Kakelugnsmakare i Delsbo

I Delsbo har det funnits två kakelugnstillverkare. Kakelugnsverkstaden i Långede startade redan 1816 och var verksam till 1898. Kakelugnsverkstaden i Hagen var verksam mellan åren 1862 och 1909.


Om kakelugnar – Wikipedia


Att mura en kakelugn med Lars Norrbom – Youtube


Så här kan man Bygga en kakelugn.


Teglets historia – Wikipedia


Läs om Lera -Wikipedia


Läs om Lerbråk.


Läs SGU-rapport om Tätande jordlager


Mer om lera – jordord.


Bilder finns att se på sockenbilder/Delsbo.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Kakelugnstillverkning i Delsbo


Var någonstans i Långede har detta 80 år gamla tegelbruk legat, var den stora frågan vi ställde oss. Första ledtråden hittade Viveca på den här kartan från 1874 där det står Möller mitt på kartan. Samma namn som ägaren av fabriken, dessutom ser vi vägen mot Ljusdal är inritad till vänsterKarta från omkring 1910 ser vi kakelugnsfabrikens fastighetPå den här kartan från 1950-60-talet är fastighets bet. 3:2 angivet där fastigheten har legat


Här pågick tegel- och kakelugnstillverkning i 80-ÅR

Det förefaller som om keramik tillverkningen i Hälsingland med dekorerade festföremål främst varit koncentrerade till Delsbo och Forsa – områden där också inredningsmåleri och textilier uppvisade rika mönster.

I Långede i Delsbo startade år 1816 Hälsinglands första officiella keramikverkstad utanför städerna. Ytterligare en verkstad etablerades i socknen senare under 1800-talet. Ägarna var släkt med varandra och en av dessa återfinns under olika perioder på respektive verkstad,


Långede

Ägare:
Hans Henrik (Hindrik) Möller 1816-1830

Christian (Isaksson) Möller 1832-1867
Nils Olsson 1868 – omkring 1898


—21M1—

(X18) Hans Henrik Möller, * 1772. föddes i Vimmerby som den yngste av tre söner till borgaren och handelsmannen Jonas Möller och hans hustru Christina Graezilia Dahlström. Bröderna Christian och Isac föddes i Västervik 1754 respektive 1761. Hans Henric och Isac valde samma yrke medan Christian blev linoljefabrikör och gästgiveriägare i Strömsbro, Gävle.
Gesällen Hinrik Möller kom år 1801 från Gävle till Hudiksvall och kakelugnsmakaren Anders Lundmarks verkstad. Samma år gifte han sig med Lundbergs dotter Christina. Möller fick burskap i Hudiksvall 1808 och arbetade under några år hos sin svärfar. Paret flyttade 1816 till Delsbo och bosatte sig i Långede, men  han behöll sitt burskap i Hudiksvall. Förutom kruk- och kakelugnstillverkning bedrev Möller också ett litet linoljeslageri. Kakelugnsmakare i Långede, Delsbo mellan åren 1816 – 1830. † 26/4 1830. Bouppteckningen visar bl a att det fanns en gård med verkstad, lerformar och redskap, sjöbod, 4 Getter m m.
(X18) Christina Lundmark, * 25/5 1768. Infl. 1816 fr. Hudiksvall. † 4/10 1837.
Christian * 17/4 1797                                        2

—21M2—

1 Christian Möller, * 17/4 1797, s. t. kakelugnsmak. H. Möller i Långede, Delsbo. G. 1840. Änkl. o. omg. 27/5 1845. Kakelugnsmakare och linoljefabrikör i Långede mellan 1832 – 1867. † 24/4 1867 (förstoppning).
(X18) Carolina Wilhelmina Hvittman, * 24/2 1799. Infl. fr. Hudiksvall, † 25/11 1839.
(X25) Catharina Olofsdotter, * 4/12 1818 i Järvsö sn, Gävleb. † 3/3 1884 (spetälska).
Carolina Charlotta * 28/9 1842, † 4/3 1924
Hans Henrik * 20/2 1844. Kakelugnsmakare. Husman i Långede. † 21/8 1889 (vattusot)
Christina Wilhelmina * 31/1 1846                        16M8
Lovisa * 31/12 1847                                          44S7
Otto Christian * 8/2 1850, † 12/2 1850
Pehr Isak * 20/12 1851                                      3
Bror Otto * 17/2 1854                                       6O30
Christian Valfrid * 12/10 1857, † 1/6 1864 (scharlakansfeber)
Johan Gabriel * 5/3 1860, † 21/5 1864 (scharlakansfeber)

—21M3—

2 Pehr Isak Möller, * 20/12 1851, s. t. C. Möller i Långede, Delsbo. G. 22/5 1884. Gesäll vid kakelugnsfabriken Bos. i Långede. † 21/1 1934 i Eckelsbo, Delsbo
49N8 Ingrid Fredriksdotter-Sköld, * 12/12 1855, d. t. sold. F. Sköld i Duvnäs, Delsbo. † 27/9 1926.
Jonas * 5/9 1879, † 24/10 1879
Jonas * 25/6 1881, † 1/12 1882
Jonas * 27/5 1884, † 31/12 1891 (difteri)
Anna * 24/1 1886, † 25/1 1890
Karin * 22/12 1887                                           4S3
Fredrik * 14/6 1889, † 2/2 1890
Per Isak * 5/1 1891                                           4
Ingrid * 28/6 1893                                            4S5
Johan Kristian * 7/12 1895                                 5
Anna Margreta * 20/7 1898, † 24/10 1898

—21M4—

3 Per Isak Möller, * 5/1 1891, s. t. arb. P. I. Möller i Långede. G. 6/6 1914. Montör. Bos. i Fredriksfors, Delsbo. Emigr. t. USA 1923. † 22/1 1934.
13T35 Karin Amanda Bergqvist, * 2/1 1896, d. t. sågare J. Bergqvist i Stömne, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1924.
Wilhelm Tage Sjöberg * 16/9 1911. Skådespelare. Bos. i Sth.
Ingegerd Teresia * 4/1 1915. Utfl. t. Hassela 1923
Alf Ingvar * 8/3 1916, † 1916
Yngve Sigvard * 8/5 1921. Utfl. t. Ljusdal 1924


—47F11—

(E121) CARL JOHAN DAHLBERG, * 29/5 1815, s. t. bag. And. Joh. Dahlberg i Vreta, Ög. G. 29/12 1850. Kakelugnsmakaregesäll, bos. i Långede, Delsbo. † 18/5 1858 (drunknat i Stömnesjön)
MARIA MARGRETA JONSDOTTER, * 30/10 1824 i Moviken, Bjuråker. † 16/1 1888
JOHAN AXEL 2/1 1852                                       12
GUSTAF ADOLF * 10/6 1855. † 6/4 1928
MARIA HELENA * 23/4 1868                               13


—50M1—

(S20) Nils Olsson, * 10/9 1834 i Fryksände, Värml. G. 4/4 1860. Kakelugnsmakare i Långede, Delsbo, mellan 1868 till omkring 1898. Dessförinnan var han ägare av kakelugnsfabriken i Hagen, Delsbo sedan 1862, † 29/1 1915 i Långede. Efter honom kallas platsen för ”Ochens-täkta
(T23) Gustafva Sophia Hedelin, * 21/9 1832 i Hidinge, Ör. † 31/1 1894.
Carl Gustaf Theodor * 27/7 1860                         2
Hilda Sophia * 18/7 1863                                   3
Ida Mathilda * 3/7 1867, † 21/6 1874 (hjärnfeber)
Anna Christina * 26/4 1871, † 3/8 1874 (tyfus)
Anna Mathilda * 10/5 1876                                 35M5


Tillverkningen
Tillverkningsvärdet för ”åtskilliga sorters kakelugnar och stenkärl” varierade mellan 300 och 450 rdr vari ingick 12 till 20 kakelugnar och resterande del stenkärl. En stor avvikelse inträffade år 1871 då tillverkningsvärdet uppgick till 5 000 rdr. 165 kakelugnar och 8 700 stenkärl hade då tillverkats.
Fem arbetare var anställda, och 6-7  tillfälliga arbetare enl. husförhörslängd.

För tillverkning fanns följande utrustning:
1 brännugn à 144 kvfot, 2 drejskivor, 8 formar och 1 blykvarn.

Till sin hjälp hade ägaren mestadels en anställd och under några år 1-2 tillfälligt anställda.

Gesäller:
Erik Andersson Svedberg, Johan Johansson Stockberg och C J Dahlberg

Ljusdals socken tilldelade Christian Möller ett särskilt tillstånd att bedriva kakelugnstillverkning:
Protokoll vid allmän Sockenstämma d 27 julii 1843 § 3
Svar på kakelugnsmästare Möllers fråga, huruvida Sockenmännen äga hinder emot en, af honom, tillägnad ansökan om rättighet att i Delsbo Socken anlägga en fabrik för förfärdigande af kakelugnar och krukmakeriarbete; hvarmed han, om så åstundas, vill stå äfven denna socken till tjänst möttes icke af sockenmännens gensägelse, i synnerhet som de för sig ansågo beqvämare att, på tre mils afstånd från Delsbo, än på sju mils från Hudiksvall, hämta ifrågavarande behof om de så för godt finna.
Ut supra. In fiden (som ovan till bekräftelse)
M Hellgren


   
Exemplen visar endast en del av tillverkningen i Delsbo med gröna ugnar, även gula och vita tillverkades.April 2024. Det var troligen på den här vackert belägna kullen i Långede som kakelugnsmakaren bodde och som brännugnen har legat.


På kullen finns tegelstenar och en hel del utspritt järnskrot. Bl a  två större järnringar som omslutet hjulen till en vagn, samt smidda medar efter en större släde. Möjligen var det på den släden man körde tegel med över Stjömnesjön fram till Ede berättar Kjell Grönberg att han hört talats om.


Här hittar vi rester efter tegelstenar, bitar efter en kakelugn och två kakelugnsluckor. I bakgrunden  ser vi 84-an.


På kullens baksida finns den här stora gropen som troligen varit en av de platser där man tagit sin lera. Det finns ytterligare en grop i närområdet, men den är betydligt mindre.

På kullens högra sida finns reser efter den jordkällare du ser nedan.


Nergrävd i den stora kullen finns rester husets jordkällare


Sitt vatten tog man här vid det som troligen varit en källa i dagen som nu blivit täkt med en cementkorn.  Trots att källan ligger på en höjd ger den en stora mängder vatten som rinner ut genom en nedgrävd ledning som mynnar ut i slänten 20-30 meter längre bort. Vid björkarna till höger ligger jordkällaren.


Det här är utloppet från kallkällan som i förlängningen ner mot Långedebäcken liknar en yster vårbäck.Ett stycke från själva fastigheten ligger ett raserat upplag av oanvända tegelstenar.

 

 

Hagen 89

Här pågick kakelugnstillverkning i närmare 50 ÅR


Karta från 1872 visar kompaniets läger och det samfällda grustaget i Hagen Kakelmakarnas bostadshus och verkstad i Hagen 89, Delsbo

Ägare:
Nils Olsson 1862-1867
Lars Larsson i Bredåker 1867-1868
Fredrik Wilhelm Jansson 1869-1885
Johan Daniel Janzon 1885-1889
Gustaf Hjalmar Julius Janzon 1889-1909?

Ägare Nils Olsson påbörjade sin utbildning i Västerås och fortsatte till Falun och Gävle (kakelugnsmästaren Olof Bengtssons verkstad) för att sedan flytta vidare till Söderala, Hudiksvall (svågern J P Janssons verkstad) och vidare till Forssån. År 1862 kom Olsson till Hagen i Delsbo och etablerade sin egen verkstad. Här fanns god tillgång till lera och än idag hämtar krukmakare sin lera i samma lertag. (Ett stycke bort vid Stormnäsudden finns ett större lertag där Klubbo tegelbruk hämtade sin lera). Verkstaden låg i närheten av Hälsinge regementes förläggning ”Lägret” och bland verkstadens anställda kan man se soldaternas kunskapsbredd inom flera yrken. Nils Olsson övertog 1868 verkstaden i Långede.

Fredrik Wilhelm Jansson blev 1869 verkstadens nye ägare. Han föddes i Kristenhamn, påbörjade sin bana i Eskilstuna och kom 1853 från Torshälla till Forssån. Där stannade han till 1869 då han flyttade till hagen i Delsbo och blev kvar till sin död.

Paret fick sex söner samt tre döttrar.
Sonen Vilhelm Fredrik, född 1858, var kakelugnsmakare ii Mora från 1893. Gift 1880 med Katrina Olsdotter, född 1854.
Sonen Johan Daniel Jansson, född 1860 övertog 1885 faderns verkstad i Hagen, för att sedan tillsammans med kompanjoner starta en verkstad/fabrik i Böle Näsviken.
Gift med Lena Andersdotter, född 1861. Paret fick fem söner och två döttrar.

Fredrik Wilhelms brorson Gustaf Hjalmar Julius Janzon, född 1853 i Forsa återkom efter arbete i Bergsjö och Njurunda och fortsatte verksamheten i Hagen. Gift med gästgivardottern från Näsbyn, Elin Marie Hedman, född 1866.

Gesäller:
Anders Olsson och J P Westerlund.


—50M1—

(S20) Nils Olsson, * 10/9 1834 i Fryksände, Värml. G. 4/4 1860. Kakelungsmakare i Hagen, Delsbo, från 1862 till 1867 då han flyttade till kakelugnsfabriken i Långede 3:2. † 29/1 1915.
(T23) Gustafva Sophia Hedelin, * 21/9 1832 i Hidinge, Ör. † 31/1 1894.
Carl Gustaf Theodor * 27/7 1860                         2
Hilda Sophia * 18/7 1863                                   3
Ida Mathilda * 3/7 1867, † 21/6 1874 (hjärnfeber)
Anna Christina * 26/4 1871, † 3/8 1874 (tyfus)
Anna Mathilda * 10/5 1876                                 35M5


—24T18—

11 Lars Larsson, * 30/11 1834, s. t. husman L. Larsson i Långede, Delsbo. G. 7/11 1861. Husman i Långede. Ägare av kakelugnsfabriken 1867-1868. (Blind på äldre dagar.) † 24/11 1911.
27N8 Brita Johansdotter, * 29/6 1836, d. t. v. korp. J. Qvist i Duvnäs, Delsbo. † 14/5 1894 (lungsot).
Lars * 3/5 1863, † 26/11 1886 (lungsot)


—50S1—

(S38) Fredrik Wilhelm Johansson, * 19/2 1824 i Kristinehamn. G. 1855. Infl. fr. Forsa 1869. Kakelugnsmakare i Hagen, Delsbo mellan 1869 – 1885. † 25/3 1885.
(X4)24A11 Catharina Margreta Danielsdotter, * 28/10 1826, d. t. kol. D. Jönsson i Österbo, Bjuråker. † 2/9 1891 (hjärtfel).
Wilhelm Fredrik * 8/1 1858                                 2
Johan Daniel * 20/3 1860                                   3
Carolina Fredrika * 20/11 1862. Utfl. t. Rogsta 1884
Carl * 12/3 1865                                               4
Zacharias * 6/9 1867, † 19/7 1872 (rödsot)
Gustaf * 17/10 1869, † 17/7 1872 (rödsot)
Hulda Margreta * 3/5 1875. Utfl. t. Forsa 1892

—50S2—

1 Wilhelm Fredrik Janzon, * 8/1 1858, s. t. F. W. Johansson i Hagen, Delsbo. G. 17/5 1880. Kakelungsmakare. Bos. i Hagen. Utfl. t. Mora sn, Kopp., 1893.
19M5 Karin Olsdotter, * 15/9 1854, d. t. bonden O. Loo i Långede 6, Delsbo.
Gossebarn * 13/1 1881, † 13/1 1881
Kathrina Fredrika * 30/11 1882. Utfl. t. Mora 1893
Olof Fredrik * 8/1 1884. Utfl. t. Mora 1893
Brita Kristina * 5/4 1886. Utfl. t. Mora 1893
Gossebarn * 8/4 1889, † 8/4 1889
Anna Margreta * 9/8 1890. Utfl. t. Mora 1893
Karolina * 25/4 1893. Utfl. t. Mora 1893J. D. Janzon. Bild och uppgifter ur boken, Värmande och vackert av Hälsinglands Museum.

—50S3—

1 Johan Daniel Janzon, * 20/3 1860, s. t. F. W. Johansson i Hagen, Delsbo. G. 29/10 1883. Kakelugnsmakare i Hagen mellan 1885-1889. Utfl. t. Forsa 1890 där han startade Näsvikens Kakelfabrik.
(X8) Carolina Andersdotter, * 5/12 1861 i Forsa sn, Gävleb.
Anders Vilhelm * 21/8 1884. Utfl. t. Forsa 1890
Johan Hjalmar * 11/12 1885. Utfl. t. Forsa 1890
Carl Oskar, tv., * 15/10 1886 Utfl. t. Forsa 1890
Anna Karolina, tv., * 15/10 1886, † 1/1 1890

—50S4—

1 Carl Janzon, * 12/3 1865, s. t. F. W. Johansson i Hagen, Delsbo. G. 12/8 1888. Arb. Bos. i Hagen. Utfl. t. Forsa 1890.
25J4 Magdalena Sved, * 31/8 1866, d. t. skomak. C. Sved i Mora, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1890.
Brita Katrina * 10/9 1889                                   7T50


—30M8—

(X8) Gustaf Hjalmar Julius Jansson, * 18/12 1853 i Forsa, Gävleb. G. 3/11 1812. Kakelugnsmakare i Hagen 1889 – 1909? sen bosatt i Näsbyn, Delsbo. † 28/2 1934.
6 Elin Maria Hedman, * 25/2 1866, d. t. bonden O. Hedman i Näsbyn 8.


—38L2—

1 Jonas Petter Westerlund, * 3/9 1857 i Ljusdals sn, Gävleb. G. 17/11 1889. Jordbr.-arb. Bos. i S. Långsbo, Delsbo.  Arbetade en tid som kakelugnsgesäll. Utfl. t. Forsa 1947.
43J4 Karin Timper, * 11/2 1862, d. t. sold. J. Timper i S. Långsbo, Delsbo.
Jonas Olof * 24/8 1888, † 23/1 1890
Anna Matilda * 28/8 1890. Utfl. t. Forsa 1913
Jonas Petter * 23/10 1892. Utfl. 1912
Olof Frans * 29/1 1896. G. 1940. Sågv.-arb. Bos. i Forsa
Martin Theodor * 10/9 1898. Textilfabr.-arb. Bos. i Forsa
Johan, tv., * 24/6 1900. G. 1946. Sågv.-arb. Bos. i Forsa
Marta, tv., * 24/6 1900. Utfl. t. Forsa
Gustaf Adolf * 6/11 1902. Skogsarb. Bos. i Forsa


Tillverkning
Vid verkstaden tillverkades 20-50 kakelugnar och mellan 1200-1400 stenkärl per år. Tillverkningsvärdet varierar mellan 133 och 440 rdr. Antalet anställda växlade mellan 1 och 4.

Utrustningen bestod av en brännugn à 140 kvfot, 7 flata och 7 runda formar, 6 flata och 6 runda simsformar samt 1 blykvarn.

Källa:
Värmande och vackert, Hälsinglands museum, 2011

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra. 

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Till toppen till Näsvikens Kakelfabrik

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *