Knivdödad i Delsbo 1858

Ett knivslagsmål som slutade med att 21 årige Johannes Andersson avled


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

JEMTLANDS TIDNING DEN 31/5 1858

Hudikswall d. 22 Maj.

Wid Delsbo häradsrätt har ransakningen blifwit börjad angående kringstrykande manspersonen Hans Larsson Blomberg, för det han ihjälstuckit en annan landstrykare wid namn Johannes Andersson. Sedan nämnde personer jemte flere andra så kallade skojare anländt till Delsbo socken, samt en del, deribland bemälde Andersson, erhållit herberge uti förre lifstidsfången Per Perssons gård i Kila, som ständigt warit ett tillhåll för brottslingar och lösdrifware, hade under uppkommen oenighet mellan Blomberg och Andersson angående ett hästbyte, begge dragit sina knifwar samt dermed huggit hwarandra, derunder Blomberg först fick ett hugg öfwer högra ögat och slutligen gaf Andersson ett uti halsen så djupt, att bloden strömmade icke allenast utur såret utan äfwen från mun och näsa, hwaraf Andersson efter några minuter slutade sitt lif.

Han war endast 21 år, och Blomberg, som friwilligt erkände sitt brott, är 20 år. Blomberg är född i Wermland, samt har från sitt 13 år, fader– och moderlös, strukit omkring med skojare i Wermland, Norrige och denna provins, samt har icke fått ringaste uppfostran eller religionsunderwisning, ty han kan icke widare läsa än a b c d, som han först fått lära i länsfängelset. För ett par år sedan dömdes han i Östersund för förfalskningsbrott för det han begagnat ett respass från Norrige med falsk påskrift. Under ransakningen wisade Blomberg icke någon ånger för det han förkortat sin motståndares dagar, utan påstod denne sednare sjelf dertill warit wållande, då han sprungit på Blombergs knif. Undersökningen skall fortsättas i nästa vecka.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva  till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *