Avholm

I Avholm kan vi följa de äldre gårdarnas släktled till 15- och 1600-talet


Den välskrivna boken om Avholm som utkom 2005, har varit oss till stor hjälp inför den här sammanställningen.


Här kan du se karta och läsa om lagaskiftet i Avholm 185682.


Se bilder från storbröllop som varit i Avholm


Läs om mjölkhanteringen i Avholm och Bjuråker.


Läs om Posten i Bjuråker.


Läs om Telefonen i Bjuråker.


Läs om reportage från Avholm


Post i brevlåda
Den 2 nov. 1959 började post från Friggesund att delas ut i brevlådor. Nu var det slut med postväskor, åtminstone till privatpersoner. Kunderna blev uppmanade att anskaffa en postlåda som kunde köpas av postverket. För 7:60 kr.

Högertrafik 1967
Klockan 05.00 söndagen den 3 september 1967 infördes högertrafik i landet.
Brevlådor och mjölkbryggor (om sådana var i bruk) fick flyttas över till höger sida.
Se trafikomläggningen på Youtube.

Post – och husnummer
1968 infördes postnumret i landet för att underlätta all postsortering.
2006 kom nästa förändring. Postnumret ersattes med ett fastighetsnummer som ingår i ett officiellt register för att underlätta för räddningstjänst, polis, taxi, hemtjänst, posten m.fl. att snabbt hitta rätt.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Beskrivna gårdar

Larsbo
Avholm 1. Skålsve-Jonkes
Avholm 5
Avholm 7- 9
Avholm 15 Gästgivars
Avholm 17 Klockars
Avholm 23 Norrgården
Avholm 22
Vägbygget mellan Hästnäs och Avholm
Svedjorna. Avholm 34 . 36 och 40
Avholm 202
Avholm 204
Avholm 203
Avholm 205
Avholm 208 Pål-Ers
Gudmunsården som låg mellan Pål-Ers och Pellas
Avholm 211 Pellas
Bjuråkersindustrier – Exelan
Avholms skola och fortsättningsskola
Strömbackavägen 37 Kask-Eriks
Strömbackavägen 43 Post-Pers
Strömbackavägen 54 Lustens
Bjamsvägen6, Bjams
Var bodde dessa personer?

 

 

Larsbo


Strax intill bostaden låg den här stora logen. Den stod kvar till vintern 2004-05.


Cementsockeln efter bostaden är allt som återstår. Huset brann ner till grunden 1933
Familjen flyttade då till Subback.


HUDIKSVALLSPOSTEN 15 JUNI 1933

Brand i Bjuråker

På tisdagsförmiddagen nedbrann till grunden snickare Lars Larssons i Avholm, Bjuråker, fastighet, varvid allt lösöre blev lågornas rov.

Vid tillfället var endast Larssons 70-årige fader hemma, och när han upptäckte elden, vilken redan då fått gott fäste, var det svårt att få bud till grannarna, emedan dessa voro sysselsatta med jordbruket. När till slut räddningsmanskap samlades, hade man endast att inrikta sig på att begränsa elden till den brinnande byggnaden samt se till att den närbelägna skogen, vilken flera gånger antändes, ej tog någon större skada. Byggnaden nedbrann inom loppet av en timme. Man lyckades inte få ut något av lösöret, liksom inte heller några klädespersedlar eller dylikt.
Vinden var riktad från uthusbyggnaden, som tack vare detta räddades.
Larsson hade fastigheten, som uppfördes för ett par år sedan, försäkrad för 5,700 kr i länets brandstodsbolag.
Orsaken till branden torde vara att gnistor från skorstenen antänt spåntaket
Avskrift: Viveca SundbergUtsikt från Larsbo mot Avholm. Som framgår av kartan ovan är landskapet lika öppet nu som det såg ut en gång i tiden. De igenvuxna åkrarna är avverkade. Bara stubbar och diken skvallrar om vad som tidigare varit åkermark.  Foto i maj 2022


—8D4—
1 JONAS ERIKSSONRAPP, * 20/12 1837, s. t. sold. E. Lindström i Tå. G. 5/5 1864. Sold. nr 117 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Avholm, Bjuråker. † 24/1 1914.
(X6)17K16 ANNA ELISABETH OLSDOTTER, * 1/1 1834, d. t. bonden O. Andersson i Kyrkbyn 1, Bjuråker. † 3/7 1894 (magsjukdom).
ANNA CHRISTINA * 13/8 1865. Utfl. t. Ytterhogdal 1886
EMMA MARGARETA * 20/1 1867                          18F2
ULRIKA ELISABET * 22/12 1869. † 24/5 1871
GERTRUD ULRIKA, tv., * 18/12 1872. † 5/5 1873 (kikhosta)
MARIA ELISABETH, tv., * 18/12 1872. † 1/4 1875 (scharlakansfeber)


Registerbeteckning »18F» berör en släktgren från Rättvik, Kopparbergs län, som inflyttat till Bjuråker 1876

—18F1—
(W29) »MOSES» LARS LARSSON, * 7/8 1837 i Rättvik, Kopp. G. 26/9 1858. Infl. 1876. Målare. Bos. i Kyrkbyn, Bjuråker. † 26/3 1915
(W29) BRITA ANDERSDOTTER, * 20/2 1834 i Rättvik, Kopp. † 13/3 1930
ANDERS »ALMGREN» * 24/11 1858. Utfl. t. Hudiksvall 1876
LARS * 10/11 1861. Målare                                2
ERIK * 12/6 1864                                             3
OLOF * 28/8 1867. Utfl. t. Attmar 1898
KARL * 8/12 1870. Utfl. t. Sth. 1893
JONAS * 11/12 1874                                         4


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 16/2 1907

Eldsvåda. Natten till i torsdags mellan kl. 3 och 4 på morgonen nedbrann en större lada i närheten af Friggesund. Ladan, som var tom, tillhörde Iggesunds bruk. Vid af extra länsman Stertman företagen undersökning om anledning till eldsvådan, utröntes att ett par minderåriga gossar Jonas Bernhard Larsson, son till målaren Larsson i Afholm, och Oskar Algot Ljung, son till förre soldaten Ljung också i Afholm, roat sig med att dagen förut göra upp eld i ladan, hvilken eld sedan spridt sig och bränt ned ladan. Hr Stertman har i en inlaga till barnavårdsnämnden anmält de båda gossarne.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg


—8F2—Troligen var det Lars Larssen som gav upphov till gårdsnamnet Larsbo
1 LARS LARSSON, * 10/11 1861, s. t. mål. L. Larsson i Kyrkbyn. G. 20/1 1889. Mål. Bos. i Kyrkbyn, sen. i Avholm, Bjuråker.
8D4 EMMA MARGARETA RAPP, * 20/1 1867, d. t. sold. J. Rapp i Avholm, Bjuråker. † 18/1 1929
FRIDA ELISABETH * 28/2 1889. Utfl. t. Bergsjö 1910
HULDA KRISTINA * 22/5 1890. † 22/6 1890
LARS BERNHARD * 19/4 1891   5
JONAS BERNER * 2/4 1895. Skogsarb. † 10/8 1944  Läs om dråpet i Moviken 1923.
ERIK AUGUST * 19/10 1897. † 5/3 1898
ANNA KRISTINA * 6/6 1900      6F39
SVEN GUSTAF * 25/9 1904. † 25/9 1904

—5—

2 (RAPP) LARS BERNHARD LARSSON, * 19/4 1891, s. t. mål. L. Larsson i Avholm. G. 11/11 1923. Änkl. o. omg. 9/11 1931. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
46A13 KATRINA ELISABET OLSDOTTER, * 25/1 1893, d. t. kol. O. Persson i Lindbo, Bjuråker. † 1/11 1928
23D6 SIGRID ELISABET MEIJER, * 13/4 1904 i Ramsjö, Bjuråker. Har tvillingar Ruth 23/7 1926, 1) Svea 23/7 1926.
PER ALGOT * 16/12 1912                                   6
ANDERS RAGNAR * 2/8 1914. † 14/3 1918
LARS EVERT * 28/6 1925. Skogsarb.
KARL IVAR * 4/2  1932.  G. m. Siv. lärarinna
EMMA INGEGERD * 5/1 1934
MÄRTA KATARINA * 31/12 1939

—23C12—
9 EMIL ESKIL KARLSSON, * 20/9 1922, s. t. vägvakt H. G. Karlsson i Svedjebo, Bjuråker. G. 29/9 1946. Vägsrb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
23D6 1) SVEA JOHANSSON, * 23/7 1926 i Bjuråker.

 

 

Gårdar i Avholm


Karta över Avholm med den gamla landsvägen till vänster

 

Avholm 1


Avholm 1. Gården Per-Ols, senare kallad Skålsve-Jonkes.
Vid skogsbrynet till vänster låg tidigare gården Larsbo.


Registerbeteckning »4A» omfattar en bondesläkt i Bjuråker som tidigast omnämnes i 1593 års jordebok i Avholm 4.

—4AI— Uppgifter ur Bjuråkers släktregister

JONAS PEHRSSON, * 156 ., härst. okänd. Nämnes som bonde i Avholm, Bjuråker, (1593).
PEHR * 160..                                                    II
ERIK * 160.. Bonde i Avholm

—II—

I PEHR JONSSON, * 160., trol. s. t. bonden J. Pehrsson i Avholm, Bjuråker. Bonde i Avholm 4.
ANNIKA, * 160..
INGRID * 163.                                                  III
JÖNS * 163.                                                     IV

—III—

PEHR OLOFSSON, * 163., härst. okänd. Trol. måg till bonden P. Jonsson i Avholm, Bjuråker. Bonde i Avholm 4.
II INGRID PEHRSDOTTER, * 163., trol. d. t. bonden P. Jonsson i Avholm 4.
GÖLIN * 166.                                                   V
ERICH * 167.                                                   VI
OLOF * 167.                                                     VII
PEHR * 1681                                                    X
LARS * 1686                                                    3A1
KERSTIN * 168. (Okänd vistelseort)

—IV—

II JÖNS PEHRSSON, * 163., trol. s. t. bonden P. Jonsson i Avholm 4, Bjuråker. Bonde i Avholm 4.
ANNA, * 164..
JONAS * 166.                                                   VIII
BRITA * 1670                                                   IX
ANNA * 167.. (Okänd vistelseort)
HANS * 1684                                                    1

—V—

PEHR LARSSON, * 166., härst. okänd. Trol. måg t. bonden P. Olofsson i Avholm 4, Bjuråker. Bonde i Avholm 4.
III GÖLIN PEHRSDOTTER, * 166., trol. d. t. bonden P. Olofsson i Avholm 4, Bjuråker.
ANNA * 168.. (Okänd vistelseort)
LARS * 168.. (Okänd vistelseort)
MARGTA * 1692                                                15EV
CHERSTIN * 22/9 1694                                      (X33)2U1

—VI—

III ERICH PEHRSSON, * 167., s. t. bonden P. Olofsson i Avholm 4, Bjuråker. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Avholm. † 17…
ANNA, * 167..

—VII—

III OLOF PEHRSSON, * 167., trol. s. t. bonden P. Olofsson i Avholm 4, Bjuråker. Bonde i Avholm 4. † 172..
MARGRETA, * 167..
KARIN * 1706                                                   2

—VIII—

IV JONAS JÖNSSON, * 166., s. t. bonden J. Pehrsson i Avholm 4, Bjuråker. G. 2 ggr. Bos. i Avholm.
KERSTIN HANSDOTTER, * 166.. † 169..
INGRID JONSDOTTER, * 166.. Fr. Bjåstad.
BRITA * 1691. Piga i Avholm.

—IX—

JONAS PEHRSSON, * 1666, härst. okänd. Husman i Svedjebo, Bjuråker.
IV BRITA JÖNSDOTTER, * 1670, trol. d. t. bonden J. Pehrsson i Avholm 4, Bjuråker.

—X—

III PEHR PEHRSSON, * 1681, s. t. bonden P. Olofsson i Avholm 4, Bjuråker. Nämnes som bonde i Svedjebo 5, Bjuråker, (1710).
MARGRETA GUDMUNDSDOTTER, * 1677. Härst. okänd.
INGRID * 7/2 1716                                           3E4

—1—

IV HANS JÖNSSON, * 1684, s. t. bonden J. Pehrsson i Avholm 4, Bjuråker. Bonde i Avholm 4. † 1752.
8BIV BRITA LARSDOTTER, * 1681, trol. d. t. bonden L. Larsson i Byn 1, Bjuråker. † 1747.
JONAS * 1712                                                  3
LARS * 1715                                                    1F4
PEHR * 22/7 1716                                             4D4
KARIN * 1720                                                   7B2

—2—

PEHR PEHRSSON, * 1702. Bonde i Avholm 4, Bjuråker. † 1753.
VII KARIN OLSDOTTER, * 1706, trol. d. t. bonden O. Pehrsson i Avholm 4, Bjuråker.
OLOF * 5/11 1729. † 30/1 1730
PEHR * 14/11 1731. † 1/12 1731
OLOF * 22/4 1733. † 11/6 1733
MARGTA * 8/6 1735                                          4
PEHR * 14/10 1738. † 16/11 1738
ANNA * 25/12 1742. † 29/4 1743
CARIN * 11/6 1745                                           21

—3—

1 JONAS HANSSON, * 1712, s. t. bonden H. Jönsson i Avholm 4, Bjuråker. Bonde i Avholm 4.
56G1 GERTRUD OLSDOTTER, * 6/8 1718, d. t. sold. O. Bjurberg, i Gårdsmyra, Bjuråker.
HANS * 5/1 1744. † 1/4 1744

—4—

4H2 LARS JONSSON, * 21/12 1728, s. t. bonden J. Larsson i Västansjö 2, Bjuråker. G. 1752. Änkl. o. omg. 1775. Måg o. bonde i Avholm 4, Bjuråker. † 20/5 1793 (tärande sjukdom).
2 MARGTA PEHRSDOTTER, * 8/6 1735, d. t. bonden P. Pehrsson i Avholm 4, Bjuråker. † 177..
2D3 MARGTA PEHRSDOTTER, * 25/8 1746, d. t. bonden P. Hansson i Gärde 2, Bjuråker. † 9/9 1799.
KJERSTIN * 18/12 1756                                     9C3
OLOF * 10/11 1766                                           5
MARGTA * 29/7 1769                                        6
CARIN * 21/7 1776                                           35C3
BRITA * 6/2 1779                                             36C3
ANNA * 7/2 1784. † 23/1 1785 (bröstvärk)
LARS * 22/6 1786 (Okänd vistelseort)
SIGRID * 10/9 1791. † 4/5 1792

—5—

4 OLOF LARSSON, * 10/11 1766, s. t. bonden L. Jonsson i Avholm 4, Bjuråker. G. 29/12 1793. Bonde i Avholm 4, »Per-Ols». † 13/6 1834 (håll o. stygn). (Gästgivargården)
7B3 KJERSTIN MATTSDOTTER, * 11/4 1770, d. t. sold. M. Frimodig i Gårdsmyra, Bjuråker. † 17/6 1828 (vattusot).
LARS * 12/1 1796                                             19
PEHR * 10/12 1797                                           7
JONAS, tv., * 15/11 1800                                   8
CARIN, tv., * 15/11 1800                                   35G80
MARGTA * 28/5 1803                                        9
ANNA * 21/3 1806. † 29/10 1810 (nervfeber)
OLOF * 9/6 1809. † 27/10 1810 (nervfeber)
ANNA * 13/8 1812                                            33C9

—6— Ser ut att vara en avstyckning som är gjord 1794

2F5 LARS ANDERSSON, * 15/11 1767, s. t. sold. A. Berg i Moviken, Bjuråker. G. 2/11 1794. Gästgiv. o. bonde i Avholm ss 4, Bjuråker. † 26/1 1846 (ålder).
4 MARGTA LARSDOTTER, * 29/7 1769, d. t. bonden L. Jonsson Avholm 4, Bjuråker. † 23/1 1829 (slag).
ANDERS * 24/7 1798                                         10
LARS * 3/4 1800. † 2/11 1800 (allm. svaghet)
LARS * 20/11 1801. † 17/7 1802
LARS * 5/4 1803. † 15/5 1803
PEHR * 2/12 1804                                             11
LARS * 19/6 1806. Är i garvarlära Sundsvall
JONAS * 23/1 1807                                           17E5

—7—

5 PEHR OLOFSSON, * 10/12 1797, s. t. bonden O. Larsson i Avholm 4, Bjuråker. G. 1825. Sockenskomak. i Avholm. † 17/12 1870 (lungsot).
33C4 SARA PEHRSDOTTER LINDBOM, * 19/4 1795, d. t. kolaren P. Lindbom i Njuparne, Bjuråker. † 28/12 1878 (vattusot).
OLOF * 8/1 1827                                              12

—8—

5 JONAS OLOFSSON, * 15/11 1800, s. t. bonden O. Larsson i Avholm 4, Bjuråker. G. 183.. Torpare i Avholm. † 2/1 1871.
26A3 CARIN HANSDOTTER, * 27/1 1790, d. t. kolaren H. Andersson i Österbo, Bjuråker. † 3/9 1869 (funnen död i elden å spiseln, troligen drabbad av slag).
6H22 BRITA ERIKSDOTTER * 5/3 1838. Fosterd.    34A11

—9—

25C13 ERIK ANDERSSON, * 23/12 1791, s. t. korp. A. Dahl i Våtmor, Bjuråker. G. 15/10 1826 med Kierstin Pehrsdotter fr. Lia, Bjuråker, o. nämnes som sockenskrädd. i Våtmor. Änkl. 1827 samt omg. 24/5 1829 o. nämnes då som måg o. bonde i Avholm 4 (1), Bjuråker. † 30/3 1854 (långvarig; tärande sjukdom).
5 MARGTA OLOFSDOTTER, * 28/5 1803, d. t. bonden O. Larsson Avholm 4 (1), Bjuråker. † 4/5 1857 (håll o. stygn).
OLOF * 2/7 1840                                              13

Här får gården en ny nummerbeteckning

 


Olof Eriksson med hustru Kjerstin Jonsdotter, sonen Erik senare gästgivare och dottern Brita, gift med häradsdomare E H Palm

—4A13—
9 OLOF ERIKSSON, * 2/7 1840, s. t. bonden E. Andersson i Avholm 1, Bjuråker. G. 1861. Bonde i Avholm 1, »Per-Ols». † 9/12 1897.
11H7 KJERSTIN JONSDOTTER, * 15/7 1838, d. t. bonden J. Olofsson i Spångmyra 3, Bjuråker. † 1/2 1913.
ERIK * 5/11 1865   Gästgivare Avholm 3:2                                                      17
BRITA * 13/12 1872   g m häradsdomare E H Palm Avholm 11:1        5A44


Skåksve-Jonkes. Bild från Arkiv-Digital


Avholm 1:2 kom i fortsättningen att kallas Skålsve-Jonkes

 


Erik Östberg Fjärdingsman bosatt i Skålsvedja
—6H25—
15 ERIK JONSSONÖSTBERG, * 24/6 1849, s. t. torp. J. Eriksson i Skålsvedja. G. 5/11 1873. Fjärdingsman o. bonde i Avholm 10, Bjuråker. † 25/12 1926.
5G19 KJERSTIN PEHRSDOTTER, * 25/8 1844, d. t. torp. P. Eriksson i Söderdala, Bjuråker. † 4/10 1917.
JONAS * 10/2 1879                                           33


Anna Östberg (bönhus-Anna)
Jonas Östberg
Stående. Birgit Persson f. Östberg, Pers dotter
Erik Östberg, Skålsvedja
Karin Östberg, Skålsvedja
Stående. Svea Östberg
Stående, Per Östberg, Post-Per

   
Jonas och Anna Östberg, och lilla Erik         Ella och Jonas Östberg


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 22/1 1896

En olyckshändelse, som kan få betänkliga följder och om hvars utgång ännu icke kan bedömas, inträffade i söndags förra veckan på isen ute på sjön Dellen utanför Afholm by i Bjuråker. En hop ungdom hade anordnat en s.k. slängkälke på den blanka isen och roade sig där så godt de kunde. En af de ynglingar, som sköto stången, skulle passa på och gå ut ur banan, men till följd af den hastiga fart, hvarmed kälken svängde banan rundt, hann han icke komma utanför området för kälkens gång utan träffades af densamma på benen med sådan hastighet, att den träslå, som sammanhöll medarne framtill, sprang af på två ställen, och ynglingen slungades ett stycke upp i luften hvarefter han med hela sin tyngd slog sig baklänges i isen och erhöll ett så häftigt slag i bakre delen af hufvudet att han blef liggande afsvimmad. Förd till den intill sjön liggande gården Hästnäs, utbröt en häftig hjärnblödning och sväfvar den olycklige ynglingen ännu mellan lif och död.

 Olyckshändelsen har väckt djupt deltagande bland grannar och bekanta då ynglingen som är enda barnet till hemmansägaren Erik Östberg och hans hustru i Skålsvedja, gjort sig känd som en välartad gosse, skrifves det till denna tidning.

Enligt senare underrättelse skall hans tillstånd nu vara bättre och hopp finnas om hans vederfående.

Källa: Kungliga Biblioteket
Avskrift: Viveca Sundberg


—6H33—
25 JONAS ÖSTBERG, * 10/2 1879, s. t. bonden E. Östberg i Avholm, (Skålsvedja) Bjuråker. G. 19/6 1900. Änkl. o. omg. 26/12 1910. Änkl. 2 ggr o. omg. 1/2 1942. Bonde i Avholm 12. † 17/1 1950
8H30 ANNA ERIKSDOTTER, * 30/6 1879, d. t. bonden E. Påhlsson i Näset 1, Bjuråker. † 7/3 1908.
19B16 ELLA ANDERSDOTTERRING, * 19/1 1876, d. t. torp. A. Ring i Tallbacken, Bjuråker. † 16/5 1939.
6F39 ANNA KRISTINA LARSSON, * 6/6 1900, d. t. mål. L. Larsson i Avholm. Änka e. bonden L. Medin i Svedjebo ss4, Bjuråker. † 21/10 1981
ERIK ERHARD * 23/2 1900                                 41
ALMA KRISTINA * 17/9 1901                              49
FRIDA KATRINA * 17/2 1903                              26A50
MARTA ELVIRA * 29/10 1906                              (X33)9Y27
PER EDVARD * 16/2 1908                                  42
KARIN ELISABET * 26/11 1910. † 23/4 1931
ANDERS KNUT * 12/12 1911. † 10/10 1912


Fr v Ellas dotter Karin och lilla Anna Östberg från Skålsvedja.  Ella och Jonas Östberg med Jonas son Per. Post-Per


   
Ella g. m Jonas Östberg och en okänd dam    Per Östberg Post-Per


—26A50—

32 GUSTAF ALGOT HANSSON, * 26/8 1895, s. t. arb. A. G. Hansson i Moviken, Bjuråker.. G. 13/7 1918. Änkl. o. omg. 22/4 1923. Masugnsarb. i Moviken, sen. arr. i Strömbacka 12, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947.  Köpte och renoverade den här gården 1950  † 11/3 1969
42D5 ALMA SOFIA LINDGREN, * 9/7 1892, d. t. smeden L. V. Lindgren i Moviken, Bjuråker. † 29/8 1918.
6H33 FRIDA KATRINA ÖSTBERG, * 17/2 1903, d. t. bonden J. Östberg i Avholm 1, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947. † 13/7 1963
ASTA EMILIA * 6/12 1915. Utfl. t. Sundsvall 1936. † 27/7 1995
URBAN HALDOR * 19/1 1925. † 17/10 2008


Post-Pers bil. Haldor Hansson och Gunborg Björke

—26A57—
50 URBAN HALDOR HANSSON, * 19/1 1925, s. t. arr. G. A. Hansson i Strömbacka, Bjuråker.
G. 26/8 1945. Skogsarb. Bos. i Strömbacka 12, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947. † 17/10 2008
21E15 GERTRUD LINNEA LIIF, * 6/5 1926, d. t. bonden K. J. Lif i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Bergsjö 1947. † 8/3 2015
KERSTI ELISABET * 12/1 1945. Utfl. t. Bergsjö 1947.
SIGRID MARGARETA * 18/2 1949

Läs och se filmen när Gertrud var statist i filmen Flickan och Djävulen.

 

 


Avholm 5, Avholm 11:14
Fastigheten byggdes 1980 av Karl Erik Östberg Efter Karl Eriks död 1992 köptes fastigheten av Anders Westerberg

—9Y25—  Norrbo släktregister
17 Nils Erik Östberg, *19/2 1894, s. t. bonden A. O. Östberg i V. Norrbobyn s15, Norrbo. Utfl. 1916. G. 14/8 1921. Bonde i Avholm 32, Bjuråker.
(X4)4A17 Margta Eriksson, *9/7 1893, d. t. bonden E. Olsson i Avholm 3.
KARL ERIK  *29/6 1925. Jordbr.-arb. † 6/6 1992

Karl Erik Östberg * 29/6 1925. son till Erik och Margta Östberg. Gift 29/10 1949 frånsk. 12/3 1970 med/från 1Lilly Margareta Larm * 8/2 1930. Sonen Axel Ove * 1/1 1952 och Ulf Erik * 10/12 1957.

—46A34—
18 NILS AXEL LARM, * (20/8) 28/8 1897, s. t. torp. J. Larm i Norrberg, Bjuråker. G. 12/5 1935. Jordbr.-arb. Bos. i Hedvigsfors 18, Bjuråker.
(X33)10A19 ANNA MATILDA GLAD, * 20/1 1901, d. t. torp. L. Glad i Sandmyra, Norrbo. Infl. fr. Bergsjö 1923.
ELLEN ANNA VILHELMINA * 29/9 1922. Handelsbitr.
1)  LILLY MARGRETA * 8/2 1930

Karl Erik Östberg sambo med Fanny Mattsson.

—32E11— Forsa släktregister
(X31)6M26 OLOV SÖREN MATTSSON, * 6/7 1923, s. t. Elof Matsson i Fegärde, Njutånger. G. 16/8 1947. Byggn.arb. i Kyrkbyn, Njutånger. Fl. t. Sunnanbäck, Forsa.
8 FANNY BIRGITTA NYMAN, * 9/2 1927, d. t. Emma Charlotta Nyman i Rödmyra.
MATS CONNY, * 10/9 1946.
ULLA LISA, * 20/8 1950.

 

 

Avholm 2. Palms  Avholm 11.1


Avholm 7Avholm 9.
Mangårdsbyggnad, stall och ladugård är uppförd 1915. Magasin och loge är uppförda på 1880-talet. Gården elektrifierades 1912.Avholm 7 och 9. Bild från Arkiv Digital


Registerbeteckning »2A» omfattar en bondesläkt i Bjuråker som tidigast omnämnes i 1590 års jordebok i Avholm 2.

—2AI—

PEHR ERICHSSON, * 156.. Nämnes som bonde i Avholm 2, Bjuråker, (1590).
ERICH * 159..                                                  II

—II—

I ERICH PEHRSSON, *159., trol. s. t. bonden P. Erichsson i Avholm 2, Bjuråker. Bonde i Avholm 2.
JACOB * 163..                                                  III

—III—

II JACOB ERSSON, * 163., trol. s. t. bonden E. Pehrsson i Avholm 2, Bjuråker. Bonde i Avholm 2.
KARIN, * 165..                                                 1

—1—

ERICH HANSSON, * 165., härst. okänd, trol. måg t. bonden J. Ersson i Avholm 2, Bjuråker. Bonde i Avholm 2.
III KARIN JACOBSDOTTER, * 165., trol. d. t. bonden J. Ersson i Avholm 2, Bjuråker.
BRITA * 167. . Okänd vistelseort
KARIN * 167. .
HANS * 1680                                                    2
SIGRID * 168. . Okänd vistelseort
PEHR * 168. .
ELLA * 168. .
ERIK * 169. .
KERSTIN * 1693                                               30G1
JONAS * 169. . Okänd vistelseort
LARS * 169. .                                                   3

—2—

1 HANS ERSSON, * 1680, s. t. bonden E. Hansson i Avholm 2, Bjuråker. Bonde i Avholm 2. † 174..
KARIN HANSDOTTER, * 1685. † 1751.
KARIN * 13/10 1716                                          10B2
HANS * 1/7 1718                                              4
KARIN * 7/4 1720. † 13/7 1720
ERICH * 1/10 1721                                           5
ANDERS * 21/6 1724. † 26/1 1725
BRITA * 26/3 1727                                            19H3

—3—

1 LARS ERICSSON, * 169., trol. s. t. bonden E. Hansson i Avholm 2, Bjuråker. Utfl. o. bonde i Edsäng, Delsbo.                                              (X6)11K1
49A1 ANNA PÅHLSDOTTER, * 169., trol. d. t. sold. P. Wästman i Avholm, Bjuråker.          (X6)11K1
KARIN * 14/1 1723                                           (X6)11K1

—4—

2 HANS HANSSON, * 1/7 1718, s. t. bonden H. Ersson i Avholm 2, Bjuråker. G. 1747. Bonde i Avholm 2, sen. bonde i Furuberg, Bjuråker. † 11/1 1798 (ålder).
10BV GÖLIN ZACHARIASDOTTER, * 10/8 1722, d. t. sold. Z. Spång i Frisbo, Bjuråker. † 9/4 1800.
KARIN * 24/1 1749. † 10/6 1751
JONAS * 20/2 1750                                           6
CARIN * 4/8 1754                                             7

—5—

2 ERICH HANSSON, * 1/10 1721, s. t. bonden H. Ersson i Avholm 2, Bjuråker. G. 175. . Änkl. o. omg. 176.. Bonde i Avholm 2. † 1772.
1F3 KJERSTIN PEHRSDOTTER, * 10/7 1727, d. t. sold. P. Svedmark i Näppänge, Bjuråker.
1G4 CARIN JONSDOTTER, * 1737, d. t. sold. J. Tidman i Sjövik, Bjuråker. Änka o. omg.          (X33)12V14
CARIN * 15/1 1761                                           1E11
JONAS * 1766. Okänd vistelseort
BRITA * 4/10 1769                                            32G5
MARGTA * 1772. Okänd vistelseort

—6—

4 JONAS HANSSON, * 20/2 1750, s. t. bonden H. Hansson i Avholm 2, Bjuråker. G. 177.. Bonde i Furuberg, sen. i Avholm, Bjuråker. † 31/12 1833 (ålder).
1H2 KARIN LARSDOTTER, * 4/9 1747, d. t. bonden L. Hansson Vedmyra 1, Bjuråker. † 2/6 1829 (ålder).
HANS * 17/1 1778                                            8
ANNA * 1780. Utfl. t. Bollnäs 1830
GÖLIN * 21/5 1782                                           19
LARS * 12/9 1785                                             9
JONAS * 30/11 1790                                         10

—7—

(X15) JOHAN JOHANSSON, * 1747, infl. fr. Hassela, Gävleb. G. 1780. Bonde i Furuberg (Skärås), Bjuråker. † 8/4 1807 (hetsig feber). (Skärås kvarn)
4 CARIN HANSDOTTER, * 4/8 1754, d. t. bonden H. Hansson i Avholm 2, Bjuråker. † 27/5 1836 (ålder).
GÖLIN * 11/12 1781
ANNA * 21/4 1783. Utfl. t. Hudiksvall 1802
BRITA * 2/11 1786. † 2/11 1787 (håll o. stygn)
CARIN * 15/11 1787. † 12/7 1788 (håll o. stygn)


 

     
Text och bild ur boken: Porträttgalleri från Hälsingland, sid 383.    Marta Östberg och Erik Palm

—5A44—
37 ERIC HENRIC PALM, * 27/7 1877, s. t. organist J. D. Palm i Norrbobyn, Norrbo. G. 19/5 1902. Änkl. o. omg. 6/11 1932. Nämndeman, häradsdomare o. bonde i Avholm 111, Bjuråker.
4A13 BRITA OLSDOTTER, * 10/12 1872, d. t. bonden O. Eriksson i Avholm 1, Bjuråker. † 20/1 1930.
10B16 BRITA MATSDOTTER, * 1/2 1892, d. t. kolare M. Nilsson Frisbo, Bjuråker.
ERIK JOHAN * 7/12 1912                                   48

   
Erik och Marta Palm med dottern Brita       Brita Palm med barnbarnet Brita och Siv Eriksson


—5A48—
44 ERIK JOHAN PALM, * 7/12 1912, s. t. häradsdom. E. H. Palm i Avholm 111, Bjuråker. G. 27/10 1946. Jordbr.-arb. Bos. i Avholm 111  † 4/1 1949
7E20 MARTA TINGBERG, * 29/8 1922 i Lia, Bjuråker. † 16/6 2010
SIGRID  BIRGITTA * 12/7 1948

Gilbert Håkan Sandin *12/9 1945 † 19/1 2017. G. 28/3 1970 med Birgitta Palm * 12/7 1948
Tomas Erik * 29/7 1970
Johan Stefan * 17/5 1972
Maria Birgitta * 26/2 1978


Henrik Palm på 80-årsdagen med makan Brita, sonhustrun Marta och barnbarnet Birgitta

 

 

Gästgivargården Avholm 15. Avholm 3:2 Se flera bilder på storbröllop från gästgivargården.

Mangårdsbyggnade uppfördes 1901, stall 1928, loge 1921 och magasin på 1890-talet. Gården elektrifierades 1913. Gården har varit i släkten sedan början av 1700-talet.


HUDIKSVALLSPOSTEN DEN 12/9 1903

Auktion

Å Jord- och Skogsafverkningsrätt i Bjuråker

Genom offentlig auktion, som förrättas å Afholms gästgifvaregård Lördagen den 10 instundande Oktober kl. 10 f.m., utbjudes till försäljning ett antal af 80 st. vid laga skifte i Bjuråkers socken för skifteslagets gemensamma räkning afsatta s.k. Soldattorp, bestående af såväl odlad som odlingsbar jord och skogsmark.
Och meddelas till upplysning:
Att torpen ligga dels i större komplex däraf ett mellan byarne Ståläng och Norrberg intill Gladbäcken och Svåga älf, med en vidd af omkring 176 tunnland, till större delen beväxt med afverkningsbar skog, ett vid Holmbergs by invid Svåga älf, innehållande omkring 65 tunnland, nästan helt och hållet beväxt med afverkningsbar skog, ett intill Sördala by, omfattande 50 tunnland, dels odlad jord, dels skogbeväxt skogsmark, samt ett komplex i Ängelholms by af omkring 58 tunnlands vidd, till större delen odlad mark;

Dels en eller flere jordar spridda inom byarne Ahlsjö, Björsarf, Ytterhafra, Tomsjö, Elfve, Hedvigsfors, Österbo, Bricka, Friggesund och Frisbo;

      Att vid auktionen utbjudas dels afverkningsrätten å de tre första komplexen till alla barrträd, användbara till timmer eller sparrar, därvid utropen ske hvar för sig å Holmbergs- och Sördala-komplexen samt å Stålängskomplexen i tre lotter: torpen söder om Gladbäcken, torpen N:o 10-22 och torpen N:o 23-31;

      Dels grundrätten till såväl hvarje af dessa torp särslidt som å de angifna 5 områdena hvart för sig. Slutligen utbjudes samma 5 områden hvart för sig med grundrätt och ståndskog så som de befinnas;

      Att öfrige jordar utbjudas med därå befintlig skog dels hvart för sig, dels såsom de inom hvarje torp ligga tillsammans;

      Att afverkningstiden räknas från 1 December 1903 till 1 maj 1905;

      Att nödig pröfningstid af gjorda anbud förbehålles; samt

      Att betalningsvillkor och öfriga upplysningar meddelas af herr E. G. Wengelin, Westansjö, där kartor och beskrifningar finnas tillgängliga

Bjuråker i September 1903                Kommitérade 

Källa och avskrift: Viveca SundbergBruksherrskapets maskerad på Avholms gästgivargård
Bakre raden från vänster: Age Westerlund, Delsbo, …?, Fru Irma Tigerström,…?…? Anna Fischer, husfröken på Strömbacka herrgård, Ossian Tigerström…?…?
Andra raden: Karin Westerberg, Hudiksvall…?  Evert Breiholtz, kontoret Strömbacka, Hulda och Olle Nyberg, FriggesundNils Hägg och Nordvall, Strömbacka
Sittande tredje raden: Inspektor Tycko Bovallius, ”Tanta” hos doktor Bodinsson i Johannesberg, Ester Bovallius, Tyra Bodinsson och doktor Bodinson i Joannesberg.
Främre raden: …?…? Otto Lagerholm, Moviken…? August Brun, Hudiksvll och Bertil Fredman, kontort, Strömbacka


HT den 21 oktober 1920

Afholms gästgivargård i Bjuråker har härjats af eld.

Ladugård, stall, loge och gamla mangårdsbyggnaden har fullständigt nedrunnit, hvaremot nya mangårdsbyggnaden räddades.
Hela gården, inklusive nya mangårdsbyggnaden, var försäkrad för 33 000 kr.


—1A10—
10H5 HANS PEHRSSON, * 31/1 1831, s. t. bonden P. Mattsson i Västansjö 9, Bjuråker. G. 19/10 1862. Måg o. bonde i Avholm s3, Bjuråker. Den 1/9 1888 köper han fastigheten Avholm 8 (Svedjorna) av Hudiksvalls Trävaruaktiebolag  † 2/1 1900.
6 MARGRETA PEHRSDOTTER, * 7/7, 1841, d. t. bonden P. Eriksson i Avholm 3, Bjuråker. † 19/3 1894 (kräfta).
ELLA, * 9/5 1866     Gift Palm, Svedjorna         5A40
MARGRETA, * 28/1 1880                                    8H43


    

Text och bild ur boken: Porträttgalleri från Hälsingland, sid 383. Erik Olssons hustru Margta
—4A17—

13 ERIK OLSSON, * 5/11 1865, s. t. bonden O. Eriksson i Avholm 1, Bjuråker. G. 13/1 1886. Gästgivare o. bonde i Avholm 3. † 17/1 1941.
21H9 MARGTA ERSDOTTER, * 3/1 1867, d. t. bonden E. Eriksson Ramsjö 3, Bjuråker. † 25/1 1927.
KERSTIN * 5/5 1887                                          13H7
ANNA * 17/6 1888                                            (X6)39N9
OLOF * 2/1 1890. † 29/8 1891 (difteri)
ERIK * 11/1 1892. † 21/6 1896
MARGTA * 9/7 1893                                          (X33)9Y25

   
Erik o Margta och barnen                              Äldsta dottern Kerstin * 5/5 1887

  
Dottern Anna * 17/6 1888                            Dottern Margta * 9/7 1893


—9Y25—

17 Nils Erik Östberg, *19/2 1894, s. t. bonden A. O. Östberg i V. Norrbobyn s15, Norrbo. Utfl. 1916. G. 14/8 1921. Bonde i Avholm 32, Bjuråker. Nils Erik Östberg övertog fastigheten 1927 genom köp.
(X4)4A17 Margta Eriksson, *9/7 1893, d. t. bonden E. Olsson i Avholm 3.
Karl Erik, *29/6 1925. Jordbr.-arb.

  
Erik och Margta Östberg den 14/8 1921  Bild ur boken: Porträttgalleri från Hälsingland, sid. 386

  
Karin Lund, Erik och Marta Östberg          Far och son, Karl Erik och Erik Östberg


Karl Erik Östberg * 29/6 1925, son till Margta och Erik Östberg. Gift 29/10 1949 frånsk. 12/3 1970 med/från 1Lilly Margareta Larm * 8/2 1930. Sonen Axel Ove * 1/1 1952 och Ulf Erik * 10/12 1957.

Karl Erik Östberg flyttade till eget nybyggt hus i Avholm 11:14, år 1980.

Jordbruksfastigheten Avholm 3:2 såldes 1997 till bonden Lars Bergström i Avholm, se Avholm 4:1 ”Klockars” och ”Gästgivars”.

—46A34—
18 NILS AXEL LARM, * (20/8) 28/8 1897, s. t. torp. J. Larm i Norrberg, Bjuråker. G. 12/5 1935. Jordbr.-arb. Bos. i Hedvigsfors 18, Bjuråker.
(X33)10A19 ANNA MATILDA GLAD, * 20/1 1901, d. t. torp. L. Glad i Sandmyra, Norrbo. Infl. fr. Bergsjö 1923.
ELLEN ANNA VILHELMINA * 29/9 1922. Handelsbitr.
1)  LILLY MARGRETA * 8/2 1930

Karl Erik Östberg sambo med Fanny Mattsson.

—32E11— Forsa släktregister
(X31)6M26 OLOV SÖREN MATTSSON, * 6/7 1923, s. t. Elof Matsson i Fegärde, Njutånger. G. 16/8 1947. Byggn.arb. i Kyrkbyn, Njutånger. Fl. t. Sunnanbäck, Forsa.
8 FANNY BIRGITTA NYMAN, * 9/2 1927, d. t. Emma Charlotta Nyman i Rödmyra.
MATS CONNY, * 10/9 1946.
ULLA LISA, * 20/8 1950.


—13N23— De kom hitflyttande från Skålsvedja 1939, och 1945 avflyttade de till Törs i Norrlia.
16 Karl Hilmer Gill, * 14/8 1910, s. t. arb. A. Gill i Moviken. G. 23/10 1938. Skogsarb. Bos. i Avholm, sen. byggn.-arb., bos. i N. Lia 76, Bjuråker.
(X4)49E11 Anna Dagny Lund, * 10/9 1918, d. t. arr. O. Lund i N. Lia, Bjuråker.
Karin Birgitta * 16/9 1941 Gift Norberg och bosatt i Hudiksvall

  
Anna Gill och Ulla Dane        Karl Gill med banjo och Birger Englund vars far drev kiosken i Friggesund


Flickan till vänster är okänd, den andra flickan är Birgitta, Gill. Hon har även lånat ut bilderna
Birgitta Norberg är känd för sina betydande insatser för Lettlands barn.


Ett tidningsklipp med Birgitta och Arnold Norberg.

 

 

Restaurangen på Avholmsberget

HT den 30 augusti 1985

Det har gått 20 år sedan den första toppstugan invigdes. Det skedde den 30 april 1965.

Folk från jordens alla hörn har tagit sig hit för att beundra den hänförande utsikten. Schweiz finansminister, statsminister Olof Palme och många andra kända. I gästböckerna skriver ca 5000 människor sina namn varje år och många gästbokspoesi vittnar om begeistrade besökare.

Karl Erik och Lilly´s son Ove Östberg köpte sedan restaurangen på Avholmsberget av kommunen. Oves far hyrde tidigare restaurangen av kommunen som byggde den 1964 och sedan utökade den 1971. År 1997 moderniserade och utökade Ove och Marie restaurangen. Nu är den återigen i kommunens ägo.


Ove och Marie i en reklambroschyr från 2003Det här är det spruthus som stod utefter gamla landsvägen mellan Avholm och Hästnäs.
I spruthuset förvarades brandspruta, hinkar och liknande. Vid brand var det viktigt att komma nära intill dörren med vagnen för att snabbt kunna lyfta på den tunga brandsprutan. Det var därför dörren sitter högt och att det saknas trappsteg.
Huset kom senare att bli toppstuga på Avholmsberget
Affischering för ”Glada Paraden i Tåparken 1941. Damerna är okända


Det gamla spruthuset flyttades upp på berget den 20 april 1954. Text och bild ur Avholmsboken
Från vänster Jon-Erik Jonsson, Karl-Erik Östberg, Kalle Östberg, Algot Hansson och Olle Eriksson.

Vid den här tiden var det vanligt att man samlades på berget i samband med att man firade Gökotta, vid Kristi Himmelfärdshelgen. På den branta och slippriga stigen upp mot berget kämpade man många gånger med kaffekorgar och ryggsäckar för att kunna njuta av en härlig kaffetår och den underbara utsikten.Här pågår en tillbyggnad på toppstugen. Fr v. Sven Olsson, Hästnäs, Anders Eriksson, sittande Bernt Olsson, Häsnäs-Jonke och …?


Vykort från Avholmsberget. Läs mer om Avholmsbergets Restaurang.

 

 

Avholm 1. ”Klockars” 


Flygbild över Klockars, Avholm 17, Avholm 4:1. Bild från Arkiv Digital


Gården har anor från 1500-talet. Nuvarande mangårdsbyggnad är byggd 1901. Gamla huset från är 1700-talet. Vackra väggmålningar. En av salarna användes på 1700-1800 talet till tingssal. Fram till 1810-talet stod här en skampåle.

 


Det gamla halsjärnet

Tingen hölls i gamla tider vid länsmans- eller gästgivargårdarna och halsbojan skall enligt muntlig tradition funnits vid gästgivargården i Avholm, där en så kallad skampåle eller straffpåle fanns. I E. G. Wengelins bok från 1893 sägs att ”halsjärnet bortbars till skogen för den förskräckelse åtskilliga personer hyste därför”. Enligt muntlig tradition har dock berättats att halsjärnet gömdes av gästgivarmor i Avholm, var hon gömt det fick ingen veta, men hon lär ha yttrat att det aldrig skulle komma fram igen. Anledningen till hennes åtgärd var att en ung pojke skulle få straff för någon förseelse. Gästgivarmor som talat med pojken samma morgon tyckte så synd om honom att hon grät. Pojken fick trösta henne med orden: ”gråt ej mor det blir kväll på den här dagen också”.

Eftersom den här formen av bestraffning fortfarande brukades, är gästgivarmors handling ett utmärkt exempel på tidig ”civil olydnad”, med grund i verklig medkänsla för en lyckad medkänsla.


Carin Pehrsson 1832 – 1911 Foto: 1874 av Sofie Öberg, Skattkärr

Förr i tiden flyttades ordinarie tingen i turordning runt tingslagets tre socknar, och vid varje ställe fanns en skampåle. Även traktens kyrkor var i gamla tider försedda med fängsel för så kallade skamstraff. Dessutom fanns, åtminstone under 1600 och en tid in på 1700-talet, en straffpåle vid kaptens gården på Hammaren i Delsbo. Utdömda ris eller spöstraff verkställdes vanligen omedelbart vid tingsplatsen under de dagar tingen hölls. Det gällde att nå största möjliga effekt ”varnagel” då mycket folk var samlat vid tingsplatsen.


Brudparet Olas-Mattis och Karin Ersdotter från Nörjans 1901.

Omkring 1901 när ”Olas-Mattis” från Västansjö rev den byggnad i Avholm som hans fru Karin Ersdotter fått i hemgift 1901 hittade han det försvunna halsjärnet i husgrunden. Matts tog vara på föremålet, och hade det i sin ägo fram till några år inpå 1940-talet, då han sålde det till Erik Lie i Näppänge. Halsjärnet skänktes senare till hembygdsföreningen av Lies sterbhus, och finns nu i föreningens samlingar.
Källa: Uppgifter delvis hämtade ur Bjuråkersblad 1998 av Kjell Eklöf

Läs mer om gästgivargårdar i Bjuråker.


Registerbeteckning »1A» omfattar en bondesläkt i Bjuråker. Om tidigast omnämnes i Avholm 1 enl. 1618 års jordebok.

—1A I—

PEHR ANDERSSON, * 156. (härst. okänd). Bonde i Avholm 1, Bjuråker, enl. 1618 års Jdbk (KA).
OLUFF, * 159. .                                                II
ERICH, * 159. . Bonde i Avholm 1 (1641-1650).

—II—

I OLUFF PEHRSSON, * 159., trol. s. t. bonden P. Andersson i Avholm 1, Bjuråker. Nämnes som bonde i Avholm 1 (1629-1640).

—III—

LARS PEHRSSON, * 163., härst. okänd, är möjligen måg t. bonden O. Pehrsson i Avholm 1, Bjuråker. Nämnes som bonde i Avholm 1 (1656-1680 enl. KA).
LARS, * 165. .                                                  IV

—IV—

LARS LARSSON, * 65., trol. s. t. bonden L. Pehrsson i Avholm 1, Bjuråker. Bonde i Avholm 1 (1683-1706 enl. KA).
KARIN, * 165. , härst. Okänd
BRITA, * 1682                                                  1

—1—

ERICH PEHRSSON, * 1676 (härst. okänd), måg o. bonde i Avholm 1, Bjuråker, (1710-174.). † 174..
IV BRITA LARSDOTTER, * 1682, trol. d. t. bonden L. Larsson i Avholm 1, Bjuråker. † 173..
MARGTA, * 1714                                               2B2
LARS, * 5/3 1721                                              2

—2—

1 LARS ERSSON, * 5/3 1721, s. t. bonden E. Pehrsson i Avholm 1, Bjuråker. Han nämnes som klockare i sn samt bonde i Avholm 1. † 1753
21GV BRITA ANDERSDOTTER, * 4/1 1719, d. t. bonden A. Pehrsson i Svedjebo 3, Bjuråker. † 7/12 1778 (håll o. stygn).
8BV LARS LARSSON, * 7/3 1719, s. t. gästgiv. L. Pehrsson i Byn 1, Bjuråker. Bonde i Avholm 1, Bjuråker.
ERICH * 10/10 1742. † 10/6 1743
ERICH * 25/7 1744. † 22/1 1745
ELLA * 7/11 1745                                             3
BRITA * 9/9 1747                                             12E5
CARIN * 1/10 1749                                           4
ANDERS * 4/9 1751. † 4/6 1752
CHERSTIN * 16/4 1753. † 14/7 1753

—3—

14H1 JONAS OLSSON, * 2/11 1735, s. t. sockenskriv. O. Pehrsson i Änga 4, Bjuråker. G. 19/10 1766. Måg, gästgivare o. bonde i Avholm 1, Bjuråker. † 13/7 1792 (lungsot).
2 ELLA LARSDOTTER, * 7/11 1745, d. t. klockare L. Ersson i Avholm 1, Bjuråker. † 22/9 1805 (håll o. stygn).
MARGTA * 17/8 1767                                        4F6

—4— Ser ut att vara en avstyckning till en dotter och måg som kan ha gjorts 1773

22H4 ERIC NILSSON, * 10/2 1750, s. t. sockenskrivaren N. Larsson i Änga 12, Bjuråker. G. 12/4 1773. Måg, nämndeman o. bonde i Avholm 1 (5), Bjuråker. † 2/7 1832 (ålder).
2 CARIN LARSDOTTER, * 1/10 1749, d. t. klockare L. Ersson i Avholm 1, Bjuråker. † 21/11 1802 (bröstfeber).
ANNA * 29/10 1774                                           3A6
NILS * 26/6 1780                                             10B4
BRITA * 12/8 1783                                            5
LARS * 15/9 1787. † 28/7 1788 (kikhosta)

—4F6—

2 ERIK PEHRSSON, * 28/1 1762, s. t. bonden P. Larsson i Näppänge 4. G. 1788. Måg, bonde o. gästgiv. i Avholm 1, Bjuråker. † 10/9 1799 (gulsot).
1A3 MARGTA JONSDOTTER, * 17/8 1767, d. t. gästgiv. J. Olsson i Avholm 1. Änka o. omg.   1A5
CARIN * 13/11 1789                                          8E3
ELLA * 12/1 1792. † 18/5 1792 (kikhosta)
JONAS * 2/2 1796                                             9

—1A5—

32G3 ERIK ERIKSSON, * 8/7 1768, s. t. bonden E. Påhlsson i Tå 2, Bjuråker. G. 2 ggr. Måg, gästgivare o. bonde i Avholm 1, Bjuråker. † 23/10 1820 (håll o. stygn).
4F6 MARGTA JONSDOTTER, * 17/8 1767, d. t. gästgiv. J. Olsson i Avholm 1, Bjuråker. Änka e. bonden E. Pehrsson i Avholm. † 25/2 1804 (lungsot).
4 BRITA ERSDOTTER, * 12/8 1783, d. t. nämndeman E. Nilsson Avholm 1, Bjuråker. † 24/2 1832 (tvinsot).
ELLA, * 2/11 1802                                            6
ERIC, * 1/5 1807                                              7
MARGTA, * 1/1 1809. Utfl.
CARIN * 27/6 1812                                           8

—6—

3D5 PEHR ERIKSSON, * 12/3 1801, s. t. sold. E. Hjelte i Gärde, Bjuråker. G. 30/4 1826. Måg o. bonde i Avholm 1 (3), »Klockars», Bjuråker. † 24/7 1885 (slag).
5 ELLA ERIKSDOTTER, * 2/11 1802, d. t. gästgivare E. Eriksson i Avholm 1, Bjuråker. † 24/11 1850 (lungsot).
ERIK * 5/2 1827. † 24/2 1827 (bröstsjukdom)
ERIK * 2/8 1829                                               13H5
PEHR * 8/7 1834                                              9
MARGRETA * 7/7 1841                                       10

—7—

5 ERIC ERIKSSON, * 1/5 1807, s. t. gästgiv. E. Eriksson i Avholm 1, Bjuråker. G. 1838. Bonde i Svedjebo 4, »Klockar», Bjuråker. † 30/3 1883 (bröstlidande).
3E6 BRITA OLOFSDOTTER, * 23/6 1814, d. t. bonden O. Pehrsson i Svedjebo 7, Bjuråker. † 9/10 1887 (ålder).
ERIK * 11/8 1839. † 14/8 1840 (bröstfeber)
OLOF * 1/11 1841                                             11
BRITA * 1/ 4 1844                                            4E11
ERIK * 21/2 1847                                             12
PEHR * 4/10 1849. † 8/4 1851
MARGTA, * 7/12 1853                                        12E14

Här kan man se hur gården Avholm 1 ”Klockars” får nya ägobeteckningar p g a att döttrar och söner gifter sig. Dottern Ella flyttar in på Avholm 3 ”Klockars” och dottern Carin på Avholm 4 ”Klockars” och sonen Eric på Svedjebo 4 ”Klockars”.

—8—

3E6 OLOF OLOFSSON, * 10/2 1817, s. t. bonden O. Pehrsson i Svedjebo 7, Bjuråker. G. 1843. Bonde i Avholm 4, »Klockars», Bjuråker. † 14/3 1876 (lunginflammation).
5 CARIN ERIKSDOTTER, * 27/6 1812, d. t. gästgivare E. Eriksson i Avholm 1, Bjuråker. † 29/4 1885 (ålder).

—9—

6 PEHR PEHRSSON, * 8/7 1834, s. t. bonden P. Eriksson i Avholm 3, »Klockars», Bjuråker. G. 16/10 1859. Bonde i Avholm 3. † 4/10 1907.
18H11 MARGTA LARSDOTTER, * 1/8 1832, d. t. bonden L. Olofsson i Änga 12, Bjuråker. † 30/8 1918.
ELLA * 7/7 1869, † 10/7 1869 (svartsot)

—11—

7 OLOF ERIKSSON, * 1/11 1841, s. t. bonden E. Eriksson i Svedjebo 4, Bjuråker. G. 2/5 1872. Bonde i Svedjebo 4. † 7/10 1913.
15A14 BRITA ELISABET JONSDOTTER-WÅRD, * 8/6 1846, d. t. torp. J. Wård i Våtmor, Bjuråker. † 30/12 1923.
ERIK * 23/8 1875                                             13

—12—

7 ERIK ERSSON, * 21/2 1847, s. t. bonden E. Eriksson i Svedjebo 4, Bjuråker. G. 5/11 1875. Bonde i Avholm 4, Bjuråker. † 26/4 1896.
13H5 ELLA ERIKSDOTTER, * 12/8 1855, d. t. nämndeman E. Pehrsson i Änga 3, Bjuråker. † 9/6 1925.
BRITA, * 13/3 1876                                           1D13
ERIK, * 26/9 1878. Skogsarb. Bos. i Västansjö 115, Bjuråker. (Lill

Nörjan)
KARIN * 20/4 1882                                           7E16

—13—

11 ERIK OLSSON, * 23/8 1875, s. t. bonden O. Eriksson i Svedjebo 4, Bjuråker. G. 12/5 1902. Bonde i Svedjebo 6¹. † 11/7 1946.
12B13 ELLA ERSDOTTER, * 13/1 1879, d. t. bonden E. Pehrsson i Brändbo 2, Bjuråker. † 7/10 1932.
OLOF KONRAD, * 20/9 1902                               14
ERIK RAGNAR, * 23/7 1904                                15
BRITA ELISABET * 7/6 1906                               27C3

—14—

13 OLOF KONRAD ERIKSSON KLANG, * 20/9 1902, s. t. bonden E. Olsson Olof i Svedjebo 6¹, Bjuråker. G. 1/1 1929. Jordbr.-arb. i Svedjebo, sen. skogsarb., bos. i Lia 7¹, Bjuråker. Utfl. t. Torsåker 1946.
8G14 JENNY MARIA CECILIA STRIDLUND, * 11/8 1906, d. t. skogsarb. N. Stridlund i Bricka, Bjuråker. Utfl. t. Torsåker 1946.
ELLEN BIRGITTA, * 3/10 1929
NILS GEORG * 5/3 1931. Utfl. t. Torsåker 1946
ANNA MAJ-GUN * 17/7 1932. Utfl. t. Torsåker 1946

—15—

13 ERIK RAGNAR ERIKSSON, * 23/7 1904, s. t. bonden E. Olsson i Svedjebo 6¹, Bjuråker. G. 8/12 1940. (Arr.) Skogsarb. Bos. i Svedjebo 4¹.
6F39 EMMA MARGRETA MEDIN, *4/4 1922, d. t. bonden L. Medin i Svedjebo, Bjuråker.
LARS ÅKE * 11/7 1941
ERIK LENNART * 23/6 1946 (Sollefteå)


—36A12—
6 JONAS BERGSTRÖM, * 25/1 1865, s. t. landbonde P. Bergström i Ytterhavra, Bjuråker. G. 1/11 1891. Bonde i Avholm 4, Bjuråker.
3F7 ANNA ERSDOTTER, * 4/9 1861, d. t. bonden E. Ersson i Ramsjö 2, Bjuråker. † 30/4 1934.

—36A13—

6 PEHR BERGSTRÖM, * 4/5 1867, s. t. landbonde P. Bergström i Ytterhavra, Bjuråker. G. 5/4 1891. Bonde i Daläng, sen. i Västansjö 10, Bjuråker. † 17/8 1933.
2H12 KRISTINA LARSDOTTER, * 18/4 1869 i Vedmyra, Bjuråker. † 29/5 1919.
PER * 9/8 1891                                                21
LARS * 19/2 1893                                             22
BRITA * 16/1 1895                                            44B51
KARIN * 13/9 1897. Sömmerska. Bos. i Västansjö 101
KERSTIN * 3/9 1900. Bos. i Västansjö 101
JONAS * 8/7 1902                                             23
ANDERS * 30/6 1904. Bonde i Västansjö 101
ELIN tv. * 19/12 1906. Utfl. t. Hudiksvall 1933
ANNA tv. * 19/12 1906                                      24
ERIK GOTTFRID, * 16/12 1909                            25
OLOF JOHAN * 28/6 1912. Utfl. t. Forsa 1942

—36A23—
13 JONAS BERGSTRÖM, * 8/7 1902, s. t. bonden P. Bergström i Västansjö 10, Bjuråker. G. 26/5 1929. Arr. i Avholm 4, Bjuråker Se bild från bröllopet med namn på gästerna
(X3) ASTRID JOHANNA GLAD, * 13/12 1907 i Bergsjö, Gävleb. Infl. 1925. † 9/2 1983
PER ÅKE * 2/9 1929. Skogsarb. i Bjuråker
LARS JONAS ROGER * 22/11 1952


Lars Glad – 85 år


Fotostatkopia på ett odaterat tidingsklipp

Skriv upp att det var musik på födelsedagen. Bland musikanterna märktes tre systersöner till den gamle. Krok-pojkarna från Gammelsträng. Sittande från vänster:

Krok Anders-Olov, Forsadalen (han som drog fingerkrok med Lars Matsén, nyligen), 85-åringen själv och krok Lars-Erik (för tillfället utan dragspel) Han med fiolen bakom de tre igenkännes av de flesta som krok-Johan. Lars-Erik och Johan är skrivna i Hudik.

Det var festligt hos Klockars i går, ett riktigt gammeldags kalas som det brukar vara i bondgårdarna förr i tiden. Som det hade varit många gånger i den stiliga norr-byggningen från 1700-talet, som av goda makter bevarats till våra dagar.

Nu sken solen mot de gråa väggarna och blyfönstren, medan Krok-Johan, Krok-Anders-Olof och Janne Kilström spelade den ena glada låten efter den andra.

Anledningen till kalaset var att Glad-Lars fyllde 85 år.

Han är far till bondmoran på gården Astrid Bergström och då hade hon bjudit honom hem från Bergsjö och samlat alla syskonbarnen omkring sig. Till de senare hörde Krok-pojkarna från Gammelsträng. Gamle kolaren Lars Glad satt i finsoffan och berättade om tider som varit.

Han är född på den avlägset liggande Sandmyren i Norrbo som son till en soldat. Det kan man höra på namnet. Han var näst yngst bland åtta syskon. Modern dog när han var sju år gammal. Då fick han komma till en kusin i Moviken.
– Men när han var åtta år kom jag till bönderna. Det blev långa dagsverken med en gång. Jag fick köra på våra, köra på slåttan, körda och mocka. Jag fick vara nöjd med mat och husrum, några pengar fick jag inte – en sån lilldräng fick inga inkomster.

Sen tjänte han dräng hos gästgivaren Olle Böle i Ilsbo och hos Jon-Mats i Rumsta, Forsa innan han bytte jobb och blev hjälpkantare hemma på Lundströms såg i Björsbo.

Det var då han fick fästmö, en flicka från Masbo som hette Anna-Brita Sving. De gifte sig 1893 och flyttade till Moviken.

Sen arbetade jag åt Strömbackabolaget i all min tid. Fick husrum och ved och en och femtio om dagen som masugnsarbetare. Det var tolv timmars arbetsdag och sju barn fick jag också, men du ska veta, att vi fick vända på slantarna, om de skulle räcka till maten. Kläder fick man knappast tänka på.

1903 övertog Glad ett av bolagets arrendeställen i Norrgimma, Bergsjö socken, och där arbetade han som kolare och arrendator bara tills för några år sedan. Han var 77 år gammal när han kolade de sista fyra milorna tillsammans med en av mågarna Nils Ed. När han var 78 år fick Ed överta arrendet.

Det kan även nämnas att Glad var skolrådsledamot i Bergsjö under 14 års tid. Han blev änkeman 1953, men sina sju barn har han i livet.

Odaterad fotokopia från HT av B. J:son
Avskrift Åke Nätterö

—19G1— Bergsjö släktregister
(X33)10Å11 LARS GLAD, * 8/8 1871, s. t. sold. Anders Glad i Sandmyra, Norrbo. Infl. 1904. Kolare, bos. i Gisslarbo, Bergsjö. † 3/8 1962.
(X33)6U6 ANNA BRITA SVING, * 21/5 1872, d. t. sold. Erik Sving i Ö. Hålsjö, Norrbo. † 2/3 1953.
GERDA BRITA MARGRETA, * 12/9 1893. G. m. P. V. Lindgren i Bjuråker.                          (X4)42D13
EBBA CONKORDIA, * 18/2 1898. G. m. H. Edlund  Bjuråker.                                               (X4)12C11
ANNA MATILDA, * 20/1 1901. G. m. N. A. Larm i Bjuråker.                                                  (X4)46A34
LARS ADRIAN, * 21/7 1903., Bonde i Västansjö, Bjuråker.                                                   (X33)10A21
KARL FRIDOLF, * 13/4 1906. Skogsarb. i Gisslarbo
ASTRID JOHANNA, * 13/12 1907. G. m. J. Bergström,  Bjuråker.                                         (X4)36A23
INGRID VILHELMINA, * 22/1 1912                         15D23


Per Åke Bergström 2/9 1929 jordbruksarb. i Avholm 4:1.† 9/1 2016
Gift 3/2 1951 med 10B27 Elsa Margareta Matsson * 28/12 1929 † 10/8 2007
ÅSA HARRIET KRISTINA * 24/4 1951
JONAS JAN ÅKE * 20/5 1952
KARIN ISABEL * 26/6 1956
SARA ASTRID * 17/4 1959
PER ANDERS MIKAEL * 12/1 1964
GERTRUD KRISTINA * 17/4 1965
ELSA MARIA * 16/2 1972

Familjen flyttade 1958 till Sjömyra i Delsbo, sedan till Gammelsträng i Norrbo. År 2004 bosatte sig Åke och Elsa i Friggesund


Gården Avholm 4:1 ”Klockars” övertogs 1972 av:

Lars Jonas Roger Bergström * 22/11 1952 och Inger Christina Olofsson * 17/11 1949
INGER CAMILLA OLOFSSON * 25/10 1969
THORD OLOF * 14/9 1971
ANNELI CHRISTINA * 27/8 1973
ANN-CHRISTINE * 11/3 1977

Lars Bergström driver storjordbruk som omfattar flera jordbruksfastigheter och många djur.

—36A24—
13 ANNA BERGSTRÖM, * 19/12 1906, d. t. bonden P. Bergström i Västansjö 10, Bjuråker. Hushåll. Bos. i Avholm 4, Bjuråker. Trolovad med 19J19 Post-Olle, Olof Larsson * 27/10 1899
ERIK BERTIL »LARSSON» * 25/11 1929


 

 

Norrgården, ”Nörjans” ”Hästnäs-Jonkes” ”Bernts”.Norrgården, Avholm 23. Bild från Arkiv DigitalAvholm 23.Avholm 5:9 Se bröllopsbild från Nörjans. Fastigheten övertogs och nyuppfördes omkring 1887 av Erik Eriksson. Han sålde 1910 till Jonas Olsson, Hästnäs-Jonke.


På gårdstomten mot landsvägen finns även en bakstuga som troligen från början har tjänat som ett undantag, då den även är en fullt utrustad bostad.


—1F9—
5 LARS JONSSON, * 26/9 1756, s. t. bonden J. Larsson i Norrdala. G. 24/5 1790. Nämndeman o. bonde i Avholm 5 (2), Bjuråker. † 23/9 1824 (bröstsjukdom).
13H2 GERTRUD PEHRSDOTTER, * 18/4 1764, d. t. bonden P. Hansson i Änga 3, Bjuråker. † 28/5 1845 (ålder)
JONAS * 6/3 1791                                             12
PEHR »DAHLBERG» 14/1 1793. † 29/11 1848 i Norrgimma, Bergsjö
LARS * 13/6 1795. Bonde i Avholm 2. (Dövstum.) † 21/7 1847 i Sundsvall
ERIC * 3/8 1798. Utfl. t. Forsa 1832
CHERSTIN * 6/5 1800                                        6F11
OLOF * 17/9 1802. † 28/12 1832 (drunknade und. skridskoåkning) klicka här för att läsa mer.
HANS * 27/9 1804                                            13

—1F13—

9 HANS LARSSONHJELTE, * 27/9 1804, s. t. nämndeman L. Jonsson i Avholm 5, Bjuråker. G. 1828. Bonde i Avholm 5, »Rosst». † 25/11 1883 (ålder).
3D5 MARGTA ERIKSDOTTER, * 30/7 1806, d. t. korp. E. Hjelte i Gärde, Bjuråker. † 4/2 1881 (bröstfeber).
MARGTA * 12/11 1829. † 26/1 1830 (allm. svaghet)
CARIN * 15/3 1835. † 21/3 1835 (bröstsjukdom)
LARS * 30/9 (30/7) 1838                                   16
ERIK * 4/3 1844. † 23/3 1844 (allm. svaghet)Gårderna i Avholm enl. laga skiftes karta. Möjligen var det gård märkt 647 som blev flyttad till Västansjö. Då inga handlingar finns bevarade blir detta bara ett högst troligt antagande. Enligt bouppteckning efter Karins far,  Erik Eriksson som avled 1896, ägde han inga andra fastigheter i Avholm förutom sin egen fastighet Avholm 4. Därför är det troligt att det hus som blev nermonterat låg inom grannfastigheten Avholm 5:15, på andra sidan landsväg 741.


—1A12—
7 ERIK ERSSON, * 21/2 1847, s. t. bonden E. Eriksson i Svedjebo 4, Bjuråker. G. 5/11 1875. Bonde i Avholm 4, Bjuråker. † 26/4 1896.
13H5 ELLA ERIKSDOTTER, * 12/8 1855, d. t. nämndeman E. Pehrsson i Änga 3, Bjuråker. † 9/6 1925.
Tre barn:
BRITA, * 13/3 1876                                           1D13
ERIK, * 26/9 1878. Skogsarb. Bos. i Västansjö 115, Bjuråker.
KARIN * 20/4 1882  7E16  *) Karin fick i hemgift eller som arvslott efter sin far. – en silverskål och ett hus när hon gifte sig 1901. I huset som maken Matts Fredin plockade ner hittade han det försvunna halsjärnet. Läs mer om det under Klockars. Huset som tillhörde Avholm 4 låg troligen inom det som idag är grannfastigheten Avholm 5:15 som omgärdas av en lång stenmur. Marken verkar tidigare ha varit en gårdstomt men är nu helt igenväxt. Huset byggdes sedan upp i Västansjö 512, Bjuråker, berättar husets nuvarande ägare, Sture Fredin. 


En ung Karin Ersdotter som fick ett hus i hemgift

—7E16—
9 MATS FREDIN, * 26/2 1879, s. t. bonden E. Fredin i Lia 10. G. 2/10 1901. Se bild från storbröllopet. Bonde i  Västansjö 72, Bjuråker. † 31/5 1965
1A12 *)  KARIN ERSDOTTER, * 20/4 1882, d. t. bonden E. Ersson i Avholm 4, Bjuråker. † 12/5 1961
ERIK * 14/2 1902                                             26
ELLA * 4/11 1903                                             22
VIKTOR * 9/2 1905. Utfl. t. Norrberg, Vm. 1946
KARIN * 31/1 1907                                           (X33)10Å21
BRITA * 24/6 1909. Bos. i Västansjö
INGRID * 25/2 1914. † 5/3 1914
BROR TYCHO * 2/5 1919                                    27Jonas Olsson, Hästnäs-Jonke

—1F35—
18 JONAS OLSSON (HÄSTNÄS JONKE) * 14/10 1881, s. t. bonden O. Andersson i Avholm 9, Bjuråker. G. 17/5 1908. Bonde i Avholm 59. †  26/12 1970
29B3 MARGRETHA CHRISTINA JOHANSSON, * 28/10 1879, d. t. bonden J. Johansson i Sniptorp s2, Bjuråker. † 22/11 1962
ANNIE MARGRETA * 29/7 1908            31G8
ERIK OSVALD * 18/5 1912                                 51
BRITA ELISABET * 9/9 1915. Utfl. t. Sth. 1945
SVEN SIGFRID * 2/5 1920                                  58
OLOF INGVAR * 4/2 1924. Jordbr.-arb. i Bjuråker. Sålde gården till Bernt Olsson på 1960-talet

—31G8—
7 ERIK PERSSON, * 30/4 1909, s. t. bonden P. Ersson i Tå 22, Bjuråker. G. 6/8 1933. Bonde i Tå 22. † 16/7 1968
2F35 ANNIE MARGRETA OLSSON, * 29/7 1908, d. t. bonden J. Olsson i Avholm 59, Bjuråker. † 24/7 1990
PER HARRY * 24/5 1932 Tås-Harry
ERIK JOHNNY * 6/10 1933
KARIN ELISABET * 9/9 1944

—1F51—
35 ERIK OSVALD OLSSON, * 18/5 1912, s. t. bonden J. Olsson i Avholm59. G. 3/11 1935. Jordbr.-arb. i Avholm 5, sen. bonde i S. Lia 62, Bjuråker.
11C16 VIRA MARGRETA ERIKSSON, * 6/8 1915, d. t. bonden L. V. Eriksson i S. Lia 62, Bjuråker.
ERIK BÖRJE, * 16/8 1938
DAGMAR MARIANNE * 13/9 1943

—2F52—

36 BERNT OLOF BERNER OLSSON, * 12/1 1912 i Avholm. G. 6/11 1938. Byggn.-arb. i Avholm, sen. chaufför, bos. i Ängebo 91.Flyttade 1954 till Avholm 5:14, köpte Avholm 5.9 på 1960-talet men flyttade inte in förrän 1972.  † 2/12 2009
(X3) KLARA MARIA SUNDIN, * 16/1 1915 i Bergsjö sn, Gävleb. Infl. 1938. Dotter till Maria Kristina Elfström och Nils Andreas Sundin, Gamsätter, Bergsjö † 11/1 2019. Nästan 104 år.
INGER KRISTINA BERNDTSSON * 8/5 1946
ULLA BRITTA BERNDTSSON * 29/4 1954


HT den 1 april 2000, av Inge Gardh


Bernt Olsson har hunnit bli 88 år, men på den ägandes 1700-talsgården i Avholm kan han fortfarande locka fram minnen av skakelklockorna på de hästforor som på 20-talet passerade med sin kollast på väg till kolbryggan vid Långbacka station.

 

Avholm 22


Avholm 5:14 Fastigheten uppfördes 1932-33 av Anders SvenskAvholm 22. Avholm 5:14. Bild från Arkiv DigitalAvholm 22. ”Djerfs” senare ”Svensks” Avholm 5:14. Fastigheten uppfördes 1932-33 av Anders Svensk

—4A21—
5E2 ERIK PEHRSSON, * 21/3 1734, trol. s. t. bonden P. Påhlsson i Kyrkbyn 5, Bjuråker. Bonde i Avholm 4, Bjuråker. Utfl.
2 CARIN PEHRSDOTTER, * 11/6 1745, d. t. bonden P. Pehrsson Avholm 4, Bjuråker. Utfl.
MARGTA * 13/7 1772                                        22

—4A22—

(X27) OLOF DJERF, * 9/2 1768. Infl. fr. Ljusdal, Gävleb. G. 13/11 1796. Sold. nr 136 vid Majorens komp., Häls. reg. Bos. i Avholm, Bjuråker. † 29/11 1808 under krigstjänst i Finland (nervfeber).
21 MARGTA ERIKSDOTTER * (13/4) 13/7 1772, d. t. bonden E. Pehrsson i Avholm, Bjuråker. † 18/12 1860 (ålder).
ERIC * 30/1 1797. † 6/8 1799 (bröstvärk)
MARGTA * 26/4 1799. † 30/4 1800 (koppor)
DANIEL * 16/5 1800                                          23
CARIN * 5/10 1801                                           (X33)4Å10
MARGTA * 3/3 1803                                          6F8
ERIK * 17/1 1805                                             24
OLOF * 11/8 1807. † 25/8 1807

—23—

22 DANIEL OLOFSSON-DJERF, * 16/5 1800, s. t. sold. O. Djerf i Avholm, Bjuråker. G. 183. . Husman. Bos. i Avholm. † 23/12 1871.
14A2 MAGDALENA PEHRSDOTTER, * 14/9 1808, fosterd. t. kol. J. Ersson i Norrdala, Bjuråker. † 28/5 1885 (ålder).
MARGTA * 21/12 1832                                       34A13
CARIN * 16/12 1835                                          47A11
OLOF * 13/3 1839. Dräng i Änga 3. † 28/6 1872 (kramp)
BRITA * 27/4 1842                                            (X33)22U17
ELLA * 24/2 1845                                             25
CHERSTIN * 14/1 1848                                      26
ERIK * 8/4 1852                                               27
ANNA * 31/7 1855. Utfl. t. Hudiksvall 1875

—24—

22 ERIK OLOFSSON-DJERF, * 17/1 1805, s. t. soldat O. Djerf i Avholm, Bjuråker. G. 1830. Landbonde i Näppänge 5, »Junkars», Bjuråker. † 20/9 1868.
2D8 SIGRID LARSDOTTER, * 25/3 1802, d. t. bonden L. Larsson i Gärde 2, Bjuråker. † 1/1 1884 (ålder).

—25—

(AC17) AUGUST LUNDQUIST, * 16/4 1854 i Lövångers sn, Vb. G. 26/10 1879. Sold. nr 29 vid Häls. reg. Bos. i Strömbacka, Bjuråker, sen. skogsarb., bos. i Frisbo, Bjuråker. † 28/4 1922.
23 ELLA DANIELSDOTTER, * 24/2 1845, d. t. husman D. Djerf 1 Avholm, Bjuråker. † 8/7 1922.
PER OLOF * 13/2 1877. † 6/7 1877 (scharlakansfeber)
DANIEL GUSTAF, * 9/6 1885. Utfl. t. Bergsjö 1911
BRITA * 25/8 1888. Evangelist

—26—

23 CHERSTIN DANIELSDOTTER-DJERF, * 14/1 1848, d. t. husman D. Djerf i Avholm, Bjuråker. Bos. i Avholm. † 19/5 1874  (barnsängsfeber)
PEHR JOHAN * 20/6 1867. (Utfl. 1905. Skålsvedja)
ANNA MARIA »STRÖMBLAD» * 1/10 1870. Emigr. t. N. Amerika 1892
AXEL LUDVIG »WÅLLANDER» * 16/5 1874. † 13/1 1875 (magplågor)

—27—

23 ERIK DANIELSSON-DJERF, * 8/4 1852, s. t. husman D. Djerf i Avholm, BJuråker. G. 30/11 1879. Arb. Bos. i Avholm. † 11/11 1926.
45B2 KARIN ERSDOTTER HEDLUND, * 12/8 1854, d. t. sold. E. G. Hedlund i Ramsjö, Bjuråker. (Utfl. t. Delsbo 1900) † 30/1 1927.
ERIK * 17/4 1879                                             29
OLOF JOEL * 13/7 1886                                     30

—28—

26 PEHR JOHAN DJERF, * 20/6 1867 i Avholm, Bjuråker. G. 4/11 1905. Kolare. Bos. i Blixbo, sen. arr. i Vedmyra 31, Bjuråker.
46B6 BRITA KRISTINA HILL, * 3/10 1882, d. t. kolare J. O. Hill i Frisbo, Bjuråker. † 20/1 1944.
TORA KRISTINA * 7/3 1904                                14D10
BRITA MARIA * 4/5 1906                                    31
JOHAN ERIK * 13/11 1909                                  32
PER, tv., * 1/1 1914                                          33
OLOF, tv., * 1/1 1914. † 13/8 1914
VALFRID * 5/11 1915. † 29/9 1921
ANNA MATILDA * 6/5 1921                                 (X6)18T46

—29—

27 ERIK ERSSON DJERF, * 17/4 1879, s. t. arb. E. Djerf i Avholm, Bjuråker. (Infl. 1900.) G. 31/10 1900. Bonde i Hammarsvall 6 (3 öresl.) Delsbo. † 13/8 1925.
(X6)31M9 MARGTA NILSDOTTER * 6/12 1880, d. t. bonden N. Ersson i Hammarsvall s5, Delsbo.
KARIN * 14/1 1901                                           (X6)30T35
NILS * 15/6 1902                                             34
MARTA MARIA * 21/10 1916. † 16/10 1918

—30—

27 OLOF JOEL DJERF, * 13/7 1886, s. t. arb. E. Djerf i Avholm, Bjuråker. G. 8/5 1910. Byggn.-arb. Bos. i Avholm. Utfl. t. Brassberg i Ljusdal 1914.
(X27) JENNY MARIA DALSTRÖM, * 9/2 1890 i Ljusdal, Gävleb. (Infl. 1909.) Utfl. t. Brassberg i Ljusdal 1914.
ERIK EINAR * 11/10 1909. Utfl. t. Ljusdal 1914
LARS OLOF * 21/12 1911. Utfl. t. Ljusdal 1914
JOHAN EDVIN * 23/9 1913. Utfl. t. Ljusdal 1914

—43A21—
15 ANDERS SVENSK, * 18/4 1875, s. t. sold. A. O. Svensk i Våtmor, Bjuråker. G. 1905. Änkl. o. omg. 31/12 1927. Byggn.-arb. Bos. i Avholm 514, Bjuråker.
24H9 KRISTINA ÖSTLUND, * 26/1 1880, d. t. arb.-förman J. Östlund i Hedvigsfors, Bjuråker. † 5/6 1910.
2F36 BRITA JULIANA ALBERTINA OLSSON, * 22/7 1886, (Hästnäs-Brita) d. t. bonden O. Andersson i Avholm 9, (Hästnäs)  Bjuråker.
EDIT KRISTINA * 16/6 1906                               47E14
BERNT OLOF BERNER * 12/1 1912                       52

   
Bernt Olsson, och hans far                            Karl Forslund  3/8 1887  (29F6).

—2F52—
36 BERNT OLOF BERNER OLSSON, * 12/1 1912 i Avholm. G. 6/11 1938. Byggn.-arb. i Avholm, sen. chaufför, bos. i Ängebo 91.Flyttade 1954 till Avholm 5:14, köpte Avholm 5.9 på 1960-talet men flyttade inte in förrän 1972.  † 2/12 2009
(X3) KLARA MARIA SUNDIN, * 16/1 1915 i Bergsjö sn, Gävleb. Infl. 1938. † 11/1 2019. Nästan 104 år
INGER KRISTINA BERNDTSSON * 8/5 1946 Inger har sommarstuga vid Svedjorna, Avholm 34
ULLA BRITA BERNDTSSON * 29/4 1954 Hon har sommarstuga vid Svedjorna, Avholm 30

INGER BERNTSSON * 8/5 1946 Gift och skild med/från taxiägare SIVERT LARSSON * 19/4 1939.
Tre barn:
Mats Olov * 26/4 1967
Eva Maria * 13/10 1968
Anna Margareta * 11/10 1976

 

 


skal-012-vagbygge
Vägbygge mellan Hästnäs och Avholm 1930 -31.
Fr v, en lagbas, Åsberg, Per Storm, Erik Östberg med spett, Ivan Nyström, Henrik Prins.Vägbygget mellan Hästnäs och Avholm, 1931
Från vänster, Per Storm, Åsberg, vägbas okänt namn, Ivan Nyström, Fritz Trygg och Erik ÖstbergVägbygget mellan Hästnäs och Avholm, 1931.
Avholm
, med Djärfs i bakgrunden. Flickan som som har ägt bilden sitter på vagnen, Alice (Elisabet) Olsson från Hästnäs. Hon var 103 år då hon avled 2018. Den andra flickan är okänd.

Läs mer om vägarna i Bjuråker.

 

Svedjorna vid Hammarviken


Tll höger i bildens nerkant ligger Avholm 30.


 


Avholm 34. 1800-talslogen vid svedjorna vittnar om att även övriga byggnader på den här platsen varit av motsvarande storlekAvholm 34, med beteckningen, Avholm 8:8, med den stora logen i bakgrunden. Nu ägs huset av  Inger Larsson, dotter till Klara och Bernt Olsson. Hon berättar att det var Valter Andersson i Strömbacka som byggde sommarstugan och att platsen gått i arv efter Olof Andersson i Hästnäs

Avholm 8:6,  8:3 och 9:7 Svedjorna, Hammarviken.

Det finns inga entydiga spår var den gamla fastigheten låg, bara den kvarvarande jordkällaren och Logen vittnar om platsen. Det har berättats att halva huset byggdes upp i Skålsvedja 36, och andra halvan flyttats till Friggesund, Svågavägen 22, I Friggesund köptes huset 1922 av Jonas Leek.

 

Avholm 36, är Post – Per Östbergs sommarstuga. Till vänster skymtar Avholm 34
Nu är det Post-Pers barnbarn, Birgit och Bertil Perssons barn, Lena och hennes man Peter Olsson som äger huserar.


Så här vacker utsikt har man från Lena och Peters hus

 


Det vackert belägna huset på udden är Avholm 40.


Tidigare ägare

Troligen fanns det en arrendegård på den här platsen som ägdes av Hudiksvalls Trävaruaktiebolag.
Den 1 september 1888 köps fastigheten av Hans Persson i Avholm s3. Huset verkar vara en parstuga som delas (enl. husförhörslängd) av Hans Persson och hans dotter Ella och mågen Carl Palm, med barn.

I dec. 1901 köper Olof Andersson fastigheten, därefter följer flera ägare, bl. a. Erik Östberg den 1 nov 1902 

1903 kallar man platsen för Flyghavrebruket. Hästnäs-Sven berättade att man kunde inte odla här på grunda av att man blivit drabbad av flyghavre. Kanske var det anledningen till att bostadshuset blev bortflyttat?.Hans Pehrsson och Margreta Pehrsdotter med dottern Ella

—1A10—
10H5 HANS PEHRSSON, * 31/1 1831, s. t. bonden P. Mattsson i Västansjö 9, Bjuråker. G. 19/10 1862. Måg o. bonde i Avholm s3, Bjuråker. Den 1/9 1888 köper han fastigheten Avholm 8 (Svedjorna) av Hudiksvalls Trävaruaktiebolag  † 2/1 1900.
6 MARGRETA PEHRSDOTTER, * 7/7, 1841, d. t. bonden P. Eriksson i Avholm 3, Bjuråker. † 19/3 1894 (kräfta).
ELLA, * 9/5 1866     Gift m Carl Palm, Svedjorna         5A40
MARGRETA, * 28/1 1880                                               8H43Carl och Ella Palm med sina barn
Bak står Henrik och Karin
Fram sitter Anna och Johan

—5A40—
27 CARL GUSTAF PALMHammar-Kalle” möjligen ett namn efter platsen. * 15/12 1864, s. t. torp. L. O. Palm i Tormyra, Bjuråker. G. 14/6 1886. Måg o. bonde i Avholm 8, sen. i Bricka ss9, I husförhörslängd från 1896 står att Hans Persson och Carl Palms familj ”Hälften hvardera”, vilket tyder på att fastigheten var en parstuga. † 12/11 1937
1A10 Ella Hansdotter, * 9/5 1866, d. t. bonden H. Pehrsson i Avholm s3, Bjuråker. † 21/12 1944
KARIN * 3/7 1885     2G11 ⇓
LARS HENRIK * 23/1 1887. † 18/8 1890 (difteri)
ANNA MARGRETA * 27/7 1889. Utfl. t. Hudiksvall 1919
LARS HENRIK * 20/9 1892. Utfl. t. Sth. 1924
KARL JOHAN * 15/11 1897. Utfl. t. Harmånger 1921
PER ERIK * 19/5 1905

—2G11—
9 ERIK PERSSON, * 29/10 1881, s. t. bonden P. Larsson i Spångmyra 1. G. 25/10 1908. Bonde i Tjärna 82, Bjuråker.
5A40 KARIN PALM, * 3/7 1885, d. t. bonden C. G. Palm i Avholm 8, Bjuråker.
PER * 1/6 1909. † 1/6 1909
PER GUNNAR * 22/12 1913. Utfl. t. Gävle 1931
KARL JOHAN * 1/4 1918. Utfl. t. Sth. 1944
ERIK HERMAN * 8/7 1919. Jordbr.-arb. i Bjuråker

 

 

Avholm 202


Avholm 202. Fastigheten byggd 1981 av Mats Larsson som bodde här med sin familj ca 1 år. Ny ägare Mats-Ola Persson 1982.

 

Avholm 204


Avholm 204. Gården byggd 1981 av Per Olov Persson.

 

 

Avholm 203


Avholm 203  Avholm 5:13. ”Kalles”.
Gården uppfördes 1906 och inköptes 1935 av Edvard Palm

 


Edvard och Margareta Palm, med barnen Lars, Ester och Johan

—5A45—
37 JOHAN EDVARD PALM, * 21/3 1879, s. t. organist J. D. Palm i Norrbobyn, Norrbo. G. 8/11 1908. Byggn.-arb. Bos. i Avholm, Bjuråker. Utfl. t. Sth. 1929.
13H6 MARGRETA HEDBERG, * 5/12 1885, d. t. bonden A. Hedberg i Änga 3, Bjuråker. Utfl. t. Sth. 1929.
JOHAN * 8/9. 1909. Utfl. t. Sth. 1929
LARS * 19/1 1911. Utfl. t. Sth. 1929
ESTER * 13/9 1914. Utfl. t. Sth. 1929


Märta och Karl Östberg, Erik och Henrik Palm, och Henriks fru Brita.
Flickan är Märta och Karls barn, Elsa.

—9Y27—
17 Karl Gustaf Östberg, *16/9 1899, s. t. bonden A. O. Östberg i V. Norrbobyn s15, Norrbo. G. 21/8 1926. Jordbr. o. skogsarb. i Avholm 513, Bjuråker. † 14/8 1986
(X4)6H33 Marta Elvira Östberg, *29/10 1906, d. t. bonden J. Östberg i Avholm 12. † 7/5 1984
Elsa Birgitta, *25/8 1924. Utfl. t. Hudiksvall 1942.

Efter makarna Östbergs frånfälle köptes fastigheten av Anders Eriksson från ”Pål-Ers”.


Avholm 203. maj månad 2022

 

 


Avholm 205 

 

 

Avholm 208  ”Pål-Ers”

Avholm 208. Avholm 6:3 Pål-Ers. Bild från 1920-talet. Se bröllopsbild från Pål-Ers.


Pål-Ers. Bild från Arkiv Digital


Byggmästare Anders Eriksson köpte gården Pål-Ers 1976

OLOV ANDERS ERIKSSON * 14/5 1948 Sambo med SIV INGEGÄRD AHLBERG * 25/2 1947, dotter till Karin och Anders Sigvard Thyrell i Sanna 1:21, Nor, Järvsö. Siv tidigare gift och skild Ahlberg. Sonen John Åke Sigvard Ahlberg * 28/10 1966 i Järvsö. Gift 14/2 2000, polisman † 18/6 2010
KARL OLOF MARKUS * 7/10 1975 i Ljusdal


—10B13—
6 JONAS ERSSON-MOLÉN, * 3/5 1840, s. t. bonden E. Nilsson i Avholm 7, Bjuråker. G. 23/5 1873. Bonde i Avholm ss7. Utfl. t. Delsbo 1904 o. nämnes där som gårdsäg. i Johannesberg. † 15/10 1922.
(X33)5U4 MARGRETA ABRNHAMSDOTTER, * 6/9 1850, d. t. husman A. Olofsson i Karmansbo, Bjuråker. † 21/8 1934.


LJUSDALSPOSTEN DEN 23/12 1899

Bröllopsgäster som tänka på de fattiga. Till oss skrifves:

Vid Erik Erssons i Afholm, Bjuråker, bröllop förra veckan samlades af gästerna 16 kronor, som skulle blifva början till en fond till inrättande af fattiggård för tredje roten. Som bekant är fråga väckt att anordna fattigvårdsväsendet i denna rote genom byggandet af fattiggård. Insamlingen vittnar om intässe för saken och manar till efterföljd.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

—10B14—
6 ERIK ERSSON, * 3/12 1842, s. t. bonden E. Nilsson i Avholm 7, »Pällas», Bjuråker. G. 10/12 1899. Bonde i Myra 9 åren 1911- 1913. Sen. bos. i Spångmyra, Bjuråker. † 27/5 1919.
45A4 MARGTA GLAD, * 15/9 1869, d. t. sold. O. Glad i Berge, Bjuråker. † 22/9 1936.
JONAS OLOF * 8/4 1891                                    (X33)12Y12
PER ERIK * 12/9 1895. † 2/2 1896
BRITA * 6/9 1900                                             21
KARIN* 31/12 1901                                          22
ERIK * 10/4 1904                                             23
ELIN * 7/3 1906. Utfl. t. Norrköping 1932

—15—

8 JONAS NILSSON-RASK, * 25/6 1853, s. t. bonden N. Frid i Frisbo 3, Bjuråker. G. 27/11 1888. Bonde i Frisbo 5, sen. bonde o. nämndeman i Västansjö 5, Bjuråker. † 28/11 1915.
25C19 ANNA JONSDOTTER, * 7/7 1864, d. t. landbonden J. Knip i Norrhavra, Bjuråker. Änka o. utfl. t. Ede, Delsbo. † 30/6 1946.
BRITA * 27/11 1889  (X6)29N22
ANNA KRISTINA * 17/8 1891. † 6/ 4 1908
KARIN * 9/12 1892   41A19
ELIN * 12/6 1894     (X6)11T25
SIGRID * 26/2 1896. † 15/4 1897
SIGRID * 12/9 1897  25
EMMA JOHANNA * 22/10 1898   (X6)11R13
NILS VIKTOR * 22/3 1903        34
JONAS BROR * 9/8 1906. Utfl. t. Värnamo 1945

—16—

8 MATS NILSSON, * 17/8 1862, s. t. bonden N. Frid i Frisbo 3, »Pällas», Bjuråker. G. 12/11 1888. Änkl. o. omg. 6/5 1899. Kol. Bos. i Frisbo. † 27/7 1903.
2B13 BRITA FREDIN, * 14/10 1868, d. t. landbonde E. Fredin i Västansjö, Bjuråker. Fosterd. t. bonden P. Pehrsson i Frisbo 4. † 22/11 1896.
46B4 ANNA FREDRIKA HILL, * 26/8 1876, d. t. kol. A. Hill i Frisbo.
NILS OSKAR * 10/2 1889. † 14/2 1889
ERIK VIKTOR * 2/5 1890. Utfl. t. Hassela 1907
BRITA* 1/2 1892                                              5A44
KARIN * 19/2 1894. Utfl. t. Öljhult 1919
BEDA MARIA * 25/5 1898
NIKOLAUS * 17/6 1900                                      26
ANDERS MATTIAS * 28/5 1902                            27
PER ERIK »BERGLUND» * 16/5 1912                    28
JOHAN EVERT * 6/1 1914. Utfl. t. Västanfors-Fagersta 1938
HANS GÖTE * 17/3 1917. Utfl. t. Katarina förs., Sth., 1943
ASTRID ELVIRA * 8/1 1919. Utfl. t. Gävle 1938

—17—

11 JONAS JONSSON-NORDLING, * 30/1 1848, s. t. bonden J. Jonsson i Frisbo s1, Bjuråker. G. 14/5 1880. Bonde i Frisbo 2. † 8/2 1914.
26A21 CHRISTINA ANDERSSON, * 2/3 1849, d. t. kol. A. Larsson i Skärås, Bjuråker. † 3/10 1904.
JONAS OLOF * 24/3 1881                                   29
ANDERS OSKAR * 22/12 1883. † 4/1 1884
ANDERS OSKAR * 1/12 1884                              30
PAULUS * 21/5 1886. Utfl. t. Norrköping 1907
PEHR ERIK * 21/5 1887. Utfl. t. Avesta 1909

—18—

(S66) LARS DALSTRÖM, * 15/7 1851 i Sunne, Värml. G. 17/8 1882. Rättare i Frisbo, Bjuråker. Sen. bonde i Knaggälve 3 (3 öresl. o. 21 pngl.), Delsbo. Utfl. t. Hedemora 1912
12 BRITA MATSDOTTER, * 11/1 1852, d. t. bonden M. Påhlsson i Frisbo 1, Bjuråker. Utfl. t. Hedemora 1917
LARS MATHIAS ARTUR * 25/6 1893. Utfl. t. Hedemora 1917

—19—

12 MATS MATTSSON, * 10/10 1862, s. t. bonden M. Påhlsson i Frisbo 1, Bjuråker. G. 28/11 1892. Bonde i Frisbo 1. † 4/11 1931
(X15) ANNA PEHRSDOTTER, * 1/1 1868 i Hassela, Gävleb. Infl. 1892. † 21/6 1930
PEHR WALTER * 2/8 1892                                  31
BRITA MATILDA * 15/11 1895. Utfl. t. Bergsjö 1932

—20—

(X15) PER BERG, * 7/9 1871 i Hassela, Gävleb. Infl. fr. Bergsjö 1903. G. 9/7 1903. Måg o. bonde i Frisbo 12, Bjuråker.
12 CARIN MATSDOTTER, * 14/5 1867, d. t. bonden M. Påhlsson i Frisbo 1.
PER ERIK * 8/6 1905. † 2/4 1910
ANDERS MATTIAS * 20/1 1910                            32

—21—

14 BRITA ERIKSSON, * 6/9 1900, d. t. bonden E. Ersson i Spångmyra, Bjuråker. Tjänarinna i Fagerfall, Bjuråker.
ANNA MARGRETA * 1/2 1925. Utfl. t. Borgs förs., Norrköping 1940
LILLY BIRGITTA * 26/8 1927. Utfl. t. Östersund 1946

—22—

14 KARIN ERIKSSON, * 31/12 1901, d. t. bonden E. Ersson i Spångmyra, Bjuråker. Sömmerska. Bos. i Spångmyra 35.
MÄRTA LINNEA »SVEDSTRÖM» * 26/12 1927. Utfl. t. Norrbo 1946

—23—

14 ERIK ERIKSSON, * 10/4 1904, s. t. bonden E. Ersson i Spångmyra, Bjuråker. G. 21/11 1943. Skogsarb. Bos. i Spångmyra 35.
5B36 ANNA NORDGREN, * 28/11 1905, d. t. bonden N. Nordgren i Rimskog s3, Delsbo
NILS ERIK * 25/11 1945

—24—

(X33)3Z1 ERNST FREDRIK KÄLLMAN, * 11/12 1898, s. t. cementfabrikör K. J. Källman i Vedmyra, Norrbo. G. 24/8 1937. Bonde i Västansjö 52, Bjuråker.
41A19 KARIN JONSDOTTER, * 9/12 1892, d. t. nämndeman J. Nilsson i Västansjö 5, Bjuråker. (Fr.-skild 1933 o. omg.) Hemmansäg:a i Västansjö 52. † 22/4 1948

—25—

15 SIGRID NILSSON, * 12/9 1897, d. t. nämndeman J. Rask i Västansjö 5, Bjuråker. Utfl. t. Hanebo 1945.
ANNA ALFRONA ANDERSSON * 23/3 1919. Utfl. t. Örebro 1935
ALENCY KRISTINA ANDERSSON * 2/1 1921. Utfl. t. Järvsö 1943
ALLAN SIGVARD ANDERSSON * 5/2 1923. Skogsarb., bos. i Eckelsbo           32.
FRANS * 4/10 1924. † 4/10 1924
KARIN MAJ BIRGIT NILSSON * 14/1 1926. Bos. i Edsäng, Delsbo
NILS GUNNAR * 14/11 1930. Utfl. t. Hanebo 1945

—26—

16 NIKOLAUS MATTSSON, * 17/6 1900, s. t. kol. M. Nilsson i Frisbo, Bjuråker. G. 13/6 1937. Skogsarb. Bos. i Frisbo 91.
7A9 MÄRTA KRISTINA JONSSON, * 28/9 1905, d. t. arr. J. E. Nilsson-Styf i Frisbo 72.
STEN ÅKE * 25/11 1937
HANS TORSTEN * 19/12 1939
NILS LENNART * 5/7 1941
ANDERS HÅKAN * 26/12 1945

—27—

16 ANDERS MATTIAS MATSSON, * 28/5 1902, s. t. kol. M. Nilsson i Frisbo, Bjuråker. G. 26/10 1930. Skogsarb. Bos. i Frisbo. Sen. arr. i Alsjö 12, Bjuråker.
28A16 GERTRUD ELEONORA STRÖM, * 11/7 1910, d. t. kol. A. O. Ström i Frisbo
ELSA MARGARETA * 28/12 1929
MATTS ÅKE * 14/12 1932
ANNA MARIA * 24/6 1936
MAJ-BRITT * 7/4 1939
GUN-BRITT * 20/12 1945

—28—

16 PER ERIK BERGLUND, * 16/5 1912 i Frisbo, Bjuråker. G. 25/3 1940. Skogsarb. Bos. i Strömbacka, Bjuråker.
33B4 DAGNY MARIA WINLUND, * 26/8 1918, d. t. smed. K. E. Winlund i Strömbacka.
ANNA VIVAN ULLA-BRITT * 8/2 1936
LEIF ERIK * 26/2 1937. † 26/2 1937
EVY BIRGITTA * 28/10 1938


   
Karin Jonsson med                                        Jonas och Karin Jonsson med sonen Jon-Erik
fosterdottern Karin Hedberg                     Bak står fosterdottern Karin Hedberg

—10B29—
17 JONAS OLOF JONSSON, * 24/3 1881, s. t. bonden J. Nordling i Frisbo 2, Bjuråker. G. 11/7 1909. Bonde i Avholm 63, Bjuråker.
13H6 KARIN HEDBERG, * 4/6 1879, d. t. bonden A. Hedberg i Änga 3, Bjuråker.
32A15 KARIN REGINA »HEDBERG» * 9/8 1905. Fosterd. 33. Dotter till Karin Järnkrok som blev dömd för Blistra-mordet. Karin föddes i fängelset. Hon var 10 månader när hon kom till Avholm
JONAS ERIK * 18/4 1910. Jordbr.-arb. i Avholm 63.


—10B30—

17 ANDERS OSKAR JONSSON, * 1/12 1884, s. t. bonden J. Nordling i Frisbo 2, Bjuråker. G. 18/4 1909. Skogsarb. Bos. i Storån, Delsbo. Utfl. 1918. Bos. i Häggesta 312, Bollnäs
(X3) SIGRID KAJSA NORBERG, * 13/4 1888 i Bergsjö, Gävleb. Utfl. t. Bollnäs 1918
KRISTINA * 26/12 1908. Utfl. t. Bollnäs 1918        35
MÄRTA * 13/4 1912. Utfl. t. Bollnäs 1918
HELGA LINNEA * 21/6 1914. Utfl. t. Bollnäs 1918   36

—31—

19 PER WALTER MATTSSON, * 2/8 1892, s. t. bonden M. Mattsson i Frisbo 1, Bjuråker. G. 25/6 1923. Bonde o. handelsförest. i Frisbo 13.
47A20 ANNA KRISTINA SVENSK, * 23/10 1895, d. t. kol. P. O. Svensk i Frisbo

—32—

20 ANDERS MATTIAS BERG, * 20/1 1910, s. t. bonden P. Berg i Frisbo 12, Bjuråker. G. 16/8 1936. Bonde i Frisbo 12.
12F1 HILDA LINNEA FLYGT, * 10/5 1911, d. t. serg. E. O. Flykt i Tjärna, Bjuråker.
KARIN LINNEA * 14/5 1936
KARL GUSTAF * 6/6 1937

—33—

29 KARIN REGINA HEDBERG, * 9/8 1905 i Delsbo sn. Fosterd. t. J. O. Jonsson i Avholm 63, Bjuråker.
SVEN ARTUR * 7/5 1926. Utfl. t. Stålbo 22, Österfärnebo, 1946
ANNIE REGINA * 11/12 1936


En släktgren  omnämns i 1593 års jordebok och utgår från Änga 3 till Avholm.

13HVI—

PÅHL ERSSON, * 167.. Härst. okänd. Nämnes som dräng hos P. Olofsson i Änga 3, Bjuråker, sen. som bonde i hem.
MARGTA … , * 1675. Härst. okänd.
MÅRTEN * 1701                                                1

—1—

VI MÅRTEN PÅHLSSON, * 1701, s. t. bonden P. Ersson i Änga, Bjuråker. G. 1729. Bonde i Änga 3. † 16/1 1783 (ålder).
7GIV GERTRUD LARSDOTTER, * 25/2 1700, d t. bonden L. Jonsson i Spångmyra 6, Bjuråker. † 27/10 1783 (håll o. stygn).
PÅHL * 13/6 1729. † 15/6 1743
MARGTA * 3/1 1736                                          2

—2—

64D2 PEHR HANSSON, * 14/12 1726, s. t. kyrkvakt. H. Ersson i Kyrkbyn. G. 1758. Måg o. bonde i Änga 3, »Pål-Ers», Bjuråker. † 28/2 1800 (andtäppa).
1 MARGTA MÅRTENSDOTTER, * 3/1 1736, d. t. bonden M. Påhlsson i Änga 3. † 24/5 1815 (ålder).
GERTRUD * 18/7 1764                                       1F9
PEHR * 6/8 1766                                              3
MARGTA * 7/3 1771                                          13E8

—3—

2 PEHR PEHRSSON, * 6/8 1766, s. t. bonden P. Hansson i Änga 3, Bjuråker. G. 1/5 1791. Nämndeman o. bonde i Änga 3, »Pål­Ers». † 5/11 1848 (ålder).
8E1 CARIN ERIKSDOTTER, * 7/11 1768, d. t. bonden E. Pehrsson Lia 2, Bjuråker. † 14/11 1859 (ålder).
MARGTA * 30/11 1792                                       10B5
KJERSTIN * 19/7 1795                                       4F9
PEHR * 5/6 1800                                              4Ingrid Matsdotter 28/11 1798 – 30/3 1893. Foto 1876.
Troligen var det hon som fick 1100-tals kistan i hemgift när hon gifte sig. Kistan är idag en av Nordiska museets äldsta föremål.
Läs mer om 1100-tals kistan från Bjuråker.
—13H4—
3 PEHR PEHRSSON, * 5/6 1800, s. t. nämndeman P. Pehrsson i Änga 3, Bjuråker. G. 12/10 1823. Kyrkvärd o. bonde i Änga 3, »Pål-Ers». † 22/11 1867.
10B3 INGRID MATSDOTTER, * 28/11 1798, d. t. bonden M. Pålsson i Frisbo 1, Bjuråker. † 30/3 1893 (ålder).
Carin * 7/6 1832                                               5

  
Erik Pehrsson och hans hustru                   Carin Pehrsdotter

—13H5—

1A6 ERIK PEHRSSON, * 2/8 1829, s. t. bonden P. Eriksson i Avholm 3. G. 30/4 1854. Måg, nämndeman, kyrkvärd o. bonde i Änga 3, »Pål-Ers», Två av systrarna gifte sig med två bröder från Skärås, Bjuråker. † 20/4 1902.
4 CARIN PEHRSDOTTER, * 7/6 1832, d. t. bonden P. Pehrsson Änga 3. † 25/3 1911.
ELLA * 12/8 1855                                             1A12
INGRID * 26/9 1856                                          6
CARIN * 13/12 1859                                          26A27 ⇓


   
Olof Andersson fjärdingsman, och hans hustru Carin Ersdotter. Foto 1876
—26A27—
21 OLOF ANDERSSON * 25/6 1856, s. t. kol. A. Larsson i Skärås, Bjuråker. G. 31/3 1880. Bonde i Änga ss3 (Berge). Nämnes sen. som fjärdingsman i Berge 3, Bjuråker. Deltog i spaningskedjan vid Dubbelmordet i Spångmyra. † 5/1 1941.
13H5 CARIN ERSDOTTER, * 13/12 1859, d. t. nämndeman E. Pehrsson i Änga 3, Bjuråker. † 25/2 1929.
MARGTA * 3/7 1881. † 10/12 1884 (reumatisk sjukdom)
ERIK * 19/5 1883                                             39
KARIN * 3/12 1884                                           15H15
ANDERS * 5/4 1886                                          40
PER * 27/1 1888. Bonde i Berge 52.
LARS * 28/12 1890. Bonde i Berge 52.
MÄRTA * 13/2 1893. † 8/1 1895
INGRID * 6/2 1895                                           41
JOHAN OLOF * 12/7 1897                                   42

 Anders Andersson-Hedberg och hans hustru Ingrid Ersdotter
—13H6—
26A21 ANDERS ANDERSSONHEDBERG, * 8/7 1854, s. t. kol. A. Larsson i Skärås. G. 8/5 1878. Måg o. bonde i Änga 3, Bjuråker. † 29/7 1917.
5 INGRID ERSDOTTER, * 26/9 1856, d. t. nämndeman E. Pehrsson i Änga 3. † 18/5 1945.
KARIN * 4/6 1879                                             10B29
ANDERS * 6/11 1881                                         7
ERIK * 28/4 1884                                             8
MARGRETA * 5/12 1885                                     5A45
INGRID * 26/7 1889. † 6/8 1891 ( difteri)
PER * 15/1 1894                                               9


Text och bild ur boken: Porträttgalleri från Hälsingland sid. 379

—7—

6 ANDERS HEDBERG, * 6/11 1881, s. t. bonden A. Hedberg i Änga 3. G. 20/6 1909. Bonde o. nämndeman i Avholm 72, Bjuråker. † 13/1 1944.
4A17 KERSTIN ERIKSDOTTER, * 5/5 1887, d. t. gästgiv. E. Olsson i Avholm 3. † 21/1 1945.
INGRID ELLIDA * 29/10 1915                             11C26
ANNA MARGRETA * 12/11 1922. Hemmansäg. i Avholm 7


Kerstin och Anders Hedberg


—13H8—

6 ERIK HEDBERG, * 28/4 1884, s. t. bonden A. Hedberg i Änga 3. G. 29/10 1913. Bonde i Avholm, Bjuråker. Utfl. t. Hög 1917. Arr. i Hedsta, Forsa.
(X27) ANNA ESTER KRISTINA DALSTRÖM, * 20/6 1895 i Ljusdal, Gävleb.
INGRID MARGARETA * 31/8 1914. Utfl. t. Hög 1917
ANNA MARIA * 6/5 1916. † 16/6 1917

 

 

 


Per Hedberg
—13H9—
6 PER HEDBERG, * 15/1 1894, s. t. bonden A. Hedberg i Änga 3. G. 21/5 1922. Montör. Bos. i Avholm, Bjuråker. Utfl. t. Valbo 1926.

(X20) HELGA MARIA CARLSSON, * 16/4 1899 i Hög, Gävleb.
INGVAR MAURITZ * 17/11 1922. Utfl. t. Valbo 1926


Per och Helga Hedberg på besök hemma i Avholm. Den remdrivna bilen är av okänt fabrikat


Avholms ungdomar passar på att provsitta bilen.

 

 

Gudmundsgården som låg mellan ”Pål-Ers” och ”Pellas” blev flyttad till Bricka 1882.

Registerbeteckning »3A» omfattar en bondesläkt i Bjuråker som tidigast omnämnes i 1590 års jordebok i Avholm 3.

—3AI—

GUDMUND ERSSON, * 156.. Härst. okänd. Han torde vara f. omkr. 1560 o. nämnes som bonde i Avholm, Bjuråker, (1590- 1615).
GERTRUD * 159. .                                             II

—II—

PEHR BJÖRSSON, * 159 ., trol. måg t. bonden Gudmund Ersson i Avholm, Bjuråker. Bonde i Avholm 3 (1618-1650).
I GERTRUD »GERMUNDSDOTTER», * 159 ., trol. d. t. bonden G. Ersson i Avholm, Bjuråker.
GUDMUND * 162. .                                            III

—III—

II GUDMUND PEHRSSON, * 162., trol. s. t. bonden P. Björsson i Avholm 3, Bjuråker. Bonde i Avholm 3 (1656-1680).
BRITA, * 162 ..
PEHR * 164.. Bonde i Avholm 3 (1683)
BRITA * 164.
GERTRUD * 165.
ANNA * 165.
MARGRETA * 165.
LARS * 166.                                                     IV

—IV—

III LARS GUDMUNDSSON, * 166., trol. s. t. bonden G. Pehrsson i Avholm 3, Bjuråker. Han nämnes som bonde i Avholm 3 (1700-1715)
MARIT * 165.
MARGTA * 1682                                                1

—1—

4AIII LARS PEHRSSON, * 1686, trol. s. t. bonden P. Olofsson Avholm 4, Bjuråker. (G. 2 ggr.) Bonde i Avholm 3.
IV MARGTA LARSDOTTER, * 1682, trol. d. t. bonden L. Gudmundsson i Avholm 3, Bjuråker. † 171..
13GIII MARGRETA NILSDOTTER, * 1682, trol. d. t. bonden N. Olofsson i Tjärna, 4 (Stråsjö), Bjuråker.
ANDERS * 1706                                                2
PEHR * 1709                                                    3
NILS * 1712. Okänd vistelseort
OLOF * 9/8 1716. † 28/10 1716
LARS * 20/12 1717                                           2
JONAS * 24/7 1719                                           4
GÖLIN * 14/6 1726                                           20G1
MARGRETA * 26/11 1728. Piga i Avholm. † 26/7 1786 (hetsig feber)

—2—

1 ANDERS LARSSON, * 1706, s. t. bonden L. Pehrsson i Avholm 3, Bjuråker. Bonde i Avholm 3. † 175 ..
3E1 ANNA LARSDOTTER, * 1712, d. t. bonden L. Larsson i Kyrkbyn 3, Bjuråker. Änka o. omg. med sin svåger.
1 LARS LARSSON, * 20/12 1717, s. t. bonden L. Pehrsson i Avholm 3, Bjuråker. G. 1753. Bonde i Avholm 3. † 6/3 1786 (slag).
OLOF »PEHRSSON» * 1738. Fosters.

—21G6—

3 LARS PEHRSSON, * 13/2 1746, s. t. bonden P. Erichsson i Svedjebo. G. 3/5 1767. Bonde i Avholm 6, Bjuråker. † 25/11 1791 (håll o. stygn).
4F2 SIGRID PEHRSDOTTER, * 13/1 1746, d. t. bonden P. Larsson Näppänge 4, Bjuråker. † 17/7 1811
PEHR * 14/12 1769                                           9
ANDERS * 17/9 1772                                         10
LARS * 22/8 1779. † 6/1 1780 (koppor)

—21G10—

6 ANDERS LARSSON, * 17/9 1772, s. t. bonden L. Pehrsson i Avholm 6, Bjuråker. G. 4/10 1795. Bonde i Avholm 6 (3), »Gudmuns». † 19/7 1821 (håll o. stygn).
31G2 SIGRID OLOFSDOTTER, * 31/9 1773, d. t. nämndeman P. Olofsson i Tå, 1 (3), Bjuråker. † 2/5 1856 (olyckshändelse).
SIGRID * 20/6 1796                                          2F10
LARS * 3/10 1797                                             6G12
OLOF * 22/12 1799. † 15/1 1800
ELLA * 2/2 1801                                               13
BRITA * 30/9 1809                                            12G8

—21G13—

15G7 JONAS ERIKSSON, * 24/6 1801, s. t. bonden E. Andersson i V. Stråsjö 5. G. 1824. Måg o. bonde i Avholm 6 (3), »Gudmuns», Bjuråker. † 11/7 1883 (ålder).
10 ELLA ANDERSDOTTER, * 2/2 1801, d. t. bonden A. Larsson i Avholm 6. † 6/2 1865 (scharlakansfeber).
CARIN * 8/9 1826                                             18H12
ANDERS * 6/7 1830                                          14Laga skifte karta visar till vänster gårdarna Pål-Ers – Gudmunsgården och Pellas

—21G14— Efter laga skiftet blev gården flyttad 1882 till Bricka 31, Bjuråker

13 ANDERS JONSSON, * 6/7 1830, s. t. bonden J. Eriksson i Avholm 5, »Gudmuns», Bjuråker. G. 30/9 1855. Bonde i Avholm 6 (Bricka). † 22/11 1906.
12E8 SIGRID OLOFSDOTTER, * 30/9 1825, d. t. bonden O. Pehrsson i Bricka 3, Bjuråker. † 12/4 1899.
JONAS * 7/10 1859                                           15

—15—

14 JONAS ANDERSSON,* 7/10 1859, s. t. bonden A. Jonsson i Avholm 6. G. 23/8 1883. Bonde i Bricka 6, Bjuråker. † 17/7 1931.
39A16 SIGRID ANDERSDOTTERIMBERG, * 4/1 1861, d. t. bonden A. Imberg i Gårdmyra, Bjuråker. † 9/8 1932.
SIGRID * 22/10 1883                                        16
ANDERS * 25/9 1890. † 19/2 1891 (förkylning)

—16—

10G22 KARL JOHAN ANDERSSON, * 28/1 1887, s. t. bonden J. A. Andersson i N. Långsbo 3, Delsbo. G. 9/12 1915. Måg o. bonde i Bricka 62, Bjuråker.
15 SIGRID JONSDOTTER, * 22/10 1883, d. t. bonden J. Andersson i Bricka 6, Bjuråker.
JONAS * 15/4 1918                                           17
JOHAN * 25/1 1920. † 19/4 1921
ANNA * 15/1 1922                                            24H19

—17—

16 JONAS ANDERSSON, * 15/4 1918, s. t. bonden K. S. Andersson i Bricka 62, Bjuråker. G. 9/11 1941. Jordbr.-arb. Bos. i Bricka 62.
43E3 AINA KRISTINA ANDERSSON, * 26/6 1921, d. t. K. J. Andersson i Ramsjö sn.
VERA IRENE * 8/3 1940
SIGRID MÄRTA * 21/6 1946

Släkten lämnade gården i Avholm för gården i Bricka som kom att kallas för ”Gummens” efter ”Gummens-Jonke” och mågen ”Gummens-Johan”. I Avholm endast beteckning Avholm 6:6 mellan Pål-Ers och Pellas som minner om den gamla ”Gudmunsgården”. Se laga skifte karta ovan.

 

 

Avholm 211 ”Pellas”


Avholm 211, Pellas. Avholm 7:2, 1:4, 5:10 m. fl. Mangårdsbyggnaden uppfördes 1908 av Anders Hedberg. Gården elektrifierades år 1912. Stall och ladugården uppfördes 1920 och flygeln 1925. Fastigheten övertogs genom köp av Olov Eriksson 1945.Pellas. Bild från Arkiv Digital. Längst till höger skymtar en gård som du kan se bilder på längre ner 1).


Registerbeteckning »10B» omfattar en bondesläkt i Bjuråker som tidigast omnämnes i 1593 års jordebok i Byn nr 3.

—10BI—

PÅHL OLUFFSSON, * 156. . Härst. okänd. Nämnes som bonde Byn 3, Bjuråker, enl. 1593-1618 års Jdbk.

—II—

PEHR OLUFFSSON, * 159. . Härst. okänd. Är möjligen måg t. bonden Pål Oluffsson i Byn 3, Bjuråker. Nämnes som bonde i Byn 3 enl. 1629-1641 års Jdbk.
INGRID * 162.                                                  III

—III—

MATS MATSSON, * 162.. Härst. okänd. Trol. måg t. bonden P. Oluffsson i Byn 3, Bjuråker. Bonde i Byn 3.
II INGRID PEHRSDOTTER, * 162.. Trol. d. t. bonden P. Oluffsson i Byn 3. (G. 2 ggr.)
OLOF MATSSON, * 163.. Härst. okänd. Nämnes som bonde Byn 3 enl. 1683 års Jdbk.
PÅHL * 165.                                                     IV
MATS * 165.                                                    26GIII
MALIN * 165.
KERSTIN * 166.

—IV—

III PÅHL MATSSON, * 165. . Trol. s. t. bonden M. Matsson i Byn 3, Bjuråker. Sold. o. bonde i Byn 3.
26GII GÖLIN HANSDOTTER, * 1656. Trol. d. t. bonden H. Olufsson i Tjärna 1, Bjuråker.
BRITA * 1685                                                   V
ANNA * 168.. (Okänd vistelseort)
MATS * 1689                                                    VI

—V—

ZACHARIAS JONSSON-SPÅNG, * 1690. Härst. okänd. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Frisbo, Bjuråker.
IV BRITA PÅHLSDOTTER, * 1685, d. t. bonden P. Matsson i Byn 3, Bjuråker.
PÅHL * 17/2 1719. Okänd vistelseort
GÖLIN * 10/8 1722                                           2A4
OLOF * 27/10 1727. † 13/4 1728

—VI—

IV MATS PÅHLSSON, * 1689. Trol. s. t. bonden P. Matsson i Byn 3, Bjuråker. Bonde i Byn 3. † 1756.
(X6)11M1 MARGTA MÅRTENSDOTTER, * 1691, d. t. bonden M. Jonsson i Loka 3, Delsbo.
12G1 GERTRUD PEHRSDOTTER, * 16/3 1721, d. t. bonden P. Larsson i Stråsjö 4, Bjuråker.
PÅHL * 18/2 1722                                             2
MÅRTEN * 26/11 1723. † 21/1 1725
CHJERSTIN * 19/1 1725                                     19G2
OLOF * 26/2 1727. † 22/3 1727
BRITA * 3/12 1728                                            1

—1—

(X15) PEHR HOLM, * 1740. Infl. fr. Hassela. G. 1762. Anst. som sold. vid Häls. reg. Bos. i Frisbo, sen. i Gallstugorna, Bjuråker. † 23/6 1830 (ålder).
V BRITA MATHSDOTTER, * 3/12 1728, d. t. bonden M. Påhlsson Byn 3, Bjuråker. † 5/3 1800 (håll o. stygn).
MARGTA * 1771                                                1G15

—2—

VI PÅHL MATSSON, * 18/2 1722, s. t. bonden M. Påhlsson i Byn 3, Bjuråker. G. 1750. Bonde i Byn 3 (Frisbo 1), Bjuråker. † 18/1 1787 (bröstvärk).
2A2 KARIN HANSDOTTER, * 13/10 1716, d. t. bonden H. Ersson Avholm 2, Bjuråker. † 2/11 1789 (andtäppa).
MATS * 6/11 1751                                            3
HANS * 13/4 1754. † 1755

—3—

2 MATS PÅLSSON, * 6/11 1751, s. t. bonden P. Matsson i Frisbo 1, Bjuråker. G. 8/10 1780. Bonde i Frisbo 1. † 11/4 1832 (ålder).
2B2 CARIN PEHRSDOTTER, * 3/8 1754, d. t. bonden P. Olofsson Berge 2, Bjuråker. † 8/9 1832 (ålder).
CARIN * 30/9 1781                                           4
PEHR * 7/2 1783. Bonde i Frisbo 1. † 26/2 1809 (feber)
MARGTA * 7/4 1785                                          10E2
PÅHL * 20/3 1788                                             5
BRITA * 10/3 1790                                            7E5
CHERSTIN * 19/9 1792. † 14/6 1793 (koppor)
CHERSTIN * 11/7 1795. † 10/7 1798 (rödsot)
INGRID * 28/11 1798                                        13H4

—4—

1A4 NILS ERIKSSON, * 26/6 1780, s. t. nämndeman E. Nilsson i Avholm 1, Bjuråker. G. 30/10 1803. Måg o. bonde i Frisbo 3, Bjuråker. † 6/2 1810 (nervfeber).
3 CARIN MATTSDOTTER, * 30/9 1781, d. t. bonden M. Pålsson i Frisbo 1. Änka o. omg. † 13/1 1862.
17E3 JONAS LARSSON, * (6/1) 3/1 1781, s. t. bonden L. Eriksson i Lia 2, Bjuråker. G. 5/4 1812. Bonde i Frisbo 3, »Pällas». † 5/8 1861.
ERIK * 24/10 1805                                            6
MATS * 19/9 1807                                            7
NILS * 29/12 1812                                            8
KJERSTIN * 3/4 1814                                        5G19
CARIN * 11/1 1816. † 24/4 1816 (håll o. stygn)
CARIN * 20/5 1817                                           6H27
BRITA * 15/3 1820                                            47A11
LARS * 18/2 1822. † 8/8 1822 (håll o. stygn)
LARS * 1/1 1824                                               9
PEHR * 26/10 1826                                           10

—5—

3 PÅHL MATTSSON, * 20/3 1788, s. t. bonden M. Pålsson i Frisbo 1, Bjuråker. G. 14/6 1818. Bonde i Frisbo 1, »Dobblars». † 24/10 1840 (kramp).
13H3 MARGTA PEHRSDOTTER, * 30/11 1792, d. t. nämndeman P. Pehrsson i Änga 3, Bjuråker. † 12/11 1874 (ålder).
CARIN * 21/7 1819                                           11
KJERSTIN * 26/11 1821                                     47A8.
MATS * 22/11 1826                                           12
MARGTA * 11/2 1829. † 14/4 1829 (slag)
MARGTA * 12/6 1830. † 2/7 1830

—6—

4 ERIK NILSSON, * 24/10 1805, s. t. bonden N. Eriksson i Frisbo 3, Bjuråker. G. 1833. Nämndeman o. bonde i Avholm 7, »Pällas», Bjuråker. † 8/7 1871.
2F9 BRITA PEHRSDOTTER, * 7/6 1806, d. t. bonden P. Andersson Hästnäs 1, Bjuråker. † 28/10 1894 (ålder).
NILS * 7/11 1834                                             7E8
PEHR * 29/8 1836. † 7/1 1854 (vattusot)
JONAS * 3/5 1840                                             13
ERIK * 3/12 1842                                             14
MATS * 8/5 1845. Bonde i Avholm 7. † 7/7 1905

—7—

4 MATS NILSSON, * 19/9 1807, s. t. bonden N. Eriksson i Frisbo 3, Bjuråker. G. 28/10 1832. Bonde i Västansjö 1, »Unas», Bjuråker. † 7/5 1885 (slag o. ålder).
30G4 KJERSTIN ERSDOTTER, * 30/5 1813, d. t. fjärdingsman E. Jonsson i Västansjö 1. (Blind på äldre dagar.) † 4/4 1886 (bröstsjukdom).
CARIN * 28/12 1834                                          8B13

—8—

4 NILS JONSSON-FRID, * 29/12 1812, s. t. bonden J. Larsson i Frisbo 3, Bjuråker. G. 13/10 1847. Bonde i Frisbo 3, »Pållas». † 1/11 1895.
45E2 BRITA PEHRSDOTTER, * 12/1 1822, d. t. bonden P. Pehrsson i Gårdsmyra 1, Bjuråker. † 17/3 1893 (kräfta).
CARIN NILSSON-FRID * 12/7 1849. Lärarinna i Lia. † 30/3 1929
SIGRID * 5/1 1851                                            47A19
JONAS * 25/6 1853                                           15
BRITA * 5/10 1855. † 25/10 1887 (lungsot)
PEHR »ENGBERG» * 19/2 1857. Utfl. t. Hassela 1882
NILS * 14/10 1858. Emigr. t. N. Amerika 1882
ERIK * 31/3 1861. † 9/4 1861 (svaghet)
MATS * 17/8 1862                                            16
KJERSTIN * 18/4 1869. Utfl. t. Hassela 1888.

—9—

4 LARS JONSSON-FRIBERG, * 1/1 1824, s. t. bonden J. Larsson i Frisbo 3, Bjuråker. G. 1845. Bonde i Svedjebo, Bjuråker. † 30/5 1910.
35F3 GERTRUD CARLSDOTTER, * 6/12 1823, d. t. bonden C. Carlsson i Svedjebo 9. † 11/9 1916.
CARIN * 9/10 1846                                           44B25

—10—

4 PEHR JONSSON-FRIBERG, * 26/10 1826, s. t. bonden J. Larsson i Frisbo 3, Bjuråker. G. 185.. Utfl. t. Hassela sn 1859.
41A4 MARGTA MATSDOTTER, * 6/9 1832, d. t. kol. M. Johansson i Rökull, Bjuråker. Utfl. t. Hassela 1859.
CARIN * 3/9 1859. Utfl. t. Hassela 1859.

—11—

4H14 JONAS JONSSON, * 2/3 1814, s. t. kol. J. Olofsson i Karmansbo, Bjuråker. G. 1839. Bonde o. handl. i Frisbo s 1, »Dobblars», Bjuråker. † 4/2 1882 (magplågor).
5 CARIN PÅLSDOTTER, * 21/7 1819, d. t. bonden P. Mattsson i Frisbo 1. † 10/11 1892 (ålder).
MARGRETA * 5/7 1840                                       21A9
CARIN * 13/8 1841                                           13A12
JONAS * 30/1 1848                                           7
KJERSTIN * 16/9 1851. † 6/6 1863 (bröstfeber)
INGRID * 29/9 1856. † 27/1 1857
PÅL * 14/4 1862. † 31/8 1880 (drunknat under badning i Frisbosjön)

—12—

5 MATS PÅHLSSON, * 22/11 1826, s. t. bonden P. Mattsson i Frisbo 1, Bjuråker. G. 17/6 1849. Bonde i Frisbo 1, »Dobblars» (1 öresl. o. 1 pngl.). † 27/12 1894 (slag).
1G27 BRITA ANDERSDOTTER, * 24/11 1829, d. t. skomak. A. Eriksson i Lia, Bjuråker. † 7/2 1912.
PÅL »FRITZ» * 5/2 1850. Handl. i Bjuråker. Emigr. t. N. Amerika 1885
BRITA * 11/1 1852                                            18
PEHR »DELIN» * 1/1 1853. Emigr. t. N. Amerika 1882
MARGRETHA * 19/8 1856. Emigr. t. N. Amerika 1886
ANDERS * 14/3 1859. Emigr. t. N. Amerika 1882
MATS * 10/10 1862                                           19
CARIN * 14/5 1867                                           20
KJERSTIN * 25/12 1871

—5A6—

3 LARS PEHRSSON, * 13/2 1746, s. t. bonden P. Erichsson i Svedjebo. G. 3/5 1767. Bonde i Avholm 6, Bjuråker. † 25/11 1791 (håll o. stygn).
4F2 SIGRID PEHRSDOTTER, * 13/1 1746, d. t. bonden P. Larsson Näppänge 4, Bjuråker. † 17/7 1811 (bukref).
PEHR * 14/12 1769                                           9
ANDERS * 17/9 1772                                         10
LARS * 22/8 1779. † 6/1 1780 (koppor)


—1F8—

4 PEHR LARSSON, * 28/1 1755, s. t. husman L. Hansson i Näppänge, Bjuråker. G. 17/11 1776. Bonde i Avholm 6, Bjuråker. † 30/9 1835 (ålder).
41F4 CARIN PEHRSDOTTER, * 15/1 1758, d. t. sold. P. Grubb i Stråsjö, Bjuråker. † 11/10 1822 (bukvattusot).
LARS * 18/7 1778. † 20/1 1832 (mördad vid Sundsöns västra udde)
KJERSTIN * 24/2 1781                                       26G12
BRITA * 9/1 1787                                             39F3
PEHR * 18/1 1792. † 6/11 1792 (bröstvärk)
CARIN * 4/2 1795. † 4/2 1795 (allm. svaghet)
CARIN * 8/5 1800. † 18/7 1800

—10B6—

4 ERIK NILSSON, * 24/10 1805, s. t. bonden N. Eriksson i Frisbo 3, Bjuråker. G. 1833. Nämndeman o. bonde i Avholm 7, »Pällas», Bjuråker. † 8/7 1871.
2F9 BRITA PEHRSDOTTER, * 7/6 1806, d. t. bonden P. Andersson Hästnäs 1, Bjuråker. † 28/10 1894 (ålder).
NILS * 7/11 1834                                             7E8
PEHR * 29/8 1836. † 7/1 1854 (vattusot)
JONAS * 3/5 1840                                             13
ERIK * 3/12 1842                                             14
MATS * 8/5 1845. Bonde i Avholm 7. † 7/7 1905

—13—

6 JONAS ERSSON-MOLÉN, * 3/5 1840, s. t. bonden E. Nilsson i Avholm 7, Bjuråker. G. 23/5 1873. Bonde i Avholm ss7. Utfl. t. Delsbo 1904 o. nämnes där som gårdsäg. i Johannesberg. † 15/10 1922.
(X33)5U4 MARGRETA ABRNHAMSDOTTER, * 6/9 1850, d. t. husman A. Olofsson i Karmansbo, Bjuråker. † 21/8 1934.

—13H7—

6 ANDERS HEDBERG, * 6/11 1881, s. t. bonden A. Hedberg i Änga 3. G. 20/6 1909. Bonde o. nämndeman i Avholm 72, Bjuråker. † 13/1 1944.
4A17 KERSTIN ERIKSDOTTER, * 5/5 1887, d. t. gästgiv. E. Olsson i Avholm 3. † 21/1 1945.
INGRID ELLIDA * 29/10 1915                             11C26
ANNA MARGRETA * 12/11 1922. Hemmansäg. i Avholm 7, Pellas. ⇓

—11C26—
13 FREDRIK EUGEN OHLSSON, * 4/8 1916 i Alsjö, Bjuråker. G. 19/6 1943. (Serg.) Jordbr.-arb. i Avholm, Bjuråker.
13H7 INGRID ELLIDA HEDBERG, * 29/10 1915, d. t. nämndeman A. Hedberg i Avholm 72. † 17/3 1945. Hon dog 17 dagar efter dotterns födelse
ULLA MARGARETA * 28/2 1945

   
Ingrid och Anna Hedberg                              Ingrid och Fredrik Olsson vigsel 19/6 1943
Tärnan t v okänd, och Annie Hedberg


Text och bild ur HT 4/9 1976 av pH


I 10 år har Olle Eriksson, Avholm, fött upp skogshare för utplantering på försök. Han efterlyser mera forskning kring harsjukdomar och gifters inverkan. En natt smög lodjur kring dessa harburar.


ANNA MARGRETA * 12/11 1922, dotter tilll Anders Hedberg. † 27/3 2002
Gift 23/6 1948 med *) Olov Eriksson * 25/3 1920 från Norrbo. † 11/1 1979
KERSTIN ELIDA * 19/11 1946
OLOV ANDERS * 14/5 1948  köpte gården Pål-Ers 1976
SVEN ERIK * 22/9 1957 Övertog gården Pellas

SVEN ERIK ERIKSSON * 22/9 1959 Hemmansägare, brandchef. Sambo med KERSTIN EVA-MAJ JONSSON * 20/7 1958 i Sidskog, Järvsö. Dotter till Jonas Roland Jonsson och hans hustru Anna Maj-Britt.
HENRIK OLOF * 18/3 1982
JONAS MARTIN * 8/5 1985


—1L64—
2 Olof Eriksson, * 22/8 1884, s. t. bonden E. Olsson i Nordanäng s 3, Delsbo. G. 20/6 1909. Infl. fr. Hälsingtuna 1916. Bonde i Hålsjö s 5, Norrbo.
(X14) Anna Katarina Andersson, * 14/6 1886 i Harmånger, Gävleb.
Erik Eriksson * 12/5 1911. Utfl. t. Björketorp, Älvsb., 1935
Holger Eriksson * 19/1 1913. Reperatör. Utfl. t. Själevad, V.-norrl.,1942
Klara Eriksson * 28/12 1914, † 2/11 1917
Klara Eriksson * 2/4 1918. Utfl. t. Gävle 1936
*) Olof Eriksson * 25/3 1920. Skogsarb. i Hålsjö, Norrbo
Ivar Eriksson * 6/12 1921, † 17/11 1922
Ivar Eriksson * 22/8 1923. Skogsarb. i Hålsjö
Valborg Eriksson * 30/7 1925. Utfl. t. Vidbo, Sth. län, 1941
Brita Eriksson * 16/5 1927. Sjukv.-bitr. i Sandviken
Reinhold Eriksson * 15/6 1928. Verkst.-arb. Bos. i Hålsjö
Sven Eriksson * 21/7 1931, † 8/8 1931


—22D24—
15 ELIN LARSSON, * 14/6 1899 i Norrhavra. Hushåll. Bos. i Avholm 6, Bjuråker.
LARS WERNER *  5/5 1925. Utfl. t. Östersund 1941
SVEN IVAR * 14/10 1926. Utfl. t. Sth. 1944


1)  


Den fallfärdiga smedjan är nu riven


Ytterdörren med det vacket smidda handtaget finns bevarad berättar Pellas ägare, hemansägaren Henrik Eriksson.

 

 

 


Uppgifter ur 1965 års telefonkatalog

0653-20 127 – Joel Christiansson, bostad Friggesund


HT den 24 april 1981


Det var den 17 januari 1966 som den skyddade verkstaden blev ett faktum. Det var dåvarande Bjuråkers kommun som gjorde satsningen. Tillverknngen bestod till en början av  köksinredningar.

Så bildades Bjuråkers storkommun. I januari 1972 övertog landstinget verksamheten. 1974 föddes de första tankarna på att industrin borde byggas ut. Men turerna blev många och långa innan det egentliga beslutet fattades. Årskiftet 1979/80 övergick verksamheten  Samhällsföretag med Exellan-produkter som den regionala stiftelsen.
Allmogemöblerna har varit den tongivande produkten sedan 1974. En marknad som då var omättlig.


En glad damtrio i Bjuråker. Fr. v. Svea Östberg, Maj Munter och Edit Holmqvist.
Text & bild: Jan Olsson

 

 

Avholms skola


Avholms skola våren 2022. Läs mer här om Avholms skola.

 

 


Före detta fortsättningsskolan våren 2022 Strömbackavägen 39 Avholm 11:4

Huset ägs och bebos av Elsie Storm och Birger Järnkrok 9/7 1935 † 30/12 2023

 

Stålholmen


Här bodde Kerstes-Ante med sin mor Kerste. Dessförinnan hade huset tjänat både som knekttorp och handelsbod. En av de knektar som bott här var Pehr Olof Stål. Torpet döptes efter honom till Stålholmen, som i sin tur har gett namn åt Stålholmsvägen.

Antes mor, var vidskeplig och möblerade så att småfolk kunde ta sig fram. Alla möbler stod en bit från väggen. På det sättet kunde de små fritt springa fram och tillbaka. Denna möbleringsfilosofi fortsatte även Ante med, läraktig som han var. Flera personer som besökte Antes stuga kan vittna om detta.

—2 F 21— Uppgifter ur Bjuråkers släktbok
13 KERSTIN ANDERSSON, * 11/8 1845, d. t. A. Pehrsson i Hästnäs 1. Bos. i Avholm, Bjuråker. † 19/3 1929.
ANDERS OLOF * 9/9 1881. † 30/1 1947  Homeopat, känd som Kerstes – Ante.

 

Bild ur boken, Gävleborgs län – Ett bildgalleri, 1925, sid. 137. Anders O. Andersson var ledamot i Bjuråkers kommunfullmäktige och en ivrig förespråkare för godtemplarrörelsen.


—16—
10 PÅHL ANDERSSONBJURLING, * 5/12 1811, s. t. torp. A. Andersson i Bricka. G. 1834. Änkl. o. omg. 19/12 1875. Bonde i Änga 8. Sen. stenarb. i Friggesund, Bjuråker. † 15/5 1894 (lunginflammation).
26B2 HEDVIG BRITA NORLINGER, * 31/1 1807, d. t. inspektor P. Norlinger i Friggesund. † 10/11 1865 (kräfta).
4B15 SIGRID JÖNSDOTTER, * 24/9 (24/7) 1842, d. t. torp. J. Larsson i Brättingberg, Bjuråker. † 25/7 1892 (kräfta).
PEHR OLOF * 19/3 1835                                     44B56 
ANDERS MICHAEL * 22/8 1844                            28

—44B56—
(X4) PEHR OLOF STÅL, * 19/3 1835 i Avholm, Bjuråker. G. 1860. Furir nr 136 vid Forsa komp., Häls. reg. Bos. i Norrhavra, Bjuråker. † 17/5 1924 i Skålsvedja. Läs mer om Pehr Olof Stål.
41 CARIN NILSDOTTER, * 31/8 1837, d. t. torp. N. Pehrsson i Norrhavra. † 17/11 1897.


—5D20—
10 LARS ANDERSSONBJURLING, * 20/10 1823, s. t. torp. A. Andersson i Bricka. G. 1858. Fjärdingsman o. torp. i Brättingberg. Sen. handl. i Avholm, Bjuråker. † 15/5 1909.
4B15 BRITA JÖNSDOTTER, * 28/1 1834, d. t. torp. J. Larsson i Brättingberg. † 2/3 1903.
KJERSTIN * 16/9 1859. † 26/9 1859
ANDERS * 17/9 1861. † 17/9 1861
BRITA * 29/8 1863. † 29/8 1863
CHRISTINA * 3/1 1867. † 15/1 1867


—13Å25—  Var det möjligen här som handlare  Björklund höll till?
(H27) Johan Albert Björklund, *1/2 1843 i Gärdserum, Kalm.
G. 29/3 1869. Handl. i Friggesund, Bjuråker. Utfl. t. Forsa, Gävleb. 1872
14 Brita Christina Nordin, *23/5 1846, d. t. sågställ. O. Nordin i Friggesund. Utfl. t. Forsa 1872
Johan Alfred, *19/3 1870, † 17/12 1870
Johan Olof Albert, *29/12 1871. Utfl. t. Forsa, Gävleb. 1872Strömbackavägen 54 Avholm 11:12 Fastigheten byggd 1976 på tomten där Kerstes-Ante bodde.

—10D24—
14 PER GUSTAF LUST, * 22/11 1903 i Bjuråker. G. 7/10 1934. Småbruk. i S. Lia 224, Bjuråker.
(Z50) ANNA SOFIA AXELSSON, * 24/9 1907 i Sveg, Jämtl. Infl. fr. Delsbo 1931.
PER AXEL FOLKE * 1/5 1930 ⇓
GUSTAF ÅKE * 9/5 1933
INGRID KRISTINA * 16/12 1934
ANNA INGEGERD * 7/5 1939
SVEN ERIK * 21/5 1944
GUN MAJBRITT * 22/5 1946


—31H5—
2 ERIK HJALMAR ERIKSSON, * 25/7 1916, s. t. arr. E. Persson i Sniptorp. G. 17/7 1938. Arr. i Sniptorp 31, sen. chaufför, bos. i Avholm 95, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1947. Strömb v. 37. † 4/11 2010
10C25 HILDA JOHANNA JONSSON, * 27/2 1920, d. t. arr. J. O. R. Jonsson i Ängesholm, Bjuråker. † 25/6 2004.
ERIK SÖREN * 18/10 1937. † 26/10 1937
IRENE MARIANNE * 2/9 1939. Utfl. t. Delsbo 1947 ⇓
EVA-BRITT * 27/7 1953
MAJ ANNIKA * 6/5 1955

Bosatta i fastigheten:
Axel Lust * 1/5 1930 Gift 16/4 1960 med Irene Marianne Eriksson * 2/9 1939
Bengt Erik * 15/12 1957
Per Åke * 21/9 1960 † 7/3 2008
Ann-Marie * 4/2 1965

 

 


Strömbackavägen 37 Avholm 11:3   Kask-Eriks  Huset uppfört 1955

—31H2—
1 ERIK PERSSON, * 14/9 1881, s. t. kol. P. E. Larsson i Sniptorp, Bjuråker. G. 27/2 1908. Kol., sen. arr. i Sniptorp 31.
24C6 EDLA EMILIA KARLSSON, * 18/3 1889, d. t. kol. E. Karlsson i Furuberg, Bjuråker.
KARL VIKTOR * 13/11 1908. † 3/2 1909
KARL ERIK VIKTOR * 4/7 1910. † 12/1 1911
PER EMIL * 25/11 1911. † 11/2 1912
LAURA LINNEA * 15/1 1913      4
ERIK HJALMAR * 25/7 1916      5 ⇓
HELENA KRISTINA * 15/4 1923. † 15/4 1923


—10C25—
22 JONAS OLOF ROBERT JONSSON, * 9/7 1894, s. t. arb. J. Olsson i Sniptorp, Bjuråker. G. 9/12 1922. Arr. i Ängesholm. † 11/2 1931
(X33)14U4 JOHANNA WILHELMINA BERGLUND, * 11/2 1900, d. t. skogsarb. A. O. Berglund i Ängesholm, Bjuråker. † 24/8 1979
FRANS ELIS * 29/7 1917                                    27
HILDA JOHANNA * 27/2 1920                              31H5 ⇓
SIGNE VILHELMINA * 18/4 1923                          28
JONAS OLOF * 24/4 1928. Skogsarb. i Bjuråker.  † 4/5 2004
ERIK GUSTAF * 25/4 1930. Skogsarb. i Bjuråker. † 24/4 1997


—31H5—
2 ERIK HJALMAR ERIKSSON, * 25/7 1916, s. t. arr. E. Persson i Sniptorp. G. 17/7 1938. Arr. i Sniptorp 31, sen. chaufför, bos. i Avholm 95, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1947. Strömbackav. 37. †4/11 2010
10C25 HILDA JOHANNA JONSSON, * 27/2 1920, d. t. arr. J. O. R. Jonsson i Ängesholm, Bjuråker. † 25/6 2004
ERIK SÖREN * 18/10 1937. † 26/10 1937
IRENE MARIANNE * 2/9 1939. Utfl. t. Delsbo 1947, gift med Axel Lust Strömbvackav. 54
EVA-BRITT * 27/7 1953
MAJ ANNIKA * 6/5 1955

 

 


Post-Pers. Bild från Arkiv DigitalStrömbackavägen 43  Avholm 11:2 Gården byggd 1935

—6H42—
33 PER EDVARD ÖSTBERG, * 16/2 1908, s. t. bonden J. Östberg i Avholm 1, Bjuråker. Post-Per kallad. G. 26/3 1933. Chaufför, sen. skogsarb. Avholm 112. † 29/3 1981
6C11 SVEA CHARLOTTA SAMUELSSON, * 20/3 1909, d. t. stallkarl P. V. Samuelsson i Hedvigsfors, Bjuråker.† 26/9 1988
Dottern Birgit * 2/6 1933

Dottern BIRGIT flyttade till Färila 1953. Tillsammans med sin man bosatte de sig i hennes föräldrahem år 1998.
John Bertil Persson * 12/6 1930 i Färila. Gift 22/6 1962 med Birgit Östberg * 2/6 1933
Lena Birgitta * 14/4 1963 i Färila. Gift 23/12 1989 med Jonas Peter Olsson * 9/11 1960 i Färila.
De har barnen, Sofie Helena *23/3 1989 och Per Jonas *19/6 1994.


Per med dottern Birgit i slutet av 1920-talet. I bakgrunden Kerstes-Antes hus. Birgit berättar att hon många gånger var inne och hälsade på hos Kerstes-Ante
Bild ur Avholmsboken, sid. 129.

 

Bjams  


Bjams. Bjamsvägen 6.

Registerbeteckning »25B» omfattar en släktgren från Älvkarleby, Uppsala län, som inflyttat till Bjuråker 1830.

—25B1—Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

(C83) JOHAN QVICK, * 11/7 1798 i Älvkarleby sn, Upps. G. 1824. Infl. fr. Arbrå 1830. Sågv.-arb. Bos. i Friggesund, Bjuråker. † 15/6 1877 (ålder).
(X2) BRITA ANDERSDOTTER, * 22/4 1803 i Arbrå sn, Gävleb. Infl. 1830. † 11/5 1891 (ålder).
HELENA * 3/7 1824                                           (X6)25J2
ANDERS * 1/6 1827                                          2
JOHAN ERIK * 7/2 1840                                     3

—2—

1 ANDERS QVICK, * 1/6 1827, s. t. sågv.-arb. J. Qvick i Friggesund, Bjuråker. G. 21/5 1857. Sågv.-arb. Bos. i Friggesund. † 29/7 1904.
(X33)10Å9 SIGRID ERSDOTTER-NORELL, * 20/3 1828, d. t. sold. E. Norell i Ö. Norrbobyn, Norrbo. † 2/6 1904.

—3—

1 JOHAN ERIK QVICK, * 7/2 1840, s. t. sågv.-arb. J. Qvick i Friggesund, Bjuråker. G. 18… Arb. Bos. i Friggesund. † 2/2 1867 (lungsot).
30A8 MARGRETA ELISABETH ÄRFSTRÖM, * 28/12 1837, d. t. smältar- mästersven E. Ärfström i Strömbacka, Bjuråker. † 28/5 1919.
JOHAN ERIC * 12/1 1863                                   4
BRITA CATHRINA * 11/4 1865                             37A7
ERIKA MATHILDA »BACKMAN» * 14/3 1872           46B13

—4—

JOHAN ERIC QVICK, * 12/1 1863, s. t. arb. J. E. Qvick i Friggesund, Bjuråker. G. 31/5 1885. Bruksarb. Bos. i Friggesund. † 14/8 1920.
(T33) MARIA LOVISA ERIKSSON, * 26/8 1858 i Kumla, Ör. Infl. fr. Söderala, Gävleb., 1883.
Telestationsföreståndare. † 25/6 1943.
(A1) *)MARIA LOVISA ELISABET ERIKSSON * 8/5 1891. Fosterd. 5A47

 

 

   
Lars och Kjerstin Palm                                    Anna Dahlström och Maria (Maja Kilander

—5A38—
27 LARS OLOF PALM, * 26/8 1857, s. t. torp. L. O. Palm i Tormyra, Bjuråker. G. 4/6 1886. Torp. i Avholm, Bjuråker.
14B7 KJERSTIN NILSDOTTER, * 27/8 1863, d. t. torp. N. Andersson i Avholm. † 7/2 1922.
NILS OLOF * 15/8 1887                                     47

—5A47—
38 NILS OLOF PALM, * 15/8 1887, s. t. torp. L. O. Palm i Avholm, Bjuråker. G. 28/8 1910. Flottn.-arb. Bos i Friggesund 26, Bjuråker
25B4 *MARIA LOVISA ELISABET ERIKSSON-QVICK, * 8/5 1891 i Sth. Fosterd. t. arb. J. E. Qvick i Friggesund.
MARIA KRISTINA * 14/10 1910                           49

—49—
(X8) ANDERS FOLKE KIHLANDER, * 7/9 1902 i Forsa sn, Gävleb. G.1/10 1933. (Infl. 1945.) Flottn.-arb. Bos. i Avholm, Bjuråker.
47 MARIA KRISTINA PALM, * 14/10 1910, d. t. flottn.-arb. N. O. Palm i Friggesund 26, Bjuråker.
Växeltelefonist i Friggesund.

 

 

Var någonstans bodde dessa personer ?

Registerbeteckning »22D» omfattar en släktgren från Sveg, Jämtlands län, som inflyttat till Bjuråker omkring år 1740.

—22D1—

(Z50) OLOF OLSSON-EKQVIST, 1721 i Sveg, Jämtl. Anst. 1742 som sold. vid Häls. reg. Bos. i Avholm, Bjuråker. (Den 16/10 1785 gick Ekqvist vill i skogen under det han vallade sin boskap o. kunde ej återfinnas. Den 25/7 1794 anträffades några kvarlevor som trol. varit denne Ekqvist.) Läs mer om Ekqvisthåle.
49A2 INGRID LARSDOTTER, * 1706, d. t. sold. L. Sten, Hassela. Änka e. sold. L. Hellbom i Avholm. † 30/5 1786 (ålder)
Margta * 15/7 1745                                           11E10
Chjerstin * 24/8 1748                                        2

—2—

(X3) LARS KJÄMPE, * 1755, s. t. Barbro Andersdotter i Berge, Bergsjö. G. 1779. Sold. vid Prem. maj. komp., Häls. reg. Bos. i Avholm, Bjuråker. † 25/8 1784 (rötfeber).
1 CHJERSTIN OLSDOTTER, * 24/8 1748, d. t. sold. O. Ekqvist i Avholm, Bjuråker. † 9/5 1794 (vattusot).
LARS 16/7 1780                                                3
OLOF 5/6 1783. † 10/3 1785

 

—13N22—
16 Anders Alfred Gill, * 29/11 1901, s. t. arb. A. Gill i Moviken. G. 5/3 1939. Skogsarb. Bos. i Avholm 72, Bjuråker.
(X8) Aina Maria Johansson, * 8/6 1915 i Forsa, Gävleb.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen – till Hästnäs till Friggesund.

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *