta till Torpshammar. Per Olof med familj år 1906 och Hans Sundell med familj år 1907.

Enligt fastighetsboken har Erik och Abraham Backlund köpt kvarnen 1898.
Nästa mjölnare Per Hall, tycks ha kommit in i handlingen redan 1899, då han köper Erik Backlunds del av kvarnen. År 1903 köper han så den andra halvan av kvarnen.


Gefleposten den 15 juli 1893


Gefleposten den 3 september 1893


År 1937, då ”Hall-Pelle” närmade sig 70 år, sålde han kvarnen till Erik och Henrik Frisk.

1946 blev Erik Frisk ensam ägare till kvarnen och den allra sista mjölnaren på Skansen.

Kvarnen var den sista av de gamla anläggningarna på Skansen som fortfarande var i drift en bit in på 1950-talet.

Sen dess har den fått förfalla och nu finns inget kvar som minner om kvarnepoken.

Källa:
SKANSEN En by och dess människor
Av Harriet Frändén
Avskrift
Åke Nätterö

 

 

Malnars


Det här är Malnars, Skansfors 31.

—6Z24— Uppgifter ur Hassela släktregister

12 JOHAN OLSSON SUNDELL, * 15/8 1833, s. t. husman Olof Bäckvall i Lindsjön, Hassela. G. 1863. Mjölnare, bos. i Skansån (Skansfors). † 30/12 1890.
9U6 CATHRINA PEHRSDOTTER, * 25/8 1835, d. t. husman Per Persson i Linderås, Bjuråker. Utfl. t. Torps sn, V.-norrl. 1906.
PER OLOF, * 8/10 1863                                      39
KRISTINA KATRINA, * 17/6 1866                         10Y4
HANS, * 25/5 1868                                           40
ERIK VILHELM, * 13/7 1871. † 24/6 1872
JOHAN ERIK, * 29/6 1873. Utfl. t. Forsa 1898
CARL LEONARD, * 5/9 1880. † 14/12 1895

—39—
24 PER OLOF SUNDELL, * 8/10 1863, s. t. mjöln. Joh. Sundell i Skansfors, Hassela. Snickare, bos. i Skansfors. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1906.
(X3)1N35 MARGRETA OLSDOTTER SPJUT, * 11/5 1864, d. t. bonden Ol. Danielsson Spjut i Ölsjön, Hassela.
JOHAN VALFRID, * 8/12 1892
ANDREETTA ADELIA, * 13/2 1895. † 20/9 1904
OLOF GUNNAR, * 20/5 1898
KARIN, * 29/5 1902
JENNY MARGRETA, * 6/10 1905. † 28/4 1906

—40—

24 HANS SUNDELL, * 25/5 1868, s. t. mjöln. Joh. Sundell i Skansfors, Hassela. Mjölnare i Skansfors. Utfl. t. Torp, V.-norrl. 1907.
5S109 ANNA MARIA PERSDOTTER, * 30/12 1870, d. t. Per Utter i Ede, Bergsjö.
JOHAN BERNHARD, * 21/3 1893. † 4/8 1893
JOHAN EDVARD, * 6/3 1894. Utfl. t. Torp. 1907
ERIK ALBERT, * 18/4 1895. † 4/4 1896
KARL, * 19/9 1896. Utfl. t. Torp 1907
ERIK, * 10/11 1897. Utfl. t. Torp 1907
VILHELM, * 3/5 1901. Utfl. t. Torp 1907
NILS BERNHARD, * 21/9 1902. Utfl. t. Torp 1907
HANS, tv, * 27/8 1903. † 28/9 1903
EMIL, tv, * 27/8 1903. † 28/8 1903
HANS THEODOR, * 20/2 1905. Utfl. t. Torp 1907
ANNA MARIA ELVIRA, * 4/4 1907. Utfl. t. Torp 1907

Här bodde sedan mjölnaren Per Olof Sundell och hans familj. När de lämnade Hassela 1906 sålde de fastigheten till Erik Eriksson ”Pells Erik” och hans hustru Barbro Katrina Eriksson. Efter fem år, lämnade dessa Skansen och flyttade till Stakholmen.

—1S33—
22 ERIK ERIKSSON, * 14/7 1878, s. t. bonden Erik Jonsson Lund i Svedje ss3, Hassela. G. 3/12 1905. Bonde i Stakholm. (Nordanbro s4.) † 27/1 1924.
7R21 BARBRO KATRINA ENGLUND, * 9/6 1879, d. t. bonden Jöns Englund i Stakholmen, ”Nordanbro” s1, Hassela. † 18/3 1952
NILS GOTTFRID, * 15/12 1906, jordbruksarb. † 13/4 1954
IDA KRISTINA, * 14/9 1908. † 14/12 1908
ERIK ALGOT, * 1/8 1910                                    40
BERTA KRISTINA, * 31/12 1912                          2U19


—4T41—

23 ERIC HANSSON BACKLUND, * 4/8 1839, s. t. bonden Hans Ericsson i Kyrkbacken 2, Hassela. G. 2 ggr. Handlande o. bonde i Kyrkbacken 2. † 22/4 1903.
1P19 CARIN NILSDOTTER, * 17/7 1841, d. t. bonden Nils Jonsson i Nordanbro 4, Hassela. G. 19/10 1866. † 9/1 1867.
9U7 BRITA ERIKSDOTTER BACKLUND, * 11/8 1850, d. t. bonden Eric Jonsson i Sniptorp s1, Bjuråker. G. 17/6 1869. Änka o. omg.                           23U1.
HANS, * 21/2 1872                                           66
PER ERIK, * 10/10 1873. † 8/1 1885
ABRAHAM ALFRED, * 2/9 1875. † 25/11 1884
JOHANNES, * 14/7 1877. † 19/11 1884
OSKAR, * 8/8 1879. † 2/12 1884
KARIN, * 24/3 1881. † 17/11 1884

—4T42—

23 ABRAHAM HANSSON BACKLUND, * 4/1 1846, s. t. bonden Hans Ericsson i Kyrkbacken 2, Hassela. G. 23/11 1883. Bonde i Langsbo ssss1. † 16/9 1914.
18 BRITA CATHRINA PERSDOTTER, * 15/10 1859, d. t. bonden Per Qvick i Langsbo 1. † 11/11 1941.
KARIN, * 2/4 1885                                            7T64
PER OSKAR, * 6/11 1887                                   67
HANS BERNHARD, * 11/3 1890                           68
ERIK, * 20/9 1891. † 25/3 1892


De sålde fastigheten till Per Hall som flyttade in med sin familj. Gården gick sedan i arv till dottern Anna och mågen Helmer Pettersson. De hade båda stort intresse för allt gammalt och hade bevarat mycket till eftervärlden, både genom att samla på gamla föremål och att berätta om gamla tider. Tyvärr skingrades samlingarna efter deras död.

—4T51—
31 PER ANDERSSON HALL, * 25/8 1868, s. t. fjärdingsman Anders Frisk i Ölsjön, Hassela. Mjölnare i Skansfors. † 30/6 1948.
8Z22 KATRINA ELINA OLSSON, * 26/4 1880, d. t. skrädd. Ol. Olofsson i Bäckaräng, Hassela.
NILS HARALD OLSSON, * 28/12 1901                   82
KARIN HALL, * 22/4 1914. Fl. t. Bromma, Sth. 1935
ANNA GUNHILD HALL, * 30/4 1919                      10V6


Per Hall var en av de första i Hassela som skaffade bil. Vid ratten ser vi Nils Olsson (Malar-Nisse).

—14E53—
(X10) NILS DANIEL OLSSON, * 26/1 1908 i Gnarps sn, Häls. Skogsarb., G. 6/12 1941 bos. i Nordanbro, sen kyrkbacken, Hassela. † 30/9 1990.
36 KARIN MATILDA LUNDSTEDT, * 24/9 1908, d. t. torp. J. Larsson Lundstedt i Ölsjön, Hassela. † 29/12 1998
ELSIE INGEGERD ”OLOFSSON”, * 11/3 1934. Utfl. t. Alnö, V.norrl. 1956
NILS ÅKE ”OLOFSSON”, * 19/5 1942


Av Anna och Helmer Pettersons barn bor dottern Ingvor, gift Gårdsknappen, kvar i Skansen medan sonen Anders bosatt sig i Stocka och Bertil i Ilsbo.

—10V6—
2 KARL HELMER PETTERSSON, * 26/9 1918, s. t. skomakarrnäst. K. C. Pettersson i Kallbäck, Hassela. Skogsarb., bos. i Skansfors.
4T51 ANNA GUNHILD HALL, * 30/4 1919, d. t. mjölnare P. A. Hall i Skansfors, Hassela.
KARIN INGVOR MARGARETA, * 8/1 1944
PER BERTIL, * 17/2 1947
KARL ANDERS, * 18/11 1953

Nuvarande ägare Anders Larsson köpte gården 1996. Genom honom kan man säga att de gamla hantverkstraditionerna i Skansfors får leva vidare.
Han arbetar nämligen som sadelmakare och skomakare och har sin verkstad hemma på gården.

Källa:
SKANSEN En by och dess människor
Av Harriet Frändén
Avskrift
Åke Nätterö

 


Fler kvarnägare

—2T18— Uppgifter ur Hassela – Bergsjö Släktregister
10 ERIC JOHANSSON SMED, * 14/2 1802, s. t. torp. Joh. Pehrsson i Fagerbacken, Hassela. G. 31/10 1828. Husman, bos. i Svedje. † 12/2 1865.
2S7 SIGRID JONSDOTTER, * 5/9 1803, d. t. bonden Jon. Olofsson i Svedje ss2. † 3/3 1867.
BRITA, * 9/3 1830                                            4T19
JONAS, * 1/2 1833. † 28/5 1848
JOHAN, * 17/5 1836. † 7/6 1836
17Z2 JONAS ”SMED”, * 3/7 1842 (fosters.)           34


—3R10— Uppgifter ur Hassela – Bergsjö Släktregister

7 ERICH CHRISTOPHERSSON NORBERG, * 29/5 1748, s. t. bonden Christopher Persson i Nordanbro 3, Hassela. G. 2 ggr. Sockenskrivare, bos. i Svedje. † 24/3 1815.  Han nämns som kvarnägare vid Skanså kvarn 1848
6T5 CARIN OLSDOTTER, * 12/12 1744, d. t. bonden Olof Bengtsson i Kyrkbyn 5, Hassela. † 1790.
(X3)12F4 CARIN BERGSTEN, * 12/12 1755, d. t. sold. Olof Persson Bergsten i Berge, Bergsjö. G. 25/8 1805. † 9/3 1839.
CHRISTOPHER, * 25/6 1772                               14
CARIN, * 10/8 1774                                          1V16
OLOF, * 14/9 1776                                            15
MARGRETA, * 28/2 1779                                    2P20
CHERSTIN, * 23/12 1780                                   (X3)2K7
ERICH, * 16/2 1784
PEHR, * 7/9 1786                                             16
ANDERS, * 8/4 1788                                         (X3)29B2
LARS, * 27/9 1790                                            17


—2K9—

7 NILS JONSSON BERGLINDER, * 10/5 1809, s. t. bonden Jon. Nilsson i Kyrkbyn 2, Bergsjö. G. 2 ggr. Infl. fr. Attmar. Mjölnare vid Skanså kvarn, Hassela. Emigr. t. N. Amerika 1856.
(Y4) KARIN LARSDOTTER, * ./. 1810 i Attmars sn, V.norrl. G. ./. 1832. † 9 /3 1852.
(X15)3U9 KARIN PERSDOTTER, * 26/8 1812, d. t. bonden Per Persson i Bjåsta 2, Bergsjö. G. 25/5 1854. Emigr. t. N. Amerika 1856.


—1Z224—

223 HANS HANSSON STENBERG, * 20/4 1827, s. t. torparen Hans Larsson i Linderås, ”Furuberg”, Bjuråker. Kvarnägare, bos. i Skansån, sen Torp. i Ässjö, Hassela. † 17/2 1887.
(X3)14A7 KARIN MARGARETA JONSDOTTER LOD, * 15/1 1835, d. t. husman Jonas Lod i Ässjö. † 13/5 1900.
CATHARINA, * 20/12 1855. † 27/2 1906
HANS PETER, * 14/5 1857                                  226
JONAS, * 27/9 1873. Gårdfarihandl., bos. i Kyrkbyn. † 3/9 1936


—1R31—

23 ERIC OLOFSSON RAPP, * 14/10 1851, s. t. handl. Olof Rapp i Hällåsen, Hassela. G. 1/11 1878. Handlande i Skansfors. † 26/9 1888.
6T41 MARGRETA NILSDOTTER, * 13/8 1852, d. t. bonden Nils Andersson i Kyrkbyn 9, Hassela. Änka o. omg.                                                 39.
AGNES ERIKA, * 24/2 1878. † 8/11 1944
OLOF EMIL, * 17/12 1879. † 9/12 1884
BRITA ELVIRA, * 12/11 1881. † 6/7 1883
ANNA ELIDA, * 12/6 1884                                  12P3
JENNY MARGRETA, * 2/2 1887. Utfl. t. Hudiksvall 1889. G. m. kyrkoh. Carl Sandegård


—2S31—

18 GÖRAN HENRIKSSON HAMBERG, * 31/5 1831, s. t. bonden Henrik Olofsson i Stakholm, Hassela. G. 1854. Mjölnare i Skansån, sen. bonde i Fagerbacken. (Stakholm.) † 15/3 1896.
5S19 CARIN NILSDOTTER, * 27/9 1835, d. t. bonden Nils Jonsson i Rigberg, Hassela. † 1/5 1912.
SIGRID CATHRINA, * 3/7 1855                           2P66
MÄRTA CHRISTINA, * 27/10 1858                        44
INGRID SOFIA, * 2/7 1860                                 2P67
ANNA BRITA, * 4/11 1866                                  45
MARGRETA ELISABET, * 22/11 1869. † 24/12 1896
JOHANNA MATILDA, * 4/6 1872                           12V17


—2S29—

18 MATIAS HENRICSSON WIBERG, * 11/7 1825, s. t. bonden H. Olofsson i Fagerbacken, Hassela. Mjölnare i Skanså kvarn, sen. bonde i Norrbäck. Utfl. t. Attmars sn, V.-norrl. 1868.
15B7 SIGRID PERSDOTTER SJÖ, * 31/7 1828, d. t. torp. Pehr Sjö i Ölsjön, Hassela.
PER OLOF, * 28/3 1852. Utfl. t. Attmar
SIGRID MARTA, * 10/10 1855. Utfl. t. Attmar
HENRIC, * 25/10 1859. Utfl. t. Attmar
MATS, * 28/4 1865                                           42

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *