Emigranter från Bjuråker

Här har vi samlat personer som har emigrerat från Bjuråker enligt vårt släktregister


Migrationen från Sverige till Nordamerika, enl. Wikipedia.


Den svenska utvandringen till USA.


Beskrivning och lista över emigrantskepp.


Se och lyssna till glada svenskar i Amerika.


Alla uppgifter är hämtade ur Bjuråker–Delsbo–Norrbo släktregister

Riktigheten i uppgifterna har vi inte kontrollerat och möjligen kan även personer ha förbisetts.
Vi har valt att visa hela familjebilden även om det bara är en person i familjen som har utvandrat. Det brukar vara till stor glädje för den som letar uppgifter om sin släkt om man får se vilka som var föräldrar och vilka syskonen var.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. Nu kan du söka vad du vill i sökrutan upp till höger eller ner till vänster, beroende på vilken dator du har.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Biskops Hill den 30 december 1867

Älskade Föräldrar och Syskon!

Jag har nu dröjt länge med att skriva svar på det brev som ni skrev till mig den 29 augusti. Det avgick ifrån Söderhamn den femte september och jag bekom det på Biskops hill den 22, vilket var mycket glädjande för mig att få emottaga och se dess innehåll. Jag skulle för länge sedan ha skrivit svar, men som pappa ville att vi inte skulle skriva alla på en gång så har jag dröjt. Men hoppas att ni har erhållit hälsningar ifrån mig igenom Hillmans och Engmans brev.

Det är nu många månader och dagar sedan jag skildes med eder, men avskedsstunden var den svåraste av alla som jag har upplevat. Jag tänker att ni har många gånger kommit ihåg mig och undrat hur jag befinner mig här uti det fördömda Amerika av svenska nation. Jag får härmed underrätta eder därom.

Men jag får först tacka för brevet och de goda önskningarna som ni tillönskat mig. Jag får även omtala för eder att jag har Gudilov hälsan och mår bra. Jag har inte varit dålig någon dag sedan jag kom hit vilket jag har mycket att tacka Gud för.

Jag kom till Biskops hill den 23 juli och där så arbetade jag 2½ månad åt S. Björklund. För första månaden hade jag 28 dollar, andra 26. Mitt arbete var att binda säd, tröska, plöja, vilket går mycket fortare än i Sverige för här begagnas maskiner nästan åt allting. Vi skar 14 á 15 tunnland om dagen då hade vi 4 hästar för maskinen och 6 á 7 bindare, då skulle ni tro att man fick skynda på likasom med tröskningen, här begagnas icke kornlador likasom i Sverige utan säden körs i stackar på fältet och så har de maskin på hjul så att de kan köra den vad de vill. Vi tröskade 100 á 125 tunnor om dagen Säden kommer fram kastad och ren från dom. Maskinen körs med 10 hästar. Plöja går även bättre här för det finns inte sten att kryssa för som jag är van förut. Här är det åkerstycken som är flera mil långa som inte finns något dike.

Sedan jag slutat arbetat åt Björklund så gick jag och de andra gossarna omkring 100 engelska mil i sydväst för att arbeta på järnvägen. Mitt arbete var att följa med bantåget och lasta räls och slipers och att påla vid bäckar och åar vilket arbete gick bra. Jag arbetade där i 2 månader á 2 dollar för dag, sedan gick jag hit till Biskops hill för att hålla jul. För Amerikanerne vet inte av någon jul eller någon annan helgdag här på Biskops hill firas juldagen lika som i Sverige. De börja gudstjänsten klockan 5. De hade ljus i kyrkorna även i alla fönster där omkring. Björklund hade 60 ljus som brann och hade bara ett i vart fönster, han har en byggning som är fyra våningar hög med torn, det är den bästa på (oläsligt ord).

Jag var sysselsatt med att sätta upp och tända dessa ljus. Sedan gick jag i kyrkan för att avhöra predikan och sång vilket ingenting var att berömma. Det är 2 kyrkor, den ena har Metodist den andra vet jag icke vad den skall kallas, det är den gamla Eric Janssa kyrkan, det predikas 2 gånger varje söndag en á 2 gånger under veckan. Och folket tycks vara flitigt att gå och avhöra, men hur deras lära är kan jag inte bedöma.

Ni vill även veta vad Biskops hill är, om det är stad eller socken. Jag kallar det för en liten stad eller köping, det började byggas här för 22 år sedan av Eric Janssons undersåtar vilket har tycks gått framåt. Det samlades flera hundrade människor som arbetade tillsammans i 16 år, men för 5 år sedan så fördelades det så att de fick varsina hemman vilka de nu sköter som och tycks vara välbärgade.

Här det inte som i Sverige att de vill låna pengar och borga varor och se mycket tiggare. Jag har intet fått eller hört talas om någon här bett om mat utan alla har pengar att betala med, om man arbetar halva året så förtjänar man så att man kan kläda och föda sig för hela året. Jag har nu förtjänat 130 dollar sedan jag kom hit och nu så tänker jag gå i skola i 3 månader för att läsa engelska, för språket är det värsta att förstå, för det är knappast något ord som har samma benämning. Om man skall köra en häst så skall han säga ”gudåp” om man skall få den att gå, om han skall stanna så säger man ”hå”. Häst det är ”Hase”.

Trilla är ”Båggi” så att det fins ingen del som kallas lika. Men jag kan nu förstå bra mycket som amerikaner talar, även tala men inte läsa. Men de säger mig att jag skall kunna lära mig läsa engelska på 3 månader. Jag tänkte nu gå tillbaks och arbeta på järnvägen men Björklund ville att jag skulle stanna kvar och gå i skola, få se vad nytta jag kan göra med företaget. Jag tänkte som ordspråket lyder ”den der råd lyder är vis”.

Vi har här ännu sommar, det kom lite snö för ett par veckor sedan, men den gick bort genast men bra köld har vi så att våra överrockar och även de andra kläderna passar här i landet. Ni vill även veta hur långt det är till New York (Sven skriver ”Niveårk”) ifrån Biskops hill, det är 2 000 engelska mil. Ifrån New York till Liverpool 3 000 mil och på en svensk mil så är det 6 ¾ engelska, då kan ni lätt se hur långt det är.

Hästar här i landet är nästan lika som i Sverige men i allmänhet större kvickare och vackrare och mycket starkare. Kor är av engelsk eller Smålands ras. Grisar är lika våra men inte få så de finns bönder som kan ha 150 á 200 stycken och inte mindre än 20 á 30. Här går grisar och kor ute både vinter och sommar, en del har fähus men för det mesta så är de utan fast det blåser och så kallt att ingen människa vill vara ute.

Jag kommer inte ihåg något mera som jag kan underrätta eder om. Jag tänker nu på Sverige och det besvärligheter som finns där och jämför dessa med Amerikas så tyckes det vara stor skillnad, här behöver inte gödslas eller dikas eller fara och sträva efter penningar. Utan här fås det och blir skörd så att de får till sina behov, över och inte under.

Men som jag har sett ifrån Sverige, dels igenom brev (och) även tidningar så ser det beklagligt ut att även ett frostår har infunnit sig där. Här minns ingen till något missväxtår eller hunger, om ni finge se hur vi äter här så skulle ni bli storligen förvånade. Det finns inget annat bröd än vetebröd, (oläsligt ord) bakelser af flera sorter, ägg, fläsk, smör, kött, kräm, caffe, the m m. Vi är likavis vad vi ska börja eller sluta, men när vi kommer till bords inte något Herrskap kan leva så frikostligt i Sverige som vi lever här. Men det är många som kommer hit ifrån Sverige som är missnöjda ändå, för de tänker att de skall få sina behov fyllda genast de kommer.

Jag har ingen gång ångrat min resa ännu men jag vill inte (oläsligt ord) hit någon för om inte den får det bra så vill jag inte ha någon skuld, men jag tvivlar inte på att inte de skall få det bättre här än i Sverige. Om det är någon som tänker fara hit nästa sommar så tycker jag att de icke lönar sig att ta mycket kläder med sig, för kläderna är inte dyrare här än där. Och besvärligt (är det) att forsla dem över hit för man får betala övervikt.

Som ni nu vill ha en karta på Amerika så vill jag gärna avsända en till eder, men jag vet icke huru jag skall få den ditsänd oskadad, men får ni inte tag i någon i Sverige så skall jag ändå göra ett försök. Jag slutar min skrivning för denna gång med många hjärtliga hälsningar till alla vänner och bekanta även till mina bekanta i Norrland.

Men först och sist till mina syskon. Pappa och Mamma som är mest hälsade av eder son
Sven Norberg

Källa:
http://arkivgavleborg.se/digitaliserade-kallor.

 

 

Utvandringen till Nordamerika

Under 1800-talets senare hälft var i Hälsingland liksom i det övriga landet en period av oroväckande stark emigration. Emigrationen började här redan på 1850-talet för att sedan kraftigt tillta fram till omkring 1900. Antalet utvandrare var mycket ringa i Norrbo, som var en ren jordbruksbygd, men förhållandevis stort i Bjuråker. Under perioden 1881-1900 utvandrade från Bjuråker 406 och från Norrbo 32 personer”.

 

 

AVHOLM

—4A12—

7 OLOF PEHRSSON-HOLMBERG, * 8/1 1827, s. t. sockenskomak. P. Olofsson i Avholm, Bjuråker. G. 7/4 1848. Skomakare. Bos. i Avholm. † 5/12 1860 (lungsot).
1E13 ANNA JONSDOTTER, * 5/3 1826, d. t. kolare J. Larsson Bricka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
KJERSTIN * 2/6 1848                                        (X33)20U9


—4A26—

23 CHERSTIN DANIELSDOTTER-DJERF, * 14/1 1848, d. t. husman D. Djerf i Avholm, Bjuråker. Bos. i Avholm. † 19/5 1874  (barnsängsfeber)
PEHR JOHAN * 20/6 1867. (Utfl. 1905. Skålsvedja)
ANNA MARIA »STRÖMBLAD» * 1/10 1870. Emigr. t. N. Amerika
1892
AXEL LUDVIG »WÅLLANDER» * 16/5 1874. † 13/1 1875 (magplågor)


—34B3—

1 FREDRIK WILHELM BRINCK, * 5/11 1831, s. t. sågställ. J. Backman i Friggesund, Bjuråker. G. 30/9 1855. Anst. som sold. nr 124 vid Delsbo komp., Häls reg. Bos. i Avholm, Bjuråker. † 28/3 1910.
40A8 ANDREETTE WESTERSTRÖM * 28/6 1836, d. t. arb. A. Westerström i Hedvigsfors, Bjuråker. † 11/9 1910.
JOHAN WILHELM * 16/8 1857. † 11/9 1857 (svaghet)
ANDERS WILHELM * 9/8 1859                             7
BRITA LOVISA * 21/6 1861                                 (X6)26S17
JOHANNA FREDRIKA * 18/5 1864. Utfl. t. Hamrånge 1905
ANNA MATHILDA * 26/11 1866. Utfl. t. Hudiksvall 1882
ULRIKA EUPHROSYNE * 23/12 1868. Emigr. t. N. Amerika 1890
EDLA MARIA * 7/6 1874. Emigr. t. N. Amerika 1893. † 1922 därst.
HELENA HENRIETTA * 5/5 1877. Utfl. t. Bergsjö 1902
PER ERIK FERDINAND * 4/7 1879                        8


—66B1—

(P61) AUGUST HÖGBERG, * 3/8 1854 i Hemsjö, Älvsb. Infl. fr. Forsa 1890. G. 23/2 1890. Handl. i Avholm (Skålsvedja), Bjuråker. † 20/7 1938.
(X8) Katrina Nilsdotter, * 7/4 1868 i Forsa sn, Gävleb.
HILDUR MARGRETA * 20/7 1889                          24C8
SVEN GOTTFRID * 27/12 1890                            2
NILS OSSIAN 9/8 1892. † 12/6 1927
AUGUST VILHELM * 2/11 1893                            3
KARL OSKAR * 11/7 1897. Emigr. t. USA 1922
ANNA CECILIA * 18/7 1902
AXEL ERIK * 20/9 1904                                      4


—20U9—

6 Carl Friberg *1/9 1846 s. t. skrädd. P. Friberg i Ö. Norrbobyn, Norrbo. G. 29/3 1869. Snick. Bos. i Avholm, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
(X4) 4A12 Kjerstin Olofsdotter *2/6 1848 d. t. skomak. O. Holmberg i Avholm, Bjuråker. Emigr. till N. Amerika 1882.
Pehr Olof *18/8 1869. Emigr. t. N. Amerika 1882.
Carl Johan *29/1 1873. Emigr. t. N. Amerika 1882.
Lars Arvid *10/7 1874, † 19/12 1874 (bröstsjukdom)

 

 

ANDERBO

—47A9—

3 JONAS LARSSON, * 19/8 1825, s. t. kol. L. Andersson i Frisbo, Bjuråker. G. 14/7 1853. Kol. Bos. i Anderbo, Bjuråker. † 5/4 1909
39A6 ANNA MARIA IMBERG, * 24/2 1829, d. t. kol. J. Imberg i Frisbo. † 9/10 1904
MARGRETA * 24/4 1854                                     14C5
LARS ERIK * 1/4 1857. † 1/6 1857
JOHAN OLOF * 26/7 1858                                   46
LARS ERIK * 20/3 1860. Emigr. t. N. Amerika 1880
BRITA CHRISTINA * 15/3 1863                           21
JONAS * 7/11 1866                                           22

 

 

BRICKA

—4A20—

19 ERIK LARSSON, * 11/3 1838, s. t. bonden L. Olofsson i Bricka 2, Bjuråker. G. 11/10 1866. Bonde i Bricka 2. † 11/5 1873 (spetälska)
19H7 CARIN LARSDOTTER, * 23/12 1842, d. t. bonden L. Larsson i Änga 16, Bjuråker. Änka o. omg.                                                             44A8
LARS *12/5 1867. Emigr. t. N. Amerika 1893
ERIK (ERSSON) * 19/9 1868. Emigr. t. N. Amerika 17/4 1893. Återkom


—6H39—

30 ERIK ERSSON, * 2/9 1866, s. t. bonden E. Eriksson i Bricka 2, Bjuråker. G. 18/9 1887. Bonde i Bricka ss4. Emigr. t. USA 1910.
(5G82) (X15) KATRINA MARGRETA WIBERG, * 13/2 1866 i Hassela sn, Gävleb. Emigr. t. USA 1910.
ERIK OLOF * 3/11 1887 (i Bjuråker). Emigr. t. USA 1910
KRISTINA * 28/9 1888. † 13/10 1889
WIKTOR EUGEN * 7/9 1890. Utfl. t. Östersund 1908
EMIL GOTTFRID * 4/8 1892 (i Hälsingtuna). Emigr. t. USA 1910
FRANS VALO * 5/6 1894 (i Hälsingtuna). Emigr. t. USA 1910
AXEL IVAR * 21/3 1897 (i Hudiksvall). Emigr. t. USA 1910
INGVALD ISEDOR * 25/7 1899 (i Hudiksvall). Emigr. t. USA 1910
LILLY IRMA KRISTINA * 15/3 1901 (i Hudiksvall). Emigr. t. USA 1910


—17K19—

11 Johan Andersson-From, * 25/6 1829 i Strömbacka. G. 8/11 1859. Kol. Bos. i Bricka, Österbo, Bjuråker. † 12/12 1885.
(X15) Brita Elisabet Johansdotter, * 12/8 1828. Infl. fr. Hassela. † 9/7 1909.
Johan Erik * 1/2 1861. Utfl. t. Arbrå 1883
Anders * 9/5 1863                                            25
Pehr Abraham * 10/10 1864. Emigr. t. N. Amerika 1883
Alfred * 13/9 1867, † 14/3 1868
Alfred * 31/1 1870. Emigr. t. N. Amerika 1892
Carl Gustaf * 21/1 1874                                     39

 

 

BLIXBO

—21A10—

4 LARS OLOF ERSSON-HOLM, * 26/1 1844, s. t. kol. E. Pihl i Nipen, Bjuråker. G. 10/6 1867. Kol. i Blixbo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1891
10D3 CARIN LARSDOTTER, * 17/10 1844, d. t. husman L. Andersson i Sjövik, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1891.
LARS ERIK * 26/9 1868. Emigr. t. N. Amerika 1888

 

 

BRÄTTINGBERG

—43A20—

14 CARIN PEHRSDOTTER, * 30/12 1868, d. t. skrädd. P. Olsson Brättingberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1890.
PEHR JOHAN * 8/5 1887. Emigr. t. N. Amerika 1890


—5E7—

(X25) ANDERS FORSBERG, * 6/10 1824 i Järvsö sn. Infl. 1857. G. 1857. Bruksarb. Bos. Brättingberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
5 KARIN JONSDOTTER, * 12/8 1816, d. t. torp. J. Lindqvist Långmor, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
JOHAN FREDRIK * 8/9 1848. Emigr. t. N. Amerika 1868


—15E13—

(S72) JOSEF ARONSSONKIHLGREN, * 29/1 1835 i Trankil, Värml. G. 2/7 1870. Strömbyggmäst. Bos. i Brättingberg, Bjuråker. † 21/2 1926.
9 JOHANNA FORS, * 11/1 1849, d. t. bruksarb. J. Fors i Strömbacka, Bjuråker. † 15/4 1920.
EMIL * 27/9 1868                                             17
CHRISTINA ELISABETH * 2/12 1870. Emigr. t. USA 1893
EDLA MATHILDA * 6/4 1872. Emigr. t. USA 1893
FRANS JOSEF * 15/3 1874. † 23/11 1884 (scharlakansfeber)
JOHANNA KAROLINA * 18/2 1876. Emigr. t. USA 1893
EDVARD HJALMAR * 18/5 1879. Emigr. t. USA 1902
ALMA AMANDA * 11/9 1880                                18
JOHAN ALFRED * 27/9 1883. Emigr. t. USA 1902
FRANS AUGUST * 21/8 1885. † 11/11 1885
ANNA MARIA * 5/9 1886. Emigr. t. USA 1903
SELMA CHARLOTTA * 25/2 1888. † 25/2 1889

 

 

BJÖRSARV

—1B12—

6 PEHR ANDERSSON, * 29/1 1820, s. t. bonden A. G. Källman i Nybo 1, »Skrämmas», Bjuråker. G. 17/12 1848. Änkl. o. omg. 9/5 1875. Torp. i Nybo, sen. bonde i Björsarv s3, Bjuråker, † 14/9 1909
37F3 CARIN JOHANSDOTTER, * 27/6 1822, d. t. husman J. Andersson i Svedjorne, Bjuråker. † 22/6 1866 (lungsot)
26G16 SIGRID ERIKSDOTTER, * 31/5 1829 i Bjuråker. Änka e. husman H. Strålin i Brättingberg, Bjuråker. † 25/6 1911
GÖLIN * 25/4 (5/4) 1851. Emigr. t. N. Amerika 1882
KARIN * 25/10 1852                                          18
PEHR * 8/11 1857                                             19
ANNA * 23/2 1860. Emigr. t. N. Amerika 1883
BRITA * 22/2 1861. Emigr. t. N. Amerika 1883


—15B10—

6 PEHR FORSELIUS, * 18/3 1826, s. t. smeden N. Forselius i Norrdala, Bjuråker. G. 14/5 1849. Änkl. o. omg. 30/5 1851. Måg o. bonde i Björsarv 6, »Väst på Heds», Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1891.
44B14 MARGTA ERSDOTTER, * 1/11 1820, d. t. bonden E. Johansson i Björsarv 6. † 24/8 1850 (nervfeber).
40G1 CARIN CHRISTIANSDOTTER, * 16/1 1828, d. t. sold. C. G. Skog i Tomsjö, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1891.
ERIK * 13/4 1850. Utfl. t. Hassela 1871
MARGET * 30/4 1853                                         22B18
NILS * 31/5 1855. Emigr. t. N. Amerika 1891
KERSTIN * 17/11 1858. Utfl. t. Ramsjö sn 1888
PETTER * 3/10 1862. Emigr. t. N. Amerika 1889
JONAS * 2/11 1865. † 4/4 1866 (svaghet)
JONAS * 4/10 1869. Emigr. t. N. Amerika 1891


—22B20—

15 JONAS DAHL, * 29/7 1868, s. t. sold. J. Dahl i Björsarv, Bjuråker. G. 29/10 1893. Arb. Bos. i Björsarv. Emigr. t. USA 1905.
1B14 BRITA SKOG, * 2/12 1874, d. t. landbonden J. Skog i Björsarv, Bjuråker. Emigr. t. USA 1905.
JONAS * 16/1 1894. Emigr. t. USA 1905


—44B23—

14 LARS ERIKSSON, * 9/12 1827, s. t. bonden E. Johansson i Björsarv 6, Bjuråker. G. 31/10 1856. Husman i Björsarv 6. † 11/5 1899.
(X33)3Å34 KARIN PEHRSDOTTER-WITTLOCK, * 3/11 1833, d. t. bruksarb. P. Wittlock i Thormyra, Bjuråker. † 28/7 1873 (lungsot).
KJERSTIN * 13/1 1857. † 11/11 1872
CARIN * 12/3 1859                                           25D5
MARGTA * 17/10 1861                                       29
ANNA * 29/1 1864. Utfl. t. Stöde, V.-norrl., 1890
BRITA * 24/7 1867. Utfl. t. Ramsjö, Gävleb., 1892
ERIK * 21/3 1871. Emigr. t. USA 1910


—22C4—

1 JONAS JONSSONBERGSTRÖM, * 4/6 1822, s. t. bruksarb. J. Andersson i Strömbacka, Bjuråker. G. 1847. Änkl. o. omg. 27/12 1870. Arb. i Friggesund, sen. husman i Björsarv, Bjuråker.
17B2 MARIA JOHANSDOTTER, * 29/8 1806 i Harmånger, Gävleb. Änka e. sågv.-arb. P. Röstberg i Friggesund, Bjuråker. † 6/11 1864 (avtynande).
35G99 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 18/5 1834, d. t. torp. A. Pehrsson i Älgeåsen, Bjuråker. † 23/6 1921.
MARIA CHRISTINA * 17/7 1850. Utfl. t. Delsbo 1866
JONAS GUSTAF * 10/3 1871                               6
PEHR JOHAN * 4/9 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893
KARL OSKAR VILHELM * 18/4 1878. Utfl. t. Vemdalen 1914


—30C1—

(X27) OLOF HANSSON-PLIT, * 5/11 1795 i Ängsätter, Ljusdals sn. Infl. fr. Torps sn 1849. G. 2 ggr. Husman i Björsarv, Bjuråker. † 7/10 1877 (nervfeber).
(X27) KJERSTIN HANSDOTTER, * 30/9 1797, d. t. bonden H. Hansson i Ljusdals sn. † 30/3 1850.
3A7 BRITA ERIKSDOTTER, * 20/11 1809 i Slättjärn. Änka e. kol. J. Pehrsson i Ängebo, Bjuråker. † 9/8 1896.
BRITA * 7/11 1835. † 2/11 1850 (nervfeber)
HANS »PLIT» * 28/4 1843. Emigr. t. N. Amerika 1875

 

 

BRÄNNBO

—53B4—

(X27) OLOF PATRIK SCHRÖDER, * 16/4 1879 i Ljusdal, Gävleb. G. 25/8 1901. Infl. 1905. Arb. i Brännbo, Bjuråker. Emigr. t. USA 1908.
1 MATILDA THORÉN, * 16/3 1879, d. t. landbonde A. Torén i Klovan 4, Bjuråker. Emigr. t. USA 1908.

 

 

BRÄNNÅS

—1G39—

25 LARS OLSSONÅSBERG, * 27/9 1836, s. t. torp. O. Larsson i Brännås, Bjuråker. G. 29/10 1868. Torp. i Brännås. † 31/3 1898.
16G5B ANNA JONSDOTTER, * 21/10 1836, d. t. torp. J. Pehrsson i Klovan, Bjuråker. † 7/2 1927.
ANNA, tv., * 11/7 1870                                      46
OLOF, tv., * 11/7 1870. † 11/7 1870
JONAS * 26/2 1876. Emigr. t. USA 1902
LARS * 9/3 1882. Skogsarb. Bos. i Brännås


—35G34—

21 ERIK JONSSON, * 22/4 1849, s. t. husman J. Pehrsson i Svedjorne. G. 7/5 1873. Arr. i Brännbo 3, sen. torp. i Brännås, Bjuråker. † 13/7 1937.
8G10 BRITA OLSDOTTER, * 11/6 1850, d. t. torp. O. Nilsson i Brännås. † 4/12 1935.
CHRISTINA * 26/3 1874                                     54
JONAS * 13/6 1876                                           55
BRITA * 10/2 1879                                            8F11
OLOF * 6/3 1883                                              56
PEHR * 12/6 1885. Emigr. t. USA 1905


—35G39—

25 PEHR JÖNSSONFÄRDIG, * 14/2 1827, s. t. husman J. Norell i Gröndal. G. 19/10 1854. Landbonde i Trossnarv 3, sen. husman i Brännås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1877
2A20 INGA CATHARINA PEHRSDOTTER, * 15/5 1830, d. t. husman P. Bergström i Avholm, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1877
BRITA * 28/2 1855. † 15/6 1855
KARIN * 2/4 1856. Utfl. t. Ljusdal 1875
BRITA * 3/3 1859. Emigr. t. N. Amerika 1876
PEHR * 27/3 1862. Emigr. t. N. Amerika 1876
ANNA * 17/2 1865. † 28/5 1872
GOSSEBARN * 4/2 1866. † 17/3 1866
JONAS * 10/9 1867. † 15/7 1874 (magplågor)
ANDERS * 17/3 1870. † 25/5 1870

 

 

BRÄTTINGBERG

—35G26—

(X3) ERIK ENGLUND, * 22/6 1818 i Bergsjö. Infl. fr. Hassela 1854 G. 1847. Torp. i N. Storås, sen. i Brättingberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1876.
17 MARGRETA ANDERSDOTTER, * 22/11 1819, d. t. torp. A. Pehrsson i Älgåsen, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1876.
SVEN AUGUST * 23/8 1848                                43
ANDERS * 23/6 1854. Emigr. t. N. Amerika 1876
INGA CECILIA * 8/8 1864. Emigr. t. N. Amerika 1876

 

 

DRAGSVED

—3B12—

7 JONAS OLOFSSON, * 23/4 1812, s. t. bonden O. Olofsson i Tomsjö 2, Bjuråker. G. 1842. Torp. i Dragsved, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1871.
29G9 MARGTA PEHRSDOTTER, * 10/7 1817, d. t. torp. P. Larsson i Norrberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1871.
CARIN * 13/9 1843. Emigr. t. N. Amerika 1871

 

 

FRIGGESUND

—5D28—

16 ANDERS MICHAEL BJURLING, * 22/8 1844, s. t. P. Bjurling i Friggesund, Bjuråker. G. 17/12 1865. Änkl. o. omg. 29/3 1874. Arb. Bos. i Friggesund. † 26/2 1913.
31B2 BRITA CATHARINA FÄLT, * 1/4 1839, d. t. kolugnsmäst. J. Fält i Friggesund. † 11/8 1872.
21D4 CARIN CARLSDOTTER, * 8/12 1854, d. t. husman C. Frisk i Haggatan, Bjuråker. † 9/10 1900.
HEDVIG CHRISTINA * 12/2 1866                         (X6)18K20
PAUL ANDREAS * 28/1 1869                               32
CARL MIKAEL * 9/5 1874. † 15/6 1885 (scharlakansfeber)
PEHR OLOF * 10/11 1876                                   33
LARS * 10/7 1879. Sold. nr 134 vid Delsbo komp., Häls. reg. Utfl. t.
Gävle 1909
ALBERT ANSELM * 8/9 1882 Emigr t. USA 1911
ERIK * 7/1 1885                                               34
KARL MIKAEL * 7/11 1888. Utfl. t. Hille sn 1916
SIGRID KATRINA * 5/2 1891. † 27/3 1914
ANNA CECILIA * 10/6 1898. Utfl. t. Idenors sn 1917


—7F16—

(X15) KARL FREDRIK GRÖNDAHL, * 1/3 1858 i Hassela, Gävleb. G. 12/2 1882. Arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 6/7 1915.
8 KJERSTIN MÅRTENSDOTTER, * 28/11 1857, d. t. bonden M. Jonsson i Tomsjö under 5, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1919.
FREDRIK * 17/2 1882
MARGRETA * 12/6 1883                                     21
JONAS ERIK * 12/9 1886. Utfl. t. Ramsjö 1908
ANDERS GUSTAF * 9/1 1888. Utfl. t. Hassela 1915
KARL JOHAN * 28/7 1889. † 31/8 1917
KATRINA KRISTINA FREDRIKA * 11/4 1891           22
ANNA BRITA * 24/5 1893. † 24/4 1894 (tandfeber)
OLOF HENRIK KNUT * 26/2 1895. Emigr. t. Kanada 1925
PER VILHELM * 7/8 1896. † 19/4 1897
ALBERT ALFRED ALGOT * 3/4 1898. † 3/10 1902
PER VILHELM HENNING * 6/6 1899. Utfl. t. Forsa 1919
GOSSEBARN * 1/10 1902. † 3/10 1902


—29F2—

1 AUGUST OSKAR FORSLUND, * 16/3 1848 i Valbo sn, Gävleb. S. t. smeden J. Forslund. G. 4/7 1869. Mjöln. Bos. i Svedjebo, sen. i Friggesuncl, Bjuråker. † 17/3 1929.
(X27) GÖLIN JONSDOTTER, * 19/3 1848 i Ljusdals sn, Gävleb. † 2/7 1910.
CHRISTINA SOFIA * 12/1 1869. Utfl. t. Ljusdal 1871
ANNA AUGUSTA * 6/9 1870                                3
EMMA MARIA * 29/3 1872. Utfl. t. Valbo 1889
JOHAN OSKAR * 27/5 1874. Emigr. t. USA 1893
JONAS AUGUST * 4/7 1875                                4
MATILDA JULIANA * 26/3 1877. Utfl. t. Ovansjö 1905
KARL PETTER * 15/8 1881. † 25/8 1886 (scharlakansfeber)
SVEN OLOF * 21/2 1884                                    5
ELIN KATRINA * 7/2 1886. † 28/10 1906
KARL MAGNUS * 3/3 (3/8) 1887                          6
PER OSKAR * 12/3 1890. Emigr. t. USA 1910

 

 

FRISBO

—28A13—

6 OLOF FINNSTRÖM, * 3/10 1836, s. t. kol. A. Finnström i Frisbo, Bjuråker. G. 23/10 1857. Kol. Bos. i Frisbo. Emigr. t. N. Amerika 1869.
(X2) BRITA ERIKSDOTTER-BLOMBERG, * 9/11 1835 i Arbrå sn, Gävleb. Emigr. t. N. Amerika 1869.
ANDERS OLOF * 7/3 1857. Emigr. t. N. Amerika 1869.
MARIA ELISABET * 10/12 1858. Emigr. t. N. Amerika 1869.
JOHAN ARVID * 31/8 1863. † 12/2 1865 (scharlakansfeber)
JOHAN GUSTAF * 21/6 1868. Emigr. t. N. Amerika 1869


—39A7—

2 OLOF IMBERG, * 26/12 1806, s. t. kol. A. Imberg i Frisbo, Bjuråker. G. 4/5 1828. Kol. Bos. i Frisbo. † 29/4 1851 (drunknat i Frisbosjön). En av brukets bästa kolare.
25A1 MARGTA ANDERSDOTTER, * 25/3 1809, d. t. kol. A. Olofsson i Frisbo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1854.
ANDERS * 28/4 1829. Emigr. t. N. Amerika 1850
OLOF * 11/1 1833. Emigr. t. N. Amerika 1854
JOHAN * 7/10 1835. Emigr. t. N. Amerika 1854
ERIK * 17/9 1838. Emigr. t. N. Amerika 1854
CHRISTINA ELISABET * 25/2 1842. Emigr. t. N. Amerika 1854
LARS * 23/10 1844. Emigr. t. N. Amerika 1854
PEHR * 15/6 1846. Emigr. t. N. Amerika 1854
ANNA GRETA * 19/9 1849. Emigr. t. N. Amerika 1854
NILS ISRAEL * 29/11 1850. † 28/4 1851


—39A18—

6 ERIK OLOF IMBERG, * 12/2 1848, s. t. kol. J. Imberg i Frisbo, Bjuråker. G. 1/11 1869. Skomak. o. bonde i N. Långsbo, Delsbo. Emigr. t. N. Amerika 1881.
46A5 BRITA PEHRSDOTTER, * 29/10 1848, d. t. kol. P. Pehrsson Lindbo, Bjuråker, Emigr. t. N. Amerika 1881.
BRITA KRISTINA * 29/8 1870. Emigr. t. N. Amerika 1881
ANNA MARIA * 2/2 1873. Emigr. t. N. Amerika 1881
PEHR JOHAN * 22/2 1876. Emigr. t. N. Amerika 1881
LARS ERIK * 6/9 1878. † 9/10 1878


—21E10—

6 JONAS CARLSTRÖMWASS, * 22/6 1845, s. t. sold. C. Fr. Carlström i Skärås. G. 21/4 1867. Sold. nr 112 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Frisbo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
47E2 ANNA BRANDT, * 26/1 1846, d. t. sold. J. Brandt i V. Stråsjö, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
CARIN * 9/9 1867. † 6/12 1867
MARGRETA * 8/12 1868. Emigr. t. N. Amerika 1880
ANNA * 7/10 1871. Emigr. t. N. Amerika 1880
JOHAN GOTTFRID * 10/4 1873. Emigr. t. N. Amerika 1880
CARL FREDRIK * 8/11 1875. Emigr. t. N. Amerika 1880
NILS OLOF * 4/7 1878. Emigr. t. N. Amerika 1880


—9F11—

5 ELISABETH NORIN, * 1/2 1833, d. t. skomak. J. Norin i Frisbo, Bjuråker. † 12/11 1911.
BRITA * 8/7 1859. Utfl. t. Harmånger 1866
JAN ERIK * 5/11 1861. † 9/10 1864 (scharlakansfeber)
JOHAN DAVID * 24/6 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893
ANNA CATHARINA * 5/12 1878                           15

 

 

FURUBERG

—2A12—

9 OLOF LARSSON, * 30/11 1815, s. t. kolare L. Jonsson i Furuberg, Bjuråker. G. 184. . Kolare i Furuberg. † 14/3 1904.
4C2 CARIN WEDMARK, * 6/12 1814, d. t. bonden J. Wedmark i Furuberg 1, Bjuråker. † 24/1 1901.
LARS * 30/1 1847. Utfl. t. Hudiksvall 1867
JOHAN * 26/4 1848. Emigr. t. N. Amerika 1869
BRITA * 2/3 1850. Utfl. t. Hassela 1877
HEDVIG, tv., * 30/4 1851. † 24/11 1851 (bröstsjukdom)
ANNA CHRISTINA, tv., * 30/4 1851                      6F47
OLOF * 15/5 1853. † 24/9 1857 (magplågor)
CATHARINA * 17/1 1855. † 23/9 1857 (magplågor)
JULIANA * 29/8 1856. † 23/6 1870
OLOF * 23/9 1859                                             15
PEHR * 10/6 1861                                             16


—2A13—

9 JONAS LARSSON, * 23/8 1819, s. t. kolare L. Jonsson i Furuberg, Bjuråker. G. 183.. Bonde i Furuberg. Emigr. t. N. Amerika 1869.
8F13 KJERSTIN ERIKSDOTTER, * 2/2 1819, d. t. sold. E. Dahl i Snipåsen, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1869.
LARS * 28/11 1839                                           17
ERIK * 6/1 1846                                               18
JON OLOF * 13/7 1855. † 20/7 1858
BRITA CHRISTINA * 24/8 1860. Emigr. t. N. Amerika 1869.
INGRID CAJSA * 12/3 1863. Emigr. t. N. Amerika 1869.


—2A15—

12 OLOF OLSSON, * 23/9 1859, s. t. kolare O. Larsson i Furuberg, Bjuråker. G. 5/7 1882. Kolare. Bos. i Furuberg. Emigr. t. N. Amerika 1893. (Olle hade affär)
(X15) KATRINA JONSDOTTER-STÅL, * 24/9 1861 i Hassela, Gävleb. Emigr. t. N. Amerika 1893.
EDLA KATARINA * 20/1 1883. † 10/3 1883
PER AUGUST * 29/12 1883. † 24/4 1891 (scharlakansfeber)
OLOF EMIL * 23/11 1886. Emigr. t. N. Amerika 1893
JOHAN GOTTFRID * 16/8 1889. † 10/12 1889 (kikhosta)
HERMAN GOTTFRID * 28/9 1890. Emigr. t. N. Amerika 1893


—2A17—

13 LARS JONSSON-NORD, * 28/11 1839, s. t. bonden J. Larsson i Furuberg, Bjuråker. G. 31/3 1864. Bos. i Furuberg. Emigr. t. N. Amerika 1869.
8C1 MARGRETA ERSDOTTER – KAMÉL, * 26/7 1843, d. t. kolare E. Kamél i Furuberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1869.
CHRISTINA * 16/4 1864. Emigr. t. N. Amerika 1869.
JON ERIK * 11/1 1866. Emigr. t. N. Amerika 1869.

—2A18—

13 ERIK JONSSON-WÄSTLUND, * 6/1 1846, s. t. bonden J. Larsson i Furuberg, Bjuråker. G. 12/1 1868. Bos. i Furuberg. Emigr. t. N. Amerika 1868.
4C6 BRITA WEDMARK, * 10/2 1844, d. t. torp. P. Wedmark i Rantbacken, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.


—8A14—

(S20) PEHR PETTERSSON, * 21/2 1834 i Fryksände, Värml. G. 30/10 1865. Infl. fr. Hassela 1877. Torp. Bos. i Oxåsen, sen. i Furuberg, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1885.
8 ANNA MARGRETA BERG, * 2/2 1843, d. t. bruksarb. A. Berg Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1885.
ANNA BRITA * 22/11 1864. Emigr. t. N. Amerika 1882
MARIA MARGRETA * 21/8 1866. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANDERS PETER * 4/2 1872. Utfl. t. Hassela 1885
MINA MATHILDA. * 4/10 1874. Utfl. t. Hassela 1885
JOHANNA * 31/3 1877. Utfl. t. Hassela 1885
JOSEFINA * 6/1 1884. Utfl. t. Hassela 1885


—4C5—

2 JONAS WEDMARK * 23/3 1807, s. t. bonden J. Wedmark i Furuberg. G. 1826. Husman Furuberg. Utfl. t. Bergsjö 1870.
(X39) BRITA ERIKSDOTTER-ROLIN, * 1799 i Rogsta sn, Gävleb.
JOHAN *27/4 1827. † 3/7 1837
PEHR * 22/2 1830                                             8
ERIK * 4/2 1833. Emigr. t. N. Amerika 1858
JONAS * 8/10 1835. Utfl. t. Hassela 1856
ANNA * 2/7 1839                                              9
JOHANNES * 13/6 1842. † 21/6 1842


—4C7—

3 NILS ERIK WEDMARK, * 19/1 1829, s. t. husman J. Wedmark i Furuberg. G. 29/12 1867. Husman i Furuberg. † 11/4 1894 (lungsot).
29C4 ANNA MÄRTHA QVIST, * 26/12 1846, d. t. nybygg. A. Qvist i Källsjösjön, Bjuråker. † 14/11 1927.
ANDERS ERIK * 23/11 1865                               10
ANDERS * 4/4 1868. † 16/5 1868
ANNA HELENA * 22/7 1869                                 11
JOHAN * (17/11) 15/11 1871                              12
CHRISTINA KATRINA * 6/2 1875. Emigr. t. N. Amerika 1887
NILS PETTER * 16/8 1877                                  13
BRITA MARIA * 19/7 1880                                  16
INGRID MARTA * 15/8 1883                               3F23
KARL GUSTAF * 13/4 1886                                 14


—9C6—

4 NILS NILSSON-ÅSBERG, * 25/4 1829, s. t. nybygg. N. Eriksson i Furuberg 2, Bjuråker. G. 18/10 1853. Kol. i Furuberg. Emigr. t. N. Amerika 1856.
10C6 ANNA OLOFSDOTTER, * 6/6 1826, d. t. kol. O. Olofsson i Essjöbäckssåg, Bjuråker.
NILS * 14/6 1856. Emigr. t. N. Amerika 1856


—10C13—

11 PEHR BÄCKSTRÖM, * 4/9 1862, s. t. kol. P. Bäckström i Furuberg, Bjuråker. G. 13/10 1890. Kol. Bos. i Furuberg. Emigr. t. N. Amerika 1892.
29B3 ANNA MARIA JOHANSDOTTER, * 13/5 1869, d. t. bonden J. Johansson i Sniptorp s2, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892.
ANNA HELENA * 11/12 1890. Emigr. t. N. Amerika 1892


—24C5—

(X15) ERIK ANDERSSONNORELL, * 4/8 1837 i Hassela, Gävleb. G. 8/11 1862. Infl. 1867. Kol. Bos. i Furuberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1869.
1 KERSTIN PEHRSDOTTER, * 18/7 1843, d. t. torp. P. Dahl i Snipås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1869.
ANDERS * 7/7 1864. Emigr. t. N. Amerika 1869
PEHR * 29/9 1866. Emigr. t. N. Amerika 1869
MARGRETA CHRISTINA * 20/4 1869. Emigr. t. N. America 1869


—54E1—

(X15) ERIK FRANS, * 11/5 1816 i Hassela sn, Gävleb. Infl. 1862. G. 14/9 1839. Mjöln. i Furuberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(X3) MARGRETA JÖNSDOTTER, * 7/3 1814 i Bergsjö, Gävleb.
OLOF * 17/10 1839                                           2
HELENA MARGRETA * 19/6 1842                         3
HELENA * 25/10 1844

—54E2—

1 OLOF FRANS, * 17/10 1839, trol. s. t. mjöln. E. Frans i Furuberg, Bjuråker. G. 186.. Infl. 1864. Mjöln. i Furuberg. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(X3) CARIN ANDERSDOTTER, * 1/4 1837 i Bergsjö, Gävleb. Emigr. t. N. Amerika 1868.
GRETHA STINA * 28/8 1860. Emigr. t. N. Amerika, 1868
ERIC * 8/1 1862. Emigr. t. N. Amerika, 1868
ANDERS PETTER * 30/1 1864. Emigr. t. N. Amerika, 1868

—54E3—

(X15) LARS ERIK HELLSÉN, * 22/6 1841 i Hassela, Gävleb. G. 27/12 1863. Infl. t. Gnarp 1866. Husman i Furuberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1867.
1 MARGRETA ERSDOTTER FRANS, * 19/6 1842, trol. d. t. mjöln. E. Frans i Furuberg, Bjuråker.
ERIK ANDREAS * 8/2 1866

 

 

GRÖNDAL

—28—

12 PEHR ERIKSSONFRANK, * 17/1 1799, s. t. sold. E. Modd i Ängebo. G. 28/3 1830. Bruksnybygg. i Gröndal, (Brännås) Bjuråker. † 10/7 1872.
6H6 ELLA JONSDOTTER, * 30/11 1800, d. t. kol. J. Jonsson i Norrdala, Bjuråker. † 31/1 1880 (slag).
INGRID * 20/7 1830                                          19H10
JONAS »FRANK» * 17/3 1833. Emigr. t. N. Amerika 1886. † 17/7
1889
ERIK »FRANK» * 22/8 1836. Bonde i Ö. Hålsjö s 6, Norrbo. † 24/5
1903
GÖLIN * 4/2 1841. Utfl. t. Norrbo 1895. † 2/8 1915 

 

 

GÅRDSMYRA

—4D8—

7 JONAS PEHRSSON, * 9/6 1837, s. t. bonden P. Jonsson i Gårdsmyra 2, Bjuråker. G. 1863. Bonde i Gårdsmyra 1 (2). Emigr. t. N. Amerika 1868.
21H5 GERTRUD PEHRSDOTTER, * 30/10 1838, d. t. bonden P. Jonsson i Tomsjö 3, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
BRITA * 12/8 1866. Emigr. t. N. Amerika 1868


—37G1—

(S27) MARIA NILSDOTTER, * 10/1 1829 i Gunnarskog, Värml. Infl. 1883. Bos. i Gårdsjömyra, Bjuråker. Emigr. t. USA 19/11 1897.
KARL ANDERS * 3/12 1865                                 2
KRISTINA * 8/7 1868                                        3

—37G2—

1 KARL ANDERS ANDERSSON, * 3/12 1865 i (Gunnarskog, Värmland). Infl. fr. USA 1900. G. 8/7 1900. Arb. i Långmor, Bjuråker. Emigr. t. USA 1905.
13B9 BRITA HÄLL (SVED), * 19/9 1876, d. t. arb. J. Häll i V. Stråsjö, Bjuråker. Emigr. t. USA 1905.
MARIA KATRINA * 8/8 1903. † 11/6 1904

—37G3—

1 KRISTINA ANDERSDOTTER, * 8/7 1868 i Gårdsjömyra, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1893.
CARL JOHAN »LYCKANDER» * 18/12 1888. Emigr. t. N. Amerika 1893

 

 

HEDVIGSFORS 

—8A9—

(Y54) ANDERS JOHAN HÜBINETTE, * 31/7 1823. lnfl. fr. Torpshammar, Torps sn, V.-norrl., 1860. G. 1851. Anställd som mästersmed vid Hedvigsfors, Bjuråker. † 26/5 1902.
5 CATHARINA CHRISTINA BERG, * 22/10 1831, d. t. byggmäst. M. Berg i Strömbacka, Bjuråker. Infl. fr. Torps sn 1860. † 9/12 1918.
JOHAN ERIK * 31/1 1853. Emigr. t. N. Amerika 1879
ANNA MATHILDA * 22/1 1854                             24A21
BRITA ELISABETH * 2/4 1858                             13
CLAES VILHELM * 10/10 1861                             15
MARGRETHA CHRISTINA * 15/6 1865. Bos. i Moviken, Bjuråker
CATHRINA CHARLOTTA * 5/12 1868                     6C11


—25A12—

7 ANDERS TINGELÖF, * 17/1 1830, s. t. kol. J. Tingelöf i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 30/12 1855. Bruksarb. i Hedvigsfors. Emigr. t. N. Amerika 1867.
20D2 MARGTA ELISABET FORSLUND, * 24/10 1824, d. t. kol. A. Forslund i Hedvigsfors. Fosterd. t. smidesmäst. A. Nordholm i Hedvigsfors, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1862.
CATHARINA CHRISTINA * 16/10 1857. Emigr. t. N. Amerika 1862
JOHAN FREDRIK * 1/5 1859. Emigr. t. N. Amerika 1862
ANNA MATILDA * 1/11 1862. Emigr. t. N. Amerika 1862

—25A13—

7 NILS TINGELÖF, * 20/3 1836, s. t. kol. J. Tingelöf i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 1857. Bruksarb. i Hedvigsfors. Emigr. t. N. Amerika 1868.
34A8 ANNA BRITA SVEDSTRÖM, * 12/5 1834, d. t. skomak. A. Svedström i Gärde, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
ANDERS JOHAN * 3/10 1858. † 8/11 1864 (scharlakansfeber)
NILS FERDINAND * 3/4 1862. † 16/11 1864 (scharlakansfeber)
CHRISTINA CATHRINA * 7/8 1864. Emigr. t. N. Amerika 1868 


—42C5—

4 LARS PETRUS ÖSTERBERG, * 7/8 1839, s. t. rättare M. Österberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 1860. Bruksarb. Bos. i Hedvigsfors. Emigr. t. N. Amerika 1867.
(X33)1V15 KJERSTIN OLOFSDOTTER, * 26/12 1839, d. t. sold. O. Nordqvist i Avholm, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868
PEHR * 11/2 1861. Emigr. t. N. Amerika 1868
MATHIAS FREDRIK * 8/4 1864. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANNA CAROLINA * 23/3 1867. Emigr. t. N. Amerika 1868


—14H11—

6 JONAS TJERNELD, * 23/8 1846, s. t. arb. O. Tjerneld i Strömbacka. G. 8/7 1872. Skollär. Bos. i Hedvigsfors, Bjuråker. † 9/12 1876 (lungsot).
50A2 CHRISTINA CATHARINA HAMMAR, * 29/1 1850, d. t. mjöln. L. Fr. Hammar i Österbo, Bjuråker. Änka o. omg. † 21/1 1931.
(X41) JOHAN HEDMAN, * 24/11 1855 i Skog, Gävleb. Infl. 1888. G. 6/1 1889. Arb. Bos. i Österbo. † 2/8 1933.
FREDRIK JOEL »TJERNELD» * 27/6 1874. Emigr. t. N. Amerika 1892
JOHAN LAURENTIUS »HEDMAN» * 25/4 1880. Utfl. t. Göteborg 1915


—28H5—

1 TOBIAS FAGERSTRÖM, * 13/9 1831, s. t. mästersmed A. Fagerström i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 23/11 1856. Smed i Hedvigsfors. † 16/3 1875 (lunginflammation).
42C4 MARGRETA CATHARINA ÖSTERBERG, * 6/9 1837, d. t. rätt. M. Österberg i Hedvigsfors. † 4/3 1922.
CATHARINA MATHILDA * 29/11 1856. † 14/11 1885 (lungsot)
ANNA VILHELMINA * 6/4 1858. Utfl. t. Hudiksvall 1888
ANDERS FREDRIK * 7/3 1860. Emigr. t. N. Amerika 1882
MATHIAS REINHOLD * 13/6 1862. † 17/8 1867
GUSTAF VICTOR * 19/6 1865                              8
CHARLOTTA GUSTAFVA * 8/5 1868. Poststationsförest:a

 

 

HOLMBERG

—6E11—

6 OLOF JOHANSSONLUST, * 17/1 1822, s. t. torp. Joh. Olsson-Törn i Klovan. G. 1854. Torp. i Holmberg, Bjuråker. Emigr. (rymt) t. N. Amerika 1867.
30G5 CARIN LARSDOTTER, * 22/2 1827, d. t. bonden L. Jonsson V. Stråsjö 6, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
JOHAN * 6/1 1856. Emigr. t. N. Amerika 1868


—7F11—

5 PEHR LARSSON, * (22/5) 27/5 1860, s. t. bonden L. Jonsson i Tomsjö. G. 8/7 1888. Arb. Bos. i Näppänge. Utfl. t. Delsbo 1889. Sen. bonde i Holmberg 6, Bjuråker. Emigr. t. USA 1901. † 30/7 1937.
(X33)2Å14 KARIN JONSDOTTER, * 12/6 1865, d. t. bonden J. Jacobsson i Njuparne, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1901. Bos. i Nors. Värml. † 23/9 1938 enl. attest fr. Södertälje.
JONAS * 23/12 1888, † 7/1 1889
MARGTA KATRINA * 2/8 1894. Utfl. t. Högerud 1920

 

 

KÄLLSJÖBYGGET

—9A11—

4 ANDERS OLOF ABRAHAMSSON-GILL, * 17/1 1840, s. t. kol. A. Thomsson i Anderbo, Bjuråker. G. 10/12 1875. Nybygg. i Källsjöbygget, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892.
17A6 MARGRETA CHRISTINA ÅSLUND, * 11/8 1846, d. t. nybygg. E. Åslund i Källsjösjön, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1895. † 28/6 1924.
KARIN MARGRETA * 18/1 1867. † 2/11 1870 (brännskador)
ANNA CHRISTINA * 17/9 1869                            17
ABRAHAM * 16/5 1872. † 20/11 1875 (scharlakansfeber)
(ERIK) PEHR JOHAN * 18/2 1874. (Född i Lindbo). Emigr. t. N. Amerika
1892
ABRAHAM * 16/3 1876. † 21/6 1880 (drunknade brunn vid
gården)
ANDERS OLOF * 1/5 1878. Utfl. t. Hassela 1895
WILHELMINA * 27/5 1881. † 27/5 1889
NILS THEODOR * 9/11 1883. Utfl. t. Hassela 1895
ANNA MARIA ELISABETH * 21/2 1889


—62B2—

1 CARIN JONSDOTTER, * 23/6 1819, d. t. torp. J. Modig i Källsjösjön, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
BRITA »ERIKSDOTTER» * 30/8 1843                    (X33)9A33
CARIN »ERIKSDOTTER» * 10/10 1850. Emigr. t. N. Amerika 1866

—62B3—

1 JONAS JONSSON-FREDIN, * 19/3 1825, s. t. torp. J. Modig i Källsjösjön, Bjuråker. G. 2/10 1857. Torp. i Källsjösjön. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(Y36) MÄRTA CATHARINA ERIKSDOTTER, * 29/8 1831 i Nätra, V.- norrl. Emigr. t. N. Amerika 1868.
MÄRTHA BRITA * 10/7 1858. Emigr. t. N. Amerika 1868
LARS ERIK * 11/2 1861. † 16/4 1861
LARS ERIK * 22/11 1863. Emigr. t. N. Amerika 1868
JON GUSTAF * 10/9 1867. Emigr. t. N. Amerika 1868


—7F10—

5 LARS LARSSON, * 31/8 1857, s. t. bonden L. Jonsson i Tomsjö. G.13/5 1894. Nybygg. i Källsjösjön, Bjuråker. Emigr. t. USA 1910.
29C6 MARIA GLAD, * 1/6 1857, d. t. sold. A. Glad i Hedvigsfors. Änka e. nybygg. J. Qvist i Källsjösjön, Bjuråker. Emigr. t. USA 1910.
BRITA MARIA * 17/8 1896. † 25/9 1896
EMMA MARIA * 12/11 1897. Emigr. t. USA 1910

 

 

KÄLLVALLSMYRA

—45D2—

1 JOHAN ERIK WIBERG, * 20/3 1864, s. t. A. Wiberg i Ängesholm. G. 10/9 1894. Jordbr.-arb. i Källvallsmyran, Bjuråker. Emigr. t. USA 1900.
22B17 INGRID CATHRINA LARSDOTTER, * 13/1 1876, d. t. kol. L. Lundgren i Moräng, Bjuråker. Emigr. t. USA 1900.
HEDDA JOHANNA * 27/1 1895. Emigr. t. USA 1900
BEDA JOSEFINA * 1/1 1897. Emigr. t. USA 1900

 

 

KNALLBO

—45A16—

14 JONAS JONSSON-LARM, * 6/6 1828, s. t. sold. J. Larm i Tomsjö, Bjuråker. G. 28/9 1851. Änkl. o. omg. 28/4 1866. Husman i Knallbo, sen. sold. nr 131 vid Forsa komp., Häls. reg. Emigr. t. N. Amerika 1868
5E5 ANNA JONSDOTTER, * 4/11 1831, d. t. bonden J. Pålsson i Långmor, Bjuråker. † 16/10 1864 (scharlakansfeber)
26A15 ANNA OLOFSDOTTER, * 2/12 1827, d. t. kol. O. Hansson i Ängebo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868
JONAS * 23/11 1851. Emigr. t. N. Amerika 1871
ANNA * 5/8 1854. Emigr. t. N. Amerika 1868
KARIN * 28/12 1858. Emigr. t. N. Amerika 1868
PÅL * 11/12 1860. Emigr. t. N. Amerika 1871
KJERSTIN * 25/2 1863. Emigr. t. N. Amerika 1871
ELLA * 28/1 1868. Emigr. t. N. Amerika 1871

 

 

KLOVAN

—19B19—

7 OLOF OLSSON, * 22/2 1856, s. t. torp. O. Olofsson i Klovan, Bjuråker. G. 4/9 1881. Bos. i Klovan. Emigr. t. N. Amerika 1882.
12A7 CATHARINA MARGRETA TJERNELL, * 8/11 1849, d. t. sold. H. Tjernell i Suggback, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.

—53B1—

(S26) ANDERS HENRIKSSON TORÉN, * 1/10 1846 i Gräsmark, Värml. Infl. 1883. G. 9/6 1884. Arb. Bos. i Gröndal. Sen. landbonde i Klovan 4, Bjuråker. † 5/4 1920.
(S87) INGEBORG HENRIKSDOTTER, * 10/12 1851 i Östmark, Värml. Infl. fr. Lekvattnet, Värml., 1881. † 2/7 1913.
ANNA STINA * 6/8 1874                                     2
MARIA LOVISA * 27/6 1876. Emigr. t. N. Amerika 1896
KAROLINA * 1/1 1878                                        3
MATHILDA * 16/3 1879                                      4
JOHANNA * 27/12 1880                                     5
KARL TYCHO * 25/1 1883. Emigr. t. USA 1907
ANDERS GUSTAF * 10/9 1885. † 29/5 1902
EMMA FREDRIKA * 18/8 1887. Emigr. t. USA 1907
AUGUSTA * 1/1 1889                                        6
CHARLOTTA * 26/9 1890                                    7


—8F11—

9 NILS OLOF NILSSONGLAD, 3/4 1874, s. t. torp. N. Glad i Klovan, Bjuråker. G. 27/4 1902. Arb. i Klovan. Emigr. t. USA 1903.
35G34 BRITA ERSDOTTER, * 10/2 1879, d. t. arr. E. Jonsson Brännbo 3, Bjuråker. Emigr. t. USA 1903.
ANNA ALBERTINA KAROLINA * 15/2 1899. Emigr. t. USA 1909
JENNY KRISTINA * 7/9 1902. Emigr. t. USA 1903


—1G41—

29 ERIK LARSSONMODD, * 18/4 1834, s. t. torp. L. Modd i Klovan, Bjuråker. G. 1857. Torp. i Klovan. Emigr. t. N. Amerika 1871.
4E6 BRITA ANDERSDOTTER, * 19/3 1831, d. t. nämndeman A. Pehrsson i Ängebo 7, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1871.
LARS * 16/3 1863. Emigr. t. N. Amerika 1871


—16G8—

5B PEHR JONSSONFRANK, * 6/9 1832, s. t. torp. J. Pehrsson i Klovan, Bjuråker. G. 25/10 1865. Handl. i Klovan. † 30/5 1885 (lunginflammation).
1E18 BRITA ERSDOTTER, * 20/1 1841, d. t. sold. E. Hjelte i Ö. Stråsjö, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1886.
ANNA * 17/9 1867. † 17/6 1875 (scharlakansfeber)
CARIN * 26/3 1869. Emigr. t. N. Amerika 1887
BRITA * 3/10 1871. † 30/7 1875 (scharlakansfeber)
SIGRID * 9/12 1873. Emigr. t. N. Amerika, 1886
PEHR JOHAN * 25/3 1876. Utfl. t. Forsa sn 1894
BRITA * 5/4 1881. Emigr. t. N. Amerika 1886


—16G9—

5B LARS JONSSONFRID, * 17/7 1839, s. t. torp. J. Pehrsson i Klovan. G. 3/7 1880. Torp. i Klovan, sen. landbonde i Brättingberg, Bjuråker. † 10/9 1920.
41F9 BRITA SVENSDOTTERSJÖBERG, * 19/9 1850, d. t. torp. S. Sjöberg i Norrberg, Bjuråker. † 10/2 1918.
ANNA KRISTINA * 18/6 1877. Emigr. t. N. Amerika 1889
JONAS MAGNUS * 1/2 1880. † 21/6 1887 (drunknat)
BRITA * 18/12 1881. Utfl. t. Järvsö 1904
LARS VERNER * 17/8 1886. Utfl. t. Järvsö 1911
JONAS MAGNUS * 19/9 1887. † 1/3 1888
HILDA ELISABET * 10/2 1889. Emigr. t. N. Amerika 1914
DOTTER (odöpt) * 3/1 1892. † 3/1 1892
SIGNE ERIKA * 13/6 1897. † 23/6 1897

 

 

LÅNGMOR

—5E8—

5 PÅHL JONSSONLÖNN, * 9/5 1824, s. t. torp. J. Lindqvist i Långmor, »Lindqvists», Bjuråker. G. 17/6 1849. Landbonde Långmor. † 5/2 1903.
19B4 KJERSTIN HANSDOTTER, * 20/7 1828, d. t. torp. H. Hansson i Tallbacken, Bjuråker. † 16/6 1919.
ANNA * 20/9 1849. † 7/2 1874 (inflammation i underlivet)
HANS * 16/6 1851. † 18/4 1852
ELLA * 17/2 1853. † 22/3 1854 (smittkoppor)
ELLA * 16/1 1855                                             1G53
JONAS * 17/2 1858                                           11
KERSTIN * 3/6 1860                                          12
HANS * 24/8 1862. † 16/6 1863
HANS * 9/1 1865                                              13
CARIN * 2/3 1866. Emigr. t. N. Amerika 1893
PÅHL * 23/7 1868                                             14
BRITA * 1/10 1871                                            15E17


—37G2—

1 KARL ANDERS ANDERSSON, * 3/12 1865 i (Gunnarskog, Värmland). Infl. fr. USA 1900. G. 8/7 1900. Arb. i Långmor, Bjuråker. Emigr. t. USA 1905.
13B9 BRITA HÄLL (SVED), * 19/9 1876, d. t. arb. J. Häll i V. Stråsjö, Bjuråker. Emigr. t. USA 1905.
MARIA KATRINA * 8/8 1903. † 11/6 1904

 

 

LILLÖN 

—35G33—

21 JONAS JONSSON, * 11/7 1844, s. t. husman J. Pehrsson i Svedjorne. G. 17/10 1872. Bonde, sen. torp. i Lillön, Bjuråker. † 11/6 1911.
1G37 KJERSTIN LARSDOTTER, * 10/6 1851, d. t. torp. L. Jonsson i Lillön, Bjuråker. † 23/6 1926.
LARS * 26/10 1873. Emigr. t. USA 1903
JONAS * 28/5 1875                                           53

 

 

LIA

—44A3—

2 ERIK PEHRSSON-STAF, 26/12 1787, s. t. torp. P. Sten i Kölsjön, Hassela sn. G. 10/11 1811. Änkl. o. omg. 16/11 1834. Anst. som sold. nr 35 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Lia, Bjuråker. † 17/6 1847 (slag).
(X33)10Å6 MARGTA ERIKSDOTTER, * 5/12 1787, d. t. torp. E. Johansson i Norrbobyn, Norrbo. † 9/12 1833 (lungsot).
35G16 CARIN JONSDOTTER, * 8/3 1805, d. t. nybygg. J. Clementsson i Brännås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1866.
CARIN * 25/8 1813                                           7E38
PEHR * 15/8 1815                                             5
MARGTA * 24/6 1818                                        21D3
ELISABET * 14/7 1821                                       6
ERIK * 30/5 1823                                             7
JONAS * 30/12 1830                                         8
BRITA * 6/1 1838. † 14/2 1838
OLOF »STAF» * 9/2 1841. Emigr. t. N. Amerika 1866


—15B12—

8 NILS FORSELIUS, * 20/9 1849, s. t. husman C. Forselius i Svedjebo, Bjuråker. G. 15/12 1875. Änkl. o. omg. 12/2 1886. Arb. i Lia, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1893.
12E12 BRITA PEHRSDOTTER, * 4/2 1857, d. t. bonden P. Olofsson i Bricka 3, Bjuråker. † 23/6 1881 (barnsängsfeber).
1G61 CARIN PEHRSDOTTER, * 9/8 1861, d. t. husman P. Jonsson i Brännås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1893.
BRITA * 11/2 1876. † 21/3 1876 (bröstsjukdom)
KRISTINA * 17/6 1881. Emigr. t. N. Amerika 1893
PER * 27/3 1886. Emigr. t. N. Amerika 1893
ANNA BRITA * 16/11 1889. † 21/11 1892 (bröstsjukdom)
NILS * 13/5 1892. Emigr. t. N. Amerika 1893


—1E28—

(X8) GÖRAN RÖNN, * 17/8 1829. Infl. fr. Forsa. G. 1858. Anst. som sold. nr 117 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Lia, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
16 ELLA JONSDOTTER, * 7/7 1834, d. t. sold. J. Tång i Ö. Stråsjö, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
GÖLIN * 15/7 1858. Emigr. t. N. Amerika 1868
JONAS * 25/6 1863. Emigr. t. N. Amerika 1868


—8E4—

12E7 ANDERS LARSSON, * 1/1 1818, s. t. bonden L. Pehrsson i Lia 14, Bjuråker. G. 1839. Måg, kyrkvärd, nämndeman o. bonde i Lia 2 (3), »Erik-Pers» (hem. sk. t. 5 öresl.). † 19/10 1885 (lunginflammation).
3 KJERSTIN LARSDOTTER, * 21/5 1813, d. t. bonden L. Jonsson i Lia 2. † 13/8 1889 (kräfta).
BRITA * 28/9 1840                                            6F29
LARS * 26/4 1843                                             12E13
JONAS * 2/4 1845. Emigr. t. N. Amerika 1868
CARIN * 26/4 1846                                           25C29
PEHR * 16/4 1851. † 30/8 1852
KJERSTIN * 17/6 1856                                       5


—10E4—

2 JONAS OLOFSSON, * 11/10 1818, s. t. bonden O. Pehrsson i Lia 4, Bjuråker. G. 15/10 1854. Bonde i Lia (und. nr 4). Emigr. t. N. Amerika 1866
1E13 GÖLIN JONSDOTTER, * 11/9 1830, d. t. kol. J. Larsson i Bricka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1866
OLOF * 13/8 1855. Emigr. t. N. Amerika 1866
ANNA * 9/9 1861. † 3/1 1864 (strypsjuka)

—15E17—

13 EMIL KIHLGREN, * 27/9 1868, s. t. byggmäst. J. Kihlgren i Brättingberg. G. 12/5 1896. Byggn.-arb. i Lia 6, Bjuråker. Emigr. t. USA 1903.
5E8 BRITA LINDQVIST, * 1/10 1871, d. t. landbonde P. Lönn i Långmor, Bjuråker. † 19/5 1901.
JOHANNA KRISTINA * 22/6 1896. Emigr. t. USA 1903
HILDUR KAROLINA * 10/1 1900. Hembitr. i Änga, Bjuråker. † 24/12
1940


—6F29—

14 PEHR ERIKSSONLIF, * 26/8 1838, s. t. bonden E. Jonsson i Kyrkbyn 3. G. 186.. Sold. nr 123 vid Häls. reg. Bos. i Lia.. Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1867.
8E4 BRITA ANDERSDOTTER, * 28/9 1840, d. t. kyrkvärd. A. Larsson i Lia 2 (3). Emigr. t. N. Amerika 1867.
ERIK * 11/12 1860. Emigr. t. N. Amerika 1867
ANDERS * 16/11 1862                                       43
KJERSTIN * 27/3 1864. Emigr. t. N. Amerika 1867
PEHR * 15/4 1866. Emigr. t. N. Amerika 1867


—35G43—

26 SVEN AUGUST ENGLUND, * 23/8 1848 i Bergsjö, s. t. torp. E. Englund i Brättingberg. G. 27/8 1876. Arb. i Björsarv, sen. i Lia, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1889.
6B9 CARIN LARSDOTTER, * 6/7 1850, d. t. bonden L. Andersson i Björsarv under 5, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1889.
ERIK * 27/6 1877. (Emigr. 1889. Återkom 1896)    64
KARIN * 11/1 1879. Emigr. t. N. Amerika 1889
ANDERS * 25/5 1882. Emigr. t. N. Amerika 1889

 

 

LINNERÅSEN

—27D3—

1 PEHR PEHRSSON, * 18/1 1806, s. t. torp. P. Eriksson i Linneråsen, Bjuråker. G. 2/10 1831. Torp. i Linneråsen. † 24/5 1859 ( dödad av fallande träd under skogsarbete).
60F5 CHRISTINA ANDERSDOTTERSTOCKHAUS, * 27/7 1811, d. t. kol. A. Stockhaus i Furuberg, Bjuråker. † 25/10 1884.
ANNA MARIA * 6/6 1832. Utfl. t. Hög 1849
CATHARINA * 25/8 1835. Utfl. t. Hassela 1852
PEHR * 10/2 1839. Emigr. t. N. Amerika 1858
ANDERS * 21/3 1842                                         4
KJERSTIN * 4/3 1845. † 30/12 1845
CHRISTINA * 19/7 1847. Emigr. t. N. Amerika 1868
ERIK * 30/12 1852                                            5


—6F47—

31 ERIK LARSSONLING, * 18/2 1840, s. t. torp. L. Larsson i Linneråsen, Bjuråker. G. 14/11 1870. Kol. Bos. i Linneråsen. † 7/7 1926.
2A12 ANNA CHRISTINA OLSDOTTER, * 30/4 1851, d. t. kol. O. Larsson i Furuberg, Bjuråker. † 15/6 1932.
CHRISTINA CATHRINA * 10/2 1871                      62
ERIK OLOF * 21/8 1872                                     63
ANNA BRITA * 4/1 1874. † 21/11 1875 (scharlakansfeber)
LARS PETER * 19/12 1875. Emigr. t. USA 1893
JOHAN ALFRED * 20/4 1877. † 21/8 1895
ANNA BRITA * 17/8 1880. Sömmerska. Bos. i Bjuråker
EMMA MARGRETA * 6/2 1882. Emigr. t. USA 1903
JOHANNA * 2/3 1884. † 6/6 1891 (difteri)
EDLA MARIA * 17/7 1889. † 5/12 1893 (difteri)
FRIDA JOHANNA * 20/3 1892. Tjän. i Furuberg, Bjuråker

 

 

LINDBO

—2A21—

20 JOHAN PERSSON-LINDQVIST, * 9/10 1833, s. t. husman P. Bergström i Norrdala, Bjuråker. G. 23/6 1858. Änkl. o. omg. 28/11 1880. Kolare i Lindbo, Bjuråker. † 6/3 1922.
46A3 BRITA OLOFSDOTTER, * 9/3 1836, d. t. kolare O. Pehrsson i Lindbo, Bjuråker. † 26/1 1879 (lungsot).
35G22 BRITA LARSDOTTER, * 17/9 1847, d. t. bonden L. Eriksson i Trossnarv 1, Bjuråker. † 5/4 1921.
CARIN * 4/1 1859                                             (X33)1Å9
BRITA * 2/9 1861                                             30G23
CHRISTINA * 13/3 1863                                     47A16
OLOF, tv., 27/7 1866. † 29/3 1867 (svaghet)
PEHR, tv., 27/7 1866. † 25/4 1867
ANNA * 29/12 1867. † 16/8 1868 (kikhosta)
ANNA * 11/9 1869. Okänd vistelseort
PEHR * 19/5 (18/5) 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893
JOHANNES * 18/5 1875. Emigr. t. N. Amerika 1893
MARGRETA * 12/7 1877. † 12/11 1877 (bröstsjukdom)
LARS * 25/12 1881. † 8/1 1882 (förkylning vid dop)
LARS * 14/1 1883                                             23
MARGRETA * 5/7 1886. † 14/8 1886


—46A4—

(X26) NILS JOHANSSON-BERGSTRÖM, * 8/11 1801 i Jättendals sn, Gävleb. G. 29/11 1826. Bruksarb. i Lindbo, Bjuråker. Sen. utfl. o. bos. i Sjömyra, Delsbo. † 8/4 1881 (Ländsjö)
2 MARGTA PEHRSDOTTER, * 4/5 1807, d. t. kol. P. Eriksson i Lindbo. † 3/4 1861
MARGTA * 4/1 1827
BRITA ELISABET * 5/11 1828. † 16/1 1829 (konvulsioner)
JOHAN PETTER * 21/11 1829                              9
ELISABETH * 2/3 1832                                       26E6
HENRIK * 12/7 1837. Utfl. t. Harmånger
NILS ERIK * 1/1 1840                                        10
OLOF * 3/9 1841. Utfl. t. Harmånger (Notering)
JONAS * 21/7 1843. Emigr. t. N. Amerika 1870. (Notering)
MARGTA * 28/2 1847. † 9/3 1847
ANDERS * 8/1 1849. Emigr. t. N. Amerika 1868


—1Å9—

7 Johan Erik Andersson, *19/11 1856, s. t. kol. A. Lind i Lensjö, Bjuråker. G. 16/11 1879. Kol. Bos. i Lindbo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
(X4)2A21 Carin Johansdotter Lindqvist, *4/1 1859, d. t. kol. J. Lindqvist i Lindbo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika.
Anders Olof, *16/12 1879, † 31/12 1879 (bröstsjukdom)
Anders Olof Ernst, *2/3 1883. Emigr. t. N. Amerika

 

 

LENSJÖ

—37C5—

3 DANIEL JONSSONSTRID * 11/10 1850, s. t. kol. J. Andersson i Lensjö, Bjuråker. G. 28/4 1878. Arb. Bos. i Lensjö. Emigr. t. N. Amerika 1884
35G28 BRITA ERIKSDOTTER, * 15/3 1855, d. t. husman E. Gulich i Sniptjärn, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1884
JONAS ERIK * 7/12 1878. † 29/12 1878 (halssjukdom)
CLARA MARIA * 23/7 1880. Emigr. t. N. Amerika 1884
ERIK HILDING * 2/12 1882. Emigr. t. N. Amerika 1884


—16F1—

(X15) JONAS NILSSONHÄGG, * 14/11 1852 i Hassela, Gävleb. G. 30/4 1876. Infl. 1882.Kol. o. skogsarb. i Ländsjö, Bjuråker. † 13/12 1938
(X15) ANNA NORLING, * 18/3 1858 i Hassela, Gävleb. Infl. 1882. † 28/1 1928
JONAS ERIK * 23/5 1876. Utfl. t. Bergsjö 1908
NILS AXEL * 1/1 1880. Emigr. t. USA 1900
BRITA-CAJSA * 27/11 1882                                24B9
KARL JOHAN * 12/5 1885. Emigr. t. USA 1910
PER EMIL * 15/9 1886                                       2
AUGUST ALBERT * 18/9 1889. Emigr. t. USA 1909
FRIDA KRISTINA * 7/7 1892
LARS HILDING * 2/2 1895                                  3
GOSSEBARN * 17/2 1899. † 17/2 1899
ANNA ELVIRA * 18/5 1901                                  (X6)19T34


—26F4—

2 LARS DANIELSSONSPJUT, * 2/4 1835, s. t. kol. D. Spjut i Källvallsmyra. G. 17/6 1861. Kol. i Lendsjö, Bjuråker. 1875 bonde i Bondebo s2, Delsbo. † 13/11 1908.
46A3 KJERSTIN OLSDOTTER, * 6/7 1840, d. t. kol. O. Pehrsson i Lindbo, Bjuråker. † 16/8 1912.
ANNA * 1/8 1862                                              (X6)13J15
OLOF * 16/2 1865. G. 27/12 1899 o. utfl. t. Ljusdal
KARIN * 29/3 1866                                           (X6)42N28
LARs * 3/1 1868                                               5
DANIEL »DELIN» * 22/2 1870. Utfl. t. Sth. 1890
PEHR * 5/8 1872                                              6
KERSTIN * 4/10 1874. Emigr. t. N. Amerika 1893
JOHAN »STRIDLUND» * 22/6 1878. Utfl. t. Jukkasjärvi 1901
BRITA * 12/5 1880. Utfl. t. Sandarne 1902
JONAS * 14/2 1883. † 16/8 1885 (scharlakansfeber)


—1Å6—

(X6)19P7 Johan Olofsson Knif, *31/3 1807, s. t. bonden O. Johansson i Strandäng 1, Delsbo. Infl. 1831. G. 23/8 1833. Änkl. o. omg. 30/9 1866. Kol. Bos. i Lensjö, Bjuråker. † 20/10 1866 (förstoppning).
5 Kjerstin Andersdotter, *27/1 1812, d. t. sold. A. Fröjd i Frisbo, Bjuråker. † 20/2 1862.
(X4)19G7 Margta Ersdotter, *27/11 1815 i Lindbo, Bjuråker. † 15/1 1884 (magsår)
Olof »Blom», *30/12 1833. Sold. nr 34 vid Delsbo komp. Häls. reg.
† 6/1 1866.
Anders, *19/12 1834                                         7
Johan, *5/2 1837                                              8
Jonas »Sving», *30/3 1839. Emigr. t. N. Amerika 1882. † 20/9 1906.
Carin, *4/12 1841. Emigr. t. N. Amerika 1867.
Margta, *30/3 1844                                           14
Kristina, *26/12 1853                                        (X4)24B2
Erik, *5/8 1857, † 20/4 1858

 

 

LÅNGMOR 

—5E13—

8 HANS PÅLSSONLINDQVIST, * 9/1 1865, s. t. landbonde P. Lönn i Långmor, Bjuråker. G. 17/12 1893. Änkl. o. omg. 27/4 1913. Torp. i Långmor. † 4/4 1934.
7D5 BRITA HANSDOTTER, * 27/12 1873, d. t. torp. H. Nylander i Långede, Delsbo. † 1/10 1900.
(X33)3A58 KARIN ÖSTBERG, * 14/4 1877, d. t. bonden P. Östberg i Ängebo 5, Bjuråker. † 29/12 1924.
PER WILLEHAD * 8/11 1896                               19
PER FERDINAND * 22/3 1901. Emigr. t. USA 1925
HANS HJALMAR * 9/3 1906                                 20

 

 

MOVIKEN

—23B5—

4 ANDERS OLOF ANDERSSON-MODIN, * 9/5 1838, s. t. uppsättare A. Andersson i Moviken, Bjuråker. G. 25/5 1865. Masugnsarb. i Moviken. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(X33)13Å12 ANNA JONSDOTTER, * 17/12 1842, d. t. bonden J. Nordin i V. Norrbobyn 13, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
ANDERS * 11/5 1866. Emigr. t. N. Amerika 1868.


—12C3—

2 ANDERS OLOF WIKBERG, * 27/3 1838, s. t. uppsätt. J. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. G. 1859. Maskinist. Bos. i Moviken. † 6/3 1877 (vattusot).
39A6 CATHARINA MARGRETA IMBERG, * 22/2 1834, d. t. kol. J. Imberg i Frisbo, Bjuråker. † 28/2 1923.
JOHAN OLOF * 10/7 1860                                   6
PEHR ERIK * 22/7 1861                                     7
ANDERS GUSTAF * 25/8 1863. Utfl. t. Sth. 1885
CARL MATHIAS * 6/12 1864                               8
LARS FREDRIK * 3/2 1867. † 12/7 1890 (drunknat i N. Dellen)
CHRISTINA MATHILDA * 8/3 1869. Emigr. t. N. Amerika 1893
JONAS * 8/2 1870. † 8/5 1870
ANNA CATHRINA * 6/7 1871                               9
JOHANNA MARIA * 12/7 1873. † 6/10 1883 (hjärnhinneinflammation)
JONAS * 15/10 1874 10
NILS GERHARD * 12/1 1876. Utfl. t. Sth. 1896


—12C6—

3 JOHAN OLOF WIKBERG, * 10/7 1860, s. t. maskinist A. O. Wikberg i Moviken, Bjuråker. G. 28/1 1883. Ångbåtsmaskinist. Bos. i Moviken. (Vist. i Norrbo 1891-1908.) † 7/2 1944.
(X33)22Y11 CARIN NORLING, * 3/8 1855, d. t. sold. A. Norling i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 19/4 1924.
ANNA KATRINA * 22/11 1883                              (X6)21L11
INGA KRISTINA KAROLINA * 20/5 1886. Utfl. t. Järvsö 1907
ANDERS OLOF * 15/9 1888. Utfl. t. Rödön, Jämtl. 1905
NANNY ELISABET * 1/6 1891                              (X33)9V32
VIKTOR GOTTFRID * 5/5 1894. Emigr. t. USA 1914
JOHAN EDVIN * 13/9 1898                                 12


—14C3—

2 JOHAN ERIK MODIG, * 31/7 1823, s. t. arb. E. Modig i Moviken, Bjuråker. Arb. i Moviken. † 10/1 1872.
5A20 ANNA BRITA SJÖHOLM, * 13/9 1830, d. t. masmäst. A. Sjöholm i Moviken. Emigr. t. N. Amerika 1879.
ANDERS OLOF * 10/1 1850                                 5
CATHARINA CHRISTINA * 14/4 1852                    30A20
JOHAN ERIK * 27/12 1855
Anna Charlotta * 15/9 1858. Utfl. t. Hudiksvall 1878
CARL * 7/2 1867. Emigr. t. N. Amerika 1879

—14C4—

2 ANDERS MODIG, * 21/2 1836, s. t. arb. E. Modig i Moviken, Bjuråker. G. 185.. Arb. Bos. i Moviken. † 3/10 1863.
5F7 KARIN PEHRSDOTTERENGLUND, * 20/2 1835, d. t. torp. P. Englund i Våtmor, Bjuråker. Änka o. omg.                                                (X33)14Y19
MARIA ELISABET * 15/9 1858
PEHR ERIK * 11/10 1860. Emigr. t. N. Amerika 1887
ANNA CATHARINA * 23/2 1863. Utfl. t. Hudiksvall 1880

—14C5—

3 ANDERS OLOF MODIG, * 10/1 1850, s. t. arb. J. E. Modig i Moviken, Bjuråker. G. 18/5 1876. Arb. Bos. i Moviken. Emigr. t. N. Amerika 1880.
47A9 MARGRETA JONSDOTTER, * 24/4 1854, d. t. kol. J. Larsson i Anderbo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika.
JOHAN OLOF * 14/2 1877. † 19/2 1877 (magplågor)


—15C3—

1 LARS ERIK JONSSONMÖLLER, * 21/9 1839, s. t. arb. J. Sundström i Moviken, Bjuråker. G. 2/1 1865. Arb. i Moviken. Emigr. t. N. Amerika 1868.
8A8 BRITA CHRISTINA BERG, * 7/3 1841, d. t. arb. A. Berg i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
ANDERS OLOF * 3/2 1866. Emigr. t. N. Amerika 1868


—29C5—

(X27) JOHAN ÅSTRÖM, * 27/4 1816. Infl. fr. Ljusdal 1868. Korp. vid Häls. reg. Bos. i Anderbo, Hotta i Moviken, Bjuråker. † 28/10 1900.
2 MARGTA ANDERSDOTTER, * 12/4 1822, d. t. torp. A. Bröms i Källsjösjön, Bjuråker. † 16/11 1904.
ANDERS OLOF * 31/5 1845                                 13
JOHAN * 5/11 1847. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANNA HELENA * 29/8 1852                                 7
PEHR ERIK * 13/2 1858                                     8
CARL * 16/9 1861.  Emigr. t. N. Amerika 1882


—29C7—

(W19) OLOF PETTERSSON, * 9/4 1856 i Leksand, Kopp. G. 7/4 1878. Infl. fr. Njutånger 1888. Bruksarb. Bos. i Moviken (Hotta), Bjuråker. † 17/10 1920.
5 ANNA HELENA ÅSTRÖM, * 29/8 1852, d. t. korp. J. Åström i Anderbo, Bjuråker. † 9/10 1937.
SELMA ADOLFINA * 29/3 1874. † 10/3 1875 (scharlakansfeber)
KARL ALBIN * 20/6 1878. Emigr. t. USA 1903
PER JOHAN INGEMAR * 3/10 1879. Emigr. t. USA 1903
ANTON GOTTFRID * 17/1 1882. Utfl. 1917
HULDA MARGRETA * 3/8 1884 g.med Per From      (X33)7Å34
FRANS OSKAR * 1/6 1886. Emigr. t. USA 1905
HELGA HELENA, tv., * 4/5 1889                          10
ANNA ELVIRA, tv., * 4/5 1889. Utfl. t. Hudiksvall 1914
OLOF ELFRID * 29/3 1891. Emigr. t. USA 1910
EMMA MARIA * 2/2 1895. Emigr. t. USA 1913
LARS ALBERT * 13/8 1897. Skogsarb. i Bjuråker


—29C13—

5 ANDERS OLOF ÅSTRÖM, * 31/5 1845, trol. s. t. korp. J. Åström i Anderbo. G. 23/11 1866. Bruksarb. Bos. i Moviken, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1873
5F7 ANNA BRITA ENGLUND, * 14/4 1840, d. t. torp. P. Englund i Våtmor, Bjuråker. Utfl. t. Njutånger 1873
MARIA MARGARETA * 5/12 1867. Utfl. t. Njutånger 1873
ANNA BRITA * 21/3 1871. Emigr. t. N. Amerika 1892


—35E1—

(Y4) JONAS NORDIN, * 30/1 1827 i Attmar, V.-norrl. G. 1855. Infl. 1869. Bruksarb. i Moviken, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
I INGRID CAJSA HULTGREN, * 19/4 1828, d. t. kol. K. Fr. Hultgren i Attmar, V.-norrl. † 9/7 1885 (kräfta).
GRETA-LISA * 24/11 1856                                  32D2
CARL PETER * 18/11 1859                                  2
GUNILLA JOSEFINA * 4/10 1862

—35E2—

1 CARL PETER NORDIN, * 18/11 1859, s. t. arb. J. Nordin i Moviken, Bjuråker. G. 4/7 1886. Arb. Bos. i Moviken. Emigr. t. N. Amerika 1888.
30A18 ANNA BRITA ÄRFSTRÖM, * 3/12 1865, d. t. smeden A. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1888.
KARL GOTTFRID * 20/8 1886. Emigr. t. N. Amerika 1888


—35G47—

28 ANDERS ERSSONÅSELL, * 11/4 1858, s. t. husman E. Andersson i Sniptjärn. G. 8/4 1883. Bruksarb. i Skärås, sen. i Moviken, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892.
21E8 MARIA CHRISTINA CARLSTRÖM, * 23/3 1866 i Skärås, Bjuråker. Utfl. t. Forsa 1895.
ANTON FREDRIK BERNHARD * 19/4 1884. Utfl. t. Forsa 1895
ANDERS OLOF EDVIN * 14/6 1886.
MARIA TERESIA * 17/4 1894.


—17K11—

5 Anders Jonsson, * 4/8 1788, s. t. husman J. Jacobsson i Näsbyn, Delsbo. G. 18/5 1818. Änkl. o. omg. 10/2 1833. Malmfatare i Moviken, Bjuråker. † 26/12 1853.
(X4)7F2 Brita Larsdotter, * 14/11 1780, d. t. landbonden L. Larsson i Skärås, Bjuråker. † 30/6 1832 (lungsot).
(X4)40C3 Anna Christina Lång, * 15/6 1806 i Strömbacka, Bjuråker.
† 15/8 1876 (ålder).
Christina Erika * 13/8 1826 (styvd.)                     (X4)23H13
Johan * 25/6 1829 (styvs.)                                 19
Anders Fredrik * 17/11 1833                               20
Jonas * 21/9 1836. Utfl. t. Härnösand 1862
Anna Brita * 2/5 1839                                        (X33)9V15
Lars Erik * 12/5 1842. Emigr. t. N. Amerika 1868
Carl »Stolt», * 11/12 1843. Utfl. t. Medelpad 1865
Pehr Olof * 3/6 1846. Skomak. Utfl. t. Hudiksvall 1866


—8T11—

21A2 Jonas Andersson-Friberg, * 25/12 1825, s. t. kol. A. Pihl i Njupan. G. 1857. Sold. vid Järvsö komp., Häls. reg. Bos. i Frisbo, sen. dagakarl. Bos. i Moviken, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
6 Carin Christina Jonsdotter, * 12/11 1826, styvd. t. bonden O. Olsson i Ö. Norrbobyn, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
Catharina Christina * 25/11 1857. Emigr. t. N. Amerika 1868
Brita Margreta * 25/11 1860. Emigr. t. N. Amerika 1868
Anna Maria * 14/12 1864. Emigr. t. N. Amerika 1868

 

 

MORÄNG

—22B17—

10 LARS LARSSON-LUNDGREN, * 2/4 1843, s. t. kol. L. Olofsson i Norrdala, Bjuråker. G. 27/12 1868. Kol. i Moräng, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika.
(X3) JOHANNA JOHANSDOTTER-BROSTEN, * 3/11 1846 i Bergsjö. Emigr. t. USA 1903.
LARS JOHAN * 8/6 1869. Utfl. t. Hassela 1888
ANNA BRITA * 26/3 1871. Utfl. t. Hassela 1886
JULIANA MATILDA * 8/1 1875                             21A11
INGRID CATHRINA * 13/1 1876                           45D2
JONAS OLOF * 9/5 1878. † 26/1 1879 (bröstsjukdom)
JOHANNA JOSEFINA * 1/3 1880. Utfl. t. Bergsjö 1897
JONAS OLOF * 13/11 1881. Emigr. t. USA 1903

 

 

MON

—24D6—

3 PEHR OLOF PEHRSSONFREDLUND, * 20/4 1845, s. t. husman P. Johansson i Nipen. G. 29/3 1869. Bonde i Mon, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1879.
24A13 INGA CHRISTINA FRIDSTRÖM, * 7/8 1844, d. t. kol. J. Fridström i Aggtjärn, Bjuråker. † 22/11 1873 (lungsot, nervfeber).
(AC20) ANNA ERIANA FÄLLMAN, * 30/10 1849 i Skellefteå, Vb. Emigr. t. N. Amerika 1879.
PEHR ERIK * 15/8 1867. Emigr. t. N. Amerika 1879
INGA MATHILDA * 12/11 1871. † 30/6 1872
OLOF AUGUST THEODOR * 7/1 1876. Emigr. t. N. Amerika 1879
ANNA LENA * 14/7 1878. † 9/11 1878 (eng. sjukan, konvulsioner)


—21E2—

(T24) JOHAN JONSSONBAST, * . /6 1774 i Hjulsjö sn, Ör. Infl. fr. Enånger. G. 1799. Änkl. o. omg. 1/11 1840. Bonde i Mon 1, Bjuråker. † 19/10 1856 (ålder).
1 GRETA NILSDOTTER, * . /6 1774, d. t. bergsman N. Hansson i Hjulsjö sn, Ör. † 6/3 1839 (nervfeber).
40A6 CARIN PEHRSDOTTER, * 17/6 1790, d. t. husman P. Jonsson i Västansjö, Bjuråker. Änka e. bonden E. Andersson i Mon, Bjuråker. † 13/3 1857 (bröstfeber).
ANNA CHRISTINA * 12/3 1799                            (X6)7N6
JONAS * 26/10 1800                                         3
MARIA ELISABET * 21/12 1801                           4
NILS * 12/4 1803. † 12/6 1803
MARGRETA * 26/4 1805                                     5
CARIN * 30/11 1806                                          6
ERIC * 2/4 1808. † 26/8 1808 (blodsjukdom)
HELENA * 15/7 1809. † 19/3 1810 (tandslag)
BRITA HELENA * 1/9 1810                                  24D3
JOHAN * 21/8 1812. Emigr. t. N. Amerika 1870
ERIK * 16/7 1815                                             7

 


NÄPPÄNGE

—35G84—

82 LARS OLOF LARSSON, * 4/7 1870, s. t. kol. L. O. Nilsson i Furuberg. G. 1/10 1901. Kol. Bos. i Näppänge, Bjuråker. Emigr. t. USA 1910.
24H11 KRISTINA CHARLOTTA HEDLUND, * 5/5 1880, d. t. arb. N Hedlund i Österbo, Bjuråker. Emigr. t. USA 1910.
MELINDA KRISTINA * 7/2 1901. † 17/3 1902
NILS ALGOT * 29/12 1902. Emigr. t. USA 1910
LARS ALBIN * 24/12 1903. Emigr. t. USA 1910
HILDA MARGRETA * 29/8 1905. Emigr. t. USA 1910
PER WILHELM * 25/11 1906. Emigr. t. USA 1910
HILMA KRISTINA * 16/5 1908. Emigr. t. USA 1910
LILLY VILHELMINA * 18/11 1909. Emigr. t. USA 1910

 

 

NORRDALA

—2A20—

(W29) PEHR BERGSTRÖM,* 1/4 1800 i Rättviks sn, Kopp. G. 1830. Änkl. o. omg. 186. . Husman. Bos. i Avholm, Bjuråker, sen. i Norrdala, Bjuråker. † 5/10 1893 (ålder).
19 CARIN LARSDOTTER, * 18/11 1805, styvd. t. husman L. Johansson i Furuberg, Bjuråker. † 15/4 1859 (långvarig sjukdom).
15B14 ANNA ELISABETH FORSELIUS, * 7/11 1810, d. t. smed N. Forselius i Norrdala, Bjuråker. (Infl. fr. Torp 1856.) † 12/12 1871.
INGA CATHARINA * 15/5 1830                            35G39
JOHAN * 9/10 1833                                           21
PEHR * 17/11 1835                                           22
ANNA CHRISTINA * 28/5 1839                            35G35
JONAS * 24/2 1842. Emigr. t. N. Amerika 1868


—6F18—

10 PÅHL PÅHLSSON, * 22/1 1823, s. t. kol. P. Sköld i Norrdala. G. 1851. Kol. Bos. i Österbo, sen. i Norrdala, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
1B8 ANNA JONSDOTTER, * 18/8 1830, d. t. sold. J. Skog i Tomsjö, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
PÅL * 26/8 1856. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANNA * 19/5 1865. Emigr. t. N. Amerika 1868


—23H18—

15 JOHAN ANDERSSONHJELTE, * (15/4) 6/8 1850, s. t. kol. A. Johansson i Moräng, Bjuråker. G. 20/12 1874. Kol. i Norrdala Bjuråker. † 5/3 1925.
(X15) LENAKAJSA OLSDOTTER, * 4/9 1856 i Hassela, Gävleb. † 8/3 1932.
ANDERS OLOF * 30/3 1875                                21
KRISTINA * 7/2 1878                                        7A9
JOHANNA * 10/1 1880                                       22
JOHAN ALFRED * 27/3 1882. Emigr. t. USA 1917
HANS ERIK * 8/10 1885. Emigr. t. USA 1918
SIGNE KATRINA * 22/12 1888                            6D30
ANNA OLIVIA * 16/5 1892                                  24H15
PER OSSIAN * 3/3 1896. Emigr. t. USA 1914
LARS EMIL * 20/2 1898. † 3/3 1898


—23H21—

18 ANDERS OLOF HJELTE, * 30/3 1875, s. t. kol. J. Hjelte i Norrdala. G. 14/10 1896. Torp. i Norrdala (Änga 15), Bjuråker. Emigr. t. USA 1914. † 1941 i Kanada.
31G5 ANNA LARSDOTTER, * 14/1 1869, d. t. bonden L. Olsson i Änga 15, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1918.
JOHAN ALBERT * 5/7 1897                                 25
GERTRUD KRISTINA * 8/8 1899. † 14/6 1902
MÄRTA ELINA * 14/4 1901. Utfl. t. Delsbo 1918

 

 

NORRBERG

—1B21—

15 ANDERS OLSSON, * 7/1 1870, s. t. bonden O. Larsson i Berge 1, Bjuråker. G. 31/12 1893. Torp. i Norrberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1896
16G12 BRITA OLSDOTTER, * 12/6 1865, d. t. bonden O. Larsson i Ö. Stråsjö 12, Bjuråker.
ANNA * 7/7 1894                                              7D9
OLOF * 16/12 1895. † 26/7 1899

 

 

NIPEN 

—22A5—

2 DANIEL NILSSON, * 16/2 1812, s. t. skomak. N. Danielsson i Nipen, Bjuråker. G. 19/4 1833. Kol. Bos. i Fönebo, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1850.
29A7 MARGRETA ELISABETH MALMGREN, * 24/9 1812, d. t. skrädd. A. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1850.
CATHARINA HELENA * 5/3 1834. Emigr. t. N. Amerika 1850
MARGRETA ELISABETH * 25/8 1836. † 28/11 1836 (kikhosta)
MARGRETA CHRISTINA * 6/3 1840. Emigr. t. N. Amerika 1850
ULRICA ELISABETH * 17/11 1843. Emigr. t. N. Amerika 1850


—24D3—

1 PEHR JOHANSSON, * 1/3 1773, s. t. sold. J. Björn i Frisbo. G. 11/11 1798. Änkl. o. omg. 28/10 1833. Husman i Nipen, Bjuråker. † 6/5 1858 (ålder).
4H8 GERTRUD OLOFSDOTTER, * 30/8 1760, d. t. torp. O. Olsson i Avholm, Bjuråker. † 28/10 1829 (ålder).
21E2 BRITA HELENA JOHANSDOTTER, * 1/8 1810, d. t. bonden J. Bast i Mon 1, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
ERIC * 20/9 1831. † 17/1 1832 (förkylning)
JOHAN ERIK * 5/8 1834. † 30/1 1845
INGRID * 24/9 1838                                          39A20
PEHR OLOF * 20/4 1845                                     6

 

 

OXÅSEN

—56B6—

3 HEDDA BRITA BYLUND, * 9/3 1856, d. t. torp. P. Bylund i Oxåsen, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 16/5 1892.
PER AUGUST * 9/2 1879. Emigr. t. N. Amerika 1896. Åter 3/9 1913
JOHAN ARON * 24/6 1883. † 22/10 1886 i Kalvhaga


—24C4—

1 PEHR PEHRSSONRAPP, * 30/8 1829, s. t. torp. P. Dahl i Snipås, Bjuråker, G. 1863. Torp. i Oxås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868
4C2 BRITA WEDMARK * 28/5 1809, d. t. bonden J. Wedmark i Furuberg, Bjuråker. † 19/1 1890.


—1G33—

(X15) OLOF JONSSONLOO, * 12/3 1823 i Hassela, Gävleb. G. 16/11 1849. Torp. i Oxåsen, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1858.
17 MARGTA PÅHLSDOTTER, * 1/4 1827, d. t. kol. P. Ericsson i Sniptorp, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1858.
BRITA * 5/3 1850. Emigr. t. N. Amerika 1858

 

 

RANTBACKEN

—4C6—

2 PEHR WEDMARK, * 21/9 1812, s. t. bonden J. Wedmark i Furuberg. G. 26/12 1838. Torp. i Rantbacken, Bjuråker. † 1/4 1856 (bröstsjukdom).
2A9 CARIN LARSDOTTER, * 6/9 1812, d. t. kol. L. Jonsson i Furuberg. † 30/8 1847.
LARS * 4/3 1836. Utfl. t. Hassela 1855
JOHAN *27/2 1839. Utfl. t. Hassela 1856
PEHR * 3/11 1841. Emigr. t. N. Amerika 1858
BRITA * 10/2 1844                                            2A18

 

 

RÖDKULLEN

—9F7—

4 MATTS MATTSSON, * 3/8 1833, s. t. kol. M. Mattsson i Rökullen 1, Bjuråker. G. 6/5 1866. Kol. Bos. i Rökullen. Emigr. t. N. Amerika 1868.
5H9 CARIN OLOFSDOTTER, * 22/10 1835, d. t. bonden O. Pehrsson i Västansjö 8, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
CHRISTINA * 13/2 1867. Emigr. t. N. Amerika 1868
OLOF * 9/3 1868. Emigr. t. N. Amerika 1868

—9F8—

4 JOHAN MATSSONRÖNNQVIST, * 24/9 1835, s. t. kol. M. Mattsson i Rökullen. G. 25/6 1863. Kol. i Rökullen, sen. i Sylkvarn, Bjuråker. † 1/2 1926.
48D3 ANNA JONSDOTTER, * 5/6 1836, d. t. landbonden J. Hansson i Vedmyra 2. † 14/12 1919.
MATHIAS * 23/2 1864. Emigr. t. N. Amerika 1883
BRITA * 15/6 1865. Utfl. t. Hassela 1886
JONAS * 5/3 1869                                             13
JOHANNES * 5/10 1871                                     14
ANNA * 11/311873                                           (X33)1Z20
CHRISTINA * 11/6 1875. Utfl. t. Bergsjö 1894
KARIN * 27/4 1878                                           5D45

 

 

SYLKVARN = SKÄRÅS

—46A8—

2 NILS PEHRSSON-BERGSTRÖM, * 3/2 1829, s. t. kol. P. Eriksson i Lindbo, Bjuråker. G. 1853. Kol. i Sylqvarn, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1867.
34D2 BRITA PEHRSDOTTER, * 12/3 1833, d. t. kol. P. Eriksson i Sylqvarn. Emigr. t. N. Amerika 1867.
PEHR ERIK »JONSSON» * 4/4 1851. Emigr. t. N. Amerika 1867
KJERSTIN * 9/6 1854. † 28/6 1854
KJERSTIN * 12/10 1856. † 25/7 1857 (rödsot)
ERIK * 14/1 1858. † 15/4 1858
CHRISTINA * 18/5 1860. † 29/4 1865 (scharlakansfeber)
NILS * 17/12 1862. † 26/12 1862
CAJSA-GRETA * 11/3 1865. Emigr. t. N. Amerika 1867

 

 

SUBBACK

—30G12—

6 OLOF JONSSONSTAF, * 19/2 1817, s. t. bonden J. Jonsson i Lia. G. 1840. Sold. nr 35 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Svedjebo, sen. kyrkvakt, bos. i Suggback, Bjuråker. † 3/7 1898.
14E7 BRITA OLOFSDOTTER, * 15/1 1803, d. t. husman O. Pehrsson i Ramsjö, Bjuråker. † 13/12 1885 (gikt).
CARIN * 31/8 1841                                           10C21
ANNA * 3/4 1846. Emigr. t. N. Amerika 1868

 

 

STORMYRA = STORÅSMYRA

—21C4—

2 JOHAN PETER NORDBERGÖSTERBERG, * 22/9 1841, s. t. torp. J. E. Nordberg i Storåsmyra, Bjuråker. G. 8/11 1864. Husman i Stormyra, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
(X3) CATHARINA HANSDOTTER FRÖJD, * 16/6 1830 i Bergsjö sn, Gävleb. Emigr. t. N. Ameika 1868.
ANNA CATHRINA * 6/10 1865. Emigr. t. N. Amerika 1868
MARIA ELISABETH * 18/11 1867. Emigr. t. N. Amerika 1868

—21C5—

2 ERIK OLOF NORBERG, * 2/3 1845, s. t. J. E. Nordberg i Storåsmyra, Bjuråker. G. 23/6 1872. Arb. Bos. i Storåsmyra. Emigr. t. N. Amerika 1882.
(X27) ANNA OLSDOTTER, * 6/7 1842 i Ljusdal sn, Gävleb. Emigr. t. N. Amerika 1882.
ANNA BRITA * 5/9 1872. Emigr. t. N. Amerika 1882
EMMA CHRISTINA * 28/10 1874. Emigr. t. N. Amerika 1882
KAROLINA WILHELMINA * 6/3 1877. Emigr. t. N. Amerika 1882
MARIA ELISABETH * 23/5 1880. Emigr. t. N. Amerika 1882

 

 

STORÅSEN

—6E15—

9 MARGTA PEHRSDOTTER, * 19/6 1830, d. t. torp. P. Olofsson N. Storåsen, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1860.
PEHR * 16/12 1852. Emigr. t. N. Amerika 1860


—6E17—

12 NILS OLSSON, * 14/5 1847, s. t. husman O. Nilsson i N. Storåsen, Bjuråker. G. 30/7 1875. Arb. Bos. i N. Storås. † 15/3 1932.
(X6)17K20 CHRISTINA CATHRINA NORIN, * 15/7 1858, d. t. torp. A. F. Norin i Ö. Storås.
GERTRUD ANDREETTE * 23/5 1875                      23
ANDERS OLOF * 30/6 1877. Emigr. t. N. Amerika 1892
PER ERIK * 18/5 1881                                       24
NILS FREDRIK * 10/1 1885
BRITA AUGUSTA * 20/7 1890                              (X6)17K33
SELMA KRISTINA * 1/6 1896                              (X6)1L61
GOSSEBARN * 2/4 1903. † 2/4 1903

 

 

SNIPTORP

—10C5—

3 LARS OLOFSSON, * 6/4 1793, s. t. kol. O. Johansson, Essjöbäckssåg, Bjuråker. G. 1819. Kol. Bos. i Sniptorp, Bjuråker. † 15/1 1844 (bröstfeber).
60F5 CATHARINA MARGRETA STOCKHAUS, * 16/10 1797, d. t. kol. A. Stockhaus i Furuberg, Bjuråker. † 9/11 1865 (slag).
ANDERS * 8/12 1820                                         8
ANNA MARIA * 7/6 1824                                    9
CATHARINA CHRISTINA * 6/5 1827                     23H16
MARGTA ELISATBETH * 31/12 1829. Utfl. t. Hassela 1845
BRITA * 28/12 1827. Emigr. t. N. Amerika 1861


—10C8—

5 ANDERS LARSSON, * 8/12 1820, s. t. kol. L. Olofsson i Sniptorp, Bjuråker. G. 25/6 1846. Kol. i Sniptorp. Emigr. t. N. Amerika 1850.
(X15) KJERSTIN MARCUSDOTTER, * 1/12 1823 i Hassela sn, Gävleb. Emigr. t. N. Amerika 1850.
LARS * 16/9 1848. Emigr. t. N. Amerika 1850


—1G17—

7 PÅHL ERICSSON, * 11/8 1794, s. t. bonden E. Pehrsson i Sniptorp 1, Bjuråker. G. 3 ggr. Kol. o. husman i Sniptorp. † 20/11 1877 (lungsot).
(X15) CHERSTIN OLSDOTTER, * 11/8 1794 i Hassela. G. 4/12 1821. † 12/4 1825 (håll o. stygn).
(X15) BRITA PEHRSDOTTER, * 2/2 1796 i Hassela. G. 29/3 1826. † 3/2 1832 (barnsbörd).
7A2 BRITA ERIKSDOTTER, * 15/4 1807, d. t. torp. E. Andersson i Oxåsen, Bjuråker. G. 8/11 1832. Änka 1877. Utfl. t. Hassela sn 1881.
VENDELA * 11/8 1823. † 31/12 1830 (kikhosta)
MARGTA * 1/4 1827                                          33
CHRISTINA * 24/12 1829. † 31/12 1830 (kikhosta)
ERIC * 10/1 1834. † 16/3 1834 (slag)
ANNA * 15/12 1837                                           34
ERIK »SAHLIN» * 30/12 1844. Emigr. t. N. Amerika 1866

 

 

STÅLÄNG

—6F26—

14 JONAS ERIKSSON, * 6/2 1830, s. t. bonden E. Jonsson i Kyrkbyn. G. 15/10 1865. Torp. i Ståläng, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1866.
4E6 SIGRID ANDERSDOTTER, * 5/2 1836, d. t. nämndeman A. Pehrsson i Ängebo 7, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1866.


—15H8—

4 JONAS PEHRSSONWALLSTRÖM, * 17/6 1826, s. t. bonden P. Olofsson i Änga 5. G. 7/3 1852. Torp. i Ängebo, sen. i Ståläng, Bjuråker. † 25/1 1907.
25C14 MARGTA PEHRSDOTTER, * 11/8 1824, d. t. bonden P. Hansson i Ängebo. † 1/7 1906.
PEHR * 31/5 1852                                             10
KARIN * 13/11 1854. Bos. i Ängebo. † 15/4 1941
KJERSTIN * 12/10 1857                                     9B12
MARGTHA * 9/1 1861                                        11
JONAS * 26/6 1864. Emigr. t. N. Amerika 1888
NILS * 26/10 1868                                            12

 

 

SPÅNGMYRA

—4G9—

16G4 PEHR PEHRSSON, * 2/9 1795, s. t. bonden P. Erichsson i Stråsjö. G. 28/10 1821. Måg o. bonde i Spångmyra 4, »Finn», Bjuråker. (Hem. sk. t. 4 öresl. o. 14 pngl.) † 18/3 1879 (vattusot).
7 CARIN JONSDOTTER, * 7/10 1794, d. t. bonden J. Jonsson i Spångmyra, Bjuråker. † 13/5 1841 (gastrisk feber).
ANNA * 28/11 1822. † 1/2 1823 (bölder)
ANNA * 8/12 1823                                            (X6)33P6
CARIN * 22/11 1825. † 9/12 1825 (kikhosta)
JONAS * 29/2 1828                                           11
CARIN * 20/7 1831. † 6/2 1832 (engelska sjukan)
PEHR * 21/3 1833                                             (X6)37N10
OLOF * 1/8 1835. Emigr. t. N. Amerika 1866


—4G11—

9 JONAS PEHRSSON, * 29/2 1828, s. t. bonden P. Pehrsson i Spångmyra 4, »Finn», Bjuråker. G. 2/10 1854. Bonde i Spångmyra under 4 (2 öresl.) † 22/3 1911.
(X6)12O6 SIGRID OLSDOTTER, * 16/10 1833, d. t. bonden O. Olofsson i Rossla s1, Delsbo. Infl. 1854. † 11/8 1908.
KARIN * 2/12 1854                                           1B23
MARGET * 31/1 1856                                         11H25
PEHR * 5/12 1857. † 27/7 1858
OLOF * 8/5 1859
PER * 7/1 1861
JONAS * 26/8 1862. Bonde i Bricka s4, Bjuråker. † 27/10 1922
SIGRID * 28/6 1864                                          8G18
ANNA * 28/4 1866. Emigr. t. N. Amerika 1888
LARS * 30/8 1868. Bonde i Ramsjö 9. † 2/10 1920
KJERSTIN * 8/8 1870                                        26A25
ERIC * 30/6 1873                                             15
BRITA * 18/9 1875                                            16
ANDERS * 23/7 1877. Jordbr.-arb. i Sörväna, Delsbo

 

 

STRÖMBACKA

—8A9—

(Y54) ANDERS JOHAN HÜBINETTE, * 31/7 1823. lnfl. fr. Torpshammar, Torps sn, V.-norrl., 1860. G. 1851. Anställd som mästersmed vid Hedvigsfors, Bjuråker. † 26/5 1902.
5 CATHARINA CHRISTINA BERG, * 22/10 1831, d. t. byggmäst. M. Berg i Strömbacka, Bjuråker. Infl. fr. Torps sn 1860. † 9/12 1918.
JOHAN ERIK * 31/1 1853. Emigr. t. N. Amerika 1879
ANNA MATHILDA * 22/1 1854                             24A21
BRITA ELISABETH * 2/4 1858                             13
CLAES VILHELM * 10/10 1861                             15
MARGRETHA CHRISTINA * 15/6 1865. Bos. i Moviken, Bjuråker
CATHRINA CHARLOTTA * 5/12 1868                     6C11

—8A10—

6 PEHR ERIK BERG, * 13/2 1856, s. t. smed A. O. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 3/3 1877. Smeddräng i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1881.
(X15) ANNA GRETA HÜBINETTE, * 7/3 1852 i Hassela sn, Gävleb. Emigr. t. N. Amerika 1881.
ANDERS JOHAN * 11/4 1877. † 13/5 1879 (bröstsjukdom)
PEHR LEANDER * 22/1 1879. Emigr. t. N. Amerika 1881
ERIK GOTTFRID * 5/6 1881. Emigr. t. N. Amerika 1881

—8A11—

(X1)1G43 PEHR ERIK SJÖGREN, * 20/4 1847, s. t. mästersven A. Sjögren i Svabensverk, Alfta. G. 19/7 1868. Infl. fr. Ljusdal 1866. Dräng i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Njurunda 1868. Sen. mjölnare i Malvik, Alfta. Utfl. t. Gnarp 1871.
7 SIGRID MATHILDA BERG, * 25/1 1849, d. t. mästersmed M. Berg i Strömbacka, Bjuråker.
HILMA CATHRINA * 24/7 1868. † 1/9 1868 (kikhosta)
PEHR ANSELM * 8/8 1869. Utfl. t. Gnarp 1871

—8A12—

7 ANDERS OLOF BERG, * 21/2 1851, s. t. mästersmed M. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 15/5 1874. Smed i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1881.
15A15 HEDVIG ELISABET WÅRD, * 16/6 1854, d. t. mästersven D. Wård i Hedvigsfors, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1881.
KATRINA MATHILDA * 11/8 1874. Emigr. t. N. Amerika 1881
OLOF FERDINAND * 16/12 1877. Emigr. t. N. Amerika 1881

—8A13—

7 MATHIAS BERG, * 4/6 1859, s. t. smeden M. Berg i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/12 1880. Smed i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1881.
9 BRITA ELISABETH HÜBINETTE, * 2/4 1858, d. t. smeden A. J. Hübinette i Hedvigsfors, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1881.
CLAES MATHIAS ALBERT * 29/9 1879. Emigr. t. N. Amerika 1881

—8A14—

(S20) PEHR PETTERSSON, * 21/2 1834 i Fryksände, Värml. G. 30/10 1865. Infl. fr. Hassela 1877. Torp. Bos. i Oxåsen, sen. i Furuberg, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1885.
8 ANNA MARGRETA BERG, * 2/2 1843, d. t. bruksarb. A. Berg Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1885.
ANNA BRITA * 22/11 1864. Emigr. t. N. Amerika 1882
MARIA MARGRETA * 21/8 1866. Emigr. t. N. Amerika 1882
ANDERS PETER * 4/2 1872. Utfl. t. Hassela 1885
MINA MATHILDA. * 4/10 1874. Utfl. t. Hassela 1885
JOHANNA * 31/3 1877. Utfl. t. Hassela 1885
JOSEFINA * 6/1 1884. Utfl. t. Hassela 1885

—8A15—

9 CLAES VILHELM HÜBINETTE, * 10/10 1861, s. t. mästersmed A. J. Hübinette i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 31/12 1882. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 28/4 1932.
31A8 HEDDA KRISTINA SINDERSTRÖM, * 11/10 1863, d. t. smed P. E. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. † 5/6 1929.
ANDREAS LEANDER * 3/8 1883. † 27/9 1884
HILDA MARIA, * 11/12 1884                               47A33
THERESE KRISTINA * 17/7 1886                         34B11
KLAS EDVIN * 25/8 1888. † 15/1 1890 (difteri)
KLAS ANSELM * 19/12 1890. Emigr. t. USA 1910.
ELMA VILHELMINA * 5/10 1893                           35B3
GUSTAF HELMER * 21/6 1895. † 22/7 1895
GUSTAF ALBERT * 30/4 1897. † 12/3 1901
EDIT MATHILDA * 13/3 1900. † 1/10 1913


—15A19—

13 DANIEL WÅRD, * 12/7 1841, s. t. smeden A. Wård i Strömbacka, Strömbacka. G. 28/10 1864. Skomak. I Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1882
(C17) MARIA CHARLOTTA GILLE, * 5/9 1840 i Österby, Films sn, Upps. † 30/3 1881 (barnsängsfeber)
MARGRETA HELENA * 4/3 1866. † 4/3 1866
JOHANNA LOVISA * 1/6 1867. Emigr. t. N Amerika 1882
CARL ANDERS * 14/11 1870. Emigr. t. N Amerika 1882
DÖDF. FLICKEBARN * 30/4 1874. † 30/4 1874
HULDA MARIA * 28/2 1876. † 18/8 1882 (bröstsjukdom)
DÖDF. GOSSEBARN * 27/3 1881. † 27/3 1881


—25A15—

11 ANDERS JOHAN TINGELÖF-KLANG, * 12/10 1853, s. t. skogvakt. H. Tingelöf i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 27/10 1876. Smed i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892.
(X33)13A24 ANNA SOPHIA NORDIN, * 15/5 1856, d. t. arb. A. O. Nordin i Friggesund, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892.
ANDERS RICKARD * 11/1 1880. Emigr. t. N. Amerika 1892
FREDRIK ISIDOR * 12/12 1882. Emigr. t. N. Amerika 1892
JOHAN ALBERT * 31/5 1886. Emigr. t. N. Amerika 1892


—26A12—

5 ANDERS ÖBERG, * 20/5 1812, s. t. kol. A. Öberg i Moviken, Bjuråker. G. 8/10 1837. Änkl. o. omg. 27/4 1845. Kol. Bos. Fönebo, Norrbo. † 22/1 1900.
8A4 SIGRID BERG, * 21/12 1814, d. t. mästersmed A. Berg Strömbacka, Bjuråker. † 3/7 1843 (magplågor).
(X33)28A2 SARA CHRISTINA FORSBERG, * 31/7 1822, d. t. mjöln. G. Forsberg i V. Norrbobyn, Norrbo. † 20/2 1871.
MARGRETHA CHRISTINA * 14/9 1838                   (X33)22U14
INGA CATHARINA * 14/5 1843. † 29/5 1843
ANDERS GUSTAF * 1/7 1853. Emigr. t. N. Amerika 1876
NILS FREDRIK * 13/9 1862. † 14/2 1871


—29A12—

(X33)21U5 ANDERS JOHANSSON HÄLLSTRÖM, * 15/1 1814, s. t. torp. J. Andersson i Fönebo, Norrbo. Infl. 1834. G. 25/10 1839. Änkl. o. omg. 185.. Hjälpsmed i Strömbacka, Bjuråker. Utfl. t. Iggesunds bruk 1851.
7 CATHARINA CHRISTINA MALMGREN, * 3/10 1807, d. t. skrädd. A. Malmgren i Strömbacka, Bjuråker. † 25/4 1849 (barnsbörd).
(X32) BRITA SUNDIN, * 12/3 1827 i Norrala sn, Gävleb. Utfl. t. Iggesund 1851.
JOHAN GUSTAF * 13/12 1840. Emigr. t. N. Amerika 1854
ANDERS FREDRIK * 25/4 1849. Utfl. t. Iggesund 1851
ANNA CATHRINA * 14/10 1851. Utfl. t. Iggesund 1851


—30A11—

6 ANDERS ÄRFSTRÖM, * 13/3 1821, s. t. tysksmidesmäst. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 12/3 1842. Änkl. o. omg. 26/12 1856. Tyskmästersven i Strömbacka. † 29/6 1861 (stenpassion).
(X9) BRITA PEHRSDOTTER, * 18/4 1810 i Färila sn, Gävleb. † 7/5 1856.
39A4 BRITA PEHRSDOTTER-IMBERG, * 3/1 1827, d. t. arb. P. Imberg i Strömbacka, Bjuråker. † 22/10 1884 (magsjukdom).
ANDERS GABRIEL, * 10/4 1842                           18
MARGRETA CHRISTINA * 27/2 1844. Utfl. t. Hudiksvall 1869
CATHARINA * 9/3 1847. † 9/5 1847
BRITA HELENA * 19/6 1848. † 18/11 1855 (drunknad)
JOHANNA * 24/9 1852. Utfl. t. Ljusdal 1869
PEHR ERIK * 31/3 1854. Utfl. t. Hudiksvall 1877
JOHAN GUSTAF * 12/8 1857. Emigr. t. N. Amerika 1881
BRITA MARIA * 2/1 1859                                   19
LARS OLOF * 8/8 1861. † 27/1 1864

—30A12—

6 JOHAN GUSTAF ÄRFSTRÖM, * 6/12 1822, s. t. mästersmed G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 1846. Änkl. o. omg. 22/10 1865. Anst. som mästersven i Strömbacka bruk. † 22/7 1867.
(X3) CATHARINA GABRIELSDOTTER, * 4/9 1823 i Bergsjö sn, Gävleb. † 12/3 1863.
(X33)22U7 HELENA OLSDOTTER, * 24/6 1825, d. t. kol. O. Andersson i Fönebo, Norrbo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
JOHAN GUSTAF * 23/12 1846                             20
CATHARINA MARGRETA * 15/3 1848. Utfl. t. Järvsö 1873
PEHR GABRIEL * 12/11 1849. Utfl. t. Ljusdal 1874
ANDERS FREDRIK * 22/7 1851. Utfl. t. Harmånger 1870
ANNA CHRISTINA * 12/11 1853. Utfl. t. Bergsjö 1781
SARA BRITA * 20/6 1856. Utfl. t. Delsbo 1875
HEDVIG FREDRIKA * 20/5 1858. Utfl. t. Forsa 1881
JOHANNA * 16/12 1861. Utfl. t. Bergsjö 1883


—30A20—

12 JOHAN GUSTAF ÄRFSTRÖM, * 23/12 1846, s. t. mästersven J. G. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 10/10 1873. Smed i Strömbacka bruk. Emigr. t. N. Amerika 1880.
14C3 CATHARINA CHRISTINA MODIG, * 14/4 1852, d. t. arb. J. E. Modig i Moviken, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
CARL JOHAN * 11/10 1874. † 27/10 1874 (bröstfeber)
HILMA CHARLOTTA * 29/1 1876. Emigr. t. N. Amerika 1880

—30A21—

13 ANDERS GABRIEL ÄRFSTRÖM, * 16/10 1853, s. t. mästersven M. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. G. 16/10 1853. Smed vid Strömbacka bruk. Emigr. t. N. Amerika 1882.
32B1 CHRISTINA ELISABET NYMAN, * 19/12 1853, d. t. smeden J. E. Nyman i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
ANDERS GEORG * 14/ . 1879. Emigr. t. N. Amerika 1882
JOHAN OSKAR * 20/12 1880. Emigr. t. N. Amerika 1882


—31A11—

7 JOHAN SALOMON SINDERSTRÖM, * 19/12 1853. s. t. smeden J. G. Sinderström i Strömbacka, Bjuråker. G. 23/3 1879. Smed i Strömbacka. Emigr t. N. Amerika 1883.
(X33)13A24 CHRISTINA CATHARINA NORDIN, * 4/3 1860, d. t. arb. A. O. Nordin i Friggesund, Biuråker. Emigr. t. N. Amerika 1883.
CLARA MATHILDA * 1/7 1880. Emigr. t. N. Amerika 1883
CAROLINA CHRISTINA * 19/11 1881


—39A12—

4 ANDERS IMBERG, * 23/9 1823, s. t. arb. P. Imberg i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/12 1852. Kol. Bos. i Rödjarbotjärn. Sen. arb. i Strömbacka, Bjuråker. † 26/2 1884 (magsår)
37A4 ANNA MARIA SÖDERSTRÖM, * ¾ 1833, d. t. kol. A. Söderström i Rödjarbotjärn, Bjuråker. † 27/8 1911
MARIA CHRISTINA * 20/1 1853. Utfl. t. Bergsjö
ANNA MARGRETA * 28/4 1856. Utfl. t. Bergsjö
BRITA ULRIKA * 12/1 1858. Utfl. t. Hudiksvall 1877
SARA ANDRIETTA * 11/12 1860                          31
ANDERS JOHAN * 17/1 1863. Emigr. t. N. Amerika 1882
KARIN * 8/2 1865. Utfl. t. Hudiksvall 1881
PEHR AUGUST * 30/5 1868. † 27/10 1877 (drunknade i Matsbosjön under lek)


—39A20—

11 PEHR IMBERG, * 1/2 1845, s. t. husman P. Imberg i Kila, Delsbo. G. 17/11 1872. Arb. i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
24D3 INGRID PEHRSDOTTER, * 24/9 1838, d. t. husman P. Johansson i Nipen, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
INGRID MARIA * 4/5 1873. † 7/5 1873 (bröstsjukdom)
MATHIAS * 9/7 1877. Emigr. t. N. Amerika 1880
BRITA MARIA * 7/5 1879. † 26/5 1879 (bröstfeber)


—32B1—

(W41) JOHAN ERIK NYMAN, * 30/10 1826 i Söderbärke, Kopp. G. 1849. Infl. fr. Bergsjö 1866. Mästersmed i Strömbacka, Bjuråker. † 19/5 1877 (lunginflammation o. bröstfeber).
(W41) SARA LISA ANDERSDOTTER, * 15/8 1830 i Söderbärke, Kopp. Emigr. t. N. Amerika 1882.
JOHAN ADOLPH * 17/6 1851                               2
CHRISTINA ELISABET * 19/12 1853                     30A21
ERIKA CATHARINA * 2/8 1859. Emigr. t. N. Amerika 1882
ERIK AUGUST * 16/8 1866. Emigr. t. N. Amerika 1882

—32B2—

1 JOHAN ADOLPH NYMAN, * 17/6 1851, s. t. mästersmed J. E. Nyman i Strömbacka, Bjuråker. G. 26/12 1875. Smed i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1882.
8A7 CATHARINA CHRISTINA BERG, * 13/7 1853, d. t. mästersmed M. Berg i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
HELENA ELISABETH * 21/1 1876. Emigr. t. N. Amerika 1882
PAULINA CATHRINA * 22/6 1878. Emigr. t. N. Amerika 1882
CLARA MATHILDA * 27/1 1880. † 25/5 1881 (bröstsjukdom)
CLARA CHRISTINA * 19/10 1881. Emigr. t. N. Amerika 1882


—33B1—

(X7) OLOF WINLUND, * 10/1 1827 i Enånger, Gävleb. Infl. 1856. G. 13/10 1850. Änkl. o. omg. 1863. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 6/5 1883 (bröstinflammation).
(X39) JOHANNA SÖDERSTRÖM, * 28/1 1822 i Rogsta, Gävleb. † 5/4 1860.
(X23) BRITA CHRISTINA BJÖRK, * 17/12 1832 i Ilsbo, Gävleb. † 19/5 1909.
JOHAN OLOF * 11/7 1851. Utfl. t. Harmånger 18..
AXEL RICHARD * 10/5 1855. † 16/11 1872 (drunknat)
NILS JONAS »VINLUND» * 20/3 1859. (Styvs.) Emigr. t. N. Amerika
1882
MARGRETA AUGUSTA * 25/10 1861                     2
CARL AUGUST * 1/4 1864                                  3
ANDERS ALFRED * 1819 1867. † 4/9 1893
JOHANNA CHRISTINA WILHELMINA * 2/1 1872. † 26/1 1872
JOHANNA CHRISTINA * 6/1 1873                        47G2
ELLA CATHRINA * 12/7 1877. Utfl. t. Njutånger 1897


—33B3—

1 CARL AUGUST WINLUND, * 1/4 1864, s. t. smed. O. Winlund i Strömbacka, Bjuråker. G. 4/6 1886. Smed. Bos. i Strömbacka. † 21/3 1946.
8A7 JOHANNA NIKOLINA BERG, * 24/1 1866, d. t. smed M. Berg i Strömbacka. † 20/3 1936.
KARL EDVIN * 28/7 1884                                   4
ESTER KRISTINA * 8/11 1886. † 15/3 1890 (strypsjuka)
OLOF MATIAS * 17/3 1889. Emigr. t. USA 1907
ESTER KATRINA * 8/2 1891                                47G3
KLAS AUGUST * 4/9 1894. Utfl. t. Njutånger 1918. G. 21/1 1923
NANNY MARIA * 16/1 1896                                 20A24
BRITA MATILDA * 15/10 1898                             47E12
JOHAN ANTON * 28/2 1901. Utfl. t. Njutånger 1922. G. 18/5 1929
HELGA LINNEA * 4/3 1904. Utfl. t. Njutånger 1926. G. 20/2 1927 m.
Rob. Damberg i Iggesund 386
ANNA MARGRETA * 16/3 1906. Utfl. t. Njutånger 1928


—64B1—

(C53) JOHAN FREDRIK FASTÉN, * 18/7 1860 i Skäfthammar, Upps. Infl. 1883. G. 26/8 1882. Smed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 28/4 1940.
(S47) ANNA MARIA ERIKSDOTTER, * 13/8 1855 i N. Ullerud, Värml. † 7/7 1933.
HULDA MARIA * 22/10 1882                               36E2
JOHAN HJALMAR * 30/10 1884                            2
ERNST LEONARD * 11/2 1887                             3
ERLAND TEODOR * 13/12 1888. † 12/10 1918
KARL BERNHARD * 27/8 1891. Emigr. t. USA 1911
ANNA HILDEGARD * 6/6 1895                             47G4


—17C6—

3 LARS ERIK PEHRSSONHAMMARSTRÖM, * 17/9 1825, s. t. arb. P. Hansson i Strömbacka, Bjuråker. G. 10/4 1853. Vallonsmed i Strömbacka. † 21/4 1863 (bröstinflammation).
63B1 ERIKA CHRISTINA JOSEFSDOTTER, * 31/1 1827, d. t. nybygg. J. Lust i Moräng, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
PEHR ERIK * 24/9 1852. Emigr. t. N. Amerika 1868
GRETA STINA * 21/9 1854. Emigr. t. N. Amerika 1868
JOHANNA * 9/10 1858. † 8/4 1865 (scharlakansfeber)
BRITA VILHELMINA * 8/7 1863. Emigr. t. N. Amerika 1868


—18C3—

1 ISAC SUNDSTRÖM, * 13/6 1838, s. t. tysksmidesmäst. M. Sundström i Strömbacka, Bjuråker. G. 18/5 1871. Smed i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1883.
(Y33) JULIANA ULRIKA WESTLING, * 8/4 1838 i Galtströms bruk, Njurunda, V.-norrl. Emigr. t. N. Amerika 1883.
22C7 ANNA MARIA GRIP * 23/6 1877. Fosterd. Emigr. t. N. Amerika 1883


—18C4—

2 ANDERS GUSTAF SUNDSTRÖM, * 2/2 1852, s. t. mästersven E. G. Sundström i Strömbacka, Bjuråker. G. 24/3 1877. Smed i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1882.
31A8 CATHARINA AUGUSTA SINDERSTRÖM, * 22/8 1856, d. t. smed P. E. Sinderström i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1882.


—19C7—

6 LARS OLOF STRÖMBÄCK, * 30/7 1839, s. t. räckarmäst. J. Strömbäck i Strömbacka, Bjuråker. G. 27/10 1863. Smed. Bos. i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1882.
39A6 BRITA CHRISTINA IMBERG, * 5/7 1843, d. t. kol. J. Imberg i Frisbo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
ANNA GRETA * 28/8 1864                                  42D5
MARIA CHRISTINA * 14/2 1868. Emigr. t. N. Amerika 1882
CARL GUSTAF * 13/4 1875. Emigr. t. N. Amerika 1882
LARS LEONARD * 22/12 1877. Emigr. t. N. Amerika 1882


—21C3—

1 PEHR OLOF NORDBERG, * 28/4 1815, s. t. landbonden J. Nordberg i Stensgärde s1, Norrbo. G. 26/12 1838. Smed vid Strömbacka bruk, Bjuråker. † 17/5 1895.
(X33)9Å13 BRITA PEHRSDOTTER, * 4/12 1811, d. t. bonden P. Pehrsson i Norrbobyn 19, Norrbo. † 18/10 1896.
PEHR * 13/10 1836                                           6
JOHAN OLOF * 20/11 1854. Emigr. t. N. Amerika 1883


—49C2—

(X15) ISAK SUNDBERG, * 8/12 1845 i Hassela, Gävleb. G. 13/8 1871. Smed. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1880.
1 ANNA CATHARINA JANSSON, * 29/4 1848, d. t. smeden E. Jansson i Strömbacka. Emigr. t. N. Amerika 1880
ISAK * 16/5 1871. Emigr. t. N. Amerika 1880
EMMA * 6/3 1873. † 16/1 1876 (magplågor)
EMMA * 30/1 1876. Emigr. t. N. Amerika 1880
CLARA MARIA * 17/1 1879. Emigr. t. N. Amerika 1880


—6D17—

9 JONAS PÅLSSONROS, * 1/6 1835, s. t. husman P. Ros i Våtmor. G. 27/12 1863. Änkl. o. omg. 5/5 1874. Kol. i Oxåsen. Sen. bruksarb. i Strömbacka, Bjuråker. (Frånsk. 1888.) † 9/1 1900.
(X33) ANNA CATHARINA PEHRSDOTTER * 20/10 1840 i Norrbo sn, Gävleb. † 22/1 1873.
19G8 MARGRETA PEHRSDOTTER, * 21/4 1851 i Lindbo, Bjuråker. (Frånsk.) † 20/2 1889.
PÅL * 18/6 1859                                               23
PER ERIK * 12/6 1864. Emigr. t. N. Amerika 1881
ANNA MATILDA * 6/4 1876. † 5/9 1878 (drunknat)
EDLA ANNA MATILDA * 8/7 1879                         21E12


—31D2—

(S47) JOHAN MAGNUS ERIKSSON, * 10/1 1862 i N. Ullerud, Värml. Infl. 1886. G. 10/4 1887. Bromsare. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. † 21/11 1937.
1 MARIA ALBERTINA HORN, * 29/10 1866, d. t. smeden J. O. Horn i Strömbacka. † 9/1 1906.
16D2 JOHANNA ELISABET WÅRD, * 27/8 1872, d. t. smeden A. Wård i Strömbacka. Änka e. K. L. Hammarstedt i Strömbacka. † 1/2 1935.
ANNA CECILIA * 25/1 1887                                33B4
JOHAN BERNER * 13/12 1893. † 16/12 1893
KARL WERNER * 5/4 1896. Emigr. t. USA 1911
HILMA SOFIA * 6/8 1899                                    4
JOHAN MAGNUS * 31/5 1908                              5


—36E4—

1 PER ALGOT RANN, * 26/9 1884, s. t. smeden P. J. Rann i Strömbacka, Bjuråker. G. 11/9 1909. Smed i Strömbacka. Emigr. t. USA 1911.
46C1 EMMA CHARLOTTA SÖDERSTRÖM, * 31/3 1885, d. t. smeden A. P. Söderström i Strömbacka. Emigr. t. USA 1911.
DAGNY TERESIA * 10/12 1909. Emigr. t. USA 1911


—9F9—

4 PEHR MATSSONNORIN, * 13/1 1838, s. t. kol. M. Mattsson i Rökullen. G. 1/12 1874. Kolportör. Bos. i Strömbacka, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika, 1884. † 13/8 1885 i Minneapolis.
22A7 MARGRETA NILSDOTTER, * 22/9 1830, d. t. kol. N. Nilsson i Fönebo, Norrbo. Änka e. smeden P. Thörnell i Strömbacka, Bjuråker. † 11/4 1914.

 

 

SKÄRÅS

—4A16—

11 LARS PEHRSSON, * 12/9 1842, s. t. bonden P. Larsson i Stengärde s1, (backen i Norrbo) Norrbo. G. 2/11 1868. Änkl. o. omg. 188.. Torp. i Skärås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892. † 6/8 1927.
(X33)5U4 ANNA MARGRETA ABRAHAMSDOTTER, * 15/2 1841, d. t. husman A. Olofsson i Karmansbo, Bjuråker. † 3/5 1886 (kräfta).
44A8 CARIN LINDQVIST, * 9/5 1864, d. t. bonden J. Lindqvist Bricka 7, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892.
MARGET * 11/1 1869                                         18
ABRAHAM * 4/12 1871. Emigr. t. N. Amerika 1892


—6B8—

6 ANDERS ANDERSSON, * 4/9 (8/12) 1805, s. t. bonden A. Larsson Björsarv 5, Bjuråker. G. 1840. Husman i Skärås, Bjuråker. † 3/12 1882 (förkylning).
41E4 SIGRID OLOFSDOTTER, * 10/8 1818, d. t. torp. O. Andersson i Skärås. † 11/5 1894 (ålder).
OLOF »HED» * 13/2 1841. Emigr. t. N. Amerika 1866
ANDERS * 17/8 1844                                         12
KJERSTIN * 2/4 1848. † 6/5 1871
KARIN * 11/11 1851. † 22/7 1857 (rödsot)
KATHRINA * 21/12 1860                                    13


—6B13—

8 KATHRINA ANDERSDOTTER, * 21/12 1860, d. t. husman A. Andersson i Skärås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1889.
SIGRID CHRISTINA * 17/3 1885. Emigr. t. N. Amerika 1889


—23B6—

3 JONAS JOHANSSON-KLANG, * 14/8 1823, s. t. kol. J. Lif i Skärås, Bjuråker. G. 2./7 1856. Kol. Bos. i Skärås. † 26/4 1868 (ihjäl­sparkad av häst).
2B8 CARIN NILSDOTTER, * 6/4 1829, d. t. nämndeman N. Pehrsson i Berge 2, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1870.
KARIN * 24/4 1857. Emigr. t. N. Amerika 1870
NILS * 3/4 1858. † 14/4 1858
JOHAN * 17/7 1860. Emigr. t. N. Amerika 1870
MARGRETA * 4/12 1862. Emigr. t. N. Amerika 1870
KJERSTIN * 16/7 1864. Emigr. t. N. Amerika 1870
NILS * 10/8 1867. Emigr. t. N. Amerika 1870


—22C7—

5 JON ERIK GRIP, * 5/12 1849 i Strömbacka, Bjuråker. G. 27/9 1874. Änkl. o. omg. 9/5 1880. Sold. nr 126 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Skärås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1888.
14H10 CHRISTINA SJÖSTRAND, * 3/3 1843 i Bollnäs. Änka e. sold. P. Tjerneld i Delsbo. † 6/2 1878 (lungsot).
(X3) ANNA ERIKSDOTTER, * 29/10 1849 i Bergsjö sn, Gävleb. † 16/1 1888 (kräfta).
ANDERS ERIK * 12/12 1875. Emigr. t. N. Amerika 1888
ANNA MARIA * 23/6 1877                                  18C3
JONAS * 5/5 1879. Emigr. t. N. Amerika 1888
BRITA MARGRETA * 20/3 1881. Emigr. t. N. Amerika 1888


—41E8—

4 JONAS OLOFSSONLILLBERG, * 25/5 1821, s. t. torp. O. Andersson i Skärås, Bjuråker. G. 1848. Dagakarl. Bos. i Skärås. † 27/3 1855 (lungsot).
(X10) BRITA PEHRSDOTTERMAJSTRÖM, * 3/11 1820 i Gnarps sn, Gävleb. Änka o. omg.   8D2
HELENA * 7/2 1844 (Styvd.)                               28A10
CHERSTIN * 19/2 1849. † 13/3 1849
OLOF * 9/8 1851. Emigr. t. N. Amerika 1879
CHERSTIN * 22/7 1854                                      (X6)44P31

 

 

SNIPTJÄRN

—6H28—

21 ERIK ANDERSSON, * 15/12 1818, s. t. torp. A. Eriksson i Sniptjärn, Bjuråker. G. 11/5 1847. Änkl. o. omg. 19/5 1872. Torp. i Sniptjärn. † 9/9 1901.
(X33)1U8 INGRID ERIKSDOTTER, * 2/3 1826, d. t. bonden E. Andersson i Bästdal s1, Norrbo. † 21/4 1866.
(X3) ANNAGRETA QVIST, * 10/11 1837 i Bergsjö sn, Gävleb. * 7/10 1900.
MARGTA * 13/9 1847. † 7/8 1857
ERIK * 13/2 1849. † 1/2 1855 (nervfeber)
ANDERS * 24/1 1851                                         34
LARS OLOF * 23/8 1853. † 22/1 1855 (nervfeber)
ERIK * 16/11 1855                                            35
CARIN * 24/4 1858. Utfl. t. Forsa 1875
MARGRETA * 14/9 1860. Utfl. t. Forsa 1877
BRITA * 4/11 1862                                            66D3
INGRID * 14/7 1865                                          (X33)25Y5
JOHAN * 6/2 1869                                            36
ANNA CATHRINA * 2/7 1871. Emigr. t. N. Amerika 1893
ERIKA * 3/10 1872                                            37
PEHR ERIK * 2/11 1874. Sold. nr 125 vid Häls. reg. Utfl. t. Hassela
1901
ANTONIUS * 14/2 1879.                                    38 

 

 

SVEDJEBO

—41A7—

3 OLOF PEHRSSON-LINDSTRÖM, * 7/9 1830, s. t. fjärdingsman P. Johansson i Svedjebo 3, Bjuråker. G. 1858. Bonde i Svedjebo ss3. Emigr. t. N. Amerika 1866.
45A15 CARIN ANDERSDOTTER, * 14/1 1822, d. t. bonden A. Larsson i Änga 8, Bjuråker. Änka e. bonden E. Jonsson i Fagerfall, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1866.
PEHR * 15/5 1858. Emigr. t. N. Amerika 1866
KERSTIN * 1/10 1861. Emigr. t. N. Amerika 1866


—30M13—

(S43) Olof Ersson-Lundh, * 16/2 1833 i Lysvik Värml. Infl. 1861. G. 1861. Mjöln. Bos. i Ö. Stråsjö, sen. i Svedjebo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
10 Maria Pehrsdotter-Holmberg, * 3/2 1842 i Ava, Delsbo. Emigr. t. N. Amerika 1868.
Brita Christina * 30/7 1861. Emigr. t. N. Amerika 1868
Anna Matilda * 3/2 1863, † 13/8 1863
Maria Matilda * 5/6 1866. Emigr. t. N. Amerika 1868

 

 

STRÅSJÖ

—11G12—

6 OLOF LARSSON, * 11/9 1832, s. t. bonden L. Pehrsson i Ö. Stråsjö 12, »Finn», Bjuråker. G. 3/6 1855. Bonde i Ö. Stråsjö 12. † 7/1 1903.
3F10 BRITA PEHRSDOTTER, * 19/6 1835, d. t. torp. P. Jonsson i Alsjö, Bjuråker. † 5/10 1875 (barnsbörd).
ELLA * 15/12 1855                                            2G10
ANNA * 20/5 1857. † 2/7 1857 (mässling)
ANNA »STRÅLE» * 21/11 1858
LARS * 18/2 1861. Emigr. t. N. Amerika 1888
PEHR * 24/3 1863. Emigr. t. N. Amerika 1889
BRITA * 12/6 1865                                            1B21
CARIN * 29/11 1867                                          16
KJERSTIN * 14/12 1870. † 25/9 1873 (gastrisk feber)


—20A19—

8 ERIK OLOF ÅSBERG, * 6/1 1845, s. t. nybygg. M. Åsberg i Ängesholm, Bjuråker. G. 1872. Mjöln. i Ö. Stråsjö, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
4B18 ANNA LARSDOTTER, * 17/5 1852, d. t. bonden L. Larsson i V. Stråsjö 3, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1882.
MATTS * 21/1 1872. Emigr. t. N. Amerika 1882
LARS JOHAN * 12/10 1873. Emigr. t. N. Amerika 1882
ERIK OLOF * 15/1 1876. † 24/2 1876 (scharlakansfeber)
ANNA MARGRETA * 10/6 1877. Emigr. t. N. Amerika 1882.
ERIK OLOF * 25/9 1879. Emigr. t. N. Amerika 1882.
BRITA CHRISTINA * 25/12 1881. Emigr. t. N. Amerika 1882.


—1E21—

16 ANDERS JONSSONTÅNG, * 30/10 1823, s. t. sold. J. Tång i Ö. Stråsjö, Bjuråker. G. 1850. Husman i V. Stråsjö. Emigr. t. N. Amerika 1867.
40G1 ANNA CHRISTIANSDOTTER, * 8/3 1824, d. t. sold. C. G. Skog i Tomsjö, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1867.
JONAS * 21/11 1855. † 11/12 1855 (svaghet)
BRITA * 21/1 1857. Emigr. t. N. Amerika 1867


—1E26—

25 ERIK PEHRSSON, * 4/8 1846, s. t. bonden P. Strålin i V. Stråsjö 6, Bjuråker. G. 12/5 1872. Arb. Bos. i V. Stråsjö s6. Emigr. t. N. Amerika 1882.
4B16 ELLA ERIKSDOTTER, * 13/4 1844, d. t. bonden E. Larsson i V. Stråsjö 6. Emigr. t. N. Amerika 1882.
SIGRID * 9/9 1872. † 7/7 1876 (scharlakansfeber)
ERIK * 27/9 1877. Emigr. t. N. Amerika 1882


—56E1—

(S44) LARS ERSSON, * 29/2 1827 i Lysvik, Värml. G. 26/12 1855. Husman i Ö. Stråsjö, Bjuråker. † 7/11 1891 (bröstsjukdom)
(S20) CARIN OLSDOTTER, * 26/8 1828 i Fryksände, Värml. † 17/3 1899
OLOF * 19/9 1856                                             2
CHRISTINA * 29/7 1859. Emigr. t. N. Amerika 1881
ERIK GUSTAF * 15/9 1864. Emigr. t. N. Amerika 1889
ANNA * 19/7 1867. Emigr. t. N. Amerika 1889
LARS * 19/10 1870. Emigr. t. N. Amerika 1889
ANDERS * 11/1 1873. Emigr. t. N. Amerika 1902


—12G16—

13 LARS ANDERSSON, * 14/2 1853, s. t. bonden A. Larsson i Ö. Stråsjö 8, »Skinnars», Bjuråker. G. 27/11 1887. Bonde i Ö. Stråsjö s8. (Vist i N. Amerika 1888-1921.) † 10/6 1927.
20G9 GERTRUD LARSDOTTER, * 12/2 1864, d. t. bonden L. Pehrsson i Ängebo 3, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1888.

 

 

SÖRGIMMA

—6E21—

14 PEHR ANDERS ANDERSSON, * 9/11 1856, s. t. torp. A. Nilsson i N. Storåsen. G. 1885. Kol. o. torp. i Strömbacka, Sörgimma, Bjuråker. † 22/11 1908.
26A59 CATHARINA HEDIN, * 20/7 1859, d. t. sold. C. O. T. Hedin i Stråsjö, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1930
ANDERS * 21/1 1887                                         31
KARIN * 25/11 1888. Emigr. t. USA 1914
OLOF * 4/2 1892. † 4/5 1905
KARL PETTER * 22/12 1893. † 11/5 1911
PER ERIK * 12/1 1896                                       32
GUSTAF EINAR * 1/10 1898                                33
KLARA LYDIA VALBORG * 18/6 1903. Utfl. t. Bergsjö 1926

 

 

SÖRDALA

—37C9—

4 JOHAN AUGUST LÖFSTRÖM, * 8/1 1886, s. t. torp. J. Löfström i Sördala, Bjuråker. G. 26/12 1907. Arb. i Sördala. Emigr. t. USA 1909.
44A9 KATRINA ELISABETH BERGQVIST, * 7/4 1889, d. t. snick. A. Bergqvist i Bricka, Bjuråker. Utfl. t. Söderhamn 1909.
JONAS HILDING * 27/2 1909. Utfl. t. Söderhamn 1909 

 

 

TOMSJÖ

—45A14—

2 JONAS JOHANSSON (KAX) LARM, 28/9 1789, s. t. sold. J. Kax i Berge, Bjuråker. G. 8/10 1815. Änkl. o. omg. 27/12 1866. Sold. nr 150 vid Delsbo komp., Häls. reg. Bos. i Tomsjö, Bjuråker. † 21/9 1868
4H10 CARIN ERSDOTTER, * 11/9 1786, d. t. torp. E. Orre i Västansjö, Bjuråker. † 16/1 1837 (bröstfeber)
35A4 KARIN SVENSDOTTER, * 19/9 1794, d. t. sold. S. Kämpe i Vedmyra, Bjuråker. † 14/11 1865
(X6)47J2 KARIN SVENSDOTTER, * 16/7 1840, d. t. husman S. Olofsson i Tomta, Delsbo. Änka o. omg. 30G9
KJERSTIN * 29/6 1816. † 29/9 1816
ERIK * 21/5 1818                                             15
KJERSTIN * 29/6 1821                                       10C34
JONAS * 6/6 1828                                             16
(X6)47J KARIN »PEHRSDOTTER» * 20/5 1865. (Styvd.) 8H38
SVEN * 11/1 1868. Emigr. t. N. Amerika 1887


—1B10—

5 JONAS ANDERSSON, * 14/4 1815, s. t. bonden A. Jonsson i Tomsjö 4, »Masols», Bjuråker. G. 5/10 1848. Bonde i Tomsjö 4. Emigr. t. N. Amerika 1869.
29G9 KJERSTIN PEHRSDOTTER, * 15/7 1827, d. t. torp. P. Larsson i Norrberg, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1869.
BRITA * 18/5 1849. Emigr. t. N. Amerika 1869
ANNA * 6/10 1851. Emigr. t. N. Amerika 1869
KJERSTIN * 21/7 1853. Emigr. t. N. Amerika 1869
ANDERS * 30/1 1856. † 4/2 1857
SIGRID * 26/11 1857. Emigr. t. N. Amerika 1869
ANDERS tv. * 21/6 1861. † 26/6 1862
CARIN tv. * 21/6 1861. Emigr. t. N. Amerika 1869
GOSSEBARN * 8/5 1864. † 8/5 1864 (svaghet)
PER tv. * 9/2 1866. Emigr. t. N. Amerika 1869
GOSSEBARN tv. * 9/2 1866. † 9/2 1866 (svaghet)

—1B11—

(X3) JOHAN NORDBERG, * 14/2 1817 i Bergsjö sn, Gävleb. G. 22/10 1843. Torp., sen. bonde i Tomsjö und. nr 4, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
5 SIGRID ANDERSDOTTER, * 14/12 1817, d. t. bonden A. Jonsson i Tomsjö 4. † 31/1 1887 (lunginflammation).
PEHR * 3/8 1844. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANDERS * 23/11 1845. † 6/3 1846
BRITA * 30/8 1847                                            29G15
SIGRID * 11/4 1851                                          17

 


—3B17—

(Y19) LARS PETER OLOFSSON, * 28/3 1843 i Helgum, V.-norrl. Infl. 1868. G. 29/3 1868. Måg o. arb. i Tomsjö 2, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
11 BRITA OLOFSDOTTER, * 13/1 1840, d. t. bonden O. Olofsson i Tomsjö 2, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.


—7F4—

2 JONAS LARSSON, * 19/6 1786, s. t. landbonden L. Larsson i Skärås. G. 1810. Bonde i Tomsjö 5, »Schärås’s», Bjuråker. † 25/3 1866 (ålder).
1B4 ANNA JONSDOTTER, * 17/9 1788, d. t. bonden J. Andersson i Berge 1, Bjuråker. † 10/1 1863 (håll o. stygn).
LARS * 9/11 1811                                             5
ANNA * 16/11 1812                                           19H8
JONAS * 1/12 1814                                           6
ERIC * 17/6 1816. † 2/12 1823 (bröstsjuka)
ERIC * 17/6 1816. † 2/12 1823 (bröstsjuka)
ANDERS * 2/5 1821. Torp. i Tomsjö ss5. † 8/2 1899
PEHR * 6/6 1823                                              7
ERIK * 7/5 1825. Bonde i Tomsjö 5. Emigr. t. N. Amerika 1868
MÅRTEN * 10/2 1831                                         8
OLOF * 30/1 1834. † 16/3 1834 (bröstfeber)

—7F5—

4 LARS JONSSON, * 9/11 1811, s. t. bonden J. Larsson i Tomsjö 5, »Skärås», Bjuråker. G. 1846. Bonde i Tomsjö av nr 1. † 10/9 1872.
28G8 BRITA JONSDOTTER, * 5/4 1824, d. t. husman J. Pehrsson i Stråsjö, Bjuråker. † 18/3 1882 (lunginflammation).
JONAS * 7/3 1847. † 7/11 1848
JONAS »QVICK» * 2/1 1850. Emigr. t. USA 1910
ANNA * 16/6 1851                                            25A10
LARS * 5/9 1853. † 11/12 1853 (allm. svaghet)
BRITA * 8/1 1855                                             9
LARS * 31/8 1857                                             10
PEHR * 27/5 1860                                             11
KARIN * 21/12 1862                                          5F14
ELLA * 21/8 1866                                             10D12
ANDERS * 2/4 1869                                          12


—7F8—

4 MÅRTEN JONSSON, * 10/2 1831, s. t. bonden J. Larsson i Tomsjö 5, »Skärås», Bjuråker. G. 1860. Bonde i Tomsjö nr under 5. Emigr. t. N. Amerika 1867.
35A5 MARGTA PEHRSDOTTER, * 23/7 1822, d. t. sold. P. Kjempe i Kyrkbyn, Bjuråker. † 16/2 1898.
KJERSTIN * 28/11 1857                                     16
ANNA * 24/11 1860. Emigr. t. N. Amerika 1867
JONAS * 4/5 1863. Emigr. t. N. Amerika
PEHR * 6/10 1864. † 19/10 1864 (scharlakansfeber)

 

 

TALLBACKEN

—3B8—

4 JONAS OLOFSSON, * 2/8 1786, s. t. bonden O. Olofsson i Berge 3, Bjuråker. G. 17/4 1814. Torp. i Tallbacken, »Kamm», Bjuråker. † 20/7 1863 (ålder).
41F7 MARGTA ERIKSDOTTER, * 2/10 1791, d. t. torp. E. Pehrsson i Norrhavra, Bjuråker. † 29/3 1843 (inflammation).
OLOF »ENGLUND» * 25/9 1814. Glasmäst. i Bjuråkler. Emigr. t. N.
Amerika 1849
KJERSTIN * 7/12 1815. † 8/6 1892 (ålder)
ERIK * 28/7 1817. † 30/8 1818 (kolvulsioner)
ERIK * 20/10 1818                                            13
PEHR * 21/10 1820                                           14
ANNA * 5/7 1823                                              1G31
JONAS * 29/11 1825. Emigr. t. N. Amerika 1849
CARIN * 18/9 1827. Bos. i Bjuråker. † 21/9 1910
MÅRTEN * 8/10 1831. Emigr. t. N. Amerika 1853
MARGTA * 26/5 1836                                        26A16

 

 

TROSSNARVEN

—28B6—

5 ERIK LARSSON, * 7/5 1821, s. t. bonden L. Eriksson i Trossnarv, Bjuråker. G. 1846. Bonde i Trossnarv 3. Emigr. t. N. Amerika 1857.
6E8 MARGTA NILSDOTTER, * 1/1 1822, d. t. torp. N. Olofsson i N. Storåsen, Bjuråker. † 1/10 1855 (barnsbörd)
LARS * 2/4 1847. Emigr. t. N. Amerika 1857

 

 

—19E4—

3 OLOF NILSSONFORSVIK, * 6/7 1826, s. t. orgelnist N. Forsvik i Tå 1. G. 1858. Måg o. bonde i Norrhavra 4, o. fr. 1869 bonde i Tå s1, Bjuråker. Nämnes 1903 som bonde i Myra 10, Delsbo. † 20/11 1907.
9F6 BRITA ERIKSDOTTER, * 28/1 1836, d. t. bonden E. Andersson i Norrhavra 4, Bjuråker. † 18/8 1869.
ERIK * 22/7 1859. Emigr. t. N. Amerika 1882
CARIN * 26/1 1862                                           5

 

 

TJÄRNA

—15H15—

10 JONAS PEHRSSON, * 23/10 1875, s. t. landbonde P. Stål i Ytterhavra 1. G. 3/12 1905. Arb. Bos. i Tjärna, Bjuråker. Emigr. t. USA 1910.
26A27 KARIN OLSDOTTER, * 3/12 1884, d. t. bonden O. Andersson i Berge 3, Bjuråker. Emigr. t. USA 1910.
PER * 28/8 1904. † 3/12 1905
JONAS * 6/8 1906. † 7/8 1906
ANNA KATRINA * 2/10 1907. Emigr. t. USA 1910
INGRID KRISTINA * 27/2 1909. Emigr. t. USA 1910

 

 

VAKÅS

—5D17—

10 ANDERS ANDERSSON, * 27/4 1813, s. t. torp. A. Andersson i Bricka. G. 1843. Nybygg. i Vakås (2 öresl. o. 12 pngl.), Bjuråker. † 10/11 1906.
35G87 ANNA CARLSDOTTER, * 19/5 1812, d. t. nybygg. C. Dahlqvist i Vakås. † 27/4 1899.
KJERSTIN * 22/1 1845                                       6E19
CARL »LINDEMAN» * 27/7 (22/1) 1847. Emigr. t. N. Amerika 1888
ANNA * 11/9 1855                                            29


—53E2—

(X15) OLOF JONSSON, * 25/12 1820 i Hassela sn, Gävleb. G. 184.. Bonde i Vakås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1887.
1 ANNA ERIKSDOTTER, * 3/3 1827, d. t. nybygg. E. Hansson Vakås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1887.
CARIN * 1/10 1847. Utfl. t. Hassela 1866
ERIK * 20/1 1852. Utfl. t. Hassela 1866
ANNA MARGRETA * 1/4 1854                              3
BRITA CHRISTINA * 23/11 1856. Utfl. t. Hassela 1875
JONAS * 20/12 1858. † 28/6 1881. (Död t. följd av våda.) Begr. i
Hassela
ELISABETH * 6/4 1861. † 7/8 1864 (scharlakansfeber)
OLOF * 15/9 1863. † 20/6 1864 (scharlakansfeber)
ELISABETH * 18/4 1865. Emigr. t. N. Amerika 1888
HELENA * 4/7 1867. Emigr. t. N. Amerika 1887
JOHANNA * 26/12 1869. † 2/9 1883 (difteri)


—35G87—

(X6)40M2 CARL ERIKSSONDAHLQVIST, * 28/3 1786, trol. s. t. gardist E. Dahlqvist i Källberg, Delsbo. G. . /7 1811. Krononybygg. i Vakås, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1849. † 1849.
16 ELLA JONSDOTTER, * 26/3 1794, d. t. nybygg. J. Clementsson Brännås, Bjuråker. † 31/3 1877 (ålder).
ANNA * 19/5 1812                                            5D17
ERIK * 14/9 1815. Emigr. t. N. Amerika 1849
JONAS * 22/8 1817. † 27/11 1817
CARL * 21/5 1819. Emigr. t. N. Amerika 1849
ELLA * 19/10 1821. Utfl. t. Tuna (Hälsingtuna) 1839
JONAS * 13/4 1824. Emigr. t. N. Amerika 1849
PEHR * 26/3 1827. † 24/4 1831 (mässling)
KIERSTIN * 5/2 1831                                        26A17
CARIN * 5/2 1833                                             88

 

 

VEDMYRA

—2H4—

17E3 ERIC LARSSON, * 24/11 1778, s. t. bonden L. Eriksson i Lia 2. G. 23/5 1802. Änkl. o. omg. 15/11 1818. Måg o. bonde i Vedmyra 2, Bjuråker. † 17/6 1834 (håll o. stygn).
2 CARIN MÅRTENSDOTTER, * 19/9 1782, d. t. bonden M. Pehrsson i Vedmyra 2. † 29/4 1818 (barnsängsfeber).
6H9 BRITA ERSDOTTER, * 2/11 1792, d. t. bonden E. Andersson i Bricka 2, Bjuråker. † 29/1 1868.
KERSTIN * 4/8 1803. † 12/11 1803
LARS * 7/10 1804                                             6
PEHR * 10/11 1806                                           7
MÅRTEN * 18/6 1809. † 24/6 1809
ERIK * 9/12 1810                                             3F7
OLOF * 13/9 1813                                             8
KERSTIN * 18/9 1814. † 1/10 1814
MÅRTEN * 27/3 1816                                         9
KERSTIN * 18/3 1818. † 16/6 1818 (hosta)
KARIN * 18/2 1819                                           11H40
ANDERS * 20/7 1821. Emigr. t. N. Amerika 1849
JONAS * 18/4 1823. Utfl. t. Ljusdal 1848
SVEN * 26/12 1824. Utfl.
HANS * 22/3 1826                                            10
KERSTIN * 13/8 1828. † 24/12 1828
NILS * 15/9 1829. † 24/4 1830 (hosta)
GÖLIN * 25/2 1831                                           2E9
KERSTIn * 18/8 1833. † 1/5 1834
ERIK * 14/11 1834                                            21H9

 

 

VINTERMYRA

—6H31—

23 OLOF PEHRSSONKRAFT, * 27/2 1847, s. t. sold. P. Dahlbom i Skärås. G. 26/12 1870. Torp. i Vintermyra, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1899.
(X33)21U14 ANNA ELISABET BLOMBERG, * 18/6 1851, d. t. korp. A. G. Blomberg i Lia, Bjuråker.
PEHR * 24/1 1871. Utfl. t. Bergsjö
KJERSTIN * 28/9 1872
MARGRETHA * 30/8 1874. Emigr. t. N. Amerika 1893
ANNA * 18/2 1878
BRITA * 10/10 1880. † 28/6 1897
ANDERS * 22/7 1883. Utfl. t. Bergsjö 1899
KARIN * 27/1 1885. Utfl. t. Bergsjö 1899
JONAS OLOF ADAM * 4/11 1886. Utfl. t. Bergsjö 1899
EMMA ELISABET * 21/3 1889. Utfl. t. Bergsjö 1899
KARL GUSTAF * 9/2 1891. Utfl. t. Bergsjö 1899
EDLA ELVIRA * 15/2 1894. † 25/11 1894
ERIK JOHAN * 4/11 1895. † 22/12 1895

 

 

VÅTMOR

—26G17—

15 LARS JONSSONSTRAND, * 18/2 1843, s. t. skomak. J. Strand i Våtmor, Bjuråker. G. . /10 1870. Jordbr.-arb. i Våtmor. † 2/3 1930.
6F13 GÖLIN OLSDOTTER, * 14/11 1842, d. t. sågställ. O. Jonsson i Alsjö, Bjuråker. † 12/4 1920.
ANNA-GRETA * 9/6 1869                                    22D12
MARGTA * 14/11 1871                                       (X6)33J6
JONAS* 20/2 1873                                            18
OLOF * 6/7 1874                                              19
GÖLIN (JULIA) * 26/10 1875                               14D8
KARIN * 13/1 1878. † 29/5 1878 (smittkoppor)
KARIN * 23/7 1879                                           (X33)22U19
KRISTINA * 5/1 1882. Emigr. t. USA 1903
GOSSEBARN (odöpt) * 29/6 1883. † 29/6 1883
LARS * 15/10 1884. † 29/10 1884


—6H34—

28 ANDERS ERSSON, * 24/1 1851, s. t. torp. E. Andersson i Sniptjärn. G. 12/7 1877. Torp. i Sniptjärn, sen. husman i Våtmor, Bjuråker. † 23/10 1932.
(X15) MARGRETA ERSDOTTER, * 19/4 1848 i Hassela, Gävleb. † 26/10 1921.
ERIK PETTER * 2/3 1872. Utfl. t. Hassela 1892
JENNY * 28/4 1878                                           11C10
HJALMAR ”’ 6/11 1879                                       43
HANS ANDREAS * 11/1 1882                              44
KATRINA MARGRETA * 24/7 1884                        25D10
HULDA KRISTINA * 11/12 1886. Emigr. t. USA 1910
LARS HÄNDEL * 22/4 1889. Emigr. t. USA 1909
»GOSSEBARN» (odöpt) * 24/9 1891. † 26/9 1891

 

 

VÄSTANSJÖ

—5H9—

5 OLOF PEHRSSON, * 5/9 1810, s. t. bonden P. Pehrsson i Västansjö 3, Bjuråker. G. 1833. Bonde i Västansjö 8, »Jonas’s». Emigr. t. N. Amerika 1868.
44B39 MARGTA PEHRSDOTTER, * 12/1 1807, d. t. torp. P. Nilsson i Nyåker, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANNA * 12/8 1834. † 13/8 1834 (magsjukdom)
CARIN * 22/10 1835                                          9F7
PEHR * 25/10 1838. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANNA * 17/2 1842. Emigr. t. N. Amerika 1868
ANDERS * 16/3 1845. Emigr. t. N. Amerika 1868
OLOF * 11/3 1848. † 3/3 1853 (strypsjuka)
MARGTA * 19/1 1851. Emigr. t. N. Amerika 1868

 

 

Änga

—19H8—

6 LARS ANDERSSON, * 24/6 1814, s. t. bonden A. Larsson i Änga 8 (11), Bjuråker. G. 1835. Bonde i Änga 11, »Övermickels». Emigr. t. N. Amerika 1868.
7F4 Anna Jonsdotter, * 16/11 1812, d. t. bonden Jon Larsson i Tomsjö, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1868.
ANDERS * 9/4 1836                                          12
ANNA * 20/7 1840. Emigr. t. N. Amerika 1868

 

 

ÄNGEBO

—7E38—

37 OLOF PETTER ANDERSSON, * 11/2 1822 i Lia, Bjuråker. G. 12/10 1847. Torp. i Ängebo, Bjuråker. † 6/6 1877 (bråddöd).
44A3 CARIN ERIKSDOTTER, * 25/8 1813, d. t. sold. E. Staf i Lia. † 19/5 1889 (lunginflammation).
ANDERS * 4/9 1845. † 9/8 1848
ANNA * 29/7 1851
MARGET * 1/6 1856
ANDERS * 23/2 1860. Emigr. t. N. Amerika 1882


—9F10—

4 JONAS MATTSSONÄNGMAN, * 6/5 1840, s. t. kol. M. Mattsson i Rökullen 1. G. 23/9 1866. Handl. Bos. i Ängebo, Bjuråker. † 13/7 1879 (maginflammation).
48A6 ANNA BRITA ALCÉN, * 4/3 1837, d. t. furir L. P. Alcén i Gärde, Bjuråker.
MARGARETA CHRISTINA * 19/11 1866
ANNA BRITA * 15/7 1869. Emigr. t. USA 1903
MATHIAS WILHELM * 25/3 1872. Emigr. t. USA 1902
CLARA * 12/8 1874. † 7/2 1890
KATRINA * 17/8 1875                                        35G64
JONAS GUSTAF * 13/12 1877. Jordbr.-arb. i Duvnäs, Delsbo. † 2/8
1946

 


—1G63—

(S23) CARL OLSSON, * 29/5 1842 i Glava, Värml. Infl. 1877. G. 28/1 1878. Skogvakt. Bos. i Ängebo, Bjuråker. † 13/1 1920.
61 BRITA PEHRSDOTTER, * 4/10 1853, d. t. husman P. Jonsson i Brännås, Bjuråker. † 27/6 1925.
PEHR GUSTAF * 14/12 1877. Anst. vid Kungl. Göta livg. 1897
JONAS * 11/11 1879. Emigr. t. USA 1902 Återkom, mördad 1915
KARL * 27/1 1883                                             65
HJALMAR * 21/5 1887. † 12/7 1889 (difteri)
AXEL * 6/11 1888                                             66
ANNA * 9/12 1890. † 1/9 1891 (difteri)
HJALMAR WILHELM * 18/2 1894. † 28/3 1899
ANNA MARIA * 2/8 1898. † 25/5 1913


—35G90—

(S55) HENRIK HENRIKSSONNYQVIST, * 7/10 1853 i Nyskoga, Värml. Infl. 1887. G. 30/11 1887. Landbonde i Ängebo 12, Bjuråker. † 9/2 1927.
88 ANNA HELENA ANDERSDOTTER, * 4/3 1864 i Vakås, Bjuråker.
KARL AUGUST REINHOLD * 6/7 1879                   95
CATHRINA CHRISTINA * 7/5 1881. Emigr. t. USA 1907
ALFRED VALERIAN * 30/12 1883                         96
HELGE EDVARD LEONARD * 29/7 1890                 97
AMANDA ERIKA * 19/4 1893                               6E26
ALBERT HENRIK BERNHARD * 18/6 1899. Arr.

 

 

ÄLGEBO

—53E3—

(S44) OLOF OLSSON, * 26/9 1854 i Lysvik, Värml. G. 22/9 1883. Landbonde i Älgebo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1887.
2 ANNA MARGRETA OLSDOTTER, * 1/4 1854, d. t. bonden O. Jonsson i Vakås, Bjuråker. Emigr.
OLOF EMIL * 11/5 1882. † 28/6 1884 (difteri)
OLOF EMIL * 28/7 1885. Emigr. t. N. Amerika 1887

 

 

ÄNGESHOLM

—6H32—

23 PEHR PEHRSSONENGLUND, * 9/10 1848, s. t. sold. P. Dahlbom i Skärås. G. 2/12 1877. Torp. i Ängesholm, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892.
15B8 BRITA CARLSDOTTERFORSELIUS, * 1/2 1852, d. t. husman C. Forselius i Svedjebo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1892.
HELGA MARGRETA * 1/11 1886. Emigr. t. N. Amerika 1892
BRITA ELISABET * 13/12 1889. Emigr. t. N. Amerika 1892

 

 

ÖSTERBO

—24A21—

9 ANDERS STADIN, * 9/6 1852, s. t. arb. P. Stadin i Österbo, Bjuråker. G. 20/5 1877. Skomak. i österbo. Emigr. t. N. Amerika 1881.
8A9 ANNA MATHILDA HÜBINETTE, * 22/1 1854, d. t. smeden A. J. Hübinette i Hedvigsfors, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1881.
ANNA REGINA * 15/7 1877. Emigr. t. N. Amerika 1881
PER JOHAN EMIL * 22/6 1879. Emigr. t. N. Amerika 1881


—22B18—

12 LARS ERIK LARSSON-SVING, * 19/1 1857 i V. Stråsjö, Bjuråker. G. 9/11 1879. Sold. nr 132 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Österbo, Bjuråker. † 1/7 1938.
15B10 MARGET PERSDOTTER-FORSELIUS, * 30/4 1853, d. t. bonden P. Forselius i Björsarv 6, Bjuråker. † 8/11 1913.
KERSTIN * 7/4 1881. Utfl. t. Delsbo. (Pelkens † 4/6 1964)
KARIN * 3/9 1883. Emigr. t. N. Amerika 1893
PEHR ERIK * 28/3 1887. Utfl. t. Östersund 1908
LARS JOHAN * 6/2 1889                                     21
NILS OSKAR * 23/5 1891. Utfl. t. Ramsjö 1941


—23H19—

15 ANDERS ANDERSSONSVING, * 15/4 1853, s. t. kol. A. Johansson i Moräng 1, Bjuråker. G. 5/11 1876. Bruksarb. Bos. i Österbo, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1893.
3D8 MARGTA JONSDOTTERHJELTE, * 14/1 1850, d. t. landbonde J. Hjelte i Norrdala, Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1895.
KRISTINA KATRINA * 9/3 1878. Emigr. t. N. Amerika 1895
ANNA MARGRETA * 7/2 1884. Emigr. t. N. Amerika 1895
ANDERS OSKAR * 2/12 1889. † 6/7 1894 (difteri)

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62.

5 kommentarer

      1. Om man vandrar med pilarna längst uppe till höger hittar man åtta bilder från Bishop Hill. Bageriet som grundades 1864 var i full drift och där dom väldigt glada att träffa och prata med svenskar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *