Minnesstenen i Tomta

Minnessten står vid vägkanten vid fastigheten Tomta 128. Stenen är ditflyttad från att tidigare ha stått vid Heden 400 meter i N-NNÖ riktningEn lokal tradition berättar, att soldaterna i äldre tid hade sin exercisplats på Heden där även flera soldater bodde. Kompaniets samlingsplats i Hagen kallades för lägret och heter så än i dag. Delsbo kompani var verksamt mellan åren 1682 – 1901- då indelningsverket upphörde och allmän värnplikt infördes. 

Heden var även marknadsplats där man saluförde sina varor, berättar Kjell Ekelöf


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det här dokumentet.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan.


Tomta 128. Flygfotot från 1977 är lånat från Arkiv Digital.
Läs mer här om gårdens historia.


Den här minnessten finns vid gården SVENS i Tomta 128. Stenen är svårläst, den behöver helt enkelt fräschas upp, vilket kommer att göras så snart Riksantikvarieämbetet besiktigat den vilket de kommer att göra före sommaren 2023.  Svar kom den 19/3 2024

Hej Åke,
Ursäkta att svaret dröjt. Vi har besiktigat minnesstenen L1951:651/Delsbo 13:1. Stenen utgörs av en vittringsbenägen och oren bergart. Den är inte i skick att rengöras på annat sätt än varsamt med diskborste och vatten. Vi avråder till att måla/fylla i texten då det är stor risk att resultatet inte blir bra. Exempelvis har bokstäverna seriff/klack vilket gör ifyllandet svårt att utföra.

Det är bra om växtlighet inte får fäste nära stenen eftersom det gynnar fukt och därmed påväxt av lavar och alger.

Vänliga hälsningar
Inga Blennå
Arkeolog
Enheten för kulturmiljö
Länsstyrelsen Gävleborg
010-225 15 11Riksantikvarieämbetet berättar att det är handelsman * J. P. Sandberg på Heden som satt upp den här stenen. Men vem var han? Han återfinns inte i släktboken.


 * JOHAN PETER SANDBERG, * 11/10 1798 i Hudiksvall. Handelsman. Notering i Hudiksvalls kyrkbok: Bor i Delsbo, gift 15/4 1827. † 22/11 1856
H. MARGRETA REGINA NORBERG, * 19/7 1803 i Uppsala. Not. i Hudiksvalls kyrkbok: 27, Delsbo -38
PER JOHAN, * 8/1 1830. † 9/1 1830 i Delsbo
PER ERIK ADRIAN, * 4/3 1831 i Delsbo
JOHAN MAURITZ REINHOLD, * 14/7 1834 i Delsbo
BROR CARL FELIX, * 12/1 1837 i Delsbo
MATHILDA MARGRETA CHRISTINA, * 12/3 1840 i Idenor
GUSTAF ADOLF DAVID, * 30/12 1842 i Hudiksvall

Fosterflicka 1834: Nickolina Josefina Kristina Grönbeck * 11/8 1825. Barnhusbarn 4844, Stockholm. År 1847 flyttade hon till Stockholm, därefter är hennes öde okänt.

Källa: Viveca SundbergPå Riksantikvarieämbetets karta kan vi se var stenen står och var den hittades av Erik Olsson på 1950-talet. Märta Englund– ambulans-Märta kallad, berättar att hennes pappa hittade stenen vid stenmuren intill ladan vid sandbergsbruket.Det här är stenmuren vid ladan där minnesstenen hittades


DAGENS NYHETER den 20 september 1941. Ett stort reportage som är delat i tre delar

Reportaget utlånat av ambulans-Märta


—1D15— Gårdsnamnet SVENS hade man med sig från Bjuråker
13 ERIK OLSSON, * 6/10 1908, s. t. bonden O. Jonsson i Tå 1, ”Svens” Bjuråker. G. 22/12 1929. Bonde i Tomta 14, Tomta 128, Delsbo. † 8/9 1991
(X9) RUT SYLVIA KRISTINA OLSSON, * 26/1 1909 i Färila, Gävleb. † 22/10 1980
OLOF INGVAR * 16/10 1929
MAJ-BRITT * 18/2 1932
GOSSEBARN * 22/12 1933. † 22/12 1933
ERIK HELMER * 14/2 1935
KARL GÖSTA * 7/2 1937
KARIN SYLVIA * 20/4 1939
INGRID MARGARETA * 20/6 1941
RUT GUNHILD * 7/8 1943
MÄRTA KRISTINA * 12/8 1945 (ambulans-Märta, Ljusdal)
SIGRID MARIA * 21/6 1948


POST- OCH INRIKES TIDNINGAR 12/1 1838

Uti Delsbo Socken blifver genom offentlig Auktion försålde den 14 Mars 1838, de af Handlanden J. P. Sandberg till Kreditorerna afträdda fastigheterna, bestående af Gården, som är på Tomta Bys grund belägen, och består af Mansgårdsbyggnad, 2:ne Boningshus, Stall, Fähus, Svinhus, Foderbod, Vagnslider och hvälf Källare, jemte dertill hörande 10 kappland jord, under 16 års återstående besittningstid;
2) en större Sädeslada med tröskmaschin och utvexlingar;
3) ett Nybruk, Björkmansbro kalladt, af ett och ett half tunnland, med 47 års besittningstid;
4) Nybruket Morahagen, om 1 tunnland 19 kappland med 49 års besittningsår;
5) Nybruket Brusk-Tägten om 3½ tunnlands vidd, med 45 besittningsår;
6) en elftedel uti den under utgräfning varande Långsbofjerden.

Hudiksvall den 22 Dec. 1837
Källa: Kungliga Biblioteket

Avskrift: Viveca SundbergKarta från 1870 över Tomta och Heden. I kartans övre kant ser vi den gamla landsvägen som i dagligt tal kallas ”Skojargata”.

Tomtstenar efter boningshus, uthus, fejs och andra ekonomibyggnader liksom spisrösen efter gårdarna har skattat åt förgängelsen. Även alla grävda brunnar och jordkällare verkar vara helt spårlöst borta.


Det här är en del av Heden och gården Tomta 128. Mycket tyder på att det var i området där den stora maskinhallen nu ligger som den gamla bebyggelsen har varit.


—38T1—

(F28) Carl Magnus Kjellman, * 18/8 1751, s. t. snick. Nils Kjellman o. h. h. Anna Elis. Schele i Eksjö. Bonde i Vij s 3, sen. i Heden, Delsbo.
3TV Anna Olsdotter, * 7/3 1749, d. t. bonden O. Olsson i Vij 3, Delsbo.† 15/4 1788.
Olof * 15/7 1780, † 4/4 1800
Johan Magnus * 8/5 1784. Okänd vistelseort
Anna Lisa * 22/3 1786                                       17K6


—32J4—

(X3) Arvid Hier von Benten, * 1/9 1726. Infl. fr. Bergsjö. Bokhåll. Bos. i Heden, Delsbo. † 1777.
1 Margta Johansdotter-Wahlberg, * 29/11 1730. d. t. mönsterskriv. J. Wahlberg i Mora. Delsbo. † 20/9 1777.


—48J1—

(X6) Lars Larsson-Guselius, * 11/2 1693, s. t. klockare L. Chusenii i Delsbo. Sold. vid Häls. reg. Bos. i Heden, Delsbo. † 3/12 1767.
20MV Karin Påhlsdotter, * 29/10 1688, d. t. bonden P. Larsson i Långede 7, Delsbo. † 2/9 1779.
Olof * 10/12 1721                                             2
Brita * 29/11 1723. Bos. i Ede, Delsbo. † 17/1 1801
Lars * 8/9 1725                                                3
Margta * 26/12 1728                                         9K18
Karin * 27/9 1731, † 11/3 1743

—2—

1 Olof Larsson, * (22/12) 10/12 1721, s. t. sold. L. Guselius i Heden, Delsbo. Skrädd. Bos. i Heden, † 13/10 1793.
(X27) Carin Ersdotter, * 1724, d. t. skrädd. E. Mårtensson i Österåker, Ljusdal, † 9/7 1789.


—35L1—

(X7) Paul Tönvik, * 1735 i Enånger, Gävleb. Infl. 1780. Prästman. Bos. i Heden, Delsbo. † 21/6 1799.
Barbro Elisabet Nyberg, * 1741. Infl. † 14/3 1819 (håll o. stygn).
Hedvig Christina, * 1769                                    33S1
Brita Catharina * 18/4 1774                                15L4
Lisa Gretha * 15/2 1777                                     13T5
Pehr * 4/1 1780                                                2
Anders * 14/5 (14/1) 1783                                 3


Nils Nordmark  född 1775, son till stadsläkaren i Gävle, assessor Erik Nordblad och Margareta Dorotea Strömbäck. Examen 1801, Vice 1816 Kommissionslantmätare 1821. Död 1826 på sin gård Heden i Delsbo. Gift 1821 med Hedvig Zimmerman född 18/9 1777, vars systrar voro gifta vid  Rönnebo kaptensboställe i Bjuråker. Hon avled vid komministerbostället i Bjuråker den 18/10 1843.


Post- och inrikes tidningar 27 september 1826


—16P4—

2 Olof Eriksson-Strandfält, * 5/4 (6/4) 1726, s. t. husman E. Öman i Skog 3. Sold. vid Häls. reg. samt orgeltrampare. Bos. i Västeräng, Delsbo. † 12/8 1803 (ålder).
25R1 Margta Guliksdotter, * 30/1 1713, d. t. sold. G. Grellsson i Sannäs, Delsbo. † 19/11 1796.
Margta * 27/11 1749. Piga i Heden, Delsbo. † 4/3 1827
Kerstin * 25/9 1751                                           39P3
Anders * 7/3 1757                                            7
Anna * 2/12 1759                                             8


—22U4—

1 Andreas Brask *12/8 1698, s. t. serg. A. Brask i Åkre, Delsbo. Fänrik vid Häls. reg. Bos. i Mora (Heden), Delsbo. † 24/2 1743.
Judith Wikman *170.. Härst. okänd.
Andreas *28/7 1737. Okänd vistelseort.
Anna Catharina *15/11 1742, † 29/6 1743


—44P11—

7 Olof Olofsson, * 22/4 1780, s. t. sold. O. Ehn i Vålås. G. 1802. Skrädd. i Skog, Delsbo. † 28/8 1833 (föll från en hövagn o. dödades). skräddare på heden senare Ås.
17K2 Anna Andersdotter, * 13/10 1772, d. t. bonden A. Danielsson i Fjärdsätter 5, Delsbo. † ./12 1848.
Olof * 27/3 1802                                               16
Karin * 5/11 1803                                             44K6
Pehr * 2/9 1807                                                67Utdrag ur husförhörslängd 1832 om Brita Olofsdotter f. 1772, enka efter soldat Glad i Åhs. Man är osäker om platsen ska benämnas Åhs eller Heden


 

—13T8— Uppgifter ur Bjuråker – Delsbo – Norrbo släktregister

4 Pehr Eriksson-Westerlund, * 5/11 1807, s. t. bonden E. Ersson i Västeräng 2. G. 1837. Änkl. o. omg. ./1 1868. Viktualiehandlande. (grönsakshandlare) Bos. i Heden, Delsbo. † 25/10 1896.
12R5 Gertrud Hansdotter, * 24/11 1803, d. t. bonden H. Pehrsson i Tomta s 3, Delsbo. † 1/6 1864.
30K1 Anna Charlotta Hägglund, * 26/3 1828, d. t. kommin. J. Hägglund i Näsbyn, Delsbo. † 26/5 1889.
Laura Katarina * 20/6 1838. Utfl. t. Forsa 1868. † 14/11 1896
Gertrud * 20/6 1838                                          1M7
Erik * 5/11 1839                                               12
Pehr * 28/1 1841                                              13
Jonas Olof * 19/9 1844. Gästgiv. o. handl. i Ede 3. † 1/2 1934
(X4)40B2 Hulda Maria Catharina »Sundberg» * 23/7 1861. Fosterd. Utfl. t. Uppsala 1889


FÖRHANDLING VID LAGA SKIFTE 7/10 1867
Af Tomta s4 Herr handlanden Per Westerlund att han ej vore nöjd med erhållnas skiftet norr om Landsvägen såvida ej honom söder om vägen tilldelas så mycket jord som motsvarade hans lott i Guddängarne och han från del i dem befrias men då byelagarne ej ville härpå ingå, yrkade Westerlund att blifva från derstädes en del af egorna norr om landsvägen mot ersättning söder om densamma, uppgifvande såsom ett sätt att åstadkomma detta, att Tomta sub 1, i stället att förläggas i Svedjorna med sin jord flyttas till Sandbergs bruket och den af hemmanet Ås No 1 och Tomta sub 4 föreslagna egor erhållas sin lott fram mot Björkmansbo, i hvilket yrkande Ås No 1 sig förenade, i anledning hvaraf Tomta sub 1 Olof Perssons tanke härom inhämtades, och var, att han som hellre ville få sina egor förelagda längs Mo Rågången, likväl hellre togo jorden i Svedjorna än i bruken norr om vägen.

Källa: Historiska Kartor och Akter – Hemmansklyvning – Delsbo socken Tomta nr 1-5 (lantmateriet.se) sid 5-6

Avskrift: Viveca Sundberg


Ur Avsöndring och laga skifte 1872
Av egarna till hemmanen Westeräng Nr 2 och Nr 3 gjordes anmälan derom att från deras hemman vore på everdelig tid ett Torp om ½ Tunneland skogsmark i areal afsöndrat, hvilket Torp vore beläget å så kallade Heden.

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78 Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *