Konfirmander 1900 – 1909

Konfirmander i Bjuråker år 1900

Kyrkans företrädare i Bjuråker under år 1900 var kyrkoherde Johan Petter Hedlund och Malkolm Elof Hallèn


Johan Peter Hedlund

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904

Malkolm Elof Hallén
Född 30/11 1858 i Femsjö, Hallands län i Småland. 1890 V. Komminister i Österfärnebo. Verksam i Bjuråker 1897 – 1900
Kyrkoherde Malkolm Elof Hallén, gift 1907. Död i Stockholm 27/10 1950.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 2 Juni och admittende den 3 Juni 1900

Släktbok Namn Född Bostad Målsmän
47A15 Karl Viktor Söderlund 21/10 1885 Strömbacka Skom. J. O. Söderlund
11H18 Elin Maria Eriksson 28/1 1885 Strömbacka arb. N. P. Eriksson
47G1 Elin Alfrida Fernlund 24/8 1885 Strömbacka Smed. J. G. Fernlund
30A22 Klara Wahlström 3/6 1885 Strömbacka Smed J. Wahlström
46C1 Emma Charl. Söderström 31/3 1885 Strömbacka Smed. A. P. Söderström
30A18 Anna Matilda Ärfström 29/12 1885 Strömbacka Smed. A. G. Ärfström
42A5 Albert. Theresia Brodin 25/4 1885 Strömbacka Skogv. P. Brodin
16A5 Karl Johan Boman 9/10 1885 Moviken Pig. Anna Boman
3Å54 Anna Lövén 11/10 1885 Moviken arb. Per Lövén
24B5 Anna Maria Sundin 18/9 1885 Moviken arb. Hans Er. Sundin
47A21 Maria Katar. Åkerlund 16/2 1885 Moviken arb. J. Åkerlund
5A35 Joh. André L. Sjöholm 28/9 1885 Moviken arb. J. A. Sjöholm
48C1 Frans Oskar Fröberg 6/3 1885 Moviken arb. A. G. Fröberg
20A18 Oskar Åsberg 17/9 1885 Moviken arb. Per Åsberg
10D10 Henrik Gottard Prinz 6/5 1885 Moviken arb. Lars P:son Prinz
26A29 Olof Oskar Hansson 25/8 1885 Moviken arb. J. O. Hansson
10C22 Emma Margr. Jonsd:r 20/7 1885 Ängesholm arb. J. Olsson
69B3 Katarina Maria Glad 6/5 1885 Änkan Karin Glad
41B3 Olof Erland Burgman 3/12 1885 Berge arb. J. O. Burgman
8D6 Jonas Olof Holm 26/5 1885 arb. Hans Erik Holm
28G14 Kristina Berg 30/10 1884 Västansjö Brita Berg
41A10 Nils Johan Jonsson 14/8 1885 Bond. J. Persson
7G12 Margta Larsdotter 24/12 1885 Spångmyra Bond. Lars Olsson
41D1 Anders Alb. Åkerström 31/12 1884 Ö. Stråsjö F. R. Åkerström
11C7 Olof Olsson 18/4 1885 Klovan Torp. O. Eriksson
43D2 Johan Emanuel Ellström 25/5 1885 Brättingberg Skogv. J. Ellström
1G53 Per Olof Timan 31/10 1885 Nyåker Torp. O. Timan
35G38 Olof Eriksson 28/6 1885 Klovan arb. E. Persson
35G34 Per Eriksson 12/6 1885 Brändbo Lb. E. Jonsson
7H9 Anna Persson 29/4 1885 Tallbacken Per Olsson
43A18 Anna Brita Larsson 21/1 1885 Nyåker L. Persson
23H18 Hans Erik Hjälte 8/10 1885 Norrdala Kol. J. Hjälte
16C3 Anders Ivar Zimmerman 25/4 1885 Österbo Mjöl. K. F. Zimmerman
15H9 Jonas Andersson 4/12 1885 Njuparne And. Perssons Änka
38A8 Lars Ragnar Hellberg 1/8 1885 Österbo E. Hellberg
6F35 Margareta K. Strand 10/12 1885 Norrdala O. Strand
9B12 Marget Persdotter 9/12 1885 Norrdala P. Persson
42D5 Ida Maria Lindgren 6/9 1885 Hedvigsfors L. V. Lindgren
21E14 Erik Lif 17/2 1885 Lia A. Karlsson Lif
27C1 K. Gustaf A. Westerberg 20/11 1885 Bricka Handl. Nils Westerberg
44B30 Fritz Gustav Karlström 26/2 1885 Svedjebo Karl A. Karlström
23A4 Sigrid Persson 1/5 1885 Tomsjö Lb. P. Persson
32H3 Kristina Haglund 8/9 1885 Haggatan L. E. Haglund
36A11 Brita Bergström 6/10 1885 Ramsjö A. Persson Bergström
43A16 Johanna Krist. Krans 1/11 1885 Svedjebo K. Krans
27F2 Anna Katrina Johansson 7/10 1885 Söderdala K. Johansson
6F25 Karin Blom 20/11 1885 Bricka Korp. J. O. Blom
22U17 Olof Andersson 3/4 1885 Ramsjö Bond. A. Andersson
21D9 Margreta Staf 28/5 1885 Svedjebo Olof Andersson Staf
25D2 Jonas Hök 9/2 1885 Ängebo Anders Jonss. Hök
27E2 Anna Kristina Rask 12/12 1885 Ängebo Jonas Jonss. Rask
6F30 Kristina Larsson 20/7 1885 Ängebo Husm. Lars E:son Backst.
33E1 Ester Teresia Klarqvist 13/12 1885 Brändbo Lb. O. Klarqvist
30G17 Anna Olsson 29/1 1885 Norrhavra Bond. O. Larsson
24A16 Ella Johansson (Sund) 7/9 1885 Norrhavra J. O. Persson Sund
5A40 Karin Palm 3/7 1885 Avholm K. G. Palm
13H6 Margreta Hedberg 5/12 1885 Avholm Bond. A. Hedberg
3F15 Anna Katrina Fjäll 26/3 1885 Avholm N. Fjäll
20A16 Klara Maria Engstedt 15/9 1885 Friggesund Mattias Engstedts E:a
15H10 Anna Persson 9/8 1885 Ytterhavra Lb. Per Jonsson
5F10 Ella Englund 6/6 1885 Holmberg Torp. J. Englund
5D28 Erik Bjurling 7/1 1885 Friggesund A. M. Bjurling
34B5 Emil Spåman 4/12 1885 Västansjö O. A. Spåman
43E1 Erik Halfdan Olsson 5/4 1885 Frisbo arb. Per Johan Olsson
16F1 Karl Johan Hägg 12/5 1885 Lensjö J. N. Hägg
3Å54 Klara Maria Petr. Lövén 13/9 1883 Moviken P. Larss. Lövén
6H31 Karin Kraft 27/1 1885 Ovansjö arb. Olof Persson Kraft
23D1 Karl Mejer 2/5 1885 Änga Per Mejer
35G47 A. F. Bernhard Åsell 19/4 1884 Forsa And. Åsell
22D13 Margta Andersson 24/3 1885 Ytterhavra ?? A. Andersson
6E18 Jon Erik Prins Fredrikss. 6/9 1885 Storåsen arb. Fredrik Olsson
46A13 Jonas Alfred Olsson 2/8 1885 Lindbo Kol. Olof Persson
23H17 Margr. Elisab. Mårtensd:r
Konfirmerad i Hassela
17/3 1885 Moräng arb. Mårten Anderss. Ljus
36D3 Frida Kristina Ekström
Konfirmerad i Hassela
18/1 1886 Hedvigsfors arb. Per Magn. Ekström
42E1 Ester Elida Lindholm
Konfirmerad i Hassela
15/1 1886 Näppänge Bond. Erik Lindholm
35G48 Sara Agneta Gulich
Konfirmerad i Hassela
27/12 1885 Furuberg arb. Erik Ersson Gulich
25D5 Lars Hök 22/5 1885 Holmberg Sold. And. Hök
Konfirmerad i Hassela

Klicka på bilden för att se den i ett större format
ko-002-1900

Bjuråkers konfirmander år 1900

Fotograf : Renströms Fotografiska ateliér i Ljusdal
Kortet ägs av Bjuråkers församling

ko-003-1900-placering
Konfirmandernas placering

 

Konfirmandernas namn
Översta raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Rad två
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Rad tre
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29. Johan Jonsson Tå. Han blev Gästgivare i kyrkbyn.
30.
31.
Rad fyra
32.
33.
34.
35.
36.
37. Kyrkoherde Malkolm Elof Hallèn
38.
39.
40.
41.
Rad fem
42.
43.
44.
45. Ella Englund Holmberg. Dottern Nanna f. 1920 tror att det kan vara hon
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Rad sex, främre raden
57.
58.
59.
60.
61. Brita Bergström Ramsjö
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69. Margareta Katarina Brandt
70.

Som du ser behöver Vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 

 

KONFIRMANDER 1901

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1901 var kyrkoherde Johan Petter Hedlund


Johan Petter Hedlund


Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

ko-002-bok
1901 års konfirmationsbok

Som framgår har 1901- års konfirmationsbok har varit synnerligen svår att läsa. Överstrykningar, oläsliga anteckningar och svaga namn som ser ut genomslag har präglat en stor del av texten. Dessutom förekommer fel efternamn, och konfirmander utan födelsedatum eller målsman. Med hjälp av födelsebok, släktbok och CD skivor om Sveriges befolkning och Dödbok har vi trots allt lyckats finna de flesta konfirmander.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 25 maj och admittende den 26 maj 1901

Släktbok Namn Född Bostad Målsmän
11H12 Olof Persson 27/6 1886 Änga Lb. Per W. Ersson
6U11 And. E. Sving/fosters. 5/6 1886 Berge Bond. Nils Andersson
3F19 Karin Larsdotter 10/5 1886 Kyrkbyn Bond. Lars Persson
6D21 Gertrud Katr. Bergsman 13/3 1886 Hedvigsfors P. Bergsman
29C6 Karl Gustaf Kvist 27/3 1886 Källsjöbyg. And. Kvist
37C4 Johan Aug. Löfström 8/1 1886 Våtmor J. Löfström
6D19 Margr. Krist. Josef. Udd 23/8 1885 Hedvigsfors f. Sold. E. Udd
16D1 Frida Hammarstedt 5/4 1886 Strömbacka G. R. Hammarstedt
8A15 Teresia Krist. Hübinette 17/7 1886 Strömbacka Claes W. Hübinette
36E1 Karl Rann 23/9 1886 Strömbacka P. J. Rann
42A5 Ernst Ludvig Brodin 18/10 1886 Strömbacka Kol:förm P. Perss. Brodin
17F1 Greta-Lisa Svang 18/4 1886 Strömbacka Johan Olofsson Svang
16C2 Matilda Fernlund 27/1 1886 Strömbacka Smed. Fernlund
31K6 Klara Margr. Söderlund 19/11 1886 Moviken Söderlunds E:a
4B25 Olof Jonsson 27/12 1886 Norrhavra Lb. Jon Andersson
2G10 Per Larsson 6/6 1886 Norrberg Lars Perssons E:a
36A9 Erik Gust. Bergström tv. 22/4 1886 Ståläng Torp. A. Bergström
36A9 Olof Bergström tv. 22/4 1886 Ståläng Torp. A. Bergström
8H36 Hans Berg 5/5 1886 Norrberg Jon Persson
45E5 Jonas Eld 26/6 1886 Norrberg Sold. Eld’s Hustru
Jämtland S. Kristina Björkström 17/3 1886 Ängebo Karl Aron Björkström
27A18 Erik Andersson 19/2 1886 Tallbacken Anders Ersson Ring
6B11 Brita Kristina Larm 16/3 1886 Björsarv Erik Larm
48F7 Johanna Erika Larsdotter 12/2 1886 Björsarv Lb. Lars Johansson
25D4 Karolina Hök 15/4 1885 Björsarv Karl Hök
46A17 Erik Olof Larm 28/10 1886 Björsarv Bond. Nils Larm
15E13 Anna Maria Kilgren 5/9 1886 Björsarv Lb. J. Kilgren
19B14 Margreta Persdotter 18/3 1886 Tallbacken Torp. P. Hansson
1G44 Lars Olof Hedberg 15/12 1886 Nyåker Torp. Lars Olss. Hedberg
5F15 Brita Juliana Englund 18/11 1885 Nyåker Per Englund
6B16 Erik Johan Eriksson 3/5 1886 Nyåker Erik Ersson
46M2 Olga Stenmark 26/1 1886 Berge Per Jonsson Stenmark
43D2 Karl Ragnar Ellström 23/12 1886 Brättingberg Skogv. J. Ellström
5E11 Hulda Krist. Lindqvist 18/8 1886 Långmor Jonas Pålss. Lindqvist
16G9 Lars Larsson 17/8 1886 Brättingberg Lars Jönsson
35G45 Johan Adolf Ås 20/12 1885 Klovan Anders Persson Ås
Ljusdal Anna Brita Brändström 31/12 1886 Remman Erik Brändström
45E7 Marget Fröjd 5/12 1886 Spångmyra Per Jonsson Fröjd
14B12 Brita Fridolf 23/10 1886 Kyrkbyn Fredrik Anders Fridolf
45E6 Per Olof Hådén 13/2 1886 Berge Olof Perss. Hådén
26A27 Anders Olsson 5/4 1886 Berge Ol. Andersson
41B5 Anders Adolf Burgman 23/6 1886 Västansjö Burgman
8D6 Alfred Axel Holm 23/5 1886 Västansjö Hans Erik Holm
20A20 Karl Åsberg 27/1 1886 Moviken Fader okänd, modern död
29F2 Elin Katrina Forslund 7/2 1886 Friggesund Mjöln. Forslund
2F36 Brita Julia Olsdotter 22/7 1886 Hästnäs Bond. Ol. Andersson
3F15 Sigrid Fjäll 8/9 1886 Ramsjö Nils Fjäll
4H26 Karin Larsdotter 11/2 1886 Bricka Erik Larsson
21D10 Emma Lindberg (Frisk) 27/6 1886 Haggatan Margreta Frisk
49E9 Anna Stina Lidell 20/6 1886 Svedjebo Skräd. Per Olsson Lidell
21D8 Kristina Hansdotter 15/4 1886 Lia Hans Persson
43A16 Anders Joel Krans 5/12 1886 Svedjebo Karl E. Anderss. Krans
4C7 Karl Wedmark 13/4 1886 Furuberg Nils Erik Wedmark
48H1 Johan Sigurd Lundgren 21/9 1886 Haggatan Johan Alfr. Lundgren
4A27 Olof Joel Djärv 13/7 1886 Avholm Erik Djerf
7F16 Jonas Erik Gröndal 12/9 1886 Friggesund F. Gröndal
7F14 Jonas Jonsson 27/9 1886 Tomsjö Jon Perss. Skänk
25A10 Olof Eriksson Fröjd 7/4 1886 Tomsjö E. O. Fröjd
7E15 Viktor Fredin 4/12 1886 Tomsjö E. O. Fredin
14H16 Erik Jonsson 21/12 1886 Lia Jon Mårtensson
8H32 Olof Olsson 25/? 1885 Söderdala Olof Jonsson
33C12 Matias Svensson 31/3 1886 Söderdala Sven Persson
43A11 Brita Skänk 29/5 1885 N. Havra Ol. Skänk
66D3 Hans Erik Bladh 5/1 1886 Ländsjö P. Bladh
10B17 Paulus Jonsson 21/5 1886 Frisbo Jonas Jonsson Nordling
46A14 Jonas Jonsson 4/3 1886 Frisbo Jon Persson
47C1 Anders Alfrid Holmqvist 28/7 1886 Lindbo G. Holmqvist
29C7 Oskar Pettersson 1/6 1886 Moviken Olof Pettersson
Namnet är oläsligt övriga uppgifter saknas
38A7 Lydia Hübinette 29/3 1886 Moviken? Johan Er. Hübinette
20A11 Katrina Eriksdotter 25/6 1886 Dragås Erik Persson
46A12 Kerstin Larsdotter 22/3 1886 Karmansbo Lars Persson
11C8 Anders Johan Eriksson 30/4 1886 Alsjö Erik Andersson
6H34 Hulda Andersson 11/12 1886 Sniptjärn Anders Ersson
35G89 Brita Kvist 27/5 1886 Brännås Johannes Perss. Kvist
16F1 Per Emil Hägg 15/9 1886 Ländsjö Jonas Nilss. Hägg
36A10 Brita Larsdotter 19/9 1886 Ytterhavra Morfar Erik Bergström

Klicka på bilden för att se den i ett större format

ko-003-1901
1901 – års konfirmander

Fotograf: Okänd
Kortet ägs av Ester Persson i Iggesund

ko-004-1901-placering
Placering

 

Konfirmandernas namn
Övre raden
1. Karl Rann Strömbacka
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Ernst Brodin Strömbacka
12. Per Larsson Stråsjö
Andra raden i zick zack
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22. Karin Larsdotter (syster med klockar-Brita).
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30. Mattas Svensson
31.
32.
33.
34.
35.
Tredje raden i zick zack
36.
37. Brita Olsdotter Hästnäs. Gift med Anders Svenk, mor till framlidne Bernt Olsson i Avholm
38.
39.
40.
41.
41b.
42.
43.
44.
45.
46.
47. Erik Jonsson Lia (senare hos Måssas i kyrkbyn)
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54 .
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68
69.
70.
71.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 

 

KONFIRMANDER 1902

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1902 var kyrkoherde Johan Petter Hedlund


Johan Peter Hedlund

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904
Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

Nattvardsbarn i Bjuråker admittende den 25 maj 1902

Släktbok Namn Född Bostad Målsmän
7G11 Marget Olsdotter 7/12 1887 Spångmyra Bond. Ol. Olssons E:a
13G10 Per Olsson 28/3 1887 Tjärna Bond. Olof Persson
22D14 Anders Johan Karlsson 1/4 1887 Tjärna Lb. Karl Andersson
30G25 Edla Maria Pettersson 27/8 1887 Kyrkbyn N. G. Petterssons E:a
28G14 Karl Joh. Zackeus Berg 22/8 1887 Kyrkbyn Brita Ersdotter Berg
41B2 Frida Augusta Bölander 27/8 1887 Kyrkbyn Fr. Bölanders E:a
9D7 Anna Margreta Frank 11/1 1887 Kyrkbyn broder Nils Frank
11C7 Anders Olsson 24/4 1887 Änga Lb. Er. Ersson
22A8 Leander Ruckman 6/3 1887 Kyrkbyn Skogv. K. L. Ruckman
29F6 Karl Magnus Forslund 3/8 1887 Friggesund Mjöln. A. O. Forslund
4A17 Kerstin Ersdotter 5/5 1887 Avholm Gästgiv. Erik Olsson
5A38 Nils Olof Palm 15/8 1887 Avholm Torp. L. O. Palm
8D6 Hulda Margreta Holm 6/9 1887 Kyrkbyn arb. Hans Erik Holm
Närke Anna Serafia Rönnander 3/9 1887 Kyrkbyn Skollärare Rönnander
36A11 Per Bergström 22/3 1887 Ramsjö Skollä. Per Bergström
7F13 Karolina 2/6 1887 Änga Kyrkv. Jonas Frank
41D1 Gustaf Georg Åkerström 15/1 1887 Stråsjö arr. R. F. Åkerström
5F14 Gölin 18/3 1887 Holmberg Torp. Mats Englund
7D7 Sigrid 17/7 1887 Holmberg Torp. Erik Nylander
48H1 Oskar V. Alex. Lundgren 12/12 1887 Haggatan Skogv. J. A. Lundgren
25C28 Anders Svensk 17/6 1887 Svedjebo Skom. And. Svensk
21D9 Per Olof Staf 12/1 1887 Svedjebo M. Staf
30K3 Anna Brita Forselius 23/8 1886 Fattigg/H-berg Lars P. Forselius
17K25 Johan From 28/5 1887 Bricka Skom. And From
21D8 Margreta Hansdotter 28/8 1887 Lia arb. Hans Persson
21E14 Anna Lif 24/2 1887 Lia arb. And. Lif
6D21 Jonas Erik Bergsman 25/9 1887 Hedvigsfors Per Bergsman
16C3 Karl G. Zimmerman 11/5 1887 Österbo J. A. Norqvist
22B18 Per Erik Sving 28/3 1887 Österbo Sold. Lars Er. Sving
5F12 Johan Emil Ström 3/3 1887 Österbo Sold. Per Erik Ström
24H11 Olof Edvard Hedlund 16/3 1887 Österbo Nils Olsson Hedlund
11T13 Margreta Eriksson 11/10 1887 Lia Bond. Erik Jonsson
37D5 Per Er. Gottfrid Träff 21/12 1887 Hedvigsfors f. Sold. Er. Träff
42D5 Knut Leander Lindgren 13/1 1887 Hedvigsfors Smed. Lars W. Lindgren
15A23 Elof Edvin Wård 27/12 1887 Hedvigsfors Smed. Fredrik Wård
43B4 Anna Ulr. Hammarström 3/7 1887 Blixbo Kol. E. O. Hammarström
15E14 Lars G. Leon. Bergqvist 15/12 1887 Wåtmor arb. Magnus Bergqvist
11F1 Karl Leander Petter 30/1 1887 Moviken E. Ehn’s hush. J. Karlsd:r
22E3 Karl Fredrik Nyström 28/8 1887 Moviken G. A. Nyström
26A31 Eva Regina Hansson 13/2 1887 Moviken H. E. Hanssons E:a
Öregrund Er. Gust. E. Schmidt 13/4 1886 Moviken Ångb. Ske. Emil Schmidt
16A6 Olga Maria Boman 13/10 1887 Moviken L. F. Boman
21L8 Emma Viktoria Krans 2/7 1887 Moviken Jonas Krans
9A18 Fritz Albert Trygg 25/6 1887 Moviken A. Trygg
47A21 Hulda A. Krist. Åkerlund 12/4 1887 Moviken Joh. Åkerlunds E:a
31A12 Anna Ottilia Sinderström 12/7 1887 Strömbacka Smed P. E. Sinderström
45C4 Gustaf Knut Lejdström 20/2 1887 Strömbacka A. F. Lejdström
28D1 Anders Robert Tornberg 15/5 1887 Strömbacka A. P. Tornberg
46C1 Karl Gottfrid Söderström 19/6 1887 Strömbacka A. P. Söderström
64B1 Ernst Leonard Fastén 11/2 1887 Strömbacka J. F. Fastén
12D4 Anders Rickard Berg 11/2 1887 Strömbacka Rättare A. O. Berg
47A15 Anna Josefina Söderlund 12/11 1887 Strömbacka Skom. Jon O. Söderlund
31D2 Anna Cecilia Eriksson 25/1 1887 Strömbacka arb. J. M. Eriksson
47A16 Hulda Teresia Söderlund 28/10 1887 Strömbacka Skom. J. F. Söderlund
35B1 Jonas Erland Persson 17/1 1887 Strömbacka arb. Per Ol. Persson
10B17 Per Erik Jonsson 21/5 1887 Frisbo Bond. Jon Jonsson
47A20 Erik Svensk 18/5 1887 Frisbo Kol. Per Ol. Svensk
41A8 Anders Johansson 20/6 1887 Frisbo Johan Mattsson
46B4 Johanna Matilda Hill 3/3 1887 Frisbo Kol. Anders Hill
47E5 Brita Maria Brandt 30/3 1887 Frisbo Kol. Lars Brandt
43E1 Anna M. Persd:r Olsson 29/4 1887 Frisbo Kol. P. J. Olsson
46A14 Lars Jonsson 27/9 1887 Skärås Kol. Jon Persson
12A12 Anders Fr. W. Sundberg 12/10 1887 Lingås Kol. Fredrik Sundberg
6D22 Hans Erik Ros 6/5 1887 Aggtjärn Kol. Ol. Hanss. Ros
4C10 Anna Wedmark 7/7 1887 Ländsjö Kol. A. E Wedmark
7G13 Per Olof Brink 20/12 1886 Norrhavra f. Pig. Anna Hansdotter
12G17 Anna Ersdotter 9/12 1887 Ö. Stråsjö Bond. Erik Larsson
45E4 Brita Fröjd 28/12 1887 Dragsved Bond. Ol. Jonss. Fröjd
2F44 Sigrid Jonsdotter 12/3 1887 W. Stråsjö Bond. Jon Persson
8H33 Jonas Pålsson 9/12 1887 W. Stråsjö Bond. Pål Jonsson
11H26 Anna Brita Wikström 1/11 1887 Ängebo Klas Henrik Wikström
49D3 Johan Brink 5/7 1887 Ståläng f. Sold. P. E. Brink
36A9 Andreas Bergström 23/10 1887 Ståläng Torp. And. Bergström
3Å58 Brita Kristina Östberg 19/1 1887 Björsarv Bond. Per Erss. Östberg
37A10 Knut Lauren. Söderström 24/7 1887 Björsarv Handl. Jonas Söderström
35G38 Karin Ersdotter 11/9 1887 Klovan arb. Erik Persson
35G50 Marta Stillmark 2/1 1887 Brännås Torp. Jonas Stillmark
8G12 Per Lindberg 27/7 1887 Brännås Torp. Per Lindberg
35G37 Kristina Persdotter 27/7 1887 Brännås Torp. Per Larsson
46F4 Anna Brita Persson 1/3 1887 Brännås f. Pig Brita Persdotter
53B1 Emma Fredrika Torén 18/8 1887 Klovan Lb. And. Torén
14H11 Oskar Wilhelm Hedman 30/12 1887 Brännås H:u M. Blomberg
35G45 Per Felix Albin Ås 7/6 1887 Klovan arb. And. Persson Ås
6D22 Margreta Ros 5/10 1882 Skärås Kol. Ol. Hanss. Ros
4B27 Kerstin Jonsdotter 24/8 1886 N. Stråsjö Bond. Jon Olsson
30K3 Margreta Forselius 11/10 1887 Fattiggården Lars Petter Forselius
46A13 Anna Krist. Olsdotter 28/12 1887 Lindbo Kol. Ol. Persson
5C3 Karl Olof Thyr 23/9 1886 Brännås Torp. Olof Thyr
Hassela Erik Sjögren 15/12 1887 Klovan Hushåll. Märta Sjögren
32A11 A. R.Jernkrok 5/11 1887 Forsa Smed Jonas Järnkrok
Konfirmerad i Forsa
29B7 Ernst Johan Nordin 3/3 1887 Hälsingtuna Bond. A. Nordin H-tuna
Konfirmerad i Hälsingtuna

Klicka på bilden för att se den i ett större format
ko-002-1902

1902-års konfirmander

Fotografen okänd
Kortet ägs av Åke Nätterö

Konfirmandernas namn
Övre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Rad två
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
31B.
32.
33. Per Olsson – Holmstrand Tjärna. Kus-Pellle kallad
34.
35.
36. Anders Olsson Änga/Tjärna. Kus-Ante kallad.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
Rad tre
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52. Kyrkoherde Johan Peter Hedlund
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
Rad fyra
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68. Anna Rönnander Kyrkbyn
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
Främre raden
78. Kerstin Ersdotter Avholm
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 

 

KONFIRMANDER 1903


Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1903 var trots vacklande hälsa, kyrkoherde Johan Peter Hedlund


Johan Peter Hedlund


Johan Peter Hedlund 1830 – 1904
Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

Einar Bergwall 1902 – 1904.
Född 30/7 1874 i Undersvik. Vice pastor.
Inflyttad 17/9 1902 – utflyttad 1/3 1904 till Morkarla i Uppland. Död i Uppsala 2/1 1959Gift 16/6 1904 med Ester Lovisa Alinder född 4/6 1875 i Simtuna i Uppland. Död i Järvsö 28/4 1944.


Carl Wilhelm Roland

Carl Wilhelm Roland 1905 – 1917
Född den 6/4 1859 i Häggesled, Skaraborgs län. Student 1888, teol. fil. ex. 1890, folkskollärarex, 1895, prästvigd. 1893. Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1896 – 1905, komminister i Norrbo och Bjuråker från 15/6 1905 till 1917. Kyrkoherde i Skog 1917 – 1930.
Död den 22/12 1930

Nattvardsbarn i Bjuråker den 30 maj och admittende den 31 maj 1903

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
23D1 Kristina Mejer 13/2 1889 Änga (Målsm.) O. Olsson, Änga
10C20 Per Jonsson 22/5 1889 Änga Bonden Jonas Jonsson
19H15 Erik Jonsson 7/10 1888 Änga Bondem. Jonas Hansson
26A27 Per Olsson 27/1 1888 Berge Bonden Ol. Andersson
41B3 Hildeg. T. M. Burgman 20/1 1888 Berge arb. Burgman
10A13 Anna Marg. Wennberg 18/6 1889 Berge Lb. A. G. Wennberg
45E6 Anna Håden 17/10 1888 Berge Bond. Ol. Perss. Hådén
13A14 Brita Krist. Johansson 16/6 1888 Kyrkbyn Torp.d:r Margta Johansd:r
25D28 Karl Mikael Bjurling 7/11 1888 Friggesund arb. Anders Bjurling
43C3 Karl Oskar Forslin 19/5 1888 Friggesund arb. J. E. Forslin
7F16 Anders Gustaf Gröndahl 9/1 1888 Friggesund arb. K. Fr. Gröndahl
4A17 Anna Eriksson 17/6 1888 Avholm Gästgiv. Erik Olsson
5A40 Anna Margreta Palm 27/7 1889 Avholm arb. K. Gustav Palm
18F2 Frida Elisab. Larsson 28/2 1889 Avholm Målaren Lars Larsson
6F36 Karin Strand 15/12 1887 Svedjebo Bond. Ol. Ersson Strand
Per Erik Lust 1/9 1888 Bricka arb. Erik Lust
20A21 Per Hjalmar Björkén 12/10 1888 Våtmor f. Korpr. J. Perss. Björkén
24H10 Per Arvid Östlund 15/1 1888 Österbo arb. Erik Karlsson
6D19 Karl Severin Udd 13/8 1888 Österbo f. Sold. Erik Udd
42D4 Olof Sigurd Lindgren 27/12 1888 Hedvigsfors Klensmed O. R. Lindgren
42D5 Per Wilhelm Lindgren 16/1 1889 Hedvigsfors Klensmed L. W. Lindgren
6D3 Johanna Katr. Ekström 25/2 1888 Hedvigsfors arb. Per Magn. Ekström
36D4 Erik Fridolf Ekström 25/5 1888 Hedvigsfors arb. L. E. Ekström
24H7 Karl Johan Östlund 27/2 1888 Hedvigsfors arb. L. E. Östlund
16C3 Joh. Katr. Zimmerman 1/4 1889 Österbo Mjöln. J. A. Nordqvist
22B18 Lars Johan Sving 6/2 1889 Österbo f. Sold. L. E. Sving
42E1 Signe Elvira Lindholm 28/1 1889 Näppänge Bond. Erik Lindholm
11C8 Brita Eriksson 16/5 1889 Alsjö arb. Erik Andersson
6H34 Lars Händel Andersson 22/4 1889 Sniptjärn Husman And. Ersson
20A15 Anna Kristina Åsberg 23/9 1888 Skärås arb And. Anderss. Åsberg
24B4 Kristina Sundin 9/7 1888 Frisbo arb. Anders Sundin
5A28 Hulda Sofia Palm 6/3 1888 Strömbacka Mästersvenn. P. O. Palm
64B1 Erland Theodor Fastén 13/12 1888 Strömbacka Smedsdr. J. Fr. Fastén
42A3 Svante G. Wahlström 6/5 1888 Strömbacka M:sven. J., d.y Wahlström
16C2 Hulda Charl. Fernlund 1/7 1888 Strömbacka (Målsm.) J. P. Wahlqvist
61D1 Gerda Hultman 7/5 1888 Moviken Stalldr:en K. P. Hultman
22E2 Anna Mathilda Nyström 13/4 1888 Moviken arb. K. W. Nyström
26A29 Alma Katrina Hansson 1/7 1888 Moviken arb. Joh. Ol. Hansson
24A5 Agnes Nikolina Sundin 25/3 1888 Moviken arb. H. E. Sundin
4V10 Jonas Strid 18/7 1888 Moviken arb. Erik Strid
47A21 Jonas Bernh. Åkerlund 16/5 1888 Moviken arb. Åkerlunds E:a
10C22 Selma Kristina Olsson 13/11 1888 Moviken arb, Jonas Olsson
6B16 Anna Brita Eriksson 24/1 1888 Moviken arb. Erik Eriksson
38A7 Hulda Margr. Hübinette 22/2 1888 Moviken Smed. Joh. Er. Hübinette
8H31 Anna Jonsson 13/3 1889 Västansjö Jon Perssons E:a
7E15 Erik Fredin 5/2 1889 Ramsjö Bonden Er. Ol. Fredin
10E5 Brita Eriksson 30/7 1888 S. Lia Bonden Er. Jonsson
9E15 Sigrid Jonsson 6/1 1888 S. Lia Bonden Jonas Larsson
9E16 Per Molin 12/3 1888 S. Lia Bond. Per P:son Molin
21D8 Brita Hansson 13/12 1888 S. Lia arb. Hans Persson
21E14 Anders Lif 16/4 1889 N. Lia arb. Anders Lif
22D12 Edla Ester Johansson 31/12 1888 S. Dala Lb. Johan Olsson
4B25 Sigrid Jonsson 21/1 1888 Norhavra Lb. Jonas Andersson
46A15 Hjalmar E. Söderholm 26/7 1888 Norrhavra Skrädd. F. El. Söderholm
6E22 Elisabeth Olsson 29/3 1888 Norrhavra Torp. Olof Hansson
44B46 Brita Hall 30/5 1888 Norrberg Torp. Ol. Nilsson Hall
2G10 Brita Larsdotter 20/12 1888 Ö. Stråsjö Förmy. K.. Rudolfs
20G10 Lars Olof Persson 29/10 1888 Ö. Stråsjö Torp. Per Larsson
6D30 Signe Katrina Hjälte 22/12 1888 Norrdala Kol. Johan Hjälte
5D26 Anna Brita Andersd:r 23/4 1888 Norrdala f. Pig. Brita Andersd:r
12D6 Anna Eugenia Eriksson 24/6 1888 Ängebo Skom. Erik Eriksson
43D2 Jakob Hilding Ellström 11/5 1889 Brättingberg Skogv. Joh. Ellström
5E11 Nils Joh. Paul Lindqvist 7/11 1888 Brättingberg Snick. Jonas Lindqvist
16G9 Hilda Elisabeth Larsson 10/2 1889 Brättingberg Lb. Lars Jonsson
53B1 Augusta Thorén 1/1 1889 Klovan Lb. Anders Thorén
8G12 Kerstin Lindberg 27/9 1888 Brändbo Skattetorp. P. Lindberg
35G89 Johanna Helena Qvist 3/8 1888 Svedjorna arb. Joh. Qvist
10G23 Nils Magnusson 4/1 1888 Brändbo Lb. Magnus Nilsson
33E1 Elin Klarqvist 8/12 1888 Brändbo Klarqvist’s E:a
43A18 Lars Herman Larsson 4/11 1888 Nyåker Bond. Lars Persson
24A16 Per Johansson 6/5 1888 Norrhavra Lb. J. O. Persson Sund
23A4 And. Persson 9/4 1888 Tomsjö Bond. Per Persson
Konfirmerad i Norrbo
59B1 J. M. Mackin 9/5 1888 Rökullen Kol. Per Mackin
Konfirmerad i Hassela

 

ko-003-signatur
1903-års konfirmationsbok är underskriven av vice pastor Einar Bergwall.
Klicka på bilden för att se den i ett större format

Konfirmander i Bjuråker 1903. Bilden skänkt av Anna Persson, Lif-Anna
ko-005-1903-placering

Konfirmandernas namn
Övre raden
1.
2. Anders Lif Norrlia
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Rad två
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Rad tre
25. Anna Åsberg Skärås ?
26. Anna Margareta Palm Avholm
27.
28.
29.
30.
31. Sigrid Jonsson Sörlia (Per-Hans-Sigga)
32. Brita Eriksson Sörlia
33.
34.
35. Komminister Carl Wilhelm Roland
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
Rad fyra
44.
45.
46.
47.
48. Anna Matilda Nyström Moviken
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56. Brita Larsdotter Stråsjö
57.
Främre raden
58.
59.
60. Karin Strand Svedjebo
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
69.
70.
71.

 

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

V söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 

 

KONFIRMANDER 1904



Johan Peter Hedlund

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904
Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.


Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1904 var troligen vice pastor Carl Peter Rudbäck Nilsson

Carl Peter Rudbäck Nilsson 1904 – 1905
Född 1/3 1863 i Kråkshult i Småland. Vice pastor inflyttad till Ånga i Bjuråker från Skepptuna den 7/5 1904. Gift 14/7 1906 med Aurora Charlotta Jeanette Olsson född 8/7 1882 i Refsund i Jämtland. En dotter Signild Margareta född 29/9 1907. Hustrun avled 12/8 1931 i Hille i Gästrikland. Utflyttad från Bjuråker till Njutånger 15/11 1905. Flyttade därifrån till Hille 23/5 1906.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 22 april och admittende den 23 april 1904

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
57E1 Ragnar Teodor Jonsson 9/6 1889 Kyrkbyn arb. Johan Jönsson
10D11 Per Wilhelm Trygg 20/9 1889 Friggesund arb. P. O. Trygg
H-sand Gustaf Julius Hammar 15/2 1890 Friggesund S:mak. Er. Aug. Hammar
7F16 Karl Johan Gröndahl 28/7 1889 Friggesund arb. Karl Fredr. Gröndahl
29F2 Per Oscar Forslund 12/3 1890 Friggesund Mjöln. Aug. O. Forslund
16G13 Paul Abel Nordin 1/1 1889 Friggesund Lb.d:r Brita Pålsdotter
2F18 Lars Olsson 2/8 1889 Avholm Bond. Olof Andersson
6F36 Lars Strand 7/8 1889 Svedjebo f. Sold. Ol Strand
6H39 Victor Eugen Eriksson 7/9 1890 Bricka Bond. Erik Eriksson
17K25 Lars Erik From 12/9 1889 Bricka Skom. Anders From
17K26 Per Fredrik Norin 30/3 1889 Våtmor Kol. Dan. Fredr. Norin
6C11 Albert W. Samuelsson 6/3 1890 Hedvigsfors Per W. Samuelsson
46A14 Olof Victor Jonsson 20/6 1889 Skärås Kol. Jon Persson
20A11 Erik Arvid Eriksson 29/6 1889 Skärås Torp. Er. Persson
16F1 August Albert Hägg 18/9 1889 Lensjö Kol. Jon Nilsson Hägg
66D3 Anders Olof Bladh 11/9 1889 Lensjö Kol. Per Hanss. Bladh
47A19 Nils Jonsson 15/4 1889 Frisbo Kol. Jon Larsson Fritz
47A20 Anders Gustaf Svensk 21/12 1889 Frisbo Kol. Per Olof Svensk
33B3 Olof Mathias Winlund 17/3 1889 Strömbacka Smed. Karl Aug. Winlund
47G1 Jonas Gunnar Fernlund 31/5 1890 Strömbacka Smed. Jonas G. Fernlund
42A5 Lars Hilding Brodin 4/2 1889 Strömbacka Skogv. Per Brodin
42D6 Karl Adolf Berg 7/3 1890 Strömbacka Mjöl. Alfr. Berg
28H7 Fritz J. G. Fagerström 15/5 1890 Strömbacka Smed. And. J. Fagerström
6D21 Lars Axel Bergsman 27/4 1890 Strömbacka Byggm. Per Bergsman
47A16 Adolf Fredrik Söderlund 19/2 1890 Sörgimma Skom. Johan F. Söderlund
Öregrund Alfred Petrus Schmidt 24/8 1889 Moviken Sjök. Emil A. Schmidt
9A15 Karl Reinhold Fernström 3/1 1889 Moviken arb. Dan Gust. Fernström
13E16 Lars Oscar Leonard Wik 28/9 1889 Moviken arb. Ol. Larsson Wik
36A11 Olof Bergström 18/2 1890 Ramsjö Bond. A. Perss. Bergstr.
44B44 Per Leonard Persson 13/7 1889 Ytterhavra arb. Per Nilsson
15H10 Nils Persson 3/5 1889 N. Lia Lb. Per Jonsson
9Å41 Johan A. Dahlström 5/9 1888 Holmberg Torp. And. Dahlström
7D7 Per Adolf Nylander 11/11 1889 Holmberg Torp. Erik Nylander
Lars Erik Skoglund 3/9 1888 Holmberg Målsm. Lars Skarp
16G16 Erik Olof Eriksson 9/7 1889 Ö. Stråsjö Bond. Erik G. Eriksson
6B11 Johan K. L. Larm 4/10 1889 Björsarv f. Lb. Erik Larm
19B24 Lars Edvin Hansson 2/8 1889 V. Stråsjö Bond. Hans Larsson
25C23 Erik Persson 11/1 1890 Nyåker Torp. Per Erss. Lek
43A18 Anders Larsson 13/1 1890 Nyåker Bond. Lars Persson
7G12 Brita Larsson 3/8 1889 Spångmyra Bond. Lars Olsson
13G10 Anna Olsson 30/8 1889 Tjerna Bond. Ol. Persson
66B1 Hildur Margreta Högberg 20/7 1889 Skålsvedja Handl. Aug. Högberg
6G21 Anna Lovisa Lundgren 17/2 1890 Haggatan Skrädd. J. A. Lundgren
24A24 Johanna M. Berglund 6/6 1889 Österbo Skom. Nils Berglund
43B4 Greta S. E. Hammarström 18/4 1890 Blixbo Er. Ol. Hammarström
17K27 Anna Brita Norin 4/5 1889 Alsjö Kol. Anders Norin
68D1 Karin Hansson 10/2 1890 Frisbo Kol. Per Hansson
47E5 Margr. Katrina Brandt 29/3 1889 Frisbo Kol. Lars Brandt
20D6 Anna W. Nordholm 16/3 1890 Strömbacka Smed Gust. H. Nordholm
38A11 Krist. Wilh. Hellberg 19/12 1889 Strömbacka Smed. Johan R. Hellberg
13N14 Anna Eugenia I. Gill 13/7 1890 Strömbacka arb. Ol. Gill’s E:a
61D1 Hildur Hultman 2/11 1889 Moviken Stalldr. Karl P. Hultman
26A32 Emilia A. Hansson 6/5 1889 Moviken arb. Gustav Hansson
29C7 Helga H. Pettersson tv. 4/5 1889 Moviken arb. Ol. Pettersson
29C7 Anna E. Pettersson tv. 4/5 1889 Moviken arb. Ol. Pettersson
5A35 Edith Kristina Sjöholm 3/8 1889 Moviken arb. P. Wikberg (inacko.)
10B15 Brita Jonsson 27/11 1889 Västansjö Bond. Jon Nilsson
11T13 Karin Eriksson 12/12 1889 S. Lia Bond. Erik Jonsson
6G19 Sigrid Maria Elfving 28/8 1889 N. LIa Kyrkv. J. A. Elfving
17A11 Maria M. Krist. Åslund 22/2 1889 Sördala f. Kol. And. Åslund
43A31 Hulda Sofia Dahlberg 16/5 1889 Norrberg Skom. Nils Dahlberg
19B21 Margreta Andersson 18/11 1889 Ängebo Bond. Anders Andersson
5E17 Hedda Olsson 15/3 1890 Ängebo Torp. Ol. Eriksson
35G45 Hildur K. Förnelia Åhs 19/4 1889 Brännås arb. And. Persson Åhs
46F4 Märta Sigrid Persson 4/11 1889 Brännås Pig. Br. Persd:r (Junker)
54B5 Emma Elisab. Mattsson 13/4 1890 Elgebo Lb. Mats Persson
50C1 Kristina Wik 18/6 1889 Ö. Bränn:n f. Kol. Jon Eriksson Wik
10B16 E. V. Mattsson 2/5 1890 Frisbo Mats Nilssons E:a
Konfirmerad i Hassela
27D5 Fri. B. Storm 15/11 1889 Frisbo Kol. Erik Larsson Storm
Konfirmerad i Hassela
Hassela E. G. Mejer 7/11 1889 Vakåsen Torp. Jonas Mejer
Konfirmerad i Hassela
Rolf Acha. Arvidss. Zind. 28/12 1888 Hedvigsfors Salomon A. ?? Zindman
Konfirmerad i Husby Uppsala län
25A16 M. Tingelöf 25/10 1889 Hedvigsfors Skogv. Nils Fr. Tingelöf
Konfirmerad i Hudksvall
57B1 Ma. Eriksson 31/12 1889 Oxåsen Torp. Sven Eriksson
Konfirmerad i Idenor
H. Skoglund 9/5 1889 Hocksta förs Er. ??? Skoglund
Konfirmerad i Hocksta


ko-002-1904
1904-års konfirmander i Bjuråker
Fotograf: Okänd
Kopierat bild från en okänd ägare.

ko-003-1904-placering

Konfirmandernas namn
Övre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12
Rad två
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Albert Samuelsson Hedvigsfors
Rad tre
27.
28.
29.
30.
31. Per Nylander Holmberg
32.
33.
34.
35.
36. Nils Jonsson Frisbo
37.
38.
Rad fyra
39. Lars Olsson Hästnäs
40.
41.
42.
43.
44.
45.
Rad fem
46. Anna Olsdotter/Holmstrand Tjärna, gift Wengelin
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55. Vice pastor Carl Peter Rudbäck Nilsson
56.
57.
58.
59.
60. Hedda Olsson Ängebo
Främre raden
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72. Hildur Margareta Högberg Skålsvedja
73.
74.
75.


Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 

 

KONFIRMANDER 1905

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1905 var kyrkoherde Oskar Levin Ringqvist och 1905 – 1917 och komminister Carl Willhelm Roland


Oskar Ringqvist

Oskar Levin Ringqvist
Född den 28 februari 1857, i Gust Ad. församling, son till hemmansägare J. Ringqvist o. h. h. Johanna Johansdotter. Gift 15/9 1889 med Gerda Christina Elg från Gävle. Stud. 1876, prv. 1880. Kapellpred. i Katrineberg och Annefors 1890, komminister i Norrbo 1894, kyrkoherde i Bjuråker 13/10 1905. Död den 13/4 1939


Carl Wilhelm Roland

Carl Wilhelm Roland
Född den 6 april 1859 i Häggesled, Skaraborgs län. Stud. 1888, teol. fil. ex. 1890, folkskollärarex, 1895, prv. 1893. Kapellpred. och skollärare i Nianfors 1896 – 1905, komminister i Norrbo och Bjuråker 1905 – 1917, kyrkoherde i Skog 1917 – 1930. Död den 22 dec. 1930

Nattvardsbarn i Bjuråker den 22 april och admittende den 23 april 1905

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
26A27 Lars Olsson 28/12 1890 Berge 3 Hemm:äg Olof Andersson
5D28 Sigrid Katrina Bjurling 5/2 1891 Friggesund arb. Andwrs M. Bjurling
25B4 M. L. E. Eriksson Kvick 8/5 1891 Friggesund arb. Johan Erik Kvick
66B1 Sven Gottfrid Högberg 27/12 1890 Skålsvedja Lb. August Högberg
18F2 Lars Bernhard Larsson 19/4 1891 Avholm Mål. Lars Karsson d.y
21D10 Erik Emanuel Lindberg 28/2 1891 Haggatan arb.d:r Margreta Frisk
49E9 Kristina Lidell 22/4 1891 Svedjebo Skräd. Per Olss. Lidell
17K26 Anders Ernst Norin 2/3 1891 Våtmor Kol. Daniel Fr. Norin
16C3 Herman Jan Zimmerman 8/7 1891 Österbo Mjöln. Joh. A. Nordqvist
37D5 Alma Krist. I. Träff 31/5 1891 Österbo f. Sold. Er. Johan Träff
22B18 Nils Oskar Sving 23/5 1891 Österbo Lars Erik Sving
14B13 Nanny Helena Hedberg 29/5 1891 Österbo Mål. Per Gustav Hedberg
15H9 Greta Krist. Andersson 22/11 1890 Blixbo And. Persson’s E:a Anna
42D4 Gustav Einar Lindgren 2/2 1891 Hedvigsfors Olov Rudolf Lindgren
21L9 Jonas Gerhard Sjö 21/6 1891 Skärås arb. Per Falk
12A12 Elin Anna M. Sundberg 5/11 1890 Lingås Kol. Fredrik Sundberg
46A13 Margreta Olsson 6/10 1890 Lindbo Kol. Olof Persson
4C10 Emma Krist. Wedmark 28/7 1890 Lensjö Kol. Anders Er. Wedmark
22A8 Anna M. E. Ruckman 20/11 1889 Lensjö Skogv. Karl L. Ruckman
59B1 Emma Mackin 13/12 1890 Rökullen Kol. Per Mackin
8A15 Klas A. Hübinette 19/12 1890 Strömbacka Smed. Klas V. Hübinette
36E1 Anna Maria Rann 9/1 1891 Strömbacka Smed. Per Johan Rann
47A15 August H. Söderlund 6/2 1891 Strömbacka Jonas O. Söderlund
Grythyttan Anders Gustav Forsberg 17/11 1890 Strömbacka Smed. Anders E. Forsberg
6E21 Olof Persson 4/2 1892 Sörgimma Kol. And. Per Andersson
22E3 Frans Albert Nyström 8/7 1890 Moviken arb. Gust. A. Nyström
14H14 Agda Maria Andersson 17/4 1891 Moviken Stalldr. Hans Andersson
26A29 Ernst Viktor Hansson 31/1 1891 Moviken arb. Johan O. Hansson
21L8 Edla Regina Krans 2/5 1890 Moviken arb. Jonas Jonss. Krans
24B5 Johanna Sundin 18/9 1890 Moviken arb. Hans Erik Sundin
29C7 Olof Elfrid Pettersson 29/3 1891 Moviken arb. Olof Pettersson
Grythyttan Karl Edvard Eriksson 10/5 1891 Moviken arb. Edvard Eriksson
47A21 Nanny Ulrika Åkerlund 6/7 1890 Moviken arb. Joh. Åkerlunds E:a
6B16 Anders Gustav Eriksson 1/7 1890 Moviken arb. Erik Ersson (Tum)
23E1 Axelina Norin 12/1 1891 Moviken arb. Johan E. Klason
23D1 Per Erik Mejer 1/1 1891 Å Församl. Kringst. Anna M. Karlsd:r
21D8 Johanna Hansson 24/6 1891 S. Lia arb. Hans Perss. E:a Brita
15H10 Kristina Persson 12/2 1891 N. Lia Lb. Per Jonsson
22D12 Anna Brita Olsson 22/3 1890 S. Dala Lb. Johan Olsson
19B22 Edla Juliana Hansson 3/1 1891 Norrberg Bondson Hans Hansson
6E22 Karin Olsson 10/2 1891 Norrberg Olof Hansson
44B46 Ida Hall 1/4 1890 Norrberg arb. Nils Hall
56E2 Lars Johan Olsson 28/6 1890 Dragsved arb. Olof Larsson
55F1 Johan Olof Svensson 18/9 1890 W. Stråsjö Bond. Jonas Olof Svensson
4B23 Anna Eriksson 21/7 1891 W. Stråsjö Lb. Erik Eriksson
4B27 Olof Jonsson 13/6 1890 W. Stråsjö Bonde Jonas Olsson
35G90 Helge E. L. Nyqvist 29/7 1890 Ängebo Lb. Henrik Nyqvist
15H12 Margreta Krist. Nilsson 26/2 1891 Ståläng Torp. Nils Wallström
36A9 Anna Katr. Bergström 17/4 1890 Ståläng And. Bergströms E:a Ingrid
54B8 Karl Albin K. Eriksson 28/1 1890 Björsarv Lb. Erik Persson
1B19 Per Viktor Berg 31/5 1890 Björsarv Bonde Per Perss. Berg
22B19 Johan Dahl 22/11 1890 Björsarv arb. Olof Jonss. Dahl
4B47 Signe Matilda Norberg 1/9 1890 Björsarv Skom. Anders Norberg
27A18 Per Johan Andersson 2/1 1891 Tallbacken Torp. Anders Erss. Ring
43D2 Oskar G. Ellström 29/11 1890 Brättingberg Skogv. Johan Ellström
5E11 Jonas R. Lindqvist 26/10 1890 Brättingberg Snick. Jonas Lindqvist
53B1 Charlotta Torén 26/9 1890 Klovan Lb. Anders Torén
35G37 Brita Persson 26/6 1890 Klovan Torp. Per Larsson
35G57 Anna Br. Emi. Johansson 1/12 1890 Klovan Brita Fredin
35G45 Anders Konrad S. Ås 13/1 1891 Klovan arb. Anders Perss. Ås
35G89 Per Johan Kvist 3/11 1890 Svedjorne arb. Johan Perss. Kvist
33E1 Ludvig T. Klarqvist 9/9 1890 Brändbo Lb. O. Klarqvist’s E:a Krist.
6E18 Anna Fredrika Olsson 26/12 1890 N. Storåsen arb. Fredrik Olsson
16T21 Frida K. Roos 11/6 1891 Forsa förs. Arb. Olof Roos
Konfirmerad i Forsa
30G25 N. A. Gustafsson 13/9 1890 Kyrkbyn arb. N. G. Pettersson E:a
Konfirmerad i Norrbo
23A4 K. Persdotter 25/6 1890 Tomsjö Lb. Per Persson
Konfirmerad i Norrbo
24C7 S. K. Svensson 14/1 1891 Furuberg Kol. Per Er. Svensson
Konfirmerad i Hassela
42D7 E. Fridolfsson 12/9 1890 Hedvigsfors Handl. F. K. Fridolfsson
Konfirmerad i Ramsjö
Bjuråker I. Bovallius 24/3 1889 Strömbacka Förv. T. W. A Bovallius
Konfirmerad i Ramsjö
Bjuråker E. Bovallius 1/11 1890 Strömbacka Förv. T. W. A Bovallius
Konfirmerad i Ramsjö
38F1 A. Backlund 7/1 1887 Norrberg Torp. Svante Backlund
Konfirmerad i Norrbo


ko-003-1905
Konfirmander 1905

Fotografen okänd
Fotots ägs av Åke Nätterö

ko-004-1905-placering
Konfirmandernas namn
Övre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Andra raden
14. Lars (Hojars) Svedjebo
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31. Gottfrid Högberg Skålsvedja
32.
33.
34.
35.
Tredje raden
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44. Elin Sundberg Lingåsen ?
45.
46.
47. Anna Kallberg Strömbacka
48. Kristina Lidell Svedjebo
49.
50.
Främre raden
51.
52.
53.
54. Anna Rann, gift Berg Strömbacka
55.
56.
57.
58.
59. Komminister Carl Wilhelm Roland
60. Frida Roos, gift Fagerström
61.
62.
63.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 

 

KONFIRMANDER 1906

Kyrkans företrädare i Bjuråker från 1905 var kyrkoherde Oskar Levin Ringqvist och 1905 -1917 komminister Carl Wilhelm Roland


Oskar Levin Ringqvist


Oskar Levin Ringqvist
Född den 28 februari 1857, i Gust Ad. församling, son till hemmansägare J. Ringqvist o. h. h. Johanna Johansdotter. Gift 15/9 1889 med Gerda Christina Elg från Gävle. Stud. 1876, prv. 1880. Kapellpred. i Katrineberg och Annefors 1890, komminister i Norrbo 1894, kyrkoherde i Bjuråker 13/10 1905. Död den 13/4 1939.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 12 maj och admittende den 13 maj 1906

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
41B3 Erik Emil Burgman 25/1 1891 Berge H:ägare Erik Olof Burgman
8D6 Per Johan Holm 21/11 1891 Berge H:ägare Hans Erik Holm
11H25 Nanna Larsdotter 11/5 1891 Änga H:ägare Lars Persson
28G14 Nils Bernhard Berg 21/7 1891 Tjärna Huskv. Brita Eriksdotter
29G19 Kristina Nilsdotter 17/8 1891 Tjärna H:ägare Nils Larsson
13G10 Sigrid Olsdotter 21/10 1891 Tjärna H:ägare Olof Persson
19B24 Anna Maria Hansdotter 5/5 1891 Kyrkbyn Lb. Hans Larsson
39J5 Hanna Munter 25/9 1891 Kyrkbyn arb. Olof Munter
10B14 Jonas Olof Eriksson 8/4 1891 Kyrkbyn f. H:ägare Erik Ersson
7F16 Katr. Krist. Fredr. Gröndal 11/4 1891 Friggesund arb. Karl Fr. Gröndal
48H1 Hilda Eugenia Lundgren 25/2 1892 Haggatan Skräd. Joh. Alfr. Lundgren
43A16 Karl Edvard Krans 25/12 1891 Svedjebo arb. Karl Erik Krans
6F25 Anders Blom 2/5 1891 Bricka H:ägare Jonas Blom
10D17 Fredrik Gustaf Norell 18/6 1891 Våtmor Korpr. J. Björkén (styvfade.)
15E14 Anders Erhard Bergqvist 15/3 1892 Våtmor arb. Magnus Bergqvist
24A24 Signe Margreta Berglund 26/9 1891 Österbo Skom. Nils Berglund
6F37 Margreta Ljus 22/8 1891 Österbo f. Sold. Pål Ljus
43B4 Per Erik Hammarström tv. 16/3 1892 Blixbo Kol. E. Ol. Hammarström
43B4 Hulda M. Hammarström tv. 16/3 1892 Blixbo Kol. E. Ol. Hammarström
6D19 Johanna Alb. Eug. Udd 19/12 1891 Österbo f. Sold. Erik Udd
6F36 Anna Strand 25/9 1891 Svedjebo H:ägare Olof Strand
42D2 Anna Sofia Lindgren 19/12 1891 Hedvigsfors Smed. Per J. A. Lindgren
5E23 Anna-Brita Karlsson 3/12 1891 Alsjö Torp.d:r Anna Johansdotter
4B21 Brita Margr. Larsdotter 21/7 1891 Alsjö Torp. Lars Jönsson
9A17 Johan Alb. Perss. Rahm 20/12 1890 Sniptjärn Kol. Per Olsson Rahm
20A15 Edla Sigrid Åsberg 18/8 1891 Skärås arb. Anders Åsberg
47C1 Helena M. Holmqvist 25/10 1891 Lindbo Kol. Gustaf Holmqvist
47E5 Lars Erik Brandt 10/1 1892 Frisbo f. Kol. Lars Brandt
24B4 Anna Sundin 25/2 1892 Frisbo Kol. Anders Sundin
38A12 Emma Hellberg 28/3 1892 Strömbacka Smed. Daniel Hellberg
64B1 Karl Bernhard Fastén 27/8 1891 Strömbacka Smed. Johan Fr. Fastén
45C4 Tekla Krist. Lejdström 20/8 1891 Strömbacka Smed. And. Fr. Lejdström
43A3 Thyra Teresia Wahlström 23/2 1892 Strömbacka Smed. Johan Wahlström
33B3 Ester Katr. Winlund 8/2 1891 Strömbacka Smed. Karl Aug. Winlund
15E16 Hulda Kristina Horn 23/12 1891 Strömbacka arb. Karl Fritiof Horn
Anna Emilia Forsberg 18/4 1892 Strömbacka Smed. And. Eman. Forsberg
28A15 Johan Fredrik 9/9 1891 Sörgimma arb. J. E. Finnström (styvfa.)
Öregrund E. Gerhard Schmidt 11/9 1891 Moviken Kapt. Emil A. Schmidt
10B15 Anna Krist. Jonsdotter 17/8 1891 Westansjö He:ägare Jonas Nilsson
19H18 Emma Katr. Engberg 21/3 1891 Vestansjö Byggmä. Anders Engberg
36A13 Per Bergström 9/8 1891 Vestansjö He:ägare Per Bergström
8F10 Erik Persson 1/11 1891 Ramsjö He:ägare Per Eriksson
13E22 Per Olof Albert Östlin 8/2 1892 Ramsjö Torp. Erik Östlin
21E14 Karin Lif 29/11 1891 N. Lia arb. Anders Lif
22D12 Olof Johansson 25/12 1891 Sördala Lb. Johan Olsson
9Å41 Margreta A. Dalström 21/1 1892 Holmberg Torp. Anders Dalström
30K3 Klara Lovisa Forselius 6/8 1891 Fattiggården arb. Lars P. Forselius
10D14 Erik Olof Lust 20/11 1890 Fattiggården f. Pig. Kerstin Lust
4B25 Anders Jonsson 3/9 1891 Norrhavra Lb. Jonas Andersson
43A31 Nils Olof Dalberg 10/4 1892 Norrberg Skom. Nils Dalberg
11H13 Alma Henrietta Olsdotter 22/8 1892 Ö. Stråsjö avl. Kol. Olof Ersson
8H33 Erik Johan Strand 20/7 1892 V. Stråsjö He:ägare Pål Jonss.(styvfa)
1E27 Per Jonsson 28/8 1891 V. Stråsjö He:ägare Jonas Persson
23H18 Anna Olivia Hjelte 16/5 1892 Norrdala Kol. Johan Hjelte
24A29 Erik J. Fridström 24/4 1892 Norrdala avl. arb. Anders Fridström
12D6 Johanna Krist. Eriksson 24/6 1892 Ängebo Skom. Erik Eriksson
6F30 Per Olof 5/11 1891 Ängebo Husm. Lars Ersson
49D3 Erik Brink 22/8 1891 Ståläng f. Soldat Per Er. Brink
15H11 Margreta Helena Olsdotter 19/9 1891 Ståläng f. Torp. Olof Eriksson
48F7 Emma Alber. Larsdotter 25/4 1892 Björsarv Lb. Lars Johansson
54B8 Matilda Katr. Eriksd:r 28/12 1891 Björsarv Lb. Erik Persson
1B19 Brita Berg 6/6 1892 Björsarv He:ägare Per Berg
19B25 Per Joh. V. Persson 12/2 1892 Nyåker Torp. Per Larsson
1G44 Brita Kristina Hedberg 18/7 1891 Nyåker avl. Torp Lars Hedberg
54B5 Ida Maria Hanson 15/5 1892 Elgebo Lb. Hans Persson
24C6 Kristina O. Karlsson 9/10 1891 Sniptjärn Kol. Emil Karlsson
6F46 S. K. Larsson 16/11 1890 Bergsjö Sara Helena Eriksd:r
Konfirmerad i Bergsjö
47A23 Marta K. Söder 9/7 1892 Ljusdal Greta Söder
Konfirmerad i Ljusdal
35G48 A.M. Eriksd:r 20/2 1892 Furuberg arb. Erik Erss. Gulick
Konfirmerad i Hassela
6F47 Frida J. Ling 20/3 1892 Furuberg Kol. Erik Larsson Ling
Konfirmerad i Hassela
G. Ringqvist 3/7 1890 Änga Kyrkoh. Oskar L. Ringqvist
Konfirmerad i Hassela
Hudiksvall L. Wiklund 17/11 1890 H-vall Fotograf J. Wiklund
Konfirmerad i Hudiksvall
Delsbo Harry Netzler 20/7 1891 Johannesberg Apotekare A. Netzler
Konfirmerad i Delsbo


ko-002-1906
1906 års konfirmander

Fotograf: Okänd

ko-003-1906-placering
Konfirmandernas namn
Övre raden
1.
2.
3. Emil Burgman Berge
4.
5.
6.
7. Kyrkoherde Oskar Ringqvist
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Rad två stående
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
Rad tre sittande
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
Främre raden
54.
55.
56.
57.
58. Kristina Nilsdotter Tjärna, gift Klarqvist
59.
60.
61. Siggan Olsdotter/Holmstrand Tjärna, gift Olsson
62.
63.
64.
65. Margareta Helena Olsdotter Ståläng
66.
67.
68.
69.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 

 

KONFIRMANDER 1907

Kyrkans företrädare i Bjuråker från 1905 var kyrkoherde Oskar Levin Ringqvist och 1905 -1917 komminister Carl Wilhelm Roland


Oskar Levin Ringqvist


Oskar Levin Ringqvist
Född den 28 februari 1857, i Gust Ad. församling, son till hemmansägare J. Ringqvist o. h. h. Johanna Johansdotter. Gift 15/9 1889 med Gerda Christina Elg från Gävle. Stud. 1876, prv. 1880. Kapellpred. i Katrineberg och Annefors 1890, komminister i Norrbo 1894, kyrkoherde i Bjuråker 13/10 1905. Död den 13/4 1939.


Carl Wilhelm Roland

Carl Wilhelm Roland Född den 6 april 1859 i Häggesled, Skaraborgs län. Stud. 1888, teol. fil. ex. 1890, folkskollärarex, 1895, prv. 1893. Kapellpred. och skollärare i Nianfors 1896 – 1905, komminister i Norrbo och Bjuråker 1905 – 1917, kyrkoherde i Skog 1917 – 1930. Död den 22 dec. 1930
Nattvardsbarn i Bjuråker den 18 maj och admittende den 19 maj 1907

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
14D7 Anna Charlotta Ortman 26/7 1892 Vedmyra arb. Karl Ad. Ortman
35A8 Karin Kämpe 7/3 1893 Änga f. Soldat Per Kämpe
8B15 Lars Lie 21/11 1892 Målare Per Lie
58C2 Lars Henrik Ljung 15/2 1893 Avholm f. Sold. Jonas Olof Ljung
5A40 Lars Henrik Palm 20/9 1892 Avholm arb. Karl Gust. Palm
66B1 Nils Ossian Högberg 9/8 1892 Skålsvedja Handl. August Högberg
6H39 Emil Gottfrid Eriksson 11/8 1892 Bricka H:ägare Erik Eriksson
20A21 Jonas Oscar Björkén 4/7 1893 Våtmor Jonas Larm Björkén
14B13 Astrid Olivia Hedberg 5/10 1892 Österbo Mål. Per Gustaf Hedberg
25A16 Hilda Tingelöf 13/3 1892 Hedvigsfors Skogv. Nils Fr. Tingelöf
11C8 Jon Olof Eriksson 26/1 1893 Alsjö Kol. Erik Andersson
9A17 Axel Albin Rahm 24/7 1892 Sniptjärn Kol. Per Olsson Rahm
46A14 Erik Edvard Jonsson 13/2 1892 Skärås Kol. Jon. Persson
20A11 Margreta U. Eriksdotter 5/7 1892 Dragås Torp. Erik Persson
46A13 Katrina Elisab. Olsdotter 25/1 1893 Lingås f. Kol. Olof Persson
16F1 Frida Kristina Hägg 7/7 1892 Länsjö Kol. Jon Nilsson Hägg
22A8 Hildur Pauli. Ruckman 27/4 1893 Länsjö Skogv. Karl Ludv. Ruckman
4C10 Per Erik Wedmark 18/4 1893 Länsjö Kol. And. Er. Wedmark
31K6 Johan A. A. Bergström 3/2 1893 Länsjö f. Pig. Brita Bergström
27D5 Jenny Elida Storm 13/7 1892 Frisbo Kol. Erik Storm
10B16 Brita Mattsdotter 1/2 1892 Frisbo avl. Kol. Matts Nilsson
15D2 Helena Maria Sjöstedt 29/7 1892 Strömbacka Smed. Jonas W. Sjöstedt
42D6 Johan Gunnar Berg 7/11 1892 Strömbacka arb. Alfred Berg
6D21 Johan Bergsman 29/8 1892 Strömbacka Byggm. Per Bergsman
38A11 Einar Gust. L. Hellberg 28/10 1892 Strömbacka Smed. Joh. Reinh. Hellberg
47G1 Hilmer Leander Fernlund 21/11 1892 Strömbacka f. Smed Jon Gust. Fernlund
19N6 Margreta Jonsdotter 11/5 1892 Sörgimma Kol. Jon Er. Larsson
47A16 Serafia Tekla Söderlund 1/9 1892 Sörgimma Skom. Joh. Fr. Söderlund
9B13 Maria E. Selahn Sundberg 7/6 1892 Moviken arb. Jonas Gust. Sundberg
21L8 Anna Elvira Krans 9/7 1892 Moviken arb. Jonas Krans
24B5 Wilhelmina Charl. Sundin 8/9 1892 Moviken arb. Hans Erik Sundin
12C5 Beda Eugenia Edlund 31/3 1892 Moviken arb. Olof Edlund
23E1 Johan Waldemar Norin 9/5 1892 Moviken J. Edvin Pe. Kl. (styvfader)
36A13 Lars Bergström 19/2 1893 Västansjö H:ägare Per Bergström
9Å39 Jonas Dalström 11/1 1893 Västansjö Torp. Jonas Dalström
29G18 Kerstin Jonsdotter 11/2 1892 Västansjö H:ägare Jonas Larsson
10B15 Karin Jonsdotter 9/12 1892 Västansjö H:ägare Jonas Nilsson
36A11 Kerstin Bergström 29/11 1892 Ramsjö H:ägare Anders Bergström
8G16 Hulda Kristina Alcén? 19/9 1892 Tomsjö Lb. Nils Petter Alcén
8H32 Margreta Olsdotter 5/5 1892 Sördala Torp. Olof Jonsson
10D14 Julia Kristina Lust 18/3 1893 Holmberg f. Pig. Kerstin Lust
46F5 Jon Erik Persson 14/12 1892 Holmberg avl. f. Pig. Anna Persdotter
36A8 Anders Bergström 3/3 1891 Norrhavra Lb. Anders Bergström
36A8 Johan Bergström 8/8 1892 Norrhavra Lb. Anders Bergström
3F16 Marta Olsdotter 8/1 1893 Ö. Stråsjö H:ägare Olof Hansson
55F1 Jonas Samuel Jonsson 20/8 1892 W. Stråsjö H:ägare Jonas O. Svensson
11H26 Anders Olof Wikström 16/8 1892 Ängebo H:ägare Klas H. Wikström
3Å58 Johan Östberg 31/12 1892 Ängebo H:ägare Per Östberg
43D2 Erik Hjalmar Ellström 6/3 1893 Brättingberg Skogv. Johan Ellström
1G46 Lars Daniel Wallström 9/5 1892 Brännås Torp. Daniel Wallström
35G89 Olof Rickard Qvist 24/2 1893 Svedjorne arb. Johan Qvist
22D11 Anna Maria Hansdotter 23/9 1891 Svedjorne Torp. Anders Gagner
5C3 Hulda Fredlund 16/8 1891 Brännås Skrädd. Jonas Fredlund
6E18 Frida Matilda Olsson 13/12 1892 N. Storåsen arb. Fredrik Olsson
36A11 Karin Bergström 29/11 1892 Ramsjö H:ägare And. Bergström
44B46 Anna Hall 10/4 1891 Norrhavra Lb. Nils Hall
9V20 Olof Krans 31/1 1892 Gammelsträ. F. Pig. Brita Chri. Krans
Konfirmerad i Norrbo
1Z16 Nils Jonsson 23/11 1892 Vedmyra H:ägare Jon Nilsson
Konfirmerad i Norrbo
26A33 Anna Hanss. 25/1 1893 Fönebo Kol. Fredrik Hansson
Konfirmerad i Norrbo
8U1 Tilda Wiberg 27/9 1892 Fönebo f. Kol. Lars Wiberg
Konfirmerad i Norrbo
2F27 Ka. K. Bergen 23/4 1893 W. Stråsjö arb. Anders Bergen
Konfirmerad i Norrbo
56B5 Erik L. Bylund 2/10 1892 Sniptorp Kol. Nils Erik Bylund
Konfirmerad i Hassela
6F62 Oliv. K. Ljunglöf 1/1 1893 Furuberg arb. Per Ljunglöf
Konfirmerad i Hassela
10B19 Per W. Mattsson 2/8 1892 Frisbo H:ägare Matts Mattsson
Konfirmerad i Hassela
11H23 Anton. I. Svensson 3/4 1893 Tallbacken arb. Sven Jonsson
Konfirmerad i Hassela


ko-002-1907
Konfirmander 1907

ko-003-1907-placering

Konfirmandernas namn
Övre raden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8. Kyrkoherde Oskar Levin Rinqvist
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Andra raden
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24. Henrik Palm
25.
26.
Tredje raden
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34. Elvira Krans Moviken
35.
36.
37. Lars Bergström Västansjö
38. Jonas Dahlström Västansjö
39.
40.
41. Lars Lie Tå
42.
43.
44.
45.
Längst fram
46.
47. Serafia Tekla Söderlund
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.

 

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 

KONFIRMANDER 1908

Kyrkans företrädare i Bjuråker från 1905 var kyrkoherde Oskar Levin Ringqvist och 1905 -1917 komminister Carl Wilhelm Roland


Oskar Levin Ringqvist

Oskar Levin Ringqvist
Född den 28 februari 1857, i Gust Ad. församling, son till hemmansägare J. Ringqvist o. h. h. Johanna Johansdotter. Gift 15/9 1889 med Gerda Christina Elg från Gävle. Stud. 1876, prv. 1880. Kapellpred. i Katrineberg och Annefors 1890, komminister i Norrbo 1894, kyrkoherde i Bjuråker 13/10 1905. Död den 13/4 1939.

Carl Wilhelm Roland

Carl Wilhelm Roland
Född den 6 april 1859 i Häggesled, Skaraborgs län. Stud. 1888, teol. fil. ex. 1890, folkskollärarex, 1895, prv. 1893. Kapellpred. och skollärare i Nianfors 1896 – 1905, komminister i Norrbo och Bjuråker 1905 – 1917, kyrkoherde i Skog 1917 – 1930. Död den 22 dec. 1930

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 27 maj och admittende den 28 maj 1908

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
19H14 Per Erik Andersson 21/2 1894 Berge Torp. Anders Mårtensson
47F6 Per Erik Sallander 28/6 1893 Berge Pig. Kar. Svärd Sallander
9D8 Anders Olof Trané 20/11 1893 Tjärna H:ägare Nils Gottfr. Trané
12F1 Johan Edmund Flygt 16/11 1893 Tjärna Serg. E. Oskar Flygt
39J5 Lars Munter 10/6 1893 Kyrkbyn arb. Olof Munter
28G16 August Tore Norell 10/1 1893 Kyrkbyn f. Pig. Ella Berg
8B15 Erik Lie 14/2 1894 Mål. Per Lie
13H6 Per Hedberg 15/1 1894 Avholm H:ägare Anders Hedberg
66B1 August W. Högberg 2/11 1893 Skålsvedja Handl. August Högberg
48H1 Erik A. Lundgren 6/3 1893 Haggatan Skrä. J. Alfred Lundgren
37C6 Anders Joel Karlsson 21/4 1893 Bricka arb. Karl J. Karlsson
17K26 Axel Daniel Norin 18/11 1893 Våtmor Kol. Daniel Fr. Norin
6D20 Per Johan Sjögren 3/9 1893 Våtmor Skom. Per Er. Sjögren
7F12 Per Gustaf Andersson 31/1 1893 Källsjöbygg. Arb. Anders Larsson
6F37 Erik Albert Ljus 29/4 1893 Österbo f. Sold. Pål Ljus
24H10 Lars Emil Karlsson 17/4 1893 Hedvigsfors arb. Emil Karlsson
47V1 Lars Gust. Holmqvist 17/4 1894 Lindbo Kol. Gustaf Holmqvist
47E5 Anders Olof Brandt 25/4 1894 Frisbo f. Kol. Lars Brandt
36E1 Helge Fabian Rann 22/7 1893 Strömbacka Smed. Per J. Rann
61D1 Gustaf Hultman 9/1 1893 Moviken Stalldr. Karl P. Hultman
5A35 Algot Arvid Sjöholm 21/7 1893 Moviken avl. Smed. Arvid Sjöholm
23E1 Elof Willehad Norin 8/8 1893 Moviken J. Edv. Persson Klasson
Johan Erik Nilsson 20/11 1893 Västansjö arb. Nils Erik Eriksson
41B4 Johan E. Burgman 18/11 1893 Västansjö arb. A. Axel Burgman
42B10 Per Skarp 23/1 1893 N. Lia Lb. Per Skarp
Jon Olof Eriksson 13/1 1893 S. Lia H:ägare Erik Jonsson
22D12 Lars Johansson 9/11 1893 Holmberg Lb. Johan Olsson
49E10 Olof Johansson 31/8 1893 Holmberg Lb. C. Teodor Johansson
6E22 Olof Olsson 26/9 1893 Norrberg f. Torp. Olof Hansson
1G43 Lars Strand 13/1 1893 Norrberg Torp. Lars Strand
8H42 Per Andersson 1/1 1894 Ö. Stråsjö H:ägare Anders Persson
15H11 Joel Erik Olsson 13/7 1893 Ståläng f. Torp. Olof Eriksson
36A9 Johan Bergström 15/4 1893 Ståläng avl. arb. And. Bergström
35G45 Jonas Alb. Teodor Ås 22/4 1893 Klovan arb. Anders Ås
5B16 Anders Larsson 20/10 1893 Brännås Hushå. Karin Ljung
7G11 Kristina Olsdotter 11/2 1894 Spångmyra avl. H:ägare O. Olsson
45E6 Karin Hådén 28/2 1894 Berge H:ägare Olof Hådén
41A18 Marta Persdotter 3/8 1893 Tjärna H:ägare Per Jonsson
19B24 Alma Charl. Hansdotter 19/5 1893 Kyrkbyn Lb. Hans Larsson
1D13 Karin Olsdotter 17/6 1894 H:ägare Olof Jonsson
4A17 Marta Eriksdotter 9/7 1893 Avholm Gästgiv. Erik Olsson
38D1 Edit Kristina Johansson 20/10 1893 Hedvigsfors Rätt. Nils Johansson
42D2 Helga Eugenia Lindgren 5/11 1893 Hedvigsfors Smed. Per J. A. Lindgren
21D10 Ulrika Katr. Lindberg 15/6 1893 Berge Hush. Margreta Frisk
35G48 Anna Katr. Gulich 1/12 1893 Furuberg arb. Erik Gulich
12A12 Emma Sundberg 6/2 1894 Lingås Kol. Fredrik Sundberg
17C8 Margreta Krist. Ström 27/9 1893 Strömbacka arb. Per Erik Ström
16C3 Anna Eldina Nordqvist 29/7 1893 Strömbacka Mjöl. Johan A. Nordqvist
16D2 Selma L. Hammarstedt 28/12 1893 Strömbacka Smed. K. L. Hammarstedt
8A15 Elma W. Hübinette 5/10 1893 Strömbacka Smed. Klas W. Hübinette
12C5 E. Elisabeth Edlund 6/5 1894 Moviken arb. Olof Edlund
42D5 Alma Sofia Lindgren 9/7 1892 Moviken Smed. Lars W. Lindgren
10B15 Elin Johansdotter 12/6 1894 Västansjö Nämndem. Jonas Nilsson
59E2 Alma Krist. Sundberg 22/2 1894 Västansjö Plåtsl. Wilhelm Sundberg
7F14 Brita Jonsdotter 15/5 1893 Ramsjö H:ägare Jon Perss. Skänk
7E15 Karin Fredin 6/7 1893 Tomsjö H:ägare Erik Olof Fredin
22D15 Karin Larsdotter 4/5 1893 Tomsjö H:ägari. Ella Larsdotter
5F14 Johanna V. Englund 29/3 1894 Holmberg Torp. Matts Englund
27A15 Kristina Larsdotter 14/2 1893 Holmberg avl. Torp. Lars Larsson
29J14 Gerda Katrina Hedin 21/12 1893 Norrberg Pig. Joh. Aug. Tungström
1B21 Anna Andersdotter 7/7 1894 Ö. Stråsjö Torp. Anders Olsson
8H33 Anna Pålsdotter 15/5 1894 W. Stråsjö f. H:ägare Pål Jonsson
19A5 Sigrid Kristina Moberg 19/5 1894 W. Stråsjö Lb. Hans Ol. Moberg
35G90 Amanda Erika Nyqvist 19/4 1893 Ängebo Lb. Henrik Nyqvist
13B9 Sigrid Katrina Häll 24/1 1894 Dragsved arb. Jonas Häll
19B25 Edla Matilda Persdotter 3/6 1894 Tallbacken arb. Per Larsson
35G37 Anna Karol. Persdotter 17/7 1893 Brännås Torp. Per Larsson
1G46 Anna Elisab. Wallström 8/12 1893 Brännås Torp. Daniel Wallström
23D1 Anna Maria Mejer 4/9 1893 Å socken Pig. Anna M. Karlsdotter
Kerstin Ringqvist 31/1 1892 Änga Kyrkoh. O. L. Ringqvist
Eivin Ringqvist 9/5 1893 Änga Kyrkoh. O. L. Ringqvist
Katrina Juli. Larsson 20/11 1893 Änga Skräd. Jonas Larsson
28H6 Karl Johan Fagerström 27/1 1893 Hedvigsfors arb. Anders J. Fagerström
Hudiksvall Anni E. K. Edén 20/4 1891 Hudiksvall Bankdi. Frans Edén
Konfirmerad i Hudiksvall
Hudiksvall Ruth Elisab. Berg 1/3 1891 Hudiksvall Grossh. Anders Berg
Konfirmerad i Hudiksvall
Hudiksvall Axel T. Hägg 10/7 1893 Hudiksvall Bankdi. Ocian W. Hägg
Konfirmerad i Hudiksvall
12C6 Viktor. G. Wikberg 5/5 1894 Anderbo arb. Johan O. Wikberg
Konfirmerad i Norrbo
Järvsö Kat. Anderss. 1/6 1894 Järvsö Snick. Anders Andersson
Konfirmerad i Järvsö
Margreta Rask 19/1 1894 Fjärdsätter f. Sold. Per Rask
Konfirmerad i Delsbo


ko-002-1908
1908-års konfirmander i Bjuråker
Fotograf: Okänd
Fotot ägs av Åke Nätterö

ko-003-1908-placering
Konfirmandernas namn
Övre raden
1.
2. August Högberg Skålsvedja
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Kyrkoherde Oskar Ringqvist
11.
12.
13.
14. Erik Lie Tå
15.
16. Lars Munter
17.
18.
19.
20.
21.
Rad två
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Rad tre
41.
42.
43. Anna Andersdotter (Olsson) Finngården Stråsjö
44.
45.
46.
47. Marta Persdotter Tjärna, gift Johansson
48.
49.
50. Marta Olsson Avholm, gift Östberg
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58. Anna Maria Mejer
59.
60.
Främre raden
61.
62.
63.
64.
65.
66. Karin Olsdotter Tå (Svens) gift Persson
67. ? Karin Hådén Berge
69.
70.
71.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

 

KONFIRMANDER 1909

Kyrkans företrädare i Bjuråker från 1905 var kyrkoherde Oskar Levin Ringqvist och 1905 -1917 komminister Carl Wilhelm Roland


Oskar Levin Ringqvist

Oskar Levin Ringqvist
Född den 28 februari 1857, i Gust Ad. församling, son till hemmansägare J. Ringqvist o. h. h. Johanna Johansdotter. Gift 15/9 1889 med Gerda Christina Elg från Gävle. Stud. 1876, prv. 1880. Kapellpred. i Katrineberg och Annefors 1890, komminister i Norrbo 1894, kyrkoherde i Bjuråker 13/10 1905. Död den 13/4 1939


Carl Wilhelm Roland

 

Carl Wilhelm Roland
Född den 6 april 1859 i Häggesled, Skaraborgs län. Stud. 1888, teol. fil. ex. 1890, folkskollärarex, 1895, prv. 1893. Kapellpred. och skollärare i Nianfors 1896 – 1905, komminister i Norrbo och Bjuråker 1905 – 1917, kyrkoherde i Skog 1917 – 1930. Död den 22 dec. 1930

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 29 maj och admittende den 30 maj 1909

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
41A18 Jonas Persson 16/4 1895 Tjärna H:ägare Per Jonsson
19B24 Per Johan Hansson 4/1 1895 Kyrkbyn avl. Lb. Hans Larsson
7F16 Olof H. Knut Gröndal 26/2 1895 Friggesund arb. Karl Fr. Gröndal
18F2 Jonas Berne Larsson 2/4 1895 Avholm Mål. Lars Larsson
25C28 Per E. Anderss. Svensk 5/1 1894 Svedjebo avl. H:ägare And. Svensk
6H39 Frans Valo Eriksson 5/7 1894 Bricka H:ägare Erik Eriksson
6F37 Johan Arvid Ljus 24/12 1894 Österbo f. Soldat Pål Ersson Ljus
42D3 Karl Verner Lindgren 14/2 1895 Hedvigsfors Smed. Karl G. Lindgren
6D22 Per Aron Ros 6/4 1894 Aggtjärn Kol. Olof Hanss. Ros
36E1 Arvid Leonard Rann 12/8 1894 Strömbacka Smed. Per J. Rann
33B3 Klas August Winlund 4/9 1894 Strömbacka Smed. Karl Aug. Winlund
15D3 Wilhelm O. Sjöstedt 5/3 1895 Strömbacka Smed. Karl V. Sjöstedt
42D6 Alfred Werner Berg 30/12 1894 Strömbacka arb. Alfred Berg
38A6 Nils Joel Hellberg 30/4 1895 Strömbacka Smed. Daniel Hellberg
46A20 Per J. Pettersson 12/10 1894 Tormyra avl. arb. Petter Larsson
23E1 Axel Fridolf Norin 26/1 1895 Moviken Johan E. Perss. Klasson
46B8 Per Andreas Glad 15/6 1894 Moviken arb. Anders Perss. Glad
61D1 Karl Hultman 15/12 1894 Moviken Stalldr. Karl P. Hultman
4B28 Anders Olof Larsson 8/3 1894 Västansjö arb. Anders Olof Larsson
19H18 Per Magnus Engberg 7/1 1895 Västansjö Byggm. Anders Engberg
7E15 Lars Fredin 16/12 1894 Tomsjö H:ägare Erik O. Fredin
49E10 Johan Johansson 1/11 1894 Holmberg Lb. Klas Teod. Johansson
17A15 Jonas Ström 25/12 1894 Sördala Torp. Per Olof Ström
45E5 Anders Olof Vern. Eld 18/8 1894 Dragsved f. Sold J. Eld’s H:u
15H12 Nils Olof Wallström 31/1 1895 Ståläng Torp. Nils Wallström
6B11 Erik O. F. Larm 30/1 1895 Björsarv f. Lb. Erik Larm
25C23 Per Persson 6/1 1895 Nyåker Torp. Per Erss. Lek
5E11 Lars E. Lindqvist 19/9 1894 Brättingberg Snick. Jonas Lindqvist
8G13 Olof Lindberg 4/10 1894 Brännås Torp. Per Lindberg
19G23 Per W. Magnusson 15/5 1895 Brännbo Lb. Magnus Nilsson
10C22 Jonas O. Robert Olsson 9/7 1894 Moviken arb. Jonas Olsson
11H19 Anna Eriksdotter 13/12 1894 Spångmyra arb. Erik Persson
26A27 Ingrid Olsdotter 6/2 1895 Berge H:ägare Olof Andersson
Anna Katrina Sving 16/7 1893 Berge arb. Lars Erik Sving
15E14 Hildur Krist. Bergqvist 22/3 1895 Våtmor arb. Magnus Bergqvist
42E1 Anna Emilia Lindholm 9/2 1895 Njuparne H:ägare Erik Lindholm
25A16 Sofia Tingelöf 7/12 1894 Hedvigsfors Skogv. Nils F. Tingelöf
37D5 Anna Alida Träff 8/3 1894 Österbo f. Sold. Erik J. Träff
46A14 Ida Katr. Jonsdotter 13/10 1894 Skärås Kol. Jon Persson
22A8 Katrina A. Ruckman 11/8 1894 Lännsjö Skogv. Karl. L. Ruckman
10B16 Karin Mattsdotter 19/2 1894 Frisbo avl. Kol. Matts Nilsson
59B1 Laura Elisab. Mackin 25/2 1895 Rökullen Kol. Per Mackin
6D21 Kristina A. Bergsman 24/10 1894 Strömbacka Byggm. Per Bergsman
64B1 Anna Hildegard Fastén 6/6 1895 Strömbacka Smed. Johan Fr. Fastén
28H7 Anna E. Fagerström 27/7 1894 Strömbacka Smed. And. J. Fagerström
5A28 Julia Kristina Palm 8/6 1894 Strömbacka Smed. Per Olof Palm
30A26 Gerda Krist. Björklund 1/5 1895 Strömbacka Stalldr. And. Björklund
11H18 Gerda Elisab. Eriksson 29/10 1894 Strömbacka arb. Nils Petter Eriksson
38A11 Anna Brita Hellberg 14/12 1894 Strömbacka Smed. Johan R. Hellberg
19N6 Katrina Larsson 19/2 1894 Sörgimma Kol. Jon Erik Larsson
11F1 Johanna J. H. Ehn 14/5 1895 Hedvigsfors Pig. Jos. Math. Anderss.
29C7 Emma Maria Pettersson 2/2 1895 Moviken arb. Olof Pettersson
36A13 Brita Bergström 16/1 1895 Dalänge H:ägare Per Bergström
9Å39 Sigrid Katrina Dalström 3/11 1894 Dalänge Torp. Jonas Dalström
4H34 Anna Juliana Persdotter 31/1 1895 Ramsjö arb. Per Larsson
13E22 Elin Elisab. Östlin 26/9 1894 Ramsjö Torp. Erik Östlin
8G16 Anna Maria Alcén 21/9 1894 Tomsjö Lb. Nils Petter Alcén
21D8 Karin Hansdotter 15/5 1894 S. Lia avl. arb. Hans Persson
27A15 Ella Larsdotter 28/10 1894 Holmberg avl. Torp. Lars Larsson
17A13 Edla Katrina Åslund 7/3 1895 Holmberg arb. Jonas Åslund
7F12 Brita K. Andersdotter 18/2 1895 Holmberg arb. Anders Larsson
12A15 Sigrid Ström 26/12 1894 Sördala Torp. Per Olof Ström
22D12 Julia Katr. Johansdotter 8/5 1895 Sördala Lb. Johan Olsson
36A8 Anna Bergström 8/4 1894 Norrhavra Lb. Anders Bergström
4B23 Margit Eriksdotter 20/5 1895 W. Stråsjö H:ägare Erik Ersson
55F1 Emma Erika Svensson 18/5 1894 W. Stråsjö H:ägare Jo. O. Svensson
2F27 Anna Maria E. Bergen 5/2 1895 W. Stråsjö arb. Anders Bergen
4B47 Margreta K. Norberg 9/7 1894 Björsarv Skom. Anders Norberg
5E14 Anna Ellida Lindqvist 8/4 1895 Björsarv Lb. Paul Lindqvist
25D7 Emma Krist. Björk 20/8 1894 Björsarv arb. Per Erik Björk
43D2 Elin Maria Ellström 16/5 1895 Brättingberg Skogv. Johan Ellström
5C3 Alma Fredlund 7/6 1894 Nyåker Skräd. Jonas Fredlund
22B19 Kristina Dahl 18/8 1894 Brättingberg Lb. Olof Dahl
35G37 Edla Maria Persdotter 6/5 1895 Brännås Torp. Per Larsson
33E1 Klara Maria Klarqvist 25/12 1894 Brännbo avl. Lb. Olof Klarqvist
Karl V Pettersson 28/2 1895 Gävle Körkarl K. G. Petterss.
Konfirmerad i Gävle
Karl W. Thunberg 28/5 1894 Njutånger ?? Erik Thunberg
Konfirmerad i Njutånger
9Y17 Erik Östberg 9/2 1894 Norrbo H:ägare And. Ol. Östberg
Konfirmerad i Norrbo
36D6 Marg. K. Ferm 24/4 1895 Hassela arb. Lars Erik Ferm
Konfirmerad i Hassela
36D3 Jon. B. Ekström 9/7 1893 Hedvigsfors arb. Per Magn. Ekström
Konfirmerad i Gävle
17C8 Per G. Ström 14/3 1892 Strömbacka arb. Per Erik Ström
Konfirmerad i Gävle
46A13 Hen. L Olss. 20/2 1895 Lingåsen f. Kol. Olof Persson
Konfirmerad i Hassela
16F1 Lars H. Hägg 2/2 1895 Länsjö Kol. Jon Nilsson Hägg
Konfirmerad i Hassela
57B1 Maria Svensd:r 25/6 1894 Oxåsen Arr. Sven Eriksson
Konfirmerad i Hassela
56B5 An. K. Bylund 28/9 1894 Sniptorp Kol. Nils Erik Bylund
Konfirmerad i Hassela
24H11 Em. M. Hedl. 5/7 1894 Österbo arb. Nils Hedlund
Konfirmerad i Hassela

 

ko-002-1909
1909 – års konfirmander

ko-003-1909-placering

Konfirmandernas namn

Översta raden
1
2. Jonas Persson Tjärna
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13. Kyrkoherde Oskar Ringqvist
14. Lars Fredin Tomsjö
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26. Arvid Rann Strömbacka
27
28
Andra raden
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38. Ingrid Olsson Berge
39
40
41
42
43
44. Karl Hultman
45
46
47
48
49. Julia Palm, gift Brodin
Tredje raden
50
51. Sigrid Dahlström Dalänge (senare Måssars i kyrkbyn)
52
53
54
55
56
57
58. Alma Fredlund Nyåker
59
60
61
62
63
Främre raden
64
65
66
67
68
69
70
71. Brita Bergström Dalänge
72
73
74
75
76
77
78
79
80

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen och skriv in det i kommentar längst ner på sidan så för vi in det i listan

Vi söker även kort för den här konfirmationsgruppens 50-års jubileum, liksom från andra återträffar.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 82 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

 

2 kommentarer

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *