Hedvigsfors

Dellenportalen har samlat uppgifter och bilder om skolan i Hedvigsfors från intervjuer, privatpersoner, olika arkiv, Bjuråker – Norrbo skolinventering och inte minst bilder från Dellenbygdens Fotoklubb.
Böckerna om Bjuråker – Norrbo skolors historia, finns att köpa på biblioteket i Friggesund och vid Bjuråkers Forngård. Böcker med enbart skolkort finns bara att köpa på biblioteket i Friggesund.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.

Följ oss på Facebook,och dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att att klicka på Gilla-knappen. Tack!

Var den här sidan intressant? Glöm då inte lägga den bland dina favoriter.


Har du en egen hemsida får du mycket gärna länka till oss

 

hed-029-skolan
Skolan Hedvigsfors. Vykort från 1929

hed-018-skolan
Hedvigsfors skola. Nu privatbostad.

 

 

 

Hedvigsfors skola

 

År 1835 startade undervisningen i Hedvigsfors enligt en välbevarad dagbok. Hedvigsfors första skola låg innanför staketet till herrgården, strax innanför de stora fura som idag ligger där.
(Utdrag ur ”Berättelser angående Folkskoleväsendet af dess Folkskoleinspektör i Norra Helsingland 1873”)
I Bjuråker har det förut uppförda, mycket vackra skolhuset vid Hedvigsfors Bruk blifvit inredt, …

År 1885 tog sockenstämman beslut om att socknens alla skolor skulle övergå i församlingens ägo. Därmed uppförde Bruket flyttskolor. Vid Hedvigsfors skola undervisades klass 1 – 6 av samma lärare, s.k. B3 – skola.

År 1917 reparerades Hedvigsfors skola.

År 1921 reparerades lärarinnebostaden

År 1933 gjordes på nytt en översyn av skolans lokaler.

År 1938 var elevantalet så stort att skolstyrelen beslutade att dela upp klasserna så att småskolan undervisades i Björkhammar och folkskolan i Hedvigsfors.

År 1944 byggs Hedvigsfors skola med ett klassrum för småskolan, samt med en sal för träslöjd i källarvåningen.

Läsåret 1945 -1946 startade undervisningen i Hedvigsfors återigen för alla klasser men nu fördelade på två avdelningar, s.k. B2 skola.
Efter att skolstyrelsen under 1948 tagit beslut om att införa barnbespisning i kommunen uppfördes på skolan tomt en barack som utnyttjades som kombinerad matsal och gymnastiksal.
Ribbstolar och gymnastikredskap inköptes.

När AB Iggesunds Bruk satsar på att bygga skogsarbetarbyar ökar elevantalet snabbt vid skolan. Nedläggningen av Furubergs skola påverkar Hedvigsfors planering. Träslöjdsalen blir klassrum och av träslöjdundervisningen blir det pappslöjd och modellbyggen som kan bedrivas i befintliga klassrum.
Skolan får nu tre avdelningar, småskolan samt klass 3 – 4 och 5 – 6.

Läsåret 1955 – 1956 startar undervisningen i s.k. B1-skola.

År 1966 läggs undervisningen vid Hedvigsfors skola ner.
Lärare som tjänstgjort i Hedvigsfors: 
1884 – 1919 Anna Wallén

1887 – 1887 Karna Nilsson, vikarie
1919 – 1920 Halda Höglund
1920 – 1922 Olga Byström
1922 – 1923 Dorotea Holmström HT, Ida Bodell VT
1923 – 1924 Anna–Lisa Östman
1923 – 1930 Astrid Forsberg
1927 – 1929 Sara Karlsson vikarie
1930 – 1931 Ragnhild Nordström
1931 – 1947 Elsa Larsson – Ladestam (16 år)
1942- hösten Karin Bröms vikarie
1943 – 1945 Erik Karelius
1945 – 1955 Julia Larsson (10 år + 22)
1945 – 1946 Hulda Karlsson
1946 – 1947 Asta Saltin
1947 – 1948 Margit Svensson
1948 – 1949 Anna Hedén
1949 – 1959 Per J Ekman
1952 – 1953 Nils Gunnar Gode
1953 – 1955 Anders Tengdelius
1955 – 1957 Marianne Liljemark, gift Ekblom
1955 – 1962 Inger Svensson
1957 – 1958 Sven Sundberg
1958 – 1959 Emma Lindberg
1959 – 1960 Sven Sundberg
1959 – 1960 Tone Marklund
1960 – 1961 Karin Larsson
1960 – 1964 Marianne Ekblom
1962 – 1964 Elsa Frank
1964 – 1965 Axel Sköld
1964 – 1966 Lilian Andersson

 

 

(Utdrag ur intervjuer gjorda av Iggsunds Bruk under 70-talet)

Evert Norin f. 1902 i Våtmor.
Jag gick i skola i Hedvigsfors och dit var det omkring 5 km hemifrån. På Hösten gick man under en månads tid varje dag i skolan, men därefter gick man ”anvar dag”. Lärarinnan fröken Anna Wahlén hade sex klasser att hålla reda på.Varannan dag hade hon de två yngsta klasserna, varannan dag de fyra större, Vissa dagar fick man stanna kvar i skolan och städa och bära in ved och vissa mornar skulle man dit tidigare för att elda i kaminerna.

Johan Samuelsson f. 1906.
Då man började på hösten gick man varje dag i en månad, sen var skolgången annvar dag. Lärarinnan Anna Wahlén var ganska sträng och slog av pekpinnen många gånger. Vi fick sitta kvar efter skolans slut om vi hade misskött oss på något sätt.

Intervju med Aina Hellberg f.1928, Västansjö. (Text Marianne Ekblom 2001-02-15).
Aina började i skolan år 1934 och var då bara sex år. Hon kunde redan läsa och skriva därför fick hon tillstånd att börja tidigare anars hade hon hunnit fylla åtta år innan skolstarten. De första åren i skolan upplevde Aina som tråkiga eftersom hon tvingades sitta och ljuda och följa läsningen i samma takt som de övriga barnen trots att hon redan läste flytande. Hennes far var arrendator på en gård i Lennsjö men eftersom jorden var mager och gav dålig skörd försökte han få tag på ett nytt arrendeställe. Det lyckades och familjen flyttade till Norrdala och därmed blev det också byte av skola. Höstterminen 1936 började Aina i klass 3-6 vid Hedvigsfors skola. Elsa Landestam från Södermanland var lärare. Vi tilltalade henne med ”Frun”. Hennes dotter Inga-Lill gick i samma klass som jag. Det var en liten klass. Det var ett klassrum i skolan och lärarbostaden var byggd strax intill skolan. Gymnastiken hade vi inne i klassrummet. Det var gymnastikbänkar som användes till balansgång och till att hoppa och studsa över. Ute på gården fick vi spela korgboll. Vi delade upp oss i lag och fröken skilde lagen åt med gula och blå band.
Att skriva uppsatser och rita var det bästa jag visste, geografi var också intressant men historia gillade jag inte.

Vi sjöng ”I villande skogen” i stämmor. Orgel fanns det som Fröken spelade på psalmerna på. ”Bered en väg för Herran# har fastnat ordentligt i mitt minne.
På vintern hade vi ofta skidtävlingar. Då fick vi bullar och mjölk. En gång varje år var det skidtävling mellan alla skolor i Bjuråker. Start och mål var vid Bricka Folkets Hus.
Överlärare Larsson kom ibland och inspekterade skolan. Då var vi rädda så vi darrade. En gång var vi på utflykt till Forsa Linspinneri. Min syster Anna hade turen att få fara till Gotland på skolresa.
På examensdagen kom Duse. Han var tillsyningsman för skolan. Alla föräldrar var säkert välkomna till skolan på examensdagen, men det var bara ”brukskäringarna” som gick dit. Mammorna som bodde i byarna runt Bruket kände sig antagligen för enkla för att våga visa sig.

Vi från Dala hade den längsta skolvägen. Sommartid gick det väl an, men på vintern var det kallt och ruggigt många gånger. Trots det traskade vi iväg på söndagsskolan varje söndag. Då fick vi gå till pingstvännernas kapell i Våtmor. Det höll jag på med ända tills jag fyllde femton år.

Vår skola användes på kvällar och helger av både kyrkan, NTO-logen och Frälsningsarmén.

 

 

hed-031-omkr-1900
Hedvigsfors skola omkring år 1900. Bilden utlånad av Gunnar Brun

Kärare: Okända

Bakre raden:

Andra raden:

Tredje raden: 1, 2, 3, 4, 5, 6 lärare, 7, lärare, 8, 9, 10, 11

Främre raden:


hed-030-handarbte
Hedvigsfors skola ca 1905. Bilden ägs av Gunnar Brun

Lärare: okänd

Bakre raden: 1, 2, 3, 4, 5, 6,Ida Tingelöf–Elfström  7, 8, lärarinna

Främre raden: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Kristina Bergsman 9,Hilda Tingelöf-Samuelsson 10.

 


hed-016-1905
Hedvigsfors skola ca 1905
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Troligen syslöjd.

Lärare: Okänd

Bakre raden:
Lärare. 1. 2 Ida Tingelöf–Elfström, 3. 4. 5. 6. 7.

Främre raden:
1. 2.Hilda Tingelöf-Samuelsson, 3. 4. Kristina Bergsman 5. 6. 7. 8. 9. 10.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-004--26-27-1-6
Hedvigsfors skola 1926 – 1927
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Astrid Forsberg

Bakre raden:
1.  2. 3. Thea Johansson, 4. Birger Andersson, 5. Ragnar Jansson

Mellanraden:
1. 2. 3. 4. 5. 6.Ingvar Andersson, 7.Gustav Jansson

Främre raden:
1. 2. 3. Ida Lindgren, 4. 5. 6.


 

hed-028-30-tal
Hedvigsfors skola, troligen 1920-talet
Bilden ägs av Ingemar Svensk

Lärare: Astrid Forsberg ?

Bakre raden:

Andra raden:

Tredje raden:

Främre raden:

Här behöver vi hjälp med identifiering av barnen. Hör av dig om du känner igen någon

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-017--1931-resa
Hedvigsfors skola på skolresa till Visby 1931
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Ragnhild Nordström

Bakre raden:
Ragnhild Nordström, Albin Östlund, Jonas Jonsson, ev, lärare/förälder, Anna Hellberg, Oidentifierad, två stycken Träff.

Främre raden:
Hjalmar Jonsson, Birger Andersson, Ingvar Andersson, Gustav Jansson, Oidentifierad, Oidentifierad.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-019-1937-1-3-5
Hedvigsfors skola 1937, klass 1, 3 och 5
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Larsson, gift Landestam

Bakre raden:
Henning Borg, Bertil Hammarström, Pelle Lindgren, Gustaf Träff, Alf Ljus, Fred Skarp, Yngve Björk.

Mellanraden:
Gerda Åslund, Märta Hammarström, Anna Eriksson, Greta Björk, Gunhild Hellberg, Elin Andersson.

Främre raden:
Aina Hellberg, Gerda Persson, Inga-Lill Landestam, Britta Eriksson, Dagmar Andersson, Gustav Björk, Märta Ström, Lilly Larm, Julia Gustafsson och lärarinnans hund Najta.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hel-005-42-2-4-6
Hedvigsfors skola 1942,  klass 2, 4 och 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Landestam och Karin Bröms

Bakre raden:
Elsa Landestam (lärarinna), Ingegerd Johansson, Elsa Mattsson,Ragnhild Norin, Märta Ström, Lilly Larm, Maud Ellmin,Karin Bröms (lärarinna), Anna-Greta Blom, Marta Karlsson.

Främre raden:
Eskil Gustavsson, Georg Träff, Bengt Blom, Elof Hellberg, Albin Höglund.
Fru Landestams hund Najta.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-003-44-4-6
Hedvigsfors skola 1944, klass 4 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare:  ej med på bild

Bakre raden:
Eva Dahlberg (skymd), Annie Ljus (skymd), Birger Hedlund (skymd), Hanna Hedberg (skymd), Ingrid Lindgren (skymd), Ingrid Engström, Ingrid Medin, Åke Matsson (skymd), Siv Olsson, Sigrid Ström.

Främre raden:
Elsa Hammarström, Maj-Britt Hellberg, Ann-Marie Forslin, Knut Hedlund (Järnkrok), Bengt Samuelsson, Per Eriksson, Ingemar Eriksson.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-023-44-45
Hedvigsfors läsåret 1944 – 1945
Bilden ägs av Rut Karlsson

Lärare:

Bakre raden:
lärare, ? , ? , ? , ? , ? , ? , lärare.

Mellanraden:
1 2 3 4. Eskil Gustafsson 5 6 7

Främre raden:
1 2 3 4 5 6 7 8

Här vill vi ha hjälp med namn på barnen

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-001-1946
Hedvigsfors skola omkr. 1946 
Kortet ägs av Ruth Karlsson

Lärare: Asta Saltin

Bakre raden:
1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7.

Mellanraden:
lärare, 2 , 3 , 4 Elsa Hammarström, 5 , 6 , 7, 8 Lennart Kristiansson, 9 lärare, 10 , 11. Kus- Sven-Erik Eriksson.

Främre raden:
1 , 2 Erik Kristiansson, 3 , 4, 5, 6 , 7, 8 , Ruth Andersson ?, 9 .

Här vill vi ha hjälp med namn på eleverna

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hel-021-46-47
Hedvigsfors skola 1946-1947, klass 1 -2
Bilden ägs av Gösta Karlsson

Lärare: Julia Larsson

Bakre raden
Inger Olsson (flur), Ingegerd Ström, Ann-Marie Forslin, Astrid Rääf Johansson, Birgitta Hellberg, Eva Medin och Maj-Britt Skoglund

Främre raden:
Roland Norin, Harry Medin, Bengt Engström, Ulf Gustafsson, Gösta Karlsson

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-06-47-3-4
Hedvigsfors skola 1947, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Asta Saltin

Bakre raden:
Anna Eldh, Marianne Andersson, Dagny Hellberg, Eivor Medin, Märta Träff.

Främre raden:
Arne Karlsson, Ingemar Gustafsson, Sven-Erik Eriksson (kus), Knut Björk, Erik Christiansson.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hel-020-1947
Hedvigsfors skola 1947
Fotokopia ur boken Hedvigsfors Bruk.
Hjälp oss att ersätta den här bilden med ett riktigt skolkort

Lärare: ?

Stående:
Rut Andersson, okänd, Naemi Ljus, Ingrid Engström, Sigrid Ström, Elsa Hammarström, Marianne Johansson, okänd.

Sittande:
Okänd, Harald Engström, Lennart Kristiansson, Uno Hedberg, okänd, Knut Hedlund, Birger Hedlund, Per Eriksson

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-007-47-48-3-6
Hedvigsfors skola 1947- 1948, klass 3 – 6
Bilden ägs av Dellbygdens Fotoklubb

Lärare: Margit Svensson

Bakre raden:
Marianne Johansson, Sigrid Ström, Margit Svensson (lärare).

Mellanraden:
Birgit Hellberg, Marianne Andersson, Anna Edh, Eivor Medin, Dagny Hellberg, Märta Träff, Maj-Britt Skoglund, Eva Medin, Birger o Knut Hedlund, Ingemar Gustafsson, Tage Hammarström

Främre raden:
Arne Karlsson, Per Eriksson, Bengt Samuelsson, Sven-Erik Eriksson,
Lennart Christiansson, Helmer Engström, Erik Christiansson, Göran Strömberg, Harald Engström, Knut Björk, Gösta Karlsson

Lärarbostaden i bakgrunden byggdes 1945/1946 och innehöll två bostäder. Gamla lärarbostaden låg till vänster om där eleverna står. Den köptes av Ingvar Andersson, revs och byggdes upp som egnahem på området nedanför Hedvigsfors festplats. År 2007, bor där Sven-Erik Eriksson. Enl. uppgifter ur boken, Hedvigsfors Bruk.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-002-1948
Kyrkskolan 1948, fortsättningsskolan eller klass 7
Kortet ägs av Stig Karlsson

Lärare: David Wängdal

Bakre raden:
Ruth Andersson, Ingrid Andersson, Barbro Liv, Lilian Strömberg, Marianne Johansson, Gun Johansson, Naemi Medin och Gullbritt Sundell.

Mellanraden:
Gösta Ekblom, Sören Blom, Börje Eriksson, Lennart Kristiansson, Birger Hedlund, Lennart Backman, och Uno Hedberg.

Främre raden:
Harry Hådén, Nils Olov Wigholm, Lennart Eriksson, Sture Karlsson, och Göte Fredin.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-022-1949-5-6
Hedvigsfors skola 1949 – 1950, klass 1-6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Per Ekman

Bakre raden:
Astrid Jansson, Våtmor, Birgitta Hellberg Norrdala, Inger Olsson Hedvigsfors, Maj-Britt Skoglund Våtmor, Ingegerd Ström Österbo, Eva Medin Våtmor, Birgitta Medin Våtmor, okänd och Astrid Rääf Norrdala

Främre raden:
Tage Hammarström Njuparne, Gösta Karlsson Blistra, Arne Trygg/Karlsson Våtmor, Knut Björk Hedvigsfors, Erik Hammarström, Åke Jansson Österbo och Harry Medin Våtmor

 

 

 

hed-024-1952-53
Hedvigsfors skola, 1952 – 1953. klass 4 – 5
Bilden ägs av Ingemar Svensk

Lärare: Gunnar Gode

Övre raden:
Gunnar Gode lärare, Astrid Jansson, Ingrid Hellberg, Sven-Erik Wedin, Bertil Ström

Rad två:
Uno Andersson, Berit Medin, Siv Järnkrok, Kurt Hedberg, Knut Bertil Bergkvist

Rad tre:
Göran Hedberg, Martin Medin, Vivi Olsson, Göte Nilsson, Ingvar Bergkvist.

Nedre raden:
Kurt Kristiansson, Åke Jansson, Britt Hellberg, Birger Brun och Mary Medin

 

 

hed-027-52-53 
Hedvigsfors 1953/54 Klass 4-5. Skolresa till Furuvik
Lärare: Per J. Ekman.
Bussens ägare och förare ”Bagar-Tage” Andersson från Ängebo
Bilden ägs av Ingemar Svensk

 

hed-025-1954
Hedvigsfors skola 1953/54 
Bilden ägs av Ingemar Svensk

Bakre raden:
Roland Norin, Harry Medin, Ann-Marie Forslin, Ingegerd Ström, Inger Olsson, Astrid Rääf.

Mellan raden:
Göran Hedberg, Ingemar Svensk, Martin Medin, Erik Hammarström, Åke Jansson, Astrid Jansson, Birgit Medin.

Främre raden:
Bertil Ström, Kurt Kristiansson, Kurt Hedberg, Sven-Erik Vedin, Britt Hellberg, Anna-Stina Karlsson

 

 

hed-026-54
Hedvigsfors skola 1953/54
Bilden ägs av Ingemar Svensk

Från vänster:
Astrid Rääf, Ann-Marie Forslin, Inger Olsson, Ingegerd Ström, Harry Medin och Roland Norin


 

hed-036-53-54-
Hedvigsfors skola läsåret 1953 – 1954, klass 3-6
Bilden utlånad av Ingemar Svensk

Lärare: ?

Bakre raden:
Ingemar Svensk H-fors, Göran Hedberg Bricka, Sven-Erik Wedin Källsjöbygget, Birger Brun Våtmor, Kurt Kristiansson Dala, okänd, Bertil Ström Dala, Ulla Berglund Snipen, Vivi Olsson H-fors, Siv Järnkrok H-fors, Maj Tingelöf? Furuberg, Britt Hellberg H-fors

Mellanraden:
Gunnel Andersson Snåra, Birgit Björk Dala, Elsa Andersson H-fors, Margareta Olsson ? H-fors, Anette Svensk H-fors, Mery Medin Bricka, Sigbritt Thyr? Snipen, Maud Hedin Bricka

Främre raden:
Kurt Hedberg Våtmor, Göte Nilsson, Knut Bergkvist H-fors, Martin Hedin Bricka, Ingvar Bergkvist H-fors, Rune Karlsson Blistra, Henry Rääf, Carl-Uno Fridström Snipen.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-008-54-55-3-6
Hedvigsfors skola 1954 – 1955, klass 3 – 6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Anders Tengdelius

Bakre raden:
Kurt Hedberg, Knut Bergqvist, Birger Brun, Sven-Erik Wedin,Rune Karlsson, Bertil Ström, Birgit Björk, Britt Hellberg, Anette Svensk,Siv Jernkrok, Maj Tingelöv, Vivvi Olsson, Siv Thyr.

Mellanraden:
Ingrid Hellberg, Mary Medin, Kerstin Ekblom, Ing-Marie Pettersson, Ulla Johansson, Siv Hägg, Judith Moberg, Elsa Andersson, Margareta Olsson, Gunnel Andersson, Maud Medin.

Främre raden:
Rune Fröjd, Ingvar Bergqvist, Henry Rääf, Karl-Uno Lusth, Åke Bergqvist, Stig Bergqvist, Lennart Hill.

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-009-55-56-3-4
Hedvigsfors skola 1955 – 1956, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Ekblom

Stående bak:
Gillis Medin, Kjell Jonsson, Åke Bergkvist, Lennart Hill, Stig Bergkvist, Rune Fröjd, Sven Ström, Tore Ström, Ingegerd Westerberg, Ulla-Britt Nord, Irene Hansson, Birgitta Christiansson, Anita Blom

Sittanden mellanrad:
Ulla-Britt Johansson, Marianne Nord,Elsa Andersson, Ing-Marie Pettersson och Birgitta Brun

Sittande fram:
Judit Moberg, Kerstin Ekblom, Pontus Mattsson


 

hed-034-56-57

Hedvigsfors skola läsåret 1956 – 1957, HT, klass 3 – 4
Bilden utlånad av Gunnar Brun

Lärare: ?

Bakre raden:
Birgit Brun, Anita Blom, Kjell Jonsson, Sune Sahlin, Pontus Mattsson, Per-Ivar Nilsson, Erling Wedin, Gillis Medin

Främre raden:
Ulla-Britt Nord, Birgitta Kristiansson, Irene Hansson, okänd, Karin Andersson, Dagmar Gullick, Ingegerd Westerberg.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format
Hfors-56-57-5-6
Hedvigsfors skola 1956-1957, klass 5 – 6 
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Per J. Ekman

Övre raden:
Karl-Ingvar Jonsson, Knut Bergqvist, Birger Brun, Siv Thyr, Ingrid Hellberg, Maj Tingelöf, Vivi Olsson, Anette Svensk, Margareta Olsson, Birgit Ekman.

Mellanraden:
Marianne Nordh, Judith Moberg, Maud Medin, Kerstin Ekblom, Ing-Marie Pettersson, Elsa Andersson, Mary Medin, Ulla Johansson.

Främre raden:
Olle Björk, Karl-Erik Jonsson, Åke Bergqvist, Karl-Uno Lusth, Ingvar Bergqvist, Henry Rääf, Lennart Hill, Stig Bergqvist.

 

 

hed-032-57-58
Hedvigsfors skola läsåret 1957 – 1958, klass 4 – 5
Bilden utlånad av Gunnar Brun

Lärare: Per Jacob Ekman (1914-1982)

Bakre raden:
Gunilla Eriksson, Ulla-Britt Nord, Anita Blom,Kerstin Ekblom, Judit Moberg, Birgitta Brun, Elsa Andersson, Ing-Marie Pettersson,Torborg Friberg, Ulla Johansson, Birgitta Kristiansson.

Mellanraden:
Henry Kvist, Kjell Jonsson, Arne Borg, Stig Bergkvist, Per-Ivar Nilsson, Gillis Medin, Pontus Mattsson, Rune Fröjd, Sven-Åke Bergkvist.

Främre raden:
Marianne Nord, Ingegerd Westerberg, Irene Hansson, Evy Larsson, Elisabet…från Alsjö, Yvonne Hellberg, Dagmar Gullick.


 

hed-033-58-59
Hedvigsfors skola läsåret 1958 – 1959, klass 5 – 6
Bilden utlånad av Gunnar Brun

Lärare: Per Jacob Ekman (1914-1982)

Bakre raden:
Lennart Westerberg, Erling Wedin, Kjell Jonsson, Sune Sahlin, Pontus Mattsson, Per-Ivar Nilsson, Gillis Medin.

Mellanraden:
Bengt Gunnarsson, Dagmar Gullick, Anita Blom, Alice Andersson, Birgitta Brun, Maj-Märt Olsson, Birgitta Kristiansson, Henry Kvist.

Främre raden:
Evy Larsson, Yvonne Hellberg, Ulla-Britt Nord, Ingegerd Westerberg, Karin Andersson, Irene Hansson, Yvonne Hellberg

 


hed-011-59-60-1-2
Hedvigsfors skola 1959 – 1960, Klass 1 – 2
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Inger Svensson (hon sitter längst bak i salen)

Bakre raden från vänster:
Karl-Georg Vinberg,Kent Johansson.Berit Andersson. Majvor Andersson.

Rad två:
Lennart Kvist, Stig Lennart Hellberg, Bengt Hill, Anders Olsson.

Rad tre:
Erling Borg, Stig Hammarström, Rune Brun, Bernt Christiansson.

Främre raden:
Torbjörn Ekblom, Kjell-Åke Bergkvist, Gert Larsson.


 

hed-035-59-60
Hedvigsfors skola läsåret 1959 – 1960, klass 4 – 5. Bilden utlånad av Gunnar Brun

Lärare: Sigrid Dahlström

Bakre raden:
Jan-Erik Olsson (Flur), Hans-Ivar Nystedt, Sven-Olov Nord Furuberg, Tommy Johansson, Gunnar Brun, Erne Brun, Bernt Hammarström och Sigrid Dahlström, lärare.

Mellanraden:
Lennart Hellberg, Håkan Hammarström, Leif Westerberg, Gunilla Svensk, Karin Olsson, Kristina Olsson (Flur), Stig Andersson, Arne Andersson och Ulf Perplies Alsjö.

Främre raden:
Maj-Märt Larsson, Kristina Fröjd, Viola Gustavsson, Maj Hellberg och Gun-Britt Norberg.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-012-60-61-3-4
Hedvigsfors skola 1960 – 1961, klass 3 – 4
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Karin Larsson

Bakre raden:
Jan-Erik Olsson, Rune Brun, Torbjörn Ekblom, Bengt Westerberg, Bengt Hill, Kent Johansson, Lennart Kvist, Bernt Christiansson.

Främre raden:
Stig Hammarström, Stig-Lennart Hellberg, Berit Andersson, Anita Östlund, Majvor Andersson, Birgitta Tagg, Anders Olsson, Kjell-Åke Bergqvist

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-015-60-61-5-6
Hedvigsfors skola 1960 – 1961, klass 5 – 6
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Ekblom

Bakre raden:
Arne Andersson, Lennart Hellberg, Håkan Hammarström, Gunnar Brun, Tommy Johansson,lärare Marianne Ekblom, Leif Westerberg, Hans-Ivar Nystedt, Stig Andersson, Bernt Hammarström.

Främre raden:
Kristina Olsson, Gunilla Svensk, Karin Olsson, Ulla Holmqvist, Gun-Britt Norberg, Mona Kristina Fröjd, Maj Hellberg och Mariannes son Åke Ekblom.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-013-61-62-1-4
Hedvigsfors skola 1961 – 1962, klass 1 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Elsa Frank och Marianne Ekblom

Bakre raden:
Marianne Ekblom lärare, Barbro Nilsson, Eva Berglund, Karl-Einar Forslin, Bernt Olsson, Kerstin Hammarström.

Rad två:
Karin Medin, Yvonne Hansson, Ulla Zakrisson, Karin Hill, Åke Ekblom, Bosse Christiansson, Anne-Marie Bladin Ulf Westerberg, Elsa Frank.

Rad tre:
Jonny Jansson, Sören Johansson, Folke Tagg, Anita Östlund, Janet Wedmark, Silveig Eriksson, Rune Gullich, Olle Bladin. Lars Medin, Torbjörn Larsson, Kristina Westerberg, Jan Tagg.

Främre raden:
Margareta Fröjd, Ove Berglund, Inger Winlund. (småsyskon), Monica Zachrisson, Roland Tagg, Monica Norberg, Börje Sahlin.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-014-63-64-3-4
Hedvigsfors skola 1963 – 1964, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Marianne Ekblom

Bakre raden:
Mariann Ekblom, Margareta Fröjd, Sören Johansson, Bosse Christiansson, Jonnie Jansson.

Mellanraden:
Janet Wedmark, Solveig Eriksson, Ann-Marie Bladin, Ulla Christiansson, Karin Hill.

Främre raden:
Bernt Olsson, Barbro Nilsson, Kerstin Hammarström, Kristina Westerberg, Lars Medin.

 

 

Klicka på bilden för att se den i större format

hed-015-64-3-4
Hedvigsfors skola 1964, klass 3 – 4.
Bilden ägs av Dellenbygdens Fotoklubb

Lärare: Axel Sköld

Bakre raden:
Bo Christiansson, Janet Wedmark, Ann-Marie Bladin, Solveig Eriksson, Lars Melin.

Främre raden:
Jan Tagg, Olle Bladin, Monica Norberg, Anita Östlund, Folke Tagg, Börje Sahlin.

 

 

Det saknas fortfarande många skolkort och många namn och kanske har även uppgifter blivit felaktiga.

Därför behöver vi din hjälp. Rätta oss när du ser att något blivit fel och hjälp oss hitta fler skolkort, så vi kan dokumentera ännu fler elever.

Längst ner på den här sidan kan du lämna kommentarer. Gäller det en hel skolklass kan du kopiera texten med barnens namn och sedan klistra in alltsammans i kommentarfältet. Där kan du sedan ta bort eller ligga till uppgifter innan du skickar det till oss.

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo eller Swisha till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

4 kommentarer

 1. Hej Åke
  Har lite kompletttande uppgifter på kortet från ”omkring 1946”
  Pojken som står till höger precis framför flaggstången är min farbror Lennart Kristiansson.
  Pojken som sitter på första raden näst längst till vänster är min andra farbror Erik Kristiansson.

  Tack för en otroligt bra sida..!!

  // Peter

  1. Hej Peter, tack för att du hjälper namn på pojkarna. Kolla nu om jag har skrivit rätt, att det är nr 7 i bakre raden som är Lennart Kristiansson.
   Hälsningar, Åke

 2. Hej, rad 3, 4:e från vänster är Göte Nilsson

  Hedvigsfors skola, 1952 – 1953. klass 4 – 5
  Bilden ägs av Ingemar Svensk

  Lärare: Gunnar Gode

  Övre raden:
  Gunnar Gode lärare, Astrid Jansson, Ingrid Hellberg, Sven-Erik Wedin, Bertil Ström

  Rad två:
  Uno Andersson, Berit Medin, Siv Järnkrok, Kurt Hedberg, Knut Bertil Bergkvist

  Rad tre:
  Göran Hedberg, Martin Medin, Vivi Olsson, Göte Nilsson, Ingvar Bergkvist.

  Nedre raden:
  Kurt Kristiansson, Åke Jansson, Britt Hellberg, Birger Brun och Mary Medin.

  Hedvigsfors skola läsåret 1953 – 1954, klass 3-6
  Bilden utlånad av Ingemar Svensk

  Lärare: ?

  Bakre raden:
  Ingemar Svensk H-fors, Göran Hedberg Bricka, Sven-Erik Wedin Källsjöbygget, Birger Brun Våtmor, Kurt Kristiansson Dala, okänd, Bertil Ström Dala, Ulla Berglund Snipen, Vivi Olsson H-fors, Siv Järnkrok H-fors, Maj Tingelöf? Furuberg, Britt Hellberg H-fors

  Mellanraden:
  Gunnel Andersson Snåra, Birgit Björk Dala, Elsa Andersson H-fors, Margareta Olsson ? H-fors, Anette Svensk H-fors, Mery Medin Bricka, Sigbritt Thyr? Snipen, Maud Hedin Bricka

  Främre raden:
  Kurt Hedberg Våtmor, Göte Nilsson, Knut Bergkvist H-fors, Martin Hedin Bricka, Ingvar Bergkvist H-fors, Rune Karlsson Blistra, Henry Rääf, Carl-Uno Fridström Snipen.

  mvh
  Göte Nilsson

  1. Hej Göte!
   Det var snällt av dig och rätta så att alla får reda på att det är du som finns med på bilderna. Hittar du fler saker som du vill rätta till så är jag bara tacksam för det. Kanske har du något skolkort som vi saknar? Tack för den här gången, häls. Åke

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *