Dellenborg – Bygdesanatorium

Den här artikeln är skriven av skribenten och hembygdsforskaren Kjell Grönberg i Delsbo
Bilderna är ur Dellenportalens arkiv


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan,  glöm då inte att klicka på gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

 

DELLENBORG –BYGDE SANATORIUM

debo-007-j-berg
Vykort över Sjukstugan vid Rångsjön avsänt 26 sept. 1913

Vid Rångsjön i Delsbo ligger nu hotell Svanbacken. Platsens och husens historia är inte så välkänt och behöver därför berättas.

Många av uppgifterna kommer från boken ”Bra åt Delsbo”, av Kjell Grönberg 1997.

Johannesbergs läkarstation och apotek byggdes 1873 och marken var skänkt av landstingsman och trähandlaren Johan Olsson. Två år senare deponerade han 20.000 kr. för att få till stånd ett mindre sjukhus där. Han motionerade om detta i Landstinget som anslog 2000 kr. men de bordlade frågan ända till 1906. Då utredde Norrbo, Bjuråker och Delsbo kommuner frågan men först 15 dec. 1913 stod sjukstugan i två plan klar med stående timmer och plats för 12 patienter. Arkitekt var Frey Berglund.


Landstingsman Johan Olsson

Johan Olsson fick inte uppleva den dagen eftersom han mördades 1901. Däremot kallas området JOHANNESBERG efter honom.

1921 övertog Landstinget sjukstugan och det blev epidemisjukhus, senare kallad bygdesanatorium. Denna verksamhet slutade 1944 faktiskt p. g. a personalbrist och 9 patienter fick åka till Hudiksvalls sjukhus.

   
Personal på Dellenborg


Entrén till Dellenborg.

Kjell har gjort en uppdatering om Dellenborgs historia 

Sjukstuga, epidemisjukhus, bygdesanatorium, Dellenborg, friluftsgård, hotell, Svanbacken samt seniorboende (?). Det finns många beteckningar på fastigheten Linfläck 2:23, Delsbo vid Rångsjön. 

1875 motionerade Johan Olsson, Svala, Delsbo om att landstinget skulle bygga mindre sjukhus. Olsson hade då donerat 20. 000 kronor för ändamålet. Landstinget anslog 2.000 kr.

1882 upphävde landstinget det rullande anslaget eftersom ingenting hade hänt.

1906 beslutade landstinget efter utredning att resp. kommun skulle få 50 % av kostnaden om det byggdes ett epidemisjukhus på orten.

1912 enades Delsbo, Bjuråker och Norrbo om att bygga ett sjukhem. Arkitekt blev Frey Berglund och byggmästare Anders Engberg.

15/12 1913 invigdes detta sjukhem för 12 patienter. Här behandlades sedan patienter med difteri, spanska sjukan, scharlakansfeber, TBC och polio. Läkare var då dr. Holst, sjuksköterska var Maja Pettersson (med bostad i huset) dessutom fanns biträden, kokerskor, tvätterskor och vaktmästare.

1920 kom dr. Å. Bergström som läkare till Delsbo.

1925 tog landstinget över hela verksamheten med stöd av en ny epidemilag.

1929 kallades sjukhemmet för bygdesanatorium.

7/2 1930 skedde en nystart efter en omfattande restaurering. Då hade Gustaf Hedman gjort dekorationer i form av bygdemålningar i flera rum.

12/5 1945 flyttades de sista nio patienterna från Delsbo sanatorium till Hudiksvalls sjukhus.

1947 skrev författaren Sven Olof Bergqvist ”Vägen till Ljusbacken” med egen erfarenhet av Delsbo sanatorium.

1947 vid kongress i Norrköping beslutade DHR köpa ett semesterhem i Norrland eftersom det fanns ett hem i Vejbystrand. I oktober köptes anläggningen för 18.000 kr.

Januari 1948 utlystes en namntävling som vanns av fotograf Lars Erik Logård – Dellenborg-.

Sommaren 1948, efter en upprustning, kunde vissa provgäster bo på Dellenborg. Den formella invigningen ägde rum 6/8 1948 (med fest på Turisthotellet). Husmor blev Marta Eriksson som arbetat där under sanatorium-tiden.

1949 investerades i ramper, brunnar, golfbana, möbler, hobbylokal och tomtplanering.

1950 arrangerades en kurs för blivande slöjdare

1952 byggdes fyra sovstugor vid Rångsjöns strand med fyra bäddar i varje.

1954 inrättades en gåvofond som skulle göra det möjligt för gäster med stort servicebehov att få hjälp av Dellenborgs personal.

1958 firades 10 års jubileum med förbundsordförande sedermera riksdagens talman Ingemund Bengtsson som hedersgäst.

1959 genomgick Dellenborg en stor upprustning då köket flyttades ned i plan ett, en balkong byggdes mot söder och en byggnad ”Stintan” tillkom som bostad åt föreståndarparet och personal.

1960 kom Lars Erik Logård till Dellenborg som föreståndare

1960 skänkte MHF och bensinbolaget IC en personbil till Dellenborg för gästernas trivsel. Senare byttes den mot en större Volkswagenbuss.

1963 skänkte IOGT, kyrkan med flera en TV till Dellenborg

1964 började Norrbacksinstitutet komma med elever till påskhelgerna.

1965 drogs väg 305 mot Bjuråker mycket närmare Dellenborg än tidigare.

1965 skänkte Örnsköldsviks DHR en gäststuga som placerades öster om väg 305

1965 startades husmoders-semestrar med statsbidrag och en paviljong nära gula huset uppfördes.

1966 startade Sveriges enda folkhögskola för elever med rörelsehinder.

1966 hyrde Dellenborg några hus i Skån för sommarläger (mat togs från Dellenborg)

1967 startade Anders Eriksson och B.A. Pettersson en kampanj för en ny Ford Transinbil.

1968 valdes Ale Bohlin som ny ordförande efter Erik Bryngelsson.

1968 startade byggnationen av en ny hotelldel mot söder

1969 i mars invigdes 30 nya enkelrum, inomhusbassäng, pub, kontor och reception.

1969 anskaffades en pråm med två kölar för att kunna köra gäster på Rångsjön

1970 i september invigdes stugbyn med sex timmerhus och stor samlingslokal ”Bystuggo”

1970 var 1:a året för 14-dags gemenskapskurs med olika ämnen via Forsa folkhögskola. Kjell Grönberg och Halvar Olsson var kursledare.

1971 Utökades matsalen på plan två genom att balkongen mot söder byggdes in.

1972 byggdes ”Vinterträdgården” en utbyggnad mot väster med Sveriges första solarium, ”Jomi” med ett hålkortssystem så att gästen inte skulle sola för mycket.

1974 placerades en ”enarmad bandit” av Cherry där avkastningen gick till gåvofonden.

1975 fick Dellenborg avslag av DHR:s kongress för en utbyggnad av gästrum, matsal och kök eftersom pengarna skulle gå till Hotell Årevidden som uppförts 1969,

1976 anskaffades en egen långfärdsbuss med lyftplatta. till Dellenborg

1978 såldes och flyttades personalbostaden ”Stintan”. Utan riksförbundets tillstånd flyttades baracken mot väster och blev ”Strandstugan”. Sällskapet ”Dellenborgs Vänner” bekostade flytten.

1979 anslog regeringen 14 mkr för ett nybygge men Länsarbetsnämnden bordlade ärendet p.g.a. överhettad byggmarknad. Lars Erik Logård avgick som chef av hälsoskäl.

1980 började Kjell Grönberg, Västerås som hotellchef och vid förhandling 1:a arbetsdagen med Länsarbetsnämnden i Gävle kom beskedet att bara kök och matsal fick byggas först.

1981 klar med att Dellenborg köper mark norr om hotellet av Märta och Per Eriksson.

1981 köptes en traktor, nytt solarium fick eget rum, asfaltering runt om husen och många förhandlingar och så totalentreprenad med J.M. Mattson om nya bygget. Hisschakt och nivåskillnader krävde 4 m. utgrävning under gamla, gula huset.

1982 20/11 invigdes en ny fin matsal, (150 sittande) modernt kök samt en stor rehabiliteringslokal. Ett speciellt avtal fanns då med landstinget om vår rehabverksamhet.

1983 gjordes en asfalterad promenadväg på marken norr om hotellet (tack vare bidrag av kommunen i samband med dess 400 års-jubileum) Även en ”gapkoja” i timmer uppfördes.

1983 i oktober startade utgrävningen mot norr för hotellets logidel av byggfirman A. Diös.

1984 31/8 invigdes logidelen med 45 rum. Nu fanns totalt 96 rum med plats för 143 gäster. Där arbetade 58 årsarbetare (cirka 180 anställda). En central överstyrelse inrättades och de lokala ledamöterna avgick,

1985 blev ett år med full beläggning för det mesta. Under julhelgen måste vi prioritera bland de sökande gästerna vilka som skulle få komma. Det fanns ju fritidsledare som erbjöd fullspäckat program och som exempel lyste 16 julgranar inom hotellet.

1987 invigdes världens enda säkerhetsridbana norr om Dellenborg. Ridningen ingick i sjukgymnastprogrammet med en inhyrd häst. Någon succé blev det dock ej.

1988 startades en ryggskola på rehab avdelningen sedan tillkom fibromyalgikurser där Försäkringskassan betalade för gästerna.

1989 22/7 gifte sig Sigrid och Kjell Grönberg med fest på Dellenborg.

1990 installerades sjövärme i Rångsjön för hotellet. ”Gök Olle” skänkte tyngderna till slangen.

1990 installerades TV och telefon (med trygghetslarm) i alla gästrum.

1991 inleddes ett samarbete med sjukhusets ortopedavdelning. Nyopererade kom till Dellenborg för eftervård.

1992 började spelmanskvällar på onsdagar och blev mycket populärt för alla parter.

1993 startade ljusterapi med ett rum målat och helt dekorerat i vitt.

1994 startade ett projekt, gemensam marknadsföring, med sju hotell över hela Sverige

1995 hyrde kommunen in sig i hotellet med egen personal för äldreboende från Friggesund.

1996 gjordes ett projekt med hotellen inom kommunen ”Marknadsplats Hudiksvall” med broschyrer, arrangemang m.m. Dellenborg hade bara 20% av gästerna som var DHR-medlemmar. Det var dock flera dagbesök än boende.

1996 var det 72 gäster under julhelgen med fullt programutbud-

1997 30/9 sista hotell-dagen för Dellenborg, DHR. Kök, frysar, färskvaror, allt skulle bort.

1997 1/12 Nordic Tourism köper Dellenborg med Göran Lindgren som vd

1998 sommar-öppnar Dellenborg för gäster.

1999 18/1 tar Dellenborg vårdhotell emot första äldre gästerna, från Ljusdal.

2003 1/5 köper Mary och Kent Stjernlöf, Dellenborg och vill satsa på restaurangdelen och äldreboende. Det inredes barer i Matsalen, i Vinterträdgården och i pub ”Forbonden”

2004 i juni Dellenborg och kyrkan lockar med fastevandring och övernattning,

2006 27/1 drabbas Dellenborg av stort vattenläckage av kommunens vattenledning. Därefter försvann ägarna efter att ha avyttrat bl.a. traktor och båten Delfinen med motor. 

2006 14/12 köper företaget Hewal med Patrik Norlin och vd Kent Petersén hotellet för två miljoner kronor utöver möbler och lösöre. Då ingår sammanbyggd fastighet, 65 hotellrum med 140 bäddar, restaurang- och konferenslokaler. Lokalyta är på 5.357 kvm, markareal totalt 62.419 kvm., sju timmerstugor och en strandstuga. DHR hade därvid ett skuldebrev på 4.794.494 kronor.

2007 11/1 tillträder de nya ägarna hotellet som nu heter Svanbackens strandhotell.

2007 19/2 försättes hotellbolagets förre ägare M. Stjernlöf i konkurs av Hudiksvalls tingsrätt

2007 genomgår Svanbacken omfattade restauration av entré, reception och hotellrum.

2007 9/6 genomföres i stor auktion av 600 allmogeföremål och lösöre på hotellet. En mindre del av hotellet öppnades sedan.

2009 1/5 inlämnade K. Petersén en konkursansökan för Svanbacken

2010 på hösten valde Migrationsverket bort Svanbacken för asylboende till förmån för uthyrare i Njutånger och Järvsö. Ett sekretessbelagt avtal överklagades 2011 och godkändes. En sådan visad direktupphandling var olaglig enl. Förvaltningsdomstolen.

2012 7/5 fick Svanbacken enl. avtal ta emot max. 178 asylsökande (senare tilläggsavtal för 22 pl.) för 400 kr/dygn och boende.

2013 12/9 skrevs överenskommelse och Migrationsverket valde att betala 8 miljoner kr. till Svanbacken, för att slippa en rättslig provning.

2014 4-6/6 har Hudiksvalls Tidning en serie granskning av ovan nämna affärer.

2015 inleddes en serie underhållningar ”Visor vid Rångsjön” som blev mycket populära.

2017 i september fick alla asylsökande flytta från Delsbo till olika orter, bl.a. Haparanda.

2019 16/10 enligt uppgift i Hudiksvalls Tidning är Svanbacken till salu för 6.450.000 kr.

2020 i september stängdes hotellrestaurangen p.g.a. Corona situationen

2020 3/12 tillkännagavs att Nicklas Hedström köpt Svanbacken. Avsikten är att inreda 35 lägenheter för seniorboende (okänd köpesumma). 

13 dec. 2020 Kjell Grönberg.


Text och bilder sedan tidigare

DHR, De handikappades Riksförbund köpte fastigheten av landstinget för 18.000 kr. och efter modernisering inviges Friluftsgården Dellenborg den 8/8 1948. Första föreståndaren var Marta Eriksson. Verksamheten blev mycket populär för DHR:s medlemmar och snart anskaffades fyra sovstugor vid strandkanten.

1959 byggdes ett hus på tomten för anställda och 1960 blev Lars Erik Logård chef för Dellenborg. Då utvecklades Dellenborg med internationellt läger i Skån, det arrangerades husmoders-semester i huset och 1966-1975 fanns där Sveriges enda folkhögskola för elever med funktionshinder.

En ny vägsträckning av länsväg 305 förändrade tomtområdet mycket år 1965. Under några perioder arrangerades då husmoders-semester i huset.

 
En utbyggnad med 20 rum, inomhusbassäng, kontor och konferensrum blev klar 1969 och samma år tillkom en by med sju timmerstugor.

År 1972 anlades en nyhet, ett stort solarium med tre platser i ett stort rum. Nu hade Dellenborg sjuksköterska, sjukgymnast samt personal för vattenterapi. Då gästerna ibland stannade flera veckor och behövde förströelse anställdes fritidsledare och en egen buss med lyftplatta anskaffades. Många ”kändisar” kom på besök och underhöll gästerna. Personalbostaden flyttades 1978 och blev Strandstugan.

År 1980 kom Kjell Grönberg till Dellenborg som chef.
1982 blev befintlig matsal och kök klart och på nedre plan inrättades nu en modern rehabiliteringsavdelning. Från den tiden kunde Landsting och Försäkringskassa remittera personer för rehab. De andra gästerna var hotellgäster men där tillämpades den då nya populära SPA-verksamheten. Något år senare byggdes ett trevåningshus för gästrum d v s 45 fina gästrum.

Under cirka 10-års tid fungerade Dellenborg på detta sätt och hade då 60-talet årsarbetare men det betydde 180 anställda. Det var storhelgerna jul och midsommar som var mest eftersökta. Under en rad år fick man noga välja vilka som skulle få fira helgen i Delsbo.  Det var ofta grupper på 20-30 pers. som brukade stanna en vecka. Varje dag hade ett fritidsprogram med 4-6 inslag per dag.

Dellenborg startade 1986 en säkerhetsridbana för ovana och osäkra ryttare. Dit blev personer remitterade av vår läkare men utnyttjades ändå inte så mycket. En tröst med den ridbanan var att allt kunde betalas med pengar från allmänna arvsfonden.

Rehabiliteringsverksamheten förändrades totalt med några klubbslag för neddragning av landsting och försäkringskassa. Många liknande anläggningar i Sverige måste stänga så även Dellenborg i oktober 1997.

I juni 1998 startade Nordic Tourism and Trade hotellverksamheten igen på Dellenborg med Göran Lindgren som chef. De inriktade sig på äldreboende men det gick inte så bra. Den 1 maj 2003 köpte ett amerikanskt konsortium Dellenborg med Mary (från Kenya)och Kent Stjärnlöv som chefer. Företagsnamnet var Dellenborg & Fastighets A.B. Även de hade planer på äldre gäster + 55. Då gjordes även en del förändringar kring matsalen och de inrättade barer där, i Vinterträdgården samt i nedre våningen.  Det gick heller inte så bra och efter en tid försvann en del inventarier samt cheferna. I dessa sammanhang uppstod en stor vattenskada 27 januari 2006 i halva hotellet och ingen fanns att ta hand om detta.

Den 14 december 2006 såldes Dellenborg på exekutiv auktion för 2 milj. kronor med 65 hotellrum, 140 bäddar, restaurang och konferenslokaler, sju timmerstugor, en strandstuga, fyra hissar, simbassäng, ångbastu, jacuzzi, lokalyta 5.357 kvm. och total markyta på 62.410 kvm. Köpare var Hewall företagsrådgivare AB med Dan Petersén som chef. Konceptet var nu konferensverksamhet, Spa och äventyrshotell med start sommaren 2007.

Den 19 februari 2007 förklarades Dellenborg Hotell & Fastighets AB formellt i konkurs. DHR hade en fordran på 4.794.494 kr.  Den 9 juni 2007 förrättades an auktion på över 600 allmogeföremål som till dess tillhört DHR-förbundet dessutom en mängd inventarier för kronofogdens räkning.

Dellenborg fick nu en helt ny entré utom- och inomhus samt rumsinteriören förnyades och hotellen bytte namn till Svanbacken.

Från 2011 uppstod en helt ny målgrupp i form av asylsökande. Efter en del juridiska processer hade Svanbacken mycket god beläggning av gäster från andra länder och det påverkade hela Delsbo. Denna del slutade ganska tvärt när Migrationsverket på hösten 2017 sände alla då boende till Haparanda.

Kjell Grönberg.
Ringvägen 27
820 60 Delsbo
070/311 2412
kjellgroenberg@tele2.se

 


 


Karta från 1950-talet med Dellenborg i kartans nedre kant till vänster

Ett tillägg ifall någon undrar varifrån namnet Svanbacken kommer. Namnet kommer efter en korpral Svan, som var mormors far till Sjular-Sigrid Persson. Det sägs att det har funnits en sjukstuga i denna gård, skriver Ester Larsson i boken, Kring Dellenbygden, sidan 27.

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—10 J 4—

3 Jonas Larsson-Swahn, * 11/1 1793, s. t. sold. L. Trygg i Näsbyn, G. 2 ggr. V. korp. 51 vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Dels. † 23/1 1880 i Duvnäs.
(X31) Brita Elisabet Bonniviboer, * 24/12 1779. Infl. fr. Njutånger. † 8/5 1818 (barnsbörd).
10K6 Karin Olofsdotter, * 1/10 1792, d. t. bonden O. Jonsson i Jobsmyra 1, Delsbo. † 16/9 1882.
Olof * 13/11 1812 (styvs.)                                 39N5
Brita * 23/2 1816                                              6
Jonas * 24/4 1818, † 9/9 1818
Margta * 5/7 1819                                            17N17
Karin * 15/7 1821                                             23T5
Gertrud * 14/12 1823                                        32K3
Jonas * 6/8 1825                                              7
Lars * 23/12 1826                                             8
Anna * 1/5 1829                                               32K4
Sigrid * 1/12 1831                                            54P9

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller donation senare mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan också Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen -till Apoteket i Johannesberg – till Läkarhuset i Johannesberg.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *