Dödsdramat i Bergsjö 1920

Dellenportalen har samlat uppgifter om Mord som ägt rum i Dellenbygden och i socknarna runt omkring. Materialet i artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Läs om Brott och ohyggliga straffmetoder i gångna tider. Klicka på Historiesajten 


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Om du gillar den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

 

Dödsdrama i Bergsjö 1920

Hudiksvallsposten tisdagen den 27 juli 1920
Avskrift: Viveca Sundberg

På söndagskvällen hade ett sällskap äldre och yngre manliga Rännsjöbor samlat sig på byvägen strax intill Rännsjö by i Bergsjö socken och där kommit i ordväxling. Därvid hade gräl uppstått mellan torpare sönerna Johan August Fröjd och Sven Rickard Frenell, båda i 21-årsåldern, å ena sidan, samt arbetarna Bernhard Äng och Nils Åkerström å andra sidan. Under bråket hade Bernhards fader arbetaren Gunnar Äng tillkommit.

Efter en stunds gruff skiljdes sällskapet åt. Fröjd och Frenell begav sig ut mot landsvägen mot Kyrkbyn. Komna ett stycke upphunnes de av Gunnar Äng och dennes son, varvid nytt gräl i samband med tumult uppstod. Därvid lära de respektive antagonisterna ha ömsesidigt misshandlat varandra. Vid sammandrabbningen hade Bernhard Äng och Frenell varit beväpnade med var sin staketribba.

Några minuter efter sedan tumultet börjat hade Gunnar Äng ankommit till en närbelägen gård och knackat på samt bett att bli insläppt, enär han blivit skuren. Sonen Bernhard hade samtidigt begivit sig till deras några hundra meter längre bort belägna hem för att hämta häst och fara efter doktor Comstedt. Då denne anlände till platsen var Gunnar Äng redan död. Han hade utandats sin sista suck några minuter efter det skjutsen till doktorn begivit sig av. Gunnar Äng var en 40 á 45 års karl. Han efterlämnar hustru och sex barn.

Fröjd och Frenell häktade
Vid 1-tiden på natten erhöll landsfiskalen Nestor Dahl bud om dråpet och skyndade till platsen. Efter ett förberedande polisförhör förklarade han de förutnämnda Johan August Fröjd och Sven Rickard Frenell häktade såsom misstänkta för dråp å Gunnar Äng samt införpassade dem i går till kronohäktet i Hudiksvall i avbidan på rannsakning.

Vid polisförhöret konstaterades att det dödande knivhugget träffat Gunnar Äng i vänstra sidan och genom lungan samt sannolikt träffat hjärtat.

Sven Bernhard hade fått ett hugg i vänstra handen. Han uppger att hugget ifråga varit måttat åt hans bröst och att han vid huggets avvärjande blivit sårad i handen. Han uppger vidare, att då han och fadern voro på väg till Kyrkbyn hade de blivit överfallna av Fröjd och Frenell, som stått i försåt för dem vid vägen.

Fröjd och Frenell ha också åtskilliga blessyrer. Fröjd har fått ett knivhugg i högra låret och ovanför högra ögat ett mindre krossår. Frenell har ett skrubbsår å vänstra övre huvudhalvan varjämte hans högra axel gått ur led. Som han själv säger hade detta sistnämnda skett då den senare dödade Gunnar Äng kramat ihop Frenell och kastat honom i vägdiket.

I dödsdramat ha rusdryckerna spelat en ej oviktig roll.

Fröjd har erkänt
Fröjd erkände i går afton inför en vaktkonstapel å kronohäktet att han är den som givit Gunnar Äng banesåret. »Det är nog jag, som är den skyldige», föllo hans ord.


Dråpet vid Rännsjön

Hudiksvallsposten lördagen den 31 juli 1920
Avskrift: Viveca Sundberg

Vid obduktion å liket efter snickaren Gunnar Äng har konstaterats att ett av knivhuggen inträngt i vänstra lungan och att det är detta, som varit dödande. Rannsakning är utsatt att hållas lördagen den 7 augusti kl. 10 f. m.


Hudiksvallsposten tisdagen den 10 augusti 1920

Avskrift: Viveca Sundberg

På lördagen rannsakades å kronohäktet i Hudiksvall under notarien Anton Thelins ordförandeskap de för dråpet å snickaren Gunnar Äng häktade ynglingarna Sven Rickard Frenell och Johan August Fröjd från Rännsjö. Mycket folk var tillstädes.

Efter läsning av protokollen från polisförhören och obduktionen fingo de häktade redogöra för sina levnadsomständigheter, varefter de hördes, först var för sig och sedan gemensamt. De vidhöll därvid i huvudsak sina föregående uppgifter rörande händelseförloppet den kväll då dråpet ägde rum. Fröjd vidgick oförbehållsamt, att han tilldelat Gunnar Äng de dödande huggen. Anledningen därtill hade varit, att han och Frenell plötsligt blivit överfallna av Gunnar och Bernhard Äng. Fröjd hade fått ett slag över ena ögat, antagligen av en potatishacka, så att han fallit omkull på vägen med Gunnar Äng över sig. För att freda sig från denne drog Fröjd sin kniv och slog vilt omkring sig utan att se efter var huggen träffade. Plötsligt hade Gunnar Äng ropat till Bernhard att de skulle slå Fröjd. Denne slet sig då lös och riktade ett knivhugg mot Bernhard, vilket träffade i ena handen. Under handgemänget med Gunnar Äng hade Fröjd även tilldelat sig själv ett knivhugg, som träffade i ena låret.

Sedan Fröjd tilldelat Bernhard knivhugget i handen sprang han från valplatsen.

Frenell hade uppgivit att Fröjd visat honom en slidkniv före slagsmålet, men detta förnekade Fröjd.

Under förhören framgick att samtliga i uppträdena litet emellan druckit brännvin, dock ej mera än att de haft reda på sig.

Efter förhören hördes sex vittnen, vilkas berättelser i huvudsak styrkte de tilltalades uppgifter. Ett vittne hade hört Bernhard Äng, som vid flera tillfällen under den ödesdigra kvällen hotat Frenell och Fröjd med mutterpiska och potatishacka, säga till sin far att de skulle springa efter Rännsjöpojkarna.

Rätten uppsköt rannsakningen till den 28 augusti, då Frenell, som nu försattes på fri fot, åter skall inställa sig. Fröjd skall kvarbliva i häkte.


Dråpet i Bergsjö — Fröjd dömd

Hudiksvallsposten tisdagen den 31 augusti 1920
Avskrift: Viveca Sundberg

Efter förnyad rannsakning inför Bergsjö tingslags häradsrätt på lördagen med för dråpet å snickaren Gunnar Äng häktade arbetaren Johan August Fröjd, dömdes denne för dråp till 4 år och 2 månaders straffarbete samt för misshandel å den dödes son Bernhard till 1 månads fängelse, förvandlat till 15 dagars straffarbete. Fröjd skall dessutom ersätta den dödes hustru med 500 kronor per år samt 25 kronor i månaden för vart och ett av hennes minderåriga barn, tills de fyllt 15 år. Den för delaktighet i bråket tilltalade arbetaren Frenell frikändes.


Uppgifter ur Hassela – Bergsjö släktregister

(8E20) Mördad: Gunnar Äng född 10/3 1877, son till Erik Hansson Äng i Berge, Bergsjö. Byggnads snickare i bosatt i Berge. Mördad 25/7 1920.
Gift 2/7 1905 med Johanna Kruslock från Idenor.  Åtta barn

(3810) Dömd för mord: Johan August Fröjd född i Gisslarbo =Norrgimma 7/1 1899, bosatt i Rännsjön Bergsjö. Gift 1931, virkesmätare bosatt i Andersfors. Död 14/4 1958.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva, eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *