Storbröllop nära kyrkan

 

För hundra år sedan och mer, var ett bröllop en stor händelse, som skulle förevigas med ett fotografi. Det är med hjälp av dessa bröllopsfoton som Dellenportalen nu försöker identifiera vilka som var med på bröllopet.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Tips om Bröllop och bröllopsbestyr 


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

BRÖLLOPSSEDER

Några ord om seder och bruk, tankar och regler som gällde i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet.
Fram till 1908 var man tvungen att gifta sig i kyrkan.
Bruket att kvinnor tar männens efternamn vid giftermål växer fram under 1800-talet. Officiellt föreskrevs namngemenskap för makar först 1915 i Kungl. Maj:ts nådiga förordning. Enligt 1963 års namnlag kunde kvinnan vid giftermål genom en anmälan behålla sitt efternamn.
Fram till 1973 var det lag på lysning i kyrkan tre söndagar i rad, med det blivande brudparet närvarande. Meningen var att församlingen skulle kunna lägga in en protest mot det stundande bröllopet. Efteråt brukade det vara lysningsmottagning och det var då man lämnade sina bröllopspresenter.

Harry Persson skriver följande i sin bok, ”I KYRKBYN OCH TÅ”:
I det gamla bondesamhället hade man stor koll på släkt och grannar.
Föräldrarna utsåg tidigt eventuella giftaskandidater till sina barn. Ända in på 1900-talet var det för det mesta föräldrarna, som bestämde, vem som dottern (eller sonen) skulle gifta sig med. Det skulle helst vara nån inom samma rang och status. Bonddöttrar fick inte gifta sig med en dräng till exempel. Däremot gick det bra med ett giftermål uppåt så att säga, om nu motparten var med på det.
Bröllop var en ståtlig tillställning. Med många inbjudna. Då gällde det verkligen att hålla koll på släkten. Kusiner och tremänningar räknades som nära släktingar. Och alla yngre och medelålders i byn bjöds in och kom, om nu inte småbarn hindrade. Ett bondbröllop här i bygden hade för det mesta över hundra gäster. Och det räckte i dagarna tre med mycket mat och dryck.
Fram till 1910-talet bar bruden en svart klänning med brodyr på med vit slöja och en vit snibb fastknuten i midjan. Och en stor krona som lånades från kyrkan. Brudgummen bar en bonjour eller senare frack. Både brud och brudgum hade vita handskar. Slöjan var från början liten och ersatte de från 1800-talet vanliga pappersblommorna i granna färger, som prydde dåtidens bruddräkt. På 1910-talet blev det mer och mer vitt i dräkten för att sen helt övergå i vit brudklänning. Den sista svarta brudklänning i Bjuråker användes, vad vi vet, år 1922. Gästerna var högtidsklädda, frack och långklänning hörde till.
Bröllopet hölls för det mesta i det hem, där paret skulle bosätta sig. För att klara mathållning för hundra gäster i tre dar behövdes mycket förberedelser och en erfaren kokerska. Spelmän hörde till, fiolspelande och dragspel.
Marskalkar, tärnor och brudnäbbar var regel liksom gudfar och gudmor.
Före bröllopet var det lysning i kyrkan. Tre söndagar lästes lysningen upp. Reducerades senare till en gång.
En speciell sed var ”knutningen”. Ungdomar som kände brudparet, men inte blivit bjudna, besökte bröllopsgården på kvällen första dagen. Utklädda och uppspelta kom de till bröllopet, kikade in genom fönster och dörrar, fick sig en matbit eller ett glas, dansade en sväng och lyckönskade brudparet. Helst skulle man förbli oigenkänd och ju roligare utklädsel desto bättre. Knutarna var ett välkommet och roligt inslag i bröllopsbilden.
Slut citat.

Bröllopsfoton
Till bröllopsceremonin hörde också att brudparet och alla gästerna i vederbörlig ordning ställde upp sig för fotografering. Det var en omständlig och tidsödande procedur att arrangera alla till fotografens belåtenhet. Intill bruden satt eller stod hennes släkt och på samma sätt placerades brudgummens föräldrar och syskon nära honom. Brukligt var att bjuda handlaren och andra på orten betydelsefulla personer.
Sedan brudpar, släkt, övriga gäster och barn intagit sina anvisade platser och hattar skjutits upp i pannan för att inte skugga ansiktet, var det så dags för det viktiga bröllopsfotot.  Det är inte att undra på om brudpar och gäster tycks något stelnande i sina poser.
Bilder på stora bröllop från början av 1900-talet har sällan eller aldrig blivit fullständigt publicerade. Bilder med namn på brudparet och gården förekommer, men man får aldrig veta vilka gästerna är. Inte ens i lokala byaböcker förekommer utförliga presentationer. Därför kommer troligen dessa bildskatter – som är en del av vårt kulturarv att med tiden bli förpassade till glömskans mörker om ingen gör något för att försöka lyfta fram deras stora värde som kulturbärare och backspeglar till en tid som varit.
Därför vill vi försöka rädda så många bilder som möjligt i vårt närområde. Sedan vi fastställt vilka brudparet är och var någonstans bröllopsbilden är tagen vill vi identifierad så många av brudparets släktingar och gäster som det bara går. I förta hand förlitar vi oss på vårt egna och andras bildarkiv och slutligen på den stora allmänheten som nu kan se bilden på nätet. Alltid är det någon som känner igen någon släkting, nära anhörig eller bekant.

En uppmaning – Dellenportalen vill dokumentera bilder på stora bröllop från början av 1900-talet eller tidigare, gärna från det här området.
Har du ett sådant bröllopskort ska vi göra ett försök att identifiera vilka som är med på kortet. Den störste idealisten och kännaren är Tås-Harry Persson. 


Släktboken
Inom parentes finns hänvisning till ”Bjuråker, Norrbo, Delsbo släktregister”.

 

Trots att vi här bara ska behandla gamla storbröllop kan vi inte bortse från att i Bjuråkers kyrka sattes ett svenskt rekord i syskonkärlek 1988

Alla tiders kyrkbröllop

 

brpk-033-1988

Tala om syskonkärlek. Sex syskon Krantz från Bjuråker i Hälsingland gifte sig samtidigt.
Från vänster med bruden sittande och brudgummen stående bakom:

1. Ulf Krantz f. 1954 och Margareta Svensson f. 1957, 2. Leif Krantz f. 1956 och Helena Sundberg f. 1950, 3. Rolf Krantz f. 1958 och Ingegerd Norén f. 1960, 4. Alf Krantz f. 1960 och Carina Nordgren f. 1962, 5. Gert Thuresson f. 1960 och Irene Krantz f. 1964  6. Göran Dellhem f. 1965 och Ingela Krantz f. 1967.
Längst till höger står riksspelmännen Thore och Thuva Härdelin.

Längst fram sitter brudnäbbarna, Tove Krantz f. 1980, Joel Krantz f. 1984, Daniel Norén f. 1976, Tommy Krantz, Peter Krantz, Johanna Olsson och Sara Dellhem
Foto: Bonny Sjöblom

Årets rekordbröllop
Är detta världsrekord? I Bjuråkers kyrka gifte sig på fredagen 22 juli 1988, sex par på samma gång – syskonen Krantz från Johannesberg, Bjuråker, med sina respektive. Bjuråkers kyrka var mer än överfull. Antalet bilar på parkeringen måste minst ha varit 250. Och i kyrkan trängdes pressen.

brpk-035-1988
Vigselakten vid de sex brudparen blev långtråkig för lilla Tuva som vilade benen medan TV-Folket trängdes kring altaret. Foto: Lars Sundin

Det var ett oerhört vackert bröllop, samtidigt som det var ett oerhört medialt sådant. Kamerorna surrade för jämnan. TV-kameran och micken bars fram och tillbaka framför altaret …

brpk-034-1988

Mamma Ingela tycks ha glömt någon detalj med skon. Får hjälp av dottern Sara.
Foto: Lars Sundin

Trots allt oväsen var alla tagna av den vackra ceremonin som nog kommer att bli Per Järnkvists längsta vigselceremoni någonsin.
Hudiksvalls Tidning Lördagen 23 juli 1988, text Håkan Julander

 

EXPRESSEN Lördagen den 23 juli 1988, av Ola Liljedahl

Ja, ja … ett dussin gånger. Mer behövdes inte för att syskonen Krantz från Bjuråker skulle sätta svenskt rekord i syskonkärlek.

Sex av Evert och Jenny Krantz barn stod med sina respektive framför altaret i Bjuråkers kyrka i Hälsingland och lovade att älska varandra i nöd och lust.

Rekordet kunde ha blivit större – lillbrorsan Ralf nöjde sig nämligen med att vara åskådare, han är bara 17 och får väl växa på sig lite först, konstaterade mamma Jenny.

BRÖLLOP OCH FESTER I NÄRHETEN AV BJURÅKERS KYRKA

 

brpk-001-brollop-mossars-1900
Kyrkbyn vid Mossars. Bröllop 24/6 1900 mellan (12E15) Anders Sved och Kerstin Larsdotter
Foto: Okänd Bild ur egen samling


brpk-002-brollops-placering

Gäster stående i övre vänstra delen i sicksack
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42. Erik Olsson gästgivare Avholm
43.
44. Margta Olsson g. m. gästgivaren Avholm
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Främre och högra delen i zick-zack
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65. Barn
66. Barn
67. Brudgum Anders Sved
68. Brud Kerstin Larsdotter Sved
69. Kyrkoherde J. P. Hedlund
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.

brpk-003-brudpar-anders-kerstin-sved
Brudparet Anders och Kerstin Sved

—14E15—Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister
(X6)25J5 ANDERS JOHAN SVED, * 19/5 1874, s. t. sold. E. J. Sved i V. Stråsjö 9. G. 24/6 1900. Måg o. bonde i N. Lia 6, Bjuråker. † 15/4 1934.
13 KERSTIN LARSDOTTER, * 23/7 1877, d. t. bonden L. Lidell i Lia 6. Gårdsäg. i Västansjö 15, Bjuråker. † 16/6 1962
(X27) ANNA-LISA »SVED» * 14/4 1922. (Fosterd.)    56C3
(X27) GUSTAF ALBERT »TYSK» * 24/2 1913. (Fosters.) 16


Ett ståtligt bondbröllop

Hudiksvallsposten 5 juli 1900

Midsommardagen firade hemmansägaren Lars Andersson Lidell i Lia, Bjuråker, sin dotter Kristinas bröllop med soldatsonen Anders Sved. Hon var kyrkbrud och iförd den prydliga socken drägten. Vid brudskarans ankomst till bröllopsgården helsades den af bruksmusiken från Hedvigsfors bruk, som spelade under middagen och vid dansen å en enkom uppförd, trevlig dansbana, där det sedan dansades nära nog i fem dagar och fem nätter till fredagsafton, då bröllopsgästerna togo afsked, medförande rundliga förningar af bröllopskosten. Trakteringen af mat och dryck var riklig alla dagar, utan att dock gästabudet stördes af några oordningar. På andra och tredje dagen infunno sig knutkarlarne samt fingo sin undfägnad i likhet med gästerna. I brudgåfvor fick brudparet mottaga 1,031 kr och 50 öre kontanat penningar och in natura kor, får husgerådssaker samt åtskilliga silfverpjeser. Så kan det gå till än idag vid ett bröllop hos en förmögen odalman i Helsingland.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 

 

brpk-004-brollop-berge-1934
Bröllop i Berge 1/7 1934 mellan (12B17) Erik Andersson och Anna Jonsson
Klicka på bilden för att se den i ett större format

brpk-005-brollops-placering

Gäster på balkongen
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13. Klang-Erik Eriksson Svedjebo
14.
15.
16.
17.
18. Klockar-Brita Larsson kyrkbyn
19.
20.
21.
22.
23. Gunnar Eriksson Änga (Halt-Ollas)
24.
25.
26. Rickard Wigholm Berge
27. Johan Jonsson Tå (Gästgivare)
28.
29.
Bakre raden
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
Rad två
37.
38. Karin Persson Tjärna
39. Brita Persson Tjärna
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52. Annie Persson Tå
53.
54. Erik Persson Tå
55.
56.
57.
Rad tre
58.
59. Ella Persson Tå
60. Erik Jonsson Duvnäs
61. Gunnar Person Tå
62. Anna Jonsson Duvnäs
63. Brita Wigholm Berge
64.
65. Signe Wängdahl Kyrkbyn
66. Margit Lund Kyrkbyn
67.
68.
69. Margit Bjurling Änga
70.
71.
72. David Wängdahl Kyrkbyn
73. Ev. Anna Bjurling Änga
74.
75.
76. Anna Jonsson Änga (Snar)
77. Emma Jonsson Änga (Snar)
78.
79. Siggan Holmstrand Tjärna
80.
81.
82. Ingrid Olsson Berge
83. Erik Karlsson Västra Berge
84. Ingrid Karksson Västra Brege
85.
86. Nestor Olsson Kyrkbyn
87. Frida Holm/Olsson Berge
88. Erik Bjurling Änga
89. Ester Johansson Tjärna
Rad fyra
90. Edit Hådén Tå
91. Erik Forsvik Kyrkbyn
92. Jonas Hådén Kyrkbyn
93. Jonas Jonsson  (Nona) Änga
94. Anna Andersson Näppänge
95. Bror Berg Kyrkbyn
96. Brita Andersson Näppänge
97. Lars Jonsson Änga
98. Kyrkoherde O. Ringqvist
99. Komminister Sten Lund
100. Karin Olson Berga (12 år)
101. Lars Andersson Änga (bror t. brudg.)
102. Anna Burgman Berge
103. Anna Jonsson Änga
104. Ev. Jons Anderson Smedsbo
105. Ev. Ella Andersson Smedsbo
Främre raden
106. Karin Jonsson Änga
107. Per Jonsson Änga (bror t. bruden)
108. Jonas Jonsson Änga (far t. bruden)
109. Kerste Jonsson Änga (mor t. bruden)
110. Edla Persson Berge
111. Brud Anna Jonsson
112. Brudgum Erik Andersson
113. Edla Persson Tå
114. Katrina Ersson Änga (mor t.brudg.)
115. Anders Ersson Änga (far t. brudg.)
Barn längst fram
116. Elsa Bjurling Änga (9 år)
117. Karin Bjurling Änga (12 år)

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

brpk-006-brollopbild
Sjövik.  (28G17) Bröllop mellan Anna Frank och Erik Olsson den 1/11 1900
Foto: Okänd
Kortet ägs av Harry Persson i Tå
Bakre raden
1. Jonas Persson/Ring Tå
2.
3.
4. Gustaf Wengelin Västansjö
5.
6.
7.
8.
9. Johan Jonsson Tå (sen gästgivare)
10.
11. Anders Olsson Näppänge
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Mitten raden
22.
23. Anders Olsson Tå (Tås)
24.
25. E.G. Wengelin Västansjö
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. Hans Larsson Hjälte Tå
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40. Marta Jonsdotter Tå (Krafts)
41.
42.
43.
44. Karin Andersdotter Tå (Tås)
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
Främre raden
55.
56.
57.
58.
59. Brudgum Erik Olsson
60. Brud Anna Frank
61.
62.
63.
64.
65. Petter Svensson Sjövik (bagare)
66. Brita Svensson Sjövik
67.
68. Anna Pehrsdotter/Andersson Sördala (född 1820)
69. Edla Jonsdotter Tå (4 år)
70. Ella Olsson Tå (Tås)
71.
72.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

Forsviks

brpk-032-forsvik-2016
Forsviks okt. 2016. Vid fastigheten t h togs bröllopsbilden nedan.


brpk-008-brollop-kyrkbyn-1903
Bröllop den 5/11 1903 hos Forsviks i Kyrkbyn mellan 2F39 Anders Forsvik och Anna Thörnell från Strömbacka
Foto: Richard Johansson
Bild ur egen samling
brpk-009-brollops-placering

Gäster stående i bakre raden
1.
2. Olof Andersson Hästnäs (farbror till brudgummen)
3. Anders Olsson Näppänge (kusin till brudgummen)
4. Anders Olsson Tå (Tås)
5. Erik Persson (Haltollas)
6. Nils Andersson/Forsvik (bror till brudgummen)
7. Pipar-Jonke Persson Norrbobyn (kusin till brudgummen)
8.
9. Brud Anna Thörnell
10. Brudgum Anders Forsvik
11.
12. Kyrkoherde O. Ringqvist
13.
14. Karin Andersdotter Tå (Tås)
15. Karin Jonasdotter Duvnäs (kusin till brudgummen)
16. Anna Andersdotter Tå (Tås)
17. Anna Olsson Näppänge (gift med Anders Olsson 3)
Främre raden i zick-zack
18.
19. Pehr Andersson Norrbobyn (Pipar-Pehr, farbror till brudgummen)
20.
21.
22.
23.
24. Anders Andersson/Forsvik Kyrkbyn (far till brudgummen)
25. August Rönnander Kyrkbyn (folkskollärare)
26.
27.
28. Olle Forsvik Kyrkbyn (bror till brudgummen)
29. Karin Forsvik Kyrkbyn (syster till brudgummen)
30.
31. Antagligen brudens mor Margareta Nilsdotter från Strömbacka
32.
33. Karin Andersson/Forsvik Kyrkbyn (brudens mor)
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41. Ella Olsson Tå (Tås)
42. Anna Rönnander gift med August Rönnander 25
43.
44.
45. Margit Persson Änga (Haltollas)
46. Anna Andersson Norrbobyn (Pipar-Anna)

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 

Gården i bakgrunden är Rönnebo. Gården till vänster om kaptenbostället är numera riven

brpk-010-brollop-kyrkbyn-ga

Kyrkbyn/gärde bröllop den 14/6 1904 mellan 1D14 Erik Persson (Halt-Ollas) och Margta Larsdotter
Foto: Okänd
Bild ur egen samling
brpk-011-brollops-placering

Gäster i bakre raden

1. Erik Ersson Änga
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11. Johan Hagström Kyrkbyn
12. August Rönnander Kyrkbyn
13.
14.
15.
16.
17.
Rad två
18.
19.
20.
21. Anna Kraft/Ersson Änga
22. Hans Larsson/Hjelte Tå
23. Anna ErssonÄnga (2 år)
24.
25. Ella Lidström Bricka, sen Tå Hjältens
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32. Karin Forsvik Kyrkbyn
33.
34. Karin Andersdotter Tå (Tås)
35.
36. Präst Einar Bergvall
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50. Anna Rönnander Kyrkbyn
Rad tre
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62. Marta Jonsdotter Tå (Krafts)
63.
64. Brud Margta Larsdotter
65. Brudgum Erik Persson
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
Främre raden i sicksack
76.
77.
78.
79. Olle Forsvik Kyrkbyn
80. Kämp-Lars Larsson Berge
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95. Barn ev. Eivin Ringqvist Änga
96.
97. Barn Karin Olsdotter Tå
98. Julia Ersdotter Änga (6 år)
99.
100.
101. Barn Kerste Nilsdotter, gift Klarström Tjärna (Tomtens)
102.
103. Ev. Sigrid Olsdotter Änga/Tjärna (12 år)

 

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.


brpk-012-brollop-ta-1907
Bröllop i Tå 5/5 1907 mellan (31G7) Pehr Ersson och Karin Andersdotter
Foto:Okänd
Kortet ägs av Harry Persson
Klicka på bilden för att se den i ett större format

brpk-013-brollops-placering

Bakre raden
1. Nils Persson (Klockars)
2.
3. Jonas Persson Pipar-Jonke, spelman Norrbo
5. Anders Persson-Leek Delsbo
6. Per Persson d.y. Bergsjö (kusin till bruden)
7. Jonas Persson Bergsjö (kusin till bruden)
8.
9. Pehr Persson d.ä. Bergsjö (morbror till bruden)
10. Skymd
11. Margta Persson Bergsjö (moster till bruden)
12. Troligen Brita Palm Avholm
13. Johan Hagström Kyrkbyn
14.
15. Komminister Carl W. Roland
16. Kyrkoherde O. Ringqvist
17. Olle Forsvik Kyrkbyn
18. Svens-Olle Jonsson Tå
19. Henrik Palm Avholm
20. Karin Forsvik Kyrkbyn
21.
22.
23.
24.
25.
26. Lotta Meijer Tå
27. Karin Persdotter Kyrkbyn (Klockars)
28.
Främre raden i sicksack
29. Johan Jonsson Tå (Krafts) senare gästgivare
30. Pehr Jonsson Tjärna (Krafts) (kusin t. bruden)
31.
32.
33.
34. Kurt Hagström (5 år)
35. Anders Ersson Änga (bror med brudgummen)
36.
37. Katrin Ersson Änga (Anders Erssons hustru)
38. Erik Olsson/Klang Svedjebo
39. Ella Olsson Svedjebo (syster till brudgummen)
40. Olle Klang Svedjebo (5 år)
41. Lars Ersson Loka (bror till brudgummen)
42. Erik Ersson från Bergsjö V. Berge (bror till brudgummen)
43. Brita från Bergsjö med man 42 (kusin med brudgummen)
44.
45.
46. Kerstin Persson/Lillberg Loka (mor till brudgummen)
47.
48. Erik Persson Loka (far till brudgummen)
49. August Rönnander Kyrkbyn (folkskollärare)
50. Brudgum Pehr Ersson
51. Brud Karin Andersdotter Ersson
52. Troligen Maria Fredrika Roland g. m. W. Roland (15)
53. Troligen Anna Rönnander g. m. August Rönnander (49)
54. Anders Olsson Tå (far till bruden)
55. Anna Hjälte Dala (kusin med bruden)
56.
57. Ella Olsson Tå (mor till bruden)
58. Brita Jonsson Tå (Svens)
59. Edla Jonsson Tå (kusin till bruden) 11 år
60. Pelle Nilsson Kyrkbyn (klockars) 9 år
61. Margta Jonsson Tå (moster till bruden)
62. Margta Jonsson Tå (kusin till bruden)
63. Klockar-Brita Kyrkbyn 10 år
64. Nils Andersson/Forsvik Tå (svåger till bruden)
65. Karin Olsson Tå (Svens)
66. Anna Andersson/Forsvik Kyrkbyn
67. Margta Persson Änga (Haltollas)
68. Antagligen Hildur Rönnanders dotter 11 år
69. Anna Andersson Tå (syster till bruden)
70. Märta Hjälte Dala 5 år
71. Ingrid Andersdotter Kyrkbyn 3 år
72. Anders Andersson/Forsvik Kyrkbyn
73. Ella Nilsdotter Tå 1 år
74. Johan Hjälte Dala 10 år
75. Jonas Persso/Ring Tå (morbror till bruden)
76. Nils Andersson Kyrkbyn (tidigare Berge)
77. Ivar Ringqvist Änga 7 år

Som du ser saknas några namn. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så att Dellenportalen.se får listan komplett.

brpk-014-brollop-svens-1914
Bröllop hos Svens i Tå 14/5 1914 mellan (41A29) Jonas Persson och Karin Olsdotter
Foto: Okänd
Bild ur egen samling

brpk-015-brollops-placering

 

Gäster i övre raden
1. Johan Jonsson Dellenro (gästgivare o farbror t. bruden)
2.
3.
4. Jonas Persson /Ring Tå (farfar t. brudgummen)
5. Karin Holmstrand Tjärna
6. Karin Jonsson Dellenro (gift med Johan Jonsson 1.)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Margta Pertsson Bergsjö
15.
16. Margit Persson Änga (Haltollas)
17.
18. Karin Olsson Tå (Tås)
19.
20. Erik Hansson Näsbyn, Delsbo
21.
22.
23. Anna Eriksdotter Avholm
24. Edla Jonsson Tå (faster till brudgummen)
25.
26. Anders Hedberg Avholm
27.
28. Kerstin Hedberg Avholm
29.
30. Märta  Eriksdotter Avholm
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43. Kalle Östberg Norrbobyn/Avholm
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51. Per  Holmstrand Tjärna
52. Anton Trané Änga
Rad två i sicksack
53.
54. Pehr Persoon Bergsjö
55.
56.
57. Margit Nilsdotter Tjärna (Tomt-Margit)
58.
59. Julia  Ersdotter Änga
60.
61. Anna Persson  Tjärna (syster m. brugummen)
62. Elin Jonsdotter Dellenro (syster m. Karin Jonsson)
63.
64. Brita Persson Tjärn (syster m. bruden)
65. Edla Persson  Tjärna (syster m. bruden.)
66. Klockar-Brita Kyrkbyn
67.
68.
69. Troligen Ringqvist dotter
70. Kyrkoherde O. Ringqvist
71.
72.
73.
74. Troligen Ringqvist dotter
75. Troligen Rönnanders dotter, Anna, Hildur eller Tyra
76. August. Rönnander f. skollärare och klockare
77. Troligen Rönnanders dotter, Anna, Hildur eller Tyra
78. Anna Rönnander, gift m. J. A. Rönnander
79. Troligen Rönnanders dotter, Anna, Hildur eller Tyra
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86. Pehr Ersson Tå (Tås)
87.
88.
89. Ev. Olof  Andersson Berge (fjärdingsman)
90.
91.
Rad tre
92. Karin Fredin Västansjö (moster till bruden)
93. Margta Persson Tå (farmor till brudgummen)
94. Per Jonsson (Krafts) Tjärna (far till brudgummen)
95. Margta Jonsson Tjärna (mor till brudgummen)
96.
97. Marta Persson Tjärna (syster till brudgummen)
98. Brudgum Jonas Persson
99. Brud Karin Olsdotter
100.
101. Erik Eriksson Avholm (Lillnôrjan, morbror till bruden)
102. Brita Fredin Västansjö 4 år
103. Britta Jonsson (Svens) Tå (mor till bruden)
104. Olof Jonsson (Svens) Tå (far till bruden)
Främre raden
105. Johan Persson Tjärna (bror till brudgummen) 10 år
106. Erik Fredin Västansjö (kusin till bruden) 12 år
107. Gunnar Persson Tjärna (bror till brudgummen) 12 år
108. Ella Nilsson Tå, 8 år
109.
110. Viktor Persson Tjärna, 2 år (bror till brudgummen)
111. Ella Fredin Västansjö, 11 år
112. Kristina Persson Tjärna (syster med brudgummen) 7 år
113. Karin Fredin Västansjö, 7 år
114. Edla Persson Tå (Tås) 4 år
115. Erik Olsson Tå, 6 år,( barn till Britta och Olof 103 o 104, bror med bruden)
116. Viktor Fredin Västansjö, 9 år
117. Gunnar Persson Änga, 5 år (Haltollas)
118. Erik Persson Tå, 5 år (Tås)
119.
120.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 

brpk-016-brollop-tjarna-1902
Bröllop i Tjärna 3/8 1902 mellan (46M4) Johan Stenmark och Kjerstin Andersdotter.

brpk-017-brollops-placering
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Främre raden
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. Brudgum Johan Stenmark
15. Brud Kjerstin Andersdotter
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

brpk-018-brollop-tjarna-1905
Bröllop i Tjärna 14/5 1905 mellan (40D2) Johan Adolf Norman och Brita Holmstrand.

brpk-019-brollop-placering-1905
Gäster övre raden
1. Marta Holmstrand Tjärna (4 år)
2. Pehr Mickelsson Tjärna (farfar t. bruden)
3.
4.
5.
6.
7. Jonas Jonsson Ytterhavra (”Jarsen”, kallad, han kom från Järvsö)
8. Lars Fält Norrdala
9. Jon-Erik Bergsman, spelman, Strömbacka
10.
Mellan raden
11. Ev Kristina Andersdotter Ytterhavra
12. Ev Brita Andersdotter Ytterhavra
13.
14. Sigrid (Siggan) Holmstrand Tjärna (mor t. bruden)
15.
16.
17.
18. Brita Andersdotter/Jonsson g. m. nr. 7 Jonas Jonsson
19. Brita Berström/Norell Ytterhavra
20.
21.
22. Brita Andersdotter Modig Ytterhavra
23.
24. Per Modig Ytterhavra
25. Anders Persson Ytterhavra, g. m Brita nr 22
26. Präst Einar Bergvall
27. Olle Holmstrand Tjärna (far t. bruden)
28.
29.
30.
Främre raden
31.
32.
33.
34. Brita Andersson, gift Bergström Ytterhavra
35. Henny Maria Norman Norrdala (11 år) (syster t. bruden)
36. Henrik Norman Norrdala (far t. brudg.)
37.
38. Anna Holmstrand Tjärna (syster t. bruden) gift Wengelin
39.
40. Brudgum Adolf Norman
41.
42. Brud Brita Holmstrand
43.
44. Siggan Holmstrand Tjärna (syster t. bruden)
45.
46. Pehr Holmstrand Tjärna (bror t. bruden)
47.

brpk-036-1905

Brudparet Brita och Adolf Norman

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.


brpk-020-brollop-tjarna-1911
Bröllop i Tjärna 7/5 1911 mellan (11C12) Anders Olsson och Sigrid Olsdotter.
Klicka på bilden för att se den i ett större format

brpk-021-brollops-placering

Bakre raden

1. Jonas 2 år
2. Jonas Jonsson (Jarsen) Ytterhavra med sin lille son Jonas 2 år
3.
4.
5.
6.
7.
8. Johan Hagström Kyrkbyn
9.
Mitten i sicksack
10.
11.
12. Johan Jonsson Dellenro (gästgivare)
13.
14. Anton Trané Änga
15. Jonas Persson Tjärna (Seggrens)
16.
17. Brita Andersson Ytterhavra (moster t. bruden)
18.
19.
20.
21.
22. Gustaf Wengelin Västansjö
23.
24. Brita Andersdotter Ytterhavra
25.
26. Kyrkoherde O. Ringqvist
27.
28. Brita Jonsdotter Ramsjö (Skänk)
29. Brudframma
30. Marta Grip Tjärna ?
31. Kristina Nilsdotter Tjärna (Tômt)
32. Marta Persdotter Tärna (Seggrens)
33.
34.
35. Julia Ersdotter Tjärna
36. Karin Jonsson Dellenro
37.
38.
39. Brita Norman Tå (syster t. bruden)
Främre raden
40.
41.
42. Erik Ersson Tjärna med sonen Erik (4 år)
43.
44.
45.
46. Olof Ersson Widdingstorpet (far t. brug.)?
47. Gölin Ersson Tjärna (faster t. brudg.)
48.
49.
50. Brudgum Anders Olsson
51. Brud Sigrid Olsdotter
52. Anna Olsdotter Tjärna (gift Wengelin) (syster t. bruden)
53. Pehr Holmstrand Tjärna (bror t. bruden)
54. Sigrid Holmstrand Tjärna (mor t. bruden)
55. Marta Holmstrand Tjärna (10 år, syster t. bruden)
56. Olof Holmstrand Tjärna (far t. bruden)
57. Pehr Mickelsson Tjärna (farfar t. bruden)
58. Anna Norman Tå (5 år)
59. Adolf Norman Tå

 

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 

brpk-022-brollop-tjarna-1913
Bröllop i Tjärna hos Holmstrands 8/6 1913 mellan (13G11) Pehr Olsson-Holmstrand och Karin Larsdotter
Foto: Okänd
Bild ur egen samling

brpk-023-brollops-placering

Gäster i bakre raden
1.
2.
3.
4. Johan Jonsson Dellenro/Tå, gästgivare
5.
6.
7. Pehr Jonsson Tjärna (Seggrens)
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19. Anna Holmstrand, gift Wengelin (syster till brudgummen)
20.
21.
22. Gustav Wengelin Västansjö
23.
24.
25.
26. Karin Jonsson Dellenro (gift med Johan Jonsson)
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35. Marta Persdotter Tjärna (Seggrens)
36. Marta Ersdotter Avholm
37.
38.
39.
40. Karin Forsvik Kyrkbyn
Rad två
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50. Jonas Persson Tjärna (Seggrens)
51. Anna Rönnander Kyrkbyn
52.
53.
54. Frk Markusson Kyrkbyn
55. Brudframman
56. Kyrkoherde O. Ringqvist
57.
58.
59.
60. Margta Persson Tå (Krafts)
61.
62.
63. Frk Rönnander
64.
65.
66. Frk Rönnander
67.
68. Edla Persdotter Tå (Krafts)
69.
70.
71.
72.
Rad tre
73.
74. Pelle Nilsson Kyrkbyn (Klockars)
75.
76.
77.
78. Erik Olssson Avholm (gästgivare)
79.
80.
81.
82. Nils Persson Kyrkbyn (med sonen Lars 7 år) (Klockars)
83.
84. Sigrid Persson Kyrkbyn (mor till bruden) (Klockars)
85.
86. Klockar-Brita Larsdotter Kyrkbyn. (syster t. bruden)
87. Brud – Karin Larsdotter Kyrkbyn
88. Brudgum – Pehr Holmstrand Tjärna
89. Kerstin Nilsdotter Tjärna (Tömt-Kerste)
90.
91. Sigrid Persson/Homstrand Tjärna (mor t. brudgummen)
92. Olof Persson/Holstrand Tjärna (far t. brudgummen)
93. Pehr Mickelsson Tjärna (farfar t. brudgummen, 80 år)
94. Anders Olsson Tjärna (Kus)
95. Sigrid (Siggen) Olsson Tjärna (syster t. brudg.)
96. Sigrid Norman 1 år
97. Brita Norman Tå
98. Anna Norman 7 år
99. Adolf Norman Tå
100.
Främre raden
101.
102.
103. Erik Larsson Ramsjö 14 år (sen sågverksägare)
104.
105.
106.
107.
108. Gerda Olsson Tjärna 2 år.(dotter till Anders o Siggen)
109. Marta Holmstrand Tjärna 12 år. (syster t. brudg.)
110.
111.

 

Som du ser behöver Dellenportalen hjälp med identifiering. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 

brpk-024-brollop-tjarna-1903
Bröllop hos Kus-Antes i Tjärna den 5/7 1903 mellan (22D22) Jonas Jonsson och Brita Andersdotter.

brpk-025-brollops-placering-1903

Bakre raden
1.
2. Olof Holmstrand Tjärna
3. Marta Holmstrand (2 år och dotter)
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Främre ledet i siksack 
12. Pehr Mickelsson Tjärna
13.
14.
15.
16.
17. Anders Olsson Änga/Tjärna
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27. Brudgum Jonas Jonsson
28.
29. Brud Brita Andersdotter
30. Kristina Andersdotter Ytterhavra (syster t. bruden)
31.
32. Pehr Holmstrand Tjärna (kusin t. bruden)
33. Ev. Anders Andersson Ytterhavra (far t. bruden)
34. Anna Holmstrand Tjärna (kusin t. bruden)
35. Ev. Brita Andersson Ytterhavra (mor t. bruden)
36.
37. Sigrid Holmstrand Tjärna (moster t. bruden)
38. Siggan Holmstrand Tjärna (kusin t. bruden, 11 år)
39. Brita Andersdotter Bergström (dotter t. 41, 42)
40.
41. Brita Modig Ytterhavra
Sittande på marken
42. Anders Persson Ytterhavra (bror t. brudens mor)
43. Jonas Bergström Avholm eller Per Bergström Dalänge
44. Anders Olsson (g, m, 37 Sigrid Holmstrand)

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering av bröllopsgäster. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 

 

brah-028-s-vik

Missionshuset i Sjövik i oktober 2016

brpk-031-sjovik

brpk-031-placering

Bröllop i Sjövik den 2/7 1933 mellan 22D22 Marta Jonsson och 8V22 Herbert Persson.
Bilden ägs av brudparets dotter, Karin Berger

1.

2.

3.

4. Einar Gustavsson (Bagar-Einar)

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15. Einar Tjernell

16. Anna Wengelin Västansjö?

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28. Alma Dahlström

29.

30.

31. Jonnie Dahlström 12 år, han sitter mellan Alma o Jonas

32. Jonas Dahlström

33.

34.

35. P J Andersson

36.

37.

38.

39. Jonas Eriksson Furuberg

40. Gerda Eriksson Furuberg

41. Siggan Danulf Tå

42. Ingegerd Bäckström/Holmstrand Tjärna

43. Marta Holmstrand Tjärna

44.

45. Gunborg Wiklund, gift Johansson (kusin till bruden)

46.

47. Brita Jonsson, gift Tjernell (syster till bruden)

48. Karin Persson, gift Lohman

49. Signe Persson, gift Nilsson

50.

51.

52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

61. Linnea Grip, gift Olsson

62. Hanna Hansson (Gravan Havra)

63. Ivar Hansson son (Gravan Havra)

64. Per Hansson (Gravan Havra)

65.

66. Jonas Jonsson, brudens far

67. Brita Jonsson, brudens mor

68. Bruden Marta Jonsson

69. Brudgummen Herbert Persson

70. Karin Persson, brudgummens mor

71. Johan Persson, brudgummens far

72. Maja Persson

73. Albin Persson

74.

75.

76. Gustav Perssons fru (Broms)

77. Gustav Persson, farbror till Herbert

78.

79. Birgit Andersson, gift Hansson

80. Ivar Andersson

81.

Som du ser behöver vi hjälp med identifiering av bröllopsgäster. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så för vi in dem i listan.

 

ytt-028-marta-herbert

Brudparet Marta Jonsson och Herbert Persson den 2/7 1933.

brbj-016-sjovik

Från vänster. okänd, okänd, okänd, brudparet Marta och Herbert, okänd, okänd, okänd.
En okänd flicka och en okänd pojke
Bilden ägs av Karin Berger

 


brpk-026-brollop-berge-1904
Bröllop i Berge 3/11 1907 mellan (8D11) Alfred Holm och Signe Cecilia Näsberg från Fridhem i Hälsingtuna.
Klicka på bilden för att se den i ett större format

brpk-027-brollops-placering

Bakre raden
1.
2. Per Jonsson Tjärna (Seggrens)
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10. Pipar-Jonke, Jonas Persson spelman från Norrbobyn
11.
12.
13.
14.
Mitten i zick zack
15.
16. Hans Erik Holm, stenhuggare Berge, brudgummens far
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26. Brita Prins, g. m. Erik Holm (Moviken)
27.
28.
29. Erik Holm (Moviken) m sonen Eskil på armen
30. barn Eskil Holm f. 22/10 1904
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
Främre raden
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51. Brudgum Alfred Holm
52. Brud Signe Cecilia Näsberg
53.
54.
55.

 

brpk-028-brollop-berge-1904
Bröllop i Berge 3/11 1907 mellan (8D11) Alfred Holm och Signe Cecilia Näsberg från Fridhem i Hälsingtuna.
Klicka på bilden för att se den i ett större format

Troligen (8D6) stenhuggare Hans Erik Holm och dennes hustru Eva Amalia Burgmans barn och barnbarn

Bakre raden:
1. Troligen Maria Eugenia g. med J. O. Holm
2. Barn Ester Eugenia f. 11/4 1906
3. Troligen brudgummens bror Per Johan Holm f. 1891
4. Troligen brudgummens syster Hulda Margareta f. 1887
5. Anna gift med Erik Holm
6. Erik Holm Moviken (43A27)
7. Eskil Holm född 22/10 1904
Mellan raden:
8. Troligen brudgummens bror Jonas Olov Holm f. 1885
9. Troligen brudgummens far Hans Erik Holm
10. Troligen brudgummens mor Eva Amalia Burgman/Holm
11. Brudgum Alfred Holm
12. Brud Signe Cecilia Näsberg från Hälsingtuna.
Främre raden:
13. Troligen J O Holms barn Anna Amalia Holm f. 7/2 1905
14. Troligen brudgummens syster Edla Kristina f. 1896
15. Troligen brudgummens syster Frida Augusta f. 1902

 

 

brpk-030-brollop-flyrens-1952
Flyréns Café i Kyrkbyn 1952.
Det här är inget bröllop men att få se så många från socknen som inte är med oss längre har fått företräde Ivar Berglund och Ivar Eriksson firar båda 50 – år.

Övre raden från vänster
1. Längst bak.Viktor Jonsson (Berg-Viktor) Skålsvedja
2. Emma Kristina Wedin Strömbacka (bredvid maken Alfred)
3. Alfred Wedin Strömbacka
4. Viktor Jonsson Rönnings-Viktor, Skärås
5. Sven Berglund (son till John o Edla Berglund 81-45)
6. Holger Dahlin
7. Nils Nilsson Anderbo ( gift med Anna 40)
8.
9. Olov Larsson, Jans-Olle Skärås
10. Sven Hellberg, Skålsvedja
11. Sven Bergfelt, Anderbo (gift med Ingabritt 67)
12. Nestor Olsson Kyrkbyn
13. Göte Sallander, Anderbo (gift med Linnea 17)
14. Johan Jonsson, Anderbo
Rad två fr. v.
15. Alice Dahlin Sundberg (gift med Ernst Sundberg 65)
16. Maja Larsson Skärås
17. Linnea Sallander, Anderbo (gift med Göte Sallander 13)
18. Anna Lisa Qvick Berglund
19.
20. Eivor Jonsson (gift med Jonas Jonsson 78)
21. Verner Eriksson, Skålsvedja
22. Frida Jonsson, bredvid maken Gunnar
23. Gunnar Jonsson
24. Erik Jonsson Berg-Erik
25. Jonas Jonsson, Skärås
26.
27. Johan Nordh Skärås (sammanboenden med Elin Thorell 41)
28. Albert Pettersson, Moviken
29. Ove Sandström
30. Vivi Sandström, bredvid maken Ove.
31. Gullan, Ivar Berglunds fästmö
32. Gerda Wikström
33. Hortense (Tense) Hellström
34. Olle Larsson Orr-Olle Norrbobyn
35. ? Nörspan Delsbo
36. Ernst Rönnqvist Skärås
37. Eivor Flyrèn i fönstret
38. Per Johan Storm, Slättjärn (son till Maria 39)
Rad tre fr. v.
39. Maria Storm, Slättjärn
40. Anna Nilsson Anderbo (gift med Nils Nilsson 7)
41. Elin Thorell Rönningens Skärås (sammanboende med Johan Nord 27)
42. Ivar Nöjd Norrgimma
43. Johan Anton Edvin Örmar
44. Svea Örmar
45. Edla Berglund Gift med John Berglund 81)
46. Harald, Pållas-Harald Björsarv
47. Nanna Larsson, Strömbacka
48.
49.
50. Ester Högberg, Skålsvedja
51. Brita Hellström (Tor-Brita)
52. Hulda Wiberg, Anderbo
53. Anna Jonsson Västansjö
54.
55. Helga Persson Björsarv (gift med Erik Persson 62)
56. Elina Persson Skärås
57. Rut Jonsson, Skålsvedja, (gift med Berg-Viktor 1)
58. Hedvig Glad, Tormyra
59. Signe Iggström, Tormyra
60.
61.
62. Erik Persson (Atleten) Björsarv( gift med Helga 55)
63. Oskar Djurman Moviken
64. Kalle Sallander
65. Ernst Sundberg (gift med Alice 15)
66. Sven Flyrén Kyrkbyn
Främre raden fr. v.
67. Inga-Britt Bergfelt, Anderbo (gift med Sven Bergfelt 11)
68. Erik Eriksson (Kask-Erik)
69. Marianne, hon sitter mellan sina föräldrar Erik o Hilda
70. Hilda Eriksson
71. Ester Jonsson bredvid sin make Elis. Tjärna
72. Elis Jonsson Tjärna. Från Ängesholm
73. Birgitta, dotter till Ester o Elis
74. Hanna Jonsson, Ängesholm (sammanboende med Ivar Eriksson)
75. Ivar Eriksson, Ängesholm (sammanboende med Hanna Jonsson)
76. Ivar Berglund
77. Greta Berglund,(dotter till Ivar Berglund)
78. Erik Jonsson (sitter bredvid sin bror Jonas)
79. Jonas Jonsson (gift med Eivor 20)
80. Olle Berglund (son till John o Edla 81-45)
81. John Berglund (gift med Edla 45)
82. Kristin Jonsson Avholm (bredvid maken Jonas)
83. Jonas Olsson, (Hästnäs-Jonke) Avholm
84. Jonas Dahlström Västansjö
85. Erik Jonsson, slaktare Västansjö

Som du ser saknas några namn. Berätta vilka personer/nummer du känner igen så att vi får listan komplett.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter !

Sammanställt av Åke Nätterö

Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

  1. Hej Åke

    Bröllop hos Kus-Antes i Tjärna den 5/7 1903, det är alltså min mormors mor och far som gifter sig och kanske är deras föräldrar med. Svindlande tanke. Är det ditt foto som är inscannat?

    mvh Martin Berger

    1. Hej Martin! Tyvärr är det inte min bild, jag har fått låna den från någon, har ingen anteckning från vem.
      Den är lågupplöst så den går heller inte att förstora tyvärr. Har det bra. Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *