Polisverksamheten i Bergsjö

Det här är en påbörjad sammanställning om polisverksamheten i Bergsjö.

Du kan läsa om några av de som under mer än 300 år varit lagens väktare i Bergsjö, men det finns naturligtvis mycket mer närhistoria som du kanske vill berätta om för oss.


Bergsjö – Forsa tingslag

1948 slogs Hudiksvalls, Bergsjö och Forsa tingslag samman med Delsbo tingslag och bildade ett gemensamt tingslag för hela Norra Hälsinglands domsaga. Domsagan omfattade socknarna Bergsjö, Bjuråker, Delsbo, Forsa, Gnarp, Harmånger, Hassela, Hälsingtuna, Hög, Idenor, Ilsbo, Jättendal, Norrbo och Rogsta samt Hudiksvalls stad.


Se film Sundsvallsglimtar från 1942


Se film Bil på öppen gata från 1954


Se film Polisbil 36 från 1962


Här kommer du i kontakt med polisen i Hudiksvall.


Ny polisstation i Bergsjö, 2016


Lokalt kända poliser i Bergsjö, 2009


Läs om Mordet i Bergsjö 1837.


Läs om bergsjöfödde Hallin, Livet som yrkeskriminell.


Läs om Dödsdramat i Bergsjö 1920.


Hemfridsbrott i Bergsjö 1903.


Läs om polisväsendet i Sverige, på Wikipedia.


Läs om länsman på Wikipedia.


Ett spännande museum är polismuseet.


Polisfordon i Sverige.


Svenska Utryckningsfordonsföreningen.


Läs om polisens verksamhet på sidan Blåljus.nu.


Polistidningen, för polisförbundets medlemmar.


Om Allmän Kungörelse.


Polisunderrättelser, en publikation inom polisen från 1878


Polisunderrättelser, hitta i arkiven


Läs här om polisutbildning och mycket annat.


Se bilder på poliser Bergsjö/sockenbilder.


Bergsjö.nu BERGSJÖ-portalen, här finns det mesta om Bergsjö.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Polisväsendet i Bergsjö

Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktregister


—9EII—

(X3) HANS ERICSSON, * 1575, härst. okänd. Nämnd som länsman o. bonde i Älgered 9, Bergsjö. (Hem.-skatt. 10 öresl. 18 pngl.)
H. namn okänt.
ERIC, * 1600                                                     III


—6N1—

IV HANS ERICSSON, * ./. 1615, trol. s. t. bonden Eric Mickelsson i Vade 2, Bergsjö. Länsman o. bonde Vade 2. Död omkr. 1650.
(X3) BRITA ANDERSDOTTER, * 1620, härst. okänd.
ANDERS, * 1645. Bonde i Vade 2 und. 1670-talet
CARIN, * ./. 1646                                               2


—3KV—

IV PÅHL PEHRSSON HEDMAN, * 1640, trol. s. t. bonden Pehr Pehrsson i Kyrkbyn 3, Bergsjö. Nämnd som kronolänsman o. bonde i Kyrkbyn 3. † 1692.
(X3) SIGRID PEHRSDOTTER, * 1640, härst. okänd. † 1693.


—3K2—

1 HANS PERSSON SKRYP, * ./. 1662, s. t. fältväbel Per Andersson Skryp i Bredåker. G. ./. 1690. Kronolänsman o. bonde i Kyrkbyn 3, Bergsjö. † 11/10 1739.
(X39) MARGETA GÖRANSDOTTER, * ./. 1667, d. t. länsman Göran Göransson o. h. h. Susanna Persdot. i Via, Rogsta sn, Häls. † 23/7 1729. (Hon har varit beskyld för trolleri mot boskap, men har ej kunnat överbevisas.)
PER, * 11/1 1691                                               4
GÖRAN, * 11/12 1693. † ./. 1694
GÖRAN, * 9/4 1695. † ./. 1694
OLOF, * 26/7 1696. † ./. 1698
KARIN, * 8/3 1698                                              18N2
SUSANNA, * 28/12 1700                                      7K2
MARGETA, * 10/2 1702                                       11B4
BRITA, * 17/11 1703                                           18N3
MARIA, * 26/4 1706. † 14/5 1706
JOHAN, * ./4 1708. † 19/7 1708


—1J2—

1 OLOF LARSSON SJÖBERG, * 1659, s. t. bonden Lars Jönsson i Ingesarven 1, Bergsjö. G. ./6 1690. Länsman o.bonde i lngesarven 1. † 4/1 1733.
Ser. past. 9 MARGRETA TOLLSTENIA, * ./. 1667, d. t. kommin. Erich Tollstenius i Bergsjö. † 19/9 1734.
ANNA, * 22/12 1691. † ./. 1692
KERSTIN, * 4/2 1695. † ./. 1695
LARS, * 1/6 1696. † ./. 1696
ERIC, * 24/7 1699                                              3


—5K2—

1 PER LARSSON FLINT, * 1/2 1679, s. t. rustmäst. Lars Persson Flint i Kyrkbyn 5, Bergsjö. G. 2 ggr. Gästgiv., länsman, kommunalman o. bonde i Kyrkbyn 5. † 21/12 1752.
8E2 CHERSTIN HANSDOTTER, * ./. 1683, d. t. bonden Hans Andersson i Älgered 8, Bergsjö. G. ./. 1705. † 25/1 1717.
(X10) MAGDALENA GEVALIA, * 24/4 1694, d. t. kyrkoh. Nils, Gevalius o. h. h. Birgitta Tollstenia i Gnarps sn, Häls. G. 12/1 1718. † 16/10 1765 (bröstvärk).
LARS, * 20/6 1707
MARGETA, * 12/9 1709                                       10E5
HANS, * 13/10 1712                                           4
ESTER, * 23/8 1715. G. m. bonden Jon. Eriksson Glimsta,
Högs sn. † 26/2 1754
NILS, * 2/6 1719                                                5
ERICH, * 28/4 1722


—8F4—

(X33)16Å1 NILS JONSSON HELLBERG, * 15/11 1709, s. t. länsman Jon. Olsson Hellberg i Norrbo sn, Häls. G. 28/12 1737. Kronolänsman o. bonde i Fiskvik 8, Bergsjö. † 26/3 1743.
3 MARGETA PERSDOTTER, * 27/8 1703, d. t. bonden Per Jonsson i Fiskvik 8. (Tid. g. o. änka e. Eric Olofsson i Fiskvik 8.) † 18/1 1778 (slag.)
ERIC, * 29 9 1738                                              3H5
BRITA, * 20/2 1742


—1G4—

2 DANIEL PERSSON ÅSLUND, * 11/2 1707, s. t. bonden Per Jönsson i Norråsen, Bergsjö. G. 1737. Kronolänsman i Bergsjö. † 23/7 1780.
(X19) CECILIA JONSDOTTER, * 10/9 1712, d. t. länsman Jon. Broberg o. h. h. Marget Olsdot. i Fläsbro, Hälsingtuna sn. † 21/1 1788 (ålder.)
JONAS, * 27/10 1744, länsman i Medelpad.
PER, * 5/7 1750                                                 7
DANIEL, * 4/12 1754


—18N6—

3 ERIC ERICSSON HÖGLUND, * 22/11 1739, s. t. sold. Eric Ulf i Högen, Bergsjö. G. 24/10 1762. Sockenskriv. o. länsman, bos. i Högen. † 23/5 1823.
7K3 HELENA JONSDOTTER, * 19/8 1735, d. t. bonden Jon. Olofsson i Söderåsen 1, Bergsjö. † 31/10 1801 (magvärk.)
ERIC, * 31/8 1766                                              9
CHERSTIN, * 26/9 1773                                       10


—18N9—

6 ERIK HÖGLUND MONTIN, * 31/8 1766, s. t. sockenskriv. Eric Höglund i Högen, Bergsjö. G. 1811. Kronolänsman, bos. i Bergvik, Bergsjö. † 2/8 1846.
34E2 MARGETA SUND, * 24/11 1790, d. t. bonden Per Sund i Älvsund, Bergsjö. † 2/8 1846.
PEHR ERIC, * 21/1 1812. † 9/6 1824
ANNA HELENA, * 19/3 1814                                 12


—18N12—

(X14) PEHR E. ROSELL, * 24/8 1795 i Harmångers sn, Häls. Länsman, bos. i Bergvik, Bergsjö. † 9/11 1840 (drunknat)
9 ANNA HELENA MONTIN, * 19/3 1814, d. t. länsman Eric Montin i Bergsjö. Änka o. omg.           14.
JOHAN ERIC, * 24/4 1834                                    19
ERICA CHRISTINA, * 6/2 1837                              20


—14E13—

(Z50) PER DANIELSSON ÅSLUND, * ./3 1793 i Sveg, Härjedalen. G. 19/4 1824. Kronolänsman, bos. i Älgered. † 3/5 1838.
8 BRITA LARSDOTTER BERGLÖF, * 22/4 1788, d. t. bonden Lars Jonsson i Älgered.
LARS DANIEL, * 8/3 1826                                    22


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 14/4 1866
(Insändt)

Du skall icke dräpa — ty Förlåtelse är ljufligare än hämnd

Då, uti Hudikswallsposten N:r 10 och 11, samt Fäderneslandet N:r 25 för löpande året, äfwensom uti sagde post N:r 2 för år 1865, — undertecknad blifwit ej mindre af en insändare som tecknar sig , än ock af skolläraren och sockenskrifwaren Erik Högström i Bergsjö, — med de mörkaste färger inför allmänheten belagd, eller genom ordförsök — placerade inuti och omkring den  som herr Kronofogden *) Johan Lidén ansett sig pligtskyldig till Konungens Befallningshawfande insända för att få mig skiljd ifrån min innehafwande Länsmansbefattning, och derigenom — uttydd att wara en odugling, m.m. och ”ifrare för oordning”, — så, och fastän det måhända rättast wore att låta dessa mig obefogadt gjorda tillwitelser stå obeswarade, eller ock, att endast dertill låna Konung Dawids ord till sin härhöfwitsman Abisaj: ”Låt dem smäda: Herren hawer budit dem det”, — men enär ett sådant tillwägagående eller stillatigandet kanske icke af alla skulle anses för swar, utan fast heldre antagas för en feghet från min sida och ett påtagligt erkännande af mig påbördade tillmälen, torde det tillåtas mig få andraga hwaruti min ”stora djerfhet” bestått, hwaraf såwäl , som öfrige, de der kämpande för ordning, ”rätt och sanning” må inhemta, om jag ”inom kretsen för min werksamhet”, genom mina tillgöranden så förgått mig, att jag förtjent ett sådant nedgörande, som herr Kronofogden Joh. Lidén afsett med sin åtgärd i detta fall emot mig, nemligen: att obefogadt anklaga, och till stöd för densamma framdraga fordna förseelser, för hwilka jag också långt förut blifwit nog hårdt bestraffad; hwadan ock den olika tydningen af 66 och 67§§ Kongl. Maj:ts nådiga Instruction för Rikets Landshöfdingar, som skedt hos Konungens Befallningshafwande i Gefleborgs Län och Kongl. Maj:t och Rikets Swea Hof-Rätt, är är klar att påfinna, så framt man icke will göra ”andra till wiljes” och lägga straff på förr bestraffade förseelser, skärpt till största höjd, hwilket förhållande med mig är afsedt genom det, att bemälde herr Kronofogden anfört underdåniga beswär emot Kongl. Hofrättens Utslag; och afbidas det Nådiga Utslaget med otålighet under hopp, att detsamma nådigst fastställer det öfwerklagade Utslaget och sålunda undanröjer den första tydningen af åberopade §§.

1842 i Mars, eller för 24 år tillbaka, blef jag — (fastän emot herr Kronofogden Joh. Lidéns wilja), — af dåwarande Kong. Befallningshafwande, ifrån Landskontorist till Länsman i Bergsjö och Hassela befordrad. På wåren sagde år, då bränwinsredskaperne skulle förseglas, framkommo ej mindre än 12 serskildta hemmansegare uti Bergsjö med ostämplade lyftpannor; (fabrikation av brännvinspannor för hembrygd, s k lyftpannor) och då jag wägrade att dessa försegla och i stället qwartog dem samt reqwirerade justerare för redskapers uppmätning och stämpling, då höjdes den första ”weklagan” öfwer mig inom socknen, utan besinnande, att min åtgärd war ett wäl, — men icke något we för redskapsegarne, ty dessa återfingo sina pannor stämplade emot erläggande af krönare-afgifter, — men min åtgärd utskreks för, att wara ”Kittslig”.

Samma år, wid förrättande af wägsynen förspordes, att wägarne inom distriktet på många ställen icke woro bredare än 3 à 4 alnar, och hwarken försedd med wägmärken, wägwisare eller gränsskillnadsmärken, samt skogen öfwerallt alldeles intill wägen qwarståndande. Jag måste derföre widtaga åtgärder för wägarnes utwidgande och iståndsättande m.m. och äfwen detta mitt tilltag motknorrades, — samt, när den derpå följande wintern 1843 inbröt, blef det ännu större gny, ty deras 3 alnars breda snöplogar ogillades, hwarpå följden blef, att jag måste emot lega låta snöploga de flestes wägskiften med lagenlig plog och då godwillig betalning af legan icke af de försumlige erlades måste jag densamma hos dem utmäta, — för detta mitt förfarande stämplades jag af ilskefulle, att wara ”elak och att lägga onödig tunga och kostnad på socknen” o.s.w., och sades det allmänt: ”att det har gått an att komma fram genom sockna förut också” efter 3 alnars plogar.

Efter att hafwa föranstaltat om wägarnes farbarhet inom distriktet, ansåg jag ock nödigt, att en skjutsstation uti Hassela borde finnas för resandes behof; (någon sådan fanns ej der, före min ankomst) — och min derom till dessa socknemän framställda begäran willfors äfwen, hwarwid sagde socknemän framhöllo den lagenliga begäran, att, genom mitt föranstaltande hos Konungens Befallningshafwande utwerka, få mantalsskrifningsförättningen hitflyttad ifrån att hållas uti Bergsjö, hwilket jemwäl skedde, och har allt sedan 1843 inom behörig socken hållits. Deremot har ännu ingen gång någon Krono-uppbördsstämma hållits uti Hassela, utan hafwa de skattskyldige endera sjelfwe måst gå eller åka till Bergsjö 2¾ mils wäg, eller också erlägga ersättning till ombud, för att der afbörda sine Krono-utskylder; ett förhållande som dock på framtiden torde komma att rättas, fastän det allt hitintills deremot har spjernats af den det rörer.

1849 — efter att förut årligen, allt ifrån min ankomst till denna station, hafwa efterhållit och åtalat lönnkrögare, och gjort flere beslag hos oloflige bränwinstillwerkare — tilldrog sig under wintern berörde år att, inom en månad icke färre än 9 dylika beslag af mig — såwäl hos bönder som torpare och husmän uti Bergsjö — werkställdes, och hwarwid redskaperne dem fråntogs och insattes dels uti socknens Magazin och dels uti Magazinet wid Andersfors Bruk, men ifrån hwilka ställen redskaperne, så fort de dit blifwit insatte, genom inbrott bortstals, hwadan ingen annan utwäg slutligen för mig fanns, än att i min egen bostad å winden, taga i förwar de sist i beslag tagne redskaper. Nu steg ondskan till sin höjd hos lagbrytarne — de wille hämnas — och för sådant ändamål sammansällade sig en större hop wid min bostad sent på aftonen den 24:de Mars 1849, just under min bortowaro, wid då pågående Wår-Ting, och inslogo alla fensterlufterne (till antalet 9 med 96 fensterrutor), bortröfwade från winden der förwarade redskaper, sargade en piga med mordwapen då denne slet sig lös ifrån wåldswerkarne, och lopp till Tingsstaden med bud om illgerningen, hwilken icke troligen aflupit med mitt lifs bibehållande, derest hela Härads Rätten med närwarande länsmänner icke beslutat förflytta sitt sammanträde hem till min gård för att lemna skydd åt mig och min då sjuka hustru samt 6 minderåriga barn de der alla woro utsatta för winternattens kyla och under den största förskräckelse; se herr Domhafwandens om berörde tilldragelse bifogade kungörelse Litt B. Samma natt företogs efterspaningar åt skiljda trakter, men det war förgäfwes att få reda på wåldswerkarne, och allt hitintills har wåldsmännen icke kunnat upptäckas, icke så att åtal emot någon af dem warit rådligt att anställa, förthy synes det som ligan af illgerningsmän inom Bergsjö är stor, derpå de ock wisat prof genom anställd mordbrand å min lada med inneliggande gröda, hwilken nedbrändes under natten den 27 Oct. 1862, derom icke heller stått att winna någon upptäckt å mordbrännarne.

Utaf det anförda må läsaren till en del finna mot hwilka personer jag haft att kämpa, att dessa söka att belacka mig mera än hwartill jag gjort mig skyldig, är något som skall återgå till det intet hwarifrån det kommit; och får, med biläggande af Kongl.  Hof Rättens Utslag Litt A. den 20:de sistl. Febr. styrka, att det af mig werkställda beslaget å 2:ne dalynglingars handelswaror är af Kungl. Hof Rätten för giltigt förklaradt, och warorna förbrutnedömda till ”treskiftes emellan Kronan, Länsman Söderberg och Bergsjö sockens fattige” samt den widrörda mutningshistorien, derföre reconventionstalan af mig emot wederbörande anställdes lika som wid Härads Rätten lemnats utan afseende, och bör dödas utur den begärligt åberopade meritlistan, till hwilken jag en annan gång anser mig befogad utbedja få återkomma och redogöra för anledningarne till mina förseelser, hwilka icke äro så hiskeliga, att hwarken detta eller något annat samhälle har skäl att utropa ”tag bort, tag bort” och såmedelst ”förtager enom hans bergning”, utan så är att brottet sådant förtjenar, ”honom är synd”.

Bergsjö den 6 April 1866
Gust. Söderberg

Litt A. Swea Hof Rätts utslag på Länsman G. Söderbergs beswär öfwer Bergsjö Härads Rätts dom, hwarigenom dels ett af Söderberg å tjenstens wägnar gjort beslag af de waror, som af Michels Olof Andersson Sundin och Elin Lars Mattsson Lindgren från Elfdals socken kringförts och sålts, ogillades, dels också Söderbergs answarstalan mot ej mindre bemälde Sundin, som påstått att Söderberg förut mot femtio rdr återgifwit från honom i beslag tagna waror, än äfwen Kronofogden Lidén, som härför yrkade answar på Söderberg, förklarades lemnas utan afseende. Hof Rätten har genom utslag af den 20 Febr. 1866 med upphäfwande af Härads Rättens dom förklarat de i beslag tagna warorna förbrutna till treskiftes mellan Kronan, Länsman Söderberg och Bergsjö sockens fattiga, men med afseende å det ofwan sagda mot det angifna förfallandet har Hof Rätten ej funnit skäl att i Härads Rättens utslag, såwidt Söderbergs rekonventionstalan mot Sundin och Kronofogden Lidén lemnats utan afseende, ändring göra.

Litt B. Innehåller en af häradshöfding Lewin på Domar-embetets wägnar uppsatt och i Bergsjö kyrka d. 25 Mars 1849 af prosten  Nordlinder uppläst allwarlig föreställning till dem det wederborde om det i allo fördömliga öfwerwåld mot Söderbergs hus, som dagen förut eller den 24 Mars sent på qwällen föröfwats genom alla fönsterrutors inslående och der förwarade i beslag tagne bränwinsredskaps borttagande; hwarjemte kungörelsen innehåller en uppmaning till socknemännen att söka få reda på gerningsmännen samt löfte om en af Häradshöfding Lewin såsom domare enskildt utfästad belöning till den eller dem, som wåldswerkarne uppdaga.
Avskrift:
Viveca Sundberg

Som framgår av Gustaf Söderbergs brev var han en nitisk och ansvarskännande kronolänsman, men han fick inte den uppbackning som han behövde.

—22L1—
(X49) GUSTAF SÖDERBERG, * 27/11 1809 i Årsunda sn, Gästrikl. Kronolänsman, bos. i Bredåker, Bergsjö. Rymde t. A. Amerika 1869. Död i Bullinhop, Chicago. † 13/12 1877.
(X11) BRITA HELENA SMOLANDER, * 14/10 1807 i Gävle. † 31/12 1878.
MARIA MATILDA, * 1/12 1836                               2
EMMA BERTHA MARGRETA, * 31/10 1838. Utfl. t. Njurunda 1859
AURORA CATHRINA, * 27/7 1841. Lärarinna i Bergsjö
GUSTAF ROBERT, * 9/6 1843. Fourir, emigr. t. N. Amerika 1869
AUGUSTA CHARLOTTA, * 31/5 1846. Utfl. t. Gävle 1862
JOHAN VILHELM, * 8/7 1851. Utfl. t. Stugun, Jämtl. 1871


—23L1—

(X25) PER AUGUST ÖHMAN, * 7/9 1832 i Järvsö sn, Häls. Infl. fr. Loos 1871. G. 2 ggr. Kronolänsman, bos. i N. Älgered, Bergsjö. (Sen. i Bergvik.) † 9/1 1894.
(B15) PETRONELLA VILHELMINA WAHLMAN, * 27/10 1830 i Edebo sn, Sth. † 20/8 1881.
(A—) ANNA EUGENIA GRÖNVALL, * 11/1 1850 i Stockholm. † 19/11 1939.
(A—) ALMA SOPHIA ALMGREN, * 4/7 1849 (fosterd.)
ANNA INGEBORG, * 8/6 1862. Fl. t. Ljusdal 1885


—24L1—

(I50) HERMAN AUGUST LILJENQVIST, * 22/1 1857 i Klinte, Gotl. G. 19/8 1889. Infl. fr. Rogsta 1894. Kronolänsman, bos. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 2/3 1921.
(X5) GERDA KAROLINA GENBERG, * 12/2 1870 i Bollnäs, Häls. Fl. t. Stockholm 1921.
ELSA MARIA, * 14/7 1892. Fl. t. Stockholm 1919
ERNST FOLKE, * 2/1 1898. Fl. t. Stockholm 1918


—8H16—

(X18) ERNST FORS, * 5/8 1864 i Hudiksvall. G. 1894. Kronolänsman i Rogsta. Infl. fr. Högen 5, Bergsjö 1897. † 1/7 1914.
13 SIGRID CATHRINA JONSSON, * 5/4 1864, d. t. gästgiv. Jon. Jonsson i Högen 5.
SVEA ELISABET, * 10/10 1896                              (X15)2U15
GERDA ANNA MARIA, * 5/6 1898                          (X15)4T66
JONAS RICKARD, * 9/11 1901. † 8/6 1923
SIGRID TYRA, * 25/6 1904. G. 5/11 1932 m. ing. Hugo Rickard Elfström i Sundsvall
OLOF HELGE, * 12/7 1906. Emigr. t. USA 1929Bild ur boken, PORTRÄTTGALLERI FRÅN HÄLSINGLAND 1936

—2D40—
27 ANDERS TJERNELD, * 22/12 1865, s. t. bonden E. O. Tjerneld i N. Älgered ss7, Bergsjö. G. 14/10 1898. Fjärdingsman o Bonde i N. Älgered ss7. † 13/7 1952.
(X5) INGRID ENGSTRÖM, * 17/9 1869 i Bollnäs, Häls. † 31/10 1952.
ERIK, * 28/6 1899. † 10/1 1922
ANNA, * 14/6 1902                                             53
MARGRETA, * 6/7 1911. Fl. t. Sandviken 1939Bild ur boken, Ett porträttgalleri Gävleborgs län 1925

—25L1—
(E65) JON ERIK ISEDOR TRANÉ, * 25/8 1889 i Motala, Ög. G. 18/10 1922. Landsfiskal i Bergsjö, bos. i Kyrkbyn. Fl. t. Söderhamn 1934.
(AC21) JENNY MARIA ALBERTINA LINDSTRÖM, * 30/8 1891 i Nysätra sn, Vb.
ERIK GUNNAR, * 8/8 1923. Fl. t. Söderhamn
BARBRO MARGRETA, * 20/8 1925. Fl. t. SöderhamnBild ur boken, PORTRÄTTGALLERI FRÅN HÄLSINGLAND 1936

—26L1—
(X27) JOHAN GUNNAR OLSSON GARPENBERG, * 12/7 1899 i Ljusdal, Häls. Infl. fr. Lingbo 1935. G. 26/6 1932. Landsfiskal, bos. i Berge, Bergsjö. Anst. 1/10 1929. Tel. 2. † 25/8 1950.
(U37) MARTA MATILDA CARLSSON, * 1/6 1904, d. t. Joh. Aug. Carlsson o. h. h. Hulda Matilda Eklund i Norberg, Vm.
ULF ÖRJAN GUNNAR, * 30/3 1937
INGEGERD MÄRTA KATRINA, * 15/1 1944


—5K61—

44 PER GOTTFRID ENGMAN, * 11/8 1904, s. t. bonden L. E. Engman i N. Älgered sss11, Bergsjö. Poliskonstapel, bos. i N. Älgered 9. Anst. 12/1 1932 Bergsjö västra 
(X15)1S37 ANNA KRISTINA WESTBERG, * 26/3 1906, d. t. bonden Hans Westberg i Svedja 5, Hassela. † 17/12 1947.
GUNVOR MARGRETA, * 14/4 1931                         (X15)3Y18


—5S77—

58 JOHAN MAGNUS LARSSON, * 1/1 1882. s. t. L. J. Blixt i Söderåsen, Bergsjö. G. 31/1 1908. Fjärdingsman, bos. i Kyrkbyn, (Fiskvik 4). Anst. 12/1 1932. Bergsjö Östra. † 14/4 1950.
15L2 ANNA KATARINA ÅSTRÖM, * 28/7 1883 i Söderåsen, Bergsjö.
JOHAN HELMER, * 1/12 1908                              94
LILLY KATARINA, * 30/8 1911. † 1/3 1913


—7M31—

27 THORE PERSSON, * 21/2 1916, s. t. handl. Per Persson i Högen, Bergsjö. G. o. fr.-skild. Poliskonstapel, bos. i Vade.
(X11) ANNA VIOLA JONSSON, * 5/7 1917 i Gävle. Fr.-skild 1945. Fl. t. Ösmo, Sth. 1943.


—29L1—

(X34) BERTIL DAVID MAURITZ JÄDERBERG, * 9/4 1917 i Ockelbo sn, Gästrikl. G. 25/6 1949. Poliskonstapel, bos. i Högen 5, Bergsjö.
16K1 ANNA KARIN SIGRID HELLMAN, * 26/6 1923, d. t. handl. Josef Hellman i Kyrkbyn, Bergsjö.
ANNA-LENA ELISABET, * 5/9 1951
EVA MARIA, * 28/2 1955


—3J9— Forsa – Hög Släktregister

*) JOHAN LIDEN (JAN PETTER JOHAN LIDÉN), * 12/3 1808, s. t. länsman Nils Liden i Glimsta 2. G. 1835. Kronofogde i Glimsta 2. Fl. t. Gävle 1888.
HELGA ISEDORA MELANIE HALLSTRÖM, * 19/1 1817 i Jämtl. 27/5 1858
HELGA MARIA CHRISTINA, * 12/6 1838. † 25/3 1874.
NILS JOHAN ISEDOR, * 9/1 1840. † 29/6 1840.
TORE NILS ISEDOR, * 22/8 1844. Fl. t. Ljusdal 1870.
PER JOHAN HADAR, * 18/3 1848. Fl. t. Borås 1876.
ANNA WENDELA MELANIE, * 12/12 1850. Fl. t. Vidbo. Sth. 1872.
GABRIEL ANDERS EMANUEL, * 30/6 1853. † 27/1 1854.
ANDERS GABRIEL NICOLAUS, * 6/12 1857. Fl. t. Ramsjö 1880.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter !

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen till polisverksamheten i Hassela till polisverksamheten i Fors och Hög.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *