Knut Lenaeus

Knut Nilsson Lenæus 1688 – 1776.

de-041-lineus
Knut Nilsson Lenæus

Lenæus var kyrkoherde i Delsbo åren 1734 till sin död och lade grunden till de historiska kunskaperna om Delsbo genom ”Beskrifning öfwer Delsbo Sochn” 1737 men framför allt ”Delsboa Illustrata” 1764.

KNL var född 25 okt. 1688 i Lena förs. Uppland fadern var präst och en äldre släkting hade varit ärkebiskop så framtiden för KNL var nog utstakad. Han kom som 11 årig skolelev till informatorn, professor Olof Celcius (vars bror hette Anders Celcius). Han tog fil. mag. examen 1716 och måste haft gott anseende för han fick biträda ärkebiskop M. Steuch vid begravningen av änkedrottning Hedvig Eleonoras begravning 1717. Senare samma år blev KNL prästvigd.

Han blev rektor vid Klara skola i Stockholm och gifte sig med Anna Robsahm. Under denna tid skrev han flera läroböcker. 1725 blev han kh i Ästuna församling och 1731 vald till riksdagen. KNL kom till Delsbo 1 maj 1734 och några år senare ånyo riksdagsman. År 1736 fick han 44 frågor om socknen av stud. Sven Bælter. Denne ville göra en större avhandling om hela Hälsingland men fick utöver KNL:s svar dålig respons. På fyra månader gjorde vår kyrkoherde en mycket fin redogörelse efter de 44 frågorna. Dvs ”Beskrifning öfwer Delsbo Sochn”. Denna handskrivna rapport översattes av Kjell Ekelöf gavs ut 1993 i bokform med 137 sidor inkl. KNLs noteringar åren 1736-1764.

Särskilt viktigt blev den noga beskrivningen av kyrkan, prästgård om djur, växter och folkliv m. m. eftersom den stora branden 26 febr. 1740 förstörde kyrkan och 30-tal närliggande byggnader. Bara några få saker kunde räddas från elden. Nu fanns kvar noga beskrivningar om kyrkans storlek, material från golv till tak, altare, orgel, målningar och inventarier.

Omedelbart efter branden satte man igång att bygga ny kyrka, ny klockstapel, ny prästgård med uthus. Han bodde tillfälligt i Byn. Prästgården blev klar 1742 inkl. många olika fähus samt jordkällare. 15 juni 1744 kunde besökarna sitta i sina nya kyrkbänkar. Orgeln klar först 1746.

KNL själv tjänstgjorde i slutet av året i riksdagen och fick där ett kommitté-uppdrag en månad, att i södra Sverige studera yllefabriker, sockensjuderier och tobaksspinnerier.

KNL deltog i fem riksdagsperioder. Han högg själv ut sex slingor i runskrift i en Ölandssten 1,4×1,1 m. med fakta om kyrkan. Den fick sin plats i södra kyrkomuren (nu i sakristian). KNl var duktig på att skära runstavar samt att göra solur som visade tiden.

På juldagen 1768 kom Samuel Ödmann in i KNL:s liv. De blev sedan goda vänner och Ödmann skrev 21 sidor om KNL i ”Hågkomster” vilket blev en mycket bra samt den enda beskrivningen om KNL. Deras gemensamma intresse var teologi, biologi och reseskildringar

1764 utgav KNL ”Delsboa Illustrata” 258 sidor vilket är en betydligt utökad bok. Den trycktes upp i nyare typsnitt 1892 dock ej komplett. År 1008 trycktes boken ånyo i modernt snitt med bilder och nutida längd och måttuppgifter samt diverse latinska meningar översatta.

de-070-bok

KNL ritade en geografisk karta över Delsbo vilken tillsammans med en teckning av runstenen bifogades ”Delsboa Illustrata”.

Knut Nilsson Linæus och Anna fick 5 barn:
Magdalena ( 1718-1797) g.m. prästen Unander.
Christina (1720-1782) hela livet sängliggande efter ett slaganfall.
Anna (1722-1741)
Nils (1724-1782) fabrikör och rådman i Härnösand.
Catarina (1727-1810) g. m. Tomas W. Bennet, chef för Flors linnefabrik, avled 1790 i Kuopio.

1764 utgav KNL ”Delsboa Illustrata” 258 sidor vilket är en betydligt utökad bok. Den trycktes upp i nyare typsnitt 1892 dock ej komplett. År 1008 trycktes boken ånyo i modernt snitt med bilder och nutida längd och måttuppgifter samt diverse latinska meningar översatta.

KNL ritade en geografisk karta över Delsbo vilken tillsammans med en teckning av runstenen bifogades ”Delsboa Illustrata”.

Jordkällaren i Knutslunda byggdes 1742
Den 30 september började jag, väster om huvudbyggnaden, med eget folk gräva mig en grop till källare, som inte längre kunde undvaras på nya prästbordstomten: men när församlingen, som besökte gudstjänsten den 5 oktober, märkte de vad jag höll på med, och såg att jag i den stränga, överraskande kölden och med så djup tjäle, med så litet folk inte skulle kunna bli färdig, så kom de överens om, utan att jag anade det eller bad om det, att en rote om dagen skulle hjälpa mig, med ett dagsverke från varje hushåll. Vilket skedde, och då fick jag fort källargropen 2, 5 meter djup samt 12, 5 meter vid, uti fyrkant.

Medan gropen grävdes, använde man det hela väglaget till att med mina dragare föra hem användbar gråsten, som hämtades dels från källarna på gamla prästgårdstomten, och dels från kyrkan, ur den mängd sten som hade blivit kvar på kyrkogården efter avslutad murning. När gropen var klar, tog man strax itu med att mura och bygga valven i källarna med gråsten, vilka utfördes av flinka sockenmän, nämligen Jon Eriksson i Duvnäs och Per Persson uti Näsbyn, så att d. 27 följande oktober hade jag två källare fullbordade och färdiga, vardera 4 1/4 meter bred, 6 meter lång, och 2½ meter hög, med en svale utanför, 10 meter lång och lika hög, med en vacker gråstenstrappa utanför, samt dörrar och lås för, som det bör vara.

Källarna sträcka sig från söder till norr; men svalen går ifrån öster till väster, på södra sidan om källarna. Så går det, när GUD vill hjälpa. Hans heliga namn vare prisat  för detta.
Källa: Sid, 216-217, Delsboa Illustrata.
Avskrift Åke Nätterö


Lenæus jordkällare i Knutslunda. Guide är Kjell Grönberg


Svalen medden vackra stentrappan


Det 6 meter långa och 2½ meter höga förrummet varifrån två öppningar leder ytterligare tre rumHär visar Kjell Grönberg luftintag och den öppning varifrån man lastade in varor. Här finns även takstenar med tydliga spår efter branden.


KNL hade en stark kropp och levde ganska spartanskt. Han drack de 40 sista åren alltid en kanna friskt källvatten från Starrkällan (väster om klockstapeln).

ky-089-delsbo
Starrkällan vid Delsbo kyrkogård

Bland de tryckta verk som KNL skrev finns en översättning av J. Hubners ”Frågor över den nya och gamla geografien” 1626 ”Delsbo-Runehäll” 1743, invigningstal av Bjuråkers kyrka 14 okt. 1750 och så” Delsboa Illustrata” 1764. Ett gammalt oljeporträtt av KNL finns i kyrkan sakristia (okänd konstnär). En kopia av denna målning gjord av Bror Hillgren och finns i museet Lyktan.

de-085-kjell
Författaren vid prosten Knut Nilsson Lenæus grav, vid hedersplatsen, östra
sidan av Delsbo kyrka, 3 nov. 2016.

KNL avled 28 jan 1776 och en likpredikan med personalier av A. Holmqvist trycktes upp. En intressant bouppteckning från 13 mars 1776 finns bevarad. Den gula prästgården heter fortfarande Knutslunda och det gör hela kvarteret.

KNL fick en staty vid klockstapeln den 27 aug. 2006 (gåva av Karin och Anders Eriksson) konstnären är Sture Collin, Ljusdal. Då bildades även en förening ”Knut Lenæus Sällskapet” med kh Peter Södergård som ordförande men den kan betraktas som vilande.

Kjell Grönberg.
Ringvägen 27
820 60 Delsbo
070/311 2412

kjellgroenberg@tele2.se


Så här beskrev Bror Jonsson Knut Linæus


Följ oss på Facebookoch dela gärna den här sidan med dina vänner


Gillar du den här sidan, glöm då inte att klicka på Gilla-knappen. Tack!

 

 

Rättelser och kompletteringar mottar vi varmt och tacksamt

Om du gillar den här sidan och vill stödja vårt arbete är en gåva eller en donation senare, mycket välkommen till Dellenportalens konto 6408-619 968 508 Handelsbanken Delsbo
Du kan även Swisha din gåva till 073-600 42 78

Tack för din gåva – tillsammans kan vi glädja andra

Tack för ditt besök och välkommen åter!

Sammanställt av Åke Nätterö


 Tillbaka till toppen

Dellenportalen | Åke Nätterö | Anderbo 62 | 824 78 Bjuråker | Tel 0653-600 62

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *