Postrånet i Bjuråker 1858

Dellenportalen samlar uppgifter om Mord, rån och våldsamma händelser som ägt rum i och omkring Dellenbygden.

När vi läser om gamla våldsdåd får vi samtidigt en unik inblick i hur livet var på den här platsen vid den här tiden. Genom tidningens detaljerade beskrivning får vi veta vilka som var med, hur allt har gått till och hur livet kunde se ut när det var som besvärligast.

Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss. -Tack!


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Postrånet i Bjuråker 1858

I februari 1858 rånades ett postbud, en gosse som »tagit den vanliga vägen över norra Dellen», då han mötte »2 manspersoner. av vilka den ena varit gående på skridskor, av vilka den andre. med uppdragen pistol, hotade gossen, som bar postsäckarna, att skjuta honom, därest han icke desamma lämnade ifrån sig, då han, som icke förmådda göra motstånd, av detta hot blev så förskräckt, att han lämnade postsäckarna ifrån sig samt skyndade emot land, varemot rånaren spände på sig skridskor, samt med kamraten skyndade mot Norrbolandet.»

Förföljandet igångsattes omedelbart, ty den ena av säckarna innehöll tusen riksdaler. Väskorna igenfunnos på stranden, uppskurna, och även tjuvarna anträffades. Postgossen hade givit god ledningstråd därtill, emedan »han av klädedräkten rånaren begagnat, igenkänt att åtminstone den ena av dem var dellbo». Denne, Tuna-Pelle kallad, var ökänd för sina illbragder förut.


FOLKETS RÖST 20 FEBRUARI 1858

HUDIKSVALLS VECKOBLAD för den 13 februari berättar:
Avskrift: Viveca Sundberg

”Delsbo tingslag uti kringliggande domsaga, som från uråldriga tider erhållit en beklagansvärd ryktbarhet för mängden af grofva brottmål, och som för domaren i orten medfört särdeles tunga och besvär, har icke upphört att frejda samma sitt sorgliga rykte, ty vi hafva nu åter att berätta ett groft och djerft brott, begånget inom samma tingslag sistlidne måndag, då på ljusa dagen postväskorna, tillhörande framlidne baron Tamms arfvingars bruksegendomar Strömbacka och Hedvigsfors, rånades från postbudet.

Sedan dessa väskor blifvit i postgården uti Bjuråker hemtade af postbudet, som tagit den vanliga genvägen hem öfver Norra Dellen, mötte han ute på isen tvenne manspersoner, af hvilka den ena varit gående på skridskor, och den andre, med upptagen pistol, hotade gossen, som bar postväskorna, att skjuta honom, derest han icke lemnade desamma ifrån sig, då han, som icke förmådde göra motstånd, af detta hot blef så förskräckt, att han lemnade postväskorna ifrån sig samt skyndade mot land, hvaremot rånaren spände på sig skridskor samt med kamraten skyndade mot Norrbo landet. Efter lemnad rapport om tilldragelsen anställdes genast spaningar efter brottslingarne och de tillgripna väskorna, utaf hvilka endast i den ena funnits penningar, nemligen 1000 rdr rmt, då på stranden äfven påträffades väskorna uppskurna och tomma, derjemte utaf en invid väskorna liggande askhög syntes, att alla bref och tidningar, som funnits i väskorna, blifvit uppbrända.

Postgossen hade emellertid haft så mycken besinning, att han noga betraktat gerningsmännen, som han äfven påstod sig kunna igenkänna, derjemte han utaf klädedrägten, rånarne begagnat, igenkänt att åtminstone en af dem varit Delsboare, i anledning hvaraf den nitiska bruksförvaltaren på Strömbacka bruk ofördröjligen började göra efterspaningar, åtföljd af postgossen, som slutligen igenkände uti den redan för tvenne gånger stöld straffade beryktade s.k. Tuna-Pelle från Delsbo en af rånarne, då han äfven genast blef gripen, men lär icke innehaft något af de stulna penningarne, icke heller kunnat förmås till bekännelse. Han insattes emellertid i häradshäktet i Delsbo, men under tiden fängsel skulle hemtas för att bättre bevara fången fick han tillfälle, utan att ännu oss är bekant huru dervid tillgått, att bryta sig ut ur arresten samt taga flykten. Alla åtgärder lära likväl vara vidtagna för att fasttaga rymmaren, men om sådant ännu lyckats, känna vi icke.

Då Tuna-Pelle är ökänd för sina illbragder och sin fräckhet samt sannolikt under sitt vistande på Långholmen blifvit ännu mera förhärdad, vore väl om denna för allmänna säkerheten vådliga person snart kunde komma under förvar.


 

pib-031-tuna-pelle

Källa: Folkets röst 27/2 1858, sid 3.

 

Per Mårtenssons bravader före postrånet

CENTRALFÄNGELSET, LÅNGHOLMENS KYRKOARKIV 1854 — 1856
Avskrift: Viveca Sundberg

 

PER MÅRTENSSON intogs den 5 augusti 1854

Född 1828 den 22 juni i Slättäng, Delsbo, Gävleborgs län
Far: Bonden Mårten Ersson död 6/2 1835
Mor: Hustru Brita Jonsdotter, död 10/12 1838 i Delsbo
Vistades hemma till moderns död 1838 och upptogs som fosterson av Bonden Olof Jonsson i Edsäng, Delsbo socken och var hos honom till 1844. Tjente derpå hos Brita Jonsdotter som dräng i 2½ år och derpå hos bonden Eric Persson i 2 år och sedan hos Jon Hansson i Åkre till år 1850 då han blev häktad för 1:a resan stöld.

Han har 6 syskon: Jonas soldat; Johannes dragon; Eric soldat; Mårten soldat; Brita gift med husman Jonas Persson och Hans skräddare alla bor de i Delsbo socken.

1850: i Gävleborgs län straffad för 1:a resan stöld och inbrott med 28 ….? (svårläst text)

8/12 1851: anklagad för 2:dra resan inbrottsstöld men frikändes 1852

14/11 1852: som försvarslös dömd till 2 års arbete å Rindön.

Nu dömd för 2:a resan inbrottsstöld efter undergången bestraffning af 40 par spö och uppenbar kyrkoplikt till 2 års fästningsarbete.

CENTRALFÄNGELSET, LÅNGHOLMENS KYRKOARKIV 1857 — 1859

”Ovisst lärer vara, huruvida han b… var på S… … … i Delsbo eller uti Ljusdal, trologtvis i Ljusdal hvad som ett betyg från P. E. i Delsbo

mord-136-tuna-pelle

 

CENTRALFÄNGELSET LÅNGHOLMEN 1863 — 1866

Notering i fängelserullen: 29/6 1868 4 dagars mörk cell för lögnaktiga och tillkrångliga uppgifter samt innehav av tobak på sjukhuset

 


Personuppgifter ur Delsbo-Bjuråker-Norrbo släktregister

32K

Registerbeteckning »32K» omfattar en släktgren från Tuna, Västernorrlands län, som inflyttat till Delsbo omkring år 1820

—1—

(Y57) Mårten Eriksson, * 13/10 1785 i Tuna sn, V.-norrl. Bonde i Slättäng s 1, Delsbo. † 6/2 1835.
(Y57) Brita Johansdotter, * 21/11 1789 i Tuna sn, V.-norrl. † 10/12 1838.
Johan * 4/6 1814                                                 2
Brita * 5/6 1816                                                  24T15
Erik * 26/2 1819                                                 3
Mårten * 13/8 1821                                             7
Hans * 15/6 1825                                                4
Pehr * 22/6 1828. Utfl. t. Ljusdal 1851 (Alias Tuna-Pelle)
Jonas * 18/6 1831                                               6


Per Mårtensson var född i Delsbo. Hans far avled när han var sju år och hans mor när han var tio. Föräldrar och äldre syskon var födda i Tuna i Västernorrland, därav hans öknamn, Tuna-Pelle.

Enl. Sveriges befolkning 1890.
Tuna-Pelle, Per Mårtensson Vigren f. 22/6 1828 var ogift.
Obefintlig åren 1881 – 1890 enl. ”Landstrykarelängden”.

mord-135-tuna-pelle

Uppgifterna ovan om Per Mårtensson Vigren är från husförhörslängd mellan 1906 och 1910. Här framgår att han tidigare varit bosatt i Åkre. För vidare uppgifter hänvisas till Fröjdeboken, men den finns inte inskannad och uppgift om när han avled har vi ännu inte lyckats få bekräftad trots noggrann efterforskning. Släktforskare på nätet berättar att personer som saknar arvingar och finns i listan över obefintliga, har blivit begravda utan att de blivit införda i dödboken. Troligen är det så även i det här fallet.


Tuna-Pelles kompanjon vid postrånet var drängen (4G9) Olof Persson i Spångmyra född 1/8 1835.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *