Staffansgården 1983 – 1992

Detta är nätversionen av ”Skolorna i Delsbo”.


Från boken ”Skolorna i Delsbo”, har vi hämtat mycket text och många bilder. Boken finns att köpa på Delsbo Hembygdsförening. Tel. 0653-104 59. Klicka här för att komma till Hembygdsföreningens hemsida, eller Delsbo/sockenbilder.

Dellenportalen har fått förtroendet att presentera nämnda skolbok liksom att fortsätta efterforskning och dokumentation av elever och bilder från skolorna i Delsbo. Vår ambition är att dokumentera så många elever och skolkort vi bara kan från var och en av skolorna. Därför vill vi uppmana alla Dellbor som har skolkort efter sin tid i skolan – eller efter sina föräldrar – att kontakta oss så vi får alla skolbilder dokumenterade.

Vår ambition är att beskriva alla skolkort lika. Det vill säga, enligt Svensk tradition att vi beskriver rad för rad uppifrån och ner och alltid med början från vänster, och inte tvärt om, vilket förekommer.

Vi är positiva till att elever benämns med gårdsnamn, förnamn och efternamn och gärna med namn på den by som eleven kommer ifrån.
Men vi tycker inte om att elever benämns med bara gårds- och förnamn (t ex. Vallsta-Harry), det blir fullständigt obegripligt för utomstående. Dessutom blir uppgifterna omöjliga att kontrollera vid senare efterforskning.

Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner

Om du gillar den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Har du en egen hemsida får du gärna länka till Dellenportalen.  Tack för ditt stöd!

Glöm inte ange Dellenportalen som källa för eventuella uppgifter du hämtar.

Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.

Efterlysning!
Hjälp oss hitta fler bilder från den här skolan. Tack för att du vill hjälpa till.

Rudolf Steiner skolan – Staffansgården i Delsbo

Staffansgården 1983–1992

Friskolan, en grundskola med det formella namnet yrkessärskola, startade på Staffansgården 1983. Den utgick från de elever som fanns på Staffansgården i Delsbo.

De hade först vistats sommartid, sedan mera permanent i Högtomt gamla skola. Det var efter det att en Waldorfskola startat i Fredriksfors som funderingar började på en liknande friskola men med annan målsättning och framtidssyn.

På Staffansgården startade 1988 en förskola, Solbacken, med waldorfpedagogiken som grund. Det var Hudiksvalls första föräldrakooperativ.

staff-001
Staffansgården i Delsbo.

Michelsgården med boende och stor varierande trädgårdsodling samt ett hantverkshus med snickeri och skol- och vävsalar startade i början av 1980.

Ett nytt allaktivitetshus med konsertsal och kafé stod klart för invigning i början av april 1988 då hela fem-miljoners-bygget brann ned till grunden. Hösten 1989 stod ett liknande hus klart på samma plats.

Denna skolform, en B-skola kallad Sofiaskolan, tog emot statsbidrag men stödet var då lågt och föräldrarna fick betala i förhållande till möjlighet och lärarna fick lön efter behovsprövning.

Skolan lades ned 1992 i brist på elever och fungerade således endast under nio år.


Intervju med Emanuel Zimmerman

Emanuel gick tre år i Vedmyra skola men flyttade då över till en annan skola med Waldorf pedagogik det vill säga Rudolf Steinerskolan vid Staffansgården. Själv ville han gå kvar i Vedmyra men det var någon akademisk tvist med lärarna och hans föräldrar ville då byta skola. Det blev ett väldigt bra byte, lite mera ordning och reda, och han trivdes mycket bra.

Det var ju en unik situation i Sverige med två Waldorfskolor på en så liten plats som Delsbo. Emanuel gick på Staffansgården i sex år. Det var små klasser och totalt var det nog bara ett trettiotal elever.

Det var mycket som var annorlunda mot ”vanlig” skola, vi fick arbete med att göra egna skolböcker och skriva och rita ned det vi lärt oss i både teori och praktik. I några f å ämnen hade vi tryckta skolböcker.

En annorlunda lektionsform var att alla måste spela fiol från och med fjärde klass. Det tyckte han aldrig om men hängde väl med så länge han måste. Härutöver var det många andra instrument så musiken hade stor plats i den skolan.

Emanuel minns inga längre skolresor annat än till någon fäbodvall. När jag slutade nionde klass var jag med i ett mindre gäng grabbar på en resa till Spanien. Vi hade med skolans välsignelse sparat under lång tid till resan.

Det var en bra skoltid men omgivningen tyckte att vi var annorlunda och vi utsattes nog för en form av mobbning från ungdomar speciellt i Ede skola. Ord som ”kackare” användes mot oss trots att ingen begrep vad det betydde. Integreringen i samhället för oss som var nyinflyttade tog längre tid än brukligt.

När vi sedan sökte till gymnasiet så var det vissa problem att kunna bevisa vår kompetens, så där skulle nog Rudolf Steinerskolan varit mera förberedd. Från den lilla idyllen till en stor effektiv klass på naturvetenskapliga linjen blev det en för stor omkastning så Emanuel slutade efter 14 dagar och började på en annan linje i Ljusdal. Senare har han tagit en fil. Kand. och utbildat sig till journalist, nu med arbete på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Intervju den 27 april 2015 med Emanuel Zimmerman, född 1974.

Kjell Grönberg

Läs mer här om Staffansgården

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *