Tio år gammal mord i Delsbo 1883

Tio år gammal mord som förövats i Brännbo, Delsbo 1883


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

1883

Tio år gammalt mord.

Vid Delsbo häradsrätt ransakades den 21 oktober om ett mord, som den 30 december 1883 föröfvades i Brännbo, Delsbo, å en norsk tattare Andreas Nilsson ”Nicke” kallad, med en kringflackande hästbytare Carl Aug. Johansson Åsberg, hvilken från Falun, där han höll på att aftjäna några månaders straffarbete för misshandel, dit blifvit hemtad.

Johansson, som är född 1858 af ett par kringstrykande föräldrar i Ytterhogdal, har till sitt 12:te år växt upp i Delsbo. Därefter har äfven han fört ett kringirrande lif, är ingenstädes kyrkskrifven, men har lärt sig skrifva och läsa någorlunda. Han lefver tillsammans med en kvinna, Sara Lovisa Carlsson, med hvilken en af «Nickes» söner förut sammanlevfat, men hade hon slagit sig ihop med Johansson, emedan hon hos «Nickes» blivfit illa behandlad. Därför hade «Nickes» son af fiendeskap och hämdbegär, vhilket han och «Nickes» familj vid flere tillfällen visat, angifvit Johansson, att i Brännbo ha nedstuckit And. Nilsson eller «Nicke» kallad.

Om förloppet vid mordet å «Nicke» berättade Johansson, att dagen före nyårsafton 1883 hade flere lass med tattare och andra kringstrykande sällskap hade tagit in hos ett folk, Per Eliassons i Brännbo, men när «Nicke» med sina många söner, som voro ett blodtörstigt och mot Johansson fiendtligt följe, ditkom, fruktade Johansson för sig och sin kvinna och barnen, samt hade obemärkt passat tillfället och rest med dem till Bjuråker. Då han där fick veta, att «Nicke» blifvit nedstucken i Brännbo och att «Nickes» familj beskyllde honom för mordet, reste Johansson vidare åt Jämtland till samt undkom.

Efter vad Johansson sedan hört, skulle «Nickes» egen familj låtit undfalla sig, att en af «Nickes» söner (denne numera likaledes mördad) stått i försåt för Johansson, för att «märka» honom, men hade i mörkret misstagit sig och nedstuckit fadern, hvilken han tänkte var Johansson. Utan att taga vård och bestyra något om familjefaderns lik, hade «Nickes» familj hux flux rest sin väg. Denna Johanssons berättelse har ganska stora sannolikheter för sig. Ransakningen är uppskjuten till den 11 november

Dalpilen 3/11 1893
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *