Tomsjö

Dellenportalen har samlat uppgifter om Tomsjö från intervjuer, fastighetspapper och i olika arkiv.

Mångfaldigande av den här artikeln är enligt lag om upphovsrätt förbjudet utan medgivande.


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan,  glöm då inte att klicka på gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

Mejladressen till oss hittar du längst ned å sidan.


Se Tomsjö från ovan genom Google Maps.

 

TOMSJÖ

Tomsjö – en unik by vars namn inte återfinns på annan plats i landet

Närmast i namnlikhet har Tom Sjöö, i Hästveda, ursäkta jämförelsen.

1542 fanns det sex bodlandsgårdar i Tomsjö. De ägs av bönder från byarna omkring kyrkan, Berge, Norränga, Kyrkbyn och Spångmyra. 1642 hade Lars Eriksson i Norränga, förutom i Älve en betydande del av sin åker, nämligen precis så mycket som i hembyn, 1½ tunnland. I Tomsjö hade han 1 ¾ tunnland, varför hans åker i hembyn inte ens var en tredjedel av hans totala areal.
Byn tycks ha förblivit bodland utan permanent bebyggelse ända fram till 1820-talet. I handlingarna till skiftet 1821 omtalas endast bodland i Tomsjö, men en åkerareal på 34 tunnland. Uppgifterna från 1845 års specialjordebok bekräftar i första hand tidigare källors vittnesbörd men tyder också på en betydande fast bosättning.
Byn har nu fem egna hemmansnummer, och om samtliga finns antecknat, att de i föregående jordeböcker förts under byarna, Berge, Spångmyra och Änga. Nummer 1 i Tomsjö var tidigare delar av två olika hemman i Berge men ägdes och brukades 1845 av ett hemman i Gärde, något som visar, att bodlandssystemet i sak kunde dölja sig bakom även en sådan bokföring, som tog sig uttryck i självständiga hemmansnummer i kronans jordebok. Allt enligt de handlingar som Bodvall i boken ”Bodland i Hälsingland”, studerat.

Släktboken
Sifferhänvisningar och personuppgifter är hämtade från ”Bjuråker, Norrbo, Delsbo släktregister”.

Efter väg 727, ca 400 meter väster om Busars fanns en gång en minnessten.
Minnesstenen hade årtal 1889 inhuggit, men vägen bör vara mycket äldre. Troligen blev den ordentligt förbättrad det året åtminstone genom byarna Tomsjö och Ramsjö som då lär ha fått sin nuvarande vägsträckning. Vägmästaren var från Norge och på den minnessten som blev rest stod möjligen hans namn och årtalet 1889, säger Sven Persson i Älve. Skivan Sveriges befolkning år 1900 visar att schaktmästarens namn var Gravsem Andem, född i Norge 1830, och år 1900 bosatt i Hybo. När vägen skulle breddas på 70-talet sprängde man helt sonika sönder minnesstenen som troligen stod för nära vägen. I hopp om att återfinna någon text bland alla sprängstenar, fann jag hösten 2010 den del av stenen där årtalet 1889 är sirligt inhugget. Har gjort rent årtalet, klippt bort skymmande sly och märkt ut platsen med ett rött och vitt plastband.

to-001-sten
Stenblock där årtal 1889 finns inhugget

to-042-karta
Ekonomisk karta från 1950-talet visar hur den gamla vägen gick och Busars och Tomsjövallen

Busars och Skottens täkter
När bolaget styckade av gårdar behöll de åkermarken. I början av 70-talet när kyrkan i Delsbo skulle utöka sin kyrkogård sålde Iggesunds bruk matjord från täkter som låg sydost om Busars och från Skottens täkter. Sedan planterades täkterna igen med contortatall

1939 fick byarna telefon. Telefonväxeln låg hos Ondsas i Ramsjö och förestods av Elisabet Olsson.

1943 fick byarna Tomsjö och Ramsjö elektricitet genom Arbrå kraftverk.

1944 – års telefonkatalog. Tomsjöby Vardagar: 8 – 21 Sabbatsdagar: 8 – 10 13 – 17

1949- års telefonkatalog. Tomsjöby – Automatisk växelstation, det var fel sa Nils Fredin
1. 1949 Bergsman Knut. Hemmansägare, Ramsjö
2. 1944 Nilsson Nils Hemmansägare Ramsjö. 1949 Persson Erik Johan. Ramsjö
3. 1949 Jonsson A. Hemmansägare Ramsjö
4. 1944 Nilsson Viola Lärarinna. 1949 Bergström Gottfrid Arrendator Ramsjö (Walters)
5. 1949 Fredin Ivar Hemmansägare Tomsjö
6. 1949 Persson Erik Hemmansägare Ramsjö
8. 1944 Olsson Alfred Chaufför Ramsjö

 

Beskrivna gårdar
1. Tomsjö 51 Smedens
2. Tomsjö 57 Alcéns
3. Tomsjö 56, Länsmans. Vera Fredin
4. Tomsjö 59, Kusens. Nybergs
5. Norbergs
7. Tomsjö 65 Viktor Fredins
8. Tomsjö 66. Roland Larsson
9. Gamla Tomsjö
10. Fröjds/Kaskens
11. Backens
12. Tomsjö 81. Busars
13. Tomsjö vallen
14. Älve, ett hus

 

to-018
Karta 1915


to-003-karta
Karta 1940

1. Mårtens/ Smedens

Tomsjö 17:1 tidigare Tomsjö 15

Första huset låg på andra sidan landsvägen och lär har brunnit ner till grunden.
Gårdsnamnet Mårtens följde familjen Olofsson från deras gård Mårtens i Berge som hade fått sitt gårdsnamn efter kyrkvaktare Jonas Mårtensson (1707 – 1790).

Ca 1871 – 1910
3B18 Olof Olofsson född 1/4 1842 i Tomsjö 2. 1910 sålde han den här fastigheten till Olof Björklund och flyttade till Tomsjö 3. Död 17/4 1923.
Gift 1/10 1871 med 6H17 Kjerstin Larsdotter född 11/7 1834 som dotter till bonden L. Pehrsson i Ramsjö. Död 21/3 1924. Inga barn

Smedens mangårdsbyggnad blev uppförd omkring 1921 och ekonomibyggnaderna 1926. Den vackra knutningen utfördes av Emil Bergs byggfirma i Ljusdal som låtit hyra in en maskin för detta ändamål från Delsbo.
Det grå klackstensteglet i ladugårdsbyggnaden tog man från Svenssons tegelbruk i Fredriksfors

Till gården hörde en skvaltkvarn som fanns i Fännsmyrbäcken strax nedanför huset. En av kvarnstenarna ligger nu nedanför brotrappan hos Nybergs.

Ca 1921 – 1935
26C6 Olof Björklund född 2/2 1866 son till torpare Pehr Björklund i Ramsjö. Olof köpte gamla gården Smedens 1910. Den låg då på andra sidan landsvägen i närheten av skäkthuset vid Sjömyrbäcken.
Gift 14/2 1883 med 6F48 Margta Larsdotter född i Spångmyra 18/8 1873.
Tre barn
Per 17/2 1895 – 16/4 1903
Olof 2/3 1898 – 6/10 1905
Olof 16/6 1901 Han tog över gården 1935

Ca 1935 –
26C7 Sonen Olof Björklund född 16/6 1901 Ogift, död i Friggesund 8:4, 24/4 1970
Sambo med Anna Maria Andersson från Enånger född 12/2 1900. Död i Kungsgården 1:15, Hög den 26/10 1966
Sonen Stig Olof Björklund född 1926 Utflyttad till Sundsvall 1945

På 60-talet var det svårt att sälja sitt jordbruk, därför sålde Olof Björklund jorden och fastigheten till lantbruksnämnden. De styckade sedan av och sålde ut gårdarna till högstbjudande anbud.

Till gården hörde även en bakstuga som Björklund sålde till någon person bosatt öster om Hudiksvall. Idag finns bara stenstolparna kvar efter den byggnaden. Vet Du var den finns, var snäll och hör av dig.

Sedan 1962 ägs gården av Sture Koinberg
Arkitekt Sture Koinberg född 9/12 1935 och hans hustru Sonja född 8/12 1941 är bosatta i Enskede strax utanför Stockholm.
Två vuxna barn.
Edvard född 1964 bosatt i Stockholm
Maria född 1965 bosatt Älvsjö.

to-041-tom-51
Bilden ägs av Maria Koinberg. Barndomsminne Tomsjö. Trähästen kunde ses från vägen i 25 år, innan den gick till slakt, skriver Maria på Facebook.

to-021-51 
Tomsjö 51, våren 2015

 

2. Tomsjö 57 Pälkens / Alcéns

15:2 Tidigare Tomsjö 3


Ca 1834 – 1863
21H5 Pehr Jonsson född 3/9 1803 i Änga 11, Bjuråker. Död 1/1 1867.
Gift 20/4 1834 med 22H5 Kjerstin Olofsdotter från Bricka född 26/7 1807. Död 28/7 1889.
Två barn:
Jonas 7/10 1836 Han tog över efter föräldrarna
Gertrud 30/10 1838 Gift 1863 m bonden i Gårdsmyra Jonas Pehrsson. Till N. Amerika 1868


Ca 1863 – 1910

Den bostadsfastighet vi ser idag byggdes 1907, säger husets ägare Bertil Bylin

21H8 Sonen Jonas Pehrsson född 7/10 1836. Död 17/5 1911.
Gift 31/5 1863 med 33G5 Kjerstin Jonsdotter född 3/3 1835 dotter till bonden J. Andersson i Ytterhavra 1. Död i kräfta 9/3 1893:
Utflyttade 1884 till Fjärdsätter i Delsbo.
Tre barn:
Pehr 15/12 1865 Gift 1888 med Sigrid Olsdotter Bonde i Fjärdsätter 3, i Delsbo
Carin 12/9 1867 Död i scharlakansfeber 21/7 1876
Kjerstin 9/3 1871 Gift 1899 med Lars Eriksson Bonde i Ramsjö 7.1

Ca 1910 – 1923
3B18 Olof Olofsson född 1/4 1842 i Tomsjö 2. Bonde i Ramsjö 15 sen bonde i Tomsjö 3. Död 17/4 1923.
Gift 1/10 1871 med 6H17 Kjerstin Larsdotter född 11/7 1834 som dotter till bonden L. Pehrsson i Ramsjö. Död 21/3 1924. Inga barn
Ca 1923 – 1935
8G16 Petter Alcén född i Hassela 26/5 1866. Inflyttad 1886. Landbonde i Brändbo sedan tog de över arrendet här i Tomsjö 3. I mitten av 30-talet lämnade de över arrendet till sonen Lars och flyttade till Dalänge. Död 8/2 1955.
Gift med (8G11) Ingrid Rahm född i Klovan 2, den 27/10 1871. Död 20/10 1948.
Nio barn:
Hulda 19/9 1892 Gift 1912 med Viktor Fredin Bonde i Ramsjö 8.6
Anna Maria 21/9 1894 Utflyttad till Enånger 1919
Emma Karolina 18/9 1896 Utflyttad till Borgsjö i V. Norrland 1916
Alma 18/9 1899 Gift 1920 med Jonas Dahlström. Bosatt i Västansjö
Hanna Ellida 25/4 1902 Utflyttad till Njutånger 1922
Lars 30/6 1906 Han tog över arrendet efter föräldrarna
Albin 5/3 1910 Gift 1935 med 59S2 Agnes Kristina Zetterberg Bosatt i Västansjö
Marta Linnea 30/11 1911 – 28/5 1912
Gerda Margareta 19/3 1914 – 19/12 1914

Ca 1935-1962
G21 Sonen Lars Alcén född 30/6 1906 tog över arrendet efter föräldrarna.
Gift 4/11 1934 med 6H43 Anna Svensk född i Norrdala 15/9 1909
Oktober 1962 flyttade Lars och Anna till Friggesund
Fem barn:
Ingrid 3/1 1932 Gift med Lars Gösta Backström i Bricka
Birgit 13/6 1935 Hon flyttade till Sandviken
Ellen 22/8 1936 Gift med Nils Yngve Dahlström i Hudiksvall
Elsa 5/1 1943 Hon är bosatt i Friggesund
Eva 4/4 1945 Hon är bosatt i Hudiksvall

to-004-pälkens-alcen
Gården till vänster brann ner 1977

Sedan 1971
1971 kom Bertil Bylin till Tomsjö. Han kom då från Njurunda där han föddes 13/9 1948.
I mars månad 1977 brann hans ladugård ner till grunden. Två kor, två kvigor, en kalv och 15 getter brann inne. Dessa hade varit hans levebröd och tanken var att han skulle utveckla det vidare.

Men Bertil som är idérik skaffade en skylift som han krokade på efter sin lilla bil och började med gårdsfotografering. Året var 1983. Intresse att fota har han haft sedan 10-årsåldern. Året därpå, 1984 fick han tag på en åtta meter hög skylift som han monterade på sin unika Citroën lastbil från 1966. Bilen, den enda i sitt slag i Sverige.
Bertil bor större delen av tiden i Gästrike – Hammarby.

to-037-bil 
Bild ur HT 31/5 1984. Text och bild Ove Lindberg
Idén med gårdsfotografering gick Bertil och funderade på länge innan han fick se en annons om en sky-lift. Äntligen hade han hittat ett stativ som passade hans motiv.

to-024-57 
Tomsjö 57, våren 2015. Den nedbrunna ladugården stod på planen bakom bilarna

 

3. Tomsjö 56 Mårtens / Länsmans

8:4

Det gamla gårdsnamnet Mårtens följde familjen Olofsson från deras gård i Berge som hade fått sitt gårdsnamn efter kyrkvaktare Jonas Mårtensson (1707 – 1790).
Första bosättarna bodde i skogen ovanför länsmansgårdens täkter.


Ca 1806 – 1818

3B7 Olof Olofsson född 24/3 1780 son till O. Olofsson i Berge 3, Mårtens. Bonde i Tomsjö 2. Död 16/12 1818 i halsböld – lungsot.
Gift med 29G2 Carin Jonsdotter från Tjärna 4, född 12/7 1772. Död i gulsot 14/7 1821
Fyra barn:
Olof 11/5 1807 Som äldste son tog han över efter föräldrarna
Anna 19/2 1810 Gift 1837 med Lars Pehrsson – Skänk i Dragmyra
Jonas 23/4 1812 Gift 1842 m Margta Pehrsdotter Torp. i Dragsved Emigr. t. N. Amerika 1871
Pehr 12/7 1815 Torpare i Tallbacken, Bjuråker. Död i nervfeber 4/6 1850


Ca 1836 – 1870

3B11 Sonen Olof Olofsson född 11/5 1807. Död i lungsot 23/5 1879.
Gift 1836 med 29G9 Ingrid Pehrsdotter född i Norrberg 13/12 1807. Död 16/3 1892
Fyra barn:
Olof 4/12 1837 – 4/12 1837
Brita 13/1 1840 Gift med Lars Peter Olofsson bosatt här. Emigr. t. N. Amerika 1868
Olof 1/4 1842 Gift 1871 Bonde i Tomsjö 3
Carin 24/6 1845 Gift 1876 med Anders Andersson i Ängebo 7


Erik Eriksson köpte gården omkring 1870

21H9 Erik Eriksson från Vedmyra 2, född 14/11 1834 som sistfödd i en barnaskara på 19 barn. Måg och bonde i Ramsjö 3 sen i Tomsjö 6.
Gift 6/10 1861 med 21H6 Anna Larsdotter född 16/5 1835.
Fyra barn:
Brita 20/8 1862 Gift 1886 med Erik Olof Fredin Bonde här i Tomsjö 2, Länsmans
Margta 3/1 1867 Gift 1886 med Gästgivare Erik Olsson i Avholm
Lars 25/10 1868 Gift 1899 med Kjerstin Jonsdotter Bonde i Ramsjö 7.1
Erik 27/1 1878 Gift med Karin Andersson Bonde i Tomsjö 4. Sen i Charlotteberg i Delsbo

to-005-lansmansgarden
Den här gården blev nerplockad och flyttad till Delsbo centrum, f d PO:s Radio-TV

Ca 1886 – 1936
7E15 Erik Olof Fredin född i Lia 10, den 30/10 1858 Död 25/11 1927.
Gift 5/5 1886 med 21H9 Brita Ersdotter född 20/8 1882 dotter till Erik Eriksson ovan.
Åtta barn:
Viktor 4/12 1886 – 16/12 1952 Gift 1912 med Hulda Alcén Bonde i Ramsjö 8.6
Erik 5/2 1889 – 16/10 1910
Karin 6/7 1893 Gift 1918 med Jonas Ersson Bonde i Svala1.2 i Delsbo
Lars 16/12 1894 Gift 1922 med Ella Fredin från Västansjö Bonde i Änga 2.2
Anna 8/3 1896 Gift 1914 med byggmästare Magnus Emil Persson. Bosatt i Ava i Delsbo
Brita 16/11 1897 Gift 1920 med Jonas Larsson Bonde i Ramsjö 9 Utfl. till Delsbo 1928
Marta 10/10 1899 Gift med Lars Einar Johansson bonde i Loka 4, Delsbo
Ivar 24/3 1906 Gift 1935 Han tog över gården efter föräldrarna 1936


Mangårdsbyggnaden
uppfördes 1920, renoverad 1952. Ekonomibyggnaderna uppförda 1904. Den gamla mangårdsbyggnaden revs och såldes till Delsbo. Ägare till den fastigheten är nu P. O. Radio och TV i Delsbo

På gården har bland annat gjorts fynd av en hillebardspets från 14-1500-talet. Den är troligen tillverkad i Moviken som i slutet av 1500-talet hade 8 hillebardsmeder
Innan byn fick elektricitet 1943, hade man ett eget kraftverk i Sjömyrbäcken. Från dammen i Sjömyrbäcken som låg strax öster gården utgick två vattenflöden. Det östra drev en elgenerator och det västra en linskäkt med linstamp. Enbart trädetaljer återstår efter skakverket som såldes till ved under kriget. Även ett ålhus lär ha funnits nedanför skäkten.


Ca 1936 –

7E25 Sonen Ivar Fredin född 24/3 1906 Död 2/8 1954
Gift 17/11 1935 med 23N5 Tora Härdelin född 30/6 1911 dotter till Tore Härdelin i Nordanäng i Delsbo
Tolv barn:
Gösta 9/7 1932 Bosatt i Näsbyn i Delsbo
Erik 11/2 1934 Bosatt på Kungsholmen i Stockholm. Död 26 januari 2010
Ann-Marie 2/8 1935 Bosatt i Bromma
Bertil 29/10 1937 Gift 1965, bosatt i Delsbo. Död 31/5 2000
Hilding 13/3 1939 – 13/3 1939
Tore 1/7 1940 Bosatt i Stockholm Död 21/2 2009
Birgitta 16/1 1942 Gift Lind, bosatt i Gnarp
Ulla 24/9 1943 Bosatt i Friggesund
Vera 14/4 1945 Ägare av länsmansgården. Dottern Mirjam född 1966 bor i Sthlm
Bruno 14/7 1947 Bosatt i Farsta i Stockholm Död 13/12 2007
Nils 4/5 1949 Gift med Anki i Ramsjö 32
Hans 28/2 1952 Bosatt i Friggesund

Bosatta i huset är nu dottern Vera Fredin född 14/4 1945 och hennes sambo
Gösta Olsson född i Ljusdal 14/12 1945.

to-038-vera-fredin
Vera Fredin med sin bästa jobbarkompis, traktorn av märket Valmet

to-039-vera-fredin 
Två bilder ur Hudiksvalls tidning 14 juli 1998. Text och foto Helena Palén Olofsson
Vera Fredin med avbytaren Jenny Wästerhed i kohagen. Veras djur är nyfikna och här vill kvigan gärna lukta på Jennys border-collie Orsjöns Kelly, 9 månader.

to-023-56 
Tomsjö 56, våren 2015

to-022-56 
Tomsjö 56, våren 2015

4. Tomsjö 59 Schärås´s/Rapps/Kus/Nybergs

18:1 Tidigare Tomsjö 5


Ca 1810 – 1846

7F4 Jonas Larsson född i Skärås 19/6 1786 Bonde i Tomsjö 5. Död 25/3 1866
Gift 1810 med 1B4 Anna Jonsdotter född 17/9 1788, dotter till bonden J. Andersson i Berge i, Bjuråker Död 10/1 1863.
Nio barn:
Lars 9/11 1811 Gift 1846 med Brita Jonsdotter från Stråsjö. Bonde i Tomsjö 1
Anna 16/11 1812 Gift 1835 med Lars Andersson i Änga 16. Emigr. t. N. Amerika 1868
Jonas – Svensk 1/12 1814 soldat bosatt i Tomsjö Gift 1847 Carin Jonsdotter
Eric 17/6 1816 – 2/12 1823 (bröstsjuka)
Anders 2/5 1821 Torpare i Tomsjö ss5 Död 8/2 1899
Pehr 6/6 1823 Husman i Ramsjö sen bonde under Tomsjö 5. Död 13/4 1905
Erik 7/5 1825 Bonde i Tomsjö 5. Emigr. till N. Amerika 1868
Mårten 10/2 1831 Bonde under Tomsjö 5. Mårten och 2 barn Emigr. t. N. Amerika 1867
Olof 30/1 1834 – 16/3 1834


Ca 1846 – 1860

7F7 Sonen Pehr Jonsson född här 6/6 1823 Husman i Ramsjö sen bonde här i Tomsjö 5. Död 13/4
Gift 13/11 1846 med 25C16 Brita Pehrsdotter född 27/2 1826 dotter till torpare P. Skänk i Ramsjö. Död 6/5 1901
Åtta barn:
Anna 12/3 1847 Gift 1868 med Lars Larsson – Rapp Husman här sen i Ytterhavra 4
Brita 17/5 1850 Gift 1886 med Anders Andersson Landbonde i Ytterhavra 2
Pehr 4/11 1853 – 19/12 1912 (sjuklig)
Jonas 31/12 1856 Gift 1880 Kerstin Carlsdotter Bonde i Tomsjö 8, sen i Skänks gård i Ramsjö
Sigrid 6/4 1860 Gift 1887 med kus – Olof Pehrsson – Holmstrand i Tjärna
Lars 9/10 1863 – 16/5 1901
Anders 3/11 1867 Gift 1896 med Brita Andersdotter – Modig Bonde i Ytterhavra 1 (3)
Marget 4/7 1872 – 20/5 1876 (scharlakansfeber)


Ca 1860 – 1880-talet
7F8 sonen Mårten Jonsson född 10/2 1831 Emigrerat till N. Amerika 1867
Gift 1860 med 35A5 Margta Pehrsdotter född 23/7 1822, dotter till soldat P. Kempe i Kyrkbyn, Bjuråker. 1880 beskrivs hon somtorparhustru, 1890 som torparenka. Död 6/5 1901
Fyra barn:
Kjerstin 28/11 1857 Gift 1882 med Karl Fredrik Gröndahl Bosatt i Friggesund. 12 barn.
Anna 24/11 1860 Emigrerat till N. Amerika 1867
Jonas 4/5 1863 Emigrerat till N. Amerika 1867
Pehr 6/10 1864 – 19/10 1864 (scharlakansfeber)


Ca 1868 – 1880-talet

4H27 Lars LarssonRapp från Ytterhavra född 21/2 1842 Måg och husman här i Tomsjö 5. 1890 är han bosatt i Ytterhavra. Död 22/2 1918
Gift 19/4 1868 med dottern i huset Anna Pehrsdotter född 12/3 1847. Död 28/9 1922
Åtta barn:
Pehr 23/7 1868 Gift 1896 med Margareta Andersdotter Bosatt i Ytterhavra sen i Ramsjö s10.
Lars 17/8 1869 Fält Gift 1893 med Brita Jonsdotter Torpare i Norrdala 1.5
Olof 28/8 1870 – 16/5 1888 (fallandesjuka)
Erik 2/12 1871 Dräng i Ramsjö 7 Död 24/4 1939
Jonas 12/8 1874 Utflyttad till Los 1899
Karin 28/8 1876 – 12/5 1877 (scharlakansfeber)
Gossebarn 10/6 1878 – 20/6 1878
Flickebarn 11/9 1884 – 11/9 1884


Ca 187. – 1911
19B13 Hans Hansson född 5/7 1826, son till torpare A. Hansson i Tallbacken, Bjuråker. Torpare i Tallbacken och Brättingberg och bonde (1880) i Tomsjö 5. Död 16/6 1911
Gift 1862 med 19B2 Kjerstin Olsdotter född 11/5 1836, dotter till torpare E. Lek i Brättingberg. Död 17/2 1911.
Två barn:
Hans 26/8 1868 – 6/9 1868
Olof 19/1 1874 – 9/7 1876 (scharlakansfeber).


Ca 1918 – 1929

1B32 Olof Larsson född 20/7 1882 , son till bonden L. Larsson i Tomsjö 10. Bonde i Tomsjö 5. Utflyttad till Ljusdal 1929. Död i Tallåsen 20/11 1952
Gift 6/9 1941 med 13E22 Elin Östlin, dotter till E. Östlin i Ramsjö. Död 23/11 1976
Fyra barn:
Rut Nanny 8/11 1917
Karin Astrid 2/5 1921
Lars Einar 17/7 1922
Erik Helmer 21/6 1924
Hela familjen utflyttat till Ljusdal 1929


Ca 1929 – 1935 -36
48H4 Viktor Lundgren född 15/3 1899, son till skräddare Alfred Lundgren i N. Lia
Sammanboende men inte gift med Annie Persson född i Forsa 29/5 1902. Hennes föräldrar flyttade till Skottens i Ramsjö. 1936 flyttade den familjen till Grytnäs i Dalarna
Fem barn:
Gustav 3/3 1922 – 17/5 2002 Jordbruksarbetare i Svedjebo 9.2
Viktoria 12/9 1923 Gift Sollerås, bosatt i Västansjö.
Erik 24/12 1924
Anna Greta 3/4 1926 – 29/1 1989
Inez 22/12 1927 – 19/5 2008
Efter Lundgrens hyrde Gerda och Viktor Fredin huset medan de byggde sitt sig eget hus

Huset ägdes då av Klockar-Nisse i Kyrkbyn.


Ca 198? – 2011

På 1960-talet köpte Kjell Nyberg en stuga från Söderbergs i Lia, en gäststuga och ett tvåvånings stolphärbre från Nordins i Ytterhavra. 1997 såldes härbret till Olle Persson i byn i Delsbo.

En av kvarnstenarna från ”Smedens” skvaltkvarn i Fännsmyrbäcken, ligger framför brotrappan hos Nybergs.
Byggnadsingenjör Kjell Nyberg född i Åsele 2/2 1932. Efter jur. kan examen tjänstgjorde han som hovrättsfiskal i Svea Hovrätt. Åren 1964-1968 arbetade han för Svenska Arbetsgivarföreningen och hade sedan befattningen som bolagsjurist och senare försäljningsdirektör vid Svenska Gulf Oil Company 1960-1977. Åren 1978-1980 var han förbundsdirektör i Svenska Basketbollsförbundet och 1980 blev han byggnadsingenjör inom försäljningsverksamheten i Ljusdal. Kjell avled 20/11 1997
Gift med Gunilla 16/2 1957. Hon avled 28/3 2011. Hon var född i Uppsala 31/1 1936. Hon var utbildad farmaceut och arbetade vid apoteket i Delsbo.
Deras son Mats föddes i Uppsala 9/8 1957. Mats är gift och bosatt i Västanäng i Delsbo.

to-025-59 
Tomsjö 59, våren 2015

 

5. Masols / Norbergs

Tomsjö 65,
17.1

Gårdsnamnet Mats-Ols är efter Anders Jonssons farfars farfar, Mats Olofsson (1662 -1720)


Ca 1813 – 1848

1B5 Anders Jonsson från Bege 1, född 10/6 1754 Bonde i Tomsjö 4. Död 27/8 1865. Gift 10/10 1813 med 12G11 Brita Andersdotter från Ö. Stråsjö 8, född 25/2 1787. Död 29/9 1871.
Tre barn:
Jonas 14/4 1820 Han tog över gården efter föräldrarna
Sigrid 14/12 1817 Gift 1843 Hennes dotter och måg tog sedan över gården
Anna 13/4 1826 Gift 1852 med Anders Carlsson Bonde i Svedjebo


Ca 1848 – 1869

Hela familjen emigrerar till Nord Amerika 1869
1B10 Sonen Jonas Andersson född 14/4 1815 Bonde i Tomsjö 4. Gift 5/10 1848 med 29G9 Kjerstin Pehrsdotter från Norrberg född 15/7 1827.
Tio barn:
Brita 18/5 1849
Anna 6/10 1851
Kjerstin 21/7 1853
Anders 30/1 1856 – 4/2 1857
Sigrid 26/11 1857
Anders tv 21/6 1861
Carin tv 21/6 1861
Gossebarn 8/5 1864 – 8/5 1864
Per tv 9/2 1866
Gossebarn 9/2 1866 – 9/2 1866
En del av familjen emigrerade till Nord Amerika 1869


Ca 18..-
1B11 Johan Nordberg från Bergsjö född 14/2 1817. Måg och bonde i Tomsjö 4. Emigrerat till M. Amerika 1868.
Gift 22/10 1843 dottern i huset Sigrid Andersdotter född 14/12 1817. Död i lunginflammation 31/1 1887
Fyra barn:
Pehr 3/4 1844 Emigrerat till Nord Amerika 1868
Anders 23/11 1845 – 3/6 1846
Brita 30/8 1847 Gift 1877 med Anders Andersson Bonde i Tjärna 6
Sigrid 11/4 1851 Gift 1874 Hon och maken tog över gården


Ca 1874 – 1902

1B17 Anders Jonsson född Ljusdal 13/10 1833. inflyttad 1874. Måg och bonde i Tomsjö 4. Död 20/9 1908
Gift 9/6 1874, med dottern i huset Sigrid Johansdotter född 11/4 1851. Död 25/4 1910
Sonen Johan 14/12 1889 – 9/5 1903.


Ca 1902 – 1925

21H12 Lars Eriksson från Ramsjö 3 född 27/1 1878 Bonde i Tomsjö 4. Utflyttad till Arbrå 1905, sen bonde i Charlotteberg 3, Delsbo
Hustru Karin Andersson från Ljusdal född 3/12 1877 Död 1/3 1942
Tre barn:
Lars 5/10 1902 Utfl. till Sthlm 1938
Sigrid 2/6 1906 Utfl. till Sthlm 1925
Sven Georg 9/12 1915 Utfl. till Sthlm. 1932
Det sägs att Sigrid sålde huset till Backens Olle som än en gång hade otur med att huset brann ned.

Det som återstår är jordkällaren och en övertäkt brunn. Nedanför i Fännsmyrbäcken har det funnits utmål.

to-036-2015

to-033-kellare 
Norbergs vackert byggda jordkällare, här med Viveca sommaren 2015.

Intill den här gården har det funnits ytterligare en gård där källargropen är fullt synlig.

 

7. Tomsjö 65 Viktor Fredins

6:6
Tidigare Tomsjö 6
21H9 Erik Eriksson från Vedmyra 2, född 14/11 1834, sistfödd i en barnaskara på 19 barn.
Gift 6/10 1861 med 21H6 Anna Larsdotter född 16/5 1835. Måg och bonde i Ramsjö 3 sen i Tomsjö 6.
Fyra barn:
Brita 20/8 1862 Gift 1886 med Erik Olof Fredin Bonde i Tomsjö 2, Länsmans
Margta 3/1 1867 Gift 1886 med Gästgivare Erik Olsson i Avholm
Lars 25/10 1868 Gift 1899 med Kjerstin Jonsdotter Bonde i Ramsjö 7.1
Erik 27/1 1878 Gift med Karin Andersson Bonde i Tomsjö 4. Sen i Charlotteberg i Delsbo

Ca 1936

Platsen bebyggdes omkring 1936 av Viktor Fredin
7E30 Viktor Fredin född 22/8 1912, son till V. Fredin i Ramsjö 8:6. Småbrukare i Tomsjö 6:6. Gift 26/11 1933 med 3Å60 Gerda Kristina Elisabet Östberg född 1/1 1915, dotter till E. Östberg i Nyåker 2, Bjuråker. Under byggtiden bodde de i Kustorpet
Sju barn:
Astrid 9/3 1934 Gift Camel, bosatt i Delsbo
Sven Erik 3/9 1938 – 25/2 1998
Ingrid 25/12 1939 Död i Gävle 12/12 2001
Margot Irene 3/8 1942 – 18/2 1945
Eivor 6/2 1947 Gift Nord, bosatt i Hudiksvall
Anders Börje 5/6 1950 Gift och bosatt i Delsbo
Elvy Margareta 11/9 1953 Gift och bosatt i Delsbo

Sedan 2011 ägs fastigheten av Bernt Mattias Kring född 17/12 1981

to-026-65
Tomsjö 65, våren 2015

 

8. Tomsjö 66. Roland Larsson

17:1 Tidigare Tomsjö 9

På gårdsplan finns rester efter tidigare bebyggelse.
Möjligen var det här som den här familjen bodde.


Ca 1847 – 1880
7F6 Jonas Jonsson – Svensk född 1/12 1814, son till bonden J. Larsson i Tomsjö 5. V. Korpral vid Hälsinge regimente. Bosatt i Tomsjö. Död i kräfta 13/6 1892.
Gift 1847 med 1E16 Carin Jonsdotter född 30/8 1813, dotter till J. Tång i Ö. Stråsjö. Död 28/10 1880.
Två barn:
Anna 4/8 1848 Sonen Jonas f. 28/9 1872, far Olof Larsson Wik. Gift 1873 med soldat Anders Andersson – Skans i Hedvigsfors
Jonas 17/5 1855 Korpral Gift 1880 med Karin Jonsdotter


GEFLEPOSTEN WECKOUPPLAGA DEN 27/4 1893

Natten till i söndags åtta dagar nedbrann för förfalskning häktade korpralen Jonas Franks gård i Tomsjö, Bjuråkers socken. Stark blåst rådde. En häst, ett par tre kor och några småkreatur innebrändes. Elden lär ha uppkommit i en foderbod, hopbygd med ladugården.

Gården hade nyss blifvit försäkrad i länets brandstodsbolag. Handlingarne lära återkommit förra veckan.

Frank har, sedan han häktats, försatts i konkurs och uppteckningen af boets tillgångar hade skett dagen före.

Undersökning om elden hölls redan påföljande dag och slutade dermed, att Franks hustru häktades och införpassades till Hudiksvalls kronohäkte i och för afbidande af ransakning.

Källa: Kungliga Biblioteket

Avskrift från Hudiksvalls kriminalvårdsanstalt:

JONAS FRANK, * 17/5 1855 i Bjuråker.
SIGNALEMENT: 1.74 m lång, brunt hår, blå ögon, rak näsa, ovalt ansigte, ordinär växt.
ANLEDNING TILL HÄKTANDET: Förfalskning, häktad af Länsman A. Schultz

DÖMD OCH TILL VILKET STRAFF:
1893 den 9 juni ankom och kungjordes Delsbo Häradsrätts utslag af den 7 samma månad för Frank hvarigenom han blifvit dömd att jämlikt 12 kap. 5§ strafflagen, enligt detta lagrums lydelse i Lagen den 20 juni 1890 för det han falskligen genom bomärke skrifvit annans namn såsom vittne under handling hållas till straffarbete 2 månader, samt jemlikt 12 kap. 4 och 21§§ samma lag, enligt dessa lagrums lydelse i Lagen den 20 juni 1890 för det han falskligen skrifvit annans namn såsom borgenär under en skuldförbindelse som blifvit använd hållas till straffarbete i 8 månader, samt vara förlustig medborgerligt förtroende intill dess ett år förflytet från det han efter utståndet straff blifvit frigifen, och skulle Frank i ena bot hållas till straffarbete i 10 månader och vara förlustig medborgerligt förtroende i ett år efter frigifningen från utståndet straff, hvarmed han förklarade sig nöjd den 8 juni.

STRAFFETS BÖRJAN OCH SLUT:
10 månaders straffarbete börjar den 10 juni 1893 och efter förskrifvit afdrag slutar den 26 januari 1894, dock med de i Kongliga Cirkuläret af den 7 mars 1855 stadgade förbehåll.

LOVISA FRANK, * 24/10 1850 i Attmar socken.
SIGNALEMENT: 1.7 m lång, brunt hår, bruna ögon, rak näsa, ovalt ansigte, ordinär växt, ett ärr i högra ögonlocket.
ANLEDNING TILL HÄKTANDET: Mordbrand, häktad af t. f. länsman A. Schultz

DÖMD OCH TILL VILKET STRAFF:
Ransakning förevarit inför Delsbo Häradsrätt å häktet den 1 maj 1893, enligt Rättens beslut blef målet uppskjutet till den 19 denna månad och Lovisa Persdotter Frank på fri fot försatt, inställa sig till den utsatta tiden.

Källa: Hudiksvalls kriminalvårdsanstalt
Avskrift: Viveca Sundberg


Ca 1880 – 19..?

7F13 sonen Jonas Jonsson – Frank född 17/5 1855, son till korpral J. Svensk i Tomsjö. Korpral nr 128 vid Forsa kompani. Bosatt i Gärde, Bjuråker och år 1880 bosatt i Tomsjö. Död 13/5 1928
Gift 2/5 1880 med 15B14 Lovisa Pehrsdotter – Forselius född 4/11 1850 i Norrdala. Död 10/5 1924.
Tre barn:
Anna Katarina 29/11 1879 Gift 1900 med Erik Olof Olsson i Näset, Västansjö
Brita Lovisa 2/6 1884 – 3/6 1884
Karolina 2/6 1887 Hushållerska i Norr Lia. Fem barn


Nuvarande hus byggdes på 1930-talet

1B30 Anders Larsson 31/5 1877, son till bonden Lars Andersson i Tomsjö 10, Backens. Bonde i Tomsjö 9.2
Gift 15/7 1917 med 13E22 Klara Helena Östlin från Östlins i Ramsjö född 31/7 1898.
Fem barn:
Ester Karolina 6/10 1915 Utflyttad till Stockholm
Hilda Katarina 11/10 1916 Gift med Birger Belin i Västerås
Birger 20/8 1918 Gift 1941 med Anna Bergström Bosatt här i Tomsjö 11.6
Klara Ida 30/5 1921 Utflyttad till Västerås 1946
Anders Åke 30/4 1931 Gift och bosatt i Örebro


Ca 1954 – 2002

1B33 Sonen Birger Larsson född 20/8 1918 tog över efter föräldrarna. Död 30/3 2002
Gift 7/12 1941 med 43A34 Anna Bergström född 8/8 1920 i Norrberg. Död 30/3 1995
Barn:
Bernt 28/8 1940 Bosatt i Blixbo, Sundborn i Dalarna
Elsy 12/2 1942 Larsson bosatt i Gävle
Astrid Margareta 11/8 1943 – 19/1 1944
Göran 28/3 1946 Bosatt i Sunnansjö, Delsbo
Åke 29/10 1947 Bosatt i Friggesund
Roland 27/3 1952 Han har tagit över föräldragården
Barbro 20/7 1954 Brandt. Bosatt i Friggesund
Irma 26/2 1956 Gift Standar, Myra, Delsbo

Roland tog över huset efter faderns bortgång 2002.

Nuvarande ägare sonen Roland Larsson född 27/3 1952 .
Sambo med Ulla – Britt Ödeving född i Spånga 27/9 1954.

to-027-66
Tomsjö 66

to-028-66 
Tomsjö 66, våren 2015

 

9. Gamla Tomsjö

Första bebyggelsen i Tomsjö låg ovanför Roland Larssons gård där det idag växer vuxen barrskog. Där gick troligen även den gamla vägen genom byn.

to-006-karta
Olof Tresks karta från 1641 visar den första bebyggelsen

 

Stocksas
Idag finns bara gårdsgrund med spisröse och en stor källarruinen kvar.

to-007-jordkallare-vid-stocksas
Jordkällaren vid Stocksas


Ca 1808 – 1850
3G4 Erik Larsson – Dahl 30/5 1783 son till bonden Lars Eriksson i Spångmyra 2, Bjuråker.
Soldat vid Hälsinge regemente. Bosatt i Tomsjö, död 1809 under krigstjänst i Finland.
Gift 8/8 1808 med 25C4 Margta Andersdotter 1/12 1781 dotter till korpral A. Dahl i Våtmor, Bjuråker. Änka och omgift med Olof Stock. Död 7/10 1859
3G4 – 1Z2 Olof Stock född i Norrbo 30/5 1787. Soldat nr 120 vid Delsbo kompani, Hälsinge regimente. (Omnämnes som en tapper soldat. Deltagit i striderna vid Lappo, Oravais och Hörnefors bro 1808 – 1809 samt i Norge 1814.) Bosatt i Tomsjö. Död i lungsot 25/10 1857.
Gift med ovannämnda Margta Andersdotter
Två barn:
Sigrid 20/8 1817 Gift 1845 med Pehr Molin bonde och skräddare i Lia 5.
Anders 25/6 1820 Bonde under Tomsjö 1.


Ca 185. –

3G5 Sonen Anders Olofsson född 25/6 1820 bonde under Tomsjö 1. Död 9/10 1893
Gift 3/10 1852 med 28G8 Karin Jonsdotter född i Stråsjö 29/4 1828 dotter till husman J. Pehrsson. Död 26/3 1884. (dränkt sig i en källa, begravd i tysthet).
En dotter:
Marget 5/8 1858 Gift 1894 med Jonas Olsson bonde i Överälve 1, Delsbo


Ca 1825 – 1846-9

3F8 Hans Jonsson född i kyrkbyn 1/9 1799 Bonde i Tomsjö 1. sen i Ö. Stråsjö 11, Erkas.
Gift 12/6 1825 Änkling och omgift 5/5 1853 Död 18/1 1874
20G5 Gölin Jonsdotter född i Ängebo 23/1 1786 Död 14/1 1849 (långvarig sjukdom)
6E10 Anna Olofsdotter född i Norrberg 22/5 1824 Död 9/5 1876 (lunginflammation)
Fyra barn:
3F11 Anna Jonsdotter 4/8 1829 fosterdotter gift med Jonas Dahlström Bosatt i Norrhavra
Anna 12/2 1854 Gift 1878 med bonden Lars Andersson i V. Stråsjö
Olof 28/12 1856 Gift 1889 med Gölin Mårtensdotter. Bonde i Ö.Stråsjö
Jonas 14/8 1859 – 24/2 1881 (kallbrand)


Ca 1846 – 1882

7F5 Lars Jonsson född 9/11 1811 son till J. Larsson i Tomsjö 5. Död 10/9 1872.
Gift 1846 med 28G8 Brita Jonsdotter från Stråsjö född 5/4 1824. Död i lunginflammation 18/3 1882.
Tio barn:
Jonas 7/3 1847 – 7/11 1848
Jonas Qvick 2/1 1850 Emigr. till USA 1910
Anna 16/6 1851 Gift 1845 med Erik Olofsson – Fröjd. Bonde i Tomsjö 11
Lars 5/9 1853 – 11/12 1853
Brita 8/1 1855 Gift här 1873 med Olof Olsson Svedberg Bosatt här, utfl. till Ljusdal 1899
Lars 31/8 1857 Gift 1894 med Maria Glad Nybyggare i Källsjösjön Emigr. t. USA 1910
Pehr 27/5 1860 Gift 1888 med Karin Jonsdotter Utflyttade till Delsbo 1901
Karin 21/12 1862 Gift 1853 med Mathias Englund bosatt i Svedjenäs (Holmberg)
Ella 21/8 1866 Gift 1889 med Jonas Erik Pehrsson. Bosatt i Friggesund
Anders 2/4 1869 Gift 1893 med Christina Andersdotter. Bosatt i Tomsjö 14.1 Busars
Skänks

Idag finns bara den delvis raserade jordkällaren kvar.

to-008-jordkallare-skanks
Jordkällaren vid Skänks


Ca 1880 – 1888
7F14 Jonas Pehrsson – Skänk född i Dalänge 31/12 1856. Bonde i Tomsjö 8, sen i Ramsjö 4.2 Gamla Skänkens i Ramsjö låg nedanför skolan.
Gift 14/11 1880 med Kerstin Carlsdotter från Haggatan född 9/1 1857.
Fyra barn:
*).Pehr 5/9 1879 – 28/10 1931 Han brände ner föräldrahemmet, sköt sin hemhjälp och sig själv
Karin 26/5 1882 Gift 1919 med Johan Axel Bernhard Sjöstedt. Bosatt i Åbo i Delsbo
Jonas 27/9 1886 Bonde i Ramsjö 4.2 Gift med Julia Elisabet Persdotter från Ramsjö 4
Brita 15/5 1893 – 17/12 1918


HUDIKSVALLS ALLEHANDA DEN 4/11 1898

Ett fall af begagnad nödvärnsrätt torde förekomma i medio af denna månad på Hudiksvalls kronohäkte. Under Mickelsmäss uppträdde vid pågående auktion hos arbetaren *). A. O. Hellberg i Hedvigsfors den för sitt vilda lynne kände *). Per Jonsson i Tomsjö i Bjuråker, hotande och skjutande med revolver.

Hellberg, som utom bruksbokhållarna vid Hedvigsfors bruk blef utsatt för Jonssons hotelser, kom därvid att skjuta Jonsson, som träffades så illa i låret, att hans ben sedermera har måst amputeras på Hudiksvalls lasarett. Hellberg blef såsom misstänkt häktad och införpassades till kronohäktet, men har icke förr än i söndags vågat erkänna att han skjutit Jonsson, då bruksförvaltare Hägg hade rest ned till staden för att aflocka honom bekännelse och synas alla förhållanden tala för att han aflossat skottet till själfförsvar. Hellberg blev dock frikänd och försatt på fri fot.
Jonsson, som fortfarande vårdas på lasarettet i Hudiksvall, har för förvaltare Hägg beklagat sitt uppförande och önskar nu endast få en insamling till stånd för ett konstgjordt ben, då han hädanefter ville ändra sitt lefverne. Hr Hägg lär ha lofvat göra hvad han kunde.
Källa och avskrift: Viveca Sundberg

—38A9— Bjuråkers släktbok
*). ANDERS OLOF HELLBERG, * 8/2 1875, s. t. kol. A. Hellberg i Hedvigsfors, Bjuråker. G. 20/2 1897. Arb. Bos. i Hedvigsfors. Utfl. t. Bergsjö 1903.
6C10 ULRIKA SAMUELSSON, * 6/7 1872, d. t. bruksarb. V. Samuelsson i Hedvigsfors. Utfl. t. Bergsjö 1903.
Alfrida Elisabeth Adolfina * 26/6 1891. Utfl. t. Bergsjö 1903
Signe Katarina * 8/6 1897. Utfl. t. Bergsjö 1903

 

Schärås´s /Kaksas


Ca 1810 – 1860
7F4 Jonas Larsson från Skärås född 19/6 1786, son till L. Larsson i Skärås. Bonde i Tomsjö 5 Schärås´s. Död av ålder 25/3 1866.
Gift 1810 med 1B4 Anna Jonsdotter från Berge1, född 17/9 1788, dotter till bonden J. Andersson. Död 10/1 1863
Nio barn:
Lars 9/11 1811 Gift 1846 Bonde i Tomsjö 1.
Anna 16/11 1812 Gift 1835 med Lars Andersson i Änga 11. Emigr. t. N. Amerika 1868
Jonas 1/12 1814 Gift 1847 med Carin Jonsdotter. Korpral bosatt i Tomsjö
Eric 17/6 1816 – 2/12 1823
Anders 2/5 1821 Torpare här i Tomsjö ss 5. Död 8/2 1899.
Pehr 6/6 1823 Han tog troligen över gården efter föräldrarna
Erik 7/5 1825 Bonde i Tomsjö 5. Emigr. till N. Amerika 1868
Mårten 10/2 1831 Gift 1860 med Margta Pehrsdotter. Emigr. till N. Amerika 1867
Olof 30/1 1834 – 16/3 1834


Ca 1860 – 1868
7F7 Sonen Pehr Jonsson född 6/6 1823. Baptist. Husman i Ramsjö sen hemmansägare under Tomsjö 5. Hela familjen kom hit 1860, från att ha varit inhysingar hos Husman Pehr Ersson Skänk i Ramsjö. Död 13/4 1905.
Gift 13/11 1846 med 25C16 Brita Pehrsdotter född 27/2 1826, dotter till P. Skänk i Ramsjö. Död 6/5 1901
Åtta barn:
Anna 12/3 1847 Gift och bosatt här 1868 med Lars Larsson – Rapp. Sen flyttat till Ytterhavra
Brita 17/5 1850 Gift 1886 med Anders Andersson Landbonde i Ytterhavra 2.
Pehr 4/11 1853 – 19/12 1912 (sjuklig) Kallad Idiot o fåne i husförhörslängd. Skattefri
Jonas 31/12 1856 Gift 1880 med Kerstin Carlsdotter. Bonde i Tomsjö 8, sen i Ramsjö 4.2
Sigrid 6/4 1860 Gift 1887 med Olof Persson – Holmstrand i Tjärna 10.2
Lars 9/10 1863 – 16/5 1901
Anders 3/11 1867 Gift 1896 med Brita Andersdotter – Modig. Bonde i Ytterhavra 2.
Marget 4/7 1872 – 20/5 1876 (scharlakansfeber)


Ca 1868 – 1880-talet

4H27 Mågen Lars Larsson – Rapp född 21/2 1842, son till L. Eriksson i Ytterhavra. Husman i Tomsjö 5, sen 1890 bosatt i Ytterhavra 4. Död 22/2 1918
Gift 19/4 1868 med dottern i huset Anna Persdotter född 12/3 1843. Död 28/9 1922.
Åtta barn:
Pehr 23/7 1868 Gift 1896 med Margareta Andersdotter Torpare Ramsjö s10. Orrens
Lars 17/8 1869 Gift 1893 med Brita Jonsdotter. Torpare i Norrdala1.5
Olof 28/8 1870 – 16/5 1888. (fallandesjuka)
Erik 2/12 1871 Dräng i Ramsjö 7. Död 24/4 1939
Jonas 12/8 1874 Utflyttad till Los 1899.
Karin 28/8 1876 – 12/5 1877 (scharlakansfeber)
Gossebarn 10/6 1878 – 20/6 1878 (magplågor)
Flickebarn 11/9 1884 – 11/9 1884


Ca 1814 – 1857
40G1 Christian G. Skog född ./3 1787 i Stockholm. Inflyttad 1814. Soldat nr 31 vid Hälsinge regimente. (Blev blesserad under 1814 års norska krig) Bosatt i Tomsjö. Död 21/6 1857
Gift 22/3 1812 med Johanna Christina Bergman född 1786 i Stockholm. Död 4/12 1865
Sju barn:
Jonas 7/3 1813 Utflyttad till Ljusdal 1854
Erik 15/8 1817 – 30/1 1818
Anna 28/2 1819 – 16/3 1819
Erik 23/2 1821 – 20/7 1876
Anna 8/3 1824 Gift 1850 med Anders Jonsson – Tång. Emigrerat till N. Amerika 1867.
Carin 16/1 1828 Gift 1851 med Pehr Forselius. Emigrerat till N. Amerika 1891


Ca 1769 – 1862
43B1 Erik Färdig född 22/11 1780, son till soldat A. Styf i Ängebo. Inflyttad från Norrbo 1769. Soldat vid Hälsinge regimente. Bosatt i Tomsjö. Död 25/12 1808 (nervfeber)
Gift med 24Å1 Anna Hammarström född 1/10 1779, dotter till byggmästare J. Hammarström i Norrbobyn. Änka 1808 omgift 1810 med P. Pehrsson – Färdig.
Två barn:
Kjerstin 9/8 1807 – 30/10 1807
Eric 1/2 1809 Korpral Gift 183. med Kjerstin Pehrsdotter. Bosatt i Sördala, Bjuråker
50D2 Pehr Pehrsson – Färdig född 27/4 1781, son till kolaren P. Johansson i Norrgimma. Korpral 117 vid Forsa kompani Hälsinge regimente. (Deltog 1808 – 1814 i striderna vid Lappfjärd, Oravals, Umeå o Hörnefors) Bosatt i Tomsjö. Död 24/2 1862 (olyckshändelse)
Gift 1810 med änkan efter E. Färdig, Anna Hammarström. Hon avled 14/2 1853
En dotter:
Carin 5/3 1812 Gift 184. med bonden Olof Andersson i Sördala

 

10. Fröjds / Kaskens

Tomsjö 71
11:29

Ca 1885 – 1933
25A10 Erik Olsson- Fröjd från Tomsjö 10, född 17/4 1845. Arbetare i Tomsjö 10, Fröjda Blick, sen bonde i Tomsjö s11. Död 10/4 1933.
Gift 17/4 1885 med 7F5 Anna Larsdotter född 16/6 1851dotter till L. Jonsson i Tomsjö. Död 30/6 1930.
Sonen Olof 7/4 1896 Gårdfarihandlare Utflyttad till Harmånger 1934
7E22 Lars Fredin född hos länsmans den 16/12 1894, bosatt i Änga, Bjuråker. Lars Fredin hade Fröjds som sommarvall under många år
Gift med 7E16 Ella Fredin född i Västansjö 4/11 1903. Tretton barn

1930 –
De bodde här under kort tid innan de flyttade till sin nybyggda gård Tomsjö 66
1B30 Anders Larsson från Tomsjö 10, född 31/5 1877. Bonde i Tomsjö 9.2
Gift 15/7 1917 med 13E22 Klara Helena Östlin från Ramsjö född 31/7 1898.
Fem barn:
Ester Karolina 6/10 1915 Utflyttad till Stockholm
Hilda Katarina 11/10 1916 Gift med Birger Belin i Västerås
Birger 20/8 1918 Gift 1941 med Anna Bergström Bosatt i Tomsjö 66
Klara Ida 30/5 1921 Utflyttad till Västerås 1946
Anders Åke 30/4 1931 Gift och bosatt i Örebro

Från 1954 till mitten av 1960-talet bodde här Erik o Edla Persson
31H2 Hitflyttade från Kaskan i slutet av 1950-talet gjorde Erik o Edla Persson. Erik var född 14/9 1881 i Sniptorp. Död här 24/5 1963
Gift 27/2 1908 med 24C6 Edla Karlsson född i Furuberg 18/3 1889. Efter makens död flyttade hon till Svedjebo där hon avled 15/7 1977
Sex barn:
Karl Viktor 13/11 1908 – 3/2 1909
Karl Erik Viktor 4/7 1910 – 12/1 1911
Per Emil 25/11 1911 – 11/2 1912
Laura Linnea 25/7 1916 Gift 1931 med Erik Emanuel Forslin. Tre barn
Erik 25/7 1916 Gift 1938 med Hilda Jonsson från Ängesholm
Helena Kristina 15/4 1923 – 15/4 1923

to-029-71 
Tomsjö 71, våren 2015

 

Fröjda blick

10:2

1897 – 1916
Fastigheten avsöndrad från Spångmyra No 5, enligt gamla men Tomsjö 10 enligt nya jordaboken. Fastigheten omfattande 0.08188 ha, köpt 1897 av Erik Olof Fröjd och hans maka Anna Larsdotter för 25 kronor. 1903 säljes hela eller del av fastigheten till Iggesunds Bruk.
25A10 Erik Olsson- Fröjd från Tomsjö 10, född 17/4 1845. Arbetare i Tomsjö 10, sen bonde i Tomsjö s11. Död 10/4 1933.
Gift 17/4 1885 med 7F5 Anna Larsdotter född 16/6 1851, dotter till L. Jonsson i Tomsjö. Död 30/6 1930.
Sonen Olof 7/4 1896 Gårdfarihandlare Utflyttad till Harmånger 1934.


Ca 1916 – 1918
Köpare Anders Larsson från Källsjöbygget köper fastigheten för 50 kronor

Ca 1918 – 1918
Köpare, Vilhelm Carlsson från Holänna köper fastigheten för 150 kronor.

Ca 1918 – 1919
Nya ägare, Lars Larsson och Karin Jonsdotter.

Ca 1919 – 1920
Ägare, Iggesunds Bruk
3 dec. 1920. Fastigheten köps av (46A33) Erik Olof o Sigrid Larm från Björsarv.

Det som nu återstår är rester efter en husgrund och ett stort spisröse. Det är svårt ta sig fram inom området då ruttnande och halvruttna träd ligger huller om buller.

 

11. Backens

Tomsjö 10:2

to-009-backens
Så här vackert låg den nu nästan fallfärdiga fastigheten Backens

to-012-släkten-andersson
10G22 Bild från 1902?
Stående bak fr. v. Amalia, Johan (senare kallad Gummens Johan Bricka), Hulda och Amanda
Sittande fr.v. Otto (Ihjälskjuten 23/6 1902 vid en dansbana i Östansjö),med två barn, hans föräldrar Ingrid Larsdotter och Johan August Andersson
Sittande på en pall i mitten (5D38) Lars August Andersson senare bonde i Gårdsmyra.

to-013-karin-lars-andersson   to-014-lars-andersson-1921
Lars Andersson med hustru Karin Jonsdotter                               Lars Andersson 1921


Ca 1877 – 1922
1B23 Bonden Lars Andersson född i Berge 21/1 1855 Torpare i Berge sen bonde i Tomsjö 10. Död 7/4 1935
Gift 28/1 1877 med 4G11 Karin Jonsdotter född 2/12 1854 i Spångmyra. Död 8/5 1941.
Fem barn:
Anders 31/5 1877 Bonde i Tomsjö 9.2 Gift 1917 med Klara Helena Östlin
Jonas 7/3 1879 – 25/10 1916
Lars 14/7 1880 Bonde sen arrendator i Tomsjö 10.2 Gift 1922 med Karin Sälg
Olof 20/7 1882 Bonde i Tomsjö 5, Backen. Hela familjen utflyttad till Ljusdal 1929.
Sigrid 22/8 1895 – 26/11 1895

to-015-lars-anna
Lars Larsson med dottern Anna

to-017-karin-lars-hast

Karin och Lars Larsson

to-016-anna-lars-karin
Lars och Karin Larsson med dottern Anna

Ca 1922 – 1960
1B31 Sonen Lars Larsson född här 14/7 1880. Död 8/12 1959. Arrendator i Tomsjö 10.2.
Gift 21/5 1922 med Karin Sälg, född i Ljusdal 23/9 1879. Inflyttad 1904, hemmansägare i Ramsjö 9, Skottes till 1911. Död 14/6 1957
Tre barn:
Jonas 14/8 1899 styvson Gift 1941 med 7E15 Brita Fredin. Utflyttad till Delsbo 1928
Karin 19/4 1922 Utflyttad till Örnsköldsvik 1945 med sonen Bengt Göran född 1941
Anna 10/6 1926 – 15/6 1989. Gift med 5D38 Johan Andersson 1/9 1924 – 8/6 1999.

5D38 Anna och Johan bodde här som nygifta den 5/1 1955 och efter en tid i Anderbo  och flyttade de till Gårdsmyra i Bjuråker, där tog de över gården efter Johans föräldrar, berättar dottern Ulla Olsson i Ora, som föddes här 16/7 1951. Ulla gick i skola i Kyrkbyn i Bjuråker dit hon fick åka skolbuss.
Gården ägdes av Rudolphis i Delsbo berättar Ulla.

 

to-010-lilla-ulla
Lilla Ulla med sin mormor Karin

to-035-backens
Viveca Sundberg betraktar med vemod vad som hänt med gården

to-034-backens 
Två bilder från Backens sommaren 2015

 

12. Tomsjö 81, Krus – torpet / Busars

14:3

ra-061-busas
Fastigheten uppfördes under 1800-talet i timmer. 1 ½ våning med en lägenhet om 4 rum och kök. På gårdens härbre står inhugget ”1685”.

Så här såg huset ut på 1920-talet. Bilden utlånad av Sonia Persson

to-019-busas
Busas på 1940-talet


Detta skriver Riksantikvarieämbetet 1983.


Möjligen var det här som Erik Jonsson – Lek bodde innan de flyttade till Östlins i Ramsjö. 13E20 Erik Jonsson – Lek född 8/10 1813, son till soldat Jonas Mårtensson – Lek i Lia, som deltog i finska kriget 1808 – 1809 och norska kriget 1814 -1817. Husman i Tomsjö sen i Ramsjö, troligen i gård 1, Ramsjö 5. Död 3/5 1870.
Gift 1844 med 31C2 Margta Olofsdottter född 25/6 1820 som dotter till soldat O. Strand i Norra Storåsen. Död 19/4 1894.
Två barn:
Ella 12/7 1845
Olof 12/12 1847 – 3/3 1854 Familjen Pehr Pehrsson tog över efter Jonsson-LekFamiljen
Pehr Pehrsson tog över efter Jonsson – Lek, för att sedan flytta till Västansjö 7.
23A4 Pehr Pehrsson född 15/5 1846, son till husman P. Eriksson hos Idens i Skärås. Död 12/8 1919
Gift 29/11 1874 med 14B6 Anna Andersdotter född 5/9 1851, dotter till skräddare A. Hed i Västansjö. Död 8/3 1893 i maginflammation.
Sju barn:
Pehr 10/2 1875 Han tog över efter föräldrarna
Anna 11/8 1877 Gift 1904 med bonden Erik Eriksson i Gammelsträng s5 (Isakstomten 1)
Margareta 20/4 1879 Gift 1902 med bonden Anders Larsson i Ö. Norrbobyn
Karin 21/9 1882 Gift 1911 med Erik Englund från Hedvigsfors. Utflyttade till Nyköping 1916
Sigrid 1/5 1885 Gift 1911 med bonden ”Pållas-Erske” Erik Persson – Lek i Björsarv. 13 barn.
Anders 9/4 1888 Skogsarbetare bosatt i Björsarv 1.1
Kristina 25/6 1890 Gift 1912 med torpägare Per Lindberg i Lindbomstorpet 2.2 i Brännås.
Id – Pehr Pehrsson bodde här innan de flyttade till Överälve i Delsbo. Namnet Id är efter gården Idens i Skärås där hans far kom ifrån.

ra-064-busas
År 1924 samlades familjen Persson på brotrappan. Bilden utlånad av Sonia Persson.

Döttrarna Margareta och Bricken, sonen Jonas, Per Persson med hustru Helena, och Margaretas son Edvin f 28/7 1919.

ra-062-busas
Husmor Helena Persson 1933. Det här är min farmor skriver Sonia som lånat ut bilden

ra-063-busas
Husmor Helena Persson i köket 1933. Bilden utlånad av hennes barnbarn Sonia Persson.

23A7 Sonen Pehr Pehrsson född 10/2 1875, son till P. Pehrsson i Västansjö 7. Arrendator i Tomsjö 12, sen bosatt i Kyrkbyn 3.2, Bjuråker. Änkling o omgift 1906. Död 2/1 1946
Gift 23/10 1898 med 19M12 Ingrid Olsdotter – Loo född 9/4 1875, dotter till husman O. Loo i Källbergsbo, Delsbo. Död 23/2 1903
Omgift 4/11 1906 med 35J10 Helena Olsdotter född 6/9 1878, dotter till bonden O. Johansson i Bjart ss1, Delsbo. Hennes två döttrar Anna Margareta f. 5/8 1898 och Bricken Helena Arvida f. 29/12 1902. Änka och utflyttad till Forsa 1946

Per och Ingrid fick sonen Per-Olof 12/11 1898 Gift 1927, bosatt i gård 4. Ramsjö 9
Per och Helena fick sonen Jonas 19/1 1914 Utflyttat till Njutånger 1944

Sonia Persson berättar:

Helena födde Margreta utom äktenskap 5/8 1898, Per Persson är far. Helena bodde kvar i föräldrahemmet i Bjart.

Samma år 23/10 1898 gifte sig  Per med Ingrid Olsdotter-Loo och de fick sonen Per-Olov Persson den 12/11 1898.

Den 29/12 1902 fick Helena och Gröning dottern Bricken.
Per Persson blev änkling 23/2 1903.
4/11 1906 gifte sig Per och Helena och fick sonen Jonas 19/1 1914. (Min far).


Ca 1893 – 1943 ?

7F12 Anders Larsson född 2/4 1869 i Tomsjö 1. Skogsarbetare. Död 18/10 1945
Gift 8/10 1893 med 27D4 Christina Andersdotter född 9/4 1873 i Svalatorpet i Njuparna. Död 17/12 1936.
Fyra barn:
Per Gustaf 31/1 1893 Bonde här i Tomsjö 14, ogift Död 26/5 1973
Brita 18/2 1895 Gift 1945 med Pehr Fredin Bosatt i Västansjö. Död 1978
Lars 10/6 1897 Han tog över huset efter föräldrarna
Anna Maria 12/2 1900 Utflyttad till Enånger 1927, tillsammans med dottern Anna Ingegerd född 12/7 1920 och sonen Stig Olof född 28/5 1926

Lars Andersson köpte fastigheten av Iggesunds bruk 1943


Ca 1943 – 1951

7F12 Hemmansägare Lars Andersson född 10/6 1897 Ogift. Död 6/6 1951


Ca 1951 – 1971

Brodern Per Gustaf Andersson född 31/1 1893. Behöll gården och jorden fast de flyttade härifrån till Holmbergs i Ramsjö 1966. Ogift. Död i Ramsjö 26/5 1973
Sambo, hushållerska 8D6 Hulda Larsson född 6/9 1887, dotter till stenarbetare Hans Erik Holm i Tå. Hon avled 25/4 1975.


Ca 1971 – 2001

Från början användes huset som fritidsbostad då det var i stort behov av renovering. De var då bosatta i Bjärme, Kovland i Västernorrland.

Lennart Björklund född i Valbo 26/5 1924 Död 14/3 1981 Gift 31/12 1948 med Karin Olsson född 3/3 1926 dotter till skogvaktare Simon och Margit Olsson i Björsarv. Karin Björlund avled den 14 oktober 2021
Två barn:
Matts 19/8 1952 Han är bosatt i Umeå
Maria 26/3 1956 Hon är bosatt i Hudiksvall

to-040-karin-b 
Bild ur HT den 24 juli 2000. Text och bild av Helena Palén Olofsson
Karin Björklund visar inte bara konst utan även gamla bruksföremål. Här med en gammal hjonsäng i vilken de gamla fraktades från gård till gård.


Efter nästan tre decennier gav Karin Björklund slutligen upp sina årliga utställningar här på Busars. Hon flyttade till Hudiksvall och sina årliga utställningar har sedan varierat mellan utställningar på Reveln i Norrbo och hamnen i Moviken.

to-030-81 
Tomsjö 81, våren 2015

Busars ägs nu av Josefina Julin född 26/8 1980 och Mattias Lennartsson född 28/8 1969.

 

13. Tomsjövallen /Slugens

19.1

Avskrift från boken, Fäbodvallar i Bjuråker
År 1641 var Tomsjö bovall för 11 bönder i byarna Berge, Spångmyra, Änga och Västansjö.
Här fanns då sex hus. De bönder som ägde hus hade börja odla upp åker, de övriga hade endast ängsmark. Flera vallar blev senare skattetorp.
Mellan år 1867 och 1910 fanns här fem olika ägare. Detta torp kallades då för ”Bruket” och ”Skarpens” men har på senare tid allmänt kallats för ”Slugens”.
År 1910 köpte Per Ersson i Tå torpet och använde det under fyra decennier som fäbodvall. På 1920-talet var Tås-Karin valljänta här. Ibland fick skogsarbetare husrum i stugan.

Sista året det var valldrift var 1949. På 1950-talet betade ungdjur här. Sedan togs stugan ned på 1960-talet och blev sommarstuga vid Norrboån 212. År 1970 planterades skog på täkterna.

Tomsjövallen
Vallen har legat ett par hundra meter ovanför Busars fast på andra sidan landsvägen. Logen, fejset, vallstugan liksom jordkällaren, låg alla helt nära landsvägen. Det som återstår är jordkällaren och tegelstenar efter vallstugans spismur. Där vallstugan har stått har Hembygdsföreningen satt upp en informationstavla.

Ca 1848 – 1906

30G9 Lars Larsson – Slug född 11/12 1824 i V. Stråsjö. Torpare i Slättjärn sen bonde i Tomsjö 1. Gift 1848. Änkling och omgift 2/6 1873. Död 24/10 1906. Återfanns hängande död på logen. Därefter blev folk rätta att gå förbi logen, då det påstods att han skrômtade.
7Y13 Anna Olofsdotter född i Slättjärn 29/6 1825. Död 27/1 1866.
45A14 Karin Svensdotter född i Tomta i Delsbo 16/7 1840. Änka efter soldat J. Larm i Tomsjö. Död i lungsot 26/4 1885.
Nio barn:
Lars 27/6 1849 -22/1 1850
Lars 1/8 1851 måg och bonde i Näppänge 4 Jonases
Anna 3/6 1853 Utflyttad till Bergsjö 1877
Olof 2/12 1856 Gift 1884 med Brita Hansdotter – Nylander Bonde i Norrhavra
Per Skans 6/11 1858 Gift 2 ggr Soldat bosatt i Ramsjö, Bjuråker
Sigrid 18/8 1860 – 19/9 1869
Jonas 20/1 1863 snickare Gift 1889 med Hedvig Sofia Jäderholm Bosatt i Ede, Delsbo
Brita 29/6 1871 Utflyttad till Högs socken 1887
Margareta 28/10 1873 Gift 1902 med soldat Anders Krans i Tomsjö


År 1910
köpte Per Ersson i Tå torpet och använde det under fyra decennier som fäbodvall. På 1920-talet var Tås-Karin valljänta här. Ibland fick skogsarbetare husrum i stugan.


1949
var sista året det var valldrift här. På 1950-talet betade ungdjur här. Sedan togs stugan ned på 1960-talet och blev sommarstuga vid Dellenbaden. År 1970 planterades skog på täkterna.

31G7 Pehr Ersson född 4/7 1875, son till bonden E. Pehrsson i Brändbo 2. Bonde i Tå 2.2
Gift 5/5 1907 med 31G6 Karin Andersdotter ”Tås – Karin” född 7/10 1881, dotter till bonden A. Olsson i Tå 3.
Två barn:
Erik 30/4 1909 Gift 1933 med Annie Olsson. Tre barn, Tås- Harry, Johnny och Karin
Edla 21/6 1910 Gift Andersson. Utflyttad till Holm i Hög 1936. Hon avled 28/8 1991

to-031-vallen
Jordkällaren på vallen, våren 2015


to-011-tomsjovallen
Tomsjövallen 1945. I bakgrunden syns lagårn och kokstan. Mellan stugan och lagårn låg kallvattenkällan. Syns lite grann på bilden.
Personer: Pojken 11 år är Göte Berg. Till vänster pappan Pelle och mamman Hilma Berg. Långst bort Götes bror Erling med fästmö.

Stugan flyttades till Norrboån 212 av Göte Berg men ägs nu av Mats Rudolphis Dellenäng, som har tagit de här bilderna av hans vackra hus.


Inbäddad i lummig grönska med mängder av blommor inramar den vackra timrade gårdenEn förstukvist med en allmoge målad balustrad, utrustad med två utsökt vackra dörrar

 
Här har Mats samlat det mesta av Hälsinglands stolta kultur arv.  


En vacker plats och ett vackert hus, med pump på gården och lunettfönster på gaveln.

 

14. Älve, ett hus

Älve är en av Delsbos största byar, men två hus som ägs av Sven Persson tillhör Bjuråker.
Det äldre huset blev hitflyttat vid laga skifte säger Sven Persson. Ägare var Iggesunds bruk.

to-020-elve
Gården i Älve 6

Älve 5:1, Änjas
Älve 6
Ca 1873 – 1884

37B3 ”Lerbäcks” Anders Israelsdotter född 12/8 1849, inflyttad 1873, son till Israel Persson i Hedvigsfors, inflyttad 1870 från Leksand. Bosatt i Älve Bjuråker. Hela familjen utflyttat till Forsa 1884
Gift 29/6 1873 med Christina Zimmerman född 5/7 1844 i Ovanåker
Sex barn:
Brita Christina 5/7 1844 i Ovanåker
Hilda Mathilda 19/4 1874
Johanna Katarina 17/3 1876
Anna Helena 26/12 1877
Sigrid Margareta 24/11 1879 – 27/6 1884
Karl Johan Edvard 23/6 1883

1900 /1903 – 1935
25T9 Pehr Pehrsson, Svarten kallad, född 31/5 1859, son till bonden P. Zachrisson i Änga. Bonde i N. Långsbo s1, sen arrendator här från 1900 eller 1903. Det sägs att han var starkast i Delsbo. När han blev blind ville han inte leva längre utan hängde sig 25/11 1944.
Gift 12/6 1887 med 42N27 Margta Pehrsdotter född i Änga 1, Delsbo 13/4 1860.
Tre barn:
Jonas 1/1 1888 – 26/2 1888
Per 21/3 1895 Han tog över efter föräldrarna
Anna 20/10 1902 – 4/1 1903


Ca 1935 –

1935 inköpte Pehr Pehrsson fastigheten av Iggesunds bruk.
25T12 sonen Per Persson född 21/3 1895. Död 18/4 1974
Gift 8/9 1940 med 17L20 Anna Kristina Sundberg född 16/4 1900 i Sunnansjö, Delsbo. Död 21/11 1988.
Två barn:
Olof 29/6 1922 Han tog över efter föräldrarna
Sven 4/3 1929. Han kom att äga föräldrahemmet men byggde sig även ett eget hus strax intill. Sven avled den 4/9 2012.
25T13 sonen Olof Persson född 29/6 1922. Bosatt här. Död 5/1 2002
Gift 18/10 1947 med Märta Elvira Olsson född 11/11 1923 Gunnarsbo, Ljusdal. Död 4/8 2005.

to-032-elve
Bild från våren 2015  Älve 6, Perssons hus och Gammelgården som nu håller på att försvinna i grönskan.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Ett stort TACK till Ossian Walter, och ”Kikka” Nils Fredin och många fler som har gjort den här sammanställningen möjlig.

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö 


Till ÖverälveTillbaka till toppen till Ramsjö

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

5 kommentarer

 1. Mina farföräldrar Per och Helena Persson bodde i Busas Tomsjö och min far Jonas föddes där 1914. Jag har några bilder från den tiden. Jag skickar gärna dessa om jag får veta Hur?

 2. Hej, tack för fin sammanställning och spännande läsning!
  En rättelse dock under 4. Tomsjö 59 Schärås´s/Rapps/Kus/Nybergs Ca 1929 – 1935 -36 nämns 48H4 Viktor Lundgrens familj. Första barnet ni kallar Per f. 3/3 1922 hette Gustav i tilltalsnamn. Det var min morfar. Mvh Frida Boberg

  1. Tack Frida för att du uppmärksammade att vi kallade Olas-Gustav för Per. Nu har han tack vare dig fått rätt förnamn.
   Ser du något mer som blivit fel, hör av dig är du snäll.
   Hälsningar, Åke

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *