Bjuråker Takpappsmaskin 1923

Anton Svenssons maskin för spänning av papp å innertak


Vi efterlyser mer information och en bild på den här takpappmaskinen. Vet du mer om patentet, får du gärna höra av dig.


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

A. I. SVENSSON i BJURÅKER

Apparat att användas vid spännandet av papp å innertak

Klass 37:d

Patent i Sverige från den 30 juli 1923

Föreliggande uppfinning avser en apparat för användande vid spänning av papp å innertak, vilken apparat består av en ställning för uppbärande av papprullen i upprullningsläge och för framförande av densamma utefter taket. Enligt uppfinningen är nämnda ställning försedd med en bädd för papprullen så anordnad, att rullen kan fastklämmas i densamma, då det avrullade pappstycket skall spännas. För att underlätta ställningens förflyttande kan densamma vila på hjul eller rullar. För att förhindra en ofrivillig förflyttning tillbaka av ställningen vid pappens sträckning är det lämpligt att förse ställningen med spärrorgan, som i verksamt läge medgiva ställningens förflyttning framåt men förhindrar dess förflyttning bakåt, t.ex. genom att taga fäste i golvet eller det underlag, varpå ställningen vilar.

En utföringsform av apparaten enligt denna uppfinning visas å bifogade ritning, där fig. 1 är en sidovy och fig. 2 en planvy av densamma.

Ställningen utgöres här av horisontala sidostycken 1 och dessa sammanhållande stag 2 och ett tvärstycke 3, det sistnämnda uppbärande en stolpe 4, varpå vilar en horisontal, såsom bädd för papprullen tjänande hylsa 5 av gallerverk, plåt eller dylikt. Nämnda hylsa är sammansatt av två längsgående och medelst gångjärn 6 förenade delar, varvid den med 7 betecknade delen kan föras mot och från den andra med tillhjälp av ett å delen fäst handtag 8, så att den i hylsan inlagda papprullen kan klämmas fast inuti hylsan. Pappen frammatas ur hylsan genom en springa mellan de båda hylsdelarna. För att underlätta rullens kringvridning är i hylsväggen lagrade ett antal rullar 9 längs med hylsans axel, såsom framgår av fig. 1. För att möjliggöra papprullens inställning i olika höjdlägen är stolpen gjord i två delar, av vilka den ena är rörformig och den andra instucken i denna och fäst medelst en skruv 10. Apparaten är avsedd att under användningen uppbäras av plankor, upplagda och fästa på bockar, varvid den skjutes framåt på trissor 11. Varje trissa är försedd med en fläns 12, löpande på resp. plankas insida för att hindra apparaten att glida av plankorna. 13 betecknar spärrhakar, avsedda att gripa in i plankorna för att hindra ställningen att under spänningen glida tillbaka.

PATENTANSPRÅK
1:o) Apparat för användande vid spänning av papp å innertak, bestående av en ställning för uppbärande av papprullen i upprullningsläge och för framförande av densamma utefter taket, kännetecknad därav, att ställningen är försedd med en ungefär horisontal, hylsformig bädd för papprullen, varvid hylsan är sammansatt av två längsgående, medelst gångjärn förenade delar, mellan vilka papprullen kan fastklämmas, då det avrullade pappstycket skall spännas.

2:o) Apparat enligt patentanspråket 1:o), kännetecknad därav, att ställningen vilar på hjul eller rullar och är försedd med spärrorgan, som i verksamt läge medgiva ställningens förflyttning i rullens avlindningsriktning, men förhindrar förflyttning i motsatt riktning.

3:o) Apparat enligt patentanspråket 1:o), kännetecknad därav, att bädden för papprullen är försedd med längsgående rullar, varpå papprullen skall ligga för att lättare låta sig vridas runt vid avlindningen.

4:o) Apparat enligt patentanspråket 1:o) kännetecknad därav, att ställningen är försedd med i underlaget ingripande spärrhakar eller andra spärrorgan till förhindrande av ställningens ofrivilliga tillbakaförande under arbetet.
Avskrift: Viveca Sundberg


—11H23—Uppgifter ur Bjuråkers släktbok

(X3) ANTON ISIDOR SVENSSON, * 3/4 1893, s. t. skogsarb. S. Jonsson i Tallbacken. G. 21/6 1914. Mål. Bos. i Ö. Stråsjö, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1936.
13 ANNA HENRIETTA OLSDOTTER, * 22/8 1892, d. t. kol. O. Eriksson i Spångmyra 6, Bjuråker. Utfl. t. Ljusdal 1936.
KONRAD OLOF * 31/7 1911. † 30/11 1911
ANTON GOTTFRID * 24/6 1912. Utfl. t. Ljusdal 1936
ERNST ISIDOR * 23/6 1913. Utfl. t. Ljusdal 1936
SVEN OLOF * 23/3 1915. Utfl. t. Ljusdal 1936
FOLKE ADOLF * 19/2 1925. (Fosters.) Utfl. t. Ljusdal 1936
SIGRID KRISTINA * 20/9 1926. Utfl. t. Ljusdal 1936

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *