Mordet i Tjärna 1873

Vi samlar uppgifter om mord, rån och våldsamma händelser som ägt rum i och omkring Dellenbygden.

När vi läser om gamla våldsdåd får vi samtidigt en unik inblick i hur livet var på den här platsen vid den här tiden. Genom tidningens detaljerade beskrivning får vi veta vilka som var med, hur det hela gått till och som sagt, en liten inblick i hur livet kunde se ut vid den här tiden.

Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss. -Tack!


Personuppgifter ur Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktregister


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Skjuten till döds i Tjärna, Bjuråker 1873

Mord

FALUPOSTEN 29 NOVEMBER 1873
Avskrift: Viveca Sundberg

Till Hudiksvalls cellfängelse har den 9 dennes blifwit införpassad soldaten n:r 128 Erik Johan Swed, af Forssa kompani, Hels. regemente, häktad och tilltalad, för mord å bondesonen Lars Larsson i Kärna (Tjärna), Bjuråkers socken.

För detta brott undergick Swed den 17 dennes rannsakning.

Lars Larsson och soldaten Olof Glad hade kommit ifrån Kärna (Tjärna) och ämnade begifwa sig till Glads hemwist i Berge. Swed hade då gått emot dem samt inbjudit dem på bränwin hos sig. Sedan de warit inne en stund, bad Swed dem aflägsna sig, och emedan han tyckte, de ej gingo fort nog, började han intagas af wrede och påskyndade dem, då de swarade: ”Wi gå ju, wi har ju ingenting ondt gjort”. Swed hade då följt dem till förstugan, men derefter rusat in i rummet och fattat sitt å wäggen hängande, med kula laddade gewär, samt sprungit efter. Spändt hanen och på cirka 8 stegs afstånd aflossat detsamma emot Lars Larsson med den påföljd att Lars Larsson genast störtade död till marken. Kulan inträngde wid wenstra sidan och utgick på den högra. Swed warnades förut av Glad.

Af wittnesberättelserna framgick widare: att Swed är ytterst wildsint samt att han förut skjutit efter Lars Larsson, då kulan passerade tätt wid örat. Wittnena voro särdeles belåtna att nu wara befriade ifrån Swed, emedan han warit en skräck för hela socknen. Under rusets inflytelse hade Swed strax efter gerningens föröwande ej wisat någon ånger öfwer sitt brott, utan ingått i stugan samt börjat spela på ett dragspel. När wederbörande sedermera kommo tillstädes hade han gjortd motstånd och framkastat hotelser. Swed tycks nu ångra sitt sitt brott och påstår att han och Larsson aldrig warit owänner, han will låta påskina att det war ett wådaskott, hwilket wittnena dock bestrida.

Swed, blott 23 år gammal, har ett godt utseende, och har warit gift sedan i wåras.

I och för erhållande af obduktionsprotokollet, uppfördes den widare rannsakningen.


7G5 Lars Larsson född 22/2 1848, son till Lars Persson i Tjärna 1, Nirs.
Dödad 7/11 1873.

—7G5— Bjuråkers släktbok

3 LARS PEHRSSON, * 20/7 1801, s. t. bonden P. Olofsson i Spångmyra 7. G. 1835. Bonde i Ö. Stråsjö 11, »Erkas», sen. i Tjärna 3, »Nirs», Bjuråker. † 3/2 1866.
6F15 GÖLIN LARSDOTTER, * 20/8 1815, d. t. bonden L. Pehrsson i Spångmyra 1. † 24/10 1889 (förstoppning).
MARGTA * 23/3 (23/7) 1837                               6F27
KJERSTIN * 4/6 1841                                        9
PEHR * 7/4 1844. † 9/4 1844
BRITA * 10/8 1845. G. 14/5 1871 m. bonden J. Larsson i Föränge ss7, Järvsö
LARS * 22/2 1848. † 7/11 1873 (mördad)
PEHR * 25/11 1856. Skogsarb. Bos. i Tjärna, Bjuråker. † 3/2 1930


Dödad av Erik Johan Sved i Tjärna, genom ett skott i hjärtat.
Dömd för dråp till 7 års fängelse på Långholmen i Stockholm, frigiven den 8 oktober 1880. Under fängelsetiden tillverkade han en symaskin som nu finns på Bjuråkers Forngård.

I början av 1900 händer något allvarlig som vi inte känner till, men som gör att Erik Johan Sved lämnar familjen och rymmer till Amerika (enligt husförhörslängd). Hustru och dotter blir hemhjälp i Sörlia innan dottern gifter sig 1902.

 

mord-138.s-maskin
Detta är den symaskin som lär vara tillverkad på Långholmen på 1870-talet.
Symaskinen är en vacker trampsymaskin som finns i Frisbogården på Bjuråkers Forngård.


25J5 Erik Johan Sved född i Högtomt Delsbo den 29/6 1850, son till E. Sved i Västeräng i Delsbo. Soldat vid Häls. Reg. samt smed. Dömd för dråp till 7 års fängelse på Långholmen i Stockholm, frigiven den 8 oktober 1880 måg och bosatt V. Stråsjö 9.
Gift den 27/4 1873 med 11C2 Carin Andersdotter född 27/6 1845, dotter till bonden A. Andersson i V. Stråsjö 9. Död 21/1 1922.
Två barn:
Anders Johan 19/5 1874 Gift och bosatt 24/6 1900 med Kerstin Larsdotter i Norr Lia.
Brita Magdalena 12/4 1882 Gift 1902 med Viktor Emanuel Zimmerman, i Norrdala 7.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Åter till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *