Reportage 3 från Delsbo

Här samlar vi roliga, spännande och intressanta reportage från Delsbo.

I äldre reportage är ofta personer beskrivna med enbart ett gårdsnamn, och ett  förnamn. Som te x, Gök-Olle och Klint-Olle, som många känner till, men inte alla.

Dessa reportage bli personerna för dagens läsare nästan omöjliga att identifiera, därmed blir även reportagen svåra att ta till sig. Man vet helt enkelt inte vilka personerna är som man pratar om.

De här personerna vill vi försöka identifiera, och synliggöra, så att reportagen blir begripliga även för dagens läsare.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.

Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 20/8 1883

Olyckshändelse med dödlig utgång.

Då några personer från Delsbo i onsdags afton reste landsvägen fram mellan Delsbo och Ljusdals socknar, anträffades å de s.k. Gryttjesbergen en med fordon förspänd häst liggande kullstjelpt i ett med med vatten fyldt landsvägsdike. Vid närmare efterseende anträffades äfven körsvännen, bonden Jan Persson i Elfve, Delsbo socken, liggande död med hufvudet i vattnet under fordonet. Huru olyckan skedt är svårt att säga, och närmare upplysningar derom saknas för tillfället; dock antages, att personen i fråga antingen af trötthet eller i följd af starka drycker insomnat, hvarunder hästen, åt sig sjelf lemnad, fått syn på vattnet, dit han begifvit sig för att dricka, hvarvid kärran, i anseende till markens betydliga sluttning, tagit öfverbalans och stjelpt omkull, då den sofvande mannen äfven kommit att falla ned i diket under densamma, samt i anledning af åkdonets betydliga tyngd ej förmått resa sig upp, utan måste drunkna i »vindlös sjö».

Den så sorgligt omkomne mannen lemnar hustru och flere barn efter sig.
(G. P.)

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg

Delsbo dödbok:

JON PEHRSSON, f. bonde i Knaggälfve, 43 år 4 mån 22 dagar, drunknad i ett landsvägsdike, å landsvägen invid Gryttjesbo strax inom Delsbo rå

Källa: Delsbo kyrkoarkiv, Död- och begravningsböcker, SE/HLA/1010029/F/1 (1862-1894) sid 121
Avskrift: Viveca Sundberg


—22Y10— Uppgifter ur släktboken
6 Pehr Pehrsson, *3/12 1796, s. t. landbonden P. Jonsson i Norrbobyn 3, Norrbo. Bonde i Mora s4, Delsbo. † 9/1 1877 (ålder)
(X8) Helena Eriksdotter, *8/6 1803 i Forsa sn, Gävleb. † 3/4 1861.
Erik, *20/1 1828                                               12
Brita, *3/2 1830                                               (X6)29N18
Pehr, *28/12 1832                                            (X6)13T9
Margta, *1/1 1837                                            (X6)46N11
Jonas, *23/3 1840                                            13
Anna, *18/12 1842                                           (X6)8M15
Olof, *15/1 1846                                               14

 

 

Hudiksvalls Allehanda den 14 december 1885


Delsbo mejeri

 

 

HT Tisdagen den 10 maj 1960

 

Dellen Magasinet Nr: 6 1994

Uppgifter ur Delsbo släktbok:                   —26 N 39—

23 Jonas Olsson, * 9/11 1906, s. t. husman O. Pehrsson i Sörväna, Delsbo. G. 25/11 1933. Skogsarb. Bos. i Sörväna 102.
17P20 Anna Larsson, * 19/6 1907, d. t. korgmak. P. E. Larsson i Loka, Delsbo.
  Per Olof * 25/3 1925. Busskonduktör.G. 5/1 1952. Död 27/5 1994
Jonas Helmer * 31/3 1934
Anna Margareta * 2/5 1937
Sven Erik * 12/2 1942

 

 

HT Tisdagen den 12 september 1961


Arrendator Alfred Nyberg, Storån, i arbete med spånkniven

   

   

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—4 S 5—

1 Nils Alfred Nyberg, * 4/2 1894, s. t. sold. P. O. Nyberg i Håknorrbo. G. 20/8 1916. Brädgårdsarb. i Storån, sen. arr. i Bondebo 62, Delsbo. † 13/7 1982
21M3 Ingrid Möller, * 28/6 1893, d. t. arb. P. I. Möller i Långede, Delsbo. † 18/3 1959.
Ingrid Teresia * 11/2 1917. Utfl. t. Ljusdal 1935
Karl Ingvar * 12/3 1919. Utfl. t. Västerås 1947
Erik Alvar * 21/7 1925. Konditor

 

 

HT  Lördagen den 21 oktober 1989

   


Det här fotografiet av Mäl-Anna d.ä. och dottern Anna kan också vara från 1930. Modern har plôgg och försklä (huvudduk och förkläde) – och bilen, ja den var ganska ny.


Kvällsvard hos Mäl-Annas matservering i Delsbo omkring 1918. Mannen i mitten är en känd dellbo från början av seklet, bankkamreren m. m. Anders Norell. Fotografiet togs av skogvaktaren Erik Sten, som hade en kamera med självutlösning. Han syns längst t. v. på bilden. T. h. sitter Anna och hennes mamma.


Kalvstigen 20, var det här som Mäl-Annas servering låg? 


Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—18 N 24—

13 Pehr Jonsson, * 5/6 1858, s. t. bonden J. Jonsson i Gåsbacka 4.
G. 7/3 1886. Bonde i Gåsbacka 4, sen torp. i Jobsmyra o. snick. i Ede ss 15, Delsbo. † 27/5 1927.
35P23 Anna Eriksdotter, * 1/11 1865, d. t. bonden E. Norell i Svedja s 11, Delsbo. † 23/2 1937.
Brita * 22/9 1886                                              47
Pehr Erik * 15/5 1888. Utfl.
Jonas * 3/10 1890, † 19/2 1903
Lars * 18/2 1893, † 2/3 1893
Anna Maria Teresia * 25/3 1904                          48

—48—

(A15) Ernst Helmer Viktorius Larsson, * 25/2 1889. G. 1/8 1926. Chaufför, bos. i Sth. Frånskild 1952.
24 Anna Maria Teresia Jonsson, * 25/3 1904, d. t. P. Jonsson i Ede ss 15, Delsbo. Bos. i Ede 112. † 28/10 1991.
Anita Synnöve Haggren * 20/2 1935. (Fosterd.)


—19 S 25—

7M7 Anders Norell, * 24/3 1855, s. t. korp. E. Norell i Ö. Tolbo. G. 15/5 1876. Änkl. o. omg. 5/5 1886. Måg, nämndeman o. bonde i Ava 3, Delsbo. † 29/3 1933.
16 Brita Jonsdotter, * 24/8 1848, d. t. nämndeman J. Jonsson i Ava 3.
† 31/7 1884 (barnsbörd).
15L8 Karin Jonsdotter, * 18/9 1862, d. t. bonden J. Olsson i Håknorrbo 1, Delsbo. † 7/6 1910.
Erik Gustaf * 26/9 1876, † 25/11 1876 (konvulsioner)
Jonas Alfred * 17/4 1884                                    35
Erik Anders * 22/12 1887, † 26/12 1887
Carl Gustaf * 28/1 1891                                     36


—46 S 6—

5 Erik Olsson-Sten, * 10/7 1861, s. t. husman O. Jonsson i Järnvallen, Delsbo. G. 22/6 1890. Arb. Bos. i Järnvallen. Sen skogvaktare, bos. i Sala 1 o. Glombo 112, Delsbo. † 7/9 1947.
9J22 Anna Johansdotter-Stockberg, * 1/5 1869, d. t. J. Stockberg i Lillsjön, Delsbo.
Anna Brita * 13/1 1889. Bos. i Hudiksvall
Johan * 5/9 1890. Vist. trol. i USA
Erik Olof * 24/9 1893. Utfl. t. Sth. 1922
Signe * 30/6 1895                                            9
Oskar * 29/10 1897. Utfl. t. Hudiksvall 1915
Viktor Edvard * 8/4 1902                                   10
Gerda * 4/5 1909, † 25/1 1910

 

 

HT Lördagen den 10 december 1966


Anna Larsson med några nygjorda delsbopar.


  
  

Anna Larsson f. 9/5 1891, död 12/12 1973 Gift 14/5 1911 med
Helmfrid Larsson 21/9 1889 – 20/11 1953

 

 

Dellen Magasinet N:r 8 1990

 

Dellen Magasinet Nr: 7 1990

 

Dellen Magasinet  Nr: 8 1993

 

 

Dellen Magasinet Nr: 4 1994

 

 

Dellen Magasinet Februari 1997

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—19 P 16—

9 Jonas Mickelsson, * 30/9 1819, s. t. torp. M. Pehrsson i Oppsjö.
G. 7/5 1856. Bonde i Sunnansjö 3, Delsbo. † 24/12 1887.
11L6 Margta Jonsdotter, * 7/3 1827, d. t. bonden J. Larsson i Källeräng ss 1, Delsbo. † 22/5 1888.
Jonas, tv., * 15/8 1858                                     26
Margta, tv., * 15/8 1858                                    18N18
Pehr * 7/6 1864, † 15/9 1882

—26—

16 Jonas Jonsson, * 15/8 1858, (Skuren) s. t. bonden J. Mickelsson i Sunnansjö 3. G. 28/10 1883. Bonde i Näsbyn 8, sen. i Skog 1, Delsbo. † 15/6 1935. (Ljusbacken).
17M17 Brita Pehrsdotter, * 12/8 1857, d. t. nämndeman P. Larsson i Långede 8. Delsbo. † 10/11 1916.
Jonas * 27/8 1885                                            32

 

 

HT Fredagen den 11 augusti 1961


Furugatan 3. Det var här som Per-Ersas Pelle bodde och arbetade

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—11 S 4—

3 Pehr Ersson, * 22/1 1833, s. t. bonden E. Johansson i Hammarsvall 5. G. 17/5 1889. Snick. Bos. i Ava, sen. i Ede, Delsbo. † 12/3 1923.
3J17 Anna Olsdotter, * 21/10 1853, d. t. bonden O. Larsson i Västeräng 3, Delsbo. † 11/5 1927.
Olof Algot * 27/6 1891, † 30/1 1892 (tandfeber)
Per Erik * 12/11 1893                                      6
Olof Algot * 21/5 1896                                       7

—6—

4 Per Erik Persson, * 12/11 1893, s. t. snick. P. Ersson i Ede. Delsbo. G. 30/3 1919. Snick.- o. smidesmäst. i Ede 1:20. † 15/7 1985
10N10 Karin Larsson, * 16/3 1897, d. t. bonden L. Ersson i Baggälve 3, Delsbo. † 12/11 1992 i Bergvik
Annie Maria * 23/9 1919. Utfl. t. Bromma 1943

Ett protokoll från 1924 visar att Per Erik Persson även var aktiv inom Delsbo IF.


Furugatan 3. Från 1942 huserade här åkeriägaren Erik Fredin från Västansjö, Bjuråker.
7E29, Erik Fredin * 13/9 1911, s. t. bonden Viktor Fredin i Ramsjö 8:6, Bjuråker. † 13/7 1992
Gift 29/6 1940 med 31N19 Bricken Kristina Bodin * 16/8 1911, d. t. bonden J. Bodin i Sjömyra 8 Delsbo. † 20/12 1987

 

 

HT den 16 december 1966


Uppgifter i Delsbo släktbok:

—12 K 45—

33 Per Jonsson, * 29/7 1920, s. t. arb. J. Persson i Norrväna 138. G. 29/11 1941. Skogsarb. Bos. i Edsäng 14, Delsbo. † 26/3 1987.
44S11 Anna Maria From, * 15/10 1922, d. t. arb. P. J. From i Sörväna, Delsbo. † 21/7 1999
Dagny Linnea * 23/5 1940
Per Sonny * 8/9 1944
 Kjell Rune * 13/4 1946 † 3/2 2012.


—44 S 11—

8 Per Johan From, * 3/10 1898, s. t. arb. P. From i Källbergsbo. G. 9/8 1925. Jordbr.-arb. Bos. i Sörväna 48, Delsbo. † 26/8 1966.
(X27) Ester Margreta Tagg, * 1/1 1895 i Ljusdal, Gävleb. Infl. 1923. † 24/8 1977.
Anna Maria * 15/10 1922                                   12K45
John Hilding * 18/4 1926. Servitör. Bos. i Sth.
Irma Kristina * 30/6 1930. Utfl. t. Sth. 1946

 

 

HT den 20 november 1958

Uppgifter om 90-årig knypplerska ur Delsbo släktbok:

—21 K 8—

6 Sven Olsson, * 27/8 1831, s. t. bonden O. Svensson i Glombo 2, Delsbo. G. 16/10 1859. Bonde i Glombo s 2. † 27/11 1882.
37P10 Ingrid Carlsdotter, * 10/5 1833, d. t. bonden C. Carlsson i Svedja s 4, Delsbo. † 7/3 1925.
Karin * 16/1 1861                                             10
Ingrid * 21/6 1865                                            11


Blåsens, Ava 4:6 , Avavägen 19. Efter Blås-Pelles död 1942, var det auktion i två dagar.

—15 L 10—

7 Pehr Pehrsson, * 14/6 1840, s. t. kyrkvärden P. Jonsson i Ede 9. G. 22/5 1872. Bonde i Ede 9, sen. i Ava 4, Delsbo. † 14/9 1929.
23O1 Magdalena Nilsdotter, * 27/7 1843, d. t. bonden N. Nilsson i Ede s 3. † 7/11 1925.
Pehr * 13/8 1875, † 3/3 1942
Nils * 2/12 1880. Emigr. t. N. Amerika 1903

 

 

Läs om kvinnan som blev avrättad efter att ha förgiftade paret som nämns ovan.


   

Uppgifter ur Delsbo släktbok om Michels-Erske, eller som han hette, Erik Hansson-Södergren

—46 P 9—

6 Erik Hansson-Södergren, * 8/2 1824, s. t. bonden H. Jonsson i Sörväna s 2. G. 29/5 1859. Husman i S. Sannäs, Delsbo. (Mistat ena handen.) † 21/5 1896.
1P4 Helena Ersdotter, * 2/9 1834, d. t. bonden E. Zachrisson i Ava s 1, Delsbo. † 8/5 1914.
Zacharias * 15/10 1862                                     1L56

 

 

  

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—66 T 1—

Pehr Forsblad, * 17/3 1758. Härst. okänd. G. 2 ggr. Befalln.-man i Ava, Delsbo. † 18/7 1808 (lungsot).
Charlotta Christina Streng, * 1/7 1755. Härst. okänd, † 3/7 1802 (lungsot).
(X33)23U2 Brita Engman, * 28/2 1754, d. t. stadsbetjänten Carl Engman o. h. h. Anna Hanning i Hudiksvall. Änka e. kronolänsman F. G. von Schavon i Norrbo. † 9/3 1824 (nervfeber).
Maria Henrietta Gråberg * 7/10 1786 i Sth. Fosterd. † 8/6 1801
Anna Christina * 17/8 1790. Utfl. t. Söderala 1807
Pehr Niclas * 6/6 1792. Utfl. t. Rogsta 1809
Lars * 29/11 1795. Utfl. t. Ljusdal 1812


—30 M 4—

3 Olof Jonsson-Skoglund, * 26/4 1782, s. t sold J Skoglund i Vitterarv. Adjunkt o. klockare. Bos. i Ava, Delsbo. Komminister i Järvsö 1826.
5P3 Hedvid Elisabet Delin, * 29/7 1784, d. t. kommin. P. Delin i Delsbo. Utfl. t. Järvsö 1826.
Christina Catharina * 19/7 1809, † 19/9 1809 (utsot)
Christina Catharina * 21/12 1810                        6
Pehr * 11/3 1812. Utfl. t. Järvsö 1826
Hedvig Elisabet * 27/8 1813. Utfl. t. Järvsö 1826
Jonas * 24/10 1815. Utfl. t. Järvsö 1826
Olof * 6/1 1817. Utfl. t. Järvsö 1826
Johan Fredrik * 19/7 1818. Utfl. t. Järvsö 1826
Brita Justina * 13/11 1821, † 11/3 1822


—5 P 7—

3 Pehr Delin, * 23/4 1792, s. t. kommin. P. Delin i Ava, Delsbo G. 28/9 1830. Handelsbokhåll. i Gävle, sen. Kronolänsman i Ava. † 5/9 1866 (slag).
(W7) Anna Margreta Östgren, * 7/4 1799, d. t. skomak. Östgren o. h. h. Margreta Hedman i Falun, † 15/3 1874 (ålder).
Pehr Wilhelm * 19/10 1832. Häradshövding i Sth.


—4 R 13—

12 Jonas Olsson-Lundberg, * 21/8 1841, s. t. bonden O. Löf i Tjärnmyra 2. G. 30/4 1871. Bonde i Tjärnmyra 2, sen. handl. i Ava, Delsbo. † 9/9 1922.
58M2 Karin Mickelsdotter, * 17/9 1834, d. t. bonden M. Pehrsson i Prättingberg 5, Delsbo. † 23/4 1911.
Olof * 28/8 1875, † 28/7 1895


—37 P 26—

19 Pehr Ruben Stenberg, * 21/9 1896, s. t. skrädd. P. Stenberg i Ava, Delsbo. G. 4/10 1925. Handl. i Ava 34. † 23/10 1959.
(X18) Ester Karolina Jonsson, * 1/2 1899 i Hudiksvall. † 23/3 1967.
Nils Paul * 19/5 1928
Sven Gösta Henry * 10/12 1931
Eva Ingrid Margareta * 21/12 1938

 

 

Svensas i Norrberg, Delsbo


Här stod Norrbergsstugan med den sammanbyggda ladugårds- och mangårdsbyggnaden strax intill. Överbyggnaden till gårdens matkällare har nu rasat samman.


Vykort poststämplat i Delsbo 1917


Text och bild ur boken: GODS OCH GÅRDAR, sid. 367.


Detta är Norrbergsstugan som står på Delsbo Hembygdsgård. Platsen där stugan stod är, Norrberg 105, 3:20, Delsbo

   
Här ser vi stengrunden efter huset och rester efter den nu raserade matkällaren


Det berättas att innan stugan blev flyttad till hembygdsgården, brukade den pratglade Fredrik Winblad von Walther guida här.Norrbergsstugan på Delsbo hembygdsgård

Gör ett besök på Delsbo Hembygdsgård och upplev Norrbergsstugans vackra takmålning i av snickarmålaren Erik Ersson, och ett långstugubord med målad bordsskiva som är
specifikt för Hälsingland och i synnerhet Delsbo.


Vilka är de människor som har bott i ”Svenns” gården?
Uppgifter ur Delsbo släktbok:

Om gården var byggd 1673, var nog det här stamfastigheten i Norrberg 

Registerbeteckning »24N» omfattar en bondesläkt i Delsbo som tidigast omnämnes i 1593 års jordebok i Norrbergs by.

—I—

Eric Olsson, * 156., nämnes som bonde i Norrberg, Delsbo, enl. 1593—1618 års jdbk.
H. namn okänt.
Olof * 159..                                                     II

—II—

I Olof Erichsson, * 159.., trol. s. t. bonden E. Olsson i Norrberg, Delsbo. Bonde i Norrberg 1 enl, 1629—1670 års jdbk. Han var äg. av 1 häst o. 11 kor enl. 1641 års boskapslista.
Pehr * 163. .                                                    III

—III—

II Pehr Olofsson, * 163. . trol. s. t. bonden O. Erichsson i Norrberg 1, Delsbo. Bonde i Norrberg 1 enl, 1683—1700 års jdbk.
Kerstin ……….., * 163. . Härst. okänd.
Pehr * 167..                                                     IV
Jonas * 167.. Okänd vistelseort
Lars * ./5 1682. Okänd vistelseort
Elias * ./2 1687. Okänd vistelseort
Ingrid * 168.. Okänd vistelseort
Sigrid * 168. Okänd vistelseort

—IV—

III Pehr Pehrsson, * 167.., s. t. bonden P. Olofsson i Norrberg 1, Delsbo. Bonde i Norrberg 1 enl. 1710—1729 års jdbk o. ML.
Ella Eliasdotter, * 167.. Härst. okänd.
Kerstin * 25/1 1696, † 1696
Pehr * 24/7 1698, † 24/7 1698
Elias * 1702. Okänd vistelseort
Anders * 8/7 1704, † 1755
Karin * 10/10 1708                                           40N1
Pehr * 14/12 1711                                            1
Eric * 5/6 1714, † 14/9 1765
Olof * 1716                                                      2

—1—

IV Pehr Pehrsson, * 14/12 1711, s. t. bonden P. Pehrsson i Norrberg 1, Delsbo. G. 1743. Husman i Norrberg. (Blind på äldre dagar.) † 1774.
60O1 Karin Svensdotter, * 5/11 1717, d. t. sold. S. Lijberg i Jobsmyra, Delsbo. † 19/11 1782.
Pehr * 9/6 1745                                                33
Sven * 25/9 1749                                             1R4
Karin * 30/6 1754                                             6O9

—2—

IV Olof Pehrsson, * 1716, trol. s. t. bonden P. Pehrsson i Norrberg 1, Delsbo. Bonde i Norrberg 1. † 1768.
5MVI Margreta Ersdotter, * 22/12 1716, d. t. bonden E. Nilsson i Källeräng 2, Delsbo. † 17/12 1798.
Pehr * 23/6 1742                                              3
Erik * 1/10 1744                                               4
Cherstin * 10/10 1746                                       7T4
Olof * 31/7 (31/1) 1750                                     2K8


—7 P 3—

1 Sven Pehrsson, * 27/8 1722, s. t. bonden P. Jonsson i Sjömyra 3.
G. 1746. Bonde i Norrberg s 3, Delsbo. † 8/11 1807 (utsot).
36NIV Margta Olsdotter, * 17/4 1721, d. t. bonden O. Larsson i Nyåker 3, Delsbo. † 24/9 1807 (ålder).
Pehr * 9/9 1747                                                4
Karin * 1/1 1749                                               6P3
Sigrid * 11/11 1753, † 27/10 1838
Olof * 11/6 1762                                               5
Margta * 30/8 1769                                           5M3

—4—

3 Pehr Svensson, * 9/9 1747, s. t. bonden S. Pehrsson i Norrberg s 3, Delsbo. G. 1778. Bonde i Norrberg 3. † 17/2 1811 (gulsot),
48P2 Ingrid Larsdotter, * 6/10 1754, d. t. bonden L. Ericsson i Svedja 1, Delsbo. † 24/12 1816 (drunknad i gårdsbrunnen).
Sven * 21/3 1779, † 13/2 1780
Margta * 28/8 1780                                           11L12
Karin * 2/9 1781, † 29/1 1815 (bröstfeber)
Sigrid * 23/9 1784                                            6
Sven * 19/6 1786                                             7
Lars * 30/1 1789                                              8
Pehr * 11/7 1791                                              9

—5—

3 Olof Svensson, * 11/6 1762, s. t. bonden S. Pehrsson i Norrberg s 3, Delsbo. G. 1790. Änkl. o. omg. 1830. Bonde i Norrberg s 3. † 2/4 1849.
6T2 Brita Engelbrektsdotter, * 1/10 1759, d. t. bonden E. Olsson i Västanäng 1, Delsbo. † 3/2 1826.
36N4 Sigrid Pehrsdotter, * 2/5 1788, d. t. bonden P. Olofsson i Nyåker 1, Delsbo. † 7/9 1869 (slag).
Sven * 27/9 1791                                             3O5
Engelbrekt * 8/6 1793                                       10
Margta * 9/12 1796                                           5M7
Olof * 7/11 1801                                               11O5

—7—

4 Sven Pehrsson, * 19/6 1786, s. t. bonden P. Svensson i Norrberg 3, Delsbo. Bonde i Norrberg 3. † 14/7 1863 (slag).
1R4 Margta Svensdotter, * 1/7 1790, d. t. bonden S. Pehrsson i Kjällberg 1, Delsbo. † 26/7 1870 (håll o. stygn).
Pehr * 16/7 1817, † 18/7 1820
Brita * 16/8 1819                                              7K3
Pehr * 20/5 1821, † 19/7 1822
Sven * 11/4 1823                                             13
Ingrid * 2/3 1825                                              14M12
Per * 27/11 1827                                              14
Margta * 6/6 1830, † 4/4 1831

—13—

7 Sven Svensson, * 11/4 1823, s. t. bonden S. Pehrsson i Norrberg 3, Delsbo. G. 13/4 1848. Bonde i Norrberg 3. † 16/8 1906. Troligen är det Sven Svensson som är upphov till gårdsnamnet ”Svensas”.
1L10 Anna Olsdotter, * 8/9 1826, d. t. bonden O. Matsson i Slättäng s 1, Delsbo. † 14/12 1917.
Sven * 11/5 1848, † 30/6 1852
Margta * 30/9 1849                                           40M5
Olof * 7/8 1851                                                19
Sven * 10/10 1853                                           20
Kerstin * 16/7 1856                                           21
Per * 30/8 1859, † 27/12 1880
Anna * 8/3 1867, † 29/7 1869 (scharlakansfeber)

—19—

13 Olof Svensson, * 7/8 1851, s. t. bonden S. Svensson i Norrberg 3, Delsbo. G. 6/11 1890. Bonde i Norrberg 3. † 9/6 1901
12K13 Anna Olsdotter, * 31/8 1849, d. t. husman O. Hansson i Edsäng, Delsbo. † 12/7 1923.


—9 Å 62—

53 Per Dahlström, *6/12 1899, s. t. bonden P. Dahlström i Nyåker 2. † 3/10 1969
G. 20/5 1934. Jordbr.-arb. i S. Sannäs, sen. skogsarb. Bos. i Norrberg 32, Delsbo.
(X6)34S4 Anna Katrina Andersson, *1/11 1902, d. t. bonden A. Andersson i Tjärnmyra s2, Delsbo. † 7/8 1941
Berta Kristina, *13/6 1927
Beda Ragnhild, *4/4 1936


58P1 Lydia Karolina Pettersson* 14/11 1902, Ogift. † 14/7 1947 Norrberg 3:2, Delsbo.


   

Uppgifter ur Delsbo släktbok:                                 —40 M 5—

4 Jonas Pehrsson-Sörell, * 14/4 1856, s. t. bonden P. Jonsson i Prättingberg 3. G. 14/11 1878. Sold. nr 149 vid Häls. reg. Bos. i Tjärnmyra, Delsbo. † 2/12 1884.
7P13 Margta Svensdotter, * 30/9 1849, d. t. bonden S. Svensson i Norrberg, Delsbo. † 2/11 1948
Kerstin * 13/9 1879                                           (X33)9Å53
Sven * 9/10 1881, † 15/10 1881

 

 

HT Torsdagen den 10 december 1998


Isak Karlsson, Delsbo, fotograferad en sommardag på 1950-talet. Minnesanteckningarna efter denne man visar att det funnits en guldsmed i Delsbo. Guldsmedsverktygen donerades till hembygdsföreningen.

Uppgifter ur Delsbo släktbok:                  —70 T 1—

(E61) Carl Fredrik Andersson, * 13/4 1835 i Lönsås sn, Ög. Infl. fr. Leksand. G. 10/3 1856. Guldsmed. Bos. i Ede, Delsbo. † 7/8 1897.
(X18) Johanna Westner, * 8/6 1831 i Hudiksvall, Gävleb. † 19/3 1912.
Johanna Erika * 3/11 1854, † 5/4 1914
Anna Christina * 5/6 1857. G. 22/11 1885 m. N. Andersson i Hälsingtuna
Carl Fredrik * 16/9 1859                                    2
Johan Olof * 1/1 1862
Amalia * 20/1 1864. Utfl. t. Gällivare 1899.


—18 N 41—

20 Isak Karlsson, * 9/3 1898, s. t. bonden C. G. Pehrsson i Sävsholm 1. G. 20/12 1921. Cykelrep. Bos. i Ede 7:18, Delsbo. † 25/6 1966
3P16 Sigrid Larsson, * 15/6 1899, d. t. försäljare L. Olsson i Stömne, Delsbo.
Bror * 5/10 1917                                              65
Ingrid Margreta * 19/2 1922                               29S4
Märta Gunhild * 8/6 1924                                   66
Anne Marie * 22/3 1926. G. m. G. Arvidsson i Sigtuna
Lars Gustaf * 20/12 1928, † 2/1 1929
Lars Hugo * 29/8 1930
Frida Linnea * 3/7 1932
Karl Erik * 26/12 1937

 

 


Ur en Bok om Delsbo Del III, sid. 12

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—3 J 6—

Hindric Ström, * 168. . Härst. okänd. Bonde i Ava 3, Delsbo, enl. 1729 års ML.
H. namn okänt.
Carin * 1719                                                    7

 

 

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—9 P 15—

8 Olof Salomonsson-Skoglund, * 11/9 1820, s. t. sold. S. Gränts i Skog. G. 1847. Kopparslag. Bos. i Vij, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1850.
29L1 Margta Hansdotter, * 27/11 (29/11) 1817, d. t. bonden H. Persson i Nordanäng 2, Delsbo.
Carolina * 7/11 1847. Utfl. t. Ljusdal 1850

 

 

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—67 T 1—

(W12) Anders Pettersson, * 11/2 1853 i Grangärde, Kopp. G. 2:a ggn 30/5 1898. Infl. fr. Färila 1904. Smed. Bos. i Klubbo, sen. Krusänga, Delsbo. † 18/4 1938.
(X25) Nina Katrina Äng, * 22/3 1871, d. t. P. Äng i Öje 5, Järvsö.
Marta Elin * 14/3 1890, † 18/8 1917
Per Fabian * 20/1 1893. Utfl. t. Borgsjö 1907
Per Erik Gideon * 4/5 1896                                 2
Nina Birgitta Sofia * 11/10 1899. Utfl. t. Forsa 1919
Nanna Catharina Andrietta * 10/5 1902, † 30/11 1903
Nanna Katrina Andrietta * 7/8 1906. Emigr. t. USA 1925
Anders Gustaf Hugo * 11/1 1912                         3

—2—

1 Per Erik Gideon Pettersson, * 4/5 1896 i Delsbo sn, Gävleb. G. 22/12 1918. Smed. Bos. i Klubbo, Delsbo. Utfl. t. Söderfors, Upps., 1919.
(C58) Anna Amalia Eriksson, * 28/8 1895 i Söderfors, Upps.


—59 T 2—

(U62) Johan Mattsson, * 1725 i Västerås. Smed. Bos. i Tjärnmyra, Delsbo.
Helena Pehrsdotter, * 1720. Härst. okänd. † 1770.
1 Anna Ersdotter, * 26/10 1725, d. t. sold. E. Lustig i Jobsmyra, Delsbo. † 17/2 1804 (håll o. stygn).
Johan * 1753. Utfl. 176 .
Karin * 8/5 1754                                               3
Pehr * 1/11 1758, † 24/7 1780
Kjerstin * 25/9 1761                                          46L2


—27 T 1—

(X27) Erik Artur Nordlöw, * 24/8 1883 i Ljusdal, Gävleb. G. 11/9 1911. Infl. 1912. Smed. Bos. i Fredriksfors 114, Delsbo
(X27) Kristina Andersson, * 1/3 1877 i Ljusdal, Gävleb.
Anna Maria * 11/10 1911. Utfl. t. Filipstad 1935
Anders Ivar * 27/12 1912                                   2

— 2—

1 Anders Ivar Nordlöw, * 27/12 1912, s. t. smed E. A. Nordlöw i Fredriksfors 114, Delsbo. G. 5/7 1941. Smidesarb. Bos. i Fredriksfors 114. † 16/10 2001.
18T25 Agnes Persson, * 21/1 1917, d. t. jordbr.-arb. J. E. Persson i Håknorrbo 34, Delsbo. † 28/2 1998.
Märta Ingegerd * 30/5 1942
Erik Arne * 10/11 1945


—25 J 2—

1 Erik Sved, * 23/9 1826, s. t. sold. E. Sved i Stömne. G. 9/5 1850. Änkl. o. omg. 21/6 1857. Smed i Västeräng, Delsbo. † 1/4 1902.
(X4)25B1 Helena Johansdotter, * 3/7 182†4, d. t. sågv.-arb J. Qvick i Friggesund, Bjuråker. † 3/4 1853.
12R6 Catharina Jonsdotter, * 10/11 1819, d. t. bonden J. Jonsson i Tomta 3, Delsbo. † 12/8 1902.
Erik Johan * 29/6 1850                                      5
Brita Magdalena * 8/8 1852                                6
Jonas * 19/6 1859, † 23/8 1864 (scharlakansfeber)


—37 J 2—

1 Jonas Erik Nord, * 12/2 1843 i Bergsjö sn, Gävleb. G. 3/6 1873. Mjöln. i Klubbo, sen. smed i Jobsmyra, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1892.
26J4 Catharina Christina Lönn, * 9/11 1852, d. t. sold. E. Lönn i Gåsbacka, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1892.
Anna Helena * 12/5 1874. Utfl. t. Forsa 1892
Cathrina Christina * 9/4 1876. Utfl. t. Forsa 1892
Margreta Mathilda * 17/7 1885. Utfl. t. Forsa 1892
Johan Erik * 12/2 1888. Utfl. t. Forsa 1892


—4 K 10—

8 Jonas Larsson, * 25/1 1811, s. t. husman L. Olofsson i Ede. G. 12/7 1833. Sockensmed i Svedja, sen. häradsdom. o. bonde i Ede 5, Delsbo.
† 25/3 1869 (nervfeber).
2P5 Margta Pehrsdotter, * 12/1 1808. d. t. bonden P. Pehrsson i Sannäs 2, Delsbo. † 28/4 1901.
Lars * 10/11 1833. † 2/10 1862
Anna * 27/9 1835                                             11K39
Karin * 18/7 1838                                             24N17
Margta * 6/11 1841                                           5P36
Brita * 6/9 1849                                               5P21


—17 K I—

(X6) Lasse »Smed», * 155.. Enl. 1593—1600 års Jdbk nämnd som bonde i ’Fjärdsätter, Delsbo.
(X6) Marit ……. * 155. . Nämnd som äg. av hem. enl. 1618 års Jdbk.


—57 K 2—

1 Johan Mårten Jäderholm, * 24/12 1824 i Arboga landsförs. Infl. fr. Forsa sn. Smed. Bos. i Stömne, Delsbo. † 1/1 1912
(T13) Brita Maria Reuter, * 16/7 1822 i Fellingsbro, Ör. † 13/4 1903.
Augusta Maria * 15/11 1849. Utfl. t. Köpings landsförs. 1876
Carl Gustaf Mårten * 21/5 1852, † 11/6 1873
Hedvig Sofia * 15/7 1857                                   (X4)30G19
Emma Mathilda * 6/11 1860


—5 L 4—

1 Olof Sundfors, * 16/12 1807, s. t. bonden M. Sundfors i Hagen. Spiksmed, bonde o. nämndeman i Ava (Klubbo s 1), Delsbo. † 31/3 1879.
44K4 Brita Pehrsdotter, * 1/10 1801, d. t. husman P. Pehrsson i Tjärnmyra, Delsbo. † 10/2 1889.
Magnus * 19/12 1830, † 19/6 1840 (drunknad)
Pehr * 5/12 1832, † 19/6 1840 (drunknad)
Magnus * 17/1 1842, † 25/12 1842
Pehr Magnus * 29/9 1844. Kvarnägare i Ede, Delsbo. † 28/3 1916


—19 L 21—

(X26) Hans Forselius, * 11/5 1856 i Jättendals sn, Gävleb. G. 27/5 1883. Smed. Bos. i Norrberg, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1889.
18 Anna Pehrsdotter, * 4/7 1856, d. t. korp. P. Hög i Norrberg, Delsbo.
Kathrina * 29/5 1885                                         54J8
Lars Ferdinand * 3/4 1888. Utfl. t. Forsa sn 1889


—21 L 5—

(Y29) Erik Dahlberg, * 30/1 1831 i Ljustorps sn, V.-norrl. G. 1869. Smed. Bos. i Västanäng, Delsbo. † 20/11 1898.
3 Karin Jonsdotter, * 16/1 1828, d. t. husman J. Jonsson i Myra, Delsbo. † 11/11 1921.
Karin * 11/6 1851                                             2R16
Erik * 19/6 1871. Utfl. t. Ljusdal 1898


—11 M I—

Mårten Jonsson, * 160. . Härst. okänd. Smed o. bonde i Loka 3, Delsbo, enl. 1629 års Jdbk. Han var äg. av 1 häst o. 4 kor enl. 1629 års boskapslista.
Sigrid ………, * 16. .. Nämnes som änka o. äg. av hem. enl. 1641 års Jdbk.
Jonas * 163 .                                                   II
Karin * 164


—10 N 3—

1 Hans Ersson-Sjöqvist, * 4/9 1723, s. t. bonden E. Hansson i Mora 10, Delsbo. Anst. som sold. vid Häls. reg. Sen. smed i Mora 8. † 3/12 1791.
48N1 Gertrud Pålsdotter, * 31/1 1720, d. t. bonden P. Erichsson i Näsbyn 11, Delsbo. † 4/1 1801.
Erik * 3/5 1761                                                5


—2 O 3—

2 Pehr Larsson, * 5/5 1745, s. t. bonden L. Pehrsson i Oppsjö 2, Delsbo. G. 177.. Smed. Bos. i Oppsjö. † 16/1 1821.
30P3 Margta Olsdotter, * 9/9 1732, d. t. bonden O. Larsson i Myra 3, Delsbo. Änka e. smeden P. Erichsson i Sunnansjö, Delsbo. † 18/5 1816 (ålder).


—2 O 18—

(X24) Johan Vilhelm Boij, * 12/3 1891 i Ilsbo, Gävleb. G. 26/12 1925. Infl. fr. Enånger 1943. Smed o. hovslag, i Ö. Berge 14, Delsbo.
13 Anna Katrina Källin, * 1/5 1897, d. t. arb. O. Källin i Källeräng, Delsbo.
Signe Kristina »Olsson» * 15/3 1917. (Styvd.) Utfl. t. Sandarne 1942
Britta Matilda * 12/6 1926. Utfl. t. Söderhamn 1946
Olof Vilhelm * 9/6 1930


—18 O 1—

(X8) Olof Eriksson, * 17/4 1864 i Forsa, Gävleb. G. 16/8 1886. Infl. 1895. Smed. Bos. i Källeräng, Delsbo. Vist. i Hålsjö, Norrbo, 1914—1916. Utfl. t. Haverö, V.-norrl., 1916. Infl. fr. Ovanåker 1944 o. bos. i Glombo 14, Delsbo.
(X10) Greta Stina Forsell, * 18/5 1863 i Gnarps sn, Gävleb. † 12/12 1946.
Selma Eleonora * 11/7 1885. Utfl. t. Forsa 1904
Hildur Maria * 28/2 1887                                    11L33
Erik Viktor * 22/5 1889                                      2
Olof Conrad * 27/5 1896 Utfl. t. Haverö 1916
Emma Judit Theresia * 25/6 1898. Utfl. t. Haverö 1916
Signe Margreta Elisabet * 11/7 1900, † 18/12 1904
Tyra Kristina * 27/10 1902. Utfl. t. Haverö 1916


—59 O 1—

(W39) Pehr Klockman, * 23/9 1761. Infl. fr. Särna, Kopp. Sockensmed. Bos. i Ava, Delsbo. † 9/8 1812 (lungsot).
(W39) Karin Pehrsdotter, * 1756 i Särna sn. Kopp. † 27/8 1829.
Pehr * 9/9 1785, † 25/11 1785
Anna * 3/3 1787                                               18N70
Pehr * 19/7 1789. Smed. Bos. i Ava. † 22/12 1819
Carin * 1792, † 17/2 1793
Jonas * 21/3 1799, † 3/4 1800


—5 P 21—

13 Erik Ersson-Wallner, * 15/3 1849, s. t. bonden E. Waldner i Sjömyra 1. G. 2/4 1872. Smed o. snick. Bos. i Ede, Delsbo. o. † 27/9 1922.
4K10 Brita Jonsdotter, * 6/9 1849, d. t. häradsdom. T. Larsson i Ede 5. † 17/12 1920.
Erik * 11/9 1872. Emigr. t. N. Amerika 1892
Jonas * 3/2 1881, † 10/5 1881
Anna Margreta * 21/1 1890


—8 P 13—

7 Jonas Ersson, * 5/8 1830, s. t. bonden E. Eriksson i Sjömyra ss 4.
G. 1856. Änkl. o. omg. 24/10 1858. Smed i Sjömyra, sen. bonde i Norrväna s 4, Delsbo. Utfl. t. Ljusdal 1872.
22P22 Brita Pehrsdotter, * 14/8 1833, d. t. bonden P. Eriksson i Sjömyra s 1, Delsbo. † 11/12 1856.
2P10 Ingrid Jonsdotter, * 22/4 1834, d. t. husman J. Olsson i Norrväna, Delsbo. (Änka o. omg. m. O. Olsson i Ljusdal.) Änka 2 ggn 1895. † 10/11 1923.
Jonas * 17/2 1862. Utfl. t. Ljusdal 1872
Brita * 30/1 1867                                              19M14
Kerstin * 9/10 1869. Utfl. t. Ljusdal 1872


—16 P 9—

5 Jonas Mickelsson, * 23/9 1772, s. t. sold. M. Sporre i Vålås, Delsbo. G. 1793. Hjulmak. o. smed. Bos. i Vålås. † 7/10 1838.
(X19) Anna Larsdotter, * 1775. Infl. fr. Hälsingtuna. † 1839.
Sigrid * (7/8) 1/7 1794                                      32J6
Anna * 15/4 1798                                             17


—24 P 50—

49 John Hansson, * 6/7 1909, s. t. mjöln. J. Hansson i Stömne. G. 4/9 1938. Smed. Bos. i Ava 27, Delsbo. † 30/3 1981.
13T36 Signe Birgitta Bergqvist, * 26/8 1917, d. t. bonden E. Bergqvist i Sunnansjö 14, Delsbo.
Sven Erik * 14/8 1940


—30 P 3—

2 Pehr Erichsson, * 20/10 1740, s. t. bonden E. Pehrsson i Sunnansjö 4, Delsbo. Sockensmed. Bos. i Sunnansjö. † 1775.
14N2 Margta Olsdotter, * 9/9 1732, d. t. bonden O. Larsson i Myra 3, Delsbo. Änka o. omg.          2O3
Eric * 1/1 1769                                                 5


—38 P 6—

(X8) Micael Micaelsson-Gahm, * 1753 i Forsa sn. G. 1779. Sold. vid Häls. reg. samt smed i Ö. Tolbo, Delsbo. † 11/10 1829.
2 Margta Ersdotter, * 10/2 1755, d. t. husman E. Jonsson i Sättjära, Delsbo. † 17/12 1794.
Eric * 3/8 1780. Okänd vistelseort
Olof * 2/9 1782                                                12
Brita * 17/3 1785. Utfl. t. Söderhamn 1794
Michael * 30/8 1786. Dräng i Tolbo. † 26/9 1805 (nervfeber)
Margta * 4/3 1788, † 25/1 1816 (lungsot)
Pehr * 23/3 1793, † 30/1 1794


—44 P 51—

31 Pehr Tapper, * 31/1 1883, s. t. bonden P. Tapper i Långede s 9, Delsbo. G. 26/5 1907. Smed. Bos. i Långede s 9. Utfl. t. Barnarp 1932.
7T55 Kerstin Nordlöf, * 27/1 1888, d. t. bonden E. Nordlöf i Källbergsbo 3, Delsbo. † 2/10 1947.
Per Erik * 8/9 1908. Utfl. t. Sth. 1928
Jonas Alfred * 25/12 1910. Utfl. t. Barnarp 1932
Olof Edvin * 27/1 1913. Utfl. t. Barnarp 1932


—50 P 1—

(X7) Olof Högman, * 29/11 1763 i Enånger, Gävleb. (Infl. 1789.)
G. 1794. Smed, bos. i Norrväna, Delsbo. † 31/12 1803 (håll o. stygn).
(X7) Ingrid Winter, * 3/3 1763. Infl. fr. Enånger, Gävleb., 1789.
Änka o. omg.                                                        1O15
Anders Johan * 8/8 1788. Utfl. t. Njutånger 1804
Nils * 6/3 1790. Utfl.
Olof * 14/3 1795. Utfl. t. Njutånger 1804
Ingrid * 2/8 1801                                              18T5
Brita * 11/10 1803                                            1L53


—51 P 2—

1 Pehr Jonsson, * 31/1 1716, s. t. bonden J. Pehrsson i Ö. Tolbo 1.
G. 1743. Smed i Ava 1, Delsbo. † 5/11 1796.
19S1 Karin Larsdotter, * 7/4 1715, d. t. L. Pehrsson i Ö. Hammaren, Delsbo. † 1773.
(X31) Brita Svensdotter, * 1751. Infl. fr. Njutånger.
Ingrid * 28/8 1744, † 29/3 1747
Karin * 10/6 1746                                             26P3
Jonas *20/1 1748                                             20P8


—8 R 1—

(X31) Jonas Pihlström, * 23/3 1762 i Njutånger, Hälsingland. Infl. fr. Hedemora 1795. Smed i Hagen, Delsbo. † 8/2 1816 (lungsot).
(W15) Maria Pehrsdotter, * 1758 i Hedemora. † 1/9 1828.
Jonas * 4/6 1788                                              2
Greta Elisabeth * 30/10 1791                              43P6
Maja Christina * 1794. Piga i Jobsmyra, Delsbo
Brita * 10/12 1797. Utfl.


—13 R 46—

4L4 Olof Andersson-Stor, * 22/6 1782, s. t. bonden A. Olsson i Sunnansjö. Anst. som sold. vid Hals. reg. Bos. i Tomta, Delsbo. † 25/6 1808 (dödskjuten i Wasa).
8 Margta Hansdotter, * 27/4 1780, d. t. sold. H. Gren i Tomta, Delsbo. Änka o. omg. † 186..
(W29) Hans Östling, * 29/5 1785 i Rättviks sn. Kopp. Sockensmed. Bos. i Tomta, Delsbo. † 1858.
Anders * 21/9 1807, † 15/10 1810 (feber)
Olof * 27/10 1815. Utfl. t. Hudiksvall 1831
Brita * 23/10 1817. Bos. i Tomta. † 10/5 1889
Anders * 7/10 1820. Utfl. t. Hudiksvall 1837


—51 R 1—

(X34) Olof Forsman, * 29/8 1866 i Ockelbo, Gävleb. G. 16/2 1896. Infl. fr. Järvsö 1932. Smed. Bos. i Knutslunda, sen. i Sunnansjö 510, Delsbo.
† 15/4 1945.
(X34) Anna Kristina Ersdotter, * 5/6 1873 i Ockelbo, Gävleb.
Johan Sigvard * 23/8 1907                                 2
Lars Fredrik * 14/9 1909                                    3


—38 S 1—

(W27) Anders Mellberg, * 17/9 1823 i Ore sn, Kopp. G. 6/8 1854. Infl. fr. Forsa sn. Smed. Bos. i Sävsholm, Delsbo. † 16/7 1899.
(W27) Karin Ersdotter, * 28/1 1826 i Ore sn. Kopp. † 10/2 1913.
Anders Gustaf * 14/4 1853                                 2
Isak * 22/12 1855, † 5/2 1911
Jacob Fredrik * 24/2 1859. Skogsarb. † 23/2 1941
Erik Axel * 8/6 1862                                          3
Johan Abraham * 30/3 1865. Stenarb. i Delsbo.


—42 S 5—

3 Frans Gustaf Fast, * 21/4 1883, s. t. sold. C. C. Fast i Fredriksfors.
G. 22/5 1910. Smed. Bos. i Oppsjö, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1911.
10J15 Brita Kristina Jonsson, * 21/9 1892, d. t. arr. J. Jonsson i Oppsjö 11.
Marta Katrina * 26/10 1910. Utfl. t. Forsa 1911


—54 S 2—

1 Per Ersson, * 7/1 1842, s. t. bonden E. Pehrsson i Prättingberg 3.
G. 18/4 1875. Sockensmed. Bos. i Prättingberg, sen. i Hammarsvall o. Ovanåker, Delsbo. Utfl. t. Forsa 1908.
(X1)10G10 Christina Pehrsdotter-Westlund, * (4/7) 3/12 1851, d. t. skrädd. P. Westlund i Alfta sn, Gävleb. † 10/10 1906.
Erik * 28/6 1875                                               3
Carolina * 27/8 1876. Emigr. t. USA 1900
Pehr * 28/2 1878. Utfl. t. Harmånger 1902


—23 T 14—

10 Anders Eriksson, * 11/3 1896, s. t. bonden E. Ersson i Duvnäs.
G. 23/10 1919. Smed. Bos. i Sunnansjö, sen. bilrep. bos. i Linfläck 212, Delsbo.
6L7 Karolina Larsson, * 30/9 1889, d. t. bonden L. Jonsson i Hagen, Delsbo.
Anna Gunborg * 7/3 1920                                  19
Karin Gunhild * 1/7 1921. Bos. i Hagen
Birgit Gertrud * 11/2 1923
Eivor Ingegärd * 9/3 1926
Elsa Ragnhild * 9/9 1927                                    (X4)30E6


—59 T 2—

(U62) Johan Mattsson, * 1725 i Västerås. Smed. Bos. i Tjärnmyra, Delsbo.
Helena Pehrsdotter, * 1720. Härst. okänd. † 1770.
1 Anna Ersdotter, * 26/10 1725, d. t. sold. E. Lustig i Jobsmyra, Delsbo. † 17/2 1804 (håll o. stygn).
Johan * 1753. Utfl. 176 .
Karin * 8/5 1754                                               3
Pehr * 1/11 1758, † 24/7 1780
Kjerstin * 25/9 1761                                          46L2

 

 

Knivmakare – gästabud – gelbgjutare

Bland allmogen, den största delen av Sveriges befolkning, betraktades dock gaffeln mycket länge med djup misstro. Museimän och etnologer vid 1800-talets slut och 1900-talets början intervjuade gärna äldre folk i bygderna runt om i Sverige om sedvänjor vid deras ungdoms bröllop och kalas.
Många tecknade också gärna själva ner sina egna och tidigare generationer minnen. Det framgår klart att matkniv och träsked är vad som används både till vardags och kalas, och det är den egna matkniven i slida vid bältet som tas med till gästabuden

Att gästabudsknivens blad var väl lämpat att ta smör med visas ju av, att bladformen bevarats på just smörknivar långt in på 1900-talet.

Den tekniska skillnaden mellan knivarna tyder på att flera olika smeder har varit verksamma med tillverkningen. Att smida en fällkniv kräver annan kunskap än att smida ett knivblad med tånge och tillverka ett skaft. Tvåskaftskållor  med god passning skall omge den smidda fjädern, som gör knivbladet fällbart. På gästabudsknivarna är fjädern oftast av stål, bladen har varierande järnkvalitet och legeringen av gjutmässingen i skaftskållorna är av olik sammansättningar.
Källa: Nordiska museet, Fataburen 1998.


Mässingsspännen, silversölja, skjortknapp av silver, knivar med mässingskaft, käppöverdel, penningpung av skinn med röd klädeskant och mässingslås, sam gjutformar av sten för knappar. Samtliga föremål tillverkade i Delsbo med undantag möjligen av kniven med slätt skaft.
Bilder ur boken: En bok om Delsbo, Del II, av Bror Hillgren, 1925Gelbgjutaren Anders Andersson-Frisk i Svedja, vidtager förberedelser för gjutning, sommaren 1929.

Uppgifter ur Bjuråkers släktbok:
– 21 D 7 –

Anders Andersson-Frisk * 24/8 1857, s. t. husman A. Frisk i Lia Bjuråker. G. 6/11 1881 Bonde i Hallsta ss3 o. Prättingberg ss 3, Delsbo  † 5/10 1934
36K1 Karin Andersdotter * 31/7 1855, d. t. sold. A. Preutz, Fjärdsätter, Delsbo  † 27/10 1942
Margta * 14/9 1882 -12
Brita * 18/12 1884 – 12K33
Kathrina * 18/11 1886 – 18T44
Anna, tv, * 11/9 1889  † 29/11 1890
Andreas, tv, * 11/9 1898  † 23/10 1890
Anna * 17/3 1892 – 11K42
Kristina * 30/6 1900 – 13

 

 

 


HT Den 9 november 1946

 


HT den 28 januari 1967

   
Martin Persson på bilden ovan född 10/11 1914, avled den 16/7 1986


I dörröppningen står paret Carl Teodor Persson 1876 – 1952, gift 1912 med Elin 1878-1986, till vänster A O Wallin, f. 1846, hustru till filhuggare Wallin och till höger Christina Bergqvist f. 1847
Foto från slutet av 1920-talet ur boken, STÖMNEÅN I DELSBO, en kulturmiljö värd att bevara.


Vattentunna som ägs av Liv-Anna, är ett praktarbete utfört av Carl Teodor Persson i Delsbo.

 

 


Hammaren på 1890-talet. Den gamla byggnaden på Hammaren byggdes 1662 och var under många år militärboställe, på 1700-talet även postkontor. 1975 brann den gamla gården ner till grunden, men den återuppbyggdes i samma stil.

På gårdsplan står dåvarande ägaren, Jon Paulsson, hans hustru Sigrid samt två av sönerna.
I bakgrunden ser vi gårdens folk . Jon Paulsson byggde 1913 Paulssons fiskredskapsfabrik, som grundades av fadern 1895, och var under några år var störst i Sverige. Den är nu för längs sedan nedlagd.
Bilden är en fotostatkopia, troligen ur någon av fotoklubbens utgivna fotoalmanackor.

Hammare= Höjd eller kulle

Gården inköptes 1662 av kapten Ingelbrekt Larsson Rösthammar från Hagen n:r 1

I slutet av 1600 bodde kaptenen på Ö. Hammaren, som synes av följande rader av H. Lilliebielke:

Då jag underskrivna år 1696 kom till Delsbo och fick mitt första tillhåll på Ö. Hammaren, hos min skyldman, kapten vid Delsbo kompani Wälborne Hr. Erik Bjeurnberg; då vore bägge Nordsbroarna i brukbart stånd, såsom de sedan allt härtill varit. Hemmanet på Ö. Hammaren hade någon tid stått öde efter en olycklig brand, innan kapten Bjeurnberg det köpte, och på ödetomten hus uppsatte, att självan bebo.
Källa: En bok om Delsbo, av Bror Hillgren, från sid 62, där det finns mycket mer att läsa om Hammarens långa historia.

Läs mer om Jon Paulssons Fiskredskapsfabrik

Uppgifter ur Delsbo släktbok:

—7 L —

Hans Simsson, * 163. . Nämnes som bonde i Hammaren 1, Delsbo, enl. 1656 års Jdbk.
H. namn okänt.
Eric * 165 .                                                      II
Sigrid * 165 .                                                   III

—II—

I Eric Hansson, * 165 ., trol. s. t. bonden H. Simsson i Hammaren 1, Delsbo. Bonde i Hammaren 1 enl. 1670—1683 o. 1700—1715 års Jdbk.
Kerstin ……….,* 165.. Härst. okänd.
Hans * 167. . Okänd vistelseort

—III—

Olof Larsson, * 165. . Härst. okänd. Bonde i Hammaren 1, Delsbo, enl. 1690 års Jdbk.
I Sigrid ………, * 165 ., trol. d. t. bonden H. Simsson i Hammaren 1. † ./5 1693.
Anna * ./7 1682. Okänd vistelseort
Margta * 4/12 1684. Okänd vistelseort
Gertrud * 1687. Okänd vistelseort

—1—

(X27) Olof Hansson, * 1700 i Ljusdals sn, Hälsingland. G. 1724. Bonde i Ö. Hammaren 1, Delsbo. † 1778.
(X27) Kerstin Larsdotter, * 1700 i Ljusdal, † 1776.
Martha * 1726                                                  2
Hans * 13/3 1732. Okänd Vistelseort
Kjerstin * 5/4 1734, † 11/6 1734

—2—

8LI Pehr Pehrsson, * 1728, s. t. bonden P. Pehrsson i Hammaren 2, Delsbo. Måg o. bonde i Ö. Hammaren 1. † 1760.
1 Martha Olofsdotter, * 1726 i Ljusdal, Gävleb., o. trol. d. t. bonden O. Hansson i Ö. Hammaren 1. Änka o. omg. † 1787.
16T5 Mårten Pehrsson, * 23/2 1729, s. t. bonden P. Nyberg i Vij 2. G. 2 ggr. Bonde i Ö. Hammaren 1, sen. i V. Tolbo 1, Delsbo. † 1/12 1792.
51P3 Ingrid Svensdotter, * 18/9 1750, d. t. bonden S. Jonsson i Ö. Tolbo 1, Delsbo. † 10/3 1816 (bröstfeber).
Martha * 15/3 1746                                           16M2
Olof * 20/12 1747                                             3
Pehr * 28/6 1750                                              4
Kjerstin * 28/6 1752                                          35P11
Lars * 1754. Utfl.
Karin * 15/5 1756                                             24P5
Sigrid * 25/8 1758                                            6S22
Sven * 27/8 1789. Dräng i Ö. Tolbo 1, Delsbo. † 9/4 1814

—4—

2 Pehr Pehrsson, * 28/6 1750, s. t. bonden P. Pehrsson i Ö. Hammaren 1, Delsbo. G. 1778. Bonde i Ö. Hammaren 1. † 23/10 1836.
11L2 Brita Mathsdotter, * 30/1 1755, d. t. bonden M. Hansson i Ö. Tolbo 3, Delsbo. † 5/7 1820.
Margta * 26/8 1779                                           20K10
Karin * 23/3 1781                                             5K5
Pehr * 14/3 1783                                              7
Brita * 22/10 1787                                            10P11
Kerstin * 10/5 1790                                           17L11
Sigrid * 5/11 1792, † 6/2 1794
Hans* * 5/8 1795                                             4L7

—7—

4 Pehr Pehrsson, * 14/3 1783, s. t. bonden P. Pehrsson i Ö. Hammaren 1. G. 1812. Bonde i Hammaren 1, Delsbo. † 26/11 1842.
5K3 Brita Nilsdotter, * 21/8 1787, d. t. bonden N. Hansson i Ede 5, Delsbo. † 29/11 1869 (slag).
Pehr * 28/6 1814                                              12
Jonas * 26/8 1817, † 10/5 1832
Brita * 22/2 1820                                              31P13
Sigrid * 18/8 1825                                            31P12

—12—

7 Pehr Pehrsson, * 28/6 1814, s. t. bonden P. Pehrsson i Hammaren 1. G. 21/4 1839. Bonde i Hammaren 1, sen. i Näsbyn, Delsbo. † 10/1 1888.
48N4 Karin Olofsdotter, * 21/6 1817, d. t. gästgiv. O. Pehrsson i Näsbyn 11. † 27/12 1904.
Brita * 1/3 1840                                               18N16
Anna * 9/4 1846                                               17N8
Pehr * 13/7 1853                                              17M22


—19 S 1—

Lars Pehrsson, * 168.. Härst. okänd. Husman i Ö. Hammaren, Delsbo.
Brita ….., * 168.. Härst. okänd.
Karin * 7/4 1715                                               51P2
Elisabeth * 27/5 1716, † 14/8 1716
Brita * 12/11 1717                                            2


—27 P VII—

IV Hans Hansson, * ./11 1687, trol. s. t. bonden H. Pehrsson i Sunnansjö 1. Husman i Ö. Hammaren, Delsbo.
Karin ………, * 168.. Härst. okänd.
Karin * 11/11 1714. Okänd vistelseort


—60 T 2—

1 Johan Hindrich Kjöhling, * 8/2 1725, s. t. löjtn. J. Kjöhling Delsbo.
G. 1747. Kapt. vid Häls. reg. Bos. i Ö. Hammaren, Delsbo. Utfl. t. Mo 177..
8L8 Catharina Isæus, * 1719, d. t. kommin. E. Isæus i V. Hammaren, Delsbo.
Barn * 28/2 1748
Eric * 30/5 1750
Gustaf * 1754


—55 O 1—

(X27) Pehr Jonsson, * 31/7 1750. Infl. fr. Ljusdal. Bonde o. nämndeman i V. Hammaren 3, Delsbo. † 10/2 1809 (lungsot).
(X27) Karin Karlsdotter, * (16/8) 16/3 1753. Infl. fr. Ljusdal. † 15/12 1843.
Margta * 3/1 1775                                            17N3


—45 N 16—

8 Hans Ersson, * 18/7 1822, s. t. torp. E. Olofsson i Edsäng. G. 26/10 1850. Måg o. bonde i Fjärdsätter 2, sen. bos. i Hammaren, Delsbo. † 12/8 1906.
38P13 Anna Jonsdotter, * 14/5 1829, d. t. bonden J. Pehrsson i Fjärdsätter ss 1. † 10/2 1919.
Jonas * 1/11 1850                                            23
Kerstin * 3/8 1852                                            46J18
Ingrid * 3/8 1853                                              (X4)36A9
Erik * 23/9 1855                                               24
Karin * 5/1 1860
Hans * 16/9 1861                                             25
Pehr * 14/2 1864                                              26
Olof »Tengvall» * 19/3 1866. Arb. Bos. i Hammaren, † 27/1 1905
Anna * 2/8 1868                                               27
Lars »Höglund» * 20/2 1872. Utfl. t. Sth. 1891


—20 O 3—

2 Erik Johansson-Ehn, * 20/9 1841, s. t. sold. J. Ehn i Skog. G. 24/10 1862. Skrädd. Bos. i Hammaren, Delsbo. † 11/11 1877 (lunginflammation).
33L4 Margta Svensdotter, * 18/9 1833, d. t. korp. S. Lust i Sunnansjö, Delsbo. † 8/9 1906.
Brita * 16/2 1864                                              (X33)27Å8
Asta Maria * 13/2 1879. (Fosterd.) † 30/9 1882


—8 L 8—

4 Eric Isæus, * 1/10 1688, s. t. kyrkoh. E. Isæus i Segersta, Hälsingland. Prv. 1710. Bat.-pred. vid Häls. reg. 1713. G. 27/2 1718. Kommin. Bos. i V. Hammaren, Delsbo. † 21/11 1767 (1766).
(X47) Catharina Wahlman, * 169., d. t. kyrkoh. P. Wahlman i Ljusdal, Hälsingland.
Catharina * 1719                                              60T2
Dorotea * 29/1 1723, † 1723
Erich * 31/12 1725, † 31/12 1725
Margreta Elisabeth * 4/1 1728                             12

—12—

(XII) Johan Ström, * 13/4 1723, s. t. hattmak. A. Ström i Gävle. G. 1748. Postmäst. Bos. i V. Hammaren, Delsbo. Sen. direct. music. i Gävle. Änkl. o. omg. 25/10 1781. † 9/7 1786.
8 Margreta Elisabeth Isæus, * 4/1 1728, d. t. kommin. E. Isæus i Delsbo. † 2/1 1780.
(XII) Elisabet Catharina Nordenelf, * 17/10 1745, d. t. stadskassören E. Nordenelf i Gävle, † 17/1 1828.
Anders * 13/5 1751. stud. † 8/9 1768
Johan * 9/6 1754                                              14
Elisabet * 28/2 1756                                         15
Catharina Christina * 1758. Utfl. t. Ljusdal 1775
Eric * 1761. Stud. Kammarmusiker hos Hertig Carl
Margreta * 1763. Utfl. t. Gävle 178.
Sara Margreta * 10/5 1765                                 5P6
Johan Eric * 8/10 1782. Målarges, i Gävle


—49 P 5—

(XII) Johan Ström, * 1748 i Gävle. G. 2 ggr. Ingenjör. Bos. i Hammaren 2, Delsbo. † 23/1 1832.
2 Anna Ruth, * 27/7 1753, d. t. prosten B. Ruth i Delsbo. † 27/2 1816 (slag).
Anna Maria Forsström, * 1784. Utfl. t. Rödön 1834.
Anna Maria Ruth * 6/1 1798. (Fosterd.) Utfl. t. Rengsjö 1817


—7 T 34—

21 Jonas Olofsson, * 7/1 1796, s. t. bonden O. Andersson i Vij 4, Delsbo. G. 1829. Änkl. o. omg. 7/11 1852. Bonde i Hammaren 1, Delsbo. † 18/12 1876 (ålder).
22P15 Margta Pehrsdotter, * 1/11 1786, d. t. bonden P. Ahl i Norrväna s 8, Delsbo. Änka e. bonden J. Jonsson i Norrväna 8. † 20/11 1850.
31N7 Kjerstin Jonsdotter * 12/4 1821, d. t. bonden J. Eriksson i Norrväna s 7, Delsbo. † 31/10 1873 (kräfta i underlivet).
Sigrid * 12/11 1853                                          43

—43—

35L4 Jonas Paulsson, * 2/4 1855, s. t. bonden P. Andersson i V. Berge 3. G. 29/5 1877. Måg o. bonde i Hammaren 1, Delsbo. † 11/9 1908.
34 Sigrid Jonsdotter, * 12/11 1853, d. t. bonden J. Olofsson i Hammaren 1. † 20/1 1946.
Arvid Paulus * 7/8 1879                                     49
Gerda Christina Paulina * 17/3 1883, † 21/7 1884
Jonas Gottfrid * 10/8 1888                                 50
Knut Leonard * 10/3 1894, † 26/9 1914

—49—

43 Arvid Paulus Paulsson, * 7/8 1879, s. t. bonden J. Paulsson i Hammaren 1, Delsbo. G. 10/6 1904. Bonde i Hammaren 12.
30R3 Maria Helena Johansson, * 17/2 1885, d. t. bonden J. Johansson i Mora 4, Delsbo.
Signe Maria * 23/8 1903, † 9/3 1906
Sigrid Paulina * 28/4 1905                                  6O35
Jonas Josef Paulus * 11/4 1909                           52
Karin Eleonora Johanna * 12/9 1915                    19P34

—50—

43 Jonas Gottfrid Paulsson, * 10/8 1888, s. t. bonden J. Paulsson i Hammaren 1, Delsbo. G. 12/5 1912. Kontorsbitr. Bos. i Hammaren 1.† 13/10 1928.
50S4 Brita Katrina Janzon, * 10/9 1889, d. t. arb. C. Janzon i Hagen, Delsbo.
Karl Jonas Birger * 27/8 1912, † 16/5 1934
Åke Paulus * 19/5 1923. Utfl. t. Uppsala 1946

—51—

43P7 Erik Jonsson, * 3/12 1843, s. t. bonden J. Hansson i Sörväna 1, Delsbo. G. 14/5 1879. Måg o. bonde i Sörväna 4. † 3/9 1912.
44 Ingrid Ersdotter, * 21/1 1847, d. t. bonden E. Nordin i Sörväna 3. † 21/2 1906.
Erik * 11/12 1881                                             53

—52—

49 Jonas Josef Paulus Paulsson, * 11/4 1909, s. t. bonden A. P. Paulsson i Hammaren 12, Delsbo. G. 8/7 1934. Kontorist. Bos. i Hammaren 1.
(X8) Brita Hallman, * 2/8 1907 i Forsa, Gävleb.
Anna Britta * 27/1 1937
Ingrid Maria * 23/2 1942

   Här pågår ett ladugårdsbygge på Hammaren i Knutslunda. Bilden är från 1914 och fr. v. ser vi ”Jon-Hansas Olle”, i mitten Olle Blank samt muraren, vars namn är okänt.
Bilden är ur häfte 5, Förr och nu i Dellenbygden.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan också Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *