Hassela såddrör 1986

Såddrör för frösådd företrädesvis skogsfrö


Vi efterlyser mer information och en bild på det här frösåddröret. Vet du mer om patentet, får du   gärna höra av dig.


Se film om frösådd med såddrör. Är detta det patenterade såddröret som används här?


Från kotte till frö.


Se film om frösådd för hand.


Läs om egen frösådd.


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

Redskap för frösådd

Redskap för frösådd utfört som enhandsredskap för nedtryckning av företrädesvis skogsfrö i marken, bestående av ett längsgående stålrör (2) utgörande även frömagasin. Röret är i sin övre ände försedd med greppvänligt avtagbart handtag (1) för ifyllnad av frö vilket i sin nedre ände utmatas med en roterande matarskiva (4) i stegvis framskjutning av en hak-fjäder (6) angjord i ett upp och ned glidbart omslutande hölje (5) i vilket fröet faller ned och nedtryckes av rörets spets.


      


Föreliggande uppfinning avser ett till kostnad, vikt och utförande mycket användbart redskap för frösådd av företrädesvis skogsfrö.

Skogsfrösådd med den kända handströmetoden vållar förutom värkande ryggar, ett mycket stort fröslöseri med dyrbar utgallring som följd. Föreliggande redskap har ej dessa nackdelar, då dess längd motsvarar en spatserkäpp och man kan reglera antalet frön dels med antalet tryckningar och dels med storleken på springan i matningshjulet. Komplettering i efterhand vid utebliven uppgång och sådd i stenig terräng är också exempel på användningsområden där redskapet är mycket lämpat. Dessa arbetsmoment är ju mycket svåra att utföra med maskindragna frösättningsredskap som är mycket vanliga idag.

Redskapet manövreras på så sätt att utövaren trycker ned handtaget och den fjädrande stången mot backen, härvid stannar den nedre delen mot jorden och den övre delen går vidare in i denna och släpper ut ett frö via en mekanism. Fröet tryckes sedan ned i jorden med den trubbiga nedersta delen av stången.

Redskapet består av ett i sin övre ände greppvänligt pistolhandtag 1, detta är snabbt löstagbart för ifyllnad av frö i det nedåtgående långa stålröret. Fröet rinner således ned mot en i rörets nedre ände instucken plugg 3, i vars kluvna mitt en frammatningsskiva 4, angjorts med tätslutande ingång och bladfjäderdämpad utgång, detta för att hindra ett för stort fröantal i utgången. Frammatningsskivan har urtagna spår i sin kant som är lämpade för frammatning av ett visst antal frön. Skivan matas fram med en i höljet 5, angjord hak-fjäder 6, som griper in i frammatningsskivans bakre kant när handtaget föres nedåt, därvid uppstår en vridning av skivan ett steg. Det frammatade fröet som ligger i skivans spår sprättes ur detta med en i skivfästet angjord sprättfjäder 7, vilken även tjänstgör som skivstopp till nästa nedtryckning. Sprättfjädern har även stor betydelse för snabbt utkast av fröet så att det hinner ner i det trattformade nedersta munstycket 8, före den efterföljande staken 9, vilken trycker ned fröet i jorden till inställt djup.

Höljet 5, är angjort i stålröret 2,via glidspår, varvid fjädern 10, återställer höljet i det nedre läget efter nedtryckningen av redskapet.

En ytterligare rörformad hylsa av plast, vilken är stucken utanpå fjädern, bestämmer stakens nedtryckningsdjup i marken. Detta djup är inställbart med hjälp av den på röret flyttbara stoppringen 11. Handtaget 1, har i sin översida ett nedfällt fönster 12, för kontroll av frömängden i redskapet.

Detta redskap medger även så kallad ytsådd för spec. frösorter i lös jord, varvid bottenmynstycket 8 borttages att fröet fördelas å marken inuti höljets hela yta.

PATENTKRAV

Redskap för frösådd enligt utförande som enhandsredskap för nedtryckning av företrädesvis skogsfrö i marken, bestående av två huvuddelar, en rörformig stång (2) och ett glidbart hölje (5) kännetecknat därav att den i och för sig kända frammatningsskivan (4) angjorts i den upp och nedgående stången (2) varvid skivan erhåller sin vridningsrörelse av en vid höljet (5) angjord hakfjäder (6) assisterad av sprättfjädern (7) givande snabbt och säkert utkast.

Källa: PRV Svensk Patentdatabas
Avskrift: Viveca Sundberg

 


—3Y9— Uppgifter ur Bergsjö – Hassela släktbok

5 PER AXEL PERSSON, * 21/3 1882, s. t. bonden Per Persson i Fjunäs 1, Hassela. G. 1/1 1910. Bonde i Fjunäs 1. † 12/2 1951.
1P29 AGNETA NORDSTRÖM, * 11/7 1882, d. t. bonden Jonas Nordström i Nordanbro 4, Hassela. † 27 /3 1961.
PER HALVAR, * 26/10 1910. Jordbr. i Fjunäs 1
JONAS ALMER, * 14/7 1913                                17

—17—

9 JONAS ALMER PERSSON, * 14/7 1913, s. t. bonden P. A. Persson i Fjusnäs 1, Hassela. G. 15/8 1953. Fabrikör, bos. i Kyrkbyn 9:32. † 2/7 1999
(U37) ANNA SEGERSTRÖM, * 3/9 1914 i Norbergs sn, Vm. † 23/11 1993
JONAS INGVAR, * 10/9 1956

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *