Skanså såg och Färgeri

I Skansån låg både Skanså såg och ett färgeri med vadmalsstamp


Ramsåg enligt Wikepedia


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.

 

Skanså Såg


Några tiotal meter ovanför kvarnen byggdes en Ramsåg. Det var en s.k. husbehovssåg, där flera bönder hade andelar.

Sågningen skedde mot betalning till den s.k. sågställaren. De som ville såga fick dessutom ställa upp som arbetskraft. Sågen var av periodisk natur. D.v.s. den var igång under de perioder då vattenståndet var tillräckligt högt. Under högsommaren och vintern var sågen stängd.

Det är okänt när sågen byggdes.
Alfred Frisk, som kom till Skansen 1912 är den förste som i husförhörslängderna nämns som sågställare. Han och hans söner arrenderade anläggningen från Skansfors sågintressenter.

I slutet av april 1942 brann sågen med alla inventarier. När Alfred Frisk upptäckte branden tidigt på morgonen var sågen redan övertänd och brandkåren som gjorde en snabb utryckning fick inrikta sig på att rädda de omkringliggande byggnaderna.

Sågbyggnaden var uppförd av trä i två våningar och inrymde ett såghus, en sågram, turbin, generator och hyvelmaskin.

Även ett större parti virke, blev lågornas rov och eftersom inventarier och virkeslager var oförsäkrat gjorde familjen Frisk en betydande förlust.

Efter branden fortsatte verksamheten i blygsam skala under några år med hjälp av en cirkelsåg som sattes upp på platsen.

År 1956 byggdes en flottränna förbi platsen och i samband med det revs alla anläggningar som fortfarande fanns kvar.

Källa:
SKANSEN En by och dess människor
Av Harriet Frändén
Avskrift
Åke Nätterö


 


Firma Alfred Frisk Byggnadssnickeri. Tel 1. Text och bild ur SVERIGES PRIVATA FÖRETAGARE 1943
Omkring 1900 började innehavaren syssla med snickeri och byggnadsarbete, och nuvarande rörelse startade 1924. I verkstaden som är utrustad  med moderna maskiner, tillverkas olika byggnadssnickerier, fönster, dörrar och möbler, och sommartid utföres diverse byggnadsarbeten i orten och dess omgivning. Alfred Frisk driver dessutom sågverks- och kvarnrörelse. båda företagen ligga i Skansfors. Kvarnen har dock numera övertagits av sonen Erik Frisk. Sågen, som är mycket gamman ägs av ett konsortium byamän, av vilka Alfred Frisk arrenderar rörelsen. Såghuset nedbrann 1942. Tillverkningen av hyvlat och ohyvlat virke avser byggnadsmaterial för traktens behov. En 35 hkr turbin levererar drivkraften, till en 50 hkr generator. I företaget äro fem personer sysselsatta. Sonen Henrik Frisk är verksam i snickerifabriken.

—5Z22— Uppgifter ur Hassela – Bergsjö släktregister
15 OLOF ALFRED FRISK, * 26/9 1881, s. t. bonden Henrik Frisk i Stakholmen 1, Hassela. G. 11/5 1910. Byggmästare o. sågställare, bos. i Skansfors.
1Z167 AGATA BJÖRK, * 28/11 1883, d. t. arrend. L. E. Björk i Stakholmen.
HENRIK GUNNAR, * 23/2 1911                            33
ERIK HERBERT, * 22/4 1913. Mjölnare i Skansfors
OLOF ARNE, * 9/5 1915. Skogsarb. i Skansfors

 

 

Färgeri och vadmalsstamp


Längre upp efter ån, på den plats som fortfarande kalla färgeritomten, låg under 1800-talets senare del denna imponerande färgeribyggnad.

Den första färgaren som nämndes i Skansen hette Erik Nordlander. Han var verksam under 1860-talets andra hälft.

År 1872 inflyttade från Enköping färgaren Johan Fredrik Enros.

Två år senare fick han enligt fastighetsboken fasta (lagfart) på ”den vid Skansån belägna färgerilägenheten med där uppförd vadmalsstamp och färgeri”.

Till Enros kunde man alltså gå och få sitt hemvävda tyg färgat och stampat till vadmal. Själva stampen, drevs av vattenkraft och låg därför alldeles nere vid ån.
Själva stampningen gick så till att man lade ner ylletyget som skulle stampas i stora kar och dränkte in det med varmt vatten. Sedan stampades tyget med tunga trästampar som lyftes och släpptes ned i karen med hjälp av vattenkraft. På det viset krymptes tyget och blev tjockt och tätt.


Färgeribyggnaden

I färgeriet fanns en stor kopparcistern där tygerna färgades.

Cisternen lär ha haft 2½ våningars djup. Det var inga småsaker det var frågan om. I en stor kopparmortel stöttes färgämnet som skulle användas. Troligen fick en del hemmaodlade växter göra tjänst som färgämnen. Ännu många år efter att färgeriet upphört kunde man hitta färgväxter bland ogräset på färgeritomten.

Enros dog 1899. Därefter tycks färgeriet ha upphört. Åtminstone nämns inte längre någon färgare i Skansens husförhörslängd.

Färgeribyggnaden stod dock kvar. Fastigheten hade Enros sålt redan 1893 till Erik Backlund. Någon gång under första världskriget mellan 1915 och 1918 togs de stora kopparcisternerna bort. Senare, under den s.k. kristidens sista skede, flyttades byggnaderna bort och byggdes om till bostäder på annat håll. Okänt var.

Källa:
SKANSEN En by och dess människor
Av Harriet Frändén
Avskrift
Åke Nätterö


Färgare

—1V26— Uppgifter ur Hassela släktregister

17 JONAS PEHRSSON, * 14/1 1804, s. t. bonden Pehr Henricsson i Vrångtjärn ss1, Hassela. G. 13/10 1822. Landbonde i Vrångtjärn (ss1) 4. Utfl. t. Stöde, V.­norrl. 1866.
5S7 HELENA JONSDOTTER, * 7/10 1794, d. t. torp. Jon. Hasselgren i Norrbäck, Hassela.
PEHR, * 12/12 1824                                          38
JONAS, * 5/9 1826                                            39
MARGRETA, * 27/3 1829                                    4T26
GUNILLA, * 11/8 1830. Utfl. t. Stöde 1866
OLOF WISTRÖM, * 8/3 1833. Emigr. t. N. Amerika 1866
ERIC »NORDLANDER», tv., * 26/6 1835. Utfl. t. Stöde 1866
ANNA, tv., * 26/6 1835. Utfl. t. Stöde 1866
BRITA, * 14/7 1840. Utfl. t. Stöde 1866


—6T51— Uppgifter ur Hassela släktregister

(C15) JOHAN FREDRIK ENROS, * 18/8 1824 i Enköping. (Tid. g. o. änkl.) Färgare, bos. i Skansfors, Hassela. † 22/11 1899.
27 ANNA JÖNSDOTTER KRAM, * 29/8 1848, d. t. kolare Jöns Kråm i Franshammar, Hassela. † 12/3 1935.
JOHAN PETER, * 15/7 1866                                76
ELIN, * 4/12 1874                                             77
OLIVIA, * 4/12 1874. † 2/4 1877
AXEL FILIP, * 24/2 1878                                    78


—4T41—
23 ERIC HANSSON BACKLUND, * 4/8 1839, s. t. bonden Hans Ericsson i Kyrkbacken 2, Hassela. G. 2 ggr. Handlande o. bonde i Kyrkbacken 2. † 22/4 1903.
1P19 CARIN NILSDOTTER, * 17/7 1841, d. t. bonden Nils Jonsson i Nordanbro 4, Hassela. G. 19/10 1866. † 9/1 1867.
9U7 BRITA ERIKSDOTTER BACKLUND, * 11/8 1850, d. t. bonden Eric Jonsson i Sniptorp s1, Bjuråker. G. 17/6 1869. Änka o. omg.                           23U1.
HANS, * 21/2 1872                                           66
PER ERIK, * 10/10 1873. † 8/1 1885
ABRAHAM ALFRED, * 2/9 1875. † 25/11 1884
JOHANNES, * 14/7 1877. † 19/11 1884
OSKAR, * 8/8 1879. † 2/12 1884
KARIN, * 24/3 1881. † 17/11 1884

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall.
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *