Brickagruvorna

Storgruva i Bjuråker – rekordfynd av vanadin, så löd rubrikerna på 80-talet. Vad man då inte visste var att priset för utvinning av vanadinet skulle bli mycket högt – kanske alltför högt.

Här kan du följa hela händelsekedjan från att ha beskrivits som en positiv framtidsbransch, till att ha blivit en mardröm som hotar ödelägga vår natur, vår trygghet, och kort sagt hela vår livsmiljö.


Här ligger Gruvberget.


Läs om Malmgruvorna i Bjuråker.


Läs om Ängebo-och Blom-Olles gruvor.


Läs om Gruvor i Hälsingland.


Läs om Vanadin redox-batteri på Wikipedia.


Läs om Vanadin på Wikipedia. Längst ner på sidan kan du se vad Nationalencyklopedin skriver om vanadinet.


Läs rapporten, Naturresurser i hela landet.


Facebookgruppen aktuella uppgifter om Brickagruvan.


Läs om Nils Gabriel Sefström, från Ilsbo, som upptäckte grundämnet vanadin


Här kan du göra en intressant historisk resa genom att klicka på Dellenriket.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss, hittar du längst ned på sidan

 

Uppgifter från Facebookgruppen DET HÄNDER I DELLENBYGDEN

I september sker som bekant domstolsförhandlingar i fallet Bläckmyran och Brickagruvan där ett rekordstort antal målsäganden har överklagat den föreslagna gruvan/gruvorna. Inte bara domstolen utan också vi bestämmer nu slutligen var denna process tar vägen. Eller som vår jurist och andra uttryckt saken: ett starkt lokalt motstånd påverkar processens utgång.
Vi är ett gäng som kommer jobba för att aktiviteter som uppmärksammar inte bara närområdet utan också hela Hudiksvalls kommun på riskerna med gruvan. Det kommer ske både innan förhandlingarna och förstås under veckorna då s k syn och förhandling sker i målet/målen (19-25/9).
Ni som vill delta och eller bara skriva något uppmuntrande och förslag om hur vi bäst når ut med detta budskap – gör gärna det! Och gör oss sällskap genom att höra av er till mig (skicka PM/meddelande eller ring 0735405500). Jag lovar att det blir kul och att ni får vara med om demokratiska händelser som gör att vi lär oss och utnyttjar vår röst och roll i samhället 🤩💚😇
Väl mött!
/Mårten
Jag blev intervjuad av Sveriges Radio Gävleborg kort häromdagen och här finns ett kort utdrag/klipp från det.
Bybor hoppas kunna skapa större motstånd mot Brickagruvan - P4 Gävleborg
SVERIGESRADIO.SE
Bybor hoppas kunna skapa större motstånd mot Brickagruvan – P4 Gävleborg
Nu står det klart när Mark och miljööverdomstolen ska ta upp ärendet om Brickagruvan. Inför rättegången hoppas många bybor kunna skapa engagemang mot gruvan. En …

HT den 2 februari 2024


Hudiksvalls Tidning 2/2 2024 Bolaget bakom Brickagruvan ifrågasätts i en stor granskning


SVT Gävleborg 31 januari 2024


SVT Gävleborg. Om kommande beslut 30 januari 2024


Gå med i Facebookgruppen Brickagruvorna.


Från Bläckmyran kommer Anderbobäcken som sedan rinner direkt ut i Dellen


Här ser vi att Anderbobäcken som kommer från Bläckmyran och rinner ut i Dellen vid Sallanders i Anderbo


Läs om Dellensjöarna som är tusentals personers vattentäkt


Läs om geologiska undersökningar av Dellenstrukturen.


Läs om beslut för Brickagruvan och Bläckmyran.


Lyssna på P4 Gävleborg 2019


Följ turerna i Hudiksvalls Tidningen.

Klimat mot miljö SvD 10 augusti 2020 se film.


Gruvbolag räknade fel, 14 mars 2020


Läs om Miljösanering i Svartträsk, så här kan det gå

 

Den här gruvan är en dagbrottsgruva. Bolaget avser mala ner Gruvberget, 18 miljoner ton. Fyndigheten är, enligt undersökningar från 1982, ca 19% järn och ca 0.2 % Vanadin.

Resterande 80% ska flyttas med hjälp av vatten via rörsystem till stora sandhögar. Den sanden innehåller många andra mineraler och metaller, därför får inte sandhögarna läcka. Det krävs massor av vatten och med vetskapen om hur det har blivit vid andra gruvor är risken stor för läckage av oönskade metaller och mineraler bl.a. uran.

Hela denna gruva ligger mitt i ett vattensystem som är en grundvattentäkt för boende i direkt närhet av gruvan. Dessutom rinner vattnet från området till Dellensjöarna, varifrån ca 28.000 personer i Hudiksvalls kommun dagligen får sitt dricksvatten.

  • Facebook den 24 september 2023

   Leif Jonsson
   Är det inte prövat i alla instanser

   Ann-Catrin Bergman

   Leif Jonsson nej. Mark och många miljödomstolen i Östersund, har efter ca 10 år beslutat säga ja till brytning, med 11 punkter av avgörande grad. Det är länsstyrelsen som ska se till att dessa krav uppfylls. Jag har varit i kontakt med den handläggaren som förklara att det kan dom inte. Inte deras uppdrag .
   Mmd beslutet har överklagats. Nu vänta vi på att mmd överdomstolen/Svea domstolen i Stockholm ska besluta hur överklagan ska beslutas. Fått svar att endera står mmd Östersund s beslut fast. Endera beslutar dom att det inte blir nån gruva. Endera beslutar dom att det blir en till domstolsförhandling. Och om det blir. Så viktigt att folket visar sitt deltagande. Så nu går vi alla i väntans tider

 

 

Hudiksvalls Tidning den 14 december 2023

Vanadin i Bläckmyran – eller friskt vatten i Hudiksvall?


Kartan från tidningen visar översiktsplanen 2035 för Hudiksvalls kommun över området i Bricka och Bläckmyran hur de hänger direkt ihop med området som förser en stor del av kommunen med dricksvatten.

 

 

Hudiksvalls Tidning Fredag 1 december 2023

 

 

HT  14 november 2019


Mark-och miljödomstolen gjorde på tisdagen syn på Gruvberget i Bricka, där det finns planer på att öppna en vanadingruva. Syftet var att rätten med egna ögon skulle få se platserna som berörs.
Konsulten Matz Jönsson Forsell pekade ut aktuella områden.


Dimman låg tjock runt berget och det gick inte riktigt att se hela omgivningen. Konsulten Matz Jönsson Forsell pekade ut aktuella områden


Gruvbolaget har, enligt dess företrädare, tillräcklig tillgång till vatten i Långmyrsjön.

  

 

HT Tisdag 8 oktober 2019

 

HT Fredag 30 november 2018

 

HT Onsdag 21 november 2018

20 november 2018 Om miljödomstolens besök i Bricka.

20 november 2018 Lokalradions reportage

Onsdag 31 oktober 2018 Möte om Brickagruvan

Den 12 september 2018 Kommunen avvisar planerna på Brickagruvan – konsekvenserna bristfälligt utredda.

Kommunen avvisar planerna på Brickagruvan. helahälsengland.se sept. 2018

 

HT  Onsdag 25 juli 2018

  Skäråssjön med Gruvberget i bakgrunden mellan Lennart Gustafsson och Mats-Åke Hall

Gruvberget kan ge vattenproblem


 

 

 

HT Onsdag 11 april 2018


Under måndagskvällens informationsmöte i Delsbo bygdegård förklarade partierna i Hudiksvalls kommun sin inställning till planerna på en gruva i Bricka. Det blev ett nej från samtliga partier. – Det är sådan stor risk för dricksvattnet, sa Jan-Erik Jonsson (C).

23 jan 2018. Går inte att bedöma riskerna.

11 jan. 2018 Kommunen vill inte ha gruvan.

 

HT Torsdag 21 december 2017


Hudiksvalls kommun och Gruvgruppen i Bjuråker har fått anstånd till den 15 januari att komma in med yttranden i ärendet. Foto Ulf Borin


 

 

HT Den 14 oktober 2017

 

 

HT Torsdag 8 juni 2917

 

 

HT  Fredag 30 september 2016

 

 

HT Torsdag 1 september 2016

 

 

HT Onsdag 18 mars 2015


Foto: Ulf Borin


Gruvbergets siluett ser ut att få stå kvar ett tag till


Sture Fredin är en stor markägare där gruvan planerades


Kanske kan det bli en ny travhäst i hagen hemma hos Lennart Gustavsson efter beskedet att gruvan är stoppad. Foto: Ulf Borin

Läs mer på Webben.

 

 

HT  Torsdag 20 november 2014

Förhandlingarna avslutade 21/11 2014.

Sture Fredin om gruvdriften 18/11 2014 i P4 Gävleborg.

Intervju med Lennart GustavssonLokal TV 18/11 2014.

Så här kan det sluta. 18/11 2014

 

HT Måndag 17 november 2014

 

 

HT Fredag 14 november 2014


  

 

 

HT Torsdag 13 november 2014

Vattnet gruvans stora fråga

 

 

HT Onsdag 12 februari 2014

 

 

HT Torsdag 6 december 2012

 

HT Den 6 december 2011

 

HT Fredag 10 juni 2011

 

 

HT Tisdag 26 april 2011

 

 

 

HT Måndag 31 maj 2010

 

 

HT Fredag 23 maj 2010

 

 

HT Tisdag den 27 april 2010


Sture Fredin tycker inte om Svenska Vanadins gruvplaner

 

 

HT Onsdag 14 april 2010

 

HT Lördag den 27 februari 2010


Karl-Gunnar Karlsson berättade om sina erfarenheter från hans kamp mot uranbrytningen i Nianfors Foto: Markus Dahlberg

 

 

HT Den 17 februari 2010

 

30/11 2009 Söker tillstånd om vanadinbrytning.

 

Ska idyllen förvandlas till gruva, undrar Tony Björklund och kräver att en lokal översiktsplan för Sumås upprättas. Foto: Tony Björklund


Som oaser ligger de små grå och tjärvedsbruna stugorna efter vägen.
Foto: Tony Björklund

 

HT Den 25 september 1995


 

Dellenmagasinet Nr 2 1993

 

HT Den 24 november 1989


Chefen för länsstyrelsens lokalkontor i Hudiksvall, byråchef Göte Berggren, Rolf Sahlstedt och Jan Isberg från Nämnden för statens gruvegendom samt landshövding Lars Ivar Hising möttes igår i Hudiksvall för att diskutera framtiden för vanadinfyndigheten i Bjuråker. Foto: Stefan Westerlund

 

 

 

 

HT Den 18 november 1983

 

 

HT Den 14 april 1983

 

 

HT Den 18 mars 1983

 

 

 

HT  Den 17 mars 1983

 

 

 

HT Den 2 november 1982

Här finns bästa vanadin-fyndenVanadinfyndigheterna i Gruvberget i Bjuråker är de största som någonsin påträffats. Om det nu blir brytning skulle det bli den första anläggningen i sitt slag i Sverige. Och från SGU ser man en brytning nära förestående. Fr. v. projektgeolog Lars Lagergren, biträdande projektledare Göte Persson och projektledaren Fredrik Ros, samtliga från SGU.

 

 

 

 

SÖDERHAMNS-HÄLSINGE Kuriren Onsdagen den 17 december 1980Platsen ligger i storslagen natur


Är det rikedomar de håller i händerna? Gänget som jobbar med provtagningarna:
fr. v. borraren Anders I Andersson, Järvsö, grävmaskinist Roland Wästholt och teknikern Tage Renkvist.

 

Malmfyndigheten SUMÅSSJÖN är gjord av geolog Rita Lena Orelund – Norin

 

 

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller donation senare mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *