Hedvigsfors Bruksorkester

Hedvigsfors bruksorkester startades av rättare Johansson


Lista över Hälsingespelmän.


Folkmusiken från Hälsingland.


Spelman – Wikipedia.


Notor till Hälsingelåtar.


Spelmän som blivit tilldelade Zornmärket.


Sök och forska Svenskt visarkiv.


Sveriges Spelmäns Riksförbund.


Hälsinglands Spelmansförbund.


Här finns det mesta om Svensk Musikhistoria.


Läs om Hälsingestämmorna.


Gillar du den här sidan får du gärna dela den med dina vänner


Har du en egen hemsida får du gärna länka till dellenportalen.se Tack för ditt stöd!


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Hedvigsfors bruksorkester

Hedvigsfors Bruksmusikkår under ledning av Jacob Hägg.
Musikanterna är fr. v. 1*) Per Johan Hellberg, 2*) Wilhelm Lindgren, 3*) Leander Lindgren,
4*) Ragnar Hellberg, 5*) Severin Lindgren och 6*) rättare Nils Johansson.


Vid midsommartid
Vid större helger som t ex midsommar, brukade man samlas vid bruken i Hedvigsfors och Strömbacka för att dansa och leka.

För detta ändamål hade man anlitat någon eller några av bygdens spelmän.

Vid 1800-talets slut bildades i Strömbacka och Hedvigsfors egna hornmusikorkestrar. Dessa bruksorkestrar ersatte sedan mer eller mindre allmogespelmännen, men de kunde också samarbeta. Det är känt att så var fallet både vid Strömbacka och Hedvigsfors.

Från Hedvigsfors har berättats att hornmusiken brukade spela på herrgården på trettondagsbaler och andra fester. Under sommaren brukade man på söndagarna spela för herrskapsfolket i herrgårdsparken.

Det hände också att man under somrarna spelade från en flotte ute på Fläsmasjön. Flotten användes annars när man drog timmerbommarna över sjön.

I Hedvigsfors fanns också en sångarförening. Därför blev det naturligt att sångarna uppträdde tillsammans med bruksorkestern ibland. Sångarföreningens upphovsman och musikaliske ledare var rättaren på bruket, Nils Johansson.

Det var en fyrstämmig, blandad kör. Vid Julottorna på bruket brukade kören sjunga. Kören upphörde 1916. Bruksorkestern brukade också spela utanför själva bruket. På Fridolfssons loge spelade man till dans och vid fester man där anordnade. Vid Hedvigsfors fanns bl a en NTO-loge, en skytteförening och en jultomteförening. Samtliga anordnade ibland fester och då var det obligatoriskt med musik. Rättare Johansson var också den som tog initiativ till bruksorkestern. Det var en spelman kallad ”SpetEriksson” som stimulerat honom till det. Rättaren som egentligen spelade fiol, var mycket musikalisk och kunde spela ess-kornett i hornmusikkåren. Dessutom brukade han uppträda och åka omkring med sin familjeorkester, vars sättning förutom fiol bestod av dragspel, piano och cello. Den musikaliska traditionen inom familjen Johansson odlas ännu vid Hedvigsfors, fastän nu i form av dansbandsmusik.

En annan mycket musikalisk familj vid bruket var familjen Lindgren. Delar av den deltog i hornmusikorkestern. Severin Lindgren spelade B-kornett, Einar Lindgren spelade tenorhorn, 6*) Ragnar Hellberg spelade bas (tuba). En tid var också Leander Lindgren med i orkestern. Men var från början sex personer, men orkestern utökades så småningom med bastrumma och en mindre trumma och ytterligare en ess-kornett, varför hornmusikorkestern åtminstone måste ha omfattat åtta personer. Lindgrenarna var nästan samtliga fiolspelare och deltog gärna med fiolspel på midsommarfesterna.

Från 1896 verkade också kompositören Jacob Adolf Hägg som hornmusikkårens konstnärlige ledare och arrangör. Han skrev ner de stycken man spelade på notor och lärde orkestern tyda notorna. Han höjde orkesterns standard och repertoar.

Till en början använde man brukets bönhus som träningslokal men sedan det revs började man vara i skolan.

De musikaliska aktiviteterna vid Hedvigsfors bruk var en tid från omkring sekelskiftet och ett par decennier framåt mycket livliga.

Vid sidan av hornmusiken fortsatte också fiolmusiken att frodas. Detta i sådan omfattning att handlare Fridolfsson började ta hem fioler för försäljning i affären.

En tid fanns det t o m två stråkkvartetter i Hedvigsfors. En bestod av byggmästare Westerberg och hans söner. Denna kvartett hade en religiös framtoning, medan den andre bestod av rättare Johansson, gubben Lindgren, 7 *) August Hedberg och 8*) Emil Lindberg.

Nils Hägg upptecknade Jacob Häggs spelmanslåtar
Häggs brorson Nils Hägg, upptecknade även han spelmanslåtar. Det var i första hand inte farbrodern som inspirerat honom till det. Nils Hägg, som var kassör vid brukskontoret i Hedvigsfors, hade redan i ungdomen börjat intressera sig för ortens spelmän och deras musik samt tecknat upp låtar. 1950 bildade han Dellenbygdens spelmanslag.

Nils Hägg var född 23/4 1875 i Hedvigsfors, Son till Inspektor Oskar Wilhelm Hägg, och hans hustru Aqvilina Hallengren.  Gift 23/6 1914 med Maria Fredrika Callberg född 11/2 1888, Fellingsbo, Gotland. Nils Hägg avled den 21/12 1950 , Brännkyrka, Stockholm

Efter studentexamen i Hudiksvall på 1890-talet blev han kassör på brukskontoret till 1903, då rörelsen inskränktes och förvaltningen indrogs. Han flyttade då till Stockholm och blev där resten av sitt liv.

I Svenska Låtar (hälsingedelen) finns 81 melodier, vilka är avskrifter gjorda av Nils Hägg efter en notbok som tillhört sågverksinspektor August Nyholm (1834-1905) vid Storån i Delsbo. Något oegentligt står Nyholm som meddelare. Det hade varit på sin plats om Nils Hägg stått som meddelare. Tiden vid Hedvigsfors ägnade farbrodern bl. a. åt att komponera, men också redigera och ge ut verken från sin studietid omkring 1870. Han omarbetade bl. a. en pianokonsert i fyra satser till en symfoni för stor orkester, vilken uppfördes 1899 under namnet ”Nordische Symphonie” opus 2.


Uppgifter ur bokverket SVENSKA LÅTAR, Hälsingland och Gästrikland del1, sid. 131.

 

 

Släkten Hellberg enligt Delsbo – Bjuråker – Norrbo släktregister

Registerbeteckning »38A» omfattar en släktgren från Grangärde, Kopparbergs län, som inflyttat till Bjuråker 1830.

—38 A 1—

(W12) JOHAN GUSTAF HELLBERG, * 1782 i Grangärde, Kopp. Infl. fr. Avesta 1830. G. 1807. Smed. Bos. i Hedvigsfors, Bjuråker. † 21/5 1838 (tvinsot)
(W25) CARIN STÅLBERG, * 9/4 1781 i Norrbärke, Kopp. † 12/12 1847.
CARL REINHOLD * 1/5 1813                               2
CHRISTINA CATHARINA * 11/10 1815                  40A10

—2—

1 CARL REINHOLD HELLBERG, * 1/5 1813, s. t. smeden J. G. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. Mästersven o. hjälpsmed i Hedvigsfors. † 22/8 1885.
24A3 BRITA DANIELSDOTTER, * 5/9 1810, d. t. kol. D. Jönsson i Österbo, Bjuråker. † 23/1 1901.
ANDERS * 2/10 835                                          3
CATHARINA CHRISTINA * 1/2 1841                     4
CARL JOHAN * 23/12 1842                                 5
DANIEL * 6/6 1847                                              6
BRITA MARGRETA * 5/2 1854                             7

—3—

2 ANDERS HELLBERG, * 2/10 1835 i Österbo, Bjuråker. G. 1858. Änkl. o. omg. 18/4 1869. Kol. Bos. i Hedvigsfors, Bjuråker. † 6/3 1916.
28C1 CHRISTINA HENRIKSDOTTER, * 3/1 1837, d. t. kol. H. Knapp i Österbo, Bjuråker. † 13/3 1863 (förkylning).
35G29 CARIN OLSDOTTER, * 26/11 1843, d. t. bonden O. Pehrsson i Trossnarv, Bjuråker. † 31/12 1919.
ERIK REINHOLD * 26/9 1859
BRITA CHRISTINA * 17/4 1871
ANDERS OLOF * 8/2 1875
1*) PER JOHAN * 25/3 1884. Utfl. t. Forsa 1902

—4—
(X15) JOHAN HÖGBERG, * 9/1 1842 i Hassela, Gävleb. G. 18/6 1865. Infl. 1892. Kol. Bos. i Furuberg, Bjuråker. † 10/9 1907.
2 CATHARINA CHRISTINA HELLBERG, * 1/2 1841, d. t. smeden C. R. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. † 4/12 1909.
MARIA * 29/1 1878
JOHANNES * 2/5 1880
ANDERS REINHOLD * 14/6 1884

—5—

2 CARL JOHAN HELLBERG, * 23/12 1842, s. t. smeden C. R. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 13/4 1868. Smed i Hedvigsfors. Utfl. t. Njutånger 1873.
(X2) ANNA JONSDOTTER ÖSTLUND, * 20/9 1846 i Arbrå, Gävleb. Utfl. t. Njutånger 1873.
JOHAN REINHOLD * 21/4 1869                           11
CARL GUSTAF * 26/3 1871. Utfl. t. Njutånger 1873
ANNA BRITA * 4/10 1873.

—6—

2 DANIEL HELLBERG, * 6/6 1847, s. t. smeden C. R. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 20/11 1870. Smed i Strömbacka, Bjuråker. † 29/12 1918.
42D1 CATHARINA SOPHIA LINDGREN, * 16/8 1851, d. t. smeden P. Lindgren i Hedvigsfors. † 3/7 1935.
JOHANNA MARGRETA * 7/2 1871                         12
KARL GUSTAF ALGOT * 28/12 1879. Utfl. t. Malmberget 1903
JOHAN RUDOLF * 13/12 1882                             13
NILS JOEL * 30/4 1895. Skogsarb. i Bjuråker
EBBA SOFIA * 15/12 1899. Utfl. t. Forsa 1928

—7—

(Y54) JOHAN PETER MELIN, * 13/6 1853 i Torp, V.-norrl. Infl. 1871. G. 4/11 1874. Bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. † 19/3 1879 (lunginflammation).
2 BRITA MARGRETA HELLBERG, * 5/2 1854, d. t. smeden C. R. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. Änka o. omg. † 16/11 1931. Änkehemmet
(Y54) JOHAN ERIK HÜBINETTE, * 27/8 1853 i Torp, V.-Norrl. Infl. fr. Njutånger 1879. G. 6/1 1881. Smed i Strömbacka, sen. i Moviken, Bjuråker. † 14/1 1912.
KLAS REINHOLD * 12/10 1876                            14
HULDA CHARLOTTA * 2/10 1881. † 18/11 1885 (difteri)
LYDIA MARGRETA * 15/7 1883. † 13/12 1885 (difteri)
LYDIA CHARLOTTA * 29/3 1886. Utfl. t. Ljusdal 1906
HULDA MARGRETA * 22/2 1888                           26A45

—8—

3 ERIK REINHOLD HELLBERG, * 26/9 1859, s. t. kol. A. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 25/3 1881. Arb. Bos. i Hedvigsfors. † 12/3 1944.
42A2 HILMA WAHLSTRÖM, * 28/5 1859, d. t. mästersmeden L. E. Wahlström, Hedvigsfors. † 17/9 1941.
ANDERS ERIK THEODOR * 17/6 1881                   15
4*) LARS RAGNAR * 1/8 1885                                  16

—9—

3 ANDERS OLOF HELLBERG, * 8/2 1875, s. t. kol. A. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 20/2 1897. Arb. Bos. i Hedvigsfors. Utfl. t. Bergsjö 1903.
6C10 ULRIKA SAMUELSSON, * 6/7 1872, d. t. bruksarb. V. Samuelsson i Hedvigsfors. Utfl. t. Bergsjö 1903.
Alfrida Elisabeth Adolfina * 26/6 1891. Utfl. t. Bergsjö 1903
Signe Katarina * 8/6 1897. Utfl. t. Bergsjö 1903

—10—

4 JOHANNES HÖGBERG, * 2/5 1880, s. t. kol. J. Högberg i Furuberg, Bjuråker. G. 8/11 1908. Arr. i Furuberg. † 20/12 1933.
(X15) KRISTINA KATRINA GLAD, * 31/7 1885 i Hassela, Gävleb. Infl. 1909.
KARIN MARGRETA * 8/12 1910                           6F52
ALMA JOHANNA * 3/7 1913                                17
JOHAN MARTIN * 14/11 1915. Skogsarb. Bos. i Bjuråker
KARL BROR * 5/10 1918. Utfl. t. Järvsö 1944
SIGVARD REINHOLD * 8/8 1921. Utfl. t. Bromma, Sth., 1946
KRISTINA VALBORG * 1/5 1925. Utfl. t. Hassela 1944
GUNBORG KATRINA * 8/7 1928. Utfl. t. Hassela 1946

—11—

5 JOHAN REINHOLD HELLBERG, * 21/4 1869, s. t. smeden C. J. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 10/12 1894. Arb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 13/10 1918.
46B6 ANNA KATRINA ERSDOTTER-FROM, * 26/9 1870 i Hassela, Gävleb. † 3/10 1945.
KRISTINA WILHELMINA * 19/12 1889. Utfl. t. Hudiksvall 1910
EINAR GUSTAF LEONARD * 28/10 1892. Utfl. t. Östersund 1917
ANNA BRITA * 14/12 1894. Utfl. t. Hudiksvall 1921
JOHAN ALFRED * 21/1 1897. Utfl. t. Rogsta 1922
BROR FERDINAND * 23/2 1899. Utfl. t. Harmånger 1921
ESTER MARIA * 26/6 1901                                 (X6)19P33
NANNY ULRIKA * 16/4 1903. Utfl. t. Hudiksvall 1934
TORA MARGARETA * 26/8 1905. Utfl. t. Östersund 1925
KARL BIRGER * 4/3 1908                                   18
ERIK GOTTHARD * 7/12 1910. Utfl. t. Vireda, Jönk., 1937
TURE * 1/10 1913. Utfl. t. Njutånger 1939

—12—

6 JOHANNA MARGRETA HELLBERG, * 7/2 1871, d. t. smeden D. Hellberg i Strömbacka, Bjuråker. Hushåll. i Strömbacka 12. † 18/5 1945.
EMMA JOHANNA * 28/3 1892. Utfl. t. Ljusdal 1915
ASTRID MARIA * 2/1 1895. † 20/9 1895

—13—

6 JOHAN RUDOLF HELLBERG, * 13/12 1882, s. t. smeden D. Hellberg i Strömbacka, Bjuråker. G. 5/1 1904. Smed i Strömbacka. † 27/11 1911.
10A11 LINA KRISTINA WENNBERG, * 17/3 1882, d. t. kol. P. E. Wennberg i Fönebo, Norrbo. Infl. 1903.
KARL GUSTAF * 2/5 1902. Utfl. t. Njutånger 1926
ASTRID SOFIA * 12/6 1904, † 27/10 1925
MÄRTA EVELINA * 12/2 1907. Utfl. t. Ljusdal 1934
EBBA MARGRETA * 11/9 1909                             (X6)11K33

—14—

7 KLAS REINHOLD MELIN, * 12/10 1876, s. t. arb. J. P. Melin i Strömbacka, Bjuråker. G. 27/10 1900. Änkl. o. omg. 31/3 1923. Smed. Bos. i Näsbyn, Delsbo. Utfl. t. Jättendal 1925.
(X3) INGA CATHARINA BERGLUND, * 19/3 1874 i Bergsjö sn, Gävleb. † 4/12 1921.
(X26) ANNA MATILDA HARNING, * 5/8 1894 i Jättendal, Gävleb. Infl. 1922. Utfl. t. Jättendal 1925.
ERIK * 5/1 1902. Utfl. t. Jättendal 1925
ANDERS INGVAR * 29/11 1922. Utfl. t. Jättendal 1925
KLAS GÖTE * 3/5 1924. Utfl. t. Jättendal 1925

—15—

8 ANDERS ERIK THEODOR HELLBERG, * 17/6 1881, s. t. arb. E. R. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 20/9 1908. Skogvakt. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 30/8 1940.
42D3 HULDA SOFIA LINDGREN, * 26/9 1884, d. t. smeden C. G. Lindgren i Hedvigsfors.
ERIK GUSTAF * 6/6 1909. Utfl. t. Hassela 1933
NILS RAGNAR * 23/12 1911. Utfl. t. Oscars förs., Sth., 1939
INGRID MARIA * 12/9 1913. Utfl. t. Hudiksvall 1933
ELSA GUNBORG * 23/7 1916. Utfl. t. Örebro 1941
EVA MARGRETA * 1/1 1919. Utfl. t. Fors, Eskilstuna, 1939


Det här är instrument efter blåsorkestern i Hedvigsfors. De sitter i musikrummet i Frisbogården på Bjuråkers Forngård. Troligen är instrumentet till höger det instrument som Ragnar Hellberg spelade på

—16—
8 4*) LARS RAGNAR HELLBERG, * 1/8 1885, s. t. arb. E. R. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 2/12 1906. Änkl. o. omg. 8/7 1934. Arr. i Norrdala 73, Bjuråker.
16A6 OLGA MARIA BOHMAN, * 13/10 1887, d. t. arb. L. F. Boman i Moviken, i Bjuråker. † 23/2 1919.
12A20 EDLA KATRINA BORG, * 9/10 1899, d. t. arb. A. Borg i Österbo, Bjuråker.
GERDA MARIA * 24/3 1907. Utfl. t. Danderyd 1926. † 1928
KARL FREDRIK * 20/3 1910                                19
RUT GUNBORG * 4/3 1912. Utfl. t. Sth. 1932
SVEN ERIK * 31/7 1914                                     20
KNUT RAGNAR * 20/3 1916. Jordbr.-arb. Bos. i Norrdala
ANNA ELVIRA * 18/12 1917. Utfl. t. Ovansjö sn 1939
(A17) MAJ-BRITT HELLBERG * 18/5 1933. Fosterd. Infl. 1934
DAGNY LINNEA * 15/3 1936
SIV BIRGITTA * 18/8 1938

—17—

(X15) SVEN ARVID SJÖDIN, * 18/9 1914 o. s. t. bonden J. A. Sjödin i Mörtsjön, Hassela. Infl. 1923. G. 4/7 1937. Arr. i Furuberg 11, Bjuråker.
10 ALMA JOHANNA HÖGBERG, * 3/7 1913, d. t. arr. J. Högberg i Furuberg, Bjuråker.
ELSA MARIA * 4/12 1936
EVA KRISTINA 28/1 1938

—18—

11 KARL BIRGER HELLBERG, * 4/3 1908, s. t. arb. J. R. Hellberg i Strömbacka, Bjuråker. G. 3/11 1935. Jordbr.-arb. Bos. i Strömbacka. Utfl. t. Njutånger 1940.
47E12 BRITA MATILDA WINLUND, * 15/10 1898, d. t. smeden C. A. Winlund i Strömbacka. (Tid. g. o. fr.-skild.) Utfl. t. Njutånger 1940.

—19—

16 KARL FREDRIK HELLBERG, * 20/3 1910, s. t. arr. L. R. Hellberg i Norrdala 73, Bjuråker. G. 9/8 1942. Skogsarb. Bos. i Haggatan. Sen. transportarb. Bos. i Skärås, Bjuråker. † 18/7 1976
35G86 ELLEN KRISTINA NORBÄCK, * 7/11 1914 i Ovansjö, Gävleb. Änka e. vägarb. J. H. Axelsson i Moviken, Bjuråker.
BRITT INGEGERD * 17/11 1942
INGRID ELISABET * 25/12 1943

—20—

16 SVEN ERIK HELLBERG, * 31/7 1914, s. t. arr. L. R. Hellberg i Norrdala 73, Bjuråker. G. 9/8 1942. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 12. Sen. åkare, bos. i Skålsvedja,  Avholm 102, Bjuråker.
32C2 GERDA ZIMMERMAN, * 14/9 1920, d. t. torp. V. E. Zimmerman i Norrdala 72, Bjuråker.

 

 

Släkten Lindgren enligt Delsbo – Bjuråker – Norrbo släktregister


Tre generationer av smedsläkten Lindgren (42D1) på Hedvigsfors bruk i Bjuråker
Foto: 1875
Fr v. Anders Hellberg f. 1835, Severin Lindgren, f. 1881.Vilhelm Lindgren f.1860. Ivar Lindgren f. 1879. Rudolf Lindgren f. 1858. Carl Gustaf Lindgren f. 1856, Alfred Lindgren f. 1853. Sittande Pehr Lindgren f. 1828.
Sedan stångjärnsmidet lades ner 1891,fortsatte bröderna Lindgren med manufaktursmide främst tillverkning av yxor. Domänstyrelsen och flera bolag var deras kunder. 


Registerbeteckning »42D» omfattar en släktgren från Hede, Jämtlands län, som inflyttat till Bjuråker 1859.

—42 D 1—

(Z17) PEHR LINDGREN, * 18/6 1828 i Ljusnedal, Hede, Jämtl. G. 1850. Infl. fr. Sättna sn 1859. Klensmed vid Hedvigsfors bruk, Bjuråker. † 17/7 1903.
(X5) SOPHIA JOHANNA FLODBERG, * 1/11 1825 i Bollnäs sn, Gävleb. † . /7 1910.
CATHARINA SOPHIA * 16/8 1851                         38A6
PEHR JOHAN ALFRED * 16/11 1853                      2
CARL GUSTAF * 17/3 1856                                 3
OLOF RUDOLF * 21/9 1858                                 4
LARS VILHELM * 29/12 1860                              5
EMMA JOHANNA * 4/5 1864                                6
ANNA CHARLOTTA * 11/3 1867                           25A16
KAROLINA FREDRIKA * 2/9 1870                         7

—2—

1 PEHR JOHAN ALFRED LINDGREN, * 16/11 1853, s. t. klensmed P. Lindgren i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 10/11 1878. Smed vid Hedvigsfors bruk. † 2/7 1931.
28H4 KATRINA MARGRETA FAGERSTRÖM, * 14/4 1858, d. t. smed J. Fagerström i Hedvigsfors. † 19/2 1918.
KARL JOHAN IVAR * 27/9 1879                           8
GUSTAF OSKAR * 2/12 1880. Handelsförest.
ANNA SOFIA * 25/8 1882. † 25/8 1882
PEHR GOTTFRID * 2/11 1884. † 17/2 1885
FLICKEBARN * 23/3 1886. † 23/3 1886
ESTER MARGRETA * 5/4 1888. † 29/9 1901
ANNA SOFIA * 19/12 1891. Utfl. t. Hudiksvall 1912
HELGA EUGENIA * 5/11 1893                              30G30
AGDA KAROLINA * 20/5 1897                             43A35


Det här är instrument efter blåsorkestern i Hedvigsfors. De sitter i musikrummet i Frisbogården på Bjuråkers Forngård. Troligen är det någon av de här instrumenten som Severin Lindgren spelade på

—3—
1 CARL GUSTAF LINDGREN, * 17/3 1856, s. t. klensmed P. Lindgren i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 7/11.1880. Klensmed vid Hedvigsfors bruk. † 22/1 1931.
33D3 ANNA CATHARINA LINDSTRÖM, * 7/1 1859, d. t. bruksarb. J. Lindström i Lingås, Bjuråker. † 4/2 1944.
5*) PER GUSTAF SEVERIN * 27/12 1881. † 20/1 1938
HULDA SOFIA * 26/9 1884                                 38A15
KARL VERNER * 14/1 1893. † 16/7 1894 (difteri)
KARL VERNER * 14/2 1895                                 9

—4—

1 OLOF RUDOLF LINDGREN, * 21/9 1858, s. t. klensmed P. Lindgren i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 14/8 1887. Klensmed vid Hedvigsfors bruk. † 28/4 1922.
32C1 JOHANNA CHRISTINA ZIMMERMAN, * 16/12 1859, d. t. mjöln. J. J. Zimmerman i Svedjebo, Bjuråker. † 20/5 1945.
OLOF SIGURD * 27/12 1888                               10
GUSTAF EINAR * 2/2 1891. Utfl. t. Vemdalen (Sveg) 1916
KNUT VILHELM * 22/9 1892. † 18/7 1894 (difteri)
NANNA VILHELMINA * 25/7 1900                        41A35
NILS RUDOLF * 20/4 1902                                  11

—5—
1 2*) LARS VILHELM LINDGREN, * 29/12 1860, s. t. klensmed P. Lindgren i Hedvigsfors. G. 1883. Smed i Hedvigsfors, sen. i Moviken, Bjuråker. † 15/2 1938.
19C7 ANNA GRETA STRÖMBÄCK, * 28/8 1864, d. t. smed L. O. Strömbäck i Strömbacka, Bjuråker.
ALMA VILHELMINA * 9/11 1883. † 27/5 1891 (strypsjuka)
IDA MARIA * 6/9 1885                                       26A44
KNUT LEANDER * 13/1 1887                               12
PER VILHELM * 16/1 1889                                  13
ALMA SOFIA * 9/7 1892 († 29/8 1918)                 26A50
LARS OSKAR * 27/5 1898. Skogsarb. i Bjuråker († 19/3 1954)

—6—

(S11) ALFRED BERG, * 26/10 1864 i Brunskogs sn, Värml. Infl. 1885. G. 4/3 1888. Verkmäst. Bos. i Masbo, Bjuråker. † 22/9 1924.
1 EMMA JOHANNA LINDGREN, * 4/5 1864, d. t. smeden P. Lind-gren i Hedvigsfors, Bjuråker.
HULDA CHARLOTTA * 6/3 1888. † 9/5 1899
KARL ADOLF * 7/3 1890
JOHAN GUNNAR * 7/11 1892
ALFRED VERNER * 30/12 1894. Kontorist. † 20/5 1943
AXEL ELIAS * 15/4 1898. † 25/4 1898Fridolfsson i sin butik i Hedvigsfors

—7—
(C85) FRIDOLF KASPER FRIDOLFSSON, * 20/10 1867 i Ö.-Lövsta, Upps. G. 25/5 1890. Handl. i Hedvigsfors, Bjuråker. † 14/2 1935.
1 KAROLINA FREDRIKA LINDGREN, * 2/9 1870, d. t. klensmed P. Lindgren i Hedvigsfors.
ELNA SOFIA * 12/9 1890                                    16
HARALD ELIAS * 2/5 1895. † 3/11 1921
MÄRTA INGEBORG * 3/5 1898                             17

—8—

2 KARL JOHAN IVAR LINDGREN, * 27/9 1879, s. t. smeden P. J. A. Lindgren i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 14/11 1918. Klensmed vid Hedvigsfors bruk. † 2/2 1974
11C6 ANNA ERIKSSON, * 10/8 1886, d. t. husman E. Ahlström i Ö. Stråsjö, Bjuråker.† 12/9 1969
IDA KATARINA * (11/12) 16/12 1918                   (X33)24Å11
PER ERIK * 30/9 1924

—9—

3 KARL VERNER LINDGREN, * 14/2 1895, s. t. smeden C. G. Lindgren i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 6/1 1933. Smed vid Hedvigsfors bruk. Utfl. t. Enskede, Sth., 1947.
(Y33) ELIN JOSEFINA JONSSON, * 29/4 1906 i Njurunda, V.-norrl.
INGRID MARGARETA * 31/12 1933. Utfl. t. Enskede, Sth., 1947

—10—

4 OLOF SIGURD LINDGREN, * 27/12 1888, s. t. smeden O. R. Lindgren i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 4/4 1915. Klensmed vid Hedvigsfors bruk. Utfl. t. Harmånger 1925.
(A15) ELIN SEDERINA ELISABET JOHANSSON, * 23/3 1890 i Maria förs., Sth.
SVEN SIGURD * 11/9 1915. Utfl. t. Harmånger 1925
NILS UNO * 13/8 1918. Utfl. t. Harmånger 1925

—11—

4 NILS RUDOLF LINDGREN, * 20/4 1902, s. t. klensmeden O. R. Lindgren i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 26/11 1933. Smed, sen. reparatör vid Hedvigsfors bruk. Utfl. t. Västanfors, Vm., 1946.
24H12 ANNIE MARGRETA THOR, * 25/12 1909, d. t. jordbr.-arb. P. E. Thor i Hedvigsfors.


Det här är instrument efter blåsorkestern i Hedvigsfors. De sitter i musikrummet i Frisbogården på Bjuråkers Forngård. Troligen är instrumentet till vänster det instrument som Leander Lindgren spelade på.

—12—
5 3*) KNUT LEANDER LINDGREN, * 13/1 1887, s. t. smeden L. V. Lindgren i Hedvigsfors. G. 14/12 1913. Masugns- o, skogsarb. i Moviken, Bjuråker. Lyssna på en intervju med Leander Lindgren.
22E2 ANNA MATILDA NYSTRÖM, * 13/4 1888, d. t. arb. C. V. Nyström i Moviken.
ELMA MARGARETA * 11/3 1913                           (X6)13N24
KARL GUNNAR * 17/11 1914                               18
VIOLA SOFIA * 26/3 1922

—13—

5 PER VILHELM LINDGREN, * 16/1 1889, s. t. smeden L. V. Lindgren i Hedvigsfors. G. 1/2 1914. Masugnsarb. i Moviken, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1924.
(X33)10Å19 GERDA BRITA MARGRETA GLAD, * 12/9 1893, d. t. torp. L. Glad i Sandmyra, Norrbo. Utfl. t. Bergsjö 1924.
ANNA SOFIA * 14/4 1914. Utfl. t. Bergsjö 1924
STIG WILHELM * 7/9 1917. Utfl. t. Bergsjö 1924
BRITA MARIA * 21/1 1921. Utfl. t. Bergsjö 1938
SARA ELISABET * 13/3 1923. Utfl. t. Bergsjö 1924

—14—

6 KARL ADOLF BERG, * 7/3 1890, s. t. verkmäst. A. Berg i Masbo. G. 14/2 1914. Snick. i Strömbacka, Bjuråker.
36E1 ANNA MARIA RANN, * 9/1 1891, d. t. smeden P. J. Rann i Strömbacka.
MARGARETA KRISTINA * 19/3 1914. Utfl. t. Uppsala 1938
DAGMAR ELISABET * 30/7 1915                          (X33)2V6
KARL GÖSTA * 16/2 1920. Utfl. t. St . 1945
EGIL ALFRED * 2/1 1925. † 16/5 1932 (drunknad)

—15—

6 JOHAN GUNNAR BERG, * 7/11 1892, s. t. verkmäst. A. Berg i Masbo. G. 11/10 1925. Änkl. o. omg. 5/9 1943. Skogvakt. vid Hedvigsfors bruk, Bjuråker.
(X7) BRICKEN OLSSON, * 2/4 1893 i Forsa, Gävleb. Barnmorska. † 24/9 1940. (drunknad)
17 MÄRTA INGEBORG FRIDOLFSSON, * 3/5 1898, d. t. handl. F. K. Fridolfsson i Hedvigsfors. Änka e. trävaruhandl. E. Hægerstrand i Västansjö, Bjuråker.

—16—

43D2 JOHAN EMANUEL ELLSTRÖM, * 25/5 1885, s. t. skogvakt. J. Ell- ström i Björsarv 16. G. 30/9 1929. Infl. fr. Järvsö 1929. Handl. Bos. i Hedvigsfors 12, Bjuråker. (Noteringar)
7 ELNA SOFIA FRIDOLFSSON, * 12/9 1890, d. t. handl. F. K. Fridolfsson i Hedvigsfors.
ELSA GUNVOR * 13/12 1917                               19

—17—

(X38) ELIAS PERSSON HÆGERSTRAND, * 17/4 1893 i Rengsjö, Gävleb. Infl. 1922. G. 24/3 1923. Trävaruhandl. i Västansjö, Bjuråker. † 26/5 1935.
7 MÄRTA INGEBORG FRIDOLFSSON, * 3/5 1898, d. t. handl. F. K. Fridolfsson i Hedvigsfors, Bjuråker. Änka o. omg.                              15
HARALD ÅKE * 28/3 1924. Stud.

—18—

12 KARL GUNNAR LINDGREN, * 17/11 1914, s. t. skogsarb. K. L. Lindgren i Moviken, Bjuråker. G. 19/5 1945. Bos. i Moviken.
(Finland) MARIA SEIDI JUNTONEN, * 3/8 1922 i Uleåborg, Finland. Infl. 1945.
ESA OLAVI * 31/5 1943
SEIDI MARGARETA * 28/9 1945
ÅKE GUNNAR * 5/9 1946
Karl-Göran * 12/5 1948
Heikki * 8/4 1951
Peter * 5/2 1960

—19—

(A5) GÖSTA ROBERT BJÖRKMAN, * 15/6 1918. G. 2/8 1947. Bos. i Enskede, Sth.
16 ELSA GUNVOR ELLSTRÖM, * 13/12 1917, d. t. handl. J. E. Ellström i Hedvigsfors 12, Bjuråker.

 

 

Rättare Nils Johansson och hans släkt, enligt Delsbo – Bjuråker – Norrbo släktregister

Registerbeteckning »38D» omfattar en släktgren från Dala­Järna, Kopparbergs län, som inflyttat till Bjuråker 1893.


Familjen Johansson med tjänstefolk

—38 D 1—
(W18) 6*)  NILS JOHANSSON, * 20/4 1865 i Dala-Järna, Kopp. G. 30/10 1892. Infl. fr. Hanebo 1893. Rättare vid Hedvigsfors bruk, sen. arr. i Norrdala, Bjuråker. † 7/5 1920.
(W23) KERSTIN HALVARSDOTTER, * 13/4 1870 i Malung, Kopp. † 23/12 1934.
EDIT KRISTINA * 20/10 1893                             24H17
EVA VIKTORIA * 2/6 1895. G. 12/10 1930 m. K. Björk i Hudiksvall
DOROTEA, tv., * 14/1 1897. † 1/2 1897
ELIN, tv., * 14/1 1897. G. o. utfl. t. Ljusdal 1921
NILS KRISTIAN * 28/11 1898                              2
JOHAN HARALD * 26/9 1901. † 6/2 1927
NILS ALBIN * 1/3 1905. Utfl. t. Malung 1936
ERNST EVERT * 4/11 1907. † 7/3 1927
GUSTAF HILDING * 21/2 1910                            3


Kristian Johansson, Norrdala
När han fyllde 50 stod bl. a. följande att läsa:
Musiken är jubilarens stora hobby och han var inte mer än sex år, när fadern lärde honom spela fiol. Många bjuråkersbor minns säkert när rättare Johansson med barnen var på någon fest eller bröllop och spelade med lille Kristian som solist. 1914 började Johansson även med dragspel och det är med detta instrument han i bygderna gjort sig mest känd och uppskattad. Bl.a. har han under ett par somrar varit engagerad i Ljusdals Folkpark. Johansson har även själv komponerat en hel del låtar. Ibland kommer fiolen åter till heders. Som t.ex. sommaren 1934 när kronprinsparet reste genom bygden och gjorde uppehåll i Hedvigsfors bruk och allmogespelmän från trakten spelade. Amiral Lindman var tydligen bekant med Kristian Johansson och föreställde honom för kronprinsen. Denne hade fått en näverlur i Järvsö och ville nu att Johansson skulle försöka spela något på den också. Men det ville dock Johansson inte försöka sig på.

—2—
1 NILS KRISTIAN JOHANSSON, * 28/11 1898, s. t. arr. N. Johansson i Norrdala, Bjuråker. G. 7/4 1940. Arr. i Norrdala 12.
32C2 HILMA KRISTINA ZIMMERMAN, * 8/2 1908, d. t. bonden V. E. Zimmerman i Norrdala 7.
NILS LENNART * 28/1 1935
ERIK SIGVARD * 15/9 1936
KURT INGEMAR * 24/5 1942
INGEGERD BIRGITTA * 30/3 1946

—3—

1 GUSTAF HILDING JOHANSSON, * 21/2 1910, s. t. arr. N. Johansson i Norrdala. G. 14/5 1939. Arr. i Björsarv 114, Bjuråker.
24A28 ANNA WILHELMINA BERGLUND,* 10/11 1912, d. t. byggn.-arb. H. V. Berglund i Hedvigsfors, Bjuråker.
ELSA KRISTINA * 23/4 1935
ANN-MARI * 6/2 1942
ASTRID * 10/3 1944

 

 

Uppgifter ur Delsbo – Bjuråker – Norrbo släktregister


Det här är instrument efter blåsorkestern i Hedvigsfors. De finns i musikrummet i Frisbogården på Bjuråkers Forngård. Det är inte känt vilka instrument som August Hedberg och Emil Lindberg, nedan trakterade, möjligen spelade de på de här trummorna.

—14 B 16—
13  7 *) KARL AUGUST HEDBERG, * 11/8 1901, s. t. mål. P. G. Hedberg i Österbo, Bjuråker. G. 14/3 1937. Mål. Bos. i Bricka, sen. Österbo 68, Bjuråker.
35G89 ANNA MARIA QVIST, * 17/8 1903, d. t. arb. J. Qvist Brännås, Bjuråker.
SIGRID INGEBORG * 7/6 1921
RUT INGEGÄRD * (3/2) 5/2 1926. Utfl. t. Solna 1945
GÖTA VIOLA * 10/7 1929. Utfl. t. Ljusdal 1946
GUSTAF ELOF * 4/7 1931
HANNA CECILIA * 9/8 1933
KARL UNO * 4/2 1935
ELSY MARIANNE * 11/1 1938
PER GÖRAN * 7/1 1941
KURT HENRY * 22/11 1942

 

 

Uppgifter ur Delsbo – Bjuråker – Norrbo släktregister

—15 H 16—

37A9  8*)  PEHR EMIL LINDBERG * 21/5 1877, s. t. arb. A. Lindberg i Moviken. G. 28/10 1900. Arb. Bos. i Hedvigsfors, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1902.
10 EMMA PERSDOTTER, * 9/12 1877, d. t. landbonde P. Stål i Ytterhavra 1, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1902.
ANNA MARGRETA * 26/9 1901. Utfl. t. Forsa 1902

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *