Mordet i Hassela 1892

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i och omkring Dellenbygden.
Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten .


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

 

Hudiksvallposten onsdagen den 5 oktober 1892

Mord.

Från Hassela skrives till Hudiksvallsposten: Mikaelihelgen krävde i Hassela ett blodigt offer, vilket torde såsom vanligt få skrivas på rusdryckernas konto, i det att 22-årige förre drängen Per Olof Frenell från Norrbäck i lördags afton medelst ett jaktgevär ihjälslog sin farbroder, 36-årige arbetaren Olof Lindh i Stakholmen.

Frenell har på senare tiden bott tillsammans med Lindh, båda utan något vidare biträdande, i en mindre och från byn avsides liggande torparstuga. De hade i allmänhet varit goda vänner. För att få sig en riktig glad helg hade de försett sig med »helgesbrännvin» och redan på lördagsförmiddag börjat smaka därpå. Men med fyllan kom ovänskapen. Som de två voro ensamma är den rätta grunden för deras tvistemål ännu okänd. Tvisten slutade med att Lindh blev mördad.

Det var en både hemsk och sorlig syn som mötte dem, vilka morgonen därpå infunne sig på mordplatsen. Den mördade låg hop krökt med magen mot golvet och huvudet i själva dörrmynningen. Hjärnan uppträngde genom ett stort hål å huvudskålen, varest själva dråpslaget träffat. Otaliga blånader funnes å kroppen. Husets inventarier voro sönderslagna och golvet dränkt i blod och vatten m.m. Själva mordvapnet, varpå pipan var krökt i bågform, låg ute å marken några famnar från stugan.

Efter slaget hade Frenell, sedan han först kastat en trasmatta över den mördades huvud och därpå tillåst dörren, gått till sitt föräldrahem, där han tillbragte natten i djupaste sömn.

I söndags häktades av t. f. länsmannen E. Forss i Bergsjö Per Olof Frenell. Vid hållen undersökning på stället befanns, skriver en annan meddelare, likets huvudskål krossad, en del av hjärnan utav en knytnäves storlek utrunnen och kroppen i övrigt på ett fasaväckande sätt massakrerad.


Hudiksvallposten lördagen den 8 oktober 1892

Dråpet vid Stakholmen i Hassela den 1 oktober å arbetaren Olof Lindh. Härom berättade dråparen, häktade Per Olof Frenell, att han och farbrodern Lindh på torsdagen fått hem brännvin från Sundsvall, vilket de på fredagen i all sämja delat och fört till en stuga i skogen, vilket av dem beboddes. Lördagen den 1 oktober hade de på tu man hand fört hem ved samt supit och kaskat, då osämja uppstått över en bössa, varmed Lindh skulle skjuta till måls. Sedan Lind av ovarsamhet avlossat skottet i förtid, trodde Frenell att han retat Lindh, som, inkommen i stugan, i vrede slagit sönder stocken på bössan, så att pipan gått lös, då Lindh, hotande att taga livet av Frenell, slagit honom omkull på golvet, där Lindh fått tag i en kokgryta, varmed han ganska allvarsamt slagit Frenell i huvud och på händer och bitit Frenell i kinden. Frenell bad Lindh släppa sig, vilket Lindh slutligen gjorde, men då tänkte Frenell dräpa Lindh, emedan han var både sinnig och förskräckt att Lindh, som var starkare, skulle upprepa misshandeln. Fattande därpå bösspipan medan Lindh stod vänd på vänstra sidan om Frenell. Ti

lldelade Frenell först ett och strax därpå ett andra slag åt Lindhs huvud, varav Lindh föll omkull, och därpå det tredje slaget, varav hjärnan rann ut och Lindh dog. Därefter påkallade Frenell folk från Stakholmen och underrättade sin fader om den rysliga gärningen. Då Frenell gick hem, hade han medtagit både sitt och Lindhs brännvin, och, berusad som han var, även sovit under natten.

Frenell är född 1870, är icke konfirmerad, samt ej förut för brott tilltalad. Han var snyggt klädd, av icke ofördelaktigt utseende, men säges vara av ett våldsamt och vildsint temperament då han blir retad.

För obduktionsprotokoll m.m. uppsköts rannsakningen till den 27 oktober.


Hudiksvallposten lördagen den 29 oktober 1892

Vid Bergsjö och Delsbo häradsrätt leddes brottmålsrannsakningarna å kronohäktet i torsdags av häradshövdingen C. D. Schlyter samt vid Forsa häradsrätt av e. o. notarien Jakob Pettersson.

Dråpet å arbetaren Olof Lindh vid Stakholmen i Hassela den 1 oktober blev nu, utom genom den häktade arbetaren Per Olof Frenells egen bekännelse, ytterligare konstaterat av extra provinsialläkaren Henrik Böhmes obduktionsprotokoll, enligt vilket Lindh ljutit döden tillfölje av de slag med bösspipan, Frenell erkänt sig hava tilldelat Lindh, varigenom huvudskålen befunnits krossad i över 30 bitar och hjärnan blivit söndertrasad.

Rörande omständigheterna vid dråpet fick Frenell mycket noggrant ytterligare redogöra, vilka uppgifter, då inga åsyna vittnen förefunnes, fingo ligga till grund för domen.

Trenne vittnen hördes, vilka upplyste endast att Frenell, som varit överlastad, kallat på folk, och i övrigt att mellan Lindh och Frenell förut varit osämja, då Frenell varit drucken.

Vid domens avkunnande hade rätten som försvårande omständigheter tagit hänsyn till att Frenell var släkt med Lindh, men som förmildrande omständigheter att Frenell först blivit misshandlad av Lindh och därpå i hastigt mod fattat bösspipan och utdelat dråpslagen mot Lindh. Frenell dömdes att, för det han, enligt egen bekännelse, hade fattat beslut att dräpa Lindh och i hastigt mod utfört detta beslut, hållas till straffarbete i tio år.

Frenell är en 22 års ung karl av fördelaktigt utseende. Han var iförd egna snygga kläder. Han tycktes vara nöjd med domen.


Uppgifter ur Hassela-Bergsjö släktregister:

6Z13 Den mördade Olof Lind 7/4 1854 – 2/10 1892, son till Cherist1n Eriksdotter och (5A4 Bjuråkers släktbok) avskedade soldaten Benjamin Palm, smed från Strömbacka.

6Z26-41 Den för mord dömde Per Olof Frenell 1/11 1870 – 16/1 1954.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *