Bilregister Delsbo

Dellenportalen har samlat fakta om registrerade bilar från intervjuer, ur register och från olika arkiv. Registret är långt ifrån komplett.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Mer information finns hos AutomobilhistoriaVägtrafikregistretTransportstyrelsen och biluppgifter.se


I databasen Car.info får man gratis detaljerade uppgifter om bilar


Här får du kontakt med Dellenbygdens Motorveteraner.


Lista över bilmärken, Wikipedia och lista över bilarnas ursprungsland.


Bilemblem.


Lista över motorcykelmärken, Wikipedia


Läs om en mängd intressanta Bilrepotage.


Se bilder och läs om många X-registrerade bilar.


Bilförordningar, här finns många intressanta uppgifter från bilismens barndom


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ner på sidan

 

Utdrag ur förordningen om motorfordon 15 juni 1923

§.18 Mon.1 Vid framförande av automobil skall hastigheten städse begränsas så, att nödig försiktighet iakttages, och sålunda noga avpassas efter körbanan och den närmaste omgivningens överskådlighet och beskaffenhet samt förekomsten av annan trafik.
Automobil må ingenstädes framföras med större hastighet än att automobilen under alla omständigheter kan stannas, innan en tredjedel av den framför varandra överskådliga och fria delen av körbanan tillryggalagts. Härjämte skall iakttagas, att körhastigheten aldrig må överstiga:
1) för automobil, vars alla hjul äro försedda med luftringar:
a) för personvagn avsedda för högst 7 personer, å landsbygden i allmänhet …45 km i timmen. Inom stads och köpings bebyggda område även som annat tätbebyggt samhälle …35 km i timmen
b) för lastvagn med bruttovikt ej överstigande 2.500 kilogram … 20 km i timmen
c) för personbuss och för lastvagn med bruttovikt överstigande 2.500 kilogram men ej 3,600 kilogram … 20 km i timmen
2) för automobil med massiva gummiringar:
a) med en tjocklek av minst 4 centimeter … 15 km i timmen
b) med en tjocklek understigande 4 centimeter …10 km i timmen
c) för automobil med hjulringar av järn eller annat hårt material … 10 km i timmen


 

bid-001-x-101
X 101 Darracq. 1915 var bilens ägare S. Paulsson i Delsbo.
Från 1921 ägs bilen av fotograf Jonas Eldh i Bjuråker


bid-002-bil
Sunnansjö. Fiskredskapsfabriken under byggnad 1912-13
Bilden ägs av Thomas Allander

 

BILAR I DELSBO 1923

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1923, fanns det inom Gävleborgs län 1922 registrerade bilar.
Den 1.1.1907 infördes länsbokstäver som användes till 1973 då ett centralt bilregister blev inrättat.

X 306 Ford 20 hkr Hemmansägare J Olsson
X 436 Opel -25hkr O Olsson Fredriksfors
X 502 Ford 20 hkr J Olsson Fredriksfors
X 519 Chevrolet 20 hkr Hemmansägare A Broberg
X 578 H Hansson Fredriksfors
X 590 Pullman 30 hkr Kommissionär J D Fredborg
X 798 Thulin 20 hkr Jonas Jansson Fredriksfors
X 925 Chevrolet 12-20 hkr Handlare A Andersson Fredriksfors
X 1075 Ford 20 hkr Slaktare N Bergqvist
X 1187 Star 10 hkr Lars Olsson Fredriksfors
X 1191 Chevrolet 20 hkr Edvard A Bykvist Fredriksfors
X 1201 Ford 20 hkr E Persson Fredriksfors
X 1300 Piedmont 35 hkr Slaktare E Moberg
X 1576 Chevrolet 20 hkr Hemmansägare J E Rudolphi
X 1599 Velox 15 hkr Kassör J Hansén
X 1741 Ford 20 hkr Rättare C Hedlund Fredriksfors
X 1746 Adler 9-24 hkr Fabrikör Arvid Paulsson
X 1747 Adler 9-24 hkr Fabrikör Gottfrid Paulsson
X 1838 Citroën 10 hkr Jon Olsson
X 1884 Ford 20 hkr Chaufför K Ellström
X 1902 Chevrolet 20 hkr Handlare C G Rudolphi

 

BILAR I DELSBO 1924

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1924 fanns det inom Gävleborgs län 2720 registrerade bilar och 1479 registrerade motorcyklar
X 306 Ford Hemmansägare Jonas Olsson Änga
X 484 Ford Slaktare Sven Olsson Vedmyra
X 502 Ford Jon Olsson Västanäng
X 590 Pullman Kommissionär J .D Fredborg
X 798 Thulin Jonas Jonsson Källeräng
X 925 Chevrolet Handlare A. Andersson Västanäng
X 1075 Ford Slaktare Nils Persson Bergqvist
X 1187 Star Lars Olsson Oppsjö
X 1201 Ford Hemmansägare Erik Persson Svedja
X 1300 Piedmont Slaktare Per Moberg Stömne
X 1576 Chevrolet Hemmansägare J. E. Rudolphi Sunnansjö
X 1741 Ford Rättare Carl Hedlund Västanäng
X 1746 Adler Fabrikör Arvid Paulsson Delsbo
X 1747 Adler Paulsson Gottfrid Fabrikör Delsbo
X 1838 Citroën Jon Olsson Hällnäs
X 1853 Ford Hemmansägare Lars Eriksson Loka
X 1884 Ford Handlare Karl Persson & Karl Jonsson Västanäng Fredriksfors
X 1902 Chevrolet Lantbrukare Olof Persson Håknorrbo
X 1951 Ford Trävaruhandlare J. Jonsson Ava
X 2120 Chevrolet Gårdsägare Jon Jonsson Fredriksfors
X 2152 Ford Lantbrukare Ol. Hansson Långsbo
X 2156 Maxwell Hemmansägare J. P. Hansén
X 2179 Maxwell Gästgivare Aug. Westerlund Delsbo
X 2212 Chevrolet Hemmansägare Jonas Persson Fjärdsäter
X 2367 Ford lastvagn Paulssons Fiskredskapsfabrik
X 2412 Chevrolet Handlare C. G. Rudolphi
X 2442 Chevrolet Erik Eriksson Ede
X 2561 Commonwealth Hemmansägare J A Broberg Näsbyn
X 2563 Overland Disponent J. Fröberg Långbacka
X 2689 Chevrolet Chaufför K. J. Lundin Fredriksfors

 

MOTORCYKLAR I DELSBO 1924 – (1926)

X 347 Indian (1926) Jordbruksarbetare E G Eriksson Lund Delsbo
X 470 Read Standard Lantbrukselev K G Hellman Fredriksfors
X 521 Excelsior Jordbruksarbetare Per O Eriksson
X 580 Harley Davidsson Mjölnare Olov Andersson Venås
X 590 Harley Davidsson Hemmansägare Sven Olsson Hagen
X 690 Harley Davidsson P. Berglund Sunnansjö
X 711 Read. Standard Trafikbiträde H.Ljunggren Fredriksfors
X 925 Roy Enfield Iggesunds Bruk AB Delsbo
X 925 Harley Davidson (1926) Iggesunds Bruk AB Delsbo
X 965 Harley Davidson Lars Olsson Edsäng
X 1028 Thor K. Tapper Långbacka
X 1030 Indian A. F. Rudolphi Ede
X 1053 Harley Davidsson Handlare N. Bergkvist Delsbo
X 1105 Indian Snickare Olov Olsson Delsbo
X 1106 Cleveland Kronojägare P. A Orlander Ede
X 1140 Husqvarna Hemmansägare E. Djärv Ede
X 1140 Husqvarna (1926) Jordbruksarbetare Per Persson Långbacka.
X 1149 Harley Davidsson Vaktmästare O Jonsson Ede
X 1150 Harley Davidsson Byggmästare Jonas Persson Bredåker
X 1154 Excelsior Lantbrukare A. P. Leek Tomta
X 1178 Henderson Kraftstationsföreståndare Hans Hansson
X 1186 Royal Enfield Snickare Per E. Person Ede.
X 1208 Harley Davidsson Polisman John Th. Nilsson Delsbo
X 1212 Harley Davidsson (1926) Kommissionär Jonas Eriksson Delsbo
X 1217 Indian Slaktare Knut H. Pettersson
X 1266 Henderson (1926) Målare A. O Skytt Gåsbacka.
X 1302 Nordstjernan Mekaniker Lars Olsson Oppsjö
X 1349 Indian Montör Karl J. Jonsson Bondebo
X 1368 Harley Davidsson Byggnadssnickare Olof Larsson Fredriksfors.
X 1453 Henderson Gårdsägare E. G. Eriksson Näsbyn
X 1496 Ace (1926) Hemmansägare Per Berglund Delsbo.
X 1571 Harley Davidson (1926) Bonde Nils Olsson Bredåker.
X 1634 Wanderer (1926) Jordbruksarbetare P.G. Persson Delsbo
X 1876 Moto- Merveille (1926) Urmakare Lars Persson Delsbo


bid-003-motorcykel
X 690 Harley-Davidsson Peter Berglund

 

BILAR I DELSBO 1927 – 1928

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1926 fanns det inom Gävleborgs län 3599 registrerade bilar och 1877 registrerade motorcyklar
År 1928 hade antalet bilar ökat till 5023 Det finns ingen uppgift om registrerade motorcyklar.

X 3 Minerva Järnarbetare Evert Hansson
X 33 Ford Byggmästare J Persson
X 58 Minerva Erik Hansson Ede
X 169 Chevrolet Fabrikör K. A Sjödin Delsbo.
X 306 Ford Hemmansägare Jonas Olsson Änga
X 372 Ford Handlare M. Jansson Delsbo
X 502 Ford Jon Olsson Västanäng
X 641 Ford lastbil Slaktare G. Pettersson Delsbo.
X 785 Buick Snickare Josef Emil Johansson Delsbo.
X 786 Ford Snickare E. E. Hedin Delsbo
X 798 Thulin Erik Jonsson Delsbo
X 879 Thulin Handelsföreståndare G. Ärfström Delsbo.
X 881 Chevrolet Hemmansägare Johan Jonsson Delsbo
X 925 Chevrolet Handlare A. Andersson Västanäng, Fredriksfors
X 1075 Ford Handlare Olof Westlund Delsbo
X 1081 Dodge Åkare Olof Olsson Delsbo
X 1122 Traffie lastbil Chaufför C. G. Uggla Delsbo
X 1201 Ford Hemmansägare Erik Persson Fredriksfors
X 1300 Piedmont Slaktare Per Moberg Stömne.
X 1461 Ford Slaktare O. A. Jonsson Delsbo
X 1746 Adler Fabrikör Arvid Paulsson Delsbo
X 1747 Adler Fabrikör Gottfrid Paulsson Delsbo
X 1754 Thulin Hemmansägare Olov Larsson Fredriksfors.
X 1825 Ford Hemmansägare Per Larsson Fredriksfors
X 1838 Citroën Jon Olsson Hällnäs.
X 1844 Ford Bagarmästare E. Andersson Fredriksfors
X 1853 Ford Hemmansägare L. Eriksson Delsbo
X 1902 Chevrolet Lantbrukare Olof Persson Håknorrbo
X 1926 Chevrolet Jordbruksarbetare Per Persson Långbacka
X 1951 Ford Trävaruhandlare J. Jonsson Ava Delsbo
X 2120 Chevrolet Gårdsägare J. Jonsson Fredriksfors
X 2152 Ford Lantbrukare Ol. Hansson Långbo, Långsbacka
X 2156 Maxwell Hemmansägare J. P. Hansén
X 2179 Maxwell Gästgivare Aug Westerlund. Delsbo
X 2212 Chevrolet Jordbruksarbetare Lars Jonsson Delsbo
X 2281 Chevrolet Åkare Olof Olsson Delsbo
X 2367 Ford lastbil Paulssons Fiskredskapsfabrik
X 2391 Ford lastbil J. A. Palm och E. H. Flodin Berge Delsbo
X 2412 Chevrolet Handlare C. G. Rudolphi
X 2442 Chevrolet Hemmansägare E. F. Eriksson Ede
X 2561 Commonw Hemmansägare J. A. Broberg Delsbo
X 2648 Ford lastbil Handlare Carl Axel Munter Delsbo
X 2676 Citroën Chaufför Per Persson Långbacka
X 2800 Ford Arrendator Per Persson Överälve
X 2857 Ford Hemmansägare Bryngel Persson
X 2877 Ford lastbil Slaktare K. Pettersson Delsbo
X 2906 Dixi Verkstadsarbetare Erik Thapper Långbacka
X 2937 Ford Skinnhandlare Gustav Berglund Delsbo
X 3080 Studebaker Hemmansägare Per Nordin Delsbo
X 3136 Chevrolet Lantbrukare Sven Olsson Delsbo
X 3203 Velox Trafikbiträde K. A. H Ljunggren. Delsbo
X 3209 Harrehof Erik Andersson Delsbo
X 3375 Chevrolet Kontorsbiträde C. G Hellman Delsbo
X 3400 Chevrolet Hemmansägare Jon. Ersson – Knapp Delsbo
X 3572 Chevrolet Hemmansägare Johan Jonsson Delsbo
X 3701 Ford (1926) Handlare P O. Svedström Delsbo
X 3704 Essex (1926) Lantbrukare Nils Djärv Delsbo
X 3704 Essex Hemmansägare Per Snygg Delsbo
X 3746 Chevrolet Spannmålshandlare Lars Olsson Delsbo
X 3798 Chevrolet Åkare Olof Olsson Delsbo
X 3954 Chevrolet Åkare Per Persson Delsbo
X 3997 Chevrolet Barberare Albert Karlsson Delsbo
X 4009 Chevrolet Hemmansägare P. Björk Delsbo
X 4229 Chevrolet Jordbruksarbetare Karl Jansson Delsbo
X 4233 Ford Jordbruksarbetare Lars Persson Delsbo
X 4415 Ford Skogvaktare Per Gren Långbacka
X 4527 Ford lastbil Handlare Johan Svensson Fredriksfors.
X 4595 Chevrolet lastbil Delsbo Nya Bilstation Delsbo
X 4716 Chevrolet Handlare A. Andersson Delsbo
X 4756 Chevrolet Bokhandlare Jonas Jonson Fredriksfors
X 4970 Ford Byggnadsarbetare Lars W. Larsson Delsbo
X 5003 Chevrolet lastbil Jordbruksarbetare Erik A. Olsson Delsbo


bid-004-bil
X 2937 Ford. Troligen skinnhandlare Gustaf Berglund från Delsbo

 

BILAR I DELSBO 1934

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1934, fanns det inom Gävleborgs län 6571 registrerade bilar.

X 233 Peugeot Carl Fr. Rudolphi Ede Delsbo
X 334 Buick Postförare Olof Henrik Larsson Delsbo
X 390 Chevrolet Handlare Martin Janzon Delsbo
X 502 Chevrolet Hemmansägare Jon Olsson Ede
X 547 Scania Vabis lastbil Delsbo Tingslags Vägstyrelse
X 565 Ford Verkstadsarbetare Lars Fr. Forsman Delsbo
X 788 Chevrolet Gårdsägare Anders Olsson Näsbyn, Delsbo
X 864 Chevrolet Byggmästare Olof Larsson Fredriksfors
X 928 Ford f.d. Hemmansägare Oskar Lundgren Svedja, Fredriksfors
X 1075 Ford lastbil Handlare Olof Wästlund Delsbo
X 1510 Citroën Mekaniker John Hansson Ava, Delsbo
X 1626 Chevrolet Jordbruksarbetare Lars Persson Charlottenberg, Delsbo
X 1778 Whippet Chaufför Josef Emil Johansson Ede, Delsbo
X 1826 Ford lastbil Chaufför Albert Petersson Norrberg, Fredriksfors
X 1939 Tidaholm lastbil. Åkare Olof Olsson Ede, Delsbo
X 1944 Buick Hemmansägare Lars Jonsson Fjärdsätter, Delsbo
X 1956 Tidaholm lastbil. Hemmansägare Per Johan Skog Venås, Delsbo
X 2120 Chevrolet. Gårdsägare Jon Jonsson Fredriksfors
X 2510 Reo lastbil, Slaktare August Frändén Ede, Delsbo
X 2563 Fiat, Köpman Lars Olsson Långbacka
X 2660 Marqette, Olsson Jonas Hällnäs, Delsbo
X 2673 Chevrolet, Fru Sigrid Moberg Delsbo
X 2675 Chevrolet, Bagarmästare Johan Johansson Knutslunda, Delsbo
X 2676 Citroën lastbil, Reparatör Anders Eriksson Linfläck, Delsbo
X 2713 Citroën, Handlare C. H. Munther Tomta, Delsbo
X 3004 Maxwell, Jordbruksarbetare A. G. Wikström Näsbyn, Delsbo
X 3024 Chevrolet lastbil, Gårdsägare Olof A. Svensson Fredriksfors
X 3040 Nash lastbil, Helge Olsson Bredåker, Delsbo
X 3107 Chevrolet Fabrikör Arvid Paulsson Delsbo
X 3220 Volvo lastbil, Firma Sigrid Karlsson reparationsverkstad, Delsbo
X 3293 Chevrolet Kraftstationsföreståndare Hans Hansson Fredriksfors
X 3334 Chevrolet Åkare P. J. Skogh Ede, Delsbo
X 3430 Chevrolet lastbil, Firma G. Pettersson Ede, Delsbo
X 3572 Chevrolet, Jordbruksarbetare Jonas Olsson V. Näset, Delsbo
X 3634 G. M. C. lastbil, Åkare Olof Olsson Ede, Delsbo
X 3722 Pontiac, Lars Edvin Larsson, Ava, Delsbo
X 3831 Scania Vabis lastbil, Chaufför Olof Jonsson Ede, Delsbo
X 3902 Hudson lastbil, Fru Erika Matilda Karlsson, Ede Delsbo
X 3954 Chevrolet, Åkare Per Persson, Ede Delsbo
X 4229 Chevrolet Jordbruksarbetare Karl Jonsson Svedja, Fredriksfors
X 4415 Ford Skogvaktare Per Gren Långbacka
X 4436 Buick Hemmansägare Sven Olsson Delsbo
X 4465 Willys Knight, Lantbrukare Per Snygg Delsbo
X 4703 Chevrolet, Slaktare Joh. Pettersson Södra Långsbo, Delsbo
X 4716 Nash, Handelsbiträde Bror Emil Andersson Västanäng, Delsbo
X 4756 Chevrolet Bokhållare Jonas Jonsson Fredriksfors
X 5237 Buick, Fru Bricken Paulsson Delsbo
X 5301 Volvo lastbil, John Paulsson Fiskredskapsfabrik, Delsbo
X 5367 Dodge, Jonas Paul Pålsson, Backen, Långbacka
X 5373 Buick, Saktare Hjalmar Pettersson, Delsbo
X 5382 Chevrolet, Hemmansägare Per Olof Karlsson Delsbo
X 5427 Chevrolet, P. Persson – Gräns Knaggälve, Delsbo
X 5593 Volvo, Järnhandlare C. G Rudolphi Ede, Delsbo
X 5642 Chevrolet, Ernst Nilsson Bjusnäs, Långbacka
X 5863 Ford, Bankkamrer P. E. Mårtensson Ede, Delsbo
X 5865 Buick, Snickare K. S. Sjödin Ede, Delsbo
X 5876 Chevrolet, Hemmansägare Nils Olsson Bredåker, Delsbo
X 5929 Chevrolet lastbil, Fru Matilda Erika Karlsson Delsbo
X 6260 Chevrolet Firma G. Pettersson & H. Pettersson, Ede, Delsbo
X 6294 Chevrolet lastbil, Slaktare August Frändén Delsbo
X 6418 Chevrolet lastbil, Slaktare John Edvin Jonsson Fredriksfors


T-Ford X 4415, ägs av Jens Lönnman, Johannesberg 310, Delsbo.


Vid Johannesberg 310 finns ytterligare två veteranbilar. En vackert grön Morris som ägs av Annika Eriksson och en vinröd A-Ford som ägs av Jens Lönnman. Alla bilar är i nyskick. Foto 25 juni 2023

 

BILAR I DELSBO 1960

Enligt 1960 – års bilkalender fanns det inom Gävleborgs län 57 317 registrerade bilar.
Ur bilregistrets finstilta text med drygt 57 tusen motorfordon har nedan beskrivna bilar och ägare blivit utsållade.
Det är möjligt att någon blivit förbisedd och kanske även fått fel namn då de flesta förnamn varit skrivna med initialer. Dessutom förekommer många tryckfel. I ett försök att förtydliga ägarnas namn har de jämförts med uppgifter ur telefonkataloger från tiden omkring 1960.

X 61 Ford 32 Bilreparatör O. Berglöv Ede, Delsbo
X 91 Vw 58 Landsfiskal Håkan Lange Ede Delsbo
X 379 Chevrolet Buss 48 Delsbo Kommun
X 1231 Chevrolet lastbil 47 Slaktare Herman Pettersson Ava
X 1250 Mercedes lastbil 59 Åkare L E Bergman Bredåker
X 1308 Austin lastbil 46 Slaktare K I Dellengård Ede
X 1312 Volvo lastbil 56 Jakobsson & Co Elektriska Ede
X 1650 Borgward lastbil 50 Firma Delsbo Vatten & Värme Ede
X 1721 Opel lastbil 55 Hemmansägare J V Wall Lillbo
X 1935 Vw lastbil 58 Skogsarbetare O Lundgren Västanäng Fredriksfors
X 1940 Vw lastbil 58 Järnhandel H Rudolphi Delsbo
X 1942 Scania lastbil 53 Åkeriägare E Fredin Ede
X 2119 Scania lastbil 54 Åkare L G Roth Hammarsvall
X 2305 Scania lastbil 56 Åkare E Eriksson Delsbo
X 3005 Chevrolet lastbil 39 Begravningsentreprenör Lars Källman Ede
X 3164 DKW lastbil 53 Slaktare Sven Jonsson Fredriksfors
X 3282 Fordson lastbil 49 Tapetserare H Jonsson Loka
X 3366 Ford lastbil 52 Stömne Såg Delsbo
X 3384 Chevrolet Buss Delsbo kommun
X 3420 Vw lastbil 51 Hemmansägare J Hansson Ede
X 3430 Chevrolet brandbil Delsbo frivilliga brandkår
X 3441 Volvo lastbil 59 Åkare B I Persson Östra Ede
X 4035 Scania lastbil 51 Fabrikör J Eriksson Box 45 Fredriksfors
X 4068 Bedford lastbil 49 Skinnhandlare G Berglund Ede
X 4212 Vw lastbil 56 Köpman F M G Fahlberg Knutslunda
X 4580 Volvo lastbil 53 Fru Hjördis Dalestig Myra
X 4647 Volvo lastbil 57 Bagare L Lindh Ede
X 4873 Taunus lastbil 50 Serviceman S Alkerud Edsäng
X 4986 Scania lastbil 60 Åkeriägare H Olsson Knutslunda
X 5049 Vw lastbil 52 Iris Blomsterhandel Ede
X 5076 Ford lastbil 58 Slaktare Per Andersson
X 5274 Ford lastbil 58 Chark Lennart Berglöv låda 240 Delsbo
X 5370 Volvo lastbil 52 A Eriksson Östra Ede
X 5377 Chevrolet lastbil 55 Åkare A Jonsson Lund
X 5391 Volvo lastbil 57 Åkare E V Skalberg Ede
X 5431 Volvo lastbil 60 Åkeriägare E Dolk Svedja Fredriksfors
X 5472 Volvo lastbil 60 Åkeriägare E Dolk Svedja
X 5804 Volvo lastbil 56 Dellenbygdens Konsum Delsbo
X 5810 Scania lastbil 54 Åkeriägare F Olsson och G Orelund Ede
X 5811 DKW lastbil 53 Slaktare S Jonsson Box 29 Fredriksfors
X 6032 Volvo lastbil 52 Åkeriägare J W Persson Ede
X 6048 Volvo lastbil 52 Köpman Ivar Johansson Norrväna
X 6196 Chevrolet lastbil 55 Åkare G Olsson Linfläck
X 6319 Ford lastbil 52 Jordbruksarbetare K Jonsson Bänbro
X 6363 Opel lastbil 51 Fabrikör K E Nordin Ede
X 6576 Ford lastbil 58 Åkare E Bryngelsson Ede
X 6984 Scania lastbil 51 Åkare E Eriksson Bredåker
X 6994 Volvo lastbil 51 Köpman P J Andersson Ede
X 7160 Ford lastbil 52 Hemmansägare I Munter Nyåker Fredriksfors
X 7196 Volvo lastbil 56 Handlare D Fahlberg Loppet Fredriksfors
X 7379 Austin lastbil 54 Köpman I Johansson Norrväna
X 7688 Austin lastbil 53 Målarmästare E Eriksson Ede
X 7715 Chevrolet lastbil 38 Slaktare K I Dellengård Ede
X 7906 Chevrolet lastbil 54 AB C G Rudolphi Delsbo Tel 29
X 8052 Peugeot lastbil 403, 57 Fabrikör J Svensk Långede
X 8098 Vw lastbil 59 AB Rudolphis Järn Delsbo
X 8256 Volvo lastbil 45 Köpman A R Frändén Ede
X 8351 Vw lastbil 57 Byggmästare PG Olsson Wij
X 8481 Vw lastbil 57 Sjödins Möbelaffär Ede
X 8520 Volvo lastbil 53 Köpman T Johansson Delsbo
X 9305 Opel lastbil 56 Norrländska Ljusstöperiet Fredriksfors
X 6712 Opel Kadett 39 Jordbruksarbetare A. Larsson Tomta Delsbo
X 9113 Opel O 39 Mjölnare O. Andersson Venås Delsbo
X 9146 Chevrolet 35 Hemmansägare Erik Svensson Venås Delsbo
X 10013 Vw 54 Skogsarbetare A. S. Andersson Eckelsbo Delsbo
X 10065 Fiat 1400 52 Hemmansägare J. Nilsson Sunnansjö Delsbo
X 10263 Anglia 55 Skogsarbetare O. Olsson Strandäng, Delsbo
X 10265 Volvo 57 Hemmansägare P. Persson Linfläck Delsbo
X 10456 Volvo 57 Hemmansägare P Olsson Östra Berge Delsbo
X 10480 Volvo 51 Målare E Sving Duvnäs Delsbo
X 10517 Opel Kadett 56 Byggnadssnickare J O Jonsson Stömne
X 10529 Saab 54 Byggnadsarbetare P A Foxström Ede
X 10727 Vw 50 Jordbruksarbetare H O Jonsson Eckelsbo
X 10862 Armstrong 46 Jordbruksarbetare L Jonsson Fjärdsäter
X 10934 Mercedes 190, 60 Åkare E Dolk Svedja Fredriksfors
X 10998 Vw 51 Hemmansägare J Lind Källbergsbo
X 11236 Anglia 57 Byggnadssnickare K Hedblom Box 285 Delsbo
X 11400 Ford 54 Hemmansägare P T Persson Sörväna
X 11531 Land Rover 50 Delsbo Kommun Brandkåren Delsbo
X 11603 Dodge 46 Fru S Person Sunnansjö
X 11809 Volvo 51 Hemmansägare J Västgård Prettingberg Fredriksfors
X 12049 Hillman 46 Chaufför K J Englund Näsbyn
X 12145 Volvo 57 Hemmansägare J Jonsson Tomta, Delsbo
X 12199 Volvo 57 Målare H Eriksson Ava
X 12419 Morris Minor 59 Byggnads snickare P G Jonsson Brännbo
X 12523 Opel R 58 Åkeriägare H Olsson Ava
X 12598 Volvo 56 Jordbruks arb. J Nordin Johannesberg
X 12599 Vw 56 Bagare P O Sved Ava
X 12957 Vw 50 Tapetserare S O Svensson Hammarsvall
X 13237 Opel O 56 Byggnadsarbetare J G Persson Nordanäng Delsbo
X 13254 Volvo 56 Kommunarbetare Erik Jonsson Norrväna
X 13265 DKW 58 Elektriker E Norberg Högtomt
X 13413 Vw 51 Fabriksarbetare B Dahlberg Ede
X 13466 Peugeot 50 Hemmansägare E Larsson Loka
X 13795 Saab 53 Jordbruksarbetare B E Melin Nyåker Fredriksfors
X 13827 Studebaker 47 Hemmansägare J A Jonsson Sävsholm Box 308 Delsbo
X 13927 Volvo 56 Hemmansägare I Svedström Hagen Delsbo
X 13928 Volvo 47 Hemmansägare K A Almstedt Hagen Delsbo
X 14112 Opel O 50 Hemmansägare E A Jonsson Åbo Delsbo
X 14210 Volvo 54 Hemmansägare O Nordin Ovanåker
X 14214 Vw 59 Mejerist T Wikingdahl Ede Delsbo
X 14274 Austin A30 54 Skogsarbetare K Ekbom Åhs skola Delsbo
X 14327 Volvo 50 Virkesmätare J Englund Glombo Fredriksfors
X 14420 Morris 51 Flottningsarbetare N Malm Norrväna
X 14470 Vanguard 50 Hemmansägare A G Nilsson Baggälve
X 14710 Vw 56 Skogvaktare G Jonsson Svedja Fredriksfors
X 14917 Vw 59 Veterinär assistent Rune Bodin Sörväna
X 14988 Vw 50 Hemmansägare P Jonsson Fjärdsäter
X 15018 Taunus 59 Vägmästare Sven Persson – Krull Norrväna
X 15110 Vw 54 A Olsson Nordanäng
X 15126 Saab 59 Köpman O Olsson Ede Delsbo
X 15268 Volvo 57 Banbiträde G Jonsson Långede
X 15337 Borgward I 55 Snickare B Olsson Johannesberg
X 15354 Vw 58 Hemmansägare G Eriksson Baggälve
X 15427 Volvo 51 Hemmansägare O H Linde Prettingberg Fredriksfors
X 15536 Saab 58 Snickarmästare A Wästlund Johannesberg
X 15637 Morris 50 Chaufför I Brandström Svedja Fredriksfors
X 15919 Volvo 51 Chaufför L Matsson Box 283 Ede Delsbo
X 16021 Saab 51 Skogsarbetare K Georg Åsberg Sörväna
X 16027 Anglia Skogsarbetare H Olsson Södra Långsbo
X 16133 Vw 50 Målare S Nevberg Sunnansjö
X 16208 Citroën 59 R Magnusson Fack 17 Delsbo
X 16221 Morris 50 E Stockberg Svedja Fredriksfors
X 16362 Morris 50 Chaufför E Svensson Box 237 S Ede Delsbo
X 16572 Taunus 50 Hemmansägare A T Karlsson Norra Långsbo
X 16617 Vw 50 Murare J Glantz Postfack 21 Delsbo
X 16667 Vw 53 Hemmansägare O Sandin Rimskog
X 16816 Chevrolet 50 Rörmontör E Henriksson Sunnansjö
X 16827 Morris 51 Vertygsfilare B Bengtsson Box 277 Delsbo
X 16897 Opel R, 58 Hemmansägare L E Eriksson Långede
X 16919 Volvo 58 Folkskollärare Per Östberg Ede Skola Delsbo
X 16975 Saab 51 Jordbruks arbetare O Jonsson Lund Delsbo
X 10723 Ford Forder 51 Rörmontör R J Nordin Källeräng
X 17036 Opel R 58 Pastor A Larsson Box 219 Delsbo
X 17118 Vauxhall 60 Hemmansägare E Andersson Norra Sannäs
X 17194 Skoda 50 Hemmansägare J Persson Källbergsbo Långbacka
X 17238 Ford 58 Droskägare K Lindkvist Ede
X 17211 Volvo 56 Hemmansägare E Svensson Källeräng Fredriksfors
X 17238 Ford 58 Droskägare K Lindkvist Ede
X 17362 Morris 59 Banarbetare John Sällström Norrväna
X 17476 Morris 51 S J Snygg Ovanåker Delsbo
X 17494 Chevrolet 51 Kyrkoherde E A Öberg Knutslunda
X 17626 Vw 50 Skogsarbetare O Olsson Svedja Fredriksfors
X 17729 Anglia 51 Skogsarbetare K Mickelsson Västeräng Fredriksfors
X 18081 Vw 53 J E Jonsson Östra Berge Delsbo
X 18154 Taunus 58 Slöjdlärare Carl Skoglund Sunnansjö
X 18171 Austin A40, 51 Rörmontör Åke Nordin Ede
X 18238 Volvo 50 Telearbetare J Jonsson Sjömyra
X 18337 Vw 58 Lagerarbetare. J Jonsson Ö Ede
X 18398 Mercedes 170, 50 A Jonsson Box 358 Ava Delsbo
X 18463 Vw 51 Fru Marta Eriksson Rossla
X 18515 Taunus 57 Byggnadssnickare G Eriksson Hammarsvall
X 18599 Chevrolet 47 Distriktschef K Folke Karlsson Edsäng
X 19260 Vw 50 Frk Wanja B Nilsson Ede
X 19288 Vw 51 Köpman Ivar Johansson Norrväna
X 19350 Citroën 52 Hemmansägare E Nilsson Bredåker
X 19360 Vw 51 Erik Erikssons Cykel & Motorverkstad Ede Delsbo
X 19518 Volvo 53 Fabrikör P Paulsson Hammaren Delsbo
X 19620 Vw 50 Vulk. E Johansson Ede
X 20034 Vw 50 Reparatör Åke Persson Ede
X 20107 Austin A40, 49 Hemmansägare K Jonsson Svedja Fredriksfors
X 20187 Anglia 52 Hemmansägare E Östgård Svedja
X 20302 Populär 54 Snickare J Östgård Glombo
X 20409 Saab 59 Skogvaktare S Eriksson Lund Delsbo
X 20597 Saab 59 Järnhandelsbiträde Tage Thorén Delsbo
X 20919 Volvo 53 Droskägare Elsa Dolk Svedja
X 20953 Chevrolet 53 Köpman Gunnar Forsberg Ljusbacken
X 21051 Opel Rekord 57 Köpman O E G Olsson Ede
X 21135 Vw 59 Folkskollärare M Dellengård Ede
X 21185 Vedette 54 Fabrikör Joel Lindblom Box 31 Fredriksfors
X 21230 Hillman 46 Mejeriarbetare P G Persson Ede 5
X 21334 Vauxhall 50 Hemmansägare E Dalestig Myra
X 21375 Vw 51 Skogsarbetare J E Jonsson Svedja 4
X 21386 Morris minor 52 Sågverksarbetare L Persson Ede
X 21432 Volvo 58 Telearbetare G Almstedt Näsbyn
X 21496 Consul 51 Jordbruksarbetare S Eriksson Åbo
X 21550 Mercedes 300, 52 E Sandström Box 2120 Delsbo
X 21567 Opel O 54 Hemmansägare K Blank Eckelsbo
X 21568 Vw 50 Traktorförare E Nilsson Källbergsbo
X 21600 Prefect 58 Lagerbiträde J Roos Johannesberg Delsbo
X 21619 Consul 53 Hemmansägare O Jonsson Duvnäs Delsbo
X 21745 Saab 51 Vägarbetare G Jonsson Knaggälve
X 21829 Opel Kadett 54 Biografföreståndare A Carlsson Svea Bio Delsbo
X 21975 Volvo 53 Köpman E I Ljus Långbacka
X 21987 Saab 53 Linjearbetare L F Svensson Ava
X 22021 Kaiser 52 Hemmansägare E Melin Nyåker Fredriksfors
X 22023 Volvo 53 Frisör Ivar Mattsson Box 283 Delsbo
X 22026 Volvo 53 Banarbetare E J Dahlström Håknorrbo
X 22291 Volvo 53 Gårdsägare J From Box 318 Delsbo
X 22885 Opel R 55 Jordbruksarbetare O Persson Åbo
X 22887 Saab 53 Hemmansägare O Persson Vedmyra
X 22911 Mercedes 52 Rörmontör O Eriksson Johannesberg
X 22932 Opel R 58 Byggnadssnickare S U Östberg Sunnansjö
X 23181 Morris 53 Rörmontör E G Blank Ede
X 23286 Opel O 53 Glasmästare C G Hult Storån
X 23293 Austin A40, 53 Lärl. E Larsson Rolfsberg
X 23353 Volvo 57 Byggmästare E Glantz Ede
X 23367 Mercedes 180, 56 Rep. A Eriksson Duvnäs
X 23568 Fiat 48 Vägarbetare B Nilsson Ede
X 23577 Volvo 56 Fru G Jonsson Fack 29 Fredriksfors
X 23719 Vw 53 Kokerska E Mårtensson Björkede Pensionat
X 23970 Strand 50 Hemmansägare Helmer Jonsson Sörväna
X 23994 Mercury 53 Arrendator E Eriksson Fack 24 Fredriksfors
X 24016 Vw 51 Byggnadssnickare B Erik Andersson Sjulsberg
X 20101 Vw 50 Hemmansägare P Persson Vallsta Fredriksfors
X 24117 Peugeot 53 Skogspraktikant S Löfstrand Östansjö Delsbo
X 24193 Ford Vedette 57 Köpman L Olsson Hammarsvall
X 24306 Ford 53 Hemmansägare O Ohlsson Oppsjö Fredriksfors
X 24331 Morris minor 53 Byggnadssnickare J Angeskog Ava
X 24473 Vw 57 Traktorförare S Å Wedin Ede
X 24480 Hillman 53 Jordbruksarbetare P V Jonsson Sävsholm Delsbo
X 24537 Volvo 53 Virkesmätare H Karlsson Strandäng
X 24563 Volvo 50 Verkmästare E O Wahlin Box 250 A Delsbo
X 24595 Volvo 57 Hemmansägare P Persson Sättjära Delsbo
X 24624 Saab 54 Jordbruksarbetare P U Persson Knaggälve
X 24714 Anglia 60 Lagerchef Irene Rahm Box 21 Fredriksfors
X 24782 Opel C 56 Hemmansägare O Nilsson Gåsbacka
X 24828 Chevrolet 53 Sågverksarbetare H Olsson Sörväna
X 25273 Volvo 53 N O Nilsson Bredåker
X 25425 Volvo 53 Skogsf. S I Andersson Ede
X 25514 Austin A30, 54 H Jonsson Box 405 Ede
X 25523 Opel O 53 Byggmästare O Larsson Fredriksfors
X 25665 DKV 55 Vägarbetare A Rosell Ö Ede
X 25689 Morris minor M 54 Skogsarbetare J G Myrsten Loka
X 25907 Volvo 53 Jordbruksarbetare O L Larsson Östra Berge
X 26043 Volvo 56 Hemmansägare A Andersson Smedsbo
X 26061 Chevrolet 53 Fotograf Lars Erik Logård Ede
X 26091 Anglia 58 Byggnadssnickare L Nilsson Box 360 Ava
X 26128 Vauxhall 54 Hemmansägare P J Persson Baggälve
X 26274 Opel O 53 Rörmontör J O Jonsson Oppsjö
X 26286 Volvo58 Bagare A Blank Ede
X 26304 Ford Konsul 54 Firma S Karlsson Rep verkstad Delsbo
X 26390 Volvo 57 Apotek G Reimer Delsbo
X 26488 Populär 54 Handelsbiträde O M Olsson Ava
X 26535 Vw 58 Virkesmätare P E Fredin Sunnansjö
X 26635 Austin 54 Affärsbiträde A G Vikström Bredåker
X 26830 Morris 54 Frisörmästare A O Norin Östra Ede
X 26831 Anglia 57 P Viig Box 263 Ede
X 26886 Standard V 54 Hemmansägare O Persson Nors Delsbo
X 26910 Volvo 53 Skogsarbetare E Å Jonsson Östertolbo Fredriksfors
X 26915 Ford Konsul 54 Hemmansägare J Jonsson Myra
X 27155 Taunus 55 Skogsarbetare A G Sallander Vedmyra
X 27199 IFA 54 Gårdsägare K I Ström Åbo
X 27419 Volvo 53 Hemmansägare P E Olsson Långede
X 27425 Chevrolet 54 Vet C A Thunholm Delsbo
X 27437 Vw 54 Hemmansägare J Andersson Hagen
X 27505 Volvo 53 Hemmansägare P Hjälm Myra
X 27570 Opel O, 56 Snickare P O Strid Näsbyn
X 27599 Populär 54 Skogsarbetare E Olsson Norra Sannäs
X 27653 Mercedes 170, 50 Jordbruksarbetare P A Logård Isbo
X 27656 Vw 54 Skogsarbetare H Andersson Baggälve
X 28085 DKW 54 Köpman Lars Källman Ede
X 28224 Volvo 56 Hemmansägare E Eriksson Mora
X 28353 Ford 53 Bilmekaniker T Eriksson Ovanåker
X 28384 Volvo 47 Fru Märta Hillevi Eriksson Fack 45 Fredriksfors
X 28394 Volvo 53 Skolkökslärare Brita Persson Ede
X 28502 Taunus 55 Fru Stina Wallberg Ede
X 28614 Wolseley 54 Frk Eivor Linnea Jonsson Låda 2022 Delsbo
X 28752 US Ford 54 Hemmansägare H Hedman Delsbo
X 28937 Volvo 53 Fru Vanja Jonsson Fredriksfors
X 28953 Vw 54 Polisassistent L Fhyr Ede
X 29071 BMW 54 Hemmansägare Olov E Olsson Bjusnäs Delsbo
X 29091 Opel R 53 J Bertil Dahlström Fack 26 Fredriksfors
X 29102 Wolseley 54 Hemmansägare P G Jonsson Bredåker
X 29238 DKW 54 Jordbruksarbetare P O Eriksson Brättingberg Fredriksfors
X 29362 Volvo 53 Maskinist V Frank Hagen
X 29481 Volvo 51 Hemmansägare Albert V Färlin Hovra
X 29678 Volvo 47AB C G Rudolphi Delsbo
X 29684 IFA Lastbil 55 Fiskhandlare L Eriksson Svedja Fredriksfors
X 29754 Lloyd 54 Vägarbetare G Rosell Ede Box 265 Delsbo
X 29762 Vw 50 Sågverksägare O E Jonsson Södra Långsbo
X 30057 Vw 57 Virkesmätare K Olsson Ede
X 30090 Goliat 54 Hemmansägare L Larsson Hammarsvall
X 30093 Opel R 55 Skogsarbetare H Olsson Gäddvik Delsbo
X 30094 Volvo 53 Frisör Lennart Elf Ede
X 30120 Opel R 58 Hemmansägare N B Nilsson Myra Nordanäng
X 30173 DKV 54 Jordbruksarbetare L E Larsson Baggälve
X 30250 Ford 54 Köpman J Karlsson Svedja
X 30332 Volvo 56 Diversearbetare S Johansson Mora
X 30398 Anglia 54 Hemmansägare Erik Nyland Edsäng
X 30406 Morris Minor 54 Firma K J Westerback Johannesberg
X 30440 Volvo 54 Byggnadssnickare P Olsson Hammarsvall
X 30474 Anglia 56 Butiksföreståndare E Lennart Berglund Ede
X 30549 Volvo 53 K I Westerlunds dödsbo Tomta 52
X 30599 Borgward 55 Hemmansägare H Nordgren Prettingberg
X 30654 DKW 55 Hemmansägare E S Sahlin Loppet
X 30679 MG 55 Hemmansägare L Bryngelsson Hagen
X 30693 Taunus 54 Tandläkare O F Rudolphi Ede
X 30784 Austin A30, 54 Bensinföreståndare N Moberg Ås Delsbo
X 30787 Vw 55 E Printz Ede
X 30818 MG 55 Hemmansägare O Olsson Oppsjö Bobygden
X 30940 Zephyr 55 Anläggningsarbetare H Arvidsson Knutslunda
X 30921 Simca 55 Hemmansägare A Liw Näsbyn
X 31070 Volvo 59 Åkare O Hansson Ede
X 31129 Vauxhall 52 Jordbruksarbetare J Erland Tagg Norrväna
X 31165 Opel R 55 Mejeriarbetare J B Jonsson Box 2009 Delsbo
X 31589 Mercedes 219, 58 Delsbo möbelaffär Ede
X 31666 Saab 55 Fabriksarbetare E E Engelbrekts Näsbyn
X 31691 Volvo 54 Hemmansägare H Brodén Lund Delsbo
X 31807 Vw 54 Affärsbiträde H Andersson Ede
X 31836 Chevrolet 55 Disponent T R Norman Långbacka
X 31843 Volvo 58 Kond. O Jonsson Ede
X 31907 Anglia 54 Hemmansägare H Eriksson Baggälve
X 31940 Volvo 54 Hemmansägare P Holm Källbergsbo
X 32032 Chevrolet 55 Chaufför B Yngve Wikström Bredåker
X 32149 Opel O 55 Hemmansägare P Eriksson Duvnäs
X 32266 Vw 55 Hemmansägare A Eriksson Svedja
X 32394 Anglia 55 Byggnadssnickare O H Olsson Högtomt
X 23467 Vw 55 Jordbruksarbetare J Persson Edeborg Delsbo
X 32527 Opel O 55 Skogsarbetare A Larsson Loppet
X 32529 Vw 55 Jordbruksarbetare E Nordenståhl Rossla
X 32533 Opel C 55 AB Långbacka Såg Långbacka
X 32731 Vw 55 Elektriker G Rask Ede
X 32827 Vw 55 Hemmansägare G Rudolphi Vij
X 32865 US Ford 54 L Eriksson Fack 24 Fredriksfors
X 32891 Volvo 54 Byggnadssnickare Sven Dynemar Ava
X 33069 Prefect 55 Hemmansägare E Nilsson Myra
X 33070 Opel R 58 Hemmansägare E Nilsson Långede
X 33084 Vw 60 Arrendator G Eriksson Södra Långsbo
X 33166 Opel C 55 Hemmansägare F Andersson Box 2217 Myra
X 33189 Taunus 55 Skogvaktare H Olsson Glombo Fredriksfors
X 33381 Vw 55 Skogsarbetare O Olsson Långede
X 33385 Volvo 57 Hyvlare K J Bulander Ava
X 33436 US Ford 55 Hemmansägare J Jonsson Källeräng
X 33471 Vw 55 Köpman Sven Erik Fridström Ava
X 33474 Vw 55 Snickare L Lönnberg Ava
X 33478 Taunus 55 Brandmästare O Blank Ede
X 33557 Goliath 52 Hemmansägare A A Vallin Västanäng Fredriksfors
X 33569 Mercedes 219, 58 Poliskonstapel P Iggström Ede
X 34363 Opel K 55 Överlärare Georg Grängsjö Delsbo
X 34537 Vw 53 Grävmaskinist O Jonsson Sunnansjö
X 34544 Standard 54 Billackerare S G Julin Västeräng
X 34741 Volvo 54 Åkare J Persson Långede
X 34821 Taunus 55 Vägarbetare B Djerf Sunnansjö
X 34854 Anglia 55 Fabr. L Skogh Venås
X 34857 Saab 58 Vägarbetare Sven Erik Jonsson Edsäng
X 34979 Vw 58 Snickare G Mårtensson Fack 16 Fredriksfors
X 35163 Renault 58 Verkstadsarbetare E Larsson Loka
X 35329 Chevrolet 46 Sågfilare H E Kring Box 241 Delsbo
X 35357 Vw 55 Fru Agda Olsson Glombo Fredriksfors
X 35463 Prefect 55 Sågverksarbetare K Sjöblom Väster Tolbo
X 35483 Volvo 54 Verkstadsarbetare K Sandin Låda 2203 Delsbo
X 35578 Vw 54 Elektriker I Karlsson Delsbo
X 35708 Taunus 56 Köpman J H Jonsson Fack 26 Delsbo
X 35731 Saab 53 Svetsare I Eriksson Norra Sannäs
X 35837 Volvo 57 Hemmansägare J Larsson Långede
X 36190 Austin A30, 55 Hemmansägare Karl E Nordgren Nybo Delsbo
X 36239 Volvo 56 Köpman J H Olsson Bredåker
X 36244 Borgward l 56 Överpostmästare A Barreby Ede
X 36273 Vw 55 Telearbetare T Lindberg Södra Sannäs
X 36351 Borgward l 55 Hemmansägare J Olsson Skog Fredriksfors
X 36252 Vw 55 Fabriksarbetare M von Walter Södra Sannäs
X 36412 Vedette 57 Hemmansägare E Eriksson Isbo
X 36461 Saab 56 Hemmansägare P A Persson Byn Delsbo
X 36465 Vw 55 Skogsförman S Mårtensson Strandäng
X 36579 Vauxhall 56 Jordbruksarbetare I Karlsson Västra Berge
X 36591 Plymouth 56 Droskägare Georg Nordlinger Ede
X 36661 Anglia 58 Fru Marta Larsson Fack 25 Fredriksfors
X 36712 Vw 59 Hemmansägare E Jonsson Västeräng
X 36991 Mercedes 58 Lagerarbetare J Persson Apotekstorget A Delsbo
X 37126 Opel R 56 Skogsarbetare P Persson Tjärnmyra Fredriksfors
X 37324 Volvo 56 Folkskollärare Ester Lidén – Jönsson Norrväna
X 37452 Volvo 56 Hemmansägare E Andersson Skog
X 37548 Volvo 56 Rörmontör P Wallner Västeräng
X 37683 Anglia 58 Lagerexpedit Sven Erik Holmberg Oppsjö Fredriksfors
X 37832 DKW 56 Bilmekaniker R Eriksson Duvnäs
X 38026 Vw 56 Målare R Moreau Ede
X 38376 Vw 51 Skogsarbetare E Olsson Södra Sannäs
X 38384 Anglia 56 Hemmansägare O Fredin Norra Långsbo
X 38522 Vedette 56 Hemmansägare H Eriksson Krusänga Fredriksfors
X 38532 Volvo 56 Hemmansägare O Larsson Källbergsbo
X 38620 Taunus 56 Köpman G Uggla Ava
X 38641 Anglia 56 Vägarbetare M Mickelsson Ede
X 38661 Chevrolet 47 G Sjöqvist Klubbo Fredriksfors
X 38664 Dodge 55 Provinsialläkare B J Nelander Ede
X 38666 Saab 56 Folke Möller Smedsbo
X 38794 Mercedes 219, 57 Tandläkare Bengt Rapp Ede
X 38899 Volvo 56 Poliskonstapel John Eriksson Ede
X 39019 Opel R 56 Byggnadsarbetare P E Berglund Sunnansjö
X 39100 Opel R 56 Packare G Eriksson Fack 32 Fredriksfors
X 39233 Taunus 56 Fabrikör I Nordlöv Box 14 Fredriksfors
X 39255 Volvo 56 Byggnadsarbetare R Frisk Norra Långsbo
X 39304 Vw 60 Chaufför K Marklund Norrberg Fredriksfors
X 39346 Volvo 56 Banbiträde P O Olsson Box 38 Delsbo
X 39355 Anglia 56 Vägarbetare B Helge Eriksson Sörväna
X 39394 Volvo 56 Järnhandlare C F Rudolphi Box 14 Delsbo
X 39424 DKW 58 Tvättmästare S Hallgren Ava
X 39541 Austin 56 Traktorförare N E Svensson Stenbo Fredriksfors
X 39581 Anglia 56 E O Bryngelsson Oppsjö Fredriksfors
X 39747 Volvo 53 Hemmansägare P Å Olsson Lund
X 39866 Volvo 57 O Thurefors Ede
X 39879 Opel C 56 Rörmontör H Wallberg Ava
X 40125 Renault 56 Byggentreprenör O A Dellesjö Fredriksfors
X 40146 US Ford 46 Maskinbiträde I Lind Västanäng Fredriksfors
X 40226 Populär 54 Snickare L Persson Charlotteberg Delsbo
X 40256 Volvo 57 Fabrikör P E Persson Ede
X 40290 Volvo 56 Chaufför P Olsson Ede Box 223 Delsbo
X 40323 Anglia 58 Fröken S V Olsson Ede
X 40334 Volvo 56 Skogsarbetare E Eriksson Svedja Fredriksfors
X 40393 US Ford 51 Hemmansägare J B Bergqvist Stömne
X 40407 Vauxhall 56 Hemmansägare J E Jonsson Vij
X 40446 Simca 56 Vägmästare O Eliasson Ås
X 40587 Opel C 58 Trädgårdsmästare Åke Bergström Box 221 Delsbo
X 40618 DKW 56 Åkare A Jonsson Lund
X 40647 Vw 53 Jordbruksarbetare Sven Olshäll Svedja Fredriksfors
X 40667 Volvo 56 Hemmansägare O H Persson Långede
X 40713 Vw 59 Predikant T Bergkvist Vij
X 40751 Vw 55 S E Sundström Näsbyn
X 40852 Opel R 57 AB Norrländska Ljusstöperiet Fredriksfors
X 40972 Mercedes 180, 57 Byggnadsverkmästare B Eriksson Bredåker
X 41433 Volvo 56 Skogsarbetare P From Sjömyra
X 41530 Vw 57 Jordbruksarbetare A Persson Fjärdsätter
X 41577 Rover 53 Handlare Erik H Orlander Långbacka
X 41961 Standard 57 Sotarmästare Folke Blomström Box 239 Delsbo
X 41965 DKW 57 Murare Herbert Fält Hammarsvall
X 42053 Taunus 57 Hemmansägare V Olsson Sjömyra
X 42120 Opel R 57 Rörmokare E G Eriksson Vij
X 42357 Taunus 53 Hemmansägare J Gottfrid Olsson Norrväna
X 42482 Opel K 55 Linjearbetare D Norén Fack 15 Delsbo
X 42508 Opel K 55 Mekaniker L H Karlsson Ava
X 42533 Mercedes 190, 57 Skogvaktare E Lindberg Eckelsbo
X 42677 Taunus 57 Fabriksarbetare H Bryngelsson Oppsjö
X 42702 Opel R 60 Kantor I Friberg Ede
X 42707 Vw 57 Hemmansägare S Persson Box 305 B Delsbo
X 42760 Vw 57 Målare J Eriksson Västra Berge
X 42826 Volvo 57 Skogvaktare A Wallström Ede
X 42969 DKW 57 Murare J J Larsson Sunnansjö
X 43012 Opel R 58 Skräddarmästare O Lundgren Ede
X 43016 Austin A 35, 57 Elmontör Evert Edsälv Långede
X 43116 Opel R 57 Redaktör Bror Jonsson Ede
X 43156 Opel O 57 Hemmansägare O Jonsson Näsbyn
X 43299 Vw 57 Bilskollärare Martin Tapper Ede
X 43425 Fiat 600, 57 Redaktör L Holm Fack 13 Delsbo
X 43693 Volvo 53 Hemmansägare O Magnusson Myra
X 43756 Volvo 57 Vägtekniker N B Rosén Västanäng Fredriksfors
X 43893 Opel C 57 Fru S A Svensson Ede
X 43900 Vw 55 Målare H Näsmark Hammarsvall L 410 B Delsbo
X 43915 Mercedes 180, 57 Schaktmästare E Eriksson Skog Fredriksfors
X 43916 Vw 57 Hemmansägare B Persson Kärnmyra Fredriksfors
X 44005 Vauxhall 57 Snickare N Djärv Låda 281 Delsbo
X 44006 Taunus 58 A Carlsson Box 316 Delsbo
X 44122 DKW 57 Chaufför S Holst Solberg Delsbo
X 44209 Mercedes 190, 57 Järnhandlare G Rudolphi Delsbo
X 44233 Opel R 57 Köpman J A Bodin Ovanåker Delsbo
X 44348 Volvo 56 Lantbrevbärare J A Thorén Norrberg Bobygden
X 44528 Volvo 57 Målare E Andersson Box 2153 Näsbyn Delsbo
X 44530 Volvo 57 Köpman Viktor Jonsson Fredriksfors
X 44615 Opel O 56 Vägarbetare B Sjöblom Svedja Fredriksfors
X 44674 Opel C 57 Fru E K Stenberg Ava
X 44720 Opel 57 E Rodell Johannesberg
X 44728 Opel K 57 Hemmansägare J P Pålsson Berge Delsbo
X 44810 Opel R 59 Vägarbetare Gustav Eriksson Norrväna
X 44842 Saab 59 Murare G Uggla Västeräng
X 44926 Volvo 60 Axel Bryngelsson Skog Fredriksfors
X 45284 Anglia 57 Hemmansägare M Henriksson Smedsbo
X 45370 Taunus 58 Skogvaktare E Bergström Östra Ede
X 45427 Mercedes 220, 57 Fabrikör J Hansson Box 372 Delsbo
X 45564 Volvo57 Vägarbetare A Sundström Ede
X 45776 Vw 60 Hemmansägare H Jonsson Åbo
X 45848 Vw 55 Byggnadsarbetare A Tapper Ede
X 45953 Vw 58 Jordbruksarbetare S Österberg Västra Berge
X 45934 Vw 57 Tappers Bilskola Delsbo
X 46075 Volvo 57 Erikssons div. handel Fredriksfors
X 46263 Vw 50 Fabriksarbetare L E Mickelsson Knutslunda
X 46295 Opel R 58 Arrendator A Eriksson Prästgården Delsbo
X 46735 Opel O 59 Vägarbetare P Larsson Loka Delsbo
X 46828 Austin 58 Åkare G Orelund Ovanåker
X 46835 Simca 58 Traktorförare B Skytt Ava
X 46874 Taunus 58 Hemmansägare E Jonsson Glombo Fredriksfors
X 46878 Taunus 58 Skogsförman M Nilsson Vedmyra Delsbo
X 46939 Volvo 47 Chaufför N E Stockberg Västanäng
X 47020 Volvo 57 Tummare O Norin Fredriksfors
X 47188 Mercedes 180, 58 Ingenjör G Marklund Ede
X 47260 Austin A55, 58 Sågverksarbetare O A Alkerud Edsäng
X 47470 Lloyd 55 Mjölnare E Anderson Glombo kvarn Fredriksfors
X 48024 Vw 58 Järnvägstjänsteman J Sandin Ava
X 48092 Chevrolet 57 E Jonsson Bänbro
X 48342 Opel R 58 Lantbrevbärare S J Svensson Fredriksfors
X 48995 Mercedes 180, 58 Droskägare K Wallin Ede
X 49026 Vw 54 Kommunkamrer B G E Telander Apotekshuset Delsbo
X 49040 Opel K 56 Hemmansägare T Svensson Myra
X 49082 Vw 58 Murare A Kjellin Ede
X 49411 Vw 58 Folkskollärare Gerd C Öhgren Delsbo
X 49466 Taunus 58 Köpman O A Persson Ede
X 49747 Mercedes 180, 58 Slakteriarbetare O Jonsson Fredriksfors
X 4991 Volvo 60 Snickarmästare G Karlsson Box 215 Delsbo
X 49987 Volvo 58 Vägarbetare Konrad Sällström Långbo Delsbo
X 49998 DKW 57 Hemmansägare Per Jonsson Edsäng
X 50003 Saab 60 Utsättare B Johansson Turisten Delsbo
X 50207 Vw 59 Målare L Sälg Ede
X 50382 Vw 59 Hemmansägare Erik S Eriksson Sörväna
X 50442 Taunus 58 Snickare P M Bulander Långbacka
X 50481 Volvo 57 Hemmansägare L Sjöblom Ede
X 50520 IFA 55 Ombudsman S Nilsson Fack 33 Delsbo
X 50603 Vw 59 Jordbruksarbetare P G Björk Hammarsvall
X 50774 Simca 59 Vägmästare I Johansson Ava
X 50778 Saab 54 Skogsarbetare B Rudolf (Rulle) Henriksson Smedsbo Delsbo
X 50836 Vw 58 Maskinarbetare K Johansson Långbacka
X 50916 Anglia 58 B Nilsson Fack 5 Fredriksfors
X 51123 Opel C 57 Hemmansägare E I Jönsson Myra
X 51223 Taunus 58 Byggnadsarbetare E Andersson Fack 30 Fredriksfors
X 51283 Saab 59 Hemmansägare Erik Larsson Duvnäs
X 51284 Volvo 58 Lantbrevbärare Bertil Åhs Ede
X 51399 DKW 55 Sågverksarbetare L E Larsson Loka
X 51504 Taunus 59 Handlare E Alm Näsbyn
X 51533 Volvo 58 Banarbetare G Dahlström Lillbo
X 51542 Volvo 59 H Petterson Ede
X 51781 Simca 58 Hemmansägare E Persson Rossla
X 52010 Simca 59 Målare J Olsson Knutslunda
X 52112 Opel R 59 Målare E Karlsson Strandäng
X 52449 Taunus 59 Hemmansägare J Olsson Näset Delsbo
X 52473 Opel R 59 Byggnadsarbetare O From Stömne
X 52630 Mercedes 190, 59 Skohandlare G Wahlström Box 18 Delsbo
X 52760 Anglia 59 Kommunister G Rask Delsbo
X 52810 Simca 57 Biträdande kontrollant U H Rosell Stömne
X 52861 Chevrolet 52 Fabrikör 52 H Eklund Ede
X 52881 Volvo 58 Vägmästare T Fahlberg Ava
X 52975 Mercedes 190, 59 Åkeriägare J L O Jonsson Näsbyn 37 Delsbo
X 53064 Mercedes 190, 59 Åkare E Fredin Ede
X 53305 Taunus 58 Delsbo El Ede
X 53545 Opel R 59 Hemmansägare J Olsson Mora
X 53598 Saab 59 Hemmansägare E Paulsson Backen Delsbo
X 53649 Anglia 59 Byggnadsarbetare J Å Olsson Knutslunda
X 53749 Vw 59 Svarvare S Hådell Skog
X 53782 Volvo 53 Handelsresande D Fredriksson Långede
X 53885 Saab 59 Johan O Söderström Edsäng
X 53895 Volvo 58 Telearbetare B A Gran Hammarsvall
X 54119 Morris minor 52 Målare C De Pijper Västanäng Fredriksfors
X 54120 Vw 58 Fabriksarbetare G Thoren Jobsmyra Fredriksfors
X 54289 Taunus 59 AB Olof Wästlund Ede
X 54480 Volvo 58 Folkskollärare V Ek Ava
X 54619 IFA 54 Affärsbiträde H Sandin Ava
X 54721 Volvo 53 Skogsarbetare A Nordgren Västanäng
X 54738 Saab 54 Skogsarbetare P A Persson Norrberg Fredriksfors
X 54964 Simca 59 Hemmansägare H Jonsson Östertolbo
X 55004 Mercedes 190, 59 Droskägare P Snygg Ede
X 55035 Mercury 54 Byggnadssnickare Nils Nyberg Hagen
X 55101 Vw 60 Tjänsteman Ö Olsson Box 230A Delsbo
X 55148 Fiat 1100, 59 Fabriksarbetare F Rahm Östra Ede
X 55389 Vw 60 Elektriker K Eriksson Östertolbo
X 55401 Volvo 58 Hemmansägare Jonas Persson Sjulgård Delsbo
X 55501 Hillman 51 Chaufför Gunnar Printz Delsbo
X 55504 Volvo 58 Folkskollärare E L Björklund Fack 39 Fredriksfors
X 55633 Taunus 59 Landstingsman Jonas Brodén Ås Delsbo
X 55661 Volvo 58 Hemmansägare H Jonsson Gåsbacka
X 55772 Vauxhall 57 Jordbruksarbetare G Olsson Sjömyra
X 55777 Simca 56 Änkefru Mary Eriksson Ede
X 55849 Ford Konsul 59 Virkesmätare R Dahlkvist Ede
X 55899 Vauxhall 59 Försäkringstjänsteman O E Persson Johannesberg
X 55919 Volvo 47 Hemmansägare F E I Karlsson Box 366 Delsbo
X 55959 Taunus 59 f d Chaufför K J Sandin Ava
X 56040 Taunus 59 Bröderna J E och O G Jonsson Näset Delsbo
X 56335 Mercedes 180, 60 Hemmansägare P E Snygg Nordanäng
X 56354 Volvo 60 Banbiträde G Persson Linfläck
X 56423 Austin A90, 55 Murare J Glans Ava
X 56482 Opel R 60 Byggnadssnickare Bror Sälg Box 22 Fredriksfors
X 56764 Ford Konsul 52 Grävmaskinist K Jonsson Svedja
X 56923 Vw 60 Chaufför H Karlsson Ede
X 56925 Vw 60 Hemmansägare B Gavell Hallsta Fredriksfors
X 56927 Vw 60 Veterinär assistent K E Pettersson Apotekstorget 8 Delsbo
X 56951 DKW 57 Hemmansägare Lars Erik Larsson Baggälve
X 57063 Opel C 60 Diversehandlare Erik Henriksson Högtomt
X 57069 Simca 59 Droskägare H Olsson Knutslunda
X 57076 Volvo 60 Utsättare J Hermansson Fack 17 Fredriksfors
X 57286 Opel R 58 E Nordin Ede Box 414 Delsbo

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78
Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen| Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

 

2 kommentarer

 1. Hej, vill bara tala om att OE Olssons X29071 BMW 54 står fortfarande kvar på gården i orört skick och körs varje sommar. Ägs nu av mig Per Jonas Jonsson

  1. Hej.
   Det var fantastiskt roligt att höra. Kul att du hittade den på hemsidan

   Hälsningar
   Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *