Norråsens släktgårdar

Vestigården på Norråsen med anor från 1600-talet brann ned till grunden 1982

Hemmanet delades på 1700- och 1800-talen så att gårdarna ”Väst på åkern” och ”Daniels” uppstod som egna hemman.


Se bilder hos Bergsjö/sockenbilder.


NORRÅSEN 1 VÄSTIGÅRDEN BERGSJÖ


Västigården där Erik Wallner var hemmansägare. Bild ur boken; HÄLSINGEGÅRDAR 1938
En av mangårdsbyggnaderna var uppförd 1801 och den andra 1817 enlig inskriptioner på resp. hus. Ekonomibyggnaderna uppfördes samtidigt.


Västigården på Norråsen brann ned 1982. Nu är det en ny fastighet här med adress Norråsen 129, där jag bor säger Börje Olsson.


—1GI— Uppgifter ur Hassela – Bergsjö släktregister

(X3) LARS MÅRTENSSON, * 1570, härst. okänd. Nämnd som bonde i Norråsen 1 enl. 1596 års Jdbk. (Enl. 1596 års boskapsräkn. ägare till 14 kor.) Död omkr. 1610.
(X3) H. MARITTA – – – – –, * (1575), härst. okänd. (Änka o. trol. omg. m. bonden Hans Mårtensson i Norråsen.)
SIGRID, * (1600)                                               2GI
CHERSTIN, * (1610)                                           II

—II—

(X3) PER JONSSON, * ./. 1600, nämnd som bonde i Norråsen 1, eBrgsjö enl. 1641-1662 års Jdbk, KA. (Hem.­skatt. 4 öresl. 6 pngl.)
I CHERSTIN LARSDOTTER, * (1610), möjl. d. t. bonden Lars Mårtensson Norråsen 1.
JÖNS, * 1630                                                     1

—1—

II JÖNS PERSSON, * (1635), trol. s. t. bonden Per Jonsson i Norråsen 1, Bergsjö. Bonde i Norråsen 1. † ./. 1691.
(X3) CARIN PERSDOTTER, * (1635), härst. okänd. † ./. 1686.
PER, * ./. 1663                                                   2
CARIN, * 30/1 1670                                            3E3
MARGETA, * ./. 1673. † 1691

—2—

1 PER JÖNSSON, * 1663, s. t. bonden Jöns Persson i Norråsen 1, Bergsjö. G. 2 ggr. Bonde i Norråsen 1. † 25/6 1736.
5G1 HELENA LARSDOTTER, * ./. 1661, trol. s. t. Lars Jonsson i Gamsätter 3, Bergsjö. G. ./. 1682. † ./. 1693.
3E2 HELENA LARSDOTTER, * 4/4 1671, d. t. bonden Lars Svensson i Älgered 3, Bergsjö. G. 1696. † 4/6 1743.
JONAS, * 15/12 1689. † ./. 1690
KARIN, * 15/9 1697
LARS, * 5/3 1699. † ./. 1699
LARS, * 12/5 1700                                              3
JONAS, * 17/11 1702
DANIEL, * 11/2 1707                                          4

—3—

2 LARS PERSSON, * 12/5 1700, s. t. bonden Per Jönsson i Norråsen 1, Bergsjö. G. 28/12 1731. Bonde i Norråsen 1. † 18/6 1769 (blodsot).
8F2 ANNA PERSDOTTER, * 13/12 1706, d. t. bonden Per Jonsson i Fiskvik 8, Bergsjö. † 9/5 1785.
PER, * 22/10 1732                                              5
JONAS, * 19/9 1735
LARS, * 3/5 1746
DANIEL, * 29/1 1749                                          6

—4—

2 DANIEL PERSSON ÅSLUND, * 11/2 1707, s. t. bonden Per Jönsson i Norråsen, Bergsjö. G. 1737. Kronolänsman i Bergsjö. † 23/7 1780.
(X19) CECILIA JONSDOTTER, * 10/9 1712, d. t. länsman Jon. Broberg o. h. h. Marget Olsdot. i Fläsbro, Hälsingtuna sn. † 21/1 1788 (ålder.)
JONAS, * 27/10 1744, länsman i Medelpad.
PER, * 5/7 1750                                                 7
DANIEL, * 4/12 1754

—5—

3 PER LARSSON, * 22/10 1732, s. t. Lars Persson i Norråsen 1, Bergsjö. G. 2 ggr. Bonde i Norråsen 1. † 14/6 1804 (ålder)
9M2 MARGETA ANDERSDOTTER, * 21/8 1733, d. t. bond. And. Jonsson i Östertanne 9, Bergsjö. G. 1/11 1761. † 18/5 1771 (slag).
4M2 KARIN HANSDOTTER, * 29/8 1742, d. t. bonden Hans Jonsson i Åkern 1, Bergsjö. G. 1/1 1772. † ./. 1820.
MARGETA, * 30/9 1773                                       8

—6—

3 DANIEL LARSSON, * 29/1 1749, s. t. bonden Lars Persson i Norråsen 1, Bergsjö. G. 17/10 1779. Torp. i Norråsen. † 27/5 1820.
7B3 MARGETA LARSDOTTER, * 14/6 1758, d. t. bonden Lars Larsson i Bjåsta 5, Bergsjö. † 12/3 1838.
SUSANNA, * 28/11 1781                                      5G15
ANNA, * 31/1 1787                                             6B9


—5G15—

8 LARS ERIKSSON, * 18/11 1782, s. t. bonden Eric Jonsson i Gamsäter s5, Bergsjö. Torpare i Norråsen. † 14/8 1856.
1G6 SUSANNA DANIELSDOTTER, * 28/11 1781, d. t. torp. Daniel Larsson i Norråsen. † 30/4 1864.
DANIEL, * 4/9 1805                                            24
ERIC, * 16/3 1808                                              14E23
MARGET, * 23/5 1811                                         25
LARS, * 4/9 1814                                               2N7
JONAS, * 31/8 1818                                            26
PER, * 22/9 1823                                               27


—5G24—

15 DANIEL LARSSON, * 4/9 1805, s. t. torp. Lars Eriksson i Norråsen, Bergsjö. G. 29/12 1837. Torpare i Norråsen. † 23/12 1890.
14K3 KERSTIN ERSDOTTER EK, * 27/3 1806, d. t. sold. Eric Ek i Älgered, Bergsjö. † 22/2 1886.
ANNA, * 9/7 1840                                               41


—5G41—

23D1 ANDERS ANDERSSON, * 18/1 1841, s. t. bonden And. Andersson i Västertanne 5, Bergsjö. Måg o. bonde i Norråsen ss1. † 24/1 1928.
24 ANNA DANIELSDOTTER, * 9/7 1840, d. t. torp. Dan. Larsson i Norråsen ss1. † 6/2 1931.
CHRISTINA, * 20/8 1864                                     61


—5G61—

(X10) PER WESTRIN, * 12/6 1863, infl. fr. Gnarp 1888. Jordbr.-arb., bos. i Norråsen, Bergsjö. † 21/2 1924.
41 CHRISTINA ANDERSDOTTER, * 20/8 1864, d. t. bonden And. Andersson i Norråsen. Fl. t. Gnarp 1935.
ANDERS THEODOR, * 10/11 1886                         85
JOHAN ALFRED, * 3/8 1889                                  86
PER DANIEL, * 15/11 1891                                   87
ERIK VALTER, * 28/3 1894                                   88
ANNA AUGUSTA, tv, * 13/8 1895. † 15/8 1895
SIGNE KATRINA, tv, * 13/8 1895. † 15/8 1895
GUSTAF LEONARD, * 11/11 1896                          89
KARL AUGUST, * 7/1 1898                                   90
ANNA DOROTEA, * 11/9 1900                               91
KLARA KRISTINA, * 7/5 1902. † 22/11 1922
JONAS EINAR, * 27/1 1905                                  92
BRICKEN AUGUSTA, * 13/4 1907. † 17/6 1908
OLOF ALBERT, * 24/1 1908. Fl. t. Hudiksvall 1935
BENGT REINHOLD, * 12/11 1911. † 10/5 1935Norråsen ”Daniels”. Här bodde hemmansägare Per Daniel och Anna Helena Westrin

—5G87—
61 PER DANIEL WESTRIN, * 15/11 1891, s. t. Per Westrin i Norråsen ss1, Bergsjö. Bonde i Norråsen ss1. † 29/1 1979
(X15)1Z200 ANNA HELENA KLANG, * 9/4 1889, d. t. korpral Joh. Klang i Östertanne 1, Bergsjö. † 18/9 1965
PER JOHAN, * 11/12 1915. Jordbr. i Norråsen 1
ERIK DANIEL, * 23/3 1917. Byggn.-snick., fl. t. Gnarp 1957
ANDERS GUSTAF, * 9/5 1918                               117
KARL VALTER, * 11/4 1920                                  118
KLARA KRISTINA, * 17/12 1922. Hush.bitr. i Norråsen 1
ANNA MARIA, * 13/9 1924. † 19/11 1924
SVEN OLOF, * 21/2 1926. Fl. t. Ånge 1951
BENGT TURE, * 19/1 1928. Hand.-bitr., fl. t. Hudiksvall 1955
LARS EINAR, * 18/5 1829. Bensinstat.förest:e. Fl. t.Marma, Älvkarleby 1957
NILS HELGE, * 12/12 1930. Tele.-arb., fl. t. Hudiksvall 1955
BROR ÅKE, * 19/7 1932. Chaufför i Norråsen
ANNA MARIA, * 3/3 1936. Hand.-bitr. i Bergsjö


—1G7—
4 PER DANIELSSON ÅSLUND, * 5/7 1750, s. t. länsman Daniel Åslund i Kyrkbyn, Bergsjö. G. 1778. Torpare i Älvsund. † 19/12 1805.
10E5 ESTER PEHRSDOTTER, * 9/9 1750, d. t. bonden Pehr Ericsson i Älgered 10, Bergsjö. † 24/1 1820.
MARGRETA, * 11/8 1779                                      6G11
DANIEL, * 27/12 1780. † 26/6 1783
DANIEL, * 7/9 1784                                            9
CECILIA, * 9/4 1786. G. m. Joh. Johansson i Rogsta, (fr. X48). D. Catrina * 7/10 1811
PEHR, * 28/1 1788
JONAS, * 24/12 1789, soldat 1812
ERIC, * 9/4 1792                                                10

—1G8—

2G3 OLOF JONSSON, * 13/3 1768, s. t. bonden Jon. Abrahamsson i Norråsen 2, Bergsjö. Måg o. bonde i Norråsen 1. † 7/10 1840.
5 MARGET PERSDOTTER, * 30/9 1773, d. t. bonden Per Larsson i Norråsen 1. † 28/6 1851.
PER, * 20/8 1796                                               11

—1G9—

7 DANIEL PERSSON ÅSLUND, * 7/9 1784, s. t. Pehr Åslund i Älvsund, Bergsjö. Bonde i Älvsund 5. (Hem.­ skatt 2 öresl, 3 3/4 pngl.) † 18/7 1868.
5L6 BRITA GÖRANSDOTTER, * 10/4 1792, d. t. torp. Göran Olofsson i Skrämsta, Bergsjö. † 4/11 1867.
MARGRETA, * 9/9 1818                                       1L20
CECILIA, * 4/2 1821. † 12/2 1891
PER, * 7/6 1826                                                 12
BRITA, * 7/2 1828                                              7E20
KRISTINA, * 6/4 1830                                         (X15)1Y17

—1G10—

7 ERIC PERSSON ÅSLUND, * 9/4 1792, s. t. torp. P. Åslund i Älvsund, Bergsjö. G. 4/11 1818. Bonde i Hamre 4. † 24/11 1863.
6H7 GÖLIN JONSDOTTER, * 17/9 1793, d. t. bonden Jon. Olofsson i Älgered 11, Bergsjö. † 2/10 1856.
ANDERS, * 18/3 1825                                         13

—11—

8 PER OLOFSSON, * 20/8 1796, s. t. bonden Olof Jonsson i Norråsen 1, Bergsjö. G. 2 ggr. Bonde i Norråsen 1. † 30/4 1864.
3K14 CHERSTIN SVENSDOTTER, * 25/11 1802, d. t. bonden Sven Ericsson i Kyrkbyn 3, Bergsjö. G. 3/11 1824. † 18/5 1851.
5G31 ANNA HELENA PERSDOTTER NORMAN, * 13/2 1826, d. t. torp. Per Norman i Älvsund, Bergsjö. G. 15/4 1852. Änka o. omg.                    10E44
MARGETA, * 13/3 1828                                       14
CHERSTIN, * 29/3 1835. † 11/4 1835
CHRISTINA, * 30/3 1842                                     25

—12—

9 PER DANIELSSON ÅSLUND, * 7/6 1826, s. t. torp. Daniel Åslund i Älvsund, ”Älgered 5”, Bergsjö. G. 6/4 1864, Bonde i Älgered 5. † 21/3 1913.
(X15)7T32 SIGRID PERSDOTTER, * 13/11 1843, d. t. nämndeman Per Danielsson i Ljunglöf i Västertanne, Bergsjö. † 15/11 1920.
DANIEL, * 8/5 1866                                            15

—13—

10 ANDERS ERIKSSON ÅSLUND, * 18/3 1825, s. t. bonden Eric Åslund i Hamre 4, Bergsjö. G. 30/10 1850. Bonde i Hamre 4. (Hem.-skatt. 3 öresl. 2 1/2 pngl.) † 16/3 1904.
10E3 BRITA PERSDOTTER, * 25/9 1827, d. t. fjärdingsm. Per Eriksson i Fiskvik, Bergsjö. † 24/11 1901.
JULIANA, * 14/8 1854. † 14/8 1854
ERIK, * 18/12 1856                                            (X15)4T116
PEHR, * 17/4 1861. Bonde i Hamre 4. † 3/11 1936

—14—

11B10 ANDERS OLOFSSON, * 19/10 1813, s. t. torp. Olof Andersson i Bredåker, Bergsjö. Måg o. bonde i Norråsen 1. † 18/8 1888.
11 MARGRETA PERSDOTTER, * 13/3 1828, d. t. bonden Per Olofsson i Norråsen 1, Bergsjö. † 1/12 1856.
BRITA MARGRETA, * 27/5 1848                            16
CHRISTINA, * 3/5 1852                                       17
ANNA, * 3/1 1854                                               (X15)6S9

—15—

12 DANIEL ÅSLUND, * 8/5 1866, s. t. bonden Per Åslund i Älgered 5, Bergsjö. Bonde i N. Älgered 5. (Hem.-skatt. 2 öresl. 3 3/4 pngl.) † 15/2 1926.
(X4)10B12 KJERSTIN MATSDOTTER, * 25/12 1871, d. t. bonden Mats Pålsson i Frisbo 1, Bjuråkers sn. † 26/12 1958.
SIGRID KATRINA, * 23/11 1890                            3M29
PER DANIEL, * 19/12 1892                                   18
ANDERS MATIAS, * 9/11 1898. Emigr. t. Canada 1929
BRITA MARGRETA, * 24/10 1901                           3M31
ERIK PAUL, * 26/1 1905                                      19
JOHAN, * 4/6 1907. † 10/6 1907
JOHAN GOTTFRID, * 11/8 1910                             20

—16—

14E23 ANDERS ERIKSSON SELANDER, * 17/9 1841, s. t. bonden Erik Larsson i Fiskvik 12, Bergsjö. G. 4/1 1867. Måg o. bonde i Norråsen 1. (Hem.-skatt. 2 öresl. 12 1/2 pngl.) Han erhöll Hushållningssällskapets diplom för odlingsflit. † 30/1 1924.
14 BRITA MARGRETA ANDERSDOTTER, * 27/5 1848, d. t. bonden And. Olofsson i Norråsen 1, Bergsjö. † 24/11 1917.
BRITA MARGRETA, * 25/12 1867 – 7F26
CHRISTINA, * 1/7 1871                                       32A3
KARIN, * 5/1 1874                                              15M26
ANNA, * 15/6 1878                                             (X15)2R35
ERIK, * 15/9 1882                                              21
CLARA SERAFIA, * 3/9 1884                                 22
AMANDA, * 2/4 1887. † 22/9 1889
DOROTEA, * 6/2 1890. Läg.äg. i Åkern. ”Berge 4:19”

—17—

14 CHRISTINA ANDERSSON, * 3/5 1852, d. t. bonden And. Olofsson i Norråsen 1, Bergsjö. Bos. i Norråsen 1. † 12/7 1912.
MARGRETA, * 22/7 1880                                      (X15)7S2

—18—

15 PER DANIEL ÅSLUND, * 19/12 1892, s. t, bonden Daniel Åslund i N. Älgered 5, Bergsjö. G. 21/10 1916. Bonde i Långsbo s1, Hassela. Fl. t. Hälsingtuna 1948. Sen. bos. i Älvsund.
3U18 ASTRID BIRGITTA STRID, * 9/4 1894, d. t. bonden Per Strid i Ässjö, Hassela.
TEA KRISTINA, * 21/3 1918                                 (X15)9S3
ERIK TURE, * 26/5 1921, Fl. t. Hälsingtuna 1948
ANDERS GÖTE, * 5/10 1924. Fl. t. Stockholm
SVEA AGNETA, * 1/8 1928. Fl. t. Hälsingtuna 1948
INEZ BIRGITTA, * 24/6 1932                                (X15)12T57
PER SUNE, * 27/8 1934. Fl. t. Gävle 1938
BJÖRN ANDERS PETTERSSON, * 8/6 1944, (s.s.)

—19—

15 ERIK PAUL ÅSLUND, * 26/1 1905, s. t. bonden Daniel Åslund i N. Älgered 5. Bonde i Älvsund, Bergsjö.
19N4 BRITA OTILIA KRANTZ, * 10/11 1905, d. t. sold. Erik Krantz i N. Älgered.
ERIK DANIEL, * 14/9 1925                                   23
KARL EVERT, * 12/12 1933                                  24
BERIT KRISTINA, * 12/5 1941

—20—

15 JOHAN GOTTFRID ÅSLUND, * 11/8 1910, s. t. bonden Daniel Åslund i Älvsund. (N. Älgered 5, Bergsjö.) Byggn.-snick. Fl. t. Frösön, Jämtl. 1946.
7T81 ERA CATHRINA NORDLUND, * 18/12 1914, d. t. handl. Axel Nordlund i Kyrkbyn, Bergsjö.
KERSTIN BIRGITTA, * 30/4 1939. Fl. t. Frösön

—21—

16 ERIK SELANDER, * 15/9 1882, s. t. bonden And, Selander i Norråsen 1, Bergsjö. G. 26/10 1929. Gårdsägare i Kyrkbyn 9:15, Bergsjö.
26 MARGRETA NORIN, * 22/7 1886, d. t. bonden Per Norin i Norråsen.

—22—

(X15)1Z115 ERIK WALLNER, * 15/3 1884, s. t. bonden Erik Wallner fr. Kölsjön 4, Hassela. Måg o, bonde i Norråsen 1, Bergsjö. † 11/8 1967 Norråsen 1:2
16 CLARA SERAFIA SELANDER, * 3/9 1884, d. t. bonden And. Selander i Norråsen s2, Bergsjö. † 16/12 1957.
KARIN MARGRETA, * 23/9 1912                            (X15)5242
ANNA BRITA, * 14/10 1914
ERIK AXEL, * 1/5 1916                                        29

—23—

19 ERIK DANIEL ÅSLUND, * 14/9 1925, s. t. bonden E. P. Åslund i Älvsund, Bergsjö. Bonde i Älgered 5:2.
(X15)1Z209 IRIS INGEGERD NÖJD, * 23/6 1927, d. t. kolare J. E. Nöjd i Gisslarbo, Bergsjö.
BRITT VIVEKA LILIAN, * 20/7 1946
MARY KRISTINA, * 28/8 1948
ULF ERIK, * 18/7 1953
LARS OLOF, * 27/3 1957

—24—

19 KARL EVERT ÅSLUND, * 12/12 1933, s. t. bonden E. P. Åslund i Älvsund, Bergsjö. Bonde i Älvsund 8:1.
2F24 MAJ-BRITT LARSSON, * 6/1 1934, d. t. arrend. Jon. Larsson i Kölsjön, Hassela.
MATS EVERT, * 10/11 1955
LENA EIVOR BIRGITTA, * 29/4 1958
EVA BRITT, * 17/10 1959

—25—

(X15)2R32 ANDERS NILSSON LUNDBERG, * 24/12 1832, s. t. bonden Nils Nilsson i Kyrkbyn 7, Bergsjö. G. 21/5 1861. Bonde i Norråsen 2 (1). (Hem.-skatt 2 öresl. 12 1/2 pngl. † 29/5 1912.
11 CHRISTINA PEHRSDOTTER, * 30/3 1842, d. t. bonden Per Olofsson i Norråsen 1, Bergsjö. † 17/7 1913.
ANNA BRITA, * 17/10 1863                                  26

—26—

(X15)2T38 PER ERIKSSON NORIN, * 22/9 1863, s. t. bonden Erik Ljung i Malungen s3, Bergsjö. Måg, bonde o. riksdagsman 1912-1928, skiftesgodeman, ledamot av  fattigvårdsstyrelse, pensionsnämnd, taxeringsnämnd, kyrko- och skolråd m. m.  i Norråsen 1. Han fick även Hushållningssällkapets pokal för odlingsflit. † 29/6 1941.
25 ANNA BRITA ANDERSDOTTER, * 17/10 1863, d. t. bonden And. Lundberg i Norråsen 1. † 4/7 1931
ANDERS, * 5/2 1884                                           (X15)4T55
MARGRETA, * 22/7 1886                                      21
ERIK, * 9/2 1888. Bonde i Norråsen 1:3
PER, * 10/12 1889. † 26/5 1892
KRISTINA, * 25/8 1891. Hush:a i Norråsen 1:3
BRICKEN, * 6/3 1893                                          24G7
ANNA HELENA, * 19/2 1896                                 24G8
PER AUGUST, * 10/10 1897, jordbr. † 8/3 1949
ESTER JULIANA, * 22/3 1900. Fl. t. Stockholm 1932
KLARA AUGUSTA, * 26/4 1902. Hush.biträde i Norråsen 1:3
NILS ALVAR, * 18/9 1904                                    27
KARL ARVID, * 10/11 1906                                  28

—27—

26 NILS ALVAR NORIN, * 18/9 1904, s, t. bonden Per Norin i Norråsen s1, Bergsjö. Bonde i Gamsätter sss6. (5:3). Sen. chaufför, bos. i Kyrkbyn 9:18.
4N30 HILMA CHARLOTTA FREDIN, * 23/4 1902, d. t. arb. P. A. Fredin i Högen, Bergsjö
BRITA EIVOR, * 14/9 1924                                   30
ELSA KRISTINA, * 15/12 1926. Fl. t. Sundsvall 1945
PER ÅKE, * 18/10 1932                                       31
KARL ERIK, * 7/10 1934. Fl. t. Hässelby, Sth, 1955
GERD MARGRETA, * 1/9 1940, telefonist


Norråsen ”Vest på åkern”, Norråsen 1:3 där bodde hemansägare Karl och Siri Norin
Mangårdsbyggnaden uppfördes på 1860-talet och ekonomibyggnaderna 1924.
Gården har varit i släkten sedan 1600-talet

—28—
26 KARL ARVID NORIN, * 10/11 1906, s. t. riksdagsman Per Norin i Norråsen 1, Bergsjö. Gift 12/8 1934 Bonde i Norråsen 1:3. † 1/3 1969
(Y53) SIRI BIRGITTA ANDERSSON, * 9/2 1904 i Timrå, V.norrl. † 10/1 1985
LARS ERIK, * 9/12 1934, jordbr,-arb.


—1G29—

22 ERIK AXEL WALLNER, * 1/5 1916, s. t. bonden Erik Wallner i Norråsen 1, Bergsjö. G. 21/6 1946. Bonde i Norråsen 1:2. † 11/8 1967
(X1)22G15 ELVA KRISTINA SVEDBERG, * 6/5 1919, d. t. bonden Per Svedberg o. h. h. Marta Persdot. i Gäddvik 7, Alfta sn, Häls. † 16/12 1957
PER-ANDERS ERIK, * 26/7 1947
KARL GUSTAF, * 26/3 1949
MARTA BIRGITTA, * 7/8 1956

—30—

(M108) MALTE SIGURD TEGNER, * 3/3 1923 i Landskrona, Malm. G. 1947. Gjutare, bos. i Gamsätter, Bergsjö. Fl. t. Hudiksvall 1951.
27 BRITA EIVOR NORIN, * 14/9 1924, d. t. bonden N. A. Norin i Gamsätter sss6.
NILS TOMMY, * 28/1 1948

—31—

27 PER ÅKE NORIN, * 18/10 1932, s, t. bonden N. A. Norin i Gamsäter 3:8, Bergsjö. Bonde i Gamsäter 3:8.
27F4 ELIN MARIA QVIST, * 24/9 1939, d. t. torp. J. E. Qvist i Fiskvik, Bergsjö.
EVA CHRISTINA, * 20/9 1958

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din hjälp – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *