Bilregister Bjuråker

Dellenportalen har samlat fakta om registrerade bilar från intervjuer, ur register och från olika arkiv. Registret är långt ifrån komplett.


Mer information finns hos, AutomobilhistoriaVägtrafikregistretTransportstyrelsen och Biluppgifter.se


Se Världens första automobilsläde.


Materialet i den här artikeln är skyddat enligt lagen om upphovsrätt och får inte mångfaldigas utan medgivande.

Det är okej att använda något av Dellenportalens uppgifter om ni anger Dellenportalen.se som källa. Men det är inte okej att bara ta bilder och text och lägga ut det på andra sidor.


Här får du kontakt med Dellenbygdens Motorveteraner.


I databasen Car.info får man gratis detaljerade uppgifter om bilar


Vem äger bilen?


Se fler bilar på Tekniska museet.


Lista över bilmärken, Wikipedia och lista över bilarnas ursprungsland.


Bilemblem.


Lista över motorcykelmärken, Wikipedia


Läs om en mängd intressanta Bilrepotage.


Se bilder och läs om många X-registrerade bilar.


Bilförordningar, här finns många intressanta uppgifter från bilismens barndom


Bil- och Väghumor.


Använd sökfunktionen
Tryck ner Ctrl, håll kvar och tryck ner tangenten f och släpp. I sökrutan upp till höger eller ner till vänster beroende på vilken dator du har, kan du nu söka vad du vill i det dokumentet du har framför dig.


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

Utdrag ur förordningen om motorfordon 15 juni 1923.

§.18 Mon.1 Vid framförande av automobil skall hastigheten städse begränsas så, att nödig försiktighet iakttages, och sålunda noga avpassas efter körbanan och den närmaste omgivningens överskådlighet och beskaffenhet samt förekomsten av annan trafik. Automobil må ingenstädes framföras med större hastighet än att automobilen under alla omständigheter kan stannas, innan en tredjedel av den framför varandra överskådliga och fria delen av körbanan tillryggalagts. Härjämte skall iakttagas, att körhastigheten aldrig må överstiga:
1) för automobil, vars alla hjul äro försedda med luftringar:
a) för personvagn avsedda för högst 7 personer, å landsbygden i allmänhet …45 km i timmen. Inom stads och köpings bebyggda område även som annat tätbebyggt samhälle …35 km i timmen
b) för lastvagn med bruttovikt ej överstigande 2.500 kilogram … 20 km i timmen
c) för personbuss och för lastvagn med bruttovikt överstigande 2.500 kilogram men ej 3,600 kilogram … 20 km i timmen.
2) för automobil med massiva gummiringar:
a) med en tjocklek av minst 4 centimeter … 15 km i timmen
b) med en tjocklek understigande 4 centimeter …10 km i timmen
c) för automobil med hjulringar av järn eller annat hårt material … 10 km i timmenX 48 Strömbacka 1910 Chauffören Anders Björklund har varit anställd vid Ostermans i Stockholm sex månader under 1909 för att lära sig köra och reparera bilen, en Minerva-10. Övriga på bilden är Bokhållare Valter Holmdahl, Carl Ossian Tigerström, hans hustru Irma och hennes mor Sigrid Ester Holmberg.

Text och bild ur boken: FARFARS BILAR av Lars-Åke Winberg/Sverker Söderström.Per och Helga Hedberg i Avholm i den tvåsitsiga Rengsjöbilen, som modellen kallades21 februari 1939                                             22 januari 1937
4 oktober 1951 

 

MOTORFORDON I BJURÅKER 1923 

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1923, fanns det inom Gävleborgs län 1 922 registrerade bilar.
Den 1.1.1907 infördes länsbokstäver som användes till 1973 då ett centralt bilregister blev inrättat.

X 3 Minerva 18 hkr Strömbacka Bruk
X 101 Darracq 14 -16 hkr Fotograf Jonas Eldh.
X 159 Hupmobile 40-45 hkr Amiral Arvid Lindman
X 244 Krit 25 hkr Hemmansägare K. Eriksson
X 286 Hollier 40 hkr Chaufför P E Svensk.
X 451 Chevrolet 20 hkr Chaufför August Högberg Skålsvedja
X 513 Dodge 30 hkr Chaufför Nils Stillmark Brännås
X 651 Vivinus 25 hkr Strömbacka Bruk AB Hedvigsfors
X 702 Chevrolet 20 hkr Sigurd Lindgren Hedvigsfors
X 836 Ford 20 hkr Slaktare P Andersson Hedvigsfors
X 1048 Overland 20-25 hkr Chaufför Anders Johansson Strömbacka
X 1109 Horch 24 hkr Jordbruksarbetare P E Svensk
X 1215 Overland 35 hkr Bergman e & Olsson P
X 1255 Ford 20 hkr E Leonard Nykvist
X 1533 Chevrolet 20 hkr Handlare Johan Hagström Kyrkbyn
X 1643 Ford 20 hkr Torpare R Johansson
X 1657 Ford 20 hkr Handlare H R Nordin Ängebo
X 1704 Ford 20 hkr Skräddarmästare J A Lundgren Haggatan


bib-003-x-101
Darracq X 101. Ägare fotograf Jonas Eldh i Bjuråker som här tar bilden med en självutlösare


bib-004-x-750
Frisbo. Johan Nord med Nils Jonsson sittande i Harley Davidsson med sidovagnen


bib-005-x-482
X 482 Chevrolet August Högberg utanför affären i Skålsvedja i Bjuråker

 

BILAR I BJURÅKER 1924

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1924 fanns det inom Gävleborgs län 2720 registrerade bilar och 1479 registrerade motorcyklar

X 3 Minerva Strömbacka Bruk AB
X 482 Chevrolet Handlare August Högberg Skålsvedja
X 513 Dodge Strömbacka Bruk AB
X 702 Chevrolet Sigurd Lindgren Hedvigsfors
X 836 Ford Slaktare P Andersson Tallbacken
X 1048 Overland Anders Johansson Frisbo
X 1109 Horch P E Svensk Svedjebo
X 1533 Chevrolet Handlare Johan Hagström Kyrkbyn
X 1643 Ford Fotograf Richard Johansson Oxåsen
X 1657 Ford Handlare H R Nordin Ängebo
X 1704 Ford Skräddarmästare J A Lundgren Haggatan Fagerfall
X 1794 Ford Förvaltare O Nyberg Friggesund
X 1980 Ford Kyrkoherde O Ringkvist Bjuråker
X 2110 Ford Hemmansägare Per Eriksson Tå
X 2119 Ford lastbil Algot Hansson Moviken
X 2122 Chevrolet Hemmansägare Jonas Dahlström Västansjö
X 2160 Ford Skogvaktare Oskar Ellström Ängebo
X 2560 Ford Föreståndare E W Booth Församlingshemmet Lia
X 2564 Ford Skogsarbetare L D Sundin Frisbo


 

bib-006-bil
Lennsjö 1925, FordX 1737 Ägare Alfred Holmkvist i Lennsjö


MOTORCYKLAR 1924 – (1926)

X 46 Nordstjernan Skogvaktare O L Larsson Brännås
X 359 Husqvarna Jordbruksarbetare A O Moberg Ängebo
X 415 (1926) Indian Chaufför H Finnström
X 549 (1926) Excelsior Ivan Hellström Skogvaktare
X 750 Harley Davidsson Jordbruksarbetare Nils Jonsson Frisbo
X 1179 Excelsior Hemmansägare L Mårtensson
X 1180 Husqvarna W Berg Strömbacka
X 1267 Cleveland Arbetare Lars Larsson Västansjö
X 1458 Harley Davidsson Strömbacka Bruk AB Strömbacka X 3699 Anders Björklund Linjen STRÖMBACKA – JÄTTENDAL


bib-008-lastbil
 

Helge Nyqvist Chevrolet X 4680. Linjen BJÖRSARV – ÄNGEBO – H-VALL


bib-009-bil
X 1514

 

BILAR I BJURÅKER (1926) 1927 – 1928

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1926 fanns det inom Gävleborgs län 3599 registrerade bilar och 1877 registrerade motorcyklar

År 1928 hade antalet bilar ökat till 5023 Det finns inga uppgifter om registrerade motorcyklar.

X 3 (1926) Minerva Strömbacka Bruk AB
X 159 Hupmobile Amiral Arvid Lindman
X 186 Ford Handlare Erik Jonsson Anderbo
X 237 Oldsmobile Gästgivare Johan Jonsson Kyrkbyn Bjuråker
X 320 (1926) Ford Skogsarbetare Per Erik Kjäll
X 451 Maxwell Stenarbetare Emil Burgman Bjuråker
X 546 Chevrolet Jordbruksarbetare Jonas Paulson Bjuråker
X 583 Chevrolet Hemmansägare Anders Olsson Bjuråker
X 702 Chevrolet Arrendator Alfred Nilsson
X 993 (1926) Overland Chaufför Jonas Eldh
X 993 Overland Hemmansägare O Persson
X 1008 Ford Fru Tea Olsson
X 1142 Ford Torpare J E Svensson
X 1215 Ford Bankkamrer Gustaf Wengelin Västansjö
X 1255 (1926) Ford Hemmansägare E L Nykvist Björsarv
X 1294 Fiat. Handlare Johan Hagström Kyrkbyn
X 1514 Buick Chaufför Anders Johansson Strömbacka
X 1533 Chevrolet Hemmansägare J O Jonsson
X 1570 (1926) Ford Eldare I V Nyström
X 1647 Ford Lastbil Slaktare A Wedin
X 1657 Ford Handlare H R Nordin Ängebo
X 1704 (1926) Ford Lars Olsson
X 1737 Ford Alfred Holmqvist Lennsjö
X 1783 Ford Skomakare Lars Jonsson Frisbo
X 1794 (1926) Ford Chaufför Jonas Dahlström
X 1794 Ford Hemmansägare Jonas Persson Ängebo
X 1836 (1936) Chevrolet lastbil Jonas Dahlström och handlare P J Andersson Friggesund
X 1841 Ford Länsskogvaktare Emil Sandberg
X 1842 Chevrolet Sköterska Britta Larsson (klockar Brita) Bjuråker
X 1849 Chevrolet Hemmansägare Erik Olsson
X 1858 (1926) Ford Per Vilhelm Magnusson Lillön Ängebo
X 1858 Ford Fjärdingsman Nils Magnusson Ängebo
X 1898 Chevrolet lastbil P J Andersson och Jonas Dahlström Friggesund
X 1946 Studebaker Chaufför Jonas Dahlström
X 1963 Ford Jordbruksarbetare Lars Bergström
X 1980 Ford Jordbruksarbetare Nils Stillmark
X 2052 Ford Anders Persson (Ursta-Ante) Sörgimma
X 2068 Chevrolet Handlare Per Blom Ängebo
X 2095 Ford Arbetare Hj Jonsson
X 2110 (1926) Ford Skogvaktare O Ellström Ängebo
X 2181 Chevrolet Handelsbiträde Fr Simson Persson Ängebo
X 2240 Ford lastbil Chaufför Per Erik Kjäll
X 2560 Ford P J Andersson Brättingberg Ängebo
X 2564 Ford (1964) Skogsarbetare L D Sundin Frisbo
X 2597 Chevrolet Jordbruksarbetare Alrik Törnblom Ängebo
X 2628 Ford Lars Larsson
X 2748 Ford Handlare O E Andersson
X 2770 Ford Edvard Jonsson Skärås
X 2842 Ford lastbil Hemmansägare Lars Fröjd Ängebo
X 2892 (1926) Chevrolet Jordbrukare O Lundgren
X 2961 (1926) Chevrolet Chaufför Ivar Nyström
X 2981 (1926) Chevrolet Skogsförvaltare O Nyberg
X 3083 Chevrolet lastbil Chaufför Nils Stillmark Ängebo
X 3132 Service Hemmansägare H E Nykvist
X 3139 Nash f d Arrendator J Persson
X 3157 (1926) Commonw Chaufför Algot Hansson Moviken
X 3228 Chevrolet Kyrkoherde O L Ringqvist
X 3241 Chevrolet Bagarmästare C A Edin
X 3262 Chevrolet Skogvaktare Carl A Högqvist Lennsjö
X 3307 Chevrolet Handlare Lars Eriksson
X 3620 Ford Hemmansägare A J Sved
X 3622 Essex Bonde Lars Larsson
X 3649 (1926) Berliet Byggnadssnickare O Johansson
X 3652 Ford Byggmästare P Larsson
X 3695 Chevrolet Hemmansägare Nils Persson
X 3734 Chevrolet Bondeson Einar Larsson Bjuråker
X 3807 (1926) Chevrolet Hemmansägare H E L Nykvist
X 3855 Ford Hemmansägare Jonas Östberg
X 3873 Chevrolet Handlare August Högberg
X 3895 Ford Föreståndare E U Rooth Lia
X 4351 Ford Erik J Wennberg Frisbo
X 4383 Tidaholm Chaufför Hjalmar Eriksson och Hemmansägare A Johansson Strömbacka
X 4397 Ford Hemmansägare Lars Fröjd
X 4548 Chevrolet Hemmansägare Per Ersson
X 4614 Chevrolet lastbil Slaktare Alfred Wedin
X 4680 Chevrolet Hemmansägare Helge Nykvist
X 4883 Overland Chaufför Erik O Jonsson Anderbo
X 4930 Chevrolet Jordbruksarbetare Alrik Törnblom Ängebo
X 4976 Chevrolet Chaufför Per Erik Svensk

bib-023-x-3873

X 3873 Chevrolet Aug. Högberg från Skålsvedja i Bjuråker


bib-010-bil
Skålsvedja X 3873  Chevrolet  August Högberg


bib-011-lastbil

X 4614. Chevrolet Alfred Wedin i Strömbacka 1927


bib-012-lastbil
Albert Fredrikssons lastbil vid telegrafen i Ängebo


 

ang-022-buss-x-509
Ängebo. X 509 ägd av August Högberg med text på sidan ÄNGEBO – NORRBO – Hudiksvall


bib-014-bil
Klockar-Brita Kyrkbyn, med en Chevrolet serie 490. 1922

 

BILAR I BJURÅKER 1934

Enligt boken, Vems är bilen? av årgång 1934, fanns det inom Gävleborgs län 6571 registrerade bilar.

X107 Chevrolet Brink Johan, fjärdingsman Svedjebo
X361 Chandler. Wennberg , Bröderna i Strömbacka
X488 Chrysler. Wedin Alfred, bilägare Strömbacka
X 509 G. M. C. buss. Högberg August, Omnibussägare Ängebo
X 672 Chevrolet lastbil Högberg August, Omnibussägare Ängebo
X 673 Scania Vabis lastbil Dahlström Jonas, gårdsägare Västansjö
X 963 Chevrolet Eriksson Lars, handlare Bjuråker
X 1068 Willys Nordin H. R. handlare Ängebo
X 1080 Ford lastbil Flyrén Karl E. bagare Friggesund
X 1100 Volvo Larsson Einar, hemmansägare Bjuråker
X 1170 G. M. C. lastbil Wedin Alfred, åkare Strömbacka
X 1215 Ford Wengelin G. banktjänsteman, Bjuråker
X 1256 Buick, Jonsson J. gästgivare Bjuråker
X 1338 Chevrolet Sandberg Emil, länsskogvaktare Bjuråker
X 1357 Chevrolet lastbil Nykvist Helge, hemmansägare Björsarv
X 1574 Willys Eriksson Per Gunnar, hemmansägare Änga, Bjuråker
X 1585 Chevrolet Berg Gunnar, skogvaktare Bjuråker
X 1621 Chevrolet lastbil Dahlström Jonas, gårdsägare Västansjö
X 1643 Dodge lastbil Fredriksson P. F. gårdsägare Ängebo
X 1698 Dodge Persson O. hemmansägare Lia, Bjuråker
X 1737 Ford Holmqvist Alfred Lennsjö
X 1833 Chevrolet lastbil Nylander P. A. hemmansägare Ängebo
X 1841 Ford, Larsson Joel, folkskollärare Ängebo
X 1948 Studebaker Hagström Johan, handlande, Bjuråker. År 2014 ägs bilen (AWP 649) av Olof Fors Hudiksvall. Se helahälsingland.se 2014 och helahälsingland.se 2016
X 2132 Chevrolet, Pålsson Jonas, hemmansägare, Ängebo
X 2255 Chevrolet, Ringqvist O. L. kyrkoherde, Bjuråker
X 2290 Essex, Jonsson Edvard, arbetare Skärås
X 2296 Pontiac Larsson Brita (klockar – Brita) Bjuråker
X 2361 Pontiac, Hägerstrand Elis, trävaruhandlare, Bjuråker
X 2462 Chevrolet, Östberg Jonas, hemmansägare Avholm, Friggesund
X 2710 Ford, Wängdahl David, folkskollärare Bjuråker
X 2782 Chevrolet lastbil, Thyr John, handlare Brättingberg, Ängebo
X 2806 Willys, Berg Mattias, jordbruksarbetare Frisbo
X 2813 Volvo lastbil, Stillmark Nils, chaufför Ängebo
X 2951 Ford, Nöjd Johan Alfred, Norrgimma
X 2984 Volvo lastbil, Berglund Johan, Chaufför Anderbo
X 3000 Chevrolet, Högberg August Omnibussägare Ängebo
X 3138 Ford lastbil, Lindqvist Hjalmar, jordbruksarbetare Tallbacken, Ängebo
X 3180 Ford Magnusson Nils, fjärdingsman Ängebo
X 3184 Chevrolet lastbil, Hedlund Erik, verkstadsägare Friggesund
X 3262 Chevrolet Högkvist Carl Amadeus, skogvaktare Lennsjö
X 3270 Chandler Svensk P. E. chaufför, Friggesund
X 3660 Chevrolet, Ellström O. G. skogvaktare Friggesund
X 3692 Hudson, Persson Fritz, chaufför Ängebo
X 3695 Chevrolet, Persson Nils, hemmansägare Kyrkbyn, Bjuråker
X 3735 Standard, Högberg August, handlare i Skålsvedja
X 3875 Chevrolet Bergström Lars, jordbruksarbetare, Bjuråker
X 3958 Volvo lastbil, Stillmark Nils, hemmansägare, Brännås, Ängebo
X 4067 Ford lastbil, Berglund Johan, chaufför Anderbo, Friggesund
X 4397 Ford, Fröjd Lars, hemmansägare, Västerstråsjö
X 4548 Chevrolet, Ersson Per, hemmansägare, Tå, Bjuråker
X 4982 Ford, Hellström Ivan, montör Friggesund
X 5163 Chrysler, Andersson P. J. Friggesund
X 5216 Oakland Dahlström Vilhelm, bagare Friggesund
X 5460 Chevrolet, Persson Johan, jordbruksarbetare Västansjö
X 5626 Chevrolet, Fåhraeus Tom, forsmästare, Strömbacka
X 5648 Hupmobile, Mattsson Per, bagarmästare Skålsvedja
X 5697 Chevrolet, Andersson Anders Johan, bagare, Ängebo
X 5877 Chevrolet, Fröjd Olof Harald, hemmansägare, Ängebo
X 6115 Chevrolet, Olsson Erik, hemmansägare, Friggesund
X 6117 Chevrolet, Sved Anders Johan, hemmansägare Friggesund
X 6157 Chevrolet, Persson Anders (Ursta-Ante) arrendator Sörgimma, Strömbacka
X 6238 Overland, Larsson Olof Friggesund
X 6293 Ford lastbil, Fröjd Lars, hemmansägare, Ängebo
X 6407 Chevrolet, Andersson P. J. hemmansägare, Ängebo


bib-015-bil
X 4982. Ivan Hellström tar igen sig på luffarbänken på rosten mellan Hålsjö och Norrbobyn


 

bib-016-lastbuss
X 3781. Bil lastad med näver någonstans i Bjuråker. Till vänster i hatt sitter Albert Nyqvist, men vilka är de andra?


bib-017-buss
Buss X6698 i Ängebo. Fr.v. August Högberg. okän dam, Karin Högberg, Hanna Högberg med sonen Thorbjörn, August Högberg d.y.


bib-018-persinbil
X 8633. Henning Mattsson i Holmberg


bib-019-pv
Ivar Berglund i Anderbo, visar stolt upp sin nya Volvo PV 444.

 

 

BILAR OCH BUSSAR I BJURÅKER 1960

Enligt 1960 – års bilkalender fanns det inom Gävleborgs län 57 317 registrerade bilar.
Ur bilregistrets finstilta text med drygt 57 tusen motorfordon har nedan beskrivna bilar och ägare blivit utsållade.

Det är möjligt att någon blivit förbigången och kanske även fått fel namn då de flesta förnamn varit skrivna med initialer. Dessutom förekommer många tryckfel. I ett försök att förtydliga ägarnas namn har de jämförts med uppgifter ur telefonkataloger från tiden omkring 1960.

X 194 Chevrolet Buss 49 Bussägare L Awing Låda 502 Ängebo
X 293 Morris Buss 59 Hovslagare Erik Berglund Moviken
X 498 Scania Buss 48 Omnibussägare Bernt Olsson Avholm
X 637 Scania Buss 50 Omnibussägare Bernt Olsson Avholm
X 1097 Vw lastbil 56 Åkare Olle Wengelin Västansjö.
X 1102 Volvo lastbil 56 Skogsarbetare H Bergström Skån
X 1033 DKV 39 Skogsförman E. Nilsson Björsarv
X 1267 Scania lastbil 56 Edvin Jonsson & Co Kyrkbyn
X 1300 Volvo lastbil 59 Åkeriägare Olle Idh Frisbo
X 1334 Volvo lastbil 53 Åkeriägare F Fredriksson Ängebo
X 1498 Volvo lastbil 56 Gårdsägare Jonas Jonsson Brännås
X 1578 Chevrolet lastbil 47 Bjuråkers Brandkår Friggesund
X 1928 Willys lastbil 47 Bjuråkers Brandkår c/o Kommunalhuset
X 1943 Scania lastbil 55 Åkare P H Strand Björsarv Ängebo
X 2056 Volvo lastbil 54 Åkare A M Olsson Norrhavra
X 2071 Vw lastbil 60 Windeskogs Röraffär Friggesund
X 2327 Chevrolet lastbil 57 Slaktare Erik Jonsson Västansjö
X 3140 Scania lastbil 57 Åkeriägare E H Persson och O P Paulsson Brännås
X 3268 Chevrolet Buss/Brandbil Bjuråkers frivilliga brandkår
X 3378 Volvo lastbil 59 Åkare Ernst Wästerberg Gårdsmyra Bricka
X 4034 Chevrolet lastbil 55 Werner Eriksson Friggesund
X 4388 Volvo lastbil 40 Bröderna Jonssons Charkuteriaffär Västansjö
X 4398 Vw lastbil 56 Affärsbiträde T Blom Brännås
X 4552 Volvo lastbil 56 Nils Eriksson Berge
X 4614 Volvo lastbil 57 Åkare E Jonsson Kyrkbyn
X 5084 Morris lastbil 60 Hemmansägare P E Svensson Tallbacken
X 5727 Opel lastbil 51 Bagare Henry Wigh Brännås
X 6053 Volvo lastbil 53 Hemmansägare Thycko Fredin Västansjö
X 6233 Scania lastbil 55 Åkare P H Strand Björsarv
X 6236 Volvo lastbil 52 Bröderna Karlsson Friggesund
X 6469 Volvo lastbil 54 Hemmansägare Thycko Fredin Västansjö
X 6575 Volvo lastbil 52 Åkare E Andersson Kyrkbyn
X 6610 Volvo lastbil 53 Köpman G Eriksson Alsjö
X 6848 Volvo lastbil 53 Snickare E Svärd Brännås
X 6868 Volvo lastbil 52 Hemmansägare Thycko Fredin Västansjö
X 6953 Volvo lastbil 56 Åkare E & E Karlsson Friggesund
X 7603 Ford lastbil 58 Köpman B Fasth Björsarv
X 7762 Scania lastbil 54 Åkare Rickard Walter Västansjö
X 8243 Volvo lastbil 57 Åkeriägare Bernt Larsson Norrhavra
X 8865 Volvo lastbil 53 Olle Wengelins Grävmaskinsfirma Västansjö.
X 8088 Opel O 38 Hemmansägare Harald Fröjd Låda 13 Ängebo
X 10116 Hillman 57 Skogsförman Carl Sundin Moviken
X 10185 Citroën 46 E Nilsson Furuberg
X 10337 Vw 50 Charkarbetare Göte Berg Västansjö
X 10559 Volvo 50 Byggnadsarbetare E Johansson Västerstråsjö
X 10624 Vw 55 Skogsarbetare F Brink Norrhavra
X 10787 Austin 54 Chaufför Folke Bergkvist Box 316 Friggesund
X 10853 Simca 53 Skogsarbetare Henning Borg Hedvigsfors
X 10901 Morris minor 54 Arrendator Gustav Eriksson Vedmyra
X 11053 Opel O 49 Skogsarbetare B Larsson Brännås
X 11096 Opel O 56 Chaufför I Bergström Ytterhavra
X 11206 Anglia 52 Skogsarbetare H Sving Västerstråsjö
X 11242 Volvo 57 Ivar Karlsson Låda 508 Ängebo
X 11394 Taunus 58 Ing. M Sahlin Brännås
X 12002 Volvo 57 Skogsarbetare Åke Bergström Avholm
X 12128 Morris Minor 55 Skogsförman Johan Olsson Box 558 Björsarv
X 12174 Simca 57 Skogsarbetare G Johansson Holmberg
X 12301 Plymouth 46 Skogsarbetare B Axelsson Fack 16 Hedvigsfors
X 12452 Volvo 57 Barnmorska Brita Knollenburg Stråsjö
X 12608 Morris Minor 55 Lantbrevbärare Bror Träff, Svedjebo
X 12704 Renault 59 Skogsarbetare Rune Larsson Tallbacken Ängebo
X 12718 Volvo 58 Sågverksarbetare L Wahlkvist Box 2 Strömbacka
X 12860 Anglia 57 Rörarbetare S Larsson Fack 12 Strömbacka
X 12886 Chevrolet 47 Jordbruksarbetare E Jonsson Holmberg
X 13006 Vw 54 Skogsarbetare Erik Joelsson Furuberg
X 13168 Simca 50 Snickare E Sundin Våtmor
X 13281 Opel Rekord 58 Traktorförare Gösta Norin Box 32 Strömbacka
X 13297 Volvo 54 Jordbruksarbetare Sigvard Dahlström Pl 6, Ängebo
X 13299 Opel O 50 Skogsarbetare O Persson Ängebo
X 13526 Chevrolet 55 Åkare Henning Mattsson Holmberg
X 13550 Skoda 59 Grävmaskinist Herman Hedman Björsarv
X 13668 Volvo 51 Skogsförman Johan Mattsson Björsarv
X 13640 Volvo 47 Byggnadssnickare Gustav Johansson Hedvigsfors
X 13716 Zephyr 55 Lantbrevbärare E Wikström Västerstråsjö
X 13719 Volvo 57 Kassör Gotthard Wahlström Strömbacka
X 13847 Chevrolet 51 Byggmästare Gunnar Olsson Tjärna Bjuråker
X 13924 Saab 58 Skogsarbetare N J Eriksson Brändbo Ängebo
X 13971 Volvo 56 Chaufför Arne Bylén Frisbo
X 13991 Opel O 59 Målare Gustav Hedberg Box 321 Friggesund
X 13992 Opel R 56 Hemmansägare Ivar Olsson Råka Ängebo
X 14169 Volvo 50 Lantbrukare Hilding Klarkvist Tjärna Bjuråker
X 14177 Vw 58 Fru Valborg M Andersson Stråsjö
X 14351 Vw 54 Arrendator Henry Sundberg Skärås
X 14368 Vw 50 Chaufför T Johansson Björsarv
X 14399 Vw 58 Skogvaktare Folke Bäckman Box 784 Ängebo
X 14569 Austin 53 Skogsarbetare Y Björk Furuberg
X 14813 Vw 59 Skogsarbetare S G Johansson Brännås
X 14854 Taunus 50 Grovarbetare Bror Jönsson Brännås
X 14883 Standard 50 Smed S O L Gröning Österstråsjö
X 15120 Opel O 53 Cykelreparatör A Bergström Ängebo
X 15128 Opel K 50 Chaufför Gösta Nilsson Holmberg
X 15260 Austin A 40, 50 Hemmansägare Anders Lif Lia
X 15335 US Ford 55 Skogsarbetare G Thyr Nyåker Ängebo
X 15440 Mercedes 180, 58 Byggmästare B Baumgarten Strömbacka
X 15443 Peugeot 50 Arrendator K E Höök Sördala
X 15804 Volvo 57 Rörentreprenör Erik Windeskog Fack 21 Friggesund
X 15868 Taunus 58 Traktorförare Sven – Erik Eriksson Alsjö
X 16072 Saab 58 Skogsarbetare F Nordin Ängebo
X 16134 Vw 57 Arne Larsson Frisbo
X 16165 Prefekt 50 Anläggningsarbetare O Persson Holmberg
X 16257 Mercedes 180, 57 Anläggningsarbetare G Frank Valsjön
X 16542 Opel O 50 Skogsarbetare G Nordenståhl Norrberg
X 16642 Moskovits 50 Hemmansägare S Söder Väster Stråsjö
X 16660 Vw 54 Chaufför L H Persson Brännås
X 16765 Morris M 57 Skogsarbetare G Andersson Alsjö, Björsarv
X 17039 Chevrolet 50 Åkare Adolf Olsson Norrhavra
X 17272 Anglia 51 Jordbruksarbetare E G Andersson Fack 9 Hedvigsfors
X 17637 Morris 51 Djurskötare E Jonsson Hedvigsfors
X 17784 Vw 53 Skogsarbetare L Lindberg Björsarv
X 17969 Ford 58 Skogsarbetare J Lindberg Låda 501 Ängebo
X 17971 Vw 59 Byggnads föreståndare J A Nordin Fack 37 Strömbacka
X 18088 Simca A 58 Skogsförman Gustaf Åkerström Norrlia
X 18106 Saab 58 Affärschef E Westling Frisbo
X 18168 Simca 58 Arrendator Ivar Persson Sörnaggen Ängebo
X 18410 Vw 50 Fru Elin Nykvist Björsarv
X 18664 Vauxhall 50 Skogsarbetare Lars Johan Kvist Svedjebo
X 18831 Hillman 50 Arrendator Arne Storm Frisbo
X 18880 Consul 53 Jordbruksarbetare B L Eriksson Kyrkbyn Bjuråker
X 18914 Morris 57 Skogsarbetare Arne Larsson Frisbo
X 19010 Volvo 57 Fru Vally Hedman Stråsjö
X 19056 Anglia 55 Jordbruksarbetare A Nordin Ängebo
X 19212 Vw 58 Målare Sune Olsson Masbo Box 13 Strömbacka
X 19321 Vauxhall 50 Jordbruksarbetare E H Eriksson Tjärna Bjuråker
X 19345 Vw 59 Skogsarbetare K E Persson Ytterhavra
X 19443 Opel Omega 51 Skogvaktare J G Berg Hedvigsfors
X 19477 Vw 50 Skogsförman Erik Mattsson Björsarv
X 19492 Opel Kadett 57 Hemmansägare Nils Holmstrand Tjärna
X 19566 Anglia 58 Hemmansägare E Olsson Sörlia
X 19638 Vw 53 Skogsarbetare Birger Henriksson Frisbo
X 19665 Wolseley 57 Hemmansägare Teodor Andersson Fönebo
X 19720 Hillman 57 Bergarbetare L O Andersson Fack 5 Ängebo
X 19746 Volvo 56 Skogsarbetare August Mattsson Frisbo
X 19775 Volvo 60 Målarmästare Folke Olsson Masbo Strömbacka
X 19813 Skoda 52 Skogsarbetare E Munter Johannisberg Bjuråker
X 19895 Vw 54 Jordbruksarbetare K E Wigholm Berge Bjuråker
X 19921 Triumph 51 Skogsarbetare H Andersson Brättingberg Ängebo
X 20556 Vw 50 Grovarbetare L G Fredin Änga
X 20628 Volvo 58 Målare Gustav Hedberg Holmberg
X 20672 Anglia 59 Flottningsarbetare F Andersson Österstråsjö
X 20742 Vw 58 Kamrer Gösta Holm Moviken
X 20743 Chevrolet 56 H o H Persson Brännås
X 20807 Volvo 51 Arrendator Sven Persson Frisbo
X 21325 Saab 58 Vägarbetare E Olsson Västansjö
X 21424 Skoda 50 Skogsarbetare Viktor Jonsson Skärås
X 21540 Anglia 59 Skogsarbetare E Andersson Skån Ängebo
X 21656 Plymouth 52 Direktör Helmer Nyström Ängebo
X 21676 Saab 58 Plåtslagare Bernt Walter Friggesund
X 21679 Saab 59 Kyrkoadjunkt A Olsson Box 35 Friggesund
X 21762 Vw 58 Skogsarbetare S E Frank Valsjön Ängebo
X 22025 Volvo 53 Skogsarbetare Ivar Karlsson Ängebo
X 22215 BMV 56 Sågverksägare Erik Larsson Västansjö
X 22277 Opel O, 51 Arrendator Anders Friberg Brunkänge
X 22398 Volvo 53 Skogsarbetare J Olsson Box 586 Ängebo
X 22552 Saab 53 Hemmansägare Johan Lahrm Björsarv Låda 570 Ängebo
X 22585 Stand V 53 Jordbruksarbetare Hjalmar Östberg Ängebo
X 22712 Volvo 58 Fru E Westberg Bricka
X 22714 Opel O 53 Hemmansägare Lars Nilsson Kyrkbyn Bjuråker
X 22719 Volvo 57 T Fredriksson Box 7 Ängebo
X 22727 Saab 51 Hemmansägare Edvin Bergström Norrberg
X 22796 Volvo52 Traktorförare Harry Larm Björsarv
X 22935 Consul 53 Hådéns spec. Tå
X 22955 US Ford 57 Köpman Olle Wengelin Västansjö
X 23050 Consul 59 Köpman Jonnie Dahlström Västansjö
X 23191 Opel O 53 Sågverksarbetare A Östergård Ramsjö
X 23193 Taunus 59 Köpman Sven Flyrén Kyrkbyn Bjuråker
X 23226 Vw 53 Byggnadsarbetare Henrik Nylander Lia
X 23256 Saab 56 Hemmansägare Olle Larm Norrhavra
X 23339 Austin A30, 53 Skogsarbetare S Brink Norrdala
X 23385 Morris minor 53 Skogsarbetare A Larsson Alsjö
X 23473 Simca 52 Arrendator Ingvar Andersson Skärås
X 23554 Morris 53 Bilmekaniker B G Eriksson Västansjö
X 23646 Austin A30, 53 Skogsarbetare S H Björk Fack 17 Friggesund
X 23714 Austin 53 Skogsarbetare T Karlsson Ängebo
X 23885 Austin A30, 53 Metallarbetare L J Larsson Västansjö
X 24007 Renault 52 Skogsarbetare Arne Storm Frisbo
X 24106 Consul 53 Jordbruksarbetare Gunnar Elfving Norrlia
X 24257 Vw 53 Karl Gustav Berg Frisbo
X 24483 Austin A40, 53 Skogspraktikant Åke Holmqvist Lennsjö
X 24504 Volvo 58 El förman G Andersson Friggesund
X 24512 Opel R 53 Hemmansägare H Nilsson Brättingberg Ängebo
X 24631 Consul 53 Hemmansägare E Persson Sörlia
X 24644 Vauxhall 59 Bensinstationsföreståndare G Lust Sörlia
X 24698 Vw 53 Skogsarbetare Åke Ljus Fack 3 Hedvigsfors
X 24707 Taunus 58 Köpman Thure Winlund Hedvigsfors
X 24812 Volvo 58 Arrendator Einar Sved Fönebo
X 24819 Anglia 58 Nestor Olsson Kyrkbyn Bjuråker
X 25301 Vw 57 Skogsarbetare Jonas Jonsson Skålsvedja
X 25393 Volvo 53 Grävmaskinist G Persson Änga
X 25473 Anglia 59 Per Lindkvist Västansjö
X 25475 Saab 58 Skogvaktare Rune Johansson Strömbacka
X 25507 Mercedes 54 Föreståndare Richard Ström Fack 17 Strömbacka
X 25637 Vw 51 Chaufför E Johansson Brännås
X 25641 Vw 54 H Eriksson Rönnebo
X 25644 Volvo 53 Verkmästare Sven Forslund Fagerfall
X 25777 Volvo 55 Chaufför J Fredlund Valsjön
X 25817 Vw 58 Byggnadsarbetare K Brink Friggesund
X 25829 Saab 54 Hemmansägare A Skott Ramsjö
X 25863 Volvo 53 Jordbruksarbetare H Andersson Skån
X 25986 Opel R 58 Byggnadssnickare Ivar Eldh Västansjö
X 26229 Opel O 53 Vägarbetare Johan Sälg Kyrkbyn
X 26288 IFA 54 Bergarbetare Ville Andersson Brännås
X 26327 Opel R 56 Ekonomibiträde M Mickelsson Fack 25 Friggesund
X 26517 Austin A30, 54 Hemmansägare Lars Larsson Låda 30 Ängebo
X 26529 Hudson 58 Förrådsman F Nordin Norrberg
X 26701 Volvo 54 Hemmansägare Olov Eriksson Friggesund
X 26759 Saab 54 Chaufför Göte Persson Box 14 Ängebo
X 26767 Hillman 54 Grävmaskinist Ivar Larm Björsarv
X 27131 Volvo 57 Hemmansägare Ivar Brink Norrlia
X 27231 Vw 54 Busschaufför Axel Högberg Skålsvedja
X 27347 Vauxhall 53 Byggnadsarbetare W S Nilsson Skån
X 27420 IFA 54 Skogsarbetare G Dahlberg Skån
X 27619 Hillman 54 Birger Andersson Arrendator Frisbo
X 27636 Morris 54 Arrendator Sven Bergfeldt Anderbo
X 27720 Taunus 58 Byggnadsarbetare Erik Johansson Hästnäs
X 27751 Morris O, 54 Arrendator Axel Jonsson Frisbo
X 27785 Morris O, 54 Skogsarbetare Ture Hägg Lennsjö
X 27834 Volvo 58 Anläggningsarbetare Henry Sjölander Brändbo
X 27988 Morris Minor 54 Målare E J Sundin Änga
X 28235 Volvo 58 Hemmansägare Sven Olsson Hästnäs
X 28250 Hillman 54 Hemmansägare Erik Persson Tå
X 28522 Opel O 53 Chaufför T Andersson Ängebo
X 28531 Opel O 58 Skogvaktare H Nordholm Brännås
X 28537 Austin A30, 54 Arrendator Ossian Walter Ramsjö
X 28753 Volvo 56 Hemmansägare Albert Sving Berge
X 28760 Opel O 53 Hemmansägare G A Åkerström Stråsjö
X 28814 Volvo 56 Folkskollärare T Persson Västansjö
X 28828 Volvo 57 Fru Emma Wixner Fack 39 Friggesund
X 28910 Vedette 54 Eskil Karlsson Svedjebo
X 28990 Chevrolet 51 Hemmansägare Ingvar Westberg Bricka
X 29003 Morris Minor 54 Skogsarbetare K Ljus Alsjö
X 29051 Hillman 54 Gårdsägare Erik Mattsson Frisbo
X 29101 Anglia 55 Smidesmästare E Björk Västansjö
X 29103 Morris Minor 54 Skogsarbetare L W Friberg Brunkänge Friggesund
X 29177 Taunus 58 Hemmansägare Valter Mattsson Frisbo
X 29210 Volvo 53 Hemmansägare Per Jonsson Änga
X 29245 Saab 55 Jordbruksarbetare L Andersson Gårdsmyra Låda 245
X 29253 Wolseley 54 Hemmansägare N E Östberg Avholm
X 29301 Volvo 53 Chaufför A Olsson Box 782 Ängebo
X 29550 Volvo 53 Grovarbetare Harry Lust Västansjö
X 29638 Vw 54 Traktorägare J Persson Norrlia
X 29689 DKV 54 Transportarbetare T Johansson Frisbo
X 29823 Zephyr 53 Chaufför E O Larm Berge
X 29881 Volvo 56 Hemmansägare Mattias Berg Frisbo
X 30071 Opel R 55 Skogsarbetare E H Jonsson Valsjön
X 30099 Opel R 55 Vägarbetare Hjalmar Karlsson Gårdsmyra
X 30193 Volvo 56 Traktorförare Bertil Olsson Ängebo
X 30244 Volvo 54 Skogsarbetare E Persson Leek Björsarv
X 30269 Vw 51 Chaufför K Larm Björsarv
X 30446 Saab 58 Skogvaktare Arvid Åsbrink Moviken
X 30550 Mercedes 170, 50 Skogsarbetare G Fredin Tomsjö
X 30653 Mercedes 180, 54 Hemmansägare Johan Andersson Bricka
X 30700 Vw 54 Bagare Erne Ärlemar Kyrkbyn
X 30743 Vw 54 Y Fröjd Hedvigsfors bruk
X 30849 Volvo 54 Byggnadsarbetare A E Olsson Norrhavra
X 30880 Chevrolet 55 Rörmontör B Leek Västansjö
X 31236 Volvo 54 Bertil Munter Brändbo
X 31299 Plymouth 55 Köpman E Jonsson Västansjö
X 31369 Anglia 52 Skogsarbetare G Karlsson Stråsjö Låda 22 Ängebo
X 31508 Vw 59 Elektriker P Nurmi Brännås
X 31671 Morris 55 Skogsarbetare A Lindqvist Fack 13 Ängebo
X 31675 Morris 55 Snickare Karl Henrik Ohlsson Norrhavra
X 31677 Volvo 59 Åkare Tycko Fredin Västansjö
X 32185 Chevrolet 55 Hemmansägare S Sydh Holmberg
X 32240 Morris minor 55 Byggnadsarbetare Alfred Lindh Frisbo
X 32247 Volvo 54 Skogsarbetare Magnus Mattson Frisbo
X 32261 DKW 60 Köpman Edvin Björk Ängebo
X 32575 Vw 58 Anläggningsarbetare E R Kling Box 774 Ängebo
X 32667 US Ford 55 Arrendator Gottfrid Bergström Änga
X 23686 Mercedes 180, 59 Truckförare A Flyrén Friggesund
X 32691 Opel O 55 Fru E Englund Västerstråsjö
X 32744 MG 55 Skogsarbetare T Qvist Brännås
X 32775 Vauxhall 56 Skogsarbetare A H B Fröjd Norrhavra
X 32895 Pontiac 59 Droskägare Jonas Hådén Kyrkbyn
X 32908 Vw 55 Byggnadssnickare Erik Strandberg Stråsjö
X 33154 Borgward l 55 Hemmansägare P J Danulf Tå
X 33164 Saab 55 Skogsarbetare L V Jonsson Brännås
X 33432 Mercedes 180, 55 Hemmansägare J Jons No 6 Ängebo
X 34073 Volvo 54 Arrendator Johan Nordh Frisbo
X 34305 Taunus 59 Köpman F Persson Ängebo
X 34389 Vw 57 Kantor Åke Vallin Kyrkbyn
X 34412 Volvo 54 Y Andersson Skån Ängebo
X 34474 Vw 55 Skogsarbetare Erik Holmqvist Lennsjö
X 34504 Morris 55 Hemmansägare Per Andersson Frisbo
X 34575 Mercedes 58 Droskägare Henning Eldh Västansjö
X 34772 Mercedes 170, 50 Hemmansägare Erik Johan Persson Västansjö
X 33475 Vw 55 Skogsförman Runar Melin Hedvigsfors
X 34842 Renault 55 Per Johan Storm Slättjärn
X 34970 Vauxhall 54 Pumpvakt S Fredin Ramsjö
X 34994 Anglia 57 Arrendator Per Eriksson Västerstråsjö
X 35004 Volvo 56 Schaktmästare J O Eriksson Friggesund
X 35203 Volvo 54 G Jonsson Västansjö
X 35279 IFA 55 Skogsarbetare S Jonsson Bricka
X 35482 Volvo 54 Bergssprängare A Olsson Björsarv
X 35487 Volvo 54 Anläggningsarbetare V Norman Brännås
X 35599 Volvo 56 Arrendator L Christianson Fack 14 Hedvigsfors
X 35676 Opel R 60 Skogvaktare Stig Malmberg Strömbacka
X 35863 Saab 53 Hemmansägare Bengt Joelsson Tallbacken Ängebo
X 35874 Taunus 55 Arrendator Arne Sahlin Furuberg
X 35926 Volvo 55 Skogsarbetare Gunnar Thyr Ängebo
X 35989 Renault 55 Skogsarbetare Berndt Östlin Norrhavra
X 36011 Saab 57 Jordbruksarbetare G Nordin Ängebo
X 36206 Volvo 56 Bokhållare Viktor Standar Friggesund
X 36508 Austin A30, 56 Arrendator Gunnar Johansson Björsarv
X 36569 Volvo 53 Hemmansägare Erik Eriksson Friggesund
X 36676 US Ford 55 Köpman Jonas Hådén Tå Kyrkbyn
X 36863 Zephyr 54 Skogsförman K R Örnehult Valsjön
X 36869 Chevrolet 56 Målaremästare C Hedberg Box 301 Friggesund
X 36870 Saab 56 Arrendator Johan Kvick Fönebo
X 37341 Vw 59 H Thurfjäll Moviken
X 37385 Vw 56 Firma Mats Glads Bageri Friggesund
X 37528 Saab 56 Maskinreparatör G Jakobsson Box 789 Ängebo
X 37576 Taunus 56 Hemmansägare Per Eriksson Norrlia
X 37577 Volvo 54 Bokhållare Olle Wedin Box 4 Strömbacka
X 37690 Simca 57 Chaufför Olle Nylander Brännås
X 37826 Saab 56 Skogsarbetare Gunnar Thyr Ängebo
X 37834 Borgward I 56 Bokhållare Martin Westberg Strömbacka
X 37984 Opel R 56 Hemmansägare John Jonsson Västansjö
X 3839 Taunus 57 Skogsförman Birger Henriksson Frisbo
X 38112 Mercedes 180, 56 Fabrikör Karl Berg Strömbacka
X 38135 Taunus 58 Skogsarbetare Erik Glad Berge
X 38211 Austin 56 Skogsarbetare Erik O Eriksson Furuberg
X 38219 Mercedes 180, 56 Skogsarbetare E Östberg Sörnaggen
X 38233 Vw 57 Jordbruksarbetare G Eriksson Norrberg
X 38381 Volvo 56 Skogsarbetare Birger Glad Tormyra
X 38571 Opel K 59 Förman S G Jonsson Brännbo
X 38705 Vw 51 Byggnadsarbetare Johan Brink Svedjebo
X 38795 Volvo 57 Handelsföreståndare H Törnblom Västerstråsjö
X 39004 Plymouth 56 Droskägare Erik Persson Norrhavra
X 39049 Opel C 56 Byggnadsarbetare Einar Idén Fönebo
X 39130 Coventry 58 Åkare Helmer Stillmark Brännås
X 39173 Standard V 56 Traktorägare Y Sundin Frisbo
X 39279 Vw 56 Byggnadsarbetare Wiktor Bergsman Strömbacka
X 39305 Chevrolet 57 Hemmansägare Jonas Paulsson Brännås
X 39434 Volvo 56 Skogsarbetare J Johansson Ängebo
X 39464 Opel K 56 A Nilsson Tallbacken
X 39533 Lloyd 56 Skogsarbetare Gunnar Olsson Ramsjö
X 39608 Plymouth 56 Hemmansägare Emil Sundell Tjäna
X 39757 Vw 52 Skogspraktikant H Hammarström Valsjön
X 39787 Fiat 600 Byggnadsarbetare Yngve Lindkvist Västansjö
X 39788 DKW 54 Skogsarbetare Åke Nordqvist Fack 7 Strömbacka
X 39891 Austin A3o, 56 Skogsarbetare Arne Gladh Västansjö
X 40084 Saab 56 Plåtslagare Henning Walter Friggesund
X 40091 Hillman 57 Skogsförman Erik Wennberg Frisbo
X 40168 Volvo 56 Åkare Ernst Westerberg Bricka
X 40529 Vw 59 Sotarmästare Fritz Carlström Box 16 Friggesund
X 40762 Opel R 57 Minkfarmare Petrus Jonsson Berge
X 40866 Mercedes 180, 56 Skogvaktare P E Persson Valsjön
X 41015 DKW 60 Skogsarbetare E Backström Björsarv
X 41062 Volvo 53 Chaufför Oskar Larm Björsarv
X 41134 Chevrolet 57 Droskägare Eskil Leek Friggesund
X 41227 Opel Kadett 39 Skogsarbetare B Larsson Brännås
X 41223 Vw 57 Skogvaktare A E Lidberg Strömbacka
X 41642 Anglia 57 Skogsarbetare H Sjödin Skån
X 41664 Vw 57 Snickare Ingemar Leek Friggesund
X 41682 Kaiser 52 Hemmansägare P H Åkerström Norrhavra
X 41827 Volvo 57 Hemmansägare Gotthard Jonsson Spångmyra
X 41955 Volvo 57 Jordbruksarbetare Olov Larsson Skärås
X 41916 DKW 57 Skogsarbetare S A Olsson Valsjön
X 41974 Taunus 57 Bengt Larsson Norrhavra
X 41979 Saab 57 Skogvaktare O Jansson Skån
X 42129 Vw 57 Skogsarbetare Y Wikström Ängebo
X 42147 Vw 57 Byggnadsarbetare Nils Magnusson Brännås
X 42214 Taunus 51 Flottningsarbetare Y Gunst Fönebo
X 42510 DKW 57 Traktorförare U Frank Valsjön
X 42578 Taunus 57 Flottningsförman Erik West Brännbo
X 42665 DKW 57 Chaufför Gösta Backström Bricka
X 42710 Vw 57 Verkstadsarbetare O U Hedberg Björsarv
X 42804 Opel R 57 Skogsarbetare Henrik Wikström Brassberg
X 42833 Opel K 57 Distriktsköterska K Awing Ängebo
X 43001 Vw 57 Skogsarbetare L Eriksson Berge
X 43114 Fiat 1100, 57 Hemmansägare Lars Jonsson Änga
X 43163 Volvo 51 Hemmansägare Ragnar Nordin Låda 1 Ängebo
X 43265 Anglia 60 Bergsarbetare Wille Eriksson Brännås
X 43328 Saab 57 Rörmontör Herman Sundberg Västansjö
X 43338 Opel R 57 Rörmontör H Hedman Skån
X 43443 Hillman 54 Skogsarbetare Gustav Nilsson Frisbo
X 43502 Vw 60 Gårdsägare H Persson Brännås
X 43701 Vw 50 Chaufför H G Hansson Furuberg
X 43728 Opel R 57 Chaufför J Slaaen Kyrkbyn
X 43770 Anglia 57 Algot Lindqvist Björsarv
X 43773 Taunus 57 Arrendator E Bergström Ängebo
X 43774 Anglia 57 Skogsarbetare Bruno Frank Valsjön
X 43782 Opel R 57 Skogvaktare Simon Olsson Friggesund
X 43812 DKW 57 Snickeriarbetare Sture Wahlqvist Box 2 Strömbacka
X 43813 DKW 57 Skogsarbetare Ingvar Sallander Anderbo
X 43845 Volvo 58 Skogsarbetare R Steen Vakåsen
X 43907 Volvo 58 Bergsprängare S H Strandberg Fack 24 Ängebo
X 44047 Morris 57 Skogsarbetare Åke Hägg Furuberg
X 44160 Ford 59 Konsumföreståndare T Nilsson Friggesund
X 44208 Mercedes 180, 57 Lantbrevbärare Ruth Brink Dragsved
X 44236 Mercedes 180, 57 Polisassistent Stig Zakrisson Fack 50 Friggesund
X 44237 Saab 57 Skogsarbetare Bengt Skarp Box 20 Ängebo
X 44293 Mercedes 180, 57 Polisman Åke Wiberg Friggesund
X 44393 Mercedes 190, 57 Arrendator Johan Gill Moviken
X 44507 Peugeot 403, 57 Vägarbetare S Erlandsson Friggesund
X 44534 Simca 57 Hemmansägare Martin Sundin Frisbo
X 44540 Chevrolet 56 Trafikbillärare Gustaf Dahlström Friggesund
X 44561 Volvo 57 Jordbruksarbetare Chaufför Per Fredriksson Norrhavra
X 44563 Saab 57 Arrendator E Eriksson Alsjö
X 44655 Volvo 57 Instruktör Bertil Persson Fack 1 Friggesund
X 44660 Volvo 53 Skogsarbetare Johan Sving Lennsjö
X 44692 Saab 57 Arrendator Einar Larsson Frisbo
X 44725 Simca 59 Skogsarbetare I Schavon Masbo Strömbacka
X 44738 Taunus 57 Skogsarbetare Arnold Wallström Dragsved
X 44886 Vedette 57 Arrendator Elof Persson Strömbacka
X 44939 Fiat 600, 57 Byggnadsarbetare E Hammarström Hedvigsfors
X 44989 Renault 59 Målare A G Ärfström Fack 5 Strömbacka
X 45164 Peugeot 56 Traktorförare Gösta Lindkvist Låda 866 Ängebo
X 45504 Simca 57 Skogsarbetare Åke Andersson Åsen Naggen
X 45515 Opel R 58 Skogsarbetare E Dahlström Skån
X 45556 Taunus 59 Chaufför Axel Lust Moviken
X 45625 Volvo 57 Tommy Larsson Skärås
X 45632 Vw 56 Gårdsägare Hilding Persson Brännås
X 45685 DKW 57 Jordbruksarbetare S Person Tå
X 45818 Taunus 57 Hemmansägare Lars Larsson Frisbo
X 45974 Vw 56 Arrendator A-O Finnström Box 16 Sörgimma
X 46003 Saab 60 Skogvaktare E H Eriksson Box 17 Friggesund
X 46101 Mercedes 180, 57 Fru Edit Bergström Stråsjö
X 46756 Volvo 51 Hemmansägare O H Olovsson Svedjebo
X 46805 Opel O 51 R Ärlemar Bjuråker
X 47047 Taunus 58 Pastor K A Winberg Box 305 Friggesund
X 47055 Vw 58 Skogsarbetare I Larsson Valsjön
X 47166 Mercedes 190, 57 Jordbruksarbetare Lars Lie Kyrkbyn
X 47280 Opel R 58 Verkmästare G Gustafsson Björsarv
X 47292 Taunus 58 Byggmästare Viktor Jonsson Skålsvedja
X 47297 Opel R 58 Skogvaktare Rune Lööv Björsarv
X 47385 Taunus 58 Elmontör F Rask Box 33 Strömbacka
X 47666 Saab 59 Byggnadssnickare H Dahl Brännås
X 47824 Opel R 58 Gårdsägare J Höglund Västansjö
X 47989 Saab 58 Jordbruksarbetare Åke Nordin Ängebo
X 48020 Vw 58 Chaufför Johan Andersson Tomsjö
X 48127 Vw 60 Skogsarbetare R Joelsson Skån
X 48414 Saab 58 Linjearbetare A Sjöberg Dragsved
X 48543 Ford Konsul 57 Jordbruksarbetare Ivar Östlund Bricka
X 48761 Vauxhall 58 Skogsarbetare Sören Sundberg Skärås
X 48849 Anglia 58 Skogsarbetare Gustav Jansson Våtmor
X 48889 Opel R 58 Hemmansägare J Jonsson Norrlia
X 48966 Austin A55, 58 Överlärare Sven Roos Fack 3 Bjuråker
X 49129 Ford 55 Jordbruksarbetare F Persson Tå
X 49144 Volvo 54 Arrendator Erik Holmqvist Lennsjö
X 49182 Volvo 52 Arrendator E Nordin Sörgimma
X 49246 Mercedes 180, 58 Svetsare E S Tjernell Fack 18 Ängebo
X 49288 Standard V 50 Hemmansägare Lars Hansson Tå
X 49298 DKW 53 Fabriksarbetare S Jonsson Ängebo
X 49350 Austin A55, 58 Lärarinna L Söderström Ängebo
X 49695 Opel K 56 Gunnar Munter Kyrkbyn
X 49706 Vedette 55 Trädgårdsmästare Åke Henriksson Kyrkbyn
X 49725 Morris minor 58 Skogsförman Erik Jonsson Fönebo
X 49788 Opel R 59 Skogvaktare Rune Andersson Friggesund
X 49878 Mercedes 180, 54 Johan Andersson Gårdsmyra
X 50063 Opel C 56 Förman H Jonsson Friggesund
X 50144 Volvo 60 Skogsarbetare S Johansson Brännås
X 50223 Volvo 56 Olof Björklund Tomsjö
X 50353 Vw 56 Skogspraktikant H Hammarström Valsjön
X 50461 Peugeot 59 Skogsarbetare Herbert Karlsson Fack 26 Strömbacka
X 50440 Chevrolet 58 Droskägare P Å Bergström Ängebo
X 50570 DKW 58 Skogsarbetare Ivar Larsson Moviken
X 50574 Saab 59 Gårdsägare Millard Persson Fack 33 Friggesund
X 50630 Saab 59 Grävmaskinist Henry Hedman Björsarv Låda 542 Ängebo
X 50712 Vw 59 Skogvaktare Martin Stöa Frisbo
X 50713 Taunus 58 Byggnadsarbetare E Eriksson Fack 16 Ängebo
X 50860 Volvo 51 Flottningsarbetare F Sundberg Berge
X 50906 Opel C 58 Provinsialläkare Per Gunnar Melin Friggesund
X 50918 Ford Konsul 58 Droskägare Per Mattsson Skålsvedja
X 51168 Anglia 59 Hemmansägare Erik Östberg Skålsvedja
X 51205 Austin A70, 52 Charkarbetare H Degerman Västansjö
X 51267 Taunus 59 Byggnadssnickare E Berglund Box 25 Strömbacka
X 51276 Anglia 59 Pastor E Rudin Brännås
X 51293 Morris minor 58 Bergarbetare L Andersson Svedjebo
X 51318 DKW 53 Skogsarbetare O Mårtensson Österstråsjö
X 51329 DKW 58 Skogsarbetare Per Fredin Frisbo
X 51356 Saab 59 Tandläkare Ivar Ringqvist Kyrkbyn
X 51401 Volvo 58 Snickare J Andersson Norrhavra
X 51557 Volvo 58 Fru Maja Jonsson Gästis Bjuråker
X 51738 Opel R 59 Åkeriägare K R Pettersson Rönnebo Bjuråker
X 51751 Volvo 58 Thore From Brännås
X 51906 Vw 59 Anläggningsarbetare L H Olsson Tvärforsen
X 51937 Morris minor 59 Byggnadsarbetare J O Eriksson Tå
X 52000 Fiat 1400, 56 Skogsarbetare E Sving Stråsjö
X 52116 Mercedes 180, 59 Byggnadsarbetare K-L Eriksson Box 6 Strömbacka
X 52174 Vauxhall 59 Åkeriägare Elis Karlsson Västansjö
X 52344 Vw 59 Skogsarbetare Helmer Storm Slättjärn
X 52347 Vw 59 Åkeriägare Eskil Karlsson Svedjebo
X 52348 Vw 59 Fru Gerda Svensk Västansjö
X 52430 Vauxhall 59 Bensinstationsföreståndare E A Olsson Västansjö
X 52724 Vw 59 Snickare J E Nilsson Tvärforsen
X 52733 Saab 59 Skogspraktikant K-E Ahlsén Västansjö
X 52753 Anglia 59 Chaufför Per Östberg Fack 2 Friggesund
X 52801 Simca 57 Grävmaskinist Harry Persson Fack 25 Ängebo
X 52860 Taunus 59 Vägarbetare Aron Brun Bricka
X 52884 Saab 59 Sågverksarbetare J Brink Brännbo
X 52895 Saab 59 Köpman Per Johan Andersson Kyrkbyn
X 52913 Vw 55 Skogsarbetare U Schröder Brännås
X 52960 Vauxhall 59 Hemmansägare O Larsson Låda 56 Ängebo
X 53056 IFA 55 Gårdsägare Axel Eriksson Ängebo
X 53058 Saab 60 Skogsarbetare Jonas Nilsson Frisbo
X 53085 Opel R 59 Vaktmästare Hjalmar Fastén Strömbacka
X 53150 Saab 59 Överlärare Joel Larsson Norrhavra
X 53344 Taunus 59 Fabrikör Hilding Persson Västansjö
X 53499 Lancia 58 Kommuningenjör E N Norling Fack 58 Friggesund
X 53546 Austin A40, 59 Skogsarbetare B Johansson Box 13 Friggesund
X 53621 Vw 59 Byggnadsarbetare Erik Eriksson Fagerfall
X 53623 Saab 59 Lärare Eivor Edlund Kyrkbyn
X 53671 Vw 59 Hemmansägare Karl Ljus Björsarv
X 53932 Volvo 58 Handelsföreståndare Sven Fredin Västansjö
X 54013 Vw 57 Chaufför Ivan Ström Box 326 Friggesund
X 54032 Volvo 58 Linjearbetare A Karlsson Box 508 Ängebo
X 54035 Vw 59 Köpman Rune Eriksson Friggesund
X 54060 Byggnadssnickare Helmer Nylander Moviken
X 54341 Austin 59 Skogsarbetare P Kamél Ramsjö
X 54438 Ford Konsul 54 Transportarbetare Gösta Larsson Frisbo
X 54450 Vauxhall 52 Skogsarbetare Valfrid Wallström Brännås
X 54492 Taunus 59 Köpman T Lindkvist Valsjön
X 54494 Taunus 59 Åkeriägare Edvin Jonsson Kyrkbyn
X 54537 Morris minor 59 Skogsarbetare Oskar Backström Valsjön
X 54666 Saab 59 Köpman Erik Eriksson Svedjebo
X 54684 Vw 59 Skogsarbetare Nils Wallner Västansjö
X 54753 Renault 59 Köpman Herbert Leek Friggesund
X 54783 DKW 59 Snickare Johan Skoglund Björsarv
X 54914 Anglia 54 Skogsarbetare Erik Eriksson Avholm Fack 5 Friggesund
X 54926 Volvo 50 K Klaussén Valsjön
X 54998 Saab 59 Folkskollärare Arne Fasth Fack 39 Ängebo
X 55016 Saab 56 Transportarbetare Börje Gill Moviken
X 55049 Mercedes 219, 56 Hemmansägare Lars Andersson Kyrkbyn
X 55082 Volvo 56 Slaktare Folke Westberg Box 41 Friggesund
X 55181 Volvo 58 Skogsförman Einar Ekblom Furuberg
X 55202 Fiat 1100, 54 Skogsarbetare L Niemi Brändbo
X 55263 Mercedes 57 Åkare P H Strand Björsarv
X 55290 Vw 60 Skogvaktare N Frank Furuberg
X 55326 Anglia 59 Skogsarbetare Per Hammarström Blixbo Hedvigsfors
X 55337 Anglia 59 Skogsarbetare P J Lindberg Låda 778 Ängebo
X 55349 Vw 60 Murare Artur Krantz Box 48 Friggesund
X 55376 Opel K 51 Skogsarbetare E Brun Västansjö
X 55379 Saab 59 Föreståndare B Hansson c/o P J Andersson Kyrkbyn
X 55408 Austin A35, 59 Försäljare J Elving Bricka
X 55574 Vw 60 Byggnadsarbetare O Fröjd Västerstråsjö
X 55597 Opel O 53 Byggnadsarbetare Arvid Friberg Valsjön
X 55762 Saab 59 Anläggningsarbetare R Brink Brättingberg Ängebo
X 55803 Vw 55 Hemmansägare Sven Svensson Norrhavra
X 55982 Taunus 59 Firma Ivar Andersson Co AB Friggesund
X 56094 Saab59 Hemmansägare Alice Nordström Berge
X 56122 Saab 59 Skogsarbetare Per Skelander Tå
X 56152 Vw 60 Skogvaktare O Persson Valsjön
X 55175 Taunus 59 Bagare Mats Glad Friggesund
X 56331 Mercedes 190, 60 Förman B Larsson & Distr. barnmorska. M Larsson Sjövik
X 56367 Volvo 47 Traktorförare Helmer Eriksson Box 25 Ängebo
X 56388 Taunus 59 Skogsarbetare Bertil Dahlström Brännås
X 56389 Anglia 60 Entreprenör Bror Dahlberg Box 624 Ängebo
X 56458 Volvo 60 Affärschef P G Holm Frisbo
X 56647 Volvo 47 Hemmansägare O Brink Norrhavra
X 56777 DKW 59 Åkare E Andersson Kyrkbyn
X 56887 Fiat 1100, 60 Arrendator Adolf Lindberg Brändbo
X 57009 DKW 58 Hemmansägare Gustav Eriksson Änga
X 57029 Volvo 60 Fru Elvy Westerberg Bricka
X 57156 Fiat 1100, 60 Lantbrevbärare Johan Söder Friggesund

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare,  mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Hudiksvall
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Tillbaka till toppen

Dellenportalen| Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

3 kommentarer

 1. Motorcykel med sidovagn. Föraren är nog Johan Nord men passageraren troligen Nils Matsson, båda Frisbo. Det
  är dock inte Nils Jonsson, min morfar. Hälsn. Hasse

  1. Hej Hans. Troligen har du rätt- Jag har nu ändrat namnet
   Hälsningar
   Åke Nätterö

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *