Konfirmander Bjuråker 1880-1889

Kyrkans företrädare i Bjuråker under år 1880 var Jonas Söderblom


Jonas Söderblom

Jonas Söderblom 1823 – 1901
Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prv. 1847, past.-ex 1862.
Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, kommunister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871, i Hälsingtuna 1880 och Norrala och Trönö 1882
Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome.
Av de fem barnen blev sonen Jonathan, mera känd som Natan Söderblom född 15/1 1866, både Ärkebiskop och fick mota Nobels fredspris 1930, året före sin död i Uppsala 12/7 1931. Han avled i en hjärtattack. Natan blev konfirmerad i Bjuråker år1880.

Nattvardsbarn i Bjuråker den 20 och 24 juni 1880 Jonas Söderblom

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
35A7 Per 13/9 1864 Kyrkbyn Arb. Lars Kempe
9D4 Olof 28/1 1865 Skomakare Olov Trane
10D8 Johan Fr. 21/1 1865 Skomakare Fredrik Norell
2F17 Anders 11/8 1865 Bonde Per Andersson
Lars O Jon 15/1 1866 Änga Kyrkoherde J. Söderblom
21H8 Per 15/2 1866 Tomsjö Bonde Jon Persson
7F7 Jonas 31/12 1856 Tomsjö Bonde Per Jonsson
Wilhelm 20/9 1865 Gärde Skomakare Er. Sjöberg
36A6 Jonas 25/1 1865 Ytterhavra Landbonde Per Bergström
8H22 Olof 25/8 1865 Ö. Stråsjö Avlid. Bond. Per Jonsson
8G10 Nils 11/5 1864 Brännås Torp. Olov Nilsson
8G11 Nils 22/9 1865 Svedjorna Landb. Pål Nilsson-Rahm
49G4 Per 18/3 1866 Lillön Avl. bond. Nils Larsson
56E1 Erik Gustav 15/9 1864 Ö. Stråsjö Arbetare Lars Ersson
2E8 Anders 15/5 1864 Norrdala Torpare Jon Jonsson
6F20 Paul 20/8 1865 Norrdala Kol. Erik Pålsson-Medin
7D6 Erik 5/6 1865 Holmberg Torpare Per Nylander
46E2 Lars Erik 15/10 1864 Sördala Sold. Per Erik Stolt
24A15 Daniel 25/1 1865 Hedvigsfors Arb. Er. Berglund
28H5 Gustav Vict. 19/6 1865 Hedvigsfors Avlid. Tobias Fagerström
15H8 Jonas 26/6 1864 Ståläng Landb. Jon Persson
Per Abrah. 10/10 1865 Bricka Kol. Joh. From
18F1 Erik 11/6 1864 Näppänge Lars Larsson (Mosars)
4A13 Erik 5/11 1865 Avholm Bonde Olov Eriksson
Jon Peter ???? 1864 Strömbacka Er. Mejer
5A17 Anders Aug 25/10 1865 Strömbacka Jonas Palm
44H1 Johan 23/4 1865 Strömbacka Avlidne. Daniel Tjernlund
41A8 Per 7/11 1865 Frisbo Kol. Johan Matsson-Stolt
50C1 Erik 18/7 1865 Brännåsen Kol. Jonas Eriksson Wik
43B3 Erik Olof 14/3 1864 Ahlsjö såg arb Per Erik Hammarström
24F3 Frans M. N. 10/3 1865 Hudiksvall Pigan Erika Christina Lodén
Joh. Walfrid 28/6 1865 Avesta Arb. Joh. Er. Holen
5C2 Per Olof 1/11 1861 N. Storåsen f Sold Olof-Pehrsson Thyr

 Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
22D8 Brita 16/2 1866 Näppänge Lb Anders Larsson
19A4 Margreta 22/8 1865 Sjövik arb Erik Hansson
39H1 Sofia 14/6 1865 Friggesund Sågställ Jon Jonsson
25B3 Brita Katrina 11/4 1865 Friggesund Afl Johan Erik Qvick
5D28 Hedvig Ch 12/2 1866 Friggesund Anders Mikael Bjurling
15E12 Brita Greta 11/8 1865 Friggesund Anders Gustav Forss
16G12 Brita 12/5 1865 Ö Stråsjö Bond Olov Larsson (Finn)
8D4 Anna 13/8 1865 Friggesund Sold Jon Rapp
44B22 Sigrid 2/12 1864 Klovan Torp Johan Olsson Ljung
10G20 Brita 8/5 1865 Brändbo Bond Erik Larsson
Karin ?/3 1865 Brännås T Jon Persson
Brita 3/12 1865 Trossnarven B Er. Larsson
24C3 Brita Stina 28/12 1864 Björsarv Husm A Modig
Juliana 21/9 1865 Ängebo B Jon Nilsson
4E12 Brita 29/3 1865 Ängebo Bond Per Andersson
5B14 Brita 19/12 1863 Ängebo Husm Per Jonsson
7F7 Sigrid 6/4 1860 Tomsjö Bond Per Jonsson
2E8 Brita tvilling 15/5 1865 Norrdala T Jon Jonsson
15A15 Johanna M. 3/11 1865 Hedvigsfors Mästersv Daniel Wård
8A9 Marg Christ. 15/6 1865 Moviken Mästersm A J Hübinette
Karin 4/3 1864 Njuparne Avl. B Jon Jakobsson
32C1 Sigrid 4/11 1865 Österbo Johan Jakob Zimmerman
44A8 Karin 9/5 1864 Bricka Bond Jon Lindqvist
13A10 Maria 11/12 1864 Wåtmor Bond Dan Mörk
6D13 Gölin 4/6 1864 Wåtmor Avsk Per Sjögren
37D1 Johanna 6/2 1866 Furuberg Kol Jöns Finne
9F8 Brita 5/6 1865 Sylkvarn Kol Johan Rönnqvist
5A24 Anna Katr. 4/5 1865 Moviken arb Johan Sjöholm
48C1 Anna 20/9 1864 Moviken Bruksarb. A. G. Fröberg
42D5 Anna Greta 27/8 1864 Strömbacka Arb L. O. Strömbäck
8A14 Maria 21/8 1866 Oxåsen Torp Per Pettersson
28A11 Greta Stina 2/10 1865 Sörgimma Kol Joh. Finnström
16C1 Beda Christ 27/6 1866 Strömbacka A. Bjurström
39A17 Brita Stina 31/10 1864 Frisbo Kol Joh. Imberg
6F21 Margreta 18/8 1865 Rödkullen Kol Per Pålsson
7E9 Sigrid 24/3 1865 Lia Bond Erik Olsson Fredin
Anna Greta 1/2 1864 Delsbo L. O. Wiggs Enka
Ingrid 21/10 1865 Ljusdal T Johan Skröder
Anna Regina 17/6 1863 Avesta Arb Joh. Er. Holm
Margreta 24/1 1865 Jättendal Husm Ol. Olsson
Kristina 15/12 1864 Bricka Kol Lars Jonsson
Konf i Bergsjö 29/5 1880 admittende 30/5 1880
10C11 Margreta 25/10 1865 Essjö bäckssåg Kol Per Bäckström
Konf i Hassela 16/5 1880 admittende 17/5 1880
24C2 Anna 2/11 1865 Sniptorp Kol Sven Persson Dahl
Konf i Hassela 16/5 1880 admittende 17/5 1880
55E1 Hjalmar G 30/5 1865 Strömbacka Inspekt N. G. Grafström
Konf i Hudiksvall 16/5 1880 admittende 17/5 1880

 

 

KONFIRMANDER 1881

Kyrkans företrädare i Bjuråker under år 1881 var Jonas Söderblom

Jonas Söderblom

Jonas Söderblom 1823 – 1901
Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prv. 1847, past.-ex 1862.
Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, kommunister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871, i Hälsingtuna 1880 och Norrala och Trönö 188..
Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome.
Av de fem barnen blev sonen Jonathan, mera känd som Natan Söderblom född 15/1 1866, både Ärkebiskop och fick mota Nobels fredspris 1930, året före sin död i Uppsala 12/7 1931. Han avled i en hjärtattack. Natan blev konfirmerad i Bjuråker år1880.

Nattvardsbarn i Bjuråker den 12 och admittende den 19 Juni 1881. (släppa fram, ge tillträde till) Jonas. Söderblom, Kyrkoherde

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
19H11 Lars 19/3 1865 Änga Bond Jon Larsson
45A4 Olof 11/6 1865 Berge Soldat Olof Glad
1D11 Olof 16/6 1865 Gärde Bonde Jon Pålsson
13G8 Olof 25/2 1865 Tjerna Bonde Per Mickelsson
4E15 Lars 10/5 1865 Fagerfall Bonde Lars Larsson
41A6 Olof 12/10 1865 Svedjebo Bonde Johan Lindström
26C4 Olof 2/2 1866 Ramsjö Torp. Per Björklund
8H25 Per 17/1 1866 Ahlsjö Torp. Lars Pålsson
1G42 Eric 16/3 1866 Norrberg Torp. Er. Ersson Strand
26A59 Olof 16/7 1866 Ö Stråsjö Afsk Sold Osk. Th. Hedin
8H28 Anders 16/12 1866 W Stråsjö Bond. Per Andersson
5E8 Hans 9/1 1865 Långmor Torp. Pål Jonsson
35G27 Per 6/5 1864 Ö Stråsjö Husm Per Andersson Ås
44B24 Nils 9/9 1865 Sördala Torp. Nils Persson
7D6 Olof 26/9 1866 Holmberg Torp. Per Nylander
19B12 Hans 4/9 1866 Norrberg Torp. Hans Hansson
24A7 Daniel Gustaf 1/10 1865 N. Storås Husman Per Sund
19H12 Lars 6/1 1866 Svedjebo Husman And. Englund
44D1 Jon Gustaf 6/5 1866 Furuberg Afl. Bond. B. Olofsson
4C7 Anders Erik 23/11 1865 Furuberg Husm. Nils Er. Wedmark
Anders 10/3 1866 Strömbacka P. Er. Sindenström
32B1 Erik August 16/8 1866 Strömbacka Afl. Smed. J. E. Nyman
22C5 Carl Rickard 22/2 1866 Strömbacka Brita Jonsdotter
28A12 Per Eric 2/4 1866 Moviken Arb. Olof Kurman
5A33 Johan Arvid 23/2 1866 Moviken Masmäst. J. A. Sjöholm
12C4 Anders Olof 15/5 1866 Moviken Mask. Per. Er. Wikberg
49D1 Lars Johan 10/12 1866 Hedvigsfors Afl. Sold Peter Brink
9F12 Lars Ol. Norin 21/9 1866 Skärås Styvfader Er. Persson
Jonas 20/5 1866 Lingås Kol. Johan Åström
56B4 Lars Erik 28/12 1865 Linneråsen Styvf. P. Ol. Lundberg
39A17 Johan Erik 11/1 1866 Frisbo Kol. Joh. Imberg
46B4 Anders Olof 16/4 1865 Frisbo Kol. And. Ol. Hill
10D6 Olof Lust 10/12 1863 Delsbo Afl. Sold. Er. Lust
37G1 Carl Anders 3/12 1865 Gunnarskog Pig. Maria Nilsdotter
8G16 Nils Peter 16/5 1866 Hassela Afl. Lars Joh. Alcén
39A13 Johan Gustaf 16/5 1866 Norrbo Afsk. And. Ström
13E21 Eric 10/7 1867 Ramsjö Torp. Mårt. Östlin
20E4 Svante Leonard 7/3 1865 Kyrkbyn Avl. Joh. Falk
Konf i Delsbo den 5/6 admitt den 6/6 1881
20E4 Nils Emil 15/4 1866 Kyrkbyn Avl. Joh. Falk
Konf i Delsbo den 5/6 admitt 6/6 1881

 

Flickor

1B15 Sigrid 11/8 1866 <Berge Land. Ol. Larsson
45B1 Kerstin 25/5 1866 Ramsjö Afl. Er Hedlunds Enka
22B14 Margreta 30/10 1866 Ramsjö Afl. Ol. Perssons Enka
Margreta 3/1 1867 Ramsjö Bond. Er. Ersson
4G11 Anna 28/4 1866 Spångmyra Bond. Jon Persson
36A5 Brita 10/11 1866 Ytterhavra Torp. Er. Bergström
2Y18 Anna 19/11 1865 Norrberg Torp. Lars Mickelsson
27F1 Ida Karolina 13/11 1865 Brättingberg Skogv. L. Er. Blomgren
5E8 Karin 2/3 1866 Långmor Torp. Pål Jonsson
9F10 Margr. Christina 19/11 1866 Ängebo Afl. Jon Engmans Enka
10D12 Ella 21/8 1866 Tomsjö Avl. Lb. Larssons Enka
6H28 Ingrid 14/7 1865 Sniptjärn Torp. Er. Andersson
1A10 Ella 9/5 1866 Avholm Bond. Hans Persson
14B7 Anna 16/9 1865 Avholm Torp. Nils Andersson
34B3 Anna Mathilda 26/11 1866 Friggesund Sold. Fr. Wilh. Brink
8A7 Nikolina 24/1 1866 Strömbacka Smed Mats Berg
30A18 Anna Brita 3/12 1865 Strömbacka Smed. And. G. Ärfström
19G8 Margretha Andersd:r 21/2 1867 Strömbacka Styvfader Jon Ros
34H1 Anna Mathilda 10/6 1866 Moviken Arb. A. G. Hellström
Ulrika Wilhelmina 27/8 1866 Moviken Avl. Arb. Carl Andersson
31D1 Maria Albertina 29/10 1866 Strömbacka Arb. J. O. Horn
19B16 Anna 18/1 1867 Tallbacken Styvfar Anders Hansson
21E8 Maria Christina 23/3 1866 Skärås Pig. Margr. Carlström
23A3 Kerstin 27/10 1866 Skärås Torp. Er. Persson Sjögren
30G16 Marget 10/2 1866 Lia Husm. Jon Andersson
15A17 Anna Rosina 17/11 1866 Hedvigsfors Skr. Ulr. Nilsson
12D3 Margretha 3/8 1866 Njuparne Kol. Joh. Er. Bergström
2B14 Brita 17/3 1866 Frisbo Bond. Jon Persson
56E1 Anna 19/7 1867 W. Stråsjö Husm. Lars Ersson
Helena Laurentia 27/4 1864 Stöde Pig. Anna Lindgren
Augusta 11/2 1864 Friggesund Ehringer
Konf i Norrbo den 5/6 admitt den 6/6 1881
23A3 Anna Brita 3/9 1865 Skärås Torp. Eric Perss. Sjögren
Konf i Delsbo den 5/6 admitt den 6/6 1881

 

 

KONFIRMANDER I BJURÅKER  1882

Kyrkans företrädare i Bjuråker år 1882 var Jonas Söderblom


Jonas Söderblom

Jonas Söderblom 1823 – 1901 Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prv. 1847, past.-ex 1862. Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, kommunister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871, i Hälsingtuna 1880 och Norrala och Trönö 188.. Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome. Av de fem barnen blev sonen Jonathan, mera känd som Natan Söderblom född 15/1 1866, både Ärkebiskop och fick mota Nobels fredspris 1930, året före sin död i Uppsala 12/7 1931. Han avled i en hjärtattack. Natan blev konfirmerad i Bjuråker år1880.

Nattvardsbarn i Bjuråker 9 April, admittende den 10 April 1882
J. Söderblom, Kyrkoherde

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
1F16 Hans 22/6 1866 Gärde Bond. Lars Hansson
14D4 Carl 16/10 1865 Gärde F. pig. Charlotta Ortman
19H9 Anders 16/12 1866 Änga Torp. Mårten Andersson
17A10 Johan 20/5 1866 Näppänge F. pig. Sigrid Ström
Per 3/5 1867 Västansjö Bond. Jon Persson
18F1 Olof 28/8 1867 Näppänge Målare Lars Larsson
37P13 Lars Johan 28/11 1865 Fläsma Arb. Nils Djurman
37B2 Anders 6/6 1867 Geholm Landb. Per Israelsson
28H2 Anders Joh 11/8 1867 Hedvigsfors Smed. Simon Fagerström
32C1 Jon Olof 22/5 1867 Österbo Joh. Jak. Zimmerman
Ferdinand B 21/6 1867 Hudiksvall Avl. Handl. Ol. Mörk
Edvard 3/2 1866 Östmark Arb. Jöns Danielsson
10G16 Erik 23/10 1867 Valsjön Landb. Per E. Frank
15D1 Jon Wilhelm 7/12 1866 Strömbacka Smed. … W. Sjöstedt
30A15 August 25/6 1866 Strömbacka Smed. Gabriel Ärfström
17C5 Per Erik 9/2 1867 Strömbacka Arb. Peter Ström
33B1 Alfred 18/9 1867 Strömbacka Smed. Jon Winlund
Olof 16/3 1867 Strömbacka Arb. Ol. Gill
32F1 Dan Gustaf 4/8 1867 Slättjärn Torp. Mik. Iggström
2F19 Nils 2/3 1867 Bond. And. Andersson
21H9 Lars 25/10 1868 Ramsjö Bond. Eric Ersson
45A14 Sven Larm 11/1 1868 Tomsjö Torp. Lars Larsson Slug
36A6 Per 4/5 1867 Ytterhavra Torp. Per Bergström
4A20 Lars Ersson 12/5 1867 Bricka Styvf. B. Jon Lindqvist
6H30 Erik 2/9 1866 Bricka Bond. Erik Ersson
5D30 Erik 1/9 1867 Gårdsmyra Bond. Per Jonsson
4A26 Per Johan 20/6 1867 Avholm Avl. Kerstin Djerf
43C3 Nils Arvid 8/11 1867 Avholm Arb. Jon Er. Forslin
9A67 Jon Jakob 27/2 1867 Friggesund Kopparsl. Joh. Er Wixner
15E12 Reinhold 5/7 1867 Friggesund Arb. A. G. Forss
12C3 Lars 1/2 1867 Moviken Avl. A. O. Wikberg
42B8 L Ol. Jonss 23/9 1866 Sördala Bond. And Jonsson
1E19 Jonas 23/6 1867 Bricka Kolare Lars Jonsson
47A9 Jonas 7/11 1866 Anderbo Kolare Jon Larsson
21A8 Per 4/4 1867 Frisbo Kolare Per Samuelsson
39A15 Erik 1/4 1867 Moräng Kolare Olof Imberg

 Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
Joh Margr. 7/3 1867 Änga Kyrkoh. J. Söderblom
12F1 Lydia Erica 18/5 1867 Gärde Sergant Er. Ork. Flygt
11H14 Brita Stina 5/7 1867 Gärde Snick. Er. Erss. Änglund
34A12 Anna Katr 27/12 1866 Gärde Skom. Jon Ol. Svedström
9A7 Christ. Eli 9/12 1866 Näppänge Skrädd. L. Fr. Falander
35A7 Anna Brita 16/12 1867 Kyrkbyn Arb. Lars Kempe
29G17 Brita 8/4 1867 Tjerna Bond. And. Andersson
2F17 Anna 4/4 1867 Bond. Per Andersson
10D8 Johan Margr 14/12 1866 Skrädd. Fr. Norell
19H11 Anna 28/6 1866 Änga Bond. Jon Larsson
47F4 Anna Greta 6/12 1866 Västansjö F. pig. Karin Svärd
Kerstin 29/10 1867 Mon Bond. Lars Andersson
42D1 Anna Charl 11/3 1867 Hedvigsfors Smed Per Lindgren
28H4 Anna Aug 26/4 1867 Hedvigsfors Smed Jak. Fagerström
6C10 Anna Brita 1/5 1867 Hedvigsfors Arb. Wilh. Samuelsson
24A15 Brita Lisa 8/2 1867 Hedvigsfors Arb. Nils Berglund
45C4 Aug. Katrina 27/2 1867 Strömbacka Smed Fr. Lejdström
15A19 Johanna L 1/6 1867 Strömbacka Skomak. Daniel Wård
18C7 Margreta 14/12 1867 Strömbacka Arb. Fr. Hammar
19C7 Maria Christ 14/2 1868 Strömbacka Arb. L. O. Strömbäck
15C2 Anna Maria 4/12 1866 Moviken Avl. Jon Ström
24F2 Anna Brita 13/9 1866 Moviken Arb. Dan Norberg
48C1 Emma 15/12 1866 Moviken Arb. A. G. Fröberg
Laura Katr 1867 Moviken Arb. C. Al. Carlström
13A10 Anna 13/1 1868 Våtmor Bond Dan Mörk
6D15 Kerstin 18/12 1866 Våtmor Arb. Hans Pålsson Ros
6D13 Stina Kajsa 1867 Våtmor Avsk. Sold. Per Sjögren
4E12 Marget 25/4 1867 Ängebo Bonde Per Andersson
5B14 Anna 4/2 1867 ? Husm. Per Jonsson
10B12 Karin 14/51867 Frisbo Bond. Mats Pålsson
39A17 Karin 6/4 1868 Frisbo Kol. Joh. Imberg
46B4 Margta K 11/5 1867 Frisbo Kol. And. Olsson Hill
Maria 29/1 1867 Storås Torp. Dan Nordin
35G40 Anna 6/2 1866 Gröndal Torp. Ol. Jönsson
Stina 15/4 1867 Ljusdal Arb. O. R. Schröder
4H31 Brita 10/10 1866 Norrdala Arb. A. O. Modig
22D7 Karin 24/5 1868 Norrdala Kol. Ol. Larsson
4B46 Karin 6/10 1865 Björsarv Skom. Ol. Norberg
16G12 Karin 29/11 1867 Ö. Stråsjö Bond. Ol. Larsson
19B22 Christ Öberg 11/12 1867 V. Stråsjö Pig å N.r 1
4B19 Sigrid 13/1 1868 V. Stråsjö Torp. And. Larsson
Carol Elisab 4/10 1866 Rättvik F. Pig. … Sara Andersd.
2F57 Anna 29/9 1867 Norrbobyn Bond. Per Olsson
20A17 Anna 6/8 1867 Norrberg Torp. Anders Åsberg
1G42 Anna 23/2 1868 Norrberg Torp. Er. Ersson Strand
47A13 Greta 5/6 1867 Brättingberg F. Mjöln. L. P. Söder
6F21 Anna 6/6 1867 Rödkullen Kol. Per Pålsson Strid
8D4 Emma Margr 20/1 1867 Avholm Sold. Jon Rapp
Karin 16/3 1866 Avholm Torp. Er. Jonsson
13G9 Anna 8/4 1866 Svedjebo Bond. Ol. Andersson

 

 

KONFIRMANDER i Bjuråker 1883

Pastor Karl August Eherengren var kyrkans företrädare 1883

 

Karl August Eherengren 1854 – 1938
Född 22 mars 1854 i Danmark, Uppsala län. Student 1875, teol. fil.ex. 1877, prv. 1882. Komminister i Norrbo och Bjuråker 1888 – 1893, i Hudiksvall och Idenor 1894, kyrkoherde i Hudiksvall 1895 – 1930.

Nattvardsbarn i Bjuråker 28 April, admittende den 29 April 1883

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
34A13 Jonas 28/5 1868 Vedmyra Skom. Ol. Jon. Svedström
16G10 Jonas 16/9 1868 Ö. Stråsjö Bond. Jon Jonsson
4A20 Erik Ersson 19/9 1868 Bricka s2 Bond. Jon Ers. Lindqvist
41A6 Johan 3/5 1868 Svedjebo 3 B. Johan. Pers. Lindström
21D4 Karl August 14/7 1868 Haggatan Husm. Karl Karlss. Frisk
25A8 Olof 24/6 1868 Lia Husm. Lars Olsson
2F18 Erik 25/9 1868 Hästnäs 1 Bond. Ol. Andersson
15A17 Gustaf Werner 12/5 1868 Hedvigsfors Skrädd. G. U. Nilsson
21A10 Lars Erik 26/9 1868 Njuparne Kol. Lars Ol. Holm

  Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
4G8 Kerstin 9/3 1868 Spångm s5 Bond. Ol. Jonsson
11A4 Anna 22/3 1868 Spångmyra Avsk. Sold. E. G. Spång
11H15 Marget 8/9 1868 Spångmyra Sold. Mats Ers. Djerf
34A12 Carolina Emilia 20/5 1868 Gärde Skom. J. O. Svedström
9D4 Kristina 25/10 1868 Skom. Ol. Ols. Torné
4H32 Margta 26/5 1868 Norrhavr s2 Lb. Per Larsson
8H22 Anna 1/5 1868 Ö. Stråsjö 2 B. Per Jonssons Enka
46E1 Anna Brita 2/11 1867 Sördala Sold. P. E Stolt
44A8 Anna Jonsd:r. Lindqvist 7/6 1868 Bricka s2 Bond. Jon Ers. Lindqvist
37G1 Kristina 8/7 1868 Lia Huskv. Maria Nilsdotter
34B3 Ulrika Euphrosyne 23/12 1868 Friggesund Sold. Fr. W. Brink
13E12 Kerstin 6/5 1868 Lia s10 Lb. Jon Ersson
28H5 Charlotta Gustafa 8/5 1868 Hedvigsfors Smed. Tob. Fagerström
8A9 Katrina Charlotta 5/12 1868 Hedvigsfors f. Smed. A. J. Hübinette
24H5 Margta Katrina 21/5 1868 Österbo Arb. Per Lars. Östlund
43B3 Anna Brita 24/7 1868 Ahlsjö såg Sågst. Per Erik Hammar
39A14 Anna Brita 9/5 1868 Österbo Kol. J. E.  Imberg Moritz
6D13 Gertrud 5/11 1868 Våtmor avsk. Sold. P. Sjögren
7E9 Brita Fredin 14/10 1868 Frisbo 4 Bond. Per Persson
2B14 Sigrid 14/11 1868 Frisbo s4 Bond. Jon Persson
10A8 Greta Lisa 7/2 1868 Moviken Karl Henrik Tungström

 

 

KONFIRMANDER 1884

Kyrkans företrädare i Bjuråker 1884 var kyrkoherde Johan Peter Hedlund


Johan Peter Hedlund
 

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904

 

Nattvardsbarn i Bjuråker 1884. Konfirmerade 14 juni, admittende den 15 juni

 

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
48E3 Jon Olsson 4/12 1868 Tjerna Bond. Olof Jonsson
29G16 Nils Larsson 16/11 1867 Tjerna Bond. Lars Nilsson
4G11 Lars Jönsson 30/8 1868 Ramsjö Bond. Jon Persson
8H21 Per E Andersson 28/12 1865 Sördala Torp. Anders Jonsson
49D3 Jonas Brink 20/6 1868 Ståläng Sold. P. E. Brink
26A14 Nils Jonsson 16/4 1869 Ängebo Bond. Jon Nilsson
15H8 Nils Jonsson 26/10 1868 Ståläng Jon Persson Wahlström
22B15 Jonas Dahl 29/7 1868 Björsarv Sold. Ol. Dahls Enka
15E13 Emil Kilgren 27/9 1868 Brättingberg Skogvaktm. Josef Kilgren
5E8 Pål Pålsson 23/7 1868 Björsarv Lb. Pål Jonsson
49G4 Nils Nilsson 7/12 1868 Brännås Bond. Nils Larssons Enka
10D5 Jonas E Persson 3/7 1867 Friggesund avl. Arb P. O. Larsson
5D28 Paul A Bjurling 28/1 1869 Friggesund Arb. A. M. Bjurling
4D10 August A Söderlund 15/9 1869 Hedvigsfors Mästersmed J. Söderlund
24A15 Johan Ol. Berglund 17/5 1869 Hedvigsfors arb. N. Berglund
12D3 Johan A. Bergström 18/4 1869 Njuparne Kol. Joh. Er. Bergström
5U7 Abram Sallin 1869 Moviken arb. A. Sallin
5A33 Karl Sjöholm 3/3 1868 Moviken Mästersmed Joh. Sjöholm
28G13 Per E Kron 5/2 1869 Moviken arb. Lars Kron
44H1 Karl G. Tjernlund 3/5 1869 Strömbacka Enkan Märta Tjernlund
Nils J Åslin 3/12 1868 Strömbacka Hushållerskan Brita Åslin
21A8 Samuel Fredin 14/9 1869 Frisbo Kol. Per Samuelsson Pil
30D1 Nils E Wennberg 30/8 1869 Frisbo Kol. Joh. Er. Wennberg
23A3 Mathia Norin 11/4 1869 Skärås Torp. Er. Pers. Sjögren
9F8 Jonas Rönnqvist 5/3 1869 Sylkvarn Kol. Joh. Rönnqvist
22B17 Lars J Larsson 8/6 1869 Frisbo Kol. Lars Larsson
Nils G Pettersson ?/? 1864 Berge ? Bonde Per Persson
Olof Jonsson 29/6 1869 ? Snick. Joh. Olsson

 

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
10D8 Maria Katr Norell 30/5 1869 Tjärna F. Sergant Fr. Norell
1B16 Kerstin Andersd:r 28/2 1869 Tomsjö Bond. And. Larsson
2H12 Kristina Larsd:r 18/4 1869 Älve Bonddotter K. Larsdotter
39D2 Brita Svensk 19/8 1869 Norrdala J. O. Sundberg (Svensk)
43A14 Karin Persd:r 30/12 1868 Brättingberg Lb. Per Olss. Glad
16G8 Karin Frank 26/3 1869 Brännås Torp. Per Jonss. Frank
8G11 Anna Pålsd:r 20/9 1868 Svedjorna Torp. Pål Nilsson
46F2 Karin Persd:r 29/10 1868 Trossnarven Far och Mor avlidna
43C3 Anna Margr. Forsström 11/9 1869 Friggesund arb. J. E. Forsslin
9Å29 Karin Dahlström 27/6 1869 Norrhavra Torp. Jon Dahlström
21U17 Kristina Ersd:r 22/2 1869 Norrhavra Per E. Larm i Norrhavra
31G5 Anna Larsd:r 14/1 1869 Norrdala Bond. Lars Olssons Enka
26G17 Anna Greta Strand 9/6 1869 Våtmor arb. Lars Jonss. Strand
6C10 Augusta Samuelsson 26/12 1869 Hedvigsfors Stalldr. Wilh. Samuelsson
29C3 Kajsa Greta Bröms 12/2 1870 Källsjön Styvmoder J. J. Stockhaus
9A9 Brita M. Fernström 25/2 1869 Moviken arb. G. Fernström
12C3 Kristina Wikberg 8/3 1869 Moviken arb. A. O. Wikbergs Enka
15A20 Helena Wård 25/9 1868 Strömbacka Enkan Maria Wård
22B17 Lars J Larsson 8/6 1869 Frisbo Kolare Lars Larsson
50C1 Anna Wik 8/1 1868 Brännåsen Kolare A. J. Wik
Anna G Bäckvall 12/2 1869 Källvallsmy. Arr. E. Ers. Bäckvall
4A16 Marget Larsd:r 11/1 1869 Skärås Torparen Lars Persson
2A21 Anna Lindqvist 11/9 1869 Lindbo Kol. Joh. Perss. Lindqvist
24A7 Anna Krist Sund 17/7 1869 N. Storåsen Husm. Per Johanss. Sund
47G1 Ulrika. K. Fernlund 8/2 1869 Strömbacka Smed. Jon Fernlund
29B3 Anna. M Johansd:r 13/5 1869 Sniptorp Bond. Joh. Johansson
55E1 Signe H. M. Grafström 19/2 1868 Strömbacka Nils G. Grafström
Konf i Norrbo
35G27 Anna Persd:r Ås 21/4 1869 Ö. Stråsjö Husm. Per Anderss. Ås
Konf i Norrbo
Amalia A. Andersson 19/4 1869 Moviken Karl Anderssons Enka
Konf i Norrbo
Jonas Ström 4/8 1869 Moviken J. Ströms Enka
Konf i Norrbo
Kerstin Nilsd:r 18/4 1869 Frisbo Bond. Nils Jonsson
Konf i Norrbo
12A13 Anna S. Malmström 19/11 1870 Subback Sold. H. Tjernell (morfar)
Konf i Norrbo

Barn över skolåldern vilka av en eller annan orsak icke ännu blivit konfirmerade

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
46A9 Olof 24/12 1865 Ängebo f. Sold Joh. P. Larm
46A9 Jonas 12/12 1862 Ängebo f. Sold. Joh. P. Larm
46F2 Per Persson 25/6 1862 Trossnarven avl. Bond. Per Johansson
46F2 Jonas Persson 8/1 1866 Trossnarven avl. Bond. Per Johansson
7F7 Per Jonsson 4/11 1853 Tomsjö Bond. Per Jonsson
7F7 Lars Jonsson 9/10 1863 Tomsjö Bond. Per Jonsson
7F7 And Jonsson 3/11 1867 Tomsjö Bond. Per Jonsson
4H27 Per Larsson 23/7 1868 Tomsjö Lb. Lars Larsson
23H17 Anders 24/9 1868 Moräng Mårten Andersson Ljus
Olof 14/5 1860 Trossnarven Lb. Jon Olsson
Anders Andersson 14/7 1869 Söderdala Husm. And. Jonssons Enka
6H28 Johan Eriksson 6/2 1869 Sniptjern Torp. Er. Andersson

 Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
11H16 Ella 5/6 1865 Änga Bond. Per Larsson
53E2 Elisabeth 18/4 1865 Vakås Bond. Olof Jonsson
53E2 Helena 4/7 1867 Vakås Bond. Olof Jonsson
42A2 Amanda Krist 5/3 1868 Hedvigsfors Smed. ? E. Wahlström
46G1 Carolina Augusta 7/11 1868 Gärde f. Fanj. J. F. A. Wixner
5C2 Brita Thyr 10/9 1869 N. Storåsen Torp. Ol. Thyr
5B14 Sigrid Persd:r 12/11 1870 Ängebo Husm. Per Jonsson
34F1 Sara Maja Olsd:r 8/2 1870 Moviken arb. O. G. Olsson
4H27 Erik Larsson 9/12 1871 Ytterhavra Lb. Lars Larsson
6F47 Krist. Kat. Ling 10/2 1871 Linneråsen arb. Er. Larsson Ling
1B13 Erik Mårtensson 16/5 1872 Stråsjö Husm. Mårt. Andersson
5C2 Marg. K. Thyr 7/10 1872 N. Storåsen Torp. Ol. Thyr

 

 

KONFIRMANDER i Bjuråker 1885

Kyrkans företrädare i Bjuråker under 1885 var kyrkoherde Johan Peter Hedlund


Johan Petter Hedlund

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 24 maj och admittende 25 maj 1885 

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
1B15 Anders Olsson 7/1 1870 Berge Fader: Ol. AS i Berge
11H14 Erik 12/10 1869 Gärde Snick. Er. Erss. Änglund
47F4 Karl Johan Svärd 6/10 1868 Västansjö f. Pig. Karin Svärd
18F1 Karl 8/12 1870 Kyrkbyn Målare Lars Larsson
7F5 Anders Larsson 2/4 1869 Tomsjö Målsm A. Perss. i Ängebo
44B43 Nils 9/5 1868 Norrberg Sold. Olof Hall
7E13 Erik 5/10 1869 Holmberg Torp. Erik Ersson
4H31 Per 1/1 1870 N. Dala Skom. A. Modig
4H27 Lars Larsson 17/8 1869 N. Dala Fader arb. LLS i Y.Havra
Måls. ??? O. Hammarsten
19B20 Hans Erik 9/6 1869 N. Dala Skom. A. Rosell
-< Jonas 4/10 1869 Brättingberg Lb. Per Nilsson
25D4 Per Erik Björk 3/12 1869 Björsarv arb. K. Anderss. Hök
1G39 Olof tv. 11/7 1870 Brännås Torp. Lars Olsson
4E11 Lars 30/12 1869 Svedjebo Bond. Erik Larsson
15B11 Karl Otto 21/5 1870 Gårdsmyra arb. L. P. Forselius
17K19 Alfred 31/1 1870 Österbo arb. Joh. From
26D1 Lars Viktor 3/4 1869 Strömbacka Smed. J. Wahlqvist
16C1 Johan Fredrik 27/10 1870 Strömbacka -”-  A. Bjurströms Enka
15D1 Karl Viktor 31/12 1869 Strömbacka -”-  L. W. Sjöstedt
30A18 Joh. Alfred 27/11 1870 Strömbacka -”-  A. G. Ärfström
5A17 Karl Johan 22/4 1870 Strömbacka -”-  J. Palm
38A5 Johan Reinhold 21/4 1869 H-vall/Strömbacka -“-J. R. Hellberg
31D1 Karl Frithiof 17/8 1868 Strömbacka -“-  J. O. Horn
46B4 Per Erik 9/10 1870 Frisbo Kolaren A. Hill
39A15 Johan 17/3 1870 Moräng Kolaren Olof Imberg
24A23 Anders 26/5 1870 Skärås Torparen Erik Fridström
23A3 Per 13/8 1870 Skärås -”-  Er. Perss. Sjögren
46A5 Per 19/9 1870 Karmansbo Kolaren Lars Persson
6F21 Jonas 13/1 1869 Rökullen Kolaren Per Pålsson
14B8 Per Gustaf 12/8 1870 Bricka f. Sold. Ol. Hedberg
44B24 Erik 8/8 1870 S. Dala Torp. Nils Persson

 

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
1F16 Margreta 14/11 1870 Gärde Bond. Lars Hansson
14B6 Greta 13/8 1869 Västansjö Skrädd. And. Hed
46G1 Karolina Augusta 7/11 1868 Kyrkbyn f. Fanj. J. F. A. Wixner
4G11 Kerstin 8/8 1870 Ramsjö Bond. Jon Persson
6F48 Sigrid 9/8 1870 Tomsjö Bond. Lars Hansson
36A4 Brita 28/6 1870 N. Havra Lb. Joh. Bergström
30G14 Karin 25/9 1870 Norrberg Husm. N. E. Flygt
6G14 Anna 3/12 1869 V. Stråsjö Bond. And. Persson
6F20 Sigrid 7/5 1869 N. Dala Kol. Erik Pålsson
4E12 Sigrid 14/12 1869 Ängebo Bond. Per Andersson
11H13 Brita Katrina 15/4 1870 Ängebo Kol. Olof Ersson
9F10 Anna Brita 15/7 1869 Ängebo Handl. Jon Engm. Enka
27F1 Emma Erika 20/5 1869 Brättingberg Skogvakt. L. E. Blomgren
44B23 Brita 24/7 1867 Brättingberg Husm. Lars Ersson
33C11 Sigrid 24/1 1870 Klovan Lb. Per Persson
1G39 Anna tv 11/7 1870 Brännås Torp. Lars Olsson
46F2 Sigrid fosterd:r 24/3 1870 Brännås Torp. P. Brännström
4E14 Brita 19/7 1869 Brännås Torp. Olof Andersson
10G16 Kristina 18/1 1870 Valsjön Lb. Per Erss. Frank
13Å24 Brita Elisabeth 24/10 1869 Friggesund arb. A. O. Nordin
15E12 Stina Katrina 10/9 1869 Friggesund arb. A. G. Forss
20A16 Margreta Wilhelm. 29/6 1870 Friggesund Mjöln. M. Engstedt
Wilhelmina 19/10 1870 Friggesund Sågställ. Jon Jonsson
13G9 Marget 24/10 1869 Svedjebo Bond. Olof Andersson
29F2 Anna Augusta 6/9 1870 Svedjebo Mjöln. A. O. Forslund
12A13 Anna S. Malmström 19/11 1870 Subback Sold. Hans Tjernell
6H30 Karin 18/1 1870 Bricka Bond. Erik Ersson
30G10 Karin 13/7 1870 Bricka avl. Bond. Jon Jonsson
1E19 Margta 22/1 1870 Våtmor Kol. Lars Jonsson
8H25 Margta 31/7 1869 Alsjö Torp. Lars Pålsson
16A4 Maria Kristina 4/9 1870 Moviken arb. E. Bomans Enka
48C1 Johanna Matilda 9/10 1870 Moviken arb. A. G. Fröberg
9A12 Anna Elisabeth 23/9 1869 Moviken f. Sold. Abram Trygg
46B6 Anna E:dotter From 26/9 1870 Frisbo Kol. Joh. Ol. Hill
1Å7 Anna Margreta 7/3 1869 Lensjö Kol. And Lind
50C1 Margreta 6/7 1870 Brännåsen Kol. Jon. Wik
11H17 Brita 24/4 1870 Ängebo Bond. Per Olsson
45C4 Johanna Maria 30/5 1870 Strömbacka Smed. Fr. Lejdström
9A11 Anna Kristina 17/9 1869 Källsjöbygg. Kol. A. O. Gill
Gunilla 8/11 1869 Oxåsen Torp. H. Joh. Berglöf

Bjuråker i Juli 1885 Joh. P. Hedlund

 

 

 

KONFIRMANDER i Bjuråker 1886

Kyrkans företrädare 1886

Johan Peter Hedlund.


Johan Peter Hedlund 1830 – 1904
Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn. Död den 13 februari 1904.


Nattvardsbarn i Bjuråker den 29 maj och admittende den 30 maj 1886

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
Jonas Olof 12/9 1871 Vedmyra Bond. Jon Olss. Enka
4G10 Jonas 20/3 1871 Spångmyra Olof Jonsson
11H12 Erik 17/12 1871 Änga Lb. Per Ersson
2F19 Anders 11/8 1871 Bond. Anders Andersson
41A10 Per 14/5 1871 Bond. Jon Persson
9D4 Nils Gotthard 5/5 1871 Skom. Olof Trané
8D3 Per Johan 6/5 1871 f. Sold. Erik Holm
36J1 Jonas 5/2 1871 Västansjö Handl. Er. Joh. Palm
56E1 Lars 19/10 1870 Dragsved arb. Lars Ersson
26A14 Jonas 26/9 1871 Ängebo Bond. Jon Nilsson
2F18 Anders 16/1 1871 Hästnäs Bond. Olof Andersson
19B15 Per Larsson 18/5 1871 Tallbacken Torp. Per Hansson
22C4 Jonas Gustaf 10/3 1871 Jubba H. Jon Bergströms Enka
6D11 Lars 25/1 1870 Långede f. Sold. Lars Ros
24A15 Karl Erik 14/8 1871 Österbo arb. Nils Berglund
Jonas 10/7 1871 Njuparne Bond. Jon Jonsson
6H31 Per 24/1 1871 Vintermyra arb. Olof Kraft
28D1 Valfrid Ferdinand 17/3 1871 Strömbacka Smed A. P. Tornberg
Anders 16/10 1870 Strömbacka arb. Olof Hill
12D4 Johan Alfred 1/1 1871 Strömbacka Rättaren A. Berg
49B12 Lars 19/11 1870 Strömbacka Mjöln. C. E. Söderblad
28A9 Per Erik 26/5 1871 Frisbo Kol. A. Ström
23H17 Anders 24/9 1868 Frisbo arb. And. Mårtenss. Ljus
9F8 Johan 5/10 1871 Sylqvarn Kol. Johan Rönnqvist
30G16 Per Olof Jonsson 25/6 1871 Lingåsen Kol. Jon Jonss. Svang
47A13 Lars Viktor 22/3 1870 Stråsjö Mjöln. Lars P. Söder
28A11 Anders Olof 4/2 1871 S. Gimma f. Kol. Jak. Ol. Finnström
35G30 Jonas 14/1 1871 Brännås Torp. Jon Persson
47E3 Jonas 22/5 1870 N. Havra arb. Jon. Brandt
46G1 Johan Isidor 25/12 1870 Gärde f. Fanj. J. A. F. Wixner
4A16 Abraham 4/12 1871 Skärås Torp. Lars Persson
44D1 Per Erik 28/12 1870 Furuberg Bond. Bengt Olssons Enka
7A8 Jonas Erik 8/9 1871 Furuberg Kol. Nils Jonss. Styf

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
45A4 Marget 15/9 1869 Berge Soldat Olof Glad
31G6 Anna 19/6 1871 Kyrkov. Anders Olsson
47F4 Karolina Svärd 2/5 1871 Västansjö Bond. N. Anderss. I Berge
43C3 Johanna Charlotta 22/9 1871 Friggesund arb. J. E. Forslin
4A26 Anna M. Strömblad 1/10 1870 Avholm Bond. E. Östberg
26G17 Marget 14/11 1871 Våtmor Husm. Lars Jonss. Strand
42D1 Karolina 2/9 1870 Hedvigsfors Smed. P. Lindgren
38A3 Brita Katrina 17/4 1871 Hedvigsfors Smed. A. Hellberg
30G22 Margreta 19/9 1870 Hedvigsfors Kol. A. Svings Enka
43B3 Marta 19/5 1871 Alsjö arb. Per E. Hammarström
21E9 Anna 11/6 1871 Moviken P. M. Karlström
22A7 Anna Pauli.Törnell 18/4 1870 Strömbacka Per Norins Enka
38A6 Johanna Margreta 7/2 1871 Strömbacka Smed. D. Hellberg
15A20 Selma Charlotta 11/10 1870 Strömbacka Smed. A. Wårds Enka
28A8 Anna Brita Norin 17/7 1871 S. Gimma Kol. E. O. Finnström
39A17 Anna Maria 16/6 1871 Frisbo Kol. Joh. Imberg
10B12 Kerstin 25/12 1871 Frisbo Bond. Mats Pålsson
24B1 Kristina 14/8 1871 Frisbo Kol. Joh. Sundin
22B17 Anna Brita 26/3 1871 Moräng Kol. Lars Larsson
5U5 Marget 8/1 1872 Skärås Torp. P. O. Abramsson
35G28 Johanna 14/7 1870 Sniptjern Erik Anderss. Gulick
6H28 Anna Katrina 2/7 1871 Sniptjern Torp. Erik Andersson
9Å32 Karin 15/2 1871 Bäcksvedjo. Torp. Dan. Nordin
4C7 Anna Helena 22/7 1869 Furuberg arb. N. E. Wedmark
30G9 Brita 29/6 1871 Tomsjö Husm. Lars Larss. Slug
43A11 Anna 22/8 1870 N. Havra Handl. Olof Skänk
12G17 Sigrid 26/12 1870 Ö. Stråsjö Skrädd. Erik Larsson
7E13 Gölin 5/3 1871 Holmberg Torp. Erik Ersson
15E13 Kristina Elisabeth 2/12 1870 Björsarv Josef Kilgren
4E14 Sigrid 30/8 1871 Brännås Torp. Olof Andersson
8G11 Ingrid 27/10 1871 Svedjorna Lb. Pål Nilsson
37C4 Maria 23/7 1871 Norrdala Kol. Jonas Löfström
6F47 Kristina Katrina 10/2 1871 Linneråsen Arb. Er. Larsson Ling
55E1 Hildur Anna Sofia 7/8 1869 Strömbacka Insp. Gustaf Grafström
42A2 Amanda Kristina 5/3 1868 Hedvigsfors f. Smed. L. E. Wahlström
12C3 Anna Katrina 6/7 1871 Moviken Mask. A. O. Wikberg

 

KONFIRMANDER 1887


Johan Peter Hedlund.

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 18 och admittende den 19 maj 1887

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
19H11 Jon 26/3 1872 Änga Bond. Jon Larsson
29G16 Lars 1/6 1872 Tjerna Bond. Lars Nilsson
1E19 Lars 29/9 1872 Tjerna Kol. Lars Jonsson
6B12 Jonas 28/9 1872 Hedvigsfors Sold. A. Skans
Josef Lean. 29/4 1872 Moviken arb. Karl Anderss, Enka
14H10 Per G. Tjerneld 8/10 1871 Strömbacka Skom. E. G. Sjöstrand
32A2 Lars Johan 29/3 1872 Strömbacka Smed. J. Jernkrok
16D1 Gustaf Emil 4/8 1871 Strömbacka Smed. G. R. Hammarst.
12D4 Martin 26/2 1872 Strömbacka Rättaren A. O. Berg
36E1 Lars Erik 16/3 1872 Strömbacka Smed. P. J. Rann
44H1 Erik Wilhelm 25/2 1872 Strömbacka Smed Dan. Tjernl. Enka
Gustaf Gerhard 18/11 1872 Strömbacka Smed. K. E. Goude
46B4 Karl Johan 21/7 1872 Frisbo Kol. A. O. Hill
47A18 Lars 17/3 1872 Frisbo Kol. Paul Larss. Frelin
6H34 Erik Petter 2/3 1872 Sniptjern Torp. Anders Ersson
4C7 Johan 17/11 1871 Furuberg Husm. N. E. Wedmark
6F47 Erik Olof 21/8 1872 Linneråsen arb. Er. Larsson Ling
8H24 Jonas 29/11 1872 Ö. Stråsjö Bond. Olof Jonsson
13B8 Lars Petter 17/9 1872 V. Stråsjö f. Pig. Matilda Häll
48A7 Jonas Olof 11/6 1872 Norrhavra Sold. J. E. Mod
47E3 Lars 15/6 1872 Norrhavra Husm. Jon Brandt
1B15 Olof Olsson 20/4 1872 Norrberg Torp. Nils Andersson
28C2 Johan Erik 3/12 1871 Norrdala arb. Erik Lindqvist
46E1 Per Daniel 19/1 1872 Söderdala f. Sold Per E. Stolt
8H21 Jonas 13/7 1872 Söderdala Husm. A. Jonss. Enka
44B23 Erik 21/3 1871 Brättingberg Husm. Lars Ersson
Lars 23/12 1872 Björsarv Lb. Lars Mickelsson

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
19H9 Sigrid 29/9 1872 Berge Torp. Mårten Andersson
25B3 Erika M. Backman 14/3 1872 Friggesund arb. Joh. Qvicks Enka
22U17 Margreta 9/12 1871 Hjelttäkten Husm. And. Andersson
13G9 Gölin 28/4 1872 Svedjebo Bond. Olof Andersson
29F2 Emma Maria 29/3 1872 Svedjebo Mjöln. A. O. Forslund
30G10 Ella 9/10 1872 Bricka Bond. Jon Jonss. Enka
15A17 Edla Charllotta 8/11 1872 Österbo Skrädd. G. U. Nilsson
6C10 Matilda tv 6/7 1872 Hedvigsfors Stalldr. W. Samuelsson
6C10 Ulrika tv 6/7 1872 Hedvigsfors Stalldr. W. Samuelsson
5A27 Anna Brita 5/9 1872 Moviken Torp. L. O. Palm
21A8 Brita 25/6 1872 Frisbo Kol. Per Samuelsson Pil
45C4 Anna Brita 31/12 1872 Strömbacka Smed. Fred. Lejdström
23H17 Kristina 15/11 1871 Moräng arb. Mårten Andersson Ljus
46A12 Marget 2/1 1872 Karmansbo Kol. Lars Persson
46A11 Brita 2/1 1872 Lindbo Kol. Per Perss. Fridström
6H28 Erika 3/10 1872 Sniptjern Torp. Erik Andersson
Brita 1/7 1872 Oxåsen Kol. Hans Berglöf
3A10 Brita Stina 1/11 1871 Stormyra Kol. Erik Jönsson
47A13 Mina Krist. 12/4 1872 Ö. Stråsjö Mjöln. L. Petrus Söder
37C4 Karin 28/9 1872 Norrdala Kol. Jon. Löfström
49D3 Anna 21/6 1872 Ståläng Sold. P. Brink
46M2 Anna Maria 22/8 1872 Brättingberg Lb. Per Jonss. Stenmark
27F1 Alma Charlotta 24/9 1871 Brättingberg Skogv. L. E. Blomgren
11C7 Brita 1/8 1871 Brättingberg Husm. Olof Ersson
Brita 1/10 1871 Björsarv Lb. Pål Jonsson
15E13 Edla Matilda 6/4 1872 Björsarv Lb. J. Kilgren
39A15 Anna Charlotta 8/3 1872 Moräng Kol. Ol. Imbergs Enka?
37B3 Brita Krist. 27/5 1872 Älve arb. And. Israelsson Dahlberg.

 


KONFIRMANDER 1888


kopr-004-johan-peter-hedlund

Johan Peter Hedlund.


Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 19 Maj och admittende den 20 Maj 1888

 

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
45A4 Jonas Glad 1/12 1873 Berge Sold. Olof Glad
2D16 Jonas Larss. 17/4 1873 Tjerna f. Bond. Lars Jonsson
2F19 Ol. Andersson 18/11 1872 Bond. And. Andersson
14D4 Johan Ortman 2/4 1873 Gärde f. Pig Lotta Ortman
7E9 Jonas Fredin 21/2 1871 Västansjö Landb. Erik Fredin
7E9 Per Fredin 8/1 1873 Västansjö Landb. Erik Fredin
12A10 Per Johan Sundberg 27/8 1873 Västansjö Torp. Joh. Sundberg
Erik Ersson 18/12 1872 Fagerfall Bond. Lars Olsson
7E13 Jonas Ersson 25/2 1873 Gårdsmyra Bond. Lars Andersson
24A15 Hans Wilh. Berglund 22/5 1873 Hedvigsfors arb. Nils Berglund
Olof Ros 22/2 1873 Hedvigsfors Trädgårdsm. Karl Ros
14Y19 Anders Fredrik Klarin 21/8 1873 Moviken arb. Er. Klarin
48C1 Karl Aug. Fröberg 23/3 1873 Moviken arb. A. G. Fröberg
10D10 Per Gust. Prins 25/2 1873 Moviken arb. L. Prins
9A12 Karl Fredr. Trygg 8/12 1872 Moviken f. Sold. Abram Trygg
Johan Emil Palm 9/11 1872 Strömbacka f. Smed. Johan Palm
Hudiksvall f. Pig. Margr. K. Palm
47G1 Gust. Fernlund 24/6 1873 Strömbacka Smed. J. G. Fernlund
26D2 Adolf Wahlqvist 17/11 1873 Strömbacka Smed. P. Wahlqvist
47A15 Hans P. Söderlund 25/6 1872 Strömbacka Skom. J. O. Söderlund
39A17 Lars Ol. Lindberg 8/11 1873 Frisbo Kol. Joh. Imberg
2B14 Per Jonsson 20/9 1873 Frisbo Bond. Jon Persson
23H17 Jon Mårtensson Ljus 18/7 1873 Frisbo f. Kol. Mårten Ljus
9F11 Joh. David Norin 24/6 1873 Vitnäset f. Pig. Lisa Norin
2A21 Per Lindqvist 19/5 1873 Lindbo Kol. Joh. Perss. Lindqvist
46A12 Jonas Larsson 18/2 1873 Karmansbo Kol. Lars Persson
16G10 Lars Jonsson 24/2 1873 Ö. Stråsjö Bond. Jon Jonsson
56E1 Anders Larsson 11/1 1873 Dragsved arb. Lars Ersson
26G17 Jonas Strand 20/2 1873 Våtmor Skom. Lars Strand
42B10 Jon. Erik Persson 8/12 1873 Norrdala Lb. Per Skarp
Erik Lindström 14/9 1871 Ängebo Lb. Joh. P? Lindström
27A14 Lars Jonsson 10/1 1873 Ängebo Bond. Jon Larsson
9F10 Matias Wilh. Engman 25/3 1872 Ängebo Handl. Engmans Enka
4F14 Erik Hansson 23/12 1872 Brännås Lb. Hans Erssons Enka
11H13 Erik Olsson 1/1 1872 Ängebo Kol. Olof Ersson
17A11 Jonas Åslund 3/5 1871 Söderdala Kol. And. Åslund
1B15 Jonas Medin 29/11 1873 Söderdala Torp. Olof Medin
8H32 Jonas Olsson 29/8 1872 Söderdala Torp. Olof Jonsson
22C4 Per Johan Bergström 4/9 1873 Brännås arb. Jon. Bergstr. Enka
46F4 Per Johan Norman 5/10 1873 Björsarv f. Pig. Brita Persdotter
37B2 Erik Aug. Persson 28/6 1873 Geholm Lb. Per Israelsson
24A23 Sven Er. Fridström 17/2 1873 Lingås Er. Anderss. Fridström
10A8 Lars Joh. Tungström 2/2 1874 Moviken? Arb. Karl H. Tungström
59B1 Arvid Mackin 10/4 1874 Rökullen Kol. Per Mackin

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
55E1 Esther Grafström 6/5 1873 Strömbacka Br. Förv. Gust. Grafström
24Å13 Krist. Elisab. Sundberg 16/1 1873 Gärde Handl. Axel Sundberg
Anna Gabr. Isaksson 17/1 1873 Gärde Orgeln? R. Isaksson
45A4 Anna Glad 6/12 1872 Berge Sold. Olof Glad
7G9 Sigrid Jonsdotter 30/5 1873 Tjerna Bond:dr Kerstin Lars:dr
12G10 Brita Jonsdotter 12/2 1873 Tjerna Bond. Jon Persson
28G14 Ella Johansdotter 19/12 1871 Näset Huskv. Brita Ersdotter
15E12 Anna Maria Forss 8/11 1871 Friggesund arb. A. G. Forss
4A13 Brita Olsdotter 13/12 1872 Avholm Bond. Olof Ersson
44B25 Anna Persdotter 26/3 1873 Våtmor Bond. Per Persson
14B8 Brita Hedberg 19/7 1873 Våtmor f. Sold. Ol. Hedberg
30A18 Johanna Ärfström 24/8 1873 Strömbacka Smed A. G. Ärfström
28D1 Anna Tornberg 18/11 1873 Strömbacka Smed. A. P. Tornberg
15A20 Johanna E. Wård 29/8 1872 Strömbacka Smed. A. Wårds Enka
24B1 Johanna Sundin 21/3 1873 Nipen f. Kol. Joh. Sundin
47A17 Kristina Friberg 15/10 1873 Frisbo Kol. Lars Friberg
9F8 Anna Rönnqvist 11/3 1873 Sylqvarn Kol. Joh. Rönnqvist
47A14 Maria Krist. Örnell 20/4 1873 Lensjö Kol. And. Söderlund
3A10 Anna Katr. Jonsson 9/11 1873 Stormyran Kol. Erik Jonsson
6F48 Margreta Larsdotter 18/8 1873 Tomsjö Bond. Lars Hansson
30G9 Margr. Lars:dr Slug 28/10 1873 Tomsjö Husm. Lars Larss. Slug
39D2 Anna Stina Sundberg 1/7 1873 Norrdala arb. Joh. Sundberg
30G13 Karin Andersdotter 15/7 1873 Söderdala Lb. And. Jonssons Enka
21D6 Margreta Mejer 1/9 1872 Söderdala f. Pig Margta Olsdotter
37F5? Sigrid Hök 18/5 1873 Ängebo Skom. And. Hök
46M2 Brita Krist. Stenmark 3/12 1873 Knallbo Skogv. P. Jonss. Stenmark
43A14 Brita Persdotter 3/7 1873 Brättingberg Lb. Per Olsson Glad
19B6 Marget Larsdotter 1/1 1873 Brättingberg Lb. Lars Olsson
35G35 Karin Fredin 11/7 1872 Brännås Torp. Erik Larss. Fredin
11H13 Kristina Olsdotter 16/1 1873 Ängebo Kol. Olof Ersson
30G14 Sigrid Flygt 14/6 1872 Norrberg arb. Nils Erik Flygt
28A9 Anna Greta Ström 9/2 1873 Frisbo Kol. And. Ström
6H31 Kerstin Ols:dr Kraft 28/9 1872 Vintermyra arb. Ol. Perss. Kraft
15H10 Sigrid Persdotter 7/9 1873 Ytterhavra Lb. Per Jonsson
Brita Änglund 1873 Söderdala Torp. Mats Änglund
21E9 Selma Carlström 9/1 1874 Moviken arb. P. M. Carlström
33B1 Joh. Kr. Winlund 6/1 1873 Strömbacka A. Winlunds Enka
Johanna M. Larsdotter 8/1 1875 Källvallsm. F. Kol. Lars Larsson ??
1B13 Gölin Mårtensdotter 11/11 1863 V. Stråsjö Husm. Mårten Andersson

 

 

 

KONFIRMANDER 1889

 


Johan Peter Hedlund.

Johan Peter Hedlund 1830 – 1904

Född den 8 nov. 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prv. 1858. Past.-adj. i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter past.-adj. i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpred. i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, v. pastor där 1872. Pastolex. 1880. Kyrkoherde i Bjuråker från 1883. Gift med Sofia Karolina Öhman. Fyra barn.
Död den 13 februari 1904.

 

Nattvardsbarn i Bjuråker den 25 maj och admittende den 26 maj 1889.

 

Gossar

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
34B4 Anders Erik 4/11 1874 Västansjö Skrädd. Johan Backman
4G11 Erik Jonsson 30/6 1873 Ramsjö Bond. Jon Persson
4D10 Per 8/8 1873 Lia Bond. Per Persson
2F18 Olof 18/8 1873 Hästnäs Bond. Olof Andersson
30G10 Olof Lidström 2/9 1874 Bricka Jon Lidströms Enka
17A11 Erik 5/5 1873 Söderdala Kol. And. Åslund
26G17 Olof 6/7 1874 Våtmor arb. Lars Strand
9D5 M B. Forsner 12/5 1874 Friggesund f. Pig. Math. Olsdotter
29F2 Johan Oskar 27/5 1874 Friggesund Mjöln. A. O. Forslund
22D10 Lars 21/12 1874 Norrdala arb. Olof Olsson
14H11 Fredr. Joël Tjerneld 27/5 1874 Hedvigsfors Skoll. J. Tjernelds Enka
32C1 J. Axel Zimmerman 1/3 1874 Österbo Mjöln. Zimmerman
Karl Gustaf 21/1 1874 Våtmor Kol. K. J. Froms Enka
9A11 Johan Erik 18/2 1874 Källsjön Nybygg. A. O. Gill
15H9 Per Johan 17/9 1874 Njuparne Kol. And. Persson
8H25 Lars 19/11 1873 Hedvigsfors Torp. Lars Pålsson
9A9 Johan Gustaf 2/4 1874 Moviken arb. D. G. Fernström
10D10 Lars Johan 10/12 1874 Moviken arb. Lars Prins
12C3 Jonas Wikberg 15/10 1874 Moviken A. O. Wikbergs Enka
Erik 27/1 1874 Moviken arb. E. G. Boman
16D1 Karl Leonard 5/8 1873 Strömbacka Smed. C. R. Hammarstedt
5A18 Johan Erik 18/11 1874 Strömbacka Smed. E. o. Karlberg
Erik Johan 21/6 1874 Strömbacka Smed. C. E. Goude
27A14 Per 5/2 1874 Ängebo Bond. Jon Larsson
25J5 Anders Johan 19/5 1874 W. Stråsjö arb. E. J. Sved
Karl Skog 2/9 1874 Björsarv arb. Joh. Skogs Enka
Jonas 18/1 1874 Björsarv arb. Per Östberg
33C11 Per 2/4 1874 Klovan Torp. Per Persson
5B15 Anders 3/7 1874 Brännås Torp. And. Andersson
4E14 Anders 15/2 1874 Brännås Torp. Olof Andersson
12B13 Erik 19/3 1874 Brändbo Bond. Erik Persson
47A18 Per 15/6 1874 Frisbo Kol. Paul Frelin
24B1 Lars Daniel 14/12 1874 Frisbo Kol. Joh. Sundin
5U5 Anders Olof 31/7 1874 Skärås Torp. P. O. Abramsson
Anders Olof 7/4 1872 Söderdala Skom. And. Rosell
5C2 Johan 15/12 1874 Storåsen Torp. Olof Thyr
Birger Halv. 3/4 1875 Gärde Orgeln? R. Isaksson
59B1 Arvid 10/4 1874 Rökullen Kol. Per Mackin
Olof 19/2 1872 Vedmyra Bond. Erik Jonsson

Flickor

Släktbok Namn Född Bostad Förälder
46G1 Anna 17/1 1873 Gärde F. Fanj. F. A. Wixner
47F4 Johanna Svärd 24/1 1874 Västansjö Lb. Per Larsson, Tjerna
14B12 Anna Maria 7/2 1874 Kyrkbyn repslag. A. F. Fridolf
12B12 Anna 8/8 1874 Ramsjö Bond. Er. Andersson
19B20 Margreta 4/7 1874 Söderdala Skom. And. Rosell
49E7 Marget 2/1 1874 Lia Sold. Erik Lund
34B3 Edla Maria 7/6 1874 Avholm Sold. F. W. Brink
37A8 Johanna E. 30/11 1874 Norrdala Handl. J. P. Söderström
26A29 Brita Krist. 4/9 1874 Moviken arb. J. O. Hansson
6H31 Margreta 30/8 1874 Moviken arb. Ol. Perss. Kraft
20A14 Anna Maria 19/9 1874 Moviken M. Åsbergs Enka
5E16 Anna 12/1 1874 Alsjö Torp. O. J. Larsson
16D1 Ida Katrina 27/12 1874 Strömbacka C. R. Hammarstedt
4E12 Ingrid 12/6 1874 Ängebo Bond. P. Andersson
9F10 Klara 12/8 1874 Ängebo Skr. J. Engmans Enka
7D5 Brita 27/12 1873 Tallbacken Torp. H. Nylander
8G11 Ella 16/8 1874 Klovan Lb. Pål Nilsson
53B1 Kristina 6/8 1874 Svedjorne Lb. And. Torén
10G21 Ingrid 30/10 1873 Brändbo Bond. L. Larss. Färdig
35G34 Kristina 26/3 1874 Brändbo Lb. Erik Jonsson
28A9 Maria Elisabeth 21/6 1874 Frisbo Kol. And. Ström
32M7 Sigrid Kajsa 2/8 1874 Lingås Kol. Joh. Åström
46B4 Greta Stina 8/8 1874 Frisbo Kol. And. Hill
27D4 Kristina 9/4 1873 Söderdala Bond. And. Persson
30G14 Margreta 7/12 1874 Norrberg arb. Nils Flygt
43A31 Matilda Katrina 3/6 1873 Norrberg Skom. Nils Dalberg
12G17 Kerstin 3/1 1874 Ö. Stråsjö Skrädd. Er. Larsson
22B17 Juliana Mat. 8/1 1875 Källvallsm. F. kol. Lars Larsson
26A30 Krist. Larsdotter 27/2 1874 Fönebo A. G. Hansson, Moviken
4E12 Anna Persdotter 18/6 1871 Ängebo Bond. R. Andersson
22D9 Ella Larsdotter 10/8 1871 Norrhavra Bond. Lars Olsson
11C6 Gölin Ersdotter 23/2 1872 Ö. Stråsjö Lb. Erik Ersson
1B13 Gölin Mårtensdotter 11/11 1863 V. Stråsjö Torp. Mårten Andersson
10C34 Kerst. Olsdotter 3/7 1875 Husm. Ol. Olssons Enka

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *