Konfirmationspräster i Bjuråker

Något om de konformationspräster som tjänstgjort i Norrbo och Bjuråker.

Allt material i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.


Bra att veta om Bjuråkers kyrka. 


All aktuell inf. om Bjuråkers församling.


Läs om kyrkliga titlar på Wikipedia.


Präst
En präst är en person med auktoritet att leda religiösa ceremonier samt fungera som förmedlare mellan människa och gud.

Pastorsadjunkt
Pastorsadjunkt är den första tjänsten en nyvigd präst får. Under denna tid (som varar i 12-18 månader) har prästen handledning av en mer erfaren kollega. Denna tjänst inrättas av stiftet i en av biskopen vald församling, så kallad missivförsamling. När tjänsten är fullgjord är pastorsadjunkten fri att söka utlysta tjänster som komminister, kontraktsadjunkt eller stiftsadjunkt inom hela Svenska kyrkan.
Ständig adjunkt, extra ordinarie prästman med jämförelsevis fast biträdande tjänstgöring

Komminister
En komminister är en person som innehar ordinarie prästtjänst i en församling inom Svenska kyrkan.
Komministern är kyrkoherdens medhjälpare. Tidigare användes benämningen kaplan eller kapellan, vilket fortfarande är titeln för kyrkoherdens medhjälpare i Norge och Finland. Ibland har komministrar som är anställda i domkyrkoförsamling titeln domkyrkokomminister.
Ordet, som är nylatin (comminister), betyder ’medtjänare’. Det förkortas ofta km.

Kyrkoherde
Kyrkoherden
är både som präst och som arbetsledare oftast chef för Svenska kyrkans organisation inom ett pastorat, som kan bestå av en eller flera församlingar. Om pastoratet består av en församling, så är kyrkoherden församlingspräst i denna.

Konfirmation betyder som bekant, bekräftelse.

PRÄSTER I NORRBO – BJURÅKER
Fram till 1872 var Norrbo moderkyrka och Bjuråker annexkyrka i den gemensamma församlingen. Det innebar att kyrkoherden fanns i Norrbo. 1873 flyttade kyrkoherden över till Bjuråker.Tuve Olsson Sallin

Tuve Olsson Sallin 1873 – 1887
49B9 Född den 21 febr. 1833 i Önnestad, Kristianstads län. Student 1856, prästvigd 1863. Skollärare i Söderfors 1863 – 1865. komminister i Harg 1866. Gift 30/10 1867 med 59B3 Anna Margareta Emerentia Berg född 21/11 1837, dotter t

ill pastor L. O. Berg i Norrbo. Fem barn. Komminister i Norrbo och Bjuråker 1867 – 1887, komminister i Ovansjö 1887. Död den 16 jan. 1890.Jonas Söderblom

Jonas Söderblom 1871 – 1882 Född den 8 nov. 1823 i Söderala Gävleborgs län. Student 1844, prästvigd 1847, past.-ex 1862. Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1862, komminister i Norrala och Trönö 1863, kyrkoherde i Norrbo och Bjuråker 1871 – 1882, Hälsingtuna 1880, Norrala och Trönö. Utflyttad till Tuna 30/4 1882.
Gift 1863 med Sofia Söderblom född Blome, fyra barn, Jonathan, Hanna, Svante, Johan.
Av barnen blev sonen Jonathan, mera känd som Natan Söderblom född 15/1 1866, både Ärkebiskop och fick mota Nobels fredspris 1930, året före sin död i Uppsala 12/7 1931. Han avled i en hjärtattack. Natan blev konfirmerad i Bjuråker år 1880.Karl August Ehrengren 1882 – 1893
Född 22/3 1854 i Danmark, Uppsala län. Student 1875, teol. fil.ex. 1877, prästvigd 1882. Komminister i Norrbo och Bjuråker 5/11 1882 – 1893 till Hudiksvall och Idenor 1894, kyrkoherde i Hudiksvall 1895 – 1930.Johan Peter Hedlund

Johan Peter Hedlund 1883 – 1904
Född den 8/11 1830, son till mästersmed J P Hedlund och hans hustru Anna Kristina Ferner i Åmots bruk i Ockelbo, Gävleborgs län. Student 1851, prästvigd. 1858. Pastorsadjunkt i Mo och Rengsjö 1858, komminister i Söderala 1858 och åter pastorsadjunkt i Mo och Rengsjö 1859 samt i Bollnäs 1860, kapellpredikant i Högbo 1861, komminister i Söderala 1865, vice pastor där 1872. Pastolex. 1880. Gift med Sofia Öhman född 29/5 1843 i Västanå i V. Norrland. Fyra barn. Hon avled i Kiruna 2/1 1918.
Kyrkoherde i Bjuråker från Aug. eller sept. 1883 till sin död den 13/2 1904


Malcolm Elof Hallén 1897 – 1900
Född 30/11 1858 i Femsjö, Hallands län i Småland. 1890 Vice komminister i Österfärnebo. Verksam som pastorsadjunkt i Bjuråker 22/3 1897 – 29/11 1900. Flyttade till Österfärnebo. Gift 1907. Död i Stockholm 27/10 1950.


Einar Bergwall 1902 – 1904
Född 30/7 1874 i Undersvik. Vice pastor.
Inflyttad 17/9 1902 – utflyttad 1/3 1904 till Morkarla i Uppland. Död i Uppsala 2/1 1959
Gift 16/6 1904 med Ester Lovisa Alinder född 4/6 1875 i Simtuna i Uppland. Död i Järvsö 28/4 1944.


Carl Peter Rudbäck Nilsson 1904 – 1905
Född 1/3 1863 i Kråkshult i Småland. Vice pastor inflyttad till Änga i Bjuråker från Skepptuna den 7/5 1904. Gift 14/7 1906 med Aurora Charlotta Jeanette Olsson född 8/7 1882 i Refsund i Jämtland. En dotter Signild Margareta född 29/9 1907. Hustrun avled 12/8 1931 i Hille i Gästrikland. Utflyttad från Bjuråker till Njutånger 15/11 1905. Flyttade därifrån till Hille 23/5 1906.


Oskar Ringqvist

Oskar Levin Ringqvist  1904 – 1939
Född den 28 februari 1857, i Gust Ad. församling, son till hemmansägare J. Ringqvist o. h. h. Johanna Johansdotter. Gift 15/9 1889 med Gerda Christina Elgh född 1863 i Gävle. Hon avled 1907. Student 1876, prästvigd 1880. Kapellpredikant. i Katrineberg och Annefors 1890, komminister i Norrbo 1894, kyrkoherde i Bjuråker från 13/10 1905 till sin död den 13/4 1939. Sex barn.Carl Wilhelm Roland

Carl Wilhelm Roland 1905 – 1917
Född den 6/4 1859 i Häggesled, Skaraborgs län. Student 1888, teol. fil. ex. 1890, folkskollärarex, 1895, prästvigd. 1893. Kapellpredikant och skollärare i Nianfors 1896 – 1905, komminister i Norrbo och Bjuråker från 15/6 1905 – 1917, kyrkoherde i Skog 1917 – 1930. Död den 22/12 1930John Woxström med fru Alfild

John Erik Woxström 1917 – 1928
Född i Norrala, Gävleborgs län, den 21/3 1883. Stud. 1910, teol.fil.ex. 1912, prästvigd 1913. Komminister i Norrbo 1917 – 1929, kyrkoherde i Gustafsberg 1929 – 1948. Gift 25/7 1923 med Alfild född 10/7 1895 i Roasjö i Västergötland. Hon avled 25/10 1987 och maken avled  i Östersättra i Uppland den 8/1 1953. John Woxström var en stor fredsivrare och på hans initiativ bildades i Norrbo 1917, en lokalavdelning till Svenska Freds och Skiljedomsföreningen. Där lades grunden till den riksorganisation inom kristet fredsarbete som idag bär namnet Kristna Fredsrörelsen


Per Vilhelm Barkander 1915 – 1926
Född 16/5 1883 i Hörsne på Gotland. Komminister Gift 10/11 1915, med Anhild Matilde Katrina Gustafsson född 28/10 1883 i Björklinge. Inflyttad från Arbrå till Fredshammar i Delsbo den 12/10 1915. Utflyttad som kyrkoherde till Skånela 29/4 1926. Kontraktsprost i Semighundra och Äringhundra 1929. Vid sin död 11/4 1953 var han bosatt vid prästgården i Skånela i Uppland.


Johan Erik Helléni  1924 – 1925
Född 24/1 1890 i Hällstad, Västergötland. Teol. kand 1915. Prästvigd 1918. Ständig adjunkt, inflyttad 26/9 1924 från Rasbo i Uppland. Utflyttad till Hög 4/2 1925. Kyrkoherde i Österfärnebo 7/7 1926.Död i Hudiksvall 7/6 1959.  Gift 22/12 1925 med Alma Kristina Hedberg född 25/12 1891 i Degerfors VB. Två barn. Edla Ulla Kristina 17/1 1927, Åke Erik Oskar 13/4 1928.


Hugo Olsson/Odeberg 1925 – 1926
Född 7/5 1898 i Åmål landsförsamling Dalsland. Ständig adjunkt och fil dr. Flyttade hit från Uppsala 9/2 1925. Bytte namn från Olsson till Odeberg 11/12 1925. Utflyttad till Björklinge. 5/7 1926. Gift 28/2 1927 med kyrkoherde Ringqvists dotter Elsa. Han var mycket språkbegåvad. Efter prästtiden blev han professor i språkvetenskap i Lund. Odeberg lärde sig finska för att pröva på ett svårt språk. Höll därefter en föreläsning på univesitetet i Lund på finska. Död i Lund 22/12 1973.


Knut Olof Thunqvist 1926
Född 8/10 1898 i Katrina församling i Stockholm. Hitflyttad 19/6 1926. Utflyttad till Hamra 30/11 1926. Gift 3/7 1927 Död i Uppsala den 22/2 1972


Carl David Othzén  1926 – 1928
Född 15/7 1898 i Valbo, Gästrikland. Kom tllsammans med hustrun till Bjuråker 27/12 1926. Gift 3 gånger. David blev en legendarisk präst som tjänstgjorde i Gruvbergets kyrka i Bollnäs socken, från omkr. 1928 till pensioneringen 1967. Död i Åmotsbruk den 25/6 1981.


Per Gustav Erik Hedblom 1929 – 1940
Född den 12/5 1902 i Ljusdal, Gävleborgs län. Student 1924, teol. fil. ex. 1926, prästvigd. 1928. Komminister i Norrbo 1929 – 1940. Död den 19/8 1940.


Carl Josua Paridon Meurling 1928 – 1932
Född i Bollnäs 14/12 1900, död i Lohärad 28/10 1961
Inflyttad från Uppsala 11/6 1928. Ständig adjunkt. Utflyttad 4/11 1932 till Lohärad i Uppland.  Gift 30/7 1933 med Herta Ottilia född i Luleå 18/9 1905. Hon avled i Rimbo 21/12 1988.


Sten Gustaf Roland Lund 1932 – 1935
Komminister Sten Lund föddes 5/2 1903 i Uppsala. Teo.kand. 1930. Prästvigd 1931. Inflyttad från Högbo till Bjuråker 29/12 1932..Kyrkoherde i Vidbo 1940. Komminister i Ljusdal 1950. Kyrkoherde i Almunge 1953. T. f. kyrkoherde i Litslena 1955 – 1956. Komminister i Hög 1959 – 1962. Kyrkoadjunkt i Tofta 1962, i Ö. Fernebo 19/5 1963. Död i Uppsala 4/1 1996. Gift 4/2 1933 med Hanna Hjördis Josefina Lindberg född 5/2 1904 i Nora i Västmanland. Hon avled i Uppsala 3/1 1992 Två barn. Sten Erik Staffan född 4/7 1935. Leg. läkare. Sten Olof Håkan född 28/3 1937.


Gunnar Johannes Anderman 1935 – 1936
Född den 28/3 1904 i Skog i Hälsingland. Inflyttad från Danmark 25/10 1935.Flyttade till Lindbo 4/6 1936. Död 29/6 2000.
Gift 203 1936 med Alma Ida Viola Sandström född 5/2 1904 i Brunna i Uppland. Hon avled vid prästgården i Mariedamm den 9/10 1976. Omgift 9/1 1978 med Sigrid Maria Elisabet Wikander född den 25/7 1911 i Laholm.


Eric Gustaf Bergman 1938  – 1949
Pastorsadjunkt, född 5/10 1907 i Ockelbo. Inflyttad från Hanebo 20/1 1938. Flyttade till Hamra 19/5 1939. Gift 28/9 1938 med Ebba Margareta Nyborg född 28/11 1912.  Omgift 2/6 1942 med Aina Birgitta född 19/3 1919 i Grangärde, Dalarna. Eric Gustaf Bergman avled i Kilafors den 4/6 1982.


Johannes Paul Julius Fredrich Schmekel 1936 – 1941
Född den 1/1 1901 i Greifswald, Pommern Tyskland. Gift med Astrid Elisabeth född 11/12 1903, död i barnsäng 23/4 1935. Kyrkoadjunkten kom hit från Alfta 15/6 1936. Omgift 22/9 1940 med (8B16) Anna Märta Lie född 27/7 1922, dotter till Erik Lie i kyrkbyn.
Utflyttad till Nysätra i Uppland 15/5 1941. Död i Brunna 23/1 1982


Gunnar Liljestrand

Gunnar Herman Liljestrand 1940 – 1952
Född den 15 sept. 1902 i Oscarsberg, Natal, Sydafrika. Son till svenska kyrkans missionär A. H. Liljestrand och hans hustru Siri Elisabeth Bergholtz. Student 1921, prästvigd 1927.Död i Alfta 2/4 1980. Komminister i Lingbo 1929, i Alfta 1936. Gift 29/8 1939 med Bertha Birgitte född Ruckdaeschel i Westheim i Bayern Tyskland den 7/2 1919. Död i Afta 27/2 2000 Kyrkoherde i Bjuråker 1940 – 1952 Inflyttad från Alfta 30/10 1940 och utflyttad till prästbordet 1:1 box 78 i Alfta 21/7 1952.Carl-Adolf Murray

Carl-Adolf Murray 1944
Carl-Adolf Murray född 25/9 1912 i Forsmark i Uppland. Den snart 100-årige men vitale Murray bor nu i Kungsgården, i Sandviken. Son till kyrkoherde Oskar Adolf Murray född 4/4 1879 och hans hustru Anna Margareta född 22/6 1885. Som ett av nio barn i en välbärgad prästsläkt blev han uppfostrad på ett traditionellt strängt sätt, dock alltid med en ljus syn på tro och kärlek. Släkten Murray härstammar ursprungligen från Skottland men många spreds vidare därifrån till Tyskland och Sverige. Carl-Adolfs mormor var judinna men hans föräldrar kristna. Den 29/5 1920 flyttade familjen till prästgården i Hudiksvall där de stannade till den 6/6 1930 då de flyttade till Vänga Liby. Han är en av få nu levande som personligen har träffat Natan Söderblom. Det var under vistelsen i Hudiksvall som den unge Carl-Adolf fick träffa Natan Söderblom när han kom för
att besöka hans far. Han blev prästvigd 1941. Pastors adjunkt i Undersvik där han är grundare till stiftsgården. Han var aldrig skriven i Bjuråker men föreläste och närvarade vid konfirmationer berättar han vid en telefonintervju den 14/5 2012.
Gift 15/6 1946 med Märta Margareta född 25/10 1922 i Leksand. Hon avled 3/10 1998.
Car-Adolf Murray har tjänstgjort under fem ärkebiskopar och hans spännande liv och gärning finns inspelade på DVD. Carl Adolf Murray avled den 10/7 2014.


Einar Anund Öberg 1941 – 1945
Född 10/7 1905 i Stensele, Västerbotten. Student 1930, prästvigd 1936. Kyrkoadjunkt i Kårböle 1939, komminister i Norrbo 1941 -1945 därefter i Delsbo. Gift 18/10 1936 med Margit Charlotta född 9/8 1906 i Uppsala. Hon avled i Bjuråker 21/6 2004. Einar Öberg avled i Delsbo 7/10 1987


Set Alrik Henry Rimbe
Set Rimbe född 13/9 1918 i Uppsala. Gift 12/8 1944 med Barbro Elisabeth född 23/11 1922 i Uppsala. Set Rimbe avled i Enköping 13/9 1993 och hans hustru avled 29/7 2001


Gustaf Bertil Emanuel Lindgren 1939 – 1955
Född 26/5 1911 i Hille, Gästrikland. Gift 3/11 1940 med Ingrid Carolina född 20/10 1914 i Ljusdal. Kyrkoherde Lindgren började sina studier vid Gävle allmänna läroverk och Uppsala enskilda gymnasium. Han blev student 1932 och inskriven vid Uppsala universitet 1933. Han avlade teol. fil.-examen 1934, teol. kand., prakt. teol. och prästvigdes samma år för Uppsala ärkestift. Han blev vice komminister i Ljusdal 1938, inflyttad från Ljusdal till Bjuråker 6/5 1939. Pastorsadjunkt i Bjuråker – Norrbo 1939, vice komminister i Värmdö 1940, kyrkoadjunkt i Hedesunda 1941 till 1/1 1944, då han tillträdde tjänsten som kyrkoadjunkt i Ljusne. 1/11 1945 blev han ordinarie komminister i Norrbo
av Bjuråker – Norrbo församlingspastorat. Under kriget tjänstgjorde han som försvarsområdespastor i Gävle och som fältpräst vid ett flertal förband. 1/12 1955 tillträdde han tjänsten som kyrkoherde i Österfärnebo i Gästrikland. Bertil Lindgren avled i Dala Floda den 26/4 1974.


Karl Hilding Salomon Andersson/Jungefors 1941 – 1951
Kyrkoadjunkt född 9/9 1908 i Vederslöv i Småland. Inflyttad från Norrbo 9/5 1941. Hans efternamn var då Andersson, men blev den 4/7 1941  godkänt för ändring till Jungefors. Gift 19/10 1941 med (53F3) Anna-Lisa Lidman 19/10 1919, dotter till kassör K. O. V. Lidman i Friggesund. Barn. Sven Lennart 1/1 1943, Eva Margareta 11/4 1945, Ann-Margaret 1947. Till Ilsbo 12/5 1951, därifrån utflyttad 10/10 1952 till Skeppstuna i Stockholm. 1970 är paret Jungefors bosatta i Rimbo prästgård. Karl Jungefors avled 22/2 1997 och hans hustru avled 10/2 1996.


Gösta Fredrik Wallentin
Född 19/12 i Uppsala. Död 16/11 1989. Prästvigd 18 maj 1941. Gift 18/4 1968 med Anna-Lisa Charlotta, född 22/3 1918 i Torp, i Medelpad. Död 26/8 1974.
Gösta Wallentin var konfirmationspräst i Strömbacka 1943.


Torgny Harald Franck 1952 – 1962
Född 17/2 1894 i Trekörna i Västergötland. Son till godsägaren Harald Franck och dennes hustru Eva född Brag. Han blev student vid Lunds privata elementarskola 1917, fil. kand. vid Lunds universitet 1921. Samma år prästvigd i Uppsala av Natan Söderblom. Han har haft prästliga förordnanden i bl. a. Österåker, Vibo, Järlåsa, Tärna, Alsike, Färila och Östervåla innan han 1952 utnämndes till kyrkoherde i Bjuråker. Död i Uppsala 19/10 1964. Gift 16/7 1924 med gymnastikdirektör Fanny Beselin född 14/9
1893 i Odensåker i Västergötland. Död i Uppsala16/10 1966.


Kurt Sundman 1945 – 1958
Född 26/11 1922 i Stockholm.  Kyrkoadjunkt. Gift med Ingrid Elisabet född 26/4 1929 i Åmot i Gästrikland. Två barn. 1970 är familjen bosatt i prästgården i Norrala, Hälsingland.


Sven Henry William Bohman 1956 -1957
Född 19/7 1910 i Falköping Västergötland. Gift  21/6 1941 med Gunvor Elisabet född 14/4 1919 i Göteborg. År 1970 är paret bosatta i prästgården i Östervåla i Uppland.


Arvid Steneholdt 1959 – 1961
Född 18/11 1920 i Norge. Vigselpastor i Norrbo Arvid Steneholt tillträdde sin nya tjänst den 1/10 1961 i Norra Finnskoga församling i Karlstads stift. Gift 29/6 1952 med Ingrid Margareta född 19/7 1923 i Järvsö Tre barn. Karl Arvid Staffan född 16/3 1954 i Uppsala, Karin Alma Margareta född 11/6 1956 i Högerud, Vendla Ingrid Elisabet född 1/6 1958 i Högerud i Värmland. Arvid Steneholdt avled 31/5 1973 i Höljes i Värmland


Anders Olsson 1959 – 1962
Kyrkoadjunkt Anders Olsson född den 22/1 1932 i Enåker i Uppland. Prästvigd i Uppsala 24/5 1959. Gift 6/1 1962 med Ingrid Maria född 23/2 1942 i Hudiksvall. Tre barn. Anders Olsson kom till Bjuråker i maj månad 1959. Nyårsafton 1962 flyttade paret till Arholma i Norrtälje där de stannade i fyra år innan de flyttade till Klara församling i Stockholm. Fyra år senare bar det av till Järvsö för att 1979 flytta till Hudiksvall där de stannade till 1994 då paret flyttade till Delsbo, där Anders Olsson avled 27/4 2009.Sverker Ågren

Sverker Ågren 1962 – 1975
Född den 4/11 1906 i Alfta, Hälsingland. Stodent:ex Söderhamn 1925, fil kand 1933, teol kand 1942, eo präst ärkestiftet 42 – 43 och missionär i Tanganyika 44-56.  Gift 1/10 1944 med en trygg och timid hustru. Karin Margareta Nordström född 11/2 1913 i Bitterna i Västergötland. Kyrkoherde i Bjuråker från 1/10 1962 till och med 1975. Sverker kom först till Norrbo den 13/1 1962 som komminister och bodde då i Norrbobyns skola och arbetade i kyrkskolan. De hade sex barn, Birgitta f 45, Ragnar f 47, Andreas f 49, Ingvar f 52, och Cecilia o Elisabeth födda 1953. Sverker avled i Uppsala den 16/7 1995 och hans hustru avled där något senare den 1/2 2001.


Gustav K Rask, kyrkoherde i Hudiksvall, född i Forsa, Gävleborgs län, 16/3 1921.
Stud:ex Fjellstedtska sk 50, teol kand Upps 54, mejeriarb 37-45, komminister Delsbo 55, Hög 62, kyrkoherde Hälsingtuna sed 66. – Ordf barnav:nd 57-59, kyrkoråd o kyrkostämma 62-66. – Medl IOGT.
Gift 47 m Anna Brolin f 23. – Barn: Ann-Margreth f 52, Sture f 56, Anna-Lena f 58.
Kyrkoherde Gustav Rask avled i Hällsäter 28/8 2002


Carl Arnold Bertil Eklundh 1975 – 1986
Född 5/4 1921 i Siljansnäs i Dalarna. Gift 9/9 1961 med Ingbritt Margareta född 5/6 1939 i Sandarne i Hälsingland. Kyrkoherde Eklundh tjänstgjorde i Norrbo mellan 1963 och 1975 och från 1975 verksam i Bjuråker till sin död 29/4 1986.


Karl Alfred Östlund 1975 – 1981
Född 3/3 1929 i Offerdal, Jämtland. Under åren 1960 – 1966 tjänstgjorde han som predikant inom EFS inom norra Hälsingland med placering i Delsbo. Mellan 1966 och 1975 var han verksam som sjömansvårdsassistent i ärkestiftet med placering i Söderhamn. Under den tiden ägnade han sig åt dispensstudier för att kunna bli prästvigd. När han så äntligen prästvigdes den 19 maj 1975 tillträdde han bara två dagar senare sin tjänst som pastorsadjunkt i Norrbo. Tjänsten som komminister i Norrbo innehade han sedan till 8/11 1981 då han blev kyrkoherde i Gnarp Gift 23/1 1955 med Barbro född 29/3 1935 i Arbrå. Två döttrar Barbro och Lena.


Börje Fäldt 1986 – 1987
Född 8/4 1933 i Stockholm. Han började som busschaufför i Uppsala men sadlade om och blev präst. Efter ett år som vikarierande komminister tillträdde han tjänsten som ordinarie präst i Norrbo 1/12 1984. 1/6 1985. tillträdde han tjänsten som kyrkoherde i Bjuråker – Norrbo. Gift 21/6 1958 med Annie Tekla Maria född 3/4 1926 i Knutby i Uppland. 1990 är paret skrivna i prästgården i Knutby.


Per Billy Jernkvist 1987 – 1998
Född 20/7 1957 i Stavby i Uppland. Prästvigd 2/7 1985. Gift 22/5 1982 med Eva född 12/5 1957 i Hedemora i Dalarna, Bosatta med sina 2 barn i Norrbobyn
Sin första tjänst hade han i Voxnabruk, sedan som komminister i Bjuråker fram till 1998 då de flyttade till Alfta och från 1/3 2010 kyrkoherde i Västerlövsta kyrka i Uppland.
Per avled i Alfta 23/7 2014


Thomas Nordin 1987 – 2010
Kyrkoherde Thomas Nordin föddes den 2/6 1949 i Stockholm. Gift 5/8 1974 med diakon Katarina Norrfjärd Nordin född 14/3 i Malmberget Norrbottens län, Lappland. Tre barn. Carl David Urban född 3/3 1980, Gudrun 4/9 1983, Olov 17/9 1987.
Thomas Nordin har gjort sig känd som en varm förespråkare för våra pilgrimmer under
fotvandringstiden. Han har med stort engagemang deltagit och lett grupper utefter de vandringsleder som korsat vår socken och som pilgrimer gick utefter på sin väg till Nidaros (Trondheim) i Norge. En annan gärning som ligger Thomas Nordin varmt om hjärtat är hans mission i Tanzania, en plats dit familjen gärna återvänder.


Anders Lindgren var gästande präst i Bjuråker under konfirmationen 2010. Hans ordinarie prästtjänst var i Hofors. Läs eller lyssna när Svenska kyrkan berättar om hans liv och gärning.


Lena Funge  2010 – 2019
Lena Funge, var en omtyckt kyrkoherde i Bjuråker. Hon tillträdde sin tjänst som komminister i Norrbo församling 1998. I mars 2019 flyttade hon till Forsa. Född 15/6 1958 i Motala Östergötland. Gift 18/4 1984 med Clas-Göran Olsson född 28/5 1956 i Ljusdal. Dottern Jenni föddes 10/12 1995. De är bosatta i Långby, Näsviken.


Peter Södergård 2018 –
Sedan 20180101 är Peter Södergård kyrkoherde för hela Dellenbygdens pastorat, Delsbo – Norrbo – Bjuråkers församlingar.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *