Dellenbaden

Nya Dellenbaden startade sin verksamhet 1928 och höll på med dans och fester fram till 1960-talet. Naturligtvis finns det mycket mer att berätta, men det här är vad vi samlat ihop än så länge, men vi väntar på fler bilder och fler berättelser från dig.


På 1950- talet samlade man på små vimplar från alla platser som man hade besökt


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda några av Dellenportalens bilder, frågor och svar om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

NYA DELLENBADEN

Nya restaurangen uppfördes på Ånäset 1929.
Pensionatet Gamla Dellenbaden, hade Anna Brolin övertagit 1927. Pensionatet var då ansett som ett av Hälsinglands vackrast belägna, med sitt natursköna läge vid Södra Dellen. 1914 hade den stora länsmansgården i Norrboån, mera känd som Piras, brunnit ned till grunden. Gården beboddes då av kronolänsman Nordendahl, som i närheten redan 1899 uppfört en förrådsbyggnad med arkivrum, expedition och tillfällig bostad. Denna byggnad kom efter branden att bli Nordendahls bostad under större delen av hans återstående liv. Han avled den 18 april 1926. Därefter inköptes fastigheten av Klas Källman och Olof Åberg, som lät bygga om huset till restaurang. Det skedde 1926-1927. Restaurangen fick heta Källmanska kaféet Dellenbaden. Det är för övrigt samma restaurang, som nu ägs av den kristna andelsföreningen, som kallas för Sommarhemmet Dellenbaden.

fest-175-gamla-d-baden
Gamla restaurangen Dellenbaden


Nya Dellenbaden uppfördes på mark som ägdes av kyrkan, prästgården 1:8.
På restaurangens övervåning byggdes en mindre lägenhet och flera små rum som serveringspersonal och andra fick disponera.

Ägarinnan Anna Brolin var tidigare husföreståndarinna för förmän och tjänstemän vid Svinhammars skiljedom och hade även företrätt S. J:s centralkök i Ljusdal.
Anna Matilda Larsson/Brolin var född 5/1 1896, dotter till bryggarmästare (startade Hybo bryggeri 1887) Anders Larsson o h. h. Anna Fredriksson Sten, i Edsänge, Ljusdal.
Gift 31/3 1923 med lokförare Lars Wilhelm (Ville) Brolin född 3/9 1894 i Ljusdal.
Tre barn:
Lennart Vilhelm * 27/2 1923
Lisa Margreta * 11/4 1996
Olof Harry * 14/11 1926

Från sin bostad på Skrotten i Norrbobyn, flyttade familjen till Hudiksvall 1936.
Anna Brolin avled den 6/11 1939.


När mjölet tog slut.
HT 17/9 1991
Fru Sylvia Nordqvist född Svensson, Forsa, berättar följande roliga episod från slutet av 1920-talet. Sylvia bodde då i sitt föräldrahem i Delsbo samhälle.
– En dag, berättar Sylvia, när man haft mycket gäster på serveringen och skulle baka, upptäckte man att mjölet var slut. Man hade ingenting att baka av. Då ringde man till handlare Erik Eriksson i Hålsjö, bad honom att göra i ordning en ordentlig påse och gå ut och stoppa första bil som var på väg åt Dellenbadshållet och skicka påsen med den. Det lovade han att göra.
– Någon timme senare kommer det en bil och stannar utanför restaurang Dellenbaden. Ur bilen stigen en välbekant person med en stor mjölpåse i famnen. Han är glad och vänlig, när han överlämnar påsen.
Jag hörde att ni var utan mjöl, sa han.
Det var Natan Söderblom.

 

 

Från ett reportage i Hudiksvalls Tidning 1966, berättar källarmäst. Gustav Valfrid Bengtsson inför försäljningen av Dellenbaden – att han och hustrun Lilly hade köpt Nya Dellenbaden 1949 av Lars Olsson i Hudiksvall

Den 22 juni 1955 avstyckar och försäljer kyrkan fastigheten prästgården 1:2, 1.775 ha, till Gustaf Valfrid Bengtsson. Lagfart 11 juli 1956.

Gustaf Valfrid Bengtsson var född i Småland 1890 och avled i Sundsvall 1967. Han var hotellägare med hotell i Sundsvall och i Hudiksvall som var deras egentliga adress under de 16 år som de drev Dellenbaden. Gift 1920 med Lilly Nilsson f. 1895 i Stöde. Hon avled i Sundsvall 1965. De fick två barn Lars 1926 och Märta 1932. Märta gifte sig på Dellenbaden 1956 berättar hennes dotter Eva som själv har många ljusa minnen från Dellenbaden och lägenheten de bodde i på övervåningen.

Ny ägare Rolf Runfalk. Köpebrev 3 sept. 1965, lagfart 5 juni 1966, Dellenbaden Aktiebolag.

Dellenbaden byter ägare.
Den 15 september 1965 säljs Dellenbaden för 175 000 kronor till ett konsortium i Hudiksvall. Senare bildas aktiebolaget Dellenbaden AB, ägare Jonnie Dahlström. Någon tid därefter revs restaurangen för att ge plats till ett modernt värdshus med motell och bilservicestation var det tänkt.

Källaren under restaurangen
Elis Karlsson med sonen Lars-Göran var med vid rivningen, kanske till och med ansvarade för den. Lars-Göran har berättat att i källaren under restaurangen fanns det syltburkar och annat som de bara fyllde över när de jämnade till marken. Något som framtida forskare får förundras över och glädjas åt.

HT 3/9 1968
Tre år senare har företagets lust och iver svalnat och utbjuder nu tomten till försäljning
Jonnie Dahlström säger. Den 4 oktober 1965 gick en inlaga med anhåll om markförvärv av prästgården 1:2 till stiftsnämnden. Personligen hade jag också kontakt med pastorat kyrkorådet, för att påskynda remissbehandlingen där. Kontakter togs även med Bjuråkers kommuns representanter, vilka ställde sig positiva till ärendet, som nu gick på remiss mellan de olika instanserna.
– Men efter tre år har Dellenbaden AB ännu inte fått en enda rad som svar. Ett svar som vi rimligen borde ha fått efter tre fyra månader!
Därför är tomten till salu. Något bygge blir det inte, säger Jonnie Dahlström.

Efter Jonnie Dahlström tog Elis Karlsson över fastigheten. Köpebrev 1/1 1976. Lagfart 17/11 1976.

1979 köptes fastigheten av Tage och Anna Maria Jakobsson från Delsbo.

Näste ägare blev Riksspeleman Thore Härdelin som gjorde trevande försök genom att anlägga en dansbana och så vidare. Därefter såldes fastigheten till Lars Eje Larsson i Hudiksvall, men inte heller då hände något positivt.
Numera är det Dellarnas kyrkbåtsroddare med Delsbo IF som samarbetspartner som äger området.


 

db-001-tomten
Så här såg platsen ut innan restaurangen blev byggd

db-002-restaurangen
År 1929 Restaurangen är byggd och några träd mot vägen har blivit planterade


fest-197-1929

Annonser ur Hudiksvalls Tidning den 24 augusti 1929


 

db-002-b-annons
Annons från 1930. Lyssna här på HÄLSINGE POJKARNA


db-003-nya-dellenbaden
Ett tidigt kort som jag gärna vill veta mer om. Vilka är dom, hjälp mig du som vet.


db-004-exterior
Några år in på 1930-talet har nya träd planterats och rabatter blivit anlagdaBild utlånad av Hjördis och Rolf Fernström. Personerna är okända, hjälp oss!


db-005-bil

En bild från tidigt 30-tal. Men vilka är personerna, berätta om du känner igen någon! Fotograf Richard Johansson med familj på utflykt med bil och chaufför (Harald Hall?) till Dellenbaden i Norrbo. Bilden utlånad av farfarsarv.blogg.se


Här sitter sällskapet på Dellenbadens veranda. Richard Johansson sitter längst ut till höger i vit keps. Bilden utlånad av farfarsarv.blogg.seAffischen är tryckt i Ljusdal 1931. Det betyder att Arne Borg uppvisningssimmade
vid Dellebaden två gånger. Den andra gången var nio år senare, 1940.


fest-198-1934
Hudiksvalls Tidning 1934


db-006-restaurangen

Ett tidigt kort. Det kan vi se på den ringa tillgången på träd


db-007-badbrygga
Tidigt 30-tal, nu med dans och badbrygga. Till brygga använde man en uttjänt virkespråm. Det runda ljusa området till höger om restaurangen är den rätta dansbanan


db-008-flyg
Tidigt 30-tal


db-009-sodra-dellen
Den första dans-och badpråmen


fest-brofeste
Det som återstår av fundamentet till bryggan som gick ut till pråmen. Se nedan.


db-010-bryggan

Till höger skymtar dansbanans scen. Den kom senare att flyttas till området vänster i bild


db-012-besokare
Fram i mitten sitter Erik Jonsson från Anderbo. Övriga okända


db-013-restaurangen
Här har ännu inget tak byggts över den övre verandan


fest-184-dellenbad
Löt-Marta Jonsson med en okänd kompis.
Bilden utlånad av Ingegerd Nilsson


db-014-damer
Till vänster Orr- Marta Jonsson, senare gift Holm och Anna Eriksson, båda från Norrbobyn


db-015-badvik


 

db-016-tidning

Dagen inleddes med en högtidlighet intill minnesstenen vid Norrbo skans. Bakom stenen hade grupperats en fanborg på flera tiotals blågula dukar. Efter musik av Gävleborgshögens egen blåsorkester bestegs talarstolen av landstingsman E. L. Holmen, Ljusdal, som gav en synnerligen intressant skildring av svenskarnas resning mot danska fogdarna för 500 år sedan samt Engelbrekts befrielsekrig. Särskilt uppehöll sig talaren utförligt vid de händelser, som utspelats på denna plats vid Norrbo – Bjuråkersgränsen den 28 augusti 1434, och som utgjorde ett led i denna befrielsekamp. Högtidligheten avslöts med ett leve för Sveriges frihet samt gemensamt avsjungande av Du gamla de fria.

Med musiken och fanborgen i täten tågade mötesdeltagarna från minnesstenen till Nya Dellenbaden, där riksdagsman Nils Holmström inledde sitt hälsningsanförande med en hyllning till amiral Arvid Lindman.


db-017-hogermote
Den här bilden har inget med Högermötet ovan att göra, utan är troligen från ett Nazistmöte med kanske Birger Furugård som talare, rättar oss Dan Andersson, som bistått med tidningsklippet nedan.

fest-179-d-baden

 

 

db-020-annons

 

db-024-dansbana
En otydlig ögonblicksbild från 30-talet
Dansbanan låg med scenen mot landsvägen, där det sedan blev golfbanor. Dansbanan blev senare flyttad närmare sjön.

 

 

Flygolyckan 1938

En olycka som lätt kunnat få allvarliga följder inträffade på söndagen 21 september 1938 i Dellenbaden. Trafikflygplanet Brånviken, vilket ägdes av A-B Nordisk aerotransport och fördes av pilot Erik Nilsson, råkade vid landningen törna emot telefonledningarna och störtade på nosen i vattnet. Sedan slog det helt runt och blev liggande upp och ned. I flygplanet befann sig förutom föraren Nilsson, fru Brolin värdinna på restaurang Dellenbaden, hennes syster och dotter samt en servitris. De kastades om varandra inne i planet, men som genom ett under undgick de några större skador och kunde vada i land.
Anna Bolin avled på Hudiksvalls lasarett 6/11 1939. Efter hennes död 1939 tog maken och sonen Lennart över ledningen för Dellenbaden.

db-018-olycka
Dellenbaden 6/11 1936. Planet fastnade i telefonledningarna och störtade varvid bl. a. vingen bröts av.

db-019-flygplan
Lägg märke till den stora folkskara som kantar stränderna

 

 

Flygfesten den 12 – 13 augusti 1939

db-022-annons

 

Arne Borg besökte Dellenbaden en andra gång – 1940

Under åren 1921-29 satte Arne Borg inte mindre än 32 världsrekord.
Hans världsrekord från EM i Bologna 1927 slogs först 1938 och stod sig som svenskt rekord till 1958.
Totalt tog han 40 SM-guld, däribland 4 i vattenpolo, där han också var landslagsman.
Dagen för det legendariska världsrekordet 1927 inleddes med att Arne Borg simmade slutsträckan på stafetten 200 meter frisim och tog Sverige till final. Därefter spelade han vattenpolo mot Frankrike där han lär ha fått fyra framtänder utslagna. Uppretad och revanschlysten satte han ihop ett världsrekordschema för kvällens final på 1500 meter. Arne Borg satte världsrekord och varvade alla konkurrenter med att slå sitt eget världsrekord med nästan en minut.
Arne Borg levde mellan åren 1901-2009.
Undertecknad minns också Arne Borg som jag träffade flera gånger under 1960-talet då jag besökte hans tobaksaffär på Drottninggatan i Stockholm. Det var en mycket glad och lite småfräck person som rökte cigarr, hade stora händer och ett brett leende.

fest-061-dellenbaden
Annons ur tidningen den 3 augusti 1940.

db-0023-b-arne-borg-
Läs om Arne Borg på Wikipedia. Bild från internet.

 

 

1943 besökte Åke Söderblom Dellenbaden

db-025-annons

db-026-ake-soderblom
1943 vid Åke Söderbloms besök vid Dellenbaden. Åke Söderblom YouTube
Till vänster i hatt, John Bergfelt, framför honom Joel Öhrn (Micado), hållande i vit mössa, Åke SöderblomDen här odaterade räkningen är från 1943 vilket framgår av en annan räkning från samma tillfälle.


db-027-dellenbaden
Till vänster ser vi badmintonbanan och den övre terrassen har nu fått tak, men fontänen verkar ännu inte vara anlagd.

db-028-flyg
Den gamla virkespråmen är nu utbytt, en fontänen har kommit till men dansbanan är ännu inte flyttad.


db-029-flyg
Här är dansbanan flyttad men minigolfen verkar ännu inte ha blivit byggd


db-030-pram

Malmpråmen bogserades hit från Moviken i början av 1940-talet. Den låg då vid bryggan i Moviken där den hade sjunkit till botten. Bröderna Sven och John Bergfelt fick nu i uppdrag att ösa ur vattnet med varsin hink. Alla vet hur jobbigt det är att ösa ur en vattenfylld eka. John har berättat hur glad han blev när han äntligen märkte att pråmen lättade från botten och att de innan kvällen hade öst ur allt vatten som fanns i pråmen. Varje vår byggde man upp den långa belysta bryggan mellan stranden och pråmen, och varje höst revs den och bockarna togs in för att inte förstöras av isen.
I mars månad 1974 var pråmens saga all. Med dynamit och tre grävmaskiner fick man slutligen upp den tunga pråmen. Sedan brändes alltsammans, även om det fortfarande ligger en del rester efter den utefter stranden.

 

fest-192-dellenb-
Lägg märke till grovleken på styråran till rodret. Vem är flickan?


db-031-prambesokare
På pråmen här vid Dellenbaden sitter fr. v. okänd flicka, Eivor, Sven Bergfelt med sonen Bernt,
Margit Löjdström, (Svens svärmor), hustrun Inga-Britt Bergfelt, Svens mor Tilda Bergfelt, två okända


db-032-besokare
Med knäppta händer Sven Bergfelt, hustrun Inga-Britt med sonen Bernt, flickan Eivor och Tilda Bergfelt


db-033-cafegaster
Från vänster. Henning och Elma Mattsson, Henning och Ines Eldh, Märta Persson, Ivar, Millart Persson, men vilka är de andra?


db-034-besokare
År 1947. Vid bordet sitter Ingrid Leek från Björsarv, Ingrid Bergman och Ingrid Jonsson, gift Olsson


db-035-fargkort
En vackra skapelsen i fontänen är borta men själva formen finns ännu kvar i gräset


fest-185-delenb-
Söndags-skolfest på Nya Dellenbaden
Bilden utlånad av Birgitta Norrgård
Längst bak: Astrid Andersson

Bakre raden i sicksack:
Sonja Kroon, Ingegerd Eriksson, Elisabet Eriksson, Elsie Östberg, Eivor Bjurling,Britt Andersson (skymd), Kerstin Jonsson, (pipars), Vera Blom, och Gunnar Östberg.

Mittenraden:
Rune Kroon, Valborg Blom, Karin Eriksson (Backlins), Laila Skelander, Karl Bertil Lindgren, Stig Bergman, Lennart Östberg och Bengt Eriksson.

Främre raden:
Birgitta Östberg, Eva Eriksson, Olle Olsson (Prost), Rosa-Li Källman, Lola Källman, Ingrid Bergman, Anders Lindgren, Roland Persson och Karin Olsson (Prost).

db-036-fontern
Bild från 1953. Till vänster skymtar landgång och pråm. Till höger syns stängningen runt dansbanan.


1940. På dansbanan spelar Ersk-Jens, Jonas Persson från Delsbo. Grimaser var ett kännetecken på Erskjens-pôjkarna skriver hans son Lennart Persson som lånat ut bilden.


db-037-entre
Här har träden vuxit sig väl höga men entréportalen med texten RESTAURANT/PENSIONAT är pampig.


db-038-pilsnerbord
Här på övre terrassen med utsikt över sjön kunde man sitta avskilt och verkligen njuta av tillvaron. Med lådkamera och benet på bordet, fick sedan något gott att dricka kunde man verkligen känna sig som en prins. Personerna är okända.


db-039-herrar
Här sitter grabbarna från byn. Till vänster, Sojers-Per, Per Andersson i mitten Johan Bergfelt och Pipar-Per, Per Jonsson


db-040-dragspel
Vid pianot Anna Orelund, med hatt och fiol är troligen Tore Härdelin d.ä. övriga okända


db-041-brollop
En bild från den vackra interiören. Bruden är Frideborg Marsch som gifter sig 20/6 1959 med Olle Eriksson, båda från Norrbo. Damerna är Frideborgs arbetskamrater.
Fr. v. Annie Andersson, Birgitta Gill-Norberg, Mildred Olsson, bruden Frideborg, Anna Gill, Svea Blank och Maja Sjöberg


db-042-golfbanor
Även om golfbanorna nu är borta så finns fundamenten kvar. Kiosken till vänster är bevarad och finns i Norrbobyn.På Dellenbaden 1959 var det hela sommaren en väldig aktivitet. I den fina parken fanns det gott om serveringsbord, sommaranställda servitriser hade fullt upp att göra. Här är det Lilian Johansson, gift Olsson, som serverar några gäster. Mannen till vänster är Ola Ström, som tjänstgjorde som simlärare några somrar, och hans två barn Bengt och Karin, samt till höger ett par av deras bekanta. Herr Bengtsson som drev sommarrestaurangen, hade husmor anställd, en bagare som jobbade deltid, damer från Norrbobyn som jobbade som lokalvårdare och varm-korv-gummor. I början på 60-talet såldes anläggningen till Jonnie Dahlström, men hans planer blev aldrig förverkligade utan 1965 såldes alla inventarier på auktion.
Bild och text ur häftet, Så minns vi Dellenbygden, häfte 1, sid. 58.


db-052-anna-lisa
Anna-Lisa Jonsson med dottern Sonja 1959. Här i samtal med Arne Jonsson, en bror till hennes man Rune som är upptagen med att ta den här bilden.


fest-187-57-58
Sommaren 1957 eller 58 jobbade dessa söta flickor i kiosken på Dellenbaden
Flickan till vänster, som lånat ut bilden, är Karin Eriksson, Lötas, nu Wallberg
Flickan till höger är Birgitta Hansson (Bodins), HålsjöBröllop på Dellenbaden den 14 augusti 1954
Brudparet är från Bjuråker  Alf Erik Nord f. 5/4 1933 och Ingrid Andersson f. 19/6 1935.

 

 

 

fest-025-norrbo-1961
Lördagen 16 juli 1960 Mona Grain
Mona Grain Läppstift på din krage, You Tube
Mona Grain Alexander, YouTube

 

 

fest-024-norrbo
Söndagen 17 juli 1960 Grodan Boll

fest-060-dellenbaden

fest-163-dellenbad
Thomas och Hasse Funck på Dellenbaden 1960. Bilderna utlånade av Matts Gladh.

Se Grodan Boll på YouTube

 

 

 

db-044-annons

Lill Babs Itsy bitsy YouTube

 

 

db-045-dansbana
Nya moderna dansbanan

 

 

Lördagen 15 juli 1961 Umberto Marcato

fest-023-norrbo-1961
Umberto Marcato Come Prima YouTube
Umberto Marcato Volare YouTube

 

 

db-046-annons

db-047-majstang
Här fällde man helt enkelt flaggstången och gjorde om den till majstång

 

 

Lördagen 11 juli 1964

fest-026-norrbo
Anne-Karine Ström 1974 YouTube


 

db-048-farg
Dellenbaden 1965. När restaurangen revs räddades den åttkantiga kiosken (mitt i bild) utav Sven Olsson i Hästnäs som placerade den på sitt skogsskifte ovanför Anderbo. Där har den stått olåst till okt. 2006 då någon trolig nattgäst brände ner den.

fest-168-kiosken
Den nu nedbrunna kiosken med sin grönpatinerade koppartak.

db-049-golfbanor
Golfbanorna är ostädade. Troligen är bilden tagen sedan verksamheten hade upphört.

fest-167-flyg
En vårbild (vattnet blommar) över ett övergivet Dellenbaden 

 

HT den 25 mars 1974

Minns ni pråmdanserna på Dellenbaden?

Nu kommer dansbanan ur Dellens vågor.

Det krävdes en rejäl arbetsinsats. Två grävmaskiner och en bastant baklastare, massor med handkraft och kilovis med dynamit behövdes. Ändå var den gamla malmpråmen ovillig. Först sedan man delat den i två delar, släppte Dellen pråmen ur sina vågor.

fest-022-norrbo
Åkare Elis Karlsson, Bjuråker, hans son Lars-Göran Karlsson samt lantbrukare Gustav Olsson, Norrbobyn, hade inte räknat med ett sådant motstånd från den gamla malmpråmen.

fest-021-norrbo
Å hej … De tre maskiner som tillsammans lyfter nära 10 ton tar i allt vad de orkar, och se, den ena ändan på pråmen är på väg upp ur Dellens famn.

 

 

fest-020-norrbo

Thore Härdelin En midsommarvals

db-051-dansbana
Dansbana med scen som Thore Härdelin lät bygga. 1999 när bilden togs var dansbanan i dåligt skick, nu är den helt borta men estraden är kvar liksom formen efter fontänen i förgrunden.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö 


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-60062

15 kommentarer

 1. Jag har med stort intresse tagit del av Dellenportalen. Hämtar historia lite här och där för att
  berika bla samhället utveckling och för mig själv att få veta och förstå betydelsen kopplat till
  just Dellensjöarna. Närmast ca 30 pers./ungdom vid kommande möte Dellenbaden.
  Mitt arbete med Dellensjöarna är kopplat till forskning kring hur och när dellarna skapades.
  Samarbetet är mellan Dellenova och flera svenska universitet, samt även i andra länder.
  Främst University of Glasgow, Skottland. Dellensjöarna är kända sannolikt hos alla geoforsk.
  universitet. Jag har i detta samarbete som är mest omskrivet började sommaren 1994 och
  pågår fortfarande. En sammanfattning av Dellarnas betydelse och forskning kan jag mejla om
  jag får adress. F.n. är är det KTH och Universitetet i Luleå jag har kopplngar till. Tyvärr är inte
  hemsidorna uppdaterade. Webbmaster utflyttad.
  MVH Göran P 0650-18628; 070-6546164

  1. Hej Göran!

   Tack! Det gläder mig att du gillar Dellenportalen.
   Jag ska med intresse läsa din sammanfattning om forskningen kring Dellensjöarna som du ämnar mejla till mig.
   Min e-postadress är ake.nattero@telia.com

   Med vänlig hälsning
   Åke Nätterö

   1. Har varit inne flera gånger på sidan ,tycker att du har gjort ett fantastiskt arbete.

 2. Högermötet….
  Bilden med Hakkorset var inget högermöte
  Troligen var det ett Nazistmöte där Birger Furugård talade vid Norrbo Skans (Blodmyra)
  Detta har jag läst i en av de böcker som finns om Hälsingland.
  Där fanns en annons om detta Nazistmöte…i den boken

  1. Hej Dan, tack för ditt påpekande. Jag tror att du har helt rätt.
   Bilden har inget med högermötet att göra och det har jag också ändrat nu.

   Hälsningar
   Åke Nätterö

 3. 1943 vid Åke Söderbloms besök vid Dellenbaden:
  Kvinnan på på bilden bredvid Åke Söderblom ser ut att vara Sickan Carlsson.

  1. Hej Dan!
   Jag tror inte att det är Sickan Carlsson, hon var minst lika känd som Åke Söderblom, så hon hade varit omnämnd i annonsen om hon varit med
   Hälsningar
   Åke

 4. En annan grej jag hörde av nin far Sven Andersson (Färms Sven) var att när Martin Tapper började
  driva Dellenbaden efter att han hade drivit Tå parken. Var att han annonserade följande:
  Gå ej på TÅ utan på hela foten till Dellenbaden! (Detta bör dock kollas upp i olika tidningar)!

 5. Mera om Högermötet….
  Bilden med Hakkorset var inget högermöte
  Utan ett möte med Svenska nationalsocialistiska partiet SNSP
  Det var ett Nazistmöte där Birger Furugård talade vid Dellenbaden
  den 30Juni 1935 kl 15,00
  Detta har jag läst i boken Här är Platsen utgiven av Hälsinge Akademi Förlag
  Se sidan 164
  Där finns en bild ur Hudiksvalls posten nr 75 Torsdagen den 27 Juni 1935

 6. Hej
  Intressant historia!
  Jag fastnade för ”Härdelinsstämman” och undrar hur det gick med den?
  När började och slutade den? Hölls den där på dansbanan som Thore lät uppföra?
  ..fyll gärna på med saker om detta

 7. Min farfar och farmor (Gottfrid Höglund och Alma Höglund från Stöde) besökte Dellenbaden varje sommar tills farfar avled. Jag tror att det sista besöket var 1962 – farfar blev sjuk och dog 1963. De var goda vänner med familjen Bengtsson. Ev var Lilly Bengtsson och min farmor släkt. Lilly hette ju Nilsson som ogift och kom från Stöde. Jag hade för mig att det gamla pennsionatet brann ned, med så var uppenbarligen inte fallet utan det revs av Jonnie Dahlström (?). Jag var själv till Dellenbaden med mina föräldrar sommaren 1959 och jag minns de väldiga vågorna och pråmen som läg en bit från stranden.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *