Konfirmander Bjuråker 1880-1889

Kyrkans företrädare i Bjuråker under år 1880 var Jonas Söderblom


Jonas Söderblom

Jonas Söderblom 1823 – 1901
Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prv. 1847, past.-ex 1862.
Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, kommunister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871, i Hälsingtuna 1880 och Norrala och Trönö 1882
Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome.
Av de fem barnen blev sonen Jonathan, mera känd som Natan Söderblom född 15/1 1866, både Ärkebiskop och fick mota Nobels fredspris 1930, året före sin död i Uppsala 12/7 1931. Han avled i en hjärtattack. Natan blev konfirmerad i Bjuråker år1880.

Nattvardsbarn i Bjuråker den 20 och 24 juni 1880 Jonas Söderblom

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
35A7 Per 13/9 1864 Kyrkbyn Arb. Lars Kempe
9D4 Olof 28/1 1865 Skomakare Olov Trane
10D8 Johan Fr. 21/1 1865 Skomakare Fredrik Norell
2F17 Anders 11/8 1865 Bonde Per Andersson
Lars O Jon 15/1 1866 Änga Kyrkoherde J. Söderblom
21H8 Per 15/2 1866 Tomsjö Bonde Jon Persson
7F7 Jonas 31/12 1856 Tomsjö Bonde Per Jonsson
Wilhelm 20/9 1865 Gärde Skomakare Er. Sjöberg
36A6 Jonas 25/1 1865 Ytterhavra Landbonde Per Bergström
8H22 Olof 25/8 1865 Ö. Stråsjö Avlid. Bond. Per Jonsson
8G10 Nils 11/5 1864 Brännås Torp. Olov Nilsson
8G11 Nils 22/9 1865 Svedjorna Landb. Pål Nilsson-Rahm
49G4 Per 18/3 1866 Lillön Avl. bond. Nils Larsson
56E1 Erik Gustav 15/9 1864 Ö. Stråsjö Arbetare Lars Ersson
2E8 Anders 15/5 1864 Norrdala Torpare Jon Jonsson
6F20 Paul 20/8 1865 Norrdala Kol. Erik Pålsson-Medin
7D6 Erik 5/6 1865 Holmberg Torpare Per Nylander
46E2 Lars Erik 15/10 1864 Sördala Sold. Per Erik Stolt
24A15 Daniel 25/1 1865 Hedvigsfors Arb. Er. Berglund
28H5 Gustav Vict. 19/6 1865 Hedvigsfors Avlid. Tobias Fagerström
15H8 Jonas 26/6 1864 Ståläng Landb. Jon Persson
Per Abrah. 10/10 1865 Bricka Kol. Joh. From
18F1 Erik 11/6 1864 Näppänge Lars Larsson (Mosars)
4A13 Erik 5/11 1865 Avholm Bonde Olov Eriksson
Jon Peter ???? 1864 Strömbacka Er. Mejer
5A17 Anders Aug 25/10 1865 Strömbacka Jonas Palm
44H1 Johan 23/4 1865 Strömbacka Avlidne. Daniel Tjernlund
41A8 Per 7/11 1865 Frisbo Kol. Johan Matsson-Stolt
50C1 Erik 18/7 1865 Brännåsen Kol. Jonas Eriksson Wik
43B3 Erik Olof 14/3 1864 Ahlsjö såg arb Per Erik Hammarström
24F3 Frans M. N. 10/3 1865 Hudiksvall Pigan Erika Christina Lodén
Joh. Walfrid 28/6 1865 Avesta Arb. Joh. Er. Holen
5C2 Per Olof 1/11 1861 N. Storåsen f Sold Olof-Pehrsson Thyr

 Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
22D8 Brita 16/2 1866 Näppänge Lb Anders Larsson
19A4 Margreta 22/8 1865 Sjövik arb Erik Hansson
39H1 Sofia 14/6 1865 Friggesund Sågställ Jon Jonsson
25B3 Brita Katrina 11/4 1865 Friggesund Afl Johan Erik Qvick
5D28 Hedvig Ch 12/2 1866 Friggesund Anders Mikael Bjurling
15E12 Brita Greta 11/8 1865 Friggesund Anders Gustav Forss
16G12 Brita 12/5 1865 Ö Stråsjö Bond Olov Larsson (Finn)
8D4 Anna 13/8 1865 Friggesund Sold Jon Rapp
44B22 Sigrid 2/12 1864 Klovan Torp Johan Olsson Ljung
10G20 Brita 8/5 1865 Brändbo Bond Erik Larsson
Karin ?/3 1865 Brännås T Jon Persson
Brita 3/12 1865 Trossnarven B Er. Larsson
24C3 Brita Stina 28/12 1864 Björsarv Husm A Modig
Juliana 21/9 1865 Ängebo B Jon Nilsson
4E12 Brita 29/3 1865 Ängebo Bond Per Andersson
5B14 Brita 19/12 1863 Ängebo Husm Per Jonsson
7F7 Sigrid 6/4 1860 Tomsjö Bond Per Jonsson
2E8 Brita tvilling 15/5 1865 Norrdala T Jon Jonsson
15A15 Johanna M. 3/11 1865 Hedvigsfors Mästersv Daniel Wård
8A9 Marg Christ. 15/6 1865 Moviken Mästersm A J Hübinette
Karin 4/3 1864 Njuparne Avl. B Jon Jakobsson
32C1 Sigrid 4/11 1865 Österbo Johan Jakob Zimmerman
44A8 Karin 9/5 1864 Bricka Bond Jon Lindqvist
13A10 Maria 11/12 1864 Wåtmor Bond Dan Mörk
6D13 Gölin 4/6 1864 Wåtmor Avsk Per Sjögren
37D1 Johanna 6/2 1866 Furuberg Kol Jöns Finne
9F8 Brita 5/6 1865 Sylkvarn Kol Johan Rönnqvist
5A24 Anna Katr. 4/5 1865 Moviken arb Johan Sjöholm
48C1 Anna 20/9 1864 Moviken Bruksarb. A. G. Fröberg
42D5 Anna Greta 27/8 1864 Strömbacka Arb L. O. Strömbäck
8A14 Maria 21/8 1866 Oxåsen Torp Per Pettersson
28A11 Greta Stina 2/10 1865 Sörgimma Kol Joh. Finnström
16C1 Beda Christ 27/6 1866 Strömbacka A. Bjurström
39A17 Brita Stina 31/10 1864 Frisbo Kol Joh. Imberg
6F21 Margreta 18/8 1865 Rödkullen Kol Per Pålsson
7E9 Sigrid 24/3 1865 Lia Bond Erik Olsson Fredin
Anna Greta 1/2 1864 Delsbo L. O. Wiggs Enka
Ingrid 21/10 1865 Ljusdal T Johan Skröder
Anna Regina 17/6 1863 Avesta Arb Joh. Er. Holm
Margreta 24/1 1865 Jättendal Husm Ol. Olsson
Kristina 15/12 1864 Bricka Kol Lars Jonsson
Konf i Bergsjö 29/5 1880 admittende 30/5 1880
10C11 Margreta 25/10 1865 Essjö bäckssåg Kol Per Bäckström
Konf i Hassela 16/5 1880 admittende 17/5 1880
24C2 Anna 2/11 1865 Sniptorp Kol Sven Persson Dahl
Konf i Hassela 16/5 1880 admittende 17/5 1880
55E1 Hjalmar G 30/5 1865 Strömbacka Inspekt N. G. Grafström
Konf i Hudiksvall 16/5 1880 admittende 17/5 1880

 

 

KONFIRMANDER 1881

Kyrkans företrädare i Bjuråker under år 1881 var Jonas Söderblom

Jonas Söderblom

Jonas Söderblom 1823 – 1901
Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prv. 1847, past.-ex 1862.
Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, kommunister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871, i Hälsingtuna 1880 och Norrala och Trönö 188..
Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome.
Av de fem barnen blev sonen Jonathan, mera känd som Natan Söderblom född 15/1 1866, både Ärkebiskop och fick mota Nobels fredspris 1930, året före sin död i Uppsala 12/7 1931. Han avled i en hjärtattack. Natan blev konfirmerad i Bjuråker år1880.

Nattvardsbarn i Bjuråker den 12 och admittende den 19 Juni 1881. (släppa fram, ge tillträde till) Jonas. Söderblom, Kyrkoherde

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
19H11 Lars 19/3 1865 Änga Bond Jon Larsson
45A4 Olof 11/6 1865 Berge Soldat Olof Glad
1D11 Olof 16/6 1865 Gärde Bonde Jon Pålsson
13G8 Olof 25/2 1865 Tjerna Bonde Per Mickelsson
4E15 Lars 10/5 1865 Fagerfall Bonde Lars Larsson
41A6 Olof 12/10 1865 Svedjebo Bonde Johan Lindström
26C4 Olof 2/2 1866 Ramsjö Torp. Per Björklund
8H25 Per 17/1 1866 Ahlsjö Torp. Lars Pålsson
1G42 Eric 16/3 1866 Norrberg Torp. Er. Ersson Strand
26A59 Olof 16/7 1866 Ö Stråsjö Afsk Sold Osk. Th. Hedin
8H28 Anders 16/12 1866 W Stråsjö Bond. Per Andersson
5E8 Hans 9/1 1865 Långmor Torp. Pål Jonsson
35G27 Per 6/5 1864 Ö Stråsjö Husm Per Andersson Ås
44B24 Nils 9/9 1865 Sördala Torp. Nils Persson
7D6 Olof 26/9 1866 Holmberg Torp. Per Nylander
19B12 Hans 4/9 1866 Norrberg Torp. Hans Hansson
24A7 Daniel Gustaf 1/10 1865 N. Storås Husman Per Sund
19H12 Lars 6/1 1866 Svedjebo Husman And. Englund
44D1 Jon Gustaf 6/5 1866 Furuberg Afl. Bond. B. Olofsson
4C7 Anders Erik 23/11 1865 Furuberg Husm. Nils Er. Wedmark
Anders 10/3 1866 Strömbacka P. Er. Sindenström
32B1 Erik August 16/8 1866 Strömbacka Afl. Smed. J. E. Nyman
22C5 Carl Rickard 22/2 1866 Strömbacka Brita Jonsdotter
28A12 Per Eric 2/4 1866 Moviken Arb. Olof Kurman
5A33 Johan Arvid 23/2 1866 Moviken Masmäst. J. A. Sjöholm
12C4 Anders Olof 15/5 1866 Moviken Mask. Per. Er. Wikberg
49D1 Lars Johan 10/12 1866 Hedvigsfors Afl. Sold Peter Brink
9F12 Lars Ol. Norin 21/9 1866 Skärås Styvfader Er. Persson
Jonas 20/5 1866 Lingås Kol. Johan Åström
56B4 Lars Erik 28/12 1865 Linneråsen Styvf. P. Ol. Lundberg
39A17 Johan Erik 11/1 1866 Frisbo Kol. Joh. Imberg
46B4 Anders Olof 16/4 1865 Frisbo Kol. And. Ol. Hill
10D6 Olof Lust 10/12 1863 Delsbo Afl. Sold. Er. Lust
37G1 Carl Anders 3/12 1865 Gunnarskog Pig. Maria Nilsdotter
8G16 Nils Peter 16/5 1866 Hassela Afl. Lars Joh. Alcén
39A13 Johan Gustaf 16/5 1866 Norrbo Afsk. And. Ström
13E21 Eric 10/7 1867 Ramsjö Torp. Mårt. Östlin
20E4 Svante Leonard 7/3 1865 Kyrkbyn Avl. Joh. Falk
Konf i Delsbo den 5/6 admitt den 6/6 1881
20E4 Nils Emil 15/4 1866 Kyrkbyn Avl. Joh. Falk
Konf i Delsbo den 5/6 admitt 6/6 1881

 

Flickor

1B15 Sigrid 11/8 1866 <Berge Land. Ol. Larsson
45B1 Kerstin 25/5 1866 Ramsjö Afl. Er Hedlunds Enka
22B14 Margreta 30/10 1866 Ramsjö Afl. Ol. Perssons Enka
Margreta 3/1 1867 Ramsjö Bond. Er. Ersson
4G11 Anna 28/4 1866 Spångmyra Bond. Jon Persson
36A5 Brita 10/11 1866 Ytterhavra Torp. Er. Bergström
2Y18 Anna 19/11 1865 Norrberg Torp. Lars Mickelsson
27F1 Ida Karolina 13/11 1865 Brättingberg Skogv. L. Er. Blomgren
5E8 Karin 2/3 1866 Långmor Torp. Pål Jonsson
9F10 Margr. Christina 19/11 1866 Ängebo Afl. Jon Engmans Enka
10D12 Ella 21/8 1866 Tomsjö Avl. Lb. Larssons Enka
6H28 Ingrid 14/7 1865 Sniptjärn Torp. Er. Andersson
1A10 Ella 9/5 1866 Avholm Bond. Hans Persson
14B7 Anna 16/9 1865 Avholm Torp. Nils Andersson
34B3 Anna Mathilda 26/11 1866 Friggesund Sold. Fr. Wilh. Brink
8A7 Nikolina 24/1 1866 Strömbacka Smed Mats Berg
30A18 Anna Brita 3/12 1865 Strömbacka Smed. And. G. Ärfström
19G8 Margretha Andersd:r 21/2 1867 Strömbacka Styvfader Jon Ros
34H1 Anna Mathilda 10/6 1866 Moviken Arb. A. G. Hellström
Ulrika Wilhelmina 27/8 1866 Moviken Avl. Arb. Carl Andersson
31D1 Maria Albertina 29/10 1866 Strömbacka Arb. J. O. Horn
19B16 Anna 18/1 1867 Tallbacken Styvfar Anders Hansson
21E8 Maria Christina 23/3 1866 Skärås Pig. Margr. Carlström
23A3 Kerstin 27/10 1866 Skärås Torp. Er. Persson Sjögren
30G16 Marget 10/2 1866 Lia Husm. Jon Andersson
15A17 Anna Rosina 17/11 1866 Hedvigsfors Skr. Ulr. Nilsson
12D3 Margretha 3/8 1866 Njuparne Kol. Joh. Er. Bergström
2B14 Brita 17/3 1866 Frisbo Bond. Jon Persson
56E1 Anna 19/7 1867 W. Stråsjö Husm. Lars Ersson
Helena Laurentia 27/4 1864 Stöde Pig. Anna Lindgren
Augusta 11/2 1864 Friggesund Ehringer
Konf i Norrbo den 5/6 admitt den 6/6 1881
23A3 Anna Brita 3/9 1865 Skärås Torp. Eric Perss. Sjögren
Konf i Delsbo den 5/6 admitt den 6/6 1881

 

 

KONFIRMANDER I BJURÅKER  1882

Kyrkans företrädare i Bjuråker år 1882 var Jonas Söderblom


Jonas Söderblom

Jonas Söderblom 1823 – 1901 Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prv. 1847, past.-ex 1862. Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, kommunister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871, i Hälsingtuna 1880 och Norrala och Trönö 188.. Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome. Av de fem barnen blev sonen Jonathan, mera känd som Natan Söderblom född 15/1 1866, både Ärkebiskop och fick mota Nobels fredspris 1930, året före sin död i Uppsala 12/7 1931. Han avled i en hjärtattack. Natan blev konfirmerad i Bjuråker år1880.

Nattvardsbarn i Bjuråker 9 April, admittende den 10 April 1882
J. Söderblom, Kyrkoherde

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
1F16 Hans 22/6 1866 Gärde Bond. Lars Hansson
14D4 Carl 16/10 1865 Gärde F. pig. Charlotta Ortman
19H9 Anders 16/12 1866 Änga Torp. Mårten Andersson
17A10 Johan 20/5 1866 Näppänge F. pig. Sigrid Ström
Per 3/5 1867 Västansjö Bond. Jon Persson
18F1 Olof 28/8 1867 Näppänge Målare Lars Larsson
37P13 Lars Johan 28/11 1865 Fläsma Arb. Nils Djurman
37B2 Anders 6/6 1867 Geholm Landb. Per Israelsson
28H2 Anders Joh 11/8 1867 Hedvigsfors Smed. Simon Fagerström
32C1 Jon Olof 22/5 1867 Österbo Joh. Jak. Zimmerman
Ferdinand B 21/6 1867 Hudiksvall Avl. Handl. Ol. Mörk
Edvard 3/2 1866 Östmark Arb. Jöns Danielsson
10G16 Erik 23/10 1867 Valsjön Landb. Per E. Frank
15D1 Jon Wilhelm 7/12 1866 Strömbacka Smed. … W. Sjöstedt
30A15 August 25/6 1866 Strömbacka Smed. Gabriel Ärfström
17C5 Per Erik 9/2 1867 Strömbacka Arb. Peter Ström
33B1 Alfred 18/9 1867 Strömbacka Smed. Jon Winlund
Olof 16/3 1867 Strömbacka Arb. Ol. Gill
32F1 Dan Gustaf 4/8 1867 Slättjärn Torp. Mik. Iggström
2F19 Nils 2/3 1867 Bond. And. Andersson
21H9 Lars 25/10 1868 Ramsjö Bond. Eric Ersson
45A14 Sven Larm 11/1 1868 Tomsjö Torp. Lars Larsson Slug
36A6 Per 4/5 1867 Ytterhavra Torp. Per Bergström
4A20 Lars Ersson 12/5 1867 Bricka Styvf. B. Jon Lindqvist
6H30 Erik 2/9 1866 Bricka Bond. Erik Ersson
5D30 Erik 1/9 1867 Gårdsmyra Bond. Per Jonsson
4A26 Per Johan 20/6 1867 Avholm Avl. Kerstin Djerf
43C3 Nils Arvid 8/11 1867 Avholm Arb. Jon Er. Forslin
9A67 Jon Jakob 27/2 1867 Friggesund Kopparsl. Joh. Er Wixner
15E12 Reinhold 5/7 1867 Friggesund Arb. A. G. Forss
12C3 Lars 1/2 1867 Moviken Avl. A. O. Wikberg
42B8 L Ol. Jonss 23/9 1866 Sördala Bond. And Jonsson
1E19 Jonas 23/6 1867 Bricka Kolare Lars Jonsson
47A9 Jonas 7/11 1866 Anderbo Kolare Jon Larsson
21A8 Per 4/4 1867 Frisbo Kolare Per Samuelsson
39A15 Erik 1/4 1867 Moräng Kolare Olof Imberg

 Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
Joh Margr. 7/3 1867 Änga Kyrkoh. J. Söderblom
12F1 Lydia Erica 18/5 1867 Gärde Sergant Er. Ork. Flygt
11H14 Brita Stina 5/7 1867 Gärde Snick. Er. Erss. Änglund
34A12 Anna Katr 27/12 1866 Gärde Skom. Jon Ol. Svedström
9A7 Christ. Eli 9/12 1866 Näppänge Skrädd. L. Fr. Falander
35A7 Anna Brita 16/12 1867 Kyrkbyn Arb. Lars Kempe
29G17 Brita 8/4 1867 Tjerna Bond. And. Andersson
2F17 Anna 4/4 1867 Bond. Per Andersson
10D8 Johan Margr 14/12 1866 Skrädd. Fr. Norell
19H11 Anna 28/6 1866 Änga Bond. Jon Larsson
47F4 Anna Greta 6/12 1866 Västansjö F. pig. Karin Svärd
Kerstin 29/10 1867 Mon Bond. Lars Andersson
42D1 Anna Charl 11/3 1867 Hedvigsfors Smed Per Lindgren
28H4 Anna Aug 26/4 1867 Hedvigsfors Smed Jak. Fagerström
6C10 Anna Brita 1/5 1867 Hedvigsfors Arb. Wilh. Samuelsson
24A15 Brita Lisa 8/2 1867 Hedvigsfors Arb. Nils Berglund
45C4 Aug. Katrina 27/2 1867 Strömbacka Smed Fr. Lejdström
15A19 Johanna L 1/6 1867 Strömbacka Skomak. Daniel Wård
18C7 Margreta 14/12 1867 Strömbacka Arb. Fr. Hammar
19C7 Maria Christ 14/2 1868 Strömbacka Arb. L. O. Strömbäck
15C2 Anna Maria 4/12 1866 Moviken Avl. Jon Ström
24F2 Anna Brita 13/9 1866 Moviken Arb. Dan Norberg
48C1 Emma 15/12 1866 Moviken Arb. A. G. Fröberg
Laura Katr 1867 Moviken Arb. C. Al. Carlström
13A10 Anna 13/1 1868 Våtmor Bond Dan Mörk
6D15 Kerstin 18/12 1866 Våtmor Arb. Hans Pålsson Ros
6D13 Stina Kajsa 1867 Våtmor Avsk. Sold. Per Sjögren
4E12 Marget 25/4 1867 Ängebo Bonde Per Andersson
5B14 Anna 4/2 1867 ? Husm. Per Jonsson
10B12 Karin 14/51867 Frisbo Bond. Mats Pålsson
39A17 Karin 6/4 1868 Frisbo Kol. Joh. Imberg
46B4 Margta K 11/5 1867 Frisbo Kol. And. Olsson Hill
Maria 29/1 1867 Storås Torp. Dan Nordin
35G40 Anna 6/2 1866 Gröndal Torp. Ol. Jönsson
Stina 15/4 1867 Ljusdal Arb. O. R. Schröder
4H31 Brita 10/10 1866 Norrdala Arb. A. O. Modig
22D7 Karin 24/5 1868 Norrdala Kol. Ol. Larsson
4B46 Karin 6/10 1865 Björsarv Skom. Ol. Norberg
16G12 Karin 29/11 1867 Ö. Stråsjö Bond. Ol. Larsson
19B22 Christ Öberg 11/12 1867 V. Stråsjö Pig å N.r 1
4B19 Sigrid 13/1 1868 V. Stråsjö Torp. And. Larsson
Carol Elisab 4/10 1866 Rättvik F. Pig. … Sara Andersd.
2F57 Anna 29/9 1867 Norrbobyn Bond. Per Olsson
20A17 Anna 6/8 1867 Norrberg Torp. Anders Åsberg
1G42 Anna 23/2 1868 Norrberg Torp. Er. Ersson Strand
47A13 Greta 5/6 1867 Brättingberg F. Mjöln. L. P. Söder
6F21 Anna 6/6 1867 Rödkullen Kol. Per Pålsson Strid
8D4 Emma Margr 20/1 1867 Avholm Sold. Jon Rapp
Karin 16/3 1866 Avholm Torp. Er. Jonsson
13G9 Anna 8/4 1866 Svedjebo Bond. Ol. Andersson

 

 

KONFIRMANDER i Bjuråker 1883

Pastor Karl August Eherengren var kyrkans företrädare 1883

 

Karl August Eherengren 1854 – 1938
Född 22 mars 1854 i Danmark, Uppsala län. Student 1875, teol. fil.ex. 1877, prv. 1882. Komminister i Norrbo och Bjuråker 1888 – 1893, i Hudiksvall och Idenor 1894, kyrkoherde i Hudiksvall 1895 – 1930.

Nattvardsbarn i Bjuråker 28 April, admittende den 29 April 1883

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
34A13 Jonas 28/5 1868 Vedmyra Skom. Ol. Jon. Svedström
16G10 Jonas 16/9 1868 Ö. Stråsjö Bond. Jon Jonsson
4A20 Erik Ersson 19/9 1868 Bricka s2 Bond. Jon Ers. Lindqvist
41A6 Johan 3/5 1868 Svedjebo 3 B. Johan. Pers. Lindström
21D4 Karl August 14/7 1868 Haggatan Husm. Karl Karlss. Frisk
25A8 Olof 24/6 1868 Lia Husm. Lars Olsson
2F18 Erik 25/9 1868 Hästnäs 1 Bond. Ol. Andersson
15A17 Gustaf Werner 12/5 1868 Hedvigsfors Skrädd. G. U. Nilsson
21A10 Lars Erik 26/9 1868 Njuparne Kol. Lars Ol. Holm

  Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
4G8 Kerstin 9/3 1868 Spångm s5 Bond. Ol. Jonsson
11A4 Anna 22/3 1868 Spångmyra Avsk. Sold. E. G. Spång
11H15 Marget 8/9 1868 Spångmyra Sold. Mats Ers. Djerf
34A12 Carolina Emilia 20/5 1868 Gärde Skom. J. O. Svedström
9D4 Kristina 25/10 1868 Skom. Ol. Ols. Torné
4H32 Margta 26/5 1868 Norrhavr s2 Lb. Per Larsson
8H22 Anna 1/5 1868 Ö. Stråsjö 2 B. Per Jonssons Enka
46E1 Anna Brita 2/11 1867 Sördala Sold. P. E Stolt
44A8 Anna Jonsd:r. Lindqvist 7/6 1868 Bricka s2 Bond. Jon Ers. Lindqvist
37G1 Kristina 8/7 1868 Lia Huskv. Maria Nilsdotter
34B3 Ulrika Euphrosyne 23/12 1868 Friggesund Sold. Fr. W. Brink
13E12 Kerstin 6/5 1868 Lia s10 Lb. Jon Ersson
28H5 Charlotta Gustafa 8/5 1868 Hedvigsfors Smed. Tob. Fagerström
8A9 Katrina Charlotta 5/12 1868 Hedvigsfors f. Smed. A. J. Hübinette
24H5 Margta Katrina 21/5 1868 Österbo Arb. Per Lars. Östlund
43B3 Anna Brita 24/7 1868 Ahlsjö såg Sågst. Per Erik Hammar
39A14 Anna Brita 9/5 1868 Österbo Kol. J. E.  Imberg Moritz
6D13 Gertrud 5/11 1868 Våtmor avsk. Sold. P. Sjögren
7E9 Brita Fredin 14/10 1868 Frisbo 4 Bond. Per Persson
2B14 Sigrid 14/11 1868 Frisbo s4 Bond. Jon Persson
10A8 Greta Lisa 7/2 1868 Moviken Karl Henrik Tungström

 

 

KONFIRMANDER 1884

Kyrkans företrädare i Bjuråker 1884 var kyrkoherde Johan Peter Hedlund


Johan Peter Hedlund
 

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904

 

Nattvardsbarn i Bjuråker 1884. Konfirmerade 14 juni, admittende den 15 juni

 

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
48E3 Jon Olsson 4/12 1868 Tjerna Bond. Olof Jonsson
29G16 Nils Larsson 16/11 1867 Tjerna Bond. Lars Nilsson
4G11 Lars Jönsson 30/8 1868 Ramsjö Bond. Jon Persson
8H21 Per E Andersson 28/12 1865 Sördala Torp. Anders Jonsson
49D3 Jonas Brink 20/6 1868 Ståläng Sold. P. E. Brink
26A14 Nils Jonsson 16/4 1869 Ängebo Bond. Jon Nilsson
15H8 Nils Jonsson 26/10 1868 Ståläng Jon Persson Wahlström
22B15 Jonas Dahl 29/7 1868 Björsarv Sold. Ol. Dahls Enka
15E13 Emil Kilgren 27/9 1868 Brättingberg Skogvaktm. Josef Kilgren
5E8 Pål Pålsson 23/7 1868 Björsarv Lb. Pål Jonsson
49G4 Nils Nilsson 7/12 1868 Brännås Bond. Nils Larssons Enka
10D5 Jonas E Persson 3/7 1867 Friggesund avl. Arb P. O. Larsson
5D28 Paul A Bjurling 28/1 1869 Friggesund Arb. A. M. Bjurling
4D10 August A Söderlund 15/9 1869 Hedvigsfors Mästersmed J. Söderlund
24A15 Johan Ol. Berglund 17/5 1869 Hedvigsfors arb. N. Berglund
12D3 Johan A. Bergström 18/4 1869 Njuparne Kol. Joh. Er. Bergström
5U7 Abram Sallin 1869 Moviken arb. A. Sallin
5A33 Karl Sjöholm 3/3 1868 Moviken Mästersmed Joh. Sjöholm
28G13 Per E Kron 5/2 1869 Moviken arb. Lars Kron
44H1 Karl G. Tjernlund 3/5 1869 Strömbacka Enkan Märta Tjernlund
Nils J Åslin 3/12 1868 Strömbacka Hushållerskan Brita Åslin
21A8 Samuel Fredin 14/9 1869 Frisbo Kol. Per Samuelsson Pil
30D1 Nils E Wennberg 30/8 1869 Frisbo Kol. Joh. Er. Wennberg
23A3 Mathia Norin 11/4 1869 Skärås Torp. Er. Pers. Sjögren
9F8 Jonas Rönnqvist 5/3 1869 Sylkvarn Kol. Joh. Rönnqvist
22B17 Lars J Larsson 8/6 1869 Frisbo Kol. Lars Larsson
Nils G Pettersson ?/? 1864 Berge ? Bonde Per Persson
Olof Jonsson 29/6 1869 ? Snick. Joh. Olsson

 

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
10D8 Maria Katr Norell 30/5 1869 Tjärna F. Sergant Fr. Norell
1B16 Kerstin Andersd:r 28/2 1869 Tomsjö Bond. And. Larsson
2H12 Kristina Larsd:r 18/4 1869 Älve Bonddotter K. Larsdotter
39D2 Brita Svensk 19/8 1869 Norrdala J. O. Sundberg (Svensk)
43A14 Karin Persd:r 30/12 1868 Brättingberg Lb. Per Olss. Glad
16G8 Karin Frank 26/3 1869 Brännås Torp. Per Jonss. Frank
8G11 Anna Pålsd:r 20/9 1868 Svedjorna Torp. Pål Nilsson
46F2 Karin Persd:r 29/10 1868 Trossnarven Far och Mor avlidna
43C3 Anna Margr. Forsström 11/9 1869 Friggesund arb. J. E. Forsslin
9Å29 Karin Dahlström 27/6 1869 Norrhavra Torp. Jon Dahlström
21U17 Kristina Ersd:r 22/2 1869 Norrhavra Per E. Larm i Norrhavra
31G5 Anna Larsd:r 14/1 1869 Norrdala Bond. Lars Olssons Enka
26G17 Anna Greta Strand 9/6 1869 Våtmor arb. Lars Jonss. Strand
6C10 Augusta Samuelsson 26/12 1869 Hedvigsfors Stalldr. Wilh. Samuelsson
29C3 Kajsa Greta Bröms 12/2 1870 Källsjön Styvmoder J. J. Stockhaus
9A9 Brita M. Fernström 25/2 1869 Moviken arb. G. Fernström
12C3 Kristina Wikberg 8/3 1869 Moviken arb. A. O. Wikbergs Enka
15A20 Helena Wård 25/9 1868 Strömbacka Enkan Maria Wård
22B17 Lars J Larsson 8/6 1869 Frisbo Kolare Lars Larsson
50C1 Anna Wik 8/1 1868 Brännåsen Kolare A. J. Wik
Anna G Bäckvall 12/2 1869 Källvallsmy. Arr. E. Ers. Bäckvall
4A16 Marget Larsd:r 11/1 1869 Skärås Torparen Lars Persson
2A21 Anna Lindqvist 11/9 1869 Lindbo Kol. Joh. Perss. Lindqvist
24A7 Anna Krist Sund 17/7 1869 N. Storåsen Husm. Per Johanss. Sund
47G1 Ulrika. K. Fernlund 8/2 1869 Strömbacka Smed. Jon Fernlund
29B3 Anna. M Johansd:r 13/5 1869 Sniptorp Bond. Joh. Johansson
55E1 Signe H. M. Grafström 19/2 1868 Strömbacka Nils G. Grafström
Konf i Norrbo
35G27 Anna Persd:r Ås 21/4 1869 Ö. Stråsjö Husm. Per Anderss. Ås
Konf i Norrbo
Amalia A. Andersson 19/4 1869 Moviken Karl Anderssons Enka
Konf i Norrbo
Jonas Ström 4/8 1869 Moviken J. Ströms Enka
Konf i Norrbo
Kerstin Nilsd:r 18/4 1869 Frisbo Bond. Nils Jonsson
Konf i Norrbo
12A13 Anna S. Malmström 19/11 1870 Subback Sold. H. Tjernell (morfar)
Konf i Norrbo

Barn över skolåldern vilka av en eller annan orsak icke ännu blivit konfirmerade

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
46A9 Olof 24/12 1865 Ängebo f. Sold Joh. P. Larm
46A9 Jonas 12/12 1862 Ängebo f. Sold. Joh. P. Larm
46F2 Per Persson 25/6 1862 Trossnarven avl. Bond. Per Johansson
46F2 Jonas Persson 8/1 1866 Trossnarven avl. Bond. Per Johansson
7F7 Per Jonsson 4/11 1853 Tomsjö Bond. Per Jonsson
7F7 Lars Jonsson 9/10 1863 Tomsjö Bond. Per Jonsson
7F7 And Jonsson 3/11 1867 Tomsjö Bond. Per Jonsson
4H27 Per Larsson 23/7 1868 Tomsjö Lb. Lars Larsson
23H17 Anders 24/9 1868 Moräng Mårten Andersson Ljus
Olof 14/5 1860 Trossnarven Lb. Jon Olsson
Anders Andersson 14/7 1869 Söderdala Husm. And. Jonssons Enka
6H28 Johan Eriksson 6/2 1869 Sniptjern Torp. Er. Andersson

 Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
11H16 Ella 5/6 1865 Änga Bond. Per Larsson
53E2 Elisabeth 18/4 1865 Vakås Bond. Olof Jonsson
53E2 Helena 4/7 1867 Vakås Bond. Olof Jonsson
42A2 Amanda Krist 5/3 1868 Hedvigsfors Smed. ? E. Wahlström
46G1 Carolina Augusta 7/11 1868 Gärde f. Fanj. J. F. A. Wixner
5C2 Brita Thyr 10/9 1869 N. Storåsen Torp. Ol. Thyr
5B14 Sigrid Persd:r 12/11 1870 Ängebo Husm. Per Jonsson
34F1 Sara Maja Olsd:r 8/2 1870 Moviken arb. O. G. Olsson
4H27 Erik Larsson 9/12 1871 Ytterhavra Lb. Lars Larsson
6F47 Krist. Kat. Ling 10/2 1871 Linneråsen arb. Er. Larsson Ling
1B13 Erik Mårtensson 16/5 1872 Stråsjö Husm. Mårt. Andersson
5C2 Marg. K. Thyr 7/10 1872 N. Storåsen Torp. Ol. Thyr

 

 

KONFIRMANDER i Bjuråker 1885

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1885 var kyrkoherde Johan Peter Hedlund


Johan Petter Hedlund

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 24 maj och admittende 25 maj 1885 

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
1B15 Anders Olsson 7/1 1870 Berge Fader: Ol. AS i Berge
11H14 Erik 12/10 1869 Gärde Snick. Er. Erss. Änglund
47F4 Karl Johan Svärd 6/10 1868 Västansjö f. Pig. Karin Svärd
18F1 Karl 8/12 1870 Kyrkbyn Målare Lars Larsson
7F5 Anders Larsson 2/4 1869 Tomsjö Målsm A. Perss. i Ängebo
44B43 Nils 9/5 1868 Norrberg Sold. Olof Hall
7E13 Erik 5/10 1869 Holmberg Torp. Erik Ersson
4H31 Per 1/1 1870 N. Dala Skom. A. Modig
4H27 Lars Larsson 17/8 1869 N. Dala Fader arb. LLS i Y.Havra
Måls. ??? O. Hammarsten
19B20 Hans Erik 9/6 1869 N. Dala Skom. A. Rosell
-< Jonas 4/10 1869 Brättingberg Lb. Per Nilsson
25D4 Per Erik Björk 3/12 1869 Björsarv arb. K. Anderss. Hök
1G39 Olof tv. 11/7 1870 Brännås Torp. Lars Olsson
4E11 Lars 30/12 1869 Svedjebo Bond. Erik Larsson
15B11 Karl Otto 21/5 1870 Gårdsmyra arb. L. P. Forselius
17K19 Alfred 31/1 1870 Österbo arb. Joh. From
26D1 Lars Viktor 3/4 1869 Strömbacka Smed. J. Wahlqvist
16C1 Johan Fredrik 27/10 1870 Strömbacka -”-  A. Bjurströms Enka
15D1 Karl Viktor 31/12 1869 Strömbacka -”-  L. W. Sjöstedt
30A18 Joh. Alfred 27/11 1870 Strömbacka -”-  A. G. Ärfström
5A17 Karl Johan 22/4 1870 Strömbacka -”-  J. Palm
38A5 Johan Reinhold 21/4 1869 H-vall/Strömbacka -“-J. R. Hellberg
31D1 Karl Frithiof 17/8 1868 Strömbacka -“-  J. O. Horn
46B4 Per Erik 9/10 1870 Frisbo Kolaren A. Hill
39A15 Johan 17/3 1870 Moräng Kolaren Olof Imberg
24A23 Anders 26/5 1870 Skärås Torparen Erik Fridström
23A3 Per 13/8 1870 Skärås -”-  Er. Perss. Sjögren
46A5 Per 19/9 1870 Karmansbo Kolaren Lars Persson
6F21 Jonas 13/1 1869 Rökullen Kolaren Per Pålsson
14B8 Per Gustaf 12/8 1870 Bricka f. Sold. Ol. Hedberg
44B24 Erik 8/8 1870 S. Dala Torp. Nils Persson

 

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
1F16 Margreta 14/11 1870 Gärde Bond. Lars Hansson
14B6 Greta 13/8 1869 Västansjö Skrädd. And. Hed
46G1 Karolina Augusta 7/11 1868 Kyrkbyn f. Fanj. J. F. A. Wixner
4G11 Kerstin 8/8 1870 Ramsjö Bond. Jon Persson
6F48 Sigrid 9/8 1870 Tomsjö Bond. Lars Hansson
36A4 Brita 28/6 1870 N. Havra Lb. Joh. Bergström
30G14 Karin 25/9 1870 Norrberg Husm. N. E. Flygt
6G14 Anna 3/12 1869 V. Stråsjö Bond. And. Persson
6F20 Sigrid 7/5 1869 N. Dala Kol. Erik Pålsson
4E12 Sigrid 14/12 1869 Ängebo Bond. Per Andersson
11H13 Brita Katrina 15/4 1870 Ängebo Kol. Olof Ersson
9F10 Anna Brita 15/7 1869 Ängebo Handl. Jon Engm. Enka
27F1 Emma Erika 20/5 1869 Brättingberg Skogvakt. L. E. Blomgren
44B23 Brita 24/7 1867 Brättingberg Husm. Lars Ersson
33C11 Sigrid 24/1 1870 Klovan Lb. Per Persson
1G39 Anna tv 11/7 1870 Brännås Torp. Lars Olsson
46F2 Sigrid fosterd:r 24/3 1870 Brännås Torp. P. Brännström
4E14 Brita 19/7 1869 Brännås Torp. Olof Andersson
10G16 Kristina 18/1 1870 Valsjön Lb. Per Erss. Frank
13Å24 Brita Elisabeth 24/10 1869 Friggesund arb. A. O. Nordin
15E12 Stina Katrina 10/9 1869 Friggesund arb. A. G. Forss
20A16 Margreta Wilhelm. 29/6 1870 Friggesund Mjöln. M. Engstedt
Wilhelmina 19/10 1870 Friggesund Sågställ. Jon Jonsson
13G9 Marget 24/10 1869 Svedjebo Bond. Olof Andersson
29F2 Anna Augusta 6/9 1870 Svedjebo Mjöln. A. O. Forslund
12A13 Anna S. Malmström 19/11 1870 Subback Sold. Hans Tjernell
6H30 Karin 18/1 1870 Bricka Bond. Erik Ersson
30G10 Karin 13/7 1870 Bricka avl. Bond. Jon Jonsson
1E19 Margta 22/1 1870 Våtmor Kol. Lars Jonsson
8H25 Margta 31/7 1869 Alsjö Torp. Lars Pålsson
16A4 Maria Kristina 4/9 1870 Moviken arb. E. Bomans Enka
48C1 Johanna Matilda 9/10 1870 Moviken arb. A. G. Fröberg
9A12 Anna Elisabeth 23/9 1869 Moviken f. Sold. Abram Trygg
46B6 Anna E:dotter From 26/9 1870 Frisbo Kol. Joh. Ol. Hill
1Å7 Anna Margreta 7/3 1869 Lensjö Kol. And Lind
50C1 Margreta 6/7 1870 Brännåsen Kol. Jon. Wik
11H17 Brita 24/4 1870 Ängebo Bond. Per Olsson
45C4 Johanna Maria 30/5 1870 Strömbacka Smed. Fr. Lejdström
9A11 Anna Kristina 17/9 1869 Källsjöbygg. Kol. A. O. Gill
Gunilla 8/11 1869 Oxåsen Torp. H. Joh. Berglöf

Bjuråker i Juli 1885 Joh. P. Hedlund

 

 

 

KONFIRMANDER i Bjuråker 1886

Kyrkans företrädare 1886

Johan Peter Hedlund.


Johan Peter Hedlund 1830 – 1904
Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn. Död den 13 februari 1904.


Nattvardsbarn i Bjuråker den 29 maj och admittende den 30 maj 1886

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
Jonas Olof 12/9 1871 Vedmyra Bond. Jon Olss. Enka
4G10 Jonas 20/3 1871 Spångmyra Olof Jonsson
11H12 Erik 17/12 1871 Änga Lb. Per Ersson
2F19 Anders 11/8 1871 Bond. Anders Andersson
41A10 Per 14/5 1871 Bond. Jon Persson
9D4 Nils Gotthard 5/5 1871 Skom. Olof Trané
8D3 Per Johan 6/5 1871 f. Sold. Erik Holm
36J1 Jonas 5/2 1871 Västansjö Handl. Er. Joh. Palm
56E1 Lars 19/10 1870 Dragsved arb. Lars Ersson
26A14 Jonas 26/9 1871 Ängebo Bond. Jon Nilsson
2F18 Anders 16/1 1871 Hästnäs Bond. Olof Andersson
19B15 Per Larsson 18/5 1871 Tallbacken Torp. Per Hansson
22C4 Jonas Gustaf 10/3 1871 Jubba H. Jon Bergströms Enka
6D11 Lars 25/1 1870 Långede f. Sold. Lars Ros
24A15 Karl Erik 14/8 1871 Österbo arb. Nils Berglund
Jonas 10/7 1871 Njuparne Bond. Jon Jonsson
6H31 Per 24/1 1871 Vintermyra arb. Olof Kraft
28D1 Valfrid Ferdinand 17/3 1871 Strömbacka Smed A. P. Tornberg
Anders 16/10 1870 Strömbacka arb. Olof Hill
12D4 Johan Alfred 1/1 1871 Strömbacka Rättaren A. Berg
49B12 Lars 19/11 1870 Strömbacka Mjöln. C. E. Söderblad
28A9 Per Erik 26/5 1871 Frisbo Kol. A. Ström
23H17 Anders 24/9 1868 Frisbo arb. And. Mårtenss. Ljus
9F8 Johan 5/10 1871 Sylqvarn Kol. Johan Rönnqvist
30G16 Per Olof Jonsson 25/6 1871 Lingåsen Kol. Jon Jonss. Svang
47A13 Lars Viktor 22/3 1870 Stråsjö Mjöln. Lars P. Söder
28A11 Anders Olof 4/2 1871 S. Gimma f. Kol. Jak. Ol. Finnström
35G30 Jonas 14/1 1871 Brännås Torp. Jon Persson
47E3 Jonas 22/5 1870 N. Havra arb. Jon. Brandt
46G1 Johan Isidor 25/12 1870 Gärde f. Fanj. J. A. F. Wixner
4A16 Abraham 4/12 1871 Skärås Torp. Lars Persson
44D1 Per Erik 28/12 1870 Furuberg Bond. Bengt Olssons Enka
7A8 Jonas Erik 8/9 1871 Furuberg Kol. Nils Jonss. Styf

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
45A4 Marget 15/9 1869 Berge Soldat Olof Glad
31G6 Anna 19/6 1871 Kyrkov. Anders Olsson
47F4 Karolina Svärd 2/5 1871 Västansjö Bond. N. Anderss. I Berge
43C3 Johanna Charlotta 22/9 1871 Friggesund arb. J. E. Forslin
4A26 Anna M. Strömblad 1/10 1870 Avholm Bond. E. Östberg
26G17 Marget 14/11 1871 Våtmor Husm. Lars Jonss. Strand
42D1 Karolina 2/9 1870 Hedvigsfors Smed. P. Lindgren
38A3 Brita Katrina 17/4 1871 Hedvigsfors Smed. A. Hellberg
30G22 Margreta 19/9 1870 Hedvigsfors Kol. A. Svings Enka
43B3 Marta 19/5 1871 Alsjö arb. Per E. Hammarström
21E9 Anna 11/6 1871 Moviken P. M. Karlström
22A7 Anna Pauli.Törnell 18/4 1870 Strömbacka Per Norins Enka
38A6 Johanna Margreta 7/2 1871 Strömbacka Smed. D. Hellberg
15A20 Selma Charlotta 11/10 1870 Strömbacka Smed. A. Wårds Enka
28A8 Anna Brita Norin 17/7 1871 S. Gimma Kol. E. O. Finnström
39A17 Anna Maria 16/6 1871 Frisbo Kol. Joh. Imberg
10B12 Kerstin 25/12 1871 Frisbo Bond. Mats Pålsson
24B1 Kristina 14/8 1871 Frisbo Kol. Joh. Sundin
22B17 Anna Brita 26/3 1871 Moräng Kol. Lars Larsson
5U5 Marget 8/1 1872 Skärås Torp. P. O. Abramsson
35G28 Johanna 14/7 1870 Sniptjern Erik Anderss. Gulick
6H28 Anna Katrina 2/7 1871 Sniptjern Torp. Erik Andersson
9Å32 Karin 15/2 1871 Bäcksvedjo. Torp. Dan. Nordin
4C7 Anna Helena 22/7 1869 Furuberg arb. N. E. Wedmark
30G9 Brita 29/6 1871 Tomsjö Husm. Lars Larss. Slug
43A11 Anna 22/8 1870 N. Havra Handl. Olof Skänk
12G17 Sigrid 26/12 1870 Ö. Stråsjö Skrädd. Erik Larsson
7E13 Gölin 5/3 1871 Holmberg Torp. Erik Ersson
15E13 Kristina Elisabeth 2/12 1870 Björsarv Josef Kilgren
4E14 Sigrid 30/8 1871 Brännås Torp. Olof Andersson
8G11 Ingrid 27/10 1871 Svedjorna Lb. Pål Nilsson
37C4 Maria 23/7 1871 Norrdala Kol. Jonas Löfström
6F47 Kristina Katrina 10/2 1871 Linneråsen Arb. Er. Larsson Ling
55E1 Hildur Anna Sofia 7/8 1869 Strömbacka Insp. Gustaf Grafström
42A2 Amanda Kristina 5/3 1868 Hedvigsfors f. Smed. L. E. Wahlström
12C3 Anna Katrina 6/7 1871 Moviken Mask. A. O. Wikberg

 

KONFIRMANDER 1887


Johan Peter Hedlund.

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 18 och admittende den 19 maj 1887

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
19H11 Jon 26/3 1872 Änga Bond. Jon Larsson
29G16 Lars 1/6 1872 Tjerna Bond. Lars Nilsson
1E19 Lars 29/9 1872 Tjerna Kol. Lars Jonsson
6B12 Jonas 28/9 1872 Hedvigsfors Sold. A. Skans
Josef Lean. 29/4 1872 Moviken arb. Karl Anderss, Enka
14H10 Per G. Tjerneld 8/10 1871 Strömbacka Skom. E. G. Sjöstrand
32A2 Lars Johan 29/3 1872 Strömbacka Smed. J. Jernkrok
16D1 Gustaf Emil 4/8 1871 Strömbacka Smed. G. R. Hammarst.
12D4 Martin 26/2 1872 Strömbacka Rättaren A. O. Berg
36E1 Lars Erik 16/3 1872 Strömbacka Smed. P. J. Rann
44H1 Erik Wilhelm 25/2 1872 Strömbacka Smed Dan. Tjernl. Enka
Gustaf Gerhard 18/11 1872 Strömbacka Smed. K. E. Goude
46B4 Karl Johan 21/7 1872 Frisbo Kol. A. O. Hill
47A18 Lars 17/3 1872 Frisbo Kol. Paul Larss. Frelin
6H34 Erik Petter 2/3 1872 Sniptjern Torp. Anders Ersson
4C7 Johan 17/11 1871 Furuberg Husm. N. E. Wedmark
6F47 Erik Olof 21/8 1872 Linneråsen arb. Er. Larsson Ling
8H24 Jonas 29/11 1872 Ö. Stråsjö Bond. Olof Jonsson
13B8 Lars Petter 17/9 1872 V. Stråsjö f. Pig. Matilda Häll
48A7 Jonas Olof 11/6 1872 Norrhavra Sold. J. E. Mod
47E3 Lars 15/6 1872 Norrhavra Husm. Jon Brandt
1B15 Olof Olsson 20/4 1872 Norrberg Torp. Nils Andersson
28C2 Johan Erik 3/12 1871 Norrdala arb. Erik Lindqvist
46E1 Per Daniel 19/1 1872 Söderdala f. Sold Per E. Stolt
8H21 Jonas 13/7 1872 Söderdala Husm. A. Jonss. Enka
44B23 Erik 21/3 1871 Brättingberg Husm. Lars Ersson
Lars 23/12 1872 Björsarv Lb. Lars Mickelsson

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
19H9 Sigrid 29/9 1872 Berge Torp. Mårten Andersson
25B3 Erika M. Backman 14/3 1872 Friggesund arb. Joh. Qvicks Enka
22U17 Margreta 9/12 1871 Hjelttäkten Husm. And. Andersson
13G9 Gölin 28/4 1872 Svedjebo Bond. Olof Andersson
29F2 Emma Maria 29/3 1872 Svedjebo Mjöln. A. O. Forslund
30G10 Ella 9/10 1872 Bricka Bond. Jon Jonss. Enka
15A17 Edla Charllotta 8/11 1872 Österbo Skrädd. G. U. Nilsson
6C10 Matilda tv 6/7 1872 Hedvigsfors Stalldr. W. Samuelsson
6C10 Ulrika tv 6/7 1872 Hedvigsfors Stalldr. W. Samuelsson
5A27 Anna Brita 5/9 1872 Moviken Torp. L. O. Palm
21A8 Brita 25/6 1872 Frisbo Kol. Per Samuelsson Pil
45C4 Anna Brita 31/12 1872 Strömbacka Smed. Fred. Lejdström
23H17 Kristina 15/11 1871 Moräng arb. Mårten Andersson Ljus
46A12 Marget 2/1 1872 Karmansbo Kol. Lars Persson
46A11 Brita 2/1 1872 Lindbo Kol. Per Perss. Fridström
6H28 Erika 3/10 1872 Sniptjern Torp. Erik Andersson
Brita 1/7 1872 Oxåsen Kol. Hans Berglöf
3A10 Brita Stina 1/11 1871 Stormyra Kol. Erik Jönsson
47A13 Mina Krist. 12/4 1872 Ö. Stråsjö Mjöln. L. Petrus Söder
37C4 Karin 28/9 1872 Norrdala Kol. Jon. Löfström
49D3 Anna 21/6 1872 Ståläng Sold. P. Brink
46M2 Anna Maria 22/8 1872 Brättingberg Lb. Per Jonss. Stenmark
27F1 Alma Charlotta 24/9 1871 Brättingberg Skogv. L. E. Blomgren
11C7 Brita 1/8 1871 Brättingberg Husm. Olof Ersson
Brita 1/10 1871 Björsarv Lb. Pål Jonsson
15E13 Edla Matilda 6/4 1872 Björsarv Lb. J. Kilgren
39A15 Anna Charlotta 8/3 1872 Moräng Kol. Ol. Imbergs Enka?
37B3 Brita Krist. 27/5 1872 Älve arb. And. Israelsson Dahlberg.

 


KONFIRMANDER 1888


kopr-004-johan-peter-hedlund

Johan Peter Hedlund.


Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 19 Maj och admittende den 20 Maj 1888

 

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
45A4 Jonas Glad 1/12 1873 Berge Sold. Olof Glad
2D16 Jonas Larss. 17/4 1873 Tjerna f. Bond. Lars Jonsson
2F19 Ol. Andersson 18/11 1872 Bond. And. Andersson
14D4 Johan Ortman 2/4 1873 Gärde f. Pig Lotta Ortman
7E9 Jonas Fredin 21/2 1871 Västansjö Landb. Erik Fredin
7E9 Per Fredin 8/1 1873 Västansjö Landb. Erik Fredin
12A10 Per Johan Sundberg 27/8 1873 Västansjö Torp. Joh. Sundberg
Erik Ersson 18/12 1872 Fagerfall Bond. Lars Olsson
7E13 Jonas Ersson 25/2 1873 Gårdsmyra Bond. Lars Andersson
24A15 Hans Wilh. Berglund 22/5 1873 Hedvigsfors arb. Nils Berglund
Olof Ros 22/2 1873 Hedvigsfors Trädgårdsm. Karl Ros
14Y19 Anders Fredrik Klarin 21/8 1873 Moviken arb. Er. Klarin
48C1 Karl Aug. Fröberg 23/3 1873 Moviken arb. A. G. Fröberg
10D10 Per Gust. Prins 25/2 1873 Moviken arb. L. Prins
9A12 Karl Fredr. Trygg 8/12 1872 Moviken f. Sold. Abram Trygg
Johan Emil Palm 9/11 1872 Strömbacka f. Smed. Johan Palm
Hudiksvall f. Pig. Margr. K. Palm
47G1 Gust. Fernlund 24/6 1873 Strömbacka Smed. J. G. Fernlund
26D2 Adolf Wahlqvist 17/11 1873 Strömbacka Smed. P. Wahlqvist
47A15 Hans P. Söderlund 25/6 1872 Strömbacka Skom. J. O. Söderlund
39A17 Lars Ol. Lindberg 8/11 1873 Frisbo Kol. Joh. Imberg
2B14 Per Jonsson 20/9 1873 Frisbo Bond. Jon Persson
23H17 Jon Mårtensson Ljus 18/7 1873 Frisbo f. Kol. Mårten Ljus
9F11 Joh. David Norin 24/6 1873 Vitnäset f. Pig. Lisa Norin
2A21 Per Lindqvist 19/5 1873 Lindbo Kol. Joh. Perss. Lindqvist
46A12 Jonas Larsson 18/2 1873 Karmansbo Kol. Lars Persson
16G10 Lars Jonsson 24/2 1873 Ö. Stråsjö Bond. Jon Jonsson
56E1 Anders Larsson 11/1 1873 Dragsved arb. Lars Ersson
26G17 Jonas Strand 20/2 1873 Våtmor Skom. Lars Strand
42B10 Jon. Erik Persson 8/12 1873 Norrdala Lb. Per Skarp
Erik Lindström 14/9 1871 Ängebo Lb. Joh. P? Lindström
27A14 Lars Jonsson 10/1 1873 Ängebo Bond. Jon Larsson
9F10 Matias Wilh. Engman 25/3 1872 Ängebo Handl. Engmans Enka
4F14 Erik Hansson 23/12 1872 Brännås Lb. Hans Erssons Enka
11H13 Erik Olsson 1/1 1872 Ängebo Kol. Olof Ersson
17A11 Jonas Åslund 3/5 1871 Söderdala Kol. And. Åslund
1B15 Jonas Medin 29/11 1873 Söderdala Torp. Olof Medin
8H32 Jonas Olsson 29/8 1872 Söderdala Torp. Olof Jonsson
22C4 Per Johan Bergström 4/9 1873 Brännås arb. Jon. Bergstr. Enka
46F4 Per Johan Norman 5/10 1873 Björsarv f. Pig. Brita Persdotter
37B2 Erik Aug. Persson 28/6 1873 Geholm Lb. Per Israelsson
24A23 Sven Er. Fridström 17/2 1873 Lingås Er. Anderss. Fridström
10A8 Lars Joh. Tungström 2/2 1874 Moviken? Arb. Karl H. Tungström
59B1 Arvid Mackin 10/4 1874 Rökullen Kol. Per Mackin

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
55E1 Esther Grafström 6/5 1873 Strömbacka Br. Förv. Gust. Grafström
24Å13 Krist. Elisab. Sundberg 16/1 1873 Gärde Handl. Axel Sundberg
Anna Gabr. Isaksson 17/1 1873 Gärde Orgeln? R. Isaksson
45A4 Anna Glad 6/12 1872 Berge Sold. Olof Glad
7G9 Sigrid Jonsdotter 30/5 1873 Tjerna Bond:dr Kerstin Lars:dr
12G10 Brita Jonsdotter 12/2 1873 Tjerna Bond. Jon Persson
28G14 Ella Johansdotter 19/12 1871 Näset Huskv. Brita Ersdotter
15E12 Anna Maria Forss 8/11 1871 Friggesund arb. A. G. Forss
4A13 Brita Olsdotter 13/12 1872 Avholm Bond. Olof Ersson
44B25 Anna Persdotter 26/3 1873 Våtmor Bond. Per Persson
14B8 Brita Hedberg 19/7 1873 Våtmor f. Sold. Ol. Hedberg
30A18 Johanna Ärfström 24/8 1873 Strömbacka Smed A. G. Ärfström
28D1 Anna Tornberg 18/11 1873 Strömbacka Smed. A. P. Tornberg
15A20 Johanna E. Wård 29/8 1872 Strömbacka Smed. A. Wårds Enka
24B1 Johanna Sundin 21/3 1873 Nipen f. Kol. Joh. Sundin
47A17 Kristina Friberg 15/10 1873 Frisbo Kol. Lars Friberg
9F8 Anna Rönnqvist 11/3 1873 Sylqvarn Kol. Joh. Rönnqvist
47A14 Maria Krist. Örnell 20/4 1873 Lensjö Kol. And. Söderlund
3A10 Anna Katr. Jonsson 9/11 1873 Stormyran Kol. Erik Jonsson
6F48 Margreta Larsdotter 18/8 1873 Tomsjö Bond. Lars Hansson
30G9 Margr. Lars:dr Slug 28/10 1873 Tomsjö Husm. Lars Larss. Slug
39D2 Anna Stina Sundberg 1/7 1873 Norrdala arb. Joh. Sundberg
30G13 Karin Andersdotter 15/7 1873 Söderdala Lb. And. Jonssons Enka
21D6 Margreta Mejer 1/9 1872 Söderdala f. Pig Margta Olsdotter
37F5? Sigrid Hök 18/5 1873 Ängebo Skom. And. Hök
46M2 Brita Krist. Stenmark 3/12 1873 Knallbo Skogv. P. Jonss. Stenmark
43A14 Brita Persdotter 3/7 1873 Brättingberg Lb. Per Olsson Glad
19B6 Marget Larsdotter 1/1 1873 Brättingberg Lb. Lars Olsson
35G35 Karin Fredin 11/7 1872 Brännås Torp. Erik Larss. Fredin
11H13 Kristina Olsdotter 16/1 1873 Ängebo Kol. Olof Ersson
30G14 Sigrid Flygt 14/6 1872 Norrberg arb. Nils Erik Flygt
28A9 Anna Greta Ström 9/2 1873 Frisbo Kol. And. Ström
6H31 Kerstin Ols:dr Kraft 28/9 1872 Vintermyra arb. Ol. Perss. Kraft
15H10 Sigrid Persdotter 7/9 1873 Ytterhavra Lb. Per Jonsson
Brita Änglund 1873 Söderdala Torp. Mats Änglund
21E9 Selma Carlström 9/1 1874 Moviken arb. P. M. Carlström
33B1 Joh. Kr. Winlund 6/1 1873 Strömbacka A. Winlunds Enka
Johanna M. Larsdotter 8/1 1875 Källvallsm. F. Kol. Lars Larsson ??
1B13 Gölin Mårtensdotter 11/11 1863 V. Stråsjö Husm. Mårten Andersson

 

 

 

KONFIRMANDER 1889

 


Johan Peter Hedlund.

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 25 maj och admittende den 26 maj 1889.

 

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
34B4 Anders Erik 4/11 1874 Västansjö Skrädd. Johan Backman
4G11 Erik Jonsson 30/6 1873 Ramsjö Bond. Jon Persson
4D10 Per 8/8 1873 Lia Bond. Per Persson
2F18 Olof 18/8 1873 Hästnäs Bond. Olof Andersson
30G10 Olof Lidström 2/9 1874 Bricka Jon Lidströms Enka
17A11 Erik 5/5 1873 Söderdala Kol. And. Åslund
26G17 Olof 6/7 1874 Våtmor arb. Lars Strand
9D5 M B. Forsner 12/5 1874 Friggesund f. Pig. Math. Olsdotter
29F2 Johan Oskar 27/5 1874 Friggesund Mjöln. A. O. Forslund
22D10 Lars 21/12 1874 Norrdala arb. Olof Olsson
14H11 Fredr. Joël Tjerneld 27/5 1874 Hedvigsfors Skoll. J. Tjernelds Enka
32C1 J. Axel Zimmerman 1/3 1874 Österbo Mjöln. Zimmerman
Karl Gustaf 21/1 1874 Våtmor Kol. K. J. Froms Enka
9A11 Johan Erik 18/2 1874 Källsjön Nybygg. A. O. Gill
15H9 Per Johan 17/9 1874 Njuparne Kol. And. Persson
8H25 Lars 19/11 1873 Hedvigsfors Torp. Lars Pålsson
9A9 Johan Gustaf 2/4 1874 Moviken arb. D. G. Fernström
10D10 Lars Johan 10/12 1874 Moviken arb. Lars Prins
12C3 Jonas Wikberg 15/10 1874 Moviken A. O. Wikbergs Enka
Erik 27/1 1874 Moviken arb. E. G. Boman
16D1 Karl Leonard 5/8 1873 Strömbacka Smed. C. R. Hammarstedt
5A18 Johan Erik 18/11 1874 Strömbacka Smed. E. o. Karlberg
Erik Johan 21/6 1874 Strömbacka Smed. C. E. Goude
27A14 Per 5/2 1874 Ängebo Bond. Jon Larsson
25J5 Anders Johan 19/5 1874 W. Stråsjö arb. E. J. Sved
Karl Skog 2/9 1874 Björsarv arb. Joh. Skogs Enka
Jonas 18/1 1874 Björsarv arb. Per Östberg
33C11 Per 2/4 1874 Klovan Torp. Per Persson
5B15 Anders 3/7 1874 Brännås Torp. And. Andersson
4E14 Anders 15/2 1874 Brännås Torp. Olof Andersson
12B13 Erik 19/3 1874 Brändbo Bond. Erik Persson
47A18 Per 15/6 1874 Frisbo Kol. Paul Frelin
24B1 Lars Daniel 14/12 1874 Frisbo Kol. Joh. Sundin
5U5 Anders Olof 31/7 1874 Skärås Torp. P. O. Abramsson
Anders Olof 7/4 1872 Söderdala Skom. And. Rosell
5C2 Johan 15/12 1874 Storåsen Torp. Olof Thyr
Birger Halv. 3/4 1875 Gärde Orgeln? R. Isaksson
59B1 Arvid 10/4 1874 Rökullen Kol. Per Mackin
Olof 19/2 1872 Vedmyra Bond. Erik Jonsson

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
46G1 Anna 17/1 1873 Gärde F. Fanj. F. A. Wixner
47F4 Johanna Svärd 24/1 1874 Västansjö Lb. Per Larsson, Tjerna
14B12 Anna Maria 7/2 1874 Kyrkbyn repslag. A. F. Fridolf
12B12 Anna 8/8 1874 Ramsjö Bond. Er. Andersson
19B20 Margreta 4/7 1874 Söderdala Skom. And. Rosell
49E7 Marget 2/1 1874 Lia Sold. Erik Lund
34B3 Edla Maria 7/6 1874 Avholm Sold. F. W. Brink
37A8 Johanna E. 30/11 1874 Norrdala Handl. J. P. Söderström
26A29 Brita Krist. 4/9 1874 Moviken arb. J. O. Hansson
6H31 Margreta 30/8 1874 Moviken arb. Ol. Perss. Kraft
20A14 Anna Maria 19/9 1874 Moviken M. Åsbergs Enka
5E16 Anna 12/1 1874 Alsjö Torp. O. J. Larsson
16D1 Ida Katrina 27/12 1874 Strömbacka C. R. Hammarstedt
4E12 Ingrid 12/6 1874 Ängebo Bond. P. Andersson
9F10 Klara 12/8 1874 Ängebo Skr. J. Engmans Enka
7D5 Brita 27/12 1873 Tallbacken Torp. H. Nylander
8G11 Ella 16/8 1874 Klovan Lb. Pål Nilsson
53B1 Kristina 6/8 1874 Svedjorne Lb. And. Torén
10G21 Ingrid 30/10 1873 Brändbo Bond. L. Larss. Färdig
35G34 Kristina 26/3 1874 Brändbo Lb. Erik Jonsson
28A9 Maria Elisabeth 21/6 1874 Frisbo Kol. And. Ström
32M7 Sigrid Kajsa 2/8 1874 Lingås Kol. Joh. Åström
46B4 Greta Stina 8/8 1874 Frisbo Kol. And. Hill
27D4 Kristina 9/4 1873 Söderdala Bond. And. Persson
30G14 Margreta 7/12 1874 Norrberg arb. Nils Flygt
43A31 Matilda Katrina 3/6 1873 Norrberg Skom. Nils Dalberg
12G17 Kerstin 3/1 1874 Ö. Stråsjö Skrädd. Er. Larsson
22B17 Juliana Mat. 8/1 1875 Källvallsm. F. kol. Lars Larsson
26A30 Krist. Larsdotter 27/2 1874 Fönebo A. G. Hansson, Moviken
4E12 Anna Persdotter 18/6 1871 Ängebo Bond. R. Andersson
22D9 Ella Larsdotter 10/8 1871 Norrhavra Bond. Lars Olsson
11C6 Gölin Ersdotter 23/2 1872 Ö. Stråsjö Lb. Erik Ersson
1B13 Gölin Mårtensdotter 11/11 1863 V. Stråsjö Torp. Mårten Andersson
10C34 Kerst. Olsdotter 3/7 1875 Husm. Ol. Olssons Enka

 

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Sammanställt av Åke Nätterö och Viveca Sundberg


Tillbaka till toppen

dellenportalen.se | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *