En Delsbohistoria 1894

 


Mejladressen till oss hittar du längst ned på sidan

 

En Delsbohistoria.

I Hudiksvalls Allehanda 17/11 1894 berättas följande:

För omkring fjorton år sedan kom en bonde från Bjuråker, som gemenligen kallades * Dräng-Jonke, till Delsbo med hustru och två barn, en gosse och en flicka, och köpte sig ett mindre hemman i Norrväna. I sju år framlefde han här ett lyckligt familjelif. Men så kom fridstöraren. En granne, medelålders bonde, gift och fader till flere barn, hvilken der på orten gick under benämningen Orrpojken, begynte göra intrång i den äktenskapliga lyckan.

Ett år senare skaffade sig «Orren» en reskassa på inemot 3,000 kr och tog Dräng-Jonkes hustru med sig till Amerika. Der har det värda paret allt sedan lefvat som ett äkta par under namn Karl Pettersson och hustru.

För några år sedan beslöt den öfvergifne mannen att lemna gamla Sverige för att söka sig en ny verksamhet i det fjärran landet i vestern. Och så begaf han sig iväg tillika med båda sina barn. Kanske, tänkte han, skall jag der återfinna min förlorade hustru.

Amerika är emellertid ett stort land, och det dröjde länge innan han erfor något om henne. Men för en tid sedan fogade sig omständigheterna så, att hans son fick reda på hennes vistelseort, och han begaf sig genast dit. Han kom sent en afton, kände igen sin mor, men sade intet om sitt ärende, utan bad blott att få låna hus öfver natten, som han icke heller blef vägrad. Tidigt följande morgon steg ynglingen upp och gick utomhus en stund.

När han åter inträdde i bostaden, mötte honom en fasaväckande anblick.

Framför sängen på golfvet lågo modern och hennes älskare badande i sitt blod, den förra med nästan afskuren hals, den senare med ett knifstyng åt hjertat.

Han var redan död, men modern lefde till följande dag, och förmådde berätta, att han först riktat knifven mot henne och sedan mot sig sjelf. Mördaren hade icke kunnat uthärda, att deras brott blifvit upptäckt, utan beslutit fly till döden.

Avskrift: Viveca Sundberg

* Dräng -Jonke eller 28A10 Jonas Ström född 21/9 1836, s. t. kolare O. Finnström i Sörgimma, Bjuråker. Husman i Skärås, Bjuråker. Utfl. t. Delsbo 1883, där han nämns som bonde i Norrväna s 13. Emigr. t. N. Amerika 1893.
Gift 10/6 1867 med 41E8 Helena Olsdotter f, 7/2 1844 i Gnarp, Gävleborg. Emigr. t. N. Amerika 1893
Barn:
Olof 5/1 1871. Emigr. t. N. Amerika 1893
Brita Christina 29/3 1874. Emigr. t. N. Amerika 1893

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78.

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *