Dellenborg – Bygdesanatorium

Den 15 december 1913 invigdes sjukhemmet Dellenborg. Det var byggt i två våningar med fyra skorstenar och med plats för 12 patienter.

Den här artikeln om Dellenborgs historia är skriven av skribenten och hembygdsforskaren Kjell Grönberg i Delsbo
Några av bilderna är ur Dellenportalens arkiv, andra bilder är från Mats Rudolphis Dellenängs samling.


Läs om Delsbo – Wikipedia


Nu är fastigheten ombyggd till Svanbacken – Seniorboende


Läs om Läkarhuset i Johannesberg.


Läs om Apoteket i Johannesberg.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

DELLENBORG –BYGDE SANATORIUM

 

debo-007-j-berg
Vykort över den nybyggda sjukstugan vid Rångsjön avsänt 26 sept. 1913

Vid Rångsjön i Delsbo ligger nu hotell Svanbacken. Platsen och husens historia är inte så välkänd och behöver därför berättas.

Många av uppgifterna kommer från boken ”Bra åt Delsbo”, av Kjell Grönberg 1997.

Johannesbergs läkarstation och apotek byggdes 1873 och marken var skänkt av landstingsman och trähandlaren Johan Olsson. Två år senare deponerade han 20.000 kr. för att få till stånd ett mindre sjukhus där. Han motionerade om detta i Landstinget som anslog 2000 kr. men de bordlade frågan ända till 1906. Då utredde Norrbo, Bjuråker och Delsbo kommuner frågan men först 15 dec. 1913 stod sjukstugan i två plan klar med stående timmer och plats för 12 patienter.
Arkitekt var Frey Berglund.


Landstingsman Johan Olsson

Johan Olsson fick inte uppleva den dagen eftersom han mördades 1901. Däremot kallas området JOHANNESBERG efter honom.

STÅENDE TIMMER I HUVUDBYGGNADEN
Erik Myrsten, 95 från Åkre, berättar på ett inspelat band om hur huset byggdes upp och hans far körde fram sprängda sten socklar från deras skogsskifte till detta hus. Själva resningen av huset var han med och såg på. Det var ett ovanligt byggsätt eftersom man ”reste tavla” d v s man lade timmerstockarna på marken och reste hela väggen med många gubbar och långa stänger. Det blev ett stort hus med pannrum i källaren (suterrängvåning) samt två våningar, plus stor vind allt på 900 kvm.
Innan huset blev klart var det en noggrann besiktningsman som bl. a. anmärkte på att det var kvist i panelen på många ställen inomhus. All panel måste bytas. Byggmästaren hade ju ett fast pris att bygga för, det blev en stor förlust och han tog sitt liv som en följd av detta.

DIFTERI, SCHARLAKANSFEBER, TBC OCH POLIO
De första åren vårdades patienter för difteri på sjukhemmet. 1918 var bl. a. Bernt Olsson, Avholm ensamt barn i 6 års ålder och delade rum med en äldre dam. Modern hade cyklat med Bernt till doktorn i Johannesberg, denne var mycket aggressiv och beordrade dem genast gå ner till sjukhemmet där Bernt blev kvar. Modern fick prata med sin sexåring genom ett stängt fönster. Senare drabbades byn i Avholm av ny difteriepidemi och 10 barn, även Bernt kom hit.
Då bodde alla i samma rum och då hade de väldigt roligt. Nils Eriksson, Åkre, var också ensamt barn i 5-6 års ålder, i mitten på 20-talet med total isolering. ”Det var fruktansvärt långsamt”.

PERSONALTIDEN MED SJUKSTUGA
En sjuksköterska Maja Pettersson bodde på sjukhemmet på plan ett, en kokerska Majes – Stina Persson i Baggälve, ett biträde HolmEdla, samt vaktmästare Erik Eriksson, Johannesberg. Han fick tillsammans med Ottmans-Anna sköta svepningen av de avlidna, och de var många. Där fanns flera anställda biträden och de arbetade även nattetid och sov på två plan.
Till tvättbehovet kom två tvätterskor, Sjular-Sigrid-Persson och Bergs-Karin som tvättade nere vid en brygga i Rångsjön året runt. Dr. Holst var ansvarig läkare med praktiken i Johannesberg.
Eriks son Rune berättar att rädslan för att smitta tog sig uttryck i att då de hälsade på hos bekanta så torkades handtagen av, efter besöket. På vintertid hämtades stora iskuber upp och placerades i en av de två fristående källare norr om entrén. Till detta arbete fodrades en del starka karlar och det berättas från flera håll om det extra arbetet.

DOKTOR ÅKE BERGSTRÖM EN PROFIL
Ansvarig läkare som kom hit samtidigt som ”spanskan” härjade 1920, var dr. Bergström och han besökte sjukstugan en gång i veckan. Han bodde med sin fru Ingrid i läkarhuset strax intill, som samtidigt var apotek.
Märta Eriksson arbetade i sjukstugan 1939-44 och hon blev senare bondhustru och granne. Hon berättar att trots smittorisken så fick de arbeta nära patienterna t. ex. mata dem vid behov, tömma spottkoppar och koka dessa o s v men någon skyddsutrustning fanns inte. Hela sanatoriet uppfattades som en avstjälpningsplats där många unga män avled. Ett biträde blev smittad och avled av TBC.

LANDSTINGET TOG ÖVER
År 1919
antogs en epidemilag och en epideminämnd bildades i länet. År 1920 kom regler för statens bidrag och 1921 övertog Landstinget sjukstugan och det blev epidemisjukhus, senare kallad bygdesanatorium. Denna verksamhet slutade 1944 faktiskt p. g. a personalbrist och 9 patienter fick åka till Hudiksvalls sjukhus och 1925 åtog sig landstinget det totala ansvaret för epidemivård och sex sjukhus blev kvar med 275 vårdplatser.
Från 1929 kallas t.ex. Delsbo och Gysinge för bygdesanatorium, avsett att bli en form av eftervård.

ETT VÄLSKÖTT BYGDESANATORIUM
Enligt landstingets olika protokoll, ofta i revisionsberättelser, framgår att Delsbo sanatorium var välskött. Efter en reparation, som blev dyrare än beräknat, skedde en nystart den 17/2 1930 och under hela det året vårdades 51 patienter till en kostnad av 4:62/dygn. Då tillkom väggmålningarna med bygdemotiv på plan två gjorda av bygdekonstnären Gustaf Hedman, (dä) samt ny värmecentral. Dr. Bergström hade 2.000:-/år av landstinget, sjuksköterskan 840:- och två köks- sjukvårdsbiträden hade 540:-/år i lön år 1936.

EGENAVGIFT TOGS UT AV PATIENTERNA
År 1938 hade sjuksköterskans lön ökat till 1.632:-(möjligen var nu värdet av bostaden också inräknat), kokerskan fick 780:- och tre biträden 600:-/år av landstinget. Enligt protokollet för 1940 kostade patienten 3:79/dag och egenavgiften var då 1:50 vilket på den tiden måste varit en förhållandevis hög avgift.

INTE MYCKET ATT SYSSLA MED
På 40-talet blev Erik Myrsten vaktmästare och då arbetade två biträden och en sjuksköterska. Som kokerska var Marta Eriksson, född Larsson, anställd och hon fortsatte ju sedan som husmor att prägla detta hus som senare blev Dellenborg. Vid köket på plan ett fanns en lucka i väggen där maten hämtades av de patienter som klarade sig själva. Ett stort dagrum fanns på plan två men det var dåligt med litteratur och tidningar och ingen radio fanns. En liten toalett fanns det i det utrymme som senare blev glasförråd till Dellenborgs matsal.
Det fanns då en vinkelbyggnad som innehöll mangelbod, utedass och stor vedbod. Där satt en patient, träsnidare Edvin From från Järvsö år 1943 och gjorde en hästskulptur med kniv och en glasbit. Sådana hästar kostar i dagsläget flera tusen på auktion. Andra tog promenader runt i bygden och hälsade på där det var välkomna. Ett separat litet hus mot Rångsjön fungerade som likbod.

EN ROMAN OM LIVET PÅ DELSBO SANATORIUM
Det finns en del böcker om livet kring dessa epidemisjukhus och sanatorier. Författaren Sven Olof Bergqvist, som låg här 1947 har på 50-talet skrivit ”Vägen till Ljusbacken” som till verksamheten rör sig från Delsbo men till yttre miljön kanske är från Moheds sanatorium. Han och andra berättar om sanatorietiden om den ständigt närvarande döden, om de öppna liggplatserna utomhus med tak och tre väggar, för att syremättad luft skulle göra patienterna friska. S O Bergqvist, som är från dessa bygder har skrivit över 40-talet böcker.


NÅGRA AV ALLA DE SOM ARBETAT VID DELLENBORG

Brita Ingegerd Bergman * 8/6 1915 Idenor. sjukv. Vik
Judit Elisabet Moselius * 30/3 1908 Filipstad Kokerska
Gertrud Olsson * 16/11 1904 Norrbo Sjukv – bitr.
Elsa Margareta Månsson * 16/11 1904 Tyskland Kokerska
Matilda Antonia Maria Pettersson * 22/4 1893 Lûbeck sjuksköterska.
Maria Frideborg Pålsson * 17/1 1908 Torp. Sjukv. bitr.
Karin Maria Larsson * 13/12 1912 Delsbo. Sjukv. Bitr.
Kristina Persson * 3/7 1889 Delsbo Kokerska
Anna Maria Larsson * 26/2 1911 Delsbo Sjukv. Bitr.
Anna Jönsson * 9/4 1905 Delsbo Sjukv. Bitr.
Frida Vilhelmina Andersson *17/2 1919 Västland, uppland. Sjukv. Bitr.
Hilda Katrina Olsson * 16/12 1910 Delsbo Sjukv. Bitr.
Anna Lisa Johansson * 22/9 1919 Järvsö. Sjukv. Bitr.
Brita Wilhelmina From * 12/10 1903 Norrbo Sjukv. Bitr.
Märta Kristina Olsson * 16/10 1922 Ljusdal. Sjukv. Bitr. Föreståndare
Anna Maria Tjern * 29/3 1906 Bergsjö Kokerska
Inga Viktoria Spets * 25/1 1902 Ljusdal Sjukv. Bitr.
Märta Johansson * 1/10 1918 Forsa Sjukv. Bitr.
Sigrid Persson *19/8 1880 Delsbo Tvätterska
Nils Albert Blad * 21/8 1902 Delsbo Jordbruksarb.
Erik Eriksson * 27/8 1898 Delsbo Vaktmäst.
Sven Sigvard Eriksson * 25/2 1909 Delsbo Vaktmäst.
Gerda Maria Vidlund * 9/4 1924 Delsbo Sjukvårds-bitr.
Anna Kristina Styf * 15/8 1890 Söderhamn Sjukvårds-bitr.
Anna Elisabet Nilsson * 26/1 1889 Torsåker Sjukvårds-bitr.
Edla Nilsson Holm * 7/1 1896 Delsbo Sjukvårds-bitr.
Brita Kristina Ortman * 27/4 1896 Bjuråker Sjukvårds-bitr.


   
Bild 1-2. Personal på Dellenborg


Bild 3. Entrén till Dellenborg.Bild 4. Entrén till Dellenborg. Bild utlånad av Mats Rudolphis Dellenäng


Bild 5.Vid sjuksängen står Maja Pettersson och en okänd. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 6. Personalen serverar luciakaffe. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 7. Personal på sanatoriet. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 8. Systrar på sanatoriet. Maja Pettersson till vänster, till höger okänd
Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 9. Kokerska ”Majes” Stina Persson. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 10. Dellenborg. Okänd person. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 11. Okänd, Märta Olsson/Eriksson, Frida och Ragnar Staf, chaufför
Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 12.Personal vid sanatoriet, Majes-Stina Persson t h. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 13. Okänd, syster Maja, okänd, Stina Persson och okänd. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 14. Märta Olsson gift Eriksson, och Frida Andersson. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 15. Okänd patient och Syster Märta Eriksson, vars son Mats Rudolphis Dellenäng lånat ut bildenBild 16. Okänd, Frida Andersson, Märta Eriksson, okänd. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 17. Syster Frida Andersson. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 18. Personal vid Dellenborg. Fram sitter Frida, okänd och Märta Eriksson
Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 19. Vilka är dessa herrar?
Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 20. Märta Eriksson, Maja och Frida. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 21. Patient blir serverad av Märta Eriksson och Maja. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 22. Personal på Dellenborg. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 23. Maskerad på Dellenborg. Lägg märke till den vackra väggdekorationen av Gustaf Hedman.
Stående i bakre raden f. v. 1. Okänd sittande på armstödet, 2. okänd, 3. Ester Persson/Larsson 4. okänd, 5. i hatt Märta Eriksson, 6. sjular-Sigrid Persson
Sittande: Okänd med hatt i knä, dam och kyssande herre, okänd dam i hatt och okänd dam i hembygdsdräkt
Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 24. Läkare och personal vid sanatoriet. Främre raden, Stina Persson, övriga okända.
Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 25. Potatisupptagning vid sanatoriet. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängSyster Maja. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 26. Stina Persson. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 27. Personal på promenad. Bild utlånad av Mats Rudolphis DellenängBild 28. Personal. Märta Eriksson, Frida och Maja, killarna okända.
Bild utlånad av Mats Rudolphis Dellenäng


Dellenborgs historia 

Sjukstuga, epidemisjukhus, bygdesanatorium, Dellenborg, friluftsgård, hotell, Svanbacken samt numer seniorboende. Det finns många beteckningar på fastigheten Linfläck 2:23, Delsbo vid Rångsjön. 

1875 motionerade Johan Olsson, Svala, Delsbo om att landstinget skulle bygga mindre sjukhus. Olsson hade då donerat 20. 000 kronor för ändamålet. Landstinget anslog 2.000 kr.

1882 upphävde landstinget det rullande anslaget eftersom ingenting hade hänt.

1906 beslutade landstinget efter utredning att resp. kommun skulle få 50 % av kostnaden om det byggdes ett epidemisjukhus på orten.

1912 enades Delsbo, Bjuråker och Norrbo om att bygga ett sjukhem. Arkitekt blev Frey Berglund och byggmästare Anders Engberg.

15/12 1913 invigdes detta sjukhem för 12 patienter. Här behandlades sedan patienter med difteri, spanska sjukan, scharlakansfeber, TBC och polio. Läkare var då dr. Holst, sjuksköterska var Maja Pettersson (med bostad i huset) dessutom fanns biträden, kokerskor, tvätterskor och vaktmästare.

1920 kom dr. Å. Bergström som läkare till Delsbo.

1921 övertog Landstinget sjukstugan och det blev epidemisjukhus, senare kallad bygdesanatorium. Denna verksamhet slutade 1944 faktiskt p. g. a personalbrist och 9 patienter fick åka till Hudiksvalls sjukhus.

1925 tog landstinget över hela verksamheten med stöd av en ny epidemilag.

1929 kallades sjukhemmet för bygdesanatorium.

7/2 1930 skedde en nystart efter en omfattande restaurering. Då hade Gustaf Hedman gjort dekorationer i form av bygdemålningar i flera rum.

12/5 1945 flyttades de sista nio patienterna från Delsbo sanatorium till Hudiksvalls sjukhus.

1947 skrev författaren Sven Olof Bergqvist ”Vägen till Ljusbacken” med egen erfarenhet av Delsbo sanatorium.

1947 vid kongress i Norrköping beslutade DHR köpa ett semesterhem i Norrland eftersom det fanns ett hem i Vejbystrand. I oktober köptes anläggningen för 18.000 kr.

Januari 1948 utlystes en namntävling som vanns av fotograf Lars Erik Logård – Dellenborg-.

Sommaren 1948, efter en upprustning, kunde vissa provgäster bo på Dellenborg. Den formella invigningen ägde rum 6/8 1948 (med fest på Turisthotellet). Husmor blev Marta Eriksson som arbetat där under sanatorium-tiden.

1949 investerades i ramper, brunnar, golfbana, möbler, hobbylokal och tomtplanering.

1950 arrangerades en kurs för blivande slöjdare

1952 byggdes fyra sovstugor vid Rångsjöns strand med fyra bäddar i varje.

1954 inrättades en gåvofond som skulle göra det möjligt för gäster med stort servicebehov att få hjälp av Dellenborgs personal.

1958 firades 10 års jubileum med förbundsordförande sedermera riksdagens talman Ingemund Bengtsson som hedersgäst.

1959 genomgick Dellenborg en stor upprustning då köket flyttades ned i plan ett, en balkong byggdes mot söder och en byggnad ”Stintan” tillkom som bostad åt föreståndarparet och personal.

1960 kom Lars Erik Logård till Dellenborg som föreståndare

1960 skänkte MHF och bensinbolaget IC en personbil till Dellenborg för gästernas trivsel. Senare byttes den mot en större Volkswagenbuss.

1963 skänkte IOGT, kyrkan med flera en TV till Dellenborg

1964 började Norrbacksinstitutet komma med elever till påskhelgerna.

1965 drogs väg 305 mot Bjuråker mycket närmare Dellenborg än tidigare.

1965 skänkte Örnsköldsviks DHR en gäststuga som placerades öster om väg 305

1965 startades husmoders-semestrar med statsbidrag och en paviljong nära gula huset uppfördes.

1966 startade Sveriges enda folkhögskola för elever med rörelsehinder.

1966 hyrde Dellenborg några hus i Skån för sommarläger (mat togs från Dellenborg)

1967 startade Anders Eriksson och B.A. Pettersson en kampanj för en ny Ford Transinbil.

1968 valdes Ale Bohlin som ny ordförande efter Erik Bryngelsson.

1968 startade byggnationen av en ny hotelldel mot söder

1969 i mars invigdes 30 nya enkelrum, inomhusbassäng, pub, kontor och reception.

1969 anskaffades en pråm med två kölar för att kunna köra gäster på Rångsjön

1970 i september invigdes stugbyn med sex timmerhus och stor samlingslokal ”Bystuggo”

1970 var 1:a året för 14-dags gemenskapskurs med olika ämnen via Forsa folkhögskola. Kjell Grönberg och Halvar Olsson var kursledare.

1971 Utökades matsalen på plan två genom att balkongen mot söder byggdes in.

1972 byggdes ”Vinterträdgården” en utbyggnad mot väster med Sveriges första solarium, ”Jomi” med ett hålkortssystem så att gästen inte skulle sola för mycket.

1974 placerades en ”enarmad bandit” av Cherry där avkastningen gick till gåvofonden.

1975 fick Dellenborg avslag av DHR:s kongress för en utbyggnad av gästrum, matsal och kök eftersom pengarna skulle gå till Hotell Årevidden som uppförts 1969,

1976 anskaffades en egen långfärdsbuss med lyftplatta. till Dellenborg

1978 såldes och flyttades personalbostaden ”Stintan”. Utan riksförbundets tillstånd flyttades baracken mot väster och blev ”Strandstugan”. Sällskapet ”Dellenborgs Vänner” bekostade flytten.

1979 anslog regeringen 14 mkr för ett nybygge men Länsarbetsnämnden bordlade ärendet p.g.a. överhettad byggmarknad. Lars Erik Logård avgick som chef av hälsoskäl.

1980 började Kjell Grönberg, Västerås som hotellchef och vid förhandling 1:a arbetsdagen med Länsarbetsnämnden i Gävle kom beskedet att bara kök och matsal fick byggas först.

1981 klar med att Dellenborg köper mark norr om hotellet av Märta och Per Eriksson.

1981 köptes en traktor, nytt solarium fick eget rum, asfaltering runt om husen och många förhandlingar och så totalentreprenad med J.M. Mattson om nya bygget. Hisschakt och nivåskillnader krävde 4 m. utgrävning under gamla, gula huset.

1982 20/11 invigdes en ny fin matsal, (150 sittande) modernt kök samt en stor rehabiliteringslokal. Ett speciellt avtal fanns då med landstinget om vår rehabverksamhet.

1983 gjordes en asfalterad promenadväg på marken norr om hotellet (tack vare bidrag av kommunen i samband med dess 400 års-jubileum) Även en ”gapkoja” i timmer uppfördes.

1983 i oktober startade utgrävningen mot norr för hotellets logidel av byggfirman A. Diös.

1984 31/8 invigdes logidelen med 45 rum. Nu fanns totalt 96 rum med plats för 143 gäster. Där arbetade 58 årsarbetare (cirka 180 anställda). En central överstyrelse inrättades och de lokala ledamöterna avgick,

1985 blev ett år med full beläggning för det mesta. Under julhelgen måste vi prioritera bland de sökande gästerna vilka som skulle få komma. Det fanns ju fritidsledare som erbjöd fullspäckat program och som exempel lyste 16 julgranar inom hotellet.

1987 invigdes världens enda säkerhetsridbana norr om Dellenborg. Ridningen ingick i sjukgymnastprogrammet med en inhyrd häst. Någon succé blev det dock ej.

1988 startades en ryggskola på rehab avdelningen sedan tillkom fibromyalgikurser där Försäkringskassan betalade för gästerna.

1989 22/7 gifte sig Sigrid och Kjell Grönberg med fest på Dellenborg.

1990 installerades sjövärme i Rångsjön för hotellet. ”Gök Olle” skänkte tyngderna till slangen.

1990 installerades TV och telefon (med trygghetslarm) i alla gästrum.

1991 inleddes ett samarbete med sjukhusets ortopedavdelning. Nyopererade kom till Dellenborg för eftervård.

1992 började spelmanskvällar på onsdagar och blev mycket populärt för alla parter.

1993 startade ljusterapi med ett rum målat och helt dekorerat i vitt.

1994 startade ett projekt, gemensam marknadsföring, med sju hotell över hela Sverige

1995 hyrde kommunen in sig i hotellet med egen personal för äldreboende från Friggesund.

1996 gjordes ett projekt med hotellen inom kommunen ”Marknadsplats Hudiksvall” med broschyrer, arrangemang m.m. Dellenborg hade bara 20% av gästerna som var DHR-medlemmar. Det var dock flera dagbesök än boende.

1996 var det 72 gäster under julhelgen med fullt programutbud-

1997 30/9 sista hotell-dagen för Dellenborg, DHR. Kök, frysar, färskvaror, allt skulle bort.

1997 1/12 Nordic Tourism köper Dellenborg med Göran Lindgren som vd

1998 sommar-öppnar Dellenborg för gäster.

1999 18/1 tar Dellenborg vårdhotell emot första äldre gästerna, från Ljusdal.

2003 1/5 köper Mary och Kent Stjernlöf, Dellenborg och vill satsa på restaurangdelen och äldreboende. Det inredes barer i Matsalen, i Vinterträdgården och i pub ”Forbonden”

2004 i juni Dellenborg och kyrkan lockar med fastevandring och övernattning,

2006 27/1 drabbas Dellenborg av stort vattenläckage av kommunens vattenledning. Därefter försvann ägarna efter att ha avyttrat bl.a. traktor och båten Delfinen med motor. 

2006 14/12 köper företaget Hewal med Patrik Norlin och vd Kent Petersén hotellet för två miljoner kronor utöver möbler och lösöre. Då ingår sammanbyggd fastighet, 65 hotellrum med 140 bäddar, restaurang- och konferenslokaler. Lokalyta är på 5.357 kvm, markareal totalt 62.419 kvm., sju timmerstugor och en strandstuga. DHR hade därvid ett skuldebrev på 4.794.494 kronor.

2007 11/1 tillträder de nya ägarna hotellet som nu heter Svanbackens strandhotell.

2007 19/2 försättes hotellbolagets förre ägare M. Stjernlöf i konkurs av Hudiksvalls tingsrätt

2007 genomgår Svanbacken omfattade restauration av entré, reception och hotellrum.

2007 9/6 genomföres i stor auktion av 600 allmogeföremål och lösöre på hotellet. En mindre del av hotellet öppnades sedan.

2009 1/5 inlämnade K. Petersén en konkursansökan för Svanbacken

2010 på hösten valde Migrationsverket bort Svanbacken för asylboende till förmån för uthyrare i Njutånger och Järvsö. Ett sekretessbelagt avtal överklagades 2011 och godkändes. En sådan visad direktupphandling var olaglig enl. Förvaltningsdomstolen.

2012 7/5 fick Svanbacken enl. avtal ta emot max. 178 asylsökande (senare tilläggsavtal för 22 pl.) för 400 kr/dygn och boende.

2013 12/9 skrevs överenskommelse och Migrationsverket valde att betala 8 miljoner kr. till Svanbacken, för att slippa en rättslig provning.

2014 4-6/6 har Hudiksvalls Tidning en serie granskning av ovan nämna affärer.

2015 inleddes en serie underhållningar ”Visor vid Rångsjön” som blev mycket populära.

2017 i september fick alla asylsökande flytta från Delsbo till olika orter, bl.a. Haparanda.

2019 16/10 enligt uppgift i Hudiksvalls Tidning är Svanbacken till salu för 6.450.000 kr.

2020 i september stängdes hotellrestaurangen p.g.a. Corona situationen

2020 3/12 tillkännagavs att Nicklas Hedström köpt Svanbacken. Avsikten är att inreda 35 lägenheter för seniorboende (okänd köpesumma). 

13 dec. 2020 Kjell Grönberg.


Dellenborgs reklamkniv

 

En trevlig kontakt med Tore Skogman
Under några år i början av 1990-talet deltog jag som chef för Hotell Dellenborg i Turistmässan i Göteborg och gjorde reklam för Delsbo och Dellenborg.

Torsdagen den 19 mars 1992 var jag på mässan TUR 92. På kvällen gick jag till Lorensbergs-teatern där Galenskaparna framförde ”Grisen i säcken”. Jag hamnade bredvid ett ljud- och ljusbord bredvid en man som jag inte tittade på men snart pratade vi om väder och vind. Då tycktes rösten igenkänd och det var just Tore Skogman. Vi hade många beröringspunkter med musiken, Lions club och Hallstahammar där Tore var född. Där kände vi båda Els-Britt Larsson-Freijd. Hon använde rullstol och spelade piano och sjöng och då hennes far var vaktmästare på Folkets Park så träffades de ofta där. Under kvällen gav jag Tore en liten slidkniv ”Minne från Dellenborg” som jag delade ut till vissa utvalda.

Under kaffepausen ville Tore stå mycket när mig och prata och han förklarade sedan att han annars hade nödgats prata med många andra personer och i längden blev det ganska jobbigt.

Dagen därpå dök han upp vid min dellenborg-monter och frågade försiktigt om han kunde få ännu en kniv.  Det fick han givetvis. Det roliga var att Tore Skogman dök upp 1992 och 93 eftersom han uppträdde för turistbranschen. Han fick var gång en liten kniv och vi hade mycket roligt åt detta. Hans ackompanjatör på dragspel, var från Västerås och hade känningar i Hälsingland och jag ordnade boken ”Hälsingeminnen” av Winblad von Walter till honom.
Kjell Grönberg


DHR

De handikappades Riksförbund köpte fastigheten av landstinget för 18.000 kr. och efter modernisering inviges Friluftsgården Dellenborg den 8/8 1948. Första föreståndaren var Märta Eriksson. Verksamheten blev mycket populär för DHR:s medlemmar och snart anskaffades fyra sovstugor vid strandkanten.

1959 byggdes ett hus på tomten för anställda och 1960 blev Lars Erik Logård chef för Dellenborg. Då utvecklades Dellenborg med internationellt läger i Skån, det arrangerades husmoders-semester i huset och 1966-1975 fanns där Sveriges enda folkhögskola för elever med funktionshinder.

En ny vägsträckning av länsväg 305 förändrade tomtområdet mycket år 1965. Under några perioder arrangerades då husmoders-semester i huset.

 
En utbyggnad med 20 rum, inomhusbassäng, kontor och konferensrum blev klar 1969 och samma år tillkom en by med sju timmerstugor.

År 1972 anlades en nyhet, ett stort solarium med tre platser i ett stort rum. Nu hade Dellenborg sjuksköterska, sjukgymnast samt personal för vattenterapi. Då gästerna ibland stannade flera veckor och behövde förströelse anställdes fritidsledare och en egen buss med lyftplatta anskaffades. Många ”kändisar” kom på besök och underhöll gästerna. Personalbostaden flyttades 1978 och blev Strandstugan.

År 1980 kom Kjell Grönberg till Dellenborg som chef.
1982 blev befintlig matsal och kök klart och på nedre plan inrättades nu en modern rehabiliteringsavdelning. Från den tiden kunde Landsting och Försäkringskassa remittera personer för rehab. De andra gästerna var hotellgäster men där tillämpades den då nya populära SPA-verksamheten. Något år senare byggdes ett trevåningshus för gästrum d v s 45 fina gästrum.

Under cirka 10-års tid fungerade Dellenborg på detta sätt och hade då 60-talet årsarbetare men det betydde 180 anställda. Det var storhelgerna jul och midsommar som var mest eftersökta. Under en rad år fick man noga välja vilka som skulle få fira helgen i Delsbo.  Det var ofta grupper på 20-30 pers. som brukade stanna en vecka. Varje dag hade ett fritidsprogram med 4-6 inslag per dag.

Dellenborg startade 1986 en säkerhetsridbana för ovana och osäkra ryttare. Dit blev personer remitterade av vår läkare men utnyttjades ändå inte så mycket. En tröst med den ridbanan var att allt kunde betalas med pengar från allmänna arvsfonden.

Rehabiliteringsverksamheten förändrades totalt med några klubbslag för neddragning av landsting och försäkringskassa. Många liknande anläggningar i Sverige måste stänga så även Dellenborg i oktober 1997.

I juni 1998 startade Nordic Tourism and Trade hotellverksamheten igen på Dellenborg med Göran Lindgren som chef. De inriktade sig på äldreboende men det gick inte så bra. Den 1 maj 2003 köpte ett amerikanskt konsortium Dellenborg med Mary (från Kenya)och Kent Stjärnlöv som chefer. Företagsnamnet var Dellenborg & Fastighets A.B. Även de hade planer på äldre gäster + 55. Då gjordes även en del förändringar kring matsalen och de inrättade barer där, i Vinterträdgården samt i nedre våningen.  Det gick heller inte så bra och efter en tid försvann en del inventarier samt cheferna. I dessa sammanhang uppstod en stor vattenskada 27 januari 2006 i halva hotellet och ingen fanns att ta hand om detta.

Den 14 december 2006 såldes Dellenborg på exekutiv auktion för 2 milj. kronor med 65 hotellrum, 140 bäddar, restaurang och konferenslokaler, sju timmerstugor, en strandstuga, fyra hissar, simbassäng, ångbastu, jacuzzi, lokalyta 5.357 kvm. och total markyta på 62.410 kvm. Köpare var Hewall företagsrådgivare AB med Dan Petersén som chef. Konceptet var nu konferensverksamhet, Spa och äventyrshotell med start sommaren 2007.

Den 19 februari 2007 förklarades Dellenborg Hotell & Fastighets AB formellt i konkurs. DHR hade en fordran på 4.794.494 kr.  Den 9 juni 2007 förrättades an auktion på över 600 allmogeföremål som till dess tillhört DHR-förbundet dessutom en mängd inventarier för kronofogdens räkning.

Dellenborg fick nu en helt ny entré utom- och inomhus samt rumsinteriören förnyades och hotellen bytte namn till Svanbacken.

Från 2011 uppstod en helt ny målgrupp i form av asylsökande. Efter en del juridiska processer hade Svanbacken mycket god beläggning av gäster från andra länder och det påverkade hela Delsbo. Denna del slutade ganska tvärt när Migrationsverket på hösten 2017 sände alla då boende till Haparanda.

Kjell Grönberg.
Ringvägen 27
820 60 Delsbo
070/311 2412
kjellgroenberg@tele2.se

 


 


Karta från 1950-talet med Dellenborg i kartans nedre kant till vänster

Ett tillägg ifall någon undrar varifrån namnet Svanbacken kommer. Namnet kommer efter en korpral Svan, som var mormors far till Sjular-Sigrid Persson. Det sägs att det har funnits en sjukstuga i denna gård, skriver Ester Larsson i boken, Kring Dellenbygden, sidan 27.

Uppgifter ur Delsbo släktbok

—10 J 4—

3 Jonas Larsson-Swahn, * 11/1 1793, s. t. sold. L. Trygg i Näsbyn, G. 2 ggr. V. korp. 51 vid Häls. reg. Bos. i Fjärdsätter, Dels. † 23/1 1880 i Duvnäs.
(X31) Brita Elisabet Bonniviboer, * 24/12 1779. Infl. fr. Njutånger. † 8/5 1818 (barnsbörd).
10K6 Karin Olofsdotter, * 1/10 1792, d. t. bonden O. Jonsson i Jobsmyra 1, Delsbo. † 16/9 1882.
Olof * 13/11 1812 (styvs.)                                 39N5
Brita * 23/2 1816                                              6
Jonas * 24/4 1818, † 9/9 1818
Margta * 5/7 1819                                            17N17
Karin * 15/7 1821                                             23T5
Gertrud * 14/12 1823                                        32K3
Jonas * 6/8 1825                                              7
Lars * 23/12 1826                                             8
Anna * 1/5 1829                                               32K4
Sigrid * 1/12 1831                                            54P9


—18N56— Delsbo släktbok

33 Per Fredrik Eriksson, * 2/7 1914, s. t. bonden E. Persson i Näsbyn 49. G. 21/1 1945. Bonde i Duvnäs 53, Delsbo
(X27) Märta Kristina Olsson, * 16/10 1922 i Ljusdal, Gävleb. Infl. 1942. Föreståndare, Dellenborg
Sven Lennart * 18/6 1947
Leif Erik * 8/8 1951
Mats Ola * 30/12 1954 Nu med efternamnet Rudolphis Dellenäng
Märit Kristina * 14/5 1956

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller donation senare mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan också Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen -till Apoteket i Johannesberg – till Läkarhuset i Johannesberg.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *