Soldater i Bergsjö

Soldaterna i Bergsjö tillhörde Hälsinge regemente och antingen Delsbo,- eller Forsa kompani.
Läs om vår medverkan i Norsaka Fälttåget.

Läs om soldater, soldattorp, soldatlöner m. m.


Militärisk ordlista.


Hälsinge regemente historia.


Rysk – Svenska krig.


Se bilder på soldater och mycket annat militärt på Sockenbilder/Bergsjö


Profoss: Person som höll ordning vid kompaniet eller regementet och verkställde utdömda straff.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Allt material här är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.
Det är okej att använda några av Dellenportalens uppgifter om ni anger dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidanUppgifter ur Bocken 1964/65


 

INDELNINGSVERKETS TILLKOMST OCH ROTERINGEN 

Helt kort kan sägas om man bortser från ännu äldre tider att redan Hälsingelagen på 1600 talet gav besked om allmogens skyldighet vid krig. Där var föreskrivet att varje vapenför man från 18 års ålder skulle vara beredd med fem vapen, svärd eller yxa, järnhatt, sköld, harnesk, båge (armborst) med tre tofter pilar.

På 1600-talet upprättades, mantalslängder i varje socken över alla män från 15 till 50 års ålder, att användas för utskrivningar till krigstjänst. Riksdagen beviljade utskrivningar alltefter som krigen kom och antalet utskrivna togs ofta ut efterhemman som tex. En på var femte hemman o.s.v. Detta medförde stora svårigheter för jordbruket när männen togs ut. Allmogen i Hälsingland hade till 1652 års riksdag anhållit om befrielse från utskrivningar och önskade hellre hålla ett visst antal ständiga knektar (soldater), vilka var något som tillämpades bland annat i båtssocknarna, ja även i Finland. Riksdagen biföll framställningen.

Det var dock först den 9 augusti 1682 som överenskommelse träffades med allmogen i Hälsingland och Gästrikland. Det skedde i Mo socken. Vid denna överläggning representerades kungen av Överstelöjtnanten friherre Göran Sperling och böndernas ombud från samtliga socknar inom området. Vid beslutet förelåg kontrakt undertecknade med böndernas bomärken. Möjligheten till underskrift hade skett vid tingen på olika platser, dit bönderna varit kallade. Förutom dessa kontrakt upprättades dokument om överenskommelse med samtliga socknars sigill undertecknade av guvernören Sperling samt signerad av länsmannen och två tolvmän från varje socken. Norrbo representerades av länsman Jan Andersson från Hålsjö. Denna överenskommelse om knekt håll Hälsingeregemente bekräftades av konung Karl XI den 9 sept. 1682.

Uppgifter ur boken, Några blad ur Norrbos historia, av Albin Gunsth.

Alla uppgifter nedan är hämtade ur Hassela – Bergsjö släktregister

A.

—4B2—

(X3) MICHEL MATSSON ABORRE, * (1660), härst. okänd. Soldat vid Häls. reg., bos. i Norråsen, Bergsjö.
1 GÖLIN JÖNSDOTTER, * 1659, d. t. bonden Jöns Hansson i Bjåsta, Bergsjö. † 4/4 1725.
MARGETA, * ./8 1686                                          4
HANS, * 22/12 1691                                           5


—12B1—

(X3) LARS ANDERSSON, * (1640), härst. okänd. Nämnd som soldat vid Häls. reg., bos. i Hulte, Bergsjö. Död omkr. 1670.
(X3) GERTRUD JONSDOTTER, * 1638, härst. okänd. Änka o. omg. -11B1
GÖLIN, * 26/7 1667                                            2


—11H3—

2 LARS JACOBSSON AHL, * 28/7 1738, s. t. sold. Jacob Rosenstock i Söderåsen, Bergsjö. G. 20/3 1768. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Gamsäter. † 13/9 1807 (magvärk.)
2M12 ANNA PERSDOTTER, * 13/8 1747, d. t. soldat Per Wallman i Gamsäter, Bergsjö. † 26/3 1807 (lungsot.)
CARIN, * 2/12 1768                                            4
LARS, * 4/6 1775
JACOB, * 25/8 1778. † 13/9 1785 (rödsot)
ANNA, * 30/5 1781. † 2/10 1785 (rödsot)
MARGETA, * 27/1 1783
PER, tv, * 20/1 1787                                           5
ANNA, tv, * 20/1 1787                                        5K18


—3K6—

3 NILS NILSSON ABORRE, * 3/1 1695, s. t. sold. Nils Persson Skryp i Bredåker, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., sen. kyrkvakt., bos. i Hamre. † 11/3 1765.
5F1 CARIN PERSDOTTER, * 6/6 1690, d. t. bonden Per Stephansson i Fiskvik 5, Bergsjö. G. 10/11 1717. † 22/4 1762.
11E2 CARIN LARSDOTTER, * 27/8 1717, d. t. sold. Lars Elg i Älgered 11, Bergsjö. G. 11/11 1762. Änka o. omg. 1767                                                6N4.
NILS, * 28/11 1718                                             11
BRITA, * 5/7 1721                                              4B6
PER, * 4/8 1729                                                 12


—2M26—

21 ERIK SVENSSON ALCÉN, * 30/5 1825, s. t. torp. Sven Svensson i Yttre, Bergsjö. G. 9/11 1849. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Ingesarven, sen. torp. i Hulte. † 27/10 1856.
3M7 GUNILLA LARSDOTTER, * 8/10 1820, d. t. bonden Lars Ericsson i Västertanne 4, Bergsjö. Änka o. omg.                                                    27
SARA BRITA, * 29/8 1850                                    5G29
GUNILLA CATHRINA, * 9/9 1853. † 16/7 1857
SVEN ERIK, * 10/12 1856. Utfl. t. Rogsta 1896


—7M7—

3 JOHAN JOHANSSON ABORRE, * 14/8 1726, s. t. bonden Joh. Larsson i Åkern 3, Bergsjö. G. 3 gg,r. Korpral vid Häls. reg., bos. i Trösten. † 12/5 1805 (bröstfeber.)
1L11 MARGETA HANSDOTTER, * 16/12 1727, d. t. soldat Hans Modig i Trösten. G. 29/12 1754. † 25/7 1765 (barnsbörd.)
15M3 INGRID HANSDOTTER, * 8/2 1735, d. t. bonden Hans Larsson i Trösten 3. G. 9/2 1766. † 6/10 1766 (barnsbörd.)
1B5 BRITA LARSDOTTER, * 20/8 1738, d. t. bonden Lars Olofsson i Berge 1, Bergsjö. G. 24/5 1767. † ./. 1820.
KARIN, * 8/4 1756
HANS, * 24/7 1765. † 10/8 1765
JOHAN, * 5/10 1766. † 5/10 1766
MARGETA, * 5/10 1769. Tjän:a i Åkern, Bergsjö. † 17/5 1847
INGRID, * 8/7 1775                                            9


—16M3—

1 ERIC HANSSON ABORRE, * 9/9 1693, s. t. kyrkvärd. Hans Andersson i Trösten 4, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsäter. † 15/11 1782 (ålder.)
7G3 CHERSTIN JONSDOTTER, * 30/7 1689, d. t. sold. Jon. Stålberg i Ede, Bergsö. (Tid. g. o. änka.) G. 26/12 1725. † 12/2 1767 (ålder.)
32G1 MARGETA ERSDOTTER LOHM, * 23/4 1710, d. t. sold. Eric Nilsson Lohm i Gamsäter. G. 1767. † 1/3 1798.
JONAS, * 15/8 1727. Bos. i Gamsäter. † 29/9 1811
HANS, * 13/9 1729                                             7K6

 

B.

—5S58—

(S56) LARS JOHAN BLIXT, * 25/1 1856 i Ransäters sn, Värml. G. 12/10 1880. Soldat, bos. i S. Älgered, sen. arrend. i Söderåsen 2, Bergsjö. † 25/8 1916.
41 MARIA MAGNUSDOTTER, * 20/12 1857, d. t. Magnus Olsson i Älvsund, Bergsjö. † 21/6 1930.
JOHAN MAGNUS, * 1/1 1882                               77
LARS OLOF, * 2/10 1884. Fl. t. Umeå
KAROLINA HILDUR, * 4/3 1887                           (X3)15L5


—5S65—

43 JONAS ANDERSSON BERG, * 14/1 1852 i Fjusnäs, Hassela. G. 6/11 1876. Soldat vid Häls. reg., bos. i N. Älgered, Bergsjö, sen. bos. i Fagernäs. Fl. t. Forsa 1898.
(X3)4B45 ANNA KATHARINA KANT, * 15/4 1854, d. t. husman Erik Kant i Ede, Bergsjö.
ERIK ADOLF, * 13/12 1877. Utfl. t. Forsa 1898
JONAS EDVARD, * 19/6 1880. Utfl. t. Forsa 1898
OSKAR VILLHARD, * 7/11 1882. Utfl. t. Forsa 1898
ANNA ALBERTINA, * 8/6 1887. Utfl. t. Forsa 1898
ANDERS PETER, * 1/4 1889. † 1/6 1892


—1Z187—

185 ANDERS LARSSON BERGSTRÖM, * 5/2  1800, s. t. sold. Lars Ferm i Älgered, Bergsjö. G. 3 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i N. Älgered. † 9/5 1865.
(X3)18E2 CARIN JONSDOTTER RÖST, * 19/1 1796, d. t. sold. Jonas Röst i Älgered. † 13/7 1837.
2P30 MARGTA ERICSDOTTER, * 23/6 1801, d. t. bonden Eric Ericsson i Berge s2, Hassela. G. 3/11 1839.
5D4 KARIN JONSDOTTER, * 29/7 1814, d. t. torp. Jon. Persson i Östertanne, Bergsjö. (Tid. g. o. änka. omg. 7/8 1859. † 28/12 1877.
LARS, * 8/7 1827                                              192
JONAS, * 9/7 1828. Fl. t. Rogsta 1849. † 18/1 1906
OLOF, * 8/12 1829                                            193
JOHAN ERIK, * 18/7 1833
ANNA, * 1/12 1835. Fl. t. Hassela 1852
ANDERS, * 18/1 1840                                        194
NILS, * 24/1 1842
ERIK, * 5/2 1844. Emigr. t. N. Amerika 1879


—6Z1—

(X15) OLOF OLSSON BERG, * 1660, härst. okänd. Soldat vid Häls. reg., bos. i Hadungsnäs, Bergsjö.
(X15) BRITA ANDERSDOTTER, * 1660, härst. okänd.
OLOF, * 8/9 1689                                             2
CECILIA, * 5/8 1692
ANDERS, * 25/12 1694
MARGRETA, * 26/12 1697


—8A6—

3 ANDERS LARSSON ”GAMBERG” BOCK, * 15/12 1733, sold. Lars Gamberg i Älgered, Bergsjö. G. 21/10 1759. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älgered. † 1/12 1774 (lungsot).
10H2 INGRID OLOFSDOTTER, * 24/5 1733, d. t. smeden Olof Olofsson i Hulte, Bergsjö. † 9/5 1819.
MARGRETA, * 19/6 1760. † 19/8 1760
SIGRID, * 28/6 1761. † 3/7 1761
MARGRETA, * 18/7 1762                                      (X15)1T6
SIGRID, * 18/3 1767                                           (X15)5Z4
LARS, * 7/9 1768
OLOF, * 20/2 1772
INGRID, * 3/11 1774                                          11


—12A3—

1 LARS ERSSON BRODÉN, * 30/9 1823, s. t. sold. Eric Lif i Trösten, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Fiskvik. (Död under kommendering i Stockholm d. 25/9 1857.)
(X23) ANNA OLOFSDOTTER, * 27/6 1826 i Ils bo sn, Häls. † 3/10 1899.
ANNA BRITA, * 27/9 1850                                    5A15


—14A38—

(AC29) JONAS BLOM, * 11/10 1860 i Umeå, Vb. Soldat o. bonde i Högen ss4, Bergsjö. † 20/2 1937.
28 CHRISTINA THORELL, * 26/5 1866, d. t. bonden Joh. Thorell i Högen 4, Bergsjö. † 20/11 1948.
JOHANNA, * 18/8 1886                                        4B3
ANNA CHRISTINA, * 10/3 1891. Emigr. t. USA 1911
JOHAN EMANUEL, * 6/8 1893. Emigr. t. USA 1911
JONAS ALBIN, * 13/2 1897. Fl. t. Ystad 1914
KARL AUGUST, * 24/7 1902                                 45


—1B11—

7 ANDERS GÖRANSSON BLY, * 29/8 1769, s. t. torp. Göran Hansson i Trösten, Bergsjö. G. 19/10 1794. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kyrkbyn. † 5/11 1827.
(Y33) MARGETA LARSDOTTER, * 7/7 1760, d. t. bruksarb. Lars Andersson o. h. h. Brita Olsdotter i Galtströms bruk, Njurunda. † 7/2 1848.
HANS, * 22/8 1795. † 23/7 1826 (drunknat)


—4B7—

4 JÖNS OLOFSSON BERGROTH, * 22/10 1724, s. t. Olof Persson Schalberg i Norråsen, Bergsjö. G. 26/12 1750. Soldat vid Häls. reg., bos. i Vade.
5F2 CARIN LARSDOTTER, * 30/5 1724, d. t. bonden Lars Persson i Fiskvik 5, Bergsjö.
MARGETA, * 3/8 1751                                         12L2
SIGRID, * 6/8 1755                                            5N10
OLOF, * 14/10 1758. † 22/12 1758
LARS, * 21/7 1760. † 15/3 1764 (koppor)
KARIN, * 8/7 1763. † 22/3 1764 (koppor)
OLOF, * 1/3 1767                                               37
KARIN, * 26/7 1769


—4B8—

6 OLOF PERSSON BALCK, * 19/9 1746, s. t. korpral Per Hagström i Fiskvik, Bergsjö. G. 9/12 1770. Soldat vid Häls. reg., bos. i Hamre. † 17/9 1810 (lungsot.)
1B5 MARGETA LARSDOTTER, * 3/5 1746, d. t. bonden Lars Olofsson i Berge 1, Bergsjö. † 27/10 1832.
BRITA, * 28/8 1771                                            8A9
MARGETA, * 23/8 1773                                       8A10
ANNA, * 3/1 1775                                               4E8
PER, * 16/1 1779                                               11
CECILIA, * 9/1 1782                                           12
OLOF, * 2/10 1785                                             13


—4B13—

8 OLOF OLSSON BLIXT, * 2/10 1785, s. t. Olof Balk i Hamre, Bergsjö. Soldat vid Häls, reg., bos. i Hamre. † 27/6 1862.
5N8 ANNA BERGQVIST, * 20/12 1789, d. t. skrädd. Eric Bergqvist i Gamsätter, Bergsjö. † 8/2 1854.
OLOF, * 16/12 1815                                            18
HELENA, * 27/8 1818                                          6J2
ERIC, * 21/9 1821                                              3G36
MARGETA, * 24/7 1824                                       4L27
PER, * 23/3 1828                                               8G3


—5B5—

3 ÖNNE ERICSSON BERG, * 26/9 1749, s. t. bonden Eric Önnesson i Bjåsta 3, Bergsjö. G. 23/11 1777. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Bjåsta 3. † ./. 1789. (Trol. i Finland.)
15A1 CHERSTIN PERSDOTTER, * ./. 1748, d. t. kolare Per Johansson i Norrgimma, Bergsjö. † 1812.
ANNA, * 27/6 1782
BRITA, * 11/8 1786                                            4B16


—13B7—

4 ERIC GÖRANSSON BLAD, * 24/1 1769, s. t. sold. Göran Krabat i Älgered, Bergsjö. G. 1800. Soldat, bos. i Älvsund. Fl. t. Hudiksvall.
(X18) ANNA CARlN SAMUELSDOTTER, * 1775, d. t. capten Samuel Söderbom o. h. h. Rebecka Andersdotter i Hudiksvall.
SARA, * 9/11 1796. Fl. t. Hudiksvall


—16B2—

1 ANDERS ANDERSSON BULLER, * ./6 1718, s. t. sold. And. Petainen i Vrångtjärn, Hassela. G. 22/4 1742. Soldat vid Häls. reg., bos. i Östertanne, Bergsjö. † 27/4 1762 und. krigstjänst i Pommern.
(X14) MARGETA ERICSDOTTER, * 1/9 1719, d. t. skomak. Eric Nilsson o. h. h. Margeta i Vattlång, Harmångers sn, Häls. † 30/1 1799 (ålder.)
MARGETA, * 9/9 1742. † 4/7 1743
KERSTIN, * 18/2 1745. † 26/10 1819
MARGETA, * 26/11 1748                                      11E6
BRITA, * 18/10 1751                                           3
ANNA, * 21/6 1755                                             14B11
ANDERS, * 1/5 1758                                           4
ERIC, * 26/1 1761


—2D23—

9 ERIK ERSSON BLOM, * 30/4 1839, s. t. torp. Erik Åsberg i Gimsjön, Bergsjö. G. 25/11 1868. Soldat vid Häls. reg., Bos. i S. Älgered ”Skrämsta”. † 7/1 1896.
2E11 SARA MARGRETA JOHANSDOTTER, * 23/8 1846, d. t. kolare Johan Struts i Älvsund, Bergsjö.
ERIK, * 13/6 1871                                              38
EMMA MARGRETA, tv, * 31/7 1880                        5L10
ANNA KATRINA, tv, * 31/7 1880                           22D2


—29E4—

2 PER MATSSON BERGLUND, * 10/12 1802, s. t. bonden Mats Jonsson i Älgered, Bergsjö. G. 28/12 1827. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älvsund. † 22/8 1868.
7F9 CARIN SVENSDOTTER, * 25/12 1804, d. t. smeden Sven Jonsson i Älvsund, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1870.
MATHIAS, * 29/1 1828. Fl. t. Harmånger 1844
SVEN, * 5/8 1832                                               6
JONAS, * 1/11 1835                                            7
CHRISTINA, * 19/9 1839. Utfl. t. Högs sn, Häls. 1863
MARGRETA, * 5/6 1847. Emigr. t. N. Amerika 1866


—5F5—

3 ANDERS ANDERSSON BERGROTH, * 26/7 1728, s. t. sold. Anders Karp i Fiskvik, Bergsjö. G. 13/11 1763. Soldat vid Häls. reg., bos. i Fiskvik. † 28/10 1788.
15M3 CARIN HANSDOTTER, * 22/4 1738, d. t. bonden Hans Larsson i Trösten 3, Bergsjö. † 17/10 1803 (håll o. stygn.)
ANDERS, * 11/11 1764                                        6K8
HANS, tv, * 27/11 1767                                       7
CARIN, tv, * 27/11 1767. † 17/1 1768
CARIN, * 16/6 1771                                            2M24
BRITA, * 21/1 1776                                            10E18


—3G27—

17 PER PERSSON BERG, * 30/12 1814, s. t. husman Per Svensson i Kyrkbyn, Bergsjö. G. 21/10 1841. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Skrämsta. † 7/8 1885.
1L12 CECILIA PERSDOTTER, * 3/6 1821, d. t. bonden Per Jonsson i Skrämsta s5, Bergsjö. † 3/12 1875.
PER, * 13/11 1841 (blind). † 16/3 1916
JONAS, * 4/4 1843 (blind, m.v.). † 14/3 1870
ANNA, * 2/3 1845                                               6H29
ANDERS, * 31/10 1847                                        39
CHRISTINA, * 10/5 1850                                     7A14
INGRID CECILIA, * 5/10 1852                              40
SVEN ERIK, * 5/1 1855 (blind). Död av brännsår 15/6 1862
SIGRID, * 2/11 1857                                           4L47
BRITA MARGRETA, * 6/11 1859                            4E21
CAROLINA, * 12/9 1863                                       26A


—4G84—

83 HANS HANSSON BERGROTH, * 20/10 1700, s. t. soldat Hans Stigsson i Älgered, Bergsjö. G. 23/10 1726. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta. † 28/9 1788.
(X15)3T3 GÖLIN ERICSDOTTER, * 24/8 1702, d. t. klockare Eric Hansson i Berge, Hassela. † 20/12 1791.
ANNA, * 8/8 1727                                               3B3
KARIN, * 2/10 1733. † 18/6 1743
KARIN, * 12/3 1745                                            7F6


—4N5—

2 ERIC ERSSON BERGSTEN, * 4/8 1693, s. t. sold. Eric Räf i Yttre, Bergsjö. G. 3 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. † 14/10 1767.
(X15)2V6 BRITA PERSDOTTER, * 19/5 1697, d. t. bonden Per Ericsson i Malungen 1, Bergsjö. G. 29/6 1718. † 4/1 1739.
(Y33) ANNA JONSDOTTER, * 1696, d. t. båtsman Jon. Nilsson Flur o. h. h. Karin Nilsdot. i Njurunda. G. 2/7 1739. † 13/5 1741.
(X15)8Z3 KARIN SIGFRIDSDOTTER, * 4/4 1704, d. t. finnen Sigfrid Stephansson i Kölsjön, Hassela. G. 19/8 1741. † 23/8 1776 (vattusot.)
ERIC, * 4/1 1720
PER, * 5/11 1721
KARIN, * 3/12 1724. † 7/12 1724
KERSTIN, * 20/12 1725. † 7/2 1726
KARIN, * 28/12 1726                                          12F3
LARS, * 26/9 1729                                               8
OLOF, * 16/3 1732. † 21/1 1734
JONAS, * 29/4 1741. † 29/6 1741


—18N4—

1 ANDERS ERICSSON BULLER, * 16/9 1697, s. t. sold. Eric Olsson Buller i Norråsen, Bergsjö. G. 5/11 1727. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. † 12/9 1742 und. krigskommendering i Nyland, Finland.
23N2 KARIN ERICSDOTTER, * ./. 1703, d. t. soldat Eric Andersson Holm o. h. h. Brita Persdotter i Åkern, Bergsjö. † 27/7 1743.
ERIC, * 16/10 1729                                            7
BRITA, * 25/8 1732                                            9M3


—18N1—

(X3) ERIC OLSSON BULLER, * 1660, härst. okänd. G. 1681. Korpral vid Häls. reg., Bos. i Norråsen, Bergsjö. † ./. 1701.
13E1 KARIN ERICSDOTTER, * ./. 1660, d. t. bonden Eric Olofsson i Älgered, Bergsjö. † 15/5 1744.
MARGETA, * 23/2 1688
OLOF, * 18/5 1690                                             2
ERIC, * 17/11 1692                                            3
BRITA, * 31/5 1695
ANDERS, * 16/9 1696                                         4


—15B5—

2 ERIC PERSSON BALK, * 12/11 1767, s. t. skrädd. Per Önnesson i Fiskvik, Bergsjö. Korpral vid Häls. reg. Bos. i Hamre. † 10/12 1847.
4N8 ANNA LARSDOTTER GRAN, * 4/11 1771, d. t. sold. Lars Gran i Skrämsta, Bergsjö. Änka. Utfl. t. Njurunda.
BRITA, * 21/4 1803. † 30/8 1809 (rödsot)
ANNA, * 20/4 1806. † 28/8 1809 (rödsot)
BRITA, * 13/10 1810                                           14A21
PER, * 25/1 1815                                               10

 

C.

—5R1—

(X39) ANDERS ERICSSON CAMEL, * 1690. Infl. fr. Rogsta sn, Häls. G. 1725. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Fiskvik. † 1758.
(X39) ANNA ERICSDOTTER, * ./. 1691, d. t. dragon Eric Pedersson o. h. h. Karin Persdotter i Rogsta sn, Häls. (Jämtlandssläkt.) † 24/2 1741.
MARGETA, * 25/11 1729
ANDERS, * 27/10 1732                                      2


—19B4—

2 OLOF JOHANSSON CEDER, * 29/10 1794, s. t. korpr. Johan Ehn i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i S. Älgered. † 25/8 1884.
10E17 KERSTIN PERSDOTTER, * 9/7 1802, d. t. torp. Per Persson i N. Älgered. † 14/9 1872.
JOHAN, * 14/1 1828. † 7/9 1830
CECILIA, * 12/3 1830                                          17A1
BRITA, * 18/9 1833                                             2N13
JOHAN, * 2/1 1836                                             14A28
PER, * 26/1 1841                                               8
CHRISTINA, * 29/1 1843
CATHRINA, * 29/1 1846. Utfl. t. Harmånger 1875


—5D2—

1 JONAS ANDERSSON CARP, * ./. 1736, s. t. krukmak. And. Boman o. h. h. Sigrid Norman i Sundsvall. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta, Bergsjö. † ./. 1810.
(Finland) VALBORG ANDERSDOTTER, * ./. 1727, d. t. sold. And. Michelsson Patiainen o. h. h. Kerstin Persdotter i Österbotten, Finland. G. 7/12 1760. † 19/6 1776.
3G12 GÖLIN LARSDOTTER, * 23/11 1747, d. t. bonden Lars Olofsson i Berge, Bergsjö. (Tid. g. o. änka e. sn.-skriv. Per Falck i Berge.) G. 2:a ggn 6/1 1777.
SIGRID, * 1/2 1762
MARGTA, * 5/9 1780                                           3
PEHR ”KARP”, * 25/8 1785. † ./. 1809. Soldat
ANNA, * 3/7 1790


—8M4—

2 JONAS ANDERSSON CAMÉL, * 27/3 1721, s. t. bonden And. Andersson i Östertanne 8, Bergsjö. G. 24/2 1743. Soldat vid Häls. reg. (Bevistat hela Pommerska kriget, fr. 1757 t. 1762.) Bos. i Söderåsen. † 5/10 1785 (rödsot.)
7M3 INGRID JOHANSDOTTER, * 1/6 1708, d. t. husman Joh. Larsson i Åkern 3, Bergsjö.
ANDERS, * 24/4 1745                                         8
JOHAN, * 31/1 1747. † 11/6 1747 (koppor)
GÖLIN, * 16/5 1748
ANNA, * 21/9 1751

 

D.

—2Y8—

(A—) JOHAN ERIKSSON DAHL, * ./. 1775 i Stockholm. Soldat o. husman, bos. i Östertanne. † 24/2 1855.
7 KARIN LARSDOTTER PLIT, * 7/6 1774, d. t. sold. Lars Gran i Skrämsta, Bergsjö. Tid. g. o. änka. † 29/3 1865.
ANNA, * 18/12 1811                                          5K31


—5G46—

(X14) JOHAN PETER DOLK, * 27/1 1863 i Harmångers sn, Häls. Infl. 1882. Soldat vid Häls. reg., bos. i Trösten, Bergsjö. Sen. bonde i Svedja 2, Delsbo. † 15/6 1922.
26 CHRISTINA JONSDOTTER, * 29/6 1865, d. t. torp. Jon. Engberg i Trösten.
JONAS, * 28/9 1886. Bonde i Svedja, Delsbo           (X6)44L2
ANNA CHRISTINA, * 11/8 1888. G. m. Jon. Jonsson i Delsbo. (X6)26N31
JOHAN ERIK, * 23/8 1891. Fl. t. Bollnäs 1925
MARGRETA KATRINA, * 15/6 1894. Emigr. t. USA 1910
GEORG, * 17/4 1896. G. o. bos. i Delsbo.               (X6)44L3
BRITA ERIKA, * 30/3 1898. Bos. i Svedja, Delsbo.    (X6)44L4
HANS PETTER, * 5/6 1900. Fl. t. Forsa 1946
ESTER, * 8/6 1903. Fl. t. Stockholm 1929

 

E.

—8A1—

(X3) ERIC ANDERSSON EKORRE, * 1660. Härst. okänd. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älgered. † 1697.
14E2 CARIN LARSDOTTER, * ./. 1662, d. t. bonden Lars Persson i Älgered 14. † 4/4 1731.
CARIN, * 23/11 1689                                          2
CHERSTIN, * 6/6 1692
GÖLIN, * 24/4 1694
LARS, * 24/3 1696                                              3


—22A1—

(X31) CHRISTOPHER NILSSON ENLUND, * ./. 1750, s. t. Nils Jonsson o. h. h. Margreta Christophersdotter i Iggesund, Njutångers sn. G. 14/7 1771. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älgered, Bergsjö.
(X14) CHERSTIN JONSDOTTER, * ./. 1741, d. t. skomak. Jon. Olsson o. h. h. Margreta Svensdotter i Vattlång, Harmångers sn.
MARGRETA, * 22/4 1774                                      16M10
BRITA, * 10/8 1777                                            14A9


—5B2—

(X15)1Y1 ÖNNE ERICSSON, * 1/7 1655, s. t. bonden Eric Matsson i Fagernäs 1, Hassela. Soldat vid Häls. reg. o. bonde bonde i Bjåsta 3. G. 1681. † 20/1 17121.
1 GÖLIN JONSDOTTER, * 1652, d. t. bonden Jon. Larsson i Högen 1, Bergsjö. Tid. g. o. änka e. bonden Joh. Jonsson i Bjåsta 3. † 16/6 1729.
KERSTIN, * ./. 1682
JONAS, * ./. 1685. † ./. 1690
KARIN, * ./2 1686                                              6
ÖNNE, tv., * 6/6 1690
JONAS, tv., * 6/6 1690. † ./. 1690
ELLA, * 17/9 1691
JOHAN, * 9/4 1694. † ./. 1696
ERIC, tv., * 9/8 1697. † ./. 1697
JONAS, tv., * 9/8 1697. † 15/8 1697
JONAS, * 22/8 1699.                                           4G4
ERIC, * 5/2 1704                                                3


—8B1—

IV PER ERICSSON, * 1630, trol. s. t. bonden Eric Persson i Bjåsta 6, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Bjåsta 6.
(Tyskland) Hustrun, vars namn är okänt, nämnes vara född i Tyskland.
ERIC, * ./. 1653                                                 2


—8B3—

2 LARS ERICSSON, * ./4 1681, s. t. bonden Eric Persson i Bjåsta 6, Bergsjö. G. 1711. Soldat vid Häls. reg., sen. bonde i Bjåsta 6. † 27/2 1763 (ålder).
3BIV GÖLIN OLOFSDOTTER, * ./. 1684, d. t. bonden Olof Ericsson i Bjåsta 1. † 27/2 1759.
BRITA, * 29/12 17112. † 25/3 1713
ERIC, * 28/9 1714. Bonde i Bjåsta 6, enl. 1739 års M1.
OLOF, * 10/4 1717                                             4
CARIN, * 18/4 1724. † 1/11 1724
BRITA, * 18/8 1727                                            4G5
CARIN, * 3/2 1732                                              10E12


—13B3—

2 ANDERS GÖRANSSON EDMAN, * 25/7 1698, s. t. sold. Göran Andersson Lake i Bredåker, Bergsjö. G. 29/12 1723. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bredåker. † i Uppsala d. 1/10 1742.
13M3 KARIN GYNTESDOTTER, * 14/5 1695, d. t. bonden Gynte Unesson i Trösten 1, Bergsjö. † 25/4 1747.
GÖRAN, * 20/12 1724                                         4
LARS, * 16/4 1726
GÖLIN, * 23/8 1727                                            2M13
ANDERS, * 22/3 1731                                         5
JONAS, * 31/6 1732                                            6


—13B10—

6 OLOF JONSSON ELD, * 4/8 1779, s. t. sold. Jonas Sax i Bjåsta, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Västertanne. † 8/2 1834.
11B8 CARIN PERSDOTTER HOLM, * 13/5 17?2, d. t. sold. Per Holm i Fiskvik, Bergsjö. † 8/3 1836.
JONAS, * 26/12 1802. † ./. 1802
PER, * 20/8 1804
ANNA, * 24/4 1808. † ./. 1808
JONAS, * 13/2 1811
OLOF, * 30/1 1812. † 19/1 1816. (Bränd av kokande vatten)
OLOF, * 22/11 1816, bos. i V.-tanne. † 19/7 1892


—14B5—

3 JONAS ERICSSON EKORRE, * 4/10 1730, s. t. soldat Eric Gädda i Yttre, Bergsjö. G. 22/9 1754. Soldat vid Häls. reg., bos. i Trösten. Död und. krigstjänst i Pommern d. 28/12 1758.
(X14) BRITA ERICSDOTTER, * ./3 1727, d. t. bonden Eric Johansson o. h. h. Brita Persdotter i Vattlångs by, Harmångers sn, Häls.
BRITA, * 18/12 1751                                           1B13
ERIC, * 3/7 1755                                                6
OLOF, * 7/5 1757                                               7


—19B6—

3 JONAS JONSSON ENLUND, * 5/2 1825, s. t. bonden Jonas Ehn i S. Älgered 5, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Högen. † 14/2 1897.
4G14 MARGRETA NILSDOTTER, * 13/1 1819, d. t. bonden Nils Andersson i Hulte, Bergsjö. † 4/5 1887.
BRITA MARGRETA, * 14/1 1849                            4B57


—6D3—

1 OLOF OLSSON ELD, * 1/12 1796, s. t. sold. Olof Eld i Älgered, Bergsjö. G. ./. 1824. Soldat, bos. i Skrämsta. † 22/2 1827.
7A5 MARIA JOHANSDOTTER, * 4/5 1784. Infl. fr. Bjuråker. Tid. g. o. änka. † 8/2 1861 (kräfta.)
PER ERIC, * 6/3 1825. Fl. t. Njurunda


—4E4—

2 ERIC SAMUELSSON ELGQVIST, * 3/4 1710, s. t. husman Samuel Anundsson i Malungen, Bergsjö. G. 28/10 1736. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Skrämsta.
(X18) KERSTIN OLOFSDOTTER, * ./. 1708, d. t. skomak. Olof Svensson o. h. h. Carin Abrahamsdot. i Hudiksvall.
BRITA, * 12/1 1739                                            10E10
CARIN, * 14/3 1745                                            5K7
OLOF, * 26/3 1748
KERSTIN, * 1/12 1751


—11E2—

1 LARS LARSSON ELG, * ./5 1650, s. t. bonden Lars Olofsson i Älgered 11, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. o. bonde å fädernegården Älgered 11. (Hemmanet går ur släkten.) † 10/11 1723.
(X3) CARIN JONSDOTTER, * 1644, härst. okänd. G. 1673. † ./1 1714.
(Z11) MARGETA HANSDOTTER, * 1674, d. t. förare Hans Persson Lang o. h. h. Margta Nilsdotter Nerbelia i Tanne by, Frösösn, Jämtl. G. ./12 1714. † 28/11 1?59.
BRITA, * ./4 1681     3
HANS, * ./12 1683    (X15)12T2
NILS, * ./11 1684     4
CARIN, * 27/8 16..   3K6


—11E4—

2 NILS LARSSON ELG, * ./11 1684, s. t. bonden Lars Larsson i Älgered 11, Bergsjö. G. 22/4 1712. So1dat vid Häls. reg., bos. i Vade. † 11/1 1744.
(X10) INGRID PERSDOTTER, * 1/1 1691, d. t. båtsman Per Andersson o. h. h. Helena Hansdotter i Gnarps sn, Häls. † 18/5 1762.
NILS, * 5/4 1715
PER, * 28/8 1717
LARS, * 28/7 1721                                              5


—1FVI—

(X3) MATS ERICSSON, * 1660, härst. okänd. Soldat vid Häls. reg., sen. husman, hos. i Fiskvik, Bergsjö. † 1715.
V KARIN MÅRTENSDOTTER, * 1660. trol. d. t. bonden Mårten Hansson i Fiskvik 1. † 1693.
CECILIA, * 25/6 1690                                          2M6
ANNA, * 1693. † 1693


—3G5—

3 LARS MÅRTENSSON ELGQVIST, * 25/4 1702, s. t. bonden Mårten Hansson i Gamsäter, Bergsjö. G. 3/11 1723. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älgered. † 14/7 1733.
(X15)2T1 CHERSTIN PERSDOTTER, * 5/1 1696, d. t. sold. Per Marcusson i Nordanbro, Hassela. † 19/6 1760.
PER, * 24/9 1724                                               10E8
MÅRTEN, * 27/7 1728


—3G10—

6 HANS PERSSON EKORRE, * 22/7 1729, s. t. bonden Per Persson i Gamsäter 1, Bergsjö. G. 6/11 1763. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Hulte. † 28/7 1797 (magvärk).
10E6 ANNA STEFANSDOTTER LINDROTH, * 1/9 1735, d. t. sold. Stefan Pålsson Lindroth i Hulte. † 3/4 1806 (håll o. stygn).
INGRID, * 18/9 1764. † 25/6 1773
GÖLIN, * 24/10 1768                                          4B25
BRITA, * 28/8 1771
SIGRID, * 10/8 1777. † 17/10 1777 (mässling)
INGRID, * 8/8 1780. † 4/9 1780


—5H5—

3 GÖRAN JONSSON EKORRE, * 1/2 1709, s. t. bonden Jon. Persson i Hulte, Bergsjö. G. 19/1 1742. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Hulte. † 13/8 1743.
1J3 ANNA ERICSDOTTER, * 28/5 1723, d. t. bonden Eric Olofsson i Inge&arven 1, Bergsjö. † 20/2 1742.


—6J2—

1 PER PERSSON EHN, * 5/4 1812, s. t. sold. Per Jonsson Plit i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Vade. Emigr. t. N. Amerika 1881.
4B13 HELENA OLSDOTTER BLIXT, * 27/8 1818, d. t. sold. Olof Blixt i Hamre, Bergsjö. Emigr. i N. Amerika.
OLOF, * 16/8 1839                                             4
ANNA, tv, * 30/6 1841. † 5/9 1841
PER, tv, * 30/6 1841. † 5/9 1841
PER, * 17/12 1842. Emigr. t. N. Amerika 1868
JONAS, * 12/7 1845. † 7/9 1946
JONAS ”ENLUND”, * 7/9 1847. Fl. t. Tuna 1881
ERIK, * 15/9 1850. Emigr. t. N. Amerika
ANNA, * 9/6 1853. † 30/6 1853
CATHARINA, * 15/12 1854. Fl. t. Hudiksvall 1876
ANDERS, * 7/1 1859. Emigr. t. N. Amerika 1879


—6J3—

1 JONAS PERSSON EGNELL, * 16/7 1815, s. t. sold. Per Plit i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i N. Älgered. † 21/4 1896.
(X15)2Y11 ANNA HELENA ANDERSDOTTER SPJUT, * 20/9 1823, d. t. M. Plit i Östertanne, Bergsjö. † 22/4 1908.
MARGRETA, * 27/3 1849                                      8M19
KARIN, * 22/12 1851                                          10H13
PER, * 21/3 1854                                               5
ANNA, * 12/12 1857                                           2M33


—11K3—

2 JOHAN MATSSON EDMAN, * 7/1 1737, s. t. sold. Mats Hägerlod i Kyrkbyn, Bergsjö. Korpral vid Häls. reg., bos. i Bjåsta, † ./. 1810.
3B3 SUSANNA OLOFSDOTTER, * 23/10 1736, d. t. bonden Olof Ericsson i Bjåsta 1, Bergsjö. † 9/3 1813.
KARIN, * 8/7 1772                                              19A2


—14K3—

2 ERIC HANSSON EK, * 20/3 1764, s. t. soldat Hans Krabat i Älgered, Bergsjö. G. 1/11 1795. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älgered. † 19/10 1815.
10E8 ANNA PEHRSDOTTER, * 9/1 1772, d. t. bonden Pehr Larsson i Älgered. † 30/8 1850.
MARGRETA, * 9/5 1797                                       12L3
PER, * 22/7 1799                                               4
HANS, * 19/2 1803                                             5
KERSTIN, * 27/3 1806                                         5G24
ANNA, * 11/11 1810                                           8E12


—4L22—

10 ANDERS PERSSON EHN, * 19/7 1827, s. t. torp. Per Persson i Högen, Bergsjö. G. 16/11 1851. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Vade. † 26/1 1873.
8L9 HELENA OLSDOTTER MURÉN, * 30/6 1822, d. t. murare Olof Murén i Ingesarven, Bergsjö. † 13/4 1884.
PER OLOF, * 28/10 1855. Arb. i Vade. † 25/6 1889
KARIN, * 21/6 1859. Tjän:a i Bergsjö. † 20/4 1902


—6L5—

3 PER LARSSON EDMAN * 17/2 1721, s. t. båtsman Lars Nordin i Söderåsen, Bergsjö. G. 18/11 1744. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta. Död vid Landrügen d. 26/3 1758
(Z41) CARIN NILSDOTTER, * 2/2 1722, d. t. Nils Nilsson o. h. h. Ingrid Gulichsdotter i Krokvågs by, Ragunda sn, Jämtl. † 3/4 1785.
OLOF, * 23/11 1745                                            7
LARS, * 2/8 1748                                               8
GERTRUD, * ./10 1751                                        18H1
MAGDALENA, * 28/12 1753. † 29/1 1833
CARIN, * 15/2 1756                                            4G7


—14A26—

11 OLOF ERICSSON ENGSTRÖM, * 11/8 1817, s. t. kolare Eric Andersson i Slätterne, Bergsjö. Korpral vid Häls. reg. Bos i Fiskvik s9. † 28/10 1905.
9M5 KARIN JONSDOTTER, * 31/1 1819, d. t. bonden Jonas Ström i Östertanne 3, Bergsjö. † 28/9 1905.
JONAS ERIK, * 14/3 1842                                    35
ANDERS, * 8/8 1848                                           36
SIGRID CATRINA, * 5/12 1862                             3N16


—19B2—

1 JOHAN STEPHANSSON EHN, * ./7 1766, s. t. bruksarb. Steph. Hansson o. h. h. Carin Larsdot. i Långskog, Attmar. G. 13/11 1791. Korpral vid Häls. reg. o. bonde i S. Älgered 5, Bergsjö. † 2/4 1841.
(X15)1Y32 BRITA OLOFSDOTTER, * 22/10 1762, d. t. bonden Olof Hansson i Älgered, Bergsjö. † 9/12 1844.
JONAS, * 29/5 1792                                            3
OLOF, * 29/10 1794                                            4
CHERSTIN, * 17/3 1798


—3F3—

2 OLOF SVENSSON EKORRE, * 21/8 1695, s. t. bonden Sven Olofsson i Fiskvik 3, Bergsjö. G. 12/11 1728. Korpral vid Häls. reg., bos. i Älgered. † i Perno, Finland d. 11/3 1742.
14E3 GÖLIN OLOFSDOTTER, * ./4 1703, d. t. bonden Olof Larsson i Älgered 14, Bergsjö. Änka o. omg.                                                                14K2.
MARGETA, * 5/10 1731                                       7M6

 

F.

—1Z184—

183 JOHAN LARSSON FERN, * 4/2 1741, s. t. trumslagare Lars Berg i Älgered, Bergsjö. G. 30/12 1770. Sold. vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. † 1789.
(X3)18D3 INGRID NILSDOTTER, * 14/7 1745, d. t. sold. Nils Ollonberg i Söderåsen, Bergsjö. Änka o. omg.                                                             (X3)4L7.
LARS, * 28/6 1771                                            185
INGRID, * 9/8 1776                                          (X3)16M12
MARGRETA, * 11/3 1779                                    (X3)13B8
SARA, * 28/7 1782                                            186
JOHAN GUNST, * 11/3 1788. Soldat. † ./10 1808 i Brahestad, Finland

—1Z185—

184 LARS FERN, * 28/6 1771, s. t. sold. Johan Fern i Skrämsta, Bergsjö. G. 13/8 1797. Sold. vid Häls. reg., bos. i Älgered. † 27/1 1853.
(X3)15E1 BRITA ANDERSDOTTER LUNDBERG, * 25/11 1775, d. t. smeden And. Lundberg i Älgered. † 18/8 1851.
INGRID, * 15/12 1797                                       (X3)6B8
ANDERS, * 5/2 1800                                         187
SIGRID, * 9/2 1803                                           188
BRITA, * 13/8 1804                                           (X3)33A2
JOHAN, * 9/5 1807                                            189
STEPHAN, * 26/3 1812                                      190
SARA, * 25/1 1816. † 2/2 1822
LARS, * 30/5 1819                                            191


—1Z189—

185 JOHAN FERN, * 9/5 1807, s. t. sold. Lars Fern i Älgered, Bergsjö. G. 22/11 1833. Soldat vid Häls. reg., sen. kyrkvakt., bos. i Hulte. † 31/1 1884.
2U5 ANNA MARGRETA PALM, * 30/9 1811, d. t. M. Palm i Franshammar, Hassela. † 14/6 1888.
BRITA MARGRETA, * 15/9 1837. † 17/3 1851
SIGRID, * 21/1 1841                                         (X3)4A6
ANNA CARIN, * 1/8 1845
SARA, * 12/8 1849                                            195


—1Z197—

190 PER STEFANSSON FÄLT, * 16/3 1850, s. t. Stefan Gahn i Bjåsta, Bergsjö. G. 14/4 1873. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta. Fl. t. Forsa 1888.
(X3)34J1 BRITA JONSDOTTER, * 4/3 1847, d. t. bonden Jon. Olofsson i Bjåsta 12.
SIGRID CATHRINA, * 28/4 1874. Fl. t. Forsa 1888
PER JOHAN, * 10/8 1877. † 27 /6 1884
JONAS ERIK, * 29/5 1880. Fl. t. Forsa 1888
PER JOHAN, * 13/7 1884. Fl. t. Forsa 1888


—4A3—

2 JONAS JONSSON FRÖST, * 10/1 1793, s. t. bonden Jon. Eriksson i Bjåsta, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ungrik. † 30/4 1875.
12E4 MARGETA ERSDOTTER, * 22/5 1795, d. t. bonden Eric Persson i Ungrik ss1. G. 26/4 1818. † 16/1 1829.
(X14) KERSTIN ANDERSDOTTER, * 30/8 1801 i Harmångers sn, Häls. G. 16/4 1830. † 22/2 1885.
JONAS ERIK, * 16/2 1819. Emigr. t. N. Amerika 1868
PER, * 4/8 1820                                                 4
HELENA, * 16/3 1822                                          (X15)4T28
CATHRINA, * 31/12 1823                                     1N15
JONAS, * 24/2 1826. † 20/7 1829
MARGETA, * 23/12 1827. † 23/2 1828
MARGETA, * 27/12 1830                                      4B40
ANDERS, tv, * 7/10 1833                                     5
CHERSTIN, tv, * 7/10 1833. † 20/10 1833
LARS, * 7/12 1835                                              6
CHRISTINA, * 17/11 1840                                    7


—14A2—

1 JOHAN NARF, * 1730, s. t. kolare Johan Narf i Sörgimma, Bjuråker. Mästersmed vid Franshammars bruk, Hassela. † 3/3 1791.
(X33)21U1 CATHRINA ANDERSDOTTER, * ./. 1732, d. t. bruksarb. And. Jansson, Strömbacka, Bjuråker. † 13/1 18113.
JONAS ”JONSSON”, * ./. 1755, (styvs.)                  4
BRITA, * 18/7 1762. G. m. inspektor Sven A. Flodman
i Strömhacka, Bjuråker.                                       (X4)20F5
CATHRINA, * 2/2 1765                                        (X15)18U2
ANDERS FROM, * 2/9 1767. Soldat vid Häls. reg. † 25/12 1789 i Finland.
ANNA, * ./6 1772                                               (X15)3R18
CHRISTINA, * ./. 1774
MARGRETA, * 14/2 1781                                      (X15)11T5


—13B5—

3 ANDERS ANDERSSON FISK, * 22/3 1731, s. t. sold. And. Edman i Bredåker, Bergsjö. G. 23/4 1764. Soldat vid Häls. reg., bos. i Norråsen.
8L3 CHERSTIN JONSDOTTER, * 20/8 1736, d. t. nämndeman Jon. Jonsson i Söderåsen 3, Bergsjö. † 9/11 1801.
CARIN, * 28/7 1764. Tjän:a, bos. i Norråsen. † 29/8 1825
GÖLIN, * 5/8 1766. † 28/8 1773 (rötfeber)
MARGETA, * 26/5 1769
CHERSTIN, * 28/9 1772. † 6/6 1773 (koppor)
JONAS, * 15/7 1777                                            9


—16B4—

2 ANDERS ANDERSSON FISK, * 1/5 1758, s. t. sold. And. Buller i Östertanne, Bergsjö. G. 27/8 1786. Soldat vid Häls. reg., bos. i Åkern. (Västertanne.)
4B82 BRITA ERICSDOTTER, * 7/4 1764, d. t. sold. Eric Warg i Västertanne, Bergsjö. † ./2 1824.
BRITA, * 27/11 1786                                           11E9
ANDERS ”WILD”, * 12/12 1788, soldat. † ./12 1808
ERIC, * 3/4 1795
MARGETA, * 7/1 1792                                         1B18
HANS, * 27/3 1798                                             5
ANNA, * 29/6 1801                                             6
KERSTIN, * 20/4 1806                                         4N16


—17B7—

1 NILS ANDERSSON FROM, * 13/2 1860, s. t. sold. Anders Spjut i S. Älgered, Bergsjö. G. 4/11 1882. Soldat vid Häls. reg. samt bonde i Kitte ss1. Emigr. t. N. Amerika 1893.
13G6 KARIN VILHELMINA SUNDBERG, * 10/5 1860, d. t. bonden Joh. Sundberg i Vade ss3, Bergsjö. Emigr. t. Amerika.
SELMA KATRINA, * 2/2 1883. Emigr. t. N. Amerika 1893
BRITA KRISTINA, * 29/10 1884. † 16/2 1885
JOHAN, * 27/2 1886. Emigr. t. N. Amerika 1893
ANDERS, * 4/3 1888. Emigr. t. N. Amerika 1893
BRITA KRISTINA, * 1/1 1890. Emigr. t. N. Amerika 1893
ANNA VILHELMINA, * 12/4 1892. Emigr. t. N. Amerika 1893


—19B7—

3 JOHAN JONSSON FROM, * 6/7 1827, s. t. bonden Jonas Ehn i S. Älgered 5, Bergsjö. G. 29/10 1852. Soldat vid Häls. reg., bos. i Yttre. † 18/1 1899.
5G20 ANNA SVENSDOTTER, * 24/9 1824, d. t. husman Sven Jonsson i Fiskvik, Bergsjö. † 26/10 1904.
ANNA MARGRETA, * 29/1 1854                             10N2
JONAS, * 17/1 1859. † 20/5 1865. (Drunknat vid Ytterfors såg)


—3G7—

(X10) DANIEL ERICSSON FALK, * 17/11 1713, s. t. smed. Eric Andersson o. h. h. Brita Mårtensdot. i Gnarps sn, Häls. G. 6/11 1745. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Gamsäter, Bergsjö. Död i Pommern und. krigstjänst 1759.
6 SIGRID PEHRSDOTTER, * 19/12 1720, d. t. nämndem. Pehr Pehrsson i Gamsäter.
PER, * 30/10 1746                                              12
BRITA, * 11/10 1750. † 29/1 1751
INGRID, * 20/3 1752. † 24/5 1752
ERIC, * 11/12 1753
BRITA, * 21/7 1755. † 11/8 1755
DANIEL, * 24/1 1757


—5G25—

(X14) ERIK JONSSON FORSS, * 4/12 1805 i Harmånger, Häls. G. 27/10 1833. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Gamsäter, Bergsjö. † 22/2 1884
15 MARGET LARSDOTTER, * 23/5 1811, d. t. torp. Lars Ersson i Norråsen, Bergsjö. † 21/11 1885.
LARS ERIC, * 4/12 1833
JOHAN, * 24/6 1836
DANIEL, * 21/8 1839. Utfl. t. Harmånger 1866
PER, * 7/6 1842. Utfl. t. Sundsvall 1858. ”Skräddare”
SUSANNA, * 3/11 1844                                       42
JONAS, * 5/1 1847                                             43
OLOF, * 5/2 1850                                               44
ANDERS, * 9/3 1853
HANS, * 18/5 1856                                             45
BRITA MARGRETA, * 4/3 1859. G. 1881 m. Hans Norin i Ö. Grängsjö, Gnarp.


—5G44—

25 OLOF ERICSSON FORS, * 5/2 1850, s. t. sold. Eric Fors i Gamsäter, Bergsjö. G. 17/12 1871. Soldat vid Häls. reg., bos. i Fiskvik. † 17/12 1924.
5N25 ANNA MARGRETA JONSDOTTER NORD, * 31/8 1851, d. t. sold. Jonas Novd i Västertanne, Bergsjö. † 31/7 1904.
JOHAN SEGERFRITZ, * 1/1 1870                           62
HILMA MARGRETA, * 2/1 1873                              6K18
ANNA BRITA, * 19/8 1875                                    (X15)12Z10
JONAS ERIK, * 26/10 1877. Emigr. t. N. Amerika 1896
LARS OLOF VIKTOR, * 6/12 1879. Fl. t. Torp, V.­ norrl. 1914
PER DANIEL, * 11/1 1883. Emigr. t. N. Amerika 1901
KARL LUDVIG, * 26/5 1884. Fl. t. Torp, V.norrl. 1914
AUGUST VERNER, * 2/5 1886                               63
KRISTINA, * 17/12 1887                                      64
HANS IVARD, * 28/3 1889. Emigr. t. N. Amerika 1906
SVANTE, * 10/6 1893                                          65


—4J7—

3 PER OLOF FERM, * 9/9 1838, s. t. sold. Per Sving i Vade. G. 1864. Soldat vid Häls. reg. o. skomakare, bos. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 21/8 1921.
8M14 CHRISTINA JONSDOTTER, * 11/7 1840, d. t. husman Jon. Andersson i Östertanne, Bergsjö. † 23/2 1893.
16A14 ANNA BRITA JÖNSDOTTER, * 3/5 1858, d. t. Jöns Nilsson i Hagvallen, Bergsjö. G. 23/2 1893. Fl. t. Harmånger 1920. † 23/5 1944.
PEHR, * 10/10 1864                                            11
BRITA CHRISTINA, * 27/8 1867. † 30/6 1868
BRITA CHRISTINA, * 1/5 1870                              12
JOHANNA, * 11/3 1873                                        2F25
VIKTOR EMANUEL, * 22/2 1879. Fl. t. Sundsvall 1896
DAMINA OTILIA, * 27/9 1896. Fl. t. Harmånger 1918
ERIK EINAR, * 5/6 1898. Fl. t. Harmånger 1920
KARL FERDINAND, * 1/11 1900. Fl. t. Harmånger


—3K5—

3 PER NILSSON FALK, * 4/4 1690, s. t. sold. Nils Persson i Fiskvik, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., Bos. i Älgered. † 8/7 1773 (ålder.)
14E3 MARGETA OLOFSDOTTER, * 7/9 1692, d. t. bonden Olof Larsson i Älgered 14. G. ./. 1717. † 6/7 1727 (drunknat i By-Bäcken). ”hade fallandesot”.
5L2 ANNA OLOFSDOTTER, * 14/6 1699, d. t. bonden Olof Olofsson i Skrämsta 5, Bergsjö. G. ./. 1728. † 14/6 1782 (ålder.)
MARGTA, * 3/7 1730                                           (X15)3Z3
GÖLIN, * 12/11 1732                                          10
NILS, * 12/9 1735


—3K10—

(X23) HANS OLOFSSON FALK, * 1729, s. t. bonden Olof Hansson o. h. h. Kerstin Jonsdot. i Berge, Ilsbo sn, Häls. G. 28/12 1862. Reservsold., bos. i Älgered, Bergsjö.
5 GÖLIN PERSDOTTER FALCK, * 12/11 1732, d. t. sold. Per Falk i Älgered. Fl. t. Hassela.
CHERSTIN, * 5/10 1763
PER, * 24/1 1768                                               (X15)7R5
ANNA, * 31/10 1770                                           16
OLOF, * 31/5 1775                                             17


—5K31—

(X15)5R5 HANS FLINTBERG, * 30/7 1818, s. t. M. Flint i Kyrkbyn 5, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Andsjön.
(X15)2Y8 ANNA JOHANSDOTTER DAHL, * 18/12 1811, d. t. husman Joh. Ersson Dahl i Östertanne, Bergsjö. † 3/1 1889.
GRETA KATRINA, * 20/9 1842                              45
ANNA, * 28/2 1846
JOHAN, tv, * 16/12 1850. † 30/3 1852
NILS, tv., * 16/12 1850. † 2/8 1852
HELENA, * 22/12 1853


—1L9—

5 OLOF OLOFSSON FERN, * 14/7 1789, s. t. bonden Olof Persson i Skrämsta 1, Bergsjö. Soldat, bos. i Skrämsta. † 24/9 1825 (olyckshändelse.)
12L2 MARGETA JOHANSDOTTERGREN, * 31/3 1788, d. t. sold. Johan Gren i Norråsen, Bergsjö. Änka o. omg.                                                    48.
MARGRETA, * 8/3 1822                                       (X15)7T32
BRITA CHRISTINA, * 4/11 1824. † 20/10 1845


—6L9—

6 ERIC LARSSON FRÖGD, * 19/6 1771, s. t. sold. Lars Qvist i Vade, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Östertanne. † 13/2 1844.
10M6 KARIN PEHRSDOTTER, * 12/3 1775, d. t. bonden Per Persson i Östertanne 10. † 10/1 1853.
PER, * 21/9 1797                                               11
LARS, * 2/1 1803. † 11/9 1810 (rödsot)
ERIC, * 17/5 1806. † 24/8 1810 (rödsot)
BRITA, * 4/4 1811                                              3M10


—2M10—

6 MATS PERSSON FISK, * 6/8 1717, s. t. bonden Per Persson i Ungrik, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Västertanne. † 1780.
14E3 ANNA OLOFSDOTTER, * 15/4 1707, d. t. bonden Olof Larsson i Älgered 14, Bergsjö. G. 1/11 1738. † 26/3 1765.
10H2 SIGRID OLOFSDOTTER, * 19/2 1736, d. t. smed. Olof Olofsson i Hulte, Bergsjö. G. 19/10 1766. Änka o. omg.                                               4B82.
CECILIA, * 27/10 1739. † 19/11 1739
CECILIA, * 19/11 1741
OLOF, * 13/12 1747                                            15
PER, * 17/2 1768
ANNA, * 13/1 1771                                             1B12
SIGRID, * 23/7 1775                                           5M5
ERIC, * 14/3 1779                                              16


—3M6—

4 ERIC ERICSSON FRÖGD, * 8/4 1753, s. t. soldat Eric Stör i Västertanne, Bergsjö. G. 8/11 1778. Soldat vid Häls. reg., bos. i Västertanne. † 1/11 1824.
(X15)1P9 MARGETA HANSDOTTER, * 17/4 1761, d. t. bonden Hans Andersson i Berge 1, Hassela. † 10/11 1816.
ERIC, * 11/4 1782                                              8
HANS, * 27/12 1783. † 23/8 1785 (rödsot)
CARIN, * 26/2 1792


—8M17—

14 ANDERS JONSSON FORS, * 2/5 1837,. s. t. husman Jon. Andersson i Östertanne, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls reg., bos. i Bredåker. † 3/1 1900.
4L30 MARGRETA NILSDOTTER, * 17/9 1840, d. t. bonden Nils Fröjd i Bjåsta, Bergsjö. G. 9/4 1860. † 2/9 1884.
10E49 ANNA LARSDOTTER, * 3/6 1853, d. t. bonden Lars Larsson Lust i Tomsjö, Bjuråker. (Tid. g. o. änka.) Omg. 28/3 1891. † 3/1 1925.
ANNA CHRISTINA, * 1/1 1861
JONAS, * 17/1 1862
MARGRETA, * 21/5 1864
INGA CATHRINA, * 27/8 1867
BRITA, * 15/11 1871                                           27
ANDREETTA, * 20/3 1877. Fl. t. Gnarp 1894
PER EMANUEL, * 27/7 1881. Fl. t. Gnarp 1894
ERIK, * 2/3 1892. Plåtslagare, bos. i Högen 1:27
AXEL, tv, * 7/4 1896. † 12/9 1897
SIGNE, tv, * 7/4 1896. † 21/7 1903


—1N41—

29 ANDERS ANDERSSON FRANS, * 22/8 1857, s. t. And. Norell i Trångfors, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i N. Älgered 19. † 23/12 1928.
12B16 MARGRETA KATRINA PERSDOTTER, * 9/8 1856, d. t. K. Spjut i Bredåker, Bergsjö. G. 25/4 1880. † 7/10 1895
(W26) KERSTIN JANSDOTTER, * 14/2 1866 i Nås sn, Kopp. G. 23/5 1897. † 6/5 1953.
AUGUST, * 11/5 1881. † 14/3 1883
EDVARD, * 6/9 1883. Emigr. t. N. Amerika 1899
PER, * 22/2 1886. Emigr. t. N. Amerika 1910
AUGUST, * 11/6 1889. Emigr. t. N. Amerika 1910
GERDA KRISTINA, * 24/9 1900. Hem.-ägare i N. Älgered 19..
KARIN LINNEA, * 1/2 1902. Fl. t. Stockholm 1927
IRMA REGINA, * 28/11 1905. Fl. t. Stockholm 1927


—19N2—

1 ANDERS CARLSSON FROST, * 6/1 1830, s. t. sold. Carl Haijdn i Vade, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i N. Älgered. † 7/7 1875.
5H14 HELENA JONSDOTTER, * 14/9 1820, d. t. torp. Jon. Olofsson i Svedjebo, Bergsjö. G. 17/4 1854. † 15/6 1862.
10H9 BRITA ERIKSDOTTER WIKSTRÖM, * 26/12 1833, d. t. Eric Ersson Wikström i Lillbodarne, Bergsjö. G. 25/3 1863. † 5/8 1915.
CARL, * 23/1 1864                                              3
ERIK, * 6/12 1865                                              4
CATRINA MARGRETA, * 15/6 1875                         3M25

—19N3—

2 CARL FROST, * 23/1 1864, s. t. sold. Anders Frost i N. Älgered, Bergsjö. G. 21/4 1890. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Skrämsta. Emigr. t. USA 1903.
(X15)3Z28 SIGRID CATHRINA SUNDELL, * 14/7 1865, d. t. torp. Erik Sundell i Älvsund, Bergsjö. Emigr. t. USA 1903.


—21A1—

(W15) JOHAN PETTER FLINK, * 6/1 1792 i Hedemora, Kopp. G. 1819. Korpral vid Häls. reg., bos. i Trösten, Bergsjö. † 20/8 1850.
(X26) MARGETA MÅRTENSDOTTER, * 14/12 1790 i Jättendals sn, Häls. † 6/5 1866.
CATHRINA, * 3/3 1822                                        10A2
JOHAN PETTER, * 29/7 1825. † 5/8 1852 (lungsot)
JONAS ERIC, * 2/5 1829. † 12/4 1867


—1K2—

V JONAS PERSSON FLINT, * 1640, trol. s. t. bonden Per Persson i Kyrkbyn 1, Bergsjö. Korpral vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn.
(X3) MARGETA JONSDOTTER, * (1640), härst. okänd.
MARGETA, * ./. 1665                                           14M2
GERTRUD, * ./. 1668                                           14E3


—4L15—

7 ANDERS LARSSON FRÖGD, * 14/4 1792, s. t. husman Lars Andersson i Skrämsta, Bergsjö. Korpral vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. † 8/1 1833.
3K19 MARGETA NILSDOTTER, * 5/1 1791, d. t. torp. Nils Persson i Kölsjön, Hassela. Änka o. omg.      13G5.
LARS, * 1/2 1819. † 10/8 1819
NILS, * 2/6 1820                                                30
PER, * 10/12 1830                                              31

 

G.

—1Z190—

185 STEPHAN LARSSON GAHN, * 26/3 1812, s. t. sold. Lars Fern i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta. † 15/9 1875.
(X3)4B14 SIGRID PERSDOTTER HAGSTRÖM, * 31/8 1814, d. t. skomak. Per Hagström i N. Älgered, Bergsjö. † 10/1 1890.
LARS, * 27/9 1842. † 9/3 1844
BRITA MARGRETA, * 10/9 1843                           196
INGRID CATHRINA, * 26/12 1845. † 2/4 1867
PER, * 16/3 1850                                              197


—3Z7—

3 HENRIC LARSSON GRAN, * 13/1 1758, s. t. husman Lars Christophersson i Svedje, Hassela. G. 2/6 1791. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Skrämsta. † 5/6 1826.
(X3)20B8 KARIN ANDERSDOTTER, * 21/1 1764, d. t. skomak. And. Stör i Berge, Bergsjö. (Tid. g. o. änka.) † 18/7 1853.
KARIN, * 4/2 1792. Bos. i Skrämsta. † 21/4 1866
ANNA, * 26/12 1793                                          (X3)3G24
MARGRETA, * 15/4 1796                                    (X3)4B31
CHERSTIN, * 26/9 1798. Fl. t. Hassela 1814
BRITA, * 7/2 1801                                            (X3)8A15
INGRID, * 3/8 1803                                          (X3)1D5


—8A3—

1 LARS ERICSSON GAMBERG, * 24/3 1696, s. t. Eric Ekorre i Älgered, Bergsjö. G. 24/5 1721. Soldat vid Häls., reg. Bos i Älgered. (Förfrös båda fötterna på norska fjället 1719.) † 6/6 1747.
13L1 MARGETA JOHANSDOTTER, * 9/4 1700, d. t. trumslag. Joh. Månsson Kraft i Norråsen, Bergsjö. † 9/12 1778 (å1der).
KARIN, * 27/2 1722                                            2M12
MARGETA, * 25/9 1724                                       4
JOHAN, * 11/2 1728                                           5
GÖLIN, * 12/9 1730                                            1N5
ANNA, * 24/9 1732. † 22/7 1733
ANDERS, * 15/12 1733                                        6
ANNA, tv., * 10/1 1737                                       5E4
CHERSTIN, tv., * 10/1 1737. † 28/2 1737
LARS, * 6/1 1740
BRITA, * 21/11 1741                                           11E6
CHERSTIN, * 11/6 1745


—14B3—

2 ERIC ANDERSSON GÄDDA, * ./. 1694, s. t. sold. And. Andersson Warg i Yttre, Bergsjö. G. 1715. Soldat vid Häls. reg., bos. i Yttre. † 24/7 1742. (Död o. begravd i Helsingfors, Finland.)
23E1 MARGETA OLOFSDOTTER, * 1/2 1690, d. t. sold. Olof Kruskopp i Älgered, Bergsjö. † 20/2 1764.
OLOF, * 16/8 1716                                             4
ANDERS, * 11/7 1721                                         14M5
ERIC, * 11/7 1726                                              10
JONAS, * 4/10 1730                                            5


—20B8—

7 JONAS PERSSON GRAN, * ./1 1764, s. t. sold. Pehr Elgqvist i Ede, Bergsjö. G. 14/1 1787. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. † i Finland d. 9/1 1790.
12F3 KARIN ANDERSDOTTER, * 21/1 1764, d. t. skomak. Anders Stör i Berge, Bergsjö. Änka o. omg.    (X15)3Z7
SIGRID, * 21/10 1787                                         2D7


—4D2—

1 JOHAN ALBIN JOHANSSON GRÄNS, * 1/3 1874, fosters. t. smeden Nils Johansson i Gamsätter, Bergsjö. G. 12/11 1898. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsätter. Fl. t. Gnarp 1906.
15B13 BRITA KATRINA NORELL, * 5/12 1871, d. t. skomak. Lars Norell i Sörboda, Hassela.
MATILDA KRISTINA, * 30/12 1899. Fl. t. Gnarp
JOHAN GUNNAR VALDEMAR, * 12/1 1902. Fl t. Gnarp
MÄRTA MARIA, * 29/10 1903. Fl. t. Gnarp
NANNY LAURA, * 10/8 1905. Fl. t. Gnarp


—2E23—

22 JONAS OLSSON ROSENGREN, * 26/10 1728, s. t. sold. O. Rosengren i Gamsäter, Bergsjö. G. 2 ggr. Ängsvaktare vid Prästbordet. ”Elfar”. † 25/4 1807 (andtäppa).
5F2 SIGRID LARSDOTTER, * 16/8 1730, d. t. bonden Lars Persson i Fiskvik, Bergsjö. G. 14/1 1762. † 11/12 1783 (lungsot).
8A4 MARGETA JONSDOTTER, * 1/8 1749, d. t. soldat Jon. Stenholm i Fiskvik, Bergsjö. G. 17/10 1784. † 19/11 1795 (colik)
OLOF, * 25/7 1762
LARS, * 1/3 1768                                               24
JONAS, * 22/3 1771                                            2B7
PER ”GRYM”, * 27/1 1786. Soldat. † i Brahestad, Finland ./10 1808
ANDERS, * 20/12 1789                                        25


—5E5—

(X10) PER JONSSON GRAN, * ./. 1757 i Gnarps sn, Häls. Husm., bos. i S. Älgered, Bergsjö. † 4/9 1833.
4 CARIN JONSDOTTER, * 4/10 1745, d. t. bonden Jon. Ericsson i Älgered 5. † 23/10 1827.
PER ”PÅT”, * 27/4 1781. Fl. t. Bjuråker 1800
JONAS, * 8/9 1788. Soldat vid Häls. reg. 1809


—7G9—

6 ANDERS ANDERSSON GRILL, * 25/10 1769, s. t. torp. And. Andersson i Älvsund, Bergsjö. G. 12/2 1797. Soldat vid Häls. reg., bos. i Söderåsen. † 12/12 1815.
3N3 SUSANNA OLOFSDOTTER, * 3/9 1769, d. t. bonden Olof Eriksson i Yttre 3, Bergsjö. † 8/2 1846.
OLOF, * 11/12 1796                                            16
ANDERS, * 26/1 1799                                         17
HANS, * 10/12 1802. † 9/11 1840


—7G28—

16 ERIK OLOFSSON GRILL, * 31/7 1827, s. t. bruksarb. Olof Grill i Andersfors, Bergsjö. G. 1854. Soldat vid Häls. reg., bos. i Vade. Emigr. t. N. Amerika 1867.
7T18 ANNA PERSDOTTER, * 2/10 1814, d. t. husman Per Persson i Fiskvik, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1869.


—12E10—

6 PEHR ERIKSSON GRILL, * 3/i 1837 i Ungrik, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bredåker, fl. t. Jättendal 1893.
(X14) KARIN ERIKSDOTTER, * 30/8 1836 i Harmångers sn. † 26/5 1874.
(X15)4T30 MARGRETA JONSDOTTER KRAM, * 21/8 1834, d. t. sold. Jonas Kram i Bredåker. (Tid. g. o. änka.) Omg. 7/6 1885. † 6/12 1891.
ANNA BRITA, * 26/11 1858
HELENA MARGRETA, * 28/12 1861                        3B14
SIGRID CATHRINA, * 2/6 1865. Fl. t. Harmånger 1887
INGRID ERIKA, * 17/4 1867                                 12
PEHR ERIK, * 2/1 1869. † 25/9 1871
CHRISTINA, * 7/8 1870. Fl. t. Jättendal 1887
JENNY ELISABETH, * 20/5 187 4                           15M30
EVA, * 20/5 1874. † 30/5 1874


—5F7—

5 HANS ANDERSSON GADD, * 27/11 1767, s. t. sold. And. Bergroth i Fiskvik, Bergsjö. G. 20/11 1791. Soldat vid Häls. reg., bos. i Fiskvik. † ./10 1831 (vattusot.)
5KVII MARGETA JONSDOTTER, * 24/5 1758, d. t. husman Jon. Tannberg i Östertanne, Bergsjö. † 28/4 1829.
KARIN, * 23/5 1793                                            9N10
JONAS, * 26/1 1795                                            10


—3G23—

14 HANS ANDERSSON GREN, * 12/1 1791, s. t. smeden Anders Dahl i Bjåsta, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Söderåsen. † 20/3 1850.
(W29) ANNA PERSDOTTER, * 10/12 1794 i Rättviks sn, Kopp. † 10/5 1865.
ANDERS, * 23/3 1818                                         32
INGRID, tv., * 29/3 1821. † 2/4 1821
HELENA, tv., * 29/3 1821. † 4/4 1821
INGRID, * 3/2 1822                                            4L25
PER, * 17/4 1824                                               33
ANNA, * 10/7 1826                                             16B9
HANS, * 30/12 1828                                           34
LARS, * 7/8 1831. Fl. t. Hög 1851
CHRISTINA, * 9/5 1833. † 8/6 1840
HELENA, * 1/12 1835                                          11B14


—6H12—

7 PEHR GAHN, * 8/9 1795, s. t. corpr. Hindric Gahn i Bjåsta, Bergsjö. G. 1/1 1820. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Bjåsta. † 1836.
13M6 CARIN ANDERSDOTTER, * 19/11 1797, d. t. bonden And. Ericsson i Trösten 1. Änka o. omg.13.
CHERSTIN, * 29/2 1820. † 1/5 1820


—6L2—

I ANDERS GYNTESSON, * ./. 1656, s. t. bonden Gynte Persson i Söderåsen 1, Bergsjö. Soldat, bos. i Söderåsen.
(X3) CARIN ERICSDOTTER, * 1660, härst. okänd.


—6L4—

4N4 OLOF PÅHLSSON BJÄSSE GIÖS, * 11/7 1694, s. t. bonden Påhl Påhlsson i Yttre 4, Bergsjö. G. 13/11 1720. Soldat vid Häls. reg., bos. i Yttre. (Förfrös sina fötter på norska fjället 1719, har sedan gått på träben). † 16/5 1747.
1 HELENA OLOFSDOTTER, * 29/3 1696, d. t. bonden Olof Gyntesson i Söderåsen 1, Bergsjö. † 1757.
SIGRID, * 8/9 1721
MARGETA, * 5/4 1725                                         2K4
OLOF, * 1/7 1729
PÅHL, * 2/9 1733


—12L2—

1 JOHAN JOHANSSON GREN, * ./12 1754, s. t. sold. Joh. Kindbom i Norråsen, Bergsjö. G. 1/11 1778. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Norråsen. † 1/12 1829.
4B7 MARGETA JÖNSDOTTER, * 3/8 1751, d. t. stold. Jöns Olsson Bergroth i Vade, Bergsjö. † 20/7 1833.
CHRISTINA, * 17/2 1780                                     18H1
KARIN, * 16/12 1781                                          11M4
SIGRID, * 20/7 1785                                           (X15)19Y3
MARGETA, * 31/3 1788                                       1L9
JOHAN, * 21/8 1795                                           3


—18L1—

(X4)9A10 MAGNUS VILHELM GILL, * 17/3 1870, s. t. bruksarb. Joh. Erik Gill i Moviken, Bjuråker. G. 1892. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älvsund, Bergsjö. Fl. t. Gnarp 1910. Sen. arrend. i Skrämsta, B-ö.
(X4)21A8 BRITA PERSDOTTER, * 25/6 1872, d. t. kolare Per Pihl i Frisbo, Bjuråker. † 10/4 1955.
PER JOHAN, * 14/1 1893                                     2
VILHELM VALTER, * 9/10 1898                             3
AINA KRISTINA, * 10/1 1906                                29G3


—2M2—

1 PER GYNTESSON, * 5/8 1662, s. t. bonden Gynte Persson i Västertanne 2, Bergsjö. G. 1687. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Västertanne 2. † 18/9 1726.
10E1 BRITA PEHRSDOTTER, * 6/11 1652, d. t. bonden Pehr Ericsson i Älgered 10, Bergsjö. † 21/3 1742.
BRITA, * 22/10 1688. † ./. 1689
SIGRID, * 10/12 1689
BRITA, * 24/2 1691
PER, * 25/9 1692                                               6
OLOF, * 8/12 1695                                             7


—2M4—

1 LARS GYNTESSON, * ./. 1667, s. t. bonden Gynte Persson i Västertanne 2, Bergsjö. G. 1691. Soldat vid Häls. reg. Fl. t. Ilsbo.
(X23) SIGRID JONSDOTTER, * ./. 1665 i Ilsbo sn, Häls.


—2M13—

7 LARS OLSSON »SABEL» GAMBERG, * 14/2 1729, s. t. sold. Olof Krabat i Västertanne, Bergsjö. G. 21/4 1751. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsäter. † 19/7 1790 (magsjukdom).
13B3 GÖLIN ANDERSDOTTER, * 23/8 1727, d. t. sold. And. Edman i Bredåker, Bergsjö. † 5/5 1799.
KARIN, * 8/4 1758
LARS, tv., * 18/4 1764                                        29
ANDERS, tv., * .18/4 1764. † 25/6 1766
PEHR, * 9/4 1767
ANNA, *, 13/3 1770


—20M1—

(X4)25D4 CARL GUSTAF GRIP, * 29/4 1881, s. t. Carl Höök i Björsarv, Bjuråker. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Västertanne, Bergsjö. † 29/7 1955.
(X4)6H34 KATRINA MARGRETA ANDERSDOTTER, * 24/7 1884 d. t. torp. And. Ersson i Sniptjärn, Bjuråker. † 30/9 1918.
LARS VILHELM ALRIK, * 1/6 1903. Korpral. Emigr. t. USA 1926
AGDA KATRINA, * 1/5 1909                                 2
CARL ANDERS, * 20/10 1912. Fl. t. Stockholm 1931
ANNA TERESIA, * 5/5 1916                                  1B72


—3NVI—

V ERIC HANSSON GÄDDA, * 24/9 1719, uä, s. t. Helena Erisdotter i Gamsäter, Bergsjö o. Hans Jonsson fr. Gnarp. G. 5/11 1746. Soldat vid Häls. reg., bos. i Berge. † 11/12 1759.
16M2 ANNA ANDERSDOTTER, * 28/9 1721, d. t. bonden And. Hansson i Trösten 4. † 26/4 1791 (häftig feber).
HELENA, * 19/6 1748                                          5E6


—4N8—

5 LARS ERICSSON GRAN, * 26/9 1729, s. t. sold. Eric Bergsten i Skrämsta, Bergsjö. G. 2 ggr. Korpral vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. † 6/12 1783 (andtäppa.)
(Y54) ANNA HANSDOTTER, * ./. 1720, d. t. bonden Hans Nilsson o. h. h. Barbro Nilsdotter i Torps sn, V.­norrl. G. 29/10 1756. † 10/11 1770.
8M3 ANNA HANSDOTTER, * 26/11 1740, d. t. bonden Hans Andersson i Östertanne 8, Bergsjö. G. 25/5 1771. Änka o. omg.                                18E1
ANNA, * 4/11 1771                                             12B5
KARIN, * 7/6 1774                                              (X15)2Y7
HANS ”GRAN”, * 18/5 1778. † ./. 1808. (Soldat)


—4N10—

7 JONAS JONSSON GAHN, * 3/8 1739, s. t. sold. Jonas Sabel i Kitte, Bergsjö. G. 20/3 1768. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. † 9/10 1784 (kallbrand.)
6B3 GÖLIN PERSDOTTER, * 7/4 1744, d. t. bonden Per Hansson i Bjåsta, Bergsjö. † 11/4 1824.
ANNA, * 22/8 1768                                             12
BARBRO, * 12/11 1770
GÖLIN, * 28/12 1773                                          20B9
HELENA, * 10/7 1776
JONAS, * 25/10 1777                                          13
PER, * 1/11 1779                                               14
HANS, * 12/6 1782


—6G9—

6 OLOF OLSSON GREN, * 2/4 1778, s. t. Olof Trygg i Yttre, Bergsjö. G. 16/6 1799. Korpral vid Häls. reg. Bos. i Söderåsen. † ./. 1809.
6L6 CHERSTIN LARSDOTTER QVIST, * 14/10 1777, d. t. sold. Lars Qvist i Vade, Bergsjö. Änka o. omg.                                                                9L8.
OLOF, * 14/10 1799. † 25/6 1817
GÖLIN, * 19/2 1802                                            16M64
LARS, * 6/12 1804                                              12
SVEN, * 28/10 1807                                            13

 

H.

—5V24—

14 PER PERSSON HUGG, * 4/7 1854, s. t. Per Olofosson i Mörtsjö, Hassela. Sold. vid Häls. reg., bos. i Älvsund, Bergsjö. † 29/1 1890.
(X3)18N25 MARGRETA UTTER, * 17/11 1862, d. t. torp. Nils Utter i Hångberg, Hassela. Änka o. omg.    28.
ANNA AMALIA, * 3/3 1883. Utfl. t. Hudiksvall 1901
NILS ALBIN, * 1/1 1885. Skogsarb., fl. t. Hassela 1936. † 5/11 1959
MARGRETA RUNETTE, * 4/3 1887. Emigr. t. USA 1903
KRISTINA, * 4/6 1888. Fl. t. Hudiksvall 1908


—1Z195—

(X4)15E9 LARS OLOFFORSHEDER, * 10/6 1843, s. t. Jonas Fors i Strömbacka, Bjuråker. G. 31/5 1871. Soldat vid Häls. reg., bos. i Fiskvik, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1880.
189 SARA JOHANSDOTTERFERM”, * 12/8 1849, d. t. soldat Johan Ferm i Hulte, Bergsjö. † 5/11 1891.
LARS JOHAN, * 10/5 1872


—3Z12—

(X10) JONAS HASSELL, * 16/12 1787 i Gnarps sn, Häls. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Ede, Bergsjö. † 8/9 1854.
5 MARGRETA GREGSDOTTER, * 5/3 1788, d. t. Greg Sjöberg i Ede, Bergsjö. † 21/11 1859.
ANNA CATRINA, * 11/11 1812
JONAS, * 2/10 1814. † 2/8 829 (drunknat)
VENDELA, * 2/5 1816                                        (X3)4B45
JACOB, * 15/5 1818                                          23
MARGRETA, * 9/9 1820                                      (X3)14D2
BRITA, * 21/1 1823                                           6T30
JULIANA, * 10/2 1825                                       2F9
HANS JOHAN, * 26/5 1827                                 24
JONAS ERIK, * 28/9 1829                                   25


—7A15—

(X4)25D2 LARS ANDERSSON HÖK, * 22/4 1859, s. t. And. Hök i Ståläng, Bjuråker. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Bjåsta (Söderåsen). Fl. t. Gnarp 1896. † 7/7 1951
10 SIGRID CATHRINA WIBERG, * 17/2 1862, d. t. smeden Nils Wiberg i Andersfors bruk, Bergsjö. † 1937.
SARA BRITA, * 22/5 1880. G. m. L. E. Forslöf i Iggesund. (X31)14L1
KARIN MARGRETA, * 30/6 1882. Fl. t. Gnarp
NILS JOHAN, * 8/7 1885                                      21
ANDERS EMIL, * 2/12 1890. Fl. t. Gnarp 1896


—4B6—

4 PER OLSSON HAGSTRÖM, * 19/12 1721, s. t. sold. Olof Schalberg i Norråsen, Bergsjö. G. 12/12 1745. Korpral vid Häls. reg., bos. i Fiskvik. † 22/10 1786 (blodhosta.)
3K6 BRITA NILSDOT. ABORRE, * 5/7 1721, d. t. sold. Nils Aborre i Hamre, Bergsjö. † 27/9 1791 (andtäppa.)
OLOF, * 19/9 1746                                             8
PER, * 8/4 1751                                                 9
JÖNS, * 23/12 1753                                            10
MARGETA, * 27/4 1757


—4B15—

9 HANS HAGSTRÖM, * 31/5 1796, s. t. skomak. Per Hagström i Fiskvik. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 21/5 1855.
(X4)47A2 ANNA ANDERSDOTTER, * 12/4 1790, d. t. kolare And. Larsson i Sörgimma, Bjuråker. † 18/4 1841.
11H7 CATHRINA TILLANDER, * 18/7 1807, d. t. rustmäst. C. Fr. Tillander i Kyrkbyn, Bergsjö. G . ./. 1844. † 19/5 1861.
PER, * 8/6 1816                                                 33
GERTRUD, * 16/12 1818                                      34
ANDERS, * 19/8 1822                                         35
MARGETA, * 20/1 1826. † 9/8 1828
HANS, * 9/2 1828                                               36
ERIC, * 22/10 1831. Fl. t. Hudiksvall 1849
MARGETA, * 24/1 1836. Bos. i Kyrkbyn. † 18/4 1866
ANNA, * 28/7 1845
CARL FREDRIK, * 11/9 1849. † 16/12 1849
FREDRIKA, * 29/4 1851                                       7H14


—4B25—

22 SVEN MATSSON HULT, * 29/9 1769, s. t. bonden Mats Persson i Bjåsta, Bergsjö. G. 23/10 1791. Soldat vid Häls. reg. bos. i Bjåsta. † 15/9 1805 (bröstverk).
3G10 GÖLIN HANSDOTTER, * 24/10 17168, d. t. sold. Hans Ekorre i Hulte, Bergsjö. Änka o. omg. m. bonden Olof Ericsson i Berge s1                           3B7.
PER »HULT», * 27/11 1793                                  30


—4B33—

15 PER HANSSON HÅDÉN, * 8/6 1816, s. t. sold. Hans Hagström i Kyrkbyn, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Bjåsta, »Ståltjärn». † 20/11 1888.
4G10 MARGRETA PERSDOTTER, * 9/7 1817, d. t. landb. Per Dunder i Norrkitte, Bergsjö. † 23/4 1857.
12B8 ANNA MARGRETA DELIN, * 9/12 1826, d. t. smed. Olof Delin i Gamsäter, Bergsjö. G. 29/11 1857. † 27/10 1893.
HANS, * 19/3 1844                                             51
PER, * 1/7 1846
ANDERS, * 31/8 1849
ANNA MARGRETA, * 12/2 1852                             59
BRITA KRISTINA, * 15/2 1855. † 24/2 1855
BRITA CHRISTINA, * 21/7 1856
SIGRID CATHRINA, * 30/11 1858                          52
OLOF, * 18/6 1862. Fl. t. Hälsingtuna 1881
INGRID, * 4/11 18164. Fl. t. Hudiksvall 1881
JOHANNA, * 30f8 1867. Fl. t. Hudiksvall 1903
HEDDA, * 10/6 1870. Fl. t. Ilsbo 188’7
PER ERIK, * 9/4 1873                                          53


—4B35—

15 ANDERS HAGSTRÖM, * 19/8 1822, s. t. sold. Hans Hagström i Kyrkbyn, Bergsjö. G. 2/5 1845. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Malungen, Bergsjö. † 3/12 1888.
(X26) BRITA ERSDOTTER HÖRLIN, * 30/11 1822 i Jättendals sn, Häls. † 2/12 1909 (blind).
ANNA. * 25/3 1846. † 18/7 1846
ERIC, * 8/5 1847. † 11/12 1847
ANNA BRITA, * 26/8 1849                                    54
ERIC, * 1’9/12 1850. † 1/12 1853
INGRID, * 4/11 1854. † 11/3 1855
CARIN, * 22/1 1856                                            20B16
INGRID, * 1/6 1858. † 17/6 1858
HANS, * 12/8 1859                                             55
INGRID, * 31/1 1863. † 3/3 1863


—4B94—

11 OLOF PERSSON HALLGREN, * 24/6 1804, s. t. soldat Per Spets i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Hamre. † 5/2 1891.
11M3 MARGRETA PERSDOTTER, * 8/4 1798, d. t. bonden Per Persson i Östertanne s8, Bergsjö. † 8/1 1877.
PER, * 23/8 1826                                               95
CATHRINA MARGARETA, * 15/8 1829                     96
BRITA, * 26/11 1833. † 25/3 1855
OLOF, * 26/12 1836                                            97
SVEN ERIK, * 19/9 1840                                      98


—11B3—

1 ABRAHAM OLSSON HURTIG, * ./. 1683, s. t. bonden Olof Abrahamsson i Bredåker 3, Bergsjö. G. 14/11 1709. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Bredåker. † ./. 1713.
(X23) BRITA JONSDOTTER, * ./. 1686, d. t. Jonas Larsson Grip o. h. h. Sigrid Andersdotter i Berge, Ilsbo sn, Häls. † 30/6 1743.
SIGRID, * 22/9 1710
CARIN, * 1/2 1711                                              5


—11B8—

5 PER NILSSON HOLM, * ./10 1737, s. t. sold. Nils Sabel i Söderåsen, Bergsjö. G. 30/10 1763. Soldat vid Häls. reg. Bos, i Fiskvik. † 16/2 1818.
4B21 BRITA HANSDOTTER, * 13/6 1745, d. t. korpr. Hans Lax i Bjåsta, Bergsjö. † 2/3 1819.
HANS, * 21/10 1766
PER, * 20/9 1770. † 20/9 1770
CARIN, * 13/5 1772                                            13B10
MARGETA, * 4/12 1786                                       11
PER, * 31/1 1792. † 25/6 1796


—14B11—

10 ERIC ERICSSON HJELM, * 6/10 1751, s. t. sold. Eric Hammarström i Yttre, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Högen. † 6/9 1807.
16B2 ANNA ANDERSDOTTER, * 21/6 1755, d. t. sold. And. Buller i Östertanne, Bergsjö. † 1/5 1822.
ERIC ”STAD”, * 5/9 1779. † 7/7 1813
MARGETA, * 9/7 1782. † 5/3 1822
ANDERS, * 14/10 1785. Sold. vid Häl. reg. 1/12 1808 i Torneå
CHERSTIN, * 16/12 1788                                     12
ANNA, * 23/10 1791


—29B1—

(X23) ANDERS OLOFSSON HARNING HULT”, * 15/9 1781 i Ilsbo sn, Häls. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Bjåsta, Bergsjö. † ./. 1808.
(X10) CATHRINA PERSDOTTER, * 15/2 1778, d. t. husman Per Jonsson Gran i Gnarps sn, Häls. Änka o. omg.                                                         2.
MARGETA, * 5/5 1805                                         18D6


—2D21—

7 JOHAN ANDERSSON HALLGREN, * 29/7 1833, s. t. kolare And. Sporr i N. Kitte, Bergsjö. G. 5/11 1854. Soldat vid Häls. reg. Bos. i N. Älgered. Emigr t. N Amerika 1867.
(X15)3Z11 BRITA JACOBSDOTTER SJÖBERG, * 7/8 1828, d. t. bonden Jacob Sjöberg i Gamsäter, Bergsjö. † 18/1 1890.
ANDERS, * 21/12 1854. Emigr. t. N. Amerika 1893
MARGRETA, * 23/11 1858                                    6K22
SIGRID, * 6/6 1862. † 19/6 1868
BRITA, * 24/7 1865. † 24/7 1865
JACOB, * 13/10 1866. Emigr. t. N. Amerika


—8D2—

(X3) PER ERICSSON HASSELROTH, * 1678, härst. okänd. G. ./5 1714. Bataljonskorpral vid Häls. reg., bos. i Skrämsta, Bergsjö. † 2/1 1719. (Ihjälfrusen i norska fjället.)
1 HELENA HANSDOTTER, * 10/2 1688, d. t. sold. Hans Olofsson i Skrämsta. Änka o. omg.            3.
ERIC, * 2/2 1716. † 30/5 1717 (mässling)
BRITA, * 22/7 1718


—6F7—

(X33) OLOF JONSSON HAGEL, * ./. 1713, s. t. skrädd. Jon. Persson o. h. h. Carin Jonsdotter i Norrbo sn, Häls. G. 11/11 1736. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ingesarven, Bergsjö.
3 MARGETA ERICSDOTTER, * 24/11 1708, d. t. nämndeman Eric Olofsson i Fiskvik 6, Bergsjö.
KARIN, * 28/1 1737
BRITA, * 17/2 1739                                            2N4
MARGETA, * 3/10 1743                                       5H7
JONAS, * 17/1 1746
BARBRO, * 3/3 1748
ERIC, * 3/3 1750                                                10


—3G16—

8 SVEN PERSSON HOLM, * 13/9 1766, s. t. bonden Per Persson i Gamsäter, Bergsjö. G. 19/4 1795. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Gamsäter. † ./. 1809.
7H4 CHERSTIN HANSDOTTER, * 15/9 1769, d. t. bonden Hans Andersson i Högen 1, Bergsjö. Änka o. omg.                                                    5G16.
PER ”HOLM”, * 7/7 1797
KARIN, * 5/7 1800                                              8A19
CHERSTIN, * 8/12 1804                                       18E4


—5G43—

25 JONAS ERIKSSON HALL, * 5/1 1847, s. t. sold. Jonas Fors i Gamsäter, Bergsjö. G. 21/1 1872. Soldat vid Forsa komp., Häls. reg. o. bonde i Fiskvik s8. Fl. t. Njurunda 1917, sen. torp. i Fagernäs, Hassela. † 28/1 1929.
16B7 KARIN ERIKSDOTTER, * 27/10 1847 i Fiskvik, Bergsjö. † 2/11 1933.
MARGRETA, * 8/1 1873                                       27G2
JONAS ERIK, * 2/12 1877                                    (X15)6T92


—6H14—

9 OLOF HÖGSTEDT, * 15/9 1817, s. t. Anders Olofsson i Högen, Bergsjö. G. 27/12 1839. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Högen. † 20/7 1864.
6H9 MARGRETA JONSDOTTER, * 27/7 1799, d. t. bonden Jon. Jonsson i N. Älgered 20, Bergsjö. † 15/12 1870.
4B15 FREDRIKA HANSDOTTER HAGSTRÖM, * 29/4 1851
(fosterd.)                                                          7F18


—27H2—

(X19) MÅRTEN JÖNSSON HJELM, * 8/7 1786 i Hälsingtuna sn, Häls. Soldat vid Häls. reg., bos. i Högen, Bergsjö. † 9/3 1859.
1 KARIN NILSDOTTER, * 1/5 1783, d. t. Nils Persson i Bollnäs sn, Häls. † 12/10 1863.
LARS, * 17/1 1811. Fl. t. Hudiksvall 1827
NILS, * 8/1 1813. Fl. t. Hudiksvall 1831
KERSTIN, * 1/12 1814                                         3
INGRID, * 6/9 1818. G. m. skomak. Eric Gust. Sjöstrand o. fl. t. Bollnäs 1850
CATHARINA, * 13/10 1825


—6K3—

(X15) JONAS NILSSON HAAR, * ./. 1691, s. t. Nils Jonsson i Hassela. G. ./. 1714. Soldat vid Häls. reg., bos. i Hulte, Bergsjö. Ihjälfrusen i norska fjällen den 2/1 1719. (Lyssa på berättelsen)
1 HELENA PERSDOTTER, * 1/9 1686, d. t. bonden Per Olofsson i Kyrkbyn 6, Bergsjö. Änka o. omg. 1M3.
SIGRID, * 27/10 1715                                         1M3
CHERSTIN, * 23/7 1718                                       23N3


—11K2—

1 MATS MATSSON HÄGERLOD, * ./2 1712, s. t. soldat Mats Modig i Kyrkbyn, Hassela. G, 28/12 1733. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn. † 23/8 1742. (Död o. begravd i Helsingfors, Finland.)
(X8) CARIN JOHANSDOTTER, * ./. 1704, d. t. profossen Johan Johansson Mört o. h. h. Helena Jacobsdotter i Forsa sn, Häls.
HANS, * 19/6 1734
JOHAN, * 7/1 1737                                             3


—12K9—

4 SVEN ERIK JONSSON HÖGSTRÖM, * 5/7 1821, s. t. gästgiv. Jon Jonsson i Kyrkbyn, Bergsjö. G. 21/11 1851. Soldat vid Häls. reg, bos. i Berge, (Ungrik). † 7/12 1900.
(X26) MARTA ARONSDOTTER, * 5/4 1827 i Jättendals sn, Häls. † 26/4 1904.
BRITA CHRISTINA, * 8/9 1852                              14E26
CATHRINA, * 15/5 1857                                      2G14
MARGRETA, * 28/1 1866. † 28/2 1866


—14K1—

3K1 ERIC PERSSON (BERG) HEDMAN, * ./. 1667, möjl. s. t. fältväbel Per Skryo i Kyrkbyn, Bergsjö. G. 1699. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn. † 1707.
(X31) SIGRID HANSDOTTER, * 1673, d. t. skrädd. Hans Svensson o. h. h. Apolonia Toresdotter i Västertanne, Bergsjö. Änka o. omg.                4K2.
PER, * 23/8 1705                                               12E3
HANS, * 23/10 1707                                           2


—25K1—

(X19) PEHR PEHRSSON HENNING, * 21/7 1842 i Hälsingtuna. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Väster Tanne, Bergsjö. Emigr. t. Amerika 1884. Fr.-skild 1891.
(X23) MARGTA JOHANSDOTTER, * 18/11 1839 i Ilsbo sn, Häls. Fr.-skild 1891. Bageriidkerska i V. Tanne. † 22/4 1917.
JOHAN, * 27/5 1864. Emigr. t. N. Amerika 1883. † 27/10 1910
PEHR, * 13/2 1868. Emigr. t. N. Amerika 1883
JONAS ERIK, * 23/7 1870. Emigr. t. N. Amerika 1893
LARS MAGNUS, * 29/4 1872                                 2
AXEL ANTON, * 24/6 1874                                   3
ELISABET MARGRETA, * 17/11 1875                      4
ALFRED MAURITS, * 22/9 1879. Bonde i Kyrkbyn 5S9, Bergsjö. † 7/4 1913


—4L10—

5 PER PERSSON, * 11/3 1783, s. t. bonden Per Andersson i Skrämsta 4, Bergsjö. G. 2 ggr. Torpare i Högen. † 19/10 1843.
1N11 HELENA LARSDOTTER SPJUT, * 10/12 1784, d. t. sold. Lars Spjut i Bredåker, Bergsjö. † 6/2 1822.
7H6 KARIN ANDERSDOTTER, * 24/3 1792, d. t. bonden And. Hansson i Högen 1. G. ./11 1822. Änka o. omg.                                                       4J2
PER, * 18/11 1810. Fl. t. Hudiksvall 1828
HELENA, * 23/10 1814                                        21
MARGETA, * 16/9 1817. † 17/3 1821
CHRISTINA, * 28/3 1824                                     4J5
ANDERS, * 19/7 1827                                         22
HANS ”HÖGBERG”, * 18/2 1833. Soldat vid Häls. reg. † 25/10 1876


—4L21—

(X10) ABRAHAM HULT, * 23/10 1814 i Gnarps sn, Häls. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Malungen, sen i Vade, Bergsjö. † 24/2 1895.
10 HELENA PERSDOTTER, * 23/10 1814, d. t. torp. Per Persson i Slätterne, Bergsjö. † 15/6 1893.
PER, * 9/9 1834                                                 37
CARIN, * 4/12 1836                                            38
HELENA, * 13/3 1841                                          39
ABRAHAM, * 22/5 1844                                       40
LARS, * 31/12 1847. Utfl. t. Hassela 1864
ANDERS, * 24/2 1853                                         41


—7MIV—

(X3) ERIC HANSSON, * 1610, härst. okänd, nämnd som soldat o. bonde i Tanne 4, Bergsjö, enl. 1652 års Jdbk.
III KJERSTIN – – – – –, * (1670), möjl. d. t. bonden Lars Jonsson i Tanne 7.


—7M5—

2 JONAS ERICSSON HAMMARSTRÖM, * 16/2 1697, s. t. bonden Eric Larsson i Åkern 3, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Malungen. † 1/1 1763 (håll o. stygn.)
(X15)2V6 HELENA PEHRSDOTTER, * 27/2 1693, d. t. bonden Pehr Ericsson i Malungen 1, Bergsjö. G. 16/4 1721. † 17/7 1738.
14B4 ANNA LARSDOTTER, * 26/12 1707, d. t. bonden Lars Ericsson i Söderåsen, Bergsjö. (Tid. g. o. änka e. sold. Olof Älg.) Omg. 2/2 1744.
CECILIA, * 18/6 1722                                          7L3
CHERSTIN, * 20/2 1725. † 12/5 1725
CHERSTIN, * 31/10 1726
CARIN, * 10/3 1729
INGRID, * 30/5 1731
HELENA, * 14/6 1745 – 15N1


—15M4—

2 ERIC LARSSON HOLMSTÉN, * 16/11 1706, s. t. bonden Lars Hansson i Trösten 3, Bergsjö. G. 28/10 1735. Soldat vid Häls. reg., bos. i Vade. Död i Finland d. 14/4 1742.
(Finland) ANNA MATSDOTTER, * ./. 1709, d. t. bonden Mats Ericsson o. h. h. Brita Hindricsdot. i Österbotten, Finland. Änka o. omg.                4M3.
BRITA, * 23/8 1736. ( G. m. båtsman J. Fågel i Harmånger.) † 18/12 1816


—16M64—

10 PER PERSSON HÄLLSTRÖM, * 26/9 1808, s. t. torp. Per Andersson i Trösten. G. 30/12 1833. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bergsjö. † 28/12 1952.
6G9 GÖLIN OLOFSDOTTER GREN, * 19/2 1802, d. t. borpr. Olof Gren i Söderåsen, Bergsjö. † 26/5 1882.
MARGRETA CHRISTINA, * 21/9 1834                     1B36
PER OLOF, * 11/5 1836. Fl. t. Hudiksvall 1852
ERIK, * 11/5 1840. Fl. t. Hudiksvall
ANDERS, * 6/8 1842. Fl. t. Hudiksvall
LARS, * 8/5 1847. Fl. t. Offerdal 1871


—1N5—

3 NILS ANDERSSON HAGEL,* 9/8 1729, s. t. And. Nilsson Nordvall i Yttre 1, Bergsjö. G. 20/6 1758. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Yttre, ”Ingesarven”. † 27/11 1805. (ålder)
8A3 GÖLIN LARSDOTTER, * 12/9 1730, d. t. sold. Lars Gamberg i Älgered, Bergsjö. † 29/3 1806 (andtäppa).
ANDERS, * 23/6 1759                                         10
LARS, * 26/3 1761                                              11
CARIN, * 5/7 1763                                              4B26
NILS, * 4/1 1765
PER, * 18/9 1767                                               12
BRITA, * 21/9 1774                                            4N13


—1N32—

20 NILS NILSSON HAST, * 4/1 1828, s. t. torp. Nils Spjut i Östertanne, Bergsjö. G. 20/5 1850. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bredåker. Fl. t. Grytjen, Attmars sn 1860.
31A1 ANNA CARIN PALM, * 18/4 1822, d. t. smed. Benjamin Palm i Andersfors, Bergsjö.

—1N33—

21 LARS LARSSON HAST, * 16/10 1834, s. t. torp. Lars Bergman i Hagmyran, Bergsjö. G. 21/11 1858. Korpral vid Häls. reg. o. kyrkvakt. i Bergsjö, bos. i Bredåker. † 22/3 1917.
2D9 BRITA ERSDOTTER ÅSBERG, * 18/5 1835, d. t. skomak. Erik Åsberg i Andersfors, Bergsjö. † 14/5 1885.
LARS ERIK, * 26/6 1862. † 20/10 1865
ANNA BRITA, * 11/8 1865. Emigr. t. N. Amerika 1893
SARA ERIKA, * 15/9 1866                                    43
LARS ERIK, * 15/12 1867. Emigr. t. N. Amerika 1886
CARIN ALBERTINA, * 2/5 1871                             44
ERIK OSKAR, * 29/4 1873                                    45
MÄRTHA ELISABETH, * 26/7 1875                         46
HELENA MARGRETA, * 5/5 1879                            47


—17N1—

(X23) JOHAN AXEL HOLM, * 3/1 1860 i Ilsbo sn, Häls. Infl. 1921. G. 14/5 1883. Soldat, bos. i Yttre, Bergsjö.  † 13/10 1937.
(X39) KATRINA MARGRETA OLSDOTTER, * 11/8 1862 i Rogsta sn, Häls. † 6/3 1945.
FREDRIKA, * 1/6 1896                                         2
ELIN, * 20/5 1900. Fl. t. Sandarne 1928


—19N1—

(F24) CARL HAIJDN, * ./12 1793 i Bälaryd, Jönk. Soldat vid Häls. reg., bos. i Vade, Bergsjö. † 17/6 1888.
(Z17) MARGET ANDERSDOTTER, * ./7 1793 i Hede, Jämtl. † 2/4 1860.
MARGRETA, * 11/5 1816                                      13J2
CARL GUSTAF, * 1/12 1818                                  5
ANNA, * 23/2 1822                                             23D1
CATRINA, * 30/9 1824. † 8/6 1825
CATRINA, * 9/5 1826. † 18/6 1826
CATRINA, * 11/6 1827. † 12/6 1827
ANDERS, * 11/6 1827. † 12/6 1827
GUNILLA, * 31/6 1828. † 2/9 1828
ANDERS, * 6/1 1830                                           2
SVEN CARLSSON WALLIN, * 11/5 1833. Fl. t. Ljusdal 1859. † 22/ 5 1876


—23N2—

1 ERIC ANDERSSON HOLM, * ./. 1667, s. t. timmerman And. Ericsson i Gripsholm, Söd. G. 1698. Varit torpare i Brännkyrka, Sth. Senare soldat vid Häls. reg. 1709-1717. Bos. i Åkern, Bergsjö. † 23/3 1747.
(U19) BRITA PERSDOTTER, * 1669, d. t. bonden Per Johansson o. h. h. Karin Stefansdotter i Stavsätter, Huddinge sn, Vm. t 3/3 1755.
KARIN, * 1703                                                   18N4
ERIC, * 1710                                                     3


—22M11—

6 NILS OLOFSSON HELSÉN, * 18/10 1820, s. t. torp. Olof Persson i Nybodarne. G. 9/12 1843. Husman, bos. i Kyrkbyn, Bergsjö.
6G14 HELENA SVENSSON NORD, * 13/7 1824, d. t. Sven Svensson Nord i Gamsäter, ”Näsvallen”, Bergsjö.
SVEN OLOF, * 12/9 1849
PER, * 3/1 1852
BRITA, * 30/11 1854                                           7K20


—18M2—

1 OLOF ANDERS OLSSON HJELTE, * 13/4 1847, s. t. husman Olof Säll i Åkern, Bergsjö. G. 22/11 1868. Korpral vid Häls. reg., bos. i Öster Tanne. † 28/9 1897.
(X14) HELENA KATRINA JOHANSDOTTER, * ./. 1830 i Harmångers sn, Häls. † 23/6 1910.
SIGRID KATRINA, * 15/6 1872                             4


—1L30—

(X19) LARS HUGG, * 17/5 1871 i Hälsingtuna sn. Infl. 1892. Korpral vid Häls. reg. o. skräddare, bos. i Högen 5:14, Bergsjö. † 28/7 1955.
17 MARGRETA ÖSTLING, * 17/1 1870, d. t. torp. Olof Östling i Söderåsen, Bergsjö. † 8/2 1947
ANNA KRISTINA, * 7/2 1892                                 4L72
ALMA JOHANNA, * 19/4 1894                               4G62
HJALMAR ERIK OLOF, * 16/10 1896                       39
HULDA KRISTINA, * 15/4 1898. Emigr. t. USA 1923
GUNHILD INGEBORG, * 13/9 1900                        40
LARS ANTON NAPOLEON, * 12/5 1907. † 20/1 1929

 

I.

J.

—4B3—

1 HANS JÖNSSON, * 1661, s. t. bonden Jöns Hansson i Bjåsta 2, Bergsjö. G. 1686. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Bjåsta 2. † ./3 1694.
4G2 BRITA STIGSDOTTER, * 22/6 1667, d. t. bonden Stig Hansson i Gamsäter 2, Bergsjö. Änka o. omg.                                                                19.
JÖNS, * 9/4 1690. † ./. 1690
MARGETA, * 25/5 1694. † ./. 1696


—9L3—

2 PEHR JONSSON, * 26/9 1695, s. t. bonden Jon. Persson i Söderåsen 4, Bergsjö. G. 15/11 1724. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Söderåsen 4. † 10/7 1750. ”Hemmanet går ur släkten”.
4G3 MARGETA NILSDOTTER, * 1/1 1698, d. t. bonden Nils Stigsson i Hulte 2, Bergsjö. † 31/7 1750.
JONAS, * 11/2 1728. † 9/6 1728
JONAS, * 7/12 1731. † 13/3 1732
KARIN, * 28/12 1734                                          (X15)5R2

 

K.

—4T14—

7 JONAS KRAM, * 13/9 1788, s. t. korpral Jonas Kram i Kyrkbyn s3, Hassela. G. 24/4 1812. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bredåker. † 9/2 1874.
(X3)4B10 KERSTIN JÖNSDOTTER HAGSTRÖM, * 2/3 1793, d. t. skomak. Jöns Hagström i Fiskvik. Bergsjö. † 2/4 1864.
JONAS, * 12/8 1812. Fl. t. Hudiksvall 1836
SARA, * 26/7 1819                                            5A11
JOHAN, * 26/9 1821                                          28
CHRISTINA, * 25/7 1824                                    (X3)1N37
KARIN, * 17/5 1827                                          29
MARGRETA, * 21/8 1834                                    30


—5V27—

14 ANDER PERSSON KRIG, * 17/5 1862, s. t. Per Olofsson i Mörtsjö, Hassela. Soldat vid Häls. reg., bos i Älvsund, Bergsjö. Fl. t. Hälsingtuna 1909.
(S43) ANNA KATHRINA PERSDOTTER, * 18/6 1869 i Lysviks sn, Värml. Fl. t. Hälsingtuna 1909.
PER ANTON, * 13/6 1893. Emigr. t. N. Amerika 1913
ERIK GUNNAR, * 28/2 1895. Fl. t. Hälsingtuna 1909
NILS TYCKO, * 16/5 1897. Fl. t. Hälsingtuna 1909
LYDIA KRISTINA, * 27/1 1899                             (X3)33G4
KARL FRODIG, * 11/11 1900. Fl. t. Hälsingtuna 1909
ANNA GUSTAVA, * 17/5 1907. Fl. t. Hälsingtuna 1909


—4B31—

26 NILS ERSSON KANT, * 30/4 1792, s. t. bonden Eric Matsson i Bjåsta, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Skrämsta. † 3/2 1850.
(X15)3Z7 MARGRETA HENRIKSDOTTER GRAN, * 15/4 1796, d. t. sold. Henrik Gran i Skrämsta. † 23/10 1856.
ERIK, * 15/7 1822                                              45
HENRIK, * 14/6 1824                                          46
CARIN, * 9/6 1829                                              (X15)3Z24
MARGRETA, * 7/9 1833                                       22M3


—13B4—

3 GÖRAN ANDERSSON KRABET, * 20/12 1724, s. t. soldat And. Edman i Bredåker, Bergsjö. G. 20/5 1755. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älgered. † 26/12 1795 (bröstvärk.)
3K7 SARA ERICSDOTTER, * 9/12 1733, d. t. soldat Eric Stenholm i Åkern, Bergsjö. † 8/10 1793 (magsjukdom.)
ERIC, * 1/10 1755. † ./. 1757
ANDERS, * 1/9 1757. † 1757
BRITA, * 24/8 1759
KARIN, * 15/9 1761
CHRISTOPHER, * 7/8 1767. † 16/9 1776 (epileptisk)
ERIC, * 24/1 1769                                              7
GÖRAN, tv, * 8/10 1770. † 6/12 1770
SARA, tv, * 8/10 1770. † 17/6 1771
SARA, * 23/9 1772
CHRISTOPHER, * 7/3 1778                                   8


—15D17—

(X18) PER RICKARD KLINT, * 9/3 1879. Infl. fr. Hudiksvall. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Fiskvik 12, Bergsjö. Fl. t. Hälsingtuna 1924.
11 ANNA KRISTINA ED, * 5/3 1874, d. t. bonden Nils Ed i N. Älgered 1, Bergsjö.
ANNA MARGRETA, * 18/2 1898                             24
ALMA MARIA, * 17/11 1900                                  25
NILS ERIK, * 23/5 1902. Fl. t. Vaxholm 1922
LARS JOHAN, * 13/10 1904. Fl. t. Hälsingtuna 1924
PER OLOF, * 10/12 1905. Fl. t. Hälsingtuna 1924
ANTON LEONARD, * 30/4 1907. Fl. t. Hälsingtuna 1924
AMANDA KRISTINA, * 26/4 1909. FL t. Hälsingtuna 1924
RICKARD EMANUEL, * 26/5 1911                          26


—2E24—

23 LARS JONSSON KLINT, * 1/3 1768, s. t. Jon. Rosengren i Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Fiskvik. † 18/8 1857.
11M2 GÖLIN PERSDOTTER, * 12/5 1771, d. t. Per Persson i Östertanne s8, Bergsjö. † 25/1 1853.
SIGRID, * 23/11 1801                                         1N24
PEHR, * 7/11 1804. † 17/7 1840


—3E6—

(X20) PER NILSSON KAPP, * 7/5 1724, s. t. båtsman Nils Hansson Flygare o. h. h. Brita Persdot. i Lia, Högs sn, Häls. G. 31/7 1757. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Hulte, Bergsjö. Död i Stralsund d. 7/1 1759.
4 GÖLIN LARSDOTTER, * 17/1 1735, d. t. Bonden Lars Svensson i Älgered, Bergsjö. Änka o. omg.       10H3.


—23E1—

(X10) OLOF ERICSSON KRUSKOPP, * ./. 1660. Infl. fr. Gnarps sn, Häls. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älgered. † ./. 1704.
(X10) HELENA LARSDOTTER, * ./. 1660. Infl. fr. Gnarp. † ./. 1688.
(X15) BRITA THORESDOTTER, * ./. 1655 i Hassela. (Änka o. omg. m. korpr. Anders Persson i Älgered, vilken avled 1708.) † 23/3 1725.
HELENA, * ./2 1686                                            1M4
MARGETA, * 1/2 1690                                         14B3


—5F3—

1 ANDERS PERSSON KARP, * 10/1 1696, s. t. bonden Per Stephansson i Älgered, Bergsjö. G. 3 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos,. i Fiskvik. † 8/8 1777 (ålder.)
7N1 CHERSTIN OLOFSDOTTER, * ./. 1682, d. t. bonden Olof Tyrisson i Vade 3, Bergsjö. G. ./. 1717. † 11/3 1718.
8A2 CARIN ERICSDOTTER EKORRE, * 23/11 1689, d. t. sold. Eric Elkorre i Älgered. (Tid. g. o. änka.) Omg. 1/10 1723. † 15/11 1764.
(X15)5S3 ANNA PERSDOTTER, * 10/8 1720, d. t. skrädd. Per Danielsson Holmstrand i Svedje, Hassela. G. 14/7 1765. † 10/8 1804.
BRITA, * 2/4 1718. † 16/4 1718
CARIN, tv, * 3/8 1724
CHERSTIN, tv, * 3/8 1724                                    14B10
ANDERS, * 26/7 1728                                         5
BRITA, * 17/2 1733. † 11/9 1733


—14K2—

1 HANS ERICSSON KRABAT, * 23/10 1707·, s. t. sold. Eric Persson Hedman i Kyrkbyn, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älgered. † 22/9 1779.
3F3 GÖLIN OLOFSDOTTER, * ./4 1703, d. t. bonden Olof Larsson i Älgered. Tid. g. o. änka. Omg. 2/7 1744. † 27/1 1760.
1M4 MARGETA NILSDOTTER, * 26/11 1724, d. t. sold. Nils Johansson Tannberg i Älgered. G. 15/11 1761. † 27/6 1806.
ERIC, * 20/3 1764                                              3


—12L1—

(E57) JOHAN HARALDSSON KINDBOM, * 1718, s. t. bonden Harald Persson o. h. h. Carin Nilsdot. i Ledbergs sn, Östergötl. G. 1753. Soldat, infl. fr. Hudiksvall. Bos. i Norråsen, Bergsjö. † 7/12 1780 (colik).
(D61) ANNA CHRISTINA LENNBERG, * ./. 1718, d. t. mjölnare Lars Michelsson Lennberg o. h. h. Carin Andersdot. i Strängnäs stad. † 29/1 1788.
JOHAN, * ./12 1754                                            2


—2M7—

2 OLOF PERSSON KRABAT, * 8/12 1695, s. t. bonden Per Gyntesson i Västertanne, Bergsjö. G. 1715. Soldat vid Häls. reg., sen. husman, bos. i Västertanne. † 1/10 1751.
(X23) ANNA PERSDOTTER, * ./. 1693, fr. Isbo sn, Häls. (Varit piga i Gamsäter), Bergsjö.
PER, * 28/12 1716                                              12
BRITA, * 1/6 1720
LARS, * 14/2 1729                                              13
ANDERS, * 14/2 1732
ANNA, * 16/1 1740                                             13B6


—1N10—

5 ANDERS NILSSON KARP, * 23/6 1759, s. t. Nils Andersson Hagel i Yttre, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älgered. † 5/11 1845.
13E4 SIGRID PERSDOTTER, * 22/7 1764, d. t. bonden Per Olofsson i Älgered 13. † 13/11 1845.
GöLIN, * 17/8 1788                                            3B8
BRITA, * 16/12 1792                                           17
MARGTA, * 12/4 1796                                         18
NILS, * 21/3 1799                                              19
SIGRID, * 22/1 1805                                           10E22


—3N19—

11 OLOF OLOFSSON KRAFT, * 13/6 1842, s. t. husman Olof Hansson i Yttre, Bergsjö. G. 13/11 1864. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. Emigr. t. N. Amerika 1888.
(X4) KRISTINA JONSDOTTER, * 9/8 1838. Infl. fr. Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1888.
ANNA MARGRETA, * 22/9 1865. † 8/10 1865
ANNA MARGRETA, * 13/11 186S. Emigr. t. N. Amerika 1883
JONAS, * 10/1 1871. Emigr. t. N. Amerika 1888
BRITA KATHRINA, * 1/11 1872. Emigr. t. N. Amerika 1888
CHRISTINA, * 27/11 1874. Emigr. t. N. Amerika 1888
PEHR OLOF, * 23/10 1876. Emigr. t. N. Amerika 1888
PEHR, * 13/4 1878. Emigr. t. N. Amerika 1888


—19N4—

2 ERIK ANDERSSON KRANTZ, * 6/12 1865, s. t. sold. And. Frost i N. Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i N. Älgered. † 14/11 1922.
(X15)12Y16 ANNA VILHELMINA WIKSTRÖM, * 26/5 1883, d. t. bonden Olof Wikström i Skålmyrås, Hassela. Änka o. omg.                                    (X15)10U11.
SIGNE KRISTINA, * 3/3 1901                               25E6
KLARA MARGETA, * 13/5 1904. Bos. i Kyrkbyn
BRITA OTILIA, * 10/11 1905                                1G19


—27L1—

(X9)15V45 OSKAR KRING, * 21/6 1861, s. t. sergeant H. Kring i S. Veckebo, Färila. G. 6/1 1886. Sergeant vid Häls. reg. Infl. t. Kyrkbyn, Bergsjö 1894 o. nämnd som fjärdingsman. † 1/3 1919.
(X9)11V24 CARIN MÅNSDOTTER, * 18/1 1862, d. t. Måns Larsson i Veckebo 3, Färila. † 21/7 1938.
HARALD OSKAR MAGNUS, * 27/12 1886. Typograf, fl. t. Ovansjö 1914
EMIL OSKAR FERDINAND, * 27/5 1890. † 9/3 1892
EMANUEL OSKAR FERDINAND,* 25/4 1893. Typograf, fl. t. Ström, Jämtl.
1924
BERTIL OSKAR BOTVID, * 28/7 1899                     2

 

L.

—4T28—

14 JOHAN JONSSON LUNDIN, * 26/9 1821, s. t. sold. Jonas Kram i Bredåker, Bergsjö. G. 12/11 1849. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsäter. † 12/10 1889.
(X3)4A3 HELENA JONSDOTTER FROST, * 16/3 1822, d. t. sold. Jonas Frost i Ungrik, Bergsjö. † 19/10 1888.
CHRISTINA, * 1/6 1851                                     (X3)16M28
JONAS, * 8/11 1853. † 7/9 1855 (drunknat)
MARGRETA, * 1/1 1858                                      47
JONAS, * 23/1 1860. † 6/12 1876
JOHAN ERIK, * 3/12 1864                                  48


—8A8—

4 JONAS JONSSON LUST, * 23/9 1757, s. t. soldat Jon. Stenholm i Fiskvik, Bergsjö. G. 20/4 1786. Rustmästare vid Häls. reg. Bos. i Norråsen. † 9/10 1821.
2G3 ANNA JONSDOTTER, * 30/11 1765, d. t. bonden Jon. Abrahamsson i Norråsen 2, Bergsjö. † 30/11 1829.
JONAS, * 6/1 1788. † 16/2 1804
CARIN, * 1/4 1792                                              15N2
MARGETA, * 4/1 1795                                         12
ABRAHAM, * 15/1 1801                                       13
ANNA, * 12/6 1804                                             14
ELISABET, * 24/10 1809                                      10E25


—8A10—

5 JOHAN JOHANSSON LUST, * 30/1 1775, s. t. sold. Johan Larsson Ulf i Älgered, Bergsjö. G. 1800. Sodat vid Häls. reg. Bos. i Kyrkbyn. † 4/12 1814.
4B8 MARGETA OLOFSDOTTER BALCK, * 23/8 1773, d. t. sold. Olof Balck i Hamre, Bergsjö. † 18/1 1824.
OLOF, * 16/11 1800                                            17
MARGTA, * 28/10 1802. † 23/9 1809 (rödsot)
BRITA, * 4/10 1805                                            18
KARIN, * 19/12 1807. † 16/9 1809 (rödsot)
JOHAN, * 4/10 1811. Fl. t. Ovansjö 1847


—12A1—

(X39) ERIK LIF, * 11/7 1784 i Rogsta sn, Häls. G. 25/3 1810. Soldat vid Häls. reg., bos. i Trösten. † 29/5 1833.
(X26) BRITA NILSDOTTER, * 23/1 1787 i Jättendals sn, Häls. † 9/1 1865.
BRITA, * 15/11 1811                                           4B42
NILS, * 4/10 1814                                              2
ERIC, * 15/11 1817. Fl. t. Hudiksvall 1833
JONAS ”LIVEN”, * 22/9 1820. Glasmäst., bos. Sundsvall. † 1897
LARS, * 30/9 1823                                              3
PER, * 29/6 1827                                               4
ANDERS, * 2/9 1831                                           8B9


—12A2—

1 NILS ERSSON LIDÉN, * 4/10 1814, s. t. sold. Eric Lif i Trösten, Bergsjö. G. 24/11 1842. Soldat vid Häls. reg., bos. i Trösten. † 13/10 1896.
10E13 BRITA OLOFSDOTTER, * 17/12 1812, d. t. bonden Olof Persson i Fiskvik 3, Bergsjö. † 16/2 1893.
(A—) GUSTAF FAGERSTRÖM, * 9/3 1839. (Barnhusbarn nr 3695). † 8/2 1857


—7B2—

1 LARS LARSSON, * ./. 1687, s. t. bonden Lars Persson i Bjåsta 5, Bergsjö. G. 1/1 1713. Soldat o. bonde i Bjåsta 5. † 28/10 1755.
2L2 SIGRID ERICSDOTTER, * 19/11 1689, d. t. bonden Eric Persson i Skrämsta 2, Bergsjö. † 5/7 1771.
RACHEL, * 25/12 1713
KARIN, * 2/1 1717                                              3K11
CHERSTIN, * 21/1 1720                                       23M2
ERIC, * 28/11 1722
LARS, * 14/12 1725                                            3
HELENA, * 5/9 1729                                            6H6


—12B2—

(X3) GÖRAN ANDERSSON LAKE, * ./. 1665, härst. okänd. G. 1694. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bredåiker. † ./. 1703
1 GÖLIN LARSDOTTER, * 26/7 1667, d. t. sold. Lars Andersson i Hulte, Bergsjö. † 26/1 1749.
KARIN, * 26/6 1694. † 1695
KARIN, * 7/6 1697
ANDERS, * 25/7 1698                                         3
MARGETA, * 20/6 1701                                       1B4


—13B6—

3 JONAS ANDERSSON LAX, * 31/6 1732, s. t. sold. And. Edman i Bredåker, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta. † 1809.
2M7 ANNA OLOFSDOTTER, * 16/1 1740, d. t. sold. Olof Persson Krabat i Västertanne, Bergsjö. G. 28/11 1762. † 17..
1K6 CHERSTIN HANSDOTTER, * 27/2 1749, d. t. bonden Hans Persson i Kyrkbyn s1, Bergsjö. † 28/1 1832.
ANDERS, * 7/11 1766
OLOF, * 4/8 1779                                               10


—16B8—

6 ANDERS JONSSON LIND, * 19/10 1825, s. t. Anna Andersdotter Fisk i Åkern, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älgered, sen. bonde i Bjåsta ss4. Fl. t. Norrbo 1882. † 25/12 1912.
2M21 BRITA SVENSDOTTER, * 9/3 1829, d. t. bonden Sven Svensson i Högen, Bergsjö. † 31/7 1881.
JONAS ERIK, * 4/6 1851                                      10
SVEN, * 19/4 1855. † 7/2 1862
ANDERS, * 4/4 1857                                           11


—32B1—

(X3) OLOF LARSSON, * (1670). G. 1698. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta, Bergsjö.
(X3) GÖLIG JONSDOTTER, * (1675) i Älgered, Bergsjö.
INGRID, * 29/10 1699
OLOF, * 22/10 1701                                            2F3


—10E6—

(Y54) STEPHAN PALSSON LINDROTH, * ./. 1702, s. t. Pål Persson o. h. h. Malin Stephansdot. i Stormörtsjön, Torps sn. G. 1/11 1730. Soldat vid Häls. reg., bos. i Hulte, Bergsjö.
3 GÖLIN ERICSDOTTER, * 19/12 1703, d. t. bonden Eric Persson i Älgered 10, Bergsjö.
ERIC, * 8/11 1731                                              12
PÅL, * 6/6 1733
ANNA, * 1/9 1735                                               3G10
STEPHAN, * 24/12 1737                                      6F9


—11E3—

(Y—) JOHAN LARSSON LUNTA, * ./. 1680. Infl. fr. Medelpad. G. 23/1 1710. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älgered, Bergsjö. † 1719.
2 BRITA LARSDOTTER, * ./4 1681, d. t. bonden Lars Larsson i Älgered. † 6/11 1759.
JOHAN, * 9/11 1710
INGRID, * 10/4 1714                                          (X15)1Z183
BRITA, * 20/9 1716                                            4K5


—18E6—

3 NILS ERSSON LJUNG, * 23/7 1821, s. t. sold. Eric öst i Västertanne, Bergsjö. G. 30/4 1848. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Andersfors bruk, ”Gammalbodarne”. † 1/12 1875.
(X14) BRITA JOHANSDOTTER, * 10/7 1818 i Harmångers sn, Häls. † 16/7 1892.
ANNA CHRISTINA, * 26/6 1848. Bos. i N. Älgered 15. † 30/4 1935
ERIC, * 13/2 1850. † 15/5 1850
BRITA MARGRETA, * 11/4 1852                            7E42
SIGRID CATHRINA, * 31/3 1855. † 23/12 1884
BARBRO, * 16/12 1860                                        10E51


—3G66—

30 NILS JONSSON LJUNG, * 14/5 1849, s. t. bonden Jon. Persson i Bjåsta 1, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., sen. snickare, bos. i Yttre. (Söderåsen.) † 14/2 1912.
2N8 MARGRETA ERIKSDOTTER, * 24/12 1856, d. t. bonden Erik Andersson i Yttre 2, Bergsjö. G. 23/10 1873. † 15/5 1874 (barnsbörd.)
22M2 ANNA KRISTINA FORSELL, * 11/12 1867, d. t. skrädd. Mats Forsell i Bergvik, Bergsjö. G. 23/12 1883. † 30/10 1954.
ERIK, * 7/5 1874. † 18/1 1875
MARGRETA, * 29/9· 1886                                     16J2
ULRIKA MARIA, * 4/7 1893. Emigr. t. USA 1914
BRITA KATRINA, * 23/9 1897. Fl. t. Stockholm 1919. † 26/2 1925


—5G47—

30 LARS PETTER LEVIN, * 3/12 1869, s. t. bonden Lars Levin i Gamsätter ss4, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsätter. Sen. bonde i N. Älgered s20. Fl. t. Rogsta 1917.
5A12 BRITA HOLMBERG, * 26/9 1864, d. t. husman Abrah. Holmberg i Fiskvik, Bergsjö. † 4/2 1897.
LARS EMIL, * 25/9 1892
ERIK ABRAHAM,.* 23/12 1893                              68
SARA EMILIA, * 7/9 1895                                     (X15)3247
JONAS HJALMAR, * 11/11 1896. Emigr. t. USA 1914
KRISTINA ELIDA, * 15/9 1903. Fl. t. Rogs,ta 1917
AGNES JULIANA, * 23/2 1907. Fl. t. Rogsta 1917
PER HELMER, * 26/8 1909. Fl. t. Rogsta 1917
ANDERS ARNE, * 4/8 1913. Fl. t. Rogsta 1917


—32G1—

(X3) ERIC NILSSONBERGMANLOHM, * ./6 1679. Härst. okänd. G. 1700. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Gamsäter. † 2/1 1719. (Ihjälfrusen vid norska fjällen.) (Lyssna på berättelsen)
(X15)2V4 ANNA ERICSDOTTER, * ./. 1678, d. t. bonden Eric Mårtensson i Malungen, Bergsjö. † 10/11 1755.
HELENA, * 5/5 1701                                            3NV
KERSTIN, * 29/9 1704
MÅRTEN, * 17/2 1707
MARGETA, * 23/4 1710                                       16M3
ERIC, * 16/3 1715


—6H23—

15 ERIK MAGNUS ERIKSSON ENGLUND, * 4/8 1849, s.t. handl. E. Englund i Gamsäter, Bergsjö. G. 4/10 1879. Bonde i Fiskvik 9 ”Lillbodarne”. (Hem. skatt. 1 öresl.) † 6/8 1933.
10E38 BRITA MARGRETA PERSDOTTER BOLIN, * 26/2 1854, d. t. bonden Per Bolin i Fiskvik ss4. † 26/11 1910.
PER LUND, * 11/2 1881. Soldat vid Häls. reg. Emigr. t.USA 1908
BRITA KATHRINA, * 16/1 1889                             33
ERIK, * 3/9 1893. † 8/1 1894


—5J1—

(X23) PEHR LARM, * 15/2 1755 i Ilsbo sn, Häls. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ingesarven. † 25/12 1825
2B5 GÖLIN LARSDOTTER, * 27/1 1751, d. t. bonden Lars Larsson i Berge 2, Bergsjö. † 11/6 1809.
8M8 CHERSTIN ANDERSDOTTER, * 27/11 1779, d. t. bonden And. Jonsson i Östertanne, Bergsjö. Änka o. omg. – 1K10.
GÖLIN, * 30/11 1811. † 2/12 1811
CHERSTIN, * 22/6 1813                                       9L12


—25J1—

(C75) ADOLPH LÖNN, * ./. 1755 i Villberga, Upps. Infl. fr. Jättendal. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Vade. † ./. 1810.
(X14) KERSTIN THOMASDOTTER, * 2/5 1772 i Harmångers sn, Häls.
Änka o. omg.                                                                7N6.
BRITA, * 1/10 1798. † ./. 1800
JOHAN, * 6/9 1801                                             2


—1K23—

15 JONAS JOHANSSON LUND, * 14/6 1830, s. t. Johan West i Norrkitte, Bergsjö. G. 29/1 1860. Soldat vid Häls. reg., bos. i Hulte. † 29/11 1879
(X23) BRITA OLOFSDOTTER, * 9/10 1833 i Ilsbo sn, Häls. † 24/1 1925
JOHAN, * 11/18 1860. † 1/1 1861
KARIN, * 13/12 1861                                          16F2
ANNA, * 4/1 1866. Fl. t. Harmånger 1892


—20K1—

(R157) AUGUST JOHANSSON, * 9/9 1840 i Näs sn, Skarab. Infl. fr. Gryta, Upps. 1880. G. 13/10 1875. Landbonde i Bergsjö prästgård. † 17/4 1901.
(C50) EMMA LOVISA JERNSTRÖM, * 23/9 1855 i Tibble, (Skogstibble), Upps.
ALMA LOVISA, * 4/8 1876. Fl. t. Attmar 1896
AUGUST EMANUEL ”LANS”, * 16/2 1878. Soldat
CLAES FRITIOF JOACHIM, * 13/2 1880. † 15/6 1882
LYDIA EMILIA MARIA, * 21/2 1882                        2
CLAES RICHARD JOACHIM, * 16/8 1884. Fl. t. Lillhärdal, Jämtl. 1905
JOHANNA CHARLOTTA SOFIA, * 28/11 1886. Fl. t. Uppsala 1914
KNUT DAVID, * 24/7 1888. Fl. t. Njurunda 1916
JOHAN HARALD, * 1/4 1891                                 3
GUSTAF MARCELLUS, * 16/1 1894                         4


—3M20—

12 ANDERS PETTER HANSSON LANS, * 20/4 1854, s. t. skrädd. Hans Fränell i N. Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ede. † 31/3 1940.
5A12 CARIN MARGRETA HOLMBERG, * 12/8 1855, d. t. Abrah. Holmberg i Fiskvik, Bergsjö. † 20/10 1925.
ABRAHAM EDVARD, * 4/10 1875                           28
HANS LEONARD, * 17/8 1879                               29
LINA KRISTINA ANETTE, * 10/11 1881                   8F9
AXEL ALBIN, * 3/9 1887                                      30
BRITA KATRINA, * 18/7 1889                               30G3
SELMA L YDIA TERESIA, * 7/7 1892. Fl. t. Hudiksvall 1928
ERIK VERNER, * 31/1 1895                                  31


—7M2—

1 ERIC LARSSON, * 31/9 1668, s. t. bonden Lars Ericsson i Åkern 3, Bergsjö. G. 1690. Soldat vid Häls. reg. Sen. bonde i Östertanne 7. † 31/12 1739.
8MV CECILIA JONSDOTTER, * ./. 1657, d. t. bonden Jon. Sigfridsson i Östertanne 8, Bergsjö. † 2/12 1740.
INGRID, * 22/7 1693                                          4
JONAS, * 16/2 1697                                            5
LARS, * 3/7 1701. † 94 1717


—15M3—

2 HANS LARSSON, * 27/3 1697, s. t. bonden Lars Hansson i Trösten 3, Bergsjö. G. 16/10 1726 Soldat o. bonde i Trösten 3. † 1/1 1773 (ålder.)
1M2 CARIN JOHANSDOTTER, * 21/4 1703, d. t. bonden Johan Larsson i Västertanne 1, Bergsjö. † 21/9 1785 (rödsot.)
GÖLIN, * 29/11 1727                                          6G7
MARGETA, * 9/3 1729                                         5F4
LARS ”LAX”, * 12/5 1731. Soldat, bos. Bergsjö. † 10/5 1814
           ANNA, * 7/6 1733
INGRID, * 8/2 1735                                            7M7
CARIN, * 22/4 1738                                            5F5
JOHAN, * 21/6 1743                                           5
BRITA, * 27/8 1745                                            (X15)3T9


—3N21—

11 ANDERS OLSSON LJUNG, * 28/6 1849, s. t. husman Olof Hansson i Yttre, Bergsjö. G. 21/11 1875. Soldat vid Häls. reg., bos i Söderåsen. Fl. t. Ilsbo 1898. † 17/1 1934.
(X23) INGA MARGRETA JONSDOTTER BJÖRK, * 23/7 1834 i Ilsbo sn, Häls. † 29/8 1899.
JONAS OLOF, * 22/2 1878. Fl. t. Ilsbo 1898


—5N17—

10 ANDERS JACOBSSON LANTS, * 21/10 1794, s. t. skrädd. Jacob Bergqvist i Vade, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Vade. s2. † 14/10 1887.
11 KARIN HANSDOTTER, * 27/10 1795, d. t. häradsdom. Hans Ersson Stör i Vade 2. † 22/3 1873.
ANDERS, tv., * 8/12 1816
HANS, tv., * 8/12 1816                                       28
JACOB, * 9/4 1819                                              29
ANDERS, * 3/12 1821                                         30
ERIC, * 1/3 1826                                                (X15)3T23
KERSTIN, * 25/9 1828                                         31


—18N2—

1 OLOF ERICSSON LAX, * 18/5 1690, s. t. korpr. Eric Buller i Norråsen, Bergsjö. G. 1/11 1717. Korpral vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn. † 3/10 1742. (Begr. i Uppsala.)
3K2 KARIN HANSDOTTER SKRYP, * 8/3 1698, d. t. länsman Hans Persson Skryp i Kyrkbyn, Bergsjö. † 12/7 1772.
KARIN, * 29/12 1718                                          3M4
HANS, * 25/8 1720
MARGETA, * 14/11 1721. † 21/1 1722
MARGETA, * 9/2 1723                                         5
SUSANNA, * 2/9 1730                                         10E9


—4B21—

19 HANS PERSSON LAX, * 7/8 1711, s. t. bonden Per Larsson i Bjåsta, Bergsjö. G. 29/6 1744. Korpral vid Häls. reg. Bos. i Bjåsta. † 7/1 1759 i Stralsund, Tyskland.
6F5 CARIN PERSDOTTER, * 7/2 1705, d. t. bonden Per Andersson i Vade, Bergsjö. (Tid. g. o. änka e. sold. Eric Rosenqvist i Fiskvik.) † 4/3 1783 (ålder).
BRITA, * 13/6 1745                                                      11B8

 

M.

—2H9—

(X10) LARS LARSSON MUNTER, * 24/6 1827 i Gnarps sn, Häls. G. 6/8 1848. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Hamre 2, Bergsjö. † 12/5 1902.
6 BRITA CECILIA HENRIKSSON, * 5/4 1818, d. t. ingenjör Isac Henriksson i Hamre, Bergsjö. † 11/12 1905.
BRITA CHRISTINA, * 6/8 1846                              4B58
LARS OLOF, * 5/5 1849                                       1L35
PER ISAC, * 9/9 1852                                          13
INGRID MARGRETA, * 1/8 1854. Emigr. t. N. Amerika 1875
JONAS ERIK, * 18/8 1859                                    14


—4J8—

3 JOHAN PERSSON MUNTER, * 13/7 1841, s. t. sold. P.Sving i Vade, Bergsjö. G. 12/4 1863. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Fiskvik. Emigr. t. USA 1901.
18H4 MARGRETA HENRIKSDOTTER, * 8/7 1839, d. t. husman Henr. Hultin i Fiskvik, Bergsjö. Emigr. t. USA 1901.
PER, * 13/2 1864                                               13
JOHAN HENRIK, * 18/5 1866. † 4/3 1867
ANNA BRITA, * 25/11 1868                                  14
CATHRINA MARGRETA, * 9/2 1872                        7A17
JOHAN HENRIK, * 24/6 1874. Emigr. t. N. Amerika 1893
HELENA, * 27/12 1876. Emigr. t. N. Amerika 1896
ANDERS ERIK, * 11/5 1878. Emigr. t. N. Amerika 1901
BROR EMANUEL, * 22/5 1884. Emigr. t. N. Amerika 1901


—5K16—

(X14) GÖRAN GÖRANSSON MUNTER, * 6/3 1787 i Harmångers sn, Häls. G. 23/4 1816. Soldat vid Häls reg., bos. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 28/5 1857.
9 ANNA ERIKSDOTTER, * 22/10 1794, d. t. torp. Eric Nilsson i Bredåker, Bergsjö. † 10/2 1874.
ERIC, * 3/4 1816. Fl. t. Harmånger 1834
LARS, * 4/11 1818. Fl. t. Hudiksvall 1834
MARGETA, * 23/11 1821                                      (X15)3U14
KERSTIN, * 4/11 1824                                         5G26
ANDERS, * 16/11 1827. Emigr. t. N. Amerika 1856
ANNA, * 3/7 1830                                               15M20
NILS, * 16/8 1833                                              25
BRITA, * 8/3 1836. † 29/11 1836
PER OLOF, * 1/7 1837                                         26


—11K1—

(C—) MATS JOHANSSON MODIG, * ./. 1690 i Uppland. Soldat vid Häls. reg., bos. i Västertanne, Bergsjö. (Deltagit i Pommerska kriget.) † 1/1 1716.
(X3) BRITA HANSDOTTER, * 1690. Härst, okänd.
MATS, * ./2 1712                                               2


—1L11—

2 HANS PERSSON MODIG, * 16/6 1698, s. t. bonden Per Olofsson i Skrämsta 1, Bergsjö. G. 1716. Soldat vid Häls. reg., bos i Trösten. † 11/1 1751.
(X15) KARIN HANSDOTTER LANG, * 25/12 1692, d. t. sold. Hans Lang o. h. h. Margeta Olofsdotter i Hassela. † 3/11 1776.
HANS, * 28/12 1716
BRITA, * 22/10 1719
PER, * 24/1 1723
MARGETA, * 16/12 1727                                      7M7
GÖLIN, * 20/10 1730
OLOF ”MOBERT”, * 30/4 1735. Post.adj. i Värmdön, Sth


—8M6—

3 ERIC HANSSON MÖRT, * 4/10 1747, s. t. bonden Hans Andersson i Östertanne 8, Bergsjö. G. 6/11 1774. Soldat vid Häls. reg., bos. i Östertanne. Död i Finland den 1/4 1790.
3B3 MARGETA OLOFSDOTTER, * 28/9 1747, d. t. bonden Olof Ericsson i Bjåsta 1, Bergsjö. Änka o. omg.                                                                12M4.
HANS, * 9/7 1777                                               10
ANNA, * 15/8 1781                                             12M4
KARIN, * 15/8 1784. † 25/8 1785 (rödsot)
KARIN, * 14/7 1786                                            11M5


—10M3—

(X3) PER OLSSON MÅLARE, * ./. 1660, härst. okänd. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Östertanne, Bergsjö. † ./. 1700.
5E1 ANNA ERICSDOTTER, * ./. 1660, d. t. bonden Eric Jonsson i Älgered 5, Bergsjö. G. 1695. † 1698.
1 INGRID ANDERSDOTTER, * ./. 1657, d. t. bonden And. Larsson i Östertanne 10, Bergsjö. G. ./. 1699. † 28/12 1738 (ålder.)
ANNA, * 16/5 1700                                             12B2


—1N17—

(X14) MÅRTEN BENGTSSON MARCHE, * 1/7 1792 i Harmångers sn, Häls. G. 4/6 1817. Soldat o. Bonde i Näsvallen, Bergsjö. † 31/7 1870.
10 BRITA ANDERSDOTTER, * 16/12 1792, d. t. sold. Anders Karp i Älgered, Bergsjö. † 4/9 1875.
ANDERS, * 6/4 1820                                           28


—4N24—

18 JONAS ERIK JONSSON MÅRD, * 10/5 1853, s. t. skomak. Jonas Nord i Östertanne, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Fiskvik. † 3/3 1941.
2F8 SIGRID CATHRINA JONSDOT. PALM, * 14/6 1849, d. t. bonden Jon. Palm i Fiskvik 4, Bergsjö. † 27/9 1874.
(X26) KARIN PERSDOTTER, * 30/4 1849 i Jättendals sn, Häls. G. 23/5 1876. † 14/1 1918.
JONAS OLOF, * 13/1 1873. Emigr. t. N. Amerika 1893
(X26) KATHRINA VILHELMINA, * 4/1 1873, (styvd.). Fl. t. Jättendal 1892
PER JOHAN,* 2/10 1877. † 7/12 1878
BRITA MARGRETA, * 20/11 1879. † 22/3 1880
PER JOHAN, * 13/4 1882                                     32
ERIK ALFRED, * 13/11 1884. Emigr. t. USA 1901
HANS EMIL, * 13/3 1887. † 19/6 1887
BRITA ERIKA, * 8/1 1891. † 12/5 1892


—4N32—

24 PER JOHAN MÅRD, * 13/4 1882, s. t. sold. J. E. Mård i Fiskvik, Bergsjö. G. 1910. Soldat vid Häls. reg. Bos. i N. Älgered. † 16/4 1955.
(X4)18F2 FRIDA ELISABET LARSDOTTER, * 28/2 1889, d. t. målare Lars Larsson i Avholm, Bjuråker. † 10/9 1961.
LARS ERIK, * 7/4 1911. † 30/6 1911
LARS ERIK, * 20/5 1912                                      40
SERA MARGARETA, * 17/9 1913                            41
PER VILHELM, * 16/10 1914. † 18/3 1915
PER GUSTAF, * 13/5 1917                                    42
JOHAN BERTIL, * 29/7 1918. Fl. t. Trollhättan 1941


—23N3—

2 ERIC ERSSON MODIG, * 1711, s. t. soldat Eric Holm i Åkern, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Åkern. † 14/9 1775 (andtäppa).
2M3 MARGETA ANDERSDOTTER, * 11/4 1712, d. t. bonden And. Gyntesson i Västertanne 2, Bergsjö. G. 4/3 1743. † 14/4 1749.
6K3 CHERSTIN JONSDOTTER, * 23/7 1718, d. t. soldat Jonas Haar i Hulte, Bergsjö. G. 28/1 1749. † 14/1 1803.
JONAS, * 18/7 1752                                            4
ERIC, * 3/5 1755                                                5

 

N.

—1Z191—

185 LARS LARSSON NÖGD, * 30/5 1819, s. t. sold. Lars Fern i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i S. Älgered. † 21/5 1877.
3Z14 CARIN PERSDOTTER HÄGG, * 11/12 1813, d. t. bonden Per Hägg i Älvsund s2, Bergsjö. † 8/1 1902.
PER, * 3/7 1840                                                198
LARS, * 19/2 1847                                            199
JOHAN, * 12/11 1849                                        200
BRITA MARGRETA, * 19/4 1852                           (X3)7A18
SIGRID CATHRINA, * 10/7 1854                          5S59
ANDERS, * 9/7 1855                                         201
ERIK, * 29/10 1858                                           202


—5A6—

1 OLOF JOHANSSON NÖGD, * 14/1 1789, s. t. nämndem. Joh. Abrahamsson i Älgered, Bergsjö. G. 2/11 1818. Soldat vid Häls. reg., bos i S. Älgered. † 23/1 1872.
5K9 MARGET ERICSDOTTER, * 7/11 1785, d. t. torp. Eric Nilsson i Bredåker, Bergsjö. † 25/9 1852.
JOHAN, * 14/10 1819. † 11/1 1821
KERSTIN, * 25/11 1821                                       13A9


—14A1—

(T37) JOHAN PERSSON NARF, * 1708. Infl. fr. Heden, Ljusnarsberg, Ör. 1751. Kolare, bos. i Sörgimma, Bjuråker
(T37) BRITA ANDERSDOTTER, * 1709. Infl. fr. Ljusnarsberg.
JOHAN, * ./. 1730                                               2
ANDERS, * 1/7 1733                                           3
BRITA, * ./. 1744
  ERIC NARF, * ./. 1748. Soldat vid Häls. reg. † 1788 i Finland
CARL, * 18/10 1752
PER, * 29/3 1755. Fl. t. Bergsjö


—15D2—

1 MÅRTEN LÖGDSTRöM NÖGD, * 1747, s. t. smeden Per Lögdström vid Strömsbruk, Harmånger. Järnroddare på Dellensjöarna. Bos. i Moviken, Bjuråker. Sen. gardessoldat, bos. i Ede, Bergsjö. † 18/4 1810.
(X4)10F4 MARGTA NILSDOTTER, * 23/10 1748, d. t. bonden Nils Persson i Rökullen 1, Bjuråker. † 26/12 1841.
PEHR, * 9/3 1777                                               3
NILS, * 19/11 1780. † 19/11 1780


—18E5—

2 OLOF JONSSON NORIN, * 1/12 1802, s. t. sold. Jonas Röst i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls,. reg. Bos. i N. Älgered. † 12/7 1872.
(X4)21B6 MARGRETA PERSDOTTER, * 27/4 1807, d. t. sold. Per Björn i Njuparne, Bjuråker. † 7/3 1872.
ANNA, * 6/12 1827                                             4L32
CHRISTINA, * 16/8 1830                                     10
BRITA, * 7/10 1833                                            11E13
CARIN, * 18/1 1837
PER ERIK, * 16/10 1841                                      3M14
JONAS, * 19/6 1844                                            11
MARGRETA, * 25/6 1847
NILS, * 15/12 1851                                             12


—3G37—

26 PER SVENSSON NORDGREN, * 5/5 1826, s. t. husman Sven Persson i Kyrkbyn, Bergsjö. G. 13/6 1848. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Norråsen. † 7/2 1904.
2N7 ANNA PERSDOTTER, * 24/5 1822, d. t. vallvakt. P. Ericsson i Hagvallen, Bergsjö. † 24/10 1898.
KARIN, * 26/4 1849                                            4J9
PER, * 8/5 1851. † 29/12 1865
SVEN ERIK, * 1/6 1860. Arb., bos. i Norråsen. † 6/3 1921
PER, * 4/3 1867                                                 50


—2H2—

1 LARS NILSSON, * 23/7 1681, s. t. bonden Nils Ericsson i Hamre 2, Bergsjö. G. 12/11 1735. Bonde i Hamre 2 o. soldat vid Häls. reg. † 23/1 1745.
(X3) CARIN ERICSSON, * 21/4 1689, d. t. sold. Eric Persson Hane o. h. h. Lena Persdot. i Bergsjö. (Tid. g. o. änka e. bonden Joh. Olsson i Rogsta sn.) † 21/6 1760.


—1N3—

(X18) ANDERS NILSSON NORDVALL, * 2/2 1699, s. t. borgare Nils Pålsson i Hudiksvall. G. 17/11 1723. Soldat vid Häls. reg., samt måg o. bonde i Yttre 1, Bergsjö. † 2/7 1759.
2 KARIN PERSDOTTER, * 17/2 1700, d. t. bonden Per Jonsson i Yttre 1. † 4/1 1774.
MARGETA, * 22/10 1724                                      (X15)2V9
PER, * 1/10 1727                                               4
NILS, * 9/8 1729                                                5
CHERSTIN, * 30/10 1731. † ./. 1801
BRITA, * 23/11 1733                                           7K5
ANDERS, * 6/4 1738                                           6
SIGRID, * 27/9 1741                                           8L4


—1N42—

29 LARS ERIK NORELL, * 17/10 1861, s. t. And. Norell i Trångfors, Bergsjö. G. 8/11 1885. Soldat vid Häls. reg., bos. i N. Älgered. † 12/9 1902.
(X4)27A8 ANNA BRITA LARSDOTTER, * 6/1 1861, d. t. kolare L. O. Larsson i Frisbo, Bjuråker. Emigr. t. USA 1913.
HULDA KRISTINA, * 13/8 1891. Emigr. t. USA 1912
ESTER, * 22/8 1893. Emigr. t. USA 1914
ANNA, * 6/12 1894                                             50
EMMA, * 8/12 1896. Emigr. t. USA 1913
OSKAR, tv, * 1/12 1899. Emigr. t. USA 1913
LARS, tv, * 1/12 1899. Emigr. t. USA 1913


—5N25—

15 JONAS JONSSON NORD, * 2/3 1827, s. t. torp. Jon. Andersson Bergqvist i Västertanne, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. o. torpare i Västertanne. † 24/4 1902.
12L3 ANNA MARGARETA JOHANSDOTTER, * 9/11 1827, d. t. bonden Johan Gren i Gamsäter, Bergsjö. † 18/8 1909.
BRITA CHRISTINA, * 18/12 1849                          40
ANNA MARGARETA, * 31/8 1851                           5G44
JONAS, * 3/8 1854. † 29/7 1874
JOHAN ERIK, * 2/10 1858                                    41
ANDERS PETTER, * 18/10 1861                             42

 

O.

—8D1—

(X3) HANS OLOFSSON, * 1640, härst. okänd. G. 1673. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta, Bergsjö. † ./. 1704.
(X3) BRITA PERSDOTTER, * 1643, härst. okänd. † 1715.
ANNA, * ./9 1683                                               8M2
HELENA, * 10/2 1688                                          2


—18D3—

(X23) NILS PERSSON OLLONBERG, * ./12 1716, s. t. sold. Per Nilsson Flodberg o. h. h. Sara Olsdotter i Ilsbo sn, Häls. G. 3/5 1742. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Söderåsen, Bergsjö. Död i Pommern d. 16/8 1762.
2 MARGETA JONSDOTTER, * 14/12 1716, d. t. rustmästare Jon. Johansson Fisk i Östertanne, Bergsjö. † 3/10 1782 (andtäppa).
INGRID, * 14/7 1745                                          1Z184
SARA, * 25/12 1748
JONAS, * 4/9 1750                                             4

 

P.

—4R9—

(X4) JOHAN PREUTS, * 18/4 1790, infl. fr. Bjuråker. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Fiskvik, Bergsjö.
6 SIGRID DANIELSDOTTER FÄRDIG, * 21/5 1777, d. t. skomak. Daniel Färdig i Kyrkbyn, Hassela
JOHAN, * 24/10 1815                                        13


—2V8—

(X23) ANDERS ERSSON PHOENIX, * ./. 1700 i Ilsbo sn, Häls. Soldat, bos. i Malungen, Bergsjö. Utfl. t. Ilsbo sn.
6 MARGTA PERSDOTTER, * 6/7 1703, d. t. bonden Per Ericsson i Malungen 1.
ANDERS, * 20/9 1742                                        11


—2Y7—

5 PER ABRAHAMSSON PLITH, * 2/1 1769, s. t. bonden Abrah. Nilsson i Fagernäs 2, Hassela. G. 22/3 1795. Soldat vid Häls. reg., bos. i Östertanne. † ./. 1808.
(X3)4N8 KARIN LARSDOTTER, * 7/6 1774, d. t. sold. Lars Gran i Skrämsta, Bergsjö. Änka o. omg.   8.
MARGRETA, * 17/9 1795                                    11
ANNA, * 28/6 1797. † 11/9 1809 (rödsot)
ABRAHAM, * 17/10 1799                                    12
LARS, * 24/12 1805                                          13
CARIN, * 6/6 1808                                            (X3)20B12


—1E6—

1 JONAS PÅHLSSON, * 1657, trol. s. t. bonden Påhl Andersson i Ede, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Ede. † 1703.
(X3) CARIN HANSDOTTER, * 1660, härst. okänd. † 1705.
GÖLIN, * 3/8 1689


—6J1—

(X4) PER JONSSON PLIT, * 7/2 1788. Infl. fr. Bjuråker. Soldat, bos. i Älgered, Bergsjö.
2M24 CARIN ANDERSDOTTER, * 16/6 1771, d. t. sold. And. Bergroth i Fiskvik, Bergsjö. (Tid. g. o. änka). † 16/9 1827.
(X4) HELENA ERICSDOTTER, * 8/10 1796. Infl. fr. Bjuråker.
PER, * 5/4 1812                                                 2
JONAS, * 16/7 1815                                            3
HELENA CHRISTINA, * 14/3 1825 (styvd.)
CARIN, * 3/3 1830
ERIC, * 29/3 1834


—1K11—

8 HANS ERICSSON, * 7/11 1787, s. t. nybygg. Eric Hansson i Hamrevallen, Bergsjö. Bonde i Hamrevallen. (Hem.-skatt. 1 öresl.) † 23/4 1873.
(X15)4T100 GÖLIN BENGTSDOTTER, * 10/11 1784, d. t. torp. Bengt Ericsson i Stakholmen, Hassela. † 22/5 1862.
HANS ”PRINTS”, * 25/6 1809, soldat. † 18/1 1834
           CHERSTIN, * 28/7 1814                                       1N28
BRITA, * 5/3 1817
ERIC, * 22/5 1821                                              18
CARIN, * 5/6 1824. † 7/2 1826
BENGT, * 27/3 1827                                           19


—9K4—

(X26) JONAS THOMSSON POST, * 16/6 1790 i Jättendals sn, Häls. Soldat vid Häls. reg., bos. i Västertanne, Bergsjö. † 2/1 1815.
2 SARA JOHANSDOTTER SAHLIN, * 3/3 1786, d. t. klockare Joh. Sahlin i Bergsjö. Änka o. omg.    5.
BRITA, * 4/6 1811                                              14A22
ANNA, * 16/9 1813                                             1A3


—9L2—

1 JONAS PERSSON, * 1661, s. t. bonden Per Larsson i Söderåsen 4, Bergsjö. G. 1693. Soldat o. bonde i Söderåsen 4. † 24/2 1724.
4K1 CARIN OLOFSDOTTER, * ./. 1674, d. t. klockare Olof Andersson i Kyrkbyn 4, Bergsjö. † 10/10 1744.
PER, * 26/9 1695                                               3
OLOF, * 6/3 1699. † ./. 1699
JONAS, * 19/2 1700                                            8L3
OLOF, * 25/8 1702
BRITA, * 3/7 1707. † ./8 1710
LARS, * 9/8 1718. † 7/9 1718


—11M1—

10E1 PER PERSSON, * ./. 1676, s. t. bonden Per Ericsson i Älgered 10, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ede. Köpte hemmanet Tanne s8 (Östertanne) år 1712. † ./. 1757.
1E2 CHERSTIN PERSDOTTER, * 23/11 1683, d. t. bonden Per Olofsson i Ede 1, Bergsjö. G. 21/9 1710. † 21/11 1744.
(X15)1Y3 MARGETA JONSDOTTER, * ./9 1690, d. t. bonden Jon. Jonsson i Svedje 1, Hassela. (Tid. g. o. änka.) G. 2:a ggn 1745. † 22/3 1779 (ålder.)
MARGETA, * 14/6 1717                                       5KVII
CHERSTIN, * 22/3 1720                                       5G7
GÖLIN, * 2/12 1722
PER, * 22/12 1725. † 22/2 1726
PER, * 26/2 1727                                               2


—1Y32—

5 JONAS ERICSSON PLIT, * 5/9 1756, s. t. torp. Eric Jonsson i Fagernäs, Hassela. G. 7/10 1787. Korpral vid Häls. reg., bos i Älgered, Bergsjö. Död i Tavaste­hus, Finland d. 1/7 1790.
(X3)6E7 BRITA OLOFSDOTTER, * 22/10 1762, d. t. nämndem. Olof Hansson i Älgered 6. (Tid. g. o. änka.)                                                               (X3)19B2.
KARIN, * 22/12 1787                                         15M9

 

Q.

—4B24—

(X14) ERIC JOHANSSON QVICK, * ./. 1752, s. t. båtsman Johan Stark o. h. h. Karin Andersdot. i Harmångers sn, Häls. G. 13/11 1785. Soldat vid Häls. reg. † 1808.
22 BRITA MATSDOTTER, * 21/9 1765, d t. bonden Mats Persson i Bjåsta 2, Bergsjö. † 25/1 1819


—17B2—

1 ANDERS ANDERSSON QVICK, * 2/9 1825, s. t. sold. And. Spjut i S. Älgered. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bäcksfors, Bergsjö. † 6/1 1888.
(X10) ANNA HANSDOTTER, * 19/6 1825 i Gnarps sn, Häls. † 28/2 1902.
BRITA, * 30/8 1852                                            8
ANDERS, ”KLANG”, * 27/8 1855. † 6/9 1936
ANNA, * 3/3 1858. † 29/3 1858
ANNA, * 22/9 1859                                             (X15)1Z204
HANS, * 3/7 1863, arb., bos,. i Hadungsnäs. † 28/2 1947


—29B2—

(X15)3R10 ANDERS NORBERG QVIST, * 8/4 1788, s. t. sockenskriv. Eric Norberg i Svedje, Hassela. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta, Bergsjö. † 31/3 1832 (drunknat.)
1 CATHRINA PERSDOTTER, * 15/2 1778, d. t. husman Per Jonsson Gran i Gnarp. Tid. g. o. änka. † 16/3 1852.
ANDERS, * 19/10 1811                                        3
ERIC, * 7/10 1815. † 1/9 1824


—29B4—

3 ANDERS ANDERSSON QVIST, * 5/4 1846, s. t. husman And. Andersson Qvist i Bjåsta, Bergsjö. G. 29/4 1871. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Norråsen, sen. bonde i Gamsätter 3. (Hem.-skatt 3 öresl. 9 1/4 pngl.) ”Bergvik av 1.” † 26/3 1920.
15G1 KARIN JOHANSDOTTER, * 25/4 1847, d. t. bonden Joh. Andersson i Gamsäter 3, Bergsjö. † 8/11 1899.
JOHAN ERIK, * 20/9 1873. Fl. t. Stockholm 1897
ANDERS, * 19/7 1877. † 15/6 1889
AUGUST, * 6/1 1887. Fl. t. Stockholm 1905


—14E28—

(X45) MÅRTEN MÅRTENSSON QVICK, * 6/2 1850 i Trönö sn, Häls. G. 29/3 18/5. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Bredåker, Bergsjö. † 25/5 1929.
17 BRITA MARGRETA JONSDOTTER, * 5/2 1856, d. t. torp. Jon. Olofsson i Trösten, Bergsjö. † 16/2 1934.
JONAS MARTIN, * 3/1 1876                                  38
SARA KATHRINA, * 14/7 1878                              39
INGA BRITA, * 1/3 1881                                      40
SVANTE STEFANUS, * 3/8 1883. Fl. t. Harmånger 1908
ARVID, * 17/10 1886                                          41
ANNA KRISTINA, * 30/12 1889. Fl. t. Jättendal 1909
FREDRIK, * 28/7 1894                                         42
OTTO, * 25/3 1898. † 8/2 1914
JOHAN HILDING, * 17/4 1901. Fl. t. Hudiksvall 1926


—6L6—

3 LARS LARSSON QVIST, * 29/4 1732, s. t. båtsman Lars Olsson Nordin i Söderåsen, Bergsjö. G. 28/12 1764. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Vade. † 1790.
5B3 GÖLIN ERIKSDOTTER, * 8/6 1736, d. t. bonden Eric Önnesson i Bjåsta 3, Bergsjö. † 1/4 1805 (håll o. stygn.)
LARS, * 10/1 1766
BRITA, * 28/1 1768                                            4G8
ERIC, * 19/6 1771                                              9
CHERSTIN, * 14/10 1777                                     6G9


—9L6—

4 PER ANDERSSON QVIST, * 27/7 1759, s. t. bonden And. Persson i Söderåsen 5, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Hulte. † 3/10 1809 (rödsot).
20B6 SIGRID HANSDOTTER, * 9/4 1757, d. t. sold. Hans Unge i Ede, Bergsjö. G. 28/11 1784. † 1/7 1794 (colik).
(X15)2V10 CHERSTIN ANDERSDOTTER, * 25/8 1763, d. t. bonden And. Ericsson i Malungen 1, Bergsjö. † 18/12 1824.
ANDERS, * 26/8 1783                                         10
HANS, * 11/12 1787                                           11
PER, * 3/8 1791. Bos. i Gamsäter. † 26/9 1855
BARBRO, * 21/12 1793                                        (X15)2S11
NILS, * 8/11 1796. † 16/2 1797 (håll o. stygn)
BRITA, * 30/4 1798. † 12/10 1809 (rödsot)
CHERSTIN, * 7/3 1800. † 11/6 1801 (bröstvärk)
LARS, * 27/9 1801. † 14/1 1802

 

R.

—4B5—

2 HANS MICHELSSON RUDA, * 22/12 1691, s. t. sold. Michel Aborre i Norråsen, Bergsjö. G. 16/6 1717. Soldat vid Häls. reg., sen. skomak., bos. i Bredåker. (Förfrös sina fötter i norska fjällen 1719, fick dem senare amputerade.)
(X3) ELISABET ERICSDOTTER, * 19/11 1688, d. t. sold. Eric Storm o. h. h. Anna Persdotter i Söderåsen, Bergsjö. † 4/1 1754.
ANNA, * 23/3 1718
GÖLIN, * 4/5 1723
ERIC, * 14/7 1727                                              82


—8D4—

(Z11) JONAS JONSSONLINDROTHROTH * 1/5 1726, s. t. Jon. Olsson o. h. h. Brita Jacobsdotter i Frösön, Jämtl. G. 3/11 1747. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älgered. Bergsjö. † 25/6 1790.
3 MARGETA RINGMAN, * 5/2 1725, d. t. rustmäst. Magnus Danielsson Ringman i Skrämsta, Bergsjö. † 29/5 1795.
BRITA, * 30/6 1750. † 16/3 1752
HELENA, * 17/2 1756                                          5
BRITA, * 21/5 1764
MARGETA, * 1/12 1768                                       8N6


—2E22—

1 OLOF ANDERSSON ROSENGREN, * 12/10 1689, s. t. bonden And. Andersson i Hagen ”Älgered”, Bergsjö. G. 28/12 1722. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Gamsäter. Död i Helsingfors, Finland d. 22/8 1742.
5G2 CARIN JONSDOTTER, * 15/1 1689, d. t. bonden Jon Larsson i Gamsäter 3. † 15/4 1746.
BRITA, * 13/3 1725. † 23/4 1725
CHERSTIN, * 30/3 1726                                       2N4
JONAS, * 26/10 1728                                          23
BRITA, * 15/12 1730                                           8N5
ANDERS, * 8/9 1733. † 13/11 1734


—4E2—

1 SAMUEL ANUNDSSON, * 18/1 1665, s. t. bonden Anund Ericsson i Älgered 4, Bergsjö. G. 1708. Husman, bos. i Malungen, sen. bos. i Älgered. † 24/3 1752
(X15)2V4 BRITA ERICSDOTTER, * 19/9 1675, d. t. bonden Eric Mårtensson i Malungen 1, Bergsjö. † 19/4 1758.
ERIC, * 3/4 1710                                                4
ANUND ”ROSENSTOCK”, * 6/3 1717. Soldat. † 6/10 1741. (Drunknat i Finska sjön.)
JOHAN, * 9/9 1720


—18E2—

1 JONAS ERSSON RÖST, * 24/11 1763, s. t. sold. Eric Sjöman i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älgered. † 8/8 1819.
(Y4) ANNA JACOBSDOTTER, * ./. 1769, d. t. båtsmansänkan Brita Olsdotter i Attmars sn, V.no-rrl. † 22/2 1845.
CARIN, * 19/1 1796                                            (X15)1Z187
ERIC, * 26/6 1798                                              3
NILS, * 26/9 1800                                              4
OLOF, * 1/12 1802                                             5
BRITA, * 27/8 1805                                            27D3


—6F5—

3 ERIC ERICSSON ROSENQVIST, * 20/5 1699, s. t. nämndem. Eric Olofsson i Fiskvik 6, Bergsjö. Soldat o. bonde i Fiskvik 6. G. 10/11 1728. † i Finland d. 13/9 1742.
9N2 CARIN PERSDOTTER, * 7/2 1705, d. t. bonden Per Andersson i Vade 5, Bergsjö. Änka o. omg.        4B21.
ERIC, * 21/8 1730. † 23/6 1743
PEDER ROSENQVIST, * 20/8 1733. Präst i Uppland. † i Uppsala 1777


—11H2—

(Y51) JACOB LARSSON ROSENSTOCK, * 1679, s. t. bonden Lars Persson o. h. h. Brita Jacobsdotter i Högen, Stöde sn, Medelpad. G. 3 ggr. Blev soldat 1712 vid Häls. reg. o. bos. i Söderåsen, Bergsjö. Har deltagit i striderna vid Gadebusch, Stralsund o. Danmark. (Varit fånge men rymt.) † 20/11 1760.
(Y57) GÖLIN JONSDOTTER, * 1660, d. t. Jonas, Bengtsson o. h. h. Carin Larsdotter i Tuna sn, Medelpad. G. 1706. † 29/11 1736.
1 CARIN ERICSDOTTER, * 14/10 1692, d. t. klockare Eric Hansson i Nordanbro, Hassela. (Tid. g. o. änka 2 ggr.) G. 3:e ggn 9/11 1737. † 14/12 1746.
9B1 CARIN NILSDOTTER, * 30/8 1712, d. t. sold. Nils Unge i Hulte, Bergsjö. G. 16/10 1747. Änka o. omg.                                                       2E3.
LARS, * 28/7 1738                                              3


—2M15—

10 OLOF MATSSON ROTH, * 13/12 1747, s. t. soldat Mats Fisk i Västertanne, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. »Profoss», bos. i Östertanne. † 6/6 1823.
15A1 MARGRETA PEHRSDOTTER, * ./. 1745, d. t. kolare Per Johansson i Norrgimma, Bergsjö. G. 25/10 1767.
(Y—) ANNA LARSDOTTER BÅNG, * 2/7 1762, d. t. sold. Lars Olsson Bång o. h. h. Maria Göransdotter fr. Medelpad. † 9/2 1826.
SIGRID, * 22/11 1769                                         31G1
PER, * 12/4 1774. † 25/5 1775 (bröstvärk)
PER, * 20/10 1776                                              24
MARGETA, * 26/2 1779. † 26/2 1779
OLOF, * 29/8 1782. † 6/11 1796 (krympling)
MARGETA, * 5/10 1804                                       5N16


—4N2—

(X3) ERIC LARSSON RÄF, * 1660, härst. okänd. Soldat vid Häls. reg., bos. i Yttre, Bergsjö. † ./. 1713.
1 CARIN OLOFSDOTTER, * ./. 1660, d. t. bonden Olof Pålsson i Yttre 4, Bergsjö. † 9/7 1743.
LARS, * 20/2 1688                                              4L2
ERIC, * 4/8 1693                                                5


—18N5—

(X15)1Z25 PEHR HINDRIKSSON ROSENGREN, * 7/5 1723, s. t. bonden Hindric Ericsson i Kölsjön, Hassela. G. 27/3 1749. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bredåker, Bergsjö. † 19/12 1787.
2 MARGETA OLOFSDOTTER, * 9/2 1723, d. t. korpr. Olof Ericsson Lax i Kyrkbyn, Bergsjö. † 7/8 1804 (ålder.) ”Blind på äldre dagar”.
HENRIC, * 10/10 1751. † 21/1 1752
BRITA, * 29/3 1754
ERIC, * 23/8 1764                                              8

 

S.

—2U8—

6 ANDERS AUGUST ARVIDSSON SNAR, * 18/2 1849 i Gamsäter 3, Bergsjö. G. 12/11 1871. Soldat vid Häls. reg. samt timmerman, bos. i Gamsäter. † 16/5 1928.
(S43) CHRISTINA JONSDOTTER KULLANDER, * 14/3 1851, d. t. Jonas Kullander i Lysvik, Värml. † 30/5 193
CAROLINA CHRISTINA, * 1/10 1872                     10
CARL JOHAN THEODOR, * 7/10 1874. † 3/2 1875
PER ADOLF, * 23/6 1876                                    11


—2U10—

(X19) SVEN ERIK STAF, * 3/8 1863 i Hälsingtuna sn. Infl. fr. Rogsta 1893. G. 1889. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsätter, Bergsjö, sen. slaktare i Bjåsta. † 26/1 1949.
8 CAROLINA CHRISTINA SNAR, * 1/10 1872, d. t. sold. A. A. Snar i Gamsätter. † 10/11 1955.
KARL ERIK, tv, * 4/1 1890                                  14
PER AUGUST, tv, * 4/1 1890. Fl. t. Ed, Sth. 1907
EMMA KRISTINA, * 12/6 1893. † 11/3 1894
NILS JOHAN, * 14/8 1894. † 8/1 1895
NILS JOHAN, * 29/5 1896                                  15
BRICKEN EMMA KRISTINA, * 10/1 1899. Fl. t. Stockholm 1907
ANNA TERESIA, * 28/4 1903                               16
KARIN ELISABET, * 2/1 1906. Fl. t. Stockholm 1925
SIGRID KAROLINA, * 7/6 1907. Fl. t. Stockholm 1927


—9U8—

5 ERIK DANIELSSON SPÅNG, * 2/11 1826, s. t. Daniel Eriksson i Haggatan, Bjuråker. Soldat vid Häls. reg., sen. bonde i Kyrkbyn 5, Bergsjö. † 29/6 1897.
(X4)6H11 BRITA OLOFSDOTTER, * 15/2 1824, d. t. Olof Andersson i Norrhavra, Bjuråker. (Död i Bjuråker.)
ANNA, * 5/11 1854                                           11
OLOF, * 20/6 1856. Emigr. t. Minnesota, N. Amerika 1880


—12U4—

(Z54) LARS OLOFSSON SPETS, * 11/6 1795 i Ytterhogdals sn, Jämtl. G. ./4 1822. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älvsund, Bergsjö. † 6/7 1851.
3 ANNA OLOFSDOTTER, * 28/12 1796, d. t. kolare Olof Andersson i Franshammar, Hassela. † 13/9 1879.
OLOF, * 28/7 1823. Fl. t. Bjuråker 1842
MARGRETA, * 25/8 1825. Fl. t. Bjuråker 1840
GUNILLA, * 22/9 1828                                       20B14
ANNA, * 12/3 1831. † 4/2 1853
PER, * 26/8 1833
LARS, * 25/5 1836                                            7
ANDERS, * 17/4 1838


—1V11—

7 PER OLSSON SCHALBERG, * 18/9 1723, s. t. bonden Olof Danielsson i Hadungsnäs 1, Bergsjö. G. 7/11 1750. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Älgered. (Deltagit i striderna vid Pommem 1757-1760.) † 22/3 1797.
(X3)6F4 BRITA JONSDOTTER, * 2/1 1729, d. t. sold. Jon. Uddberg i Fiskvik, Bergsjö. † ./. 1808.
KERSTIN, * 19/8 1751
JONAS, * 12/11 1753                                        14
CHERSTIN, * 16/1 1769                                     7E8


—5V25—

(Y5) ISRAEL PERSSON STÅL, * 17/1 1846 i Bjärtrå sn, V.-norrl. Soldat vid Häls. reg., bos. i S. Älgered, Bergsjö. † 30/9 1905.
14 ANNA PERSDOTTER, * 4/7 1857, d. t. Per Olofsson i Mörtsjö, Hassela. Utfl. t. Bergsjö 1883. † 15/1 1936.
PER RICKARD ESKILSSON. * 9/3 1879
JOHAN ERIK LUNDQVIST, * 20/12 1881. † 10/4 1892
ANSELM LEONARD, * 17/7 1885. † 30/7 1907
ISRAEL KONRAD, * 22/9 1888. Jordbruksarb.


—1Z198—

191 PEHR LARSSON STARK, * 3/7 1840, s. t. sold. Lars Nögd i S. Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Norra Kitte. † 1/2 1931.
(X3)2L8 BRITA NILSDOTTER EGNER, * 14/10 1838, d. t. husman Nils Engner i Skrämsta, Bergsjö. † 20/12 1933.
NILS PETTER, * 17/10 1863                                (X3)1J18
LARS VILHELM, * 3/8 1866. † 20/4 1867
LARS VILHELM, * 9/4 1870. Fl. t. Hudiksvall 1900
KARIN MARGRETA, * 26/7 1874                          207


—5A13—

7 NILS JOHANSSON STRÖM, * 6/11 1825, s. t. smed. Joh. Abrahamsson i S. Älgered. G. 20/11 1853. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Kyrkbyn ss5, Bergsjö. † 1/4 1890.
8E10 KERSTIN ANDERSSON, * 10/10 1828, d. t. sold. And. Larsson i Svartvik, Bergsjö. † 1/9 1894.
JOHAN, * 21/10 1865                                          18


—8A4—

(Y33) JONAS PERSSON STENHOLM, * ./11 1723, s. t. kolare Per Eliasson o. h. h. Karin Jönsdotter vid Galtströms bruk, Njurunda sn. G. 13/5 1750. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Fiskvik, Bergsjö. Död i Pommern 1758.
3 MARGETA LARSDOTTER, * 25/9 1724, d. t. sold. Lars Gamberg i Gamsäter, Bergsjö. Änka o. omg.     7.
MARGETA, * 1/8 1749                                         2E23
LARS, * 29/1 1753
CARIN, * 28/3 1755                                            7H6
JONAS, tv., * 23/9 1757                                       8
GÖLIN, tv., * 23/9 1757. † 13/4 1758


—8A7—

(Finland) ANDERS ANDERSSON STEN, * 1739, s. t. korpral And. Savander o. h. h. Carin Vilhelmsdotter Grubb i Savolax, Finland. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Fiskvik, Bergsjö. † 22/1 1781 (lungsot).
4 MARGETA LARSDOTTER, * 25/4 1724, d. t. Lars Gamberg i Gamsäter, Bergsjö. (Tid. g. o. änka.) Omg. 9/3 1760. † 15/5 1178.
(X15)1Z182 ELISABET JOHANSDOTTER LINDH, * 4/1 1750, d. t. sold. Johan Lindh i Fagernäs, Hassela. G. 6/12 1778. Änka o. omg. 1784 m. Hans Eriksson i Fiskvik.
KERSTIN, * 14/12 1760
JOHAN, * 1/3 1780. † 2/11 1783 (koppor)


—19A14—

9 PER OLOF OLSSON SJÖ, * 6/8 1851, s. t. husman Olof Persson i Ingesarven, Bergsjö. G. 1872. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta, ”Slätterne”. † 24/8 1893.
7T27 BRITA CECILIA JOHANSDOTTER BERLIN, * 26/4 1847, d. t. Johan Berlin i Ungrik, Bergsjö. † 16/10 1897.
MARGRETA KRISTINA, * 1/1 1873. Emigr. t. N. Amerika 1892
PER OLOF, * 3/1 1879                                         16
ANNA BRITA, * 16/4 1881                                    17
JOHAN, * 30/8 1884. † 1/3 1885
EMMA AMANDA, * 2/6 1887. Emigr. t. N. Amerika 1903
JOHANNA MATILDA,* 24/2 1890. Emigr. t. N. Amerika 1907


—1B45—

33 OLOF HANSSON SNAR, * 2/1 1862, s. t. torp. Hans Skoglund i Olbjörnsnäs, Bergsjö. G. 12/10 1884. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn. † 25/12 1925.
18M1 INGRID MÄRTA SÄLL, * 28/1 1863, d. t. husman Olof Säll i Åkern, Bergsjö. † 6/10 1955.
SIGRID DOROTEA, * 1/3 1887. Emigr. t. USA 1904
ANNA JULIANA, * 18/3 1889                                 60
BRITA MARGRETA, * 19/6 1895                            15M41
INGEBORG MARIA, * 10/7 1900                            21B2


—4B4—

(W15) OLOF PERSSON SCHALBERG, * (1690) i Hedemora, Kopp. G. 29/1 1721. Soldat vid Häls. reg., bos. i Norråsen, Bergsjö. † ./. 1739.
2 MARGETA MICHELSDOTTER, * ./8 1686, d. t. sold. Mich. Matsson Aborre i Norråsen. † 19/3 1763.
PER, * 19/12 1721                                              6
JÖNS, * 22/10 1724                                            7
ANDERS, * 29/9 1727
OLOF, * 27/8 1730


—4B11—

8 PER OLSSON SPETS, * 16/1 1779, s. t. sold. Olof Balck i Hamre, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älgered. † 21/10 1808.
2E4 CARIN SVENSDOTTER, * 10/1 1781, d. t. bonden Sven Andersson i Älgered 2. Änka o. omg.    22E1.
OLOF, * 24/6 1804                                             94
SVEN, * 9/10 1806


—4B36—

15 HANS HANSSON STRAND, * 9/2 1829, s. t. sold. Hans Hagström i Kyrkbyn. Bergsjö. G. 5/11 1852. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Söderåsen. † 14/8 1906.
5A5 KARIN JOHANSDOTTER, * 13/1 1817, d. t. smeden Joh. Johansson i Bjåsta, Bergsjö. † 8/11 1913.
ANNA, * 20/10 1853                                           14L2
JOHAN, * 6/7 1857. † 8/1 1858
KATARINA, * 1/10 18581                                     15L2


—5B6—

(Z—) JONAS OLSSON SJÖBERG, * ./11 1694, s. t. sold. Olof Jonsson o. h. h. Karin Jonsdot. i Jämtl. G. 1715. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Bjåsta, Bergsjö. (Följde armen und. Stenbocks befäl t. Danmark o. Gadebusch m.fl. platser. Har varit i fångenskap o. rymt. Tog avsked 1741.). † 2/4 1760 (håll o. stygn).
2 KARIN ÖNNESDOTTER, * ./2 1686, d. t. bonden Önne Ericsson i Bjåsta 3. † 23/11 1761.
JOHAN, * 13/10 1716
OLOF, * 14/5 1718
GÖLIN, * 24/1 1720
ÖNNE, * 30/3 1721                                             7
JONAS, * 16/12 1723
ERIC, * 5/4 1725
KARIN, * 5/9 1726
JACOB, * 12/9 1728

—7—

6 ÖNNE JONSSON STÅLKRANZ, * 30/3 1721, s. t. sold. Jon. Sjöberg i Bjåsta, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Bjåsta ss2, ”Ståltjärn”. (Har fått sitt ena ben avskjutet i Finland.) † 6/12 1798 (ålder).
(X4) MARGETA PERSDOTTER, * (1720), d. t. husmansdot. fr. Berge, Bjuråker. G. 1749. † 1778
14E7 MARGETA OLOFSDOTTER, * 3/10 1723, d. t. bonden Olof Persson i Älgered, Bergsjö. (Tid. g. m. husm. Eric Larsson i Älgered.) G. 2 ggr. 1798. † 30/8 1799.


—14B19—

13 JONAS ERICSSON SVÄRD, * 21/1 1839 i Slättberg ”Mörtsjön”, Hassela. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., hos·. i Vrångtjärn. † 24/11 1895.
(X15)5Y1 ANNA PEHRSDOTTER, * 19/1 1829, d. t. Per Persson i Skålmyråsen, Hassela. G. 3/3 1861. † 3/3 1874.
(X4)22C5 BRITA MARGRETA BERGLUND, * 8/3 1859, d. t. B. Jonsson i Strömbacka, Bjuråker. G. 7/2 1878. Utfl. t. Delsbo 1899.
ERIC, * 19/7 1861. Skomakare i Nordanbro. † 27/2 1939
PER, * 9/3 1863
JONAS, * 2/5 1865. Utfl. t. Nyhems sn, Jämtl.
ANDERS, * 1/8 1867. † 30/9 1875
NILS HJELTE, * 19/9 1870. Utfl. t. Undersåker, Jämtl. 1895
ANNA, * 23/10 1872
BRITA MATILDA, * 9/1 1879. † 10/10 1883
KRISTINA, * 22/1 1881. † 21/10 1883
RICHARD LUDVIG, * 28/9 1883. Utfl. t. Hälsingtuna 1899
ANDREAS, * 17/12 1885. † 20/1 1886
ANDREAS, * 6/2 1887. Utfl. t. Delsbo 1899
KARL JOHAN, * 12/12 1889. Utfl. t. Delsbo 1899
KRISTINA MATILDA, * 16/6 1892. Utfl. t. Delsbo 1899


—15B3—

2 PER PERSSON SJÖ, * 26/8 1762, s. t. shädd. Per Önnesson i Fiskvik, Bergsjö. G. 16/11 1783. Soldat vid Häls. reg., bos. i Fiskvik. † 16/8 1822.
20B6 CHERSTIN HANSDOTTER, * 1/6 1752, d. t. sold. Hans Unge i Ede, Bergsjö. † 13/2 1815.
HANS, * 22/9 1784. † 10/10 1784
SIGRID, * 16/6 1?88. † 4/7 1788 (kikhosta)
BRITA, * 2/7 1789. (G. m. Lars Simsson fr. Gnarp.) † 8/11 1820
PER, * 4/12 1791                                               7
SIGRID, * 30/3 1794                                           1B20


—16B9—

6 PER ERIK SJÖ, * 17/5 1836, s. t. A. Fisk i Västertanne, Bergsjö. G. 1859. Soldat vid Häls. re.g., bos. i Söderåsen. Utfl. t. Hudiksvall 1870.
3G23 ANNA HANSDOTTER GREN, * 10/7 1826, d. t. sold. Hans Gren i Söderåsen, Bergsjö. Utfl. t. Hudiksvall.
ANNA MATILDA, * 28/6 1860. † 6/8 1866
BRITA CHRISTINA, * 22/6 1862. Utfl. t. Hudiksvall 1870
PER ERIK, * 16/2 1868. Utfl. t. Hudiksvall 1870


—17B1—

(X8) ANDERS SVENSSON SPJUT, * 1/1 1797 i Forsa sn, Häls. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i S. Älgered. † 17/4 1875.
(X26) BRITA ANDERSDOTTER, * 18/8 1792 i Jättendals sn, Häls. † 25/3 1844.
1B20 CHERSTIN ANDERSDOTTER, * 5/3 1820, d. t. And. Hansson i Andsjön, Bergsjö. G. 22/11 1844. † 26/9 1906.
ANDERS, * 2/9 1825                                           2
SVEN, * 7/2 1828                                               3
OLOF, * 21/2 1830                                             4
JONAS, * 4/6 1834                                             5
PEHR, * 19/12 1844. † 23/5 1849
MARGRETA, * 24/11 1846. Fl. t. Forsa 1867
SIGRID, * 6/9 1849                                            6
PER ERIC, * 23/11 1851. † 13/2 1887
CHRISTINA, * 14/10 1854                                    2D35
NILS, * 13/2 1860                                              7
HANS, * 28/11 1863. † 17/6 1865


—19B9—

5 LARS SPETS, * 25/2 1844 i S. Älgered, Bergsjö. G. 19/3 1870. Soldat vid Häls. reg., bos. i N. Älgered. † 31/10 1926.
(X23) BRITA CHRISTINA ANDERSDOTTER, * 25/9 1842 i Ilsbo sn, Häls. † 11/9 1935.
BRITA MARGRETA, * 23/8 1877                            (X15)1Z205
LARS ERIK, * 20/11 1882. † 24/4 1883
ANNA KRISTINA. * 2/5 1885                                1B64


—20B10—

9 JONAS OLOFSSON SVÄRD, * 13/12 1796, s. t. sold. Olof Wall i Skrämsta, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Näsvallen, sen. skomakare, bos. i Vade. † 27/11 1869.
7N5 MARGTA HANSDOTTER, * 15/8 1805, d. t. nämndem. Hans Persson i Vade 3, Bergsjö. † 18/8 1874.
INGRID, * 20/12 1826. G. m. Joh. Peter Enström i Iggesund. (X31)7M20
GÖLIN, * 11/1 1829. † 8/2 1876
HANS, * 3/10 1830                                             13
OLOF, * 30/3 1832                                             14
PER ”WALL”, tv, * 2/7 1834. Soldat vid Häls reg.
CHERSTIN, tv, * 2/7 1834. Emigr. t. N. Amerika 1856
JONAS, * 29/10 1836. † 1/8 1838
MARGRETA, * 6/8 1839                                       4B39
JONAS, * 12/2 1842
SIGRID, * 27/6 1844. Emigr. t. N. Amerika 1867
ABRAHAM, * 26/11 1845


—5D3—

(Y4) JONAS MATSSON SAX, * 2/9 1781, infl. fr. Attmar, V.norrl. Soldat vid Häls. reg., bos. i N. Älgered. † 14/1 1854.
2 MARGTA JONSDOTTER CARP, * 5/9 1780, d. t. sold. Jonas Carp i Skrämsta, Bergsjö. † 17/3 1844.
JONAS, * 4/12 1809                                            4
MARGTA, * 8/5 1811. † 16/6 1813
PER, * 28/12 1815. Fl. t. Medelpad 1835


—5D9—

6 ANDERS PETTER HANSSON SMITT, * 4/3 1867, s. t. Hans Lindell i N. Älgered, Bergsjö. G. 1893. Soldat vid Häls. re.g., bos. i N. Älgered. Emigr. t. USA 1905. † 28/6 1909.
1N29 ANNA NORELL, * 21/2 1868, d. t. And. Norell i Trångfors, Bergsjö. † 14/2 1937.
KLARA ”SCHMIDT”, * 10/10 1893                          10H24
AXEL VIKTOR, * 3/1 1897                                    10
KARL TEODOR, * 23/9 1902. † 31/8 1906
TYRA MARIA, * 21/12 1904. † 3/8 1906


—17D1—

(X4)20A5 PER PERSSON SVING, * 30/3 1849, s. t. torp. P. Mats son i Dragås, Bjuråker. G. 1872. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Dragås. † 12/10 1874. (Kört ihjäl sig.)
(X4)27A8 MARGRETA LARSDOTTER, * 15/4 1847, d. t. kolare L. O. Larsson i Frisbo, Bjuråker. Änka o. omg.                                                   13A11
MARGRETA, * 16/11 1872                                    5T57
KRISTINA, * 4/2 1874                                         14E30


—2E7—

5 JONAS ANDERSSON STRUTS, * 15/3 1788, s. t. torp. And. Andersson i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älgered. † 24/4 1825.
16B3 MARGETA JOHANSDOTTER, * 19/1 1789, d. t. kolare Joh. Persson i Ysjön, Bergsjö. Änka o. omg. 13G4.
JOHAN, * 25/12 1811. † 17/7 1813
MARGETA, * 3/12 1815                                       2D17
ANDERS, * 14/10 1818. † 17/7 1827 (drunknat)
JOHAN, * 13/10 1823                                          11


—8E13—

(C68) ANDERS SNYGG, * 24/11 1?93 i Uppsala. G. 2 ggr. Tid. soldat, sen. bonde i Gamsäter 10, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1849.
(X22) MARGRETA OLSDOTTER, * 27/4 1791 i Idenors sn, Häls. G. 7/4 1820. † ./. 1840.
8 MARGETA LARSDOTTER, * 30/10 1808, d. t. bonden Lars Hansson i Älgered, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1849.
ANDERS, * 4/11 1822. † 14/1 1823
OLOF, * 5/6 1824. † 31/7 1824
KERSTIN, * 4/6 1827. Fl. t. Harmånger 1847
ANDERS PETER, * 8/10 1829. Emigr. t. N. Amerika
KRISTINA, * 16/3 1837, (styvd.). Emigr. t. N. Amerika
MARGETA, * 24/4 1847. Emigr. t. N. Amerika


—10E3—

1 ERIC PEHRSSON SJÖMAN, * 1670, s. t. bonden Per Eriksson i Älgered 10, Bergsjö. G. ./. 1700. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Älgered 10. † ./. 1724.
5B1 ANNA JOHANSDOTTER, * ./. 1673, d. t. bonden Joh. Jonsson i Bjåsta 3, Bergsjö. (Blind de sista 4 åren.) † 18/8 1758.
PEHR, * 17/6 1701                                             5
GÖLIN, * 19/12 1703                                          6
JOHAN ”LINDROTH” * 1/8 1706, soldat. † 28/11 1742.
(Misshandlad till döds)
BRITA, * 11/10 1708. † 18/1 1709
BRITA, * 14/4 1710
CHERSTIN, * 1/9 1715                                        1K6


—10E34—

23 OLOF LARSSON SPJUT, * 6/10 1830, s. t. Lars Olofsson i Fiskvik, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Malungen. † 15/6 1897.
2D8 BRITA JOHANSDOTTER STRÖM, * 9/10 1828, d. t. Joh. Ström i Hadungsnäs, ”Norrgimma”, Bergsjö. G. 5/6 1854. † 24/12 1867.
1S16 CHRISTINA HANSDOTTER, * 1/3 1813, d. t. bonden Hans Jonsson i Svedje 1, Hassela. (Tid. g. o. änka.) Omg. 10/12 1871. † 27/4 1889.
LARS ANDERSSON MODIG, * 16/3 1854 (styvs.) † 14/10 1862
JOHAN OLOF, * 17/3 1857                                   46
ANNA BRITA, * 11/9 1859. † 29/6 1877
CHRISTINA CATHRINA, * 19/9 1862                      1A9
SARA HELENA, * 8/5 1865                                   47


—11E7—

6 LARS NILSSON SMÄLL, * 12/5 1769, s. t. torp. Nils Uddberg i Älgered, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn. † 13/1 1836.
(Z50) MARGET ERSDOTTER, * 23/4 1751. Infl. fr. Sveg, Härjedalen. † 5/1 1829.
8M11 MARGETA ANDERSDOTTER, * 20/9 1775, d. t. bonden And. Jonsson i Östertanne, Bergsjö. Tid. g. o. änka. † 25/6 1848.
8 NILS JOHANSSON UDDBERG, * 8/11 1801, (fosterson). Fl. t. Jättendal
(Z—) ANNA OLOFSDOTTER, * ./12 1804, (fosterd.)  1L10


—11E9—

6 JONAS NILSSON SPJUT, * 4/2 1781, s. t. torp. Nils Uddberg i Älvsund ”Nybodarne”, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Åkern ”Knoppe”. † 12/11 1833.
16B4 BRITA ANDERSDOTTER FISK, * 27/11 1786, d. t. sold. Anders Fisk i Fiskvik (Tanne), Bergsjö. † 17/1 1863.
ANDERS, * 28/9 1810                                         10
NILS, * 11/8 1813                                              11
BRITA, * 31/1 1817                                            1K17
MARGETA, * 22/8 1820. † 20/5 1821
JONAS, * 16/9 1822                                            12


—18E1—

(S9) ERIC JÖNSSON SJÖMAN, * 1725, s. t. sold. Jöns Lustig o. h. h. Anna Nilsdot. i Gillsta, Bro sn, Värml. G. 1755. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Skrämsta, Bergsjö. † 5/6 1796.
(Y27) KARIN JONSDOTTER, * ./7 1728, d. t. bonden Jon. Persson o. h. h. Karin Bengtsdot. i Lidens sn, V.norrl. † 7/11 1783.
4N8 ANNA HANSDOTTER, * 26/11 1740, d. t. bonden Hans Andersson i Östertanne, Bergsjö. (Tid. g. o. änka.) Omg. 2/9 1787. † 5/8 1818.
JONAS, * 24/11 1763                                          2
ERIC, * 22/2 1766


—18E17—

12 PER NILSSON STRÖM, * 31/3 1878, s. t. bonden Nils Nordin i N. Älgered s2, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. o. torpare i N. Älgered. † 14/2 1960.
25E2 KRISTINA STOLTZ, * 1/10 1882, d. t. torp. C. Fr. Stoltz i Älvsund, Bergsjö. † 18/5 1958.
NILS, * 23/11 1902. Emigr. t. USA 1928
PER, * 8/11 1904. Fl. t. Hassela 1920
JOHAN, * 23/9 1906. Fl. t. Hishult, Hall. 1940
KARL, * 14/10 1909. Fl. t. Stockholm 1936
ERIK, * 12/1 1912                                              18
INGRID KATRINA, * 21/4 1914                             (X15)1Z213
HANS, * 12/4 1916                                             19
MARGRETA, * 23/2 1919. Fl. t. Stockholm 1938
ANNA, * 20/4 1922. Fl. t. Stora Tuna 1939
KRISTINA, * 21/1 1927                                       (X15)10T54


—44E1—

(X14) NILS PEHRSSON STYF, * 24/1 1848 i Harmångers sn, Häls. Infl. 1867. G. 9/12 1870. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älvsund, Bergsjö. † 11/3 1936.
(X26) CARIN MARGRETA PEHRSDOTTER, * 23/7 1848 i Jättendals sn, Häls. (Blind på äldre dagar.) † 7/11 1909.
PEHR, * 20/7 1872                                             2
JENNY MARGRETA, * 21/7 1880                            3
TILDA, * 19/11 1883. † 26/12 1892
NILS JOHAN, * 5/3 1890


—4F12—

8 JONAS OLOFSSON SVÄRD, * 21/1 1801, s. t. torp. Olof Ericsson i Trösten, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. ”Nätbindare”, bos. i Vade. † 2/10 1870.
4B10 SARA JÖNSDOTTER HAGSTRÖM, * 29 3 1801, d. t. skomak. Jöns Hagström i Fiskvik, Bergsjö. † 22/6 1872.
CARIN, * 22/1 1830. Emigr. t. N. Amerika 1856
BRITA, * 2/9 1832. Emigr. t. N. Amerika 1856
OLOF, * 2/7 1835. † 6/3 1854
SARA HELENA, * 25/7 1840                                  14


—4F15—

(Y48) ANDERS LEONARD SJÖ, * 27/7 1872 i Stödes n, V.norrl. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Fiskvik 7, Bergsjö. Fl. t. Rogsta 1919.
13 CATHRINA SUNDELL, * 22/6 1866, d. t. bonden Per Sundell i Fiskvik 7.
KRISTINA, * 29/10 1891. Fl. t. Rogsta 1919
BRITA CHARLOTTA, * 8/1 1900. Fl. t. Rogsta 1919
PER ROLAND GOTTFRID, * 1/8 1901. † 18/10 1901
PER ROLOND GOTTFRID, * 22/7 1904. Fl. t. Rogsta 1919
SELMA HILDEGARD, * 6/3 1906. Fl. t. Rogsta 1919


—3G15—

8 HANS PERSSON SPJUT, * 29/5 1758, s. t. bonden Per Persson i Gamsäter 3, Bergsjö. Soldat, sen. smed. Bos. i Hulte. † 27/3 1826.
5H6 MARGETA JONSDOTTER, * 22/2 1767, d. t. bonden Jon. Persson i Hulte 1. † 2/9 1831.
PER, * 25/12 1795                                              24
JONAS, * 21/3 1799                                            25


—4G83—

2 HANS STIGSSON, * 1665, s. t. bonden Stig Hansson i Gamsäter 4, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. o. bonde i Hulte 2. † 1705.
(X3) ANNA PERSDOTTER, * ./. 1670, härst. okänd.
HANS, * 20/10 1700                                           84


—31G2—

(Y57) ERIC ABRAHAMSSON SNYGG, * ./3 1781 i Tuna sn, V.norrl. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Gamsäter, Bergsjö. † 16/3 1850.
1 CATHRINA JONSDOTTER, * 8/3 1785, d. t. murare Jon. Hansson i Gamsäter, Bergsjö.
JONAS, * 4/7 1804. Fl. t. Gnarp 1844
GRETA LENA, * 28/9 1807. † 9/10 1809 (rödsot)
ABRAHAM, * 27/8 1810. Fl. t. Hassela
MARGETA, * 11/9 1913
JOHAN ERIC, * 18/7 1816                                    3
SIGRID HELENA, * 9/12 1820                               4
HANS, * 15/6 1822


—1J12—

9 ANDERS PERSSON STRÖM, * 6/3 1811, s. t. bonden Per Dahl i Ingesarven 2, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Ingesarven. † 17/11 1886.
4L17 SUSANNA JONSDOTTER, * 6/12 1805, d. t. torp. Jon. Persson i Yttre, Bergsjö. Tid. g. o. änka. † 11/11 1858.
13 ANNA OLSDOTTER, * 27/5 1818 i Jättendals sn, Häls. Tid. g. o. änka. Omg. 31/7 1857. † 10/3 1904.
CARIN, * 19/6 1848. † 6/9 1848


—4J3—

1 PER JOHANSSON SVING, * 16/5 1797, s. t. sold. Johan Tagg i Yttre, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Vade. † 2/5 1884.
9M4 CARIN ANDERSDOTTER, * 12/11 1794, d. t. bonden And. Jonsson i Östertanne 9 (3), Bergsjö. G. 3/4 1820. † 19/11 1834 (bröstfeber).
6N6 BRITA OLOFSDOTTER, * 23/11 1807, d. t. torp. Olof Larsson i Vade, Bergsjö. † 25/11 1889.
CARIN, * 19/4 1821. † 1/9 1821
JOHAN, * 28/7 1822. † 11/10 1822
LENA CAJSA, * 17/11 1823. G. m. båtsman Lars Fröroth i Rogsta
ANDERS, * 12/12 1825. † 20/6 1826
JOHAN, * 19/5 1828. † 8/7 1828
BRITA, * 29/10 1831                                           6
ANNA, * 11/11 1833. † 19/11 1833
CHRISTINA, * 17/7 1835                                     12A4
PER OLOF, * 9/9 1838                                         7
JOHAN, * 13/7 1841                                           8
MARGRETA, * 23/2 1844                                      4L40
ANDERS, * 2/5 1847. † 25/9 1848
LARS ERIK, * 6/11 1849                                      9
ANNA, * 11/12 1854                                           10


—13J1—

(X26) PER SKÖLD, * 7/9 1757 i Jättendals sn, Häls. Soldat vid Häls. reg., bos. i Vade, Bergsjö. † 16/10 1831.
(W—) SIGRID JÖNSDOTTER, * 31/5 1763 i Dalarne. † 17/2 1817
KARIN, * 29/11 1791. † 29/11 1800
BRITA, * 8/11 1793. Piga i Vade. † ./. 1879
GÖLIN, * 31/3 1796. † 20/7 1800
SIGRID, * 11/7 1798
JONAS, * 10/1 1801. Dräng i Berge
NILS, * 22/12 1805                                             2


—20J1—

(X3) JONAS PÅLSSON STÅLBERG, * 1660, härst. okänd. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ede, Bergsjö.
(X3) CARIN HANSDOTTER, * ./. 1660, härst. okänd.
CHERSTIN, * 30/7 1689                                       7G3
PÅL, * 8/5 1695
CARIN, * 4/12 1700


—2K6—

4 JONAS LARSSON STRENG, * 15/2 1764, s. t. husman Lars Larsson i Åkern, Bergsjö. G. 26/4 1795. Soldat vid Häls. reg., bos. i Åkern. † 21/11 1824.
6F8 VENDLA PERSDOTTER, * 8/4 1770, d. t. bonden Per Andersson i Fiskvik 6, Bergsjö.
MARGRETA, * 9/9 1796. G. m. glasmäst. Joh. Norell i Hudiksvall
PER, * 24/5 1800. † 11/9 1809 (rödsot)
CECILIA, * 26/5 1806                                          (X15)7T26


—3K3—

1 NILS PERSSON SKRYP, * 1665, s. t. fältväbel Per Andersson Skryp i Bredåker, Bergsjö. Bonde i Öster-tanne, sen. soldat vid Häls. reg., bos. i Fiskvik. † ./. 1702.
7N1 SARA OLOFSDOTTER, * 10/8 1662, d. t. bonden Olof Tyrisson i Vade 3, Bergsjö. † 10/4 1741.
PER, * 4/4 1690                                                 5
ERIC, * 20/8 1693. † 1694
NILS, * 3/1 1695                                                6
CHERSTIN, * 11/7 1697
OLOF, * 27/8 1699
ERIC, * 11/8 1701                                              7


—3K7—

3 ERIC NILSSON STENHOLM, * 11/8 1701, s. t. sold. Nils Persson Skryp i Fiskvik, Bergsjö. G. 2/11 1729. Soldat vid Häls. reg., bos. i Åkern. Död i Degerby, Åland d. 12/10 1742.
2M3 BRITA ANDERSDOTTER, * 5/12 1704, d. t. bonden And. Gyntesson i Västertanne 2, Bergsjö. Änka o. omg.                                                    7A1.
BRITA, * 12/4 1731
SARA, * 9/12 1733                                             13B4
ANDERS, * 15/5 1737
ERIC, * 26/9 1739. † 1/12 1739


—5K63—

45 HANS ERIK STRID, * 16/4 1875, s. t. G. K. Flintberg i Ansjön, Bergsjö. G. 10/7 1907. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Ansjön. † 14/2 1942.
(X26) BRITA MARGRETA MELIN, * 23/11 1877. Infl. fr. Jättendal 1907. † 8/1 1930.
HELGA KRISTINA, * 11/12 1911                            5G95
17M3 MARGRETA LOVISA OLSSON, * 22/10 1911 (fosterdotter). Fl. t. Stöde 1931


—12K7—

4 LARS JONSSON SÖDERBERG, * 2/1 1819, s. t. gästgiv. Jon Jonsson i Kyrkbyn, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Trösten. † 24/4 1868.
4B30 GÖLIN PERSDOTTER, * 24/9 1825, d. t. bonden Per Svensson Hult i Bjåsta, Bergsjö. Änka o. omg.                                                                6.
JONAS, * 28/1 1844                                            10
PER, * 29/12 1844. † 20/12 1858
PER, * 28/12 1858


—26K1—

(X10) NILS HANSSON STOCK, * ./. 1734, s. t. bonden Hans Andersson o. h. h. Brita Nilsdotter i Storböle, Gnarps sn, Häls. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Ungrik, Bergsjö. † ./. 1808.
4N7 KARIN JONSDOTTER, * 16/5 1737, d. t. sold. Jonas Sabel i Kitte, Bergsjö. G. 23/3 1769. † 2/12 1776 (barnsbörd).
(X26) INGRID NILSDOTTER, * ./. 1746, d. t. bonden Nils Stephansson o. h. h. Marget Ericsdot. i Djursta, Jättendals sn, Häls. G. 17/8 1777. † 15/2 1912.
JONAS, * 2/12 1776
KARIN, * 19/3 1783
HANS, * 7/6 1786
MARGTA, * 22/8 1792                                         1K12


—32K2—

(Z33) THEODOR ANSELM SCHMIDT, * 23/3 1859 i Myssjö sn, Jämtl. G. 16/4 1882. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Berge, Bergsjö. † 6/8 1885.
1 BRITA BLOMQVIST, * 28/9 1863, d. t. Henrik Blomqvist i Kyrkbyn ss6, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1888.
HENRIK THEODOR, * 22/9 1883. Emigr. t. N. Amerika 1888
THEODOR ANSELM, * 15/12 1885. Emigr. t. N. Amerika 1888


—4L66—

(X33)9Å65 OLOF SVED, * 27/11 1879, s. t. bonden Olof Backsten i Norrbobyn s9, Norrbo. Soldat vid Forsa komp., Häls. reg., bos. i Kitte, Bergsö. Fl. t. Moviken, Bjuråker 1907.
50 ANNA BRITA GRILL, * 21/6 1877, d. t. E. O. Grill i Kitte, Bergsjö.
ERIK HELMER, * 8/4 1900                                    72
LINNEA, * 7/8 1904. Fl. t. Bjuråker 1907
OLOF EINAR, * 29/5 1908                                    73


—2M16—

10 ERIC MATSSON SJÖ, * 14/3 1779, s. t. sold. Mats Fisk i Västertanne, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Fiskvik. † ./. 1808.
(W39) CARIN PERSDOTTER, * 25/9 1770 i Särna sn, Kopp.
Änka o. omg.                                                                7A2.
SIGRID, * 15/3 1801                                           15M11
ANNA, * 13/12 1804. † 7/9 1809 (rödsot)
ERIC, * 5/5 1806. † 31/8 1809 (rödsot)


—2M29—

13 LARS LARSSON SPETS, * 18/4 1764, s. t. sold. Lars Gamberg i Gamsäter, Bergsjö. G. 1796. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsäter. † 10/8 1804. (Död av förblödning vid Mo läger.)
14M6 MARGETA HANSDOTTER, * 30/5 1769, d. t. bonden Hans Hansson i Trösten 2, Bergsjö. Änka o. omg.                                                    13B9.
GÖLIN, * 8/12 1797. † 6/9 1809 (rödsot)
MARGETA, * 10/1 1803. † 24/9 1809 (rödsot)


—3M4—

2 ERIC ERICSSON STÖR, * 10/4 1719, s. t. bonden Eric Larsson i Västertanne, Bergsjö. G. 13/11 1746. Bos. i Västertanne. Soldat vid Häls. reg. (Deltagit i striderna i Finland o. blivit bleserad, tog avsked 1761.) † 16/6 1781 (magsjukdom.)
18N2 KARIN OLOFSDOTTER, * 29/12 1718, d. t. korpral Olof Lax i Kyrkbyn, Bergsjö. † 28/9 1805 (ålder.)
HELENA, * 21/8 1747                                          9B7
OLOF, * 16/1 1750. † 16/1 1750
ERIC, * 8/4 1753                                                6
HANS, * 11/7 1763                                             5N11


—7M6—

3 ANDERS JOHANSSON SJÖBERG, * 16/3 1723, s. t. bonden Joh. Larsson i Åkern 3, Bergsjö. G. 12/10 1748. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älgered. † 18/9 1751 i Finland.
3F3 MARGETA OLOFSDOTTER, * 5/10 1731, d. t. korpral Olof Ekorre i Älgered, Bergsjö. Änka o. omg.  1F3.
KARIN, * 1/7 1749                                              (X3)3R9


—1N6—

3 ANDERS ANDERSSON SPETS, * 6/4 1738, s. t. bonden And. Nilsson Nordvall i Yttre 1, Bergsjö. G. 1/11 1772. Soldat vid Häls. re.g. Bos. i Yttre. † 9/1 1820.
(Y33) ANNA PERSDOTTER, * ./. 1744, d. t. bonden Per Persson o. h. h. Margta Ericsdot. Ängjom, Njurunda sn, Medelpad. † 6/3 1821.
ANDERS, * 19/7 1773                                         13
PER, * 2/2 1777
KARIN, * 30/1 1788                                            9B8


—1N11—

5 LARS NILSSON SPJUT, * 26/3 1761, s. t. sold. Nils Hagel i Bredåker, Bergsjö. G. 21/10 1781. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Bredåker. † 16/9 1823.
(X15)5S3 HELENA PERSDOTTER HASSELGREN, * 18/2 1758, d. t. korpral Per Hasselgren i Nordanbro, Hassela. † 5/4 1840.
GÖLIN, * 22/7 1782                                            2B9
HELENA, * 10/12 1784                                        4L10
NILS, * 11/12 1786                                            20
PER, * 7/10 1791                                               12B10
LARS, * 6/12 1793                                              21
ANDERS, * 3/5 1796. Fl. t. Medelpad 1820
DANIEL, * 9/3 1799                                            22

—1N12—

5 PER NILSSON STOCK, * 18/9 1767, s. t. sold. Nils Hagel i Yttre, Bergsjö. G. 12/4 1795. Soldat vid Häls. reg. sen. kyrkvakt. Bos. i Bredåker. † 10/10 1834.
12E4 SIGRID ERICSDOTTER, * 14/7 1772, d. t. bonden Eric Persson i Ungrik ss1 (4), Bergsjö. † 25/11 1852.
GÖLIN, tv., * 14/12 1795                                     23
CARIN, tv., * 14/12 1795                                     2N7
ERIC, * 18/12 1799                                            24
SIGRID, * 2/8 1803. † 23/9 1809 (rödsot)


—4N7—

4 JONAS PÅLSSON SABEL, * ./. 1692, s. t. bonden Pål Pålsson i Yttre 4, Bergsjö. G. 1/5 1732. Soldat vid Häls. reg., bos. i Kitte. † 30/9 1760. (Funnen död i vattengrav i Kitte.)
13M2 KARIN LARSDOTTER, * 9/11 1690, d. t. skrädd. Lars Ericsson i Bredåker, Bergsjö. G. 1/5 1714. † 15/8 1731.
(X3) ANNA ANDERSDOTTER, * 11/7 1698, d. t. sold. And. Matsson o. h. h. Sigrid Persdotter i Vade, Bergsjö. G. 1/5 1732.
ANDERS, * 8/11 1734
KARIN, * 16/5 1737                                            26K1
JONAS, * 3/8 1739                                             10


—4N12—

(X4) ERIK ANDERSSON SPJUT, * 6/10 1772, s. t. kol. And. Andersson i Strömbacka bruk, Bjuråker. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ungrik, Bergsjö. † ./. 1808.
10 ANNA JONSDOTTER, * 22/8 1768, d. t. sold. Jonas Gahn i Skrämsta, Bergsjö. G. ./. 1797. † 12/3 1803. (blodstörtning.)
12E4 BARBRO ERICSDOTTER, * 21/7 1778, d. t. bonden Eric Persson i Ungrik ss1. † 11/3 1863.
JONAS, * 18/9 1797. † 16/9 1809 (rödsot)
ANDERS, * 29/8 1799. † 26/9 1809 (rödsot)
ERIC, * 2/4 1804. † 23/9 1809 (rödsot)
JOHAN, * 15/4 1805. † 21/9 1809 (rödsot)
PER, * 19/9 1806. † 22/9 1809 (rödsot)
ANNA, * 15/10 1808. Fl. t. Jättendal


—19N5—

1 CARL GUSTAF SUNDQVIST, * 1/2 1818 i Vade, Bergsjö. Gardist o. husman, bos. i Hadungsnäs. † 17/9 1887
2S13 CARIN PEHRSDOTTER, * 28/9 1831, styvd. t. husman Jonas God i Mörtsjön, Hassela. † 27/1 1891.
MARGRETA CHRISTINA, * 26/11 1852                    2F16
ANNA, * 18/8 1855. † 12/2 1858. (Omk. av brändskador.)
CLARA, * 3/5 1857. Utfl. t. Harmånger 1880
ANNA CATRINA, * 17/6 1859                                6
GUNILLA, * 1/7 1861                                          7
CARL ERIK, * 25/9 1863                                      8
HANS GUSTAF, * 15/11 1865. Emigr. t. N. Amerika 1886


—14M18—

14 JONAS OLOF SCHÄRSTRÖM, * 19/1 1874, s. t. bonden O. F. Schärström i Högen, Bergsjö. Sergeant vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn. Fl. t. Västerås 1909. Fr.­skild 1915.
3M19 CARIN MARGRETA SUNDIN, * 21/2 1875, d. t. bonden Per Sundin i Kyrkbyn 4, Bergsjö. Fr.-skild 1915. Bos. i Bredåker. † 28/5 1960.
HELGA ELVIRA MARGRETA, * 18/7 1896. Fl. t. Lockne, Jämtl. 1926
PER OTTO, * 3/5 1899. Emigr. t. USA 1917
HILDA IRMA HEDVIG, * 18/9 1901                        5N62
RUT TEKLA HILDEGARD, * 26/1 1904. † 25/12 1930
GUNBORG ESMERALDA VIKTORIA, * 11/4 1909       15M43


—9L11—

6 HANS PERSSON SJÖ, * 11/12 1787, s. t. sold. Per Qvist i Hulte, Bergsjö. G. 8/6 1811. Korpral vid Häls. reg. Bos. i Gamsäter. † 15/2 1870.
12E4 SARA ERIKSDOTTER, * 15/5 1786, d. t. bonden Eric Persson i Ungrik ss1, Bergsjö. † 14/1 1873.
PER, * 22/7 1812                                               16

 

T.

—17B9—

5 ANDERS JOHAN JONSSON THUR, * 12/3 1869, s. t. bonden Jon. Engberg i Kitte s1, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. o. sågv.-arb. i Högen. † 20/2 1934.
(X7)4G21 ANNA KRISTINA HELSING, * 17/4 1870, d. t. husman Lars Helsing i Borka, Enångers sn, Häls. † 28/6 1948.
JULIANA KATRINA, * 18/6 1894. Emigr. t. USA 1914
ANNA MARGRETA, * 11/8 1897                             10
SIGNE KRISTINA, * 29/11 1898. † 24/1 1899
SIGNE KRISTINA, * 3/11 1899. † 26/7 1903
SIGNE KRISTINA, * 15/11 1903. Bos. i Högroten 2
KARIN JOHANNA, * 20/12 1904. Bos. i Högen 5:11


—6G6—

4 OLOF STIGSSON TRYGG, * 14/2 1740, s. t. bonden Stig Stigsson i Gamsätter, Bergsjö. G. 10/5 1767. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Yttre. † 17/11 1818.
(Y35) MARGETA SVENSDOTTER, * ./. 1743, d. t. båtsman Sven Hindricsson Hägglund o. h. h. Margeta Nilsdot. i Nordingrå sn, Ångermanland. † 16/11 1818.
SVEN, * 24/9 1767
KARIN, * 27/7 1771. † 24/ 12 1777
MARGETA, * 23/6 1774. † 10/7 1774
SIGRID, * 4/7 1775
OLOF, * 2/4 1778                                               9
MARGETA, * 6/5 1782. † 23/11 1783 (koppor)
ANDERS, * 14/9 1784. † 19/9 1784


—6H34—

24 JONAS TJERN, * 18/11 1871, s. t. husman L. E. Tjerneld i Älgered, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. o. sen. stenarb., bos. i Älgered 7. † 19/1 1950.
5D7 KATHRINA MARGRETA LINDELL, * 7/1 1882, d. t. M. Lindell i N. Älgered. † 3/8 1912.
SARA MARGRETA, * 26/10 1904                            42
ANNA MARIA, * 29/3 1906. Fl. t. Delsbo 1935
ERIK JOEL, * 13/10 1909. Fl. t. Norrbo 1935
LARS JOHAN, * 4/7 1912                                     5D8


—11H4—

(A—) CARL FREDRIC TILLANDER, * ./. 1772, s. t. copverdicapten Joakim Tillander o. h. h. Fredrika Eleonora Duan i Stockholm. G. 4/2 1798. Rustmästare vid Häls. reg., bos. i Kyrkbyn, Bergsjö. † 3/12 1808.
3 CARIN LARSDOTTER AHL, * 2/12 1768, d. t. soldat Lars Ahl i Gamsäter, Bergsjö. † 13/6 1819.
ANNA, * 4/6 1798                                               2T23
GUSTAF, * 8/5 1800                                           6
FREDRIKA, * 19/5 1804. † 15/9 1809 (rödsot)
CATHRINA, * 18/7 1807                                       7


—4J1—

(X26) JOHAN JOHANSSON TAGG, * ./. 1758 i Jättendals sn, Häls. Soldat vid Häls. reg. Bos. Yttre, Bergsjö. † 23/12 1830.
(X23) HELENA PERSDOTTER, * 9/9 1757 i Ilsbo sn, Häls. † 30/1 1744.
GÖLIN, * 2/11 1784
ANNA, * 6/1 1792
JOHAN, * 16/1 1795                                            2
PER, * 16/5 1797                                               3

—4J2—

1 JOHAN TAGG, * 16/1 1795, s. t. sold. Johan Tagg i Yttre, Bergsjö. Soldat, bos. i Ingesarven. Fl. t. Ilsbo 1842.
6F10 MARGET ERSDOTTER HAGEL, * 7/4 1789, d. t. torp. Eric Olsson Hagel i Ingesarven. † 7/10 1838.
4L10 KARIN ANDERSDOTTER, * 24/3 1792, d. t. bonden And. Hansson i Högen 1, Bergsjö. Tid. g. o. änka. † 5/3 1866.
ERIC, * 29/8 1820. † 1/9 1820
JOHAN, * 2/8 1821                                             4
DANIEL ERIK, * 10/12 1826                                 5
MAGDALENA, * 28/4 1831                                    8H11


—8L8—

(X23) PEHR TAGG, * 4/8 1771, infl. fr. Ilsbo sn, Häls. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Ingesarven, Bergsjö. † ./. 1808.
4 GÖLIN LARSDOTTER, * 3/2 1775, d. t. bonden Lars Jonsson i Söderåsen, Bergsjö. Änka o. omg.    9.
SIGRID, * 6/3 1804                                            3G29
BRITA, * 24/7 1806                                            5F12


—1M4—

2 NILS JOHANSSON TANNBERG, * 17/6 1697, s. t. bonden Joh. Larsson i Västertanne 1, Bergsjö. G. 6/1 1720. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älgered. † 6/2 1739.
23E1 HELENA OLOFSDOTTER, * ./2 1686, d. t. sold. Olof Kruskopp i Älgered, Bergsjö. † 28/8 1772.
OLOF, * 5/11 1721
MARGETA, * 26/11 1724                                      14K2
JOHAN, * 29/4 1728


—16M12—

6 ANDERS ANDERSSON TRÖST, * 31/2 1782, s. t. husman And. Persson i Trösten, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Orrsjön. † 24/11 1814.
(X15)12184 INGRID JOHANSDOTTER FERN, * 9/8 1776, d. t. sold. Johan Ferm i Skrämsta. (Änka o. omg. m. husman Johan Svalberg i Orrsjön.) † 10/6 1835.
CARIN, * 14/9 1811. † 22/11 1833 (drunknat)
ANDERS, * 11/9 1813. † 22/11 1833 (drunknat)


—1N23—

(X48) ISRAEL THORN, * ./. 1793 i Voxna sn, Häls. G. 8/11 1818. Korpral vid Häls. reg. Bos. i Åkern, Bergsjö. † 10/3 1839.
12 GÖLIN PERSDOTTER STOCK, * 14/12 1795, d. t. sold. Per Stock i Bredåker, Bergsjö. † 12/6 1867.
PER, * 17/1 1820                                               36
ANDERS, * 18/12 1827                                        37


—1N36—

23 PER THORN, * 17/1 1820, s. t. korpral Israel Thorn i Åkern, Bergsjö. G. 2/12 1842. V. korpral vid Häls. reg., bos. i Åkern. Emigr. t. N. Amerika 1869.
5H14 CHRISTINA JONSDOTTER, * 16/4 1818, d. t. torp. Jon. Olofsson i Bjåsta, ”Svedjebo”. Emigr. t .N. Amerika 1869.
ISRAEL ”THORN”, * 27/6 1844. Emigr. t. N. Amerika 1869

—1N37—

23 ANDERS ISRAELSSON THORELL, * 18/12 1827, s. t. korpral Israel Thorn i Åkern, Bergsjö. G. 16/11 1849. Korpral vid Häls. reg., bos. i Åkern. † 22/1 1892.
(X15)4T14 CHRISTINA JONSDOTTER KRAM, * 25/7 1824, d. t. sold. Jonas Kram i Bredåker, Bergsjö. † 16/8 1897.
CHRISTINA CATHARINA OLOFSDOTTER, * 16/2 1856, (fosterd.) – 12M17

 

U.

—8A5—

3 JOHAN LARSSON ULF, * 11/2 1728, s. t. sold. Lars Ersson Gamberg i Älgered, Bergsjö. G. 18/11 1759. Soldat vid Häls. reg. Bos. i Älgered. † 24/2 1813.
6F4 MARGETA JONSDOTTER, * 26/12 1735, d. t. sold. Jon. Larsson Uddberg i Älgered. † 25/6 1800 (håll o. stygn).
LARS, * 28/11 1760
JONAS, * 2/10 1765. Soldat vid Häls. reg. † i Finland . /11 1790
ERIC, * 16/1 1769                                              9
CARIN, * 16/8 1772                                            5A2
JOHAN, * 30/1 1775                                           10


—4B57—

38 PEHR NILSSON UNG, * 5/61842 i Bjåsta, Bergsjö. G. 19/11 1869. Soldat vid Häls. reg. samt bonde i Kitte ss1. † 27/3 1896.
19B6 BRITA MARGRETA JONSDOTTER ENLUND, * 14/1 1849, d. t. sold. Jonas Enlund i Högen, Bergsjö. Fl. t. Bjuråker 1922.
MARGRETA CHRISTINA, * 20/12 1872.                   67
ANNA BRITA, * 7/6 1875. G. 1904 m. Hans Höglund i Ängebo, Bjuråker


—4B82—

5 ERIC HANSSON WARG »ULF», * 14/7 1727, s. t. sold. Hans Ruda i Bredåker, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Åkern. † 2/11 1797.
4M3 BRITA JONSDOTTER, * 5/3 1732, d. t. skrädd. Jon. Jonsson i Skrämsta, Bergsjö. G. 5/12 1756. † 17/12 1785 (slag).
2M10 SIGRID OLOFSDOTTER, * 19/2 1736, d. t. smed. Olof Olofsson i Hulte, Bergsjö. (Tid. g. o. änka.) † 9/2 1805 (bröstfeber).
HANS, * 19/2 1760. Bos. i Västertanne. † 29/10 1816
BRITA, * 7/4 1764                                              16B4


—9B1—

IV NILS ERICSSON UNGE, * ./. 1680, s. t. bonden Eric Persson i Ungrik 1, Bergsjö. G. 1711. Soldat vid Häls. reg., bos. i Hulte. † 1714 under krigstjänst å utländsk ort.
6L2 HELENA ANDERSDOTTER, * 1687, d. t. soldat. And. Gyntesson i Söderåsen, Bergsjö. † 18/1 1?54.
CARIN, * 30/8 1712 – 11H2


—20B6—

5 HANS JONSSON UNGE, * 16/3 1729, s. t. bonden Jon. Ericsson i Berge 2, Hassela. G. 1751. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ede, Bergsjö. Död i Pommern d. 14/5 1759.
13E3 SIGRID OLOFSDOTTER, * 5/9 1726, d. t. bonden Olof Persson i Älgered 13, Bergsjö. Änka o. omg.                                                                7.
CHERSTIN, * 1/6 1752                                        15B3
SIGRID, * 9/4 1757                                            9L6


—1D2—

1 OLOF ERICSSON UDD, * 1724, s. t. bonden Eric Nilsson i Näsbyn, Ilsbo sn, Häls. G. 1742. Soldat vid Häls reg., bos. i Bjåsta, Bergsjö. † 27/10 1778 (lungsot.)
(X14) GÖLIN LARSDOTTER, * ./10 1722, båtsmansdot. Fr. Forsa by, Harmångers sn, Häls. † 10/10 1805 (ålder.)
HELENA, * 26/8 1745                                          3


—11E5—

4 LARS NILSSON UDDBERG, * 28/7 1721, s. t. soldat Nils Larsson Elg i Vade, Bergsjö. G. 11/11 1744. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta. † 1/9 1754. (Död und. hemresa fr. Finland. Begravd i Norrtälje.)
7L2 MARGETA JONSDOTTER, * 10/4 1703, d. t. bonden Jon. Johansson i Söderåsen 2, Bergsjö. † 21/11 1776 (ålder.)
NILS, * 16/7 1746                                              6


—6F4—

(X18) JONAS LARSSON UDDBERG, * 18/1 1695, s. t. fiskare Lars Sigfridsson o. h. h. Karin Ericsdotter i Hudiksvall. G. 6/11 1726. Soldat vid Häls. reg., bos. i Fiskvik, Bergsjö. † i Stockholm 18/11 1742.
3 CARIN ERICSDOTTER, * 23/9 1696, d. t. nämndem. Eric Olofsson i Fiskvik. † 16/4 1?55.
LARS, * 15/8 1727. † 12/5 1736
BRITA, * 2/1 1729                                              (X15)IVII
ERIC, * 25/9 1733. † 14/5 1736
MARGETA, * 26/12 1735                                      8A5


—18N3—

1 ERIC ERICSSON ULF, * 17/11 1692, s. t. sold. Eric Buller i Norråsen, Bergsjö. G. 8/11 1730, bos. i Högen. Soldat vid Häls. reg. (Varit utkommenderad i krigstjänst 14 ggr.) † 16/9 1759.
3K2 BRITA HANSDOTTER, * 17/11 1703, d. t. länsman Hans Persson Skryp i Kyrkbyn 3, Bergsjö. † 21/2 1789
ERIC, * 20/12 1735. † 12/12 1738
ERIC, * 22/11 1739                                            6

 

V.

—3T36—

(X3) ANDERS PETTER WIGG, * 22/4 1859, s. t. Anna Jonsdotter i Fagernäs, Hassela. Soldat vid Häls. reg., bos. i N. Älgered, Bergsjö. † 21/11 1937.
23 BRITA KATHARINA LANTZ, * 7/11 1858, d. t. sold. And. Lantz i Svedje, Hassela. † 30/4 1946.
ERIK, * 15/4 1880                                            44
ALFRED, * 24/3 1882                                         45
ALMA MATILDA, * 1/9 1883                                (X3)27E2
PER DANIEL, * 25/9 1885. Fl. t. Forsa 1917
HULDA KRISTINA, * 12/12 1886                          46
BETTY KATHRINA, * 10/2 1888                           (X3)10H20
ESTER MARGRETA, * 18/1 1891                          (X3)23D6
TEODOR, * 9/11 1893                                        47
ELIN, * 28/4 1896                                             (X3)9L22
JOHAN ANSELM, * 15/6 1898                              48
ANNA ELVIRA, * 26/7 1901                                 (X3)9L23


—7T7—

4 JOHAN JONSSON, * 27/7 1747, s. t. kyrkvärd. Jon. Persson i Kyrkbyn 6, Hassela. Torp. i Hulte, ”Ståltjärn”, Bergsjö. † 24/12 1832.
(X4) KARIN ÖNNESDOTTER, * ./6 1749, Bjuråker. † 12/12 1826
BARBRO, * 26/7 1777                                        (X3)1K10
ÖNNE, * 28/10 1779                                         14
MARGETA, * 18/3 1782                                      (X3)4L13
JONAS, * 26/9 1785                                          15
PEHR ”WÄST”, * 31/5 1788. Soldat, död i Torneå 24/12 1808
JOHAN, * 10/2 1791                                          16


—1U20—

16 JOHAN OLOF WÄRN, * 16/12 1878 i Kyrkbacken. Hassela. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta, Bergsjö. † 13/9 1962.
(X10) OLGA KRISTINA ABRAHAMSDOTTER, * 25/5 1877 i Gnarps sn, Häls. † 16/4 1960.
LINNEA, * 18/4 1902
OLOF LINIUS, * 16/6 1903                                 24
JAN EMIL, * 4/8 1904. Skogsarb., bos. i Bjåsta 1:6
AGDA KRISTINA, * 20/12 1905                           (X3)1B67
INGA MATILDA, * 6/7 1908. Fl. t. Husby 1936
AGNES KATRINA, * 29/6 1909                             (X3)16D3
JULIA MARGRETA, tv, * 16/2 1912. † 25/2 1912
HELENA, tv, * 16/2 1912. † 20/2 1912


—14B2—

1 ANDERS ANDERSSON WARG, * ./. 1659), s. t. bonden And. Andersson i Mora by, Hedemora sn, Kopp. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Yttre, Bergsjö. Han mistade sin högra hand und. slaget vid Narva. Har sen. varit kyrkvaktare. † 27/1 1740.
(X3) CARIN JONSDOTTER, * ./10 1659, härst. okänd. G. 1685. † 4/4 1725.
(X3) GÖLIN ERICSDOTTER, * (1680), härst. okänd. G. ./11 1725
ANDERS, * ./. 1686
JONAS, * 6/8 1689
ERIC, * 25/4 1694                                              3
SIGRID, * 24/7 1703                                           10H2


—20B9—

7 OLOF PERSSON WALL, * 1/9 1766, s. t. sold. Per Elgqvist i Ede, Bergsjö. G. 28/10 1792. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. † 7/10 1810.
4N10 GÖLIN JONSDOTTER, * 28/12 1773, d. t. sold. Jonas Gahn i Skrämsta. Änka o. omg.            8D6.
SIGRID, * 19/10 1791                                         14A11
JONAS, * 13/12 1796                                          10
PER, * 2/10 1800                                               11
OLOF, * 29/10 1805                                            12
BARBRO, * 13/1 1808                                         16M18


—2D22—

(Y59) NILS ERIK WASS, * 12/1 1840 i Tåsjö sn, V.norrl. G. 12/4 1864. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta, Bergsjö. Utfl. t. Moviken, Bjuråker 1866. (Rymt t. Amerika).
8 ANNA JOHANSDOTTER STRÖM, * 4/4 1837, d. t. kolare Joh. Ström i Norrkitte, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika, 1883.
ANNA BRITA, * 10/8 1856                                    (X15)2P58
MÄRTHA ELISABETH, * 22/10 1865                        4G34


—10E4—

2 PEHR MATSSON WAHLMAN, * 9/8 1700, s. t. bonden Mats Persson i Älgered 10, Bergsjö. G. 1725. Soldat. o. bonde i Fiskvik 3. † i Stockholm d. 13/9 1742.
(X15)3T3 CHERSTIN ERICSDOTTER, * 11/6 1700, d. t. klockare Eric Hansson i Nordanbro, Hassela. Änka .o omg.                                                    2M11.
PEHR, * 20/3 1742                                             7


—7F6—

4 LARS SVENSSON WALL, * 8/1 1732, s. t. Sven Hansson i Fiskvik 7, Bergsjö. G. 19/5 1766. Soldat vid Häls. reg., bos. i Hamre. † ./. 1802.
4G84 KARIN HANSDOTTER, * 12/3 1745, d. t. sold. Hans Bergroth i Bjåsta, Bergsjö. † 11/10 1809.
SVEN, * 26/12 1767                                            3H7


—6G11—

7 ERIC STIGSSON WASS, * 18/1 1774, s. t. bonden Stig Svensson i Gamsäter, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg., bos. i Hadungsnäs. † 20/5 1836.
1G7 MARGRETA PEHRSDOTTER ÅSLUND, * 11/8 1779, d. t. torp. Per Åhslund i Älvsund, Bergsjö. † 28/3 1851.
PEHR, * 14/7 1805                                             12M3
GÖLIN, * 23/7 1807                                            4E12


—14G4—

(X10) GUSTAF VALFRID WIKLUND, * 2/6 1878 i Gnarps sn, Häls. G. 1902. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsätter, Bergsjö. Emigr. t. USA 1904.
1 ANNA MARGRETA HEDSTRÖM, * 20/11 1881, d. t. skomak. N. M. Hedström i Gamsätter. Emigr. t. USA 1904.
GÖTE VALFRID, * 2/9 1902. Emigr. t. USA 1904


—10H19—

(X8) JOHAN EDVARD WÄRN, * 12/4 1872 i Forsa sn, Häls. G. 24/7 1897. Soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta, sen. sågv.-arb., bos. i Högen, Bergsjö. Fl. t. Haverö, V.norrl. 1916.
13 BRITA CATHRINA ÅSTRÖM, * 29/5 1877, d. t. torp. Erik Åström i Bjåsta.
KARL JOHAN VERNER, * 8/8 1898. † 5/7 1912
ANNA KRISTINA, * 30/11 1899. † 21/4 1900
ANNA KATRINA, * 24/11 1900                              23D9
ERIK MARTIN, * 22/7 1902. Fl. t. Haverö
BRICKEN SOFIA, * 25/9 1903. Fl. t. Haverö
ALBERT EDVIN, * 5/12 1905. Fl. t. Haverö
GUSTAF ADOLF, * 23/7 1909. Fl. t. Haverö
SIGNE MARGRETA, * 4/5 1914. † 17/2 1915
SIGNE LINNEA, * 1/4 1916. Fl. t. Haverö


—4J12—

(X10) ERIK LEONARD (WEST) WESTLING, * 20/1 1870 i Gnarps sn, Häls. Soldat vid Häls. reg., bos. i Svartvik, Bergsjö. Sen. kolare, bos. i Högen. Fl. t. Avesta 1907.
7 BRITA CHRISTINA FERM, * 1/5 1870, d. t. sold. P. O. Ferm i Kyrkbyn, Bergsjö.
PER LEONARD, * 12/5 1893. Fl. t. Avesta 1907
GUSTAF ISEDOR, * 14/12 1894. Fl. t. Avesta
ERIK ROBERT, * 2/11 1897. Fl. t. Avesta 1907
KARL VALFRID, * 10/10 1899,. Fl. t. Avesta 1907
ANNA MATILDA, * 14/6 1904. Fl. t. Avesta 1907
EDVARD LUDVIG, * 26/1 1907. Fl. t. Avesta 1907


—2M12—

7 PER OLSSON WALLMAN, * 28/12 1716, s. t. soldat Olof Krabat i A3 Västertanne, Bergsjö. G. 1/11 1745. Soldat vid Häls. reg., bos. i Gamsäter.
8A3 KARIN LARSDOTTER, * 27/2 1722, d. t. soldat Lars Gamberg i Älgered, Bergsjö.
ANNA, * 13/8 1747                                             11H3
MARGETA, * 13/9 1755. Tjän:a i Kyrkbyn. † 4/3 1812


—3NV—

IV NILS ERSSON WIND, * 1678, s. t. bonden Eric Jonsson i Yttre 3, Bergsjö. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Skrämsta. † 30/7 1749.
3BIV CARIN OLOFSDOTTER, * ./. 1671, d. t. bonden Olof Ericsson i Bjåsta 1, Bergsjö. G. ./5 1711. † 13/9 1742.
32G1 HELENA ERICSDOTTER, * 5/5 1701, d. t. sold. Eric Nilsson Lohm o. h. h. Anna Ersdotter i Gamsäter, Bergsjö. G. 3/11 1743. † 26/10 1773 (rödsot.)
KARIN, * 29/3 1712
ERIC, * 24/2 1719, (styvs.)                                  VI
FOTNOT (* Fader: HANS JONSSON i Gnarp (1675)


—3N20—

11 ERIK OLOFSSON WEST, * 16/5 1847, s. t. husman Olof Hansson i Yttre, Bergsjö. G. 26/12 1872. Soldat vid Häls. reg. o. sen kyrkvakt., bos i Kyrkbyn. † 14/9 1930.
(X14) CHRISTINA ELISABET LINDBERG, * 15/7 1848 i Harmångers sn, Häls. † 13/12 1918.
ANDERS ERIK, * 6/10 1873. † 17/10 1873
ANNA MARGRETA, * 20/10 1874. † 27/10 1874
MARGRETA HELENA, * 14/4 1876. † 6/5 1876
MATILDA MARGRETA, * 19/4 1877. † 1/5 1877
ERIK GOTTFRID, * 24/5 1878. † 9/6 1878
ERIK OLOF, * 17/11 1879. † 23/11 1879
ERIK GOTTFRID, * 26/1 1881                               29
PER AUGUST, * 13/5 1882. † 22/11 1897
TILDA MARGRETA, * 10/7 1883                             25K2
HILDA HELENA ELISABET, * 4/4 1887. † 17/9 1887
OLOF VIKTOR, * 10/10 1888. † 28/5 1889


 

 

 

 

X. Y. Z.

—14B10—

3 ERIC ERSSONHAMMARSTRöMYTTERBERG, * 11/7 1726, s. t. sold. Eric Gädda i Yttre, Bergsjö, G. 1/11 1750. Soldat vid Häls. reg., bos. i Yttre. † 26/12 1772.
5F3 CHERSTIN ANDERSDOTTER, * 3/8 1724, d. t. sold. Anders Karp i Fiskvik, Bergsjö.
ERIC, * 6/10 1751                                              11
ANDERS, * 9/1 1756                                           8E6
MARGETA, * 9/10 1759
JONAS, * 7/5 1765
KARIN, * 30/4 1768. † 1/5 1823. ”Piga”

 

Å.

—2Y16—

(A—) CARL FERDINAND ÅSLUND, * 15/1 1824 i Stockholm. Infl. 1831. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., bos. i Högen, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1869.
11 KARIN JACOBSDOTTER, * 1/6 1818, d. t. Margta Plit i Östertanne, Bergsjö. G. 3/6 1849. † 14/7 1865.
(X3)8H6 KARIN OLOFSDOTTER, * 22/7 1818, d. t. bonden Olof Olofsson i Högen 1, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika.
ANNA ”ÅSLUND”, * 5/12 1844                             (X3)1B35
JOHAN, * 9/12 1849. † 19/1 1850
MARGRETA, * 11/8 1859. Emigr. t. N. Amerika 1869


—7K18—

12 LARS LARSSON ÅSLIN, * 6/3 1839, s. t. bonden Lars Eriksson i Kitte 1, Bergsjö. G. 13/6 1870. Bonde i Kitte 1, sen. soldat vid Häls. reg., bos. i Bjåsta o. Vade. (Fotograf). Utfl. t. Tuna 1882.
6G12 CHRISTINA LARSDOTTER GREN, * 9/3 1843, d. t. bonden Lars Gren i Yttre s1, Bergsjö.
BRITA CHRISTINA, * 13/6 1869. Fl. t. Tuna
KARIN MARGRETA, * 1/7 1878. Fl. t. Tuna


—23M1—

(X10) FREDRIK ÅSBERG, * 1690. Soldat, bos. i Gnarps sn, Häls.
(X10) MARETA DANIELSDOTTER, * 1690. Bos. i Gnarps sn.
DANIEL, * ./. 1718                                              2

—2—

1 DANIEL FREDRIKSSON ÅBERG, * ./. 1718, s. t. sold. Fredr. Åberg i Gnarp. G. 2 ggr. Soldat vid Häls. reg., sen. kyrkvaktare. Bos. i Trösten, Bergsjö. † 12/8 1787 (magsjukdom.)
7B2 CHERSTIN LARSDOTTER, * 21/1 1720, d. t. bonden Lars Larsson i Bjåsta 5, Bergsjö. G. 15/10 1749. † 28/4 1770 (magsjukdom.)
4G4 CARIN JONSDOTTER, * 13/6 1737, d. t. bonden Jon Önnesson i Hulte 2, Bergsjö. † 24/11 1812.
SIGRID, * 29/11 1750                                         1N4

 

Ä.

—14B4—

3 OLOF ERICSSON ÄLG, * 16/8 1716, s. t. soldat Eric Gädda i Yttre, Bergsjö. G. 29/9 1735. Soldat vid Häls. reg., bos. i Yttre. Död o. begravd på Rindön, Sth. d. 5/11 1742.
8L2 ANNA LARSDOTTER, * 26/12 1707, d. t. bonden Lars Ericsson i Söderåsen, Bergsjö. Änka o. omg.                                                                7M5.


—4F3—

2 JONAS OLSSON OLLONBERGÄLG”, * 29/11 1694, s. t. bonden Olof Gyntesson i Fiskvik 4, Bergsjö. G. 17/11 1737. Soldat vid Häls. reg., bos. i Ede. † 26/7 1746.
3T2 BARBRO ANDERSDOTTER, * 26/10 1711, d. t. bond. And. Hansson i Kyrkbyn 2, Hassela. Änka o. omg.                                                    5T4.
ANDERS, * 12/11 1738
CHERSTIN, * 26/1 1740                                       10E7
ANNA, * 19/8 1743                                             (X15)7T8
BARBRO, * 31/7 1746                                         (X15)4R6


—5G34—

20 JONAS SVENSSON ÄNG, * 10/4 1830, s. t. husman Sven Jonsson i Fiskvik, Bergsjö. G. 4/11 1855. Soldat vid Häls. reg., bos. i Eleonorelund. † 14/2 1887.
(X4) BRITA CHRISTINA HÖGSTRÖM, * 25/3 1828, d. t. Christina Ericsdotter i Norrgimma, Bergsjö. † 29/11 1898.
ANNA CHRISTINA, * 15/6 1858                             57


—2E12—

8 OLOF ÄNG, * 29/12 1807 i Skrämsta, Bergsjö. G. 6/11 1835. Korpral vid Häls. reg. Bos. i Bergvik, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1866.
11B10 ANNA OLOFSDOTTER, * 15/1 1816, d. t. torp. Olof Andersson i Bredåker, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1866.
(A—) MARIA LOVISA ”MOBERG”, * 24/10 1846 (barnhusbarn o. fosterd.)
Emigr. t. N. Amerika 1866


—33E1—

(X3) ANDERS PERSSON ÄLGMARK * (1660), härst. okänd). Korpral vid Häls. reg., bos. i Älgered.
(X3) MARGETA PHILIPSDOTTER, * (1660), härst. okänd.
PER, * 23/9 1681                                               6K2


—1Z204—

193 JONAS OLOF OLSSON ÄNG, * 7/11 1858, s. t. skomak. Olof Bergström i Ede, Bergsjö. Korpral vid Häls. reg. o. bonde i S. Älgered 6, sen. bonde i Hålsjö, Norrbo sn. Fl. t. Hälsingtuna 1939.
(X3)17B2 ANNA QVICK, * 22/9 1859, d. t. soldat And. Qvick i Bäckfors, Bergsjö.
ANDERS OLOF, * 26/6 1883. † 17/6 1926
ANNA ELVIRA HORTENSE AGNES, * 16/12 1884     (X3)13H2
BETTY TERESIA, * 16/7 1887                              212
JENNY KRISTINA, * 7/11 1888                            (X3)4G53
JULIA MARGRETA, * 4/5 1890. † 1/7 1894
EMMA AMALIA, * 5/12 1892. † 6/1 1905
JULIA ELISABET, * 16/1 1894                             (X3)4G52
HANS IVAR, * 11/7 1895                                    213
ERIK ALRIK, * 27/1 1897. Skrädd., fl. t. Njurunda 1924
OLGA VILHELMINA, * 27/1 1898. † 25/1 1899
ELVA LYDIA, * 27/1 1898. † 22/1 1899
HUGO VALTER, * 26/7 1902. Fl. t. Hälsingtuna 1931
BROR HILDING VALDEMAR, * 3/8 1903. † 7/10 1903

 

Ö.

—5S59—

42 HANS PETTER PERSSON ÖST, * 4/11 1853, s. t. husman Pehr Jonsson Syd i Slättberg, Hassela. G. 1877. Soldat vid Häls. reg., bos. i Älvsund, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1893.
1Z191 SIGRID CATHRINA NÖGD, * 10/7 1854, d. t. sold. Lars Nögd i S. Älgered, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika.
KARIN, * 8/6 1878. Emigr. t. N. Amerika 1893


—1Y15—

10 ERIK PERSSON ÖSTLUND, * 24/10 1814, s. t. torp. Per Hansson i Malungen, Bergsjö. Soldat vid Häls. reg. o. torpare i Fiskvik. Emigr. t. N. Amerika 1857.
(X3)15M6 SARA OLOFSDOTTER, * 25/11 1817, d. t. bonden Olof Johansson i Trösten s2, Bergsjö. Emigr. t. N. Amerika 1857.
SARA HELENA, * 8/11 1843. Emigr. t. N. Amerika 1856
PER, * 27/10 1846. Emigr. t. N. Amerika 1856
ERIK, * 19/4 1856. Emigr. t. N. Amerika 1856


—18E3—

2 ERIC JONSSON ÖST, * 26/6 1798, s. t. sold. Jonas Röst i Älgered, Bergsjö. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Västertanne. † 17/10 1859.
2M1 ANNA NILSDOTTER, * 2/11 1801, d. t. bonden Nils Svensson i Västertanne 3. † ./. 1850.
NILS, * 23/7 1821                                              6
JONAS, * 23/4 1824                                            7
ANNA BRITA, * 2/11 1832. † 8/6 1844
ERIC ABRAHAM, * 19/9 1836                                8


—18E7—

3 JONAS ERSSON ÖST, * 23/4 1824, s. t. sold. Eric Öst i Västertanne, Bergsjö. G. 26/11 1847. Korpral vid. Häls. reg. Bos. i Ingesarven 3. † 24/7 1903.
8L7 ANNA JONSDOTTER, * 26/4 1822, d. t. bonden Jon. Larsson i Söderåsen 3, Bergsjö. † 23/11 1900.
ANNA, * 13/3 1848. † 12/9 1892
SIGRID KATRINA, * 26/3 1851. † 12/11 1907
MARGRETA, * 2/8 1853                                       17H3
BRITA KRISTINA, * 5/3 1857                                3K41
BARBRO, * 23/12 1859. † 23/1 1860


—5K9—

5 ERIC NILSSON, * 13/12 1748, s. t. nämndem. Nils Persson i Bredåker 2, Bergsjö. G. 29/10 1780. Torpare i Bredåker. † 12/10 1809.
1B5 CHERSTIN LARSDOTTER, * 18/11 1758, d. t. bonden Lars Olofsson i Berge 1, Bergsjö. † 30/7 1822.
NILS, * 14/11 1781                                            15
ANNA, * 19/1 1783. † 31/8 785 (rödsot)
MARGETA, * 7/11 1785                                       5A6
LARS ”ÖST”, * 2/7 1788. Soldat vid Häls. reg. † 17/11 1814
PER, tv, * 30/9 1791. Bos. i Hulte. † 4/9 1855
ERIC, tv, * 30/9 1791
ANNA, * 22/10 1794                                           16
DANIEL, * 4/11 1798                                          17


—16M23—

(X26) JOHAN OLOFSSON ÖRN, * 31/12 1847 i Jättendals sn, Häls. G. 5/11 1875. Soldat vid Häls. reg. o. timmerman, bos. i Trösten, Bergsjö. † 2/6 1892.
13 MARGRETA PERSDOTTER, * 26/3 1852, d. t. bonden Per Persson i Trösten 6. † 12/11 1918.
PER OLOF, * 13/3 1877                                       40
JOHAN, * 27/11 1880. Skogsarb., bos. Högen 3. † 9/8 1951
JONAS, * 4/1 1883                                             41
KRISTINA, * 9/3 1886. † 19/6 1897
JULIANA, * 3/4 1888. Stickerska, fl. t. Jättendal 1940


—4N15—

13 JONAS JONSSON GAHN, * 30/1 1804, s. t. landbonden Jon. Jonsson Gahn i Bjåsta, Bergsjö. Husman, bos. i Östertanne. † 13/7 1862.
4L9 MARGRETA JONSDOTTER, * 25/7 1810, d. t. torp. Jon. Persson i Östertanne. † 20/2 1895.
JONAS, * 26/11 1828                                          18
KARIN, * 31/12 1830                                          19
BRITA MARGRETA, * 24/11 1833. Fl. t. Harmånger 1850
JULIANA, * 17/12 1835                                       4L34
ANNA HELENA, * 7/10 1843                                 20
HANS, * 10/9 1845. † 13/5 1846
NILS PETTER, * 15/1 1847
HANS ”ÖRN”, * 13/9 1849. Soldat vid Häls. reg.


—22M16—

13 JONAS ERIKHASSELÖST, * 2/12 1864, s. t. skrädd. P. G. Hassel i Bredåker, Bergsjö. Korpral vid Häls. reg., bos. i Bredåker. † 4/5 1915.
(X15)11R4 BRITA ÖST, * 16/6 1862, d. t. bonden Erik Öst i Silveråsen, Hassela. † 1/5 1914.
THEODOR, tv, * 18/10 1886. Emigr. t. USA 1908
AMANDA, tv, * 18/10 1886                                   20
ERIK GUSTAF, * 3/6 1891. † 13/2 1909
KLARA KAROLINA, * 21/8 1897. Fl. t. Jättendal 1914
JONAS ADOLF, * 30/5 1899. Fl. t. Gnarp 1933

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen – till soldater i Hassela -till soldater i Ilsbo.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *