Lia

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Lia från intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.

Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!


Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

lia-030-skolhuset
Lia skola. Bild ur Bjuråkersblad år 2000. Skolan byggdes av byggmästare Anders Engberg i Västansjö. Byggnaden är av tegel och reveterad. I nedre våningen höll storskolan klass 3-6 till och på övre småskolan klass 1-2. På övre fanns också en slöjdsal liksom Bjuråkers skol-och kommunbibliotek var inrymt där fram till 1960. I början på 1930-talet byggdes en lärarbostad på samma tomt. Den bleb klar för inflyttning 1933.

lia-020-skolan
Lia skola. Bild ur skolboken.


Lia skola

1890-90 talen var Lia skola s.k. flyttskola med Ramsjö skola. Det innebar att läraren flyttade sin undervisning mellan skolorna i olika perioder. De varierade i längd mellan 20 och 50 läsdagar.

1903 blev Lia skola mindre fast skola.

1907 revs den gamla skolbyggnaden och flyttades till ålderdomshemmet i Lia och byggdes om till tvättstuga. Då uppfördes också den nya skolbyggnaden, som fortfarande finns kvar. Den står på samma tomt fastän inte så nära vägen, den är byggd av tegel och reveterad. Den har två våningar och förutom skolsalar i båda våningarna har den under olika perioder inrymt, slöjdsal, gymnastiksal, kommunbibliotek och bespisningslokaler.

1908 slogs små och storskolan ihop på grund av lågt elevantal.

1919 hade elevantalet ökat och då blev Lia fast folkskola med särskild mindre skola.

1921 blev det B 2 – skolform.

1924 föreslog folkskoleinspektören att fortsättningsskola skulle anordnas i men beslutet fick anstå men inte förrän HT 1927 skulle fortsättningsskolor starta på vissa platser. Om Lia var med då var osäkert.

1933 uppfördes lärarbostad med två lägenheter.

1934 beslutades att fortsättningsskolan i Lia skulle bedrivas tre veckor före och tre veckor efter jul.

1935 blev fortsättningsskolan i Lia yrkesbetonad för gossar.

1938 var elevantalet så stort att B 1 – form infördes. Samma år beslutades att ritningar och kostnadsförslag skulle utarbetas till en nybyggnad, men innan ritningarna var klara beslutade skolstyrelsen att inställa nybyggnaden, och i stället hyra lokaler i Lia bönhus.

1941 Slöjdlärarinna för fickslöjden vid Lia skola: Viran Stridlund, Svedjebo

1948 flyttades vissa elever från Lia skolområde till Ängebo och då blev Lia åter B 2 – skola. Elever från avlägset belägna byar fick gå i skola i Lia och inkvarterades i ålderdomshemmet, där en särskild barnavdelning inrättades.

1960 lades skolan ned och eleverna flyttades till nya Centralskolan i Friggesund.

 

I mitten av 1880-talet slutade tydligen Lia skola att vara flyttskola med Ramsjö och år 1903 kallades, enligt ett bevarat betyg, den för ”Mindre fasta skolan i Lia”. Enligt Backman hade skolan beteckningen B 2 – skola fr. o. m. 1921 fram till år 1938. Då blev elevantalet så stort att klasserna 3-6 måste delas i två avdelningar och skolan kallades för B 1 – skola. Klasserna 3 och 4 flyttades då till Lia bönhus, och fick sin undervisning där. På grund av överflyttning av elever från Lia till Ängebo, fick Lia skola år 1948 återigen beteckningen B 2 – skola, och den behöll den till nedläggningen 1960. Elever från avlägset belägna byar i socknen och som hade lång skolväg, fick gå i Lia skola och inkvarterades i Lia ålderdomshem, där en särskild barnavdelning inrättades. De kallades också i folkmun för ”barnen från hemmet”.
I början av 1930-talet byggdes på samma tomt som skolan, även en lärarbostad. Den blev klar för inflyttning till julen 1933, och inrymmer två lägenheter. Efter nedläggningen 1960 utnyttjades den mindre lägenheten till lärarbostad i några år, medan den större uthyrdes till privatpersoner. Skolhuset har utnyttjats till snickerilokal, verkstads- och förrådslokal m.m.
Båda byggnaderna är nu i privat ägo.

 

 

Lärare i Lia skola

1850 – talet    Margith Olsdotter, ambulerande lärare
1860 – talet    Per Olov Svedberg ambulerande lärare
Före    1873    Per-Johan Nordlinger, ambulerande lärare
Före    1875   Jonas Tjerneld, ambulerande lärare
1870 – 1872   Amanda Svedberg, ambulerande lärare
1873 – 1878   Anders Åslund, biträdande lärare
1873 – 1879   Margareta Renström, död 1880.
1880 – 1895   Kerstin Larsson g. Karp
1875 – 1903   Karin Nilsson g.Frid
1903 – 1907   Anna Amalia Nordlander
1907 – 1909   Elsa Andersson
1908 – 1909   Sigrid Högström
1909 – 1912   Elisabeth Hedman, (småskola)?
1912 – 1912   Jenny Lindström, vikarie
1912 – 1917   Astrid Nordström
1917 – 1918   Jenny Lundberg
1918 – 1922   Brita Forsman
1921 – 1960   Walfrid Backman
1922 – 1959   Elsa Backman
1925 – 1926   Anna Olsson, vikarie
1926 – 1927   Johanna Broman g. Högberg
1930 – 1931   Hanna Högberg, vikarie
1930 – 1931   Tyra Persson, (f. Strandgren)
1936 – 1941   Anna Hedkvist
1941 – 1948   Alma Rask
1948 –           Märta Hedblom
1959 – 1960   Malin Strandgren

 

lia-021-w-backman

Walfrid Backman

 

 

Intervju med Gunnar Johansson, Strömbackavägen 7 A, Bjuråker

Gunnar är född i Svedjebo år 1921. Gunnars far tillhörde en familj med 14 syskon. Av familjens barnbarn, d. v. s. Gunnars generation, är ett 40-tal fortfarande i livet.
Gunnar gick i Lia skola åren 1928-34. 1:a och 2:a klass gick han för Elsa Backman och klasserna 3-6 för Walfrid Backman.
De gick i skolan 6 dagar i veckan. Av Gunnars betygsbok framgår att höstterminen pågick i c:a 80 dagar och vårterminen omkring 100 dagar.
Han var flitig i skolan, ty han var frånvarande endast några enstaka dagar per läsår. Ibland antecknas frånvaro p.g.a ”utan kläder och skor”, snöhinder var också en vanlig orsak till frånvaro vintertid. Ett skurlov varje termin och potatislov och lingonlov varje höst. Hans betyg är goda och de bästa betygen har han i slöjd, gymnastik och sång. Träslöjden hade de i en bagarstuga vid Liws i Lia, som finns kvar fortfarande.
Matsäcken åts i omklädningsrummet där det fanns några bord och stolar, och den bestod av smörgås och mjölk. Första åren var det inte mycket mjölk han fick med till skolan, oftast var det en Salubrinflaska, men senare under skolgången blev det bättre. Då hade hans far köpt en gård med litet jord av Iggesunds Bruk, och skaffat några kor, och då fick han oftast en halv liter mjölk i matsäcken. Barnen bytte ofta smörgåsar med varann. Barnen från ”hemmet” hade smörgåsar av hembakat mjukbröd till matsäck, medan de andra hade smörgåsar av mer varierande typ, knäckebröd och dylikt. De hembakade smörgåsarna blev nog enformiga i längden, så barnen var glada att få byta för att få litet omväxling. ”Barnen från hemmet” var barn från avlägset liggande byar, som inte hade någon skola, och var inackorderade på ålderdomshemmet i Lia.
– Ofta fick jag göra pannkakor själv innan jag gick till skolan, säger Gunnar. Modern hade ladugården att sköta på morron, så hon gjorde i ordning smeten innan hon gick ut, och sen fick han grädda pannkakorna själv.
I skolan fick pojkarna hjälpas åt att bära in ved och elda, men det var en städerska som tände på mornarna.
Backman var nog i grunden en snäll och gemytlig person, men kunde bli arg om han inte blev åtlydd. Om någon inte gjorde läxor eller uppgifter ordentligt kunde det bli stryk. Man, det var främst pojkar som råkade ut för det, kommenderades att lägga upp händerna på bänken och så slog han med en käpp på fingrarna. Det hände ibland att han blev retad för ”träbenet”. Då blev han riktigt arg, så då blev det smäll på bara stjärten.
Vid ett tillfälle ville Backman att pojken skulle be om förlåtelse, men pojken var stursk och bara skrattade och fortsatte att ropa ”träbenet”, Backman hade tänkt att pojken skulle gråta och be om förlåtelse, men det slutade med att käppen gick av och då måste han sluta att slå.

Intervjun gjord av Berthil Persson den 6 april 1999

 

 

 

Intervju med Karin Nilsson, f. Mattsson, år 1930 i Holmberg

Karin gick 1:a och 2:a klass i Holmbergs skola åren 1936-37. Det var flera lärarbyten under tiden hon gick där. Hennes första lärare var Vera Hedblom. De tyckte hon var fint och snyggt klädd och såg stilig ut. Sedan kom Anny Persson, men de hade också en vikarie ett tag, som hon inte minns namnet på. Tidigare lärare i Holmberg hade varit Maja Rydberg och Stina Knapp.
Småskolan i Holmberg hade cirka 10-12 elever.
Klasserna 3-6 gick Karin i Lia. Då var det skolskjuts, så de åkte buss till skolan. De åkte hemifrån vid 8-tiden på morron och kom hem tillbaka ungefär vid 4-tiden på eftermiddagen och de gick i skolan varje dag. Eleverna kom från Lia, Svedjebo, Fagerfall, Bricka, Holmberg och Norrhavra. Då Karin gick var klasserna delade, så hon gick 3:e och 4:e klass i Lutherska bönhuset i Lia. De hade Tyra Persson, maka till kommunalkamrer Hans Persson, som lärare där och henne tyckte de om. Hon var hurtig och glad och bra att lära ut. Karin har inget minne av att det förekom mobbing i skolan, utan hon tyckte att stämningen var bra. Inget bråk på bussen heller kan hon påminna sig.
Klasserna 5 och 6 gick hon i Lia skola och hade Walfrid Backman som lärare. Han gjorde skillnad på eleverna, säger Karin. De som var med i De Ungas Förbund, ungdomsföreningen i Lia bönhus, slapp undan många läxor, ”för det här får dom lära sig i föreningen” påstod Backman. Dom som inte var med i föreningen och dom som var svaga, satte han åt och kunde vara mycket krävande ibland.
Det hände emellanåt att det kom någon skolstyrelseledamot eller överlärare, vad de hette minns Karin inte. De lyssnade på lektionerna en stund och då var Backman extra nitisk och skulle visa vad eleverna kunde, ibland ville de se hur det såg ut i skolbänkarna och i skolböckerna också.
Aga förekom och det var främst pojkarna som kunde få någon smäll på fingrarna ibland, särskilt om de retade Backman, något som inte var så ovanligt. Kvarsittning förekom, men de som åkte buss måste ju passa den, så de slapp undan den bestraffningen.
Gymnastik förekom, och i Lia skolan fanns en liten sal som de brukade ha gymnastik i. Den låg på övre våningen. Utflykter till Linsjön och en del andra platser var trevliga avbrott i den vanliga rutinen. Fotboll, brännboll och skidtävlingar var vanliga i de högre klasserna. Morgonbön var det varje dag med psalmsång och bön omväxlande med läsning ur Bibeln eller andra betraktelser.
Flickorna hade textilslöjd för Elsa Backman. Hon var omtyckt för hon var snäll och rejäl mot eleverna, säger Karin. Om pojkarna hade någon slöjd kan hon inte påminna sig. Eldning och städning sköttes av en städerska, Anna (Östberg?), hon bodde på bönhuset och kallades allmänt för ”tant Anna”. Hon var snäll och omtyckt ”så vi hjälpte henne med vedbärning ibland”, säger Karin.
När det var examen, skulle eleverna plocka liljekonvaljer och smycka skolsalen med, och då var det högtidligt. Då var överlärare och skolstyrelseordföranden eller ledamot närvarande, och då var det förhör. Eleverna kallades fram och fick räkna på svarta tavlan, och även andra uppgifter förekom, men det var inte alltid de var förberedda på det, så det kunde bli litet pinsamt ibland.
Inspektörsbesök var det också några gånger, och då var det förhör, det var Backman noga med, för han skulle visa vad eleverna kunde. ”Det var lite pirrigt” tyckte Karin, ”för vi hade ju sån respekt för gubbarna”.
Eleverna som inte kunde gå hem på matrasten, fick nöja sig med smörgås och mjölk, som vi fick äta i omklädningsrummet, bland kläder och skor, som ofta var blöta och smutsiga. Det hände ibland att de kunde få med sig en femöring hemifrån, och då sprang de till ”Skinnars” och köpte karameller, ”och jag minns så väl hur det såg ut där inne i affären”, säger Karin.
När eleverna gått ut 6:e klass skulle de gå i fortsättningsskola. Flickorna gick i skolkök, som hölls i Avholm med en lärarinna från Bollnäs. Pojkarna gick en snickarkurs, också den i Avholm.
Karin berättar också att hennes far, född och uppväxt i Älgebo, när han skulle börja skolan, så kom några från Brännås för att hämta honom. Han fick bo i en familj där, så han blev nästan som fosterbarn där. Vid ett annat tillfälle när en pojke skulle hämtas för att gå i skola, så var han så blyg så han sprang till skogs och gömde sig.

Intervjuare Berthil Persson 4 maj 1999

 

 

Intervju med Märta Jonsson f. Forslund 1925 i Lia

Märta gick i småskolan för Elsa Backman och i folkskolan för Walfrid Backman. Skolgång var det 6 dagar i veckan. Ibland fick de göra utflykter till Avholmsberget och Linsjön med flera platser i närheten. På höstarna var det vanligt att de fick plocka lingon åt Backmans.
Pojkarna hade träslöjd i en bakstuga hos Liws i Lia för Backman, och Elsa Backman hade textilslöjd med flickorna i skolsalen.
Märta gick fortsättningsskola i Lia en period med teoretisk undervisning, den andra perioden skolkök på Dellenro för en lärarinna som hette Blomkvist. Backman skickade ofta ut eleverna för att samla och anteckna gamla dialektord, uttryck och talesätt. Gamla seder och bruk i det dagliga arbetet och på fritiden skulle de också anteckna. Det här använde sedan Backman till sina sammanställningar, som han skickade till olika arkiv och museer. Det var inte så lätt alla gånger att få de gamla berätta. Vid ett tillfälle skulle de ta reda på förekomsten av fiske med juster och hur det gick till. Märta frågade bl. a en gammal tant på ålderdomshemmet, men det enda svar hon fick var ett surmulet ”jag vet ingenting ja”.
På fråga om Backmans uppgift i sin ”skolhistoria”, att det skulle ha hållits skola ”på övra bôtt´n däri vôss”, säger hon sig inte hört talas om, men det kan mycket väl tänkas, för det finns ett stort rum på övre våningen i ”gammelstuga”. Vi kom också att tala om vägen genom Lia, som den gick i gamla tider. Den kommer uppifrån Norr-Lia och går inne i skogen bakom gårdarna i Norr-Lia till ”ormgransdungen”, svänger där in i skogen och fortsätter ner mot Svågan. Där nuvarande vägen mot ”Skojarbacken” går svängde den mot öster. Där stod ”Gästgivarlogen”, som revs på 1920-talet. Vägen följde sedan Svågan österut, för att sedan gå över Svågan nedanför nuvarande bro.
Märta Jonsson i Lia nämner intervjun, att vid Kyrkskolan i Bjuråker tjänstgjorde en lärarinna som hette Cedergren. Hon skulle ha varit där i slutet av 30-talet, årtalen var hon osäker på.

Intervjun gjord av Berthil Persson

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-001-1900 
Lia skola 1900, klass 1 – 6
Bild ur eget arkiv
Skolan revs 1907 och flyttades till ålderdomshemmet i Lia där den byggdes om till tvättstuga.

lia-001-placering

Lärare: Anna Nordlander

Bakre raden:
1. 2. 3. 4. 5.Anna Norlander 7.Sigrid Elving 8.  9. 10.

Mellanraden:
11. 12. 13. 14. 15. Erik Jonsson (Måssar-Erske), 16. 17. 18. 19. 20.Sigrid Jonsson (Per-Hans Sigga) 21. Brita Eriksdotter (Lif) 22. 23. 24. 25. Anders Lif

Främre raden:
26.27.28.29.30.31.32.33.Karin Strand (Lif) Fagerfall 34.35.36.37.38.39.40.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-018-1902
Lia skola omkring 1902 
Bild ur egen samling

Lärare:

Bakre raden:

Mellanraden:

Främre raden:

 

Känner du igen någon, hjälp oss om du kan

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-022-flickslöjd
Lia skola flickslöjd.

Bild ur egen samling

 

 Hjälp oss om du känner igen någon

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-002-2312
Lia skola 1923, klass 1 – 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Hålander, gift Backman

Bakre raden:
Edith Sahlberg,? , Greta Larsson, ? , Olga Häll, Lilly Träff, Elsa Hålander lärare,? , Georg Åsberg, ? , Fredrik Olsson, Bror Träff.

Mellanraden:
Lena Åhs, ? , Ida Häll, ? ,? , Elles Anna, ? , ? , Anna Nilsson, Viran Eriksson, ? .

Främre raden:
Svante Lund, Karl Elfing, ? .


 

lia-041-

Lia Skola 1923, klass 3-6
Bilden ägs av Länsmuseet Gävleborg

Lärare: Valfrid Backman

Bakre raden:

Mellanraden:

Främre raden:

Längst fram:

 

Om du känner igen någon var då snäll och berätta det för oss. Mejladressen hittar du längst ner på sidan.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-028-1923
Lia skola 1923
Bild ur egen samling

Lärare: Elsa Backman

Bakre raden:
? , ? , ? , ? , ? .

Andra raden:
? , ? , ? , ? .

Tredje raden:
? , ? , ? , ? .

Främre raden:
? , ? , ? , ? , ? .

Om du känner igen någon var då snäll och berätta det för oss. Mejladressen hittar du längst ner på sidan.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-003-2636
Lia skola 1926 klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Walfrid Backman

Stående bak vänstra brohalvan :
Walfrid Backman lärare, ? , ? , ? , ? .

Högra brohalvan allra längst bak: ? , ? , ? . Stående rad två: ?, ?, ?, ?, ?, ?, Stående rad tre: ? , ?, ? , ?, ? .

Sittande bak:
? , ? , ? , ?

Sittande rad två:
? , ? , ? , ? , ?, ?.

Sittande fram:
? , ? , ?, ? , ?, ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? , ? . ? .

Här behöver vi hjälp med identifiering av elever

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-004-29-36
Lia skola 1929, klass 1-6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Walfrid Backman, Elsa Backman

Stående bakre raden:
Anna Lund, Svea Persson, Maja Strand, Anna Backström, Edit Sundberg, Edit Dahlberg (Skånberg), Stina Nilsson, Gottfrid Broberg, Pelle Nilsson, Gunnar Broberg, Olle Nilsson, Pelle Backström.

Sittande mellanraden:
Viran Backström, Maja Johansson, Britt Strand, Karin Root, Ida Olsson, Viran Eriksson, Elsa Backman lärare (bakom maken), Walfrid Backman, deras dotter Tora, Signe Sundberg, Viktor Eriksson, Erik Brink, Olga Häll/Sved (framför Backman),Einar Häll/Sved, Erik Elving, Folke Nilsson, Karl Elving, Herbert Nilsson, Fredrik Olsson, Gösta Nilsson.

Sittande främre raden:
Hulda Hedman, Maja Nilsson, Lilly Andersson, Anna Nilsson, Maja Dahlberg, Ingrid Forslund, Oskar Forslund (hade inte börjat skolan), Ivar Brink, Anders Bergström och Bror Träff.

lia-037-1929
Lia skola 28/5 1929, klass 1 – 6
Bild ur HT, insänd av Ivar Brink i Norrlia. Hjälp oss ersätta den här bilden med det rätta skolkortet.

Lärare: Valfrid Backman

Bakre raden:
Ivar Brink, Vira Backström, Maja Nilsson, Anna Nilsson, Olga Sved, Stina Nilsson, Signe Sundberg, Edit Dahlberg, Hulda Hedlund i bakgrunden lärare Valfrid Backman

Rad två:
Folke Nilsson, Viktor Eriksson, Pelle Nilsson, Per Backström, Anna Backström, Maja Dahlberg, Ida Olsson, Svea Persson, Ingrid Forslund och Edit Sundberg.

Rad tre:
Herbert Nilsson, Anders Bergström, Gustav Broberg, Erik Elving, Gunnar Broberg, Olle Nilsson, Gösta Nilsson, Fredrik Olsson, Karl Elving, Erik Brink och Bror Träff.

Främre raden:
Maja Strand, Anna Lundh, Brita Elving, Tora Backman, Lilly Andersson, Maja Johansson, Karin Rooth, Viran Eriksson och Britt Strand.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-00633-12
Lia skola 1933, klass 1-2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:  Elsa Backman

Bakre raden:
Märta Forslund, Tora Backman, Maria Åslund, Anna-Britta Johansson

Andra raden:
Sven Lindberg, Sven-Erik Karlsson,  Alf Ljus.

Tredje raden:
Olov Backström, Arvid Liv, Helmer Lund, John Nilsson, Eskil Frank, Erik Backström, Jonas Backström.

Främre raden:
Birger Englund, Elsa Hedberg, Märta Karlström, Sigrid Elving, Eivin Häll-Sved

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-007-1933-3-6
Lia skola 1933, klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Walfrid Backman

Bakre raden:
Anna Broberg, Anna-Lisa Sved, Ester Wik, Sigrid Andersson, Emma Medin, Britta Brink.

Andra raden:
Oskar Forslund, Harald Lund, Gottfrid Broberg, Ernst Sundberg, Folke Sundberg, Rut Bäckström, Majken Nilsson, Anna Häll-Sved,Elin Englund, Gertrud Vedmark, Britta Backström.

Tredje raden:
Knut Nilsson, Artur Krantz, Verner Sundberg, Kalle Backström, Henning Lund, Erling Bäckström, Gunnar Elving, Gunnar Nilsson, Hjalmar Nilsson, Eskil Karlsson.

Främre raden:
Märta Tingberg, Lilly Medin, Gerda Backström, Karin Häll-Sved, Anna-Greta Forslund, Irma Andersson, Anna Brink, Gunnar Johansson.

 

 

lia-038-1933-vinter
Lia skola 1933. Vinterutflykt med lärarparet Backman
Bilden ägs av Ingemar Svensk
Barnen är kanske svåra att känna igen, men gör någon det så för vi naturligtvis in alla namn.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-029-1937 
Lia skola 1937. Bild ur HT 18/9 1982

Lärare: Valfrid Backman

Bakre raden:
Evert Persson, Bengt Lif, Birger Englund, Gösta Backström, Jonas Andersson, Anders Backström, Helmer Lundh, Sven Erik Karlsson, Elis Karlsson, Karl Björk och läraren Valfrid Backman.

Mellanraden:
Ivar Ström, Ivar Forslund, Arne Persson, Gertrud Eriksson, Anna Eriksson, Elsa Walther, Tora Backström, Elsa Hedberg, Märta Karlström, Eivin Hell Sved, Gösta Backström och Evert Larsson

Främre raden:
Karin Backström, Ruth Johansson, Lilly Eriksson, Gertrud Lif, Märta Forslund, Ruth Lindberg, Britta Eriksson, Britta Lundgren, Karin Eriksson, Anna Stina Karlsson, Solveig Eriksson och Sera Hellsved.

Hjälp oss ersätta den här tidningsbilden med ett originalfoto. 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-008-1938-1-2 
Lia skola 1938 – 1939, klass 1 – 2
Bildkopia ur skolboken

Lärare: Elsa Backman

Bakre raden:
Ingemar Backström, Albert Brink, Axel Lust, Gösta Lundh.

Mellanraden:
Eivor Eriksson, Gunhild Karlström, Anna-Greta Holmers (Lundh), Elsa Backman lärare, Ellen Klang, Rune ? , Birger Hedberg.

Främre raden:
Gunhild Ström, Elvira Eriksson (Stuggars), Rut Karlsson, Anna-Brita Wengelin, Judit Eriksson (Stuggars), Anna-Lisa Westerberg, Dagmar Westerberg.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-026-1939
Lia skola 1939
En dålig kopia som vi gärna vill få utbytt mot ett originalkort

Lärare: Walfrid och Elsa Backman

Bakre raden:
Backmans barn, Lennart och Stella och pappan själv

Andra raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, och Elsa Backman lärare.

Tredje raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, och 7.

Främre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, och 7.

 

Om du känner igen någon var då snäll och berätta det för oss. Mejladressen hittar du längst ner på sidan.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-009-1941-1-2

Lia skola 1941-1942, klass 1-2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Backman

Bakre raden:
Björn Zimmerman, Åke Bergström, Sören Blom, Ingemar Åström.

Främre raden:
Ingrid Lust, Stella Backman, Elsa Eriksson, Barbro Liw, Ingrid Westerberg,Ingegerd Larsson, Ingrid Andersson, Lillian Strömberg, Lennart Backman.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-027-40-talet
Lia skola
Bild ur egen samling

Lärare: Elsa Backman

Bakre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10.

Mellanraden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Elsa Backman lärare, 8, 9, 10, 11, 12 och 13.

Främre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 och 12.

 

Om du känner igen någon av de okända var då snäll och berätta det för oss. Mejladressen hittar du längst ner på sidan.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-010-1944-1-6
Lia skola 1944, klass 1-6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Alma Rask, Elsa Backman, Walfrid Backman.

Bakre raden:
Alma Rask lärare, Elsa Backman lärare, Frans Andersson, Ivar Larsson, Bernt Östlin, Sven Hedberg, Maj-Gun Klang, Carin Westerberg, Anna-Greta Brink, Valfrid Backman lärare.

Andra raden:
Björn Zimmerman, Gustav Lusth, Thorsten Larsson, Birger Hansson, Åke Bergström, Lillian Strömberg, Marianne Johansson, Ingrid Lusth, Ingegerd Larsson, Ingrid Westerberg, Ellis Andersson, Kerstin Bergström,Bertil Hansson, Emil Strand.

Tredje raden:
Lasse Andersson, Berndt Walther, Lennart Backman, Sören Blom, Elsa Eriksson, Elvy Westerberg, Mary Andersson, okänd, okänd, okänd, Börje Nilsson, Stig Nilsson.

Fjärde raden: 
Thora Liw, Stella Backman, Maj-Lis Eriksson, Ingegerd Norman, Tage Dolk, Börje Strand, Rune Strand,okänd, Ulla Eriksson, Britt Eskilsson, Lasse Källman, okänd och Åke Olofsson.

Främre raden:
Hugo Nylander, Eivor Eriksson, Karin Strand, Ingemar Åström.

 


 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-025-1947-3-4
Lia skola läsåret 1946 – 1947, klass 3 – 4
Bild ur egen samling

Lärare:Tyra Persson

Bakre raden:
Siv Åström Havra, Ulla Eriksson (Skinnars), Elvy Westerberg, Ingrid Lust Lia, Maj-Britt Olsson Norrhavra, Majlis Eriksson/Lind (Skinnars), Britt Eskilsson Svedjebo, Stella Backman Lia, Eivor Eriksson Lia, Astrid Höök Holmberg, Ingegerd Norman Lia.

Mellanraden:
Tore Blom Svedjebo, Rune Larsson Holmberg och Yngve Strand Sördala.

Främre raden:
Sven Törnblom Holmberg/Havra, Birger Bergström Ytterhavra, Åke Olofsson Svedjebo, Göran Pettersson, Sten Yngve Larsson Havra, Åke Tjärnell Ytterhavra, Ingemar Åström Svedjebo, Erik Hammarström Holmberg.

 

 

lia-024-1047-5-6
Lia skola läsåret 1946 – 1947, klass 5 – 6
Bilden utlånad av Bernt Walter

Lärare: Walfrid Backman

Bakre raden:
Elsa Eriksson, Linnea Söder, Ingrid Andersson, Ragnvi Andersson, Marianne, Andersson, Lilian Strömberg, Ingrid Westerberg, Karin Strand, Mary Andersson.

Mellanraden:
Åke Bergström och Artur Höök

Främre raden:
Birger Hansson (Gravarne), Stig Nilsson Havra, Börje Nilsson, Sören Blom, Björn Zimmerman, Lennart Backman, Bernt Walter och Hugo Nylander.

 

 

lia-043-47-48
Lia skola läsåret 1947-48, klass 5-6. Bilden utlånad av Urban Lind

Lärare: Valfrid Backman

Bakre raden:
Majlis Eriksson/Lind Svedjebo, Britt Eskilsson Lia, Maj-Britt Olsson Norrhavra, Valfrid Backman lärare, Ingrid Lusth Sörlia, Lilian Strömberg Fagerfall, Ragnvi Andersson Salro?, Mary Andersson, Sördala, Karin Strand Sördala och Stella Backman.

Främre raden:
Hugo Nylander Holmberg, Sten Yngve Larsson, Börje Nilsson?, Bernt Walter Holmberg, Erik Hammarström, Sören Blom, Lennart Backman Lia, Yngve Strand Sördala, Åke Tjärnell Ytterhavra och Stig Nilsson.

 

 

Lia skola klass 1- 2, läsåret 1947 – 1948. Bilden utlånad av Vera Holmqvist, f. Andersson

Lärare: Valfrid Backman

Bakre raden:
Astrid Olofsson, Maj-Lis Falkenius, Dagny Westerberg, Alice Eriksson, Kerstin Eriksson, Birgitta Frank, Ingrid Frank, Lillemor Zimmerman,  och  Vera Andersson- Gummens

Främre raden:
Lasse Andersson, Sven Olof  Larsson  och  Erik Liv

 

 


Lia skola läsåret 1948 – 1949, klass 1 och 2. Bilden lånad av Alice Roth från Facebook

Lärare: Elsa Backman

Bakre raden:
Karin Karlsson, Maj-Lis Falkenius, Birgit Sved, Astrid Olofsson, Gummens-Vera Andersson, Ingegerd Lust och Dagny Vesterberg

Främre raden:
Åke Eriksson (klangs), Claes Olofsson, Veiny Blom, Erik Liv och Eskil Forslund

 


Lia skola läsåret 1949-1950, klass 3-6 . Bilden lånad av Alice Roth från Facebook

Lärare: Valfrid Backman

Bakre raden:
Börje Olsson, Klas Olofsson, Harry Lund, Håkan Sved, Tore Blom, Sven-Olof Larsson, Erik Liv, Lasse Andersson, Gösta …?, och Britt Eskilsson?

Främre raden:
Elvy Vesterberg, Dagny Vesterberg, Vera Andersson, Maj-Lis Olsson, Lillemor Zimmerman, Kerstin Eriksson, Ulla Eriksson, Alice Eriksson, Astrid Olofsson, Ingegerd Lust och Karin Karlsson.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-011-1948-3-6 
Lia skola läsåret 1948 – 49, klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Walfrid Backman, Skolkök: Olga Lundh.

Bakre raden:
Tora Liv, Alice Eriksson, Ingegerd Norman, Maj-Lis Eriksson, Elvy Westerberg, Stella Backman, Britt Eskilsson, Ulla Eriksson, Kerstin Eriksson, Lillemor Zimmerman.

Främre raden:
Börje Olsson, Harry Lundh, Åke Olofsson, Tore Blom, Lasse Andersson, Sven-Olof Larsson, Håkan Sved.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-012-1953-1-2
Lia skola 1953, klass 1 – 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Backman

Bakre raden:
Elsa Backman lärare, Anita Blom, Karin Blom, Anita Elfving, Lennart Andersson, Sven Söder.

Mellersta raden:
Märta Andersson, Anita Lund, Marianne Persson, Lena Olovsson, Ingegerd Westerberg, Gun Lusth, Anita Rönnevald.

Främre raden:
Sven Hall, Håkan Jonsson, Lennart Eriksson, Åke Eriksson.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-034-1953-1954
Lia skola  1953 – 1954 HT
Bilden ägs av Tore Backström

Lärare: Valfrid Backström

Bakre raden:
Dagmar Elfving Lia, Birgitta Blom, Bricka, okänd, okänd, Claes Olofsson Svedjebo och Veine Blom Bricka.

Mellan raden:
Okänd, Elsa Brink Lia, Solveig Englund Sörlia, … Imberg Bricka, Britt Hall och Dagmar Olsson Lia.

Främre raden:
Roland Persson Lia, Bo Imberg Bricka, Tore Backström Sörlia, Lars Eriksson Svedjebo, Sven-Erik Lusth Sörlia och Åke Eriksson Svedjebo.

 

 

lia-035-53-54-vt
Lia skola 1953 – 1954 VT.
Bilden ägs av Tore Backström

Lärare: Valfrid Backman

Bakre raden:
Sven-Olov Blom Bricka, Sven-Erik Lusth, Sörlia, Åke Eriksson Lia, Lennart Andersson Svedjebo, Bo Imberg Bricka, Erling Nylander Lia, Sven Söder Lia, Tore Backström Sörlia, Solveig Englund Sörlia, Dagmar Elfving och Birgitta Blom Bricka.

Främre raden:
Anita Elfving Lia, Maj Persson Lia, Karin Blom Bricka, Elsa Brink Lia, Dagmar Olsson Lia, Britt Hall Bricka och … Imberg Bricka.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-036-1954.1955
Lia skola 1954 – 1955. 
Bilden ägs av Tore Backström

Lärare: Valfrid Backström

Stående längst bak:
Solveig Englund, Dagmar Olsson, Birgitta Blom, Britt Hall, … Imberg,Valfrid Backman lärare, Tommy Östberg, Rune Karlsson Blistra, Lars Eriksson och Erling Nylander.
Stående rad 2
Karin Andersson Bricka och okänd.

Sittande bortre raden:
Sven-Olov Blom, okänd, Anita Blom, Åke Eriksson och Anita Elfving.

Rad två:
Maj Persson, Sven-Erik Lusth, Marianne Persson, Lennart Eriksson Svedjebo och Anita Rönnevalld Bricka.

Rad tre:
Lena Olofsson, Lennart Andersson Svedjebo, Inger Englund Lia, Håkan Jonsson Lia och Elsa Brink.

Rad fyra till höger:
Gun Lusth Sörlia och Tore Backlund Sörlia.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-013-1954-1-2
Lia skola 1954, klass 1 – 2.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Backman

Bakre raden:

Anita Rönnevald, Edvin Sundström, Lennart Eriksson, Håkan Jonsson, Inger Englund, Lennart Andersson, Dagny Rönnevald, Anita Blom, Lena Olovsson, Sven Hall.

Främre raden:
Ingegerd Westerberg, Karin Östlund, Marianne Persson, Elsa Backman, Anita Lund, Gun Lusth, Märta Andersson.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-014-1955-3-6
Lia skola Läsåret 1955 – 1956, klass 3-6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Walfrid Backman

Bakre raden:
Lasse Eriksson, Tore Backström, Erling Nylander, Lennart Andersson.

Andra raden:
Britt Hall, Dagmar Olsson, Elsa Brink, Birgitta Blom, Margot Andersson, Solveig Englund, Lena Olofsson, Inger Englund, Anita Elfving.

Tredje raden:
Anita Rönnevald, Karin Blom, Anita Lund, Marianne Persson, Märta Andersson, Anita Persson, Gun Lusth.

Främre raden:
Lennart Eriksson, Håkan Jonsson, Sven-Olov Blom, Sven-Erik Lusth, Åke Eriksson, Rune Karlsson, Tommy Östberg.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-015-1956-3-6
Lia skola Läsår 1956 – 1957, klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Walfrid Backman

Bakre raden:
Karin Blom, Anita Rönnevald, Lena Olofsson, Elsa Brink, Solveig Englund, Lennart Andersson, Tore Backström, Åke Eriksson, Lennart Östlund, Sven-Erik Lusth, Lennart Eriksson.

Mellanraden:
Anita Elfving, Inger Englund, Marianne Persson, Anita Lund, Gun Lusth, Karin Östlund, Hjördis Eriksson, Anita Persson, Märta Andersson.

Främre raden:

Sven Hall, Håkan Jonsson, Göran Hall, Edvin Sundström, Sven-Olov Blom, Roland Persson, Rune Karlsson.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-016-1957-3-6
Lia skola 1957 – 1958, klass 3 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Walfrid Backman

Bakre raden:
Sven Hall, Edvin Sundström, Lennart Eriksson, Sven-Olov Blom, Lena Olovsson, Karin Blom, Anita Elfving, Åke Eriksson, Sven-Erik Lust, Håkan Jonsson, Göran Hall.

Främre raden:
Hans Olovsson, Staffan Lund, Karin Östlund, Lilian Åkerström, Gun Lust,
Hjördis Eriksson, Anita Lund, Märta Andersson, Lisbeth Ström, Börje Karlsson.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-017-1959-3-6
Lia skola 1959, klass 3 – 6.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Walfrid Backman

Bakersta raden:
Göran Hall, Håkan Jonsson, Lennart Eriksson, Lena Olovsson, Lillemor Andreasen

Tredje raden:
Anita Lund, Edvin Sundström, Sven Hall, Hjördis Eriksson, Märta Andersson

Andra raden:
Laila Andreasen, Lilian Åkerström, Karin Östlund, Hans Olovsson, Börje Karlsson

Första raden:
Pia Östberg, Gun Lust, Lisbeth Ström, Olle Jonsson

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

lia-023-sondagsskola
Lia söndagsskola Bild ur egen samling

Lärare:

Bakre raden:
1, 2, 3.

Andra raden:
1, 2, 3, 4 med barn på armen, 5, 6.

Tredje raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 läraren.

Fjärde raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6.

Främre raden:
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

 

Om du känner igen någon var då snäll och berätta det för oss. Mejladressen hittar du längst ner på sidan.

Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

2 kommentarer

 1. Hej!
  Har tittat lite på skolkorten och kan komplettera en del.

  1944 Flera okända men Britt Eriksson bör vara jag och då är efternamnet Eskilsson.
  Bredvid mig två killar och längst ut Åke Olofsson. Ovanför honom Börje och Stig Nilsson.

  1946-47 Klass 3-4 Britt Eskilsson Lia ska vara Svedjebo.
  Frågetecknet på Eivor Eriksson går nog att ta bort. Ganska säker på att det är rätt namn.
  Mellan Åke Olofsson, Svedjebo och Sten-Yngve sitter Göran Pettersson.
  Rangvi stavade nog Ragnvi.

  1947-48 Klass 5-6 På Bernt Valters sida tror jag att Börje Nilsson sitter,(inte helt säker).Bredvid honom Sören Blom, Yngve Strand, Åke Tjärnell och Stig Nilsson.

  Ska så småningom titta vidare. MVH Britt Eskilsson

  1. Hej Britt, tack för all viktig information som jag nu försökt att verkställa. Var snäll och titta om det blev rätt.
   Hälsningar, Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *