Forsa skördeförbättrare 1894

Med hjälp av den här uppfinningen gick troligen skördemaskinen betydligt bättre.


Vi efterlyser mer information om den här patentet. Finns den patenterade uppfinningen kvar någonstans vill vi gärna få se en bild på den, och framförallt vill vi veta vem uppfinnaren var. Johan Johansson är ett alltför vanligt namn och vatten- och pumpmakare var ofta ambulerande yrkesmän så därför vågar vi oss inte på en gissning, så var snäll och hjälp oss om du kan. Vem var han?


Vad är ett patent PRV


Läs om Patent på Wikipedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Som bekant åstadkommes vid en del slåtter och skördemaskiner knifstångens rörelse genom en med honom förbunden oscillerande arm, hvars ena ände hvilar i det vågformade spåret å ett hjul, anbragt å en axel, som genom en kuggvexel meddelas en hastig rotation från maskinens hjulaxel, vid hvars kringvridning den förut nämda armen sålunda bringas att svänga och föra knifstången fram och tillbaka.

Ifrågavarande uppfinning afser att anordna slåtter- och skördemaskiner af denna art så, att kuggvexeln blir obehöflig, hvarigenom maskinen får större arbetskraft, blir mera lättgående, enkel och ändamålsenlig.

Å bifogade ritning förtydligas en del af en med denna anordning försedd slåtter- och skördemaskin i vertikal sektion, sedd från två olika sidor i fig. 1 och 2 samt i plan i fig. 3.

Anordningen består deruti, att på maskinens hjulaxel sitter ett hjul a, som å insidan har ett vågformatd spår b, i hvilket ligger änden af en arm c, anbragt å en vertikal axel d, från hvilken i vinkel mot den förra armen framspringer en annan arm e, som genom en dragstång f, är förbunden med knifstången. Vid maskinens rörelse försättes armen c af spåret i en oscillerande rörelse i horisontalplanet, hvilken rörelse genom axeln d öfverföres till armen e, som härvid genom dragstången f försätter knifstången i en fram och återgående rörelse.

Derigenom att det vågformade spåret här kan göras längre, då ju det hjul, hvarå spåret är anbragt, kan vara stort utan att ligga i vägen, blir det möjligt att med denna anordning åstadkomma lika stor (till och med större) rörelsehastighet hos knifstången som den, hvilken i den först nämda anordningen åvägabringas genom ett mindre spårhjul, hvilket försättes i en snabbare rotation än maskinaxeln med tillhjelp af en kuggvexel.

PATENTANSPRÅK:
Vid sådana slåtter- och skördemaskiner, der knifstångens rörelse uttages från maskinens hjulaxel genom ett vågformadt och i cirkel gående spår i ett på nämda axel sittande hjul, en anordning för rörelsens öfverförande från detta hjul till knifstången, bestående af en vertikal, vridbar axel (d) med två i vinkel mot hvarandra utskjutande armar (c, e), af hvilka den ena (c) med sin ände hvilar i spåret, under det att den andra (e) är förbunden med knifstången.

Källa: Svenska historiska patent (1746-1945)
Avskrift: Viveca Sundberg

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *